Al het nieuws in beeld

Print Friendly, PDF & Email
GGD vaccineert 31 maart op Wijkcentrum Reactie Wijkraad op Volkshuisvesting door Wijkraad Steun nodig voor deel 2023 Wijkcentrum Gesprekken met stadsdeel Centrum Bewoners winnen zaak om bewegend Ledscherm! Proefblussing Vijzelgrachtgarage 15/16 maart 2023 9 Maart Filmavond Carel Willenk 8 maart 2023 Internationale Vrouwendag! Toerie en NL Doet 'Het aangepast Straatfeest Amstelveld 2023' Informatiebijeenkomst Tweede Weteringplantsoen!’ 'Het heengaan van 'Opera Pietje' Piet Bos Engelstalige agressietraining voor Horeca Partner-alimentatie: ‘vrouwenzaak’?! Over meedoen met Centrum Begroot 2023 Uitslag onderzoek Buurtkamer "Bijeenkomst(en) over Waterschappen en Provinciale Staten!" Info over verkiezingen Waterschap en Provinciale Staten Energiemarkt 24 februari '23 in de Boomsspijker! Deel 24- 'Go ask Alice' "Vuilnis binnenhouden komende week..." Ideeen: over woningnood door Gemeente Samenwerking d'Oude Stadt en andere Centrumgroeperingen! Weteringschans en werkzaamheden Nieuwe wijkraadsleden benoemd! Energie en informatie 'Rat in de stad'! Stolpersteine Onderhoud Thema-avond Provinciale Verkiezingen! Rechter stopt verbouwing Amsterdam Museum De Energiecompensatie! Dichtbij: Stadsreferendum Behoud Stadsgroen Kunst Dokter Co in Tweede Uitleg! Gratis tulpen uit Amsterdam! Vergaderen? Ja dat kan hier! Vrijwilligers in schijnwerpers bij Wijkcentrum d'Oude Stadt Vrijwilligers zijn die er nog? Petitie aangeboden aan wethouder van der Horst! Roep om Fietsbrug! Hoekjes geveltuintjes: gelukt ! Overtoerisme Waar maken Binnenstadbewoners zich druk over? -deel 1 Café Eijlders en kunst en cultuur Nieuwjaarswens!!! Nacht betaaldparkeren in Amsterdam Centrum? Frederikspleinbuurt en 'Tijdelijk' kunstwerk 14 januari 2023 Fietsopstand 14.30uur richting Stadhuis...! Verbeter de schoonmaak begin zelf...! 1957-2022 Receptie: 65 jaar d'Oude Stadt Gemeente versus uitvoerend aannemer..! Kunstenaar laat centrumbewoners 'meekijken'! 65 jaar Wijkcentrum d'Oude Stadt GGD voor 2022 klaar met wijkgericht vaccineren! thema-avond met Extinction Rebellion Breisters voor het Goede Doel! BewonersbuurtBinnenkant: blijf van parkeerplekken af! Anton de Kom-steen onthult Nieuwe Kerk Volkshuisvesting bij d'Oude Stadt Herinnering aan Vlooienburg Prik coronavaccinatie Kunst nalaten | Thema-avond Heroriëntatie wijkcentrum naar Gemeenteraad en stadsdeelcommissie Vaccinaties in het Wijkcntrum Filmworkshop in d'Oude Stadt Exposities wijkcentrum Nieuw Dagelijks Bestuur van het Wijkcentrum U kunt weer stemmen | Centrum Begroot Solidariteit Zomermarkt | Keizersgrachtkerk Hef tijdelijke coronaterrassen op | Petitie Recht op Nachtrust Nieuwsberichten Autoluw NU! Coalitieakkoord 2022-2026 Help HeenenWeer Amsterdam Centrum op weg Brief over subsidieregeling sociale basis ABFF-OnTour Site 14020.nl live Breiclub Amsterdam Van de Straat Zomer vol dans voor 50+ In memoriam Piet Seijsener Lezing volkshuisvesting 4-5 mei 2022 Inspraak april 2022 Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen Herdenking Blauwburgwal Motorlawaai Grooote Stadshart Top Studiemiddag SLOOP! Inspraak Horeca en Terrassennota Lezing over volkshuisvesting Vrijwilligers gezocht! Corona adviezen Bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU! Nieuwsbrief !Woon, lente '22 Stem Gruwelreclame is weg! Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid | Boek Petitie terrasverwarming Het oude abnormaal Happy Hour Verlenging terrasuitbreidingen Illegale vuilnisdump Derde editie Het Perspectief Autoluw NU! Centrum Begroot 2022 Terug naar af: 1,5 meter Verkiezing Stadsdeelcommissie Inspraak woningleegstand Bomenkap Nieuwezijds Voorburgwal CityTrees in podcast Groene Revolutie Schaakbord moet blijven Digitale buitenreclame Kappen Lockdown: wijkcentrum dicht Stadsdeelverkiezingen in maart Subsidie groene daken moet blijven Korte berichten Terug naar normaal Huurders Netwerk Amsterdam Informatiebijeenkomst Mantelzorg Vulles in Amsterdam Marineterrein-2 Expositie Co van Melle Groene Revolutie Amsterdam Gemene palen op de stoep Inspraak februari 2022 Corona en wijkcentrum per 25 september Cocreatie in de vitrines Marineterrein Digitale tentoonstelling Eva Besnyö Amsterdams BuurtFilmFestival 2021 Zienswijzen 30 km/u Voorlichtingsbijeenkomst over Diabetes Overdracht Cheque Centrum Begroot De tijd van het jaar-2021 Weer verlenging terrasuitbreidingen Verkenning Oostelijke Binnenstad Nieuws uit de 9 straatjes Mobiliteit en AOV Ruimte voor de voetganger Mag het wat minder? In gesprek met bewoners? Praat mee over de verkeersveiligheid in uw buurt Het Perspectief no 2 Toekomstlessen burgermeetnetwerk geluid Expositie in d'Oude Stadt, Tine Lebesque 3 Mupi's verdwijnen, maar ... De Goede Zaak stopt (voorlopig?) Plan Doe mee met de filmworkshop Data en U Franse Lliteratuur weer van start Centrum Begroot Stijlkamers binnen Singelgracht Schrikbarend Amsterdam Inspraak juli-aug 2021 Digitale raamreclame regels Doe mee en verbeter je straat Eerste resultaten Amsterdam Sounds Neem de burgers serieus Participatie | Stadsgesprek Twee exposities tot 28 september Fondswerving Behoud van Bomen Inspraak thema Waterloopleinmarkt Nieuws van !Woon Hartstochtelijk Pleidooi en Symposium 12 juli Wijkcentrum is weer open 30 km Lancering Fonds voor Centrum Coentje Gansplantsoen Verkeersbesluit Visie Oostelijk Binnenstad Samen zijn we de Kracht van Mokum Van Grijs Naar Groen Geef uw mening in de slotpeiling Beleidskader Participatie Het Perspectief Jeroen Verhulst overleden Club Europa Halvemaansteeg actueel Van de (bloem)pot gerukt? Inspraak Bestuurlijk Stelsel Prins Hendrikkade, westkant Niet knippen maar knijpen Storende mupi verdwenen Veiligheid na de lockdown In Memoriam Anina Kist Op weg naar een buurtplatformrecht Marktonderzoek? Wijkcentrum en Corona Moderne Dans / Buitenles 60+ Smiley terug! Website Kracht van Mokum Expert-tafel kademuurvernieuwing met behoud van bomen 'Breng de chemokar terug!' Eindresultaat buurtinitiatief Knip Gemeenteraad Jaaroverzicht 2020 Inspraak Universiteitskwartier Centrum Begroot 2021 Uitstel herdenking Blauwburgwal De Bijstandsbond Nieuwe mode? Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel Nieuws van !Woon - maart 2021 Verbod vakantieverhuur Autoluw NU! over 30km is de norm Luisterlijn voor ouderen Universiteitskwartier Vraag en antwoord reuzenrad Korte berichten Graffiti aanpak Klimaatprotest Huishoudelijk afval over water inspraak Terrassen zomer 2021 Het nieuwe top-down | Kracht van Mokum Kunst in de Nieuwmarktbuurt Boombehoud Samen Meten Petitie en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de kadijken Breekbaar - Fragile Verslag Amsterdammers voor Autoluw Nu! over Intelligente Toegang (ZBV) Bomen en kades Expertmeeting burgerparticipatie Herdenking februaristaking Groene Spuistraat Actieplan Geluid 2020-2023 vastgesteld Voor Elkaar in Amsterdam-2 Doorgaan Knip Weesperstraat vaag Unesco voor het lapje gehouden? Meer groen in de stad Inspraak in februari Afvalcontainers van de baan Dag van de Buurt 2021 Gaat u HeenenWeer opzetten in Amsterdam-Centrum? Amsterdam 22e ‘dodelijkste’ Europese stad inzake stikstofdioxide Omgevingsvisie 2050 De Westermarkt blijft bijzonder Ophalen Hoorzitting bezwaar subsidiestop Politiebureau IJtunnel verbouwt Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat In memoriam Hijn Bijnen Hoe is het nu met ... Terugblik Inspraak Versterken van inclusieve burgermacht | Movisie Pretpark in het Oosterdok? Geldautomaten Afvalcontainers Evaluatie bestuurlijk stelsel Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij Bedankt Punt! TONEEL De Tijger HERITAGE AT RISK | ICOMOS | UNESCO Phishing Bewoners weten het beter Werk- en Ma.akbanken Vogelverschrikkers Buurtkunstenaars Exposities in d'Oude Stadt Knip korter Inspraakprocedures november !WOON Aanbieden petitie Motorlawaai Bomenkap En nu je mond houden! HNA: ‘Leefbaarheid onder druk’ ANBI, echt wel! Wijzigingen Huisvestingsverordening Visueel geweld Geen inspraak, wel gebiedsplannen Namenmonument Tenhemelschreiend NOODKREET | Buurtplatformrecht Gemeente: Effe kappe nou! Woonzaken Wel, Wel, Wel,   Wel, Raadsadres Kracht van Amsterdam Dolle Mina Reclames op steigerdoeken | Unesco Waar woon ik? Waarop wachten zij/wij? Huurfietsen Zoveel aan de hand Onze website Keurtuinen Waterlooplein op de schop Behoud bomen langs de grachten Inspraakprocedures oktober Terrasuitbreidingen tot maart Aanpak hinder Metro Oost College: Negeer het luiden van de noodklok rond wijkcentra niet! Najaarsactie Voorjaarsvreugde Stop de Greenwashing van Amsterdam! B&B en kamerverhuur Quota verordening Touringcarbeleid 2020 -2025 https://www.oudestadt.nl/expositie-5-x-7-x-25/

GGD vaccineert 31 maart op Wijkcentrum

22 maart 2023

GGD vaccineert weer op Wijkcentrum d’Oude Stadt!

Op vrijdag 31 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur kunnen mensen zich laten
vaccineren door de GGD in de Kerkstraat 123(wijkcentrum d’Oude Stadt) te Amsterdam.

Er wordt ‘wijkgericht’ gevaccineerd: met zowel het vaccin voor de basis-serie en die voor de booster. Let op: “Wie na 19 september 2022 de booster heeft ontvangen hoeft niet te komen”.

De GGD heeft tot en met december 2022 al regelmatig gevaccineerd in deze ‘buurtkamerplek’. Met veel succes. Voor bewoners in de Amsterdamse binnenstad en voor passanten heel fijn! Men wordt altijd heel vriendelijk ontvangen door de GGD medewerkers en de vrijwilligers van het wijkcentrum.

Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Behoort u tot de ‘kwetsbare groep’ en/of heeft u vragen? Kan altijd; bel het wijkcentrum oudestadt.nl zelf die dag(020-6382205 of kom die dag langs om uw vragen persoonlijk te stellen.

Reactie Wijkraad op Volkshuisvesting door Wijkraad

20 maart 2023

Waarover praten mensen in Amsterdam Centrum? Deel 42 – Reactie op Nieuwe maatregelen van B&W bij Aanpak Volkshuisvesting!!

In het stadsdeel Centrum ligt het percentage ‘sociale huur’ flink onder de 35 procent die de gemeente nastreeft. In Centrum West is dat 25 procent en in Centrum Oost 28 procent.

Reactie van wijkraad van Wijkcentrum d’Oude Stadt

Amsterdam, 14 maart 2023 Betreft: Aanpak Volkshuisvesting

Geacht College,

Graag wil het wijkcentrum d’Oude Stadt reageren op de voorstellen voor een nieuw volkshuisvestingbeleid in Amsterdam zoals verwoord in het conceptplan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

De volkshuisvesting is niet direct een onderwerp waarmee het wijkcentrum zich mee bezighoudt, maar nu de woningnood zo groot is en uw voorstellen ook de bewoners van de binnenstad direct raken wil de wijkraad van het wijkcentrum u graag de hieronder volgende aan- en opmerkingen bij de concept aanpak aangeven.

Puntsgewijs zijn dat de volgende:
Het Inzetten op doorstroming – één van de hoofdthema’s in het conceptplan – is volkomen juist. Doorstroming is één van de middelen voor een oplossing van de woningnood, omdat nieuwkomers op de woningmarkt dan meer kansen kunnen krijgen.

Dat daarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan ouderen om die vanuit een (te) grote woning te laten doorstromen naar een kleinere lijkt ook logisch.

Het inzetten van dwang om ouderen te dwingen keuren wij echter af. Juist ouderen hebben recht op woonzekerheid. Wij denken dat door de geschikte middelen in te zetten ouderen kunnen worden verleid om door te stromen.
Na brainstorm met diverse centrumbewoners stellen wij voor:
*zorg voor goede alternatieve woningen voor ouderen in de buurt. Ouderen moeten in hun buurt kunnen blijven wonen en niet noodzakelijk naar de rand van de stad of daarbuiten. Het is schrijnend als een oudere, die zijn/haar hele leven of een groot deel daarvan in een buurt gewoond heeft, daaruit moet verhuizen om een grote woning beschikbaar te stellen.
*bouw voor ouderen in het Centrum. Locaties zijn bv. het Marineterrein, open plekken zijn er bijvoorbeeld nog in de Jordaan, maar ook in andere delen van de binnenstad en zet ook in op verbouw van panden voor ouderen en vorder leegstaande woningen voor ouderen.
*goede doorstromingssubsidies. De bestaande regelingen Van Groot naar Beter en Van Hoog naar Laag zijn daarvoor beschikbaar, maar zouden meer moeten worden gepromoot en ingezet om het voor ouderen aantrekkelijk te maken te verhuizen.
*zorg er voor dat de huur niet stijgt als ouderen verhuizen (en dan nog wel naar een kleinere woning!). Dat is nu bijna altijd het geval en dat weerhoudt ouderen te verhuizen.

4. De Vereniging Wonen voor Ouderen in de Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo, probeert al jaren om sociale ouderenhuisvesting voor haar doelgroep te realiseren en tot op heden is dat niet gelukt. Het project Uilenburg was het enige haalbare project en dat heeft nu een vertraging van zo’n 8 jaar. Dat is een grote tegenvaller!
De Gemeente zegt dat er in deze buurten geen mogelijkheden voor zijn. Maar ook in deze buurt wonen veel ouderen in te grote huizen met te steile trappen en willen heel graag naar een gepaste woning. De Vereniging heeft 160 leden en uit een onlangs gehouden enquête blijkt ook dat de behoefte aan gepaste huisvesting in de buurt groot is.

Het complex de Nieuwe Jacob bij Artis, ouderenhuisvesting vrije sector, blijkt een fiasco. Was bedoeld voor ouderen uit Amsterdam maar er was te weinig animo en nu worden appartementen gehuurd door mensen van buiten de stad en die verhuren het weer, bv aan hun kinderen.
Dus nog meer ouderenhuisvesting in de vrije sector?

Het voorstel om verkamering weer mogelijk te maken is een volstrekt verkeerd voorstel. Het verkameren van woonhuizen is niet voor niks een paar jaar geleden afgeschaft wegens overlast voor buren en vanwege huisjesmelkers, die per kamer een hele hoge huur vroegen. Verkameren levert misschien op korte termijn woonruimte op voor starters, maar dan zullen dezelfde nadelen zich voordoen als destijds voor de stop op verkamering. Ons voorstel is eerst maar eens zien of de Wet Goed Verhuurderschap elders goed werkt.

Een absolute stop op de verkoop van sociale huurwoningen in het Centrum. De corporaties willen nog steeds hun sociale huurwoningen verkopen. Zoals de Alliantie, die dit najaar aankondigde 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok te willen verkopen. Wij hebben de indruk dat de druk vanuit de gemeente Amsterdam op de corporaties om te stoppen met de verkoop niet groot genoeg is geweest. Die druk zou er nu eindelijk moeten komen.

Het gebruik van tijdelijke huurcontracten zoals die nu bij starters tot 27 jaar worden gebruikt wijzen wij af. Het leidt er toe dat deze jonge huurders in een onzekere woonsituatie verkeren en het tast de cohesie in de buurten aan, omdat deze bewoners dan alleen wonen met het idee dat ze toch weer weg moeten.

De leegstand kan doeltreffender worden aangepakt! In 2022 stonden in Amsterdam 19.000 woningen leeg, waarvan meer dan 7.700 langer dan 1 jaar.
De gemeente heeft inmiddels een nieuwe leegstandsverordening opgesteld: de eigenaar moet sneller voor bewoning zorgen en de boetes zijn verhoogd. Maar voor een pied-à-terre is vooralsnog een uitzondering gemaakt.
Dus ook voor iemand die één keer in de maand zo’n 2e woning benut! En ook voor iemand die zoiets ziet als een investering, die legaal leeg kan blijven! De gemeente Amsterdam zelf schat dat de pied-à-terres in Amsterdam (1.600?) meer dan 75% van de tijd leegstaan!
Het beeld is dat er veel pied-à-terres zijn in het stadsdeel Centrum. In juli 2021 stelde het bestuur van stadsdeel Centrum voor een vergunningsplicht in te voeren voor een pied-à-terre om een goed overzicht te krijgen van het aantal 2e woningen in het stadsdeel. Helaas is dat toen door de centrale stad geblokkeerd. Uw voorstellen voor een nieuwe Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting bieden nu de mogelijkheid voor alsnog een stop op pied-à-terres om verdere leegstand te voorkómen.

Wij hopen dat u onze voorstellen overneemt.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de wijkraad van wijkcentrum d’ Oude Stadt
Dingeman Coumou, voorzitter
Gonny van Oudenallen, secretaris

Steun nodig voor deel 2023 Wijkcentrum

16 maart 2023

U kunt ons liken bij Centrum Begroot; zie https://centrumbegroot.amsterdam.nl/ en dan ‘plannen’ en ons plan “red ’t Wijkcentrum d’Oude Stadt”!

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft uw steun nodig!

Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft uw steun nodig om de laatste 4 maanden van dit jaar door te komen.
Het stadsdeel Centum heeft het wijkcentrum al voor de eerste acht maanden – tot en met augustus – subsidie verleend.
En nu voeren we gesprekken met het stadsdeel over de subsidiëring voor 2024 en verder. Maar nu dus uw hulp nodig voor de laatste vier maanden dit jaar.” Het gaat oom een bedrag van € 16.000.
Kijk op onze website en Facebook wat we allemaal voor u als bewoner in Amsterdam Centrum doen!
Van meedenken, support, brieven helpen schrijven, culturele activiteiten en nog veel meer. Een prachtteam van vrijwilligers staat voor een ieder klaar. Bijna de hele week van 10.00-17.00 uur.

Halen we dit bedrag binnen door uw steun??? Red ’t Wijkcentrum d’Oude Stadt!

Gesprekken met stadsdeel Centrum

16 maart 2023

Gesprekken met het stadsdeel Centrum lijken tot resultaat te leiden.
Op dinsdag 14 maart 2023 vond er weer een gesprek plaats tussen het bestuur van het wijkcentrum en twee medewerkers van het stadsdeel Centrum.
De inzet van het gesprek was een stuk van het wijkcentrum waarin de verdere ontwikkeling van het wijkcentrum voor de toekomst wordt beschreven: “Wijkcentrum d’Oude Stadt van wijkcentrum naar wijkontmoetingscentrum”.
In dat stuk wordt beschreven hoe de locatie van het wijkcentrum in de Kerkstraat steeds meer een ontmoetingsplaats wordt voor bewoners, bewonersgroepen, voor groepen, die een dagdeel er van gebruik willen maken en zelfs voor verhuur aan groeperingen en instanties.
En in dat stuk wordt beschreven hoe het wijkcentrum en de locatie ook activiteiten en zelfs diensten kan aanbieden aan bewoners van de binnenstad.

Die ontwikkeling waarbij het wijkcentrum zijn oorspronkelijke taken van facilitering van bewoners en van informatiepunt behoudt en zich verder ontwikkelt naar een ontmoetingsplaats is al langer gaande.
Dat was nog onvoldoende bekend bij het stadsdeel. vandaar dat het stadsdeel in recente jaren heel moeilijk deed over de subsidiëring van het wijkcentrum.

Het stadsdeel stelt de ontwikkeling naar een wijkcentrum ook als ontmoetingsplaats erg op prijs. Want zoveel is er niet (meer) voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

De medewerkers van het stadsdeel reageerden positief op de voorstellen en zullen die met een positieve insteek bespreken met het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

De planning is dat we voor de zomer weten hoe de subsidiëring voor de komende jaren zal zijn.
Alleen voor de periode augustus-december dit jaar zal nog een overbrugging moeten komen van ongeveer € 16.000. Daarvoor zal het bestuur een beroep doen op het budget Centrum Begroot.

Dingeman Coumou, voorzitter wijkcentrum d’Oude Stadt

Bewoners winnen zaak om bewegend Ledscherm!

15 maart 2023

Waar maken bewoners van Amsterdam centrum zich druk over? Deel 40- Over beweegbare beelden via ledschermen!
De rechter heeft net enige groeperingen, waaronder de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, alsmede namens bewoners, het Wijkcentrum d’Oude Stadt, die opkomen voor onder andere het woon- en leefklimaat in het centrum van Amsterdam in het gelijk gesteld…. Een verzoek uit 2020 reeds…Ze willen voorkomen dat er in de stad een wildgroei aan reclame ontstaat en zetten zich hiervoor in. Op 14 januari 2020 heeft eiseres een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente
Amsterdam. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft op 17 januari 2020 een vergelijkbaar handhavingsverzoek ingediend. Op de eerste verdieping van het restaurant Majestic was achter een van de ramen een led-scherm aangebracht, waarop onder meer reclame-uitingen worden getoond die zich richten op de openbare ruimte. Het ging om verlichte en bewegende beelden.😎 Zie verder VVAB.nl.

Proefblussing Vijzelgrachtgarage 15/16 maart 2023

15 maart 2023

Waarover praten bewoners in dit deel van Amsterdam…

9 Maart Filmavond Carel Willenk

9 maart 2023


Tip: wie wat werk wil zijn; filmpjes van het werk van de schilder Carel Willink (1900-1983), gemaakt door zijn weduwe en 4e vrouw, kunstenaar Sylvia Willink, kan donderdagavond 9 Maart 2023 komen kijken in de Kerkstraat 123 Wijkcentrum d’Oude Stadt om 20.01 – 21.30 uur! Welkom! De montage is gedaan door vrijwilliger en medewerker van ABFF Gonny van Oudenallen

8 maart 2023 Internationale Vrouwendag!

8 maart 2023
Wat gebeurt er op het wijkcentrum, vandaag woensdag 8 maart 2023, Internationale Vrouwendag?
Loes Raymakers, dichter en verteller komt langs en als het lukt Erica Lastdrager. Zij vertellen uit eigen werk! Wie wil komen, neem vooral zelf ook een mooi gedicht mee van een vrouw die eventueel ook gelezen kan worden! Tussen 15.00 en 17.00 uur gonst het zeker in het Wijkcentrum d’Oude Stadt!
Daarna is er weer Franse les… dus letterlijk voor elk wat wils! (Zie zaalagenda op website oudestadt.nl.) Foto: vrouwendag 2022 met Diana Ozon.

Toerie en NL Doet

7 maart 2023
Zaterdag a.s. tussen 11.00 en 15.30uur is het wijkcentrum open: NL doet, dus dat doen wij, voor vragen, uw suggesties, uw ideeen, en meer(Kerkstraat 123).
Daarnaast zullen de studenten die “Toerie” hebben ontwikkeld u uitleggen wat daar bijzonder aan is.. een toer met vrienden en familie op uzelf maken door de stad! Hun docent/opleidingsinstituut vonden het een mooi idee. Zie ook toerie.nl https://www.funx.nl/…/2023-01-18-toerie-verzorgt-kant…
Waar een van de bedenkers, Jim van Dongen over Toerie vertelt!

'Het aangepast Straatfeest Amstelveld 2023'

3 maart 2023

Waar spreken bewoners van Amsterdam centru…

Informatiebijeenkomst Tweede Weteringplantsoen!’

2 maart 2023

Waar over spreken bewoners in centrum/Weteringbu…

'Het heengaan van 'Opera Pietje' Piet Bos

28 februari 2023
Waarover spreken bewoners van Amsterdam Centrum die van Opera houden?: Deel 35 -‘Het heengaan van ‘Opera Pietje’ Piet Bos( 1934-2023).
Ja er is weer ‘een Amsterdammer heen gegaan’ #OperaPietje. De man die zoveel over Opera wist, die jarenlang een eigen radio-programma live had op o.a. Radio Noord-Holland.
De man die met 2 wijkraadsleden samenwerkte(Anita Mizrahi en Gonny van Oudenallen) met ‘Buurten in de Openlucht’ Opera en film op de Nieuwmarkt. En vele zangers een podium gaf. Die al jong bevriend was met La Deutekom, later met o.a. Wiebke Goetjes en vele anderen. (Anita heeft een documentaire over hem gemaakt!)
Vandaag mooi stuk in het Parool met dank daarvoor. Soms is een mens moe van al zijn ‘inspanningen’ en dat was Operapietje.. wat zullen velen hem missen! R.I.P.

Engelstalige agressietraining voor Horeca

27 februari 2023

What’s the’talk of the town’ in Amsterdam Ce…

Partner-alimentatie: ‘vrouwenzaak’?!

26 februari 2023
Wat zeggen vrouwen van de Wouw(Oude Wijven) deze maand in Opzij, tegen en over vrouwen?
Deel 33- ‘Partner-alimentatie: ‘vrouwenzaak’?!’
Is met het idee van de versobering van de partner-alimentatieduur in 2020 en de wetswijzigingen dit jaar, dit ‘goed of slecht nieuws’ voor vrouwenemancipatie?
Per 1 januari 2023 wordt partner-alimentatie berekend op basis van een zogeheten ‘woonbudget’. In het blad Opzij van deze maand bespreken echtscheidingsadvocaat Kim Beuker en Marjan Nieuwenhuis, bestuurslid en coördinator bij oudere-vrouwennetwerk Wouw dit onderwerp.
De rechtspraak had al langer de wens om dingen gelijk te trekken en te uniformeren op basis van woonbudget. Omdat het eenvoudiger is en tot minder discussie zou leiden. Veel vrouwen delven na de echtscheiding het onderspit en verliezen koopkrant’ aldus het artikel. De partneralimentatie* is naar 5 jaar teruggebracht.
Helaas blijkt voor veel vrouwen 5 jaar te weinig tijd te zijn om financieel onafhankelijk te worden, gezien 75% parttime werkt. Door bijvoorbeeld de houding van banken komen vrouwen minder in aanmerking voor een hypotheek(de bank rekent door op 10 jaar vast inkomen en de alimentatie is soms 5 jaar).
Vrouwen die parttime gaan werken na het krijgen van een kind en later scheiden/uit elkaar gaan, komen vaak in de problemen.. Zeker als de vrouwen op papier niets ‘geregeld’ hebben bij een eventuele scheiding. Beide dames in het interview zeggen ‘dat de partner-alimentatie nu makkelijker te berekenen is maar dat er ruimte moet blijven voor maatwerk’.
Nieuwenhuis meldt ‘dat bij partner-alimentatie er beter gekeken kan worden naar de economische situatie van beide partners na een scheiding’. Zodat vrouwen ruimte krijgen om een bepaald minimum inkomen te gaan verdienen, desnoods door een studie erbij te doen. En dat daarna pas er iets gebeurd met het stopzetten van een partneralimentatie.
“De versobering van de partner-alimentatie heeft niet geleid tot de gewenste emancipatie. De nieuwe wet benadeeld vrouwen… kortom er is bij het maken van de wet niet naar de belangen van de vrouwen gekeken!” Maar duidelijk is wie gaat samenwonen/trouwen en een kindje samen wil krijgen…: Zet iets op papier!
Met dank aan: NOÉMI Prent, Kim Beumer en Marjan Nieuwenhuis. Zie verder Opzij februari 2023.
(De ‘Wouw’ is een van de organisaties die in Wijkcentrum d’Oude Stadt samenkomt)
*Partneralimentatie
is een onderhoudsbijdrage in het levensonderhoud, ten gunste van de ene ex-partner, ten laste van de andere ex-partner.
Dat vloeit voort uit de zorgplicht ten tijde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap:
– Indien een persoon na scheiding financieel niet of slechts gedeeltelijk in staat is om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, moet de ex-partner financieel bijspringen als deze er de financiële ruimte voor heeft.
– De partneralimentatie bedraagt maximaal vijf jaar of minder, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter duurde dan tien jaar.
– De ex-partner ontvangt dan partneralimentatie voor de helft van de periode dat hij of zij getrouwd was.
Als er kinderen zijn onder de 12 jaar en als de ex ouder is dan 55 jaar dan kan de partneralimentatie langer duren.

Over meedoen met Centrum Begroot 2023

25 februari 2023

Waarover denken bewoners van Amsterdam Centrum n…

Uitslag onderzoek Buurtkamer

25 februari 2023

Waar maken Jongeren en Oudere bewoners in Amsterda…

"Bijeenkomst(en) over Waterschappen en Provinciale Staten!"

24 februari 2023
Waar leren bewoners van Amsterdam centrum wat van? Deel 30- “Bijeenkomst(en) over Waterschappen en Provinciale Staten!”
Gisteren was er een thema-bijeenkomst in Wijkcentrum d’Oude Stadt (elke 4e donderdag van de maand) over o.a. de komende verkiezingen. De dames Lot Oostveen(Piratenpartij/de Groenen) en Nicoline Maarschalk Meijer(50plus) Links op foto vertelden over de problematiek waar de waterschappen mee te maken hebben! Erg interessante avond!
Heel belangrijk voor Amsterdam: het stopzetten van vergunningen om kelders bij woningen om te mogen zetten naar ‘woonruimtes’… Dit heeft invloed op het Amsterdam Peil!
Bevlogen en soms verdergaand in ‘wat nu toe doen’ dan de ander, leerden de beide politici de aanwezigen een heleboel over het water, ‘of de vervuiler zou dienen te betalen’ tot ‘wat is nou het probleem voor de waterschappen ontstaan door grote boeren en hun mestafval… ‘ Kortom; Verdiep u er in en ga vooral stemmen; want het lijkt erop dat er veel boeren op de lijsten van diverse partijen zijn gaan staan… en dat betekent; ‘de strijd om het water’ afhankelijk hoe er gestemd gaat worden!!
Op de foto laten de dames zien dat zij ‘water’ willen beschermen! 15 maart 2023 zijn de verkiezingen! Ga naar de website van de Provincie NH!

Info over verkiezingen Waterschap en Provinciale Staten

20 februari 2023

Komt kijken en luisteren op donderdagavond 23 febr…

Energiemarkt 24 februari '23 in de Boomsspijker!

20 februari 2023

zie ook onze facebookpagina Oude Stadt voor nieuwtjes en wordt volger!

Kom naar de Energie Informatiedag van WOON op vrijdag 24 februari a.s. in de Boomspijker,

Rechtboomssloot 52! Van 13.30-16.30uur

Deel 24- 'Go ask Alice'

18 februari 2023
 
Wat willen Bewoners van Amsterdam centrum graag inzien? Deel 24- ‘Go ask Alice’,
fotoboek van centrumbewoner, kunstkenner en bekende galeriehouder #PaulAndriesse!
Deze morgen een mooi artikel in het Parool over dit boek en de persoon Paul Andriesse(vroeger op Prinsengracht met zijn galerie, nu op Leliegracht 47) gelezen.
De man die vele sterke kunstenaar toen al kende, fotografeerde en aan tentoonstellingen hielp.
De titel van het boek is niet geheel ‘origineel’ (Het andere boek – 1972 Anonymous- is reeds een klassieker in onze tijd). Maar als dit prachtige fotoboek ook op waarde geschat wordt dan kan het een andere ‘klassieker’ worden!
Dus wie een mooi cado wil geven of hebben en van bijzondere foto’s houdt; een aanrader! ‘Go ask Alice’ van Paul Andriesse.
Bron: Het Parool dd 18-2-2023 – met dank aan #EdoDijksterhuis

"Vuilnis binnenhouden komende week..."

16 februari 2023

Waar maken Amsterdammers in centrum zich bezorgd over? Deel 24: ‘Houdt uw huisvuil de komende week binnen’! Met dank voor deze tip aan Lennard Roubos e.a.

Ideeen: over woningnood door Gemeente

13 februari 2023

Als het zou lukken geweldige ideeën, door wethouder Volkshuisvesting van Amsterdam, ideeen die niet nieuw zijn, maar nu door de drukte op de woningmarkt wellicht ‘haalbaar’ zijn!

Met een reeks nieuwe maatregelen hoopt Amsterdam de woningnood in 2040 te hebben opgelost. Woningdelen wordt makkelijker gemaakt en ouderen en gezinnen met een groot huis moeten worden verleid te verhuizen naar een kleinere woning.

O In haar maandag gepresenteerde Aanpak Volkshuisvesting wijst wethouder Zita Pels erop dat veel gezinnen in te kleine woningen wonen, terwijl oudere Amsterdammers vaak aangeven hun woning te groot te vinden. De gemeente wil daarom, vooral in de sociale huursector, verder ingrijpen in wie waar mag wonen. Om de woningnood aan te pakken wordt vaak gekeken naar nieuwbouw, maar juist bij bestaande woningen liggen volgens wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) kansen.zie ook het parool van 13 februari 2023

https://www.parool.nl/amsterdam/makkelijker-woningdelen-en-sleutelrol-voor-ouderen-gemeente-amsterdam-komt-met-maatregelen-tegen-woningnood~b48a7da0/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_hp

Het begin is er, men wil via de Gemeente/Rijk, dingen aanpassen, en daar zullen vele Amsterdammers op zoek naar een betaalbare woning blij mee zijn!   Bron: Het Parool Tim Wagemakers

Samenwerking d'Oude Stadt en andere Centrumgroeperingen!

8 februari 2023

Niet altijd kan wijkcentrum d’Oude Stadt bewon…

Weteringschans en werkzaamheden

8 februari 2023

Eind vorige maand kwamen ambtenaren van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel centrum bijeen met diverse bewoners van de Weteringschans.  Er werd over verschillende dingen gesproken.

Nieuwe wijkraadsleden benoemd!

7 februari 2023

Nieuwe wijkraadsleden benoemd!

We hebben …

Energie en informatie

7 februari 2023

Waar maken bewoners in Amsterdam Centrum zich dr…

'Rat in de stad'!

3 februari 2023

Waar maken bewoners in Amsterdam centrum zich dr…

Stolpersteine Onderhoud

30 januari 2023
Wat houdt bewoners in AmsterdamCentrum bezig? Deel 16 – Stolpersteine onderhoud!
Twee stadsdorpen slaan de handen in elkaar om de Stolpersteine te onderhouden.
In december was de eerste ontmoeting van de buurtgenoten die zich hadden opgegeven om te helpen de Stolpersteine in onze buurten te onderhouden, stadsdorpers uit 2 buurten waaronder de Noord-Jordaan.

 Wat zijn Stolpersteine? Sinds 1992 worden deze steentjes met een messing bovenlaag gelegd in de stoep voor de laatste (vrij gekozen) woning van iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geworden is van de nationaal-socialistische beweging. De stenen worden op aanvraag gemaakt en gelegd.
An Huitzing van de stichting Stolpersteine vertelde hoe de stichting te werk gaat. Iedereen kan een Stolpersteine aanvragen (familie, bewoners of bijvoorbeeld wooncoöperaties). Er is wel een achterstand met verwerken en daarom duurt het nu wel twee jaar voor een steen gelegd kan worden, maar als het moet, kan het sneller. Op de website van stichting Stolpersteine https://www.stichting-stolpersteine.nl staat veel informatie, ook waar alle stenen in Nederland liggen.
De stichting heeft o.a.gevraagd of stadsdorpen in Amsterdam willen helpen met het onderhoud van de stenen. Dat betekent dat een groepje vrijwilligers de stenen af en toe schoonmaakt en in de gaten houdt of de stenen er nog goed bij liggen en niet door bijvoorbeeld door een verbouwing wegraken. Men gaat ook een keer kijken hoe de Stolpersteine worden gemaakt.
Wilt U meedoen met het groepje? Neem dan even contact op met Susan Blankhart en als U iets opvalt over een steen in de buurt neem dan ook vooral even contact op!

Thema-avond Provinciale Verkiezingen!

29 januari 2023

Op donderdag 23 Februari 2023, 20.00-21.45 uur: Th…

Rechter stopt verbouwing Amsterdam Museum

29 januari 2023

Waar maken bewoners van Amsterdam Centrum zich d…

De Energiecompensatie!

27 januari 2023
Waar maken bewoners van Amsterdam centrum zich druk over? Deel 12 – De Energiecompensatie!
Een deel van de Amsterdammers zat de afgelopen tijd te wachten op de energiecompensatie van 190 euro. Die kon men goed gebruiken. Een ander deel heeft de oproep van het Amsterdamse Burgerinitiatief Wees Warmhartig gevolgd; ruim 3000 mensen uit centrum en rest van Amsterdam hebben hun 190 euro of een deel daarvan doorgestort en dus gedoneerd aan de stichting!
Ineke van Tol en Monique van Hoogstraten, de initiatiefnemers, zijn heel blij met de giften en dat zoveel mensen het hebben gedaan! De dames hoopten op 30.000 euro, het is veel meer geworden. Sommige mensen hebben zelfs beide maanddonaties gestort! De dank voor elke gift is groot!
Gevolg: er staat nu zeker een half miljoen euro op de rekening van de stichting! Het geld gaat naar drie Amsterdamse fondsen: Noodfonds Amsterdam, Het Armoedefonds en de Voedselbank. De donateurs kunnen en konden zelf beslissen voor welk doel ze het geld wilden geven.
Wie nog niets gedaan heeft met zijn 190 euro, het niet echt nodig heeft en alsnog het geld of een deel daarvan aan een goed doel wil geven, het kan nog:
ga naar de website https://190euro.nl/ en doe een donatie!

Dichtbij: Stadsreferendum Behoud Stadsgroen

25 januari 2023

Behoud van Stadsgroen. Chapeau voor de initiatiefnemers en de Gemeenteraadsleden die een vinger aan de pols houden bij dit dossier: Er zijn voldoende handtekeningen voor de aanvraag van een stadsreferendum: ruim 18.000 terwijl er ‘slechts’ 1000 handtekeningen nodig waren. Ook de steekproef met handtekeningen van Amsterdammers is accoord bevonden. Nu wordt er gekeken of het onderwerp ‘stadsgroen behouden’ ook referendabel is!

-wordt vervolgdl

Kunst Dokter Co in Tweede Uitleg!

24 januari 2023

Een poosje terug mocht Wijkcentrum d’Oude Stadt aan de muren werk van dokter Co laten zien. Ook een bijzondere documentaire over ‘dokter Co’ werd toen op eenvan de filmavondjes daar getoond. De arts Co van Melle(86) helpt dak- en thuislozen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Naast zijn werk als hulpverlener is dokter Co ook kunstenaar.  Zijn tekeningen zijn nu te zien in de Tweede Uitleg(Nieuwe Looiersstraat 29). De prijzen van het werk tussen 10 en 30 euro(met Stadspas korting). De opbrengst: vast voor het goede doel: Chapeau dokter Co!  Bron: Het Parool dd 24-1-2023

Gratis tulpen uit Amsterdam!

22 januari 2023

Waar houdt de bewoner van centrum zich mee bezig? …

Vergaderen? Ja dat kan hier!

20 januari 2023

Hoewel een kroeg ook een leuke plek is om bijeen t…

Vrijwilligers in schijnwerpers bij Wijkcentrum d'Oude Stadt

20 januari 2023

Afgelopen week werden de vrijwilligers van het @Wijkcentrum d’Oude Stadt in het zonnetje gezet; niet iedereen was aanwezig want vakantie, ziekte zorgde voor enkele afwezigen. Als je je inzet voor een club dan hoort daar ook een gezelligheidsmoment en als het kan een klein cadootje. Het bestuur van wijkcentrum d’Oude Stadt is blij met de vele aardige vrijwilligers die dagelijks helpen om het wijkcentrum te bemannen. Van telefoontjes beantwoorden tot doorverwijzen. Voorzitter Dingeman Coumou hield een kleine toespraak en hoopt dat er nog meer mensen bij het wijkcentrum willen komen helpen! Net die ochtend had het bestuur een bedankbriefje van een mevrouw gekregen.  Die mevrouw was weken in de weer geweest om haar Digidcode voor elkaar te krijgen wat haar niet was gelukt..  Een half uurtje met een van de vrijwilligers van het wijkcentrum erbij en wat ‘hulp uit Den Haag’… zorgde dat het lukte; “De bewoner was er heel blij mee en sprak haar dank uit”!

Vrijwilligers zijn die er nog?

19 januari 2023

Waar maken bewoners van Amsterdam centrum zich d…

Petitie aangeboden aan wethouder van der Horst!

17 januari 2023

Waar maken mensen in Amsterdam Centrum zich druk o…

Roep om Fietsbrug!

16 januari 2023
Waar maken bewoners van centrum zich druk over? Deel 6- Roep om Fietsburg Noor naar centrum en omgekeerd!
Afgelopen zaterdag in de stromende regen fietsten een 50-tal fietsers vanaf Noord naar het Stadhuis: de reden er moet ook een brug(of tunnel komen)!
Vanuit het Fietsmuseum en de Fietsersbond zijn talloze mensen gekomen om te roepen dat er een tunnel of brugverbinding komt tussen Noord en Centrum;”Als we dit in april hadden gedaan, waren er natuurlijk veel meer fietsers, maar dan was het ‘te’ laat! Namelijk de voorjaarsnota komt er aan: daar kan geld uit vrijgemaakt worden… voor een fietstunnel” aldus Myriam Corzilius, een van de gangmakers (Zij is ook wijkraadslid van wijkcentrum d’Oude Stadt).
“Bewoners roepen al jaren dat niet alleen een pont voldoende is”, dat blijkt als we aan de achterzijde van het station kijken waarop mensen moeten wachten op de pont in plaats van op eigen tijd de oversteek te kunnen maken.

Hoekjes geveltuintjes: gelukt !

16 januari 2023

Waar maken bewoners van centrum zich druk over? Deel 7: afwerking Geveltuintjes

Ruim vier maanden duurde het: maar vandaag maandag 16 januari 2023 lijkt het of het gaat lukken; het afronden na een herprofilering op de Weteringschans van hoekjes om de geveltuintjes aan te geven en te beschermen..!

Eerst was het gemeentelijke antwoord: ‘ze moeten nog besteld worden’, toen was het ‘de aannemer heeft 3 maanden de tijd om de ‘foutjes’ op te lossen’, toen was het ‘de aannemer moet tijd hebben om het uit te voeren’, toen was het ‘de aannemer gaat 3 weken, idem medewerkers, op vakantie’… Maar nu lijkt het erop dat 4 1/2 maand na oplevering de geveltuintjes allemaal de randen krijgen die er waren, er even uit werden gehaald en nu plots met ‘nieuw’ vervangen moesten worden.

Het woord duurzaamheid komt op… Waar zijn dan die vorige mooie randen van de tuintjes gebleven..? Maar een ding is zeker: de bewoners, die vele mails hebben verzonden, zijn blij!

 

Overtoerisme

13 januari 2023


Overtoerisme is een nieuw woord. Gaat het woord de Dikke van Dale 2024 halen? In elk geval is de #GemeenteraadAmsterdam en het stadsdeel Centrum met dit onderwerp bezig.. Niet dat het alleen ‘over toerisme’ gaat, maar om het teveel op bepaalde plekken van toeristen. Wie de stukken uit de gemeenteraad van december’22 over drukte in de Binnenstad leest, merkt dat de Gemeente Amsterdam wel iets aan dingen als ‘overtoerisme’ wil doen..maar daar een groot tijdspad voor vrijmaakt… namelijk pas over enkele jaren moet het ‘gedaan’ zijn! In plaats het leed van de bewoners in Amsterdam centrum nu reeds aan te pakken. Diverse binnenstads-groeperingen gaan de komende maand met elkaar in gesprek. Zij participeren: welk advies/adviezen kunnen zij geven om dingen op de agenda en kaart van de #Raad te houden namens vele bewoners van Amsterdam centrum en ook hoe kunnen de maatregelen sneller worden genomen?!

