Al het nieuws in beeld

Print Friendly, PDF & Email
Lijst 37 Lijst 35 Lijst 34 Lijst 32 Lijst 38 Lijst 36 Lijst 40 Lijst 39 Lijst 31 Lijst 30 Metro-overlast Verkiezing Centrum-oost Verkiezing Centrum-west Een kleine komedie Luchtwacht De Onafhankelijken Autoluw 3 Stadsdeelverkiezingen-2 3e Rondje Stopera MUPI's en de Raad Petitie Zondagsschilders Illegale sloop beloond? Gemeenteraadverkiezing Groot Waterloo moet stiller Filmavond Tweede Rondje Stopera geslaagd Peukenrapers Milieudefensie in Hoger Beroep Verbetering? Als muziek in de oren De Zuidertoren herboren Het Grote Binnenstad Debat Evenementen in comissie AZ Stadsdeelverkiezingen Goed Nieuwjaar Geef voor wormenhotels in de binnenstad Autodelen Grastegels Sjoemelen, nieuwe norm? Inspraak ontwerp Waterlooplein Stop Bomenkap Geen recht op gezonde lucht? Kerstsluiting Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden Inspraak op deelfiets Eerste Rondje Stopera Vraag maar niets meer ... Houtstook Rondje Stopera Ouderenvriendelijk? Meten met RIVM Kluit Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel Buurtparkeren.nu Van scheve stoeptegels tot ... Hinder nieuw evenementenbeleid Valincidenten en valangst Raadsadres Bestuurlijk Stelsel Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel Experimenteren met bewoners Gezonde lucht is een mensenrecht Onverrichter zake IDFA in d'Oude Stadt Inspraak Gebiedsplannen Uitkomen met je Inkomen Goed nieuws Touringcar Transitieplan Inspraak: geweldig! Lustrum AMSTEL-IJPARK Buurtenenquête Uitnodiging verjaardag d'Oude Stadt Metro nachtmerrie Rem op toeristenwinkels Geluid in de stad Ouwe Siem Huisvesting Breng je stad in kaart Foute Flyer Vrolijke Spitse Fietsdemonstratie Analyse Evenementenbeleid Lift voor Pentagon DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM Gemeente en luchtkwaliteit Schone Lucht NU In oktober: Rechtszaak & Lustrum Je maintiendrai Fietsdemo Inspraak evenementenbeleid-2 Thema-avond: Massatoerisme Actieve vrijwilligers gevraagd Speels en voorgoed problemen oplossen Wormenhotel Bantammerbrug Thema-avond nieuw bestuurlijk stelsel Moderne dans voor senioren Pride 2017 enquête Ministerie en luchtkwaliteit De Stem van Centrum Beslissing Alcoholverbod Geluid meten bij bewoners aan evenemententerrein Inspraak Evenementenbeleid Onbegrijpelijk “Blijf van mijn stad”- huis Wallenconferentie Aanpak taxi overlast Oudezijde Gedingen om geluidshinder Evenementenbeleid 30+30+? Hup Hub Rechtszitting H88 Studenten presenteren Hoorzitting bij Gemeente Vertrouwensknauw Schone Lucht En Ruimte Partijpolitiek Opgericht Verrek Raamsteeg Helikopters! Hoorzitting bij Ministerie Geef schone lucht de ruimte Kwaliteit van leven in de Valkenburgerstraat Grachtenmonitor 2016 Onderzoek keuzegedrag fiets Inspraak wijzigen Huisvestingsverordening Inspraakprocedure Plannen Nieuwezijds Voorburgwal Zuid Actiebijeenkomst Metrolijn 53 Thema-avond 22 mei; doe actief mee voor schone lucht en ruimte Inspraak Meerjarenplan Fiets Onopeisbaar? Gay-Euro-Pride Amsterdam Opgelucht Waterlooplein Mupi-advies Last van geluidshinder? Doe mee Woonagenda 2025 Uitgangspuntennota Fijnmazig Openbaar Vervoer Pride Geluidshinderdag Evenementen Herinrichting Waterlooplein Muziekgeluid horeca Kinderherdenking Nieuwmarkt Behoud en Herstel Fijnmazig OV Sprong over het IJ Branchering Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ? Actie voor nieuwe huisvesting Sjaak van der Leden Thuisgevoel in een toeristenbuurt Fijnmazig OV in Amsterdam Cursus Amsterdamse grachtenhuizen Wijkcentrum Onder Dak Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars Mooipraten Eenrichtingsvaarverkeer test zonder gal Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt Inspraak Sprong over het IJ Kentekenonderzoek Centrum Oost Nieuwjaarsreceptie 2017 Evaluatie EuroPride 2016 Luchtvervuiling zichtbaar Inspraak overstapregeling erfpacht Jocadeau cultuurlezing Waterlooplein Valkenburgerstraat in gesprek Drukte en leefbaarheid in de stad Parkeren aan banden Kerstsluiting wijkcentrum Duurzaam door de stad Eis: inspraak GVB plan Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat? Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts Jocadeau cultuurlezing Rodin Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit OV-plannen Amsterdam, nog één kans Geef om leefbaarheid Inspraakavond gebiedsvisie Nieuwe Zijde Tegen Comité Westelijke Grachtengordel e.o. Bestuurlijk stelsel In memoriam Henny Brouwer Amsterdam autoluwer Terrassen maken bruggen vleugellam Expositie Margaretha Louwerens Toon gezet Politie: Drukte verstoort sociale cohesie in de stad GVB-plan nieuw OV-net Bestuurskalender Lezing: Amsterdam in Woord en Beeld (De Gouden Eeuw) Resultaat zelf meten Overlijdensbericht Victor van Lamoen Buurtenoverleg thema Nieuw Evenementenbeleid Beleidsbijdrage Geluidshinder Bestuurskalender oktober Bewonersmarkt Zuiderkerk Te Symposium Mobiliteit Buitenshuis Bruggen Vijzelstraat Druk bezocht buurtenoverleg drukte in de stad Meld bouwproblemen JoCadeau Lezingen en Rondleidingen Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat Bestuurskalender Open Ateliers Nieuwmarkt Evaluatie EuroPride 2016 Cursussen in het Frans Bewoners meten zelf Zo niet! Buurtenoverleg Drukte Advies Werkgroep Buitenreclame Meld hinder! Bewoners op de 2e plaats Naar de rechter Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride Oproep invullen enquête Wijkzorg Horecavergunningen online? Open data! In Memoriam Albert Jan Tuijn Inspraak buitenreclame Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester Rekenkamer: Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig Watervisie 2014 Verhelderend Buurtenoverleg Distributie Bezwaar tegen vergunning EuroPride Zelf meten Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum Oproep Schone Lucht Amsterdam Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen Procedure vergunning ; zo niet! Plan voor Valkenburger- en Weesperstraat Nieuw evenementenbeleid Inspraakgelegenheid de komende twee weken Nieuwe organisatie voor goed Openbaar Vervoer in Amsterdam Buurtenoverleg Autoluw 2 Nieuw beleid voor leegstand woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak Buurtenoverleg zienswijze EuroPride Plan Valkenburgerstraat Thema avond: Wonen voor Ouderen 16 juni 2016 Luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht Buurtenoverleg zienswijze vergunningaanvraag Europride Kom ook: Verhuisplannen 7 mei geveltuinendag Jaarverslag 2015 vastgesteld Rustpunt Oude Kerk Gemeenteraad steunt alsnog proef Buurtparkeren Wijkraad op 25 april Gemeente wil officieuze brugnamen niet langer gebruiken Enquête over politie en de veiligheidsperceptie Denk mee over de circulaire economie Koningsdag 2016; Zelf evenementengeluid meten! Verkeersmaatregelen Munt Herdenking op de Nieuwmarkt Zelf meten Buurtenquête 2016 Jo Cadeaulezing over Jeroen Bosch Van hoofdnet verkeer tot bruisende stadsstraat Werkplan aangeboden Cursus: Amsterdamse grachtenhuizen Meldingsapp: pilot verlengd met 6 maanden Geslaagd symposium Reageer op het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid Oproep Schone Lucht Amsterdam Oproep Buurtparkeren.nu Kort verslag Buurtenoverleg 7 maart Buurtparkeren getraineerd door de gemeente Kort verslag wijkraad Praat mee over de aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat STADonderDAK; vul enquête buurtwensen in Wijkraadsvergadering op 24 februari Inspraak over uitbreiding milieuzone en Schoner parkeren Start inspraak eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw Inspraak over maatschappelijke ondersteuning Zienswijze Wijkcentrum d' Oude Stadt op concept Watervisie Amsterdam Symposium Verkeer Expositie:Tekens Tevredenheidsonderzoek Amsterdammer Veiligheid in cijfers Succesvolle Meet Up Luchtkwaliteit In Memoriam Johan Rol Jo Cadeaulezingen: Amsterdam in Woord en Beeld Kort verslag wijkraad Geslaagde Nieuwjaarsreceptie Stad in Balans Wijkraadsvergadering op 1 februari Koers 2025: Ruimte voor de stad Meet up over de Amsterdamse luchtkwaliteit Vernieuwing erfpachtstelsel Watervisie Amsterdam 2040 Wereld Première in Wijkcentrum Aftrap voor een Age-friendly City Buurtenoverleg Amsterdam autoluw geslaagde avond Wijkcentrum d' Oude Stadt ANBI-erkend Praat mee over Amsterdam autoluw Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt Bestuurswisseling

Lijst 37

24 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 35

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 34

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 32

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 38

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 36

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 40

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 39

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 31

23 februari 2018

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijst

Lijst 30

23 februari 2018

De informatie die de kandidaten hebben aangeleverd

Terug naar kieslijst

 

Metro-overlast

22 februari 2018

De groep Metro-Geluid/Nieuwmarkt heeft nieuws over de nachtelijke testritten die dit weekend echt gaan beginnen en vraagt alle bewoners van de enquête van de Ombudsman in te vullen.

Testen metro
Gelukkig zijn de testritten op ons traject iedere keer uitgesteld. Zoals het er nu uit ziet, gaat er toch komend weekend (van 23 op 24 en van 24 op 25 februari) op hoge snelheid gereden worden. Het was niet tegen te houden. Van de Dienst Metro en Tram ontving de groep de volgende informatie.

Aan alle voorwaarden is voldaan en in de planning staat nu dat er tussen 01.30 en 05.30 uur testritten plaatsvinden tussen Centraal Station en Gein en tussen Centraal Station en Gaasperplas. Er zijn maximaal 4 M5 voertuigen aan het testen op hoge (normale) snelheid. Het is alleen moeilijk aan te geven hoe vaak de metro’s voorbij zullen komen. Dit hangt ook af van de testresultaten. Uiteraard kan er altijd nog iets tussenkomen, maar dit is waar wij nu vanuit gaan. Zoals we een tijd geleden al hebben afgesproken, horen we graag van u – na het testweekend – hoe u dit heeft ervaren. Ik hoop uiteraard dat u er weinig hinder van zult ondervinden. Mocht er nog iets veranderen, dan laat ik dat direct (uiterlijk donderdag of vrijdag voor het testweekend) weten.

Overlast? Mail!
De groep Metro-Geluid/Nieuwmarkt vraagt de bewoners het volgende: “Mochten jullie de komenden nachtelijke testritten waarnemen en/of overlast hierdoor ervaren, geef het a.u.b. door aan (NieuwmarktOostlijn@gmail.com) en aan de Dienst Metro en Tram (Metro.Tram@amsterdam.nl).

Doe mee met ombudsman enquête metro-overlast
In het kader van de aankondiging van deze nachtelijke testritten heeft nu ook de Ombudsman zijn lang geplande enquête opgestart (vanaf morgen en dan voor de komenden 3 weken) om nog een keer ‘groots’ de metro-overlast van alle bewoners boven of aan de metro-tunnel wonend in kaart te kunnen brengen. Als het goed is, heeft iedere bewoner deze week een brief van de Ombudsman met nadere toelichting over deze enquête ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, geef het a.u.b. door aan de Ombudsman (T 020-6259999 of onderzoek@ombudsmanmetropool.nl).

Hierbij willen wij ons dan ook even aansluiten aan de oproep van de enquête: DOE MEE! Nemen jullie a.u.b. voor de komende periode zéker (!) de moeite – ja het is gedoe – om je waarnemingen omtrent de rijdende metro-treinen vast te leggen. Geef het ook door aan jullie buren, en houd ermee rekening dat ‘overlast’ een relatief begrip is en dat de metro-geluiden en trillingen in principe helemaal NIET in uw woning/woonomgeving ‘thuis horen’!

Tot slot
In de afgelopen jaren worden door verschillende bewoners op verschillende adressen ook iedere keer weer periodes van structureel verminderde dan weer versterkte metro-overlast geconstateerd. Mocht de metro-overlast tijdens de komenden drie weken van het lopende enquête-onderzoek op uw adres verminderd voorkomen, laat dat dan ook zéker aan de ombudsman weten, om een eventuele vertekening van de uitkomst van deze enquête te voorkomen!

Voor de komenden drie weken van het enquête-onderzoek: laat je bevindingen horen!
Voor het komende weekend van de nachtelijke testritten: sterkte!

NieuwmarktOostlijn@gmail.com

Verkiezing Centrum-oost

21 februari 2018

Van de 8 leden van de toekomstige Stadsdeelcommissie worden er 4 gekozen in het kiesdistrict Centrum-oost. Bewoners van Centrum-west kunnen daar niet op stemmen.

Verkiezing Centrum-west

21 februari 2018

Van de 8 leden van de toekomstige Stadsdeelcommissie worden er 4 gekozen in het kiesdistrict Centrum-west. Bewoners van Centrum-oost kunnen daar niet op stemmen. Op deze pagina vindt u de kandidaten en hetgeen zij u over zichzelf vertellen.

Ga naar Centrum-oost

In Centrum-west kunt u stemmen op de onderstaande kandidatenlijsten:

Lijst
nr.
LIJSTNAAM LIJSTTREKKER
32 CHARMAIN ORIE CHARMAIN ORIE
33 VERKEERSGROEPEN ANJA SWART*
34 ONDERNEMERS en BEWONERS 2018 BRUCE MUZERIE
35 MECHTELD BANNIER MECHTELD BANNIER
36 CITYzen1012 LENNARD ROUBOS
37 DE GEWONE BEWONER LISE van de KAMP*
38 LEENDERT VLIEGER LEENDERT VLIEGER
1 D66
2 PVDA
3 VVD
5 GROEN LINKS

* Ook kandidaat voor lijst 17 gemeenteraad

Een kleine komedie

21 februari 2018

Dinsdag 19 februari vond er in de Kleine Komedie een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het voornemen om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Meteen werd bij het welkom gemeld dat dit geen bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente, maar door de eigenaar. De toon was meteen gezet. Het bleek een Kaffeefahrt, waarbij de bezoekers getrakteerd werden op consumpties en verkooppraat.

De bezoekers van de bijeenkomst werden door de eigenaar meegenomen in de geschiedenis van zijn project. Van de eerste bebouwing in de 16e eeuw, naar de verbouwing van het binnenterrein door Vlieger, de vestiging van een discotheek, en een volgende met zelfs moorden, vanwege het pand. Daarna sinds 2004 leegstand, om het pand uit de criminele sfeer te halen. De herontwikkeling begint pas in 2014. Dat is ook de periode dat de eigenaar het terrein verwerft. Hij wil er een cultuurclubhuis maken. Maar ook zijn woning en andere. De architect ging nader in op wat en hoe er gebouwd werd. Zie de folder als bijlage onderaan. Om het af te maken stond er zowaar een ex-raadslid op het podium om een lans te breken voor het project.

Sloop
De tragedie achter dit geheel is echter dat er gesloopt is. Volgens de eigenaar is de bebouwing op het binnenterrein gesloopt door de slechte staat en omdat het stadsdeel een aanschrijving had gedaan. Ook ontstond er een conflict over de sloop van het pand aan de Amstel 46. De aanwezige bezorgde omwonenden en met name de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zagen de gepresenteerde feiten anders. De eigenaar deelde niet die mening en had het over twee waarheden bij de zelfde feiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage

 

Luchtwacht

15 februari 2018

Donderdagochtend 15 februari liepen in alle vroegte, met mondkapjes op, kuchende luchtwachters richting de Stadhouderskade. De plek in Amsterdam waar de lucht het vuilst is.

Daar werd door twee luchtwachters een nieuw verkeersbord onthult. Het bord vertelt voorbijgangers en gemeenten dat de luchtkwaliteit op die plek slecht is. Dat gaat over bewustwording. De meeste mensen hebben niet eens in de gaten dat de lucht daar ongezond is.

Luchtwacht
Op 7 september 2017 heeft de rechter gezegd dat de overheid snel en keihard aan de slag moet om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Luchtwachters uit het hele land gaan in de gaten houden of de overheid dat ook écht doet. Luchtwachters voeren daarom actie, praten met politici en maken mensen bewust van de luchtvervuiling en vragen , juist aandacht voor de overschrijdingspunten en luchtkwaliteit in hun stad.

Maatregelen nu!
De gemeente en het Rijk moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen. Echt vaart maakt niemand. Maar bovenal moeten de juiste maatregelen worden genomen. Voorkomen moet worden dat er maatregelen worden genomen die de luchtkwaliteit alléén op de plek waar de norm wordt overschreden verbetert, waardoor de ongezonde lucht wordt uitgesmeerd over de rest van de stad. De lucht moet overal opknappen! Dat kan alleen wanneer de overheid de oorzaak van de ongezonde lucht aanpakt door vervuilend vervoer tegen te gaan en te investeren in schoon en duurzaam vervoer. Komend jaar zullen de Luchtwachters regelmatig van zich laten horen.

Luchtwachter Paul Busker: “De overheid moet echt snel aan de slag: niet ooit maar nú en in álle straten.”

 

De Onafhankelijken

14 februari 2018

In de aanloop naar de eerste Stadsdeelcommissieverkiezingen (SDC) ooit, organiseerden de onafhankelijke kandidaten in samenwerking met d’Oude Stadt woensdagmiddag 14 februari een goed bezochte persconferentie. De onafhankelijken zijn de kandidaten voor de gebieden Centrum Oost, of Centrum West die niet verbonden zijn aan oude, of nieuwe partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezing. Van de pers waren aanwezig o.a. AT5, Salto, Het Parool, De Telegraaf en De Binnenkrant.

Vooraf heeft dhr. Brenninkmeijer de onafhankelijke kandidaten veel succes toegewenst.

De onafhankelijke lijsttrekkers presenteren zichzelf en hun programma’s. Gezamenlijk braken zij een lans voor het uitbrengen van stemmen op onafhankelijke kandidaten en dus niet op politieke partijen. De onafhankelijke groeperingen zetten in Amsterdam Centrum daarmee de toon voor de aankomende Stadsdeelcommissieverkiezingen op 21 maart a.s. Immers, op diezelfde dag (21 maart) vinden er ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor kunnen de stemgerechtigden het vakje rood kleuren voor een politieke partij. Op basis van deze verkiezing komt dan een Gemeenteraad tot stand en een College van B&W. Dit college benoemt vervolgens het Dagelijks Bestuur in ieder Stadsdeel.

Burger buitenspel?
Maar het zijn bij uitstek de Stadsdeelcommissies die gevraagd en ongevraagd advies zullen uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur in het Stadsdeel. In geval de Stadsdeelcommissie grotendeels, of zelfs geheel, uit vertegenwoordigers van politieke partijen zou bestaan, is er de facto sprake van een gesloten circuit. De politiek adviseert zo de politiek en de burger staat in zo’n situatie buitenspel.

Commissie Brenninkmeijer
Sommigen betitelen de SDC nu reeds als een papieren tijger, maar als deze volledig politiek wordt bemenst, is er zelfs sprake van een tamme, tandeloze tijger. Het bracht de Commissie Brenninkmeijer er onlangs zelfs toe om het advies aan de gemeentelijke politieke partijen te geven om geheel van een keuze voor dit nieuwe bestuurlijke stelsel in Amsterdam af te zien.

“Maatschappelijke problemen worden in de Stopera vooral gezien als grondstof voor een politiek spel” Alex Brenninkmeijer (2017)

Sleutel van Brenninkmeijer
De Onafhankelijken laten zich niet laten afschrikken door dit heilloze debat, maar hebben voor zichzelf en namens vele medebewoners de keuze gemaakt om wel de strijd aan te binden met de gevestigde partijpolitieke kaders. In Stadsdeel Centrum staan zo’n 10 onafhankelijke lijsten geregistreerd en zij willen uiteraard hun partijtje gaan meeblazen in de lokale besluitvormingsprocedures. Met de “Sleutel van Brenninkmeijer” in de hand zullen zij zich zeker doen gelden. Dat staat wel vast!

Het verslag van de persconferentie volgt hier binnenkort. Bijgaand als bijlage het Persbericht en de uitgesproken verklaring namens De Onafhankelijken van Centrum West en Centrum Oost.

Bijlagen

 

Autoluw 3

14 februari 2018

Maandag 19 februari om 20:00 uur organiseert d’Oude Stadt een thema-avond met als titel Autoluw III. Aan deze avond werken buurtorganisaties mee, van de Oostelijke Eilanden tot Grachtengordel en van Overtoom tot Gelderse Kade. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de discussie.

Deze thema-avond gaat over het steeds drukker wordende verkeer in de stad. Dit college is gestart met het autoluw maken op en rond het Muntplein. Door het afsluiten van straten voor verkeer. Inmiddels zijn er meer plekken in de stad waar afsluitingen gepland staan, zoals bij de Prins Hendrikkade, of op en rond de Nieuwmarkt (’s avond vanwege het taxiverkeer), of de knip Anne Frankstraat/Plantagebuurt, Weesperstraat, dan wel de wens van bewoners om bepaalde straten ook (tijdelijk) af te sluiten, zoals de Knip van Atlas: tussen Singel en Spuistraat. Die knip wordt gebruikt als voorbeeld voor de discussie.

Discussie
De discussie gaat over het steeds meer compartimenteren van de stad door een “knip” in de route. Dat gaat over het weghouden van onnodig/doorgaand verkeer. En vooral over hoe houden wij de buurt bereikbaar (voor bewoners, ondernemingen, bezoekers en bezorgers)?

Niet
Deze avond willen wij het juist niet hebben over de logistieke aanpak van bezorgdiensten, of het taxiverkeer of Touringcars. Over die onderwerpen zijn al oplossingen bedacht, maar nog niet/ of niet breed inwerking.

Wel
De discussie gaat dus wel over het beperken van het niet-bestemmingsverkeer (wat is de definitie?). Hebben buurtbewoners concrete ideeën hoe in hun straat het doorgaand verkeer te beperken? Dat gaat dus ook over de bereikbaarheid voor bewoners en hun parkeerproblemen. En wat is een juiste aanpak? Kleine stapjes zetten en dan piepen wanneer het weer elders knelt (waterbedeffect), of een grotere visie, zoals de Fietsersbond Amsterdam heeft. Wij willen graag aan de hand van een korte introductie van het voorbeeld Knip van Atlas de discussie met elkaar starten.

Verkiezingen
Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Wij nodigen politici uit om hun plannen in hun verkiezingsprogramma’s op dit onderwerp toe te lichten alsmede hun aanpak en vooral concreet wanneer en welk effect beoogd wordt.

Programma:

19:30 inloop
20:00 start, opening voorzitter
20:05 vijf sprekers: Sander Onland (Knip van Atlas), Marijke Storm, Luud Schimmelpenninck, Fietsersbond Amsterdam
20:45 presentaties politici
21:00 pauze
21:15 vraag en antwoord discussie over buurtspecifieke knelpunten en oplossingen
22.15 slotwoord voorzitter, borrel na
 • Datum: 19 februari 2018
 • Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20:00 uur
 • Plaats: Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam Hoe kom ik daar?
 • Aanmelden: via onderstaand formulier (zover u dat nog niet heeft gedaan). Bij veel aanmeldingen zal de bijeenkomst verplaatst moeten worden. Vul daarom uw e-mail in!

Stadsdeelverkiezingen-2

7 februari 2018

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In Amsterdam zijn er per stadsdeel op die datum ook verkiezingen voor de stadsdeelcommissies, die in de plaats komen van de huidige bestuurscommissies.

Voor de stadsdeelcommissies hebben bewonersgroepen en individuele bewoners zich al kandidaat gesteld. De formaliteiten zijn nog niet helemaal rond, en u kunt zich nog kandidaat stellen tot 5 februari.
Het wijkcentrum d’Oude Stadt wil graag bekendheid geven aan deze toekomstige kandidaten(lijsten) en waar ze voor staan. De politieke partijen hebben kennis en ervaring met het voeren van campagne. De niet-politieke kandidaten moeten het zelf doen. Wilt u dat wij u daarbij helpen? Stuur ons een mailtje via wijkcentrum@oudestadt.nl.
Wij beperken ons tot de kieslijsten in stadsdeel Centrum, en wij geven geen stemadvies.

De geregistreerde lijstnamen per 8 januari ziet u HIER. Helaas staat hier nog niet bij of dit lijsten zijn voor Centrum-oost of Centrum-west, of beide. Sommige namen geven het zelf al wel aan. De kandidatenlijsten worden 5 februari officieel: zie deze mededeling van de gemeente..
Als u in Centrum-oost woont mag u alleen stemmen op kandidaten in Centrum-oost. En bewoners van Centrum-west alleen op kandidaten in Centrum-west. Zie de bijlagen onderaan.

Als eerste heeft Cityzen1012 zich bij ons gemeld met een INTRODUCTIE.

Wie volgt?

 

BIJLAGEN

3e Rondje Stopera

5 februari 2018

Woensdag 14 februari, Valentijnsdag, is een speciale editie van het Rondje Stopera. Lopen rond de Stopera voor schone lucht.

Kom woensdag 14 februari om 19:15 uur naar de Stopera, ingang Zwanenburgwal bij het beeld van Spinoza en loop mee voor schone lucht. Lees hier meer.

MUPI's en de Raad

4 februari 2018


31 januari stonden de MUPi’s op de agenda van de raadcommissie Duurzaamheid. Dat was de voorbereiding voor een bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad op 14/15 februari. Op 4 februari heeft de werkgroep buitenreclame onderstaande naar de raadsleden gestuurd.

 

Betreft: a.s. besluit om de nieuwe digitale mupi’s in te richten met stills, animated stills of full motion, of een mix; de aantallen; de locaties.

 

Geacht raadslid,

Naar aanleiding van het JCDecaux/mupi’s dossier dat onlangs in de commisie (wethouder Choho) werd besproken een paar kanttekeningen van onze kant, Wijkcentrum d’Oude Stadt, werkgroep buitenreclame.

Contract met JCDecaux 2013
In 2013 sloot buitenrelameaanbieder JCDecaux een contract met de gemeente waarin o.a werd vastgelegd dat de komende jaren de analoge mupi’s (papieren posters achter glas) in fases vervangen zullen worden door digitale mupi’s. Een te verwachte ontwikkeling; niet langer wekelijkse vervanging van honderden papieren posters op lokatie, maar met één druk op de knop, in alle mupi’s een nieuwe reclame. Van analoog naar digitaal, modern times,  tenslotte. Ook wij zien – naast kanttekeningen- voordelen.

Stadsdeel 2015
Door naar 2015. In een uitgebreide notitie, 11-8-2015, van JCDecaux aan stadsdeel Centrum werden weidse horizonten geschilderd waar zelfs een scepticus nauwelijks bezwaar tegen kon hebben:

Uit de notitie van JCDecaux:

 • Stadsdeel Centrum staat digitaliseren van mupi’s niet toe. JCDecaux vraagt daarom aan het bestuur om in de vorm van  een pilot 10 (tien) bestaande mupi’s te vervangen door digitale mupi’s..
 • JCDecaux wil graag alle mogelijkheden testen van stills tot full motion.
 • Er kan een discussie ontstaan of digitalisering binnen de Unesco Werelderfgoedzone wenselijk is.
 • Beoordelingscriteria zijn o.a. locatie, lichtintensiteit , frequentie beeldwissel, aanvaardbaarheid en klachten publiek, hinder, verkeersveiligheid.

Tot zover JCDecaux. Wie kan daar nu bezwaar tegen hebben ?

Slechts mooie  woorden 2016
Door naar eind 2016. Toen bleek dat dit allemaal mooie JCDecaux woorden waren en bleven. Van een echte pilot waar de stad akkoord mee was gegaan bleek geen sprake. Nimmer werden op de geplaatste digitale mupi’s stills getoond. Van analoog naar digitaal betekende voor JCDecaux, in strijd met het toegezegde,  tevens automatisch: van stilstaand/stills naar volledige video/full motion. Tevens deelde de wethouder toen, ingefluisterd door JCDecaux, mede dat indien JCDecaux niet gewoon, met name in Centrum en Museumkwartier alle nieuwe digitale mupi’s in full motion/video mocht tonen, de gemeente een miljoenenclaim tegemoet kon zien.

Dat was pure JCDecaux bluf, en onjuist. Dat automatisme staat helemaal niet in het contract.

Tevens beperkte het bedrijf zich helemaal niet tot de tien afgesproken mupi’s, maar staan er nu negentien full motion mupi’s in Centrum, en de wethouder vraagt nu ook nog om een uitbreiding naar achtentwintig lokaties (!) (Overigens, de tussenvorm, eveneens op papier genoemd, animated stills, verschilt in feite weinig van full motion en verdient ook aandacht bij uw besluitvorming)

Commissievergadering 2018
In de recente commissievergadering, 30 januari 2018, repte de wethouder -ruim een jaar later-  niet langer van miljoenenclaims vanwege contractbreuk door JCDecaux. Kiezen voor stills blijkt nu wel degelijk een optie (“maar dan moeten we wel de welstandsnota aanpassen”). Maar er werd nu ook een nieuwe beer op de weg gemeld : crowdmanagement:  Als JCDecaux zijn full motion zin niet krijgt dan kunnen ze – volgens de wethouder- al die digitale mupi’s wel eens weghalen, en wat moet Amsterdam dan als men in een noodgeval een amber alert of crowdmanagement berichten in die mupi’s wil plaatsen ?

Ons antwoord: die mupi’s blijven gewoon staan. JCDecaux gaf in 2015 aan dat stills ook een optie zijn. Bovendien betekent analoog stilstaand iets geheel anders als digitaal stilstaand. Dat laatste is in feite nauwelijks meer stilstaand te noemen in vergelijking met de klassieke, analoge reclames.

Voorbeeld Kopenhagen. In het gehele centrum (grotendeels voetgangerszone) staan daar digitale mupi’s van JCDecaux, met, jawel, uitsluitend stilstaand beeld. Echter, die stilstaande beelden wisselen zeer frequent. In de Kopenhaagse mupi’s worden zeven tot tien opeenvolgende reclames getoond. Een enorme uitbreiding dus ten opzichte van analoog stilstaand, waar wekelijks gemiddeld één papieren poster wordt getoond (of drie, bij roterende mupi’s). Digitalisering an sich betekent voor JCDecaux al een zeer grote, aantrekkelijke uitbreiding van per locatie te tonen reclames, ook bij uitsluitend stilstaand beeld, waar op één zijde uiteraard een paar keer per jaar een amber alert of een crowdcontrolmededeling kan (blijven) verschijnen.

UNESCO
Last but not least. Een aantal jaren geleden bewees Unesco dat zij niet met zich laat sollen, n.a.v. de megasteigerdoekreclame-affaire. Het project was al omstreden vanwege de grootschaligheid, de “fraudegevoeligheid” en de praktisch verwaarloosbare inkomsten voor de stad. Toen echter Unesco (die het jaar ervoor de nominatie had gehonoreerd), stelde, dat die nog steeds aanwezige megasteigerdoekreclames nu ook op de Heritage at Risk- lijst waren geplaatst, deed een aangenomen  PvdA motie tot afschaffing ervan de rest.

Ook nu wordt Unesco terecht weer door raadsleden genoemd. In een brief , 26-2-2010, aan Uneco beloofde Amsterdam aan Unesco: moving advertising images….are no longer permitted.

Duidelijker kan niet. De recente opmerking van de wethouder dat full motion video (oftewel moving advertising images) wat hem betreft wel in de bufferzone Unesco Werelderfgoed als Damrak, Dam, Rokin, Spui, Rembrandtplein kan worden geplaatst is en blijft volledig in strijd met met Unesco gemaakte afspraken. Die gelden onverkort voor kern- en bufferzone. Van stakeholders als de VVAB en het Wijkcentrum die goede contacten met Unesco, Parijs onderhouden wordt uiteraard verwacht dat zij ernstige overtredingen van afspraken, door Amsterdam met Unesco gemaakt, rapporteren.

Geen full motion MUPI’s
Iedere Amsterdammer heeft uiteraard zo zijn eigen opvattingen en gevoel in hoeverre deze al alom in Centrum aanwezige full motion mupi’s bijdragen aan de schoonheid dan wel verrommeling van de openbare ruimte.

Wat ons betreft betekenen de vele nu in Centrum en  Museumkwartier geplaatste full motion mupi’s met hun al op een paar honderd meter zichtbare, zeer lichtsterke en flitsende, constant wisselende beelden een visuele aanslag op de kwaliteit van  de publieke ruimte. Een verdere commercialisering richting Amsterdam Pretpark. Een ontwikkeling die steeds meer Amsterdammers tegen de borst stuit.

De raad lijkt in meerderheid nu ook in te zien dat dit dossier sinds 2013 teveel onbesproken en begeleid door gebroken beloftes, is geweest.

We hopen met bovenstaande, hopelijk compacte info een bijdrage aan uw besluitvorming te kunnen leveren.

met vriendelijke groet

Rudolf Rijpma,

namens Wijkcentrum d’Oude Stadt/werkgroepbuitenreclame@online.nl


https://twitter.com/OudeStadt/status/893033337287303168

Petitie Zondagsschilders

4 februari 2018

Het voortbestaan van de Zondagsschilders loopt gevaar. Teken de petitie.

 

Door de verkoop van het pand Geldersekade 101 door de gemeente zal de huur van de ateliers van de Zondagsschilders zodanig stijgen (of kan de huur per 1-1-2019 zelfs worden opgezegd), dat het voortbestaan van de vereniging wordt bedreigd.

Daarom starten de Zondagsschilders een petitie met een oproep aan de gemeenteraad om ons tegemoet te komen.

U kunt deze petitie hier ondertekenen.

Vergeet niet via de ontvangen mail daarna te bevestigen!!!!

En wijs zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen op deze petitie.

Illegale sloop beloond?

31 januari 2018

Een noodkreet van Stichting de Nachtwacht, voor een leefbare omgeving van het Rembrandtplein: Het voornemen bestaat om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat.
Het is wel het laatste wat de buurt nodig heeft: nóg een grote club erbij. En dat terwijl de overlast en het geweld nu al niet te beheersen is.

Er is nog geen vergunning afgegeven, maar er is al wel illegaal gesloopt. De horecaondernemer zegt nu: nu er toch gesloopt is, maak ik van de gelegenheid gebruik om nóg hoger, dieper en breder te gaan bouwen. Illegale sloop wordt zo beloond. Niet het signaal dat je als gemeente moet willen afgeven aan slechtwillende vastgoedpartijen.

De veiligheid is ook een issue. Er zijn geen vluchtwegen voor 500 man.

We proberen dit allemaal te voorkomen. ‘We’ zijn in dit geval de N8W8, de VVAB en bewoners en pandeigenaren (waaronder de bedreigde Vlieger). Het wijkcentrum d’Oude Stadt sluit zich daar graag bij aan.

Zie vooral ook het artikel op de website van de VVAB (Verening Vrienden van de Amsterdam Binnenstad). Daar kunt u ook de brief lezen die de vereniging begin december aan de bestuurscommissie Centrum heeft gestuurd.

De gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst. Als de binnenstad u ter harte gaat, kom er dan naar toe:

Op maandag 19 februari 2018

van 17:30 tot 19:30 uur

in De Kleine Komedie

Amstel 56-58

Gemeenteraadverkiezing

30 januari 2018

Er is een bijzondere verkiezingskrant verkrijgbaar, en er zijn al heel veel debatten gepland. Om u er maar aan te herinneren dat er op 21 maart verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, en dat die belangrijk zijn voor u en de stad.

Verkiezingskrant in gewone taal

DEMOS

Geplande debatten

Door de VVAB op 5 maart in Pakhuis de Zwijger, zie onze website en uiteraard die van de VVAB zelf

Door milieudefensie op 7 maart in Pakhuis de Zwijger: geef in de enquête door welke vragen u gesteld wilt zien. Zie de aankondiging.

Groot Waterloo moet stiller

30 januari 2018

Ter inzage ligt tot 1 februari het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat vooral om het verhogen van geluidswaarden. d’Oude Stadt riep bewoners op om een zienswijze in te dienen. Zelf heeft het wijkcentrum ook een zienswijze ingediend. Ook als voorbeeld voor andere buurten.

Het gaat allemaal wel heel makkelijk bij de gemeente. De geluidsherrie in het gebied Groot Waterloo is zeer hoog en komt door het verkeer. Voor verkeersherrie zijn normen voor: maximale “voorkeurswaarde” is 48 dB, volgens de wet geluidshinder. Terwijl de gezondheidsnorm voor verkeer onder de 42 dB ligt. Er zijn uitzonderingen mogelijk tot maximaal 63 dB. Dat moet dan wel gemotiveerd worden. In dit bestemmingsplan is dat onvoldoende gebeurd. Zeker nu de gewenste norm daar nog bovenuit komt. Om nieuwbouw mogelijk te maken en als gemeente leges daarvoor te kunnen blijven vragen. Terwijl de oplossingen aangereikt worden (minder verkeer, 30 KM, fluisterasfalt), maar waarvoor niet gekozen wordt. En het geluidsbeleid van Amsterdam (op papier) zegt alles te doen aan de herrie.

Voorbeeld
Het wijkcentrum heeft ook een zienswijze ingediend. In samenwerking met de Nederlandse stichting geluidshinder (NSG). Die zienswijze kan als voorbeeld dienen voor alle buurten waar nog bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. Naast de beschrijving van de lokale problematiek en wensen die bewoners hebben, gaat de zienswijze over het onnodig verhogen van de geluidsnorm.  Let daarbij op dat de gemeente alleen na onderzoek mag afwijken van 48 dB. Dat nader onderzoek  moet gebeuren bij de betroffen bewoners. En dat rapport ontbreekt hier (en wel vaker).  Daarnaast moeten er twee zienswijzen worden ingediend een bij de Gemeenteraad, die gaat over het bestemmingsplan en de andere zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders, die gaan over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet Geluidhinder.

Bijlagen

Lees voor stukken: Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

Filmavond

26 januari 2018

INFO VOLGT

Tweede Rondje Stopera geslaagd

25 januari 2018

Op de warmste (24) januaridag ooit startte het 2e Rondje Stopera met sprekers. Een moeder, met kind, sprak haar bezorgdheid uit over de luchtkwaliteit in Amsterdam en kondigde alvast het volgende Rondje Stopera aan op 14 februari a.s.

Twee politici kwamen uit de Raadszaal naar beneden. Zij legden uit dat die avond in de Gemeenteraad het verkeer centraal staat en daarmee de luchtkwaliteit. Moties werden aangekondigd. Tot slot sprak Dago Wellink namens het Longfonds; de belangenorganisatie voor longpatiënten. Hij wees op de gevolgen van slechte lucht en pleitte voor een snellere en adequate verbetering van de luchtkwaliteit.

Ondertussen was het steeds feller gaan regenen. Dat weerhield de aanwezigen niet om te starten met het 2e Rondje Stopera. Maar gedurende het lopen werd gesproken over het idee om de beraadslaging bij te wonen. Daarover werd kortstondig overlegd. Benadrukt werd dat de hoeveelheid verkeer minder moet, dat dat de weg is naar schone lucht in de stad. Een grote groep betrok de publieke tribune en volgde de beraadslaging. Daar werden moties aangenomen om voor 1 september 2018 te onderzoeken hoe het onnodige verkeer uit de stad kan worden geweerd.

Bekijk hier de beraadslaging terug (agendapunt 13 Vaststellen van het beleidskader Verkeersnetten. Vanaf 7:27:00)

De aangenomen moties:

Peukenrapers

24 januari 2018

 

Van een betrokken bewoner ontvingen we een kopie van zijn raadsadres

Raadsadres & OPEN BRIEF

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Amsterdam, 24 januari 2018

Beste mensen,

Regelmatig zie ik medewerkers van de gemeente Amsterdam op straat peuken oprapen met een raapstok bij de horecabedrijven.

Ik gun deze mensen zeker hun baantje, maar vermoed dat het mensen zijn met een bijstandsuitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt, maar toch vind ik het complete onzin dat hiervoor medewerkers van de gemeente of in opdracht van de gemeente worden ingezet.

Als ik het beperk tot de Zeedijk dan zie ik elke ochtend honderden peuken op straat liggen, vooral bij de horecagelegenheden. Niemand neemt de moeite om de peuk in een afvalbak te deponeren en bij de uitgangen van de horeca en gevelbankjes is geen asbak of iets dergelijks te vinden.

Men vindt het normaal om de peuken maar straat te gooien. Aan het milieu, de gevolgen hiervan in het riool en aan de kosten van de waterzuivering denkt niemand. De gemeente Amsterdam stimuleert het peuken gooien dus ook nog eens door medewerkers de straat op te sturen om de peuken op te rapen. Eén voor één. Waarschijnlijk interesseren de kosten van de waterzuivering u niet. Dat is immers een ander ‘potje’. Of vergis ik me?

Ondernemers zijn verplicht om de stoep in een straal van 25 meter van hun zaak schoon te houden. Waarom stuur de gemeente dan de ‘peukenrapers’ op pad?

Vroeger hoorde ik mijn ouders vaak zeggen: Ton, ruim je eigen rommel op’. Maar blijkbaar hoeft dat in Amsterdam op straat niet. De gemeente stuurt wel een medewerker.

De gemeente Amsterdam is mijn inziens compleet doorgeslagen in het vertroetelen van ondernemers en wil nog steeds te weinig budget vrij te maken voor handhaving. Ik ben er van overtuigd dat de ‘peukenruimer’’ goedkoper is dan een handhaver.
Laat ik dan ook maar gelijk in het kader van de wet openbaarheid van bestuur vragen wat de kosten zijn van een peukenruimer, hoeveel er zijn en wat dit de stad op jaarbasis kost.

Peuken opruimen lijkt mij meer iets voor gedetineerden of mensen die een alternatieve straf krijgen. Wat mij betreft krijgen de ondernemers die de stoep niet schoonhouden voortaan als alternatieve straf peuken oprapen in de hele stad. Een geld boete werkt onvoldoende.

Graag een inhoudelijk reactie waarom u mensen de rommel van anderen laat opruimen en hier de horeca niet op aanspreekt of durft aan te spreken..
Verder stel ik voor dat de horeca ondernemers in Amsterdam allemaal worden verplicht om bij hun zaak minimaal één peukentegel te plaatsen uiterlijk in 2020 en dat ze tot die tijd verplicht zijn om enkele asbakken te plaatsen of aan de gevel te bevestigen.

Hoogachtend,
AJ

Milieudefensie in Hoger Beroep

23 januari 2018

Milieudefensie is dinsdag 23 januari in beroep…

Verbetering?

20 januari 2018

Op 20 januari berichtte de NRC: “Bewoners in Centrum klagen al jaren over de almaar toenemende drukte en overlast door toeristen. In 2016 vond ook de gemeente dat het zo niet langer kon, en besloot tot maatregelen. Hoe staat het daarmee? Merken bewoners al verbetering? „Nu is er eindelijk wat actie, maar het is eigenlijk te laat.”

‘Hoera!”, tweette Pretpark Amsterdam, dat zich al jaren verzet tegen de toenemende drukte in het centrum. Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend dat inwoners hun woning per 1 januari 2019 nog maar dertig dagen per jaar mogen verhuren aan bezoekers via sites als Airbnb en Wimdu. Nu is dat nog zestig dagen.”

Jiri Haanen, NRC verslaggever, sprak met centrumbewoners van Pretpark Amsterdam, Wij-Amsterdam en een wijkraadslid van d’Oude Stadt. Lees HIER het hele artikel. Het stemt niet echt vrolijk.

Toeristenwinkels
In oktober heeft de gemeente Amsterdam een Voorbereidingsbesluit genomen waarmee de ongelooflijke toename van slechts op toeristen gerichte winkels gestopt zou kunnen worden. Zie ook ons vorige bericht hierover.

 

Als muziek in de oren

19 januari 2018


klik op afbeelding voor leesbaar artikel in nieuw venster

De Zuidertoren herboren

19 januari 2018

 

Op vrijdag 19 januari 2018 om 16.30 uur werd in huis De Pinto de nieuwe vitrineexpositie in de Sint Antoniesbreestraat geopend. Tot groot genoegen van de buurtbewoners werd de expositie ingeluid door een uitgebreid concert van het carillon dat de buurt twee jaar heeft moeten missen.

 

Na het woord van de voorzitter Winne Meijering, vertelde Vincent Spekking, projectbegeleider namens BAM over het hoe en waarom van de renovatie van de Zuidertoren. Klokslag 17:00 uur speelde oud-stadsbeiaardier Bernard Winsemius en daarmee werd de vitrine-expositie officieel geopend!

In de vitrines zijn foto’s opgenomen van de (restauratie van de) Zuidertoren aan de Zandstraat in Amsterdam. 

In oktober 2015 werden er steigers rondom de 70 meter hoge toren van de Zuiderkerk geplaatst. Het exterieur van het kerkgebouw werd in 2012 gerestaureerd. Nu was de toren aan de beurt. Om het bovenste gedeelte van de toren werd nieuw lood geslagen, lei en houten delen werden vervangen, het carillon werd opgeknapt, het voeg- en schilderwerk gedaan, de windvaan van een nieuwe verf voorzien en de haan kreeg een nieuwe laag bladgoud. 

De Zuidertoren is het baken in de Nieuwmarkt en heeft in deze expositie een hoofdrol. De renovatie aan de buitenkant is in begin 2018 afgerond en de toren is in zijn oude luister hersteld. 

De zwarte bovenkant rust op een witte sokkel, zoals op een schilderij van Werner van den Valckert uit ca.1620 is te zien. 

De Zuiderkerk is gebouwd tussen 1603 en 1611 en voor het ontwerp tekende de Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrick de Keyser. Op Pinksterzondag 22 mei 1611 werd de Zuiderkerk met een godsdienstoefening in gebruik genomen. In 1614 is de toren van de Zuiderkerk voltooid. Op 12 september 1929 vond de laatste kerkdienst van het originele kerkgenootschap plaats in de Zuiderkerk. 

Het fotowerk in de vitrines is van buurtbewoners René Louman, Sjaak van der Leden, Flip Lambalk, Henri van Poll en Rogier Fokke. Daarbij is er in deze expositie fotowerk opgenomen van monumentenfotograaf Léontine van Geffen en archivolt architecten. 

Deze expositie is mogelijk gemaakt door Stichting kunst en cultuur stadshart.

(Tekst: Henri van Poll)

 

 

Het Grote Binnenstad Debat

19 januari 2018

VVAB-verkiezingsdebat over de bescherming en leefbaarheid van onze monumentale binnenstad

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op maandag 5 maart, ’s avonds om acht uur, organiseert de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) het Grote Binnenstad Debat in pakhuis De Zwijger.
De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte inclusief het water, en de (dis)balans in de binnenstad van drukte en leefbaarheid. Het gemeentebeleid lijkt vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op commerciële belangen.
Daarom staat dit verkiezingsdebat in het teken van de toekomst van onze binnenstad. Hoe zorgen we ervoor dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes?

De deelnemers aan het debat zijn: Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Marjolein Moorman (PvdA), Laurens Ivens (SP), Reinier van Dantzig (D66) en Diederik Boomsma (CDA). De moderator is Kemal Rijken. Dit debat staat in het teken van de toekomst van onze historische binnenstad.

Reserveer op de website van Pakhuis de Zwijger en lees meer over het debat: het onderwerp en de deelnemers.

Zegt het voort:

VVAB lijsttrekkersdebat

Pakhuis de Zwijger, grote zaal

Woensdag 21 maart 20:00 uur

Hoe kom ik daar?

Evenementen in comissie AZ

18 januari 2018

Terecht wordt nagedacht over 80 ipv 85 dB(C) maar de oorverdovende 95 dB(C), daar leek geen politicus zich druk om te maken? Of komt er nog een flinke klapper?

Stadsdeelverkiezingen

17 januari 2018

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.

In Amsterdam zijn er per stadsdeel dan ook verkiezingen voor de stadsdeelcommissies, die in de plaats komen van de huidige bestuurscommissies. Ook bewonersgroepen en individuele bewoners hebben zich kandidaat gesteld. De formaliteiten zijn nog niet helemaal rond, maar het wijkcentrum d’Oude Stadt wil graag bekendheid geven aan deze toekomstige kandidatenlijsten. De politieke partijen hebben kennis en ervaring met het voeren van campagne. De niet-politieke kandidaten moeten het zelf doen, dus als we kunnen helpen, met naamsbekendheid en bekendheid met waar men voor staat? Meldt U.
Wij beperken ons tot de kieslijsten in stadsdeel Centrum.

De geregistreerde lijstnamen per 8 januari ziet u HIER.

Goed Nieuwjaar

10 januari 2018

Op woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. Midden in de week, tussen alle andere recepties in de stad door. De opkomst was groot en de receptie was heel geslaagd.

Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Hij riep in herinnering de problemen met de huisvesting met zelfs een gang naar de rechter om te mogen blijven zitten. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij de “winkel” openhouden. Ondanks de sluitingsdreiging hebben veel (ook nieuwe) groepen gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Is er ook heel veel ingesproken bij de Bestuurscommissie Centrum en de gemeenteraad.

Belicht werd kort ook het moeizame proces rond het evenementenbeleid en de gemeente die alle participatie vanuit de bewonersgroepen in de stad vooral wenste te negeren. Dat bracht hem meteen naar het heden nu de dag erna 37 belanghebbenden zouden gaan inspreken op het evenementenbeleid in de raadscommissie AZ. En dat bracht hem naar de toekomst dat er nog steeds twee beroepszaken lopen over evenementen (o.a. de geluidsoverlast) . En terug naar het probleem van de huisvesting en de subsidieaanvraag bij het stadsdeel. Daar bestond een beeld van lage bezettingsgraad en het niet genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben wij aangetoond dat het beeld niet klopt, dat de bezettingsgraad boven de 60% ligt en dat we ook eigen inkomsten genereren. De voorzitter kondigde aan dat in oktober er weer wijkraadsleden gekozen worden. Hij vroeg kandidaten zich alvast te melden.

Poortersboek
Voor een belangrijk onderdeel van die avond gaf de voorzitter het woord aan Albertien Pareau en Loes Buisman. Zij gaven te kennen dat het wijkcentrum Saar Boerlage heeft voorgedragen als Poorteres van Verdienste in het Poortersboek. In het Poortersboek staan Amsterdammers die verdienstelijk zijn (geweest) voor de stad. Saar verdient die eer ook. Daarna werd het glas geheven op een goed nieuwjaar.

Geef voor wormenhotels in de binnenstad

3 januari 2018

Duurzaamheid, dat kan toch alleen in de groene buitenwijken? Het kan ook in hartje Centrum! Bewoners en ondernemers van de Geldersekade zetten zich in voor een ‘wormenhotel’ op de Bantammerbrug, een bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval hoogwaardige compost maken voor de geveltuinen. Geef voor dit originele, gedurfde buurtinitiatief en geef ook voor andere wormenhotels!

Monument
De Bantammerbrug, een gemeentelijk monument, verbindt de Wallen met de Lastagebuurt. De brug is ontworpen door de Amsterdamse-Schoolarchitect Van der Mey, bekend van het Scheepvaarthuis (het Amrâth hotel). De lantaarns op de brug zijn van de bruggenontwerper Piet Kramer.Mede door de toegenomen drukte is de brug een ‘hotspot’ van onleefbaarheid. Horecaondernemers, toko’s en Airbnb-verhuurders gebruiken de brug als dumpplek voor grofvuil. Trouw ruimt de gemeentereiniging de rotzooi op, maar direct ontstaan er nieuwe Napolitaanse vuilnisbergen. De brug is ook een illegale taxistandplaats. En op de laad- en losplekken parkeren particulieren. Motoren en scooters belemmeren de vrije doorgang voor voetgangers.

Positief tegenwicht
De eerste stap is dat stadsdeel Centrum de bovengrondse glas- en papierbak weghaalt omdat daaromheen het afval wordt gedumpt. Maar er is meer nodig: een positief tegenwicht tegen wangedrag. En een manier om de vele bezoekers te laten zien dat de binnenstad geen pretpark is. Er wonen mensen met hart voor hun buurt. Zo kwamen we op een wormenhotel (zie foto onderaan deze pagina). Een groep buurtbewoners heeft zich opgegeven als beheerders. Zij voeden de wormen met rauw groenteafval, fruitresten en licht geveltuinafval. Restaurant Lastage doet mee.

2000 euro
Er bestaat een mogelijkheid om een wormenhotel in bruikleen te krijgen via de gemeente. Maar dit project heeft zijn maximum bereikt en er is een wachtlijst voor volgend jaar. Daar komt bij dat het gemeentelijke ontwerp voor deze locatie niet robuust genoeg is. Daarom kiest het buurtinitiatief Bantammerbrug voor zelf aanschaffen van een wormenhotel van Le Compostier. De kosten zijn € 1900,-, training vrijwilligers en installatie inbegrepen. Dit is een aanbieding die geldt tot 31 december. Daarnaast hebben we € 100,- nodig voor een huis-aan-huiscampagne. Zo komen we op een bedrag van € 2000,- dat we via crowdfunding hopen binnen te krijgen.

Wijkcentrum d’Oude Stadt is zo vriendelijk geweest om dit buurtinitiatief te faciliteren. We kunnen gebruik maken van de bankrekening en de Anbi-status van het wijkcentrum voor de crowdfunding-actie.

Samenwerking met stadsdeel
Tot slot. Met de gevraagde 2000 euro voor het wormenhotel zelf zijn we er nog niet. De plek van het wormenhotel, aan de schaduwzijde van het Lianderhuisje op de noordelijke brugvleugel, heeft enige aanpassingen nodig. Er staat nu een fietsenrek. Dat zou herplaatst kunnen worden aan de oostkant van het huisje. Verder zijn er rondom het wormenhotel drie corstenstalen plantenbakken nodig met struiken erin. Deze beschermen het wormenhotel en geven extra schaduw en verkoeling. Wij doen voor deze aanpassingen aan de openbare ruimte een beroep op stadsdeel Centrum. Zo komt het wormenhotel via een mooie samenwerking tot stand. En dat geldt ook voor het volgende wormenhotel.

Hoe steunt u vóór 31 december de wormenhotels in de binnenstad?
Stort een bijdrage naar eigen keuze op: NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. WORMENHOTEL.

Het wijkcentrum is een ANBI stichting en u kunt uw donatie in mindering brengen op uw belastingaangifte 2017.
Mocht er meer dan de begrote kosten (€ 2.000,-) zijn binnengekomen voor het eerste wormenhotel, dan is uw bijdrage zeker niet verloren. Het wijkcentrum bewaart uw donatie in een fonds bestemd voor een volgend buurtinitiatief, om ook elders in de binnenstad een wormenhotel van de grond te krijgen.

Vul alstublieft ook onderstaand formulier in. Wij zullen allen die hun naam achterlaten en deze actie steunen dan op de hoogte houden.
Hartelijk dank voor uw steun.

Wijkcentrum d’Oude Stadt en tientallen individuele bewoners en ondernemers.

Stand

Uw gegevens:
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

Vragen?
Misschien heeft u vragen of opmerkingen over het buurtinitiatief Wormenhotel Bantammerbrug. U kunt ons ook mailen op stichtinggeldersekade.org@gmail.com. Wilt u ook een wormenhotel in uw buurt? Bent u benieuwd hoe u het wijkcentrum d’Oude Stadt op andere manieren kunt helpen? Of hoe het wijkcentrum u kan helpen met uw idee of probleem? Neem dan contact op met wijkcentrum@oudestadt.nl

Autodelen

3 januari 2018

Het college van B&W heeft de conceptversie van de Agenda Autodelen (PDF, 775 kB) vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 13 februari 2018 via een inspraakformulier.

Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers, verlaging van het gemiddelde autobezit en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. dat lukt zeker als deze deel/huurauto elektrisch rijdt. Daarnaast gebruiken ze de openbare ruimte efficiënt.De nota gaat o.a. uit van:

 • Uiterlijk in 2025 zijn alle standplaatsgebonden auto’s uitstootvrij.
 • Het experiment met de stadsbrede autodeelvergunning -voor 100% elektrische autodeelconcepten zonder standplaats- wordt verlengd tot en met 31 december 2018 en uiteindelijk opgenomen in de reguliere parkeerregelgeving.
 • Een nieuwe regeling moet voorkomen dat de parkeerdruk in de stad toeneemt door autodelen. Dit kan door de uitgifte van nieuwe stadsbrede parkeervergunningen voor elektrische deelauto’s zonder vaste standplaats te koppelen aan een evenredige verlaging van de vergunningplafonds in de stad.
 • Er wordt via een experiment onderzocht in hoeverre Amsterdammers behoefte hebben aan een regeling voor particulier autodelen. Waarbij bewoners van twee verschillende vergunninggebieden een auto kunnen delen.

Grastegels

1 januari 2018

Kijk, daar houden we nou van. Gewoon gras tussen de straatstenen. En dit idee lijkt er op. Helaas alleen gepropageerd in Amsterdam Oost. Wie pikt het op in het centrum en in de hele stad?Gehoord van Amsterdam Rainproof? Op de website Stem van Oost stond vanaf 27 oktober dit pleidooi van Frank van Groen om de stad wat te vergroenen en vooral: betere opvang van regenwater. Op zijn idee waren bij sluiting 281 stemmen voor en 7 stemmen tegen, en het lijkt er op dat hij zijn idee bij de bestuurscommissie Oost kan gaan toelichten.
Als dit inderdaad een goed plan is, dan is het natuurlijk een goed plan voor ALLE stadsdelen.

Wie wil dit voor ons oppakken? Uiteraard in samenwerking met Frank van Groen.

Zijn voorstel:

Standaard vervanging van bestrating op parkeervakken door grastegels bij herprofilering en aanleg nieuwe straten.

Grastegels zijn betonnen of kunststof tegels met daartussen grote perforaties en dus ruimte voor grond. Het met grastegels bestraatte oppervlak is verhard en kan door verkeer zonder enig nadeel gebruikt worden.

Groot voordeel boven traditionele bestrating is dat regenwater makkelijker in de bodem kan doordringen. Hierdoor wordt het riool minder belast en fungeert het parkeeroppervlak als klimaatbuffer.

Afhankelijk van de parkeerintensiteit op een bepaald stukje parkeervak kunnen in het aarden gedeelte van de grastegels wilde planten groeien. Hierdoor zal het met grastegels bestraatte oppervlak een groener aanzien krijgen. De planten en hun zaden zullen als voedsel dienen voor tal van dieren en daarmee de biodiversiteit verhogen.

Overal in Amsterdam zijn eentonig verharde parkeervakken aanwezig die meer of minder intensief worden gebruikt. Door de bestrating bij herprofilering standaard te vervangen door grastegels kan een straat vergroenen.

Een straat met grastegels in de parkeervakken heeft een groener aanzien en vormt een prettiger leefomgeving voor mens en dier.

KERNBEGRIPPEN;
Meer opvang vermogen van regenwater.

Een groenere leefomgeving met een hogere biodiversiteit.

Een koelere stad in de zomer.

Enkele pilots in 2018 op geschikte plaatsen in Amsterdam Oost, bijvoorbeeld Tuinwijck bij het Muiderpoortstation.

Wij willen toevoegen:
Doe ook maar een paar pilots in het Centrum. Bijvoorbeeld de parkeerplaatsen langs de grachten.

Frank van Groen: Succes!

 

Sjoemelen, nieuwe norm?

30 december 2017

Het nieuwe evenementenbeleid is in december vastgesteld door B&W, nadat er 3xx zienswijzen waren ingediend. En nadat de meetwaarden van het seizoen 2017 in een rapport zijn gepubliceerd. Nu is het aan de gemeenteraad om nog even heel snel alle dikke rapporten door te nemen.

Expertmeeting
Op 9 januari van 19:00 toot 22:30 uur vindt een “expert meeting’ plaats ten behoeve van de raadsleden. De experts zijn ….. Op het gebied van geluid …. Maar geen woordvoerders namens bewoners. De bijeenkomst is openbaar. TIJD Raadszaal

Inspreken
Op 11 januari wordt het behandeld door de commissie Algemene Zaken. Inspreken is mogelijk. HOE AANMELDEN

Nog steeds wordt er geen rem gezet op het aantal evenementen, integendeel, de parken en andere groengebieden krijgen er steeds meer bij.

In het geluidbeleid zoals het nu voorligt hebben we zowaar een kleine verbetering voor omwonenden ondekt: om te voorkomen dat bewoners overlast krijgen van meerdere locaties, dus veel meer dan 1 of 3 evenementen per jaar … geluidscontour 75 en niet meer 85

Sjoemelcorrecties
De geluidscorrecties die zorgen dat er afgeweken kan worden van de nieuwe norm staan er nog steeds in. En die correcties zijn alle in het nadeel van omwonenden. De organisatoren doen alsof ze met iedere decibel minder honderden of duizenden klanten verliezen. Zij willen er decibellen bij en delen tegelijkertijd oordoppen uit.
Hoe er met deze geluidscorrecties gesjoemeld wordt heeft Wij-Amsterdam mede namens Lager Toontje in een raadsadres duidelijk gemaakt.

Sjoemelen met straatbreedtes
Krimpende straten door maatschappelijk belang Aantallen dagen/evenementen ex- of inclusief?
Rekenen: pride is 1 dag? Binnenstad max 1 dag 85 en de pride dan? Spuistraat EN Dam Waar loopt de geluidscontour van 75? Is Westermarkt smalle straat op K’dag en in andere gevallen een plein?

Meetrapport

 

Inspraak ontwerp Waterlooplein

30 december 2017

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak. U kunt mondeling (11 december) en schriftelijk (uiterlijk 10 januari 2018) uw zienswijze indienen. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Stukken inzien
Het voorlopig ontwerp met bijbehorende marktplattegrond ligt van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken daarnaast inzien of downloaden via www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt

Inspraakavond
U kunt mondeling reageren tijdens een inspraakavond:

Datum: maandag 11 december 2017
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur
Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam

Schriftelijk inspraakreactie
U kunt ook schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 10 januari 2018) per e-mail aan: waterloopleinvernieuwt@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Waterlooplein, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Waterlooplein, t.a.v. mw. F. Anoep, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Bijlagen Voorlopig Ontwerp Waterlooplein en -markt

Stop Bomenkap

28 december 2017

Meer dan 30 bomen moeten worden gekapt in het parkje langs de Weesperstraat, voor de Hoftuin en tegenover de “studentenflat”. Bewoners zijn een petitie gestart.

De bomen aan de druk bereden Weesperstraat moeten weg. Reden is het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument (Daniël Liebeskind) dat daar zou moeten komen. En dat terwijl de Gemeenteraad had ingestemd met een monument én behoud bomen. Het besluit om het aangepaste monument te plaatsen, zou volgens de bewoners moeten worden herzien.  Ook omdat het indruist tegen het groen en milieubeleid. Daarom zijn ze een petitie gestart.

Waar kunt u tekenen?
De petitieformulieren treft u aan op het Wijkcentrum d’Oude Stadt, maar in de buurt ook op het Pintohuis en de Boomsspijker.

Geen recht op gezonde lucht?

27 december 2017

Hoewel Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, valt dat de Staat op dit moment niet te verwijten, oordeelt de rechter vandaag. Milieudefensie en 57 Nederlanders eisten in de rechtszaak dat de Staat stopt met schenden van het mensenrecht op gezondheid en dat Nederland in ieder geval moet voldoen aan de Europese normen. De rechter velde vandaag een tussenvonnis in de zaak.

De rechtbank oordeelt in het vonnis diverse malen dat de Staat de Europese luchtkwaliteitsregels schendt, omdat nog steeds niet overal in Nederland aan de grenswaarden wordt voldaan. Maar de rechter oordeelt ook dat het probleem zo complex is, dat het de Staat niet te verwijten valt dat hij nu en zelfs in 2020 nog niet voldoet aan de Europese grenswaarden. Ook hadden Milieudefensie en de mede-eisers volgens de rechter nog duidelijker moeten bewijzen dat maatregelen tekort schieten en dat iemand hier concreet schade van heeft ondervonden.

Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie: “Dat is echt de wereld op z’n kop. Het is allang duidelijk dat mensen daar concreet schade door ondervinden. Duizenden mensen worden ziek of overlijden vroegtijdig. De GGD en longartsen slaan daar alarm over, er is veel wetenschappelijk onderzoek. Is dat niet genoeg? De Staat krijgt vandaag helaas het voordeel van de enige twijfel die de rechter daarin kennelijk nog voelt. Met als gevolg dat hoognodige maatregelen misschien nog langer uitblijven en mensen blijven lijden onder de ongezonde lucht. Hoger beroep ligt voor de hand, maar moeten we verder bespreken met onze advocaat”.

Mede-eiser Paul Busker uit Amsterdam: ”De overheid wil mij als burger niet beschermen. De rechter kan daar blijkbaar niets aan veranderen. Dat vind ik heel erg. Ik word nu gedwongen om lucht in te ademen waar ik ziek van word, ik heb er dagelijks veel last van. Maar van de ongezonde lucht in ons land kan uiteindelijk iedereen ernstig ziek worden, je merkt de gevolgen vaak niet meteen. De lijdensweg die je dan ondergaat gun ik niemand. Daarom blijf ik me inzetten voor minder uitstoot. Iedereen heeft gezonde lucht nodig”.

Met het oordeel van vandaag staat de rechtbank lijnrecht tegenover andere Europese rechters, die in vergelijkbare zaken in Engeland, België en zeer recent Tsjechië juist hebben geoordeeld dat nationale overheden bij dit soort overtredingen tot de orde moeten worden geroepen. De rechter gaat in het vonnis mee met het standpunt van de Staat, die onder andere had gesteld dat ‘knelpunten in de binnensteden doorgaans noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van de binnensteden’.

Kort geding
De rechtbank stelde Milieudefensie in september nog in het gelijk in een kort gedingprocedure, en veroordeelde de Staat tot het maken van een nieuw Luchtkwaliteitsplan en tot het identificeren van de knelpunten en treffen van maatregelen. De Staat heeft zich bij die uitspraak neergelegd en is onmiddellijk begonnen met het uitvoeren van de veroordeling. “Die winst is binnen en blijft gewoon staan, zeker nu de staatssecretaris op de dag van dat vonnis heeft verklaard daartegen niet in beroep te zullen gaan’, zegt de advocaat van Milieudefensie, Phon van den Biesen.

Anne Knol: “Ook in de politiek is al aangekondigd dat meer gedaan moet worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, en dat naar het strengere beschermingsniveau van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gestreefd. Ik ga er van uit dat het recht op gezondheid bij de politiek wel overeind blijft”.

Oneerlijk
De uitspraak van vandaag is een tussenvonnis. De rechter wil namelijk onder andere verder uitzoeken of de mede-eisers voldoende ontvankelijk zijn. Milieudefensie gaat de uitspraak samen met advocaat Phon van den Biesen verder bestuderen. Anne Knol: ‘Ondertussen gaan we hoe dan ook door met onze strijd voor gezonde lucht. Wij vinden het oneerlijk dat zoveel mensen zo’n hoge prijs moeten moeten betalen, omdat de overheid per se 130 kilometer per uur op de snelweg wil toestaan, of mensen met oude diesels in een stadscentrum wil laten rijden.” In 2018 gaat Milieudefensie met honderden ‘luchtwachters‘ aan de slag om gemeenten aan te zetten om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht en prettige, leefbare steden.

Kerstsluiting

23 december 2017

Wegens de Kerstvakantie is wijkcentrum d’Oude Stadt voor inloop gesloten van zaterdag  23 december tot en met dinsdag 2 januari 2017. Vanaf woensdag 3 januari verwelkomen wij u graag weer op onze locatie in de Nieuwe Doelenstraat 55.

Plezierige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

En niet vergeten:

Nieuwjaarsreceptie donderdag 10 januari 2017
van 17:00 – 19:00 uur

Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

22 december 2017

In de vakantieperiode ligt sinds 22 december op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat wel allemaal erg stiekem. Niets er van is te vinden op de site van amsterdam.nl alleen via officiëlebekendmakingen.nl.  Kom in actie. Hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo
Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo is opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan vervangt het eerder opgestelde bestemmingsplan Groot Waterloo 2008. De plannen zijn hier digitaal in te zien.  De stukken die gebruikt zijn voor het advies van de Bestuurscommissie Centrum van 3 oktober vindt u hier (agendapunt 6).

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal wegen in het plangebied overschreden. Dit college van B&W vindt dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn. Daarom is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen…...

Stuitend
Op verzoek van de bewoners in de Valkenburgerstraat
door de gemeente geluidsmetingen gedaan door geluidsbureaus. De uitkomsten van die metingen moeten nog bekend worden gemaakt. De metingen zijn de basis voor een advies op reducerende maatregelen. Ergerlijk is dat voor de aanpassingen van het Bestemmingsplan Groot Waterloo DPA/ Cuberg-Huygen ook onderzoek heeft gedaan naar het omgevingsgeluid (Conceptrapport, 6 juni 2017). Het rapport blijkt te zijn geschreven voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, zodat de hogere waarden toch kunnen worden aangevraagd. Het voorschot dat de gemeente neemt met dit ontwerpbesluit is stuitend: past de norm niet meer met de realiteit, dan past het college toch gewoon de (geluids)norm aan! Terwijl op bladzijde 21 van het DPA-rapport staat dat de mogelijkheden om geluid te reduceren o.a. ligt in: maatregelen aan de bron, zoals geluidsreducerend asfalt, snelheidsbeperking en/of terugdringen verkeersintensiteit. Allemaal oplossingen waarvoor niet gekozen wordt, omdat in stedelijke verkeersplannen daar niet in is voorzien.

Kom in actie
Op grond van de Wet geluidhinder zijn gemeenten verplicht geluidskaarten op te stellen. Op basis daarvan dienen zij actieplannen op te stellen en daarover te communiceren met burgers. Een actieplan om te zeggen dat de norm omhoog moet is ook een plan, maar niet een plan dat bewoners hoeven te accepteren. Juist nu het ministerie betoogt dat er bezwaar gemaakt moet worden tegen (verkeers)besluiten om de rechter(????) te laten toetsen of de milieunormen veilig gesteld worden is dit het moment om dit ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te veranderen door uw zienswijze.

Totaal twee zienswijzen
Tot uiterlijk 1 februari kunt u zienswijzen indien op de twee ontwerpen (bij verschillende instanties):

 • Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.
 • Zenswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.

Inspraak op deelfiets

21 december 2017

 

Eerste Rondje Stopera

21 december 2017

Woensdagavond 20 december om 19.30 uur stonden er zo’n 80 betrokken Amsterdammers voor het stadhuis om deel te nemen aan het eerste Rondje Stopera. Terwijl binnen de gemeenteraad vergaderde. d’Oude Stadt is medeorganisator van het Rondje Stopera.

De aanwezigen kwamen omdat de luchtkwaliteit in Amsterdam slecht is. De ervaring van de afgelopen jaren is dat als Amsterdammers onze bestuurders erop wijzen hoe vies en schadelijk dat is, deze het probleem bagatelliseren en relativeren en proberen uit alle macht onder hun verantwoordelijkheid uit te komen. Daarin slagen zij frustrerend goed.

Recht op gezonde lucht
Sinds 7 september ligt er een rechterlijk bevel om zo snel mogelijk maatregelen te nemen op plekken waar de Europese normen overschreden worden. Daar is nog niets mee gedaan. Het geduld is op. Met Rondje Stopera eisen Amsterdammers het recht op om schone lucht te ademen. Het recht om in schone lucht te leven. De concrete eis is dat de luchtkwaliteit in Amsterdam minimaal voldoet aan de normen die de wereld gezondheidsorganisatie voor goede luchtkwaliteit heeft bepaald.

Tom Helmer, medeorganisator: “En omdat de rechter zegt dat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk beter moet, kan dit niet een kwestie van lange adem zijn. Daarom zijn wij hier weer bij de volgende vergadering van de gemeenteraad op woensdagavond  24 januari. En ook tijdens die van 14 februari en ook tijdens die daarna. Wij hopen jullie dan ook weer te zien op hetzelfde tijdstip. En we hopen dat jullie dan allemaal weer iemand meenemen. Zodat Rondje Stopera zal groeien. Laten we gaan lopen! Tegen de klok in graag. Een hele fijne wandeling!”

Nazit
Een deel van de aanwezigen ging in op de uitnodig om bij d’Oude Stadt dit eerste rondje te evalueren.  Veel kennis bleek aanwezig en ook ideeën voor een volgende ronde. De organisatoren vroegen ook hulp om de opkomst voor de volgende keren te laten groeien. Zo zoeken de organisatoren mensen voor media, PR en communicatie (Social Media), maar ook vormgevers en fondsenwervers. Wilt u ook wat voor Rondje Stopera willen doen? U kunt een email sturen naar: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam.

Vraag maar niets meer ...

14 december 2017

Daar hebben we er weer zo’n enquête.

De eerste vraag: Woont u in Amsterdam, OF onderneemt u er? OF werkt u er? OF studeert u er? Een combinatie kan niet. De meeste mensen zullen dus gedwongen zijn om zo’n vragenlijst meerdere keren in te vullen. Je zal toch als werkende Amsterdamse ondernemer een avondstudie doen. Pffff …
Lekker betrouwbaar, lekker representatief.

Na zo’n eerste vraag houden wij het al voor gezien. Want het doet het ergste vermoeden voor de rest. We hebben geen trek meer in domme vragen. We doen niet meer mee.

De laatste keer mochten we kiezen wat er in plaats van op te heffen parkeerplaatsen moest komen. Een fietsenrek of en afvalcontainer. Dat hangt er maar van af waar dat is, toch? En had het ook een boom mogen zijn of iets anders groen? Of een bankje? Of een schommel? Of gewoon wat meer loopruimte? Nee, die keuze was er niet. Conclusie uit de enquête: we willen met z’n allen … (iets wat we eigenlijk helemaal niet willen).

 

Houtstook

14 december 2017

Bij de open haard en de houtkachel komt zoveel fijnstof vrij, dat niet alleen de verre omgeving loopt risico’s door de schadelijke rook, maar ook de gebruiker binnenshuis. Fijnstof is slecht voor de gezondheid.

Wie aan fijnstof denkt, denkt aan (zwaar) dieselverkeer. Onderschat wordt echter de gevolgen van houtkachels en open haarden. In Duitsland is uitgerekend dat er daar jaarlijks 18.000 ton fijnstof vrij komt door houtstook. Dat is meer dan alle vrachtwagens en auto’s uitstoten.

Fijnstof
Bij houtstook komen de kleinste fijnstofdeeltjes vrij, die voor mensen zeer schadelijk zijn. De zeer kleine deeltjes (kleiner dan 2,5 micrometer) inademen, levert op den duur niet alleen in de longen schade op, maar dringen door in de bloedbaan. En dat heeft een schadelijk effect voor het hele lichaam. De WHO schat het aantal doden door fijnstof in Europa op 60.000 per jaar. Europa schat dat risico veel hoger in. Vlak voor de kachel waar de meeste mensen zitten worden in de praktijk zeer hoge fijnstofwaarden gemeten. Houtstook is niet duurzaam en doet je gezondheid dus geen goed, aldus de GGD Amsterdam.

Rondje Stopera

10 december 2017

Op woensdagavond 20 december om 19.30 uur op Amstel 1 start het bewonersinitiatief Schone Lucht en Ruimte het Rondje Stopera.

 

 

Beste belangstellende,

De luchtkwaliteit in Amsterdam is beroerd. Berichten over hoe schadelijk dat is voor inwoners stapelen zich op. Toch maakt de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen.

​Woensdagavond 20 december willen wij laten zien dat er draagvlak is voor schone lucht. Om 19.30 uur, als de Gemeenteraad begint te vergaderen, verzamelen we bij Amstel 1, voor het stadhuis. Dan beginnen wij met ons eerste Rondje Stopera: een uur rondjes om het stadhuis lopen. Wij nodigen alle inwoners en organisaties in Amsterdam van harte uit om mee te doen!

Een paar weken later, als de Gemeenteraad in januari vergadert, komen we terug. Rondje Stopera wordt een terugkerend evenement. Wij blijven lopen tot de lucht in Amsterdam schoon is.

Woensdag 20 december sluiten we vanaf 20.30 af met een drankje in Wijkcentrum d’Oude Stad, Nieuwe Doelenstraat 55. Wees ook daar welkom!

Daarom; wees actief, help mee de stad leefbaar te houden. Kom woensdag 20 december om 19.30 uur naar de ingang van de Stopera op Amstel 1 en loop mee voor meer schone lucht en ruimte in Rondje Stopera. Neem anderen mee. Vertel het verder.Tot ziens.

Hartelijke groet,
Bewonersinitiatief Schone lucht en ruimte

Rondje Stopera ondersteunende organisaties zijn:

Volg ons op Twitter: @RondjeStopera
Volg ons op Facebook: @RondjeStopera
E-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam
Website: schoneluchtenruimte.amsterdam

 

Ouderenvriendelijk?

8 december 2017

Op 8 december heft de Ouderen Advies Raad Centrum een tweede symposium gehouden over Mobiliteit Buitenshuis, deze keer in de Boekmanzaal van het stadhuis:

Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’
oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”

Het was een goed bezochte bijeenkomst, de verwachtingen waren hoog. Het eerste programma-onderdeel, een korte presentatie van een onderzoek door HVA studenten en van de wandelingen door verschillende buurten was veelbelovend. Deze wandelingen, uitgebreid gedocumenteerd op http://www.buurtkijken.nl/amsterdamcentrum, lieten tal van knelpunten zien die iedereen iedere dag in iedere buurt kan tegenkomen. De conclusies van de organisatoren van de wandelingen was duidelijk: er is heel veel mis. Sommige misstanden zijn op te lossen door technische ingrepen in de openbare ruimte: het egaliseren van trottoirs, het beter zichtbaar maken van souterrain ingangen, een betere plaatsing van straatmeubilair.

Andere problemen hebben te maken met gedrag: fietsen, scooters die overal en nergens neergezet worden. Fietsers en scooters die niet stoppen als iemand wil oversteken, ook niet bij zebrapaden. Maar ook winkeliers die te veel spul buiten uitstallen. Steeds meer steigers die zonder nadenken worden neergezet, terwijl het best anders kan. Het merendeel van de terrassen waaiert uit.

Meten met RIVM

6 december 2017

Het RIVM organiseerde 6 december het symposium Samen Meten. Aandacht werd gevraagd voor de huidige mogelijkheden en wat burgers kunnen doen met zelfmeten van hun leefomgeving.

Tijdens het Symposium deelden gemeenten en burgers hun ervaringen met het (zelf) meten van het milieu. En het gaat allang niet meer over luchtkwaliteit alleen, maar de kwaliteit van de gehele leefomgeving wordt gemeten. Ook geluid(soverlast), temperatuur, vochtigheid, waterkwaliteit, straling. Alles wat de directe  leefomgeving wenst te weten is te meten.  Of het nu in de stad, bij de industrie of op het platteland is. In speciale innovatielabs, smart city projecten of als buurtinitiatief. Er wordt steeds meer gemeten met goedkope sensoren. Het gaat bij het RIVM in eerste instantie om de burgers bewust te maken van hun leefomgeving.

RIVM meet de leefomgeving op een aantal punten. Ook op luchtkwaliteit, op maar een beperkt aantal plekken in het land. Voor de rest van het land, op straatniveau zelfs, berekent het RIVM de luchtkwaliteit met modellen. Dat kan wel eens leiden tot onnauwkeurigheden, door verkeerde data en/of feitelijk veel meer en vervuilend verkeer. Combineren met andere databronnen, bijvoorbeeld met metingen van gezondheid, gaat nieuwe interessante informatie bieden. Op dit moment houden we ons bezig met zaken als hoe de sensoren te kalibreren en hoe om te gaan met drift in de signalen. Dit experimenteren doen we samen met anderen in pilotprojecten, zoals in het Utrecht Science Park Innovatielab Leefomgeving. We presenteren vandaag een eerste versie van het dataportaal Samen Meten. Hierin kunnen burgers en overheden hun metingen van de leefomgeving centraal ontsluiten. Als RIVM willen we die gegevens kalibreren en gebruiken in onze monitoring. Komend jaar hopen we de eerste sensordata maar bijvoorbeeld ook satellietdata en real-time verkeersdata te koppelen aan de modellen voor de monitoring en publieksinformatie.

Een aantal bestaande initiatieven liet zien dat er al een infrastructuur ligt. Daar op is te zien wat er gemeten wordt aan fijnstof, maar o

 

RIVM wil in 2020

Kluit

1 december 2017

Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens had een (selecte) uitnodiging verstuurd voor de onthulling van de CityTree. Aanwezig: politici, pers, ambtenaren, de fabrikant en een select handjevol bewoners aan de Valkenburgerstraat.

Vandaag is het eerste CityTree paneel onthuld door Wethouder Pieter Litjens (VVD) en Jeanine van Pinxteren, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie centrum. Dit is de eerste van acht in totaal die in de Valkenburgerstraat geplaatst gaan worden. Vier aan elke zijde, om de 80 meter. De panelen bevatten aan beide kanten een filter van mos en plantjes die de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opneemt. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. Daarnaast is er een wateropslag, pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop. De kosten € 200.000,-. Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van.

Proef
Het is een proef, omdat de GGD Amsterdam eerder aan wethouder Choho liet weten dat de werking van de citytrees “uitermate onwaarschijnlijk” is. Maar door er 8 stuks in een straat te plaatsen wil de gemeente in 2018, in een periode van 6 tot 10 maanden een proefopstelling in de Valkenburgerstraat faciliteren. De fabrikant meent dat door een strategische plaatsing van de plantjes op de lokale luchtstromen van groot belang is. Alle meetresultaten kunnen bewoners t.z.t. volgen via een QR-code.

Bewoners
De bewoners vinden het fijn dat de politiek eindelijk door heeft dat het zo niet langer kan met de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat. Ook zien ze een omslag in het niet langer verhullen dat van al het verkeer door de Valkenburgerstraat 60% dus doorgaand verkeer is. Die hoeven er dus niet te zijn. Niet alleen de GGD maar ook RIVM en Milieudefensie vinden de nu triomfantelijk “geplante” mosboompjes camouflage van het echte probleem. Bewoners voelen zich dus door deze CityTrees met een kluit het riet ingestuurd. De wethouder laat immers met zijn oplossing duidelijk zien dat hij kiest voor verkeer, want als hij echt begaan is met de gezondheid van de bewoners in deze straat dan had hij al voor 2015 actie ondernomen. Immers toen had de stad al aan de normen voor stikstofdioxide (NO2) moeten voldoen, nu de drie! meetpunten van de GGD in de Valkenburgerstraat melden dat deze al jaren lang boven de maximale norm van 40 μg/m³ liggen.

Bronaanpak
De rechter in het geschil tussen Milieudefensie en de Staat geeft duidelijk aan dat overheid op korte termijn de concrete acties moet ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En die acties moeten dan ook wel werken. Of die CityTrees echt helpen weten de bewoners pas over 9 maanden. Maar dat kan je alleen bewijzen als de in een gecontroleerde omgeving plaats; een tent er om heen dus. De bewoners willen dus nu een bronaanpak. Net zoals de GGD”Amsterdam zegt: “Bij voorkeur wordt de uitstoot beperkt aan de bron: gemotoriseerd wegverkeer, et cetera. Daardoor nemen de concentraties NO2, roet en PM10 (en andere componenten) in drukke straten af.

Hoe verder
De bewoners willen dat de gemeente een visie ontwikkelt op de Valkenburgerstraat en omgeving. Samen met de bewoners. Bewoners dromen over een groene oase in deze betonwoestenij. Zij willen in ieder geval de beloofde stadsstraat na oplevering van dit complex Markenhoven in 1997. Iedereen is voorstander van een autoluwe binnenstad. Er moet dus een oplossing komen voor het verkeer, dat er desnoods onderdoor mag en een AMSTEL-IJPARK er boven. Over echte oplossingen moet worden gepraat met de gemeente. Bewoners spreken al jaren met de partijen die nu bij de plannen van de gemeente betrokken worden. Aangekondigd is ook dat in maart 2018 begonnen wordt met de vergroening van de IJ-tunnelmond. Verdere vergroening van de Valkenburgerstraat zelf staat pas in het vierde kwartaal 2018 in de planning.

Achtergrond
De luchtkwaliteit is in de Valkenburgerstraat door het drukke verkeer slecht. Door Milieudefensie, de Waag (beide met bewoners), maar ook de GGD Amsterdam meten dat de Europese norm voor Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstraat fors wordt overschreden. Per 2015 is die Europese norm 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). De metingen zitten daar boven. Dat is een gezondheidsprobleem.

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

30 november 2017

Barbera Lavell, gebiedscoördinator Westelijke binn…

Buurtparkeren.nu

29 november 2017

De initiatiefnemers van Buurtparkeren informeren buurtbewoners en ondersteuners/sympathisanten dat zij het stokje willen overdragen. Het plan Buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte –zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Echter de politiek……..

Beste buurtbewoners en ondersteuners/sympathisanten van Buurtparkeren,

Proef
Naar aanleiding van onze petitie en het debat in de Zuiderkerk over Buurtparkeren – nu bijna vier jaar geleden –  ontvingen we steun van bijna 1000 bewoners en van bijna alle politieke partijen om een solide proef Buurtparkeren te houden, hetgeen ook in het coalitie akkoord van onze gemeenteraad werd opgenomen.

Schijn
Maar schijn bedriegt en het is ons na 4 jaar professionele tegenwerking inmiddels zonneklaar dat de gemeente niets ziet in ons voorstel. Naar haar mening heeft ze het parkeer- en zoekverkeerprobleem al voldoende onderzocht en ze zal er geen verder onderzoek naar doen. Daarmee is duidelijk dat alles in grote lijnen blijft zoals het was. Lees bijvoorbeeld bijgaande nieuwsbrief van de gemeente die wij onlangs in onze brievenbus vonden, waarin onder de kop ‘parkeeroverlast Groenburgwal’ het parkeer- en zoekverkeerprobleem wordt gebagatelliseerd tot een fractie van het gebied waar het om gaat. Ook wordt gesuggereerd dat de daarin voorgestelde maatregelen – die helemaal niets met Buurtparkeren te maken hebben – het gewenste resultaat zouden zijn van onze gezamenlijke inzet om de toegezegde solide proef Buurtparkeren te realiseren. 

Werkelijkheid
Op onze website kunt u lezen wat de politieke partijen in werkelijkheid met hun eerdere toezeggingen hebben gedaan. Daar leest u ook wat wij de afgelopen jaren hebben geprobeerd, en hoe wij telkens door wethouder Litjens en ambtenaren – daarbij ondanks eerder gedane beloftes gesteund/gedoogd door vrijwel alle politieke partijen – professioneel zijn ondermijnd.

Buurtparkeren
Ons plan buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte –zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Met uw steun – door het tekenen van onze petitie en/of uw financiële bijdrage – hebben wij de afgelopen jaren onze uiterste best gedaan, maar uiteindelijk bleek de Raad zelfs de reeds toegezegde proef met Buurtparkeren onze binnenstad niet te gunnen.

Overdracht
Als initiatiefnemers zit onze termijn er op. Onze inspanningen hebben gelukkig wel ammunitie en documentatie opgeleverd voor een levensvatbaar vervolg, waarbij onze website online kan blijven. En met nieuwe verkiezingen in aantocht en de frisse energie van nieuwe gemotiveerde bewoners en politici die ons initiatief over willen nemen kan Buurtparkeren alsnog een energiek vervolg krijgen. U kunt zich daarvoor tot eind december bij ons aanmelden, want dat is het laatste moment waarop wij als initiatiefnemers de fakkel over willen dragen. Graag bedanken we tevens diegenen die ons tot nu toe actief hebben bijgestaan.

In de hoop dat gemotiveerde bewoners zich voor het vervolg willen inzetten en zich aanmelden via info@buurtparkeren.nu en met dank voor uw steun en vertrouwen,

Ben van Duin, Dick Verhaar, Peter Slagter, Joost Geise en Guido Pouw


Website: www.buurtparkeren.nu

Van scheve stoeptegels tot ...

25 november 2017

UITNODIGING: De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum nodigt u uit, in samenwerking met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HVA), voor een symposium op 8 december:

Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’ 

oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?” – 2e ronde

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 8 december 2017,

van (13.15 inloop) 13.45 tot 17.00 uur,

in de Boekmanzaal van het Stadhuis,

Waterlooplein 1, Amsterdam

 In oktober 2016 heeft de Ouderen Advies Raad Centrum een symposium gehouden over Mobiliteit Buitenshuis, met als ondertitel “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?” Omdat de aanwezigen het een goede bijeenkomst vonden en wij er graag dieper op in wilden gaan hebben we sindsdien een aanjaagteam, een onderzoek (door studenten van de HVA), en een vijftal wandelingen (‘schouwen’, met stadsdorpen en ambtenaren) achter de rug. De door Colloci beschikbaar gestelde en ervoor speciaal ontwikkelde website www.buurtkijken.nl is daar de weerslag van.
Nu we de resultaten daarvan willen laten zien om er verder over te discussiëren willen wij al diegenen uitnodigen van wie we hopen dat ze  in deze materie en dus in deze middag geïnteresseerd zijn. De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Evelien Eshuis.

Het programma:

13.45:  Presentatie van de resultaten in woord en beeld van het onderzoek en de wandelingen door enkele betrokkenen.

14.45: Thee- en koffiepauze

15.15: Inleiding van Katinka Fledderus, verkeerskundig ingenieur bij de gemeente, over ‘shared space’ – of zoals wij het in het Nederlands willen noemen ‘Dat lossen we samen op’. Na die inleiding discussiëren wij met haar en andere experts.

16.15: Afsluiting: Conclusies die we meegeven aan o.a. Bestuurscommissie, c.q. Gemeente. Tot slot bieden wij u nog een drankje aan

 

Stuurt u een mailtje aan mij als u wilt komen?

Namens de OAR Centrum,

Tonny van Velzen

tonnyvv@versatel.nl

Hinder nieuw evenementenbeleid

23 november 2017

Op initiatief van de fractie van de Partij voor de Dieren waren op donderdagavond 23 november zo’n 35 personen aanwezig in d’ Oude Stadt om te praten over het Nieuwe Evenementenbeleid. Niet alleen over de geluidshinder in de binnenstad, maar ook in parken en de negatieve effecten daar voor flora, fauna, bezoekers en het budget van parkbeheerders.

Een statutaire taak van d’Oude Stadt is het behoud van het leefmilieu waar dit dreigt te worden aangetast door overlast van ….. evenementen.. (artikel 2 lid 1b). In 2016 en 2017 zijn door de gemeente Amsterdam stappen gezet naar een “nieuw” Evenementenbeleid.  Daar is samen met d’Oude Stadt door bewoners(groepen) flink tegengas op gegeven. Er lopen zelfs procedures bij de rechtbank over de hinder bij evenementen.

De Partij voor de Dieren vindt het nuttig om met bewoners te praten over het evenementenbeleid. Gesproken is in d’Oude Stadt, omdat het stadhuis nog steeds aan het verbouwen is. Directe aanleiding is dat het evenementenbeleid op 11 januari 2018 om 13:30 uur wordt besproken in de commissie Algemene Zaken.  Op 9 januari is er een technische sessie met de raadsleden.  Doel van deze avond is om te luisteren naar de problemen bij evenementen en of het “nieuwe” evenementenbeleid dat oplost. Bekeken zal worden welke mogelijke stappen er nog te ondernemen zijn.

Problemen
Verschillende bewonersgroepen waren aanwezig en hadden al dan niet een presentatie verzorgd als inleiding op de problemen en ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

   • Diemerveld: Geen ‘gewoon’ stadspark, maar ‘ruigtegebied/struinnatuur’. Het heeft hoge natuurwaarden en grote biodiversiteit en is deels ecologische verbindingszone.
    Vanwege ondergrond geen grote festivals mogelijk, maar als je naar de nieuwe locatieprofielen kijkt dan zijn problemen voorspelbaar.
   • NSG: legde samen met de opsteller van van de hinderwet regels op geluid uit dat de norm van 85dB(C) te hoog is. Niet alleen omdat de hinder binnen, met de ramen dicht, onduldbaar is. Voor evenementen in parken en natuurgebieden draagt het geluid zeer ver. En dat betreft vooral de bastonen. Het “neiuwe”beleid gebruikt de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI). Maar het verschil tussen industrie lawaai (monotoon) en muziek (variabel), maakt dat de norm voor muziek nog lager moet zijn! Daarom pleit de NSG dat op de HMRI:
    • geen muziekgeluidcorrectie toegepast;
    • geen bedrijfsduurcorrectie toegepast;
    • geen meteocorrectie wordt toegepast;
    • meet- en beoordelingstijd bestaat uit aaneengeschakelde perioden van 3 minuten, dit is een continu proces;
    • altijd meten en rekenen met meewind;
    • gestelde geluidsnormen worden op zeer korte afstand voor de gevel van de woning genormeerd;
    • geen gevelcorrectie wordt toegepast.

    De NSG meldt dat als bijvoorbeeld bij de plaatsing van de geluidsboxen, waarbij geen rekening wordt houden met de wind, hele grote gebieden in de geluidshinder komen te liggen (kilometers verderop). Ook pleit de NSG voor forser af-filteren van de bastonen; die dragen het verst. En wenst dan ook maatwerk bij de locatie keuze:  bijvoorbeeld: door een maximaal dagen regeling per locatie te stellen, of kies een (andere) locatie waar geen of weinig hinder wordt verwacht, of richt het podium naar minste omwonenden. Ook wordt aandacht gevraagd voor tijdig informeren van de (ruime) buurt en  handhaaf ook als het misgaat.

  NSG: Het voorgestelde Evenementenbeleid is een decibellenbeleid geen hinderbeleid.

  • Gaasperpark (EHS) maakt melding van het grootschalige uitdunnen van de flora (elk jaar!) ten behoeve van grotere evenementen. De evenementendruk wordt groter. Tot nu: 2 grote evenementen (tot 20.000 bezoekers), dat worden er 3. Op de zuidoever waar eerst niks was, mogen nu ook evenementen gehouden worden (max 3000). En op de Oostoever nu: 1 dance event (max. 5000 bezoekers), maar straks er twee ‘geluidsarme’ evenementen er bij (max. 3000). Het gevolg van evenementen en beleid van Groengebied Amstelland is dat het Gaasperpark wordt beheerd als evenemententerrein, niet als natuurgebied! En dat is het negeren van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Dus vernieling van fauna en flora en biodiversiteit en geluids- en andere overlast.  De winst met het toelaten van evenementen verdampt door de kosten van het herstel ( beheertekort € 280.000,-).
  • Oosterpark

Valincidenten en valangst

19 november 2017

In de Nieuwmarktbuurt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de perceptie van omgevingsfactoren door ouderen in relatie tot valincidenten en angst om te vallen. Ook is bepaald hoe die perceptie hun mobiliteit en gedrag buitenshuis, alsook activiteiten en participatie beïnvloedt. Hierdoor is een uitspraak te doen over het belang van deze externe omgevingsfactoren in valpreventie.

Valincidenten en angst om te vallen komen vaak voor onder ouderen. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal valongevallen gestaag toe en wordt de vraag naar valpreventie in de zorgsector steeds groter. Tegelijkertijd is er een toenemende noodzaak om de openbare ruimte veilig en toegankelijk te maken voor de oudere bevolking in het kader van internationaal beleid zoals “agefriendly cities”.

Bij het onderzoek is gebruik maakt van “mixed methods” om de vraagstellingen te onderzoeken. Uitkomst van het onderzoek is een overzicht van de factoren die voornaamste probleem vormen, en dat de openbare ruimte de doorslaggevende beperkende factor kan zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat biopsychosociale factoren een voorname rol spelen bij de perceptie van de omgeving. Het onderzoek draagt bij aan het inzicht onder zowel mensen werkend in de gezondheidszorg (e.g. fysiotherapeuten en geriatrie artsen) als beleidsmakers. En helpt om de aanpak van valpreventie te verbeteren (advies aan ouderen, training), sociaal beleid en beleid t.a.v. het hervormen van de publieke ruimte. De onderzoekers bepleiten verder onderzoek hoe omgevingsfactoren kunnen worden geïntegreerd in de multifactoriële aanpak van valpreventie met als doel dat ouderen zich in de stadsjungle makkelijker en zonder vallen en valangst kunnen begeven.

Leitmotief
De uitgangspunten uit 1991 van de Verenigde Naties voor oudere personen (onder zelfstandigheid, artikel 5): “Oudere personen moeten kunnen leven in omgevingen die veilig zijn en kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en veranderende capaciteiten”.

De onderzoekers verwijzen naar het leitmotief, maar realiseren zich dat het onderzoek is opgesteld voor woonbuurten, niet voor “tourist districs”.

Nu is het relatief behoorlijk onveilig om je als oudere te mengen in de publieke ruimte, op straat te begeven dus. Het zijn de biopsychologische factoren van de oudere zelf die doorslaggevend zijn of men zich vandaag op straat begeeft of niet. Met het afnemen van de beschikbare energie (dat heet in onderzoeksjargon ook wel “het afnemen van de functionele reserve”) leidt dat in onze buurt relatief snel tot minder maatschappelijke participatie van de ouderen. Zeker als er niet een wending komt in de visie op de buurt: is het een woonbuurt of een “tourist district” met bewoners als figuranten? Zeker als er niet een creatieve oplossing komt voor de in dit onderzoek genoemde obstakels en belemmeringen. Maar van wie moeten die creatieve oplossingen dan komen?

Andere visie nodige van het stadsbestuur
Het onderzoek vraagt om een andere inzet van de stad dan tot nu toe gecommuniceerd. De huidige
visie van het stadsbestuur op dit oude stadsdeel is dat dit gebied tegenwoordig door de gemeentelijke politici promotioneel gebruikt wordt als een toeristendistrict. De stoepen worden voor van alles en nog wat gebruikt en de oudere moet om de haverklap van het wandelpad af, de rijweg op. Dit brengt met zich mee dat er onvoldoende waarborg is voor behoud van lijf en leden van ouderen. Dus ondanks de grote drive van ouderen om onafhankelijk te functioneren in de buurt, fysiek, mentaal, sociaal, zal de cumulatie van de buurtkenmerken mettertijd een te grote belemmering worden. Ouderen merken dat er in het dagelijkse verkeer geen rekening wordt gehouden met hun relatief zwakkere positie. Deze zwakte wordt gewoon niet herkend, de oudere is geen “gehandicapte” en ook niet altijd “kwetsbaar”. Dat zijn twee begrippen waar de politiek wél vakjes en dus aandacht voor heeft in de beleidsstukken. Voor de “gewone” oudere heeft niemand oog, zo geeft de onderzoeksgroep aan.

De onderzoekers besluiten met: De gemeentepolitiek moet bij zichzelf eerst eens te rade gaan hoe men de Nieuwmarktbuurt beschouwt: op de eerste plaats als een woonbuurt of op de eerste plaats als een “tourist district”. Dat is wel een discussieavondje, of wat met de buurt waard.

Bijlage

 

Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

15 november 2017

De bewonersraad Nieuwmark-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda stond het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. De presentatie gaf aanleiding om een raadadres te sturen.

De Bewonersraad is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Alle buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán DE BEWONERSRAAD.

De Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo van 9 november besloot na de presentatie unaniem van zijn afkeuring blijk te geven door een raadadres te sturen.  Dat kunt u lezen in de Bijlage onder aan.

Bijlage

 • Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

 

 

 

Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

15 november 2017

Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe bestuurlijk stelsel. Drie politici en twee ambtenaren legenden uit hoe het zo gekomen is en wat er nu precies voor ligt. Doel was de beantwoording van vragen die leefden bij de ruim 40 aanwezige bewoners en hen van munitie te voorzien om hun inspraak vorm te kunnen geven.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het lopende inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel, dat loopt tot 6 september. Toch was het even zoeken naar de insteek van de avond. Gaan we het hebben over de structuur van een benoemd dagelijks bestuur (DB), in relatie met de gekozen adviseurs van dat DB, de stadsdeelcommissie, de ideeën om echte bewonersdemocratie wel vorm te geven, of de voorzet van Bewonersorganisatie 1018 (en d’Oude Stadt).  Wolfgang Hövelmann en Claudia Kleisterlee ambtenaren van de projectgroep Bestuurlijk Stelsel deden op verzoek de aftrap en probeerde de achtergronden van het nieuwe bestuurlijk stelsel te schetsen. Macha ten Bruggencate greep meteen in, omdat de politiek de keuze had gemaakt voor deze aanpak en dat de ambtenaren niet kon worden aangerekend.

Compromis
Het nieuwe stelsel blijkt een compromis, waarmee niemand echt gelukkig is. Het voorstel is gebaseerd op de Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018. Die zijn vastgesteld door het College. Daar valt niet meer aan te tornen. Opgemerkt werd dat de huidige nadere uitwerking ook gedaan is door de politiek. De ambtenaren konden zich die avond gelukkig beperkten tot technische toelichting op de vragen van bewoners.

Aanleiding voor de verandering moet volgens Brenninkmeijer via twee paden verlopen: cultuur en structuur. Nu ligt alleen een structuur voor inspraak.  En die is ook niet compleet. Er komt nog in oktober een plan van aanpak voor de burgerparticipatie in het nieuwe stelsel. Daar kan dan weer niet over ingesproken worden. Over het ontbreken van een aanpak om de cultuur te veranderen morde de zaal, gaf zelfs de kwaliteit van het ambtelijk korps de schuld.

De zaal betreurt het dat de discussie over het nieuwe bestuurlijk stelsel te veel “verpolitiekt” is, het is weer vooral een discours tussen politici en ambtenaren, er is te weinig oog voor wat de burgers echt nodig vinden, voor de “cultuur”.

De bewoners signaleren alleen maar onduidelijkheden en willen bijvoorbeeld weten hoe de benoeming van het Dagelijks Bestuur door B&W in de praktijk gaat uitpakken. Over de te kiezen “buurtgebonden bewoners” zag de zaal “Hadjememaar”-achtige toestanden.

Vragen over het bestuurlijk stelsel evenals uw inspraak kunt u sturen naar: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl

Voor meer informatie lees:

 • het verslag van de thema-avond Nieuw Bestuurlijk stelsel
 • VRAGEN, ANTWOORDEN EN ONDUIDELIJKHEDEN BIJ HET NIEUWE BESTUURLIJK STELSEL (wordt steeds aangepast).
 • lees ook de stukken op amsterdam.nl:  Inspraak inrichting nieuw bestuurlijk stelsel

Vervolg
Op 14 september een commissievergadering Algemene Zaken, dan nog een commissievergadering in de loop van november, gevolgd door een raadsvergadering eind november. Kandidaten voor de stadsdeelcommissies kunnen zich vanaf oktober laten registreren. De kandidaatstelling is vanaf februari 2018.

Experimenteren met bewoners

14 november 2017

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een zogenaamde klankbordgroep. Laatst dinsdag 14 november over de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst.

Burgerparticipatie
De klankbordgroep Valkenburgerstraat is onderdeel van een beperkt, maar wel erg langdurig burgerparticipatietraject. Dat gaat niet uit van eigen planvorming van de bewoner (zoals de uitvoering van het Amstel-ijPark), laat staan een gedelegeerde bevoegdheid, of in co-creatie samen een plan maken. Bewoners hebben een jaar geleden 40 ideeën aangedragen. De ambtenaren kwamen met 3 eigen ideeën, die niks deden aan de stikstofdoixidevervuiling (NO2). Ideeën die worden voorgelegd aan de klankbord in een “formele dialoog” (Gemeente Amsterdam anno 2017!).

Of onderdeel van experiment
In eerder klankbordgroepen werden de bewoners teleurgesteld over de bedachte maatregelen. De vorige keer kwam er maar 3 mensen opdagen. Dinsdag 14 november was het weer volle bak. Gepresenteerd werd het aanstaande onderzoek over langdurige geluidsmetingen in en om de Valkenburgerstraat, ook binnenshuis. Pas na de metingen wordt er een advies geformuleerd om de geluidsoverlast te verhinderen. Ook kwam even de vergroening van de straat weer ter sprake. Pas ergens maart 2018 gaat dat van start. Nieuw was de introductie van een negen maanden durende test met 8 gehuurde CityTrees (met optie op koop door de stad). Een object aan de straatkant die lucht aanzuigt en door het filter van levend mos voert om te ontdoen van fijnstof, stixstofdioxide en CO2.

Liever bronaanpak.
Hoewel de City Trees een 9 maanden durende test is, zijn de City Tree’s nóg een attribuut in een toch al rommelige Valkenburgerstraat. Het zijn 8 grote panelen, 3 meter breed en 4 meter hoog, die dwars op de Valkenburgerstraat komen. Bewoners zijn er niet gerust op hoe dat ruimtelijk, stedenbouwkundig en gevoelsmatig gaat uitpakken. De panelen benadrukken de scheiding van de twee zijden van de weg en accentueren daarmee juist de “Urban Canyon”, dat de Valkenburgerstraat is. Terwijl bewoners juist op zoek zijn naar meer verbinding, naar een betere cohesie in de straat en eigenlijk uiteindelijk een mooie straat willen, waar een visie achter zit. Een staat die belangrijke punten, gebouwen, monumenten en culturele plekken met elkaar verbindt. Een straat waar het prettig en gezond is om te wonen, te verblijven, door heen te lopen en te fietsen.

Kader
De ambtenaren verontschuldigden zich bijna, omdat zij door de wethouder Litjens gebonden zijn aan zijn kader dat er niks aan de hoeveelheid verkeer gedaan mag worden. Volgens bewoners is minder verkeer toch echt minder NO2 en minder geluidsoverlast. Tegen een geringere investering van de stad en met veel meer effect dan lokaal rond een object een beetje lucht zuiveren (als het al werkt).

Bewoners prikten al eerder door het speeltje van de ambtenaren heen (hobby’s maken geen beleid!) door te wijzen op de stelselmatige overschrijding van de Europees norm van Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstaat. Het raadsadres van de bewonersraad Nieuwmarkt/ Groot Waterloo heeft inmiddels een antwoord opgeleverd. Maar intussen ligt er een uitspraak van de voorzieningen rechter De Haag en oordeelt de rechter in januari over het schenden van het mensenrecht op gezondheid. De bewoners kijken ondertussen uit naar de verkiezing in maart 2018!