Waar maken Binnenstadbewoners zich druk over? -deel 1

5 januari 2023


Reactie van een Buurtbewoner van Amsterdam Centrum:
Joost Smiers
‘Boos. Heel boos ben ik. Ik aarzel op wie ik meer boos ben: op Q-Park, het multinationale bedrijf dat de parkeergarage bij de Bijenkorf bezit, of op de gemeente? Vooralsnog houd ik het op beide. Waarom?
Bewoners van de binnenstad zal het opgevallen zijn dat er in de weekenden – maar ook soms op doordeweekse dagen – een enorme file staat die zich uitstrekt van de Blauwbrug, via Amstel, Rokin, Damrak, naar die parkeergarage. Wat is het geval? Q-Park hanteert de regel: als één auto hun garage verlaat mag een ander erin. Dus als er een auto wacht om een begeerd plekje in die garage hartje stad te mogen veroveren, dan moeten alle auto’s achter die ene auto wachten tot die ene auto binnengelaten wordt, enzovoorts en zo juist niet verder. Op die manier ontstaat die enorme file, en dat al jaar in, jaar uit. Over een stukje waar men normaal gesproken niet eens drie minuten over doet om van Blauwbrug voorbij die parkeergarage te komen, doet men er ruim driekwartier over.
Ik heb nu schoon genoeg van die idiotie. Om twee redenen is het niet verteren dat een commercieel bedrijf de oorzaak blijkt te zijn van die file. Als eerste, stellen we het ons voor: van al die auto’s die stilstaan, een heel klein beetje kunnen optrekken, en dan weer een lange tijd stil staan dampen de motoren niet aflatend. Ik durf de stelling aan dat we daar te maken hebben met één van de meest vervuilende routes van ons land. Q-Park veroorzaakt dus dat onze volksgezondheid ernstig aangetast wordt. Hoe durven ze !
De tweede oorzaak van mijn toorn is dat de meeste mensen in die file daar helemaal niet staan om toegelaten te worden in die parkeergarage. Het is een van de weinig doorgaande routes door de stad. Ook hier weer, waar haalt Q-Park het lef vandaan om die mensen, die niets te maken hebben met die verdomde parkeergarage, te verplichten om eindeloos in een file te staan? Het zou interessant zijn Q-Park een proces aan te doen vanwege tijdverlies: 45 min 3 minuten: betalen maar voor 42 minuten verloren tijd, schadevergoeding.
Alle gekheid op een stokje, het zou normaal zijn als de gemeente Q-Park de wacht zou aanzeggen. Het kan toch niet zijn dat een commercieel bedrijf de lucht ernstig vervuilt en ook nog eens de kostbare tijd van gewone automobilisten rooft, die niets in die pareergarage te zoeken hebben. Dat kan toch niet. Toch is de gemeente bang om op te treden, zo blijkt me.
Een deugdelijke politiek, in het belang van de burgers en de gezondheid, zou betekenen dat de gemeente tegen Q-Park zegt: jammer voor u, maar vanaf nu sturen we bij uw ingang alle auto’s door, zodat er een normale doorstroming tot stand komt. Een andere oplossing is nauwelijks voorstelbaar, tenzij de auto’s die niet de parkeergarage in willen via de trambaan geleid worden. Dat lijkt me nauwelijks een hanteerbare oplossing.
Kennelijk is een parkeergarage op die plek een onding. Het blijkt me dat Q-Park doof is om met de gemeente te zoeken naar een aanvaardbare oplossing, als die er al zou zijn. Waarom is de gemeente bang om op te treden? Het enige dat ik me kan voorstellen is dat de gemeente vreest dat de agressieve multinational Q-Park een enorme schadeclaim legt op het bordje van de stad. Dat lijkt me een voor Q-Park een verloren zaak. Immers, ze hebben er geen recht op om de stad en haar bewoners enorme tijds- en milieuschade aan te brengen.
Wat is, denk ik, de beste oplossing? Maak van die parkeergarage woningen. Daar hebben we behoefte aan. De tijd dat auto’s recht zouden hebben op een plek in een parkeergarage in hartje stad lijkt me toch wel lang gepasseerd. Daarom heet ik nu al de nieuwe bewoners van de voormalige parkeergarage van harte welkom in het centrum van onze prachtige stad die dan niet meer gepest wordt door lange files en ondraaglijke luchtvervuiling. ‘
Joost Smiers is auteur van Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast
-interessant is het artikel in het Parool van deze week; dat ook onnernemers op Rokin zelf de ‘file Bijenkorf’ too much vinden!

Café Eijlders en kunst en cultuur

5 januari 2023

-Café Eijlders en kunstgalerie Atelier Open presenteren de expositie van Linda Rusconi.
Opening van de expositie zaterdag 7 januari 2023 om 17:30 uur in café Eijlders.
-Dichters: Elke 3e zondag van de maand tussen 15.00 en 17.30 uur zijn de Dichters van Eijlders te
beluisteren! Café Eijlders

‘In de eerste decennia van de twintigste eeuw was de omgeving van het Leidseplein met de
Stadsschouwburg, Kunstenaarssociëteit “De Kring” en de vele cafés de plek waar artiesten,
kunstenaars, schrijvers en dichters samen kwamen. Zo ook werd het nieuwe Café Eylders vanaf
de eerste dag bezocht door vele creatieve mensen. Vele dichters waaronder Jacques Bloem, Hans
Redeker, Vasalis en Anna Blaman werden frequente bezoekers evenals hun uitgevers….’ lees verder
site van Eijlders dichters!

Nieuwjaarswens!!!

3 januari 2023

1 januari 2023
Het bestuur van wijkcentrum d’Oude Stadt wenst alle bewoners en bedrijven, die vallen in het gebied van het wijkcentrum, een voorspoedig 2023!
Op een nieuw jaar vol mogelijkheden voor bewoners om prettig te wonen zonder te veel overlast en te veel drukte. En voor de bedrijven om samen met bewoners en de gemeente Amsterdam daartoe tot effectieve afspraken te komen.
Het wijkcentrum zal zich daarvoor inzetten. En is uiteraard ook voor 2023 open voor iedereen!

Namens het bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt
Dingeman Coumou, voorzitter

Nacht betaaldparkeren in Amsterdam Centrum?

29 december 2022

In het nieuwe jaar ligt er een pijnlijk moment voor de stadsdeelcommissie klaar: zij hebben al het advies gegeven van 24 uur per dag betaald parkeren in Amsterdam Centrum komt(nu nog van 09.00-24.00uur). In het coalitieakkoord is namelijk opgenomen dat er 24/7 betaald parkeren in het Centrum van kracht wordt… Nu krijgen naast nacht betaald parkeren: alle delen in zondag toch betaald parkeren…

Voornemen 1: conform het advies van de stadsdeelcommissie wordt in heel het stadsdeel 24 uur per dag betaald parkeren van kracht. De huidige indeling in
tariefzones blijft ongewijzigd.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er 24/7 betaald parkeren in het Centrum van kracht
wordt.
Huidig parkeerregime Centrum
Centrum heeft 4 parkeerregimes
1) € 7,50 per uur, ma – za 9.00 – 0.400 uur. Zo. 12.00 – 0.400 uur. (Paars gebied
rondom de Nieuwmarkt/ wallen) blijft hetzelfde
2) € 7,50 per uur, ma – za 9.00 – 24.00 uur. Zo. 12.00-24.00 uur. (Paars gebied, Jordaan,
grachtengordel/ Leidseplein/ Rembrandtplein) blijft hetzelfde
3) € 6 per uur, ma – za 9.00 – 24.00 uur. Zo. 12.00-24.00 uur. (Blauw gebied, Plantage plus
westelijke eilanden). wordt 6,50
4) 4,50 per uur, ma – za 9.00 – 24.00 uur. (Roze gebied, oostelijke eilanden) komt zondag betaald parkeren bij.

zie verder; stadsdeel centrum stadsdeelcommissievergadering dd 10-1-2023

‘Auto als Melkkoe’ met dank aan Alexa via Pixabay[/caption]exa/Pixabay

Frederikspleinbuurt en 'Tijdelijk' kunstwerk

29 december 2022

De Frederikspleinbuurt is nog steeds blij met haar tijdelijk kunstwerk! Buurtbewoners posten ook foto’s van het werk nadat ze ’s avonds hun hondje uitlaten: namelijk met de verlichting die het nu doet is eer licht en kunst in het parkje.

Mooi werk van deze dames: ‘Vrijdag 2 juli 2021 hebben DNB-president Klaas Knot en buurtbewoners een kunstinstallatie onthuld op het Frederiksplein. Daarmee wil DNB in verbinding blijven met de buurt en passanten gedurende de drie jaar dat zij hier afwezig is vanwege de renovatie van het hoofdkantoor. De kunstinstallatie is in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) ontworpen door alumni van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Studio Mieke Meijer heeft het ontwerpproces ondersteund en het werk gerealiseerd.’

Wie benieuwd is wat er met het hekwerk van de DNB is gebeurd; zie
https://youtu.be/d349TCYbXMQ

14 januari 2023 Fietsopstand 14.30uur richting Stadhuis...!

27 december 2022

Zegt het voort: 🛴🚲🚲🛞🛞🚲🚲 Fietsopstand 2022/2023: realiseer de Sprong over het IJ zoals besloten is: van Centrum naar Noord en omgekeerd…!

Actie zaterdag 14 januari 2023: Fietsdemo vanaf Noord 🚲🛞🦽🛴🚲🚲🛞🛞🚲🚲iedereen welkom uit de hele stad 14.30 vertrek vanaf stadsdeelloket Noord (Buikslotermeerplein) Men fietst naar de Stopera en de Dam. Want “Wij eisen dat de gemeente woord houdt en het voorkeursbesluit van 17 feb 2022 tot uitvoering brengt. 100.000 Noord Amsterdammers staan in de kou, het aantal fietsers daar is groeiend naar 180.000. In plaats van overvolle ponten eisen wij de fietsbruggen en tunnel.” Steun de fietsopstand 2022, fiets-acties volgen zo snel als mogelijk. Informatie bij #MyriamCorzilius, Wijkraadslid Wijkcentrum d’Oude Stadt

Verbeter de schoonmaak begin zelf...!

27 december 2022

Wat doe je als je ziet dat schoonmakers van de Gemeentereiniging dingen gewoon niet ‘zien’… Dan ruim je op 2e kerstdag met buurtbewoners zelf maar op… Want verbeter de wereld begin bij jezelf….! Via de kerstmarkt komt ‘vuil’ mee naar centrum en wordt gedumped aan de andere zijde van de Rijksmuseumbrug.. Dus verzoek is aan de oveerezijde bij marktjes ook extra vuilnisbakken aan de centrumzijde te plaatsen…. Hier een deel van de schoonmaakresultaten van 10 minuten schoonmaak.

1957-2022 Receptie: 65 jaar d'Oude Stadt

23 december 2022

Op 15 december 2022 hadden wij een borrel met groo…

Gemeente versus uitvoerend aannemer..!

20 december 2022

Een stukje op te knappen binnenstad is de Weteringschans. Er zijn al diverse ongelukken gebeurd tussen fietsers en voetgangers, fietsers en fietsers, voetgangers die struikelden etc. Nu is de oplevering aan de Gemeente Amsterdam begin september 2022 geweest. En zijn er nog dingen die binnen 3 maanden moeten worden aangepast, nog steeds niet aangepast. Ouderen weten hoe naar het is een plotseling gat in de weg door een ontbrekende tegel… Geldt ook voor jongeren. Of tegels die niet opgeruimd zijn en op straat zwerven, of graffiti op voorwerpen die pas na 5 maanden door #Liander zouden kunnen worden weggehaald…(dus februari 2023). Terwijl Liander allang daar gewerkt heeft…en op de kaar thad kunnen zien; parkeermeter gaat weg… Vandaag een serie niet opgeloste problemen aangekaart bij de straatmanager via een wijkraadslid namens de buurt. Waarom nu: omdat in een mail/ brief van heden staat dat over 3 dagen de aannemer 3 weken vrij is…. Zou het lukken als Gemeente Amsterdam om een aannemer die veel geld heeft ontvangen ook het werk..zo goed mogelijk af te laten leveren…..?? Of is alles zo ambtelijk doorgeschoten dat een stukke tegel ed niet even aangepast kunnen worden voor het nieuwe jaar??? -wordt vervolgd-

Kunstenaar laat centrumbewoners 'meekijken'!

19 december 2022

Kunstenaar Saskia den Hartigh kijkt na start vanaf wijkcentrum d’Oudestadt met centrumbewoners naar…. toeristen en ondertussen liet zij de ‘meelopers’ wat van ons eigen centrum zien! Met een scoringskaart voor… onderweg geziene toeristen die een selfie maken, een joint roken op straat, lopen te eten op straat etc. Terugblik en wat men al niet zag of juist wel. Een eerste happening, nu nog water er aanschaffen en dan…!

65 jaar Wijkcentrum d'Oude Stadt

19 december 2022

Ja, het is bijna zover: 65 jaar oud en springlevend, ons wijkcentrum met al zijn vrijwilligers doen eht geweldig goed. Al jaren, met alle verschillende vrijwilligers en besturen. Het stadsdeel centrum heeft ons 6 maanden in 2023 garantie aangeboden voor ons onderkomen en we gaan in gesprek voor daarna…!

GGD voor 2022 klaar met wijkgericht vaccineren!

13 december 2022

Sinds september 2022 heeft de GGD 4 maal een dagdeel wijkgericht gevaccineerd: Afgelopen week was de 4e keer.  Het animo en de dankbaarheid van bewoners van groots. Van cadootjes tot bloemen werden afgeleverd door binnenstadsbewoners. “Je voelde het prikken helemaal niet”,  wel hadden de meeste bezoekrs bij de laatste prik, pas daarna, 2 dagen een wat gevoelig plekje op die prikarm.  De GGD was zo blij met de lokatie: “Warm, vriendelijk, laagdrempelig…” dat een van de vrijwilligers van het wijkcentrum gevraagd werd op een mini-congres iets te vertellen over de belevenissen van de bezoekers die een vaccinatie kwamen halen in het wijkcentrum d’Oude Stadt. “Hoge bereidwilligheid”. Vele binnenstadbewoners zijn nu op een makkelijke manier aan hun coronaprik gekomen, gewoon inlopen, geen wachtrijen en makkelijk bereikbaar. Het wijkcentrum en zijn mensen merkt nu zelf dat bezoekers voor de GGD-vaccinatie plots meer betrokken aan het raken zijn bij het wijkcentrum en zijn activiteiten! Een mooi sociaal verhaal voor centrumbewoners; met elkaar in aanraking komen via buurtgericht vaccineren. En dat in deze bijzondere tijden!

thema-avond met Extinction Rebellion

13 december 2022

Afgelopen week, december 2022 was er een thema-avond over klimaat. Aanhangers van de Amsterdamse tak van Extinction Rebellion legden diverse dingen uit. Wat kan men zelf doen en wat moet er mondiaal gebeuren.

Breisters voor het Goede Doel!

3 december 2022

Eenmaal in de 2 weken op vrijdag komen deze “breisterren” in Wijkcentrum d’Oude Stadt bij elkaar. Zij kunnen breien en praten tegelijkertijd Terwijl de pennen tikken en onder het genot van een kopje koffie, wordt het nieuws en nieuwtjes uit Amsterdam met elkaar besproken. En natuurlijk suggesties, meningen en ideeen over.. breiwerk! Het resultaat van hun breiwerk gaat naar het goede doel: dit zijn niet de saaiste dassen en mutsen die straks verdeeld gaan worden aan zij die het nodig hebben! Hulde!

BewonersbuurtBinnenkant: blijf van parkeerplekken af!

26 november 2022

Er hoeft nog niet geherprofileerd te worden, maar …

Anton de Kom-steen onthult Nieuwe Kerk

25 november 2022

Anton de Kom herdacht in Nieuwe Kerk

In bijzijn van zijn familie, Burgemeester Femke Halsema en de Ambassadeur van Suriname Rajendre Khargi, is een herdenkingssteen voor Anton de Kom onthuld.

Onder grote belangstelling werd gisteren 24-11-2022, aan de vooravond van de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname, de gedenksteen voor Surinaams- Nederlandse schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsman Anton de Kom onthuld.

Anno 2022 is De Kom opgenomen in de Canon van Nederland als eerste Surinamer. Zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1934 (uitgeverij Contact), een felle literaire aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing beleeft in 2020, een comeback met een plek in de bestsellerlijst. Het werk van De Kom vormt vandaag een belangrijke stem in het maatschappelijke debat over racisme in Nederland.

De gedenksteen is ontworpen door Natasja Kensmil (1973), winnaar van de Johannes Vermeer Prijs 2021. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van leden van de familie De Kom, het bestuur van de Anton de Kom Stichting en tal van andere genodigden.

Met zijn gedenksteen maakt De Kom deel uit van diverse schrijvers die in de kerk worden herdacht, waaronder Joost van den Vondel, P.C. Hooft, Hella S. Haasse, Johan Huizinga, W.F. Hermans, Multatuli en Coornhert.

Bron: Nieuwe Kerk/Studio Dreams Come True

Volkshuisvesting bij d'Oude Stadt

23 november 2022

Op donderdag 24 november 2022 legt oud ambtenaar Lous Vinken(Volkshuisvesting) uit wat er nou aan de hand is en was met sociale huurwoningen en verkoop. Lotte Terwel, stadsdeelbestuurder Amsterdam Centrum, legt uit wat zij denkt dat de politiek kan en moet doen: 20.01 uur -21.30 uur op de Kerkstraat 123. Welkom!

Herinnering aan Vlooienburg

16 november 2022
Dinsdag 15 november werd bij de Stopera aan de Amstelzijde een plaquette geplaatst die herinnert aan de nooit teruggekeerde Vlooienburg bewoners uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Parool van 15 november 2022 schreef een mooi stuk over de verdwenen wijk Vlooienburg!
“We zijn blij en trots dat wij dit als actieve bewoners op hebben kunnen pakken, hebben kunnen steunen en dat de plaquette als herinnering aan de nooit teruggekeerde Vlooienburg bewoners uit de Tweede Wereldoorlog”, was getekend Anita Mizrahi en Gonny van Oudenallen, wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt. Met in herinnering de buurtgenoot uit de Nieuwmarkt die 27 jaar geleden er mee begonnen is en dit jaar overleed (Randolf Wörner). 
Opening geschiedde door stadsdeelbestuur Lotte Terwel die het ‘zand’ wegbezemde….. Daarvoor heeft Barry J. mehlerEen prachtig Joods gebed gezongen voor alle vroegere bewoners van Vlooienburg.Het monumentje is er gekomen, 35 jaar na ‘opening #Stopera‘. Dank aan alle ambtenaren en Dagelijks Bestuur van het stadsdeel centrum en wethouder Cultuur Gemeente Amsterdam en alle andere meedenkers! Hoewel het nog 3 1/2 jaar heeft geduurd na onze eerste steun in deze…. is er een herinnering gekomen!
De gedenkplaat

Prik coronavaccinatie

26 oktober 2022

Op woensdag 2 november 2022 van 13.00 tot 17.30 uur is het prikteam van de GGD aanwezig voor een corona herhaalprik.

Het wijkgericht vaccineren op 5 oktober bij het wijkcentrum d’Oude Stadt was een succes. Wat een weerziens, wat een gezelligheid en dat terwijl mensen een ‘prik’ moesten komen halen! Daarom nu weer en wel op:

GGD Coranavaccinatie: Woensdag 2 november 2022 van 13.00 tot 17.30 uur.
U bent welkom op de Kerkstraat 123.

Achtergrond
Vanaf 25 oktober gaan de mobiele prikteams van de GGD weer de wijken in. Mensen kunnen er zonder afspraak terecht voor een herhaalprik, 1e of 2e prik. Ook kunnen mensen langskomen om vragen te stellen over vaccineren.

 • Weten wie er aan de beurt is voor de herhaalprik? De actuele stand van zaken vindt u op de website van de GGD.

Kunst nalaten | Thema-avond

25 oktober 2022

 

Heroriëntatie wijkcentrum naar Gemeenteraad en stadsdeelcommissie

18 oktober 2022

Het stadsdeel Centrum besloot in 2020 de subsidie …

Vaccinaties in het Wijkcntrum

5 oktober 2022

GGD Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen bereiken en hen de kans geven om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarom gaan ze ook de wijken in,  met mobiele prikteams en prikunits.
De hoop is dat er voor twijfelaars zo een drempel wordt weggenomen om zich toch maar te laten vaccineren. Voor de eerste keer, of voor een herhaalprik.

Op de woensdagmiddagen 7 september, 21 september en 5 oktober komt een prikteam van de ggd (enkele medewerkers waaronder een arts) coronavaccinaties zetten in wijkcentrum d’Oude Stadt.

Andere datums e locaties zijn bijvoorbeeld het Claverhuis en de Witte Boei. zie: https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/wijkgericht-vaccineren/

 

Er wordt een hoekje afgezonderd voor de vaccinatie zelf, voor een eventueel gesprek met de arts, en een plekje voor de bezoekers om nog een kwartiertje te blijven na de prik. Dan kunnen ze koffie, thee of water van ons krijgen. NB Paul Spoek, hebben we nog een voorraadje kartonnen bekertjes?

(Tel. gesprek Loesmet ggd vanmiddag, 11 aug 2022: Mondkapjes, afstand houden, het nablijven, niets wordt bij het wijkgerichte vaccineren verplicht, maar wel sterk aangeraden.  De medewerkers van de ggd geven het goede voorbeeld, en met het aanbod van koffie en thee probeert de vrijwilliger van het wijkcentrum het nablijven te stimuleren.)

Filmworkshop in d'Oude Stadt

28 september 2022

Net als vorig jaar organiseert ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt een leuke, leerzame en creatieve tweedaagse filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. Op donderdagavond 29 september en zaterdag 1 oktober. In d’Oude Stadt.

Wil je je eigen film maken?  Ben jij er klaar voor om te leren van je eigen filmpjes? Of heb je reeds de basiskennis om een film te maken en heb je wat coaching nodig om je eigen korte film te maken? Doe mee met ABFF-Lab op een van de workshop locaties. d’Oude Stadt heeft de ervaring dat buurtproblemen via video duidelijker onder de aandacht gebracht worden.

Workshop

Elk jaar in september en oktober gaat het Amsterdams Buurtfilmfestival, ABFF, de wijken in om leerzame en creatieve media-workshops te geven voor Amsterdammers om hun eigen films te maken.

Ook dit jaar geeft het ABFF samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt een leuke, leerzame en creatieve filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. We bieden een twee dagdelen durende korte en artistieke mediaworkshop onder begeleiding van de initiatiefnemer van het ABFF, filmmaker Kibret Mekonnen, en van andere ervaren buurtfilmmakers.

De focus zal tijdens deze workshops liggen op: conceptontwikkeling, interviewtechniek, camera- en geluidsopnametechnieken en basis montagewerk.

Deze training van het ABFF brengt deelnemers op een hoger niveau. Zo kunnen zij zelfstandig of in groepsverband een film maken om aan een groot publiek te presenteren. U kunt uw film daarna inzenden voor het ABFF-Festival dat zal plaatsvinden in de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA-Oosterdok) op zaterdag, 10 december 2022.

Data: donderdag 29 september van 13:00 – 17:00 uur en zondag 31 oktober 2021 van 14:00 – 17:00 uur.
Locatie: Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam Hoe kom ik daar?
Kosten: Kosten 50 euro of 25 euro met OBA pas
Maximaal aantal deelnemers: 12
Aanmelden: via dit formulier (download pdf)

Film insturen voor het ABFF in december?

Heb je al een film gemaakt? Heeft jouw film te maken met het leven, de cultuur en de sociale waarden in Amsterdam en de wijken? Alle films met en zonder budget zijn welkom.
We verwachten jouw film online in te sturen via wetransfer, trlansferXL of andere methoden of bij ons op kantoor af te geven. Vergeet ook niet om drie foto’s uit (over) de film, een kort inhoudelijke beschrijving en een trailer erbij te sturen.
Aanmelden film: via dit formulier (download pdf)

Meer info:

 

 

Exposities wijkcentrum

25 september 2022

Klik om te openen in nieuw venster

Nieuw Dagelijks Bestuur van het Wijkcentrum

21 september 2022

19 september 2022 koos de Wijkraad van Wijkcentrum…

U kunt weer stemmen | Centrum Begroot

19 juni 2022

Alle bewoners in het centrum ontvingen een envelop over Centrum Begroot. U kunt € 450.000 verdelen over meer dan 60 plannen naar uw keuze. Zo kunt u o.a. ook op 65 jaar Wijkcentrum d’Oude Stadt stemmen!

De stembussen zijn weer open! Selecteer voor maximaal € 450.000,- aan plannen.

De brieven met de persoonlijke stemcodes vallen vanaf vrijdag 17 juni in de brievenbus bij alle bewoners in Centrum van 12 jaar en ouder. Bewoners kunnen tot en met maandag 18 juli stemmen op meer dan 60 plannen van bewoners via:

www.centrumbegroot.amsterdam.nl

De populairste plannen worden uitgevoerd. De plannen die het vaakst zijn gekozen door bewoners van Centrum en die binnen het budget passen worden uitgevoerd. In de week van 18 juli wordt bekendgemaakt welke plannen uitgevoerd worden.

 

Solidariteit Zomermarkt | Keizersgrachtkerk

18 juni 2022

Zaterdagmiddag 2 en zondagmiddag 3 juli organiseert het Solidariteitsfonds in de Keizersgrachtkerk een zomermarkt.

Die dagen zijn allerlei goeie spullen voor zeer vriendelijke prijzen te koop. Ook zijn er allerlei zelfgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. De opbrengst gaat uiteraard naar mooie projecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, die door het Solidariteitsfonds worden gesteund. En er zal ook live muziek zijn.

U bent van harte welkom op zaterdag tussen 12 en 15.30 uur en/of op zondag tussen 12 en 14.30 uur. En natuurlijk zijn ook uw buren collega’s, familie, vrienden en bekenden van harte welkom! Zegt het voort!

De hoofdingang van de kerk ligt aan de Keizersgracht op nummer 566. De achteringang van de Keizersgrachtkerk ligt in de Kerkstraat. Het Wijkcentrum is een goede buur.

Meer informatie:

Hef tijdelijke coronaterrassen op | Petitie

13 juni 2022

Teken de petitie in de strijd tegen de tijdelijke coronaterrassen.

Het nieuwe bestuur van Amsterdam wil zich niet aan de belofte houden dat de uitgebreide terrassen tijdelijk waren. De coalitie wil ze voortzetten. De openbare ruimte is schaars, de pandemie is voorbij en Amsterdam verdient weer een eerlijke belangenafweging bij de terrasvergunningen. Die ontbrak.

 

Petitie

Wij

De inwoners van Amsterdam

 

constateren

 • Dat in de coalitie is afgesproken; “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten.”
 • 
Deze afspraak doorbreekt het proces van de verplichte belangenafweging. Dat kan zo niet!
 • Inpikken van openbare ruimte vormt een inbreuk van fundamentele (bewegings)vrijheden van de burgers van de stad; daar is een zware belangenafweging voor nodig.

 

en verzoeken

Het college zich te houden aan de gemaakte afspraak. De Amsterdammer weer het recht te verschaffen zich over dit gebruik van de openbare ruimte uit te spreken zoals dat hoort in een vergunningentraject. Zodat alle belangen de ruimte krijgen om gewogen te worden.

Teken de petitie: https://petities.nl/petitions/hef-de-tijdelijke-coronaterrassen-weer-op-zoals-beloofd

Recht op Nachtrust

6 juni 2022

Bewoners binnenstad Amsterdam vragen zich af, of zij geen recht hebben op nachtrust. Een nieuw initiatief met een duidelijk doel: Nachtrust.

Nieuwsberichten Autoluw NU!

28 mei 2022

Amsterdammers voor Autoluw NU! publiceert regelmatig nieuwsberichten. Bijvoorbeeld het verslag over de bijeenkomst in de Amstelkerk en commentaar op het coalitieakkoord 2022- 2026. Veel leesplezier. d’Oude Stadt is een van de meer dan 40 aangesloten bewonersorganisaties.

DE KRAAN MOET DICHT

Coalitieakkoord 2022-2026

Het coalitieakkoord 2022-2026 wil Amsterdam autoluwer krijgen. Teleurstellend zo zonder concrete doelen, of termijnen. Reden te meer je bij ons aan te sluiten.

Lees meer….

Breedte fietspaden

‘Hoe smaller het fietspad, hoe hoger de risico’s.’ Nieuw advies CROW-Fietsberaad: “Veilig fietspad is 2,30 meter breed!” Pech voor Amsterdam waar 2 meter de norm is.

Lees meer….

Verslag bijeenkomst 20 april

Autoluw ondergeschikt bij coalitieonder-handelingen. Bewonersorganisaties bezorgd. Een korte impressie van de bijeenkomst van Amsterdammers voor Autoluw NU! in de Amstelkerk.

Lees meer….

19140 boetes Snorfiets

Tegen het overtreden van “de brom- en snorfiets naar de rijbaan” zijn 19140 boetes uitgereikt. Handhaving loont en verbetert het gedrag en de naleving. Blijkt uit tussentijdse evaluatie pilot.

Lees meer….

Beperkte tijd parkeren gestopt

Een uurtje parkeren tegen laag tarief kan niet meer in bepaalde gebieden. Daar gaat het gewone tarief gelden, zonder parkeerduurbeperking. Dat meldt de wethouder na uitspraak Hoge Raad.

Lees meer….

Parkeervrije Herengracht

Het dagelijks bestuur stadsdeel centrum overweegt de Herengracht 1-103 blijvend parkeervrij in te richten. Bewoners en ondernemers uit die buurt worden gevraagd om hun reactie.

Lees meer….

Autobanden vervuilen meer

Vervuiling door bandenslijtage is 1850 keer erger dan uitlaatemissies. Dat zegt een studie van Emissions Analytics samen met het Britse National Physical Laboratory. De Kraan moet dicht!

Lees meer….

Coalitieakkoord 2022-2026

28 mei 2022

Amsterdams AkkoordZonder commentaar. Dat kunt u onder dit bericht zelf plaatsen.

Bijlage

Help HeenenWeer Amsterdam Centrum op weg

24 mei 2022

PER DIRECT GEZOCHT: VRIJWILLIGE CHAUFFEURS EN ROUTEPLANNERS

In de Pijp en de Rivierenbuurt is het al 5 jaar een succesformule. Voor € 1,- per rit rijdt Stichting HeenenWeer moeilijk lopende buurtbewoners naar hun bestemming. De felgroene elektrische HeenenWeer-Canta’s worden bestuurd door vrijwilligers. Ze brengen hun passagiers op afspraak naar de dokter, bioscoop, supermarkt, buurthuis, familiebezoek of een gezellig terrasje in het stadsdeel. Letterlijk, van deur tot deur!

Nu Stichting HeenenWeer Centrum op 24 mei officieel is opgericht, wil het bestuur zo snel mogelijk van start om ook de bewoners van Centrum meer bewegingsvrijheid te bieden. Daarom worden nog vrijwilligers voor minimaal een dagdeel per week gezocht.

Vier glimmende groene HeenenWeer Canta’s zijn klaar voor gebruik. Het wachten is nu op de laatste vrijwilligers (chauffeurs en planners) om een slagvaardig team compleet te maken. Er wordt volgens rooster gewerkt op werkdagen van 10 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds in 3 shifts. Zodra voldoende vrijwilligers zijn aangemeld en geïnstrueerd kunnen zelfstandig wonende mensen met een bewegingsbeperking instappen. Uiteraard is ook ruimte voor boodschappentas en inklapbare rollator.

Het werk:

Als Chauffeur ben je in het bezit van een rijbewijs, heb je kennis van de buurt waarin je wilt rijden en vind je het leuk om als vrijwilliger mensen een fijne dag te bezorgen. Onderweg maak je een praatje, waardoor je vaak gaandeweg een band opbouwt met de klant. Meer informatie op: VCA.nl/Social Driver HeenenWeer

Als Rittenplanner ben je het visitekaartje van onze dienst. Je bent het eerste aanspreekpunt van onze klanten, chauffeurs en zorgpartners. Als planner neem je de speciale HeenenWeer telefoon aan en verwerk je de aanvragen in een boekingsschema. Meer informatie op: VCA.nl/Rittenplanner

Voor meer informatie:
www.heenenweeramsterdam.nl
of maiHelga Bouwman (coördinator) via e-mail: coordinator@heenenweeramsterdam.nl

Brief over subsidieregeling sociale basis

23 mei 2022

De coalitie Kracht van Mokum vraagt bij het nieuwe College en Gemeente raad aandacht voor de subsidieregeling Sociale Basis. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers van de coalitie en onderschrijft de oproep.

Het vorige college de basis van het sociale stelsel van de stad en dat Amsterdammers dat vooral zelf vormgeven.

ABFF-OnTour

20 mei 2022

ABFF-OnTour in de OBAHet Amsterdams Buurtfilmfestival tourt door de stad om films uit en over de buurten samen te bekijken, erover te praten en ervan te genieten! 11 juni 2022 is de ABFF-OnTour in het Centrum in Oba-Oosterdok.

Tijdens het Mini-Festival worden een aantal films van het voorgaande ABFF Festival, online en op locatie getoond. De selectie is per buurt afgestemd op de thema’s die in de betreffende buurt spelen. Daarnaast is er ruimte voor debat, lezingen en optredens. Buurtbewoners kunnen hier ook muziek, poëzie e.d. ten gehore brengen zolang het bij het thema past.

Door de mix van makers, buurtbewoners, onderzoekers, ambtenaren, wijkprofessionals, artiesten en andere betrokken partijen zijn deze bijeenkomsten een vruchtbare grond voor samenwerking en het delen van initiatieven, perspectieven, ideeën en kennis.  Noteer 11 juni in uw agenda, of meld u aan (kosten???) Bekijk hier het programma (nog in ontwikkeling).

Ook weer ABFF-lab

In het najaar organiseert ABFF 5 ABFF-Labs. Deze filmworkshops vinden plaats op verschillende locaties in de stad. Zo ook in d’Oude Stadt wordt op 8 en 10 september. Dan organiseert  ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt voor bewoners die hun activiteiten willen ondersteunen met film, een leuke, leerzame en creatieve tweedaagse filmworkshop. Zowel voor jongeren als voor ouderen. Lees hier meer.

Buurtfestival in december

Dit jaar wordt afgesloten met het ABBF festival. Dat is op 10 december 2022 in de OBA Oosterdok. Lees hier meer

Site 14020.nl live

17 mei 2022

!7 mei ging de website van de bewonersgroep 14020TV live. Dé website met Eerlijk Amsterdams Nieuws. Bewoners kunnen bijdragen met actuele en/of nieuwswaardige artikelen over Amsterdam.

14020.nl laat bewoners aan het woord. Bewoners onderzoeken en publiceren de echte feiten. Het is de website van, voor en door bewoners, die sociaal maatschappelijk betrokken zijn bij de stad Amsterdam. Bewoners, die met een kritische blik kijken naar de stad en naar hun woonomgeving.

De gemeente onderschat en negeert hoe bewoners in hun buurt staan en zet bewoners snel weg als: zeurkous. 14020.nl wil op een objectieve, authentieke en kritische manier besluiten van de gemeente bespreekbaar maken, ontdoen van politieke wartaal en inzicht geven in de vaak ondemocratische werkwijzes en in bestaande belangenverstrengelingen.

Open Air

Onder “OPEN AIR” komen bijdragen van bewoners. Bewoners leveren actuele en/of nieuwswaardige artikelen over Amsterdam. Zo nodig wordt gratis een video gemaakt om het artikel te ondersteunen. Aanmelden daarvoor kan via: info@14020.nl

Bewonersgroep

De bewonersgroep 14020 tv is eind vorig jaar ontstaan en ondergebracht bij d’Oude Stadt. Afgetrapt werd met de video Vulles; de aanklacht over het niet handhaven van de gemeente op illegaal gedumpt afval. Begin dit jaar werd de serie Greenwashing Amsterdam vrijgegeven. Die serie gaat over het huidige college van Amsterdam dat in woord en beeld veel zegt over groen, maar dat in werkelijkheid niet doet. Per saldo wordt meer groen vernietigd. Plastic sportvelden tellen mee als “groen” om de Groennorm op papier te halen. Die serie geeft een divers beeld waar bewoners uit heel Amsterdam tegenaan lopen en geen gehoor vinden bij dit college. Deze video’s maken integraal deel uit van de website 14020.nl

 

Ga naar: 14020.nl

Breiclub Amsterdam Van de Straat

16 mei 2022

Handwerken voor het goede doel:

Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum D’Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1. We breien en haken ook thuis.
We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten al aan verschillende organisaties voor dak- en thuislozen gedoneerd.

Wil je ook meedoen voor een goed doel en voor de gezelligheid? Meld je dan vooraf aan bij Annabelle Parker, email:
amsterdamvandestraat@protonmail.com

Zomer vol dans voor 50+

16 mei 2022

Dance Connects Community begint haar zomerprogramma op maandag 30 mei met een week vol gratis kennismakingslessen. Moderne Dans en Dansmix voor iedereen vanaf 50 jaar, binnen en buiten, waarin beweging, dans en verbinding centraal staan.
Het zijn lessen waarin diverse dansstijlen en muziekstijlen voorbij komen en worden uitgediept. In de moderne danslessen is er veel aandacht voor expressie en improvisatie, in de dansmix lessen is er veel aandacht voor choreografieën en conditie opbouwen.
Een zomer vol dans is wat Dance Connects biedt. Voor iedereen die niet op vakantie gaat of kan, voor iedereen die ook tijdens de zomermaanden lekker in beweging wil blijven en voor iedereen die mensen van gelijke leeftijd wil ontmoeten op een ontspannen en actieve manier.

Kennismakingsweek

In de week van 30 mei t/m 3 juni zijn er door de hele stad gratis kennismakingslessen te volgen. Op 14 locaties in Amsterdam en Amstelveen komen mensen bij elkaar om te dansen en te kijken of dans een manier voor hen is om in beweging te zijn en blijven. De kennismakingsweek heeft een heel open karakter, juist om mensen die benieuwd zijn naar dans, maar de stap nog niet hebben durven zetten, de mogelijkheid te bieden eens te komen proeven.

CENTRUM

BINNEN / MODERNE DANS 60+
Studio Vredenburgh
Vredenburgersteeg 31-35
Maandag 16.00 – 17.00 uur
Kennismakingsles maandag 30 mei

BINNEN / MODERNE DANS 60+
Wladimir Dance Studios
Lijnbaansgracht 166
Dinsdag 10.15 – 11.15 uur
(t/m 5 juli)
Kennismakingsles dinsdag 31 mei

BUITEN / MODERNE DANS 60+
Vondelpark
Ontmoetingsplek: De Vondeltuin,
Vondelpark 7
Donderdag 10.00 – 11.00 uur
Kennismakingsles donderdag 2 juni

Speciale zomertarieven
5 – lessenkaart
€10 (Stadspas groene stip)
€35 (Stadspas blauwe ruit)
€40 (regulier)

10 – lessenkaart
€15 (Stadspas groene stip)
€65 (Stadspas blauwe ruit)
€75 (regulier)

Lessen zijn gratis voor iedereen op of onder bijstandsniveau.
Proefles is gratis en later instromen kan altijd.

Informatie en reserveren: www.danceconnects.nl / info@danceconnects.nl / 020-2611058

In memoriam Piet Seijsener

15 mei 2022

Overgenomen van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo:
De familie berichtte ons dat Piet Seijsener op 29 april is overleden. Zaterdag 7 mei was de afscheidsviering in een volle Sint Pancratiuskerk te Sloten.

PIET SEIJSENER
Zaandam, 26 december 1931 –  Amsterdam, 29 april 2022

In een volle Sint Pancratiuskerk te Sloten vond zaterdag 7 mei Piets afscheidsviering plaats. Familie, collega’s en vrienden kwamen aan het woord en zetten Piet Seijsener in het licht. Allen waren het erover eens, Piet was een open, verbindend en sociaal mens. Piet hield van fietsen en lange wandelingen en maakt altijd een praatje onderweg. Zeilen werd later zijn passie.

Piet was zijn hele leven maatschappelijk betrokken. Ook in zijn geliefde Nieuwmarktbuurt. Hij woonde 26 jaar op de Kromboomssloot. Hield zich bezig met het Pintohuis, Stadsdorp Nieuwmarkt en de Bewonersraad en zat zijn hele leven al in vele actiegroepen.

Piet was frequent aanwezig in de Bewonersraad. Ondanks zijn hoge leeftijd zelfs bij de digitale versies. Piet was lid van de werkgroep ouderen. Die werkgroep hield zich o.a. bezig met wonen voor (door) ouderen. Zo zette de werkgroep zich in voor woningen voor ouderen die kleiner wilde gaan wonen en zo ook een grotere woning achter zouden laten. Met gebouw Walenburg aan de Montelbaanstraat lukte dat helaas niet door tegenwerking van het Stadsdeel. Piet was ook de aanjager van de lift bij het Pentagoncomplex.

Piet Seijsener blijft eeuwig verbonden met zijn Nieuwmarktbuurt. Een van zijn laatste woorden vertelde hij zijn zoon, die zijn zoon tijdens de afscheidsviering herhaalde: bedank iedereen en allemaal.

Lezing volkshuisvesting

14 mei 2022

Zeer interessante en duidelijke lezing op 11 mei waarin Lous Vinken uitleg gaf over het volkshuisvesting beleid van de afgelopen jaren in Amsterdam en waardoor we nu zo in deze wooncrisis terecht zijn gekomen. Gelukkig is er nog hoop! Er komt na jaren weer een nieuwe wethouder Volkshuisvesting! Na de nazit van de lezing werd er enthousiast gedebatteerd en besloten tot verdere aktie! Vervolg na de zomer met een nieuwe lezing en insprekers. Dank aan het Wijkcentrum d’OudeStadt.

Anita Mizrahi

Zie ook https://www.oudestadt.nl/lezing-over-volkshuisvesting/

4-5 mei 2022

3 mei 2022

Op de foto: het monument De Gevallen Hoornblazer in het Weteringplantsoen. Herdenking 4 mei vanaf 19:25 uur, zie het programma. Er zijn natuurlijk veel meer herdenkingen, en er is verder veel te doen. Ook op 5 mei. Zie de website van het 4 en 5 mei Comité.

Inspraak april 2022

17 april 2022

Terrassenplan De Entree

https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/nieuws/terrassenplan-entree/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_amsterdam_week14_07_apr_2022&utm_term=20220407&utm_content=nbsd_centrum_22w14_a01

Conceptkader Horeca en terrassen

Zie ook het artikel hierover in de nieuwsbrief

Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

16 april 2022

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

De terrasuitbreidingen vanwege Corona zijn door de omwonenden in eerste instantie zeker geaccepteerd maar de herhaalde verlengingen en verdere uitbreidingen hebben dat inmiddels tenietgedaan. De laatste verlenging was voor hen de spreekwoordelijke druppel.

Voor het uitbreken van de Coronapandemie had de horeca-drukte en de daarmee gepaarde overlast op en rond de Nieuwmarkt al een grens bereikt. Die grens wordt nu flink overschreden sinds de coronamaatregelen zijn opgeheven en er geen enkele rem meer is op het aantal toeristen en andere bezoekers.

De belangrijkste punten in het bezwaar:

 1. Nu er geen enkele beperkingsmaatregel meer geldt voor andere sectoren dan de luchtvaart als gevolg van de Coronapandemie, is er ook geen compensatie meer nodig om de economische gevolgen daarvan op te vangen.
 2. Het is dan ook strijdig met het beleid van de centrale overheid om één enkele compensatie-maatregel te handhaven, nu de overheid de keus heeft gemaakt alle steunregelingen te beëindigen.
 3. Het is bovendien discriminerend om één sector te ondersteunen en andere niet, of zelfs rechten te ontnemen (zoals de dagmarkt op de Nieuwmarkt) ten gunste van één sector.
 4. Het is onrechtvaardig om het besluit tot verlengen te verdedigen met het argument dat de horeca het zo zwaar te verduren heeft gehad; u ondersteunt namelijk slechts een deel van de horecaondernemingen: de ondernemers die niet het geluk hadden om in aanmerking te komen voor terrasuitbreidingen, en daardoor veel meer schade hebben geleden, worden ook nu weer benadeeld ten faveure van een aantal ondernemingen met toch al ruime terrassen.
 5. Door dit besluit wordt in 2022 de overlast van het massatoerisme versterkt, en dat wilde de stad nu juist afremmen.
 6. De uitgedijde terrassen, aan de westzijde zelfs in drie lagen (gevelzijde, straatkant, overzijde), laten te weinig doorloopruimte voor voetgangers. De rijbaan is vaak nodig om ergens te komen.
 7. De Nieuwmarkt is een woon-werkgebied, geen uitgaansplein; de functies van de openbare ruimte moeten beter in evenwicht zijn. Het is uitermate hinderlijk voor de omwonenden om continu tot in de kleine uurtjes dik gevulde terrassen te moeten verdragen.
 8. Met de omwonenden is voor deze verlenging geen overleg geweest (voorwaarde beleidsregel), de afzonderlijke besluiten zijn daarom niet rechtsgeldig..

Zoals we op 10 maart schreven: en nu is het een kwestie van geduld … de gemeente zal geen haast maken met de behandeling van het bezwaar

De markt

De kooplieden van de dagmarkt zijn letterlijk door de terrasuitbreidingen achtergesteld. Zij hebben eerder dit jaar protest aangetekend tegen een deel van de terrassen op het plein. Door die terrassen worden zij nog eens 10 maanden van hun staanplaatsen verdreven. Zo wordt het nooit meer iets met die markt. Er is zelfs een voorstel gedaan om een paar marktplaatsen voorlopig maar niet in te vullen!

In deze kwestie beslist het stadsdeelbestuur. Hoe lang zij de tijd gaan nemen?

Herdenking Blauwburgwal

16 april 2022

Eindelijk, 2 jaar na de onthulling van het gedenkteken, 82 jaar na het “nu niet meer vergeten” bombardement wordt op 11 mei de herdenking

Motorlawaai

15 april 2022

motorgeluidDe gemeente liet door TNO motorlawaai onderzoeken. Lawaai van motoren en auto’s. Het onderzoek vond plaats op drie plekken in de stad waar bewoners eerder aangaven last te hebben van motorlawaai.

Uit klachten en petities van bewoners was al eerder gebleken dat verkeer op o.a. de Valkenburgerstraat en Weesperstraat voor veel geluidsoverlast zorgt. Bij stoplichten rijden auto’s en motoren soms hard weg met hoge toerentallen. Het stadsdeel beloofde onderzoek. Dat deed TNO afgelopen september en oktober. Met camera’s en geluidsmeters op de Europaboulevard, Tussen Meer en Weesperstraat. Op basis van het kenteken kon het bouwjaar en typenummer worden achterhaald en welke voertuigen de meeste decibellen produceren en wat de snelheid was.

TNO bevestigt klachten van omwonenden

Het onderzoek merkt geluidsoverlast aan bij een geluidsniveau van 83 decibel of hoger. Dat niveau werd 408 keer overschreden. Oorzaken: knaluitlaten, snel optrekken en hoge toerentallen.   Bij motorrijders het vaakst gemeten, gevolgd door automobilisten. Geluidsoverlast van bromfietsers kwam weinig voor. In de middag en vroege avond was er meer overlast. Ook ’s nachts zijn te hoge geluidsniveaus gemeten.

Meestal ging het om jonge voertuigen (tussen 2015 en 2021). Niet slijtage dus, maar doelbewuste aanpassingen aan motorfietsen, of auto’s zorgen voor een extra hoog geluidsniveau. Door het verwijderen van geluidsbegrenzing, een niet gecertificeerde uitlaat of het zogenoemde ‘chiptuning’, een aanpassing om het motorvermogen van auto’s op te voeren. Ook te hard rijden is een belangrijke factor van lawaaioverlast.

Oplossing

Handhaven, handhaven, handhaven, maar de verkeerspolitie heeft hiervoor erg weinig capaciteit. Geluidsoverlast door hardrijders kunnen gepakt worden door een ouderwetse snelheidsflitspaal.