Gezonde lucht is een mensenrecht

14 november 2017

De Nederlandse staat moet stoppen met het schenden van het mensenrecht op gezondheid. Dat eiste Milieudefensie dinsdag 14 november bij de rechtbank in Den Haag in haar rechtszaak voor gezonde lucht tegen de staat, die Milieudefensie vorig jaar aankondigde. Een kort zittingsverslag.

De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daardoor loopt de gezondheid van zijn inwoners ernstige schade op. De staat overtreedt bovendien de luchtkwaliteitswet van de Europese Unie. In de bodemprocedure eist Milieudefensie samen met 60 burgers dat Nederland de mensenrechten in acht neemt, in het bijzonder het recht op gezondheid.  Om gezond te zijn moet de lucht nog veel schoner dan de Europese wet voorschrijft. Niet alleen de Europese normen die de gezondheid niet voldoende beschermen, maar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die twee keer zo streng zijn, zouden dus al een stap in de goede richting zijn. Door lagere grenswaarden dan de Europese te hanteren, wordt ook het risico minder dat de wettelijke Europese normen overschreden worden.

Pleit
De zitting begon om 9.30 uur. Het was een lange zit. Alles bij elkaar heeft de zitting bijna vijf uur geduurd. Er waren 59 eisers, waarvan 57 privé personen en verder Milieudefensie en AdemIn uit Rotterdam.

De advocaat van Milieudefensie startte met: “Dit is een zaak van leven en dood. Ons leven wordt in Nederland met gemiddeld 13 maanden bekort en vele burgers soms na een langjarig ernstig ziek zijn dood gaan. Dáár gaat dit over. En dat die situatie op de kortst mogelijke termijn afgelopen moet zijn”.  Hij gebruikte daarvoor de cijfers van de overheidsinstanties zelf (RIVM, Planbureau voor de leefomgeving enzovoort). Dat zijn cijfers/feiten die niet ter discussie staan. Volgens die cijfers staan 1.8 miljoen Nederlanders bloot aan een teveel aan luchtvervuiling. De stelling van Mileudefensie c.s. is dat de staat onrechtmatig handelt sinds de staat niet aan de grenswaarden voldoet.

De advocaat van Milieudefensie gaf uiteraard aandacht aan het kort geding vonnis van 7 september 2017 met het belangrijke oordeel dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn. Verbolgen was hij dat de staat dat vonnis niet correct naleeft. De staat koos juist niet voor de “kortst mogelijke” weg voor het vaststellen van een luchtkwaliteitsplan, maar besloot de lange weg van het wijzigen van het NSL te gaan.

NSL
De landsadvocaat, namens de staat, beriep zich tijdens de zitting steeds op het NSL op basis waarvan de nationale overheid in gesprek gaat met de lagere bestuursorganen. Let op, ‘in gesprek gaat’ hetgeen impliceert dat de nationale overheid niks gaat/kan afdwingen. Bovendien vindt er dan nog een belangenafweging plaats, waardoor bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer belangrijker is dan de gezondheid van omwonenden.

Voor de aanpassing, en dus aanscherping, van het NSL, naar aanleiding van de uitkomst van het Kort Geding van Mileudefensie, wordt ook weer minstens anderhalf jaar uitgetrokken. Overleg met de lagere bestuursorganen is hiervoor nodig. Polderen heet dat ook wel.

Een van de heikele punten betrof de vraag of het NSL nu wel of geen luchtkwaliteitsplan is, waar een burger zich op kan beroepen om handhaving van de norm te vragen. De praktijk leert dat dit niet het geval is. De advocaat van de staat beweerde dat het wel kan, via een omweg, namelijk het aanvragen van een verkeersbesluit. Dit is bijzonder omslachtig en het is nog maar de vraag of het in de praktijk werkt.

Berekenen of meten
Een ander heikel punt, hetgeen ook rond Schiphol speelt, is of berekenen net zo nauwkeurig is als meten; niet dus. Als het gaat om berekenen wordt gesproken over ‘toetsnormen’. Bij bijna alle 320.000 toetsnormen blijft de luchtvervuiling onder de grenswaarden, aldus de advocaat van de staat. Volgens de advocaat van Milieudefensie -gebaseerd op cijfers van het RIVM-  gaat het bij het berekenen van de luchtvervuiling, ten opzichte van meten, om een afwijking van 20 tot 25 %.

Bij herhaling was het verweer van de advocaat van de staat dat er een NSL is, dat er, in overleg met betrokken lagere bestuursorganen, maatregelen worden afgesproken, en dat het per saldo nog maar om een paar (hardnekkige) knelpunten gaat. De lucht wordt steeds schoner! Naar eigen zeggen streeft de rijksoverheid ernaar te voldoen aan de WHO normen (halvering fijnstof normen ten opzichte van de huidige EU normen).

Mileudefensie maakte in dit kader het punt dat de Staat nog altijd niet alle locaties waar het RIVM overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10” in kaart heeft. Er bestaat dus wel een kaart met plekken waar de concentratie boven de 40,5 μg/m3 ligt, maar niet van locaties waar statistisch gezien overschrijdingen te verwachten zijn. Vreemd is ook dat door de staat een neiuwe grens voor NO2 wordt geïntroduceerd: niet de Europese 40, maar 40,5 μg/m3, terwijl de kleinste overschrijding volgens eigen “berekeningen”, leidt tot meer plekken.

Het wordt niet beter
Ook krijgen we nog meer vervuiling. Immers zo’n 60% van de in het NSL voorziene projecten zijn nog niet (volledig) uitgevoerd. “Projecten” zijn binnen het NSL activiteiten die tot extra luchtvervuiling kunnen leiden (“maatregelen” zijn acties die de luchtvervuiling juist kunnen beperken). Vermoedelijk allemaal stil gelegd door de crisis. Een substantieel deel van de vervuilende activiteiten zit dus nog in de pijplijn.  De Advocaat: “Dat betekent dat de vervuiling van die andere 60% tot nu toe is opgespaard, maar die komt nog wel”.

Gemis
De actuele vraag welke maatregelen concreet zijn genomen, en welk resultaat die hebben gehad bleef zweven. De advocaat van de staat schermde met allerlei maatregelen, maar concreet werd dat niet voor wat betreft de afgelopen jaren. Volgens hem wordt op termijn wordt alles beter en schoner, was zijn teneur. Ga maar rustig slapen. Echter die stelling van de staat hield al geen stand in de uitspraak van 7 de voorlopige voorziening procedure. De uitspraak in deze bodemprocedure wordt op 17 januari verwacht.

Bijlagen

Met dank aan Frits.

Onverrichter zake

14 november 2017

Om 9 uur stond dinsdag 14 november op de rol bij de rechtbank Amsterdam de vergunning van uitzondering aller evenementen (EuroPride 2016…..). Iedereen was aanwezig, drie rechters!, de gemeente, AGP, de Omgevingsdienst en uiteraard de advocaat van en d’Oude Stadt samen met bewoners(organisaties). Toch werden we allen weer weggestuurd, zonder dat d’Oude Stadt en bewoners konden doen wat we van plan waren; het oude en nieuwe evenementenbeleid stevig op goede gronden onderuithalen.

De rechters bleken sinds kort op de hoogte te zijn dat er ook een zaak liep tegen de vergunning 2017.  Nota bene was de nu dienende beroepszaak ook al verdaagd, omdat op dezelfde dag (11 juli) ook de voorlopige voorziening diende tegen de vergunning Pride 2017…..En ja, kort gaat voor uitgebreid zoals de voorzieningenrechter motiveerde.

Vooraf overleg
En ja natuurlijk belde de griffier van de rechtbank of er niet gevoegd kon worden met de zaak tegen de vergunning 2017. De griffier kon toen echter geen duidelijkheid geven over enige datum voor het behandelen van het beroep 2017. De bewoners hebben er alle belang bij dat er door de rechter genormeerd wordt op de geluidsvolumes, juist nu deze zo buitensporig en ONNODIG hoog zijn tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement. En dan gaat het niet alleen om die paar uurtjes van de botenparade, maar ook om de langdurige lawaaiige feesten dagen er voor en er na. De griffier verzekerde afgelopen week dat de zitting doorging en tot een inhoudelijke behandeling overgegaan zou worden.

Procesbelang
De rechter had zijn twijfels over het procesbelang om de zaak 2016 door te zetten. Het belang van de zaak 2017 zag hij wel. Maar er zou immers ook nog een nieuw evenementenbeleid vastgesteld gaan worden. Op 12 januari komt dat onderwerp in de gemeenteraad, nadat het al vele malen was uitgesteld. De gemeente gaf trots aan dat er over dat nieuwe evenementenbeleid juist zo veel “gepraat” was met de bewoners. Maar de rechter begon al met de vaststelling dat deze zaak  vooral gaat vanwege de  te hoge geluidsvolumes en dat bewoners niet gehoord zijn. De rechter zag dat namens de bewoners steeds dezelfde argumenten terugkomen in de procedure. d’Oude Stadt gaf aan dat het belang er nu juist wel was, omdat de bewoners van de rechter verlangde dat hij normerend optreedt richting de gemeente inzake evenementen.

Op de gang
Ook werd er nog aandacht geven aan de vergunning voor het evenement in 2018. De rechter calculeerde dat er voor de definitieve vergunning 2018 hij uitspraak kon doen in de gevoegde zaken 2016 en 2017. De rechter stuurde partijen op de gang om na te denken over 3 opties; doorschuiven en voegen met 2017, inhoudelijk behandelen en uitspraak, of alleen maar praten nu en doorschuiven. De bewoners wensten duidelijkheid. De gemeente heeft daar helemaal geen belang bij, laat staan AGP, of zelfs de Omgevingsdienst. De rechter besloot de zaak daarom door te schuiven naar 10 april 2018, om 9.00 uur. Wederom, wordt vervolgd.

IDFA in d'Oude Stadt

13 november 2017

De organisatie van het International Documentary Film Festival Amsterdam zit de komende twee weken in d’Oude Stadt. Daar is de vrijwilligersbalie ingericht.

Van maandag 13 november t/m zondag 26 november maakt de IDFA-organisatie gebruik van een groot deel van onze voorzaal. Er is een balie bij de ingang waar vrijwilligers o.a. hun badge, kaarten en T-shirts ophalen. De vrijwilligers komen er er ook pauzeren, lunchen, beetje bijpraten enz. Bij tijd en wijle kan het druk zijn, en zeker de eerste dagen wanneer de vrijwilligers t-shirts komen ophalen en zo . Woensdag is de eerste echte IDFA dag, en dat brengt ook drukte met zich mee. De vergaderingen gaan gewoon door in de achterzaal.

IDFA
De kern van waar het International Documentary Film Festival Amsterdam voor staat, is de creatieve documentaire. Dit zijn documentaires die filmisch zijn vormgegeven en uiting geven aan de visie van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie. Klik hier voor de site van IDFA, met o.a. de activiteiten in de komende weken.

Inspraak Gebiedsplannen

13 november 2017

Twee concept gebiedsplannen van stadsdeel Cent…

Uitkomen met je Inkomen

8 november 2017


Herfstmarkt in de Boomsspijker
Op zondag 26 nov…

Goed nieuws

6 november 2017

Met datum 3 november 2017 heeft de rechter positief beslist op ons verzoek om te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat. Tot 1 april 2017.

Al 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 55. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen (ex BTW!). Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend.

Uitspraak
De zitting was op 13 oktober. De (kleine) rechtszaal zat vol met supporters van d’Oude Stadt. De rechter benadrukte toen al het beschermingsrecht dat de wet biedt aan de huurder. In de uitspraak van 3 november geeft de rechter meer gewicht aan het maatschappelijk belang van d’Oude Stadt, dan het commerciële belang van de verhuurder. Ook benadrukte de rechter dat d’Oude stadt niet van 160 m2 ineens genoegen zou moeten nemen met slechts 50 m2. We mogen blijven tot 1 april 2018.

Het is een mooie uitspraak. De complimenten gaan aan onze advocaat Jan Overes, die iedere donderdagmiddag het juridisch spreekuur doet bij d’Oude Stadt.

De uitspraak geeft ons tijd om verder te zoeken naar een passende ruimte. Dat hangt ook af wat de bestuurscommissie beslist op ons verzoek om een groter subsidiebedrag in 2018. Dat besluit valt dinsdag 7 oktober a.s.

Bijlage

Lees hier de hele uitspraak.

Touringcar Transitieplan

3 november 2017

Wethouder Litjens heeft aan de Werkgroep Touringcar een informatiebrief gezonden over het Touringcar Transitieplan. Het is een goed plan dat de binnenstad een verboden gebied wordt voor de touringcar.

Of het centrum echt touringcarvrij wordt is nog maar de vraag, omdat touringcars niet meer worden toegelaten tot de binnenstad, tenzij deze touringcars daar een bestemming hebben. Leest u dan ook even naar de leden van de werkwerkgroep Touringcar en waar hun “bestemming” ligt en wie dus “ontheffing” vraagt/krijgt.

De aanleiding om Touringcars uit de binnen stad te weren ligt in een motie van de heren Ernsting, Vroege en Boldewijn uit 2014! In 2017 is pas begonnen met het plaatsen van borden. Maar De vraag die het plan bij bewoners oproept: hoe zit het met de handhaving? Vooral nu bewoners in het Gebiedsplan Centrum 2018 steeds lezen dat er geen geld is voor de handhaving.

Bijlage

Inspraak: geweldig!

2 november 2017

We mogen in onze handen knijpen. De gemeente maakt van alles bekend, aanvragen voor horecavergunningen, het besluit dat de buurman een uithangbord mag aanbrengen, of dat er een boom gekapt mag worden. Je mag je mening geven (zienswijze), maar dan moet je meestal wel heel snel zijn. En je krijgt in het algemeen 6 weken om bezwaar te maken.

Ja, als een boom dreigt om te vallen moet er snel gehandeld worden. Dan worden termijnen niet helemaal gehaald.

 

Lustrum

27 oktober 2017

Op 26 oktober was de hele stad uitgenodigd om het 12e lustrum te vieren bij d’Oude Stadt. Ook werd stilgestaan bij het 30 jaar gehuisvest zijn in de Nieuwe Doelenstraat.

Aan de muren van d’Oude Stadt hing de tentoonstelling over de geschiedenis van het wijkcentrum. Op onderwerp door de jaren heen, zoals de oprichting, onmin, wel/niet politiek, jeugd, huisvesting en onderwerpen die ook nu nog spelen, geluid, verkeer, milieu. In de vitrine ligt het Poortersboek, waarin personen vermeld staan met een staat van dienst voor de stad. Vertoond werden continu films en foto’s over acties uit roerige dagen, bijeenkomsten, inspreken mij de gemeenteraad en staddeel etc..

Begonnen werd met het feliciteren en een verjaardagslied en het uitblazen van kaarsjes. Daarop snee Cees Holtkamp zijn taart aan en werd er gezellig met een bakje koffie gekeuveld en rondgekeken.

Een extra dimensie gaf het (ex)voorzitters debat. Loes Buisman, de huidige secretaris, gaf een aftrap en schetste het beeld waarvan d’Oude Stadt kwam. Opgericht in een tijd dat de verzuiling de basis was van de maatschappij, waren bestuursleden vooral gekozen met een mix rond hun geloof. Een periode waar welzijn voor op stond en de aandacht uitging naar jeugdopvang.

Actie
Totdat er een verandering van welzijn naar actie volgde met de benoeming van Luud Schimmelpennink tot voorzitter. Hij kwam uit de politiek. Luud en Vera Amende vertelde over de Olofspoort waar het wijkcentrum in de jaren ‘70 zat. Met acties over de komst van de metro, (de Nieuwmarkt-rellen) ), maar ook Amsterdam autovrij, de witkar. Tot laat in de nacht werden daar flyers gedrukt en affiches gemaakt. Bewoners werden bewuster van hoe je een stad moet zien. Gesproken werd over de compacte stad. Niet de vierbaansweg dwars door het centrum die gepland stond. Bewoners werden daarvoor uit hun huizen gekocht, maar jongeren wensten woningen. Een van de hoogte punten was een heroïne symposium waar wel 900 mensen op afkwamen. En ook bij het protest tegen de Stopera-rellen had het Wijkcentrum een belangrijke rol. Het stadsbestuur verweet het wijkcentrum niet ingegrepen te hebben wij de rellen. Lees ook het “Staatsarchief” en de rol van het Wijkcentrum.

Overleg
Met het aantreden in ’84 (tot –’87) van Yellie Alkema  als voorzitter kwam er een omslag van actie naar overleg. Meer buurten trokken naar het Wijkcentrum. Dat was ook de tijd van het ontstaan van de 7 buurten en de 3 wijkraadsleden per buurt. Aandacht lag op het economisch herstel. Stedelijke plannen, ruimtelijke ordening. Daar werden bewoners door het wijkcentrum bij geholpen. Ze moesten het wel zelf doen. Dat ging ook over prostitutie, eerst op de Herengracht, daarna naar de de Ruiterkade. Daar werd ook actie gevoerd voor behoud van de Brandweerkazerne. Of de actiegroepen in de Leidsbuurt met protest tegen een groot hotel. Bewoners moesten echt geholpen worden bij het schrijven van brieven en het wegwijs maken hoe je inspreekt voor je rechten bij de gemeente. Het analfabetisme was hoog in het centrum. De grachtengordel was heel anders in die tijd.

Verdieping burgerparticipatie
Peter Paschenegger (1990-2002) vertelde dat er een verdieping van de burgerparticipatie plaatsvond. De betrokkenheid van de bewoners bij besluiten is belangrijk. Bewoners werden via het wijkcentrum betrokken bij het vormen van gezamenlijke besluiten. Dat ging in goede sfeer samen met de ambtenaren.

De druk op de binnenstad nam toe door drugs(overlast), verkeer etc. In 1995 kwam water in beeld. Er werd een beleidsnotitie opgesteld en het weren van enorme aanlegsteigers in de grachtengordel, als of het binnenhavens moesten worden, of het dempen van de Reguliersgracht. Dat was ter behoud van het erfgoed. Later werd dat met het Unesco predicaat beloond.

Voor het Wijkcentrum kwam zelfs (financiële) ruimte om externe deskundigen te werven. Het huurdersteam werd een begrip. Peter Commandeur schetste de begintijd, waarbij huurder bijgestaan werd met advies over de huurverhoging. Inmiddels via de Steunpunten Wonen opgegaan in de stichting !Woon. Om bewoners te adviseren en bij te staan.

Terug naar af?
Toen volgde een omslag vertelde Ulrike Weller (vanaf 2002). Het wijkcentrum kreeg wel subsidie, maar ook eisen. Productverantwoordelijkheid. Er moest geleverd worden door het Wijkcentrum en op de minuut geregistreerd. Met de komst van het Stadsdeel verloor volgens hen het belang van burgerparticipatie en werd een weg ingezet terug naar de jaren ’50. Maar bewoners willen niet van bovenaf. Zoals de gedwongen fusie van het Wijkcentrum Oostelijke binnenstad met het d’Oude Stadt in 2011. Daartegen kwam verzet. Zo’n actie herhaalde zich nogmaals in 2014, waarna het bestuur overbleef en als vrijwilligersorganisatie verder ging.

Tot slot
De huidige voorzitter sloot het gesprek af met een blik in de nabije toekomst. 3 november is de uitspraak van de rechtbank inzake ons verzoek te ontruiming van het huidige pand te mogen uitstellen. Op 7 november besluit het stadsdeel over de uitbreiding van de subsidie. Noodzakelijk om in deze tijd een goede ruimte te kunnen huren. Om samen te komen om te overleggen. De zoektocht naar een pand kan dan worden voortgezet.

En tot slot een goed gebruik sinds het eerste Lustrum; de vrijwilligers werden bedankt. Daarna ging het feest door tot na middernacht……

AMSTEL-IJPARK

27 oktober 2017

Vrijdagavond 27 oktober, op de verjaardag van Amsterdam, presenteerden bewoners het AMSTEL-IJPARK in Pakhuis de Zwijger tijdens het programma Amsterdam 750 jaar’.

Die vrijdagavond werden ideeën, initiatieven en plannen gepresenteerd die in 2025 de stad mooier, gezonder, aangenamer en inclusiever maken. Een van de ideeën is een lintpark van Amstel tot het IJ;  het AMSTEL-IJPARK. Dat loopt van de Stopera, via mr. Visserplein tot aan de IJ-tunnel. Een gebied met nu veel verkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Het publiek, private- én publieke partijen reageerden zeer enthousiast op het plan: Het AMSTEL-IJPARK geeft met zijn vorm, functie en locatie een unieke toegevoegde waarde aan Amsterdam!

Bewoners gaan graag met de Gemeente in gesprek over hoe ze gezamenlijk het AMSTEL-IJPARK – de nieuwe long voor de stad – kunnen gaan realiseren!

Hieronder een kort videoverslag.

Buurtenenquête

25 oktober 2017

De rapportage van de Buurtenquête 2017 in stadsdeel Centrum staan online.

Uitnodiging verjaardag d'Oude Stadt

21 oktober 2017

26 okt 19:30 inloop vanaf 19:00 uur -check eerder bericht Foto misschien uit archief, die prinsenhofsteeg, anders Olofspoort

oprichtingsacte (scan)

Programma volgt

 

Metro nachtmerrie

20 oktober 2017

Mensen die boven het tracé van de metro Oostlijn wonen klagen al een aantal jaren over geluidsoverlast van rijdende metrotreinen. De oorzaak wordt maar niet gevonden, en een oplossing evenmin. De bewoners voelden zich nauwelijks gehoord, maar hebben uiteindelijk wel gehoor gevonden bij de Ombudsman.

Toen kwam de Noord-Zuidlijn. Zoals u weet na vertraging, vertraging en nog eens vertraging. Toen het dan toch bijna klaar was bleek opeens dat de software heel anders was dan die van de Oostlijn. Dat moest rechtgezet worden, met als gevolg nog een laatste vertraging. Nu is de software in een testfase beland, en dat houdt in dat er metro’s op volle snelheid gaan rijden, stoppen, enz.

Het GVB heeft er nooit moeite mee gehad om gedurende langere tijd ieder jaar weer delen van de route buiten gebruik te stellen, maar nu heeft het in zijn wijsheid besloten om het testen in de nacht te gaan doen. Drie nachten per week, vanaf nu tot het eind van het jaar. Dat de mensen die nu al overlast ervaren nu ook nog gestoorde nachten gaan krijgen, daar is even niet over nagedacht. Of, veel gemakkelijker, van tafel geveegd.

***********************************************************************************************************************
METRO-OVERLAST – NIEUWMARKT- EN WATERLOOPLEINBUURT / UPDATE / URGENT
***********************************************************************************************************************
Amsterdam, 16.10.2017

Beste buurtgenoten die ook in meerdere of mindere mate overlast ondervinden van de metro-Oostlijn,

In onze laatste nieuwsbrief van 28.01.2017 lieten wij reeds weten dat de Ombudsman ‘onze zaak’ in behandeling heeft genomen. Zo heeft de Ombudsman in de tussentijd al meerdere huisbezoeken gemaakt om de overlast van het rijdend metro-verkeer zelf een keer te kunnen waarnemen. Ook is er uitgebreid gesproken met bewoners die aangegeven hebben veel overlast te ervaren. Een eerste conclusie is dat de heersende metro-overlast meer in kaart moet worden gebracht. Wanneer en op welke lokaties worden er periodes van soms iets minder dan weer versterkte overlast waargenomen.Op dit moment is de ombudsman druk bezig een goede methode voor dit ‘in kaart brengen’ uit te werken. Een brief aan alle bewoners die boven of aan de metrotunnel wonen, met meer informatie hierover volgt z.s.m.

>> URGENTE MEDEDELING <<
Verder willen wij hierbij ook even dringend informeren dat de Dienst Metro en Tram (DMT) voornemens is om binnenkort ’s nachts testritten te gaan rijden!
De aankondiging hiervan ontvingen wij zelf pas net voor het weekeinde, zie bijlage 1: 20171012_EmailDMTaan1Bewoner_AankondigingNachtelijkeTestritten_bijlage1.rtf
Vooralsnog is de hierin verstrekte informatie onvoldoende, en ook de manier van bekendmaking, zodat alle betrokken bewoners goed hiervan op de hoogte zouden zijn, is niet zoals het hoort. Los daarvan zijn nachtritten op een traject waar bewoners al door het reguliere metro-verkeer overlast ervaren onacceptabel.
Inmiddels hebben wij een reactie op de aangekondigde nachtelijke testritten naar de Dienst Metro en Tram gestuurd, zie bijlage 2: BriefBewonersAanDMT_bijlage2.rtf
We werden hierbij versterkt door de Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo. Ook de Ombudsman heeft de Dienst Metro en Tram al aangesproken op de wijze van hun communicatie.

Als jullie over de geplanden nachtelijke testritten ook bezwaar willen maken naar de dienst Metro en Tram dan kun je dat doen via mailadres metro.tram@amsterdam.nl
Protesteert allen alsjeblieft!

Mochten jullie nog ideeën hebben voor de verdere aanpak hiervan dan vernemen we het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten,
Evelien van Os. 1011DB
Susanne Laws. 1011WD

Rem op toeristenwinkels

19 oktober 2017

De gemeente Amsterdam heeft een zogenaamd Voorbereidingsbesluit genomen om in een deel van het stadsdeel Centrum om een halt toe te roepen aan de zogenaamde toeristenwinkels. Op zich een mooie gedachte, het betekent dat er geen schreeuwerige Tours&Tickets meer bij mogen komen en geen walmende chocoladepastasmelterijen. Helaas geldt dit voor buurten waar het spreekwoordelijke kalf al lang verdronken is; het geldt niet voor de buurten in de gevarenzone: de Jordaan, de Lastage. En de hele Weteringschans mag één keten worden van souvenirwinkels, koekebakkers en plastic-kaas-verkopers. Ook buurten als de Pijp, waar dit soort ellende aan het oprukken is worden niet beschermd.

Zie HIER waar het over gaat

Geluid in de stad

18 oktober 2017

Woensdag 18 oktober liepen tijdens een Soundwalk zo’n 100 genodigden met koptelefoon op en rond het mr Visserplein. Te beluisteren waren verhalen en gebruikers van het plein over hun ervaringen met de geluidsprikkels op het plein en hoe dat het gebruik van het plein bepaalt. Die Soundwalk was de intro voor het seminar over geluid als stadmaker. Soundtrackcity organiseerde dat samen met Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdamen de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Soundtrackcity onderzocht hoe geluid een  positieve bijdrage levert aan het verblijfsklimaat in de stad. De resultaten van het project ‘Crowdsourcing Mr Visserplein’ werden gepresenteerd. Bij dat project waren ook bewoners betrokken. Uit de Soundwalk bleek al dat zij veel negatief waren over het geluid op het mr Visserplein, waardoor het positieve (het zingen van vogels, de rust) bijna niet meer opviel.

Stadsontwikkeling en geluid
Het blijkt dat het een gemiste kans is dat in stadsontwikkeling akoestische waarde van publieke ruimte nauwelijks een rol speelt. Het maakt kennelijk dan niet uit hoe een plein of straat klinkt. Terwijl in een ruimte die goed klinkt mensen graag willen zijn. Geluid als grondstof zien, zodat stedenbouwers en architekten die kunnen inzetten bij de vormgeving van de stad. Dat gebeurt nog veel te weinig omdat de urgentie nog niet is doorgedrongen bij planners en beleidsmakers. Het onderzoek wil beleidsmakers overtuigen dat goed klinkende stedelijke ruimtes grote voordelen opleveren. Door geluid wel mee te nemen in het ontwerp zijn onder meer grote kostenbesparingen mogelijk, ontstaat een beter vestigingsklimaat en stijgt de concurrentiepositie.

Twintig deelnemers
Bij het project waren zo’n twintig deelnemers betrokken. Jet Schroot, bewoonster, vertelde hoe zij dat proces heeft ervaren. Zij  kon zich de troosteloosheid van de plek nog herinneren toen het tunnelgebied onder het mr Visserplein door de junks uit de buurt “gebruikt” werd. De inrichting nu was ook niet aantrekkelijk en na de eerste inventarisatie werden alle deelnemers aan het denken gezet en kwamen er voorstellen uit.

Historisch perspectief
Annelies Jacobs, bekeek het plein vanuit historisch perspectief, om de betekenis en politiek van geluid te duiden. Industrialisatie, technologisering en groei van steden zorgden voor steeds meer lawaai. De soort van het geluid is bepalend hoe mensen dat toen hebben ervaren, waarbij het gaat om de verandering en de opvatting over meer/minder lawaai . Voor 1900 was er weinig aandacht voor het lawaai van de industrie en nijverheid, maar ging de aandacht uit naar  klachten over geluid (stemmen en muziek). Zo was er in 1863 in de Jodenbreestraat een herrie en lawaai waarvan men zich nu geen voorstelling kan maken. Iedere koopman riep letterlijk om de aandacht van de klant.

In de jaren tussen 1920 en 1940 waren stemmen ook een probleem, maar de auto was in opkomst. De automobilist moest toeteren bij iedere hoek van de straat, voor de veiligheid en de strijd om het gebruik van de straat.  Ook kregen bewoners met geluid te maken in stille woonwijken (ook van de te harde radio’s). Stadsgeluid en lawaai werd een onderwerp voor onderzoek en oplossingen.

Ontwerpen vanuit het geluid
Volgens Erik Blits, architect, was de negatieve vibratie van het ooit gevestigde Leprozenhuis op het mr. Visserplein nog steeds voelbaar. Samen met de bewoners ontwierp hij een plein boven het plein. De deelnemers zagen het verkeer als een gegeven en deden daar juist niks mee. Boven komt dan een bos en er onder met een waterval voor het tegengeluid. Want door ander geluid er bij te voegen, kan je het bestaande geluid zachter/anders laten klinken. Die  voorstellen bekoorden een bewoner niet. De geluidsdruk op het plein en de omliggende straten is zo hoog door het verkeer, dat er niet alleen een overschrijding is van de Europese norm van stikstofdioxide(NO2), maar ook in maximale dB-en (>70 dB over een etmaal!). De voorgestelde zitjes op het afgedakte plein met slechte lucht, leek hem geen goed plan. En bronaanpak is gewenst.

Geluidsfragment
Cila Erends, geluidskunstenaar en bewoonster in de buurt, liet met een opgenomen geluidsfragment gedurende een minuut ervaren wat het was op het mr Visserplein te zijn. Eerder verklaarde zij al dat de Valkenburgerstraat de hel was. Dat komt door het verkeer (wachten en optrekken) en de bromtonen van de verbrandingsmotoren. Dat lokte meteen de vraag uit of er een blik naar de toekomst gegeven kon worden. De geluiden van de verbrandingsmotoren zouden bij geheel elektrisch vervoer dan wel verdwenen zijn, maar de andere geluiden van banden etc. blijven dan nog steeds aanwezig.

RIVM
Irene van Kamp van RVIM  vroeg aandacht voor herstel van de geluidsbelasting door variatie. Niet 24 uur in dezelfde herrie zitten, maar er aan ontsnappen door naar elders te gaan. Naar groene en blauwe plekken in de stad, of daarbuiten. Onvoldoende aandacht was er voor de akoestische kwaliteit van dat soort plekken. Soundscapes (naar analogie met landschap) moeten ook gezien worden in omgevingskwaliteit en gezondheid. Een aanwezige medewerker van de GGD bracht ook de eis van een “stille zijde “ in een woning. Dat helpt bij herstel zeker.  Geconcludeerd werd dat het geluid van groen plekken meteen leidt tot herstel (door daar te zijn) en indirect (door te weten dat die optie er is). Maar natuurlijk moet er echt iets gebeuren aan de reductie van de “milieublootstellingen”.

Urbanist
Trond Maag, Urbanist, ging in hoe bij het ontwerpen van de omgeving je geluid(sreductie) als uitgangspunt kan nemen. Hij liet verschillende ontwerpen zien, waarbij de herrie gedempt werd.

Ouwe Siem

18 oktober 2017

 

Onze vrolijke Ouwe Siem is niet meer.

Jarenlang heeft hij de Binnenkrant bezorgd, met name in de Waterloopleinbuurt. Ook verspreidde hij de buurtkrant Jordaan-Gouden Reael. Als het wijkcentrum folders en pamfletten wilde verspreiden stond Siem al voor de deur en laadde zijn fiets vol.
Toen hij op de laatste Nieuwjaarsreceptie hoorde dat onze huur was opgezegd stond hij al bijna op de barricades.
Pas nu hij plotseling is overleden weten we zijn officiële naam: Simon Buijs.

Maar het is Ouwe Siem die we zullen missen. Vanwege de kranten en vooral vanwege het praatje bij de koffie …

Huisvesting

30 september 2017

Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te zoeken naar een nieuw onderkomen. De huur is opgezegd en we gaan in ieder geval naar de rechter. De zoektocht naar een vervangende ruimte wordt bemoeilijkt door de hoge huren voor een andere ruimte en het gelimiteerde budget.  Daarom wordt 17 oktober in de Bestuurscommissie Centrum de subsidie aan d’Oude Stadt besproken.

Rechtbank
Bijna 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 55. Het pand is speciaal gebouwd voor het Wijkcentrum (architect Paul De Ley). Nadat het bestemmingsplan enige jaren geleden gewijzigd is, heeft onze kantoorruimte geen maatschappelijke bestemming meer. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen (ex BTW!).

Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend. De zitting is 13 oktober om 13:30 uur. De zittingen zijn is openbaar. Komt allen. Let op! De rechtbank Amsterdam verbouwt. Klik hier voor de routebeschrijving (pdf).

Subsidieplafond
In onze zoektocht naar een ander onderkomen worden we belemmerd door de hard gestegen hoge huren in ons werkgebied en het plafond van de subsidie. Eind 2014 veranderde het Wijkcentrum van een organisatie met personeel, naar een geheel door vrijwilligers gedragen Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het budget kromp. In 2015 en 2016 kregen we weer subsidie en dat was net voldoende voor de huisvesting en kantooronkosten.

Op de commerciële markt is een vergelijkbare ruimte (156m2) aan de rand van het centrum al gauw € 3.000,- per maand (incl. BTW). Dat bedrag was vorig jaar in de begroting opgenomen. Dat stuitte toen op problemen bij de subsidiegever (het stadsdeel centrum). Daarom is verder gezocht.

In het centrum is voor het huidige huurbedrag alleen maar een kleinere ruimte te krijgen, waarbij er problemen zijn met de toegankelijkheid (een voorwaarde voor de subsidie). Het aanbod ligt meestal op een verdieping en is alleen te bereiken met een trap, dus geen lift. Het bestuur heeft dan ook aan het stadsdeel gevraagd om meer subsidie. Ook voor eventuele aanpassingen aan een pand om de ruimte wel rolstoelvriendelijk te laten maken. Dat verzoek komt op de agenda van de Bestuurscommissie Centrum op 17 oktober om 20.00 uur. Komt allen.

 

 

 

Breng je stad in kaart

29 september 2017

Uit Finland kwam Pekka Harju-Autti om vrijdag de 29e september in de Waag zijn Envirate te presenteren. Dat is een website waarbij je elke omgeving waar je bent, kan beoordelen op het uitzicht, het geluid en de lucht die je inademt.

Waar je ook bent, kan je via de website https://m.envirate.net (werkt dus op alle mobiele telefoons) al lopend steeds een plek een waardering van 1 tot en met 10 geven. Dat gaat om het uitzicht, het geluid en de lucht. De website stelt bewoners en toeristen instaat om zo een stad te beoordelen. Zo vult iedereen samen een kaart in die weergeeft hoe het gesteld is met de drie onderwerpen. Dat gaat op basis van waarneming. Dat is dus subjectief, maar tijdens het rondje door de binnenstad van Amsterdam (zie foto’s hieronder) blijkt dat een geoefend gebruiker de minder fraaie straten ook zo beoordeelt. Op basis van de de beoordeling van veel mensen geeft de site inzicht waar er een probleem zit in de openbare ruimte, of juist niet. Bewoners kunnen dan actie ondernemen.

Achtergronden
De “citizen science applicatie” Envirate is gemaakt in Finland. Pekka Harju-Autti de Finse ontwikkelaar gaf in de Waag een presentatie over de achtergronden. Hij heeft onderzoek gedaan naar “Environmental Awernes” (milieubewustzijn). Daarvoor ontwikkelde hij een vragenlijst, die hij op aanraden van anderen versimpelde en zo veranderde dat hij overal ter wereld gebruikt kan worden. Dat is vertaald naar een website. Daarbij is gekeken hoe mensen hotels waarderen. Het is een werk in ontwikkeling. Steeds nieuwe dingen komen er bij.  Zo zit er ook een spel-element in. De gebruiker die veel beoordelingen doet, waar ter wereld ook kan een steeds hoger niveau bereiken.

Foute Flyer

29 september 2017

Hebt u een hekel aan uw buren? Kan het u niks schelen als ze alsmaar wildvreemde mensen in het trappenhuis tegenkomen? Dat ze wakker liggen van lawaaimakers die niet aanspreekbaar zijn. Dat er op alle dagen van de week vuilniszakken in uw straat staan? Dat er duizenden mensen zijn die een echte woning nodig hebben? Ga dan vooral op deze folder in. Dat Airbnb mag maximaal 6 weken per jaar, maar daar valt vast wel een mouw aan te passen. U trekt gewoon bij vriend of vriendin in en wordt slapend rijk.

Vrolijke Spitse Fietsdemonstratie

24 september 2017

De bewonerscampagne ”Schone Lucht en Ruimte“ (waaronder d’Oude Stadt) organiseerde vrijdag 22 september in de spits vanaf de Dokwerker: DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM.


Die vrijdag was internationale autovrije dag van de nationale mobiliteitsweek 2017. Honderden demonstranten kwamen op de oproep af. De demonstratie ging dwars door de spits van Amsterdam. De fietsers waren uitgerust met mondkapjes, fluitjes, toeters en borden met teksten als: “Geef het fietspad terug” en “Schone Lucht en Ruimte”.

Schone Lucht en Ruimte
De gevolgen van tijdens de spits rijden, waren opstoppingen van het verkeer. De automobilisten konden hier geen geduld voor opbrengen. Met nog meer getoeter tot gevolg. Terwijl de demonstranten iedere dag last hebben van de drukte in de stad.

Doel van de demonstratie is Amsterdammers bewust te maken dat de luchtkwaliteit in Amsterdam echt niet goed is. Ondanks de geruststellende woorden van sommige wethouders en andere politici. De demonstratie ging daarom juist door straten heen waar de lucht sterk vervuild (fijnstof en stikstofdioxide). Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Milieudefensie deed daar onderzoek naar en bracht het rapport uit: Van wie is de stad.

Verkiezing 2018
De Spitse Fietsdemonstratie Amsterdam is een signaal aan de bestuurders van onze stad. Maak Amsterdam NU schoner, ruimer en veiliger. En prettiger om in te leven, wonen, werken en verblijven. De oproep aan de politiek is dan ook: “Laat schone lucht en ruimte hét thema worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018!”

Snorscooters van het fietspad
Aandacht werd ook gevraagd voor de snorscooters, die nu echt van het fietspad af moeten; geen vertragingen meer voor helmplicht vanuit Den Haag. En ook meer ruimte voor fietsers en duurzame mobiliteit. De demonstratie eindigde rond 19.00 uur voor de Balie.

Analyse Evenementenbeleid

20 september 2017

In een plezierige bijeenkomst zijn dinsdagmiddag 19 september raadsleden en belangstellenden in het Wijkcentrum d’Oude Stadt bijgepraat over de bevindingen van bewonersgroepen uit heel Amsterdam over het beleidsvoornemen van dit college inzake Evenementen. Bewonersorganisaties hebben het beleidsvoornemen voor het Evenementenbeleid geanalyseerd. Deze analyse werd die middag gepresenteerd door Els Iping en Peter Welp namens alle partijen die er aan hebben meegewerkt. Uit hun geuite bedenkingen blijkt dat bewoners geen onwetende “ouwe zeuren” zijn.

De inspraak voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen loopt tot en met 22 september 2017. Bewoners kunnen op twee beleidsdocumenten een reactie geven: Beleidsregel geluidbeleid bij evenementen en de Locatieprofielen juli 2017 (de locaties waar evenementen plaatsvinden). Een pakpapier van meer dan 600 bladzijden. Die stukken zijn in samenwerking met verschillende (bewoners-)organisaties minutieus doorgenomen en geanalyseerd.

Bewonersorganisaties: “Gemeente:

 1. Garandeer spraakverstaanbaarheid
 2. Gun bewoners nachtrust
 3. Voorkom gehoorschade
 4. Handhaaf dB(A)
 5. Onderdruk de bastonen
 6. Maak voldoende locatieprofielen
 7. Stel een maximum aantal evenementen vast
 8. Ontzie de parken
 9. Beperk de uitzonderingen voor de buitencategorie
 10. Hanteer geen “correcties”
 11. Hanteer bij geluidmetingen 1 minuut
 12. Zorg voor adequate handhaving
 13. Zorg voor adequate afhandeling van klachten
 14. Diversen”

Voor de bijeenkomsten waren raadsleden uitgenodigd. Bewonersorganisaties vinden het belangrijk dat ook de gekozen vertegenwoordigers van de Amsterdammers begrijpen wat de genoemde bedenkingen tegen het voorgenomen geluidbeleid bij evenementen en de voorgestelde locatieprofielen.  Met de analyse willen de bewonersorganisaties de politici besluiten kunnen laten nemen over iets dat vrijwel alle Amsterdammers raakt, van piepjong tot stokoud, van feestbeesten tot parkliefhebbers. En dat met zo veel mogelijk kennis van zaken. De Analyse is onderschreven door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)!

Els Iping vertelde over de totstandkoming van de “Analyse” en over een aantal van de bedenkingen die bewoners(-organisaties) hebben bij het geplande beleid. Peter Welp  presenteerde een ingewikkeld onderwerp op een manier die iedereen snapt. Zijn conclusie: de gedachte achter het nieuwe beleid was/is goed, maar zoals de regels nu op papier staan pakt een en ander niet al te best uit. Als Amsterdam echt zou doorpakken, en het “harder harder harder” zou kunnen omzetten naar “mooier mooier mooier”, dan zou Amsterdam zich met recht evenementenstad van Nederland en daarbuiten kunnen noemen. Als onderdeel van zijn presentatie liet Peter horen hoe 85 dB(C) op je gevel kan klinken in je woning. Niet verschrikkelijk luid, maar akelige bassen om hoofdpijn van te krijgen, misselijkheid en erger. Twee van de aanwezigen hebben dat stukje presentatie maar even van buiten door het raam gekeken.

Veel vragen van de aanwezigen zijn vooral door Peter Welp duidelijk beantwoord. De “Analyse” is aangeboden aan Remine Alberts, als voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken. Op 5 oktober is het onderwerp daar aan de orde. Opgeroepen is dan ook om daar te gaan inspreken. Na afloop van zijn in kleinere kringen de gesprekken voortgezet.

Mochten bewoners(groepen) een (aanvullende) zienswijze indienen dat kunt onderstaande stukken gebruiken. In uw zienswijze kunt u ook volstaan met de verwijzing naar de  analyse en deze onderschrijven. U bent vrij om de stukken ook op uw eigen site te zetten.  Een waarschuwing is op zijn plaats. Wanneer u een zienswijze wilt schrijven over een locatieprofiel, lees dan het profiel zelf zorgvuldig. In onze tabellen kunnen foutjes geglipt zijn.

Bijlagen

Zienswijzen die in kopie naar ons zijn verstuurd.

 

Lees ook: Inspraak evenementenbeleid (over geluid) en Inspraak evenementenbeleid 2 (over locatieprofielen)

Lift voor Pentagon

19 september 2017

Dinsdag 19 september is de bekisting gemaakt voor de fundering voor de lift aan het Pentagon. Na jaren van discussie komt ie er dan toch. Het besluit om in de binnenhof van het appartementencomplex Pentagon een lift toe te voegen wordt eindelijk gerealiseerd.

Al sinds 2014 praat de projectgroep Taskforce Wonen met Zorg over de lift in wooncomplex Het Pentagon en er is zelfs onderzoek gedaan naar het plaatsen. Toen leek dit weinig kans van slagen te hebben, omdat er bovenop de onderliggende metrobuis gebouwd moest worden. De uitslag van het onderzoek leidde er toe dat de lift werd opgenomen in het jaarplan 2015 van het gebied 1011. Daarin staat dat Stadgenoot in het complex Pentagon in 2015 een lift gaat realiseren om de woningen op de verdiepingen te kunnen labelen voor senioren. Het stadsdeel heeft subsidie voor de lift beschikbaar gesteld en gaat het proces faciliteren.

Lift is toegang senioren
De lift komt voor de bestaande wenteltrap. Dankzij deze lift kunnen de huidige bewoners van 25 woningen op de hogere etages in het wooncomplex langer zelfstandig blijven wonen. Dankzij een goede samenwerking tussen de bewoners, Stadgenoot, Dienst Metro, Stedelijke afdeling Wonen, !Woon en het stadsdeel kan nog in 2015 worden begonnen met de bouw. Het stadsdeel betaalt de helft van de aanlegkosten. De huurderscommissie is tevens akkoord gegaan met een huurverhoging in verband met de extra voorziening. De woningen worden gelabeld voor senioren.

Roeland Rengelink, dagelijks bestuur stadsdeel Centrum: “Dit is een resultaat dat er toe doet: deze lift betekent dat mensen die anders uit de binnenstad hadden moeten vertrekken nu nog jaren hier kunnen blijven wonen.” Bron Nu.nl

Stadsdeel
Het Stadsdeel Centrum probeert het aanbod aan seniorenwoningen in de binnenstad te vergroten en besloot positief. Maar begin maart 2016 had de commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam de aanbouw van een lift nog afgekeurd. Het beleidskader voor de commissie is de nota ‘De Schoonheid van Amsterdam 2013‘. Voor nieuwbouw na 1940 geldt dan dat ingrepen zich moeten voegen in de oorspronkelijke architectuur. Welstandscommissie oordeelde dat zowel de wenteltrap als lift in een ontwerp zouden moeten worden geïntegreerd en zich moeten voegen in de zorgvuldige architectuur van dit gebouw. Daarop is een nieuw ontwerp gemaakt dat uiteindelijk is goedgekeurd en dat wordt nu eindelijk uitgevoerd.

 

 

DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM

16 september 2017

Het Bewonersinitiatief Schone Lucht en Ruimte (waaronder d’Oude Stadt) organiseert volgende week vrijdag om 17.00 uur vanaf het Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker) Amsterdam en nodigt u uit om deel te nemen aan:

DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM

Laat gezonde lucht en ruimte hét thema worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018!

De Spitse Fietsdemonstratie is een signaal aan de bestuurders van onze stad. Gemeente neem het heft in eigen hand, het heeft nu lang genoeg geduurd.

We fietsen demonstratief door de Spits van Amsterdam en brengen onze eigen schone lucht mee op de fiets. Want:

 • De lucht in Amsterdam is vies en ongezond. De Gemeente Amsterdam heeft de gerechtelijke opdracht de luchtkwaliteit snel te verbeteren, wij willen nu maatregelen (met dank aan Milieudefensie, Kort geding 7 september 2017).
 • De Gemeente Amsterdam wil sinds 2013 de snorscooter van het fietspad naar rijbaan (met helm). Maar Den Haag koerst op dit moment ALWEER aan op UITSTEL en VERTRAGING van het besluit helmplicht snorscooter (pas na 2018). Wij willen uitvoering van het genomen besluit in 2013 in Amsterdam en geen nieuwe vertragingen meer.
 • Wij willen duurzame mobiliteit, minder vervuilende auto’s en schoon vervoer over water.
 • Wij willen drastische herindeling van de openbare ruimte. Maak Amsterdam echt ruimer, veiliger en prettiger om in te leven, wonen, werken en verblijven.

Daarom; wees actief, help mee de stad leefbaar te houden. Klim op je stalen ros en fiets ten strijde op vrijdag 22 september om 17.00 uur vanaf het Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker) in De Spitse Fietsdemonstratie 2017. Neem anderen mee. Vertel het verder.Tot ziens.

Spitse Fietsdemonstratie steunende organisaties:

 

Gemeente en luchtkwaliteit

13 september 2017

Met datum 24 augustus ontvingen wij van de gemeente Amsterdam de beslissing op bezwaar op het handhavingsverzoek luchtkwaliteit van 10 bewoners, woonachtig tegenover een meetpunt van de GGD. Maanden na de hoorzitting van 13 juni jl. en een dag na de zitting van het kort geding van Milieudefensie in Den Haag.  De gemeente volhardt en zegt dat handhaving (in de enge zin, van boetes opleggen) niet geregeld is in de wet en dus niet kan. 

36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD op een van de 23 knelpuntstraten, die de GGD signaleert in Amsterdam, hebben handhavingsverzoeken verzonden aan o.a. de gemeente Amsterdam.

Ontvankelijkheid
Bijzonder is de moeite die de gemeente gedaan heeft om de ontvankelijkheid van de bezwaarmakers af te zetten tegen de woonafstand van een GGD-punt. Zo is een bewoner die in een straat woont met 3 GGD-meetpunten niet ontvankelijk, omdat hij in die straat op 400 meter van een meetpunt woont (En let wel alle meetpunten in die straat zijn boven de Europese norm aan. En dat al jaren).  Om daarna prompt te melden dat de bezwaren ongegrond zijn.

Niet GGD, maar RIVM
De gemeente hanteert hierbij de waarden zoals het RIVM berekent. Met geen woord wordt er in de beslissing gesproken over de toezegging van de gemeente in de NSL-monitoringsrapportage 2015:

Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.

Resultaatsverplichting!
In de beslissing op bezwaar dicht de gemeente zich andermaal toe (net als in het primaire besluit) dat ze toch al zoveel doen aan de luchtkwaliteit in Amsterdam. Een stelling die niet meer opgaat sinds de uitspraak van 7 september 2017:

De voorzieningen rechter te den Haag: “De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!”

 

Bijlage:

 

 

Schone Lucht NU

7 september 2017

SchoneluchtAmsterdam1
Donderdag 7 september heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. De rechter oordeelde in kort geding dat de Nederlandse Staat een kwaliteitsplan moet opstellen dat daadwerkelijk zorgt voor een schonere lucht, conform de Europese regelgeving.

Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen en werd door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter eist dat de staat een plan moet maken met maatregelen, zodat alle overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. De rechtbank gaat niet mee met de stelling van de staat dat ze toch al voldoende inspanningen verricht om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!

Beoordeeld dient te worden of het NSL “passende en doeltreffende maatregelen” bevat om de periode van overschrijding van de grenswaarden “zo kort mogelijk” te houden (Conform artikel 23van de Europese Richtlijn). En de rechter vindt van niet: in het NSL staat enkel een opsomming van generieke landelijke maatregelen. Daarmee voldoet het NSL niet aan de eisen die voortvloeien uit Bijlage XV van de Richtlijn.

Geen uitstel
De rechter rekent hard af met het argument van de staat dat Nederland nog tijd genoeg heeft om de normen te halen.   Ander steden zoals Brussel moesten al in 2010 voldoen, hadden geen uitstel gevraagd en werden nu pas door Europa gemaand.  Na uitstel van Europa moest Nederland per 1 januari 2015 voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Van de rechter krijgt de staat geen uitstel meer.

“De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden”.

Maar bovenal: de Staat is verder verboden maatregelen te nemen die leiden tot het in stand houden van, of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden!

Anne Knol van Milieudefensie: “We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen”, aldus Knol. “De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.”

Amsterdam
Amsterdam heeft minimaal 23 “knelpunt”straten waarin volgens metingen van de GGD de Europese normen voor stikstofdioxide worden overschreden. Dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij door auto’s. Wijkcentrum ‘d Oude Stadt heeft namens 10 bewoners wonende tegenover een stikstofdioxide-meetpunt van de GGD zowel het Ministerie als de gemeente Amsterdam verzocht de Europese normen te handhaven. Het ministerie wees dat verzoek af. Die afwijzing is wel ingebracht in dit kort geding, om te bewijzen dat de burgers keer op keer ongelijk krijgen van het Ministerie in hun eis om maatregelen voor gezonde lucht (Rechtsoverweging 4.2). Amsterdam moet nog besluiten.

Net als in die bezwaarzaak betoogde de Staat in het kort geding dat enkel overschrijdingen resteren op hardnekkige lokale knelpunten en dat hij geen bevoegdheden heeft om zonder medewerking van provincies en gemeenten die lokale knelpunten op te lossen. De rechter zegt dat de staat met dat betoog de Europese Richtlijn miskent, die verplichtingen oplegt aan de lidstaten van de Europese Unie, dus aan de Nederlandse Staat en dat de minister verantwoordelijk is voor een programma van maatregelen om aan de grenswaarden te voldoen! Hoe de staat een en ander (samen) heeft geregeld ontslaat haar niet van die verantwoordelijkheid. Welke maatregelen het vast te stelten luchtkwaliteitsplan dient te bevatten, valt – zoals de Staat terecht heeft opgemerkt – onder de beleidsvrijheid van de Staat.

Gelet op de uitspraak in kort geding van 7 september, waar tegen geen beroep mogelijk is,  is de vraag wat  Amsterdam nu gaat besluiten op het bezwaar…… Voor schone lucht en ruimte staat op 22 september om 17 uur bij de Dokwerker een fietsdemonstratie gepland.

Milieudefensie, ondersteund door 50 burgers voeren ook nog een bodemprocedure tegen de staat. De behandeling bij de rechtbank is gepland op 14 november.

Wordt vervolgd.