TNO kijkt ook verder. De gemeente zou duidelijk(er) aan weggebruikers moeten melden dat bij onnodig geluid sancties kunnen worden opgelegd en dat er rustig moet worden gereden. Ook  snelheidsverlaging zou helpen. Binnen Amsterdam wordt in 2023 de snelheid maximaal 30 km/u. Een ‘lawaaipaal’, een flitspaal die geluidsvolume meet, is nog een burg te ver. Maar een permanente meetopstelling zoals TNO gebruikt, kan de bestaande handhaving versterken. . De metingen zouden dan worden gebruikt om een voorselectie te maken van voertuigen die worden gecontroleerd. Het gebruik van de geluidsflitspaal, waarmee overtreders vanzelf een boete in de brievenbus vinden als ze geflitst worden vanwege teveel decibellen, gaat een stap verder. Deze methode vergt echter meer tijd en inzet, waarbij steun van het rijk ook gewenst zou zijn. Bovendien roept gebruik van de ‘lawaaipaal’ de nodige vragen op ten aanzien van wetgeving, certificering en uitvoering – vragen die mogelijk kunnen worden vermeden als de geluidsmetingen alleen ter ondersteuning worden gebruikt.

TNO pleit er verder voor om bij de APK meer aandacht te schenken aan het geluid dat auto’s produceren, en daarmee aan het aantal componenten en aanpassingen dat is toegestaan. Op lokaal niveau, aldus de onderzoekers, zou de overheid kunnen besluiten om bepaalde voertuigen voor sommige plaatsen een inrijverbod op te leggen. Ook Amsterdam zou ervoor kunnen kiezen om sommige typen motoren of auto’s op bepaalde tijdstippen een gebiedsverbod te geven voor de stad of voor sommige stadsdelen.
Eerste stap

De aanbevelingen en suggesties van TNO moeten nog door de gemeente worden getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De onderzoekers zelf noemen hun studie een ‘eerste stap’ bij het in kaart brengen van de oorzaken van en mogelijke maatregelen tegen geluidsoverlast in het verkeer. Toekomstige metingen op andere plekken moeten volgens TNO duidelijk maken in hoeverre bijvoorbeeld de tijd van het jaar en het type weg van invloed zijn op het ontstaan van verkeerslawaai.
Meer weten

 

 

Bijlage

 • Rapport TNO: Monitoring luide voertuigen in Amsterdam

Motorlawaai

Grooote Stadshart Top

14 april 2022

Op 21, 22 en 23 april vindt de Grooote Stadshart Top plaats. Deze dagen draaien om ontmoeting, creativiteit en daadkracht voor de Wallen en Nieuwmarktbuurt. Kom eten, plannen maken en film kijken. Maak kennis met elkaar en elkaars dromen. Samen gaan we denken én doen – je bent van harte welkom! De Boomsspijker, Waag, It’s OK en Elena Simons organiseren in de Nieuwmartkbuurt de Grooote Stadshart Top. Bouw mee aan de toekomst van de buurt, samen met allerlei bijzondere mensen die hier wonen en werken. Deel je dromen voor het stadshart van Amsterdam!

Wanneer: 21 t/m 23 april 2022 (tijdens de Aprilfeesten) Waar: Nieuwmarktbuurt

Programma

Het grootste gedeelte van de programma’s is gratis toegankelijk na aanmelding. Voor een overzicht van alle activiteiten en het reserveren van een plekje kun je het blokkenschema en de ticketpagina bekijken.

 

 

Bijlage:

 

Studiemiddag SLOOP!

12 april 2022

Op vrijdagmiddag 22 april 2022 organiseert de VVAB samen met haar erfgoed-partners in het Amsterdam Erfgoed Overleg een studiemiddag met als thema Sloop. Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt er in Nederlandse steden nog veel gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden.

Wat en hoeveel wordt er gesloopt? Wat zijn de oorzaken? Hoe kijken ontwikkelaars en corporaties daar tegenaan? Ook zullen een aantal positieve voorbeelden worden belicht, waarbij sloop is voorkomen. Wat heeft daarbij de doorslag gegeven?

Datum/tijd: Vrijdag 22 april, 14.00 uur, na afloop borrel tot uiterlijk 18.00 uur,

Waar: De Duif, Prinsengracht 756.

Let op: opgeven gaat via de website van het KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond)

Meer lezen/opgeven: Studiemiddag SLOOP!

Zie ook: Boekbespreking ‘Amsterdam sloopt’

Dit bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief van Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

 

Inspraak Horeca en Terrassennota

8 april 2022

Het college heeft het concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot en met 11 mei 2022.

Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. Dat maakt dat alle regels voor ieder stadsdeel gelijk zijn.
Uitgangspunten

Dit zijn de uitgangspunten van het nieuwe Stedelijk beleidskader:

 • Vooraf beoordelen wat de impact is van horeca op de omgeving.
 • De regels voor horeca en terrassen gelden voor de hele stad.
 • Er is ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de horeca.
 • Ondernemers kunnen een betere afweging maken van kansen en knelpunten bij het starten van een nieuwe horecaonderneming of het aanpassen van bestaande horeca.
 • Maatwerk leveren voor bewoners en ondernemers in het gebied.
 • Meer sturing van de gemeente op waar welke horeca zich vestigt.

Uit bovenstaande uitgangspunten laat zich lezen dat het stuk vooral voor de ondernemer is geschreven. De conceptnota is niet in overleg met bewoners opgesteld. Wat er gebeurd met uw inspraak laat zich gissen. Het college heeft namelijk besloten dat het nieuwe voetgangersbeleid voorlopig niet wordt vastgesteld en nog verder door te schuiven. Alles juist voor de terrassen.

Toelichting
Op maandag 11 april om 17.00 uur geeft de gemeente tijdens een webinar toelichting op dit nieuwe beleid en kan via de chat vragen gesteld worden……… Aanmelden via dit formulier.

Zienswijze
Uw zienswijze kunt geven via dit formulier. U kunt uw reactie ook mailen naar: horecabeleid@amsterdam.nl, of stuur een brief naar:
Gemeente Amsterdam
Directie Openbare Orde en Veiligheid
t.a.v. Elsbeth Boer
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Zet in uw brief altijd uw naam, adres en woonplaats en uw handtekening.

Van alle reacties wordt een Nota van Beantwoording gemaakt. Daarna stellen B&W het nieuwe beleidskader vast.

Bijlagen

Lezing over volkshuisvesting

6 april 2022

‘De Lange Lijnen van de Volkshuisvesting’ Lezing op 11 mei 2022. Door Lous Vinken,

Wanneer woensdag 11 mei 2022 om 16.00-18.30uur op het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123. Liefst aanmelden. Organisator; Anita Mizrahi. Secretaris@oudestadt.nl

Bijna 35 jaar is Lous Vinken werkzaam geweest in de ruimtelijke sector van de gemeente Amsterdam. Begin jaren ‘80 van de vorige eeuw is zij gaan werken voor de gemeente Amsterdam, bij de dienst Volkshuisvesting. Haar hart had zij al eerder verpand aan de stadsvernieuwing in de roerige jaren ’70, met acties van de buurtgroep in de Pijp rond de voormalige Melkfabriek in de Govert Flinckstraat.

De acties richtten zich op Bouwen voor de Buurt, bouwen binnen de rooilijnen, behoud en herstel, acceptabele nieuwbouw en betaalbare huren, stadsvernieuwingshuren die niet veel later de bekende Schaeferhuren werden.

Daardoor geïnspireerd heeft Lous Vinken tot in de tweede helft van de jaren ’90 in de volkshuisvesting gewerkt. Daarna in het projectmanagement en de huisvestingsprogramma’s voor jongeren, studenten en tenslotte ouderen: bijzondere doelgroepen die in toenemende mate de woningvraag en –productie zijn gaan en zullen blijven beheersen.

Van de ervaringen en inzichten die vooral in twintig jaar stadsvernieuwing zijn opgedaan, valt veel te leren. De stad als geheel kan daarmee haar voordeel doen.

Daarover met elkaar in gesprek gaan raakt aan de gemengde stad, inzet op woningverbetering, acceptabele nieuwbouw, bouwen voor de vraag, kortom een evenwichtig stedelijk woonbeleid.

Welkom op woensdag 11 mei a.s.!

Anita Mizrahi

Vrijwilligers gezocht!

5 april 2022

De sociale-kloof in Amsterdam blijft groeien, met name op het gebied van voedsel. Steeds meer organisaties bieden hulp aan op verschillende manieren om voedsel bij de inwoners die het nodig hebben te krijgen. Er is echter een probleem… een tekort aan vrijwilligers binnen voedsel verzamel organisaties leidt ertoe dat het verzamelde voedsel ook in het afval beland. Wij (Raoul, Dirk, Sem en Yerson) hebben besloten hier aandacht aan te besteden. Wij hebben een gehele dag meegedraaid met Buurtbuik Amsterdam, een organisatie die voedselpakketten maakt en elke zaterdag kookt voor mensen die het nodig hebben. Nu zoeken zij, en andere organisaties meer en meer vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de ‘kloof’ verkleind wordt, nog minder voedsel verspild wordt en dat iedereen kan genieten van heerlijk voedsel thuis of ergens op locatie. Het kost maar enkele uren van je tijd maar de dienst die geleverd wordt is enorm!

Corona adviezen

1 april 2022

Coronaregels voor vrijwilligersorganisaties
Nederland is weer open, alle locaties mogen weer open. Omdat het coronavirus nog niet weg is, zijn er nog adviezen om besmetting te voorkomen:

 • 1,5 meter afstand is nog steeds een goed idee
 • Als je klachten hebt, laat je testen en blijf thuis tot je de uitslag weet
 • Is de test positief, ga in quarantaine
 • Regelmatig handen wassen, niezen in de elleboog en geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Werk indien mogelijk de helft van de tijd thuis
 • Overal waar de 1,5 meter niet gehouden kan houden, wordt een mondkapje geadviseerd
 • Ga je op bezoek of naar een drukke plek? Doe een zelftest

Lees alle regels op de Rijksoverheid.

Kwetsbare mensen
NB Je kunt lang niet altijd aan de buitenkant zien hoe kwetsbaar iemand is. Niemand hoeft zijn gezondheidstoestand aan een ander uit te leggen.

Veel organisaties werken met kwetsbare mensen. Probeer zoveel mogelijk hun veiligheid te waarborgen. Wij adviseren om met hen in gesprek te gaan en te vragen of zij zich voldoende veilig voelen op jullie locatie of tijdens een activiteit. Welke aanpassingen kunnen hen een veilig gevoel geven? Ga vervolgens in gesprek met de vrijwilligers om te bespreken welke regels jullie nog willen handhaven om deze groep te beschermen.

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is alleen nog verplicht voor evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats. Dan geldt een 1G beleid: een negatieve testuitslag.

Bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU!

25 maart 2022

Amsterdammers voor Autoluw NU! organiseert in de Amstelkerk voor bewoners een bijeenkomst op 20 april om 20:00 uur. Meld u aan.

Amsterdammers voor Autoluw NU! informeert bewoners tijdens de bijeenkomst van 20 april wat de afgelopen periode gedaan en bereikt is. En wil samen brainstormen hoe de politiek te beïnvloeden. Want nu, in de periode van coalitievorming en opstarten van de nieuwe gemeenteraad, kan Autoluw een hogere urgentie krijgen voor de komende vier jaar. De vraag is ook of het tijd is het actiepakket (30 km maximaal, meer P+R, zones met intelligente toegang) aan te passen?

Bijeenkomst

Kom meepraten op woensdag 20 april
Locatie: Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam.
Tijd vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur.
Aanmelden via: www.autoluw.nu/aanmelden/


Achtergrond om inspiratie op te doen
Velen van ons hebben met lede ogen toegekeken hoe de coronarust niet is uitgebuit. Het wordt weer drukker in de stad, de lucht wordt vuiler. En er zijn nog steeds te veel ongelukken in het verkeer, met voetgangers en fietsers als slachtoffer. Zo gebeurt er te weinig aan registratie van fietsongevallen, zodat er geen gerichte verbeteringen plaatsvinden.

De Kieswijzer Autoluw is goed bezocht. Daar is te lezen dat de partijprogramma’s van links tot rechts sprankelen van uitstekende voorstellen…

 • Twintig procent van de parkeerplaatsen ombouwen tot fietsenstalling of groen; ‘overstapgarages’ bij snelweg en metro (PvdA).
 • Haal 30.000 parkeerplaatsen weg; knip op de Weesperstraat tegen doorgaand verkeer (GroenLinks).
 • Maximaal 20 kilometer op smalle/drukke fietspaden (D66, SP).
 • Parkeren in drukke wijken alleen voor bewoners en aangemeld bezoek (GroenLinks, VVD).
 • Begin afleverplekken voor pakketdiensten; maak woonstraten aan één zijde autovrij (Bij1).
 • Geef fietsers altijd voorrang op rotondes en kruisingen; maak een verkeersveiligheidsplan om het aantal slachtoffers te verminderen (Partij voor de Dieren).
 • Beperk geluidsoverlast motoren (D66, VVD)
 • Alle partijen bepleiten meer ruimte voor voetgangers…

Dat is een uitstekende basis om mee van start te gaan. Maar hoe houden we de luitjes aan hun mooie woorden, hoe realiseren we een duidelijk tijdspad voor de komende vier jaar?

Corona
Hoewel alle coronamaatregelen zijn vervallen, willen we veilig zijn voor iedereen. Iedereen moet zich welkom voelen. Daarom bieden we in de Amstelkerk ruimte aan mensen die wel graag afstand houden. We laten daarom in de kerk stoelen op afstand staan. Ook mag u natuurlijk altijd een mondmasker blijven dragen. Met nadruk vragen we u dan ook niet naar bijeenkomsten te komen als u klachten heeft.

Bijeenkomst

Nieuwsbrief !Woon, lente '22

23 maart 2022

!Woon bestaat 5 jaar. Op 31 maart een debat in pakhuis De Zwijger, ook online te volgen. Dit jaar weer een huurverhoging, nog steeds heel veel weglekken van energie door enkelglas of verouderd dubbelglas. Over bewonersplatforms en veel meer in hun nieuwsbrief.

Stem

21 maart 2022

De uitslag van de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Centrum 2022 is vastgesteld in een openbare zitting op maandag 21 maart. Het huidig dagelijks bestuur blijft voorlopig zitten. Veranderingen hangen o.a. af van de vorming van een nieuw College van Bestuur.

Stadsdeelcommissie Centrum

GroenLinks is de grootste partij geworden, met 25% procent van de stemmen. PvdA de tweede partij met 19% en D66 de derde partij met 18% van de stemmen. De 11 zetels worden verdeeld over 6 partijen. Naast GroenLinks, PvdA, D66 en VVD komen er 2 nieuwe partijen bij: BIJ1 en Bewoners Amsterdam. Bewoners Amsterdam wordt vertegenwoordigd door Michel van Wijk als enige en eerste zonder partijbinding in de stadsdeelcommissie.

Bijlage

 

Meer info: www.amsterdam.nl“800” />

Gruwelreclame is weg!

15 maart 2022

Het handhavingsverzoek heeft gewerkt, hoewel het veel te lang heeft geduurd, Men heeft het tot de uiterste datum gerekt, reclame is tenslotte een goudmijntje. De storende reclameschermen zijn eindelijk weg. Lees hier het verhaal.

Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid | Boek

14 maart 2022

ZWERFLAWAAI EN ANDER (ON)GEWENST GELUIDJoost Smiers schreef zijn nieuwe boek met als titel: Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast. Wat vinden we aan geluid in de publieke ruimte prettig, of op zʼn minst aanvaardbaar.

De meningen over geluid lopen niet zelden uiteen. Het verkeer en machines van allerlei soort produceren ʻnoodzakelijkʼ geluid. Noodzakelijk? Ja, maar zou het niet iets zachter kunnen? Wat te denken van het snoeiharde geluid van festivals waar duizenden mensen plezier aan beleven, maar vele andere duizenden omwonenden knettergek van worden, en de vogels in paniek van raken? En kunnen de buren het niet wat zachter aan doen?

Joost Smiers: Het begon bij ons in de buurt ….. wat ik toen ben gaan noemen zwerflawaai. Over dit en heel veel andere soorten geluid – van buren, verkeer, warmtepompen en noem maar op – heb ik een boek geschreven, opdat we weten dat niet alle overlast van geluid normaal is, je zelfs behoorlijk ziek kan maken. Politiek blijft dat al te veel onder de radar. Vandaar mijn nieuwe boek met als titel Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast.

Het boek Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid gaat over de vele situaties waarbij veroorzakers en ontvangers van geluid tegenover elkaar staan. Het boek begint met over wat geluid is, over hoe belangen kunnen botsen, en waarom je van ongevraagd geluid ziek kunt worden. Vervolgens staat het boek stil bij diverse soorten geluid en de omstandigheden waarin die worden voortgebracht. Het boek eindigt met pogingen om de rust ietsjes meer te laten neerdalen in onze samenlevingen.

 

Omdat de publieke ruimte van ons gezamenlijk is, is het niet eerlijk als sommigen die ruimte overmatig met hun geluid in beslag nemen en anderen dat moeten ondergaan.Het moet een beetje geven en nemen zijn.

Het boek ZWERFLAWAAI EN ANDER (ON)GEWENST GELUID, Rust, reuring, overlast ligt nu in de boekhandel (15 euro), of te bestellen via www.starfishbooks.org/product/joost-smiers/

 

Petitie terrasverwarming

12 maart 2022

Stadsverwarming, straatverwarming, buitenluchtverwarming bestrijden, moet je dat niet in de winter doen? Nou nee, daar moet je nu al mee beginnen. Terug naar de warme kroeg, en als je naar buiten gaat doe je een warme jas aan, een warme das om en een muts op. Anders wordt het nooit meer winter!

Teken de PETITIE en geef het door aan iedereen die je kent.

Wij

burgers van Nederland

constateren

 • Dat we met de allergrootste haast met zijn allen heel veel minder energie moeten gaan gebruiken.
 • Dat het daarom noodzakelijk is te stoppen met energieverspilling, dat wil zeggen ophouden met zo veel mogelijk vormen van energieverbruik die niet dringend noodzakelijk zijn.
 • Terrasverwarming, oftewel ‘stoken voor de straat’ is niet onmisbaar, maar staat daarentegen haaks op zorgvuldig omgaan met en zinnig inzetten van energie.

en verzoeken

Een verbod in te (laten) stellen op terrasverwarmin

Het oude abnormaal

12 maart 2022

Evenementen kunnen weer. Na een pauze van 2 jaar zou je denken dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om eens na te denken over een NIEUW NORMAAL. Helaas

Voor het eerst sinds 2019 zijn er binnenkort weer de aprilfeesten op de Nieuwmarkt. Een inmiddels traditioneel buurtfeest, begonnen nadat de jaarlijkse kermis er moest verdwijnen. Het feest kan weer nu corona niet meer zo’n bedreiging vormtIedereen blij, vooral omdat de organisatie inzag dat het feest toch wat uit de hand was gelopen en in samenspraak met omwonenden wat maatregelen had genomen om de overlast wat te verminderen.

.

Happy Hour

11 maart 2022

Nee, de prijs mag niet lager zijn dan 60%

 

Geachte mevrouw Buisman,

 

In de bijlage vindt u het besluit verbod op prijsacties met alcohol in de horeca. Happy hours zijn verboden per 1 april 2022 voor de gehele gemeente Amsterdam.

Het verbod houdt in: bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Medewerker Vergunningen

Stadsdeel Centrum

 

Van: Secretaris <secretaris@oudestadt.nl>
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 15:58
Aan: Horecavergunningen SDC <Horecavergunningen.SDC@amsterdam.nl>
Onderwerp: Happy hour in de horeca

 

Goedemiddag,

Medewerker 14020 stuurt me naar jullie door. Logisch, bij jullie zit veel kennis over horecaregels.

Bij Wijkcentrum d’Oude Stadt komen vragen binnen over “Happy Hour” in de horeca. Vanuit verschillende buurten, bijvoorbeeld “de Wallen” en daaromheen, Spui en straten in de buurt. Zelfs vanuit de Pijp.

 • Klopt het dat Happy Hours verboden zijn?
 • Geldt dat dan voor de hele stad, alleen stadsdeel Centrum, of specifieke buurten of wijken? Welke in stadsdeel Centrum?
 • Als “de Wallen” een van die gebieden is, geldt het dan ook zuidelijk van de lijn Damstraat-Oude Doelenstraa-Hoogstraten? En voor beide kanten van de Nieuwmarkt?
 • Wat wordt er precies verboden, het aanbieden voor lage prijzen, twee voor de prijs van een, alles op het (snelle) alcoholgebruik maar op te jagen, of is er meer?
 • Kunt u mij de eventuele regeling doen toekomen?

Bij voorbaat dank,

Loes Buisman
Wijkcentrum d’Oude Stadt

 

 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Verlenging terrasuitbreidingen

10 maart 2022

Ja, alweer “tijdelijk”. En heel veel. En weer vragen mensen: hoe kan ik bezwaar maken?
De verlengingen worden automatisch verlengd, tenzij … En daar zit hem de crux. Je kunt klagen wat je wilt, het werkt niet. De gemeente stuurt steekt de kop in het zand en zegt dat je bij de ondernemer moet wezen. Handhavers komen niet of op rare tijden, vroeg in de ochtend bijvoorbeeld.

Hoe dien ik bezwaar in?
Je vindt het besluit door het betreffende bedrijf op de tijdelijke-terrassen-kaart op te zoeken. Klik erop en je ziet de vergunning met de tekening, en het besluit tot verlenging. Onder dat besluit vindt u “Oneens met dit besluit? Hier ziet u hoe u bezwaar kunt maken.
Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken”. Dat is de datum die bovenaan het verlengingsbesluit staat.

Uw bezwaren moeten specifiek betrekking hebben op de terrasuitbreiding, en niet op het reguliere terras van het betreffende bedrijf.

Het gemakkelijkste is via DigiD. Als u het op papier doet, volg dan nauwkeurig de instructies.
Bewaar kopieën van alles (ook alle correspondentie naderhand..

Direct naar de rechtbank voor een voorlopige voorziening kan, maar dat zult u het spoedeisende karakter wel waar moeten maken.

En dan?
Geduld. De bezwaartermijn loopt tot 6 weken na de datum van het besluit. Daarna kunt u een uitnodiging verwachten voor een hoorzitting om het bezwaar toe te lichten. Binnen 6 weken moet een beslissing op bezwaar volgen. Dat mag wettelijk met nog eens 6 weken worden verlengd. Goede kans dat het nog veel langer gaat duren. Stuur daarom na die extra termijn (geef een weekje extra) een ingebrekestelling. Hiermee dwingt u de gemeente om binnen 2 weken een besluit te nemen. Anders gaat de kassa lopen en hebt u na verloop van tijd recht op een dwangsom, of het uiteindelijke besluit nu positief of negatief voor u uitpakt. Dat is een landelijke regeling en de gemeente heeft zich daaraan te houden.
Ook hebt u dan het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank zonder de beslissing op bezwaar te hoeven afwachten.

 

Illegale vuilnisdump

10 maart 2022

Zondag 6 maart ruimde de Partij van de Dieren illegaal gedumpt vuilnis op. De Partij kwam als enige af op de jarenlange meldingen van @mMarcelDelebecke. Alles is terug te brengen op bewoners en ondernemers die zich niet aan de regels houden. De gemeente komt niet echt in actie op meldingen. De ombudsman is inmiddels ingeschakeld.

Vandaag was het een lustrum. De gemeente registreert alleen en

Ondernemers
Ondernemers moeten een afvalcontract sluiten. Daar wordt niet op gecontroleerd. Zolang de gemeente ondernemers niet aanspreekt, blijven deze gebruimaken van de voorzieningen; lees- geen contract, toch wordt mijn afval opgehaald. Zo loont fout gedrag.

Derde editie Het Perspectief

3 maart 2022

Inmiddels is de derde editie uitgebracht van Het Perspectief. Een krant voor en door bewoners rondom de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Dit keer is het thema vermindering van het doorgaande verkeer en een beter woon en leefklimaat. Lees de krant hier digitaal.

In de krant belicht de redactie de toekomstplannen voor de binnenstad Amsterdam die in 2021 verschenen: Omgevingsvisie 2050; Verkenning Oostelijke Binnenstad en Amsterdam 30 km per uur stad. Deze visies en studies schetsen minder autoverkeer en meer ruimte voor lopen en verblijven en ontmoetingen in de openbare ruimte. We kijken daarbij vooruit naar de gemeente raadsverkiezing: gaat het nieuwe College van B en W voortvarend verder met deze plannen? Worden de jarenlange beloften aan bewoners rondom deze route voor meer ademruimte en meer leefkwaliteit ingelost?

De krant geeft een veelzijdig beeld vanuit meerdere invalshoeken: belangen van fietsers en wandelaars, openbare ruimte en kunst, wensen van bedrijfsleven, ervaringen om te wonen langs het asfaltmonster, pleidooi voor open plinten, vergroening en de omwenteling naar een aangename stadsstraat en herstel van de verbindingen tussen Plantage en oude stad. Wethouder De Vries gaat in op vragen over vervolgstappen van de Verkenning Oostelijke Binnenstad.

Veel leesplezier.

Bijlage

Autoluw NU!

2 maart 2022

Amsterdammers voor Autoluw NU! evalueert de vooruitgang onder het zittende college. De Bewonersraad is een van de meer dan 40 aangesloten bewonersorganisatie. De ‘groene coalitie’ GroenLinks, D66, PvdA en SP bracht niet de gewenste verkeersomslag naar een autoluwe stad. 16 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dus de blik vooruit met een verrassende Kieswijzer Autoluw! De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo is aangesloten.  

Close-up, abstracte weergave van architectuur.

Gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdammers voor Autoluw NU! maakt de balans op van vier jaar ‘Nieuwe Lente’ autoluw: teleurstellend. Hoe nu verder? Gelukkig wemelt het van mooie verkeersplannen in de verkiezingsprogramma’s.

 

Kieswijzer Autoluw

De gemeenteraadsverkiezing is 16 maart. Met welke stem maak je Amsterdam sneller Autoluw? De kieswijzer vergelijkt verkiezingsprogramma’s.

 

30 km in de stad

Vanaf 2023 is het strijdpunt 30 km/u realiteit! Gebruik NU je invloed bij de herinrichting van je straat. Vraag om zebrapaden, groen en scooter/ fietsparkeren op autoplekken.

 

Centrum Begroot 2022

1 maart 2022

De stadsdeel-loterij van stadsdeel Centrum is weer begonnen. Dien uiterlijk 28 maart je plan(nen) in; t/m 3 april heb je de tijd om 50 “likes” te verzamelen. Dat is gemakkelijker dan je misschien denkt, ook als je niet op sociale media zit.

Op de website van Centrum Begroot staat hoe je met een eigen plan mee kan doen, wat de voorwaarden zijn. Probeer het plan zo goed mogelijk te verwoorden, want je kunt het tussentijds niet meer veranderen.

Als je plan 50 “likes” heeft gekregen gaat het door naar de volgende fase: de toetsing door ambtenaren of het plan haalbaar is en aan de voorwaarden voldoet. Daarna volgt de mening van de stadsdeelcommissie en een echte stemprocedure.

Die 50 “likes” lijkt moeilijk als je maar een beperkte kennissenkring hebt. Of als je vrienden en familie in een ander stadsdeel wonen. Het valt wel mee. Als degene die stemt maar een postcode in het centrum invult. Heb je meerdere apparaten waarmee je kunt internetten? Stem met je computer en met je telefoon, en herhaal het op verschillende dagen. Je kunt er alleen opnieuw op stemmen als je weer om een postcode wordt gevraagd. Varieer de postcodes. Vraag je medestanders hetzelfde te doen.
Niet eerlijk? Daarover kun je van mening verschillen. Wie digitaal vaardig is weet dit allang. Ook mensen zonder groot netwerk moeten mee kunnen doen. Het gaat om de kwaliteit van de plannen, niet om het aantal facebookvrienden dat je hebt. Het echte stemmen gebeurt pas later.en is persoonlijk.

 

Terug naar af: 1,5 meter

1 maart 2022

Een ander soort anderhalve meter is terug: de zogenaamde minimale maar in de praktijk standaard loopruimte langs terrassen. Drie jaar lang zijn we lekker gemaakt met 2, en minimaal 1,8 m loopruimte. Erger, Het verbod per 1 april 2019 op terrasuitbreidingen wordt opgeheven. Het kleine beetje dat voetgangers gewonnen hadden zijn ze alweer kwijt.

Heel cynisch dat het weer verminderen van de voetgangersruimte geweten wordt aan de Corona pandemie. Dan zou je toch verwachten dat voetgangersruimte extra belangrijk zou zijn en blijven. Die 1,5 meter zijn trouwens inclusief gladde trottoirband. Wees dus weer voorzichtig bij het stoepbandlopen!.

Het voetgangersbeleid wordt overgelaten aan het volgende college. Hopelijk zal dat betrouwbaarder zijn dan het huidige.

De tekst van de verordening

Verkiezing Stadsdeelcommissie

27 februari 2022

Verkiezing StadsdeelcommissieVerkiezing Stadsdeelcommissie (en gemeenteraad) op 16 maart. In het stadsdeel centrum staat maar een onafhankelijke (niet politieke) partij op de kieslijst: Bewoners Amsterdam, lijst 27. Bewust onafhankelijk van politieke programma’s.

Participatie: Veel geschreeuw, weinig wol

2017: De gemeenteraad Amsterdam besluit voor een nieuw bestuurlijk bestel met gekozen stadsdeelcommissies (SDC).

Aan de Commissie Brenninkmeijer wordt advies gevraagd. Deze spreekt zich helder uit voor een kandidatenstelsel: mensen uit de buurten die als ‘ogen en oren’ de participatie vanuit de basis gestalte kunnen geven.

In januari 2018: Ter elfder ure besluiten de traditionele partijen toch maar voor een lijstenstelsel. De gevestigde politieke partijen kunnen gewoon meedoen. Desondanks dingen meer dan 40 dappere onafhankelijke lijsten in de stad, waarvan ruim 10 in Centrum, mee naar een vertegenwoordiging in de SDC’s. Geen van het redt het tegen de promotie tsunami van de partijen uit de gemeenteraad. Een ‘closed shop’.

2022: Van de meer dan 40 onafhankelijke lijsten zijn er nog 8 over in de hele stad. Slecht één lijst die ook in 2018 meedeed. Alle andere dappere dodo’s van 2018 zijn gedesillusioneerd afgehaakt. Alleen Bewoners Amsterdam in Centrum neemt voor een tweede keer de handschoen op.

2022: Ter ondersteuning van de kiezer wordt ook in 2022 voor de stadsdelen een StemWijzer ontwikkeld. De gevestigde orde doet daarbij geen enkele moeite om hun afkeer van bewonersparticipatie te verhullen. In de toelichting naar de kiezers gaat het gewoon over welke partij men kan kiezen. Wederom blijkt: participatie wordt met de mond beleden maar geen enkele poging daar inhoud aan te geven.

Hoe komt het toch dat veel bewoners van Amsterdam een grote kloof ervaren met het bestuur? De gevestigde orde maakt liever sier met ‘vernieuwende’ experimenten om zo haar falen te verbloemen. In ons Centrum hebben we nog één strohalm: Bewoners Amsterdam, lijst 27.

Leggen we het hoofd in de schoot, of stemmen we voor deze ‘laatste kans’?

verkiezing Satdsdeelcommissie

Inspraak woningleegstand

25 februari 2022

Bericht van de gemeente: Amsterdam heeft te ma…

Bomenkap Nieuwezijds Voorburgwal

19 februari 2022

De werkgroep Beeld Bepalende Bomen van Comité Westelijke Grachtengordel e.o. heeft bezwaar aangetekend tegen de herinrichting Nieuwe Zijds Voorburgwal Noord, inclusief de kapvergunning van 38 bomen op de NZ Voorburgwal Noord.

De gemeente wil de Nieuwezijds Voorburgwal Noord herinrichten en start daarmee in het voorjaar. De werkgroep Beeld Bepalende Bomen heeft 21 december 2021 proforma bezwaar aangetekend. De werkgroep heeft met datum 15 februari de bezwaargronden ingediend. De bezwaren richten zich tegen:

 1. het negeren van de beschermde status van de binnenstad (bufferzone Wereld Erfgoed (UNESCO World Heritage)
 2. strijdigheid met het klimaatadaptatie akkoord
 3. het ontbreken van het advies van de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden
 4. aan bomen van een behoorlijk formaat bestaat een groot gebrek in combinatie met een zeer grote achterstand bij vervanging van bomen
 5. gebrek aan (bewoners)participatie

Lees  hieronder de bijlage voor de bezwaren.

Bijlage: Bezwaarschrift herinrichting Nieuwe Zijds Voorburgwal Noord, inclusief de kapvergunning van 38 bomen op de NZ Voorburgwal Noord

(Artikel met toestemming overgenomen van Comité Wgg)

CityTrees in podcast

17 februari 2022

BNNVARA nam 11 november 2021 een podcast op voor het nieuwe programma ‘Weggegooid Geld’. Bewoners van de Valkenburgerstraat stonden stil bij de mislukte CityTrees in de Valkenburgerstraat. Deze podcast is vanaf zaterdag 19 februari te beluisteren.

Podcast Weggegooid Geld
BNNVARA is in december 2021 gestart met het nieuwe programma ‘Weggegooid Geld’. Een opvolger van de jarenlange rubriek in het tv-programma ‘Kanniewaarzijn’, gepresenteerd door Astrid Joosten. ‘Weggegooid Geld’ is nu een podcast en te beluisteren op internet.

Bewoners van de Valkenburgerstraat werden al in november geïnterviewd. Aan het woord komt ook TNO, die de werking van de CityTrees vanachter het bureau onderzocht en afbrandde, omdat ze niet werkten (integendeel). Dat de acht CityTrees dus in de Valkenburgerstraat stonden was alleen maar airwashing van de wethouders Litjes en Dijksma.

De journalisten vroegen zich af of er inmiddels nieuwe oplossingen zijn gevonden, zoals minder verkeer. Het verbaast hen ook zeer dat die Citytrees nog steeds verkocht worden. De leverancier van de niet werkende CityTrees komt ook aan het woord. Wij zijn benieuwd.

 

Volg hier de hele serie van de podcast Weggegooid Geld 

Groene Revolutie

13 februari 2022

Zaterdag 12 februari werd de Groene Revolutie Amsterdam uitgeroepen. Bezorgde bewoners liepen van de Dam naar het stadhuis. Om het toekomstige college een dringend signaal te geven, een noodkreet voor behoud, versterking en bescherming van onze stadsnatuur en natuurlandschap. De Groene Revolutie is voor en door bewoners. Hoewel het huidige college de mond vol heeft over vergroening, zijn de daden er niet naar. Bomen worden omgezaagd om een park aan te leggen, of wordt dwars door een park een tram aangelegd, of een snelfietspad. In de toekomst wordt steeds meer groen opgeofferd voor de plannen van projectontwikkelaars dan wel gegund aan de festivalindustrie. Bewoners hebben het nakijken. Hun participatie doet er niet toe. De gemeente doet toch wat ze wil. Daarom trokken vele bewoners hun groenste kleren aan en vertrokken naar het stadhuis. Lees meer: groenerevolutieamsterdam.nl/ Loop mee met de protesttocht en bekijk het filmpje van 14020TV:

Schaakbord moet blijven

12 februari 2022

Schakers aan zet: schaakbord Max Euweplein behouden!
In 1996 werd het schaakbord na inlevering en winnen met een idee van een 9-jarig jongetje(David van Zeggeren) in het echt neergezet; ‘een buitenschaakbord in het groot’ op het Max Euweplein in Amsterdam. Met stukken erbij. Anno 2022 wordt het schaakspel bedreigd!

De initiatiefnemers van een nieuwe petitie schrijven: ‘Wij Schakers, pleinschakers, liefhebbers van het spel in Amsterdam, Nederland en ver daarbuiten, constateren dat de gemeente geen oog heeft voor het groter belang van dit schaakspel. Alleen oog heeft voor het belang van horeca en van enkele bewoners, maar niet voor de grote groep schakers en schaakliefhebbers.” https://petities.nl/ petitions/schaakbord-max- euweplein-moet-blijven?locale=nl

En “Dat velen vaak naar het Max Euweplein komen om te schaken en voor de sociale contacten, wat zeker in deze tijd zeer belangrijk is. Daardoor blijkt dat het herinrichtingsplan maar één grote verandering bevat: het verdwijnen van dit schaakspel.”

Buurtbewoners en schakers werken nu samen met wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt uit die buurt. “Wij zijn in Amsterdam voor verbindingen van bewoners met elkaar. Dat eist de gemeente zelfs van ons als bestaansrecht van een wijkcentrum: ”Verbindingen maken met de buurt…”

“Nu zou het beroemdste schaakbord daar weggaan, een verbindingsplek. Op de plaats waar een monument staat voor een van de grootste schakers van Nederland? De politiek moet zich in centrum maar voor de verkiezingen uitspreken waarom een enkel schaakspel niet zou mogen blijven!” Aldus een van de wijkraadsleden/woordvoerder van buurt 5.

Men wil dat de gemeente Amsterdam erkent dat het belang van dit schaakspel groter is dan de belangen van een enkele bewoner en horeca aan dit plein alleen. En ja: waarom wordt er niet gehandhaaft? Kortom het schaakspel moet blijven is het motto! „Mensen die niet eens weten hoe je het paard verplaatst, beslissen nu dat het schaakbord weg moet”, zou grootmeester schaakgrootmeester Anish Giri hebben getwitterd. Dit had al efffect.

Maar er kunnen nog vele handtekeningen bij, er zijn duizenden mensen die bij een schaakclub aangesloten zijn, naast vele fans van Max Euwe en het schaken; “De schakers zijn nu aan zet!”

Foto: Studio Dreams Come True
Bron: Schaakmuseum Max Euwe-centrum/NRC

Digitale buitenreclame

2 februari 2022

Werkgroep Buitenreclame is actief geweest. Wethouder en raadsleden zijn gewezen op de schrikbarende ontwikkelingen. in de reclame.  Steeds meer led-schermen met bewegende of wisselende beelden. Niet alleen op straat, maar ook achter winkelramen en dergelijke duiken ze steeds meer op. Zelfs

Kappen

2 februari 2022

52 bomen van de NZ Voorburgwal Noord worden met kap bedreigd. De leden werkgroep Behoud Bomen van het Comite Westelijke Grachtengordel e.o. willen dit voorkomen.  63 Kleine bomen doorsnee 10 cm langs de trambaan zijn onvoldoende compensatie voor dit aangezicht en het milieu. Steun met een donatie voor juridische ondersteuning.

Doneren
U kunt op twee manieren doneren:

 1. Door overschrijving op NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt onder vermelding van Gift Bomen
 2. Via iDEAL of met Creditcard (maximaal € 1000,- per keer). Uw betaling gaat naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt via Mollie. Dat komt ook zo op uw bankafschrift te staan.
  Kies hieronder het project Bomen. Vul een bedrag in. Kies de betaalmethode en klik op de knop Doneren.

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de ANBI-status. U kunt daarom uw giften in mindering brengen op uw belastingaangifte. Wij danken u bij voorbaat: Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Lockdown: wijkcentrum dicht

1 februari 2022

Vanaf zondagochtend 19 december is ook het wijkcentrum voorlopig gesloten, ook voor inloop. Tot zeker 14 januari, of zolang het nodig is. Er kunnen een of twee vrijwilligers binnen aan het werk zijn, maar bezoek wordt niet toegelaten.
Als u contact wilt, mail dan wijkcentrum@oudestadt.nl of bel 020 6382205 en spreek uw vraag of melding in. Uw voicemailbericht wordt doorgestuurd en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Het doel van de nieuwste coronamaatregelen is het aantal niet strikt noodzakelijke contacten te verrminderen. Zo wordt hopelijk de verspreiding van de zeer besmettelijke omikron-coronavariant vertraagd. Tegelijkertijd wordt vaart gezet achter de boostervaccinaties.  hoopt de overheid te bereiken dat de risicogroepen voldoende beschermd  zullen zijn tegen ernstige ziekte. Zonder ingrijpen zal de gezondheidszorg het niet meer aankunnen.

Zie voor de maatregelen het nieuwsbericht van de overheid 18-12-2021

Stadsdeelverkiezingen in maart

1 februari 2022

In maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de stadsdeelcommissies (SDC). Zo ook voor de SDC Centrum.
In 2018 zijn de SDC’s ingesteld als ‘ogen en oren’ voor de buurt. De bedoeling van SDC’s was vertegenwoordiging van belangen van bewoners en lokale bedrijven naar het stads(deel) bestuur te kunnen behartigen. Circa 10 onafhankelijke lijsten hebben in 2018 deelgenomen aan de SDC verkiezingen maar geen van hen kon tegen de dominantie van de gevestigde partijen opboksen. Ook in andere stadsdelen wisten de gevestigde partijen de onafhankelijke kandidaten buiten de deur te houden.

2022: Aan de SDC verkiezingen doet 1 onafhankelijke lijst mee: Bewoners Amsterdam. De lijst bestaat uit 4 personen, woonachtig in verschillende buurten van Centrum maar met eenzelfde motivatie: onafhankelijke t.o.v. politieke (partij) programma’s, voor een goede en veilige leefomgeving, voor actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij hun buurt, voor gemengd wonen en bedrijvigheid in ons stadsdeel.

De zeer lage bekendheid van de SDC’s is illustratief voor wat zij de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. De SDC’s kunnen een bescheiden middel zijn om de kloof tussen burgers en bestuur (iets) kleiner te maken, ervoor te zorgen dat bewoners en lokale bedrijven zich gehoord voelen. Dit is coalitiebeleid maar de gevestigde partijen hebben daar vooralsnog geen voortgang in geboekt. In de SDC worden ook vooral partijstandpunten uit de gemeenteraad (of zelfs nationaal) herhaald. Komt daarmee buurt of buurtbelang in beeld?
Gelukkig biedt www.bewonersamsterdam.nl zich aan als onafhankelijk alternatief. Zij zijn in Centrum het enige onafhankelijke alternatief. In 2018 waren er circa 32 onafhankelijke lijsten in heel Amsterdam. In 2022 zijn dat er nog circa 5: Er kan en moet nog veel verbeterd worden in de burgerparticipatie.

Subsidie groene daken moet blijven

31 januari 2022

De subsidiepot voor groene daken is leeg. Dat ontdekten binnenstadbewoners. Op de pagina ‘Maak uw buurt groener’ van de gemeente staat nog steeds een oproep om subsidie aan te vragen voor een groen dak of groene gevel, maar wie doorklikt, krijgt de mededeling dat dit niet meer kan. Stadsdeelbestuurder Micha Mos heeft toegezegd dat hij erachteraan gaat.
Er is nog een tweede probleem. In de subsidieregeling, hiernog steeds te raadplegen, staat een bepaling die initiatieven in de binnenstad dwarsboomt: de gemeente geeft alleen geld voor groene daken vanaf 30 m2.
Deze regel slaat nergens op en is afgestemd op nieuwbouwwijken, grote blokken met een dito dak. In de binnenstad wemelt het van de kleine platte daken. Zou je die bij elkaar optellen, dan kom je op een oppervlak dat aardig aantikt als je de klimaatdoelen wilt halen. Inmiddels hebben de binnenstadbewoners een oproep gestuurd aan de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart: vul die subsidiepot en schrap de rare regel.
In de Nieuwmarktbuurt bestaan er al jaren inspirerende voorbeelden. In 2012 kreeg bewoonster Leora Rosnerhet voor elkaar bij Stadgenoot. Reeds in 2010 werd het destijds grootste groendak van de binnenstad geopend: bovenop complex De Halve Wereld op het Waterlooplein, van Ymere. Een jaar later werd ook het dak van de Stopera ook groen en dat is nu het grootste groendak van de binnenstad.
Het klimaatbeleid van de gemeente is onderhevig aan beleidsmodes. Momenteel is ‘van het aardgas af’ in de mode. De gemeente heeft een afdeling in het leven geroepen, Duurzaam Erfgoed, die eigenaars van monumentpanden ondersteunt bij het laten installeren van zonnepanelen. Het is te hopen dat dit niet de aandacht voor de overige maatregelen verdringt: betere isolatie (onder meer door dubbel glas) om energie te besparen, balansventilatie met warmteterugwinning en natuurlijk meer groene daken (zie kader).

Groendak: acht voordelen op een rij

 • betere afwatering in de versteende binnenstad: een groendak absorbeert regenwater en ontlast het riool
 • verlaagt op warme dagen de omgevingstemperatuur van het ‘hitte-eiland’
 • verlaagt bij warm weer de temperatuur van de woning eronder
 • filtert fijnstof, zet CO2 om in zuurstof
 • goed voor de biodiversiteit: vlinders, bijen, vogels
 • natuurlijke brandwerende laag
 • goed voor welzijn & geluk: hoge belevingskwaliteit voor de mensen die erop uitkijken!
 • aantrekkelijk voor verhuurder, eigenaar of VvE: beschermt het dak tegen regen, wind en temperatuurwisseling, zorgt voor een langere levensduur, er is minder onderhoud nodig dan bij een bitumendak

.
Er is één nadeel: de aanlegkosten zijn hoog (vanaf € 50 per m2 ). Maar het wordt gelukkig steeds goedkoper. Bovendien zijn er subsidies. Maar dan moet de gemeente de pot wel aanvullen!

Korte berichten

31 januari 2022

Kort, maar niet minder belangrijk, het opschorten van voetgangersbeleid, huurscooters (daardoor?) langer welkom. Verlenging alcoholverkoopverbod in het Wallengebied, En als je echt de aandacht wilt kun je een referendum organiseren.

Ruimte voor de voetganger

Vergeet het maar. In 2020 is er inspraak geweest over een heel redelijk voetgangersbeleid, waarin nu eens onderkend werd dat mensen vaak met z’n tweetjes naat elkaar lopen.. Dat kan ook, als je de trottoirs niet volzet met van alles. Helaas, ook op brede stoepen houden we de ganzenpas, dus blijven ze onverwachts de rijweg op schieten en fietsers omver te lopen. Veiligheid boor alles. Het college heeft echter besloten het nieuwe voetgangersbeleid niet door de huidige gemeenteraad te laten vaststellen, maar nog verder door te schuiven. De wethouder vergeet bovendien (weer) dat je op drukke plekken echt meer nodig hebt dan het minimum van anderhalve meter inclusief trottoirband.

Zie:

Verlenging vergunning deelbromfietsaanbieders

Die ellendige deelscooters houden we nog op de stoep

Alcoholverkoopverbod in het Wallengebied

 

Nieuwe referendumverordening

 • Amsterdam heeft een nieuwe referendumverordening. De verordening is op 23 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is op 1 februari 2022 in werking getreden. De nieuwe verordening maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren.