Bijlage

In oktober: Rechtszaak & Lustrum

31 augustus 2017

Berichten over de rechtszaak over de huuropzegging van ons pand en ons lustrum in oktober.
Rechtszaak
Eerder gaven wij aan dat de rechtszaak over ons verzoek tot schorsing (uitstel) ontruiming van onze huisvesting in september dient. Onlangs kregen wij het bericht van de rechtbank dat de zittingsdatum op 21 september niet door gaat en verschoven is naar 13 oktober 13:30 uur. Tot de uitspraak kunnen we in ieder geval blijven, wat er ook gebeurt.

d’ Oude Stadt 60 jaar
Op 25 oktober 1957 werd het wijkcentrum opgericht. Op 26 oktober 1987 verhuisde d’Oude Stadt naar de Nieuwe Doelenstraat 55. Kortom: 26 oktober 2017 is een goed moment
om terug te blikken op
tweemaal 30 jaar. En natuurlijk blijven we bij de tijd. Het Nu en Straks zijn de hoofdzaken. De rechtszaak op 13 oktober over de huuropzegging en de nabije toekomst komen uiteraard ter sprake. Weest allen welkom op deze feestelijke en ook spannende ‘Thema-avond’:

Bijzondere Jubileum Bijeenkomst
Donderdag 26 oktober 19.30 – 21.00 uur

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Je maintiendrai

31 augustus 2017

Iedereen kent dat terras wel op de brugvleugel tegenover Kloveniersburgwal 125. Waar je niet langs kan. Waar je niet op de stoep kan wachten met oversteken, maar op de rijweg moet staan tot de auto’s vanaf de Amstel en vanaf de brug gepasseerd zijn, en de fietsers en scooters en varianten daarop uit drie (soms vier) richtingen voorbij zijn geracet. Waar, om te zorgen dat er echt niemand langs kan lopen, fietsen op het voetpad van de brug worden gezet, en tegen de lantaarnpaal aan de rand van het terras – er is geen stukje stoep voor fietsen meer over, alles bezet door de horeca. En waar je ook wel eens opgestapelde terrasstoelen zag, met ketting aan diezelfde lantaarnpaal vastgemaakt. Om dan na het oversteken bijna te struikelen over twee potplanten die daar de loopruimte staan te versperren.

Op het hele kruispunt krioelt het van de voetgangers op de rijweg omdat het voetgangersgebied geblokkeerd wordt. (Eerlijk is eerlijk, café de Staalmeesters houdt zich tegenwoordig heel netjes aan de terrasgrenzen).

Dat terras, blijkt nu, was de uitwaaiering van een kleiner terras. Dan zou je denken bij het lopende Binnenstad Offensief: HOERA!!! je maintiendrai, er zal gehandhaafd worden. Maar nee: er is een vergunning afgegeven voor een terrasuitbreiding van 20%, precies dat ellendige stukje.
Met deze nieuwe vergunning wordt het slechte gedrag van een ondernemer beloond met een flinke bonus. Schijt aan de voetganger.

Hoe kan dat? Waarom geen opstand in de buurt? Heel simpel.
De AANVRAAG voor deze terrasuitbreiding IS NOOIT GEPUBLICEERD op de bekendmakingenpagina van de gemeente.
Dan heeft men daarover geen zienswijze kunnen indienen, en komt men nooit te weten dat er een vergunning is verleend. De buurt is bedonderd, en het enige wat nog kan is uiterlijk 30 augustus een bezwaarschrift sturen naar:

De burgemeester van Amsterdam
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000AE Amsterdam

U kunt het bij de portier van de stopera afgeven
Of per mail versturen naar bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Zet in dat bezwaarschrift uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en vermeld waarom u belanghebbende bent.

Fietsdemo

30 augustus 2017

Noteer in uw agenda: 22 september om 17.00 uur Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker): Fietsdemo door de Amsterdamse Spits. Voor Schone lucht en ruimte. Meer informatie volgt.

Inspraak evenementenbeleid-2

30 augustus 2017

 

 

Wij willen nogmaals de aandacht vragen voor het nieuwe evenementenbeleid. Evenementen kunt u leuk vinden of ze kunnen u gestolen worden. Een kwestie van smaak, maar ook overlast. In de vorige nieuwsbrief is vooral aandacht geschonken aan geluid. Heel belangrijk.
Wat minstens zo belangrijk is zijn de locaties waar evenementen plaatsvinden. Waar geluid uiteraard een rol speelt, maar ook “hoeveel dagen per jaar mag een locatie per jaar voor evenementen worden gebruikt”.

Locatieprofielen
Er zijn 76 locatieprofielen waarop u commentaar kunt leveren via de inspraakprocedure die tot 22 september loopt.
Daar hoort in te staan hoeveel grote en kleinere evenementen op zo’n locatie maximaal per jaar toegestaan worden. Groot en klein slaan op het aantal bezoekers. Niet duidelijk of er bij grotere toeloop ingegrepen wordt.
Ook hoort er per lokatie duidelijk in te staan hoeveel dagen per jaar en hoeveel evenementen per jaar er mogen plaatsvinden. De eindtijden. De aspecten van omgeving, groen e.d. waarbij rekening gehouden moet worden tijdens het evenement, maar ook op- en afbouw, verkeersstromen vanwege aanvoer van spullen en bezoekers.

Per stadsdeel anders
De bedoeling was dat er uniformiteit zou komen in de beschrijving van de locatieprofielen. Dat is niet gelukt. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen manier van beschrijven, het ene stadsdeel doet het zus, het andere doet het zo.
In het centrum worden nu en dan Koningsdag, Koningsnacht en Pride genoemd, waarbij de geluidsvolumes vele malen hoger mogen dan bij andere grote evenementen. Als u zo’n locatieprofiel leest, begrijpt u dan of die dan bij het totale aantal evenementen of het aantal dagen inbegrepen zijn?
En waarom staan die dagen dan niet in de profielen buiten het centrum genoemd? Vieren ze daar geen koningsdag meer? Of worden daar de normale regels gehanteerd met redelijke geluidvolumes, en gaat alleen het centrum uit z’n dak?

In alle stadsdelen zijn locatieprofielen die uitgebreidere geluidsinformatie geven. Zijn die te begrijpen? Wat vind u er van?

Parken en natuur
Bij de bewonersoverleggen waren meerdere bewoners aanwezig namens organisaties die het belang van parken en natuur nastreven.
In de Beleidsregel geluidbeleid die ook bij de inspraak hoort, en waarin de profielen een belangrijke plaats innemen, wordt echter met geen woord gesproken over de geluidsregels in parken. Ja, toch één keer, dat geluidsafschermende maatregelen er niet gebruikt kunnen worden omdat ze er misschien de grond in zakken.
Toen aangekondigd werd dat er een nieuw evenementenbeleid zou gaan komen, werd o.a. vastgesteld dat evenementen in parken niet meer dan 25% van een park in beslag zullen nemen. De rest van het park moet gebruikt kunnen worden voor de normale recreatie. Er staat in de Beleidsregel Geluid niet hoe de rust in de resterende 75% gewaarborgd wordt.
Ook de locatieprofielen van de parken zijn niet uniform. Die 25% wordt wel eens genoemd, maar lang niet altijd.

De hutjes op de hei zijn allemaal al bezet, dus gaan wij naar het park. Met de grote aantallen evenementen in de parken, en ook die in de randgemeenten, is het maar de vraag of er in de weekeinden nog een plek overblijft om te genieten van rust en natuur. Als die ene plek er nog is, dan gaat heel Amsterdam en omstreken natuurlijk daarheen, en blijft er niets meer over.

En natuur? Met de ecologische hoofdstructuur wordt geen rekening gehouden. Feesten en concerten lijken belangrijker.

Buiten de locatieprofielen
Vergis u niet: evenementen kunnen in beginsel op alle plekken in de stad plaatsvinden, en daar worden ook vergunningen voor afgegeven. Alle plekken waar Koningsnacht, Koningsdag en/of de Pride worden gevierd, samen goed voor vier dagen. Op de plekken zonder profiel staat volgens de Beleidsregel 1 dag voor het centrum en drie dagen daarbuiten.

Onvolledig
Wat bij de stukken voor de inspraak ontbreekt is het totale aantal evenementen en evenementendagen per jaar. Niet de enorme groei in bv. de afgelopen 10 en 5 jaar. Wil de gemeente door wil gaan met de groei, niet verder uitbreiden, of verminderen? Blijven we bij verdere groei nog steeds praten over “enige overlast” voor omwonenden? Het is aan de politiek om zich hier duidelijk over uit te spreken.

Inspraak
Het stuk over de locatieprofielen heeft een inhoudsopgave, gesorteerd naar stadsdeel.
Kijkt u eens naar de locatieprofielen bij u in de buurt. Kijk eens naar die van uw favoriete parken.
Vind u ze niet duidelijk? Vind u 2x per jaar 25000 bezoekers in uw parkje te veel van het goede?
Stuur een inspraakreactie in. Zet er even bij waarom u er belang bij hebt. Denk niet dat u uw mening niet mag geven als u er niet woont. U kunt er ook belang bij hebben omdat u er werkt of om een andere reden vaak komt. Dat het een Amsterdams park is dus ook UW park. En vooral: Evenementen kunnen overal, dus ook bij u in de straat. Leuke feesten, maar ook feesten waar u alleen maar last van hebt.

Klik HIER en u ziet hoe u uw reactie kunt inzenden.
Rechtsboven ziet u de stukken waarop u kunt reageren in de inspraak: de Beleidsregel en de Locatieprofielen.

Thema-avond: Massatoerisme

30 augustus 2017

Amsterdam is een mooie stad met veel culturele en historische bezienswaardigheden. Steeds meer toeristen weten onze mooie stad te vinden. Maar aan deze drukte zit een steeds grotere keerzijde. Terwijl grote bedrijven hun zakken vullen, zijn de bewoners het kind van de rekening. Ons aanbod van buurtwinkels verschraalt, de leefbaarheid van onze buurten staat onder druk, touringcars blokkeren de doorgang en als gevolg van illegale hotels is het vinden van een betaalbare woning nog moeilijker geworden.

Maar wat ervaren we precies als overlast en wat niet? Welke overlast moet als eerste worden aangepakt? Hoe herstellen we de balans tussen wonen, werken en recreëren? Wat is daarvoor nodig? En hoe krijgen we dat voor elkaar?

De gemeenteraadsfractie van SP Amsterdam organiseert in augustus zes thema-avonden, om samen met bewoners deze vragen te bespreken. U bent van harte uitgenodigd om uw verhaal te vertellen.

Samen pakken we de overlast aan. Sta op, doe mee, kom langs en laat uw stem horen!

 • Dinsdag 1 augustus 20:00 uur Huis de Pinto Sint Antoniesbreestraat 69
 • Woensdag 2 augustus 20:00 uur d’Oude Stadt Nieuwe Doelenstraat 55
 • Donderdag 3 augustus 20:00 uur Havelaar Douwes Dekkerstraat 2
 • Dinsdag 15 augustus 20:00 uur HTIB Eerste Weteringplantsoen 2BII
 • Woensdag 16 augustus 20:00 uur ’t Geveltje Bloemgracht 170
 • Donderdag 17 augustus 20:00 uur Badhuistheater Boerhaaveplein 28

Inloop is vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Doe dit op https://amsterdam.sp.nl/massatoerisme. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Verspreid dit bericht in uw omgeving!
Een flyer is er ook: klik HIER om te downloaden

Actieve vrijwilligers gevraagd

30 augustus 2017

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft als ondertitel “Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie”. En dat is heel in het kort wat het is.

Het wijkcentrum heeft geen betaald personeel, maar draait helemaal op vrijwilligers. Wij faciliteren bewoners en bewonersgroepen bij het verbeteren van de leefomgeving in hun buurten. Voor en door bewoners dus. Wij bieden vergaderruimte, wij organiseren thema-bijeenkomsten. Wij hebben een website, wij maken een maandelijkse nieuwsbrief.
Wij bieden hulp bij het schrijven van zienswijzen, bezwaarschriften, en andere brieven aan de gemeente, of andere instanties.
Ook helpen wij mensen bij de zoektochten in de gemeentelijke doolhof.

Om dat goed te kunnen doen zijn voor die activiteiten veel meer mensen nodig.

Mensen die actief willen meehelpen met het bovenstaande, en daardoor ook deel uitmaken van het wijkcentrum. Mensen die goede ontwikkelingen in stad of buurt signaleren, maar ook knelpunten, en daarmee zelf aan de slag willen. Ook mensen die een beetje, of zeer deskundig zijn op een of meer van de aandachtsgebieden. En daarmee anderen kunnen helpen. Mensen die zelf bewonersbijeenkomsten willen organiseren of leiden. Notulisten voor vergaderingen. Niet iedereen hoeft natuurlijk alles te kunnen.

 

Een paar voorbeelden van verzoeken die bij ons binnenkomen, maar er is veel meer:

De toenemende stankoverlast van al die vreetwinkels waarvan er nog steeds meer bijkomen. Naast de opgewarmde Nutella, de pannekoeken en de wafels, en soortgelijks, ook steeds meer restaurantjes voor de snelle hap.
Het woud van schoorstenen dat verschijnt is niet voldoende om het probleem op te lossen. Als het zo doorgaat krijgt de bovenkant van de stad het uiterlijk van een stad tijdens de industriële revolutie.
Nu en dan etensluchtjes van de buren in je huis kan gebeuren, maar iedere dag de hoeveelheden van commerciële bedrijven is andere pannenkoek. Wie stort zich met deze hulpzoekers op het inventariseren van het probleem, hoe het wettelijk allemaal zit, wie klopt aan bij de gemeente om gezamenlijk een oplossing te vinden?

Iedereen klaagt over de achteruitgang in het openbaar vervoer. In heel Amsterdam. Her en der in de stad zijn wat actiegroepen die strijden voor hun eigen tramlijn, niet slecht, maar het moet breder. We hebben een paar avonden aan het onderwerp gewijd, maar het krijgt maar geen vervolg. Er zijn actieve mensen nodig die samen wat ondernemen, contact zoeken met belangenorganisaties. De werkgroep voor fijnmazig openbaar vervoer moet handen en voeten krijgen.

De werkgroep schone lucht en ruimte kan hulp gebruiken, o.a. bij acties.

En: wij vinden het belangrijk dat het wijkcentrum open blijft voor bezoekers die voor informatie  langs willen komen. Ook daarvoor zijn mensen nodig.  Kunt u een dagdeel (of meer) in de week het wijkcentrum bemannen? Het is zelden druk, dus U kunt zo’n ochtend of middag ook  werken aan taken voor het wijkcentrum zoals hierboven genoemd, of voor uzelf werken.

Als u belangstelling hebt voor een of meer van dit soort activiteiten, neem dan contact op via e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl of loop binnen bij wijkcentrum d’Oude Stadt, Doelenstraat 55.

En: zegt het voort. In de buurt, vrienden en kennissen, familie.

 

 

Speels en voorgoed problemen oplossen

25 augustus 2017

Op 20 september is in ‘d Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, een inspiratie/informatie avond met video’s over het Big Sister Project. Het Big Sister Project is opgezet door 85 IJslandse vrouwen die het gelukt is handel in mensen in hun land te stoppen.

Sheva Carr nam het initiatief om hun werkwijze wereldwijd aandacht te geven ter navolging. Zij maakte hiervoor een stappenplan en noemde dit de Operation Big Sister. Zie: www.operationbigsister.com

Programma
Deze avond begint om half 6: Ontmoeten bij plantaardige soepje. Na een dansje de nieuwsbrief van de Mir Methode van Mireille Mettes over herstellen na seksueel misbruik. www.mirmethode.nl.

Rond de schemering: Big Sister filmpjes en eigen invallen uitwisselen. Rond half 9 sluit de informatie avond, maar we kunnen nog wel doorgaande met live-muziek, dans, gedichten en liedjes.

Laat maar weten op de avond zelf, als je wat wilt delen.

Graag iets lekkers mee nemen voor bij de thee.

Bezoekers met een eigen bord, bestek, beker en brood krijgen gratis soep.

Fundraising
Om een bioscoopfilm over dit Big Sister Project mogelijk te maken, is er een fundraising. Daarvoor biedt Corina Teunissen van Manen het schilderij ‘The Sky starts at the Ground’ te koop aan voor een bedrag dat dan nog nodig is. Contact via e-mail: visiblevoice.nl@gmail.com

Wormenhotel Bantammerbrug

25 augustus 2017

De volgende oproep kwam binnen. De bewoners rond de Bantammerbrug werken aan een verbeterplan voor de nu structureel vervuilde Bantammerbrug. Onderdeel van het verbeterplan is het wormenhotel. Wie wil er meedoen?

Gezocht
Wie wil, volgens instructies, af en toe zijn/haar ongekookte groente- en fruitafval (en beperkt tuinafval, alleen blaadjes) naar het wormenhotel brengen om de wormen te voeden? De wormen maken in hun hotel daarvan compost. Die compost kan vervolgens weer verdeeld worden over de boomtuinen, de geveltuinen en als er nog over is het privégevelgroen.

Bantammerbrug
De brug is een ontwerp van de beroemde architect Johan Melchior van der Mey, een van de grondleggers van de Amsterdamse School. Samen met Piet Kramer en Michel de Klerk tekende hij het Scheepvaarthuis, nu Amrath-hotel. De lantaarns op de brug zijn ontworpen door Piet Kramer, hij maakte heel veel bruggen in de stad (zie o.a. in het Amsterdamse Bos de ‘Chinese’ bruggetjes). Laat u horen, dan vormen we een groepje dat het wormenhotel tot een succes kan maken – waarmee we onze mooie Bantammerbrug bevrijden van het ontsierende, armoedige afval.

Aanmelden
Meld u aan bij Bernadette de Wit  via e-mailadres bbdewit@chello.nl

Meer via de informatiepagina van de gemeente over wormenhotels.

Thema-avond nieuw bestuurlijk stelsel

21 augustus 2017

In het Wijkcentrum ‘Oude Stadt is op maandag 28 augustus een thema-bijeenkomst over het nieuw bestuurlijk stelsel. Het inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel loopt tot 6 september.

Het hoofdlijnenbesluit zoals dat op 15 februari door de gemeenteraad is genomen, is het uitgangspunt. De inspraak gaat over de nadere keuzes voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel 2018, zoals is uitgewerkt in de concept verordening op het lokaal bestuur en de toelichting daarop. Deze concept stukken zijn vrijgegeven voor algemene inspraak en consultatie van de bestuurscommissies van de stadsdelen. U kunt uw zienswijzen indienen tot 6 september 2017. De adviezen die hieruit voortkomen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

 

 

 

Moderne dans voor senioren

15 augustus 2017

In de eerste week van september beginnen de mo…

Pride 2017 enquête

4 augustus 2017

 

 

Ministerie en luchtkwaliteit

4 augustus 2017

Met datum 31 juli stuurt het Ministerie de beslissing op bezwaar op het handhavingsverzoek luchtkwaliteit van 10 bewoners, woonachtig tegenover meetpunten van de GGD. Het ministerie volhardt en zegt dat handhaving (in de enge zin, van boetes opleggen) niet geregeld is in de wet en dus niet kan.

Volgens de GGD Amsterdam wordt in 2015 in 23 straten de maximum Europese milieunorm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m3 overschreden. 36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD hebben handhavingsverzoeken verzonden. Ook aan het ministerie. Het ministerie gaf aan (net als de gemeente Amsterdam) dat het wettelijk niet mogelijk is om handhaving op luchtkwaliteit af te dwingen. Artikel 5 van de Wet milieubeheer voorziet daar niet in. Let wel: Ze zijn in overtreding! Dat bevestigen ze ook in hun antwoorden, maar ze kunnen niks doen (?). Eind mei was de hoorzitting. Volgens het ministerie richten de luchtkwaliteitsnormen zich op de bestuursorganen. Burgers hebben daar geen rechtstreeks beroep op. Volgens ons staat dat haaks op het persbericht en de jurisprudentie van de EU.

Andere sancties
Op ons verzoek heeft het ministerie ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn (binnen hun bevoegdheid) om de luchtkwaliteit te borgen. Die mogelijkheden vindt het ministerie eigenlijk niet nodig. Het ministerie kan via de provincie de gemeente dwingen, maar het ministerie vindt daartoe geen aanleiding. Omdat partijen “goed bezig zijn” en in 2020 de luchtkwaliteit binnen de norm gaat komen. Dat is dus niet zoals wij eisen NU, maar ooit schone lucht. Daarbij vindt het ministerie de metingen van de GGD niet conform de regelgeving in het kader van de regeling (NSL) voor de luchtkwaliteit. De Raad van State vindt dat ook (rechtsoverweging 7). In ons geval zien wij toch echt van Amsterdam toezeggingen (in de NSL-rapportage).

Voor het overige ligt het volgens het ministerie vooral in de bevoegdheidssfeer van de gemeente en suggereert dat burgers bijvoorbeeld wel via verkeersbesluiten de luchtkwaliteit kunnen aanvechten. Dus niet. Lees daartoe de hierboven genoemde uitspraak van de Raad van State.

Een-tweetje
Een paar weken gelden werden wij gebeld dat het ministerie uitstel wenste voor de beslissing op bezwaar. De reden was de afstemming met de gemeente die nog zou moeten plaatsvinden. Bij de hoorzitting gaf de hoorzittingcommissie zelf aan niet onafhankelijk te zijn. Afstemming met de gemeente maakt de bezwaarprocedure al helemaal niet meer onafhankelijk. Wij hebben dat uitstel dan ook geweigerd. De beslissing op bezwaar kwam dan ook op tijd voor het kort geding dat milieudefensie 23 augustus jl. had aangespannen. Daar stond het ministerie ook voor de rechter. De beslissing op bezwaar werd als productie 9 op het laatste moment in die procedure ingebracht.

Ondanks de afwijzing in de beslissing op bezwaar van het Ministerie presteerde de Landsadvocaat in dat kort geding de rechter te wijzen op de bestuursrechtsgang die burgers hebben en dat Milieudefensie dus de luchtkwaliteit niet bij de civiele rechter kon afdwingen. De advocaat van Milieudefensie wees tijdens de zitting de rechter er op dat de burgers gelet op de toegestuurde beslissing op bezwaar keer op keer nee te horen krijgen.

Maar erger was het standpunt van het Ministerie dat ze nog maar sinds 2015 moeten voldoen aan de normen en niet zoals België in 2010, die geen uitstel had gevraagd. Volgens het ministerie is het probleem wel op te lossen: “door de knelpunten te verwijderen: door (snel)wegen af te sluiten en vervuilende bedrijven te sluiten. Maar dit zijn buitenproportionele maatregelen. Daarvoor is geen maatschappelijk draagvlak……………

Hoe verder?
De beslissing op bezwaar staat open voor beroep. Maar door de afwijzing en de houding van het Ministerie ook in de milieudefensie zaak, lijkt het er eerder op dat het ministerie jurisprudentie wenst, ten koste van ons budget. De uitspraak in kort geding aangespannen door milieudefensie is 7 september. Wij wachten op die uitspraak, voordat we verdere stappen gaan ondernemen. Wordt vervolgd.

De Stem van Centrum

29 juli 2017

Wie een idee heeft mag het zeggen. Van een stopverbod voor toeristen tot nieuwe bruggen slaan en het verminderen van het aantal straatmuzikanten, vooral die hele slechte,

Het plan met de meeste stemmen komt op de agenda van het Algemeen Bestuur. Eén keer per maand wordt op een vast moment gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft. Je kunt drie peildata meedingen.

Heeft jouw voorstel de meeste stemmen? Dan krijg je per email een uitnodiging om je voorstel toe te lichten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarna neemt het bestuur een besluit over het voorstel.

Beslissing

28 juli 2017

Op 18 juli vond een hoorzitting plaats over de Pridevergunning 2017. Daarbij werden alle bezwaarmakers in een keer gehoord. Door hen werd al verzocht vooral niet “te knippen en plakken” en de beslissing op bezwaar zorgvuldig te nemen. Met onbekende datum ontvingen wij vrijdag 28 juli per post een beslissing op bezwaar………..

De bezwaren

 1. Procedureel: er is rolvermenging, van vergunninghouder, organisator en vergunningverlener en er is een veel te late aanvulling op de vergunning waarbij geen inspraak mogelijk is.
 2. Het nieuwe geluidsbeleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkeld!
 3. Nieuwe norm van 85 dB(C) op de gevels met een matige geluidswering gaat binnen over de grens van spraakverstaanbaarheid en daarmee van onduldbare overlast (50 dB(A)
 4. De gegunde norm met daarboven nogeen 10 dB tot 95 dB(C) op de gevel kan dus binnen op wel 70 dB(A) neerkomen.
 5. Dergelijke hoge waarden db(A) en dB(C) binnenshuis zijn tijdens de EuroPride 2016 ook bij omwonenden binnenshuis gemeten.
 6. De reden van die 95 dB(C) is niet kenbaar, noch valide, waarom moet een evenement van “bijzonder belang” harder dan “de norm”?
 7. Het advies van Omgevingsdienst is niet kenbaar gemaakt en wijkt af van het gestelde in de vergunning en er staan kan bepalingen in in plaats van moet.
 8. Naast dB(C)norm ontbreekt onterecht de dB(A) norm. Handhaving onmogelijk.
 9. Er zijn waarden op de botenparade van 115 dB(A). Ongepast!
 10. De overschrijding van de grens van onduldbare hinder wordt overschreden mag niet ter zijde kan worden geschoven om voorrang te verlenen aan andere belangen, zoals het maatschappelijk belang bij het organiseren van evenementen (ECLI:NL:RBOVE:2014:6440).
 11. Op de meeste plein- en straatfeesten is het verschil tussen 2016 en 2017 slechts +2 of -3 dB(C), zonder gevelcorrectie van 3 dB, die er weer bij opgeteld wordt.
 12. Uitspraak voorzieningenrechter Amsterdam van 2 augustus 2016 (Stichting Pluk de Nacht): normop de gevel van de omliggende woningen niet meer dan 45 dB(A) en de lage tonen niet meer dan 55 dB(C).
 13. Uitspraak rechtbank Roermond (Solar): o.a. de gemeente had een onderzoek moeten doen naar de gevelwering, de geluidshinder moet geminimaliseerd worden en de meettijd van vijf minuten te lang is geweest om te voorkomen dat geluidpieken worden weggemiddeld en bij overschrijding van de geluidnorm te laat wordt ingegrepen..
 14. Een geluidsplan, eis in de vergunning, is niet beschikbaar.
 15. Richtlijnen, APV en nieuwe evenementenbeleid: eindtijden ’s avonds op 23:00 uur. Er is geen reden om daarvan af te wijken naar 24:00 uur met daarbij nog een uitlooptijd van een uur. Zeker niet nu het niet om een dag gaat!
 16. Vondelpark: Uit niks blijkt garantie dat in de overige driekwart van het park rustig gerecreëerd kan worden. Er behoren duidelijke afstandseisen in de vergunning te staan, het geluid mag niet in het hele park maar in een kwart van het park duidelijk hoorbaar zijn. En waar is het geluidsplan?
 17. Evenemententerreinen liggen te dicht op elkaar, waardoor overlappende hinder vanaf verschillende podia.
 18. Locaties niet getoetst op geschiktheid.
 19. NSG heeft metingen verricht op de Zeedijk, waaruit blijkt dat zelfs bij de voorgestelde en weer losgelaten norm van 85 dB(C) de geluidshinder onduldbaar is (>50 dB(A) binnenshuis).
 20. Gebrek aan handhaving, klachtafhandeling ondermaats.
 21. Te massaal feest op het Amstelveld, ondanks toezeggingen stadsdeel en eigen beleidskader niet slechts 1 maar 2!
 22. Wie in de stad woont kan enige hinder verwachten?? Lees dan brief Ombudsman Metropool Amsterdam: Feesten of Beesten? van 16 november 2016.
 23. Waarom zijn er geen geluidsbegrenzers?
 24. Het evenement, steeds terugkerend, is daarmee een inrichting.
 25. De Burgemeester gaat niet over de volumes, hij gaat alleen over de openbare orde.
 26. Er zijn geen sancties vermeld in de vergunning bij overtreding
 27. Overlast van drank en drugsgebruik en hinderlijk hangen

Beslissing op bezwaar
U heeft maar te dulden.

Bijlage

Alcoholverbod

28 juli 2017

In gebieden waar een alcoholverbod geldt, mag u in de openbare ruimte geen alcohol drinken en geen alcoholhoudende drank in aangebroken flessen, blikjes, glazen bij u dragen. In samenwerking met handhavingsverzoek.nl heeft een bewoners van het centrum van Amsterdam bij de gemeente een handhavingsverzoek daartoe ingediend.

Handhavingsverzoek
De bewoner wil dat dat het nuttigen van “supermarkt-bier’ op straat door de gemeente wordt aangepakt. De bezoekers worden snel dronken en veroorzaken overlast voor overige bezoekers en . De Wallen liggen in het weekend bezaaid met lege blikjes.

Antwoord gemeente
Ingegaan wordt uitvoerig op de beginselplicht (tot handhaving); bij een overtreding van een wettelijk voorschrift en een bestuursorgaan wordt verzocht handhavend op te treden, moet het bestuursorgaan in principe gehoor geven aan het handhavingsverzoek. Tenzij zaken binnenkort gelegaliseerd worden, maar dat is hier niet aan de hand, dus zijn we gehouden handhavend op te treden tegen het nuttigen van alcohol op straat…….

Echter….
Het handhaven van het alcoholverbod heeft de aandacht van zowel politie als toezichthouders. Die hebben in de afgelopen 2 maanden 177 boetes opgelegd aan overtreders van het alcoholverbod. Hieruit blijkt het handhavend optreden, waardoor het handhavingsverzoek van de bewoner wordt afgewezen………

Meteen bezwaar
De bewoners heeft inmiddels bezwaar aangetekend. In twee maanden slechts 177 boetes is geen argument nu hetzelfde aantal boetes op vrijdag en zaterdagavond per uur kunnen worden opgelegd. De straten op de Wallen zijn dan gevuld met drinkende en dronken toeristen. Aandacht voor is niet voldoende, nu men dient op te treden. De wet is immers duidelijk, de gemeente dient te handhaven.  Een overheid die de wet aan haar laars lapt is een zeer slecht voorbeeld voor de burgers. Het feit dat er structureel te weinig handhavers worden ingezet, is een bewuste politieke keuze.

Bronnen:

Inspraak Evenementenbeleid

19 juli 2017

Burgemeester en Wethouders hebben het “nieuwe” geluidsevenementenbeleid vrijgegeven voor inspraak tot en met 22 september 2017. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het persbericht meldt: De gemeente Amsterdam heeft … in overleg met omwonenden…. nieuw geluidbeleid ontwikkeld. Echter de NRC-stijlboek zegt: Bij ‘in overleg’ komen de gesprekspartners gezamenlijk tot een conclusie. Bij ‘na overleg’ neemt de meerdere uiteindelijk een beslissing, waarmee de ander het niet eens hoeft te zijn. Dat laatste ligt hier voor. De bewoners(-groepen) en natuurorganisaties nemen afstand van het nu geformuleerde beleid. Dit beleid faciliteert nog steeds de organisatoren ten koste van de leefbaarheid in de verre omtrek van het evenement; #hoeftniethard.

Het uitgangspunt van B en W is dat evenementen bij de stad horen, maar dat er een betere balans moet worden gevonden tussen enerzijds veilige en feestelijke evenementen en anderzijds minder overlast. Voor alle muziekevenementen geldt voortaan de “strengere” basisnorm van maximaal 85 dB(C) op de gevel van woningen. Feitelijk is die 85 dB(C) een salomonsoordeel. De bewoners willen maximaal 80 dB(C) op de Gevel en de ondernemers 90 dB(C). Zo weet de gemeente dat de gevelwering minder is dan de standaard 20 dB, maar staat dan toch 85 dB(C) op de gevel toe, maar wat minder vaak…..

Naast “nieuwe locatieprofielen” waarop ook inspraak mogelijk is, zegt de gemeente tevens dat voor 21 locaties bepaald is hoeveel geluidsbelastende evenementen er kunnen plaatsvinden. Alles zou gebaseerd zijn op een 600 pagina’s tellend onderzoek. Maar feitelijk is de nieuwe methode geen “strenger” beleid. Wat de gemeente daar ook over zegt, valt ronduit onder propaganda.

Geen 85 dB(C) op de gevel!
Op de nieuwe uitgangspunten valt heel wat af te dingen en doet geen recht aan de uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam. Die zijn:

 1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis,
 2. het voorkomen van slaapverstoring,
 3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd. Die 85 dB(C) tegen de gevel gaat binnenshuis zeker over de 50 dB(A) grens van de spraakverstaanbaarheid! De door de gemeente ingehuurde adviseurs behoren dat ook te weten. Maar adviseurs adviseren zelden anders dan de opdrachtgever wenst……

Nog meer onderzoek
Daarnaast is het “onderzoek” nog niet afgelopen. Een aantal elementen uit het beleid moet nog worden getest tijdens het evenementenseizoen deze zomer. Dat gaat over de “nieuwe” gevelnorm en het continue meten. Ook wordt er rondom o.a. het NDSM-terrein belevingsonderzoek gedaan.

Dat belevingsonderzoek faalde in 2016 jammerlijk vanwege te weinig deelnemers en de onduidelijke methodiek. Eind maart 2017 werd nog beloofd dat de immense hoeveelheid bezoekers die naar een evenement komen in de vernieuwde APP gewogen worden ten opzichte van de paar duizend bewoners die (noodgedwongen) blijven. De gevluchte bewoners kunnen hun mening echter niet kwijt! Ook is het invullen niet mogelijk via een website, maar alleen via bepaalde APP’s.

De resultaten hiervan en de uitkomsten van de inspraak zullen na de zomer worden verwerkt in het definitieve beleidsvoorstel dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe beleid moet gaan gelden per 1 januari 2018.

Zienswijzen
De bewoners- en natuur(-organisaties) maken zich al op, ondersteund door de Nederlandse Stichting Geluidshinder om een tegengeluid te laten horen. Zoals dat hinder door geluid niet in decibellen – in dB(A) noch in dB(C) – moet worden geduid. Je doet dat door het de bewoners ‘gewoon’ te vragen. Dat doe je niet door te gaan zitten wachten tot er geklaagd wordt. Zoals eerder in het ambtswoninggesprek bepleiten wij dat met regelmaat op een verantwoorde wijze enquêtes moeten worden uitgevoerd. Dat moet nu juist een vast onderdeel van het beleid worden. Blijkt dan uit zo’n enquête dat meer dan 15 % van de bewoners aangeven (ernstige) hinder te (hebben) ervaren, dan is aanpassing van beleid nodig! (conform gebruiken rond de Wet geluidhinder).

Hou deze pagina in de gaten voor de zienswijzen die zij zullen uitbrengen aan de gemeente.

Bijlagen van de gemeente

Onbegrijpelijk

19 juli 2017

Dinsdagmiddag 11 juli 2017 diende van 15.30 uur tot 18.30 uur de zitting in de voorlopige voorzieningsprocedure  over de 2017 editie van de (gay)Pride. Volgens de bewoner mocht het feest sowieso doorgaan, maar wel dat  de aantoonbaar onduldbare geluidsoverlast minder werd.  De volumeknop kon immers ook zachter, dat gaf de voorzieningenrechter eveneens aan. Deze liet al vrij snel blijken dat hij zelf naar luidruchtige evenementen ging en hooguit misselijk werd van de bassen, maar tot nu toe geen gehoorschade had opgelopen….. Hij bleek wel doof voor onze argumenten. De uitspraak: spoedverzoek afgewezen.

De rechter gaat in op de tijdens de zitting gedane uitspraak dat het advies van de Omgevingsdienst en de daarin vervatte normen en regels gelden. Maar dat komt helaas niet in het dictum terecht, waardoor het maximum van 95 dB(C) kennelijk toch blijft gelden.

Uitgebreid wordt ingegaan op de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester, als of dan maar alles mag. De voorzieningrechter geeft aan dat hij dat terughoudend moet toetsen. Hij haalt daarbij de uitsprak aan van HardShock, die bewoners hadden gewonnen. Dezelfde uitspraak die wij ook vorig jaar naar voren brachten.

Maar deze rechter haalt uit deze uitspraak iets anders: dat 95 dB(C) niet zonder meer betekent dat  omwonenden aanzienlijke hinder (onduldbaar) zouden ondervinden en onaanvaardbaar is. En wijst naar de vorige voorlopige voorziening (2016) inzake de belangafweging van de Burgemeester, terwijl wij meermaals in ons bezwaarschrift de quote citeren van de rechtbank, voorafgaande aan de aangehaalde uitspraak, dat ieder belang gelijk is en er geen voorkeur aan commercie mag gegeven worden. Maar daar heeft deze rechter geen boodschap aan en noemt de afweging van de belangen voor de Pride tegenover die van de omwonenden kenbaar, terwijl die motivering van de Burgemeester om nog eens 10 dB harder dan het nieuwe beleid, op onze vraag waarom, alleen antwoordt: daarom!

Nog onbegrijpelijker is redenering van de rechter dat wij naast de 95 dB(C), wij om 85 dB(A) gevraagd zouden hebben. Wij hebben echter gevraagd een veel lagere maximum te stellen dan de 95 dB(C)) en daarnaast ook het loslaten bestreden van de db(A),  dus niet alleen een dB(C)-norm hanteren en dat het verschil tussen dB(C) en dB(A) slechts 10 is. De NSG gaf toch duidelijk aan dat alleen dB(C) misbruik in de hand werkt. Maar ook dat wuift de voorzieningenrechter wel erg gemakkelijk weg.

Kafkaësk is de conclusie van de rechter dat uit de rapportages van de NSG niet geconcludeerd kan worden dat een geluidsnorm van 95 dB(C) onjuist zou zijn. Ondanks het feit dat bewoners aantonen dat er onduldbare geluidsoverlast wordt veroorzaakt (zie rapportage NSG), heeft de gemeente zonder enige motivering, laat staan dus met stukken, die NSG-rapportage betwist en de voorzieningenrechter is daar klakkeloos in meegegaan. Ons – onderbouwde – argument over onduldbare hinder wordt daarmee gewoon weggevaagd, zonder dat daar écht inhoudelijk op is ingegaan door de voorzieningenrechter.

Ook wordt tijdens de zitting aangegeven e dat de vergunning 2017 is “aangescherpt” tegenover vorig jaar. Daarom is de vergunning naar de mening van de gemeente, AGP en voorzieningenrechter zorgvuldig tot stand is gekomen en kan zonder aanpassingen in stand blijven. In de hoorzitting op de bezwaarschriften werd er wel naar uitgezien. …..lees verder…

Gelukkig is deze uitspraak in voorlopige voorziening niet bindend voor de rechter in hoger beroep.

Bijlagen:

 • Stukken gemeente
 • AGP
 • wijkcentrum??
 • Plus uitspraak?

“Blijf van mijn stad”- huis

19 juli 2017

Woensdagmiddag 19 juli werd het pand aan de Gelderskade 101 besmet verklaard en is uitgeroepen tot het eerste Amsterdamse “Blijf van mijn stad”-huis. Het pand is eigendom van de gemeente en staat momenteel in de verkoop. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te stoppen.

In het pand hebben uiteenlopende sociale en culturele functies die er over de jaren heen onderdak hebben gevonden. De Gelderskade 101 is bekend van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en de atelier- en cursusruimtes voor de 500 leden van vereniging De Zondagschilders, die er al veertig jaar zit.

Besmetverklaring
De actie waarschuwt tegen het gemeentebeleid om haar eigen bezit te verkopen. De besmetverklaring van panden staat in een lange Amsterdamse traditie. In de crisis van de jaren dertig voorkwamen huurstakers op deze wijze dat woningen opnieuw verhuurd zouden worden aan zogenaamde onderkruipers. In de jaren zeventig en tachtig gebruikten krakers en buurtactivisten de methode om ontruimingen door speculanten en huisjesmelkers tegen te houden.

Uitverkoop
Nu zetten een groot aantal organisaties en betrokken Amsterdammers het middel in om zich te keren tegen de voortwoekerende uitverkoop van de stad. Het beleid om op grote schaal gemeentepanden te verkopen en de gemeentekas te spekken is ontstaan tijdens de vorige crisis. Inmiddels staan de gemeentefinanciën er heel wat rooskleuriger
voor en is de verkoop van het eigen bezit bepaald niet onvermijdelijk.

“Blijf van mijn stad”-huis
De besmetverklaring moet vooral de potentiële kopers waarschuwen dat als hier een gezond gebouw met vitale functies geïnfecteerd raakt met de zucht naar winst, de hele stad eronder lijdt en in verzet komt. Voorlopig is het voor iedereen beter de aan- en verkoopplannen te laat rusten.
Het pand Geldersekade 101 is daarom met de nodige voorzorgsmaatregelen uitgeroepen tot het eerste Amsterdamse “Blijf van mijn stad”-huis.

Bijlage

Wallenconferentie

12 juli 2017

 

<iframe frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/layout/widget/indeling/detail/start/13/tmpl/widget?q_searchfield=hamburg&width=640″ width=”640″ height=”480″></iframe>

 

In de volle Grote Zaal van het Compagnietheater vond op 12 juli 2017 de eerste Wallenconferentie, eigenlijk 1012-conferentie, plaats met als gespreksleider Femke Halsema, volledig onafhankelijk, zonder enige binding met de buurt.

Burgemeester Eberhard van der Laan leidde de conferentie in met een overzicht van de ontwikkelingen in de laatste 20 jaar, na het verschijnen van het rapport van Fijnaut &Bovenkerk. In die tijd was er sprake van (met  grote waarschijnlijkheid) 16 criminele groepen in de buurt.
Er is veel gebeurd. Een wallenmanager is aangesteld, de aanpak met de wet Bibob.
1012inc is opgericht. In het eerste jaar is veel waargemaakt, financieel (de pensioenfondsen binnengehaald), maar ook maatschappelijk. 1012inc is ook bedoeld voor participatie door bewoners. Het woord criminogeen is afgeschaft.
Momenteel is handhaving een speerpunt. Het voormalig politiebureau Nieuwmarkt is nu handhavingsbureau.

De burgemeester stelt dat “de buurt uw buurt moet blijven” en spreekt de wens uit dat de wallenconferentie een jaarlijks gebeuren wordt.

Herman Vuijsje, auteur en buurtgenoot, sprak tegen een achtergrond van prachtige foto’s van de buurt en mensen in de buurt over de afgelopen jaren. Amsterdam, notabene de mooiste hoofdstad van de wereld, heeft nu te lijden van het massatoerisme.  Leefklimaat en sociale cohesie worden aangetast voor commercieel gewin van slechts enkelen, vooral in het buitenland. Een binnenstad zoals die van Amsterdam is een schaars goed. Er bestaat plat toerisme en kwaliteitstoerisme, hij pleit voor quotereing, en daarmee bedoelt hij niet het weren van lage inkomens, maar naar activiteiten.

Jeroen Slot, van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek stelde het omslagpunt voor de stad, en ook 1012, op 1984. Daarvoor was het wallengebied een echte volksbuurt.
Het is een buurt met een bijzondere historie, de aanwezigheid van veel water, weinig gesloopt, steeds meer criminaliteit. Een paar bijzondere basiscijfers: er wonen anderhalf keer zoveel mannen als vrouwen, en het is de buurt met de minste geboren Amsterdammers.
Een kwetsbaar gebied, dat heel lang aantrekkelijk is geweest voor illegale activiteiten. En de laatste 10 jaar ook nog het massatoerisme. De OZ burgwallen hebben veel hogere AirB&B cijfers dan de rest van de binnenstad.
De denkrichting voor de toekomst  moet de slachtofferrol voorbij.

Enquête
De aanwezigen kunnen vragen beantwoorden via hun telefoons, tussen de gesprekken en vragen vanuit het publiek door. De antwoorden zijn direct op groot scherm te zien.
33% van de aanwezigen is bewoner, ca. 30% politicus of ambtenaar, 20% seksondernemer/werker. 40% heeft een negatieve mening over het stadshart rond de wallen. 80% ziet het massatoerisme als de grootste oorzaak van de negatieve ontwikkelingen
Helaas zijn de cijfers niet in het verslag van de gemeente overgenomen.

Opmerkingen uit de zaal
Er waren er veel. Een panel, bestaande uit Nanke Verloo (UvA), Cyrille Fijnaut (Tilburg Universiteit), Esther Agricola en nog iemand reageert er op.
– Een bewoner zegt dat iedereen tevreden is maar die hoor je niet.
– Een ander, die er toch al 20 jaar woont, spreekt dat tegen: ziet de buurt onleefbaar worden door de lawaaiboten, het vuilnis altijd en overal, de toeristetsunami.
– Het zich “thuis” voelen wordt door zoveel nieuwe instroom teniet gedaan. De publieke ruimte wordt steeds kleiner voor bewoners.
– Is er iets te doen tegen vermeend “foute” eigenaren van onroerend goed? Ondanks aandringen van Halsema reageert geen van de vele aanwezige politici of ambtenaren. Fijnaut: twijfelt aan het toezicht. De Bibob houdt op bij de grens. Wat dan?
– Om bewoners terug te krijgen is een verbod op AirB&B.
– Behoefte aan duidelijkheid tegenover het neoliberale lamaarwaaien.
– Meer groen.
– Iemand claimt het recht op een parkeerplaats voor de deur.
– Grootste probleem de drukte en de toeristeninflux. Eigenaar stoffenwinkel is geneigd om op zaterdag dicht te gaan. Klanten zijn Amsterdammers en die komen er niet meer doorheen. Voor winkels is internetkopen ook al een probleem.
– Huren, ook voor bedrijven, schieten omhoog.

Tafeltjes
Na de pauze vond verdere discussie in groepjes plaats. Aan het tafeltje Maatschappelijke en Culturele voorzieningen: een vertegenwoordiger van de Boomsspijker (te weinig ruimte voor ontmoeting), wijkcentrum d’Oude Stadt (binnenkort dakloos), iemand van City marketing (i.t.t. de engelse naam gericht op bewoners), enkele kleine ondernemers, een filmmaker/buurtbewoner, iemand van project 1012, Herman Vuijsje, en iemand uit de hulpverlening voor prostituees.
Prostituees m/v hebben vooral last van de grote fotograferende massa’s, ouders met kinderen.  Niet zozeer van de stagparties e.d. Die betekenen klandizie. De inkomsten zijn schrikbarend laag. Er is behoefte aan wat meer intimiteit, ook voor klanten, bv door in de stegen de toegang te reguleren (sightseeing tours hebben er niets te zoeken) of het geheel inpandig te organiseren.
En toen was de tijd op, de andere onderwerpen zijn niet meer aan bod gekomen.
Een van de tafelgenoten kon nog even wat roepen over de rafelranden die bij een stad horen.

Conclusies vanaf de tafeltjes

 1. Absoluut verbod AirB&B en andere vormen van vakantieverhuur. Nieuwe vorm van coöperatie voor/door bewoners, het doel dat ze er langer blijven wonen.
 2. Voetgangers op de eerste plaats in openbare ruimte. Consequente handhaving dwingt bewoners zich te gedragen.
 3. Voor het red light district: een campagne voor respect e.d.
 4. Wonen aantrekkelijk maken. Politieke moed om zaken aan te pakken, zoals alcoholmisbruik, afval. Repressieve regels aandurven
 5. Bescherming prostituees tegen het massale “aapjes kijken”. Meer rafelrandjes.
 6. Buurtcafés verdwijnen, overgenomen door toeristen. Behoefte om vaker met elkaar om tafel te zitten, zoals deze avond.
 7. Vaste wijkverzorgers die mensen aanspreken op afval en zo.

Buurtcommissaris
Michiel van Haelst, geselecteerd door de bewoners, wordt aangesteld als buurtcommissaris van 1012inc.
Functie heeft niets met politie te maken. Woont zelf in de buurt, hij wil ook meer bewoners in de buurt. Allereerst behouden voor de buurt, hij ziet er te veel die de buurt spuugzat zijn.

Ollongren
Sprak als laatste: zij denkt dat je airB&B niet helemaal kan verbieden, dan gaat het ondergronds. Over de diversificatie van het winkelaanbod: dat moet juridisch in orde zijn. Na de zomer wordt een plan bekend gemaakt, dat is nu nog geheim. Handhaving wordt beter, momenteel het binnenstadoffensief.

Toch heeft een buurtbewoner nog even het laatste woord:
DIT WORDT AL HEEL LANG GEROEPEN!

 

En toe was er een borrel en werd het helemaal gezellig.

Aanpak taxi overlast Oudezijde

4 juli 2017

 

 

 

Gedingen om geluidshinder Evenementenbeleid

30 juni 2017

Vorig jaar is d’Oude Stadt namens heel wat bewoners(-groepen) een rechtszaak gestart vanwege de geluidshinder door evenementen. Dat kon dankzij de giften van velen.  De rechtszaak begin begint 11 juli om 9.00 uur. Diezelfde dag is er ook een voorlopige voorzieningsprocedure om 15.30 uur over het “nieuwe strengere” evenementenbeleid.

Vorig jaar werden bewoners geconfronteerd met geluidswaarden die zeer fors waren en langdurig. Daar hebben wij zienswijzen tegen ingediend, een bezwaarprocedure gevoerd en een kort geding. Dat mocht toch, omdat alles “binnen de vergunde norm” bleef en bewoners van de binnenstad wel wat hinder moeten verdragen…… Feitelijk bleek het een takkeherrie. Dat was de aanleiding de rechter om zijn mening te vragen. Dat proces is mogelijk door de velen die  financieel hebben bijgedragen. Waarvoor nogmaals onze dank.

Inmiddels zijn er vele rechtsuitspraken die aangeven dat de gemeente bij het gunnen van een vergunning om versterkte muziek zeer zorgvuldig moet omgaan; ook met de belangen van de bewoners. Hoewel we een rechtszaak aanspannen tegen een “oude”vergunning uit 2016 hebben bewoners, gemeente en organisator nog steeds belang bij een oordeel van de rechter. Het betreft immers een jaarlijks terugkerend evenement. Het oordeel van de rechtbank is dus van belang voor toekomstige edities van dit en andere evenementen……

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente wilde ondertussen werken aan een strenger evenementenbeleid. De uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam zijn:

 1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis,
 2. het voorkomen van slaapverstoring,
 3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd.

Er is een heus nieuw evenementenbeleid-traject gestart. Met zelfs ambtswoninggesprekken. Echter het beleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkelt. De bewoners zijn uitgenodigd voor een aantal “bewonersconsultaties”, waarin over het zogenoemde “bouwwerk” van het nieuwe geluidsbeleid gesproken werd. Vertegenwoordigers van o.a. het Wijkcentrum d’Oude Stadt, VVAB en Wij-Amsterdam waren hierbij betrokken, evenals vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit  andere stadsdelen dan het centrum.

Tijdens die bijeenkomsten werd bewoners om input gevraagd, maar in het beleid is, volgens de laatste versies die wij hebben kunnen zien, NIETS van de inbreng van de bewoners overgenomen. Wel zien wij dat er vergunningen verstrekt worden, met zelfs een verwijzing naar dat “nieuwe” beleid, maar feitelijk wat de geluidhinder betreft, niets onderdoet voor de geluidsvolumes van vorig jaar. Omdat te stoppen zijn wij een kort geding begonnen.

De Stichting begrijpt dat enige overlast dient te worden geaccepteerd, dat hoort nu eenmaal bij het wonen in de binnenstad. Doch, onduldbare geluidsoverlast hoeft niet te worden getolereerd. En het staat vast dat het evenement aldus zorgt voor onduldbare geluidsoverlast voor de omwonenden.

Wij bepleiten in de rechtszaken

 1. Vast te houden aan de principes van spraakverstaanbaarheid binnenshuis en het recht op voldoende nachtrust zonder slaapverstoring.
 2. Daartoe geluidsniveaus op de gevels toe te staan van maximaal 70 dB(A) en maximaal 80 dB(C), waarbij het verschil dB(C) en dB(A) maximaal 10 is, tot uiterlijk 23:00 uur. Rekening houdend met de werkelijke geveldemping per locatie, en anders in de berekeningen voorlopig overal uit te gaan van 15 dB geveldemping.
 3. De frequenties van 50 Hertz en minder af te doen filteren. Meewindcondities mee te nemen in de berekeningen, zoals aanbevolen is door de NSG.
 4. Een uitloop van hooguit een half uur na staken van de muziek om 23:00 toe te staan als dat echt nodig is, niet met een commercieel motief. Metingen ook binnenshuis. En ook handhaving.

Komt allen
De beroepszaak bij de rechtbank voor het “oude” evenementenbeleid dient op 11 juli 2017 om 9 uur in de ochtend.
Het kort geding (voorlopige voorziening) dient op 11 juli 2017 om 15.30 uuur
De zittingen zijn is openbaar. Komt allen. Let op! De rechtbank Amsterdam verbouwt. Klik hier voor de routebeschrijving (pdf)

30+30+?

29 juni 2017

We zijn er nog, in de Nieuwe Doelenstraat 55, met onze kamerlinde die zo mooi gebloeid heeft en nu ook met een geveltuin vol bloemen, dank zij de buren. De passiebloem zit vol knoppen, het wordt steeds mooier.

Per 1 april wilde de verhuurder van ons pand ons er uit hebben. We hebben nog geen alternatief. Daarom hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming bij de rechtbank Amsterdam ingediend, om meer tijd te winnen, tot in ieder geval april volgend jaar.

Zoekende
We zijn nog steeds op zoek naar vervangende huisvesting. Niet eenvoudig, want als we iets tegenkomen is er altijd wat:

 • de subsidie van het stadsdeel is gebaseerd op de heel lage huur die we jarenlang betaalden en niet op de huidige huren;
 • we zoeken ruimte in het centrum, binnen ons werkgebied. Een wijkcentrum d’Oude Stadt kun je toch moeilijk in Nieuw-West of een industrieterrein in Noord neerzetten;
 • veel onderkomens zijn te klein voor onze basis-activiteiten;
 • veel ruimtes zijn ontoegankelijk voor rolstoelen, een voorwaarde voor onze subsidie.Die toegankelijkheid is natuurlijk noodzakelijk, en brengt ook kosten met zich mee, in huurprijs of anderszins. Daar zou het stadsdeel toch ook rekening mee moeten houden.

De woningen op het Binnengasthuisterrein zijn 30 jaar geleden gebouwd, en het wijkcentrum is daar toen speciaal neergezet in een goed toegankelijk gebouw, met een speciale oprit op het trottoir naar de voordeur voor de minder mobiele medemens. En centraal in de 7 buurten van ons werkgebied.

En 30 jaar daarvoor, in 1957, is het wijkcentrum opgericht.

Rechtszaak
Op 21 september aanstaande dient de rechtszaak. Nader bericht volgt. Tot de uitspraak kunnen we in ieder geval blijven, wat er ook gebeurt. Laten wij hopen dat we met elkaar en met de buren een feestje kunnen vieren om 30+30=60 jaar te vieren en dat we niet direct daarna moeten verdwijnen …….

Hup Hub

27 juni 2017

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) starten gezamenlijk met duurzaam en slim bevoorraden. Dinsdag 27 juni werd daartoe officieel in Duivendrecht bij Deudekom een zogenoemde logistieke hub in gebruik genomen. Daarbij worden goederen uit vervuilende auto’s verzameld en overgeladen op schone elektrische voertuigen.

Het gaat bij deze aanpak van UvA en HvA om de tachtig eigen gebouwen, verdeeld over vijf campussen in de stad. Geïnventariseerd zijn alle leverancier (8000). Zij maken nu 30.000 ritten per jaar, wat neerkomt op 1 miljoen kilometer. Bij het vervoer van de hub naar de stad wordt gebruik gemaakt van schone elektrische auto’s en fietsen. Door het gebruik van de hub als omslagpunt wordt het aantal ritten gereduceerd van 30.000 nu naar uiteindelijk rond de 750 schone ritten per jaar.

Uniek
Waar andere logistieke hubs in Nederland met (gemeentelijke) subsidie worden opgezet, draait deze hub geheel zonder subsidie. Door een slimme herverdeling van de kosten tussen de leveranciers en beide onderwijsinstellingen, zijn de totale kosten niet hoger dan voorheen. Terwijl de voordelen er tegelijk voor beide partijen zijn: minder brandstofkosten en minder tijdverlies voor de leveranciers. En een effectievere en schonere bevoorrading voor de HvA en UvA.

Deelnemers
De eerste leveranciers (Canon, Maas International, Heijmans, CWS en Staples) werken al samen met de hub. Voor nieuwe leveranciers is er geen keuze meer: deelname aan de hub wordt een verplicht onderdeel van nieuwe leverancierscontracten.

Onderzoek
HvA-lector Walther Ploos van Amstel en onderzoeker Susanne Balm hebben sinds 2014 samen met leveranciers in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om de vervoersstromen van de UvA en HvA te verduurzamen. Het bundelen van leveringen in een hub buiten de stad was een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek.

Meer informatie: slimenduurzaam.nl

Rechtszitting H88

22 juni 2017

Donderdagochtend 22 juni vond de rechtszitting plaats in het beroep tegen de beslissing op bezwaar inzake de exploitatievergunning van het restaurant op Herengracht 88. 

In juni vorig jaar vond een tweede hoorzitting plaats over een terrasuitbreiding van 2 m2 en 279 m2 uitbreiding van de zaak in de (keur)tuin. De beslissing op bezwaar pakte negatief uit voor de bewoners en het wijkcentrum d’Oude Stadt. De bewoners hadden al een advocaat in de arm genomen en ‘d Oude Stadt inclusief de werkgroep keurtuinen sloten zich bij hem aan om beroep aan te tekenen.  Ondertussen was er ook een beslissing op bezwaar inzake het onjuist publiceren van omgevingsvergunning uit 2015. Tegen de niet ontvankelijkheid heeft de advocaat ook namens d’ Oude Stadt beroep ingesteld. Maar ook liep er een aanvraag voor de verlening van de exploitatievergunning. Daar werd bezwaar tegen gemaakt. Door alle partijen is die procedure meteen doorgeschoven naar de rechtbank.

De rechtbank bestond uit drie rechters en een griffier. Zij allen hadden alle gewisselde stukken goed gelezen. Naast de bewoners en d’ Oude Stadt, hun advocaat en Peutz, als geluidstechnicus, werd de Burgemeester als vergunningverstrekker vertegenwoordigd door 2 ambtenaren. Van de vergunninghouder waren er 4 personen inclusief advocate en een adviseur van het Geluidburo.

Geluid en drukte
De geluidsoverlast die bewoners ondervinden komt door het terras en een dakraam in de “binnentuin”. Gesprekken binnen zijn letterlijk te volgen. Juist door de grote massa publiek, die met touringcars worden afgeleverd en opgehaald is het tot laat in de nacht erg rumoerig. Ook wordt de openbare weg geblokkeerd. De rechter probeerde de grens te achterhalen en die werd getrokken

Studenten presenteren

20 juni 2017

Op 20 juni, een bloedhete dag, gaven  studenten in Ecomama presentaties over hun onderzoek in de Valkenburgerstraat. Manu Hartsuyker had tijden geleden al contact gelegd met de HvA en was helaas afwezig. De honneurs namens de bewonersgroep werden waargenomen door Paul Busker.

Zes weken gelden werden de studenten geïnformeerd door de bewonersgroep Valkenburgerstraat. De bewonersgroep  is in deze de opdrachtgever/klant en de studenten de opdrachtnemer. Begeleid werden de studenten gedurende die weken door 2 coaches. Er waren 4 teams gevormd met iedere hun eigen aanpak en mogelijke oplossingen.

De hulpvraag van de bewonersgroep is: Hoe verbeteren we  de communicatie over het gevoel van niet gehoord worden over het lawaai en de slechte luchtkwaliteit, zodat het meer betrokkenheid en cohesie in de buurt zou opleveren.

Team zegwatjedenkt.nl
Begonnen werd met onderzoek. Dat werd gedaan via twitter #Valkenburgerstraat en een heus veld onderzoek. Daartoe werden flyers verspreid in en rond de Valkenburgerstraat. Door het intypen van een link konden 5 vragen beantwoord worden  en aangeven of men wilde meedoen voor een langere vragenlijst (24 vragen). Een schat aan informatie kwam los. Dat werd gebundeld en dankbaar in ontvangst genomen door de bewonersgroep. Het team begon daarna aan het reframen en de kern van het probleem bloot te leggen.

De bewoners waren bewust van het complexe probleem. De gemeente maskeert echter het probleem in plaat van het op te lossen. Online laten de bewoners veel van zich horen. Geheel in de traditie van de Waterlooplein en Nieuwmarkt wordt daarom een guerrilla-campagne met veel media aandacht voorgesteld. Doel: het protest laten zien richting de gemeente. Een paar concepten werden bedacht, maar door de studenten werd uiteindelijk gekozen voor zegwatjedenkt.nl. Een berichtendienst online, ook overdag te lezen, alle reacties real-time en het bericht komt sneller bij de gemeente; voor aan je pui.

Team  Air Light
Deze groep had heel goed geluisterd naar de feitelijke problematiek in de Valkenburgerstraat: de te hoge concentratie stikstofdioxide (NO2). Daarvan krijgen de bewoners allerlei gezondheid problemen. Ze kwamen een methode tegen om stikstofdioxide te vangen en te neutraliseren. Dat gaat met fotokatalyse via een verf die titaniumdioxide (TiO2) bevat. Wanneer zich NO2 aan het geverfde oppervlakte hecht wordt onder ultraviolet licht (in de zon), de schadelijke stof NO2 geneutraliseerd. Door de regen verschoont het oppervlakte zich steeds zelf.

De groep suggereerde een lamp met de coating, om daarmee de huidige straatverlichting te vervangen. De aanwezigen dachten mee en melden dat er een anti-graffiti coating op de gebouwen zit. Als daar nu die titaniumdioxide en de katalysator aan toegevoegd wordt kan je het hele complex mee laten schilderen.

Team 
Haalde uit de briefing van 15 mei:  Kom met een voorstel dat zorgt voor samenhang, de gemeenschap betrekt en ook nog eens mensen hun interesse wekt. Ook zij hadden zich uitermate verdiept in wat er zoal door de straat ging en waren zelfs aanwezig bij de presentatie van het kentekenonderzoek in Valkenburgerstraat.  De studenten voelde de oplossing van de ambtenaren als  “damage control” want MINDER verkeer is niet mogelijk….

De vraag aan zichzelf: “Hoe kunnen we betrokkenheid creëren in de Valkenburgerstraat met het laten zien van live informatie van de straat op een toegankelijke manier?

Een hele maquette werd ingezet om te demonstreren waar grote beeldschermen interactief moesten staan. Schermen met informatie over geluid, vervuiling etc. Te bedienden door bewoners, bezoekers, ondernemers en de passerende automobilisten.

Team so motivated
Zij vonden het een uitdaging om in korte tijd de zaken die gedaan kunnen en moeten worden op de korte termijn te inventariseren. Zij zochten een betere deal dan de situatie nu levert. Voor de lange termijn werd ingezet op beïnvloeding van de politiek. Het team herfraseerde de vraag in: Hoe kunnen we een gemeenschap creëren door een fysiek product te geven waardoor de bewoners gehoord worden en hun problemen tastbaar te maken. Daarvoor zijn ze de Valkenburgerstraat in gegaan om mensen te bevragen. Dat ging niet zo maar. Eerst lukt het niet, maar toen ze een bord bij zich hadden waarop gestickerd  moest worden kregen ze heel veel informatie los.Uit het veldonderzoek bleek het gemis aan urgentie om het geluidsprobleem te tackelen. Er zijn weinig plekken waar mensen bijeen kunnen komen om te praten. De gemiddelde geluidshinder ligt tussen de 62 en 85 dB(A). De bewoners voelen zich niet gehoord en de gemeente toon niet eens inlevingsvermogen met de Valkenburgerstraat-ers. En de mensen hielden van stickeren. Daarop bedachten zij 3 concepten:

 1. So interactive: een beeldscherm waarop de mensen zelf informatie kunnen toevoegen
 2. So quite: een glazen huis, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten
 3. So sticky: een machine met scherm, waarop o.a. klachten konden worden verwerkt en om  stikkers eruit te krijgen om positieve en negatieve signalen te geven. Deze was uitgewerkt en de stickers werden alvast uitgedeeld.

De aanwezige bewoners vonden het prachtig. Vooral dat er geluisterd was om oplossingen te duiden. Beter dan de ambtenaren. Aansluitend aan de presentie volgde een gesprek met de coaches en de zaal over de opleiding en wat de studenten in hun verdere beroepsleven  er mee konden.  De middag werd afgesloten met een drankje. De objecten en de boekjes die studenten hebben gemaakt van hun project staan in de vitrine bij het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Hoorzitting bij Gemeente

15 juni 2017

Dinsdagmiddag 19 mei was de hoorzitting in de bezwaarprocedure over de Handhavingsverzoeken Luchtkwaliteit. Het was een openbare bijeenkomst. Naast de hoorcommissie, ambtenaren namens het college, waren bezwaarmakers, belangstellen en politici aanwezig. Het ging er hier wat feller aan toe dan bij de hoorzitting van het Ministerie twee weken gelden.

Aanleiding
In 2015 heeft Milieudefensie met bewoners in de hele stad stikstofdioxide gemeten. Daarvan is in mei 2016 een rapport overhandigd met knelpuntstraten in Amsterdam aan Wethouder Choho. Toen al bleek de ontluisterende houding van de gemeente Amsterdam in het afschuiven van de verantwoordelijkheid inzake luchtkwaliteit: ” Voor een handhavingsverzoek op luchtkwaliteit verwijst het Stadsdeel naar het Centrum, het Centrum acht zich echter ook niet verantwoordelijk en wijst naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied…..”. Wel mooie woorden, maar geen echte daden voor hen die tegenover een GGD-NO2-meetpunt wonen/werken en die ver boven de Europese norm zitten van 40 μg/m³ stikstofdioxide.

Na dit kastje-muur verhaal hebben 36 bewoners/werkenden in Amsterdam met behulp van de Partij voor de Dieren ten einde raad handhavingsverzoeken luchtkwaliteit ingediend, zowel bij het ministerie, de provincie, omgevingsdienst, de gemeente Amsterdam plus het stadsdeel en Europa. Het Ministerie en de gemeente Amsterdam namen de moeite om een besluit te nemen. Beide melden (in overleg met elkaar) dat handhaving op lucht kwaliteit volgens de wet niet geregeld zou zijn. Daar tegen is bezwaar gemaakt. In het kader van de bezwaarprocedure was gevraagd om een hoorzitting. Bij het ministerie is die hoorzitting al geweest. Nu stond de hoorzitting bij de gemeente op de agenda.

Bezwaarmakers
De gemachtigde namens 10 bewoners/werkenden kreeg het woord en melde dat in de hoorzitting bij het Ministerie, het ministerie de bel legt bij de gemeente.  De staat gaat alleen over rijkswegen en de stad over haar straten. De gemeente wees echter wederom naar het ministerie. De gemeente zegt te handelen conform de afspraken met het ministerie en heeft van hen (nog) geen commentaar gehoord. De bezwaarmakers hadden bij het ministerie wel op aangedrongen op maatregelen tegen Amsterdam. Dat ging met name over de uitvoering van de de tussen hen gemaakte afspraken in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Over dat NSL heeft de Algemene Rekenkamer een vernietigend rapport geschreven (Luchtkwaliteit verbetert, maar komt het door beleid?). En constateert dat er nooit een tussentijdse evaluatie heeft plaats gevonden, laat staan op de (koten)effectiviteit van de onder het NSL gebrachte plannen. En evaluaties van getroffen maatregelen in relatie tot concentraties verontreiniging zijn niet of nauwelijks voorhanden.

Niet adequaat
Sommige NLS afspraken slaan zelfs nergens op. Zo zou er een letterlijk onbenoemde maatregel zijn voor de IJ-tunnel (Valkenburgerstraat, zuidelijke tunnelmond), die de stad niet gaat uitvoeren, omdat: de problematiek vanzelf oplost.… Het laatste GGD jaar gemiddelde tot en met maart 2017 in de Valkenburgerstraat is 57 μg/m³ NO2  Dat is bijna 50% meer dan de grens die Europa stelt. En die grens van  40 μg/m³ NOis ook niet gezond. Of wordt er gepocht met het  Verbeteren doorstroming Stadhouderskade Oost, die echt niet werkt, als je feitelijk vanwege de hoeveelheid verkeer 2 keer moet wachten voor elk stoplicht in die straat…. Het laatste GGD jaar gemiddelde tot en met maart 2017 in de Stadhouderskade is 56 μg/m³ NO2.

Europa
Europa geeft de burgers zelfs bij milieuzaken betere en billijkere toegang tot nationale rechters. Zie ook de factsheet: Burgers   moeten naar de rechter kunnen stappen als de overheid  de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit EU-milieuwetgeving, niet naleeft.  … om hun gezondheid en het milieu te beschermen. Dat is gedaan omdat niets doen het bereiken van de EU-milieudoelstellingen bemoeilijkt en burgers niet optimaal profiteren van de EU-milieuwetgeving.  Net als bij het Ministerie is gevraagd: “Maar moet het zover komen?” Kan de gemeente dus niet zijn verantwoordelijkheid nemen, zonder een rechter?” Mede gelet op de hoeveelheid jurisprudentie en de urgentie van ons handhavingsverzoek.

Jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie geven alle individuele burgers gelijk dat als steden onvoldoende hun best doen, dat zij andere plannen moeten maken. Plannen die wel moeten werken, om op een zo kortst mogelijke termijn er voor te zorgen dat de uitstoot waarden dalen onder  de Europese norm. 

Amsterdam
De gemeente blijft er bij dat zij voldoen aan de gemaakt afspraken conform het NSL. En daarnaast ook nog veel meer doet. Maar volgens de bezwaarmakers geen enkele lokaal specifieke maatregelen, in de straten van de bezwaarmakers. Dat bewijst de Europese norm-overschrijding ter plaatse. Er zijn extra/nieuwe/andere maatregelen nodig. Ook al is dat politiek onwelgevallig, het is niet anders. Amsterdam zegt dat zij de maatregelen neemt die gevraagd kunnen worden, maar uit het arrest van 5 april 2017, commissie/Bulgarije, c-448/15  volgt dat Amsterdam er alles aan moet doen om onder de norm te komen. Het nemen van maatregelen/ “een plan” is onvoldoende, als het onvoldoende effect sorteert. Er blijken immers geen passende en doeltreffende maatregelen door Amsterdam ten uitvoer zijn gelegd om de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk te houden in de zin van artikel 23 lid 1 van de richtlijn.

Door het Europese Hof worden geen verzachtende omstandigheden geaccepteerd. Het is irrelevant of deze niet nakoming voortvloeit uit de wil van de lidstaat (c.q. gemeente, immers het ministerie sluist door en het is een gemeente straat!) waar deze aan is toe te rekenen, uit zijn nalatigheid, of uit technische moeilijkheden, die hij zou hebben ondervonden (zie arresten 1 oktober 1998 Commissie/Spanje C-71/97, Eu: C 198:455 punt 15, en 4 september 2014 Commissie/Griekenland, C-5351/13, niet gepubliceerd , Eu:C:2014:2150, punt 23).

Dus wat Amsterdam ook “beargumenteert” over anderen die maar bij blijven dragen aan de vervuiling, of het kiezen voor een goede bereikbaarheid en verwijzen naar titels als Hoofdnet, Plusnet… Dat alles doet er dus niet toe!

Bezwaarmakers vragen dan ook:

 • Passende maatregelen (dus niet slechts maatregelen die een bijdrage leveren aan beleid dat slechts een verwachting behoeft te bevatten)
 • Waarbij resultaat voorop staat: beëindiging van de overschrijding
 • En wel op zo kort mogelijke termijn

Uitspraak van de gemeente volgt (na overleg met het Ministerie… hoe zo onafhankelijke hoorzitting/adviescommissie) voor 19 juli.

Bijlage

Vertrouwensknauw

11 juni 2017
De bewoners rond om het Rembrandt- en Thorbeckeplein hebben over het fietsenvrij maken van de pleinen hebben we al veel gezegd: dit was echt een onnodige en slechte actie van de gemeente. De geparkeerde fietsen zijn van de pleinen zo de woonbuurten in gebonjourd. Zie bovenstaande foto, gemaakt vanaf dezelfde plek richting  Thorbeckeplein en de onderstaande foto richting de Reguliersgracht.

Horeca-bezoekers die hun fietsen voorheen op de pleinen voor de bar/club parkeerden en daar na hun clubbezoek weer op de fiets stapten, doen dat nu op de brug van de Herengracht en bijvoorbeeld in de Reguliersdwarsstraat. Feitelijk betekent dit in de praktijk:  een vergroting van het festivalterrein.
Onnodige verslechtering
Deze onnodige en door de gemeente gecreëerde verslechtering is bij de bewoners zeer slecht gevallen en heeft een knauw in het vertrouwen gegeven. De grachten mogen niet langer de fietsenstalling zijn van de pleinen. Voor het verplaatsen van het fietsparkeren zijn een fors aantal autoparkeerplaatsen komen te vervallen in de buurt, waar het toch al moeilijk parkeren was. Voor vergunning houders is in de parkeergarage Waterlooplein lang niet altijd plaats, maar in parkeergarage Markenhoven is de capaciteit voldoende. Dat is wel 750 meter lopen.
De stichting N8W8 (nacht wacht) spreekt uit: ” We hebben consequent meer dan een dozijn argumenten aangevoerd tegen dit plan. Hopelijk wordt snel een ondergrondse parkeergarage onder Rembrandtplein gemaakt en wordt de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen op de grachten, Amstel en Reguliersdwarsstraat weer ongedaan gemaakt”.
Bron: Nieuwsbrief N8W8

Schone Lucht En Ruimte

10 juni 2017

Op 22 mei tijdens de bijeenkomst in Frascati zijn negen campagnegroepen gevormd: Lobby, Media, Bewustwording Actie,PR, draagvlak aantonen, Publieke discussie starten, Samenwerking, Fondsenwerving, Kennis & onderzoek. Bedacht was dat deze groepen afzonderlijke campagnes voeren om Geef Gezonde Lucht de Ruimte het thema te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze groepen begonnen op zaterdag 10 juni met het gezamenlijk uitwerken en realiseren van hun campagnes.

In het kantoor van Milieudefensie waren dertig bewoners aanwezig die gereageerd hadden op de oproep tijdens de bijeenkomst in Frascati. Zij gingen met elkaar aan de slag om de campagne verder vorm te geven. Al ras werden er 3 werkgroepen gevormd: lobby, actie en samenwerking. Besproken werd de politieke tijdlijn. Inzichtelijk werd wat politiek Amsterdam het komende jaar gaat doen. Dat heeft invloed op de timing van onze campagnes.

Lobby
Een van de afspraken binnen de campagne is de verkiezingsprogramma’s beïnvloedden. Die worden deze en komende maanden geschreven. Daar bleek de urgentie nu te liggen. De lobbygroep moet dus nu meteen aan de bak. De concept verkiezingsprogramma’s zullen in de periode september-oktober beschikbaar zijn. Dat is weer het volgende moment om te beïnvloedden. Tussendoor zijn er inspraak momenten bij de gemeenteraad.

Acties
De actiewerkgroep vindt dat de acties het hele jaar door gevoerd moeten worden. Ludieke, maar ook ondersteunde acties bij de lobby. En door steeds meer mensen. Geef je daarom op via e-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Samenwerken
Om een stadsbrede campagne goed te realiseren wordt verbinding gezocht met meer groepen in de stad. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook organisaties zoals de GGD, of bewonersgroepen op een bepaald onderwerp gerelateerd aan de campagne. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zo een aantal losse initiatieven samen een groot initiatief met acties en lobby om Geef Gezonde Lucht de Ruimte bovenaan op de politieke agenda van alle politieke partijen te krijgen. Wil jouw organisatie zich aansluiten? Geef je organisatie dan op via e-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Tot nu toe
Milieudefensie verzorgde voor geïnteresseerden op 15 juni een prima Lobbytraining in Amsterdam.
Het eerste gesprek is geweest met een programmacommissie voor hun verkiezingsprogramma, velen staan in de planning. Belangrijke zaken worden/zijn besproken, zoals hier onder in het blok staan.
De werkgroepen komen regelmatig bijeen. Ook bijvoorbeeld om in te spreken bij Raadcommissies. Bij d’Oude Stadt kunnen de werkgroep gratis vergaderen.
Op uitnodiging van het Stadsdeel Nieuw West hebben twee bewoners tijdens het zogenaamde Open Huis, de bestuurscommissie uitgelegd wat het doel van de campagne is.

Onderwerpen die de campagne wil terugzien in de verkiezingsprogramma’s met concrete acties en tijdpad:

 • fijnmazig netwerk openbaar vervoer.
 • autoluwe binnenstad
 • bredere fietspaden, goed fietsnetwerk
 • scooters van fietspad .
 • elektrische deelfietsen
 • speedpedalecs in stad maximum snelheid zodat ze niet als brommer worden gezien. Veel te gevaarlijk.
 • parkeernorm bij nieuwbouw niet toepassen.
 • elektrische deel auto’s zorgen voor minder auto’s.
 • nieuwbouw parkeergarages zijn totaal overbodig en zij geldverspilling omdat het aantal auto s in de stad af gaat nemen. Q park verkoopt al aandelen ivm verwachte leegstand.
 • meer ruimte voor voetganger.
 • elektrisch bevoorraden winkels.
 • in toekomst niet meer parkeren langs gracht.
 • gewezen op dat de stad niet conform de regelgeving opereert.
 • etc.

Zie ook de luchtmeetnetten van de GGD, het relaas over de hoorzitting bij de gemeente over de handhavingsverzoeken Luchtkwaliteit en de frust van bewoners op de Valkenburgerstraat over de ambtelijke voorstellen, zonder een bronaanpak.

 

Meer informatie op de website: schoneluchtenruimte.amsterdam

Partijpolitiek

8 juni 2017

En delegatie vanuit de bewonersgroep Valkenburgerstraat bracht 8 juni een oproep aan de wethouders Pieter Litjens (Verkeer en vervoer) en Abdeluheb Choho  (Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen). Wethouder Litjens nam hem in ontvangst, maar stelde de bewoners meteen teleur.

Afgelopen 14 december 2016 brainstormden 40 bewoners en ondernemers aan de Valkenburgerstraat samen met gemeente ambtenaren. Uitkomst heel veel ideeën geordend in thema’s met het belangrijkste “schone lucht” voor op, gevolgd door geluid. De eerste uitwerking van de plannen liet tot januari 2017 op zich wachten. De ambtenaren hadden aangegeven dat zij  de dag voorafgaand met elkaar gebrainstormd hadden en deponeerden 3 ideeën op de tafel. Geen van die ambtelijke ideeën betrof de bronaanpak. De bewoners vonden dit geen recht doen aan de burgerparticipatie van alle buurtbewoners en ondernemers in december. Op 1 juni 2017 presteerden de ambtenaren wederom hun eigen ideeën.

Oproep
De bewoners starten een oproep en overhandigde met 100 handtekeningen die aan een van de gedresseerde wethouders. Doel:  wanneer de ideeën nu opgepakt worden van hen in plaats van de ideeën van de ambtenaren. Doel is immers schone lucht in de Valkenburgerstraat. De ideeën van de ambtenaren doen dat niet. De jaargemiddelde Stikstofdioxiden (NO2) waarden in straat lopen alleen maar op ver boven het Europees maximum.

Geen boodschap
Wethouder Litjens (VVD) nam de oproep tot actie aan, ook namens zijn collega Choho (D66). Aanwezig was ook Jeanine van Pinxteren (GroenLinks), namens het stadsdeel Centrum, vanwege de portefeuille verkeer. Snel bleek dat Litjens geenszins van plan was wat aan de bronaanpak de hoeveelheid verkeer te doen. De cijfers lagen op tafel van het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat. Litjens leunde daarbij op zijn ambtenaren die met nog meer “doorstroommaatregelen” aan de slag willen gaan. Hij wees ook op Jeanine van Pinxteren die als GroenLinks een heel ander keuze zou maken.

Afwaarderen Hoofdnet
De bewoners wezen op het advies van het voltallige stadsdeel bestuur inzake de afwaardering van alle hoofd verkeersnetten (auto, fiets etc.) naar Basisnet in het centrum. Nu de straat een experimenteel karakter kreeg, stelden zij dan ook voor om nu al door te pakken. Litjens ging dat niet doen en memoreerde dat het onderwerp verkeersnetten na de zomer in de raadscommissie ter sprake komt. Dan hadden de bewoners weer een gelegenheid om hun mening kenbaar te maken.

Participeren
Tijdens het gesprek gaf men namen deze bewonersgroep al aan dat het bestuur blij moest zijn met een dergelijke participatie. Maar op deze wijze bewoners een worst voorhangen, laten meepraten en dan niet laten meebepalen, dan vergaat snel de  zin van zo een circus. De bewoners zijn niet gek. De stad voldoet niet aan de normen en doet dus niks. Omdat deze wethouder de voorkeur geeft aan de auto en de economie. En een andere een andere keuze zou maken op partijpolitieke gronden. En dus niet vanwege de volksgezondheid en bestaande regelgeving.

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo
De bewonersraad reageerde geïrriteerd op de terugkoppeling van de ontmoeting met de wethouder en verstuurde prompt een raadadres.

Bijlagen

 

Opgericht

2 juni 2017

Vanuit de werkgroep ouderen 1011 hebben buurtbewoners de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo opgericht. Doel een levensloopbestendig huisvesting voor ouderen in dat gebied; voor veilige, toegankelijke en betaalbare woningen.

In de Nieuwmarkt/ Grootwaterloo zijn weinig geschikte woningen voor ouderen. Aanpassingen in monumentale panden gaat niet gemakkelijk. Er is een buurtgerichte toewijzing voor bewoners van 70+. En het mooie is dat de huur van de oude woning blijft gelden voor de nieuwe. Gebruik van de regeling is echter miniem, door gebrek aan geschikte woningen en als ze geschikt zijn dan worden ze verkocht.

Lobby
Met een verenging kan meer invloed uitgeoefend worden dan een individuele bewoner. Nu gaat de aandacht uit naar  de nieuwbouw van ouderenwoningen in de Nieuwe Uilenburgerstraat, het terrein van Bruggen en Riolering. Er is al overleg gaande met gemeente, woningcorporaties en andere mogelijke investeerders. Vooral woningen met sociale huur en toewijzing voor oudere bewoners van 1011.

Lidmaatschap
Lid worden kan iedere oudere uit de buurt, of met een sterke binding met de buurt. Jongere bewoners kunnen donateur worden. Aanmelden kan via: ouderennieuwmarkt@gmail.com

Willemien Schellekens, vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo: “Meld u aan, ook al heeft u nog geen problemen met bijvoorbeeld traplopen. De ervaring leer dat dat het niet goed is op te wachten met verhuizen tot het echt niet meer gaat.”

Verrek

1 juni 2017

Alle bewoners (en ondernemers) in de Valkenburgerstraat en omliggende straten waren 1 juni in de Voormalige Stadstimmertuin uitgenodigd door de gemeente. Op de agenda stonden de korte termijn maatregelen voor de Valkenburgerstraat van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Aanwezig 19 personen, waaronder 6 studenten van de HvA. De wegblijvers hebben gelijk!

De aanwezige studenten van de HvA, bezig met onderzoek in de Valkenburgerstraat voor een betere levenskwaliteit:  “Jullie bewoners/ondernemers vragen om een volledige maaltijd, maar krijgen niet eens een heel koekje”

Inleiding
Afgelopen 14 december brainstormden 40 bewoners en ondernemers samen met gemeente ambtenaren.  Uitkomst  heel veel ideeën  geordend in thema’s met het belangrijkste “schone lucht” voor op, gevolgd door geluid. De uitwerking van de plannen liet even op zich wachten. De vervolgafspraak met de titel ter voorbereiding van de gewenste proeftuin Valkenburgerstraat was pas eind januari. Afgestemd zou worden wat is ervoor nodig om met elkaar dit proces in te gaan. De ambtenaren hadden aangegeven dat zij  de dag voorafgaand met elkaar gebrainstormd hadden en deponeerden 3 ideeën op de tafel. Geen van die ambtelijke ideeën betrof de bronaanpak. De bewoners vonden dit geen recht doen aan de burgerparticipatie van alle buurtbewoners en ondernemers.

Korte termijn
Het vervolg was donderdag 1 juni in de gymzaal van in het vergadercentrum aan de Voormalige Stadstimmertuin. Ondanks dat de gemeente uiteindelijk de hele straat had uitgenodigd waren er maar 19 personen aanwezig. De wegblijvers hebben gelijk. Het was de moeite niet. Wederom werden eigen dezelfde soort ideeën gepresenteerd als bijna een half jaar geleden. Wederom bleven de ambtenaren verre van bronaanpak.

Onder de noemer inrichting openbare ruimte kwamen er paar alternatieven letterlijk uit de lucht vallen. De bewoners gaven eerder aan de hele ventweg weg te halen. Maar bij een van de opties kwamen er zelfs twee…… Verder werd veel groen ingetekend, waarbij de weg werd ingesloten door een metershoge haag over de hele lengte van de straat. Hier en daar werden er ter plekke auto(bus)halteplekken bij bedacht….. Maar bovenal werden er door deze sterk vervuilde straat 2 keer 2-richtingen fietspaden geïntroduceerd. Terwijl er bijgezegd werd, dat er toch al niet zoveel gefietst wordt door de Valkenburgerstraat. En dat alles ten koste van de stoep, die ook al opgeofferd werd aan wat groen.

Ook de vergroening van strookjes aan de Foelistraatkant en overzijde was niet wat bewoners eerder geuit hadden. De bewoners pleiten voor het direct aansluiten, zonder onder doorgang, met de Prins Hendrikkade. Een heus verkeers”plein”. Het verkeer uit de IJ-tunnel kan dan uit meerdere routes kiezen dan nu; alleen maar door de Valkenburgerstraat.  Bewoners melden hun ongenoegen. Het plan van de bewoners stond niet op de agenda van de ambtenaren.

Vooral onderzoek doen naar….
Al eerder was er sprake van een fabrikant in straatmeubilair die iets wilde doen met de techniek van de kunstenmaker Daan Roosegaarde. Hij stelde voor de vuile lucht aan te zuigen en te zuiveren van fijnstof en dan weer terug te blazen in de openbare ruimte. Het is allemaal heel erg experimenteel, dus moet het allemaal heel erg goed uitgezocht worden volgens de ambtenaren, die nu niet op schone lucht de ambitie leggen, maar op een techniekje. En dat hoeft niet, want er is al onderzoek gedaan naar filters om fijnstof af te vangen, alleen dan gaat het bij een stad als Eindhoven dat 99 luchtzuiveringssystemen in de ondergrondse parkeergarages de fijnstof in de stad met 10 procent zou afnemen, bleek uit het onderzoek. Bij 594 luchtinstallaties in parkeergarages, kan de fijnstof met 40 tot 50 procent worden teruggebracht. Alleen waar laat je ze…..  Dus naast het groen, de fietspaden en de twee ventwegen, moet er vooral ruimte komen voor een enorme hoeveelheid straatmeubilair om enig effect te laten zien.

Ook werd er onderzoek gedaan naar het onderwerp geluidshinder.  Gedacht werd aan platen geluidsreducerend materiaal,  onder de doorgang van de PH-kade, of in de heg langs de weg, of aan het Markenplein bij de Filmacademie, of aan de huizen. Even werd handhaving aangestipt (op snelheidsovertreding), maar (ook) niet uitgewerkt.

Bronaanpak
Bewoners prikten door het speeltje van de ambtenaren heen (hobby’s maken geen beleid!) door te wijzen op de stelselmatige overschrijding van de Europees norm van Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstaat. Daar doen die Fijnstof-bankjes niks aan. Maar een oplossing voor NO2 hadden de ambtenaren niet. Door hen werd ook niet  gekozen voor straatmeubilair dat luchtkwaliteit meet en op een display laat zien hoe erg het is in de Valkenburgerstraat. Dit is niet eens een doekje voor het bloeden. Echte aanhangers voor de plannen van de ambtenaren werden er die avond niet geworven. Minder verkeer is toch echt minder NO2 en minder geluid.

Gezonde leefomgeving?
De voorstellen van de ambtenaren verraden hun limitatieve blik en het redeneren vanuit een heel ander opdracht: de agenda Mobiliteit: geen stremmingen van het verkeer in de Valkenburgerstraat.  Daartoe werd echt alles uit de kast getrokken. Er werd niet open gecommuniceerd naar de aanwezigen. Het leek wel of ze blij waren met nieuwe gezichten om een “nieuw”verhaal te kunnen doen, geredeneerd vanuit kan niet, in plaats van naar kan wel (de nieuwe positieve slogan van de bewonersgroep).

Dat bleek eens te meer bij de presentie van de resultaten van het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat.

Raamsteeg

31 mei 2017

De verkeerssituatie in de Raamsteeg is niet meer van deze tijd. Het zou fijn zijn als u zich in de komende tijd zou willen verdiepen in de knelpunten en oplossingen voor de verkeersstromen van voetgangers en fietser. Dat sprak een verontruste bewoner uit bij het inspraakhalfuurtje bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van woensdag 17 mei. At5 bracht gisteren de situatie in beeld.
Het verzoek om meer aandacht voor de voetganger in de Raamsteeg en de nabijgelegen Heisteeg werd tijdens het inspreekhalfuurtje gelinkt aan de 2 inspraak projecten: het fietsbeleid 2017-2022 en de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. De herinrichting is een goed moment om zowel bewoners als voetgangers te ontlasten van de dagelijkse ergernis en de agressie tussen de botsende verkeersdeelnemers: zogenaamde fietsers en voetgangers.

Hoofdnet Fiets
Het is niet meer van deze tijd om het zogenaamde Hoofdnet Fiets (breedte van 2,5 meter per rijrichting) door stegen van max. 3 meter breed met voetgangers te proppen.  Er gebeuren ongelukken.  Dat is achterhaald en e bewoners zien de toenemende drukte de bewoners te gek voor woorden met de toenemende drukte. ‘Dat kan dus niet meer’, zegt aldus bewoonster Albertien Pareau Dumont. ‘Dat is bedacht in een tijd dat er enkele fietsers waren met af en toe een brommer.’

 

‘Het is er gevaarlijk. Mensen worstelen om er doorheen te komen’, zegt een winkelier in de straat. ‘Met de mensen die van twee kanten komen met fietsen en brommers, alles komt er doorheen. Ik heb al ongelukken gezien.’ Het blijft opletten in de Raamsteeg. En dat komt omdat de steeg onderdeel is van het Hoofdnet Fiets.

En dat vinden de bewoners te gek voor woorden met de toenemende drukte. ‘Dat kan dus niet meer’, zegt aldus bewoonster Albertien Pareau Dumont. ‘Dat is bedacht in een tijd dat er enkele fietsers waren met af en toe een brommer.’

Opnieuw hebben bewoners en ondernemers een brief naar de gemeente gestuurd. Ze willen snel een oplossing. De gemeente staat welwillend tegenover het idee om de Raamsteeg af te sluiten maar er is tijd voor nodig om alternatieven te onderzoeken.

 

 

Fijn Plusnet als je steeds van je fiets af moet stappen als het zo druk met voetgangers is!!! Moet er een steekpartij komen of meerdere vechtpartijen? Was er een keer bijna maar is net op tijd gesust. Geen idee wát u zou kunnen laten besluiten dit routeplan het zgn. Plusnet voor fietsers aan te passen. En tot zolang eindelijk eens de extra paaltjes te plaatsen die de fietstaxi’s en brede brom-“fietsen” weren. Een paar jaar geleden heb ik hier bij uw commissie ook al gepleit voor het verplicht afstappen van zgn. fietsers. Probeer nu eindelijk eens te voorkomen i.p.v. te genezen! Dank voor uw aandacht en ik wens u wijsheid toe!

 


Helikopters!

31 mei 2017

Ze zijn niet helemaal nieuw, maar nu verwelkomt Amsterdam publiekelijk de nieuwste pretparkattractie: helikopterrondvluchten boven de stad. Weer een irritante herrieschopper erbij. Van politiehelikopters zien we het nut nog wel in, dus kunnen we die nog wel accepteren.

Klachten?
Klachten over vliegverkeer kunnen ingediend worden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Bij het BAS kunt u ook klachten over helikopterlawaai kwijt, ook als u niet weet wat voor helikopter je hoort.

Amsterdamse politiehelikopters en traumahelikopters vliegen van en naar Schiphol, andere kunnen een ander, regionaal vliegveld als basis hebben. Alle klachten worden geregistreerd. Vanuit gegevens die u doorgeeft (tijd en locatie bijvoorbeeld) en vluchtgegevens van Schiphol kan men nagaan of het om een bij Schiphol bekende helikopter gaat of niet.

U kunt uw klacht of vraag op de  website van BAS kwijt. U kunt ook bellen: het BAS is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, ook in het weekend via tel: 020 6015555. Op feestdagen is BAS niet bereikbaar. Op die dagen kunt u uw vragen of klachten indienen via de website of inspreken op de voicemail.

Amsterdam.nl
Op de website van de gemeente Amsterdam wordt bij klachten onderscheid gemaakt tussen geluidsoverlast van politiehelikopters en vip- of pleziervluchten. Bij die laatste wordt verwezen naar de luchtvaartpolitie. Je zou denken dat de politie over overtredingen gaat. En onze nieuwe pretparkattractie,  zal ongetwijfeld beschikken over de benodigde vergunningen en ontheffingen. Het registreren van overlast staat op hun website niet bij de taakomschrijving. Maar natuurlijk kunt u proberen uw klacht ook daar te deponeren, via email of telefonisch.

 

10 mei: Een helikopter is geen bierfiets

Hoorzitting bij Ministerie

29 mei 2017

Maandag 29 mei vond in Den Haag bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoorzitting plaats in de bezwaarzaak over handhaving op het recht op gezonde lucht in Amsterdam. Een kort verslag.

De lucht in Amsterdam is lang niet zo gezond als de overheid en gemeente u doet geloven. De GGD meet maandelijks de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) op een aantal locaties in de stad. De hoeveelheid NO2 mag volgens de Europese norm maar 40 μg/m³ per jaar gemiddelde bedragen. Volgens de GGD eigen metingen wordt op 23 plekken in de stad die Europese norm ver overschreden. 36 bewoners die wonen en/of werken tegenover zo’n NO2-meetpunt van GGD hebben een handhavingsverzoek ingediend. 10 bewoners/werkenden heeft d’Oude Stadt gemachtigd om bezwaar aan te tekenen tegen het antwoord van het Ministerie. Er loopt ook een procedure tegen de gemeente.

Hoorzitting
In het kader van de behandeling van het bezwaarschrift was een hoorzitting gepland. Om de standpunten van de bezwaarmakers te verduidelijken. Kennelijk ook om de vragen die bij de leden van de hoorcommissie leven te beantwoorden.  Het gesprek vond in aanwezigheid van twee bezwaarmakers plaats. Zij waren ook gemachtigd  door d’Oude Stadt om op te treden namens de andere bezwaarmakers. De hoorcommissie bestond uit 3 ambtenaren van het Ministerie. Aanwezig waren ook de ambtenaren die het antwoord aan de bezwaarmakers geformuleerd hadden. Het gesprek was geanimeerd en verliep in goede harmonie.

Handhaven?
De belangrijkste vraag was wat de bezwaarmakers nu wensen. Een boete opleggen, waarin de wet nu niet in voorziet, aldus het Ministerie, of daadwerkelijk locatiespecifieke maatregelen treffen in de starten waar de bezwaar makers wonen en werken. Dat laatste beogen de bezwaarmakers zeker, temeer de overheid in overtreding is en een boete alleen maar broekzak vestzak is en met een boete alleen de bezwaarmakers niks opschieten. Ze willen voor hun gezondheid een gezondere lucht. Dus het nemen van maatregelen staat voorop.

Wie moet het doen?
Het grootste vraagstuk in de bezwaarzaak blijkt: wie gaat waar over? Het ministerie gaat over rijkswegen. De stad gaat over verkeersbesluiten in een straat, om bijvoorbeeld 30 km te laten rijden, of bestemmingsplannen bij infrastructurele investeringen. De bezwaarmakers zien het eigenlijk toch ook breder. Dat komt omdat alle overheden samen werken in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Amsterdam doet mee. Dat NSL bestaat uit projecten (bijvoorbeeld tunnels) en maatregelen (bijvoorbeeld schermen). 1,5 miljard euro is in al die plannen gaan zitten. Echter de bezwaarmakers merken dat al die investeringen geen effect heeft op de luchtkwaliteit in hun straat. Daar gaat hun handhavingsverzoek over. De bezwaarmakers willen daar actie op. Als je echt kijkt naar de plannen dan kan je alleen maar meewarig je hoofdschudden. In die NSL-plannen, maatregelen zitten ook ondeugdelijke, of zijn loos om de knelpunten qua luchtvervuiling op te lossen. Kijk naar de  Zuidelijke IJ-tunnelmond (we doen niks omdat het vanzelf oplost. Maar wanneer dan in 2015?, 2016, 2017!!!), of Verbeteren doorstroming Stadhouderskade Oost (doorstroom bevordering, die echt niet werkt wanneer je minimaal 2 keer moet stil staan voor alle (vele) stoplichten in die straat). Naast het NSL voert Amsterdam ook maatregelen uit, maar ook juist niet (en zeker niet in de knelpuntstraten). Acht het ministerie zich daar ook verantwoordelijk voor?

Resultaatverplichting
De Europese norm is een resultaatverplichting. Dat wil zeggen nu gezonde lucht en niet ooit. Al sinds 2010 geldt die Europese norm. Nederland heeft tot 2015 uitstel gekregen. En toch toont Milieudefensie samen met bewoners aan dat Amsterdam in gebreke blijft. Aan die resultaatverplichting hebben alle partijen in het NSL-samenwerkingsverband zich gecommitteerd, of toch niet? Onduidelijk blijft waar wiens bevoegdheid ligt. De hoorcommissie probeert een antwoord te vinden op de vraag, of het Ministerie aan Amsterdam een opdracht kan verstrekken om concrete effectieve maatregelen te treffen in de knelpuntstraten. De bezwaarmakers zien een gemeenschappelijke opdracht aan alle partijen, juist omdat het hier niet alleen om een juridische bal toespelen gaat, maar om een gemeenschappelijke ambitie: onder de Europese norm blijven. OVERAL in heel Amsterdam.

Waar dan?
Het ministeries stelde dat er slechts in een paar straten de norm wettelijk wordt overschreden. Dat zijn volgens hen de Prins Hendrikade, de Zuidmond van IJ-tunnel Foelistraat/valkenburgestraat), Stadhouderskade Oost en een deel van de Weesperstraat. Maar de GGD meet toch niet voor niets en constateert 23 plekken met norm-overschrijdingen. Maar het is erger. Al eerder is geconstateerd dat wat het Ministerie berekend niet overeenkomt met de werkelijke metingen door de GGD. En dat er in Amsterdam een onderschatting van de cijfers is en uitgegaan mag worden van wel 60 plekken in stad. De hoorcommissie neemt dat vraagstuk ook mee. Wordt vervolgd.

Geef schone lucht de ruimte

24 mei 2017

Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. waaronder d’Oude Stadt. Doel gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren.

Begonnen werd de avond met een korte uitleg over de techniek die Primoforum leverde. Hierbij laat het systeem meteen op een groot scherm zien wat de deelnemers per tafel van 8 samen bedachten en intypte op een iPad. Tussendoor waren er ook met een paar Mini-Masterklassen over communicatie en lobby-werk. Een goede basis om een brede campagne te ontwikkelen die van gezonde lucht en ruimte het hoofdthema moet maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De campagne wil de Gemeente Amsterdam met name inspireren tot een veel sterkere inzet op duurzame mobiliteit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

Geef gezonde lucht de ruimte
De deelnemers kregen de opdracht samen een pakkende kernboodschap te vinden voor de campagne. Een boodschap die blijft hangen bij politiek en de Amsterdammers. Dat leverde vele slogans op. Hele bruikbare. Via stemmen werd bij meerderheid gekozen voor: “Geef gezonde lucht de ruimte”. Komt er na de avond nog een briljant idee dan wordt dat met de deelnemers besproken.

80 ideeën
De deelnemers mochten daarna verzinnen hoe de kernboodschap bij de doelgroep(en) te krijgen. In een mum van tijd stond het scherm vol met meer dan 80 ideeën. Van kijkdooskunst met hoe mooi het kan zijn, via “gebakken lucht aantonen” in de verkiezingsbeloften, of juist “aandelen gezonde lucht en ruimte” uitgeven tot een rietjeschallenge, waarbij politici uitgedaagd worden om een bepaalde tijd door een rietje te ademen om astma te ervaren en iedere maand een steeds groter wordende mobiliteitsdemonstratie. Al die ideeën zijn gerubriceerd naar soort werkzaamheden, zoals lobbywerk, bewustwording/PR, samenwerking met andere organisaties, fondsenwerving en kennis & onderzoek.

Uitwerken
Na een korte pauze konden de deelnemers kiezen aan welke soort werkzaamheden ze de komende maanden willen bijdragen. Samenwerkende teams bepalen wat nodig is om de campagne/het idee te realiseren. Er worden bijvoorbeeld bewustwordingsacties opgezet om Amsterdammers erop te wijzen dat nergens in Nederland de luchtkwaliteit zo slecht is als in Amsterdam en dat auto’s een groot deel van de publieke ruimte in beslag nemen, terwijl ze relatief weinig bijdragen aan de mobiliteit in de stad. De kennis- en lobbygroepen richten zich op quick wins, makkelijk in te voeren maatregelen, die veel opleveren, waar ook genoeg draagvlak voor is onder de Amsterdammers. 

Meedoen kan nog steeds
De gevormde campagnegroepen kunnen de komende twee weken alvast met elkaar afspreken en acties op gang brengen om hun campagnes uit te werken en te realiseren. Gepland is in ieder geval de eerste gezamenlijke bijeenkomst van alle groepen op zaterdag 10 juni om 14.00 uur op het kantoor van Milieudefensie, Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam. De campagne duurt tot de verkiezing.

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch mee doen aan een van de campagnegroepen, stuur ons dan een e-mail aan: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam, het organiserend comité brengt u in contact met een campagnegroep van u keuze. Kent u iemand, of een organisatie die alsnog mee wil doen? We horen het graag! Bekijk de actiesite: www.schoneluchtenruimte.amsterdam

Bijlage


Kwaliteit van leven in de Valkenburgerstraat

18 mei 2017

Maandag 15 mei was de startbijeenkomst Valkenburgerstraat in het pand van de gemeente op de hoek van het mr Visserplein. De bewonersgroep Valkenburgerstraat legde hun problemen voor aan studenten van de HvA Minor Design thinking and doing. De studenten gaan onderzoeken en ontwikkelen ideeën voor een leefbare en gezondere Valkenburgerstraat.

De bewonersgroep had vorig jaar al studenten van de Academie voor Bouwkunst plannen laten maken voor de  Valkenburgerstraat. Dit jaar is in samenspraak met de HvA een groep studenten uitgenodigd voor een project in het kader van hun Minor Design thinking and doing (Ontwerpdenken als een nieuwe manier van het oplossen van problemen in een complexe en snel veranderende wereld).

De studenten werden tijdens de startbijeenkomst snel wegwijs gemaakt in de enorme problematiek van de Valkenburgerstraat. Van door Het Parool beschreven als “een van de meest vervuilde straten in Amsterdam“, op basis van het luchtvervuilingsonderzoek van Milieudefensie en de bewoners in 2015, maar ook de last van hoge geluidsniveaus en geluidsoverlast en uiteraard de enorme hoeveelheid verkeer. Dat alles heeft invloed op sociale samenhang en de bereidheid van de bewoners en andere gebruikers te betrekken bij (de kwaliteit van)het leven in de Valkenburgerstraat.

Bewonersgroep
De klant van de studenten is de bewonersgroep met de ambitie van de Valkenburgerstraat een leefbare en gezonde plek te maken voor de bewoners en de andere gebruikers. De bewonersgroep werkt met, onder andere, De Waag Society, Milieudefensie, Knowledge Mile en architecten. Zij helpen de bewoners mee in het analyseren, begrijpen, beïnvloeden en maken van beleid van de stad Amsterdam.  Alles draait om het vinden van manieren om te gaan met de luchtvervuiling en geluidshinder, maar ook de rol van sociale samenhang, de betrokkenheid van de buurtgemeenschap, een gevoel van verbondenheid met een leefbaar en gezond gebied.

Vraag
Door de grootschalige veranderingen in het verkeersbeleid (ver) rond de Valkenburgerstraat is een permanente probleemoplossing nodig, een grootschalige wijziging, een langdurige uitdaging. Maar nu moet op de korte termijn ook al iets worden gedaan. Gezocht worden duurzame (in termen van milieu en duurzaamheid) kleinschalige initiatieven, gebruiksklaar voor de verbetering van de leefbaarheid van het gebied en/of de gezondheid van de bewoners en andere gebruikers.  Kleinschalige initiatieven die mensen kunnen helpen beter om te gaan met de huidige situatie, of zelfs de problemen verlichten in het gebied. Die kleine initiatieven kunnen ook nuttig zijn bij het stadsbestuur om de beleidsagenda op lange termijn te beïnvloeden.

De opdracht
De studenten voeren onderzoek uit, ontwikkelen ideeën, ontwerpen en bepalen of de initiatieven kunnen bijdragen aan het leefbaar en/of een gezonde plek maken van de Valkenburgerstraat (op korte termijn, 0-3 jaar). De te maken initiatieven zijn: uitvoerbaar, duurzaam en passen bij de behoefte van de buurt.  Vooral voorstellen ter bevordering van de sociale samenhang, betrokkenheid van de gemeenschap en een gevoel van verbondenheid zijn bijzonder welkom.

Uitvoering
De studenten zijn vrij in de keuze van het medium/media. Het werk van de studenten heeft tot doel het bevorderen van het overleg tussen de bewoners, de straat van andere gebruikers, stadsbestuur, belanghebbende partijen en andere belanghebbenden. De bewonersgroep wil ook een impuls voor de uitvoering, indien mogelijk. En willen het werk van de studenten dan ook tentoonstellen.

Uitnodiging
Het project eindigt met een eindpresentatie. Deze wordt gehouden bij EcoMama (Valkenburgerstraat 124) op dinsdag 20 juni 2017 vanaf 13:00-16:00. Inclusief drankje daarna. Niet alleen buurtbewoners zijn uitgenodigd, maar ook alle belangstellenden.

Grachtenmonitor 2016

13 mei 2017

Vrijdag 12 mei verscheen de Grachtenmonitor 2016. In de grachtenmonitor leest u onder andere het aantal meldingen van overlast op het water. En wat voor soort overlast bewoners hebben ervaren.