Lees het artikel op

Terug naar normaal

28 januari 2022

Op 26 januari kon de horeca weer open. Met Coronatoegangsbewijs, anderhalve meter afstand, en tot uiterlijk 10 uur ’s avonds. Voor de terrassen de normale sluitingstijd in de winter. Sommige ondernemers en hun personeel zal het eer rotzorg zijn. Die doen niet aan scannen van QR codes. Dat verspreidt zich als een lopend vuurtje. trekt extra veel klanten aan. Laat ze ook maar lekker warm dicht tegen elkaar aan zitten. En als het terras vol is, kom er maar bij staan. Voor sluitingstijd vullen we de glazen nog weer even bij, als wij dan het terras opruimen kunnen jullie rustig blijven staan. We zullen ons niet haasten.

En natuurlijk moet je fiets dichtbij blijven. Meer dan 15 seconden moeten lopen is natuurlijk te gortig. En wat kan jou het schelen dat je het looppad verspert? Of de zebra? Gooi andermans fiets ook gewoon maar opzij, dan kan die van jou er staan.

Handhaving en politie kijken ernaar. Had de burgemeester niet gezegd dat ze niks mochten doen? Toch lijken er wel standjes uitgedeeld te zijn, het was vrijdagavond al iets minder erg.

Huurders Netwerk Amsterdam

27 januari 2022

HNA: “Afschaffen verhuurderheffing reden tot openbreken Amsterdamse Samenwerkingsafspraken”
Persbericht:
Volgens het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is de in het nieuwe regeerakkoord opgenomen toezegging om de verhuurderheffing af te schaffen reden om de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken open te breken. Die oproep doen zij in een brief aan de partijen die hun handtekening hebben staan onder de Samenwerkingsafspraken. “De Amsterdamse huurders hebben ademruimte verdiend na jarenlang kromgelegen te hebben voor het ophoesten van de verhuurderheffing”, stelt een woordvoerder van het HNA.

 Op pagina 5 van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken staat het helder opgeschreven:

“… Daarom doen wij samen een dringend beroep op het Rijk om de verhuurderheffing af te schaffen. … Als dat gebeurt, gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers opnieuw om de tafel om deze afspraken verder te verbeteren ten behoeve van de Amsterdamse huurders en woningzoekenden.”

Het HNA is voornemens om de ondertekenaars van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken hier ook aan te houden. “De Amsterdamse huurders en de Amsterdamse volkshuisvesting hebben ontzettend veel last gehad van de verhuurderheffing”, licht een woordvoerder van het HNA de brief toe. Volgens de huurdersbelangenorganisatie moet daarom snel een aantal maatregelen genomen worden. “De huurders verdienen een huurbevriezing en er moet per direct een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen in de stad.”

Wanneer de Samenwerkingsafspraken heropend worden, zullen huurdersorganisaties van woningcorporaties, de Amsterdamse corporaties zelf en de gemeente Amsterdam weer om de tafel moeten. Het HNA wil hierbij aansluiten om de belangen te borgen van alle Amsterdamse huurders van woningcorporaties, zo stellen zij in hun brief.

Informatiebijeenkomst

25 januari 2022

Dinsdagavond 25 januari organiseerde de gemeente voor bewoners een online informatiebijeenkomst

Mantelzorg

24 januari 2022

PERSBERICHT: 24 januari 2022

 

Mantelzorgers vangen afgeschaalde professionele zorg op

Een derde van de mantelzorgers die hulp krijgt van professionals, heeft te maken met afgenomen zorg. Van hen had bijna de helft regelmatig tot zeer vaak het gevoel de zorg niet meer aan te kunnen. Dat komt omdat ruim 80% van deze mantelzorgers de afgeschaalde ofwel afgenomen zorg (deels) zelf opvangt. Dit blijkt uit een 6e peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL over de gevolgen van corona. Lees het op Mantelzorg.nl

 

Gratis cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers

Is er dan nog wel tijd en ruimte over voor jezelf als mantelzorger? Juist daarom is het belangrijk voor mantelzorgers om in balans te blijven. En tijd en ruimte voor jezelf te maken. Maar hoe doe je dat? Markant biedt verschillende gratis cursussen en bijeenkomsten aan voor mantelzorgers. Van de zorg de baas blijven, omgaan met tijd tot aan financiële mogelijkheden voor meer lucht. Ook in februari kunnen mantelzorgers meedoen aan gratis trainingen en bijeenkomsten. Kijk voor actuele data in de agenda op www.markant.org en meld u aan.

 

Cursus: De zorg de baas

Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid of andere naaste met een ziekte of beperking? Merkt u dat de zorg steeds meer van u vraagt? Dan is deze gratis cursus iets voor u. In deze cursus leert u in 5 bijeenkomsten de balans te vinden tussen zorgen voor uw naaste en zorgen voor uzelf. U krijgt tips hoe u meer energie overhoudt, door de zorg anders te regelen. En u krijgt handreikingen om meer te genieten en meer tijd vrij te maken voor uw eigen behoeftes en wensen. Er start deze maand zowel een online cursus als een cursus op locatie.

 

Online cursus

Wanneer: 5 bijeenkomsten op woensdag 26 januari en 2, 9, 16 en 23 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Waar: via Zoom

Meer informatie en aanmelden

 

Cursus op locatie
Wanneer: 5 bijeenkomsten op maandag 31 januari en 7, 14, 21 en 28 februari van 13.30 tot 16.00 uur

Waar: Markant, Zwanenburgwal 206 (3e verdieping), 1011 JH Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

 

Training Omgaan met tijd

U zorgt voor een naaste, maar heeft u ook voldoende tijd voor uzelf? Het is best lastig om tijd voor uzelf vrij te maken naast intensieve mantelzorgtaken. En om balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf. Toch is dat belangrijk om de zorg vol te kunnen houden. Speciaal voor mantelzorgers die óók goed voor zichzelf willen zorgen, heeft Markant de training ‘Omgaan met tijd‘ ontwikkeld. Houd meer tijd over, ervaar minder stress en zorg dat u zich meer uitgerust voelt.

Wanneer: maandag 7 februari van 15.00 tot 17.00 uur

Waar: NoLimit, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

 

Online bijeenkomst voor ouders: ‘Opgroeien met zorg of ziekte in het gezin’

In deze bijeenkomst via Zoom komen ouders/verzorgers meer te weten over hoe kinderen en jongeren zorg en ziekte in het gezin kunnen ervaren. En krijgen zij tips hoe zij hiermee kunnen omgaan. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Wanneer: woensdag 16 februari van 10.00 tot 11.30 uur

Waar: via Zoom

Meer informatie en aanmelden

 

 

Bijeenkomst ‘Levend verlies bij mantelzorg’

Vaak denken we bij verlies aan doodgaan. Maar als mantelzorger kun je ook te maken krijgen met verlies en rouw terwijl je partner, kind, ouder of andere naaste in leven is. Hoe (h)erken je dit proces en hoe geef je het een plek in je leven?

Wanneer: woensdag 16 februari van 14.00 tot 15.30 uur

Waar: Markant, Zwanenburgwal 206 (3e verdieping), 1011 JH Amsterdam

Meer informatie of aanmelden

 

 

Online voorlichting: Financiële mogelijkheden

Zorgt u langdurig voor een familielid, vriend(in) of andere naaste? Dan is de kans groot dat u extra kosten maakt voor de zorg die u geeft. Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen of regelingen. Daarnaast leggen we ook uit wanneer een persoonsgebonden budget (pgb) interessant voor u kan zijn.

Wanneer: donderdag 24 februari van 14.00 tot 15.30 uur

Waar: via Zoom

Meer informatie of aanmelden

 

 

Nieuwsbrief mantelzorgers

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws over mantelzorg, de ondersteuning van Markant en alle trainingen en bijeenkomsten voor mantelzorgers? Meld u zich dan aan voor MantelzorgNieuws via www.markant.org.

Vulles in Amsterdam

23 januari 2022

De nieuwe bewonersstadszender 14020TV, ondergebrachte bij d Oude Stadt, opent haar videokanaal met:  Vulles in Amsterdam. Een ode aan het vuilnis en de Amsterdammers.

De korte documentaire geeft een indruk van het straatvuil in het centrum van de stad. De rotzooi lijkt soms niet te beteugelen. Inwoners denken er verschillend over en de meeuwen profiteren ervan.

Vulles in Amsterdam
Een ode aan het vuilnis en de Amsterdammers
from 14020TV on Vimeo.

 

14020TV
14020TV is van voor en door bewoners. De zender stelt zich tot doel om met een kritische blik vast te leggen middels audio/visuele reportages en nieuwsrubrieken op schrift, naar onvolkomenheden in de stad Amsterdam.

 

De medewerkers zullen als vrijwilliger meewerken en is een non profit organisatie. Onder 4, het stimuleren en ontwikkelen van inspraak over en deelname van wijkbewoners aan bovenvermelde activiteiten. Onder 5, het bevorderen van invloed van de kant van de wijkbewoners op het beleid
van die instanties die beslissingen nemen over de wijk.
Dit alles in de ruimste zin van het woord van deelname van wijkbewoners aan bovenvermelde activiteiten.

De inkomsten zullen uit giften bestaan van bewoners en eventuele crowdfunding dit om onkosten die 14020 maakt te dekken.

Zowel de websitenaam 14020.nl als 14020TV is ontstaan door de inspiratiebron van Johan Cruijff nr. 14 uit Amsterdam 020, maakt samen 14020.

Marineterrein-2

18 januari 2022

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de concepnota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein en de mogelijkheid tot inspraak. Hoewel het terrein buiten het werkgebied van d’Oude Stadt valt, heeft het Wijkcentrum zich er wel een beetje mee bemoeid. De plannen zijn immers van belang voor de buurten rond het Oosterdok.

Dat terrein biedt een uitgelezen kans voor de bouw van levensbestendige woningen. In de oude buurten kunnen nauwelijks geschikte woningen voor mensen met fysieke beperkingen gevonden worden. Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, worden gedwongen hun buurt met hun sociale netwerk te verlaten.

Ook is er in de oude buurten nauwelijks sprake van substantieel groen. Ze moeten het doen met geveltuintjes en hier en daar wat plantenbakken. Een flink park komt als geroepen.

De zienswijze van bewoners rond het Oosterdok is geschreven door en namens een flink aantal bewonersgroepen en organisaties, waaronder d’Oude Stadt en de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. De zienswijze hekelt de voorgestelde hoge bebouwing, het  versnipperde groen, en de scheve verhouding tussen bedrijfspanden en woningen. Als die verhouding wordt gecorrigeerd kunnen zelfs meer woningen worden gebouwd en het aaneengesloten groen worden uitgebreid tot een echt park. De grootte van het park wordt in de conceptnota schromelijk overdreven.

Er zullen vele zienswijzen zijn ingediend, die t.z.t. leiden tot een nota van beantwoording. Wij hebben de zienswijze van de VVAB en de (nieuwe) vereniging Voordestad ontvangen.

Links
Zienswijze omliggende buurten, namens

 

Expositie Co van Melle

15 januari 2022

Sinds half januari de inloop weer kan in het Wijkcentrum kunt u er tekeningen van Co van Melle bekijken. Van daarvoor dateert al zijn introductie:

Beste secretaris,
Misschien is onderstaande tekst een kop, waar een kunstkenner zich aan stoot.(niet te pijnlijk hopenlijk)

WENCKEBACH WENKT

100 prenten van Amsterdam,in 1900 getekend door L.W.R. Wenckebach ,waren de inspiratiebron. Ik maakte daar dan een ‘moderne’ versie van, als een 2-luik.
De andere inspiratiebron zijn ongedocumenteerden, die ook al als monument fungeren, zolang staan ze ons bij.
Tot ziens! Vanaf 1 Jan 2022 in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt
Co van Melle

Het boekje met de tekeningen van Wenckebach ligt er ter inzage bij. Wees er vooral voorzichtig mee.

Groene Revolutie Amsterdam

9 januari 2022

Bewoners van Amsterdam, maken ons zorgen om het snelle verdwijnen van het groen. Daarom roepen ze de Groene Revolutie Amsterdam uit op 12 februari 2022. Doe ook mee.

Hang een groene vlag buiten. Trek je groenste kleren aan en loop 12 februari mee van de Dam naar de Stopera om het stadhuis te vergroenen!

Lees meer op: groenerevolutieamsterdam.nl

Gemene palen op de stoep

9 januari 2022

In het Parool stond begin januari een ingezonden brief van Lise van de Kamp. Over die gemene, vaak nutteloze uitsteeksels van (tijdelijke) verkeerspalen. Hopelijk trekt de gemeente zich er iets van aan. Hier de brief:

‘Tijdelijke verkeerspalen zijn gevaarlijk’

Levensgevaarlijk zijn de uitsteeksels aan de onderkant van de tijdelijke verkeerspalen in Amsterdam. Met name voor ouderen en slechtzienden zijn deze ijzeren pinnen een gevaar op het voetpad. Ze zijn er om de paal stabiel in de grond te zetten, maar dan moeten de wegwerkers ze wel diep genoeg ingraven, zodat de uitsteeksels daadwerkelijk op de grond staan. Daarvoor ontbreekt kennelijk vaak de tijd of de lust, want vaker wél dan niet steken deze uitsteeksels in het luchtledige.

Vooral ouderen en slechtzienden (onder wie ikzelf) botsen nogal eens tegen zo’n uitsteeksel aan, met een lelijke wond aan het scheenbeen tot gevolg. Lieve gemeenteambtenaren, jullie doen het natuurlijk niet expres maar graaf in het gevolg alsjeblieft iets dieper, zodat wij ons niet bezeren. Dank namens alle ouderen in Amsterdam.

Lise van de Kamp (Partij van de Ouderen stadsdeel Centrum), Amsterdam

Inspraak februari 2022

1 januari 2022

U kunt uw mening geven over beleidsnotities bij de bomenverordening,

 

 • De gemeente wijzigt onderdelen van de notities Compensatie en Herplant van Bomen’ en ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’.  U kunt tot en met 8 maart 2022 reageren op deze aanpassingen.

 • De gemeente zegt met de Hoofdgroenstructuur de belangrijke groengebieden in de stad te beschermen en versterken we; voor nu én in de toekomst. Uit andere bewonersgroepen komt niet anders dan veel kritiek over de plannen. Tot en met 13 februari 2022 kunt u uw mening geven over het aangepaste beleidskader Hoofdgroenstructuur.

 • Amsterdam krijgt een nieuwe referendumverordening. De verordening is op 23 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en treedt op 1 februari 2022 in werking. De nieuwe verordening maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren.

Corona en wijkcentrum per 25 september

14 december 2021

Voor theater, bioscoop, horeca is vanaf 25 september een Corona-toegangsbewijs nodig. Voor buurthuizen en dergelijke niet. Niet erg logisch, vooral nu de anderhalve meter regel is afgeschaft. En hoe zit het met de bar in een buurthuis? Of op een drukbezochte filmavond?

Zoals de minister het uitdrukte en te lezen valt in de overheidsinformatie:

Cocreatie in de vitrines

9 december 2021

In de vitrines van het wijkcentrum is er kunst in uitvoering. Een opstelling van Patu

Marineterrein

5 december 2021

https://www.amsterdam.nl/projecten/marineterrein/

 

 

Digitale tentoonstelling Eva Besnyö

1 december 2021

Het Kassák Museum in Budapest heeft een uitgebreide digitale expositie met en over de foto’s van de Nederlands/Hongaarse fotografe Eva Besnyö (1910 -2003). Wij willen u dit niet onthouden.

In Hongarije wordt Eva Besnyö (1910-2003) meestal geassocieerd met de ‘sociophoto’-beweging, die sociale problemen in de periode tussen de twee wereldoorlogen wilde onderzoeken en documenteren. In haar tweede thuisland, Nederland, stond ze echter bekend om haar architectuurfotografie en – in de jaren zeventig – om haar fotografische verslag van de vrouwenbeweging.

Als u klikt op de plusjes op de pagina dan kunt u de foto’s en artikelen goed zien/lezen. Begeleidende teksten zijn in het Hongaars en Engels.

Ga hier naar de virtuele tentoonstelling: https://www.thinglink.com/card/1397902992518152194

Meer info:

 

Amsterdams BuurtFilmFestival 2021

1 december 2021

Woensdagmiddag werden in ‘d oude Stadt de flyers van het Amsterdams Buurtfilmfestival 2021 bestickerd met nieuwe openingstijden. Het filmfestival vindt zaterdag 11 december plaats in de OBA, maar vanwege de coronamaatregelen is de aanvang vervroegd naar 12:00 uur tot 16:30 uur.

Eind oktober organiseerde het wijkcentrum in samenwerking met het Amsterdams Buurtfilmfestival (ABFF) een filmworkshop in d’Oude Stadt. Bewoners van alle leeftijden waren aanwezig. Zij leerden daar de techniek van het videofilmen en interviewen. Iedere deelnemer levert alleen of in een groep een inzending voor het Amsterdams BuurtFilmFestival 2021. Inmiddels de 6e editie van de ABFF.

Wanneer: 11 december 2021

Hoe laat:  Let op: vanaf 12:00 uur tot 16:30 uur
Waar:
In de OBA (de centrale) Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam, Telefoon+31 (0)205230900 (bij het centraal Station)
Wat:  5 filmcocktails van elk 50 minuten worden gepresenteerd. Drie filmcocktails in de OBA theaterzaal en twee filmcocktails OnLine.

Kaarten bestellen
Voor het bezoek aan de OBA moeten kaartjes besteld worden (voor niet leden OBA € 10.–). Dat kan hier:

Meer info:

 

Zienswijzen 30 km/u

29 november 2021

Amsterdammers voor Autoluw Nu! ontvingen van bewoners(organisaties) 31 ingediende zienswijzen op het voornemen van 30 km/u in de hele stad. Inmiddels is de nota van beantwoording beschikbaar en besproken met Wethouder de Vries en de stakeholders, waaronder Autoluw NU!

De zienswijzen die Amsterdammers voor Autolw Nu! ontving staan op een kaart. Op 29 november was een stakeholderbijeenkomst met wethouder Egbert de Vries. Besproken werd met de nota van beantwoording. Toen bleek dat de wethouder 951 reacties ontving op zijn voornemen om in (bijna) de hele  stad 30 km /u te gaan rijden (in 2023). Daarvan was 70% positief en maar 20% negatief.

De meeste zienswijzen gingen over de Van Diemenstraat en Westerdoksdijk (191 afzonderlijke schriftelijke reacties ondertekend door 1 of meerdere personen). Daarna volgde de Weesperstraat en Wibautstraat (met 96) en de Prins Hendrikkade (31). Allen straten waar de snelheid 50 blijft. Pas wanneer er (ooit) een herinrichting plaatsvindt van de straten wordt 30 km/u meegenomen in de herinrichtingswensen……..

Groot Waterloo
Bewoners in de Valkenburgerstraat zijn blij met de 30 km/u. Zeker nu ook het mr Visserplein 30 km/u wordt. Dat past beter in de lijn met de Weesperstraat waar nu voor het Namenmonument al permanent 30 km/u gereden wordt en de weg is versmald. Trouwens de Weesperstraat is verderop ook versmald en rijden de auto’s 30 km/u. Dat heeft te maken met het vergroenen van het Metropoolgebied. En het verkeer ondervindt er geen hinder van!

Planning
De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) bespreekt op 16 december het college voorstel. Daarna behandelt de gemeenteraad het voornemen eind december. Na vaststelling starten de voorbereidingen. Dat duurt een jaar. Dat is lang. Op straat moeten de nodige aanpassingen worden gedaan en de communicatie opgestart om iedereen te informeren ook de bezoekers aan Amsterdam. De bedoeling is dat 30 km/u op hetzelfde moment in de hele stad wordt ingevoerd.

Bijlagen

Voorlichtingsbijeenkomst over Diabetes

25 november 2021

Vrijwilligers van SIZIN organiseren in het wijkcentrum dinsdag 14 december om 10:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes (suikerziekte). Iedereen is welkom, wel aanmelden svp.

Hoe om te gaan met Diabetes Mellitus. Wat betekent het als men een chronische ziekte heeft als Diabetes Mellitus voor het dagelijks leven, gezin, sociale contacten, werk, studie en hobby’s? Hoe komt U aan de juiste hulpmiddelen? Bij wie kunt U terecht voor informatie en ondersteuning? Wat en waar is een belangenorganisatie en wat kan die voor U doen?

Plaats: Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Wanneer: dinsdag 14 december 10.00-12.00uur.

Aanmelden: Maximaal 12 personen kunnen zich aanmelden* via: telefoon: 06 24 25 14 72 of via mail: sizininfo@gmail.com. Mondkapje meenemen svp.

*Alles onder voorbehoud van eventuele aanpassingen ivm coronabeleid

De voorlichting wordt gegeven door één voorlicht(st)er van SiziN

Overdracht Cheque Centrum Begroot

24 november 2021

Gisteren kreeg Gonny van Oudenallen de cheque overhandigd van Centrum Begroot. Dat gebeurde op haar verzoek in het Wijkcentrum.

Eind september werd in de stadsdeelcommissie de uitslag bekend gemaakt van Centrum Begroot 2021. Het plan “Red ‘t Wijkcentrum” werd uitgeroepen tot een van de winnaars. Anita Jolink, van de Gemeente Amsterdam (democratisering), overhandigde symbolisch de cheque aan een van de initiatiefnemers Gonny. De Voorzitter van d’Oude Stadt was daarbij uitgenodigd.
Het gesprek ging over de gang van zaken dit jaar en over administratieve punten, zoals het bankrekeningnummer van d’Oude Stadt. Daarnaast werd gesproken over mogelijke verbeterpunten voor Centrum Begroot 2022. Democratisering heeft volgend jaar daar € 700.000 voor.

De tijd van het jaar-2021

21 november 2021

December is de maand van vrijgevigheid maar ook om eens goed naar uw financiële situatie te kijken. Wilt u niet wat minder belasting betalen, of zelfs wat terug krijgen? Denk dan eens aan goede doelen met een ANBI status waaraan u belastingvrij kunt schenken. Wijkcentrum d’Oude Stadt is er een van. Giften vóór 1 januari kunt u nog aftrekken van uw inkomstenbelasting over dit jaar.

Waarom
ANBI’s zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen.
We kunnen giften heel goed gebruiken, voor het inhuren van deskundigen bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast, van geurmetingen en -filters, en op juridisch gebied. Voor actie-bijeenkomsten voor betere leefbaarheid of buurtactiviteiten. Maar ook ter verbetering van onze (en uw) vergaderfaciliteiten.

Belasting
Er zijn in dit verband twee manieren om schenkingen in mindering te brengen op uw inkomstenbelasting: periodieke schenkingen en gewone schenkingen.
Om periodieke schenkingen te kunnen aftrekken legt u zich voor minimaal 5 jaar vast, in een contract met de betreffende ANBI. Ee voordeel: dan bestaat er geen “drempel”.

Gewone schenkingen kennen wel een drempelbedrag (en een maximum). Dat is een percentage van uw inkomen, niet voor de afzonderlijke schenkingen. Het bedrag boven die drempel wordt in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen.

“Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.”

Als uw totaal aan incidentele giften aan ANBI’s minder is dan het drempelbedrag, hebt u geen belastingvoordeel. Maar wij zijn er in ieder geval wel heel blij mee.

Lees wat de Belastingdienst verder schrijft over schenken aan ANBI’s
Andere ANBI’s zoeken (om ons te vinden: zoek oude stadt, of zelfs oude stad, maar met zoeken op wijkcentrum vindt u het niet, heel officieel heet het wijkopbouworgaan).

HOE DONEREN aan d’Oude Stadt: dat kan door een overschrijving of via iDEAL of creditcard. Dat vindt u allemaal op https://www.oudestadt.nl/doneren/

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk.

Weer verlenging terrasuitbreidingen

18 november 2021

Als er een besluit van de gemeente om een vergunning te verlenen gepubliceerd wordt op https://bekendmakingen.amsterdam.nl/ zie je steeds de vraag: Niet mee eens? Dan volgt hoe u bezwaar kunt aantekenen. Dat is geen vriendelijk gebaar, maar een wettelijk recht.

standaardafwijzing klachten

reactie

Natuurlijk ben ik niet tevreden met de afhandeling. De terrassenterreur duurt al veel te lang. Er zou meer ruimte komen voor de voetganger. Niets meer van gehoord. Toen kwam Corona en er moeest ruimte komen voor de voetganger. Niets van gemerkt. Nieuw terrassenbeleid. Geintj? Nog meer macht bij de horeca? Gebiedsmakelaars die zeggen dat we klachten moeten indienen. Raar gevoel voor humor.

Verkenning Oostelijke Binnenstad

13 november 2021

Het college presenteerde de Verkenning Oostelijke binnenstad. Het boekje schetst aan de hand van impressies en kaartbeelden hoe een autoluwere inrichting van de Weesperstraat-Valkenburgerstraat eruit kan zien. Het is een discussie stuk, geen ontwerpen of eerste fase van een verder planproces. Bewoners zien al langer kansen als die autodominantie in hun woonbuurt maar verdwijnt. Tijdens de behandeling in de Raad zijn op de agenda Amsterdam Autoluw vele moties ingediend. Een van de moties betrof de oproep de pilot Knip Weesperstraat goed uit te voeren en het maken van een stedenbouwkundige visie op de Oostelijke Binnenstad. Als draait daarbij om het verminderen van (doorgaand) verkeer. De pilot Knip Weesperstraat wordt pas begin 2023 uitgevoerd, maar het College komt nu met een verkenning die kansen voor de Oostelijke Binnenstad in beeld brengt.  De plaatjes in de verkenning dienen als inspiratie en input voor de discussie. Een gebied dat nu is ingericht voor de auto. Wat als dat nu eens niet zo zou zijn. Bewoners en ondernemers sturen daar al langer op aan. Veel ambities uit de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en de Aanpak Binnenstad (Zef Hemel) kunnen dan gerealiseerd worden.  

Geen dominante bezoekerseconomie, kansen voor meer kwaliteit door slimme verdichting, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en meer betrokkenheid van buurtbewoners, ondernemers en instellingen. De kansen voor samenwerking en verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn groot.

Het is een breed gedeeld toekomstbeeld. De verkenning is mede tot stand gekomen na uitvoerige participatie van diverse belangengroepen. Het college laat nu al zien dat er verschillende opties zijn om tot een aanzienlijke reductie te komen van het autoverkeer op het IJtunneltracé. Daarbij gaat het om een ‘zachte’ knip, gedeeltelijk of met intelligente toegang, of om andere verkeersremmende maatregelen zoals een versmalling, of verlaging van de snelheid. Conclusie De uitwerking van verkeerskunidge ingrepen in concrete maatregelen is onderdeel van de evaluatie van de Pilot Knip Weesperstraat (dus ergens 2023). Dat wordt dus nog een langdurige discussie, terwijl bewoners nu al mogelijkheden zien, mede door de visie van dit college niet meer in te zetten op de doorijdbaarheid van de stad, maar omwille van de veiligheid voor 30 KM in de hele stad pleit

Bijlage

 

Nieuws uit de 9 straatjes

11 november 2021

De nieuwsbrief over de verkeersdrempels

Mobiliteit en AOV

10 november 2021

Het aanvulend openbaar vervoer (AOV) is bedoeld voor degenen die niet of met veel moeite gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Het gebruik wordt beperkt. Over de nieuwe regels, en aandacht voor Cliëntenbelang Amsterdam.

Voorheen kon iedereen die de leeftijd van 75 jaar bereikte een AOV-pas krijgen. Dat stopt voor wie vanaf 1 januari 2022 75 jaar wordt. Dan krijg je alleen AOV-pas als je een beperking hebt. Klinkt logisch, want er zijn best wel fitte 75-plussers.
Een bezuiniging dus, maar is dat ook zo? Nu zal iedereen die wat krakkemikkig wordt door een keuring moeten. En na afwijzing en verergering van je klachten nog een keer en dan nog een keer, jaar op jaar, tot je verzuipt in de bureaucratie en van ellende dan maar thuis blijft?

Zouden er nu werkelijk heel veel 75-plussers onterecht gebruik maken van het AOV? Het vervoert je dan wel van deur tot deur, maar het heeft niet alleen voordelen. Je kunt niet, zoals met het reguliere OV, op het laatste nippertje besluiten een kwartiertje later van huis te gaan. Of nog wat langer te blijven als het gezellig is. Je levert toch niet zomaar een deel van je zelfstandigheid in?
Bestaan daar cijfers over? En maakt het verschil, 75, 78 of 85 jaar?

Maar niet getreurd, Oefen samen met de OV-coach uw route. Hopelijk is dat wel van deur tot deur, zodat je leert alle obstakels te vermijden.. En houdt u zich vooral goed vast in tram, bus of metro. Vooral in de bochten en bij otrekken en afremmen.

De wijzigingen per 1 januari, waar u met vragen terecht kunt, en allerlei tips om u “staande te houden” in het reguliere OV vindt u HIER.

 

 

 

 

Ruimte voor de voetganger

7 november 2021

Het voetgangersbeleid zou worden herzien. Er was inspraak over een conceptnota van … tot … Daarna hoorden we niets meer. Geen nota van beantwoording gezien. We hebben op 4 november als online-deelnemer de vraag gesteld in het stadsgesprek verkeersveiligheid wanneer dat nieuwe beleid er toch eindelijk eens komt. “Eh, ja, dat ligt ingewikkeld” was het antwoord, en om het nog moeilijker te maken had de horeca extra ruimte nodig. Ja maar … de voetganger toch ook?

We zijn allemaal voetgangers, en hebben voetgangersruimte nodig (daar horen ook rolstoelrijders bij natuurlijk). Voetgangersvereniging en Cliëntenbelang lieten duidelijk van zich horen. Zij stelden ook dat het aantal ongelukken met voetgangers schromelijk wordt onderschat.

Hier een verzameling foto’s uit de binnenstad, op rustige momenten. Nu even geen fietsen dwars op de stoep of geblokkeerde zebrapaden, maar beelden waar de fietsende passant denkt: wat is hier mis mee?

Bovenin: het Spui. Vrolijke bloemetjes, leuk toch? Groen is groed? Maar kijk eens goed. Als hier mensen op het terras gaan zitten verschuiven die stoelen naar achteren. En middenop het reasje trottoir een boom.

Mag het wat minder?

7 november 2021

Ook op de Kloveniersburgwal kunnen bewoners zichzelf niet meer horen. Door de herrie van bezoekers op straat. En vanaf terrassen. De gemeente plaatst op verzoek borden. Zou het helpen?

In gesprek met bewoners?

31 oktober 2021

Op 27 oktober, in de Zuiderkerk, een informatieavond over de Aanpak Binnenstad, specifiek voor het Wallengebied. Volgens de aankondiging: burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman gaan vanaf 19.30 uur in gesprek met de aanwezige bewoners en ondernemers. Jaja. Dat zal toch niet, denk je dan.

Inderdaad, zegt een bewoner die er bij was.  “Het was een sterk van bovenaf gestuurde bijeenkomst (alleen maar zenden), die slecht voorgezeten werd. Het is dat ook mislukte bijeenkomsten altijd leuk zijn omdat je mensen ontmoet en kunt bijpraten, maar je hebt niks gemist.”

“Veel geschreeuw en weinig wol”, zei een ander.

Voor geïnteresseerden: lees het Uitvoeringsprogramma ‘Aanpak Binnenstad’ en je bent op de hoogte.

Willem Oosterbeek, schrijver, freelance journalist, en wallenbewoner schrijft vanuit zijn Uitkijkpost De Wallen:

Soms kan de moedeloosheid keihard en genadeloos toeslaan. Dan loop je terug naar huis van een bijeenkomst over de ‘“Aanpak Binnenstad”, ‘specifiek voor bewoners en ondernemers in het Wallengebied’ en dan denk je: ach ja, hoorde ik dat ook niet een jaar geleden, twee jaar geleden, tien jaar geleden, twintig jaar geleden? We gaan het aanpakken, we zijn er mee bezig, het heeft onze aandacht, het kost tijd en we denken er veel over na. Lees verder …

Praat mee over de verkeersveiligheid in uw buurt

29 oktober 2021

De gemeente doet al veel om de stad verkeersveiliger te maken. Maar het moet beter. U kunt de gemeente daar als ervaringsdeskundige bij helpen door hun enquête over verkeersveiligheid in te vullen. Meedenken over de toekomst van verkeersveiligheid in de stad kan ook door aan te sluiten bij één van de stadsgesprekken die binnenkort plaatsvinden.

Aandacht voor verkeersveiligheid
Het wordt drukker in de stad en dat merken we ook in het verkeer. Het voelt niet altijd even prettig en veilig. Dat wil de gemeente niet. Alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare groepen, moeten zich onbezorgd door de stad kunnen bewegen. Daarom wordt steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers gecreëerd, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar kan via shared spaces en auto-te-gaststraten nog steeds vrijwel overal komen. Maar er is meer nodig, want ondanks veel inspanningen is het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Vrijwel maandelijks overlijdt er iemand aan de gevolgen van een verkeersongeluk, terwijl er jaarlijks zo´n 900 mensen ernstig gewond raken. Dat moet anders. Hoog tijd dus om anders te gaan kijken naar ruimte en mobiliteit.

Meedoen
Via de online enquête kunnen alle Amsterdammers hun mening geven over verkeersveiligheid. We stellen vragen over bijvoorbeeld gedrag, de groei van bezorgdiensten en de verkeersveiligheid rondom scholen. Ook kunt u aangeven hoe u de verkeersveiligheid in uw buurt waardeert. De enquête geeft daarnaast de mogelijkheid om uw eigen ideeën aan ons voor te leggen. Meedoen kost u 5 tot 10 minuten. Doe hier mee met de enquête

Ook u kunt meedenken en informatie delen. Dat kan via deelname aan een van de stadsgesprekken. Deze worden in ieder stadsdeel georganiseerd, waarbij wordt ingegaan op de voor dat gebied relevante thema´s. Voor het centrum is dat op donderdag 4 november, Voormalige Stadstimmertuin 4-6. In de zalen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De bijeenkomst, duurt van 19:30 tot 21:00 uur, is daarom ook online te volgen. Deelnemen kan via aanmelding met het formulier op de website www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid.

Resultaten van het participatietraject
De enquête en de stadsgesprekken zijn onderdeel van een uitgebreid participatietraject, dat startte met een bijeenkomst op 7 september in Pakhuis de Zwijger. In januari vindt daar ook de slotbijeenkomst plaats. De verzamelde uitkomsten van de gesprekken komen samen in een Rode-dradenrapport, dat weer input biedt voor het Beleidsplan Verkeersveiligheid dat in 2022 wordt opgesteld.

Het Perspectief no 2

26 oktober 2021

De tweede editie van het Perspectief is verschenen. Dit maal een dubbeldik nummer. De bezorging is gestart. 

In aanloop naar de pilot knip in de Weesperstraat maakten bewoners uit postcodegebied 1011 en 1018 Het Perspectief. Een blad vol met informatie over een veranderende buurt. De knip werd uitgesteld, maar inmiddels is een tweede editie van het Perspectief gemaakt. Met leuke en interessante artikelen.

Die partijen vergelijking heel duidelijk: je ziet meteen wie er echt serieus mee bezig is en wie maar wat zegt.

Bijdragen van o.a. Zef Hemel over  het vele autoverkeer dwars door de stad, Thalia Verkade, journalist bij De Correspondent, met over het verschil van interactie van bewoners in een drukke, of een autoluwe straat. En een gesprek met Hans Karssenberg, publiek ontwikkelaar over de mogelijkheden voor een omslag, een verandering van een drukke verkeersader naar een stadsstraat met grootstedelijke gebouwen en een mix van functies, een straat waar bewoners, bezoekers en studenten graag komen.

Inmiddels is subsidie aangevraagd om ook in 2022 Het Perspectief te laten verschijnen. Doe mee! Mail: hetperspectief@oudestadt.nl

Lees hier Het Perspectief no 2 digitaal.

Toekomstlessen burgermeetnetwerk geluid

7 oktober 2021

De Waag nodigde bewoners, ondernemers, bestuurders en experts uit voor een gesprek over de resultaten én het meten van geluid door een burgermeetnetwerk. Over wat  we kunnen leren van dit geluidsexperiment voor de toekomst. In 2017 smeden de Waag, de ombudsman, de gemeente en burgers (d’Oude Stadt) plannen om geluid in de woonomgeving zelf te meten. Daaruit ontstond het projectplan Amsterdam Sounds. In 2018 ervaarde Ombudsman Are Zuurmond in de Leidsebuurt een Urban Jungle. De eerste buurt waar gemeten moest worden. Pas 1,5 jaar werd door bewoners en ondernemers in Amsterdam daadwerkelijk samen geluid gemeten. Voor en tijdens Corona en de bijbehorende lockdown. Er waren twee pilots; een bij het Marie Heinekenplein en in de Leidsebuurt. De levendige binnenstad versus Coronamaatregelen vormden duidelijke patronen en veranderingen, die zichtbaar zijn in de data. Een fraaie nulmeting zowaar. Het gaat bij de metingen niet allen om de luidheid, maar ook om de impact van het geluid. Ondernemer gaf zelf aan dat als je het aantal overlastgevers terugbrengt, dan vermindert hun overlast, in geluid, afval, waarop meeuwen afkomen, de hoeveelheid rondrijdende taxí’s, de grote drommen mensen in de nacht. Buurt en gedrag In het tweede blok gaan we aan tafel met verschillende betrokken partijen en reflecteren op het meten via een burgermeetnetwerk: hoe veranderen de rol en verantwoordelijkheden van verschillende partijen als burgers zelf metingen doen? Wat hebben we geleerd van de stilte in de stad tijdens Corona? En wat zijn oplossingrichtingen die interessant zijn om te verkennen? Het doel van Amsterdam Sounds is om te onderzoeken hoe open-source sensortechnologie in handen van de direct betrokkenen bij geluidsoverlast kan leiden tot een nieuw perspectief op geluidsoverlast. Door gezamenlijk data te verzamelen, te analyseren en nieuwe inzichten te krijgen ontstaat er een nieuw speelveld. Biedt dit mogelijkheden voor een gezamenlijke zorggemeenschap waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving kan nemen? Juist omdat geluidshinder een heel alledaags probleem is met directe consequenties en veel verschillende belangen is het een zeer relevant vraagstuk om mee te experimenteren. Namelijk: er is directe overlast, maar direct handhaven is vaak moeilijk. Met Amsterdam Sounds onderzoeken we hoe we enerzijds de techniek en data inzichten en anderzijds het gevormde gespreksplatform kunnen inzetten voor beleidsinnovatie.

Expositie in d'Oude Stadt, Tine Lebesque

1 oktober 2021

Van 28 september tot eind december exposeert Tine Lebesque met een gevarieerd aanbod van haar werk in de vergaderruimte van wijkcentrum d’Oude Stadt. Olieverf op linnen. Te bezichtigen tijdens openingsuren van het wijkcentrum (ma-vr 13:30-17:00 uur), behalve als er bijeenkomsten zijn – zie zaalagenda in het menu op de website.

3 Mupi's verdwijnen, maar ...

24 september 2021

In 2019 werden voor tientallen MUPI’s vergunningen verleend, Op 10 oktober 2019 werd voor 4 MUPI’s de vergunningsaanvraag afgewezen, 3 daarvan staan er nog steeds. Maar daar lijkt een eind aan te komen (eerst zien, dan geloven?).

De MUPI die op het Leidseplein bij het Hirsch gebouw stond werd verkeersgevaarlijk bevonden en was vrij snel verdwenen. Maar die bij de Westerkerk, op het Muntplein en op de Sint Antoniesluis bleven maar staan. Er werden klachten ingediend. De VVAB (Ver. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) deed een handhavingsverzoek. Het stadsdeel scheen JCDecaux de tijd te geven om een nieuw plekje te vinden.

Er gebeurde niets. En toen werd de MUPI op de Sint Antoniesluis van een nieuw scherm voorzien! Wij verloren ons geduld en dienden op 10 mei 2021 een handhavingsverzoek in. Anderhalf jaar was toch meer dan tijd genoeg om die dingen ergens anders neer te zetten? In de tussentijd kwamen er alleen maar digitale MUPI’s bij. In de hele stad, maar ook in het Centrum.

We kregen gelijk. Op 10 september ontvingen we bericht dat het handhavingsverzoek was toegewezen: er was inderdaad een overtreding geconstateerd. Er is op 19 juli een voornemen tot een last onder dwangsom naar overtreder gestuurd, desondanks werd op 25 augustus geconstateerd dat de MUPI’s niet waren verwijderd. JCDecaux heeft in een zienswijze nog even tegengeprutteld, maar dat mocht niet baten. Het bedrijf krijgt nog de tijd tot uiterlijk 31 december 2021 om de MUPI’s volledig te verwijderen.

 

 

De Goede Zaak stopt (voorlopig?)

22 september 2021

Begin 2018 kwam Yet van de Goede Zaak kennis maken in het wijkcentrum, toen nog in de Nieuwe Doelenstraat. Het waren de hoogtijdagen van de Nutellawafels. Vandaag ontving het wijkcentrum deze melding deze email:

Wegens bedrijfseconomische redenen ten gevolgen van de coronacrisis zijn alle activiteiten van Stichting De Goede Zaak Amsterdam voorlopig stilgelegd.

Stichting De Goede Zaak Amsterdam is in 2016 opgericht.
Wij hebben de economische monocultuur van op toerisme gerichte winkels en voorzieningen onder de aandacht gebracht van de politiek en de gemeente Amsterdam.
En daarmee het belang van winkeldiversiteit op de agenda gezet bij de politieke partijen en het gemeente bestuur.
Met jullie delen wij het gevoel dat hoewel winkeldiversiteit nu onderdeel geworden is van het gemeente beleid het allemaal niet snel genoeg gaat.

In 2018 hebben wij het Keurmerk De Goede Zaak Amsterdam opgericht.
Inmiddels hangt bij meer dan 300 winkels het keurmerk.
Een blijk van waardering aan de Amsterdamse middenstanders die bijdragen aan de winkeldiversiteit in het centrum van de stad. Hiermee laten zien welke mooie en bijzondere winkels Amsterdam wél heeft.
Samen bouwen om draagvlak te creëren onder het winkelpubliek. Bewustwording en betrokkenheid bij de winkeldiversiteit. Koop lokaal in de stad Amsterdam.

Laten we samen onze zegeningen tellen. We hebben een belangrijke stap gezet in de richting van het herstel, behoud, waarborgen en versterken van de winkeldiversiteit en voorzieningen voor een duurzame lokale economie en leefbaarheid in de stad Amsterdam.
Bedankt voor de samenwerking. We hopen van harte op voorspoed na deze zware coronatijd.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting De Goede Zaak Amsterdam

 

Plan

21 september 2021

Doe mee met de filmworkshop

20 september 2021

Gezocht bewoners in het Centrum die hun activiteiten voor de buurtorganisaties willen ondersteunen met film. ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseren een leuke, leerzame en creatieve tweedaagse filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Gratis.

Ben jij er klaar voor om te leren van je eigen filmpjes? Of heb je reeds de basiskennis om een film te maken en heb je wat coaching nodig om je eigen korte film te maken? Elk jaar in september en oktober gaat het Amsterdams Buurtfilmfestival, ABFF, de wijken in om leerzame en creatieve media-workshops te geven voor Amsterdammers om hun eigen films te maken.

Ook dit jaar geeft het ABFF in samenwerking met Wijkcentrum d’Oude Stadt een leuke, leerzame en creatieve filmworkshop zowel voor jongeren als voor ouderen. We bieden een twee dagdelen durende korte en artistieke mediaworkshop onder begeleiding van de initiatiefnemer van het ABFF, filmmaker Kibret Mekonnen, en van andere ervaren buurtfilmmakers.

De focus zal tijdens deze workshops liggen op: conceptontwikkeling, interviewtechniek, camera- en geluidsopnametechniek en basis-montagewerk.

Het doel van deze training van het ABFF is om deelnemers op een hoger niveau te brengen zodat zij zelfstandig of in groepsverband een film maken om aan een groot publiek te presenteren. Je kunt je film daarna inzenden voor het ABFF-Festival dat zal plaatsvinden in de Centrale Openbaar Bibliotheek Amsterdam (OBA-Oosterdok) op zaterdag, 11 december 2021.

Data: zaterdag 30 oktober van 13:00 – 17:00 uur en zondag 31 oktober 2021 van 14:00 – 17:00 uur.
Kosten: gratis
Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Data en U

4 september 2021

Met camera’s en een algoritme (rekenregels) wordt anoniem de drukte op het Marineterrein gemeten en of mensen dus voldoende afstand houden. Aanwezig was ook een shuttercam. bezoekers van het terrein kunnen de camera met een knop “blind” maken, opdat zij zich niet bespioneerd voelen. Onder de naam Project Smartroof 2.0 is het bitumendak van gebouw 002 omgevormd tot groene oase. Tientallen verschillende soorten planten maken een lichtgewicht blauw-groen dak, waar in de drainagelaag regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt voor natuurlijke irrigatie van de beplanting. In dat dak zitten vele sensoren die de exacte verdamping en energie balans dak meten om daarmee wetenschappelijk inzicht te krijgen in de daadwerkelijke verkoelende capaciteit van zo’n blauw-groene dak in steden. Project CitySports is een pilot die zich richt op innovaties rond stedelijke koeloplossingen, circulair gebruik van (afval)materiaal en regenwater en veilig sporten op kunstgrasvelden. Alles draait hier ook om het verzamelen van data of de verkoeling wel werkt.

Franse Lliteratuur weer van start

26 augustus 2021

Vanwege de coronamaatregelen hebben de lessen eerder dit jaar online plaatsgevonden. Maar vanaf 14 september 2021 zijn de lessen weer in het wijkcentrum. We proberen het eerst met een volledige groep. Indien nodig wordt weer opgesplitst in twee halve groepen.

Literatuur

“Cours de littérature” van september tot in april. Tijdens deze cursus bestuderen wij de Franse literatuur van de 16de tot de 21ste eeuw door verschillende thema’s door te nemen. dat kan gaan over bijvoorbeeld vriendschap, reizen, Parijs, Baudelaire…. De cursisten lezen iedere week thuis een fragment van een boek en wij praten er dan de volgende week over. Tijdens het semester lezen we ook een roman. Klassiek of nieuw, naar wens van de cursisten.

Niveau en kosten
Het niveau C1 (gevorderd). Kosten zijn € 220,- per semester. Dat is voor 21 uur les gedurende 14 weken.

Periode en lestijd 2021/2022
De cursus begint 14 september.
De lestijden om te beginnen op dinsdag 18:00 – 19:30.

Mocht de groep toch te groot blijken (verstaanbaarheid op 1,5 m afstand), dan splitsen we in twee halve groepen: dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur en van 18.45 tot 20.15 uur.