De handhavers van waternet houden de Amsterdamse grachten in de gaten en controleren onder meer hoe snel boten varen. En of iedereen die afmeert een geldig vignet heeft. Ook halen ze wrakken uit het water. In de stadsdelen Centrum en West handhaven ze op overlast.

Handhavingsresultaten
Tijdens het vaarseizoen 2016 lag de nadruk op 4 prioriteiten:

 1. illegaal passagiersvervoer;
 2. overlast van snelheid en geluid;
 3. binnenhavengeld & milieuvignetten;
 4. preventie.

Handhaving op overlast van snelheid en geluid Doelstelling: het totaal aantal meldingen terugbrengen. In de periode januari t/m december 2016 hebben 445 personen een melding van de diverse vormen van overlast op het water gedaan. Een kleine groep van ca. 20 personen is verantwoordelijk voor 42% van de meldingen. Deze 20 melders doen gemiddeld 26 meldingen per persoon, dat zijn 10x zoveel meldingen als de overige melders gemiddeld doen (2,8 meldingen per persoon)

Bijlage

Onderzoek keuzegedrag fiets

13 mei 2017

Jeroen Joustra vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek voor  het afronden van zijn masteropleiding Transport & Supply Chain Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek doet hij in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam en richt zich op het keuzegedrag rondom fietsen in Amsterdam. Vul de enquête in.

De onderzoekers willen graag meer weten over de keuze van mensen om wel, of niet te gaan fietsen. De uitkomst van het onderzoek kan worden gebruikt om de fietsbeleving binnen Amsterdam te verbeteren.

Het invullen van de vragen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd kosten. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld.

Vul de vragenlijst in
De vragenlijst opent zich via onderstaande link.  Neemt u rustig de tijd om de vragen goed door te lezen en probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden.

Link naar vragenlijst: https://FietskeuzeExperiment.sawtoothsoftware.com/survey1/login.html

Nog vragen?
Heeft u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Joustra via jeroen.joustra@hotmail.com

Inspraak wijzigen Huisvestingsverordening

11 mei 2017

Het college van B&W heeft de concept verordening tot het wijzigen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot en met 2 juni 2017. De wijziging heeft betrekking op beleid voor vakantieverhuur met een meldplicht.

Wat is nieuw?
Het beleid dat Amsterdam hanteert over vakantieverhuur is nu in de verordening opgenomen met een belangrijke nieuwe voorwaarde, te weten de meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat degene die zijn woning verhuurt aan toeristen, elke keer via een digitaal formulier meldt bij de gemeente aan hoeveel personen en voor hoeveel nachten hij of zij de woning verhuurt. Voor vakantieverhuur geldt een maximum van 60 nachten per jaar.

U vindt deze meldplicht in artikel VII, artikel 3.1.2 lid 5 van de wijzigingsverordening.
Vakantieverhuur mag als wordt voldaan aan alle hierna genoemde  voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft en ook als zodanig in de basisadministratie staat ingeschreven;
 2. vakantieverhuur maximaal 60 dagen per jaar plaatsvindt;
 3. aan niet meer dan vier personen per nacht onderdak wordt verleend;
 4. geen sprake is van een huurwoning in eigendom van een corporatie met een rekenhuur onder de liberalisatiegrens, en;
 5. de hoofdbewoner, elke keer voordat het gebruik ten behoeve vakantieverhuur start, het gebruik van de woonruimte door middel van een door burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier elektronisch heeft gemeld bij burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt de gastvrijheidseconomie maar wil grenzen kunnen stellen aan de uitwassen ervan. De stad moet voor eenieder leefbaar blijven. Dit beleid is in de verordening opgenomen om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte handhaving van vakantieverhuur. Het college wil zo onveilige situaties en overlast in de stad tegengaan. Als nieuw instrument hierbij is dus de meldplicht opgenomen.

De overige wijzigingen zijn van technische aard. Lees hier meer.

Inspraak
De gemeente hoort graag uw mening over dit onderdeel. Uw reactie moet uiterlijk op 2 juni 2017 binnen zijn. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Stuur uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens naar InspraakMeldplichtVakantieverhuur@amsterdam.nl, of stuur uw reactie naar:

Inspraak huisvestingsverordening, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Uw zienswijze dient uiterlijk 2 juni 2017 binnen te zijn. Zienswijzen die na de vermelde datum binnen komen, worden niet behandeld.

Alle zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording, waarin wordt aangegeven of een zienswijze wel of niet tot aanpassing van de conceptteksten leidt. Deze nota van beantwoording maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Na verwerking van de zienswijzen en de adviezen, zal het college van B&W de concept huisvestingsverordening ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Bijlagen

Inspraakprocedure Plannen Nieuwezijds Voorburgwal Zuid

5 mei 2017

zijde2Op maandag 15 mei om 19.00 uur (inloop) organiseert stadsdeel Centrum in het Betty Asfalt Complex, een informatiebijeenkomst over concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Deze conceptnota is vrijgegeven voor inspraak.


De gemeente Amsterdam heeft begin 2017 de gebiedsvisie Nieuwe Zijde vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is dat er in de binnenstad meer ruimte op straat nodig is voor fietsers en voetgangers en dat de inrichting van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Om deze doelen te kunnen realiseren is een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (tussen Paleisstraat en Spui). Deze conceptnota Nota van Uitgangspunten is vrijgegeven voor inspraak.

Informatieavond
De gemeente wil graag weten wat u van de voorgestelde plannen vindt.  Daartoe heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd op 15 mei

 • Tijd:                      19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 • Locatie:                Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal
 • Aanmelden via:    d.meiboom@amsterdam.nl

Tijdens de bijeenkomst zal het projectteam de concept-nota toelichten en kunt u vragen stellen. Tijdens deze avond kunnen medewerkers van het de gemeente u indien nodig helpen bij het opstellen van een schriftelijke inspraakreactie. Mondelinge reacties, vragen en opmerkingen tijdens deze bijeenkomst worden niet meegenomen als officiële inspraakreacties. Van deze avond zal een verslag worden gemaakt dat ter informatie zal worden bijgevoegd bij de inspraakreacties.

Lees verder het artikel: Uw mening over de Nieuwezijds telt!

Bijlage

Actiebijeenkomst Metrolijn 53

4 mei 2017

Zo’n 170 mensen waren aanwezig in het planetarium bij station Gaasperplas bij de actiebijeenkomst tegen de verminking van metrolijn 53.  Iedereen, bewoners en ondernemers zijn volledig overvallen. Met niemand was vooraf gesproken over het plan….

Na het voorlezen van de column van Yasmina Aboutaleb (zij was zelf verhinderd) door Jean-Marc Vaatstra, lid Kerngroep M53Direct, volgden vele sprekers.

Chris Vonk, lid van de Reizigers Advies Raad namens reizigersorganisatie Rover legde uit hoe het plan tot inkorten van lijn 53 tot stand is gekomen. De belangrijkste reden is dat er nog maar 2 lijnen door de tunnel mogen lopen: veiligheid. Door lijn 53 te beperken tot een pendellijntje tussen de van der Madeweg en Gaasperplas kan dat worden bereikt. Maar een logische keuze is het niet.

Lijn 51 zal na de start van de NZ lijn vanaf station Zuid richting Amstelveen opgeheven worden, en vervangen worden door een tramlijn. Wil je vanuit Amstelveen naar het CS stap je daar over op de NoordZuid lijn. Om het CS te bereiken is lijn 51 niet meer nodig. Je zou die lijn kunnen laten ophouden bij de Spaklerweg, en de tunnel laten gebruiken door de twee volwaardige lijnen 53 en 54. Natuurlijk zullen er dan ook mensen niet blij zijn, maar niet zo massaal als bij de lijn 53 variant.

Remine Alberts, SP gemeenteraadslid Amsterdam legde uit dat de veranderingen in het OV niet zozeer veroorzaakt wordt door de NoordZuidlijn, maar vooral door de bezuinigingen uit Den Haag. Het plan voor lijn 53 is gekozen op grond van cijfers. Zij stelt dat het massale gevoel dat ZO wordt afgesneden van de stad door de directe lijn te schrappen, niet genegeerd mag worden. Zij roept op om massaal de petitie te tekenen.

Kai de Haan, namens gemeente Diemen, en mede namens gemeente Ouder-Amstel: er worden nota bene autoluwe wijken gebouwd omdat de goede metroverbinding bestaat. Van beide gemeentes is de  voltallige raad tegen de inkorting.

Vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur van ZuidOost melden dat het DB twee maanden geleden een negatief advies hierover heeft uitgebracht.

Ondernemers van de Gaasper Camping en van enkele hotels noemden het aanzienlijke kwaliteitsverlies door de geplande overstap. Hun gasten, toeristen, zakenlui, wetenschappers komen er vanwege de snelle en eenvoudige verbinding met het Centrum. Er wordt heel veel geïnvesteerd in het gebied. De voorgestelde knip jaagt ze de auto in, ten koste van de luchtkwaliteit in het Centrum. Als het OV lastiger wordt zal het moeilijker zijn om personeel te krijgen: een overstap ’s avonds laat op de van der Made Weg is geen pretje.

Gerard Elburg, namens de vervoerregio: Dit is tot nu toe de voorkeursvariant, er zijn meer varianten. Dit voorstel is wel proefballonnetje genoemd in de pers. (De andere varianten en de complete studie zijn openbaar, en zijn op de website te vinden.

Ellen Swinkels, GVB: het besluit wordt later dit jaar genomen.

Een serie sprekers namens steunorganisaties, bewonersverenigingen, partij voor de ouderen ZO, Henriette Hoogervorst, voorzitter van de ASVA Studentenunie, allen waren eensgezind in hun afwijzing van een toekomstige overstap.

Een lange rij insprekers vormde zich, met allemaal verschillende argumenten, maar allen afwijzend tegen de inkorting van de metrolijn.

De vertegenwoordiger van d’Oude Stadt herinnerde aan de protesten in de jaren ’70 in de Nieuwmarkt. Maar ook hoe blij men toch was toen er eenmaal een snelle en betrouwbare verbinding was tussen Centrum en ZuidOost. Zij ondersteunt een inkorting van lijn 51, die in de praktijk toch al zo vaak ophoudt op de Spaklerweg.

Een daverend applaus voor een twaalfjarige bewoner die problemen voorziet wanneer hij naar de middelbare school gaat en de metro nodig heeft. “Het gaat om mijn toekomst” riep hij luid.

De laatste spreker was Mike Brantjes, lid Kerngroep M53Direct die een “noodpakket” presenteerde vol informatie en niet te vergeten een proefballonnetje, dat massaal doorgeprikt dient te worden, natuurlijk vastgelegd met je smartphone. Hij had de alternatieve plannen gezien: er waren er drie, en alle drie hielden ze een knip in lijn 53 in.
Op 11 juli komt de Regioraad weer bijeen.

Afgesloten werd door de zeer competente host Jeritza Toney, die samen met de Bijlmer Steelband een plezierige swing had gegeven aan de bijeenkomst. Bij vertrek uit het Planetarium ontbrak helaas de groep Still Building Music die ons een aantal uren eerder zo daverend welkom had geheten met hun slagwerk.

Thema-avond 22 mei; doe actief mee voor schone lucht en ruimte

28 april 2017

Op 22 mei om 19.30 uur in Frascatie organiseert d’Oude stadt, samen met Milieudefensie, de Fietsersbond en vele buurt/bewoners(organisaties) een avond om de grote stap te maken naar duurzame mobiliteit in Amsterdam.

Eerder genoemde organisaties willen graag samen met u een campagne starten die is gericht aan de politieke partijen en aan alle Amsterdammers. Kom daarom allen naar de openingsavond op maandag 22 mei, in Theater Frascati.

Op die thema-avond maken wij met elkaar een plan. Gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.Gezocht worden bewoners die zich actief willen inzetten om hun plannen voor een duurzamere stad versneld te realiseren. Bewoners die ergens goed in zijn, anderen iets willen leren, samen met elkaar iets willen ondernemen, creatievelingen etc.

Programma 22 mei Theater Frascati, Nes 63

 • Inloop met koffie: 19.00
 • Aanvang: 19.30
 • Einde: 22.30
 • Napraten

Door een slimme opzet van de avond kan iedereen zijn inspiratie, ideeën en vaardigheden inbrengen voor een campagne die we met velen kunnen uitvoeren.

Achtergrond
Iedereen weet dat de Amsterdamse wegen zijn dichtgeslibt door alle auto’s, scooters, vrachtwagens en touringcars. Ze zorgen voor vervuilde lucht en nemen ruimte in waar voetgangers en fietsers naar snakken. De organisaties willen dat meer bewoners(organisaties) meedoen om er voor te zorgen dat de gemeente hier écht iets aan doet.

Te kleine stapjes
De gemeente zet al wat kleine stappen: in de binnenstad krijgen voetgangers en fietsers op een paar plaatsen wat meer ruimte en er rijden meer elektrische busjes. Maar over de grote stap naar duurzame mobiliteit zien of horen we nog niets.

Schone lucht en ruimte; hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen 2018!
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 komen eraan. Door nu al politieke partijen en Amsterdammers te mobiliseren, willen wij zorgen dat schone lucht en ruimte hét belangrijkste thema wordt in de verkiezingen. Voor álle partijen.

U kunt zich aanmelden voor deze avond via geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam
P

 

Milieudefensie, Fietsersbond Amsterdam, Duurzaam Mobiel Amsterdam
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Actiegroep Fietspad Terug!, Primoforum

Inspraak Meerjarenplan Fiets

26 april 2017

Voor inspraak ligt tot 31 mei het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en ander fietsgedrag. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

In onze steeds drukker wordende stad pakken steeds meer mensen de fiets. En dat zie je terug in het straatbeeld. Waar je ook kijkt, vrijwel overal staan en rijden fietsen. Het Meerjarenplan Fiets beschrijft drie hoofdthema’s en de 53 maatregelen waarmee we aan de slag gaan. De gemeente wil graat weten wat u van het plan vindt. De inspraakperiode voor het Meerjarenplan Fiets loopt t/m 31 mei 2017.

Inspreken op het plan kan op twee manieren:

Bijlagen

 Zie ook

Onopeisbaar?

26 april 2017

Dinsdag 25 maart is door d’Oude Stadt bezwaar gemaakt tegen de reacties van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam (ook namens het stadsdeel) op de handhavingsverzoeken op de luchtkwaliteit in Amsterdam. Het wijkcentrum treedt op als gemachtigde namens een aantal van de 36 handhavingsverzoekers.

Verzoeken
Vorig jaar hebben 36 Amsterdammers met ondersteuning van de Partij voor de Dieren handhavingsverzoeken verzonden aan  (de)centrale organisaties, die de luchtkwaliteit in Amsterdam onder hun verantwoordelijkheid hebben. Volgens de GGD Amsterdam wordt in hun straat de maximum Europese milieunorm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m3 overschreden. De verzoekers wonen en/of werken recht tegenover een   NO2-meetpunt van de GGD. Al eerder waren pogingen gedaan om de juiste instantie te vinden die de Luchtkwaliteit in Amsterdam handhaaft. Het stadsdeel verwees naar de centrale stad, die daarop verwees naar het Ministerie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwees weer door naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die niets van zich liet weten. Niemand voelt zich dus verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Antwoord
De handhavingsverzoekers waren dus op alles voorbereid. De aangeschreven provincie gooide het wederom over de heg naar de Omgevingsdienst en die liet andermaal niks van zich horen. Van het Ministerie en de Gemeente Amsterdam kwamen op 15 maart jl. de ontluisterende (standaard) antwoorden op hun handhavingsverzoek. Volgens beide (daarvoor had onderling afstemming plaatsgehad) was het wettelijk niet mogelijk om handhaving op de luchtkwaliteit af te dwingen. Artikel 5 van de Wet milieubeheer voorziet daar niet in. Daarnaast bevat hun brieven een hele hoop “propaganda” en “blazoen schoonpraterij”: dat ze al zoveel doen, dat de luchtkwaliteit al beter wordt en dat men vooral met de bewoners in gesprek wil blijven.

Bezwaar
Alle plannen van wie dan ook hebben de bewoners/werkende aan de knelpuntstraten niks opgeleverd. In de straten van de handhavingsverzoekers meet de GGD ook in 2016 en in 2017 ver boven de Europese norm van 40 μg/m3. De Europese richtlijn heeft rechtstreekse werking. Eerdere uitspraken hebben dat bevestigd (lees hier ook andere uitspraken). Bewoners hoeven niet te wijzen op een wet (met dus hier ontbrekende bepalingen) en kunnen hun recht meteen claimen. Daarnaast hebben alle partijen niet de juiste besluiten genomen. Besluiten die effect opleveren in de straten van de handhavingsverzoekers, worden stelselmatig niet genomen. Daar is ook bezwaar tegen gemaakt. Alle plannen van het Ministerie en de gemeente tot nu toe duiden op generieke maatregelen, die de bewoners/werkenden niet helpen in hun straat. Daarom eisen zij locatiespecifieke maatregelen voor hun knelpuntstraten en wel op korte termijn.

Lees hier

 

Gay-Euro-Pride Amsterdam

23 april 2017

 

Het wordt wat verwarrend. Wat vroeger Gay Pride heette, was vorig jaar EuroPride, en iedereen wist wat het was. Dit jaar heet het Pride Amsterdam. Wel georganiseerd door de stichting Amsterdam Gay Pride. En niet te vergeten de gemeente Amsterdam.

De EuroPride vorig jaar heeft geleid tot een stortvloed aan zienswijzen, bezwaarschriften, en een kort geding. Nadat alle bezwaren tegen de vele overlast van tafel waren geveegd, heeft het Wijkcentrum d’Oude Stadt samen met bewoners en bewonersgroepen besloten in beroep te gaan. Om dat te bekostigen hebben wij uw hulp gevraagd, en met succes. Vele adhesiebetuigingen, kleine bedragen en grote bedragen. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Het beroep dient nu bij de Amsterdamse Rechtbank op 11 juli 2017. Om 9 uur in de ochtend. De zitting is openbaar.

De EuroPride is natuurlijk allang voorbij, maar dat beroep is nog steeds mogelijk, en zinvol: ieder jaar weer wordt dit evenement gehouden, en dat de naam verandert doet niet terzake.

In de tussentijd heeft de gemeente een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. De nieuwe geluidsnormen worden gebaseerd op een rapport van het GeluidBuro. Bewonersgroepen uit de hele stad werden uitgenodigd om mee te praten. Ook d’Oude Stadt, met onze deskundige van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Helaas lijkt het er op dat de veelal deskundige inbreng van de bewoners niet wordt meegenomen in het nieuwe beleid, op een paar kleine experimenten na.

Erger nog, voor veel evenementen gaat mogelijk een nieuwe geluidsnorm gelden, die iets lager lijkt te zijn dan vorige jaren. MAAR: Koningsdag/nacht en de Pride zijn uitzonderingen. Dan mag het geluid zoals vorige jaren. Waarom? Het worden bijzondere maatschappelijke evenementen genoemd. Daarom.

Eind mei wordt de Pride vergunning verleend, dan zullen we waarschijnlijk zien dat er weinig geleerd is van de ervaringen van vorig jaar.

Allemaal redenen om de beroepszaak door te zetten.

We vragen ons af of de hoorspecialist op het plaatje ook dit jaar weer het pridelawaai zal sponsoren. En de biergigant het wildplassen.

 

 

Opgelucht Waterlooplein

20 april 2017

Dinsdag 18 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum in de raadszaal. Op de agenda stond de besluitvorming over de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt.
Er waren zo’n 30 belangstellenden aanwezig.
Roeland Rengelink begon met een inleiding, onder meer dat er na 4 april een goed gesprek had  plaatsgevonden tussen de bestuurscommissie en het marktbestuur. Hij ziet als enig heikel punt nog de kwestie van de “sollicitanten”.

Er waren gezamenlijk door GroenLinks, VVD, PVDA en D66 drie amendementen en vijf moties ingediend. Deze werden alle door een van de indieners uitvoerig toegelicht. Over een aantal zaken zal verder worden doorgepraat. Vervolgens stemming: de nota van uitgangspunten met alle drie amendementen werd met algemene stemmen aangenomen. De moties werden ook alle vijf aangenomen: de motie over de sluitingstijden zonder de SP, de andere met algemene stemmen.

Na de stemming volgde een pauze, waarin de leden van de bestuurscommissie zich mengden met het publiek. Een ontspannen sfeer, iedereen was blij en opgelucht: het gevoel van oorlog is voorbij. Er zal over allerlei zaken weer gesproken worden, maar het plein en de markt blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. De markt blijft de markt, er komen nieuwe opslagboxen, zij het wat minder dan wat nu in gebruik is. De herinrichting vindt zo veel mogelijk plaats in de wintermaanden, dus buiten het hoogseizoen. Bij het ontwerp van de toegangen worden de ideeën van de marktkooplieden meegenomen. Voor de Mozes en Aaronkerk geen markt. Veiligheid in avond en nacht wordt bereikt met horecaterrassen (??? – Oude Stadt).

Maar vooral: Er zal met de vertegenwoordigers van de markt gesproken worden hoe een voor beide partijen heldere overlegstructuur kan worden ingericht, met duidelijke doelen en taken en zo min mogelijk overlappingen.
Zowel de commissieleden en de marktmensen zien het positief in.

De hele vergadering is HIER terug te kijken op amsterdam.nl. Alle stukken zijn daar te vinden, inclusief de teksten van amendementen en moties.

Mupi-advies

18 april 2017

 

een anatal weken na een inspraak namens de werkgroep

Last van geluidshinder? Doe mee

13 april 2017

Voor het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’ willen wij van u weten wat voor soort geluidsoverlast men in Amsterdam zoal ervaart, en hoeveel mensen dat treft. Vul daarom de vragenlijst in.

Project geluid
In de Waag werd medio april in het Theatrum Anatomicum een ontwikkelbijeenkomst gehouden rond het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’. Aanwezig de Ombudsman Metropool, Waag Society en d’Oude Stadt. Uit die bijeenkomst komt t.z.t. een projectplan. Voor de uitvoering zoekt d’ Oude Stadt bewoners die belangstelling hebben om actief mee te doen met dit project. Meld u aan via wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.v. Geluidsproject.

Huidig beleid
De gemeente Amsterdam heeft een geluidsbeleid. Dat zou gericht moeten zijn op het bevorderen van een aanvaardbaar woon – en leefklimaat. Maar eigenlijk gaat het er om of er gebouwd kan worden op geluidbelaste locaties. Uitvoering aan de verplichtingen van de Europese richtlijn omgevingslawaai geeft Amsterdam door geluid in kaart te brengen. Die geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. Er hoort ook een actieplan geluid bij, maar dat is in Amsterdam vooral gericht op de beperking van overlast van het (weg)verkeer.

Nieuw beleid?
Een goed actieplan toont ambitie; een geluidsniveau dat in het actieplan geldt als ondergrens. Lees hier de brochure van de NSG. Met de geluidskaart in de hand kunt u als bewoner(sgroep), milieubeweging of actiecomité de gemeente stimuleren tot beter geluidsbeleid. Zelf geluid meten helpt daarbij. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. De Europese partner van Waag Society in Barcelona (IAAC) is momenteel geluid met burgers aan het meten. Hun voortgang en methode is hier te volgen. Zij zitten midden in het proces.

Vragenlijst

Van welk soort geluid heeft u last van, overdag en tijdens de slaap en hoe erg is het. Daarom vragen wij u onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Wanneer u eigenlijk nooit geluidsoverlast ondervindt, wilt u dan alstublieft toch het onderstaande formulier invullen tot en met die vraag?

Woonagenda 2025

13 april 2017

Het College van B en W heeft de concept Woonagenda 2025 vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot 18 mei 2017. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Volgens het college is de Woonagenda 2025 een richtinggevend, kaderstellend en praktisch document voor het Amsterdamse woonbeleid met het jaar 2025 als horizon. En heeft de Woonagenda 2025 als uitgangspunten voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025 en bevat twintig acties om dat te behalen.

Gesprekken met bewoners
In het najaar van 2016 is wethouder Ivens in gesprek gegaan met Amsterdammers en professionals. De input van deze gesprekken zijn richtinggevend geweest voor de concept Woonagenda. Bekijk de resultaten van de stadsgesprekken.

Daarnaast is er een prognose gemaakt van zowel de woningvoorraad als de woningbehoefte in het jaar 2025. Dat laat zien waar de grootste tekorten zitten tot 2025: in de gereguleerde huur en in de middeldure huur.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten met actie vindt u terug in het plan:

 1. Voldoende woningen, met de ambitie om de woningvoorraad en woningbehoefte in 2025 beter op elkaar te laten aansluiten.
 2. Betaalbare woningen, gericht op de herziening van de woonruimteverdeling, het gerichter verhuren van middeldure huurwoningen aan
  middeninkomens en passend wonen in de huursector
 3. Goede woningen,  met de woningkwaliteit, duurzaamheid en bewonersondersteuning centraal. 

Inspreken kan:

 • per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Woonagenda” of;
 • per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.

Bijlage

Uitgangspuntennota

5 april 2017

Dinsdag 4 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum. Op de agenda stond Nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. 23 insprekers kregen het woord. Zowel marktlieden als bewoners.

Ter bespreking in het Algemeen Bestuur lag voor de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt. 9 richtinggevende uitgangspunten voor de herinrichting en 6 richtinggevende uitgangspunten voor de verbetering van de Waterloopleinmarkt.

Al 11.000 handtekeningen waren opgehaald voor de herinrichtingsplannen. In de bijdragen van de 23 insprekers klonk wanhoop en ferme taal door.  De emoties liepen op. Tumult volgde en enkele schorsingen. De inhoud bevat tegenstrijdigheden werd opgemerkt. Besluiten zouden vaststaan, terwijl er eerst nog opties geïnventariseerd zouden worden.

De portefeuillehouder reageerde dat de Waterloopleinmarkt de vlooienmarkt blijft. Hij ontkende dat er een geheime agenda is. Hij wilde duidelijkheid geven. Van de boxen afblijven

 

 

 

 

Fijnmazig Openbaar Vervoer

31 maart 2017

Op 27 maart 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats over de negatieve ontwikkelingen in het Amsterdamse Openbaar Vervoer. Ging de eerste bijeenkomst op 2 december vooral over de veranderingen die gepland zijn tegelijk met het gaan rijden van de NZ-lijn in 2018, nu lag de nadruk op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn.

Welkom en inleiding
Saar Boerlage (sociaal geograaf en jarenlange ervaring met gemeentelijk apparaat en de stadsregio). heette de ca 35 gasten welkom en gaf een uiteenzetting over de onderwerpen die nu aan de orde zijn.

De eerste bijeenkomst op 2 december ging vooral over de veranderingen die gepland zijn tegelijk met het gaan rijden van de NZ-lijn in 2018. Vandaag lag de nadruk op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn: het opheffen van tram-en buslijnen, het opheffen van bus- en tramhaltes. Lijn 25 die al opgeheven is, de dreigende opheffing van lijn 14, de dreigende amputatie van een deel van metrolijn 53, enzovoorts. De verdwenen halte bij de Overtoomse Sluis, de halte voor de brug op de Ceintuurbaan waar bejaarden nu een eind moeten lopen om bij een halte te komen, terwijl de tram gewoon blijft stoppen waar hij altijd stopte. Niet om passagiers op te pikken maar vanwege de verkeerslichten. Enzovoorts.

Ook het wijkcentrum is de halte bij de Munt kwijt. Voor verscheidene oudere bezoekers is de afstand van en naar het Spui nu te ver om te lopen: zij zijn nu afhankelijk van het aanvullend openbaar vervoer, dat regelmatig problemen heeft om de mensen op tijd te halen en te brengen.

Als we nu niets doen gaat de sluipende afbraak van het OV gewoon door, en lopen we straks kilometers om bij een halte te komen. Er wordt wel gesteld dat het “maar” 800 meter is, maar dat is hemelsbreed. Daarbovenop komt nog eens de NZ lijn, met alle extra veranderingen en problemen. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, daarmee is mogelijk wel het een en ander te beïnvloeden.

Het comité voor behoud en herstel van het Fijnmazig Openbaar Vervoer is begin februari vanuit het POA (Platform Ouderen Amsterdam) opgericht door Saar Boerlage en Jan van der Vis. Samen met andere bewoners en bewonersorganisaties proobeert het comité het tij te keren. Iedere actiegroep kan heel nuttig bezig zijn met z’n eigen tramlijn, of bushalte, maar om echt iets voor elkaar te krijgen moet je de grote lijnen in de gaten houden. Kennis van zaken is nodig, kennis over de machtsverhoudingen en die krijg je door samen te werken en van elkaar te leren.

De echte macht ligt bij het dagelijks bestuur van de Regioraad: een niet democratisch gekozen gremium. De leden van de regioraad en daarmee ook het DB hebben allen dubbele petten: zowel hun al of niet gekozen functie in gemeenteraad en/of -bestuur in de eigen woonplaats, als hun functie in de regioraad. Het vervoer valt niet meer onder de stadsregio: het heet nu vervoersregio.

Bezuinigingen
Saar Boerlage, in plaats van Erik van Geijn (POA), zal met Ellen van Eijk de GVB jaarverslagen exploreren en de volgende keer met uitgebreide financiële cijfers komen. Hoe komen onze tegenstanders er op om het fijnmazig OV de nek om te draaien? De bezuinigingen zijn door Den Haag enkele jaren geleden opgelegd aan de steden met een eigen vervoerbedrijf. De bedrijfsopbrengst van het GVB was in 2013 439 miljoen, ongeveer voor de helft uit kaartverkoop, verder uit reclame, en nog een aantal bronnen. Er moet 80 miljoen bezuinigd worden. De getallen worden beter uitgezocht. Daarentegen neemt het aantal betalende reizigers toe, o.a. door toeristen, die meer betalen dan de gemiddelde reiziger.

Het comité zegt tegen de gemeente: bezuinigen is oké, maar niet ten koste van de fijnmazigheid. Het zijn de ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen met jonge kinderen die de dupe zijn. En ook de toeristen (als men de drukte tenminste serieus wil spreiden).

VN-verdrag
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006 (Geldend van 14-07-2016 t/m heden) zegt in:

Artikel 9: Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:

 • gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
 • informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten.

Als de gemeente wil bezuinigen, dan is het Aanvullend Openbaar Vervoer niet de oplossing. Misschien wel voor de portefeuillehouder Litjens, maar niet voor de stad in z’n geheel (wij dus). De busjes, taxi’s etc. (niet altijd even betrouwbaar) komen uit de WMO pot, en daar moet al zo veel uit betaald worden. Er zijn al 12 experimenten aan de gang in het AOV.

Snelheid
Haltes opheffen verhoogt de snelheid niet of nauwelijks. Op de overgebleven haltes heb je dan meer instappers. Gewone mensen vinden het belangrijk dat het OV voor iedereen is. Dat minder mobiele mensen veilig kunnen gaan zitten. Als de reis dan een minuutje langer duurt: geen probleem. Toch willen we allemaal wel dat bussen en trams op tijd rijden, dus:

 • Afrekenen bij bestuurder afschaffen.
 • In- en uitstappen door alle deuren.
 • Tram en bus voorrang geven op auto’s, maar ook op fietsen.

Gesuggereerd wordt een politieke campagne jan-feb 2018. Maar dat is echt te laat. NU beginnen. Opgemerkt wordt we zijn al zo actief werkt voor geen meter. Voorbeeld stadsdeel Zuid. Echter het stadsdeel kan niet veel. De echte macht ligt bij de portefeuillehouder Litjens, en Directeur Vervoerregio van Paridon.

Richard Bakker (Ver. StadsVervoerBelang) heeft een belangrijk stuk met veel nuttige informatie (Wordt binnenkort aan alle aanwezigen toegestuurd, en als bijlage bij dit verslag gevoegd).
Ellen van Eijk: RAR moet altijd geraadpleegd worden, maar ze doen niks met de adviezen. Juridische stappen lijken zinloos: het is niet altijd duidelijk wie z’n schuld het is. De RAR vraagt bijvoorbeeld de rapporten van de rekenkamer op, daar valt munitie uit te halen.

Presentatie: “Hoe komt u er met het Openbaar Vervoer” Door Cisca Griffioen, voorzitter Bewoners Platform Zuidas
Enkele praktijkvoorbeelden, met gewone mensen en gewone vervoerswensen. Tegenwoordig zijn er al flinke loopafstanden, en veel overstappen, maar in de toekomst wordt het nog erger. Omdat het probleem van het Gelderlandplein zo groot is, is er een busje, betaald door de ondernemers. De chauffeur is van het GVB. Lijn 62 gaat niet meer veranderen. Met de start van de NZ lijn gaan alle Connexxionbussen die over de A’veenseweg rijden, naar Station Zuid dat een groot knooppunt wordt. De meeste passagiers krijgen te maken met minstens een extra overstap.
In het programma van eisen (daar zitten we aan vast tot 2024) staan de criteria voor halte-afstanden. De norm is nog 400 meter, maar 10% is al 800 meter (Let wel: hemelsbreed).
400 blijft bij de “ontsluitende” lijnen. Tangenten 800 meter. We moeten heel goed opletten dat de gemeente niet stiekem gaat oprekken, en het opheffen van haltes in de gaten houden.

Richting politiek: “wilt u zich eens aan de regels gaan houden?”

Regionalisering
Richard Bakker meldt dat er een aantal tangenten, snelle verbindingen komen in de randen van de stad. Tangent Zuid is er al: daar zijn te veel haltes opgeheven, zodat er weer extra verbindingen moeten komen. In West gaat hetzelfde gebeuren: de steeds populairdere bus 69 wordt ook regionaal en krijgt dan ook 800 meter-afstanden. Ondoordachte bewonersprotesten hebben een keerzijde: in West is daardoor een vrije busbaan een vrije busstrook geworden, maar slechts in één richting. Daar wonen mensen met geld en auto’s die het OV niet nodig hebben. Anderen worden de dupe. Aan de randen van de stad ontstaat vervoersarmoede.

De Structuurvisie is te zien als “een welwillend zelfbeeld” van de gemeente. Ze houden zich er onvoldoende aan. Daar moet je ze op pakken. En er moet veel meer maatschappelijke druk komen op db Regioraad en de portefeuillehouder. Acties zoals de ansichtkaarten van lijn 14. Maak duidelijk: WIJ WILLEN JULLIE PLANNEN NIET.

Tot slot
Enkele mensen hebben zich in principe opgegeven als lid van het comité Fijnmazig Openbaar Vervoer. Het comité zal een stevig raadsadres opstellen. Niet snel, wel goed.

Pride

30 maart 2017

Een nieuwe naam, geen nieuw geluid….  Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het organiseren van de Pride Amsterdam 2017 (voorheen Gay Pride) te organiseren. U kunt een zienswijze indienen. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Vergunningaanvraag
De aanvraag begint met de tekst: Trots als een pauw kijkt de organisator terug op een zeer geslaagde EuroPride 2016. Daar zijn de bewoners(organisaties) het niet mee eens. Aaangevraagd worden dezelfde normen voor vestert geluid als in de editie 2016

 

Zienswijze
De burgemeester stelt belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Zij kunnen dit doen tot 23 april bij het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl. Wie moeite heeft met het schriftelijk indienen van zijn zienswijze, kan ook mondeling reageren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 020 en vragen naar de heer A. Bijkerk van het Evenementenbureau.

Beoordeling
Op basis van deze zienswijzen en de  vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente in samenwerking met adviespartners, zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten. De uiteindelijke vergunning wordt uiterlijk zes weken voor de start van het evenement afgegeven en gepubliceerd.

Editie 2016
De gemeente beloofd dat tijdens de Pride Amsterdam net als in 2016 extra inzet wordt gepleegd op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen. Over de editie 2016 zijn bewoners(organisaties) niet tevreden over die inzet. Ook loopt nog steeds een beroepszaak. De gemeente heeft een verweer ingediend. De vraag is of er een zitting komt voor de start van de editie 2017.

Geluidshinderdag Evenementen

29 maart 2017

Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017. Het Onderwerp evenementen en geluid(shinder) werd in al zijn facetten belicht, door geluidsaviseurs, gemeenten en handhavers. d’ Oude Stadt en Lagertoontje spraken vanuit de bewoners.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseerde in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag 2017 met als thema: Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid! Veel informatie werd verstrekt door sprekers, die alleen vanuit hun standpunt het onderwerp belichten.  De NSG wil later dit jaar samen met betrokkenen komen tot nieuwe handvatten als een NSG-publicatie.

Namens Lagertoontje sprak Peter Welp over zijn pogingen om iets aan de overlast te doen van evenementen. Hij stuitte op een muur bij de gemeenten en juridische procedures, omdat alles binnen de vergunde normen bleef. Hij sprak over de bastonen die  niet in het huidige beleid worden meegenomen.

Namens d’ Oude Stad sprak Paul Busker over de invloed van burgers bij de vergunningverlening van evenementen. Dat is minimaal, omdat de vergunning verstrekt wordt met het toverwoord: bestuurlijke vrijheid, waarmee goede ideeën van bewoners terzijde geschoven worden en het feest als vanouds doorgang kan vinden.  Inmiddels heeft d’Oude Stadt zelfs een beroepsprocedure lopen. Argumenten die daarin genoemd worden

Herinrichting Waterlooplein

29 maart 2017

In de vergadering van de Bestuurscommissie van dinsdag 4 april staat op de agenda  de nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt (agendapunt 4). Het AB wordt gevraagd in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten.

Voor de behandeling van het agendapunt zijn een aantal stukken beschikbaar (zie onder). Als ingekomen stuk staat apart een brief van marktvereniging Waterloo over die nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. Die brief met titel: Visie zonder end, willen wij u niet onthouden. Samenvattend vindt de marktvereniging (terugkijkend) de voorbereiding en uitvoering vanuit de politiek inconsequent, rommelig, niet transparant en vervolgens niet werkbaar. Lees hier die brief.

Stukken voor de agenda

Muziekgeluid horeca

24 maart 2017

Het college van B&W heeft een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld voor overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. U kunt daar tot 5 mei uw mening over geven. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. 

Inspraakperiode concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca
Bewoners ervaren nog geregeld overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. Bij overtredingen van de landelijk vastgestelde geluidnormen kan de gemeente handhaven. Het college van B&W heeft nu een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld met een stappenplan, waarin staat opgenomen welke sanctie volgt na welke overtreding.

Wat is nieuw?
Ten opzichte van de huidige handhavingspraktijk stelt het college drie belangrijke wijzigingen voor:

 1. Bepaalde overtredingen zijn gekwalificeerd als ‘ernstige overtredingen’, waarbij direct een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd. In de andere gevallen volgt in principe eerst een bestuurlijke waarschuwing.
 2. Als een ondernemer voor een eerste keer een overtreding begaat met betrekking tot muziekgeluid, en ook niet eerder een overtreding heeft begaan van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening of de Drank- en Horecawet, krijgt deze alleen een ‘aantekening’ in het dossier.
 3. Als een ondernemer binnen een jaar tijd 4 of 5 keer de regels met betrekking tot muziekgeluid heeft overtreden, kan overgestapt worden op handhaving op de exploitatievergunning. Dit kan uiteindelijk leiden tot intrekking van de exploitatievergunning.

In deze nieuwe concept handhavingsstrategie muziekgeluid is aangesloten bij de principes uit de handhavingsstrategie horeca die geldt voor de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening, of de Drank- en Horecawet.

Reageren?
Tussen 24 maart en 5 mei is het mogelijk om via het inspraakformulier een reactie te geven op de concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca.

Download

Kinderherdenking Nieuwmarkt

23 maart 2017

Op 12 april bij de Flesseman op de Nieuwmarkt herdenken kinderen de kinderen uit de buurt die in de oorlog zijn omgekomen. Om 10.00 uur gaat de zaal open in ouderencentrum De Flesseman, Nieuwmarkt 77 in Amsterdam. De herdenking start om 10.30 uur. Deze herdenking, waarbij schoolkinden uit de buurt de hoofdrol vervullen, heeft sinds 1995 jaarlijks plaatsgevonden. Dit jaar is het de laatste keer dat deze herdenking in deze vorm wordt gehouden, vanaf volgend jaar wordt ze vervangen door een tocht door de buurt. Met deze bijeenkomst wordt dus een geliefde buurttraditie afgesloten.

De Nieuwmarkt heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel verschrikkingen gekend. Voor de ingang van de Waag werden opgepakte Joden bijeengedreven en dwars over het plein liep de prikkeldraadversperring die de Jodenbuurt afsloot. Minder bekend is dat op de Nieuwmarkt ook vier kinderen door de Duitsers zijn vermoord. Dat wordt jaarlijks herdacht door de leerlingen van twee scholen uit de buurt. De herdenking vindt plaats bij ouderencentrum De Flesseman, waar een plaquette herinnert aan de vier kinderen en aan de Joodse kinderen die tijdens de oorlog uit de buurt werden weggevoerd.

De kinderen
De jongste van de kinderen was Annie Meijer. Vier jaar was zij toen ze op 28 september 1944 door de Grüne Polizei werd neergeschoten. Het gebeurde tijdens een razzia, waarbij overvalwagens plotseling de Nieuwmarkt op reden. De mensen die de Barndesteeg in vluchtten, werden beschoten. Onder hen was Annie. Ze stierf die avond in het Binnengasthuis.

De vrienden Israël Deegen (achttien jaar) en Bari Baars (zestien) kwamen om het leven op 26 maart 1945. Duitse soldaten scheurden de Nieuwmarkt op en begonnen in het wilde weg te schieten. Israël was bijna op slag dood, Bari probeerde hem weg te trekken en werd toen ook getroffen. Hij stierf de volgende dag in het Binnengasthuis.

De zestienjarige Alex Evers was alleen toen hij 12 april 1945 op de Nieuwmarkt liep. Het was avond, twee minuten na het tijdstip waarop iedereen in huis moest zijn. Voor het pand waar nu Albert Heijn is, stond een Duitser die hem neerschoot. Hevig bloedend werd ook hij naar het Binnengasthuis gebracht. Bij aankomst was hij overleden.

Programma
De herdenkingsplaquette is geadopteerd door de twee scholen in de buurt, de Antoniusschool en De Witte Olifant. Achtstegroepers verzorgen de herdenking. De recreatiezaal in ouderencentrum De Flesseman gaat open om 10.00 uur.

De herdenking begint om 10.30 uur. Namens de nabestaanden spreekt Sonja Meijer, het zusje van haar vader was een van de omgekomen kinderen. Daarna vertelt Ferdi Langewen over zijn schoonvader Jan Nico Wijnbergen, die als buurtbewoner en een van de jongste verzetsmensen van Amsterdam tal van joodse kinderen in veiligheid bracht. Vervolgens lezen leerlingen gedichten voor die ze over het thema oorlog, vrijheid en vrede hebben gemaakt.

Rond 11.15 uur worden bij de plaquette bloemen gelegd en laten de kinderen het fluistergedicht over de vrijheid horen.

Verdere informatie namens het 12 april comité bij: Herman Vuijsje, tel: 06-51523094, e-mail: vuijsje@planet.nl

Behoud en Herstel Fijnmazig OV

19 maart 2017

Het comite voor behoud en herstel van Fijnmazig Openbaar Vervoer nodigt u van harte uit.Bijeenkomst op ma 27 maart vanaf 19.30 uur in ‘D’oude stadt’ ‘
Doel van de bijeenkomst: nadere concretisering van de actie

 1. Doel: het tegengaan van de afbraak van fijnmazig openbaar vervoer, Het gaat daarbij om het op moderne wijze realiseren van goed fijnmazig openbaar vervoer voor iedereen.
 2. Analyse van de situatie. Woordvoerders van GVB, Gemeente en Stadsregio vinden, mede veroorzaakt door de door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen, het noodzakelijk om
  het ov te reorganiseren. Daarbij speelt ook de opening van de Noord/Zuidlijn in najaar 2018 een rol van betekenis. Het streven is gericht op toename van het aantal o.v.-reizigers. Dat
  zijn forenzen (uit de regio), toeristen en Amsterdamse werknemers en bezoekers aan winkels, instellingen etc. Omdat al enige jaren ov-haltes worden opgeheven en ook lijnen
  werden en worden geschrapt of drastisch worden ingekort is er een analyse mogelijk zonder de plannen die bij de Noord/Zuidlijn behoren en/of de in discussie zijnde stadsuitbreidingen
  betreffen in de eerste analyse te betrekken.
 3. Vraagstelling.
  1. Zijn de opgelegde bezuinigingen zodanig onontkoombaar als wordt aangenomen?
  2. Waarom is er in Amsterdam de trend om het fijnmazig ov als enige bron aan te wijzen om geofferd te worden ? Zijn er andere bezuinigingen te overwegen?

Conclusie . Wij richten ons op het beleid zoals dat nu wordt uitgevoerd. Dat is: het sluipenderwijs vergroten van de loopafstanden naar ov-haltes en in mindere mate het voorrang geven aan
autoverkeer ten koste van het ov.

Ook aan 3 punt 2 zullen we nu reeds aandacht geven en aan de plannen die in 2018 (en later) aan de orde zijn zullen we ook voorzover we daarbij geholpen worden door straat- en buurtgroepen die met kritiek en alternatieve voorstellen komen.

De opgelegde bezuinigingen. Op 27 maart geven wij u een overzicht. Daarbij gaat het niet alleen over het opgelegde bedrag , maar ook en vooral over de financiele situatie van het GVB in heden en
toekomst. Er is sprake van een forse stijging van het aantal betalende reizigers. Vooral de toeristen zijn een onverwachte en ieder jaar stijgende geldbron. Daarnaast is de rijksoverheid wellicht bereid om (net als bij andere ov-vormen) opnieuw subsidie te geven. Een actie van lokale overheden richting de formateur lijkt ons zinvol.

Wij kunnen op 27 maart ook ingaan op alternatieve mogelijkheden om kosten te drukken. Zo zou het instappen kunnen worden versneld als er niet meer in de tram kan worden betaald (met geld) en de snelheid van het ov wordt ook door verkeerslichten vertraagd. De absolute voorrang van het ov bij kruisingen wordt steeds meer van uitzonderingen voorzien. Een derde ingang betreft het
doelgroepenvervoer. Als ouderen en gehandicapten meer met het aanvullend ov moeten gaan reizen, dan kost dat de gemeente (via de begroting van de wethouder ‘zorg’) echt een fors bedrag….

Op 27 maart is er ook ruimte voor de acties in de stad. We geven iedereen kort de gelegenheid over wat er in het eigen stukje stad speelt aan ov- bezuinigingen het woord te voeren. We willen n.l. erg graag van elkaar leren hoe er succes kan worden geboekt. Maar ook anderen die als gebruiker van het ov of afgevaardigde is van een reizigersgroep is welkom. Motto: eendracht maakt macht.
En leden van de regioraad en de gemeenteraad krijgen die avond desgewenst kort het woord. We nodigen hen op de commissievergadering van a.s. woensdagmorgen nog eens nadrukkelijk uit.
Kortom iedereen is welkom. Kom vooral. En de koffie etc. staan klaar, dankzij de vrijwilligers van het wijkcentrum d’Oude Stadt

Sprong over het IJ

16 maart 2017

Een collectief van bewoners heeft samen met Milieudefensie een zienswijze opgesteld op de voorgenomen plannen voor de Sprong over het IJ. Met dit voorstel wil het college de druk op de veerponten verminderen. Deze gezamenlijke reactie op de plannen, ondertekend door 400 Amsterdammers, werd donderdag 16 maart aangeboden aan de wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens.

Duurzame mobiliteit
Het collectief van Amsterdammers, dat zich inzet voor duurzame mobiliteit en gezonde lucht in de stad, heeft samen met Milieudefensie een reactie, zogenaamde zienswijze, geschreven. Hierin roepen ze het college van B&W op om te kiezen voor een stad met een écht duurzaam verkeersbeleid. Het collectief is blij met de maatregelen om de Sprong over het IJ te wagen, maar zien deze beslissing ook als een kans om te kiezen voor échte duurzame mobiliteit in Amsterdam: Met minder vervuilend verkeer, zodat we prettig op weg kunnen en gezonde lucht inademen.

Zienswijze
Het collectief geeft in hun zienswijze suggesties om Amsterdam een frissere, veiligere en gezondere fietsstad te maken. De plannen “Sprong over het IJ” zijn daarom een kans om de fietsdrukte in betere banen te leiden en de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Uit luchtmetingen die milieudefensie samen met bewoners in Amsterdam heeft gedaan, bleek dat Amsterdam op diverse plekken zeer ongezonde lucht heeft. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit moeten met de Sprong over het IJ meegenomen worden, evenals een andere indeling van de beschikbare ruimte voor de verschillende middelen van vervoer. Dit is ook nodig om de toename van fietsers door de Sprong in goede banen te leiden.

In de zienswijze staan concrete adviezen bij door het college voorgestelde maatregelen. Ook het advies om het fietsen langs en door de binnenstad te faciliteren door middel van twee fietsringen. Maar bovenal het advies om de IJtunnel om te vormen tot een fietstunnel, dat geweldige kansen biedt om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Reactie wethouders
Al meer dan 3000 reacties zijn ingediend op één of meer maatregelen uit het voorstel voor Sprong over het IJ. De wethouders zullen alle opties serieus overwegen. Het verdere besluitvormingsproces hangt af van de afronding van het inspraakproces. Overigens vandaag staat de Sprong over het IJ op de Raadsagenda (punt 19). Wethouder Eric van der Burg beloofde de flyers van milieudefensie onder de raadsleden te verspreiden.

Meer dan 400 Amsterdammers willen:

 • Snel en makkelijk naar het IJ: We willen een betere aansluiting van het fietsnetwerk op de brug en de ponten. Dit biedt tevens kansen om een fietsring rond het centrum in te richten.
 • Comfortabel onder het IJ: De IJ-tunnel kan op korte termijn opengesteld worden voor fietsers, zeker als het busverkeer minder wordt door de Noord-Zuidlijn.
 • Veilig en gezond over het IJ: Een strenger beleid voor scooters, zodat fietsers minder last krijgen van de ongezonde lucht van de scooters en zich veiliger over het IJ kunnen verplaatsen.
 • IJ in balans: Laat West niet wachten; ontwikkel op korte termijn een vaste IJ-oeververbinding in West

Waarom?

 • Zo verbetert de luchtkwaliteit
 • Zo wordt Amsterdam een prettige fietsstad
 • Zo verdelen we de ruimte eerlijk in de stad

Lees de volledige zienswijze hier!

Branchering

11 maart 2017

Voor een diverser winkel- en voorzieningenaanbod in de binnenstad zet de gemeente nu in op branchering. De gemeente heeft een rapport vrijgegeven op basis van de bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod, 12 juli 2016. De resultaten worden aan DB Centrum en B&W gerapporteerd.

De gemeente wil sturen op een op een divers winkelgebied. In delen van het centrum richten winkeliers zich steeds vaker op de toenemende stroom bezoekers. Door middel van branchering kunnen gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, straatmanagers en bewoners samen bepalen welk type winkel wenselijk is voor een straat of buurt. Een gemengde binnenstad (goede mix van bewoners, werkenden en bezoekers) is goed voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam. Het doorslaan van de balans naar dominantie van de toerist kan bewoners afstoten door vervreemding en
op de lange termijn de aantrekkelijkheid van de binnenstad aantasten
(lees ook: Thuisgevoel in een toeristenbuurt).

Aanleiding van het rapport is de motie 197, mede op basis van signalen van bewoners en ondernemers, de vernieuwing van het bestemmingsplan postcodegebied 1012 en de genoemde maatregel in het stuk Stad in Balans om het juridisch planologisch kader aan te passen voor regulering (w.o. afname diversiteit winkelaanbod). Doel is de inventarisatie van de huidige en toekomstige juridisch planologische en overige sturings-instrumenten en wordt verkend of het haalbaar en wenselijk is om een selectie van geïnventariseerde sturingsinstrumenten in een tweetal experimenten toe te passen in de praktijk en verder uit te werken.

Sturingsinstrumenten
In het rapport Sturen op een divers winkelgebied  staan sturingsinstrumenten voor:

 • Gemeente
  • Juridisch Planologische instrumenten
  • Bestuursrechtelijke niet juridisch planologische instrumenten
  • Privaatrechtelijke instrumenten
 • Stakeholders in de winkelstraat
  • Brancheringsvisie van stakeholders in de winkelstraat
 • Ondernemers
  • Ondernemers werken georganiseerd samen aan een vitale winkelstraat
  • Ondernemers beïnvloeden koopgedrag consument
 • Vastgoedeigenaren
  • Individuele eigenaar bepaalt welke bestemming en huurder in pand komt
  • Eigenaren handelen georganiseerd in belang van de winkelstraat
 • Bewoners
  • Bewoners oefenen individueel of georganiseerd invloed uit op het winkelaanbod in de straat
   • Koopgedrag aanpassen: meer lokaal en ook bij meerdere winkels
   • Bewoners kopen en beheren vastgoed

Aanbevelingen

 1. Werk scenario’s voor nieuwe ruimtelijke sturingsinstrumenten uit inclusief scenario’s
 2. Zorg voor maatwerk door een diversiteitsaanpak op straatniveau
 3. Intensiveer lopend beleid dat een divers winkelaanbod versterkt dan wel heroverweeg beleid dat de diversiteit mogelijk verzwakt

Bijlage

Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ?

10 maart 2017
De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, vergadert donderdag 16 maart om 20.00 uur in De Boomsspijker. Het hoofdonderwerp op de bewonersvergadering is ‘Amsterdam Toeristenstad of woon-werk-bezoekerstad’. Dit onderwerp zit vele buurtbewoners hoog.

Onder de titel Schrokop Toerisme, of Stad in Balans? zijn voor de bewonersvergadering twee sprekers uitgenodigd: Stephen Hodes en Jeroen Slot. Stephen Hodes is directeur LAgroup, gespecialiseerd in recreatie en toerisme.  Jeroen Slot is hoofd onderzoek OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam).

Vragen zijn: Wat voor stad willen we zijn? Hoe kunnen bewoners zich organiseren en verbindingen leggen naar andere organisaties met inzet voor een leefbare en gemengde stad? En het stadsbestuur: keuzes en koers?  Doel is een omslag en aanpak voor evenwicht in de stad. Een zoektocht naar constructieve oplossingen.

Bijlagen

 1. Agenda
 2. Interview met Stephen Hodes ‘Deltaplan toerisme nodig’
 3. Gesprek met Stephen Hodes DISNEYLAND AMSTERDAM TOERISTENTSUNAMI
 4. Hotel Amsterdam Verslag OIS-symposium 2016

Sjaak van der Leden

1 maart 2017

Via de Stichting Kunst en Cultuur Stadshart, de rechtsopvolger van de werkgroep Kunst & Cultuur vernamen wij dat Sjaak van der Leden op 24 februari is overleden.

Tijdens een reis door Coste Rica is Sjaak van der Leden op 24 februari overleden. Hij is na een hartaanval opgenomen in een ziekenhuis in San José, de hoofdstad van Costa Rica.

Sjaak was een actief lid van onze werkgroep en verzorgde sinds jaar en dag de tentoonstellingen in de vitrines van de Antoniesbreestraat.

We zijn erg bedroefd en halen wat troost uit het feit dat hij een goede tijd had gehad en erg genoot van de mooie natuur daar.
Zijn foto’s en berichten getuigen daarvan.

Samenkomst
Op woensdag 8 maart is op initiatief van de familie is een samenkomst om herinneringen aan Sjaak met elkaar te delen. De bijeenkomst is in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1
te Amsterdam. Start om 14.30 en duurt tot 17.00 uur.

Thuisgevoel in een toeristenbuurt

28 februari 2017

Voor haar masterscriptie Sociologie onderzocht Willemijn Oosterhof in het najaar van 2016 toerisme en thuisgevoelens in het cluster van de Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat in het centrum van Amsterdam. Willemijn schreef haar afstudeerscriptie in het Engels met de titel ‘Feeling at home in a commodified neighbourhood’. Ze is geslaagd en wij willen u deze scriptie niet onthouden.

De Damstraatjes liggen in het oude historische centrum van Amsterdam, waar het toerisme in het najaar van 2016 is uitgegroeid tot een hot topic. De snelle groei van het toerisme heeft niet alleen geresulteerd in een groeiend aantal toeristen, maar ook in een toename van de toeristische voorzieningen en consumptie mogelijkheden. Willemijn sprak buurtbewoners op en rond de Damstraatjes over de verandering van het straatbeeld, hun ervaringen met het leven in een toeristische wijk en of zij zich daarin nog wel thuis voelen.

De resultaten van deze studie tonen dat het toerisme thuisgevoelens kunnen ondermijnen:

 1. De overlast die het gedrag van sommige toeristen teweegbrengt heeft een negatieve invloed op thuisgevoelens. Niet de toerist zelf, maar een bepaald gedrag in combinatie met grote hoeveelheden bezoekers in de omgeving creëert spanning.
 2. De drukte in de stad ondermijnt publieke familiariteit. Een voorbeeld hiervan is dat het herkennen van bekende gezichten in de publieke ruimte wordt verstoord door de grote aantallen toeristen. Het ontstaan van een gemeenschapsgevoel, wat kan resulteren uit deze familiariteit, staat hierdoor onder spanning.
 3. Thuisgevoel kan ook worden geïnterpreteerd als de manier hoe bewoners doen in de stad, dus de lokale gebruiken en routines. Dit onderzoek laat zien dat deze gebruiken onder druk kunnen komen te staan. Een voorbeeld hiervan is dat er geen ruimte meer is voor de bewoners in lokale stamcafés.

Bovendien zijn sommige bewoners geïrriteerd door de vercommercialisering van typisch lokale praktijken, zoals fietsende toeristen of winkels die ‘echte Nederlandse’ kaas verkopen. De openbare ruimte wordt gebruikt voor entertainment; de buurt wordt een toeristische speeltuin, waarin de woonfunctie wordt onderdrukt. Willemijn ontwikkelde daarom het concept ‘entertainment pressures’ wat gedefinieerd kan worden als de uitoefening van gecommodificeerde (vermarkte) vormen van entertainment in de publieke ruimte, ondersteund door de toeristenindustrie. Deze druk kan leiden tot een verzwakking van het thuisgevoel wat vervolgens kan resulteren in vertrek uit de buurt.

Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle bewoners de aanwezigheid van toerisme (zowel toeristen als de toeristische sector) in de buurt als negatief ervaren. Deze groep benadrukt dat toerisme altijd een deel geweest is van hun buurt. Ze distantiëren zich bovendien van de groep bewoners die zich openlijk tegen het toerisme verzetten. Naast deze tolerante houding tegenover toerisme, zijn er nog andere manieren opgemerkt waarop bewoners met het toerisme in de buurt omgaan. Hieronder vallen het (overwegen om te) verhuizen uit de buurt en het tijdelijk uit de buurt wegvluchten (bijvoorbeeld tijdens piekmomenten, zoals weekenden of festivals). Daarnaast kiezen sommige bewoners er bewust of onbewust voor om plekken te mijden. De laatste strategie is verzet tegen het groeiend toerisme.

Concluderend, dit onderzoek laat zien hoe thuisgevoelens van gevestigde bewoners kunnen worden beïnvloed door het groeiende toerisme in hun buurt. Verschillende factoren, zoals de entertainmentindustrie, het gedrag van sommige toeristen en het veranderende winkellandschap dragen bij aan het verminderen van het thuisgevoel in de buurt.

Lees hier: Feeling at home in a commodified neighborhood

Commodificatie is het proces waarbij alles wordt ontmenselijkt en voorgesteld als koopwaar. Daardoor krijgen menselijke relaties een steeds zakelijker karakter, wat zijn weerslag heeft op de samenleving.

Fijnmazig OV in Amsterdam

27 februari 2017

Op 2 december heeft de bijeenkomst in het wijkcentrum over de plannen van het GVB duidelijk gemaakt dat ons fijnmazig Openbaar Vervoer nu al wordt bedreigd door grote veranderingen in het Amsterdamse OV: het opheffen van lijnen, het opheffen van haltes (waardoor langere loopafstanden), waartoe ook het rechttrekken van lijnen behoort. Het wordt steeds erger, en informatie wordt pas achteraf gegeven, als de boel al beklonken is.

De snelheidswinst van de NZ-lijn is aardig op dat ene traject, maar daar heeft lang niet iedereen wat aan. Bovendien wordt de winst in reistijd veelal tenietgedaan door de tijd die je kwijt bent tussen de ingangen en de perrons van de ondergrondse stations.

Van langere loopafstanden en vaker overstappen om reden van kortere rijtijden worden vooral mensen die slecht ter been zijn of andere beperkingen hebben de dupe. Ook ouderen voor wie fietsen steeds lastiger wordt, mensen met kleine kinderen, schoolgaande jeugd. Kortere rijtijden betekenen ook niet per definitie kortere reistijden.

Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van fijnmazig Openbaar Vervoer. Wij roepen medestanders (ook vertegenwoordigers van nieuwe en bestaande groepen) op zich aan te melden via wijkcentrum@oudestadt.nl. De actiegroepen die nu her en der worden opgericht kunnen door onderling contact veel aan elkaar hebben.

Eind maart willen wij weer een bijeenkomst over het onderwerp houden in het wijkcentrum. Houd uw email en onze website in de gaten voor definitieve datum en tijd.

Cursus Amsterdamse grachtenhuizen

27 februari 2017

cursus600

Negen interactieve lezingen en twee wandelingen over typen, gevels en vooral interieurs.

De binnenstad van Amsterdam, een beschermd stadsgezicht, is één van de belangrijkste cultuurmonumenten aan deze kant van de Alpen, te vergelijken met het wonderschone Venetië en Florence. Van de 8863 objecten die onder monumentenzorg val-len staat het merendeel aan een gracht. In de cursus maken we uitgebreid kennis met de 17e-eeuwse grachtengordel die staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De cursus is thematisch en chronologisch opgezet met een begeleidende syllabus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De groei van de historische stad, de oudste, veelal houten huizen, de typisch Amsterdamse trapgevel
 2. De 17e-eeuwse gevels: hals- en klokgevels, de verhoogde halsgevels, de pakhuizen
 3. De gevels en interieurs van de Lodewijk XIV- grachtenhuizen
 4. De gevels en interieurs van de Lodewijk XV- grachtenhuizen, Hollandse rococo
 5. De gevels en interieurs van de Lodewijk XVI- grachtenhuizen
 6. De dubbele huizen of stadspaleisjes en koetshuizen
 7. De hedendaagse grachtenhuizen en toegetakelde grachten-huizen
 8. De antieke huizen met ornamentaal stucwerk
 9. De 26 grachtenhuizen met beschilderde behangsels

Lezingen
Dinsdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur op 4, 11, 18, en 25 april en 2, 9,16, 23 en 30 mei 2017

Locatie
Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126, 1013 EX Amsterdam

Wandelingen
Zaterdagochtend tussen 11.00 en 13.00 uur Startpunt: Wijkcentrum d’ Oude Stadt op 21 mei en 11 juni.

Kosten
€ 100 voor negen lezingen, inclusief syllabus

Cursusleider
Hans Tulleners, schrijver, journalist, monumentenzorger

Inlichtingen en opgave:
per telefoon: 020-6222213, of mobiel: 06-12552332
per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
website: www.amsterdam-inside.nl

Wijkcentrum Onder Dak

21 februari 2017

Het bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt roept alle bewoners (van binnenstad en daar buiten) op mee te doen met de actie Wijkcentrum Onder Dak. Plaats van handeling is nog een verrassing, maar we verzamelen:

Wanneer: vrijdag 3 maart om 15.30 uur
Waar: in het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam
Hoe kom ik daar?

Het Wijkcentrum dakloos?
Al meer dan 30 jaar is het Wijkcentrum d’Oude Stadt gevestigd op de Nieuwe Hoogstraat no 55. De huur is opgezegd. De eigenaar kan minimaal het 5-voudige van de huidige huur vragen. Een vergelijkbare ruimte lijkt in het centrum nauwelijks te vinden en onbetaalbaar.

Wij zijn niet de enige organisatie met dit probleem. Ook andere maatschappelijke organisaties, zoals huisartsen, fysiotherapeuten etc. kunnen in het centrum niet meer terecht. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het centrum. Maar wij zien wel degelijk oplossingen.

Doe mee!
Op 3 maart om 15.45 uur willen wij samen met de bewoners lopend naar een nieuwe locatie voor het Wijkcentrum en deze feestelijk openen. Wij verzorgen een hapje en drankje.

Hierbij willen wij tegelijkertijd de aandacht vestigen op de problematiek voor andere maatschappelijke organisaties. Daartoe starten wij die dag ook een petitie.

Meld u aan

Geef het door en neem je buren, familie, vrienden mee. Het succes van de actie hangt af van de opkomst. Reageer dan ook op deze mail door hem te beantwoorden en geef aan, of u alleen komt, of met hoeveel personen u meedoet.

 

 

Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars

15 februari 2017

Op zondag 5 maart, 15.30 – 17.30 uur, wordt in het Wijkcentrum weer een zogeheten JoCadeaulezing gehouden. Max Put (o.a. docent aan de Vrije Academie) vertelt over twee spraakmakende hedendaagse kunstenaars: Damien Hirst en Tracey Emin.

Damien Hirst is o.a. bekend door het met diamanten bezette doodshoofd dat hij exposeerde onder de naam For the Love of God. Tracey Emin stelde het door haar beslapen bed tentoon onder de titel My Bed.
Controversieel zijn beiden zeker: verafschuwd en bewonderd. Interessant om meer over hen te horen van Max Put!
Aanmelden
De lezing kost € 12,50, inclusief drank en hapjes. Opgave bij daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com. Bij ons kan je ook informatie krijgen over de andere zogenaamde JoCadeaulezingen, die dit seizoen nog in het wijkcentrum gehouden zullen worden.

Mooipraten

13 februari 2017

Tijdens het inspreekhalfuur publiek van de Raadscommissie Algemene Zaken spraken donderdag 2 februari twee organisaties in, opdat het Evaluatierapport over de EuroPride op de commissie agenda wordt gezet. En bij voorkeur in een breder kader rond de stand van het nieuwe evenementenbeleid. Zoals een spreker het verwoordde is deze evaluatie van de EuroPride exemplarisch voor de wijze waarop evenementen in deze stad vorm worden gegeven; veel kan beter.

Zowel Comité Woonboten Prinsengracht en het Wijkcentrum d’Oude Stadt storen zich aan de manier waarop de afdeling Evenementenbureau communiceert over evenementen en deze in het bijzonder. De gemeente blijft maar een positieve uitstraling van het evenement communiceren. Dat is: mooipraten wat niet is. Zo ook de conclusie op de commissieFLAP: “We kijken terug op een geslaagde EuroPride”. Dat delen de bewoners dus niet. De bewoners vonden de EuroPride: TE. Te groot, te commercieel, te luid, te lang, te veel hetzelfde (jaar in jaar uit = niet creatief) en niet te handhaven! Handhaving heeft totaal gefaald. Alle procedures rond de vergunningverlening ten spijt: het gevoel dat er naar hen geluisterd is, hebben bewoners niet. Ook niet naar hun bezwaren, terwijl deze evaluatie hen toch gelijk geeft.

Wijkcentrum d’Oude Stadt: Alle belangen dienen afgewogen te worden. Die van de bewoners worden juist bij evenementen steeds terzijde geschoven. Stelselmatig wordt gebruik gemaakt van een toverformule (bestuurlijke vrijheid) onder veelal emotionele redenen, zonder feitelijk onderbouwingen, laat staan wetenschappelijke (zoals bij geluidsbelasting ). Het draagvlak bij de bewoners verdwijnt, zeker als de vergunninghouder zijn gang kan gaan, en niet hoeft na te denken over de neveneffecten van het evenement, die volgens deze organisator toch vooral het probleem zijn van de gemeente (pag. 4)  en  Als blijkt dat er wel degelijk Europese richtlijnen zijn voor flyboarders en dat daarom niet meer mag, kijk dan ook naar de Geluidsrichtlijnen binnen Europa. Dat gaat om de gezondheid van de bewoners. Ik wijs ook op artikel 8 EVRM, het recht op respect voor privé- en familieleven in het eigen huis. Dat geldt bij elk evenement. Ook de EuroPride.

Als woonbootbewoner was de verbazing groot dat de media als enige oppakte dat de Flyboarders volgend jaar niet meer mogen. Dat was nu net het enige onderdeel van de canalpride dat professioneel en veilig zonder geluidsoverlast door de gracht ging. De boten die volgden waren veelvuldig slecht bestuurbaar en schade aan de woonboten tot gevolg had. Omdat je als woonboot bewoner niet weg kan op deze dag, ook al vluchten al je buren op de wal dit spektakel al jaren vanwege de ondraaglijke geluidsoverlast. Vooral kinderen waren na een uurtje al zo moe van het geluid dat ze binnen tevergeefs probeerden wat rust te vinden. Voor dit “feestje” schrik je van de daadwerkelijke geluidsdruk en de duur ervan. Innoveer in de vorm van presentatie boodschap en techniek anders is het niets anders dan een verwend kind dat zijn zin wil doordrijven “ ik wil een feestje “

Een woonboot is sinds 2012 door RvS een woning en dus ook als geluidsgevoelige bestemming aangemerkt voor de wet geluidshinder. Wetenschappelijk bewezen is dat we als bewoners van het centrum al ruim boven de geluidsnorm worden verstoord in onze leefbaarheid en gezondheid. Alle argumenten die wij van de gemeente en de organisatie horen dat het geluid zo hard moet voor dit feest is, “omdat het anders geen feestje is”. En dat de muziek harder moet om boven het publiek uit te komen, is een omdraaiing van feiten: de muziek staat gewoon echt te hard. Luister naar een klassiek concert. Daar is het publiek muisstil!

Nadere analyse
Dennis Boutkan vroeg na het inspreken om input voor de handhaving die weer zo gefaald heeft. Door Johnas van Lammeren (PvdD) is gevraagd om voorbeelden, waar het misgaat in de voorspiegeling van de gemeente en de beleving van de bewoners. Beide organisaties hebben van die gelegenheid gebruik van gemaakt, zie daarvoor de onderstaande bijdragen. Deze stukken worden samen met de Evaluatierapport over de EuroPride besproken in de Raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 2 maart.

Aanvullende bijdragen:

Eenrichtingsvaarverkeer

9 februari 2017

Vanaf begin april en tot 1 februari 2018 start Amsterdam een pilot met eenrichtingsvaarverkeer over de volle lengte (3,2 kilometer) van de Prinsengracht om opstoppingen op het water en overlast tegen te gaan. De vaarrichting voor de Prinsengracht is vanaf het IJ richting de Amstel. Ook start een pilot verkeersmaatregel (invaartverbod) bij de Grimburgwal. De pilots zijn besproken met bewoners en reders.
Als reactie op klachten over stankoverlast van de woonbootbewoners overwoog het Stadsdeel Centrum al in 2011 eenrichtingsverkeer op Prinsengracht. In 2014 werd ook al een proef gedaan. Toen mochten de boten niet sneller dan zes kilometer per uur varen en werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met die proef waren de ervaringen positief: de maatregel verminderde opstoppingen en overlast voor bewoners. Door de snelheidsverlaging werd tevens een uitstootvermindering van 63 procent gemeten. De snelheidsvermindering en schoner varen is al per 1 januari 2017 ingevoerd.

Afsluiting
Voor alle schepen op de Prinsengracht vanaf de Amstel geldt jaarlijks in de periode tussen 1 april en 1 oktober een invaarverbod. Dit verbod geldt niet voor passagiersschepen met een lengte tot 14 meter en met een grotere hoogte dan 1,90 meter. Het Comité Woonboten Prinsengracht is zelfs bij de Raad van State geweest om daar verandering in te brengen. En met succes.

Grimburgwal
De tweede pilot is een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Dit kruispunt is een zogenaamd vaarknelpunt, waar veel opstoppingen zijn op drukke dagen. Door dit invaarverbod ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.

Vaarverbod pleziervaart gehele Wallen
Het college wil een vaarverbod invoeren in het Wallengebied voor de pleziervaart, dit om de toenemende overlast te verminderen in dit steeds drukker wordende gebied. Waternet doet hier nu onderzoek naar. Op dit moment is er al een vaarverbod op de Oudezijds Achterburgwal. Dat zou dan mogelijk uitgebreid worden met een vaarverbod voor pleziervaart op de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal.

 

Lees meer op amsterdam.nl: Eenrichtingsvaarverkeer op de Prinsengracht

 

 

test zonder gal

1 februari 2017

Op woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. Midden in de week, tussen alle andere recepties in de stad door. De opkomst was groot en de receptie was heel geslaagd.

Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Hij riep in herinnering de problemen met de huisvesting met zelfs een gang naar de rechter om te mogen blijven zitten. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij de “winkel” openhouden. Ondanks de sluitingsdreiging hebben veel (ook nieuwe) groepen gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Is er ook heel veel ingesproken bij de Bestuurscommissie Centrum en de gemeenteraad.

Belicht werd kort ook het moeizame proces rond het evenementenbeleid en de gemeente die alle participatie vanuit de bewonersgroepen in de stad vooral wenste te negeren. Dat bracht hem meteen naar het heden nu de dag erna 37 belanghebbenden zouden gaan inspreken op het evenementenbeleid in de raadscommissie AZ. En dat bracht hem naar de toekomst dat er nog steeds twee beroepszaken lopen over evenementen (o.a. de geluidsoverlast) . En terug naar het probleem van de huisvesting en de subsidieaanvraag bij het stadsdeel. Daar bestond een beeld van lage bezettingsgraad en het niet genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben wij aangetoond dat het beeld niet klopt, dat de bezettingsgraad boven de 60% ligt en dat we ook eigen inkomsten genereren. De voorzitter kondigde aan dat in oktober er weer wijkraadsleden gekozen worden. Hij vroeg kandidaten zich alvast te melden.

Poortersboek
Voor een belangrijk onderdeel van die avond gaf de voorzitter het woord aan Albertien Pareau en Loes Buisman. Zij gaven te kennen dat het wijkcentrum Saar Boerlage heeft voorgedragen als Poorteres van Verdienste in het Poortersboek. In het Poortersboek staan Amsterdammers die verdienstelijk zijn (geweest) voor de stad. Saar verdient die eer ook. Daarna werd het glas geheven op een goed nieuwjaar.

Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt

31 januari 2017

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld is ons de huur opgezegd. Daardoor heeft de eigenaar de kans om aan toekomstige huurders een 5- a 6- voudige huur te vragen. Nu hebben we ongeveer 160 m2 voor € 1.500,- (incl btw).

De zoektocht naar een nieuwe locatie was onmogelijk zolang wij geen uitsluitsel kregen over de subsidie van de gemeente. Voor een vergelijkbare ruimte zijn we anderhalf tot twee keer zo veel huur kwijt zijn dan we nu betalen. Eind december is de subsidie vastgesteld, helaas zonder ruimte voor een verhoogde huur. Dat maakt het zoeken nog veel moeilijker.

We zijn nu druk doende om passende ruimte te vinden waarin we het wijkcentrum kunnen huisvesten, en waarin we onze activiteiten kunnen voortzetten:

 • Ontmoetingsruimte;
 • Informatieverschaffing;
 • Juridisch spreekuur;
 • Faciliteren bewonersgroepen;
 • Faciliteren redacties buurtkranten;
 • Uitwisselen van kennis en informatie met en tussen bewonersgroepen onderling.

Uiteraard in samenspraak met de bewonersgroepen: de bewoners zijn tenslotte het wijkcentrum.

Er wordt ons van verschillende kanten hulp aangeboden, het is nog afwachten of daar iets bruikbaars uitkomt.

Weet u iets geschikts? Neem contact op met secretaris@oudestadt.nl

Inspraak Sprong over het IJ

28 januari 2017

De gemeente heeft het plan ‘Sprong over het IJ’ vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode kunt u tot en met 6 maart de gemeente laten weten wat u vindt van het plan.  U kunt dat doen door het invullen van een Inspraakformulier, of uw reactie ook mailen naar sprongoverhetij@amsterdam.nl of per post versturen.

 

Het voorstel : Sprong over het IJ
Een combinatie van de 5 onderstaande maatregelen zorgt ervoor dat straks meer mensen te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de overkant kunnen:

 1. Betere veerverbindingen in het centrale deel van het IJ, in combinatie met een fetsbrug over het NoordHollands Kanaal
 2. Metrostation SixhavenMaatregel
 3. Brug tussen Kop Java-eiland en Hamerstraatgebied (voorwaarde is een goede oplossing voor de Passengers Terminal Amsterdam)
 4. Fietsbrug of -tunnel tussen Stenen Hoofd en Buiksloterham
 5. Voetgangerspassage tussen CS en Buiksloterweg (alleen als dit nog nodig is)

Inspraak
De concept-Nota van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ en het Voorgenomen Voorkeursbesluit gaan een uitgebreid inspraaktraject in, waarin Amsterdammers, net als andere belanghebbenden, hun mening kunnen geven. De verwachting is dat voor de zomer een definitief voorkeursbesluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kan in de tweede helft van dit jaar begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, metrostation Sixhaven en de aankoop van extra veren.

Documenten

Meer informatie op amsterdam.nl

Kentekenonderzoek Centrum Oost

25 januari 2017

Dinsdagavond 24 januari zijn in de Den Uylzaal de resultaten gepresenteerd van het deze zomer gehouden kentekenonderzoek Stadshart Oost. Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van rond de Valkenburgerstraat ontbraken in deze presentatie.  Aanwezig naast de onderzoekers, raadsleden en betrokken bewoners.

De werkgroep verkeer van de bewonersraad Nieuwmarkt – Groot Waterloo heeft in september 2015 de notitie naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt gepubliceerd en als raadsadres verzonden aan het College. Ook is er in maart 2016 het Symposium Verkeer gehouden over de verkeersoverlast in hun buurt.  Aanwezig waren bewoners, ondernemers en politici, waaronder wethouder Litjens (verkeer). Daar werd toen het voorgenomen kentekenonderzoek Stadshart Oost toegelicht. Eerder werd een kentekenonderzoek gehouden rond de Munt (Stadshart West), met verrassende maatregelen tot gevolg.

Onderzoek
Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is in de zomer 2016 het kentekenonderzoek gehouden. Doel van het kentekenonderzoek was het in kaart brengen van de verkeerspatronen per doelgroep. Zo kan eventuele overlast c.q. onwenselijk verkeer in kaart worden gebracht. De onderzoekers hebben in een technische sessie de raadscommissie ID mondeling geïnformeerd, in aanwezigheid van enkele bewoners. De uitkomsten (het beeld van de verschillende patronen, en de samenstelling van het verkeer overdag en nacht) en de eerste ideeën wat betreft mogelijke oplossingsrichtingen, zijn kort aan de orde geweest.

Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van rond de Valkenburgerstraat ontbraken nu in deze presentatie. De onderzoekers komen daar later mee. Dit is de eerste prestatie van de uitkomsten in een reeks die komen gaat. De onderzoekers gaan na de roadshow verder met het uitwerken van concrete oplossingsmaatregelen.

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2017

20 januari 2017

Donderdag 19 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur was de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Alle e-nieuwsbrief lezers waren uitgenodigd door het bestuur om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent van harte welkom.

Evaluatie EuroPride 2016

19 januari 2017

Van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride vonden er extra activiteiten plaats in de stad. De evaluatie van de EuroPride is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. Deze treft u hieronder.

Evaluatie
Bericht wordt dat het evenement goed is verlopen; ondanks de drukte in de stad en de verhoogde dreiging waren er geen incidenten. De belangrijkste aandachtspunten in de evaluatie zijn (geluids)overlast, handhaving en klachtenregistratie. Bewoners zijn actief betrokken bij de voorbereidingen en de evaluatie. Zo vond op dinsdagavond 20 september 20116 met bewoners(organisatie)s een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet.  Algehele constatering onder de aanwezige bewoners was dat de EuroPride te groot, te veel en te lang is (lees hier de eerder berichtgeving daarover).

In de evaluatie staan aanbevelingen zoals:

 • De botenparade een uur eerder laten starten. De vaarroute ligt er om 13.00 uur klaar voor en dit zou betekenen dat de botenparade al om 17.00 uur is afgelopen, waardoor de overlast
  voor de omgeving wordt beperkt.
 • Het voorkomen en tegengaan van excessieve overlast rondom de botenparade moet een hoge prioriteit blijven. Ondanks dat we reëel moeten blijven in de verwachtingen, moet dit
  beter kunnen. Aanknopingspunten zitten naar verwachting in verbetering van de samenwerking tussen partijen (organisator, gemeente H&T, waternet en politie) en een “slimmere” inzet. Het gaat dan om versterking op het vlak van complementariteit, zichtbaarheid en focus, het gebruik van instrumentarium en bevoegdheden en andere (innovatieve) middelen. Ook in de
  communicatie zouden “feestregels voor publiek” explicieter onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Beroepszaak
Het Wijkcentrum en bewonersorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening, met name op het onderdeel geluidsoverlast, veiligheid en duur. Op 26 juli 2016 was de bezwaarzitting. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft na een teleurstellende bezwaarprocedure, waarbij de bezwaren ongegrond zijn verklaard en het besluit (de vergunning) in stand gelaten, mede namens bewoners(organisaties) op 27 oktober 2016 beroep aangetekend bij de rechtbank. Die beroepszaak gaat o.a. over de geluidsnormen (lees hier de berichtgeving over de procedure). Deze evaluatie geeft duidelijk weer, ondanks de eerdere mening van de gemeente, dat de bewoners terecht een punt hebben.

Nieuw Evenementenbeleid
Parallel is er door de gemeente op 7 december 2016 gestart met een traject met de bewoners(organisaties) samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Doel is te komen tot een nieuw evenementenbeleid aan de hand van een onderzoek van de gemeente uitgevoerd door het GeluidBuro. Daarbij worden nieuwe normen vastgesteld en mogelijk geen uitzonderingen meer toegestaan op die normen.

Stukken Evaluatie

Luchtvervuiling zichtbaar

17 januari 2017

De lucht die we inademen in Nederland, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek. Terwijl ze van de lucht doodziek kunnen worden. Daarom maakt het Longfonds het mogelijk om direct zelf de kwaliteit van de lucht te zien met zijn mobiele telefoon op longfonds.nl/gezondelucht.

Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘Zeven van de tien Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is. Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt. Dat is voor ons onacceptabel.’ Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt.

Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond: het veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. De cijfers liegen er niet om. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis.

Gezondheidsnorm overschreden

De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Maar ook in gemeenten als Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch is de lucht niet gezond. In het noorden van Nederland en in Zeeland is de lucht een stuk schoner. Echter ook hier wordt de advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht.

‘We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is, bijvoorbeeld naast een drukke autoweg. Gemeenten zouden daar rekening mee moeten houden in hun beleid en bijvoorbeeld geen scholen en sportvelden langs een snelweg aanleggen’, aldus Rutgers.

Check maakt het onzichtbare zichtbaar
Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek van GfK in opdracht van het Longfonds. Luchtvervuiling is vaak niet zichtbaar. Met een nieuwe campagne die vandaag start wil het Longfonds mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen. ‘We willen het onzichtbare zichtbaar maken’, aldus Rutgers. Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen vanaf vandaag de check doen op longfonds.nl/gezondelucht. Rutgers: ’Door een selfie te maken met je mobiel wordt de actuele luchtvervuiling direct zichtbaar. Ook alle gemeenten zijn van harte uitgenodigd om de check te doen.’

Nationaal Luchtplan
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. ‘We willen dat niemand in Nederland ziek wordt of overlijdt door de lucht die hij inademt’, aldus Michael Rutgers. ‘Daarom pleiten we in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt.’ In november werd door de Tweede Kamer  al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden. ‘We hebben geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar’, aldus Rutgers. ‘Dat plan moet er daarom zo snel mogelijk komen.’ Het Longfonds roept iedereen in Nederland op om de check te doen. Rutgers: ‘Hoe meer mensen de check doen, hoe sterker we samen staan in Den Haag. De lucht in Nederland moet gezonder.’

Inspraak overstapregeling erfpacht

7 januari 2017

Bestaande erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel als de Overstapregeling is vastgesteld. Deze Overstapregeling ligt van 9 januari t/m 19 februari 2017 ter inspraak. In een filmpje van AT5 (onder aan deze pagina) zijn huizenbezitters er niet gerust op. Eerder heeft Amsterdam eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. Nieuwbouwgrond wordt nu al in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven.

 

Inspraak
De overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt geregeld in de Overstapregeling. Deze Overstapregeling wordt in de zomer van 2017 vastgesteld. Als onderdeel van de inspraakperiode organiseert de gemeente van dinsdag 31 januari tot en met donderdag 2 februari 2017 een driedaagse informatiemarkt. Tijd: tussen 16:00 en 21:00 uur Locatie: foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel. Daar kunt u vragen stellen en uw inspraakreactie geven. Ook zijn er voorbeeldberekeningen beschikbaar zodat u kunt zien hoe overstappen financieel uitpakt. Inspreken, uw zienwijze geven, kan op verschillende manieren. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

De Overstapregeling in het kort:

 1. Na afloop van uw huidige tijdvak volgt altijd een nieuw tijdvak met een nieuw canonbedrag. U kunt op dat moment
  kiezen voor een voortdurend tijdvak van vijftig jaar of voor een eeuwigdurend tijdvak.
 2. Overstappen is altijd vrijwillig en op initiatief van de erfpachter.
  1. Erfpachters van woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) kunnen zowel tussentijds als aan het
   einde van hun tijdvak overstappen.
  2. Erfpachters van commercieel en maatschappelijk vastgoed kunnen een overstap aanvragen als de resterende
   looptijd van hun tijdvak korter is dan 10 jaar.
 3. De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op de manier zoals in het beleid van
  grondwaardebepaling staat beschreven.
 4. Uitgangspunt voor de berekening van de erfpachtkosten bij overstap is de WOZ-waarde van twee jaar eerder.
  Echter, voor overstap in 2017 wordt de WOZ-waarde van 2015 met peildatum 1 januari 2014 gebruikt.
 5. Wanneer u overstapt, blijven uw huidige financiële afspraken gelden tot het einde van uw huidige tijdvak.
  U heeft dan al wel eeuwigdurende erfpacht.
 6. Om te kunnen overstappen moet u aan uw (financiële) erfpachtverplichtingen voldoen en moeten de gegevens in
  uw akte volledig zijn en kloppen met de feitelijke situatie.
 7. Op het moment dat u bent overgestapt, zijn de Algemene Bepalingen 2016 voor u van toepassing en heeft
  u eeuwigdurende erfpacht. Doordat tot in de eeuwigheid uw financiële afspraken zijn vastgelegd hebben de
  ontwikkelingen op de vastgoedmarkt geen invloed meer op de erfpachtkosten.
 8. Als u overstapt, kunt u kiezen voor jaarlijkse canonbetaling na afloop van uw huidige tijdvak of de canon in één keer
  afkopen op het moment van overstappen.

Kosten
De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op basis van de dan geldende grondwaarde. Het college stelt hiervoor nieuw beleid voor, waarover in juni 2017 samen met de Overstapregeling zal worden besloten. Bij woningen wordt dan de grondwaarde bepaald door een voor iedereen geldende methode. De WOZ-waarde is hierbij het uitgangspunt. Voor commercieel en maatschappelijk vastgoed zijn individuele maatwerkberekeningen nodig. Er komt 9 januari een rekentool beschikbaar.

Download hier: Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam

Bekijk hier de Documenten collegebesluit vernieuwing erfpacht 20 december 2016

Meer video’s op Amsterdam.nl

Zie ook AT5: Huizenbezitters ongerust over nieuwe erfpacht: ‘Alles binnen de Ring, forget it’

Jocadeau cultuurlezing

29 december 2016

Op zondag 22 januari (15.30 – 17.30 uur) geven literatuurhistorica Liesje Schreuders en kunstkenner Krzysztof Dobrowolski een lezing: Amsterdam in Woord en Beeld; de Gouden Eeuw.

In het kunsthistorische deel zal uiteraard Rembrandt aan de orde komen met zijn portretten en groepsportretten. Net als Van der Helst en Joachim von Sandrart, een Duitse schilder, die een tijd in Amsterdam heeft gewoond en o.a. een portret van P.C. Hooft heeft gemaakt. Er zijn ook stadsgezichten te zien, geplaatst in het perspectief van het groeiende Amsterdam, dat zich de navel van de wereld waant met het grootste stadhuis in de noordelijke Nederlanden. Allegorieën op de groei van Amsterdam maken het geheel af.

 

Het literatuurhistorische deel sluit mooi aan bij het kunsthistorische, omdat in de zeventiende eeuw literatuur en kunst een gouden huwelijk aangingen. Amsterdambruiste en bloeide en gonsde en galmde van alles wat er werd gesproken, gezongen, geschilderd en voorgedragen, vaak tegelijkertijd. Denk aan een Vondel, een Brederode, een P.C. Hooft, een Maria Tesselschade – niet de minsten –, die opgroeiden in een goeddeels middeleeuws ‘dorp’ en volwassen werden in een nieuwe wereldstad. Denk vooral niet dat ze zich daar niet bewust van waren!
Denk wél aan het nieuwe, op klassieke leest geschoeide toneel, dat werd opgevoerd in een spiksplinternieuwe ‘Schouwburg’.
Denk aan de ‘blijde intochten’, waarbij nieuwe rederijkers podia oprichtten, ter meerdere eer en glorie van toch vooral… zichzelf.
Denk aan de lofdichten op het nieuwe, van ver al zichtbare stadhuis. En aan de onverholen trots waarmee inwoners hun stad bezongen.
Denk ook aan de grappen waarmee Bredero de ‘boertjes van buiten’ belachelijk maakte, die naar de stad trokken om haar te bewonderen en in haar rijkdom te delen.

Aanmelden
De lezing kost € 12,50, inclusief drank en hapjes. Opgave bij daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com. Bij ons kan je ook informatie krijgen over de andere zogenaamde JoCadeaulezingen, die dit seizoen nog in het wijkcentrum gehouden zullen worden.

Waterlooplein

29 december 2016

Op woensdag 14 december organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de marktondernemers op het Waterlooplein. Gepresenteerd werden de voorstellen om het plein tot een nieuw volwaardig stadsplein om te vormen dat op zichzelf kan staan mét een mooiere, betere en drukkere Waterloopleinmarkt.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum wil  het Waterlooplein omvormen tot een stadsplein, zodat met de juiste voorwaarden een succesvol nieuw plein met een drukke goed draaiende markt wordt gemaakt. De feitelijke situatie laat een openbare ruimte zien die er verwaarloosd bij ligt. Het plein voelt door de ligging en inrichting met name ’s avonds als een onveilige plek. En overdag geeft het plein – zoals het er nu bij ligt – onvoldoende aanleiding om er naar toe te gaan, ondanks een steeds drukker wordende binnenstad. En dat terwijl de markt een veel betere bezetting én meer bezoekers aan kan en verdient. Lees hier de voorstellen van het stadsdeel (pdf)

Reacties
De marktkooplieden, omwonenden, buurt ondernemers, klanten, sympathisanten en Amsterdammers kunnen zich niet kunnen verenigen met de plannen van Stadsdeel Centrum voor de herinrichting van het Waterlooplein. Zij wensen bij de herinrichting het aantal marktplaatsen niet te verminderen, ook niet na de werkzaamheden, de herinrichting pas te laten beginnen in november na het hoogseizoen, de boxen en alle soorten bedrijfswagens te behouden op het plein en de authentieke rommelmarkt sfeer te waarborgen. En betreuren het zeer als deze (Joods) historische, sociale ontmoetingsplek door ontmoedigingsbeleid uitsterft. Daarom is er een petitie gestart.

https://twitter.com/petities/status/812280644428582912

https://twitter.com/rengelink/status/811210004288204800

 

Zie ook: https://www.facebook.com/redonswaterlooplein/posts/1016004641832629

 

Valkenburgerstraat in gesprek

22 december 2016

Woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur zijn meer dan 40 bewoners en ondernemers aanwezig in het Hotel IBIS aan de Valkenburgerstraat. Doel: meepraten en -denken met de gemeente over de Valkenburgerstraat. Begonnen werd met de aanleiding en wat er tot nu toe gedaan is. Daarna werden er nieuwe ideeën geïnventariseerd.

Alex van Woerd en Annemiek Vos, projectleiders “Korte Termijn maatregelen Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM)” hebben de voorgestelde maatregelen voor de Valkenburgerstraat uitgewerkt. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit zijn voor de Valkenburgerstraat de volgende korte termijnmaatregelen als kansrijk benoemd:

 • Minder verkeer door herroutering Artisverkeer in Anne Frankstraat en bufferen van verkeer noordzijde IJ-tunnel;
 • Minder hinder vanwege stilstaande voertuigen door het tegengaan van parkeren door touringcars en optimaliseren gebruik van laad- en losplekken;
 • Meer groen voor verkeer Valkenburgerstraat door knip Muntplein (nov. 2016), omleiding tram 9 (2018) en door minder bussen in IJ-tunnel (2018).

De kansrijk geachte maatregelen zijn nader onderzocht en blijken niet kansrijk genoeg, of niet probleemoplossend genoeg te zijn. Dat is voor de wethouder Litjens een onbevredigende uitkomst.

Aanvullende oplossingen nodig
Samen met bewoners is de gemeente daarom op zoek naar aanvullende oplossingsrichtingen voor de korte termijn, om toch het leefklimaat te verbeteren. Op basis van de bijeenkomst willen de projectleiders de wethouder aanvullende korte termijnmaatregelen voorstellen voor de periode 2017-2018. In een tijdsbestek van 2 uur werkten de bewoners en ondernemers samen met elkaar aan nieuwe oplossingen.

Verslag
Bijgaand het verslag van de gemeente waarin alle genoemde ideeën en opmerkingen staan. Daaraan is namens de gemeente een aantal zaken aan toegevoegd:

 1. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste punt is de functie die de Valkenburgerstraat heeft en krijgt in het Beleidskader Verkeersnetten. Daar hebben bewoners ook op ingesproken. Dit verslag is naar de gemeentecollega’s gestuurd die daarmee bezig zijn.
 2. Een eerste schatting is gemaakt van de meest kansrijke projecten voor de korte termijn. Het is de interpretatie van de gemeente wat de bewoners hebben gezegd.

Achtergrond
In 2015 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM), vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de bereikbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Maar veel maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, gaan niet ver genoeg of zijn nog te algemeen. De Uitvoeringsagenda Mobiliteit bevat concrete keuzes en maatregelen die ruimte creëren daar waar het knelt, die de doorstroming en de veiligheid verbeteren en die de stad verbinden. Voor een deel zijn het nieuwe maatregelen, voor een deel een concrete uitwerking van bestaande plannen. In de UAM zijn ook maatregelen voor de Valkenburgerstraat vermeld. Bewoners hebben hun zienswijze geleverd en ingesproken op de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.

Ook hebben bewoners bijgedragen aan verbetering van de Valkenburgerstraat door metingen van de luchtkwaliteit met Milieudefensie, het plan van de studenten van de Academie van Bouwkunst, meegedaan met het realtime meten via Urban AirQ, hebben bewoners/werkenden in de Valkenburgerstraat bij o.a. de gemeente verzoeken ingediend om de luchtkwaliteitsnormen te handhaven en/of hebben zelf bijdragen geleverd aan de inspraak gebiedsplannen 1011 voor het jaar 2017: Schone lucht op 1.

Drukte en leefbaarheid in de stad

21 december 2016

Het burgerpanel van de Rekenkamer Amsterdam koos Drukte en leefbaarheid in de stad als publieksonderzoek in 2016. Het bestuurlijk rapport is dinsdag 20 december gepubliceerd en gaat om de vraag hoe de gemeente om wil gaan met de toename van de bevolking en het toerisme, de daarmee gepaard gaande toenemende drukte en de wijze waarop dit van invloed kan zijn op de leefbaarheid in specifieke gebieden in de stad.

Onder aan de pagina vindt u de link naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. In het bestuurlijk rapport zijn een samenvatting, lessen en aanbevelingen opgenomen. Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.

Bekijk ook de interactieve pagina van de Rekenkamer: Ontwikkelingen drukte en leefbaarheid

Documenten

Parkeren aan banden

21 december 2016

De conceptversie van de Nota Parkeernormen Aut…

Kerstsluiting wijkcentrum

15 december 2016

Wegens de Kerstvakantie is wijkcentrum d’Oude Stadt gesloten van 24 december tot en met 4 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari verwelkomen wij u graag weer op onze locatie in de Nieuwe Doelenstraat 55.

Duurzaam door de stad

9 december 2016

Donderdagavond 8 december in Pakhuis de Zwijger lanceert Milieudefensie  . Samen met bewoner gaat milieudefensie campagne voeren voor duurzaam door de stad. Lokale helden tekenden als eerste de petitie: Ja, ik wil duurzaam op weg!

Anne Knol de campagneleider mobiliteit bij Milieudefensie vroeg om anders te kijken naar de dagelijkse situatie te kijken, zodat nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden: “De oplossingen zijn er al, nu moeten ze er  komen.”  Gevraagd werd meer te kunnen experimenteren, zoals de straat af te sluiten en kijken wat we kunnen doen met de vrije ruimte die ontstaat.

Anne Knol: Anders kijken. Anders kiezen.

Help mee om duurzaam verkeer in de hoofdrol te krijgen
Als Nederland klimaatverandering wil stoppen én gezonde lucht wil, moet er drastisch iets veranderen aan de manier waarop we ons verplaatsen. Verkeer is met 22% van de CO2 uitstoot één van de grootste bijdragers aan klimaatverandering. Daarnaast is de Nederlandse lucht één van de meeste ongezonde van Europa. Op de weg en in onze steden neemt de auto verreweg de meeste ruimte in. Ruimte die veel eerlijker verdeeld kan worden.

Milieudefensie roept iedereen op de petitie te tekenen tegen klimaatverandering en vervuilend verkeer, om gemeentes en het Rijk in actie te laten komen, zodat:

 • vervoer niet meer vervuilend is;
 • er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen;
 • het openbaar vervoer efficiënt en voor iedereen bereikbaar is.

Wilt u ook een gezonde, veilige leefomgeving en duurzaam op weg?
Teken nu!
Klik hier om naar de petitie te gaan.

Eis: inspraak GVB plan

6 december 2016

ov1

Vrijdagavond 2 december vond in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats. Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes, vaker overstappen. De aanwezige bewoners vinden dat er te weinig inspraak is geweest en als die mogelijkheid er was dan werd het hen zo moeilijk mogelijk gemaakt.

De aftrap werd gedaan door Jan van der Vis namens POA: Platform Ouderen Amsterdam. Hij gaf een overzicht van het politieke besluitvormingsproces rond het openbaar vervoer. Conclusie: de besluitmacht ligt bij het Dagelijks Bestuur van de Regioraad Amsterdam. Daar is niks democratisch aan. Jan gaf aan dat op 13 december om 18:30 uur, in de raadszaal, het concept behandeld wordt door de Regioraad Amsterdam en daar kan ingesproken worden, moties ingediend en uiteindelijk wordt een besluit genomen (op 15 december vergadering DB).

Jan-Bert Vroege, Gemeenteraadslid D66, en ook namens D66 in de Stadsregioraad, ging in op het waarom van deze verandering. Het Amsterdamse OV blijkt al jaren te maken te hebben met een bezuiniging van 2/3. Terwijl het aantal reizigers blijft stijgen. De Regioraad toetst of het plan voldoet aan lijnennetvisie en aan concessie (afstanden haltes, reistijden en zo). Wel is vorige week een motie aangenomen om rekening te houden met de kwetsbaren. Een voorstel dat bv studenten mensen een paar keer meenemen om te laten zien hoe het werkt.

Jan-Bert Vroege: “Het systeem is gebaseerd op de Vervoerswet 2000“.

Zeeger Ernsting, Gemeenteraadslid GroenLinks, en ook namens GroenLinks in de Stadsregioraad, ging ook in op de bezuinigingen. Hij ontkende dat er niet aan burgers gedacht. Het probleem is geld. Geprobeerd wordt met de goedlopende lijnen winst te maken zodat het fijnmazige verliesgevende netwerk in stand kan blijven.

Zeeger Ernsting: “Juist nu wordt Victor van Lamoen zo zeer gemist”.

Ellen van Eijk, namens Amsterdamse ouderen in de Reizigers Advies Raad, maakt ernstig bezwaar tegen de “Spel” en “Puzzel” een brede raadpleging te noemen, temeer het zo’n serieuze zaak betreft. Zij heeft ook veel kritiek op de argumentatie. De RAR kan de Amsterdammers niet informeren, de boel is niet uit te leggen. Dat zou het GVB moeten doen. Het RAR-advies is: doe dit niet. Doe dit niet. Doe het beter.

Ellen van Eijk: “Benadeeld worden de mensen die niet kunnen fietsen en die geen auto hebben. Ook mensen met kinderen en toeristen worden benadeeld. De meest succesvolle lijnen worden nota bene opgeheven”.

Saar Boerlage, namens het NOAR: Netwerk Ouderen Advies Raden, wijst er op dat ouderen en gehandicapten, visueel of anderszins de dupe worden. Als haltes verder uit elkaar gaan liggen en er meer overgestapt moet worden lukt het mensen niet meer, en moeten ze hun toevlucht nemen tot het bijzonder Openbaar Vervoer. Dat is heel duur. De stad klopt zich op de borst om een Age-friendly City te zijn. Het is veel beter als mensen zoveel mogelijk het gewone OV kunnen gebruiken, dan blijven ze in beweging.

Saar Boerlage: “Dat bijzondere OV valt financieel niet onder OV maar onder de WMO. Dat zal dus ten koste gaan van voorzieningen die zo hard nodig zijn.”

De bewoners roeren zich goed. Hele woonwijken zijn over het hoofd gezien. Er is actiebereidheid. De vorm waarop wordt onderzocht.

Binnenkort treft u hier het verslag.

Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat?

29 november 2016

Per 1 april 2017 (geen grap) is de huur voor het pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 opgezegd. De nieuwe eigenaar vraagt het vijfvoudige van de huidige huur.

Het stadsdeel, als subsidiegever aan het wijkcentrum, komt niet makkelijk over de brug. Mogelijke andere kantoor/vergaderruimte is er, maar ook daar is de vraagprijs voor de huur hoger dan nu. Het stadsdeel hikt dan ook tegen het hogere subsidiebedrag.

Pas tegen eind december weet het wijkcentrum of de subsidie voor 2017 doorgaat en wat er dan gehuurd kan worden. Komt de subsidie niet dan staat het wijkcentrum met alle gebruikers dus echt op straat. Of het wijkcentrum lukt om dit te voorkomen wordt de komende maanden duidelijk.

Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts

29 november 2016

expertsHet bestuur van de wijkraad zoekt experts die vanuit hun beroep of interesse inhoudelijke kennis kunnen aanbieden op vraagstukken van bewoners.

Wijkcentrum d’Oude Stadt faciliteert bewoners en bewonersinitiatieven in het centrum. In de maandelijkse buurtenoverleggen vertellen experts iets over hun vakgebied.

Het bestuur wil kennis en experts uit de stad koppelen met bewoners en bewonersinitiatieven die iets willen bereiken, of inhoudelijk advies nodig hebben. Doel is om via het wijkcentrum laagdrempelig die kennis ter beschikking stellen waar iedereen gebruik van kan maken.

Het dagelijks bestuur denkt daarbij aan experts die het leuk vinden om laagdrempelig hun kennis met bewoners te delen op het gebied van:

 • Open data
 • Burgerparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Inspraak/ juridische procedures/bestuursrecht
 • Werking van gemeente/ beïnvloeden van beleidsvorming
 • Water
 • Afval & recycling, circulaire economie
 • Mobiliteit – OV
 • Veiligheid & handhaving
 • ….

Wijs anderen ook op onze oproep , of geef zelf aan van welk onderwerp jij meer af weet.

Bent u geïnteresseerd? Geef u op bij Reinier van der Vusse via een mail aan: reinierv@oudestadt.nl o.v.v. Expert, met uw naam en het onderwerp waarop u expertise heeft.

Jocadeau cultuurlezing Rodin

29 november 2016

Wie de naam Rodin hoort, denkt aan De Denker, …

Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit

29 november 2016

handhavIn de week van 23 november zijn met hulp van de Partij voor de Dieren 36 handhavingsverzoeken van bewoners/werkenden op de 23! knelpuntstraten in Amsterdam verzonden naar:

 • Europa
 • Ministerie
 • Provincie
 • Omgevingsdienst
 • Centrale Stad
 • Stadsdeel Centrum

Gevraagd wordt om locatiespecifieke maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, in plaats van het steeds door politici verwijzen naar generieke maatregelen, die lokaal nu echt geen effect (gaan) opleveren.

Sinds 2015 moet Amsterdam aan de Europese norm van gemiddeld 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2) voldoen. 23 knelpuntstraten in Amsterdam voldoen daar niet aan volgens de metingen van de eigen GGD. Verzoekers wijzen op de belofte van de stad en vragen nu om actie!

Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.

Dat de bewoners/werkenden verschillende organisaties aangeschreven hebben heeft te maken met het volgende. Iedere organisaties zegt  voorstander te zijn van schone en gezonde lucht en maken zelfs plannen. Maar wanneer je vraagt of ze er echt iets aan willen doen, dan geven ze niet thuis. Het stadsdeel verwijst dan naar de centrale stad, de centrale stad verwijst naar het ministerie. In de rechtszaak die milieudefensie tegen de staat heeft aangespannen zegt  het ministerie: Niet de rijksoverheid, maar de gemeenten en provincies zouden iets moeten doen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Lees hier het antwoord van het Ministerie van IenM in de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangekaart tegen de staat.

Eerste reactie op de actie van de bewoners en werkende op de knelpunt locaties is binnen:  De Provincie meldt dat zij niks kan doen en stuurt de stukken door naar de Omgevingsdienst.

Het van het kastje naar de muur sturen is niet meer van deze tijd. De overheid moet zich aan de wet en verdragen houden. Zij is rechtstreeks aan te spreken nu in artikel 8 van het EVRM staat dat:  is daarmee helemaal .

Handhaven dus Amsterdam de Europese normen voor de luchtkwaliteit met locatiespecifieke maatregelen! Juist op de knelpuntstraten. Daar is het handhavingsverzoek voor.

 

Download hier het voorbeeld verzoek-handhaving-milieunorm

Lees hier de antwoorden op vragen die de Partij voor de Dieren in 2015 heeft gesteld aan Brussel

 

 

OV-plannen Amsterdam, nog één kans

29 november 2016

plangvb

PRAAT MEE vrijdag 2 december WIJKCENTRUM d’OUDE STADT 19:30 uur

Zomer 2018 – met de start van de Noord-Zuidlijn verdwijnen heel veel vertrouwde tram en buslijnen.

12 december wordt besluit definitief – Amsterdamse burger genegeerd?