Eerste semester: 14 september 2021 t/m 21 december 2021 (14 lessen, 21 uren).
Tweede semester: 11 januari 2022 t/m 19 april 2022 (14 lessen, 21 uren).

Inschrijving
Stuur een mail naar de docente, Myriam Bouzid via mebouzid@hotmail.com

 

Centrum Begroot

14 augustus 2021

 

 

Stijlkamers binnen Singelgracht

12 augustus 2021

FOTO’S bij mail wijkcentrum 18 mei – Hans Tulleners

Aanstaande 13 juli opent de (foto)tentoonstelling Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht haar deuren in de houten Amstelkerk te Amsterdam. De tentoonstelling is geopend op werkdagen van 10:00 – 17:00 uur en sluit vrijdag 20 augustus om 17:00 uur.

De tentoonstelling is gemaakt door Hans Tulleners, Peter Quatfass en Peter Vermeulen, en toont 48 stijlkamers (dat zijn ruimtes die bijna compleet bewaard zijn gebleven en een toonbeeld van een bepaalde periode geven).

 

Ik verzoek u aan deze tentoonstelling aandacht te besteden, door bijgevoegd materiaal te gebruiken en/of onderstaand bericht te plaatsen:

 

Tentoonstelling Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht

Het meest kwetsbare onderdeel van het gigantische monumentenbestand van Amsterdam – bijna 9000 huizen / objecten – is het historische interieur.

Het is ook het meest onbekende deel van zo’n (grachten)pand. Gelukkig is een aantal stijlkamers uit de 17e eeuw bewaard gebleven. Het merendeel van die stijlkamers dateert echter uit de 18e eeuw. Ook komen 19e – en 20e -eeuwse stijlkamers aan bod. Op de tentoonstelling zijn bedsteden, voorhuizen, betimmeringen, wandbespanningen, beschilderde behangsels, schouwen, stucwerk, zalen, pruikenkamers, trappenhuizen en antieke keukens met betegeling te zien. Ook meer onbekende interieurs uit oude en moderne tijden (het jongste, van architect Mendini, stamt uit 2001) zijn te zien op de (foto)tentoonstelling Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht.

De expositie in de Amstelkerk is geopend op werkdagen van 13 juli tot 20 augustus van 9:00-17:00 uur.

Adres: Amstelveld 10, ingang Reguliersgracht. De toegang is gratis

 

Noot voor de redactie: bij de foto svp “Foto: Mick Palarczyk” vermelden.

Schrikbarend Amsterdam

11 augustus 2021

Een van de vroegere toegangspoorten van Amsterdam was de Regulierspoort. De Munttoren is er nog een restand van.

Inspraak juli-aug 2021

9 augustus 2021

Centrum begroot

 

Beleidskader participatie

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/publicatie/inspraak/2021/participatie/

Afvalstoffenverordening

Amsterdam wil de Afvalstoffenverordening aanpassen. In zo’n verordening staan afvalregels voor de gemeente, inwoners en bedrijven. U kunt uw reactie (zienswijze) op de Afvalstoffenverordening 2021 indienen tot en met zondag 12 september 2021.

Maximumsnelheid naar 30 in 2023

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/maximumsnelheid/

inspraak tot 3 oktober

 

En kijkt u ook eens naar deze webpagina van de gemeente:

Meedenken, meepraten en meedoen

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten-en-meedoen/#h1fec11ce-999a-4cec-b1ff-b35378c4fa92

 

 

 

 

Digitale raamreclame regels

9 augustus 2021

Ongeveer een week geleden, riep de visite opeens: verrel! is het weg? En ja, de bewegende reclamebeelden achter het raam van AH was verdwenen. Die reclame waarvoor je twee jaar geleden nog in huis een zonnebril op moest.

 

Raamreclame AH be
In februari 2019 stuurde d’Oude Stadt een handhavingsverzoek inzake de felverlichte ledschermen vlak achter de winkelruiten van verschillende filialen. Mede door klachten van omwonenden. Ook dit duurde en duurde en duurde. En na een derde herinnering op 14 december, ontvingen wij op 24 december het volgende bericht:
“Als bijlage treft u het verzonden voornemen tot handhaving inzake de LED-schermen van de Albert Heijn aan. Wij hebben de zienswijzentermijn in verband met de feestdagen verlengd tot en met 15 januari 2021. Na ontvangst en bestudering van de zienswijze en hercontrole zullen wij een besluit nemen. Binnen het werkgebied van uw stichting hebben wij bij deze acht vestigingen LED-schermen aangetroffen. Wij zijn voornemens om hiertegen handhavend op te treden. Ik vertrouw erop u met het voorgaand voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.”
We zijn benieuwd. De bal ligt nu bij Albert Heijn. Geduld dus.
Overigens heeft AH op de Prins Hendrikkade vorig jaar geen vergunning gekregen voor het plaatsen van dergelijke reclameschermen.

Raamreclame Hudsons Bay
Ja, klopt, bestaat allang niet meer. Maar in maart 2019 nog wel, met groot ledscherm met bewegend beeld in de etalage, met een enorme impact op de omgeving. Handhavingsverzoek afgewezen. Daartegen bezwaar. Bezwaarcommissie en zelfs de vertegenwoordiger van de gemeente lieten duidelijk merken dat onze bezwaren hout sneden. Het besluit is echter nog steeds niet niet genomen, ondanks een ingebrekestelling, een herinnering begin maart 2020 en een tweede op 14 december 2020. Een besluit op het bezwaar is wel van belang, in verband met vergelijkbare nog wel bestaande raamreclame. Alsof er meegelezen wordt: twee uur nadat we dit bericht op onze website zetten kregen we weer een email:
“In uw brief van 14 december 2020 verzocht u ons om u de stand van zaken met betrekking tot het in hoofde genoemde dossier kenbaar te maken. De beslissing op uw bezwaarschrift heeft langer geduurd dan verwacht. Mijn excuses hiervoor. Het advies zal evenwel worden behandeld in het DB van 26 januari 2021. De beslissing wordt kort daarna naar u toegezonden. Mocht u verdere vragen hebben dan verneem ik dat graag van u.”

Pas op 22 april 2021 ontvingen we een besluit: dat kwam er op neer dat we wel gelijk hadden, maar dat het hanhavingsverzoek toch werd afgewezen omdat de winkel niet meer bestond.

Majestic, Dam 3
Januari 2020. Naar aanleiding van verontwaardigde reacties over de raamreclamefilmpjes ook hier een handhavingsverzoek. Afgewezen omdat er pas handhavers waren gaan kijken toen alle horeca vanwege corona gesloten was en er geen reclamefilmpjes te zien waren. Bezwaar ingediend, inmiddels horeca weer open en weer reclamefilmpjes, een bijna hilarische hoorzitting, en tot onze vreugde op 9 december een ongebruikelijke email. Normaal gesproken komt het advies van de bezwaarcommissie tegelijk met het besluit op bezwaar, maar nu ontvingen we dit:
“Voor de volledigheid informeer ik u hierbij over de ontwikkelingen in het dossier Dam 3. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie een advies opgesteld. Daarbij is geadviseerd om de bezwaarschriften gegrond te verklaren. Zojuist is dit ook kenbaar gemaakt aan de vertegenwoordiger van het college en deze zal intern afstemmen of zij contrair aan het advies wensen te gaan.
Zodra de bezwaarschriftencommissie meer informatie heeft informeer ik u.”
Nog even geduld dus.

Doe mee en verbeter je straat

6 augustus 2021

Vanaf voorjaar 2023 is 30 km in onze stad de norm. Goed voor de verkeersveiligheid, maar helaas geldt 30 km niet in alle straten. Bovendien zullen hierdoor amper minder auto’s rijden. Amsterdammers voor Autoluw NU! roept bewoners op tot actie en een eigen zienswijze te sturen op het voornemen, niet alleen als de straat 50 km blijft, maar ook als de straat 30 km is en beter kan.

30 km in alle straten!

Zoek op deze kaart of uw straat ook 30 km wordt.
Amsterdammers voor Autoluw NU! roept iedereen op om deze doorbraak aan te grijpen om een echt autoluw Amsterdam te realiseren. U kunt op het plan van de gemeente reageren tot en met 3 oktober door uw mening te geven. Uw verhaal telt in iedere vorm, laat daarom NU van u horen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeente via: https://formulier.amsterdam.nl/thema/parkeren-verkeer/inspraak-30km/Geef-uw-mening/

Vind u het lastig om de (gewenste) situatie in uw straat te omschrijven neem dan contact met Amsterdammers voor Autoluw NU! op via wijwillen@autoluw.nu of gebruik het voorbeeld dat te vinden is via deze link (met voorbeeld zienswijze).

Reageer als in uw straat 50 km blijft gelden

  • Dit is hét moment om invloed uit te oefenen
  • Dat kan op iedere denkbare manier
  • Uw verhaal telt in iedere vorm

Reageer als in uw straat al 30 km geldt en het beter kan. Denk aan:

  • Verwijderen parkeerplaatsen
  • Langer groen licht voor voetgangers en fietsers
  • Meer verhoogde of bredere zebra’s en oversteekplaatsen
  • Langzamer dan 30 km in uw straat
  • Autovrije zone rondom school
  • Camerahandhaving op snelheid
  • Camerahandhaving op scooters op fietspaden
  • Versmallen of verleggen van een weg
  • Rotonde in plaats van een kruising
  • ‘Onverplicht’ fietspad zodat snelle fietsen en koeriers de rijbaan op mogen
  • Vertragende maatregelen (drempels, bloembakken, vluchtheuvels en randen van keitjes)
  • En meer…


Uw verhaal telt in iedere vorm, laat daarom NU van u horen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeente via: https://formulier.amsterdam.nl/thema/parkeren-verkeer/inspraak-30km/Geef-uw-mening/

Stuur een kopie van uw zienswijze aan Amsterdammers voor Autoluw NU! . Hiermee helpen ze u en anderen.

Vind u het lastig om de (gewenste) situatie in uw straat te omschrijven neem dan contact met Amsterdammers voor Autoluw NU! op via wijwillen@autoluw.nu of gebruik het voorbeeld dat te vinden is via deze link (met voorbeeld zienswijze).

Lees ook:

PS: Deel dit bericht met zoveel mogelijk leden/bewoners(groepen)

Eerste resultaten Amsterdam Sounds

6 augustus 2021

De gemeente Amsterdam, Waag en de Ombudsman Metropool Amsterdam pakten al in 2017 gezamenlijk het experimenteel project Amsterdam Sounds op. In de Leidsebuurt startte eind 2019 pas de eerste pilot. De meetresultaten zijn beschikbaar. Een echte nulmeting door de lockdown.

Sinds april 2017 zijn de Waag Society, samen met de Ombudsman en d’Oude Stadt, bezig met een project geluidmeten door burgers met open-source sensortechnologie. De eerste pilot ging pas eind 2019 echt van start in de Leidsepleinbuurt.

We onderzoeken hoe een burgermeetnetwerk kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor geluidsoverlast in de binnenstad van Amsterdam door om tafel te gaan met bewoners, ondernemers en bestuurders. Daarbij zijn de gemeten data het vertrekpunt van het gesprek.

Metingen
Na de start van de pilot eind 2019 brak in maart 2020 de coronacrisis uit. Amsterdam veranderde in stilte stad. Zo kon het geluid vergeleken worden met dat van de actieve stad. Een echte nulmeting. De meetresultaen van de pilot zijn geanalyseerd samen met bewoners. In twee artikelen op de website van de Waag worden de resultaten gedeeld. Veel leesplezier.

De artikelen

 

Neem de burgers serieus

5 augustus 2021

Helaas, weer een voorbeeld hoe bewoners voor de gek gehouden kunnen worden als ze bij de gemeente aankloppen.. En een kritisch rapport over …, gericht aan de gemeenteraad.

De website amsterdam.nl bevat beslist heel veel nuttige informatie. Vindbaar is wat anders, vaak heb je meer aan zoeken met zoekmachines zoals bing, duckduckgo, google enzovoorts, in de volksmond googelen genoemd. En heb je dan de informatie van de gemeente te pakken, dan blijven er toch misschien nog vragen over. Bij 14020 werken aardige mensen, maar zij kunnen ook alleen maar voorlezen wat er in hun systeem staat.

Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe het nou ook weer zat met reclame op steigerdoeken en die onrustige mupi’s. Niet zo lang geleden is er nieuw beleid vastgesteld. Maar waar vind ik die regels?

 

Participatie | Stadsgesprek

26 juli 2021

Woensdag 8 september organiseert de gemeente in de Tolhuistuin (of online) vanaf 19:30 uur een stadsgesprek over participatie. De uitgangspunten staan in participatienota, maar hoe werkt dat in de praktijk. Daarover gaat het Stadsgesprek.

De gemeente maakt graag (samen met bewoners) plannen. Dat gaat via participatie. Daartoe is onlangs het Beleidskader Participatie opgesteld. Maar dan moet die participatie wel goed werken. Wat vindt u daarbij belangrijk? Dat hoort de gemeente graag van u tijdens het Stadsgesprek.

Wanneer en waar?

 • Woensdag 8 september
 • Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:15 uur)
 • Tolhuistuin, Tolhuisweg 3 (of via een live-uitzending als dat vanwege de coronamaatregelen noodzakelijk is)

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan het Stadsgesprek? Dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar participatiebeleid@amsterdam.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de coronamaatregelen, beslissen we of we het Stadsgesprek in de Tolhuistuin of (deels) via een live-uitzending gaan voeren. Als u zich heeft aangemeld krijgt u hiervan begin september bericht.

Meer informatie:

Twee exposities tot 28 september

23 juli 2021

      > Hier een kleine tekst voor bij de Handgemaakte Unica Boeken van Roswitha Witten Gelukkig is de tijd teruggekomen waarin een boek een kostbaar en uniek bezit was. De inhoud van elk boek is gemaakt van papier dat was gebruikt om handgeschept papier tussen de persen. Of van de misdrukken van een mono-print serie. Elk boek heeft een eigen bijpassende standaard zodat het te pronk kan worden gezet.    

Fondswerving Behoud van Bomen

23 juli 2021

In september 2020 een actie comité gevormd voor het behoud van Bomen in Amsterdam. Zij zetten zich pro deo in om de bomen in Amsterdam te behouden terwijl kadewandvernieuwing wordt uitgevoerd door de Gemeente Amsterdam. Zij roepen bewoners op bij te dragen aan een fonds voor het behoud van Bomen in Amsterdam. Bekijk hieronder de powerpoint presentatie [embeddoc url=”https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210721-Bomen-compr.pptx” viewer=”microsoft”]

U kunt op twee manieren doneren:
 1. Door overschrijving op NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt onder vermelding van Gift Bomen
 2. Via iDEAL of met Creditcard (maximaal € 1000,- per keer). Uw betaling gaat naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt via Mollie. Dat komt ook zo op uw bankafschrift te staan. Kies hieronder het project Bomen. Vul een bedrag in. Kies de betaalmethode en klik op de knop Doneren.

 

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de ANBI-status. U kunt daarom uw giften in mindering brengen op uw belastingaangifte. Wij danken u bij voorbaat: Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

 

Zie: DONEREN kan via d’Oude Stadt, zie www.oudestadt.nl/bomen/

Inspraak thema Waterloopleinmarkt

15 juli 2021

De Waterloopleinmarkt wordt een themamarkt (“Hergebruik”). Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum stelt in een notitie daarvoor nieuwe regels voor en wil betere afspraken over de producten die op de markt verkocht gaan worden. U kunt uw mening daarover geven tot en met vrijdag 3 september.

Themamarkt
Hoewel het Waterlooplein al sinds jaar en dag bekend staat als een vlooienmarkt, is het officieel geen themamarkt. Daarom is het moeilijk om afspraken over het aanbod op de markt vast te leggen en is het profiel de afgelopen jaren steeds meer vervaagd. Een themamarkt maakt het mogelijk om specifieker te zijn over welke soort producten bij de markt passen. Het stadsdeel bestuur kiest voor het thema: Hergebruik.

Stadsdeelbestuur
De afgelopen maanden is gesproken met marktkooplieden, met de organisaties van de kooplieden, met bewoners en bedrijven in de omgeving. Daarbij zijn resultaten van onderzoek betrokken, is een voorstel ingebracht voor de invulling van het thema en over de wijze waarop het thema wordt uitgerold. Dat gaat het ook over de afspraken en regels over de verkoop van (toeristische) producten die niet in het uiteindelijke thema passen. Het stadsdeelbestuur heeft daartoe een notitie (zie de bijlage onder) uitgebracht met uitgangspunten op 4 onderwerpen:

 1. De keuze voor het thema en invulling daarvan.
 2. Het brancheren en maximeren van het aanbod op de markt. Het gaat daarbij onder meer om het gericht terugdringen en weren van kramen met specifiek toeristisch aanbod.
 3. Het instellen van een warencommissie en het periodiek schouwen van de markt.
 4. De te hanteren overgangsperiode voor ondernemers om hun aanbod aan te passen aan het thema van de markt.

Uw mening
U kunt tot en met vrijdag 3 september uw mening geven over de uitgangspunten. Dat kan per onderwerp (zie hierboven). U hoeft niet over elk onderwerp iets te zeggen. U kunt uw mening zowel via dit digitale formulier of schriftelijke sturen naar: Gemeente Amsterdam, Marktbureau, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Inspraakbijeenkomsten
Er is ook een inspraakbijeenkomst op 26 augustus. U moet zich aanmelden: Aanmelden inspraakbijeenkomsten!

Vragen
Als u vragen heeft over deze kaders of over deze inspraakprocedure, dan kunt u mailen naar marktbureau@amsterdam.nl.

Vervolg

 • Oktober 2021: Eventuele aanpassingen van de plannen en opstellen definitief plan.
 • Oktober – november 2021: Besluitvorming door Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum.
 • Begin 2022: Opening vernieuwde Waterlooplein en start van de nieuwe themamarkt.

Bijlage:

 

Hartstochtelijk Pleidooi en Symposium 12 juli

12 juli 2021

De Kracht van Mokum, groeiende netwerk van Amsterdamse bewonersnetwerken, schreef het Hartstochtelijk Pleidooi met een Call to Action. 12 juli tijdens een symposium bespreken we dat stuk met de wethouder Rutger Groot Wassink en ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

Hartstochtelijk Pleidooi
Op 2 juni kwamen 30 bewonersorganisaties online bij elkaar om een concept stuk te bespreken. Dat is nu herschreven tot het Hartstochtelijk Pleidooi, met als ondertitel: een hartstochtelijk pleidooi voor een beter huwelijk. Het gaat echt niet goed in de relatie van bewonersorganisaties met de gemeente op het gebied van participatie. De mooie ambities van de huidige coalitie, de oprecht goed bedoelde democratiseringsagenda, alle beleidsnota’s met participatiebeloftes ten spijt. Het papier is geduldig en de praktijk weerbarstig.

Het moet echt anders en het kan gelukkig ook anders. Maar dat begint bij het besef binnen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke organisaties dat het zo niet langer kan. Anders knalt het huwelijk uit elkaar. Het vereist de moed om aan zichzelf te gaan werken en samen met bewonersorganisaties, -netwerken en burgerinitiatieven aan de slag te gaan voor een hernieuwde relatie. In gelijkwaardigheid, eerlijkheid en oprechtheid. Kwetsbaar en vastberaden. Daarom de volgende Call to Action:

 1. De politiek spreekt zich uit: het MOET anders!
 2. De gemeentelijke organisatie gaat participeren in de samenleving
 3. Een nieuwe werkwijze tussen gemeente en bewoners: Dialoog
 4. Waarborgen van bewonersondersteuning, huisvesting en middelen
 5. Bewonersorganisaties, -netwerken en burgerinitiatieven verbonden en inclusief

Symposium
Maandag 12 juli van 13:00 uur tot 17:00 uur gaan we in gesprek met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Amsterdam over het Hartstochtelijk Pleidooi. Het Symposium is online te te volgen via een livestream: https://blendedconnect.nl/events/dekrachtvanmokum/

Meer info op:

Wijkcentrum is weer open

9 juli 2021

Met ingang van 7 juni is Wijkcentrum d’Oude Stadt weer open voor bijeenkomsten.

30 km

8 juli 2021

Het college heeft groen licht gegeven op het voorstel om 30 km in de hele stad als norm te hanteren. Er blijven enkele uitzonderingen. Het beleidsvoornemen is vrijgegeven voor inspraak. Invoering uiterlijk 2023.

Als initiatiefnemer van Amsterdammers voor Autoluw NU! waren we als stakeholder al op 18 juni door de wethouder ingelicht over het voornemen. Dat voornemen lekte vrijwel meteen uit naar de pers. Nu ligt het officieel voor inspraak.

Het plan is om vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad te verlagen naar 30km/u. Maar er zijn uitzonderingen, te vinden op deze kaart. Op de vrije trambanen blijft de snelheid 50 km/u, ook als de rijbaan ernaast 30 km/u is.

 

Bijlagen

 • Stuk voor inspraak:

 

 

Lancering Fonds voor Centrum

6 juli 2021

Dinsdag 6 juli is Fonds voor Centrum officieel gelanceerd in de Oude Kerk in Amsterdam. Daarmee is de familie van buurtfondsen in Amsterdam compleet. Dus 7, in ieder deel van de stad 1. Ook in het centrum dus!

Het Fonds voor Centrum is een laagdrempelig fonds waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan neerleggen. Projecten worden aangedragen door bewoners en worden beoordeeld door een comité bestaande uit buurtbewoners. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het buurtfonds en de stichting benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Aanvragen
Vanaf 2 augustus kunnen bewoners van stadsdeel Centrum een aanvraag doen bij het Fonds voor Centrum. Voor mooie initiatieven op het gebied van cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd of veiligheid. Deze aanvragen gaan beoordeeld worden door het gloednieuwe buurtcomité van tien bewoners, die onder leiding staan van coördinatoren Anouschka Trauschke en Michel Odjo. Benieuwd naar de plannen en toekomstige ideeën? Volg Fonds voor Centrum op Instagram en Facebook.

Onafhankelijk
De buurtfondsen staan los van de gemeente en zijn van, voor en door Amsterdammers. Het is laagdrempelig en snel. Iedereen kan wat vragen, iedereen kan wat geven. De ambitie van het Fonds is om van iedere Amsterdammer een euro of meer te ontvangen. Dat geld wordt verdeeld door betrokken bewoners. Zij overleggen en bepalen zelf in een buurtcomité wat belangrijk is in hun buurt. Ze besluiten zelf waar ze geld aan willen geven.

Meer info:

 

 

 

Coentje Gansplantsoen

4 juli 2021

In oktober 2020 sschreef een bewoner van Rapenburg ons. Hij had een voorstel om het naamloze speelterreintje aan het Nieuwegrachtje na de opknapbeurt te vernoemen naar het kleine jongetje dat vroeger in zijn huis woonde: Coentje Gans.

Wij hebben zijn verzoek onmiddellijk doorgestuurd aan wijkraadslid Cliff van Dijk, tevens secretaris van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. En het resultaat: het plekje heet nu Coentje Gansplantsoen.

Op het Joods Monument hebben we de volgende tekst geplaatst:

Coentje Gans en zijn familie

Meijer Gans, zijn vrouw Rachel van Loggem en hun vier kinderen Marianne, Juda Meijer, Salomon en Coenraad woonden op Rapenburg 58 eenhoog in Amsterdam. Zij kwamen allen in Westerbork aan op 14 januari 1943, Coentje was anderhalf jaar oud. Zij verbleven in barak 65, en vertrokken samen op transport naar Sobibor, 18 mei 1943. Op 21 mei waren ze allemaal dood.

Uit het hele pand Rapenburg 58 werden 14 mensen gedeporteerd, van wie Coentje de jongste was.
Op 3 juli 2021 werd het nabijgelegen, tot dan naamloze speelterrein aan het Nieuwe Grachtje door de buurt naar hem vernoemd; precies 80 jaar na zijn geboortedag werd het naambord onthuld. Het Coentje Gansplantsoen.

Verkeersbesluit

2 juli 2021

Bezwaar Paul Spoek

Visie Oostelijk Binnenstad

22 juni 2021

16 en 22 juni waren de online bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en gemeenten over de visie Oostelijke Binnenstad. Een traject met een lange adem.

Gekoppeld aan het project Knip in de Weesperstraat gaf de Raad de opdracht voor het ontwikkelen van een visie op de Oostelijke binnenstad. Hoewel de knip voorlopig niet doorgaat zet men wel in op de ontwikkeling van een lange termijn visie. De avonden waren bedoeld voor uitwisselen van ideeën en wensen voor een toekomstige situatie waarin minder autoverkeer over de verkeersas Weesperstraat – Valkenburgerstraat rijdt. Daar hebben bewoners wel ideeën over (lees het Perspectief). Realisering laat echter op zich wachten (tot ver na 2025). Voorlopig komen de veranderingen van Knowledge Mile Park (2025).

Verkenning?
Begin van de avonden werden de aanwezig meegenomen in de geschiedenis, de eerdere visies op het gebied en het (toekomstig) beleid van de gemeente. Errik Buursink (opsteller Visie en hoofdplanoloog) liet de eerder plannen zien. Zijn idee is dat de visie geen stedenbouwkundig plan, is of gebiedsvisie, maar wel een lange termijn beeld geeft van wat we hooguit zouden kunnen willen. Bewoners willen echter verder dan wensdenken en zeker niet zonder realisatiekracht! Dat werd duidelijk in de aansluitende sessies met groepjes bewoners.

Verslag
De avond werd bijgewoond door een cartoonist. Die legde zijn scherpe oor te luisteren naar hetgeen iedereen te melden had. Hij maakt daar geweldige platen van. Enkele daarvan zijn dan ook terecht opgenomen in het verslag (zie onder).

Verder
In de zomer wordt de visie opgesteld, met de input van deze twee avonden. Daarna volgt advisering door de stadsdeelcommissie Centrum. Later de vaststelling door het college van B&W. Pas daarna gaat de visie ter kennisname naar de gemeenteraad!

Bijlagen:

 

Samen zijn we de Kracht van Mokum

14 juni 2021

Kracht van Mokum is het Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers. Doel is organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel. Daartoe staan de komende tijd een paar activiteiten op stapel. Sluit je bewonersorganisatie of burgerinitiatief aan en doe mee.

Beste Mede Mokum’ers,

Kracht van Mokum is bezig met een eindsprint richting de zomervakantie.
We zijn begonnen met deze startnotitie om het denken alvast op gang te brengen. Nu werken we hard aan:

 1. Gesprekken
  We spreken nu met een grote en diverse groep actieve Amsterdammers (bewonersorganisaties, buurtinitiatieven, etc.) over wat er goed gaat en beter moet, als het gaat om het benutten van de kracht en ideeën van Amsterdammers. Wil jij ook graag je input geven? Laat het ons weten via info@krachtvanmokum.nl 
 2. Wij zijn de Kracht van Mokum (online bijeenkomst) 
  Op vrijdag 2 juli van 14-16 uur nodigen we iedereen met wie we hebben gesproken (toegankelijk voor iedereen) uit om te vertellen wat jullie vinden van het concept advies dat we dan zullen hebben geschreven. Na aanpassing sturen we dit advies naar de wethouder Democratisering, Rutger Groot Wassink en andere sleutelfiguren binnen de gemeente, ter voorbereiding van:
 3. Symposium Kracht van Mokum
  Op maandag 12 juli van 13 – 17 uur gaan we in gesprek met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Amsterdam over het advies. We weten nog niet de precieze vorm (online of offline) van het symposium, maar we gaan er nu van uit dat we dit symposium sowieso live streamen zodat iedereen mee kan kijken.

Zet de data in je agenda en tot binnenkort!

Meer info op:

Van Grijs Naar Groen

10 juni 2021

Donderdag 27 mei onthult de Knowledge Mile op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam defysieke installatie ‘Van Grijs Naar Groen’. Over verleden, heden en de toekomst van de kennisstraat. Deze staat daar tot en met 10 juli en is gratis te bezoeken. De Knowledge Mile start op het Amstelplein en loopt door via de Wibaut-, Weesper- en Valkenburgerstraat naar de monding van de IJtunnel. Een drukke verkeersader met 30.000 bewoners, 60.000 studenten en meer dan 200 organisaties. De Knowledge Mile is bezig met talloze initiatieven voor meer groen, schonere lucht, minder verkeersoverlast en minder CO2-uitstoot. En niet te vergeten: oplossingen om de opwarmende stad leefbaar te houden. BIZ Knowledge Mile De BIZ Knowledge Mile en gemeente Amsterdam werken in het project Knowledge Mile Park samen met bewoners en ondernemers om de straat groener, duurzamer en leefbaarder te maken. Bewoners zelf nemen ook de schep ter hand. Daarnaast onderzoekt de gemeente maatregelen om de hoeveelheid autoverkeer terug te dringen. Zoals de Knip in de Weesperstraat (die uitgesteld is tot begin 2023). Van Grijs Naar Groen Gedurende de Knip wilde de Knowledge Mile tegelijkertijd de ontwikkeling van dit gebied te tonen. Dat is uitgewerkt in ‘Van Grijs Naar Groen’. Dat blijkt zo waardevol dat de installatie op het Jonas Daniël Meijerplein toch komt te staan, ondanks dat de Knip niet doorgaat. Het laat het interessante verleden, bruisende heden en de veelbelovende toekomst van het gebied zien en horen. Hoe heeft de Weesperstraat zich van de lelijkste straat van Nederland opgewerkt tot innovatiedistrict waar men samenwerkt aan grootstedelijke vraagstukken? Diverse experts en bewoners komen aan het woord en vertellen samen het verhaal van de Knowledge Mile.

De fysieke installatie staat vanaf 27 mei tot en met 10 juli op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam. Het is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen. Tevens is er een podcast, die ook thuis beluisterd worden (link volgt).

Achtergrond Op de Knowledge Mile zijn organisaties als de Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, het Joods Cultureel Kwartier, maar ook Rabobank en Philips, verenigd in de bedrijveninvesteringzone (BIZ) Knowledge Mile. Binnen dit samenwerkingsverband werken ze gezamenlijk aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die de grote, moderne stad met zich meebrengt.

Meer informatie:

Geef uw mening in de slotpeiling

7 juni 2021

Inzake de vernieuwing Bestuurlijk Stelsel zijn er actuele aanvullingen op ons bericht van 8 april. U kunt nog deelnemen aan een slotpeiling. Geef uw mening.

Amsterdam wil het lokale bestuur versterken en toegankelijker maken, en de zeggenschap van bewoners vergroten. Ook de ambtelijke organisatie en cultuur worden onder de loep genomen. Dat staat in een voorstel, waar Amsterdammers tot 20 mei op konden reageren.

Het definitief verslag van het stadsgesprek van 11 mei is beschikbaar. Lees meer…….

Geef nogmaals uw mening
De online slotpeiling vindt plaats tot en met 12 juni, in plaats van zoals eerder gemeld: 27 mei- 8 juni. Dat past in de lijn met het besluit van het college over de definitieve hoofdlijnen op 1 juni. Geef uw mening tot en met 12 juni! Lees meer…..

 

Beleidskader Participatie

5 juni 2021

Het College stelt een nieuw participatiebeleid voor met het stuk (concept) Beleidskader Participatie. U kunt uw mening geven voordat het door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Kader
Het college weet dat in Amsterdam de participatie regelmatig niet naar wens verloopt. Na evaluatie zijn geleerde lessen omgezet in een Beleidskader Participatie. Het stuk bevat richtlijnen uitgangspunten voor participatie om de invloed van Amsterdammers op hun directe omgeving, op de stad als geheel en op de gemeentelijke dienstverlening te vergroten. Met de richtlijnen moeten bestuurders en ambtenaren die participatie organiseren, rekening mee houden.

 • Participatieplan: waarin aan betrokken partijen aan participatie duidelijk wordt hoe het proces eruit komt te zien, waar de participatie over gaat en wat er met de inbreng gebeurt. Dit geven we voor elk project aan in een participatieplan. Het participatieplan wordt voordat de participatie start, gepubliceerd.
 • Participatieniveau: afhankelijk van de ruimte die de gemeente heeft en geeft kan de participatie bestaan uit:
  • Meebeslissen: Amsterdammers beslissen mee over het beleid of het project.
  • Meewerken (co-creatie): Amsterdammers werken mee aan het beleid of project.
  • Meedenken (raadplegen en adviseren): de gemeente vraagt betrokkenen om advies. Amsterdammers kunnen de gemeente ideeën of suggesties meegeven.
  • Informeren: de gemeente informeert Amsterdammers over nieuw beleid, een nieuw plan of nieuwe regelingen. Amsterdammers krijgen inzage in de (openbare) informatie waar ze naar vragen.

Heeft een besluit of plan grote gevolgen voor veel bewoners? Dan is een uitgebreid participatietraject logisch. Heeft een besluit of plan gevolgen voor een bepaalde groep, dan wordt die groep actief betrokken.

Uw mening
Tot en met 23 juli kunt u uw mening geven over het voorgestelde beleid en de uitvoering ervan. U kunt uw mening geven op één van de volgende manieren:

Stadsgesprek
Het College organiseert een stadsgesprek over hoe burgers betrokken willen worden bij participatie aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe wilt u bij de start van een nieuwe project met de gemeente in gesprek gaan over het participatieplan?
 • Hoe wilt u informatie krijgen over participatieprojecten in uw omgeving, over de onderwerpen en de data van bijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen?
 • Op welke manier zou u het gesprek willen kunnen voeren over de kwaliteit van de participatie in de praktijk?

Wilt u deelnemen aan het (online) stadsgesprek hierover, stuur dan een e-mail naar participatiebeleid@amsterdam.nl. Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging zodra de datum bekend is. De datum wordt later bekend gemaakt.

Bijlagen

Meer info: www.amsterdam.nl

Het Perspectief

27 mei 2021

Woensdag 26 mei voor de raadsvergadering bood een delegatie van bewoners rond de Weesperstraat Wethouder de Vries het eerste exemplaar aan van Het Perspectief. Een buurtkrant voor bewoners binnen postcode gebied 1011 en 1018. Het Perspectief De buurtkrant Het Perspectief is geschreven door bewoners voor bewoners. De krant schetst kansen voor veranderingen op het gebied van vergroening, verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bewoners willen sneller dan de gemeente en zien meer en betere kansen, als de alles overheersende snelweg dwars door de buurt getemd wordt. Daarom wordt ook ingezet op 30 km in de Weesperstraat en een permanente versmalling. Op naar een stadsstraat. Bewoners worden opgeroepen om mee te doen met de volgende editie (in de herfst). Zij kunnen daartoe een mail sturen naar hetperspectief@oudestadt.nl Achtergrond Tijdens de proef knip in de Weesperstraat bedachten zowel ondernemers en bewoners om iets daarnaast te doen. Bewoners wilden een krant te maken en schrijven over de mogelijkheden van de Weesperstraat. Dat ligt in het verlengde van de te ontwikkelen Visie Oostelijke Binnenstad door de gemeente. Deze wordt al in juni opgepakt. Bewoners krijgen een brief om zich aan te melden voor online bijeenkomsten.

Bijlage

 

Jeroen Verhulst overleden

21 mei 2021

Bericht uit 1018:

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Jeroen Verhulst zaterdag 15 mei is overleden. Hij was al geruime tijd ziek maar hij bleef tot het allerlaatst betrokken. Een fijn mens met een enorme inzet.

Jeroen was al actief in de buurt vanaf de sloop en de nieuwbouw op Wittenburg en was een drijvende kracht bij de vele bewonersinitiatieven die in de jaren daarna zouden volgen. Hij stond aan de wieg van Buurtorganisatie 1018, de stichting die in 2014 werd opgericht nadat de gemeente het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad had opgeheven. De nieuwe stichting was bedoeld om ook in de toekomst bewonersparticipatie te faciliteren en de leefbaarheid in de buurten te bevorderen.

Jeroen vervulde sinds de oprichting van BO1018 de functie van secretaris en was ook degene die de website bijhield, de nieuwsbrief verzorgde, contact onderhield met alle actieve werkgroepen en die volgde wat er overal in de buurt, en op politiek niveau, gebeurde. Daarbij was hij ook secretaris van het Eilandenoverleg.

Eind januari werd Jeroen verrast toen hij (digitaal) uit handen van Wethouder Groot Wassink de zilveren Amsterdamspeld ontving vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de stad, in het bijzonder de Oostelijk Eilanden. Een buurtpionier, zo werd hij bij die gelegenheid gekarakteriseerd. Een bijzonder woord voor een bijzonder mens, zoals er helaas maar weinig bestaan. Zeer velen zullen hem heel erg missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, broer en zussen veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.

Petra Catz, namens het bestuur van Buurtorganisatie 1018
Bart Uitdenbogaart, namens het Eilandenoverleg

Club Europa Halvemaansteeg actueel

14 mei 2021

Het laatste nieuws. De Rembrandtpleinbuurt lijkt nu echt die nieuwe grote “culturele club” te krijgen, waar al zoveel tegen geprotesteerd is. Er kunnen tot 666666 personen in terecht, stel dat de helft op de fiets komt? De fietsenstalling onder het plein gaat niet door. De stadsdeelcommissie Centrum heeft niet naar de buurtbewoners geluisterd (voor hen de overlast).

Er kunnen nu zienswijzen ingediend worden, tot 6 weken na terinzagelegging. Dat betekent VOOR dddddddd Daarna …. rechter

De bekendmaking kwam op de valreep binnen, of de bovenstaande tekening uit 2018 nog klopt weten we daarom nog niet, wij zullen de stukken nog opvragen. Ongetwijfeld zal de N8W8 dat al hebben gedaan.

Hieronder de nieuwsbrief van de N8W8, waarin de volledige bekendmaking en daarna een aantal argumenten tegen het plan.

Van de (bloem)pot gerukt?

13 mei 2021

Zijn ze nou helemaal ….? vragen bewoners van de Reguliersdwarsstraat zich af. Binnenkort mogen de terrassen wat langer open, dan komt er weer meer volk op straat, en dan komen er ook weer de terrasuitbreidingen bij.Langzamerhand gaat de drukte terugkomen.

Stel je toch voor zeg, straks denken de bewoners nog dat ze ook op het trottoir mogen lopen, moet de ondernemersvereniging gedacht hebben. We zetten er nog wat hindernissen bij.

En dan moeten die tafeltjes natuurlijk ook nog 1,5 meter uit elkaar …

Inspraak Bestuurlijk Stelsel

12 mei 2021

In 2018 zijn er wijzigingen ingevoerd in het bestuurlijk stelsel. In ieder stadsdeel kwam in plaats van een gekozen bestuur een door het College benoemd dagelijks bestuur, en daarnaast een gekozen stadsdeelcommissie die het bestuur mag adviseren. Oorspronkelijk zouden de leden van die commissie geen politieke partijen vertegenwoordigen, maar dat plan is jammerlijk mislukt. Tot 20 mei kunt u uw mening geven over de voorstellen die het college doet

Prins Hendrikkade, westkant

11 mei 2021

In 2016 is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Singel. Dat is op enkele punten gewijzigd. Er is meer ruimte ontstaan door eenrichtingsverkeer op de Martelaarsgracht. en door het verdwijnen van de touringcars. Meer ruimte voor voetganger en fiets.

Bekijk het nieuwe ontwerp en laat de gemeente weten wat u ervan vindt, tot en met 31 mei 2021. Dat kan alleen online.
Het hoe, wat en waarom worden in een duidelijk filmpje uitgelegd op de speciale pagina voor deze consultatieronde. U kunt reageren via de knop “Geef uw mening” of via email naar naar deentree@amsterdam.nl met als onderwerp ‘Reactie consultatie PHK-W’.

 

Niet knippen maar knijpen

11 mei 2021

Nu de Knip in de Weesperstraat niet doorgaat zetten bewoners in op de Knijp.

De huidige versmalling bij het namenmonument waarbij één rijstrook is afgesloten en door fietsers wordt gebruikt levert geen enkel probleem op bij de doorstroming. Dit bracht bewoners op het idee om het voorstel te doen de versmalling te handhaven als het monument in september gereed is. Sterker nog bewoners hebben ook een versmalling doorgevoerd aan de andere kant. De vrijgekomen ruimte geeft het monument ‘lucht’ en veiligheid. Bovendien door het afgenomen verkeer is het dan echt een plek voor reflectie en herdenking.

Deze permanente versmalling heeft legio voordelen.

 • Meer ruimte aan de kant van het monument. De twee rijstroken richting het Mr. Visserplein verdwijnen. De vrijgekomen ruimte komt ten goede voor het namenmonument
 • Veiligere verkeerssituatie, zeker voor toeristen
 • Extra zebrapad, vertraagd het verkeer wat het rustiger maakt. Het is per slot een herdenkingsplek en een plek voor reflectie
 • Meer ruimte voor groen, bomen en bankjes
 • Minder verkeerslawaai rondom het monument
 • Een goed alternatief voor de knip
 • En een goed begin voor de versmalling van de gehele Weesperstraat!

Bijlage

Storende mupi verdwenen

7 mei 2021

De eerste superstorende mupi is weg

In Memoriam Anina Kist

3 mei 2021

Op 21 april overleed Anina Kist, tekst Piet Seijsener tekst Tjebbe van Tijen Ik heb Anina pas een jaar of vijf geleden kennen, als lid van de werkgroep ouderen van de bewonersraad Nieuwmarkt. Die groep vergaderde altijd in Wijkcentrum d’Oude Stadt. Haar laatste wapenfeit was de naamgeving van de bruggen over de Recht Boomssloot en de Raamgracht, naar respectievelijk Auke Bijlsma en Theo Bosch, die bij zo belangrijk waren voor de buurt. De aanvraag werd afgewezen, meldde Anina woedend in de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, en een succesvol protest volgde.

Op weg naar een buurtplatformrecht

29 april 2021

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger zijn 3 sessies gepland over het Buurtplatformrecht. Donderdagavond 29 april was de eerste Livecast. De uitzending is hier terug te kijken. Een gesprek over hoe staat het ervoor met het buurtplatformrecht, wat houdt het precies in, en waar moeten we het nog over hebben?

Een gesprek met Jan-Bert Vroege (D66), Lene Grooten (GL), Jennifer Ramsaroep (Bewoner, lid van Buurtplatform Van Deyssel, Amsterdam Nieuw-West), Thijs van Mierlo (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Mike Brantjes (Hart Voor de K Buurt).

In iedere buurt is wel een netwerk van actieve bewoners te vinden die hun buurt willen verbeteren. Ze leveren maatwerk in een buurt, vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie, juist daar waar de systeemwereld het vaak laat afweten. En ook al heeft de huidige Amsterdamse coalitie democratische vernieuwing, eigenaarschap en zeggenschap van bewoners hoog op de agenda staan, luidde een coalitie aan buurtcommunities vorig jaar de noodklok: zonder duurzame financiering en systeemverandering gaan veel bewonersinitiatieven weer verloren. De oplossing komt ook van onderop: een buurtplatformrecht. De gemeenteraad nam een motie aan om dit verder uit te werken. Hoe staat het ervoor met het buurtplatformrecht, wat houdt het precies in, en waar moeten we het nog over hebben?

Marktonderzoek?

29 april 2021

De gemeente wil de Wallen ontlasten met een erotisch centrum elders. Wat dat is? “Het gaat om nieuwe, kwalitatief hoogwaardige werkplekken voor sekswerkers, die de positie van sekswerkers verbeteren en ondermijning, drukte en overlast op de Wallen verminderen. In het nieuwe erotisch centrum komt ook horeca en erotisch entertainment. Wij (wie?) hebben een ondersteunende rol.”

De gemeente heeft voorlopig het oog laten vallen op 9 locaties.

Het begint met een marktconsultatie, van projectontwikkelaars, exploitanten van sekswerkplekken en erotisch entertainment, (belangenbehartigers van) sekswerkers, beleggers, financiers, architecten, adviseurs en hoteliers

De resultaten worden besproken in de gemeenteraad, waarna een participatietraject volgt met lokale ondernemers en bewoners. Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming.

Wanneer de beoogde klanten geraadpleegd worden vermeld het verhaal niet.

En waar is het voorlopig gedacht?

 • Amstel III (Zuidoost)
 • ArenApoort (Zuidoost)
 • Sloterdijk 2 Noord (West)
 • Sloterdijk 2 Zuid (West)
 • Zuid/Rai (Zuid)
 • Hamerkwartier (Noord)
 • Waterlocatie (locatie nog niet bekend)
 • Eenhoorngebied (Oost)
 • Haven-Stad (West, wordt nog gebouwd)

Meepreaten? Zie het oorspronkelijke artikel.

 

Wijkcentrum en Corona

28 april 2021

Het wijkcentrum hoopt vanaf half juni weer open te zijn voor kleine bijeenkomsten tot 6, hooguit 8 personen inclusief vrijwilligers. Het is lastig, met anderhalve meter afstanden, maar met een goed protocol moet het lukken.

Dat protocol zal de opstelling van tafels en stoelen, looproutes, en aanwijzingen op het gebied van hygiëne en desinfectie omvatten, en is bedoeld voor zowel de vaste vrijwilligers en bezoekers.

Voor bezoekers en vrijwilligers blijft gelden: KOM NIET als u verkoudheidsklachten hebt of grieperig bent.

Momenteel is Wijkcentrum d’Oude Stadt voor inloop geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Ook buiten die tijden is er vaak wel iemand. Wij zijn ons aan het beraden of we de tijden kunnen uitbreiden.

Met vragen voor het wijkcentrum kunt u altijd mailen: wijkcentrum@oudestadt.nl of bellen: 020 – 6382205. Als u geen gehoor krijgt, spreek een bericht in. Dat bericht gaat automatisch naar de secretaris, en u wordt teruggebeld.
Hebt u vragen over het Juridisch Spreekuur? Bel dan naar 06 54705427

Voor inloop geldt:
Aan de anderhalve meter kan worden voldaan zolang er niet meer dan een persoon tegelijk kranten of folders komt halen.
Moet een tweede persoon naar binnen: geef anderhalve meter om te passeren. Als de tweede persoon ook voor folders en zo komt, kan hij op afstand binnen wachten.

Computer gebruiken?
Was uw handen vooraf (om eventueel van buiten meegenomen virus niet op muis of toetsenbord te plakken).
Was uw handen na afloop (mocht iemand anders vóór u virus achter gelaten hebben).

Mondelijke informatie, kort overleg:
Er is voor half juni in de kantoorruimte voldoende ruimte om met 4 personen op voldoende afstand te zitten.

Informatie over Corona en maatregelen om verspreiding tegen te gaan:

 

Moderne Dans / Buitenles 60+

27 april 2021

Op 3 mei start Moderne Dans / Buitenles 60+ van Dance Connects Community op de rand van Amsterdam Noord en Centrum.

Buitenles 60+ is lekker buiten dansen, creatief bewegen tussen de bomen of langs het water, samen met anderen, fijn contact en toch veilig. Alles onder leiding van professionele dansdocenten en op inspirerende muziek.

We proberen met al onze dansactiviteiten, die worden ondersteund door o.a. Gemeente Amsterdam, zo veel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder te bereiken omdat we er van overtuigd zijn dat dans en ontmoeting ontzettend goed zijn om lichaam en geest scherp en gezond te houden. Daarom is de moderne dansles voor iedereen toegankelijk – ongeacht conditie, beperkingen en/of financiële situatie. 

We proberen zo veel mogelijk mensen in Amsterdam te bereiken. Zou je ons hierbij willen helpen? Dat kan door dit bericht te verspreiden in jouw netwerk, een bericht te plaatsen in krant, nieuwsbrief, op website en/of social media of in real life klanten, cliënten, vrienden, familie en buren uit te nodigen om mee te doen. Hier vind je meer informatie over Buitenles 60+.

Hier kun je ons vinden vanaf 3 mei:
Oeverpark / Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 – Amsterdam / Noord / Centrum
Maandag 10.30 – 11.30 uur
Alvast heel erg bedankt voor het delen en neem gerust contact met mij op als je opmerkingen en/of vragen hebt.

Hartelijke groet,

———————— 

Marieke Josselet
Marketing, PR & Communicatie
Dance Connects Community & Dance Connects Company
+31(0)6 36121812
www.danceconnects.nl

Dance Connects is een non-profit organisatie die mensen van alle leeftijden in contact brengt met dans, de buurt en met elkaar.

Smiley terug!

23 april 2021

Bewoners in de Valkenburgerstraat willen de Smiley terug, die aangeeft hoe hard er gereden wordt. Het verkeer is weer ‘normaal’, inclusief te hard rijdende verkeer. Dat moet stoppen.

Vorig jaar rond deze tijd hing in de Valkenburgerstaat een Snelheidsdisplay Smiley. Het snelheidsbord ook DSI (dynamisch snelheidsindicator) genoemd, wordt gebruikt om automobilisten te confronteren met hun snelheid.  In die korte periode dat die smiley er hing bleek dat er veel te hard gereden wordt. Snelheden van boven de 80 km/u zijn waargenomen.

Bewoners in de Valkenburgerstraat doen een dringend beroep bij ambtenaren inzake de Agenda Autoluw en het stadsdeel bestuur/ commissie om smiley te plaatsen. Aan beide kanten. Hun verzoek wordt ondersteund door de beschrijving van 3 (bijna) ongelukken.

Bewoners vinden het heel erg jammer en teleurstellend dat de lock-down periode niet gebruikt is om nieuwe snelheden en verkeersregels in te voeren. Een gemiste kans! Ook de handhaving door politie ontbreekt. Gepleit wordt voor strengere regels: van 50 naar 30 KM en om te beginnen de Smiley’s terug!

Website Kracht van Mokum

23 april 2021

Kracht van Mokum heeft een website. Hij is nog in aanbouw, maar er staat al veel informatie op. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden.

Ga naar de website: www.krachtvanmokum.nl

Expert-tafel kademuurvernieuwing met behoud van bomen

22 april 2021

Woensdagochtend vroeg op 21 april was de eerste online expert-tafel over alternatieve methoden van kademuurvernieuwing met behoud van bomen. Wij hebben de prestaties.

De bedoeling is om de informatie nog te gaan delen met iedereen, zowel externe partijen, bewoners en de gemeente. Daar komen ook de opnames op te staan. De drie uur durende opnamen worden nog ge-edit. Zodra die video beschikbaar is, komt die ook hier te staan. Vooralsnog dus alleen de prestaties.

Bijlagen

 • Presentaties van de gemeente Amsterdam
 • Presentatie methode Schiedam

 

'Breng de chemokar terug!'

7 april 2021

Jazeker, het staat er echt. Onderaan in de nieuwsbrief van de gemeente, als voorbeeld voor een initiatief voor Centrumbegroot. Laat dat plan met precies die titel nou door de gemeente afgewezen zijn in 2019!

In de nieuwsbrief van 1 april de volgende tekst:

Hebt u een goed idee voor de stad of uw eigen buurt? Vraag dan subsidie aan voor uw maatschappelijke initiatief. ‘Breng de chemokar terug!’

In 2019 was dat plan op het nippertje ingediend, en had het ook voldoende stemmen behaald. Afgewezen met de bewoordingen:

U heeft het plan “Breng de Chemokar terug” via Centrum Begroot ingediend.
Stadsdeel Centrum vindt het belangrijk dat alleen plannen doorgaan naar de volgende ronde die we daadwerkelijk binnen de gestelde voorwaarden kunnen realiseren.
Tijdens de haalbaarheidstoets is bekeken welke plannen uitvoerbaar zijn.

Het plan, Breng de Chemokar terug, is niet haalbaar binnen Centrum Begroot.

Sinds 1 januari 2017 komt er geen chemokar meer in de stad. Onderzoek wees uit dat te weinig mensen gebruik maken van de chemokar en de kosten niet op wegen tegen de milieuopbrengst.
Centrum Begroot is bedoeld voor projecten die binnen 1 jaar en binnen € 200.000 kunnen worden gerealiseerd.
Uw voorstel gaat over een structurele oplossing voor het inzamelen van chemisch afval.
Hiermee voldoet uw voorstel niet aan de spelregels van Centrum Begroot.

We willen u alsnog hartelijk danken voor uw interesse in Centrum Begroot en het indienen van uw plan.

En dan juist dat als suggestie noemen? Voortschrijdend inzicht of een 1 aprilgrap? En geldt dat dan voor de hele nieuwsbrief of alleen het centrumbegroot verhaal?

Eindresultaat buurtinitiatief

5 april 2021

Bewoners van Rapenburg lanceerden eind vorig jaar het initiatief om de namen van 378 gedeporteerde Joden uit hun straat een plek in Holocaust Namenmonument te geven. Dat gebeurde onder de naam Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij. De initiatiefnemers laten weten dat dit idee succesvol is afgerond.

Bijlage

 

Knip

1 april 2021

De Pilot knip in de Weesperstraat wordt uitgesteld. Reden het verkeersaanbod is 30% gedaald. Een neiuwe realiteit, wat maatregelen in de Agenda Autoluw niet lukte.

 

Frapant is

 

Al jaren wordt door de autlobby beweerd dat de Weesperstraat niet kan worden versmald, of niet 30 km per uur kan worden. Maar zie, door bouwwerkzaamheden tussen de Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht kon er wel versmald en maximaal 30km gereden worden. En wat blijkt: het kan dus toch en geeft geen hinder voor het verkeer. Het heeft zelfs veel voordelen; het is stiller, minder verkeer, betere luchtkwaliteit en veiliger.  Dat willen bewoners in de Weesper- en Valkenburgerstraat dus blijvend.

 

Vertraging op vertraging
In 2018 onderzocht de gemeente de mogelijke beëindiging van de Wibautas als plusnet — corridor voor autoverkeer.  Dat duurde, maar uiteindelijk bleek dat dat tot minder verkeer leidt. De wethouder wilde dat niet, maar werd toch verzocht een kentekenonderzoek uit te voeren. Nooit gedaan. Dan maar een ander onderzoek: de tijdelijke knip; een pilot.  Pas ergens in 2040 wellicht realiteit.  Ondertussen wordt het beleid van de vorige wethouder Litjens (VVD) gewoon uitgevoerd.

 

Minder verkeersaanbod
Die proef Knip Weesperstraat gaat nu niet door, oh ironie, vanwege te weinig verkeer! 30% minder verkeersaanbod (persoenenauto’s -35%, bussen -80%, vrachtwagens gelijk) zo bericht de wethouder. Cijfers zijn er dus al. De wethouder kondigde onderzoek aan om de lucht, geluid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Ergens voor de zomer. Bewoners willen echter NU actie, om te houden wat ze in de schoot geworpen kregen (hebben).

 

Alle opties
Er is nu ook veel mogelijk zonder knip. De gemeente kan immers nu al kiezen uit verschillende maatregelen waarbij de bereikbaarheid zelfs gegarandeerd is (of allemaal doen!): een gedeelte, of de hele route afwaarderen, alleen bestemmingsverkeer op kenteken toestaan, maximaal 30 km invoeren en de Weesperstraat blijvend versmallen dus, net zoals besloten was in 2002. Desnoods versmallen door simpel bloembakken te plaatsen op de weg, of het tijdelijke parkje in het midden dat voor de pilot knip is bedacht, nu al aanleggen en blijvend maken. Voor minder verkeer op de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. De Agenda Autoluw kan echt beter en veel sneller. Als wethouder moet je maar durven!

 

 

 

 

Bijlage:

Inspraak Universiteitskwartier

31 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 9 maart 2021 het concept Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier vrijgegeven voor inspraak. Van 15 maart tot en met 26 april 2021 kunt u reageren.

Het Strategisch Masterplan (SMP) voor het Universiteitskwartier is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), met actieve betrokkenheid van de belanghebbenden in de buurt. Het gebied ligt tussen de nieuwe Doelenstraat en de oude Hoogstraat en tussen de Kloveniersburgwal en Oudezijds Achterburgwal. Het plan bevat uitwerkingskaders voor ingrepen in monumentale gebouwen en de inrichting van de buitenruimtes. Ook zijn uitwerkingskaders opgenomen over o.a. beheer, duurzaamheidsmaatregelen en logistiek. Het initiatief hiervoor volgt uit het voornemen van de Universiteit van Amsterdam om haar huisvesting te clusteren. In het gebied komt de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), inclusief een aantal centrale voorzieningen.

Wij hebben al eerder bericht over de serieuze bedenkingen van de bewoners van het terrein, georganiseerd in de VOLBG. Zij hebben wel mee mogen praten, zijn al vele jaren actief betrokken bij de opeenvolgende plannen, maar weer is niet naar ze geluisterd. In dat bericht ook een artikel in Folia.
Het gebouwtje van Theo Bosch wordt in de plannen van de UvA gesloopt, tot groot ongenoegen van velen. De Erfgoedvereniging Heemschut heeft in 2019 daartoe een monumentenstatus aangevraagd, en verzet zich ook nu tegen het plan voor sloop en minder groen.

Centrum Begroot 2021

22 maart 2021

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel maar € 300.000,- beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Tot en met 26 april voor 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Stemmen op een plan (> 50 likes) voor de volgende ronde kan tot de week erna.

Centrum Begroot kent vrijwel dezelfde opzet als vorig jaar. Bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisatie en ondernemers met een binding met de buurt mogen plannen indienen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken. Daarnaast mogen dit jaar ook kinderen vanaf 10 jaar plannen indienen en stemmen op de ingediende plannen. Ga naar de website: centrumbegroot.amsterdam.nl

Tijdpad

 • Vanaf 24 maart tot en met 26 april voor 12:00 uur kunnen de plannen worden ingediend
 • Na 26 april kunnen bewoners nog een week stemmen op een plan van hun keuze. Minimaal 50 stemmen zijn er nodig.
 • Begin mei wordt gekeken of de plannen haalbaar zijn.
 • Vanaf 9 augustus tot en met 9 september de 2e ronde waarbij bewoners € 300.000,- verdelen over de door hen geselecteerde plannen.
 • 21 september worden de winnende plannen bekend gemaakt.

Uitstel herdenking Blauwburgwal

20 maart 2021

Het is geen vergeten bombardement meer. Vorig jaar, 80 jaar na dato, werd de plaquette met de namen van de slachtoffers in klein gezelschap onthuld. Dank zij de giften van vele nabestaanden, ooggetuigen, buurtgenoten en andere belangstellenden. De geplande herdenkingsbijeenkomst moest worden uitgesteld … Een bericht van het Buurtinitiatief.

HERDENKING SLACHTOFFERS BOMBARDEMENT BLAUWBURGWAL

Beste nabestaanden van slachtoffers van het bombardement, ooggetuigen, buurtgenoten en belangstellenden,

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal moet u jammer genoeg meedelen dat de voorgenomen herdenkingsbijeenkomst van het bombardement op de Blauwburgwal dit jaar op 11 mei niet kan doorgaan.

We hadden de bijeenkomst van verleden jaar wegens de toenmalige coronamaatregelen al moeten beperken tot de onthulling van de gedenksteen door oud-burgemeester Job Cohen.

Als gevolg van de huidige coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om de herdenkingsbijeenkomst opnieuw te moeten uitstellen.

Toch willen we graag een keer met zijn allen het bombardement herdenken. Wij verzoeken u om alvast de datum van 11 mei 2022 in uw agenda te blokkeren. We zullen u te zijner tijd informeren.

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal zal wel op de komende 11 mei om 10.55 bloemen leggen bij de gedenksteen evenwel zonder verdere ceremonie.

Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag. (contact via wijkcentrum@oudestadt.nl, red.)

Met vriendelijke groet,
Fred Geukes Foppen

De Bijstandsbond

20 maart 2021

Ingezonden bericht:

In contact met uitkerende instanties kan je van alles overkomen.

Onterecht stopgezette uitkeringen, fouten bij terugvordering, onder druk gezet om aan het werk te gaan terwijl je arbeidsongeschikt bent, etc. De Bijstandsbond heeft als zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen 45 jaar ervaring in het behandelen van dit soort problemen. Vele honderden vinden jaarlijks naar tevredenheid hun weg naar de Bijstandsbond om hun problemen op te lossen. De Bijstandsbond is als onafhankelijke belangenorganisatie de luis in de pels van de autoriteiten, waarbij wij steeds ageren tegen misstanden. Wij gaan bij de hulpverlening uit van uw verhaal en streven met u uw doelstellingen Zonodig gaan wij mee met spannende gesprekken als getuige.

Hulpverlening, maar dan net even anders.

Spreekuur dinsdag en donderdag

van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op het spreekuur is vanaf 13.00 uur een advocaat aanwezig. Wij behandelen ook problemen in verband met de coronamaatregelen. (TOZO regelingen.) Belastingformulieren kunnen bij ons worden ingevuld. Wij behandelen geen problemen op het gebied van arbeidsrecht en vreemdelingenrecht.

Telefoon 020-6898806

Whatt’ s App/Signal/Telegram 06-20367458

Nieuwe mode?

20 maart 2021

Ieder fietsenrek een verlichte infopaal? Vandaag, 19 maart, gespot op het Frederiksplein. Een fietsenrek wordt, totaal overbodig, voorzien van paal met ‘informatieve lampenkap’ en zonnepaneel. Kan deze verspilling van grondstoffen/energie, lichtvervuiling en bederving van uitzicht onmiddelijk stoppen? Paul S.

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

19 maart 2021

Dinsdag 30 maart organiseert de gemeente het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. Twee keer per jaar voert de gemeente gesprekken met bewoners, ondernemers en instellingen die mee willen denken over de toekomst van hun buurt. Samen praten over wat er in de buurt speelt, hoe de toekomst van de buurt uitziet en of er onderwerpen zijn die prioriteit moeten krijgen.

Tijd en plaats

 • Datum:              dinsdag 30 maart 2021
 • Tijd:                   19:00 – 20:30 uur
 • Locatie:              online via MS Teams
 • Aanmelden:       Via het online formulier kunt u zich aanmelden voor het online buurtgesprek Westelijke Grachtengordel op dinsdag 30 maart.Na uw aanmelding ontvangt u per mail een link naar het buurtgesprek.

Twee onderwerpen
Het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel gaat over Bomen en kademuren en de Oranje Loper.

 • Bomen en kademuren
  Honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Kademuren en bruggen worden op grote schaal onderzocht, bewaakt en vernieuwd. Helaas is het vaak noodzakelijk om hiervoor bomen te kappen. In de omgeving is weerstand tegen het kappen van (monumentale) bomen. Daarom wordt nader onderzoek gedaan naar technieken om kades te vernieuwen met behoud van bomen. (Aanwezig: Maarit Toornstra, kwartiermaker groen en Willem de Feijter, adviseur bomen)
 • Oranje Loper
  Van Dam tot Mercatorplein worden de bruggen geheel vernieuwd en de straten opnieuw ingericht. Een ingrijpend project, waar u vanaf dit jaar veel van zult merken. U kunt uw vragen stellen aan de omgevingsmanagers. Ook uw vragen over de bereikbaarheid van de Westelijke Grachtengordel kunt u in deze breakout room stellen. (Aanwezig: Terry van Dijk, omgevingsmanager herinrichting Rozengracht/Raadhuisstraat, Boukje Witten en Anica Kortland, omgevingsmanagers vervanging bruggen, Katinka Fledderus, netwerkregieteam Westelijke Grachtengordel)

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 19:00 – 19:15 uur
  Welkom op het buurtgesprek

Daarna wordt het buurtgesprek gesplitst in twee ‘breakout rooms’. Per breakout room wordt één onderwerp besproken. In de tweede ronde komt het andere onderwerp aan bod.

 • 19:15 – 19:45 uur
  Ronde 1 breakout rooms
 • 19:45 – 20:15 uur
  Ronde 2 breakout rooms
 • 20:15 – 20:30 uur
  Afsluiting in de ‘grote zaal’, de kleinere bijeenkomsten worden afgesloten.

Tijdens de kleine bijeenkomsten blijven de gebiedsmakelaar en andere professionals aanwezig in de ‘grote zaal’ voor algemene vragen en opmerkingen. U kunt zelf op elk gewenst moment de breakout room verlaten en terugkeren naar de ‘grote zaal’. Wilt u maar één van beide onderwerpen bespreken? Dan zorgen wij dat u in de juiste breakout room wordt ingedeeld.

Zie ook

Bron: www.amsterdam.nl

Nieuws van !Woon - maart 2021

16 maart 2021

Nieuwsbrief interessante artikelen

https://www.wooninfo.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUxLCIwMDg0ODljZTZiOGQiLDQ1NiwiNWFhZjE5IiwzNywwXQ

Uitweiden over bewonersgroepen – wijkcentra afgeschaft en uitgekleed dat !Woon het maar moet overnemen?

 

Verbod vakantieverhuur

12 maart 2021

wie ging naar de rechter

uitspraak

evt onze zienswijze, hadden we gelijk misschien? had consequent verbod wel gekund?

en wat nu? de eerste aanvragen zijn er al.

Autoluw NU! over 30km is de norm

9 maart 2021

Amsterdammers voor Autoluw NU!  voerden 9 maart o…

Luisterlijn voor ouderen

8 maart 2021

Ingezonden brief.

De lockdown zorgt niet alleen bij jongeren voor ‘depressiviteit’. Ook ouderen in de grote stad en op het platteland lijden onder een groot gevoel van eenzaamheid.

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Ruim een jaar geleden konden ouderen (75plus en verder) overal heen waar zij wilden. Naar vrienden buiten de stad. Naar concerten, naar de koffiemomenten in een buurthuis of ons wijkcentrum. Er was een plan van aanpak ‘een tegen eenzaamheid’* Nu in maart 2021 blijken veel ouderen zich extra eenzaam te voelen.

De covid-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat eenzaamheid voor iedereen, van jong tot oud, zichtbaar en meer bespreekbaar is geworden. Door de covid-19 pandemie werd ook de eenzaamheid onder jongeren en studenten steeds meer zichtbaar. Emotionele eenzaamheid ‘is een gevolg van het ontbreken van een hechte, intieme sociale band’. Natuurlijk helpen buren elkaar, maar de extra gezelligheid van een praatje ontbreekt, vaak, het zelfstandig er op uitgaan is voor sommige mensen nu beangstigend; zij behoren tot de ‘’doelgroep’ van het virus…

Een mogelijkheid: Bellen met luchtvaartpersoneel van de KLM kan via de luisterlijn; 088-0767000; Medewerkers van KLM, die door de pandemie gedwongen aan de grond blijven, hebben de handen ineengeslagen met de Luisterlijn. Zij bieden een luisterend oor aan ieder die daar behoefte aan heeft. Soms 1000 telefoontjes op een dag….

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) rapporteerde een significante toename van emotionele eenzaamheid in juli, met name onder 75-plussers. Het aandeel emotioneel eenzame ouderen werd in een jaar tijd verdubbeld. Een extra meting van in juni 2020 constateerde dat de prevalentie van eenzaamheid significant is gestegen. Dit laat zien dat de aanpak van eenzaamheid juist nu van groot belang is.

Er is zeker een grotere actiebereidheid ontstaan tijdens deze periode. Mensen en (vrijwilligers)organisaties in heel Nederland zijn in actie gekomen om elkaar te helpen en aandacht te hebben voor elkaar. Dit maatschappelijk initiatief is door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn verder ondersteund en gestimuleerd, via onder andere een publiekscampagne, het delen van kennis, en het ondersteunen van lokale coalities.

Een aantal deelnemers van de Nationale Coalitie heeft eigen initiatieven gelanceerd en/of handreikingen gemaakt voor de eigen, lokale, filialen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de handreikingen die Jumbo en Partou hebben ontwikkeld voor hun filialen en het opzetten van een signaleringspunt in Rotterdam met PostNL. KLM met de luisterlijn. Kortom veel initiatieven om de aanpak van eenzaamheid op te pakken, echter door de pandemie is het ook weer moeilijk om de klaarliggende goede plannen nu uit te voeren.

Conclusie; niet alleen het Rijk of de Gemeente kan iets doen: maar ook de omgeving van een oudere kan nu helpen om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.

*Derde voortgangsrapportage ‘Een tegen eenzaamheid’

Gonny van Oudenallen

 

Universiteitskwartier

6 maart 2021

Voor buurtbewoners en bezoekers van het terrein.

Vraag en antwoord reuzenrad

6 maart 2021

De consternatie over een vergunning van het Waterschap voor een kermisattractie aan het Oosterdok leidde tot schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker aan de wethouder. Onlangs kwam het bevrijdende antwoord.

 

Korte berichten

5 maart 2021

Hopelijk een nieuwe rubriek, korte berichten. Hebt u bijdragen? Stuur ze naar wijkcentrum@oudestadt.nl met “Korte berichten” in de onderwerpregel. Foto meesturen mag. De nieuwsbrief komt in de eerste week van de maand uit. Houd daar rekening mee.

Uit de bekendmakingen van de gemeente:

5 maart. Op de Oude Waal is een vergunning verleend voor het bouwen van een superkleine woning: “het uitvoeren van intern wijzigen en het wijzigen van de achtergevel met bestemming hiervan tot een woning”. Wel drie verdiepingen.

4 maart. Wat een opluchting: in de Bethaniëndwarsstraat is een vergunning verleend voor het samenvoegen van 0 zelfstandige woonruimten naar 0 zelfstandige woonruimten.

Een bericht in het gemeentekrantje “Blijf gezond, ook mentaal”. Hier worden mensen die het “in deze donkere tijd” moeilijk hebben gewezen op een  Amsterdamse (!) website die Thrive heet. Daar moest dan een sterretje bij gezet worden dat onder het artikel verwijst naar de Nederlandse vertaling (opbloeien). Waarom toch? Er zijn nauwelijks Nederlanders die het kunnen uitspreken. Er is dan ook nog een verwijzing voor jongeren die UpTalk* heet. Iedere nieuweling uit het buitenland moet binnen de kortste keren Nederlands onder de knie krijgen, en wat doen de “professionals”? Zij verzinnen hun eigen taal. Wie is er nou mental?
Vanwege de ongetwijfeld goede bedoelingen toch maar de website: www.corona.thriveamsterdam.nl/

*Definition of uptalk (Merriam Webster): speech in which each clause, sentence, etc., ends like a question with a rising inflection.

 

Graffiti aanpak

2 maart 2021

Rioleringshuisje; een uitlaatklep voor de jeugd?

Ons wijkraadslid voor deze buurt  pakte dit op: Het huisje in het parkje Weteringplantsoen is zo mooi. Echter ook een uitdaging voor de jeugd in en buiten Coronatijd. Het enige wat men kan doen is Waternet die eigenaar schijnt te zijn/beheerder en te vragen: er wat aan te doen! Dat probeert de buurt al sinds eind december 2020. Nu vanaf 10-2-201 dan nogmaals een actie via de wijkraad. Want als sneeuw en corona ‘opgelost’ zijn, dan is het toch net iets mooier om een wit huisje daar te zien…

Bericht via Waternet vandaag 25-2-2021; Iik heb informatie over het gemaal bij het Weteringplantsoen. De vernieling door graffiti is bekend en opgepakt. Mijn collega’s zijn erachter gekomen dat bij het verwijderen van graffiti ook de oude verflaag zal verdwijnen. We gaan dit uiteraard alsnog doen en daarna wordt het gemaal voorzien van een nieuwe verflaag die wel blijft zitten mocht er in de toekomst weer graffiti op gespoten worden. “ Top, we letten er extra op!”

 

 

Klimaatprotest

2 maart 2021

Huishoudelijk afval over water

1 maart 2021

Op 15 maart begint in het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt een proef met het vervoer van huishoudelijk afval per boot. De grote vuilniswagens zijn een bedreiging voor de kwetsbare kades en bruggen in de oude binnenstad. Daarnaast is de hoop dat hierdoor de luchtvervuiling in de smalle straten vermindert.

inspraak

1 maart 2021

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/publicatie/inspraak/inspraak-sensoren/

 

Terrassen zomer 2021

1 maart 2021

Zodra de horeca weer open kan, kunnen de ondernemers weer gebruik maken van de tijdelijke terrasuitbreidingen die vorige zomer golden. De vergunningen waren in eerste instantie verleend tot 1 november, maar werden verlengd tot 1 maart. Daar heeft niemand gebruik van kunnen maken omdat de huidige horecasluiting ertussen kwam.

Nu worden die vergunningen in principe weer verlengd voor het zomerseizoen 2021, Dat is echter niet het geval waar vorig jaar gebleken is dat de terrasuitbreiding schadelijk was voor de veiligheid of leefbaarheid.
De ondernemers hoeven de vergunning niet opnieuw aan te vragen, zij krijgen bericht van de gemeente.

Nieuw in de regeling is dat

 

Het nieuwe top-down | Kracht van Mokum

27 februari 2021

Een bericht over de ontwikkelingen binnen en buiten het platform Kracht van Mokum. Waar staat Kracht van Mokum voor, in welke dynamiek zit het platform nu en hoe ziet de nabije toekomst eruit? Kracht van Mokum startte in augustus 2020. Er is er veel gebeurd rondom het platform voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven. De initiatiefnemers zijn bezig met het positioneren en het vormgeven van de missie van Kracht van Mokum. Noodkreten Eind vorig jaar hebben diverse bewonersgroepen in de stad, waaronder Kracht van Mokum, bij de gemeenteraad noodkreten geuit over de wijze waarop de stad omgaat met georganiseerde bewoners. Terugkerende signalen waren: niet gehoord worden, niet serieus genomen worden, geen recht van spreken hebben, afhankelijkheid van lokaal politiek bestuur of ambtelijke organisatie, weglekkende motivatie onder bewoners, stopzetting van financiering en daarmee het afbreken van burgerkracht die juist nu zo ongelooflijk noodzakelijk is.

De Kracht van Mokum zit in de passie van bewoners zoals u en in de meerstemmigheid van zoveel Amsterdammers die het beste voor hebben met hun stadgenoten en hun stad!

Alle noodsignalen hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld Wijkcentrum de Pijp en Wijkcentrum d’Oude Stadt voor 2021gered zijn van de ondergang. Onderzoek De gemeenteraad nam ook een motie aan; het idee van het buurtplatformrecht wordt nader uitgewerkt en of het idee onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe Participatiebeleid. De gemeente benaderde inmiddels Kracht van Mokum om invulling te geven aan die motie. De rol van Kracht van Mokum wordt daarmee direct in de praktijk gebracht: invloed van onderop op gemeentelijke beleidsvorming. De grote uitdaging voor Kracht van Mokum nu is hoe vanuit alle buurten en wijken in de stad input geleverd kan worden op de uitvoering van de motie. En op hoofdlijnen met elkaar eens zijn over welke borging er moet komen voor positie, ondersteuning, ruimte en middelen voor georganiseerde bewoners in de stad. Daar zullen geintressenreden de komende tijd over geïnformeerd worden en om input worden gevraagd. Missie Kracht van Mokum bestaat uit een grote groep geïnteresseerden uit de gehele stad. De zeven initiatiefnemers sprak de afgelopen maanden wat intensiever met elkaar over nut en noodzaak van de Kracht van Mokum. De missie is voor hen scherp (zie onder) en ook het beeld van de manier waarop deze missie het beste in de praktijk kan worden gebracht en het platform georganiseerd. Om samen stappen te maken naar versterking van de Kracht van Mokum, zullen geintressenreden de komende tijd ook daarover geïnformeerd worden en om input gevraagd. Aanmelden kan nog steeds Fijn als je jouw organisatie aanmeldt door een email te sturen naar dekrachtvanmokum@gmail.com.

MISSIE KRACHT VAN MOKUM De kracht van alle Amsterdammers, die in georganiseerd verband van betekenis willen zijn voor het wel en wee van de stad, wordt maximaal benut.

 

 1. Bewoners kunnen daarbij structureel rekenen op: a. Een positie als gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam b. Professionele onafhankelijke ondersteuning c. Voldoende fysieke ruimte voor ontmoeting en uitvoering van hun activiteiten d. Zeggenschap over een eigen budget op wijkniveau voor uitvoering van hun activiteiten
 2. In de begroting van de gemeente Amsterdam worden bovenstaande punten structureel gewaarborgd.
 3. Het beleid van de gemeente Amsterdam vertrekt vanuit wat bewoners daarin kunnen en willen betekenen en op welke manier de overheid, welzijn, zorg en andere instanties daarin van toegevoegde waarde kunnen zijn.
 4.  

 

Kunst in de Nieuwmarktbuurt

25 februari 2021

Op de Keizersbrug (over de Oudeschans), de Geurt Brinkgreve brug (over de Recht Boomssloot bij de Kromboomssloot)  en de Auke Bijlsmabrug (voetbrug over de Recht Boomssloot bij de Brandewijnsteeg) hangen kunstwerken van buurtbewoners. Deze openluchttentoonstelling duurt tot en met 25 februari.

Eerder hingen deze werken aan de hekken tegenover de Boomsspijker. De hekken zijn voor de kadewerkzaamheden en nu de werkzaamheden zijn begonnen, moesten de kunstwerken daar weg. DOCK heeft akkoord gekregen van de gemeente om de werken aan de drie bruggen in de buurt op te hangen.

Boombehoud

25 februari 2021

Een mega operatie donderdagochtend 25 februari op het Waterlooplein. De boom met de heksenbezem werd met groot materieel verplaatst. 20 meter.

In het kader van de herinrichting van het Waterlooplein werden in oktober alle bomen gekapt. Behalve één iep. Dat is de boom met de hekensenbezem (halverwege zit een “nieuwe kroon”). Dat is zo bijzonder dat raadsleden via een motie afdwongen dat de boom gespaard werd van kap.

De boom kon echter niet blijven staan en moest worden verplaats. Dat gebeurde dus 25 februari met groot materieel. De boom is 15.000 kilo zwaar. De hijskraan kreeg de boom niet meteen los van de grond. Een graafmachine moest tot onder de wortels komen, waarna werd handmatig met een schep de boom vrij gemaakt. Daarna was het een fluitje van een cent en kreeg de boom hemelsbreed een nieuwe plek 20 meter verder op. Wanneer de herinrichting van het Waterlooplein begin 2022 gereed is zullen er 30 nieuwe bomen worden geplant.

Bekijk hier het filmpje.

Samen Meten

24 februari 2021

Het RIVM organiseerde 24 februari Samen Meten, een bijeenkomst voor burgerwetenschappers, die zelf meten in hun leefomgeving of hierin geïnteresseerd zijn. Dat meten betreft nu naast luchtkwaliteit, ook geluid en water. Deze keer was de bijeenkomst online. Eerst werd een gezamenlijke sessie gedaan over o.a. het nieuwe portaal. Aansluitend volgde deelsessies met voorbeelden uit de praktijk.

Plenair
In het plenaire gedeelte liet Joost Wesseling zien hoe veel verder men is met kalibratie van de sensormetingen. Inmiddels hangen al 1500 verschillende sensoren in Nederland. Het pad van het weg rekenen van vochtdruppels, die meegeteld werden als fijnstof, is verlaten. De vochtsensoren ging ook veel te snel kapot. Nu worden sensoren met elkaar vergeleken. Ook met professionele sensoren. Dat maakt meteen duidelijk welke sensoren juist rapporteren. Een heuse 5-sterren waardering wordt aan sensoren toegekend. Dat maakt dan weer een weging mogelij voor een “eerlijker totaal beeld”. 

Derko Drukker liet het vernieuwde Samen Meten Dataportaal zien.Niet allen fijnstof en stikstofdioxide, maar ook water en geluidmetingen komen daar op te staan. 2 miljard ruwe meetdata wordt verwerkt. Eigenlijk zijn de meetresultaten meteen live. De updates van luchtkwaliteit zijn echter eens per uur, dan is wel meteen de kalibratie meegenomen.

Elma Tenner, ook van het RIVM, demonstreerde de Samen Analyseren Tool. De data van gekozen meetpunt(en) kun je nu zelf analyseren. Data van het portaal halen en opnieuw inladen in de tool. Omdat wind bij meten ook heel belangrijk is, maakt een windroos onderdeel uit van de analyse tool. Klik hier voor meer uitleg.

Deelsessies
Begonnen werd met een interessant voorbeeld waarbij burgers bij een boer de fijnstofuitstoot meten. Met instemming van de boer. Op basis van wat in de praktijk waargenomen werd bleken de de filterinstallaties onvoldoende te werken. Deze werden daarop aangepast.
Vervolgd werd met een burgerinitiatief in Apeldoorn, dat een stichting werd. Niet alleen lucht, maar ook een geluidstoolkit wordt aangeboden, gevoed door de stroom van een lantaarnpaal overdag via een ingebouwde accu). Interessantwas dat daar ongecorrogigeerd werd gemeten in dB Z) 9

 

Meer informatie

 

 

 

Petitie en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de kadijken

23 februari 2021

Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard starten een petitie en een volksinitiatief ter bescherming van de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk. Volgens de plannen verrijst daar een twintig meter hoog appartementencomplex. Geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed!

Zowel de petitie als het volksinitiatief roept het college op dit hoogbouw project te verhinderen. Bewoners zijn bezorgd over het verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken. Zij vrezen dat door de nu vergunde twintig meter hoge nieuwbouw het open uitzicht zal verdwijnen op Oosterkerk, Museumwerf ’t Kromhout, en de brug over de Entrepotdoksluis met ophaalbrug. De plannen zijn een inbreuk op het rijksbeschermd stadsgezicht.

Teken ook

Achtergrond volksinitiatief

Met een volksinitiatief kunt u een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten. Hiervoor zijn 1200 handtekeningen nodig. De gemeenteraad kan positief of negatief besluiten over het voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst, of er anders over besluit. In dat geval kan het voorstel vervolgens aan de Amsterdammers worden voorgelegd via een volksstemming. Voor het houden van een volksstemming zijn minimaal 27.000 handtekeningen nodig.

Zie ook: Burgerinitiatief, volksinitiatief en referendum

Breekbaar - Fragile

19 februari 2021

Van de Stichting (voorheen werkgroep) Kunst en Cultuur ontvingen wij een uitnodiging om vanaf 19 februari te komen kijken naar werk van Carl van Hees in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat. Zie het artikel, met filmpje! op de website van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo: https://www.bewonersraad1011.amsterdam/uitnodiging-breekbaar-fragile/

 

Verslag Amsterdammers voor Autoluw Nu! over Intelligente Toegang (ZBV)

18 februari 2021

Amsterdammers voor Autoluw NU!  voerden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV). Een beknopte weergave van het gesprek op 18 februari 2021.

Lees verder op:  autoluw.nu: https://www.autoluw.nu/verslag-gesprek-projectteam-autoluw-groep-intelligente-toegang-zbv/

Bomen en kades

18 februari 2021

Wethouder de Vries onderzoekt het behoud van bomen bij kademuurvernieuwing. Dat staat in zijn brief van 18 februari. Buurtinitiatief effe kappen nou voert actie voor het behoud van monumentale bomen bij kademuurvernieuwingsprojecten. Bij de nieuwe wethouder Egbert de Vries hebben ze gehoor gevonden. Deze liet per brief weten dat hij de bomenverordening respecteert, maar op dit moment de techniek ontbreekt om bij noodzakelijke ingrepen bij kades monumentale bomen te kunnen behouden. Aanpak De wethouder formuleert een aanpak bij korte, middellange en lange termijn. Ook de huidige projecten worden opnieuw beoordeeld op wat mogelijk is, zo nodig met maatwerk.

Waar maatwerk niet mogelijk is, maken we een keuze tussen doorgaan of uitstel. Dat hangt af van de technische staat, de bereikbaarheid en de kans dat toekomstige innovaties hier verschil kunnen maken.

Lopende projecten hebben een kleur gekregen.  Waarbij groen staat voor kadeprojecten waar geen monumentale bomen staan en er geen bezwaar is tegen kap vanuit de buurt. Dat zijn projecten op delen van de Herengracht, de Jacob Catskade, de Nieuwe Herengracht en de De Ruijterkade. Wel monumentale bomen Bij oranje projecten is nader onderzoek onder en boven water nodig naar de staat van de kade en bomen, en mogelijkheden voor maatwerk. Dat betreft delen van de Nieuwe Herengracht, het Singelen de Geldersekade  Bij Rode projecten zijn geen mogelijkheden voor maatwerk, maar wordt gekeken of uitstel van de vernieuwing mogelijk is afhankelijk van de technische staat. Dat betreft delen van de Leliegracht.

Bijlage

 

Expertmeeting burgerparticipatie

16 februari 2021

Op verzoek van raadslid Vroege (D66) waren 16 februari 2021 een aantal experts inzake burgerparticipatie uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst. Dat pakte zeer prikkelend uit; de politiek werd een spiegel voorgehouden. Burgerparticipatie; de belemmeringen en wat wel werkt.

Aanleiding voor de bijeenkomst waren recente publicaties van twee experts. De bijeenkomst wisselt kennis en ervaring uit met burgerparticipatie, maar levert ook input bij de discussie over het bestuurlijk stelsel.

Scherp
Gestart werd met de heer R. Cuperus betrokken bij het project Democratie in Actie. Hij wil scherpe vragen stellen ten aanzien van het fenomeen burgerparticipatie. Burgers eisen meer zelfredzaamheid en zelfbestuur op. Hij vraagt zich dan ook af of eens in de vier jaar stemmen genoeg is, of de representatieve (gekozen) democratie niet goed werkt en of de politiek zich niet opnieuw moet uitvinden. Experimenten met burgerparticipatie (veel Top Down, dus niet getrokken door burgers!) leveren volgens hem nog niet het hele antwoord. Is de gemeenteraad niet een burgertop?

Cuperus: “Raadsleden zitten lang en zijn vervlochten met het bestuur. Zij nemen zich niet meer waar als gewone burgers en doen alsof ze wethouders zijn. Ze zijn echter volksvertegenwoordigers, de gekozen burgers, die zich moeten bemoeien met de bestuurders van de stad. Misschien moeten ze om de 4 jaar afgewisseld worden door andere burgers”.

Burgerparticipatie is heel succesvol en voor zover Cuperus dat kan overzien ook in Amsterdam. Op buurtniveau, of in een stadsdeel, maar niet op stadsniveau (grote vraagstukken als woningnood, klimaat,…). Dat doet de politiek, die beschouwd burgers als buurtbewoners en niet als burgers van een stad als geheel. Burgerparticipatie mag kennelijk, zolang het niet aan de macht van de politici raakt. Er ontstaat ook een participatie elite. De Usual Suspects, hoogopgeleid, met een netwerk verweven in de politiek, doen de burgerparticipatie.

Cuperus: “Het Pakhuis de Zwijger Dillema: als je niet oppast wordt daar met nog meer afstand van de burger gepraat over burgerparticipatie, dan in de politiek”.

Cuperus hekelt mensen die het woord co-creatie zonder glimlachen in de mond nemen. Heel creatieve stadsmakers, maar hij komt lappen tekst “Zwijgertaal” tegen in gemeentenota’s. Daarmee vervreem je je van de gemiddelde Amsterdammer, nog meer dan je als politieke partij doet. Er moet een enorme filter op om de Pakkuis de Zwijgertaal en -houding te vertalen naar de stad. Hij deelt daarop de ervaringen van Burgerparticipatie aan de hand van het boek: De lokale democratie op zoek naar zichzelf.

Cuperus denkt bij burgerparticipatie, niet zo zeer aan meedenken, of meedoen, maar aan echt meebeslissen. Maar hij blijft zitten met de vraag welke burgers respecteer je (niet) als politiek. Om beslissingen te nemen is representatie nodig en legitimiteit om beslissingen te nemen.

Waar blijft de input
Michiel Stapper van de UvA, had het over zijn proefschrift: “Do contracts have politics”. Het algemene beeld uit zijn onderzoek is, dat participatie steeds creatievere vormen krijgt, maar niet duidelijk is wat met input van bewoners gebeurt na die participatie. Hij ziet 3 belemmeringen voor burgers:

 • Overeenkomst: contracten tussen overheid en marktpartijen worden gesloten voor participatie is gestart. Ergo de belangrijkste beslissing is al genomen.
 • Taal: gebruik professionele taal door adviseurs en ambtenaren. Bewoners missen de aansluiting en de adviseurs en ambtenaren de nuance in uitdrukking van bewoners. Ergo wat bewoners willen wordt niet vertaald in beleid.
 • Tijd: groepen burgers hebben eenvoudig niet de tijd om na te denken over hun buurt.

Hij deelde daarop lessen over participatie in Hamburg en New York, waarin bovenstaande problemen werden opgelost door

 1. afspraken over de participatie schriftelijk vastleggen
 2. die participatieovereenkomsten publiekelijk te maken
 3. het participatieproces laten organiseren door buurtbewoners
 4. bewoners te betalen, of regel budget (structureel) voor het participatieproces
 5. bij aanbesteding zorgen dat er burgers in de jury zitten
 6. een lijn: Politici zijn voor het stadsbelang en buurtorganisaties voor lokaal belang
 7. een onafhankelijk mediator regelen bij onderhandelingen (om doelen van partijen duidelijk te krijgen)

Tot slot: maak duidelijke keuzes over wanneer burgers (slechts) adviseren en wanneer ze echt zeggenschap hebben.

Movisie
Lou Reptuur en Frans van Schaaik van Movisie namen de geïnteresseerden mee in het project met Hart voor de K-byuurt. het verschil tussen de Top Down participatie georganiseerd door de gemeente en de botom-up door bewoners. Lees ons bericht: Versterken inclusieve burgermacht | Movisie.

Tot slot
Na de presentaties van de experts volgde een ronde tafel gesprek. Dan blijkt dat het afstaan van macht door politici toch moeilijker dan gedacht.

Bekijk hier de hele expertmeeting terug.

 

Herdenking februaristaking

12 februari 2021

De herdenking van de februaristaking, nu 80 jaar geleden, is dit jaar niet openbaar.

Groene Spuistraat

10 februari 2021

Een bericht van De Gezonde Stad over een initiatief van het Green Light District:
Samen met bewoners en ondernemers gaan we de Spuistraat vergroenen. We hebben een budget via centrum begroot gewonnen om nieuw groen aan te leggen tussen het Spui en de Paleisstraat.

Woont of werkt u in dit deel van de straat, kom dan meedenken hoe dit groen eruit komt te zien. 1 maart tussen 20:00 en 21:00 uur is er een meedenksessie via ZOOM.

Meer informatie en aanmelden op  https://greenlightdistrict.nu/projecten/duurzamespuistraat/

Actieplan Geluid 2020-2023 vastgesteld

5 februari 2021

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-10342.html

Voor Elkaar in Amsterdam-2

5 februari 2021


Hebt u hulp nodig om bij de locatie voor coronavaccinatie te komen? Ook daarvoor kunt u hulp vragen bij Voor Elkaar in Amsterdam.
Vanwege het Coronavirus hebben de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineengeslagen voor bewoners die hulp zoeken, of hulp willen bieden. Met een centraal Amsterdams telefoonnummer en een website.

Vanwege het coronavirus kunt u het beste uit elkaars buurt blijven. En kunt u beter binnenblijven als u tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe komt u dan aan uw boodschappen? En hoe gaat u naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar u uw verhaal aan kwijt kan?

Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor u is en dat u kunt bellen voor hulp, of een luisterend oor, zorgt dat u zich minder alleen voelt. Daarom hebben Amsterdamse organisaties een Centraal Amsterdams telefoonnummer en een website in de lucht gezet.

Vaccinaties

Telefoonnummer
Het Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken is: 020-7670031 (van maandag t/m vrijdag tussen 10 -16 uur). Van hieruit leiden ze u door naar de organisaties in de buurten van Amsterdam.

Mail
Mail via info@voorelkaarinamsterdam.nl

Website
Ook is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

Oproep
Onderstaande organisaties roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan ze – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers. Zo verbinden ze de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Doorgaan Knip Weesperstraat vaag

4 februari 2021

4 februari meldde wethouder de Vries de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) dat de knip in maart niet doorgaat.

De pilot knip in de Weesperstraat zal gelet op de huidige corona situatie niet doorgaan. Het definitief no-go / go moment zou eerder in de 2e week van februari worden bepaald, maar de hoeveelheid verkeer is door de lockdown veel minder dan normaal. Als de gemeente de pilot door laat gaan zou de uitkomst wel interresant zijn, maar wellicht niet represntatief voor de hele stad.

Unesco voor het lapje gehouden?

3 februari 2021

Het nieuwe beleid voor Buitenreclame was nauwelijks vastgesteld, of de gemeente Amsterdam stuurde bericht aan Unesco dat de grote steigerdoekreclames nu echt tot het verleden behoren. En wat zien we nu? Een enorm reclame doek aan de gevel van Herengracht nr……… Middenin de Unesco kernzone. Nee, er staat geen steiger, dus is er geen sprake van steigerdoekreclame. Dan was het simpel geweest: hoogstens 18m2 pandgerelateerde reclame, rechts onderaan het steigerdoek.

Meer groen in de stad

1 februari 2021

Het plan In hoeverre is datslechts  troostgroen in het Centrum? twee stukken ingestuurd door Eveline Raadsbrief in Centrum Weteringpark tussen de twee weteringplantsoenen in https://www.amsterdam.nl/projecten/weteringcircuit/   en de green knowledge mile

Inspraak in februari

31 januari 2021

U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken hebt. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te veranderen. Niet geschoten is altijd mis. Let op de uiterlijke datum van inzenden.

NIEUW

UIT VORIGE NIEUWSBRIEF

 • Evaluatie bestuurlijk stelsel, wensen en suggesties t/m 9 februari, zie voor de stukken ons artikel hierover.
  De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. U kunt wensen en suggesties naar aanleiding vann het onderzoeksrapport meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari a.s.
 • Zone Zwaar Verkeer Amsterdam, inspraak t/m 15 februari
  • Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. Van 5 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 kunt u reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021. Lees verder …
  • Hoe u uw inspraak kunt indienen staat op de pagina Zone Zwaar Verkeer Amsterdam. U kunt reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. Klik de betreffende onderwerpen open voor details.
  • Wilt u verder iets melden over een brug of kade? Dat kan via de pagina Bruggen en kademuren.

Afvalcontainers van de baan

30 januari 2021

In onze nieuwsbrief begin januari berichtten wij over de geplande ondergrondse afvalcontainers in de Wetering- en Noorderbuurt. Online bijeenkomsten met de buurt zouden nog volgen. Bewoners hadden al eerder een werkgroep opgericht. Achteraf gezien hadden wij begin januari verouderde informatie ontvangen. Toen stond het plan al op losse schroeven.
Terwijl het uitgangspunt oorspronkeijk was dat de twee buurten goed geschikt waren voor plaatsing van ondergrondse containers, groen ingekleurd op de kaart. Inmiddels was dat al veranderd in oranje: problematisch, en in januari is het rood geworden: onmogelijk, en zijn de containers definitief van de baan.

Maar wat dan wel? Lees hier de vijfde (en waarschijnlijk voorlopig laatste) terugkoppeling over de afval(containers) / inzamelvoorzieningen door en voor de bewoners van de buurten. Maar ook voor andere bewoners interessant. Want ook andere buurten hebben te maken met te zware vuiliswagens, kwetsbare kades en smalle straatjes.

 

Dag van de Buurt 2021

28 januari 2021

28 januari organiseerde LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners, de Dag van de Buurt. Online en voor wie het gemist heeft terug te zien.

Meer dan duizend bewoners en buurtprofessionals werden online bij elkaar gebracht. om te leren van wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Met sprekers, maar ook veel praktische workshops. Het verslag van de Dag van de Buurt 2021 vindt u hier.

ABCD Methode
Van de workshops sprong die van Birgit Oelkers over ABCD en Wijkaanpak er boven uit. De sessie is opnieuw opgenomen voor hen die er niet bij konden zijn of het nog een keer terug willen kijken.

Gaat u HeenenWeer opzetten in Amsterdam-Centrum?

27 januari 2021

Stichting HeenenWeer is een paar jaar geleden in Zuid opgericht om met behulp van vrijwilligers oudere bewoners binnen hun eigen buurt in elektrische autootjes te vervoeren. Dat initiatief kan ook in het centrum. Daarom worden bestuursleden gezocht voor een nieuwe stichting HeenenWeer Centrum.

1 Euro kost bij HeenenWeer een kort ritje naar vrienden, winkel of bibliotheek in de eigen buurt. Na het succes van de HeenenWeer in de Pijp/Rivierenbuurt wordt het mogelijk om de HeenenWeer uit te breiden naar heel stadsdeel Zuid en stadsdeel Centrum.

Op het ogenblik wordt er een vervoersvisie geschreven voor Amsterdam waarin de HeenenWeer als onderdeel wordt meegenomen. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat en fondsen ter beschikking stelt kan een pilot gedaan worden in o.a. het centrum. De bedoeling is om lokale stichtingen op te richten die de HeenenWeer in Centrum op gaan zetten.

Gezocht
Voor de op te richten nieuwe HeerenWeer stichtingen wordt nu allereerst gezocht naar bestuursleden. De reeds bestaande stichting HeenenWeer zal fungeren als overkoepelende vereniging. Dankzij hun ervaring kunnen zij de lokale stichtingen met raad en daad bijstaan. Hun draaiboek ligt al klaar! In een volgende fase wordt gezocht naar chauffeurs en planners. Wil je bestuurslid worden? Geef je dan op via: Ana Todorovic via: a.todorovic@amsterdam.nl. Lees hier meer over de uitbreiding van Heen en Weer: www.stichtingheenenweer.nl/heenenweer-in-amsterdam

Meer informatie?

 

Amsterdam 22e ‘dodelijkste’ Europese stad inzake stikstofdioxide

25 januari 2021

Amsterdam is volgens cijfers van voortijdige sterfte door stikstofvervuiling (NO2) de 22e ergste stad van Europa. Nog voor erg vervuilde steden als Warschau, Frankfurt en Luik. Dat zegt het onderzoek van het Barcelona Institute For Global Health en het tijdschrift The Lancet.

 

Amsterdam kan honderden doden vermeiden indien de stikstofuitstoot wordt teruggebracht naar de laagst gemeten waarden bij 858 Europese steden. Door overbodig (doorgaand) verkeer aan te pakken, kan de stad daar echt wel wat aan doen. Dat gebeurt nog steeds volgens een te traag tempo uitgestippeld in de Agenda Autoluw. De koepel Amsterdammers voor Autoluw NU!   (www. autoluw.nu, meer dan 40 organisaties, waaronder d’Oude Stadt) vindt immers: de kraan moet  NU   dicht en niet  STRAKS , of vijf gemeenteraadsverkiezingen  LATER .

Schril contrast
In de “Masterclass” Luchtkwaliteit van 20 januari van de gemeente werd nauwelijks gesproken over de toxiciteit van de luchtkwaliteit. Wel werd weer het streven herhaald dat de gemeente ooit ging voldoen aan de de WHO-waarden (alleen voor Fijnstof…..). Een streven zonder einddatum. Hetzelfde als bij het halen van de wettelijke norm voor stikstofdioxide. Al in 2010 feitelijk van kracht, maar niet gehaald, waardoor uitstel tot 2015. Uiteraard toen ook niet gehaald.

Nu in 2020 liggen de meeste NO2 (buisjes) meetpunten van de GGD onder de overeengekomen grenswaarde van 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). Zeg maar door de corona-maatregelen, niet door dit college. Maar uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat dit dus onvoldoende is. Amsterdam blijft ook onder de overeengekomen grenswaarde NO2 een ernstig gezondheidsprobleem te hebben. Echte actie van Amsterdam is meer dan eens nodig!

Bijlagen:

 

 

Omgevingsvisie 2050

21 januari 2021

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De omgevingsvisie ontstaat niet uit het niets. Eerdere beleidsafspraken vormen mede de visie. Ook andere ideeën zijn meegenomen. Vele echter niet. Een Omgevingsvisie beziet alle aspecten van de fysieke leefomgeving in samenhang. Dit ontwerp raakt raakt ook uw buurt, uw leefomgeving en gaat verder dan:

www.amsterdam.nl: In 30 jaar tijd 150.000 woningen, 200.000 banen en 300.000 bewoners erbij, en de randen van de stad blijven groen. Groei, maar alleen binnen de bestaande stad .

Inspraak
Op alle onderdelen van de visie kunt u uw mening geven. Dat moet voor 4 maart 2021. Daartoe kunt u dit formulier (DOCX, 116 kB) gebruiken, maar dat hoeft niet. Geef in elk geval aan wat het onderwerp is waarover u een zienswijze indient en voorzie uw reactie van inhoudelijke onderbouwing.

Schriftelijke zienswijzen voorzien van naam en adresgegevens kunt u mailen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam:

Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Ruimte en Duurzaamheid via omgevingsvisie@amsterdam.nl.

Heeft u vragen over het indienen van een zienswijze? Neem dan contact met de gemeente op via omgevingsvisie@amsterdam.nl.

Lees meer: Geef je mening!

Wettelijkkader
De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is opgesteld in het kader van de Omgevingswet. De nieuwe wet (per 2022?) vervangt een groot aantal wetten op het vlak van onder andere ruimtelijke ordening, milieu, onteigening en natuur. De omgevingsvisie is verplicht en bindend. De Omgevingswet regelt ook de decentralisatie van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten. Amsterdam krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan onderstaande doelen van de invoering van de Omgevingswet:

 • beter inzicht in wat op bepaalde plekken wel en niet mag;
 • meer ruimte om lokaal besluiten te nemen;
 • snellere en uitvoerbare besluitvorming;
 • meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Bijlage

De Westermarkt blijft bijzonder

21 januari 2021

“Zo lang ze niet in de weg staan dan staan ze verkeerd.” Het antwoord op de zoveelste klacht over de illegale uitstalling van fietsen op de stoep. Ja, het staat er echt. Goed, het zal een verschrijving zijn, maar neemt Toezicht en Handhaving zichzelf nog wel serieus?

Misschien

Uw melding is afgeslot. en
Meldingnummer SIA-774087

Wat hebben wij kunnen doen met uw melding?
Ze mogen wel 4/5 fietsen buiten laten staan zo lang deze niet in de weg staan dan staan ze verkeerd.
Wij bedanken u daarom nogmaals voor het doen van de melding.

Bent u tevreden met de afhandeling van uw melding?
Ja, ik ben tevreden.
Nee, ik ben niet tevreden.

Informatie over uw melding
Gemeld op: 19 januari 2021 13:44
Locatie: Westermarkt 5A 1016DH Amsterdam
Categorie: Hinderlijk geplaatst object

Uw omschrijving:
Betreft Openbare Ruimte Overig:
Amstel Rent a Bike heeft weer huurfietsen in de or geplaatst. Dat is niet toegestaan, gaarne handhaven

 

Ophalen

19 januari 2021

In de stadsdeelcommissie van 19 januari stond een sessie democratisering op het programma. Daarbij gaat het om de verbetering tussen verbinding met de bewoners en de gemeente en het vergroten van de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners. Enkele bewoners waren ook uitgenodigd. Een kort verslag hoe het niet moet.

De projectleiders van de afdeling democratisering begonnen met een presentatie. Het was een tussenstand na 2 jaar uitvoeren van het programma democratisering. Wat heeft het stadsdeel gedaan aan het beter betrekken van bewoners bij de processen en wat vinden bewoners er van. Tijdens de sessie werd ook gebruik gemaakt van menti.com een interactieve uitvraag en werd ook de chat gebruikt.

“Handpicked”
Aanbod kwam ook de uitvraag in januari gestuurd aan bewoners, die met dit soort enquêtes mee doen en via social media. Terwijl er toch al een vernietigend stuk lag van onderzoeksbureau Necker van Naem, over het nieuwe bestuurlijkstelsel.

op de agenda een Het stadsdeel wil de bewoners van het centrum zoveel mogelijk betrekken bij het maken en uitvoeren van onze plannen. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het organiseren van bewonersavonden, co-creatiesessies, buurtenquêtes en digipanels. Het is van groot belang te weten hoe bewoners deze participatietrajecten ervaren. Door deze ervaringen te delenkan het stadsdeel de participatieprocessen verbeteren. Over dit onderwerp willen wij vanavond het gesprek aangaan met de stadsdeelcommissie en bewoners

Hoorzitting bezwaar subsidiestop

14 januari 2021

14 januari vond de hoorzitting al plaats inzake het bezwaarschrift van d’Oude Stadt. Onderwerp het besluit van het Stadsdeel Centrum om de subsidie voor de huisvesting te stoppen. Uiteraard via Teams. Een versnelde procedure. Een kort verslag.

Hoewel d’Oude stadt via een amendement de ontbrekende huisvestingskosten voor 2021 is toegezegd, is de behandeling van het bezwaar noodzakelijk. Het bestreden besluit van het stadsdeel gaat over een langer periode dan 2021. Daarnaast moet de uitwerking van het amendement nog volgen. De behandeling van het bezwaar dient snel te zijn voor de gewenste duidelijkheid.

De hoorzitting van de bezwaarcommissie (twee leden) was daarom vlot geregeld. Aanwezig waren het Stadsdeel vertegenwoordigd en het bestuur van d’Oude Stadt. Door de subsidiestop verliezen de bewoners, al of niet verenigd in groepen de ruimte om samen te komen. Het gaat dus niet om onze organisatie. De locatie Kerkstraat 123 is geen ruimte voor d’Oude Stadt alleen. Wij beheren die ruimte en faciliteren daarmee bewonersgroepen. Voor bewoners verdwijnt die ruimte dus.

Geen onderbouwing door gemeente
d’Oude Stadt diende een Zienswijze in op het voornemen tot de subsidiestop. Daar is niets meegedaan. Het besluit van het stadsdeel schrijft daaromheen. d’Oude Stadt diende daarop een uitvoerig bezwaarschrift in met veel stukken. Het gemeente dossier was erg summier. Het naar voren gebrachte in het besluit en de hoorzitting wordt niet door de gemeente onderbouwd met schriftelijke stukken. De stukken van d’Oude Stadt zeggen zelfs het tegendeel.

Ontleend vertrouwen
d’Oude stadt maakte afspraken met het huidige en het vorige stadsdeel. Juist over het geval wanneer subsidie stopt. Daar is ook niks meegedaan. De taak van het wijkcentrum is het ondersteunen en versterken van bewonersparticipatie. Het bieden van ruimte staat in dienst van dat doel. Het huidige stadsdeel bestuur is nauw betrokken bij de totstandkoming van de huur van het pand investeerde zelfs in de aanpassing van het gebouw, zodat werken en vergaderen mogelijk werd. Ook bewoners en d’Oude Stadt investeerde in het pand. Helemaal te niet gedaan door dit besluit. Zonder enige vergoeding.

Subsidieregeling
d’Oude Stadt valt onder de subsidieregeling Sociale Basis. Doel van de subsidie is o.a. Stimuleren dat Amsterdammers zich inzetten voor elkaar, hun buurt of omgeving als er hulp en ondersteuning nodig is. d’Oude Stadt is door het stadsdeel verwezen naar die regeling. Deze geldt ook voor subsidie voor huisvesting. Coronamaatregelen laten overduidelijk zien hoe belangrijk fysieke ontmoeting is.
Motivering rammelt
Bij het voornemen zouden we toch niet onder de sociale basis vallen. Maar schriftelijk (besluit 1 juli) staat dat te weinig financiële middelen de reden zou zijn. Zelfs na het besluit komen er weer ander “verwijten”. Het steeds veranderen van de motivering raakt de grondslag van het besluit. In het besluit zit ongelijke behandeling en schending van vele andere beginselen van bestuur. Bovendien is het risico van de huur bij burgers neerleggen die zich om niet voor de gemeenschap inzetten een wijziging van beleid. De uitlatingen van het bestuur in de stadsdeelcommissie onderschrijven dat.
De hele motivering in de brief van 7 oktober alleen maar gaat over het probleem van de gemeente. Niets wordt meegewogen voor welke problemen de d’Oude Stadt staat. Overduidelijk is niet nagegaan of gegeven de omstandigheden, het belang dat met de maatregel wordt gediend, zo zwaarwegend is dat de nadelige gevolgen daaraan ondergeschikt moeten worden geacht. Het besluit is onzorgvuldig én het Wijkcentrum dient op zijn minst tegemoet gekomen worden door oplossingsgericht te zijn.
Vervolg
Uiteraard verzocht d’Oude Stadt de bezwaren toe te wijzen. Het wachten is op het advies van de bezwaarcommissie en het besluit op bezwaar. Hoort binnen 6 weken te zijn, maar een verdaging van nog eens 6 weken is mogelijk.
Daarnaast liggen er besluiten over de subsidieaanvragen over 2021. (pro forma) bezwaar te maken. Ook moet nog de uitwerking van het aangenomen amendement volgen.

 

Politiebureau IJtunnel verbouwt

13 januari 2021

Het politiebureau IJtunnel is vanaf maandag 7 december voor geruime tijd gesloten. Het bureau wordt ‘aangepast aan de eisen van deze tijd’.

Om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd ondergaat het bureau IJtunnel (basisteam Amstel) een ingrijpende verbouwing. De werkzaamheden duren tot in 2022. De politiemensen van het team vinden gedurende die periode onderdak op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat. Maar omdat dit een defensieterrein is, kunnen omwonenden tijdens de verhuizing helaas geen aangifte en dergelijke doen bij team Amstel. Aan de aanwezigheid op straat, bijvoorbeeld in de noodhulp en door wijkagenten, verandert er voor de buurt niets. Wijkagenten zijn en blijven gewoon op straat; noodhulp is en blijft ook snel beschikbaar.

<strong>Alternatief</strong>
Aangifte doen kan in veel gevallen gelukkig online of telefonisch. Op <a href=”https://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>politie.nl/themas/aangifte-doen</a> is daarover meer informatie te vinden. Persoonlijk aangifte doen kan bij elk ander bureau, voor buurtbewoners zijn basisteam Burgwallen (Nieuwezijds Voorburgwal 35) en basisteam Boven-IJ (Rode Kruisstraat 79) het dichtste bij.

Direct contact met je wijkagent? Klik <a href=”https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten?geoquery=1011+Amsterdam%2C+Nederland&amp;distance=2.0″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>hier</a>.
Actuele zaken over bureau IJtunnel via hun populaire <a href=”https://www.facebook.com/politieamsterdamcentrumamstel/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Facebookpagina</a>.

Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

13 januari 2021

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op het concept. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021. De voorgestelde maatregelen maken onderdeel uit van maatregelen in de Agenda Autoluw. Tijdens eerdere bijeenkomsten dachten bewoners en andere belanghebbenden mee over de plannen. In de Nota van Uitgangspunten is deze inbreng verwerkt. De Nota zelf is digitaal, met bijlagen. De belangrijkste voorstellen zijn:

 • De aanleg van een fietsverbinding van het oostelijk pontplein tot de Geldersekade door invoering van éénrichtingsverkeer voor auto in noordelijke richting in de Oostertoegang.
 • Het herinrichten van de Prins Hendrikkade Oost om onder andere het gebied veiliger en leefbaarder te maken door bijvoorbeeld minder rijbanen en een groene wandelboulevard.
 • De aanleg van een fietsverbinding door de Prins Hendrikkade Oost en de Kattenburgerstraat met onder andere een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de huizenkant.
 • Het verschuiven en versmallen van de rijbaan in de Kattenburgerstraat.

Inspreken U kunt inspreken op 3 onderdelen: de Oostertoegang (spooronderderdoorgang naar het IJ) , Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat. Tot en met 24 februari kunt u op de nota reageren op verschillende manieren via:

 • de digitale inspraakpagina: inspraakmaatregel15.amsterdam.nl, of
 • e-mail: inspraakmaatregel15@amsterdam.nl, of
 • schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam, ter attentie van: Inspraakreactie maatregel 15, of
 • Via een inspraakformulier bij het stadsloket van stadsdeel Centrum.

Digitale informatiebijeenkomsten

 • Datum: dinsdag 2 en donderdag 4 februari 2021
 • Tijd: U kunt u inschrijven voor een tijdsblok. De tijdsblokken zijn van 16.00 tot 19.00 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 29 januari.
 • Waar: digitaal via Teams

Bron: www.amsterdam.nl  

In memoriam Hijn Bijnen

8 januari 2021

Uit Paramaribo kwam het bericht dat Hijn(Hein) Bijnen (1948-2021) is overleden aan de gevolgen van corona.

Hijn Bijnen, afkomstig uit Oss, studeerde in Amsterdam, was in de jaren zeventig raadslid in Amsterdam voor de Kabouterpartij, actievoerder in de Nieuwmarktbuurt, coördinator van Oranjevrijstaat.

In 1978 werd Hijn voorzitter van Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Daarnaast werd hij, doordat hij opgeroepen werd voor zijn dienstplicht, mede-oprichter van de Bond van Dienstweigeraars, later de Bond van Dienstplichtigen.

Sinds 1993 werd hij bekend in Suriname als fotograaf.

Wie zijn naam opzoekt bij www.strafkolonie.nl/ leest boeiende verhalen over en van wat Hijn Bijnen nog meer heeft gedaan.

Hoe is het nu met ...

8 januari 2021

Aan sommige kwesties lijkt maar geen einde te komen. En dan hebben we het niet over langdurige politieke kwesties, maar over best wel eenvoudige meldingen van overtredingen van best wel eenvoudige regels. Eerder in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest, maar nog niet helemaal opgelost. We praten u even bij.

Pride
In 2019 had d’Oude Stadt een bezwaarschrift ingediend inzake de Pride dat jaar, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over onder andere het buitensporige geluidsniveau van de straatfeesten. Ook waren enkele bezwaargronden van de VVAB erin opgenomen. Een daarvan werd door de bezwaarcommissie meer dan serieus genomen, en er werd daarom al gezegd dat het besluit op het bezwaar wat langer zou duren dan 6 weken. Dat was in september 2019.
In december stuurden wij een ingebrekestelling, om een besluit binnen twee weken af te dwingen. Geen reactie. Begin maart stuurden wij een herinneringsbrief. Geen reactie. Op 14 december 2020 nog maar eens een herinnering en bijna onmiddellijk, op 22 december een reactie:
“Naar aanleiding van uw brief m.b.t. bovengenoemd onderwerp, delen wij u mee dat de bezwaarcommissie ernaar streeft om de beslissing op bezwaar binnen 3 weken na heden te nemen. Wij hopen u hier voldoende te hebben geïnformeerd.”
Nog even geduld dus.

Raamreclame AH
In februari 2019 stuurde d’Oude Stadt een handhavingsverzoek inzake de felverlichte ledschermen vlak achter de winkelruiten van verschillende filialen. Mede door klachten van omwonenden. Hierover is nog steeds geen officiel be

 

Langdurige handhavingskwesties? Majestic, AH, huurfietsen westermarkt, een inmiddels ook slepende kwestie op nieuwmarkt, en het bezwaar pride 2019.

Terugblik

7 januari 2021

Autoluw

Blauwburgwal

Steigerdoekreclame

Mupi’s

Majestic

Wplein op nwmarkt

Inspraak

6 januari 2021

ook nog feestverlichting

Nieuw:

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/regels-zwaar-verkeer/

Versterken van inclusieve burgermacht | Movisie

5 januari 2021

Movisie publiceerde gisteren de publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. Over hoe inwoners invloed krijgen over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel binnen de overheid. Steeds vaker krijgen inwoners de kans om mee te praten over maatschappelijke vraagstukken. Inwoners kunnen zo aangeven wat hun behoeften zijn en tegelijkertijd nadenken over eventuele oplossingen. Wat er echter met deze inbreng wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners daadwerkelijke invloed en beslismacht nauwelijks ervaren.

Voorbeeld Hart voor de K-buurt
Het buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar een meer inclusieve burgermacht. Dat is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van burgers in een kwetsbare positie krijgt daarbij expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van de buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

Door middel van participatief actie-onderzoek is de werkwijze van Hart voor de K-buurt onderzocht en is er tegelijkertijd gewerkt aan het versterken hiervan. Uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal werkzame elementen vast kunnen worden gesteld, die werkzaam zijn voor inclusieve burgermacht. Het rapport sluit af met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.

Pretpark in het Oosterdok?

5 januari 2021

Zien we opeens 30 december opeens een officiële bekendmaking: Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een reuzenrad, ter hoogte van Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam. Wat krijgen we nou? Een eigen Amsterdamse Eye-sore op een historische plek? En vindt de gemeente dat zomaar goed?

Voor het gemak een stukje Wikipedia: Naast NEMO ligt aan het Oosterdok ook het complex van het Marine Etablissement Amsterdam met het gebouw van ’s Lands Zeemagazijn, waarin sinds 1973 Het Scheepvaartmuseum is gevestigd. Als onderdeel van het museum ligt de replica van de Oost-Indiëvaarder “Amsterdam” in het Oosterdok afgemeerd. Voorts zijn de “Vereniging Museumhaven Amsterdam” en ARCAM (het Architectuur Centrum Amsterdam) aan het Oosterdok gevestigd.

En juist nu Amsterdam iets zegt te willen doen aan het overtoerisme en menigeen aan het grappen is over bordelen op de Zuidas; juist nu Amsterdam een eerste poging doet om het straatbeeld te bevrijden van indringende verlichte reclame; en juist nu Amsterdam in ieder geval in het Centrum overmatige feestverlichting probeert in te tomen, verzint iemand een pretpark met lekker veel  felle lichtjes. En gezellige kermismuziek? Of worden de gondels voorzien van eeuwigdurende irritante muzak zoals in de metrostations?

Walther Schoonenberg schrijft onder andere:

De kermisattractie moet zijn verwijderd op 1 februari 2022, dus mag er ruim een jaar staan. Daarna is er zicht op een permanente vergunning, alhoewel het object dan uitgebreider zal moeten worden getoetst. Het Oosterdok ligt immers in het beschermd
stadsgezicht en het water mag niet klakkeloos worden dichtgezet.

Het reuzenrad is uitgerust met de meest geavanceerde multi-kleuren verlichting en moderne LED schermen. In totaal zouden er 15.000 LED-lampen en 10.000 smart LED-lampen op zitten. Een soort verlichte kerstboom dus.

Het College van B & W is van de aanvraag wel in kennis gesteld, staat er in de vergunning. Desalniettemin is de vergunning in de donkere weken vóór de jaarwisseling, waarin veel ambtenaren en bestuurders met verlof zijn, geruisloos verleend

Lees vooral zijn hele artikel.
https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2016/02/Reuzenrad-1.pdf

Geldautomaten

30 december 2020

W

Afvalcontainers

29 december 2020

https://containersweteringnoorderbuurt.amsterdam.nl/

https://weteringbuurt.nl/message/53382/kaart-locaties-afvalcontainers–wetering–en-noorderbuurt-beschikbaar

https://weteringbuurt.nl/message/54148/actie-tegen-ondergrondse-afvalcontainers-in-de-weteringbuurt

https://weteringbuurt.nl/message/54288/bezwaar-maken-tegen-ondergrondse-afvalcontainers

 

Evaluatie bestuurlijk stelsel

22 december 2020

Wij ontvingen 22 december bracht het onderzoeksbureau Necker van Naem d’Oude Stadt op de hoogte dat de resultaten van de evaluatie van het Bestuurlijkstelsel gereed zijn. Afgelopen jaar hebben velen, waaronder dus d’Oude Stadt meegedacht over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam. Via een digitale enquête, een fysieke of online gesprekstafel of wellicht zelfs op beide manieren. Inmiddels is alle informatie aangeboden aan het college.

In 2018 werd een nieuw bestuurlijk stelsel ingevoerd. Aanleiding voor de verandering is het Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel van Alex Brenninkmeijer. Wij hebben daar eerder over bericht (klik hier). Op 15 februari nam de gemeenteraad het hoofdlijnenbesluit (klik  hier).

Stelsel
Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Bepaalde taken en bevoegdheden kregen de dagelijks besturen van de 7 stadsdelen. In elk stadsdeel is ook een stadsdeelcommissie. De leden daarvan kiezen bewoners uit het stadsdeel. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van de inwoners en ondernemers, en adviseren het dagelijks bestuur over wat er speelt in het stadsdeel of in een bepaald gebied. Afgesproken is het nieuwe bestuurlijk stelsel na 2 jaar te evalueren.

Onderzoek
In opdracht van de gemeente Amsterdam, deden onderzoeksbureau Necker van Naem en Tilburg University afgelopen jaar op geheel onafhankelijke wijze onderzoek naar de werking van het bestuurlijk stelsel. Heel veel Amsterdammers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, bestuurders en medewerkers van de gemeente gaven daarvoor de onderzoekers belangrijke input.

De basis voor het gesprek over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam waren de resultaten van de inwonersconsultatie die in juni vorig jaar is uitgevoerd. Zo’n 3.000 Amsterdammers gaven via die weg hun mening over het bestuurlijk stelsel. Daarna zijn nog fysieke, of online gesprekken gevoerd met deelnemers.

De evaluatie is door de onderzoekers uitgewerkt in vijf onderzoeksvragen, elk bestaande uit een aantal deelvragen. Bij elkaar geven ze antwoord op de vraag hoe het nieuwe bestuurlijk stelsel in de praktijk functioneert, wat er beter kan en wat geleerd kan worden van ervaring elders in Nederland en internationaal.

Verder
De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. U kunt wensen en suggesties naar aanleiding van het onderzoeksrapport meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari a.s.

 

Bijlagen

Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij

22 december 2020

Bewoners Rapenburg geven 378 gedeporteerde Joden uit hun straat een plek in Holocaust Namenmonument.

In de straat Rapenburg in Amsterdam woonden ten tijde van de tweede wereldoorlog veel Joodse families. In de periode 1940 tot 1945 deporteerden de Nazi’s 378 Joodse inwoners uit deze straat naar de kampen Auschwitz, Sobibor en Mauthausen. 75 jaar later voelt de straat nog steeds de impact van deze gruwelijke periode.

De initiatiefnemers (op de foto) willen dat de hele straat ervoor zorgt dat de stenen van alle 378 bewoners geadopteerd worden in het Holocaust Namenmonument onder de naam: ‘Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij’. Via brieven en flyers zijn medebuurtbewoners gevraagd mee te doen. Op beeldschermen in de straat en op een Facebook-pagina is het aantal actuele geadopteerde namen af te lezen. Op 4 januari 2021 is het aantal geadopteerde namen ruim 150.

Lisa Ross-Marcus, bewoonster en initiatiefneemster: “Inmiddels zie je de hele straat volhangen met poster en de reacties zijn heel positief. Ik zou het fantastisch vinden als andere straten dit initiatief overnemen.”

Holocaust Namenmonument
Het Holocaust Namenmonument is momenteel in aanbouw aan de Amsterdamse Weesperstraat. Een belangrijk element van het ontwerp is, dat de naam van ieder Joods, Sinti en Roma Holocaust slachtoffer wordt gegraveerd in een individuele baksteen in de muur.

Iedereen kan één of meer namen op het monument adopteren. Met een donatie van 50 euro adopteer je een steen met een naam. Het geld wordt gebruikt om het monument te bekostigen en educatieve projecten op te starten. De bewoners die meedoen krijgen een raamposter.

Werkwijze
Hoe kunt u een steen bijdragen? Het is heel eenvoudig om één of meerdere namen uit te zoeken.

 1. Zoek een naam of meerdere namen uit op de namenlijst onderaan deze pagina.
 2. Noteer de gekozen naam (of namen), inclusief de leeftijd, want veel slachtoffers hebben dezelfde naam.
 3. Nadat u op de namenlijst een naam hebt gekozen gaat u naar www.holocaustnamenmonument.nl. Onder het tabblad ‘Bouw Mee’ selecteert u ‘Doneren via namenadoptie’, klik je op ‘Beginnen met zoeken’ en vul de gekozen naam in.
 4. Nadat alle stappen zijn doorlopen, inclusief betaling, ontvang je een bevestigingsmail. Stuur deze e-mail door naar RapenburgAmsterdam@hotmail.com, zodat de initiatiefnemers de lijst van geadopteerde namen kunnen bijhouden. U krijgt van hen een “Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij” poster in uw brievenbus. Deze kunt u voor het raam hangen om je buren te motiveren om ook een steentje bij te dragen. Via de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/HRDESB) houden we u op de hoogte van dit mooie initiatief. Hier kunt u ook zien hoeveel stenen er zijn geadopteerd.

Mocht u er niet uitkomen, stuur dan een e-mail (RapenburgAmsterdam@hotmail.com) of bel: 06 15 84 36 41 (Alexander) of 06 12 24 11 59 (Martin). Zij helpen u graag!

Meer informatie:

 

Bedankt

18 december 2020

d’Oude Stad wil iedereen bedanken die het mogelijk maakte dat het Wijkcentrum in heel 2021 subsidie heeft. Speciale dank aan de politici die een amendement indienen en hen die daar voorstemden. Hierdoor kan het werk van d’Oude Stadt voor bewoners voortgezet worden en kan het wijkcentrum gehuisvest blijven op de Kerkstraat 123.

Amendement
De gemeenteraad besliste vrijdag 18 december in meerderheid voor amendement 1410 waardoor d’Oude Stadt en wijkcentrum de Pijp hun subsidie voor 2021 behouden. Tegen het advies in van de wethouder Groot Wassink, omdat hij geen zicht had op impact op de voorgestelde dekking vanuit de regeling maatschappelijk initiatief.

Het amendement regelt niet alleen het (aanvullende) budget zodat de wijkcentra hun activiteiten in 2021 kunnen voortzetten. De voorwaarde is gesteld dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis en daarover met de gemeente in overleg te gaan.

Motie
De raad stemde die dag ook voor de motie buurtplatformrecht. Die motie legt een duidelijk relatie met de Uitvoeringsagenda Democratisering, waarbij het vergroten van de autonomie en zeggenschap in de buurt een van de pijlers is. De motie stelt voor met de organisaties achter het buurtplatformrecht, o.a. d Oude Stadt dit idee uit te werken en te onderzoeken of het onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe Participatiebeleid. Hiervoor werd gevraagd een bedrag te reserveren van ten hoogste 150.000 euro te dekken uit de middelen voor de regeling maatschappelijk initiatief. Omdat de wethouder geen zicht had op impact op de voorgestelde dekking ontraadde hij deze motie.

Beide besluiten behoeven dus nog nadere uitwerking. Wordt vervolgd.

 

Punt!

17 december 2020

De ver uitstekende punt van de Baxter-Buildinggeveltuin is ingekort. Dat duurde twee jaar, na klachten uit de buurt. Baxter Building, realiseerde eind 2018 op eigen kosten een XL-geveltuin op de hoek Muiderstraat / Rapenburgerstraat. in 2019 kreeg het tuinontwerp de ondernemersprijs bij de Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen. De tuin volgt het ontwerp van het gebouw, met als resultaat een diepe punt in het trottoir. Bewoners in de buurt van de gaven meteen al aan dat je daar je nek over breekt als je niet oplet. Meteen werd Visio ingeschakeld. Daar kan je terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Viso vond de scherpe punt in het ontwerp van de tuin niet wenselijk en tevens gevaarlijk.

Visio: Aan de scherpe punt kunnen mensen zich bezeren en in het natuurlijk looppatroon zullen mensen de hoek afsnijden, met alle gevolgen van dien. Dit geldt niet alleen voor een slechtziende of blinde, maar voor alle voetgangers.

Oplossing Een bewoonster had al stokjes gezet op die punt. Als een soort van pas op… Eind vorig jaar was een afspraak gemaakt met de ontwerpster. Begin januari liet zij een mogelijk alternatief zien, waarbij het struikelen werd voorkomen en de punt visueel bleef staan. Daar is donderdag 17 december 2020 uitvoering aan gegeven.

TONEEL De Tijger

14 december 2020

Toneelvereniging De Tijger repereert normaal gesproken in buurthuis de Meevaart in Oost. Vanwege Corona konden ze daar een hele tijd niet of onvoldoende terecht. Sinds begin augustus repeteren ze voorlopig in wijkcentrum d’Oude Stadt

Binnenkort vindt de opvoering plaats van de eenakters Smalland en Deadline op na veel repetities in Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Wanneer: 12, 18 en 19 december.

Waar: Batjanzaal, Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam

Informatie: www.tijgertoneel.nl

Toegang: €5,-.

Reserveren is verplicht. Coronamaatregelen zijn van kracht.

HERITAGE AT RISK | ICOMOS | UNESCO

14 december 2020

Amsterdam staat in het Heritage at Risk rapport over 2016-2019. Mede vanwege de megasteigerdoekreclame. Maandag 14 december ontving de werkgroep buitenreclame van d’Oude Stadt van Icomos een drukproef van dat rapport.

Omdat Amsterdam tegen de afspraken met Unesco in, in 2018 megasteigerdoekreclame weer toeliet in het Centrum, is de stad -na alarmmeldingen van Werkgroep Buitenreclame van Wijkcentrum d’Oude Stadt bij Unesco-, wederom op de oneervolle vernieuwde internationale lijst “Heritage at Risk ” van Icomos vermeld. Icomos is het adviesorgaan van Unesco. Het Rapport zal begin 2021 in boekvorm beschikbaar zijn.

Het goede nieuws is dat wethouder Ivens in september jl. besloot om definitief met het omstreden steigerdoekproject te stoppen. In oktober heeft Amsterdam dit besluit aan Unesco, Parijs gemeld.

Achtergrond
Het Heritage@Risk-programma werd onderschreven door ICOMOS-leden op de Algemene Vergadering in Mexico in 1999. Het doel van deze rapporten is om bedreigde erfgoedplaatsen, monumenten en sites te identificeren, typische casestudy’s en trends te presenteren en suggesties te delen voor het oplossen van individuele of wereldwijde bedreigingen voor ons cultureel erfgoed.

Bijlage

Phishing

13 december 2020

Phishing, pas op, klik niet op links. Berichten van de overheid krijg je via ‘mijn overheid.nl’. en zonder link daarheen. Dit was zogenaamd een mail van de belastingdienst met als onderwerpregel ‘Nieuwe bericht’. Als je de taalfout niet opmerkt en het opent zie je deze leuke mededeling. Net echt. Klik maar niet op die link want … lees eerst maar verder in dat bericht. Wat een service van de boosdoener. Nepberichten van banken, oveheids- en andere instanties kun je doorsturen naar de betreffende instantie. https://veiliginternetten.nl/…/ik-wil-een-nepmail-of…/

Bewoners weten het beter

10 december 2020

Het Kennisnetwerk Amsterdam

Werk- en Ma.akbanken

7 december 2020

7 december organiseerde Ma.ak020 een zoomavond met meer dan 70 Amsterdammers voor de aftrap: “Aan de slag met Ma.ak020”. Bijpraten over het uitvoeren van het Maatschappelijk Akkoord en vooral hoe. Over burgers die écht meebeslissen; de oorsprong van werkbanken in Antwerpen en de Ma.akbanken in Amsterdam.

Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering, deed de aftrap. Hij is enthousiast over de werkmethode Ma.akbanken en wenst dat ook ander collega’s de methode gebruiken. Ma.akbanken is een werkwijze speciaal ontwikkeld om het Maatschappelijk akkoord tot uitvoer te brengen. Een bijzondere manier van samenwerken, die al tijdens het opstellen van het akkoord werd
besproken. Een methode die eigenlijk ook gebruikt kan worden bij het oplossen van allerhande knersende kwesties in de stad.

Werkbanken in Antwerpen
Een beproefde methode aldus Manu Claeys uit Antwerpen. Hij legde de werkwijze uit waarbij burgers echt meebeslissen. De knersende kwestie in Antwerpen was een viaduct dat door Antwerpen gelegd zou worden om de Ring van Antwerpen te completeren. Na 10 jaar discussie en immens groot protest is gestart met werkbanken. De gemeenteraad is de eigenaar van het proces. De budgetverstrekker.

In de werkbanken ontbreken de politici. Aan de werkbank zit een divers publiek samen aan tafel; ambtenaren, bewonersgroeperingen, techneuten etc. Zij praten met elkaar. Er waren wel 15 bijeenkomsten voor nodig. Tussen de bijeenkomsten werkt iedereen aan het onderwerp door. Het is een veilige ruimte waarbij betrokkenen niet naar de pers lopen. Draagvlak is belangrijk. Wat uit de werkbank komt, wordt besproken in de gemeenteraad. En de oppositie weet: er is groot draagvlak en breed overleg, daardoor moeilijk te weerleggen. Tot nu toe zijn alle uitkomsten van de werkbank goedgekeurd. En onlangs is er overeenstemming bereikt over een gedragen oplossing.

Manu’s tip voor Ma.ak020: Essentieel is de zichtbaarheid en het eigenaarschap. Bij vrijblijvendheid, als de lijnen te dun zijn, wordt het moeilijk.

Ma.akbanken, of
Ma.ak020 komt voort uit de ambitie om in Amsterdam maatschappelijke initiatieven meer ruimte te bieden, zodat ze beter kunnen bijdragen aan meer mede-eigenaarschap en -zeggenschap. Voor de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord wordt gedacht aan de methode Ma.akbanken. Opgeroepen werd  te zoeken naar een geschikte knersende kwestie. Over de voorwaarden daarbij spraken diverse bewoners in aparte groepen. Zie het verslag in de bijlagen.

De bewezen methode zou Amsterdam niet alleen dienen te gebruiken voor de uitvoering van het Maatschappelijk Akoord, maar bij het oplossen van allerhande knersende kwesties in de stad. U kunt hieronder melden welke kwestie op op deze wijze opgelost wil zien.

Bijlagen:

 

Vogelverschrikkers

3 december 2020

Wonderlijke gebeurtenis op de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het Gassan.terrein. Na zoveel jaren opeens een kolonie schijtlijsters?  Of is er een bende eksters die de toeristen berooft van hun pasgekochte glimmertjes? Misschien horen we het ooit nog eens.

Aan de directie van Gassan,

Verzoek verklaring voor kap op 2 december van een gezonde monumentale conifeer op uw terrein.
Het was een juweeltje op de Nieuwe Uilenburgerstraat. Een waarlijk waardige gastheer voor uw bezoekers (op het overigens kale bus-parkeerterrein).
Een omstander opperde: “Ter bescherming van het naastgelegen gebouwtje”, maar daarin is geen scheur te bekennen. Een ander meende dat Gassan zich irriteerde aan de vogels die soms toevlucht zochten in de boom.
De boom vertoonde geen enkel spoor van rot of ander ongemak. En stond al die vele jaren absoluut niet in de weg.
En waarom gaf de gemeente toestemming voor kap? Was er eigenlijk wel een vergunning afgegeven?
Ik vind het onbegrijpelijk en vooral heel erg droevig.
Zonder goede verklaring schaar ik Gassan voortaan onder de barbaren.

P.S.
Binnenkrant

Gassan berichtte telefonisch dat er inderdaad een kapvergunning was (verleende omgevingsvergunning. Nieuwe Uilenburgerstraat 173, 1011 LN: voor het kappen van een boom naast het ‘poorthuisje’ aan het gebouw Nieuwe Uilenburgerstraat 173 met behoud van de bestemming kantoor/ tuin-2, verzonden 29 mei 2020. OLO-nummer 4994893.). Dat de overlast van (vervuiling door) vogels de reden voor kap was en dat er een nieuwe boom geplant zal worden. Kortom: Niet alleen een fraaie boom weg, maar ook de vogels zullen een nieuwe rustplek moeten zoeken.

foto’s (streetview) van de oude situatie.

Buurtkunstenaars

29 november 2020

Van 5 december tot 17 januari is in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk werk te zien van 50 kunstenaars in de buurt. Het thema: Hoe ziet de wereld er uit na corona? Samen met de Open Ateliers Nieuwmarkt nodigde de Oude Kerk kunstenaars uit de nabije omgeving van de kerk uit om nieuw werk te maken dat stilstaat bij dit moment, en verder de toekomst in kijkt. Jacqueline Grandjean, directeur van de Oude Kerk: ‘De presentatie geeft een mooie dwarsdoorsnede van hoe makers in de buurt naar de toekomst kijken’.

Exposities in d'Oude Stadt

27 november 2020
De expositie 5x7x2,5 cm heeft veel enthousiaste bezoekers getrokken, maat is helaas naar elders verhuisd. Maar gelukkig konden de vitrines direct weer gevuld worden met fraaie werkjes.

27 november tot 17 december 
In de eerste vitrine: Hommage aan Ruth Emmerig, Een veelzijdig handwerk pionierster, startte in 1989 het vakblad Vouwbeen voor vrijetijds boekbinders en maakte van recycle materialen mooie beeldende kunst.
In de andere vitrine: Poppenkast poppen gemaakt voor een buurthuis cursus en een hommage aan Constant Vecht door Corina Teunissen van Manen.
 
19 december tot 19 februari
Werk van papierkunst-maakster Roswitha Witten onder meer boekbindster, papierschepster en medeoprichtster van bijzonder Leer-Doe onderwijs en de initiatiefneemster van de expo 5x7x2,5 cm      www.roswithawitten.com.

Knip korter

25 november 2020

Woensdag 25 november besprak de gemeenteraad de ‘knip’ in de Weesperstraat. Via moties werden enkele aanpassingen op het plan voorgesteld. Niet alle voorstellen haalden het, wel dat de de knip korter duurt.

Eerder was in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) van 29 oktober 2020 de Knip in de Weesperstraat besproken. Daar bleek dat de Knip niet in februari start, maar pas 15 maart en 8 weken duurt. In de gemeenteraad van 25 november werd nogmaals gediscussieerd over deze pilot. Zelfs over afstel werd een motie ingediend. Na tellen van de digitale stemmen over de ingediende moties blijkt de Pilot knip in de Weesperstraat maar 6 weken te gaan duren (t/m 26 april (tot koningsdag). Ook wordt de knip ’s nachts geopend van 23:00 uur tot 6:00 uur in de ochtend (voor auto’s, 1 nachtbus, taxi’s, motoren). Een definitieve go – no go beslissing volgt in februari 2021, mede op basis van de ‘corona gerelateerde’ omstandigheden op dat moment.

Bewoners
Bewoners in de Valkenburgerstraat strijden al jaren om minder verkeer in hun straat. Door die straat gaan 25.000 voertuigen per dag en dat 7 dagen in de week! Samen met bewoners in de Weesperstraat verzochten ze eerder het college de knip geen 8, maar 16 weken te laten duren. Die verlening kon niet vanwege de planning van de aanpak van de Piet Heintunnel. Door de latere start hebben bewoners wel meer ruimte voor een positieve insteek bij de knip.

Pilot
De pilot wordt niet alleen een project van de gemeente, maar ook van ondernemers en bewoners. Nu de duur van de knip verkort is naar 6 weken, zal na de eerste 4 weken voor gewenning van het verkeer nog maar 2 weken overblijven voor de metingen (luchtkwaliteit, verkeersintensiteit etc.). Onderdeel van het project is ook dat een stedelijke visie (Visie Oostelijke Binnenstad) wordt ontwikkeld. De gemeente zal tijdens de knip zorgen voor meer groen op die route. Ter hoogte van de studentenflat komt er zelfs op de middenberm een heel klein pocketparkje.

Gezamenlijke plannen
Bewoners en de BIZ Knowledge Mile zijn bezig om zowel vooraf als tijdens de knip iedereen ervan te doordringen dat 60% van het verkeer daar geen bestemming heeft, dus doorgaand verkeer is en op die route echt gemist kan worden. Beide zien alleen maar kansen voor het gebied bij minder verkeer. Daarom wordt samen met de gemeente gewerkt aan plannen voor de periode van de knip om bijvoorbeeld te laten zien hoe het gebied ook kan zijn. Denk aan een terugblik en vooruitblik: hoe zag ziet de Weesperstraat uit 5 jaar voor/na nu. Of laat zien in welke Europese steden (bijvoorbeeld Parijs) al veel eerder en met succes hoofdwegen zijn afgesloten voor doorgaand verkeer, of manifestaties, audiotours etc. Alles met inachtneming van de dan geldende Corona-maatregelen.

Bijlagen

Inspraakprocedures november

24 november 2020

Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook die voor de hele stad gelden.

Volg de links en lees de details

 • Uitgangspuntennotitie Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat en het weggedeelte van de Westermarkt krijgen een nieuwe inrichting. Belangstellenden kunnen tot en met 15 december reageren op de Uitgangspuntennotitie. Lees verder …

!WOON

23 november 2020

Wij wilden graag iedere maand een bijdrage van !WOON in onze nieuwsbrief. Tot we de november nieuwsbrief van !WOON zelf toegestuurd kregen. Daar staat zoveel nuttigs en wetenswaardigs in, daar valt niet uit te kiezen. Ook het stuk over buurtplatformen en de Kracht van Amsterdam,  Dus geven wij u gewoon de LINK naar die nieuwsbrief.

Natuurlijk

Aanbieden petitie Motorlawaai

21 november 2020

Vrijdag 20 november overhandigden een delegatie van bewoners de Petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. 2008 mensen tekenden die petitie tussen juli en oktober 2020. d’Oude Stadt doet verslag.

Steeds meer bewoners ervaren overlast van motorlawaai in hun woonbuurt. Niet alleen bij mooi weer en als de ramen open zijn. Op alle uren van de dag. Ook ’s nachts. En niet alleen van motoren, maar ook auto’s blijken overbodig motorlawaai te produceren. Daarbij gaat het ook om plaatselijke snelheidsovertredingen en in gevaar brengen van de veiligheid. Het heeft de aandacht van de politiek, maar concrete actie van de gemeente en rijk lijkt uit te blijven.

Aanleiding
In de zienswijze van d’Oude Stadt op het actieplan Geluid werd al aandacht voor gevraagd voor het motorgeweld. Bewoners vroegen zelfs via Centrum Begroot (en ook West) een budget om een project met  geluidsflitspalen te kunnen starten. Toen dat niet gehoneerd werd, zetten bewoners de petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ live. De opstellers eisen dat Amsterdam meer doet om de herriebakken te beteugelen. Vooral voor Amsterdammers die aan drukke straten en kruisingen wonen is dit een grote ergernis. Bewoners zijn bijgestaan door de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen, waarbij veel bewonersgroepen bij zijn aangesloten.

Overhandiging
Inmiddels is de petitie gesloten. 2008 bewoners hebben tot 7 oktober hun handtekening gezet. De petitie is overhandigd aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. Deze ergert zich ook aan het probleem, maar benadrukt niet genoeg capaciteit te hebben om hierop goed op te kunnen handhaven.

Inmiddels is er samen met de 4 grootste gemeenten een werkgroep ingesteld, zoals het Actieplan Geluid op pagina 15 stelt. Deze werkgroep zoekt naar innovatieve oplossingen om excessief geluid van motoren (en auto’s) te beperken, zoals de geluidsfiltspaal. Rotterdam heeft inmiddels meting gedaan. Dat is een enorme dataset. Die levert de mogelijkheid om zaken aan te pakken. NH Nieuws was er bij aanwezig en maakte een reportage.

Bekijk hieronder het onderwerp bij NH Nieuws

Bomenkap

21 november 2020

Op verzoek van de werkgroep Gemeente, effe kappen nou nogmaals aandacht voor de grootschalige bomenkap bij de kadewandvernieuwingen.. De werkgroep neemt juridische stappen wanneer naar haar mening kap vermeden kan worden. Zo nodig zelfs een gang naar de rechter. Daar is geld voor nodig. DONEREN kan via d’Oude Stadt, zie www.oudestadt.nl/bomen/

Ook de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad volgt de aanpak van kademuurvernieuwing kritisch. Recent is hun brief aan het college betreffende een alternatieve methode.

En nu je mond houden!

15 november 2020


Inspraak is geen gunst maar een recht.

 

Spelregels en tips:

 • Inspreken kan op punten die op de agenda staan.
 • U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 48 uur van tevoren aanmelden via de commissiepagina (opent in nieuw venster).
 • Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding.Om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FEZ). Dit is inclusief speciale inspreekavonden. Het is niet mogelijk om in plaats van iemand anders te gaan of andermans tekst voor te lezen.Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.Hiernaast is het mogelijk dat raadsleden extra inspreekavonden organiseren op dinsdagavond. Als u op een inspreekavond inspreekt kan dat niet ook in een commissievergadering (en andersom).

En zo gaat het nog een poosje door, op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/spelregels-tips/

HNA: ‘Leefbaarheid onder druk’

11 november 2020

Persbericht 11 november: het Huurders Netwerk Amst…

ANBI, echt wel!

11 november 2020

Jazeker hebben wij de ANBI status, het is alleen niet te vinden in het zoekprogrammaatje op de site van de belastingdienst. Toen wij dat meldden werd dit probleem niet begrepen. Na de nodige kastjes en muren stuurde het ANBI team ons een nieuwe 2020-11-19 Verklaring ANBI. Om aan iedereen te laten zien die het niet gelooft.

Het probleem is daarmee niet opgelost. Als je schenkingen hebt gedaan en je belastingformulier invult wil je dat gemakkelijk op kunnen zoeken, of de begunstigde een anbi is, en misschien ook een culturele anbi. We zullen het nog maar een keer proberen, in een brief, een echte, in een envelop. Voor de belastingdienst is de klant koning, hoewel de koning geen belasting betaalt en geen giften kan aftrekken.

Wijzigingen Huisvestingsverordening

4 november 2020

De Huisvestingsverordening bevat regels voor alle Amsterdamse woningen. Deze verordening beschermt de woningvoorraad en de leefbaarheid in de Amsterdamse buurten. Daarnaast zorgt deze verordening voor een eerlijke verdeling en toewijzing van sociale en middeldure huurwoningen. Elk jaar wordt de Huisvestingsverordening gewijzigd op onderdelen. De gemeente kan ook in bestemmingsplannen opnemen dat bepaalde woningen sociale of middeldure huurwoningen zijn. De Doelgroepenverordening regelt vervolgens aan de hand van inkomensgrenzen welke doelgroep er mag wonen. Daarnaast regelt deze verordening de periode waarin deze woningen beschikbaar moeten blijven voor de aangewezen doelgroepen (de zogenoemde instandhoudingstermijn). De Doelgroepenverordening wordt gewijzigd naar aanleiding van een intentieverklaring die de gemeente, beleggers en ontwikkelaars in februari 2020 hebben getekend om meer betaalbare woningen te realiseren.

De wijzigingen in de Huisvestingsverordening betreffen onder andere toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties, een registratieplicht voor toeristische verhuur van woningen, continuering van de vakantieverhuurvergunning en nieuwe regels voor woningvorming. In de Doelgroepenverordening gaat het om de maximale aanvangshuur en de minimale instandhoudingstermijn van nieuw gerealiseerde middeldure en sociale huurwoningen.

De inspraakperiode liep van 3 juni tot en met 17 juli 2020. Het college heeft 145 inspraakreacties ontvangen. Hiervan zijn 133 reacties afkomstig van individuen en dertien van organisaties/belangengroepen. Dit zijn: !WOON, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Platform wooncoöperaties regio Amsterdam, Wooncoöperatie Copekcabana, Vereniging VrijCoop & De Nieuwe Meent, Vereniging Wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo, Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus en Stichting Kraaipan OASE, De Latei, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN), Vastgoed Belang, Airbnb, Booking.com en de ASVA Studentenunie.

De meeste zienswijzen zijn gegeven op de voorstellen voor wooncoöperaties. Hierop zijn 29 reacties ontvangen. De grondhouding in het merendeel van deze zienswijzen is positief maar er  ijn wel kritische
kanttekeningen geplaatst over bepaalde elementen in de voorgestelde toewijzingsregels voor woningen
in wooncoöperaties. Op de nieuwe registratieplicht voor toeristische verhuur zijn zeventien reacties
ontvangen en op de vergunning voor vakantieverhuur zes. Tot slot hebben elf personen gereageerd
op de wijzigingen wat betreft woningvorming en hebben vijftien personen een zienswijze gegeven
over het bestaande beleid voor kamerverhuur. Bijlage 1 bevat een overzicht van de binnengekomen
inspraakreacties.
Het college geeft in deze Nota van beantwoording aan hoe hij de inspraakreacties heeft betrokken bij het
definitieve voorstel zoals het college dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

Het college van B&W heeft op 3 juni 2020 wijzigingen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en de Verordening
doelgroepen woningbouw 2019 vrijgegeven voor inspraak.

In juli inspraak Nota van beantwoording Wijzigingsverordening Wonen 2021

Visueel geweld

2 november 2020

Een rustiger straatbeeld werd beoogd door het nieuwe reclamebeleid in de openbare ruimte. Deze gezien in de van Baerlestraat. Denk er nog een paar van die etalagestukken bij. We kunnen het ons wel een beetje voorstellen als JCDecaux (van de mupi’s) vindt dat er met twee maten gemeten wordt.

De huidige regels zijn duidelijk: onverlicht (in een verder uiteraard wel toegestane,verlichte etalage), max.60 cm hoog, analoog, mag. Digitaal, video of stilstaand met wisselend beeld, mag niet. Punt.
Werkgroep Buitenreclame,(Wijkcentrum d’Oude Stadt) en o.a. VVAB vragen al jaren bij het stadsbestuur om aandacht voor de gigantische wildgroei aan deze niet-toegestane vorm van winkelreclame, die de stad nu als een flipperkast-vloedgolf dreigt te overspoelen. Handhavingsverzoeken, bezwaarschriften. Antwoord van de gemeente: oorverdovende stilte. Erger, een bewust niet ingrijpen, maar deze visuele chaos gedogen, en later zo laat het zich aanzien, onder voorwaarden legaliseren waardoor veel aan opgebouwde regelgeving betreffende buiten- en gevelreclame in één klap teniet wordt gedaan.

Nu al honderden van dit soort schermen, straks duizenden. Bestuur, neem eindelijk je verantwoordelijkheid, stop deze visuele horror!

Op de Dam, naast het monument

Geen reclame, maar toch?
Mag dit zomaar? vraagt een bewoonster aan het Spui zich af. Niet zomaar een beetje aangelicht, het wisselt ook nog van kleur. Vooral met dat rood waant ze zich in het Wallengebied. Komt hier het “prostitutiehotel” dat het college voor ogen heeft? Natuurlijk mag dat niet: een rijksmonument verpesten in een beschermd stadsgezicht. Werelderfgoed verdorie!

Geen inspraak, wel gebiedsplannen

30 oktober 2020

Ook deze maand zijn er weer geen inspraaktrajecten te melden voor bewoners van het Centrum.
In plaats daarvan aandacht voor de gebiedsplannen 2021 waar de stadsdeelcommissie iets over heeft mogen zeggen. Er is op het eerste gezicht een verbetering ingevoerd: eindelijk erkenning dat er niet zoveel verschil is tussen centrum-oost en centrum-west. Zie de brief van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie. De “focusopgaven” waren volgens voorstel van de commissie in beide gebieden hetzelfde, maar in de uitwerking zit toch weer een opvallend verschil. Het dagelijks bestuur schrijft:

De voorgestelde focusopgave van ‘afval en schoon’ is niet opgenomen in het gebiedsplan 2021 van Centrum Oost. Hiervoor is gekozen omdat de afval problematiek in Oost minder groot is, omdat hier wel ondergrondse containers (mogelijk) zijn.

Waar zijn ze dan, die ondergrondse containers? Of komen ze in december dit jaar? En waar dan? Kunnen er wel containers komen in de Zuidelijke Grachtengordel maar niet in de Westelijke? Is daar een verklaring voor?

De conceptgebiedsplannen staan op de agenda van de stadsdeelcommissievergadering op 3 november.

In de brief staat ook dat de hoofdstukken ‘Aanpak Binnenstad’ in beide gebiedsplannen in november nog aangepast zullen worden, omdat dan meer duidelijk is over het uitvoeringsprogramma. De commissie wordt hierover apart geïnformeerd..
Wij vinden dat wel grappig. Een aantal bewonersorganisaties, o.a. d’Oude Stadt, was uitgenodigd om in het najaar te komen praten, juist over de aanpak binnenstad. Op 31 augustus hadden wij het eerste, verkennende, gesprek. Het volgende gesprek zou 4 weken later zijn, werd toen uitgesteld tot november, en toen werd het project opeens veranderd en was de betreffende ambtenaar er niet meer bij betrokken. Eind november is er nu weer een nieuwe bijeenkomst gepland, waar het over zal gaan durven we nog niet te zeggen.

 

Namenmonument

30 oktober 2020

Terwijl het Holocaust monument al in aanbouw is, is er nu eindelijk de uitspraak van de Raad van State. De Stichting Groene Plantage had namens buurtbewoners, nabestaanden en vele medestanders bezwaar ingediend, Niet omdat ze tegen de kap van een paar bomen waren, zoals boze tongen beweerden, en zeker niet omdat zij tegen een belangrijk monument in de buurt waren. Integendeel, De buurt was enkele eeuwen lang deel van de oorspronkelijke “jodenbuurt”, en dat beseffen de huidige bewoners, van joodse of niet joodse afkomst, wel degelijk.

Het bezwaar was vooral gericht tegen de procedure, waardoor juist dit ontwerp op deze plek langs de drukke en lawaaiige Weesperstraat bij voorbaat al vaststond nadat een eerder plan tot bouwen in het Wertheimpark was gesneuveld. Toenmalig burgemeester vd Laan beloofde toen dat het bij de keuze voor een nieuw plan anders zou gaan. Dat is niet gebeurd, de buurt is er niet bij betrokken.

Lees

Tenhemelschreiend

29 oktober 2020

Met de nota van beantwoording werd onze zienswijze (en van bijna 70 andere) op het ontwerp Actieplan Actieplan Geluid 2020-2023 afgedaan. Voor kennisgeving aangenomen is kort de samenvatting. De leden van de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken bespraken het stuk en het wordt behandeld in de Raad van 4 november. 

Ik wil niet participeren. Ik wil gehoord worden.

Bewoners konden in mei een zienswijze indienen op het ontwerp Actieplan Actieplan Geluid 2020-2023. d’Oude Stadt deed dat, daarover staan slechts 3 opmerkingen in de nota van beantwoording. Daarin staat dat: “Het beleid ten aanzien van de hoofdwegen buiten het kader van dit Actieplan Geluid valt”. Let wel dit plan komt voort uit een Europese plicht; tegen verkeerslawaai! Want juist op die hoofdwegen is de meeste (verkeers)herrie (zie de geluidskaart).

Nachtrust
Ook zijn de reacties over de herrie door drukte in de stad voor kennisgeving aangenomen. Ondanks alle input door bewoners op de site van d’Oude Stadt Recht op Nachtrust. Want er staat dat de beantwoording deze problematiek de scope van het Actieplan Geluid (net als geluidsoverlast door evenementen) overstijgt. En op de opmerking dat het ambitieniveau te laag is, kwam de dooddoener: “Geluid is een hardnekkig probleem en de in te zetten instrumenten zijn in de stad vrij beperkt”.

Zo vind je als bewoner echt geen gehoor voor een immens probleem

Hopeloos
Hoewel de WHO in 2018 advieswaarden voor geluid vaststelt: voor wegverkeer bv. bedraagt deze 53 dB. Het RIVM liet onlangs weten dat dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn. Amsterdam doet daar niet op uit. Maakt zich niet sterk en is geen voorloper. Doodleuk wordt gemeld wordt dat in Amsterdam (met veel wegverkeer) deze advieswaarde vooralsnog niet haalbaar is en ook voor de langere termijn daar nog geen zicht op is. En nu de advieswaarde geen wettelijke status heeft, stelt Amsterdam dat de wettelijke geluidnormen leidend blijven.

De communicatie straalt uit dat er vol actie ingezet wordt op geluidshinder, maar dit plan maakt die belofte echt niet waar.

Raadscommissie
In de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken van 29 oktober stond het Actieplan Geluid op de agenda (punt 10). Veel raadsleden spraken in. Aandacht is gevraagd specifiek voor lawaai van motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer (voor je deur 24/7!), buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren) en horeca. Aandacht ook voor opeenstapeling van de herrie; dat maakt dat mensen ziek worden. Moties werden aangekondigd. Op 4 november komt het stuk in de Raad (agendapunt 13).

Bijlagen:

NOODKREET | Buurtplatformrecht

28 oktober 2020

Dinsdagavond 27 oktober verzond de coalitie van buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu. Om dat te verankeren moet op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht geregeld worden, het ‘’buurtplatformrecht’’.​ d’Oude Stadt maakt deel uit van de coalitie.

De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop ​komen uit vele delen van de stad. Buurtorganisaties zijn de verbindende factor op lokaal niveau die de netwerken activeert en mensen in kracht zet, waar bewoners oppakken wat nodig is om te doen voor mens, buurt en stad. Eigenaarschap en zeggenschap. Ze realiseren enorme waarde en zelfs enorme besparing, maar de energie gaat te vaak zitten in ‘’aan tafel’’ komen, ‘’experimenten doen’’, ‘’wedstrijden’’, meedoen aan top-down voor “ons” bedachte sociale infrastructuren, etc.

Noodkreet
Met de Noodkreet geven de partners in de coalitie aan dat het water hen tot de lippen staat. Buurtorganisaties vallen om, velen haken af, het is steeds weer vechten tegen gestuurd worden in plaats van ondersteund worden. Een echt duurzame sociale structuur in de buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden. De tijd voor verandering is NU.Dit is de bestuurscoalitie waarvan we denken dat die, zeker ‘’na Corona’’ een hernieuwde stad gaat bouwen. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu.

Buurtplatformrecht
Om dat te verankeren verzoekt de coalitie de raadsleden op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht, het ‘’buurtplatformrecht’’,
waarbij elke buurt het recht heeft, elk op eigen wijze, op zelforganisatie, en die dan erkend te zien met positie en budget. Dit verhoudt zich in alles met het coalitieakkoord, de Omgevingswet en heeft een voorbeeld in de Overlegwet waar actieve bewoners in een flat positie hebben ten aanzien van de woningcorporatie. Wordt vervolgd.

Bijlage

 

 

Gemeente: Effe kappe nou!

26 oktober 2020

Bewonersinitiatief ‘Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!’
Het septembernummer van Jordaan&GoudenReael vermeldde nog dat bij de vernieuwing van 200 kilometer kademuren de bomen zoveel mogelijk zouden worden gespaard. Inmiddels weten we wat dat “zoveel mogelijk” inhoudt.
Bij de uitvoering van het Programmaplan Bruggen en Kademuren wil de gemeente nagenoeg alle bomen kappen. Bewoners van de Leliegracht en de Herengracht bij de Raadhuisstraat werden eind juli geïnformeerd dat zij alle prachtige iepen verliezen, sommige meer dan 70 en enkele zelfs 100 jaar oud. Een kapvergunning heeft de gemeente al aangevraagd.

Vreemd aan de gang va  zaken is, dat de gemeente de kapvergu ning niet heeft gepubliceerd. De gemeente laat in de bewonersbrief weten dat zij onderzoek laat verrichten naar technieken om bij toekomstige  kademuurvernieuwingen de bomen te behouden. Die onderzoeken zijn inmiddels
gereedgekomen, maar ook die zijn niet gepubliceerd. Van een van die onderzoeken weten we dat daarin een techniek wordt beschreven met boombehoud. Waarom houdt de gemeente de aanvraag van de kapvergunning geheim? En waarom publiceert zij de onderzoeken niet die laten zien dat de kap van de bomen helemaal niet nodig is?

Technieken voor kadewandvernieuwing met boombehoud zijn ook elders met succes toegepast, zoals aan de Lange Haven in Schiedam. Daarom zijn bewoners van de Leliegracht, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht een campagne begonnen onder de noemer “Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!”. Er is een petitie ‘Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam’ gestart, en op bomen zijn tags aangebracht met de tekst “Red mij!”. Daarmee wordt gepoogd de gemeente haar plannen voor de kademuurvernieuwing te laten aanpassen.

De gemeente heeft bij de ontwikkeling van deze plannen onvoldoende aandacht voor het belang van bomen in de stad. Grote bomen horen in het historische straatbeeld dat onder Werelderfgoed valt, en bomen zorgen voor koelte en schone lucht.

Valentijn van ’t Riet, Herengracht 148G, tel 06-45604316

LINKS:

Woonzaken

25 oktober 2020

Nota van beantwoording woonverordening

https://www.wooninfo.nl/nieuws/2020/10/wonen-in-een-hotelkamer-wat-zijn-dan-je-rechten/

Wel, Wel, Wel, Wel,

22 oktober 2020


Deze gigamupi staat in de Valkenburgerstraat.

Waarschijnlijk staan er meer in de stad. Ook voor de IJ-tunnel op de Leeuwarderweg. Gaat om de milieuzone personen auto’s en bestelbusjes. Zo’n 8000 voertuigen in totaal… Die eigenaren hadden ook een briefje kunnen krijgen……

Raadsadres Kracht van Amsterdam

21 oktober 2020

In de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 21 oktober stond het raadsadres van Kracht van Amsterdam op de agenda. De aftrap werd gedaan door 3 insprekers, die het belang van buurtorganisaties vanuit verschillend perspectief benaderden.

De inspreker namens het platform Kracht van Amsterdam vroeg de wethouder twee vragen te beantwoorden. De raadsleden omarmden het pleit van het platform en noemden een aantal keren het wijkcentrum d’Oude Stadt. De wethouder ging onder andere in op de subsidieregeling sociale basis, de situatie waarin de wijkcentra nu zitten en de wethouder gaf aan te willen bekijken of daarvoor een oplossing kan komen.

Bekijk hieronder het debat

Bijlagen

Dolle Mina

20 oktober 2020

mail Corina 18 okt

 

Een bericht ontvangen via de WOUW:
En nu nog de aankondiging van een online tour van Dolle Mina, ook al gratis, je moet je wel even aanmelden.

5 november t/m 3 december

Meld je gratis aan voor de online tour Door Dolle Mina *

Aanmelden

Milou en Ayisha brengen de ludieke acties van Dolle Mina naar je toe!

Reis terug naar de jaren ’70 en de ludieke acties van Dolle Mina. Een groep meiden (én mannen) met lef en visie eist verandering en zet vrouwenemancipatie in Nederland op de kaart. Wat is er nu, 50 jaar later, veranderd? Aan de hand van unieke stukken uit het archief van Dolle Mina nemen feministen Milou Deelen en Ayisha Siddiqi je mee naar deze roerige tijd. Hoe kan de vrolijke strijdbaarheid van Dolle Mina ons nu nog inspireren?

50 jaar Dolle Mina

Vijftig jaar na de eerste acties hebben Dolle Mina en de slogan ‘Baas in Eigen Buik’ nog steeds een iconische status. De radicaal feministische actiegroep is hét symbool geworden voor de tweede feministische golf. Van gratis crèches en anticonceptiepillen tot openbaar plasrecht: Welke issues zijn door Dolle Mina op de agenda gezet? Welke taboes zijn door Dolle Mina doorbroken? Welke discussies zijn door Dolle Mina teweeggebracht?

Meld je aan

Doe mee aan de online tour Door Dolle Mina.* Tussen 5 november en 3 december ontvang je dan elke week twee clips met een actie, een locatie en een archiefstuk. In 10 clips brengen Milou en Ayisha de geschiedenis van Dolle Mina tot leven.
Aanmelden is gratis.

Aanmeldenafbeelding.png

 

Reclames op steigerdoeken | Unesco

14 oktober 2020

Met datum 14 oktober 2020 stuurde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brief over steigerdoeken reclame aan Unesco. d’Oude Stadt ontving daarvan een afschrift, omdat wij die zaak van steigerdoeken reclame binnen de 17de-eeuwse grachtengordel bij UNESCO aanhangig maakte.

De gemeente Amsterdam stelde in september op buitenreclame nieuw beleid vast. Hiervan heeft het Rijk het Werelderfgoed Centrum op de hoogte gebracht. Omdat de correspondentie van UNESCO verder alleen via de landen wordt gevoerd, kreeg d’Oude Stadt die brief ter informatie.

Met name door de gerichte lobby van de Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d’Oude Stadt, naar Unesco toe, is megastijgerdoekreclame einde dit jaar definitief uit heel Amsterdam verbannen! Zie in de bijlagen de brief aan Unesco.

Bijlagen:

Waar woon ik?

13 oktober 2020

Woont u aan de Achtergracht, of in de Utrechtsedwarsstraat, of en dacht u dat u in de zuidelijke grachtengordel woonde en dat airBnB in uw straat niet meer mocht? Dan hebt u het mis! De zuidelijke grachtengordel is niet de Grachtengordel Zuid. Weet u hoe de grenzen liggen van de wijk Nieuwmarkt-Lastage?
Er zijn stadsdelen, gebieden, wijken en buurten in Amsterdam. Vaak door elkaar gehaald (gebiedsmakelaars bijvoorbeeld, die alleen maar over een paar buurten gaan.

Waarop wachten zij/wij?

7 oktober 2020

Op 1 juli schreef het stadsdeel ons een brief dat het onze subsidie wil afbouwen, zie ons bericht daarover. We zouden niet meer onder de regeling “sociale basis” vallen. Een langdurige subsidierelatie kan (wettelijk) niet zomaar eventjes gestopt worden. Wat er verzonnen werd? In 2021 al wil men onze subsidie (voor huisvesting) met 40% korten. Dan kunnen we de huur halverwege het jaar al niet meer betalen, en hebben we geen pand meer om subsidie voor aan te vragen. Ergens een schuurtje huren? Kan ook niet, want het jaar daarop gaat er weer 40% af.

De wet schrijft echter ook voor dat we een zienswijze kunnen indienen, en dat is ons met de aankondiging ook meegedeeld. Dat hebben we dus gedaan op 14 juli. Sindsdien zijn er bijna drie maanden verstreken, en we hebben er nog steeds geen reactie op ontvangen. Niet echt bijzonder, we wachten op sommige besluiten al meer dan anderhalf jaar.

Wel hadden wiij

Huurfietsen

4 oktober 2020

Updates van Niek, incl ombudsman

Zoveel aan de hand

4 oktober 2020

De Nieuwmarkt, zondag 27 september. Een foto die doet denken aan het werk van Theo van den Boogaard. zoveel gebeurt er.

De zebra die kenden we nog van de fietsen en de Canta of hoe heeet het

De marktstal

De fietsen die een eind naar achteren zijn gegooid want de stal en bus had de plek nodig bij de boom

Mevrouw met rollator die tot 5x toe probeerde over te steken, iedere keer die lap van de marktkraam die haar het zicht ontnam op het verkeer dat aan komt racen. Maar het is haar uiteindelijk gelukt om over te steken

Het trottoir dat 3,60 meter obstakelvrije loopruimte moet bieden vlgens de vergunning van de corona-terrasuitbreiding. In die 3,60 meter zien wij een lantaarnpaal, een fiets, een vierhoeksbordje dat de terrasklanten vraagt hun fiets op het plein te zetten, en een terrasklant.

Het smalle toegangspad naar de woningen boven het terras, met aan weerszijden coronaschotten. De terrasklant die half in die doorgang zit vindt het blijkbaar heel normaal dat de bewoners er niet langs kunnen. Die krijgen dan ook regelmatig van klanten te horen: “dan blijf je toch lekker thuis? De dag ervoor had een klant zijn fiets in die doorgang gezet. Bewoner verliest geduld. Personeel grijpt niet in.

Ook is er weer een avondvoorstelling op straat

En terwijl het café toen om 01:00 uur moest sluiten gebeurde het volgende:

 

Onze website

2 oktober 2020

Opeens, na een forse update van WordPress een tijdje geleden, begonnen er dingen te haperen. Onze fotogalerijen in nieuwsberichten deden het niet meer, en sommige menuutjes weigerden dienst. Het allerlastigste: onze zaalagenda werkte niet meer. Daardoor kon men niet meer zien wanneer onze vergaderruimte beschikbaar is. De oplossing lag in het kiezen van een nieuw thema (template), met werkende plugins. Uiteindelijk hebben wij er een gevonden die bood wat wij nodig hebben.

Het resultaat: een website die er heel anders uitziet dan voorheen (de inhoud is niet veranderd). Het hoofdmenu zit nu bovenin (daar moet nog we aan gewerkt worden, en aan de rechterkant van de pagina zijn de (meest externe) links voorlopig bij elkaar in één saai blokje gezet.

En, wilt u vergaderruimte reserveren? We hebben nu een kleurige, werkende zaalagenda. Klik op de afspraken om eindtijd en andere informatie te zien. Reserveren gaat nog steeds per email.

Laat ons weten wat u er van vindt. Wij houden van complimentjes, maar wij willen ook weten wat er niet goed is. Hoe is de leesbaarheid? Mist u de “tegeltjes” aan de rechterkant met links naar vergaderingen gemeenteraad en stadsdeelcommissie centrum?
Schrijf uw reactie hieronder.

Inhoudelijk: wij kunnen VRIJWILLIGERS gebruiken die zich willen storten op de informatiepagina’s. Corrigeren van verouderde informatie, toevoegen ontbrekende informatie.

Keurtuinen

2 oktober 2020

Achter de monumentale grachtenpanden bestaat nog een waardevol fenomeen: de keurtuinen, de verborgen groene longen van de Amsterdamse binnenstad. De keurtuinen genieten sinds 1615 speciale wettelijke bescherming. Deze ‘keur’ zorgde er toen voor dat in de tuinen geen bedrijfsmatige activiteiten werden toegestaan.Door de eeuwen heen is dit in stand gebleven. Inmiddels is de ‘keur’ opgenomen in de verschillende bestemmingsplannen, waardoor de bescherming van de keurtuinen wettelijk verankerd blijft.

Helaas wordt er nogal eens de hand gelicht met de wettelijke voorschriften. En vaak zijn het alleen omwonenden die opmerken dat er iets misgaat of dreigt te gaan. Bij wie kun je dan terecht?

De werkgroep Keurtuinen bestond al sinds … Toen de huisvesting van het wijkcentrum in 2016/17 op losse schroeven kwam te staan hebben de leden hun archief en hun werkzaamheden naar elders verplaatst. Wel bleef het wijkcentrum, ook na de verhuizing naar de Kerkstraat, het contactadres, telefonisch en fysiek, voor vragen en meldingen.

De werkgroep werd later verzelfstandigd tot Stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam., zodat juridische procedures zelf opgepakt konden worden, zonder een beroep te hoeven doen op het wijkcentrum.

En nu is er ook een eigen website, https://amsterdamsekeurtuinen.nl/ met een contactformulier voor vragen of meldingen. Helaas staat er geen telefoonnummer bij.

U kunt nog steeds Wijkcentrum d’Oude Stadt. bellen:  020 – 638 22 05
Als u geen gehoor krijgt, spreek dan een bericht in en geef vooral uw telefoonnummer duidelijk door. Wij geven uw verzoek dan aan de Keurtuinengroep door.

 

Waterlooplein op de schop

1 oktober 2020


De planning zegt dat op 1 oktober de verbouwing start van het Waterlooplein. Na drie jaar praten komt het er dan van, denk je. Echter deze donderdag laat nauwelijks enige voortvarendheid in de aanpak zien.

Het is donderdag 1 oktober rond half half akelig stil op het Waterlooplein. En de regen maakt het nog troostlozer. Van enige werkzaamheden om de inrichting van het Waterlooplein verbeteren is geen sprake. Slecht een paar kramen zijn open.

Een marktkoopman meldt dat net de vergunningen zijn ontvangen. Vol met fouten. Op zijn vervangende plek aan de Amstel staat een hoogwerker. Daar kon hij dus niet staan. Ook niet omdat er gisteren pas borgringen in de grond zijn geplaatst. Voor het zekeren van de kraam en het beton is niet droog. De kramen werden daarom maar neergezet op zijn oude stekkie.

Het lijkt wel of de gemeente na drie jaar praten niet wist dat deze dag zou komen…..

Meer info:

Behoud bomen langs de grachten

30 september 2020

Groot Alarm. Alle bomen worden bedreigd langs de grachten, omdat alle kadewanden en bruggen worden vernieuwd in plaats van hersteld. Comité Westelijke Grachtengordel roept op tot actie In plaats van de kilometers kadewanden en bruggen die een risico vormen voor de veiligheid, te herstellen, wil het projectbureau alle kadewanden en alle bruggen gaan vernieuwen. Het plan is dat alle bomen die binnen 3 tot 5 meter van de kadewand worden gekapt. Ook monumentale bomen en beschermwaardige bomen. Vrijwel alle bomen staan binnen 3 meter van de kadewand (behalve bij sluizen). Per sector van de binnenstad worden kadewanden vernieuwen en niet per cluster risicovolle kadewanden verspreid over de binnenstad.

De gemeente heeft problemen gesignaleerd bij meer dan 800 bruggen en ruim 200 kilometer kademuur. Sinds 2016 zijn pas zes bruggen vernieuwd en is slechts 1,3 kilometer kademuur aangepakt.

Andere soort bomen? Om aan de eis van herplant te voldoen, maar door gebrek aan volwassen bomen, worden jonge bomen teruggeplaatst. De vrees bestaat zelfs dat de komende generatie bewoners niet meer het mooie diffuse licht gefilterd door de Ulmus Belgica of Ulmus Hollandica of Ulmus Glabra meemaakt en alleen de donkere Ulmus minor (een kruising) terug geplaatst wordt. Deze zijn die donker en unie van kleur, gering van volume en hoogte. Het milieu van de binnenstad schaadt dat ernstig. Geen schaduw voor koelte minder schone lucht , enz. Oproep Met succes zijn de vleugelbomen gespaard van het Amstelveld gespaard. Dat moet met een goede actie ook mogelijk zijn voor de monumentale bomen en de beschermwaardige bomen. Comité Westelijke Grachtengordel roept bewoners op zich te melden om een comité of werkgroep op te richten, onderzoek te vragen voor behoud en goede argumentatie te vragen inzake de noodzaak van kap. Techniek staat voor niets. Oplossingen kunnen gevonden worden. Melden via: info@westelijkegrachtengordel.nl

Inspraakprocedures oktober

30 september 2020

Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook die voor de hele stad gelden.

Volg de links en lees de details

Terrasuitbreidingen tot maart

30 september 2020

Persbericht

Maak bezwaar tegen verlenging maar hoe? Dat is weer typisch gemeente, dat schrijven ze er niet bij.

vvab oproep

Aanpak hinder Metro Oost

29 september 2020

Een tweet van Arre Zuurmond, de ombudsman Metropool Amsterdam maakte ons nieuwsgierig. Wij vroegen naar de vorderingen bij de aanpak van de hinder door de metro op de Oostlijn. Er is nieuws.

Bewoners op en rond de metrolijn klaagden over trillingen. Zo begint de tweet van Arre Zuurmond, de ombudsman Metropool Amsterdam. Hij meldt zelfs dat de gemeente al het nodige doet om het probleem op te lossen. En maakt de werkzaamheden op 12 oktober aan het spoor bekend als oplossing van de hinder, terwijl er juist overlast van de werkzaamheden wordt verwacht.

Nieuws
Na het rapport uit augustus 2019 over de trillingen en hinder van de metro Oostlijn blijkt nog een aanvullend rapport te zijn gemaakt (zie bijlage). Tussen de railstaven zit heel hard rubber. Dat zijn S-lassen en zorgen ervoor een comfortabele overgang van de ene naar de andere rails. Maar dat rubber slijt. Dat deukje in de ES-las maakt dat de metrowielen toch tegen het metaal bonken. Die lassen waren al vervangen. Nu blijkt dat de Metro 51 stugger is, waardoor die niet meegeeft in bochten. De rails sluit daardoor overmatig tot fors en moeten op korte termijn vervangen worden. Ook is de afschrijving van 25 jaar verkort naar 15 jaar.

23 juni spraken medewerkers van Metro & tram en de Ombudsman met wethouder Dijksma. De conclusie: de railstukken vervangen! Door corona is alles wat minder vlot gegaan. Ook de communicatie met bewoners. 12 oktober wordt daarom aan de rails gewerkt. Ondanks de nachtelijke overlast is de verwachting dat de problemen daarmee worden verholpen.

Bielzen
De rails liggen nu op betonnen bielzen. Die geleiden trillingen beter dan de houten bielzen die er eerst lagen. Maar hout in de tunnel is brandgevaarlijk en werden ze dus vervangen door betonnen. Om dat probleem te ondervangen werkt TNO aan bielzen van kunststof, die de eigenschappen van hout moeten gaan benaderen. Of dat lukt en nodig is? Wordt vervolgd.

Bijlage

College: Negeer het luiden van de noodklok rond wijkcentra niet!

27 september 2020

De coronacrisis wakkert tegenstellingen in het land en in de stad verder aan. Er bestaan steeds grotere verschillen bij het genieten van welvaart en welzijn. Meningsverschillen over de oplossingen zijn zeer divers. Tijdens de Troonrede, nog maar 2 weken geleden, hoorden we de koning zeggen: “De overheid moet naast de mensen staan, en niet tegenover hen”.

Veel politici blijven de mening verkondigen dat de waardering voor de politiek hoog is. Tegelijkertijd zien we een dagelijkse praktijk van uiteenlopende uitingen van kritiek op de politiek, van buitenparlementaire actie en burgerlijke ongehoorzaamheid. De hete herfst is begonnen: het getwitter van Viruswaarheid, het zingen van voetbalsupporters, intelligent georganiseerde, breed gedragen acties en manifestaties van Extinction Rebellion of van de scholieren van Fridays for Future. Boosheid over de gang van zaken rondom de verkwanseling van de biologische landbouwgronden in de Lutkemeerpolder en de Sloterplas voor de bouw van een nieuw theater. Het doet pijn in de Amsterdamse buurten, nu alle wijkcentra van de stad hun financiële steun dreigen te gaan verliezen. Veel en grote zorg dus; met daarbij een aangeboden weg naar oplossingen: Stopera geef Amsterdammers échte invloed en zeggenschap en geef reële steun aan de wijkcentra.

Voor de schaalvergroting: hoe het was en werd in de solidaire stad

We herinneren ons de stad van voor 2000, 14 stadsdelen met veel buurtkamers, speeltuinverenigingen, bibliotheken en wijkcentra, waar jong en oud elkaar ontmoetten; hun buurt runden. Het ging goed en toch moest het anders. Marktwerking: het ging steeds meer om geld draaien. De meeste buurtcentra werden gesloten, vrijwilligers aan de kant geschoven en taken overgeheveld naar op efficiëntie gerichte en steeds grotere welzijnsorganisaties. Deze kregen een steeds groter budget van de overheid, waarbij er veel aan de strijkstok bleef hangen. Bestedingen van een te groot deel van het budget kwamen niet bij bewoners terecht, maar bij management en organisatie. Sociaal-economische problemen van veel bewoners werden groter. Dus dat was het ook niet. Weer iets nieuws: de participatie-samenleving. In feite een bezuiniging: vrijwilligers moesten weer taken over gaan nemen en weer mee gaan doen. Op bestuurlijk niveau werd de macht in de stad gecentraliseerd naar de Stopera. Daar werd het allemaal vóór de burgers, niet mét burgers, bedacht. Er bleven 7 stadsdelen over; stadsdeelbestuurders en – commissieleden kregen minder te zeggen; hielden uiteindelijk een adviserende taak over. Steeds meer bewoners gingen praten over ‘nepdemocratie’, en werden ontevredener over de gang van zaken. Twijfel rees meer en meer over de zin van, en het stemmen op het uitgeklede bestuur van de stadsdelen.

Moed: meer burgers aan het roer, meer ambtenaren eruit

Een nieuwe herfst, nu in tijden van corona. Meer eenzaamheid, meer schuldenproblematiek en meer beroep op de voedselbanken. Al eerder werden in meerdere stadsdelen door wijkcentra en bewonersorganisaties burgertops georganiseerd. Veel oplossingen voor problemen in de buurt werden door bewoners aangedragen. Helaas werd er te weinig opgepikt. Veel ambtenaren vinden het lastig als bewoners op de stoel van ‘de’ politiek gaan zitten. Waarom eigenlijk? Bewoners zien vaak hoe het in hun eigen buurt anders, sneller en beter georganiseerd kan worden. Nu: nieuwe bezuinigingen. Het stadsbestuur bedacht waar, hoe en hoeveel. Burgers staan vooral buiten spel. Dit is helemaal in strijd met de logica van het groter maken van de kring bij het oplossen van problemen. Meer directe invloed geven aan denkers en doeners in de wijken en buurten.

Hoe groot is de moed van de gemeente om nu eindelijk goed te snijden in de wildgroei van het eigen vlees? Snijden in een inefficiënt opererend ambtenarenapparaat. Buurtmanagers zouden de ogen en oren van de wijk moeten zijn, maar halen informatie op bij vrijwilligers die in wijkcentra bij elkaar komen . Heeft de Stopera de moed om meer vertrouwen en meer middelen aan de echte ogen en oren van de buurten te geven? Aan het handjevol wijkcentra, dat door alle bezuinigingsstormen heen wist te overleven. Wordt er nog handen en voeten gegeven aan de mooie woorden over ‘democratisering en participatie’ van het college-accoord? Krijgen Amsterdammers meer middelen om zélf de schouders eronder te zetten om uit de crisis te komen? Of wordt het slikken en stikken? En wordt het maatschappelijk klimaat nog heter en killer tegelijk?

Ellis Kramer

27-09-2020

Historica en bezorgd Amsterdamse

Najaarsactie Voorjaarsvreugde

25 september 2020

Tulp Festival maakt de tulp weer zichtbaar in Amsterdam. Elk jaar zijn er in april honderdduizenden kleurrijke tulpen te bewonderen op tientallen locaties in de hoofdstad. Verse tulpenbollen liggen vanaf september klaar om de grond in te gaan.

In samenwerking met Amsterdam Tulip Museum schenken we 5.000 bollen van de mooie, stoere, tulp ‘Flair’ aan inwoners van Amsterdam. Zet u uw straat komend voorjaar ook in bloei met tulpen? Plant tulpenbollen in geveltuintjes, in een pot bij de voordeur, op het balkon aan de straat, of rond bomen in de straat.

Per Amsterdams postadres is een gratis pakketje met 50 bollen beschikbaar.
Stuur een e-mail naar info@tulpfestival.com met naam, adresgegevens en foto van de plek waar u de tulpen gaat planten. Voorwaarde is dat ze zichtbaar zijn voor iedereen in de straat. Bestel snel, want Op=Op. Na bevestiging per e-mail kunt u de tulpenbollen ophalen bij Amsterdam Tulip Museum op de Prinsengracht 116.

50 bollen wat veel voor uw kleine geveltuimtje? Doe samen met de buren!

Doe mee, dan kunnen we in april 2021 opnieuw genieten van de tulpenweelde in alle stadsdelen!
Volg het nieuws over Tulp Festival Amsterdam via de website www.tulpfestival.com, Facebook: tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.

Tulp Festival Amsterdam
01|04 – 30|04 2021

Stop de Greenwashing van Amsterdam!

25 september 2020

Meer dan 500 activisten, jong en oud, protesteerden vrijdag 25 september tegen de greenwashing van dit college. Ondanks de regen. Allemaal fietsend richting de Stopera en weer terug naar het Museumplein. Voor speeches, die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten.

De klimaatcoalitie riep op tot het fietsprotest. De Klimaatcoalitie bestaat uit verschillende groepen, waaronder Fridays For Future Amsterdam, Extinction Rebellion Amsterdam en d’Oude Stadt. De vormen de Amsterdamse Klimaatcoalitie. De actie op 25 september maakte onderdeel uit van de internationale actiedag van Fridays For Future, die door heel Nederland plaatsvindt en de rest van de wereld. In Amsterdam luidde de overkoepelende boodschap: Stop de Greenwashing van Amsterdam!

Het college, dat probeert over te komen als buitengewoon groen, kiest voor maatregelen die enerzijds niet groen, en anderzijds niet rechtvaardig te noemen zijn, zoals energievoorziening in de vorm van een biomassacentrale en het vernietigen van de Lutkemeerpolder om daar het zoveelste distributiecentrum te bouwen. Daarnaast neemt zij niet de juiste verregaande stappen richting een rechtvaardige energietransitie.

Door verbouwingen bij de Stopera bleek er minder ruimte en kon met de massale groep mensen daar de 1,5 meter-maatregel niet gegarandeerd worden. Daarom werd er niet gestopt voor de deur bij de Stopera, maar fietst de hele groep een rondje langs de Stopera. Daarna fietste de groep via de Utrechtsestraat terug naar het Museumplein. Daar waren speeches zoals van de 14 jarige Sytze Fortuin (14 jaar), van FFF Amsterdam en ander groeperingen. Onverbloemde woorden werden gesproken die dit college zich ter harte moet nemen.

Filmpjes

 

 

 

Touringcarbeleid 2020 -2025

24 september 2020

De gemeenteraad heeft de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Met een “nieuw” touringcarbeleid. De zienswijze van d’Oude Stadt is slechts op een punt gevolgd. 

Vorig jaar oktober bracht het college de agenda Touringcar 2020-2025 uit. d’ Oude Stadt riep op tot het indienen van een zienswijze en deed dat zelf ook. Door Corona is alles een beetje blijven liggen. De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) besprak de “vernieuwde” agenda op 24 september. Op 35.50 start de bespreking van de Agenda Touringcar.

Onze conclusie: Alle touringcars uit het kwetsbare centrum. Dus weg met Touringcars ook op hoofdwegen in en rond de binnenstad. Niets dus. Ten behoeve van de bewoners. Dat werd tijdens de (live!) inspraak nogmaals naar voren gebracht door Bewoners Nassaukade óók Autoluw Nu. Het College deed daar niks mee. De Raad ook ook niet. Die stelde de agenda vast op 30 september.  Op 9:22.51 start de bespreking van de Agenda Touringcar.

Toezegging
In onze zienswijze vroegen wij om de terugkeer voor het “Touringcaroverleg.” Ten tijde van het stadsdeelbestuur met Boudewijn Oranje en Jeanine van Pinxteren bestand dat overleg. Daarin waren bewoners met touringcarondernemers en culturele instellingen in gesprek over de touringcarproblematiek. Dat had een belangrijke functie en sterkte het begrip tussen bewoners en touringcarondernemers. Het college heeft dat overgenomen, want zij hecht veel waarde aan een goede samenwerking met zowel de branche als de bewoners. Het programma Touringcar zal een overleg opstarten met de bewoners in het centrum van de stad. Wij wachten op de uitnodiging.

Bijlage

 

https://www.oudestadt.nl/expositie-5-x-7-x-25/

24 september 2020

Expositie 5 x 7 x 2,5.
Kunstenaarsboekenmakers Christel Harms en Roswitha Witten organiseren in wijkcentrum d’Oude Stadt een expositie van kunstwerkjes van 5 x 7 x 2,5 cm. Ongeveer 45 mensen met verschillende disciplines hebben enthousiast gereageerd op hun uitnodiging om werkjes in te sturen.
De werkstukjes zullen bij elkaar blijven en op verschillende plekken worden tentoongesteld.

De expositie is in d’Oude Stadt te zien van 23 september tot en met 14 november, elke weekdag van 13.30 -17.00 uur.
Bezoeken op een andere tijd kan, op afspraak met Roswitha Witten: 0650803196.

Zie vooral ook de website www.roswithawitten.nl met de makers en o.a. deze voorvertoning van de expositie in een filmpje van Nikolai van Nunen en heel veel ander moois.