Geef om leefbaarheid

24 november 2016

Wij roepen bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank pleiten wij voor een maximaal aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken en evenementorganisatoren de best beschikbare technieken gebruiken.

Hinder evenementen
We kunnen niet meer om de hinder heen die wordt ervaren door luidruchtige evenementen in de stad. Wijkcentrum d’ Oude Stadt hoort van de bewoners dat zij niet eens meer klagen en het liefst vertrekken als er weer een commercieel feestje gebouwd wordt in de publieke ruimte. Als ze al kunnen vertrekken, want je zal maar ziek zijn, kind zijn, of moeten werken. Inmiddels is het bij het bestuur van de gemeente Amsterdam ook doorgedrongen dat de overlast toeneemt en is een nieuw evenementenbeleid aangekondigd.

Wat is al gedaan?
Wij van d’Oude Stadt en andere bewonersorganisaties hebben bij de gemeente ideeën ingeleverd over het geluid in het nieuwe evenementenbeleid. Het inspraaktraject daarover is echter uitgesteld. Partijen liggen te ver uit elkaar. Wij stellen dat het recht op respect voor privé- en familieleven in het eigen huis niet onderhandelbaar is, zeker als bij evenementen feitelijk alleen maar commerciële belangen gediend zijn. Om gehoord te worden zijn wij sinds het voorjaar 2016 bezig om de gemeente te overtuigen door middel van een bezwaarprocedure tegen een van die evenementen, de EuroPride. De gemeente schuift steeds alle klachten en bezwaren over geluid terzijde. Ook in de concepten voor het nieuwe beleid is er niets over te vinden.

Waarom uw hulp?
Verenigd met bewonersorganisaties gebruikt d’Oude Stadt de rechtszaak als breekijzer om de gemeente evenementen anders te doen gunnen. Het specialistische onderwerp noodzaakt d’Oude Stadt zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat en een geluidsdeskundige. Een rechtszaak laten voeren door een advocaat heeft voordelen, maar ook kosten. De begrote kosten van het beroep bedragen maximaal € 4.000,-. Wij doen op u als bewoner, en direct betrokkene, een beroep in de vorm van een bijdrage in de juridische kosten.

Voelt u zich niet meer gehoord? Bent u op het punt dat u niet meer bij de gemeente klaagt? Samen staan wij sterk en kunnen wij ons laten horen!

Hoe?
U kunt een bijdrage naar eigen keuze storten op:

NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. GELUID.
Wij zijn een ANBI stichting en u kunt uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Mocht er meer dan de begrote kosten van (€ 4.000,-) zijn binnengekomen, dan is uw bijdrage zeker niet verloren. Wij gebruiken uw bijdrage voor een volgende procedure om bewoners bij te staan.

Vul ook onderstaand formulier in. Wij zullen allen die hun naam achterlaten en onze actie steunen dan op de hoogte houden.

Namens Wijkcentrum d’Oude Stadt, Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité Woonboten Prinsengracht, SamenZeedijk en verschillende individuele bewoners.

Uw gegevens:

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of benieuwd hoe u het Wijkcentrum d’Oude Stadt op andere manieren kan helpen? Of hoe het Wijkcentrum u met uw probleem kan helpen? Neemt u dan contact op met: wijkcentrum@oudestadt.nl

29-9-2016-10-08-27

Inspraakavond gebiedsvisie Nieuwe Zijde

16 november 2016

zijdeOp maandag 28 november om 19.00 uur (inloop) organiseert stadsdeel Centrum in het Betty Asfalt Complex, een consultatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Nieuwe Zijde voor bewoners, ondernemers en eigenaren binnen postcodegebied 1012. Aansluitend aan de bijeenkomst is er een borrel.

Datum: Maandag, 28 november 2016
Programma:

19:oo lnloop
19:30 tot 20:30 Presentatie
20:30 tot 21:30 Borrel
Locatie: Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282, Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met Stadsdeel Centrumen met aanbevelingen van bewoners, ondernemers en eigenaren een toekomstvisie ontwikkeld voor postcodegebied 1012: Nieuwe Zijde, Nieuwe Lopers: Programmatische Visie Nieuwe Zijde Postcodegebied 1012. ln het kort gaat het om het verbeteren van de Nieuwe Zijde tot een aangenaam stadsgebied met veel ruimte voor voetgangers en fietsers.

Aanwezigheid
Wilt u graag de consultatiebijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via communicatie@centrum.amsterdam.nl o.v.v. ‘28 november bijeenkomst’, uw naam, uw contactgegevens en met hoeveel personen u aanwezig bent

Voor meer informatie over de bijeenkomst lees de bewonersbrief (PDF, 158 kB) en de Programmatische Visie Nieuwe Zijde Postcodegebied 1012. (PDF, 7.5 MB)

Tegen

11 november 2016

mupig43

Bovenstaande bewegende beelden zijn nu contractueel verboden! Het betreft een pilot. Hier op de Antoniesluis in de Jodenbreestraat. Maar als het aan de reklameverkopers ligt is dit hun toekomst. De werkgroep Buitenreclame is duidelijk tegen.

In de openbare vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid staat woensdag 16 november 2016 om 9.00 uur op de agenda de Vaststelling De werkgroep Buitenreclame heeft in de zomer haar zienswijze daarover gegeven.

In de nota stedelijk kader buitenreclame van de gemeente komen de bewoners op de derde plek. De nota gaat vooral in op de ondernemer en eventueel gewin bij de gemeente.

Digitalisering
De digitalisering is wat de werkgroep en de nota betreft de rode draad. En soms ook de rode streep. De nota stelt dat er buiten het centrum veel mogelijkheden zijn voor grootscheepse digitale reclame. Nota bene, juist daar waar 90% van de Amsterdammers woont! Maar opvallend, maar niet genoemd is dat juist Centrum een proeftuin is geworden van de nieuwe door de nota toegejuichte digitale buitenreclame-revolutie. Zonder enige beperkingen in het centrum. De impact die digitale reclame gaat hebben op de gehele stad moet aan  strenge randvoorwaarden gebonden worden. Dat ontbreekt dus aan deze nota.

Inspreken
De werkgroep Buitenreclame gaat inspreken. Steun hen door daarbij aanwezig te zijn, of ga zelf ook inspreken. U dient zich dan minimaal 24 uur van te voren hier aan te melden (duur inspreken is maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden). Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.


Stukken bij de agendapunt 11 van de Raadscie

00 Commissie Flap (Voordracht | 67.2Kb)
pdf
3. Nota van beantwoording (Bijlage | 14.6Mb)
pdf
4. Reactie advies stadsdelen (Bijlage | 371.5Kb)

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

10 november 2016

Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht. Het gebied bestrijkt het gebied van Buurt 7 en Buurt 6, de grachtengordel t/m Spuistraat, NZ voorburgwal en de Dam.

De doelstelling is een platform te creëren en een stem te kunnen laten horen, over zaken als verkeer, openbare ruimte, horeca- en terrasbeleid en evenementen. Voor het laatste is nieuw beleid in de maak.

 

Cees Maris      Eveline van Nierop    Carel Roos          e-mail adres: he.vannierop@telfort.nl

 

Bestuurlijk stelsel

9 november 2016

bren

Op 2 november sprak Alex Brenninkmeijer tijdens het stadsdebat in de Hallen over zijn Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel. Dat rapport verscheen vlak voor het zomerreces. Daarna bleef het stil.

Parool
Diezelfde dag schreef het parool nog Stadsbestuur moet ophouden met navelstaren en reageren op Brenninkmeijer. Spelers binnen het stelsel (B&W, de gemeenteraad, bestuurscommissies en de ambtelijke organisatie) hebben volgens Brenninkmeijer onvoldoende geïnvesteerd in een goede samenwerking. De belangen van burgers, ondernemers en maatschap­pelijke instellingen zijn op de tweede plaats komen te staan.

Het antwoord B&W?
Op 3 november kwam het college van B&W prompt met een voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. Gekozen is voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert.

Proces
Het voorstel van het college wordt op 17 november voor het eerst besproken in de raadscommissie Algemene Zaken, en op een nog nader te bepalen tijdstip in de gemeenteraad zelf.

Lees hier de Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018

 

In memoriam Henny Brouwer

3 november 2016

Op 30 oktober jl. overleed Henny Brouwer. Henny wa…

Amsterdam autoluwer

2 november 2016

2novWoensdag 2 november vanaf 5.00 uur is het niet meer mogelijk om met de auto te rijden vanaf de Vijzelstraat en de Spuistraat naar het Muntplein. De gemeente waarschuwt dat dwars door de binnenstad met de auto er niet meer kan.

Het Singel tussen het Spui en de Heiligeweg wordt ook autovrij en is er eenrichtingsverkeer langs de Amstel. Voor laad- en losverkeer gelden aparte regels. Zij kunnen tijdens afgesproken tijdstippen zorgen voor bevoorrading van het stadshart en Leidsestraat/Leidseplein, zonder dat er omgereden moet worden.

Kentekenonderzoek
Wethouder Pieter Litjens (VVD) constateerde na uitgebreid kentekenonderzoek in het westelijk deel van het centrum (Muntplein e.o.), dat daar veel auto’s onnodig rijden. Slechts 25% van het verkeer daar heeft een bestemming in het gebied, zoals laad/los verkeer of vergunningshouders. Afgesproken is dat de verkeersmaatregelen door een team van de gemeente gemonitord worden en flexibel zijn. Indien nodig worden de maatrgelen bijgesteld.

Oostelijk Centrum
Zo’n kentekenonderzoek vond afgelopen juni ook plaats in het oostelijk deel  van het centrum (Nieuwmarkt enValkenburgerstraat e.o.). De resultaten van dat onderzoek zijn eind november beschikbaar. Bewoners in de Valkenburgerstraat bij de IJ-tunnel constateerden vorig jaar al dat 2/3 van het verkeer daar niet hoeft te zijn (per maand gaan door de IJ-tunnel zo’n 1,2 miljoen auto’s). De bewoners daar verwachten niet anders dat ingrepen dan niet kunnen uitblijven.

S100
De gemeente volgt van 23 november tot 7 december met behulp van kentekencamera’s het verkeer op invalswegen rondom de S100 (Stadhouderskade). Er zijn op 50 locaties camera’s aanwezig. Lees hier meer.

 

Meer informatie over de afsluiting Muntplein op: amsterdam.nl

Terrassen maken bruggen vleugellam

30 oktober 2016

brugvleugelsAmsterdam heeft bijna 1700 bruggen, waarvan een flink deel in het centrum. Bruggen om trots op te zijn, al gaat dat sinds vorig jaar voor veel bruggen niet meer op. Stadsdeel Centrum heeft namelijk in haar wijsheid besloten om het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid te wijzigen.

Sinds 2015 mag de horeca op een groot aantal op- en afgangen van bruggen (in ambtelijk jargon “brugvleugels”) terrassen exploiteren. Uiteraard moet eerst een vergunning worden aangevraagd, maar die komt er gewoon, ook al hebben bewoners en andere belangengroepen zich daar tegen verzet. Het gevolg laat zich niet moeilijk raden. Veel “brugvleugels” zijn inmiddels volgestouwd met picknicktafels, gerund door het horecabedrijf aan de andere kant van de rijweg. Leuk voor de ondernemer en voor de snel groeiende populatie terraszitters, maar slecht voor de binnenstad.

Leefbaarheid
Het is niet alleen een aantasting van ons beschermd (UNESCO)stadsgezicht, maar het tast ook de leefbaarheid van de omgeving aan, onder meer door de zorgwekkende toename van de herrie. Bovendien zijn dit soort obstakels (op wat ooit een normale stoep was) een direct gevaar voor voetgangers. Zij moeten vaak naar de rijweg uitwijken om aan de andere kant van het terras te komen. Met kinderwagen, rollator of rolstoel is het vaak helemaal problematisch om de horde te nemen. Slechtzienden en mensen die minder goed ter been zijn, zijn gewoon de pineut. Zij moeten het maar uitzoeken hoe zij hun weg op een veilige manier kunnen vervolgen. Wij kennen daarvan een aantal schrijnende voorbeelden.

Actie
Hier moet natuurlijk snel iets aan veranderen. Om het gemeentebeleid een voetgangersvriendelijke richting uit te duwen hebben wij veel munitie nodig. Weet u spots waar terrassen (en niet alleen op de brugvleugels) de doorgang belemmeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, meld het ons. En heeft u de gemeente ook bericht via 14020, of een MORA melding gemaakt? Stuur ons dan een kopie van die melding.

We zoeken mensen uit verschillende buurten die mee willen helpen met foto’s en daarbij ook speciale aandacht willen geven aan de grenzen van de terrassen. De grens wordt gemarkeerd door roestvrij stalen punaises in de bestrating. Wij hebben de indruk dat er nogal wat wordt aangerommeld om weer een paar stoelen extra te kunnen plaatsen.

parktijk

Zijn er inderdaad punaises geplaatst? Zijn de punaises zo gezet dat er minimaal 1.50 m loopruimte is, inclusief trottoirband? Loopt die af zodat je geen evenwicht kunt bewaren met je rollator? Is de afbakening in overeenstemming met de vergunning? Etc. Etc.

Meedoen
Wie mee wil doen met bovenstaande inventarisatie en het verspreiden van informatie naar allerlei belanghebbende organisaties kan contact opnemen via ons mailadres: wijkcentrum@oudestadt.nl. Uiteindelijk willen wij alle ervaringen bundelen en ook via onze facebook-pagina en twitter voor een breed publiek beschikbaar stellen.

Facebook: Wijkcentrum d’Oude Stadt
Twitter : = @oudestadt

Expositie Margaretha Louwerens

30 oktober 2016

dsc05031

Gelukkig had buurtgenote Margaretha niet al haar werk verkocht op de Open Ateliers dagen Nieuwmarkt , en was zij bereid wat langer te exposeren. Een aantal werken die toen al te bezichtigen waren, en enkele andere, in het wijkcentrum d’Oude Stadt.
Bezichtiging tijdens openingsuren, of na afspraak wijkcentrum@oudestadt.nl

Toon gezet

28 oktober 2016

nsg600

Donderdag 27 oktober was in het wijkcentrum d’ Oude Stadt een  stadsbrede themabijeenkomst (buurtenoverleg) over het nieuwe evenementenbeleid. Er was een goede opkomst, van niet alleen bewoners uit het centrum, maar juist ook bewoners in de andere stadsdelen. Zeer actief werd van gedachten gewisseld. Het geluidsniveau van versterkt geluid bij evenementen moet 70dB(A) maximaal, zo mogelijk lager. En bassen onder de 50 Hz wegfilteren!

De vier genodigde sprekers maakten bij hun bijdragen gebruik van PowerPoint. De aanwezigen mochten gedurende de presentaties vragen stellen en die werden meteen beantwoord. Dat maakte de bijeenkomst heel actief.

Binnenkort treft u hier het verslag en de presentaties aan van de verschillende sprekers.

 

Een festival dat de bezoekersverwachting waarmaakt, heeft de leefruimte van omwonenden nodig, dat maakt het tot een parasitaire vorm van vermaak.

29-9-2016-10-08-27

Politie: Drukte verstoort sociale cohesie in de stad

27 oktober 2016

handhaving

Met datum 1 maart 2016 heeft de politie een rapport uitgebracht over de drukte in de stad. Het Parool berichtte daarover. Dat was ook de aanleiding om het punt te agenderen in de raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 27 oktober jl.

Het politierapport heeft de titel “De impact van het toenemende toerisme op de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam”. Aanleiding is dat de afgelopen twee jaar er veel aandacht in de (sociale) media is voor het toenemend toerisme en de toenemende drukte in Amsterdam. De centrale onderzoeksvraag gaat over de veiligheid van de toeristen, de veiligheid en leefbaarheid van de Amsterdamse bewoners en de raakvlakken met het politiewerk en de (mogelijke) gevolgen voor de politie.

 

Het ontluisterende beeld in het rapport over de drukte onderschrijft de eerdere bevinden die geuit zijn tijden het buurtenoverleg in september.

 

Kijk hier naar de discussie in de Raadscommissie.

 

GVB-plan nieuw OV-net

24 oktober 2016

plangvb

Het GVB is trots met het concept vervoerplan dat op 12 oktober werd aangeboden aan de Stadsregio. Het plan komt er kort op neer dat u vaker moet overstappen, ook op een andere vervoersvorm op een reis.

Zij besluiten uiteindelijk of het plan daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. Het kan ook zijn dat zij GVB verzoeken het vervoerplan aan te passen. Eind december zal dit duidelijk worden. U kunt het concept vervoerplan hier downloaden (zie rechterzijde van deze pagina).

 

Natuurlijk kunnen we niet iedereen tevreden stellen, maar we hebben met elkaar ons uiterste best gedaan om een solide en toekomstbestendig vervoerplan neer te leggen dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de reizigerswensen van deze tijd. We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

Bestuurskalender

22 oktober 2016
Gemeente_Amsterdam600Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en of werkgroepen consequenties hebben. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Inspreken
Aanmelden voor inspreken (duur maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden)

U kunt in plaats van inspreken, of daarnaast ook een raadadres indienen.

Lezing: Amsterdam in Woord en Beeld (De Gouden Eeuw)

21 oktober 2016

2Op zondag 30 oktober houden Liesje Schreuders en Krzysztof Dobrowolski in het Wijkcentrum een lezing over Amsterdam in de Gouden Eeuw. Liesje Schreuders is literatuurwetenschapper, Krzysztof Dobrowolski kenner van beeldende kunst.

Tijd: 15.30 – 17.30 uur. Kosten: € 12,50 (inclusief drank en hapjes).
Opgeven: daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com.

In het kunsthistorische deel zal uiteraard Rembrandt aan de orde komen met zijn portretten en groepsportretten. Net als Van der Helst en Joachim von Sandrart, een Duitse schilder, die een tijd in Amsterdam heeft gewoond en o.a. een portret van P.C. Hooft heeft gemaakt. Er zijn ook stadsgezichten te zien, geplaatst in het perspectief van het groeiende Amsterdam, dat zich de navel van de wereld waant met het grootste stadhuis in de noordelijke Nederlanden. Allegorieën op de groei van Amsterdam maken het geheel af.

Het literatuurhistorische deel sluit mooi aan bij het kunsthistorische, omdat in de zeventiende eeuw literatuur en kunst een gouden huwelijk aangingen. Amsterdam bruiste en bloeide en gonsde en galmde van alles wat er werd gesproken, gezongen, geschilderd en voorgedragen, vaak tegelijkertijd (chaos en rumoer? nou ja…).

 • Denk aan een Vondel, een Brederode, een P.C. Hooft, een Maria Tesselschade – niet de minsten –, die opgroeiden in een goeddeels middeleeuws ‘dorp’ en volwassen werden in een nieuwe wereldstad. Denk vooral niet dat ze zich daar niet bewust van waren!
 • Denk wél aan het nieuwe, op klassieke leest geschoeide toneel, dat werd opgevoerd in een spiksplinternieuwe ‘Schouwburg’.
 • Denk aan de ‘blijde intochten’, waarbij nieuwe rederijkers podia oprichtten, ter meerdere eer en glorie van toch vooral… zichzelf.
 • Denk aan de lofdichten op het nieuwe, van ver al zichtbare stadhuis. En aan de onverholen trots waarmee inwoners hun stad bezongen.
 • Denk ook aan de grappen waarmee Bredero de ‘boertjes van buiten’ belachelijk maakte, die naar de stad trokken om haar te bewonderen en in haar rijkdom te delen.

Resultaat zelf meten

20 oktober 2016

waagokta600

Woensdagavond 19 oktober in de Waag op de Nieuwmarkt kregen de deelnemers aan de Urban AirQ de metingen van hun sensoren. Aanwezig waren ook de wetenschappers, studenten van de HvA, het Longfonds, GGD Amsterdam en Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur en lid bestuurscommissie Centrum.
Begonnen werd de presentatie met het proces geschetst van calibratie van de sensoren en daarmee de vaststelling dat waarden correct zijn.  Uitgebreid werd daarna ingegaan op de vragen die de deelnemers voorafgaand aan het de uitvoering van het project zich stelden. Daarna was er ruimte voor discussie met elkaar.

De deelnemers riepen op dat de politiek nu echt iets concreets moet gaan doen aan de luchtkwaliteit in bepaalde straten, die ver boven de Europese norm zitten van van 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2). Het project geeft hen data in handen waarmee de politie te overtuigen is. Zo werd uit de cijfers duidelijk dat in een maand meer dan 1,2 miljoen auto’s door de IJ-tunnel gaan. Het effect van het dichtgaan van die tunnel in de zomer liet zich dus ook (positief) zien in de metingen van de luchtkwaliteit.

De data van de metingen (ruw en bewerkt) komen binnenkort online te staan net als de presenties en en verslag  en van deze interessante avond.

 

Lees hier hoe het in maart begon.

Overlijdensbericht Victor van Lamoen

5 oktober 2016

vic

Met grote verslagenheid laten wij u weten dat Victor van Lamoen op zaterdag 1 oktober onverwacht is overleden.
Hij was een beminnelijk mens, die zich actief inzette voor de maatschappij. Velen hebben Victor ontmoet en gekend als de strijder voor de bovengrondse en later de specialist van openbaar vervoer. Hij probeerde in mei nog bredere bekendheid te geven aan de nieuwe plannen voor een drastische wijziging van het Amsterdamse OV-net, wanneer de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen wordt. Victor was ook actief als vrijwilliger, lid van de werkgroep verkeer en organiseerde mede de buurtenbijeenkomst Autoluw I en II.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 10 oktober om 14.00 uur.
Adres: Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174, 1943 NW, Beverwijk.

Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 7 oktober 15.00-15.45, Uitvaartcentrum Zuid, Fred Roeskestraat 91, Amsterdam-Zuid.

Correspondentieadres: M. Adriani, Kees Delfsweg 129, 1942 EV Beverwijk.

Buurtenoverleg thema Nieuw Evenementenbeleid

30 september 2016

evenement

Het wijkcentrum organiseert op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een stadsbrede themabijeenkomst over het nieuwe evenementenbeleid. Niet alleen bewoners uit het werkgebied van het Wijkcentrum, of het centrum, maar met name ook bewoners daarbuiten worden nadrukkelijk uitgenodigd. Aanleiding zijn de zogenaamde locatieprofielen die stadsdelen aan het opstellen zijn (of juist niet). Daarbij gaat het ons om de geluidsbelasting op de omliggende woningen en de hinder die in de verre omgeving te horen is.

Uitgenodigd hebben wij de volgende sprekers

 • Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. De NSG is bezig met landelijke richtlijnen. Samen met het Wijkcentrum zijn beleidsaanvullingen op het nieuwe evenementenbeleid geformuleerd.
 • Jacob Stroet van Wij Amsterdam en
 • Peter Welp  van Lagertoontje.nl en het Volksinitiatief Bas Bewust Beleid

Uiteraard komen ook andere punten aan de orde bij deze vorm van privatisering van de openbare ruimte.

Achtergrond
De gemeente Amsterdam is bezig met een nieuw evenementenbeleid. De Burgemeester heeft uitgangspunten geformuleerd, die de gemeenteraad heeft bevestigd. De stadsdelen zijn gevraagd om 15 oktober input te leveren bij de raad. Dat gaat over de zogenaamde locatieprofielen. Bewoners zijn op verschillende wijze betrokken bij het “adviestraject” van de bestuurscommissies van de stadsdelen. Naar verwachting zal het nieuwe beleid in concept  op 15 december voor inspraak worden vrijgegeven.

 

 

 

Beleidsbijdrage Geluidshinder

29 september 2016

29-9-2016-8-59-18Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder donderdag 29 september de nota met de titel Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam uitgebracht. De nota is een bijdrage bij het formuleren van het nieuwe evenementenbeleid door de gemeente.

Begin september nodigde het wijkcentrum bewoners uit met interesse in geluid en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Doel was kijken wat er echt nodig is om geluidshinder tijdens evenementen te voorkomen en zo de mogelijkheden te verkennen voor een bijdrage aan het nieuwe evenementenbeleid. Uit die bijeenkomst kwamen extra eisen naar voren waar een evenement in de stad (en daarbuiten) aan zou moeten voldoen.

Richtlijnen NSG
De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft ideeën voor geluidsnormen. De NSG is al bezig met een voorzet, die voorgelegd zal worden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ook aan de Evenementenbranche. De VNG kan de richtlijn overnemen en adviseren bij haar leden. Die ideeën lijken prima bruikbaar voor het nieuw te formuleren beleid in Amsterdam.

Laat Amsterdam de eerste zijn!
Het wijkcentrum d’Oude Stadt samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder pleiten er voor de richtlijnen een op een over te nemen in het nieuw te ontwerpen evenementenbeleid. Het implementeren van de regels in het nieuwe evenementenbeleid leidt tot een win win-situatie voor zowel bewoners, evenementenorganisatoren en de gemeente.


Download hier de nota
: Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam

29-9-2016-10-08-27

Bestuurskalender oktober

29 september 2016
Gemeente_Amsterdam600Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en of werkgroepen consequenties hebben. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.

 

 

 

 

 

 • De Gemeenteraad vergadert op 14 september. De agenda stat nog niet live.

Inspreken
Aanmelden voor inspreken (duur maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden)

U kunt in plaats van inspreken, of daarnaast ook een raadadres indienen.

Bewonersmarkt Zuiderkerk

29 september 2016

29-9-2016-11-06-01

Diverse organisaties staan op woensdag 5 oktober klaar tijdens de bewonersmarkt Zorg en welzijn in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Daar wordt informatie gegeven over zorg- en welzijnsvragen. Ook is er van alles te beleven. Het wijkcentrum staat daar ook.

Stel gerust uw vraag; de diverse organisaties kunnen u antwoorden, of doorverwijzen naar de juiste instantie, organisatie of verenigingen.

Een greep uit de activiteiten

 • Op de bewonersfair kun je luisteren naar presentaties over regelingen en voorzieningen maar er zijn ook activiteiten voor jong en oud.
 • Zo kun je een boodschappenmand met inhoud winnen als je raad hoeveel deze kost. Of doe mee aan de Quiz over Eenzaamheid en win een VVV-bon. Ga lekker zitten in een fauteuil, maak kennis met een ander en vertel of luister naar zijn/haar verhaal.
 • Het wordt zo’n dag die echt verschil kan maken. Die je laat zien wat voor mogelijkheden er zijn, want JeKuntMeer dus ‘Pak je Kans’. Neem even de tijd voor jezelf en doe de mantelzorger test of leef je frustratie uit op de boksbal!
 • Voel je je jong en je wilt wat? Ontdek wat e-learning voor je kan doen of zoek een leuke vrijwilligersbaan. Heb je zin in sport en spel? Sla dan een balletje op!
 • En natuurlijk, voor al die mensen die het leuk vinden om andere bewoners te ontmoeten; sluit je dan aan bij een stadsdorp bij jou in de buurt.
 • Vele facetten komen aan bod; dus kom ook en laat je verrassen en inspireren!

Deelnemende organisaties, o.a.:

Amsta
Burennetwerk
Buurtzorg de Jordaan
Centram
Cliëntenbelang
De Brouwerij
Dinst
Dock
Eilandenoverleg
Flying Squad
Humanitas (PDF, 58 kB)
Huis de Pinto (PDF, 4.8 kB)
Jekuntmeer De Omslag
Kwartiermaker Wijkzorg
Leger des Heils
Markant
Meer Bewegen voor Ouderen
Meldpunt Zorg en Overlast
Ouder Kind Team
Poortgebouw
Present
Regenboog Groep
Sciandri
Stadsdorpen in Centrum (PDF, 177 kB)
Unie van Vrijwilligers 
Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA (PDF, 137 kB)
Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (PDF, 178 kB)
Wijkcentrum Oude Stadt
Wijksteunpunt Wonen (wooncoaches)

Te

28 september 2016

eval

In de Koningszaal van de Bazel (Stadsarchief) op dinsdagavond 20 september vond een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet. De ontvangen informatie maakt onderdeel uit van een bredere evaluatie voor het college van B&W en de gemeenteraad. De teneur: te groot, te commercieel, te luid, te lang, te veel hetzelfde, niet creatief en niet te handhaven!

Genodigd waren de bewoners(groepen) die zienswijzen op de vergunningaanvraag hebben ingediend (en bezwaar gemaakt). Daarnaast vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), omdat zij de bevindingen uit hun onderzoek naar geluidsniveaus tijdens de EuroPride willen delen. Verder waren aanwezig medewerkers van het evenementenbureau en als toehoorders bestuursleden van de Stichting Amsterdam Gay Pride (de komende jaren ook weer de uitvoerder van de Gaypride).

 

Geopend werd met filmpjes, waarop was te zien hoe bezoekers (na de parade) met hun bootjes woonboten kenteren, hun behoefte deden etc. Niet echt een fijn publiek om in je stad uit te nodigen.

De teneur was dat zo’n evenement de stad/organisatie niet aan kan. Wat er ook is toegezegd en met de beste bedoelingen. Beloofd waren extra handhavers; tot wel 60 stuks. Geopperd werd dat het met minimaal 7000 handhavers wel gelukt zou zijn, of door gewoon de stad om 11.00 uur in de ochtend afsluiten voor naar binnenkomend publiek.

 

 

 

 

 

Symposium Mobiliteit Buitenshuis

26 september 2016

26-9-2016-12-54-14

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum in nauwe samenwerking met de Stadsdorpen Centrum Oost, Buurt 7, en Gracht en Straatjes  organiseert het Symposium Mobiliteit Buitenshuis, oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”

Het symposium is op donderdag 13 oktober a.s. van  13.30 (inloop) tot 18.00 uur,

in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

Mobiliteit Buitenshuis is het thema, speciaal voor de doelgroepen: voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV. De begaanbaarheid van de openbare ruimte, de problemen en uitdagingen van het (nog) fietsen op een bepaalde leeftijd, en de diverse te verwachten gevolgen van de Noord-Zuidlijn komen aan de orde.

Niet alleen worden problemen gesignaleerd (en dus negatief), maar –  daar waar mogelijk –  worden gezamenlijk oplossingen gezocht en suggesties geformuleerd voor nieuw / ander / anders ingevuld beleid. Veel te bespreken dus.

De toegang is vrij en aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. U kunt zich natuurlijk ook nu al bij ons melden bij Tonny van Velzen via e-mail: tonnyvv@versatel.nl.

Bruggen Vijzelstraat

18 september 2016

brug2

Donderdagavond 15 september discussieerden buurtbewoners en geïnteresseerden over mogelijke scenario’s om de bruggen op de Vijzelstraat aan te pakken.

Als vervolg op de bijeenkomst van 7 maart jl. presenteerde mevrouw Haeck de stand van zaken en mogelijke planning bij de aanpak van de bruggen in de Vijzelstraat/-gracht. De bruggen over de Herengracht (brug 30) en de Keizersgracht (brug 41 Johanna Borskibrug) moeten worden vernieuwd. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70 Walenweeshuisbrug) moet in ieder geval het brugdek worden vervangen. De wijze waarop en wanneer werd besproken aan de hand van scenario’s. Daarbij kwam de vraag aan de orde in hoever er uitvoering geven moet worden aan de herprofilering (Rode loper), met name omdat de bruggen toch t.z.t. onder handen worden genomen.

Ter sprake kwam ook de verhoging van brug 37 (in de Utrechtsestraat over de Keizersgracht) en de impact daarvan op de planning en mogelijke scenario’s en de verkeersveranderingen rond het Muntplein en de invloed op de Vijzelstraat/-gracht.

Inmiddels is er een begeleidingscommissie. Vertegenwoordiging vanuit de bewoners wordt gemist.  De opmerkingen van de aanwezigen deze avond werd daarom als zeer waardevol ervaren. Heeft u interesse, of nog vragen over de bruggen? Neem dan contact op met mevrouw Haeck via e.haeck@amsterdam.nl.

 

Binnenkort treft u hier de presentatie.

Druk bezocht buurtenoverleg drukte in de stad

13 september 2016

kasja

Maandagavond 12 september kwamen ondanks het extreme warme weer meer dan 80 bewoners naar het wijkcentrum. Onderwerpen buurteconomie (o.a. monocultuur) en handhaving.

Veel bewoners luisterden naar de gastsprekers wethouder Kasja Ollongren en Janny Alberts, directeur NV Zeedijk. Een levendige discussie ontstond en ideeën en oplossingen zijn uitgewisseld.  Over enige tijd zal er gevraagd worden wat de wethouder met de opmerkingen en ideeën heeft gedaan.
Het verslag vindt u binnenkort hier.

Dien uw vragen/opmerkingen in
De tijd was te kort om alle vragen te stellen, laat staan te beantwoorden. Afgesproken is dat de wethouder een stuk krijgt met de vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze avond. Heeft u nog vragen/opmerkingen geef die dan hier onder door. Dan komen die alsnog terecht bij de wethouder.

 

Meld bouwproblemen

6 september 2016

bouwers

 

Op Verbeterdebouw.nl kan iedereen die een verbeterpunt, of idee heeft aandragen rondom een bouwplaats en op de interactieve landkaart kenbaar maken. Je kunt alleen reageren op bouwplaatsen die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers (te herkennen aan de banners).

Wordt er bij u in de buurt gebouwd en is de bouwplaats aangesloten bij Bewuste Bouwers (te herkennen aan de banners)? Dan mag u verwachten dat het bouwbedrijf met u communiceert over de werkzaamheden, adequaat reageert op uw meldingen en zorgt dat u veilig de bouwplaats kunt passeren.

Bouwen in stedelijk gebied is niet eenvoudig. Vaak heeft een bouwbedrijf maar beperkte ruimte en moet hij rekening houden met het reilen en zeilen van de omgeving. Een Bewuste Bouwer ontvangt graag feedback van u. Heeft u vraag, klacht, tip of compliment voor een aangesloten bouwplaats? Dan kunt u dat kenbaar maken via de website verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij het betrokken bouwbedrijf terecht. Het platform Verbeterdebouw.nl is een initiatief van stichting Bewuste Bouwers.

Voor bouwactiviteiten die niet zijn aangesloten en u ervaart toch overlast? Dien een hier klacht in, of bel met de gemeente via 14 020.

 

https://twitter.com/Amsterdam1012/status/768289248004874240

JoCadeau Lezingen en Rondleidingen

29 augustus 2016

SBavoZondagmiddag 25 september om opent Krzysztof Dobrowolski (o.a. docent aan de Vrije Academie) het vierde seizoen van JoCadeau Lezingen en Rondleidingen met een lezing over de zeventiende-eeuwse schilder Pieter Saenredam. Pieter Saenredam was befaamd om zijn prachtige kerkinterieurs. U kent ze vast wel: in de enorme ruimtes staan kleine figuren – om de grootsheid van de kerk te accentueren –met elkaar te praten. Vaak zwerft ook een hond rond in de kerk.

Met de lezing over de zeventiende-eeuwse schilder Pieter Saenredam opent het vierde seizoen (voor het tweede jaar in het Wijkcentrum) van JoCadeau Lezingen en Rondleidingen.

Datum: zondag 25 september om 15.30 – 17.30 uur in het Wijkcentrum.
Kosten: € 12,50, inclusief drank en hapjes.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Geef u op via daan46@gmail.com of Elzemien@gmail.com. Desgewenst nemen zij u op in hun mailinglist en krijgt u voortaan een uitnodiging voor deze activiteiten.

Programma
Daan Mulder en Elzemien Warnink hebben een interessant programma samengesteld van lezingen (steeds op zondagmiddag in het wijkcentrum, kosten € 12,50 inclusief drank en hapjes) en rondleidingen (in het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. Kosten € 15, exclusief toegang). Aan de orde komen bijvoorbeeld Auguste Rodin, Damien Hirst, Jean tinguely, New York en Amsterdam (in woord en beeld).

Programma JoCadeau Lezingen en Rondleidingen 2016 – 2017

 • 25 september 2016 – Krzysztof Dobrowolski: Saenredam (lezing)
 • 30 september – Esther Bruggink: 19e + 20e eeuw (rondleiding Rijksmuseum)
 • 30 oktober 2016 – Liesje Schreuders + Krzysztof Dobrowolski: Amsterdam in woord en beeld (2) (lezing)
 • 2 december – Esther Bruggink: Middeleeuwen (rodleiding Rijksmuseum)
 • 11 december 2016 – Max Put: Auguste Rodin (lezing)
 • 22 januari 2017 – Liesje Schreuders + Krzysztof Dobrowolski: Amsterdam in woord en beeld (3) (lezing)
 • 17 februari 2017 – Esther Bruggink: YvesTinguely (rondleiding Stedelijk)
 • 5 maart 2017 – Max Put: Damien Hirst, Tracey Emin (lezing)
 • 9 april 2017 – Krzysztof Dobrowolski: New York (lezing)
 • 12 mei 2017 – Max : Oude Kerk (rondleiding)

 

 

 

 

 

Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat

26 augustus 2016

In vervolg op de bijeenkomst van 7 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats over de bruggen in de Vijzelstraat.

Tijd: donderdag 15 september, van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Achtergrond
In december 2015 werd bekend dat de staat van de drie bruggen in de Vijzelstraat niet goed is. De bruggen over de Herengracht (brug 30) en de Keizersgracht (brug 41 Johanna Borskibrug) moeten worden vernieuwd. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70 Walenweeshuisbrug) moet in ieder geval het brugdek worden vervangen. Tijdens de vorige buurtbijeenkomst, in maart van dit jaar, hebben we de staat van de bruggen uitgebreid toegelicht. Nu willen we graag de concept Nota van Uitgangspunten Bruggen Vijzelstraat en de bijbehorende concept uitgangspunten voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met u delen.

Inbreng omgeving
Uitgangspunt bij de aanpak van de bruggen is dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt en de belangen van de verschillende omgevingspartijen (ondernemers, buurtbewoners en rederijen) zorgvuldig af worden gewogen. Dit voorjaar is met de diverse partijen gesproken en een begeleidingscommissie bruggen gestart. Bij de concept Nota van Uitgangspunten is ook het voorlopig advies van deze begeleidingscommissie toegevoegd.

Opties voor uitvoering
Wanneer welke brug wordt aangepakt, en de volgorde waarin, is een complexe puzzel. Belangrijke puzzelstukken zijn de tramverbindingen, wensen van bewoners en ondernemers, de planning van de Rode Loper en andere projecten in de omgeving, eisen vanuit de Noord/Zuidlijn en de doorvaart voor rondvaartboten. Het heeft een grote voorkeur elke brug in twee fasen aan te pakken zodat telkens één helft van de brug bereikbaar blijft. Dit kan alleen als het nog lopend onderzoek met Metro en Tram aantoont dat een gefaseerde aanpak mogelijk is. De doorvaart voor de rederijen moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, eventueel via een andere route.

Vervolg
Op 12 juli 2016 heeft het college van B&W ingestemd met de vrijgave voor consultatie van de concept Nota van Uitgangspunten Bruggen Vijzelstraat en de bijbehorende concept uitgangspunten voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De consultatieperiode loopt tot 1 oktober 2016. Daarnaast vraagt het college advies aan de bestuurscommissie Centrum.
De uitkomsten van de consultatieronde worden verwerkt in de Nota van Uitgangspunten. Het werk aan de bruggen Herengracht en Keizersgracht staat op zijn vroegst gepland voor 2019. Als van de brug over Prinsengracht alleen het brugdek moet worden vervangen, kan dit misschien gecombineerd worden met de geplande herinrichting van de Vijzelstraat in 2018.

Aanmelden en meer informatie
Gezien de beperkte ruimte in de zaal verzoeken wij u vriendelijk uw aanwezigheid door te geven aan mevrouw Haeck via e.haeck@amsterdam.nl. Bent u verhinderd en heeft u wel vragen over de bruggen dan kunt u die ook via dit mailadres stellen aan mevrouw Haeck of telefonisch 06- 5252 4047

Bestuurskalender

23 augustus 2016
Gemeente_Amsterdam600Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en of werkgroepen consequenties hebben. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.

 

  • 7 juli 9:00 uur Raadscommissie Zorg en Sport 0239 Rooszaal, Stadhuis
   o.a. bespreken motie digitaal analfabetisme en ouderen vriendelijke stad

 

 

  • 7 juli 20.00 uur AB-vergadering stadsdeel Centrum 0239 Rooszaal Stadhuis
   O.a.: concept visies inzake Openbare Ruimte 2025, Amsterdam, Heel en Schoon, Stedelijk kader buitenreclame. Maar ook opheffen parkeerplekken Korte Dijkstraat t.b.v. fietsparkeerplekken en overlast Wallen door toenemende toerisme. Besluitvorming over o.a. wijzigen bestemming brugwachtershuisjes

 

 

  • 12 juli 20.00 uur AB-vergadering stadsdeel Centrum staat gepland in 0239 Rooszaal Stadhuis. Agenda nog niet bekend

 

  • 13 juli in de avond en 14 juli in de ochtend is de Gemeenteraad gepland. Agenda nog niet bekend.

 

Aanmelden voor inspreken (duur maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden)

 

U kunt in plaats van inspreken, of daarnaast ook een raadadres indienen.

Open Ateliers Nieuwmarkt

23 augustus 2016

Begrafenis Anton

 

In het eerste weekend van oktober zijn weer de Open Ateliers Nieuwmarkt.  Dan kunt u Kunst Kijken in de Nieuwmarktbuurt. Wijkcentrum d’Oude Stadt doet dit jaar mee aan en stelt het werk van buurtbewoner Margaretha Louwers tentoon.

Binnenkort valt (bij Nieuwmarktbewoners) de catalogus van de Open Ateliers Nieuwmarkt met plattegrond in de brievenbus (ook af te halen bij het Wijkcentrum).  In het eerste weekend van oktober gonst de Nieuwmarktbuurt van Kunst.  Dan openen de kunstenaars van de buurt hun ateliers. Alle activiteiten en ateliers zijn gratis toegankelijk!

Ook in de KunstKoningsstraat is in de etalages werk van deelnemers te zien.  De Centrale Tentoonstelling, met van iedere deelnemer één werk, vindt dit jaar plaats bij Arts & Crafts, Oude Schans 21. En er is voor het eerst een speciale Kinderroute.

Wijkcentrum doet mee
In het wijkcentrum laat  buurtbewoner Margaretha Louwers (zie kader) haar tekeningen zien in de achterruimte. Omdat haar eigen atelier niet in de buurt ligt, zoekt zij ieder jaar een plek voor tijdelijk onderdak. Ze voelt zich vereerd dat Wijkcentrum D’Oude Stadt haar in oktober asiel verleent.

Margaretha Louwers
Margaretha Louwers is sinds de Rietveldacademie werkzaam als beeldend kunstenaar en docent. Ze maakt figuratieve tekeningen. Die zijn gebaseerd op haar autobiografie, waartoe zij ook ervaringen, twijfels, gedachten en feiten rekent. Ze put daarvoor uit haar geheugen en onderbewuste.

Bagage

Evaluatie EuroPride 2016

20 augustus 2016

Hieronder staan vragen aan bezoekers van de Canal Parade en de plein/straatfeesten in het centrum en aan bewoners op die locaties.

Cursussen in het Frans

10 augustus 2016

9-8-2016 16-28-02

Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in Amsterdam kunt u nu in het Wijkcentrum de lessen “literatuur” en “cultuur en maatschappij” te volgen.

Literatuur
“Cours de littérature” van  september tot december 2016. Tijdens deze cursus bestuderen wij  de Franse literatuur van de 16de tot de 21ste eeuw door verschillende thema’s door te nemen. dak kan gaan over bijvoorbeeld vriendschap, reizen, Parijs, Baudelaire….De cursisten lezen iedere week thuis een fragment van een boek en wij praten er dan de volgende week over. Tijdens het semester lezen we ook een roman. Klassiek of nieuw, naar wens van de cursisten.

Niveau en kosten
Het niveau C1 (gevorderd). Kosten zijn € 210,- per semester (september tot december). Dat is voor 21 uur les gedurende 14 weken.

Periode en lestijd
Cursus van 13 september tot 20 december. Geen cursus op 17 oktober (herfstvakantie). Lestijden : dinsdag, van  18 uur tot 19.30
Inschrijving
Stuur een mail naar de docente, Myriam Bouzid via mebouzid@hotmail.com

Cultuur en maatschappij
“Culture et société” van september tot december 2016. Tijdens deze cursus bestuderen wij verschillende aspecten van het politieke, sociale et culturele leven in Frankrijk. Ook lezen wij een hedendaagse roman gedurende het semester.

Niveau en kosten
Niveau C1 (gevorderd). Kosten zijn € 210 per semester (september tot december). Dat is voor 21 uur les gedurende 14 weken
Periode en lestijd
Cursus van 14 september tot 21 december. Geen cursus op 18 oktober (herfstvakantie). Lestijden : woensdag, van  10.30 tot 12.00 uur.
Inschrijving
Stuur een mail naar de docente, Myriam Bouzid via mebouzid@hotmail.com

Bewoners meten zelf

2 augustus 2016

ip

Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep om zelf te meten tijdens evenementen en kwamen op 1 augustus bijeen in het Wijkcentrum.  De VVAB ijkte de mobieltjes en gaf een meetinstructie.

De Gemeente Amsterdam zal dit najaar een notitie uitbrengen over evenementen. De VVAB levert daarbij een inbreng om de leefbaarheid voor omwonende bij festiviteiten te onderstrepen. Daartoe meten bewoners geluid tijdens 6 augustus op een aantal punten langs de EuroPride-route. In het bijzonder in de buurt van de Westermarkt en Amstelveld waar podia met geluidsversterkers staan opgesteld. Alles in samenwerking met De Oude Stadt.

Uitgangspunt
De VVAB en het wijkcentrum leggen de EuroPride niets in de weg. De langdurige hinder wordt veroorzaakt door geluidsversterkers ten behoeve van de Horeca! Het criterium is dat de woningen leefbaar moeten blijven, dus het geluidsniveau binnen aanvaardbaar.

Zelf meten
De aanwezige bewoners die zelf gaan meten kregen een instructie hoe zij binnen (en buiten) moeten meten. Daarnaast zijn er meetploegen, die bij mensen thuis binnen komen meten. Gemeten wordt met smartphones en enkele semi-professionele geluidsmeters. Voor I-Phones wordt de dBMusic app geïnstalleerd (van het Geluidburo), die is getest en nauwkeurig bevonden. Voor Android mobieltjes is bij de apps gebruik gemaakt van een wetenschappelijke vergelijkende studie Do Sound Meter Apps Measure Noise Levels Accurately? Volgens die studie is dB Sound Meter met ontwikkelaar Darren Gates de meest betrouwbare. Die kost € 0.72.

IJken
De mobieltjes zijn allen geijkt met een toongenerator die roze ruis produceert bij 3 intensiteiten: 50, 70 en 90 dBA. Begonnen werd met de I-Phones en daarna de andere smartphones. Per mobieltje (gekoppeld aan een 06 nummer) zijn de ijkresultaten vastgelegd in het logboek ‘geluid’.  De mobieltjes werden gecalibreerd bij 70 dBA en de resultaten vastgelegd. De Apple instrumenten met dBMusic gaven goede tot uitstekende resultaten. Bij Androids was veel calibratie nodig en bij een Microsoft phone bleek geen calibratie mogelijk.

Resultaten
Aan de zelfmeters is uitgelegd hoe het geluid meten in zijn werk gaat aan de hand van een Meetprocedure, met een gedegen instructie. De meetresultaten worden door de bewoners via mail opgestuurd aan de VVAB. Deze gegevens worden verwerkt, de resultaten geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dat rapport is voldoende gedetailleerd om controle door milieu inspectie of andere wetenschappers mogelijk te maken.

Eindrapport
De eindrapportage van het project naar de gemeente berust bij Hendrik Battjes van de VVAB, daarbij ondersteund door Peter van Velzen en Egbert Boeker, die een wetenschappelijk-technisch rapport zullen aanleveren. Beide laatsten hebben natuurkunde gestudeerd, zijn getraind in het doen van wetenschappelijk onderzoek en hebben zich bezig gehouden met geluid en geluidshinder (publicaties en metingen). Het rapport wordt in september verwacht.

Meer informatie
Voor informatie neem contact om met Egbert Boeker via het mailadres: vvabnois@xs4all.nl.

Zo niet!

31 juli 2016

Screenshot2
De burgemeester was in het overleg met de bewoners oprecht geschokt van de verhalen van bewoners, met name over het geluid en de duur er van. De burgemeester kondigde in zijn brief een heus geluidsonderzoek aan. Nu maakt de gemeente van een olifant een mug en blijkt het begrip voor de bewoners overduidelijk ver te zoeken door er een app tegen aan te gooien.

 

In de brief van de burgemeester aan de bewoners staat:

“Omdat ook in relatie tot andere evenementen vaker klachten over geluid worden geregistreerd, wil ik aanvullend daarop deze zomer de problematiek rondom geluidsoverlast nader onderzoeken. Dat zal onder meer gebeuren tijdens de EuroPride, waar de gemeente samen met een team van de Rijksuniversiteit Groningen aan de hand van een smartphone-app onderzoek gaat doen naar de beleving van geluidsoverlast bij zowel omwonenden als bezoekers. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het bredere onderzoek naar acceptabele geluidsnormen dat onderdeel is van het nieuwe evenementenbeleid”.

 

Frapant is dat alleen de omwonenden van de botenparade een briefje ontvingen dat ze mee mogen doen met het onderzoek (of ze het fijn vinden of niet). Tijdens die botenparade krijgen woonbootbewoners decibellen te verwerken die 85 dB zijn gemeten op 25 meter afstand, terwijl de tocht nog geen 40cm van hen voorbij schuift. En dat is dan nog van korte duur, terwijl omwonenden van de +/- 15 andere locaties een feest van anderhalve dag voor hun kiezen krijgen en hun huis uitvluchten. Echter op hun briefje staat niet dat ze mee kunnen doen.

MoSART
Zonder verder nader overleg gooit de gemeente nu een app in de strijd, onder de titel Festivalgeluiden. Wat vindt u ervan? Een app die alleen beschikbaar is voor Android toestellen en iPhones. De onderzoekers willen desnoods uw eigen verhaal van uw beleving schriftelijk ontvangen en meenemen in hun adviezen………

Kirsten van den Bosch, projectleider bij het bedrijf SoundAppraisal, vertelt: ”Mensen zijn zo veel meer dan decibel meters. Wij ervaren het geluid en geven er individueel betekenis aan. Daarom hebben wij een app gemaakt genaamd MoSART (Mobile Soundscape Appraisal and Recording Technology) waarmee bezoekers van een evenement en buurtbewoners rondom het evenemententerrein kunnen aangeven hoe zij het geluid ervaren. Dat doe je door vragen te beantwoorden als ‘Wat voor geluiden hoor je?’ en ‘Wat vind je daarvan?’. Tegelijkertijd maak je een opname van 30 seconden van dat geluid. Zo registreert de app het geluid én jouw persoonlijke beleving.”

Gevoelens tegenover hinder
Het is een tool die “gevoelens” in beeld brengt, waaronder gevoelens over geluid in de omgeving. Onduidelijk is welke vraag hier gesteld wordt en dus aan het onderzoek ten grondslag ligt. Wat gaat men met de verkregen gegevens doen, kan men er er wel iets mee doen en zijn deze gegevens wel in beleid om te zetten? Dat bezoekers van een evenement het (muziek)geluid positief zullen beoordelen is uiteraard een ‘open deur’. Bij een botenparade leggen de ca. 3.000 bewoners van de Prinsengracht het op deze manier altijd af tegen de 600.000 bezoekers.

Het moet en kan anders

Het wijkcentrum, laat staan de gebruikers van die app, weten dus niet wat de onderzoekers met de gegevens doen en al helemaal niet met wat omwonenden bij een ingestuurd geluidssample noteren. De zekere grens, als het gaat om de (mate van) hinder, laat je bij aanvang hiermee ongewis. Terwijl er bij het uitladen van een bestelwagen maar maximaal 60dB! geproduceerd wordt, mag tijdens een festiviteit versterkt geluid geproduceerd worden van meer dan 85, of zelfs 95 dB op de gevel van een woning. En dat kan allemaal, omdat er geen wettelijke normen zijn, zoals die wel gelden voor bijvoorbeeld de bestelwagens. Laat de gemeente zich concentreren op de bron-aanpak en dus op nieuwe technieken bij de distributie van het geluidsgeweld voor de bezoekers, waarbij de bewoners ontzien worden, in plaats van techniekjes gebruiken die de hinder-grenzen alleen maar meer oprekken.

Buurtenoverleg Drukte

31 juli 2016

drukte
Op maandag 12 september organiseert het wijkcentrum d’Oude Stadt een buurtenoverleg dat in het teken zal staan van ‘drukte in de Stad’.
Amsterdam, de bruisende stad met allerlei mogelijkheden, groeit. Deze groei staat aan de ene kant in het teken van meer werkgelegenheid en meer levendigheid. Aan de andere kant betekent deze groei dat de grenzen van de stad worden opgezocht en de druk(te) in Amsterdam toeneemt. Op sommige plaatsen is de grens van de excessieve overlast bij bewoners bereikt. Dit brengt spanningen met zich mee. Tijdens het buurtenoverleg zal de balans tussen leefbaarheid, wonen, recreëren en economische bedrijvigheid centraal staan. Voor deze avond is wethouder Ollongren uitgenodigd om aan te schuiven en te horen wat er speelt onder de bewoners.

 1. Levendige bedrijvigheid tegenover een monocultuur in de binnenstad. Het wijkcentrum ziet steeds meer Tickets, Touringswinkels en Nutellawinkels openen. Daarnaast horen wij van verdringing van maatschappelijke functies zoals huisartsen, fysiotherapeuten en andere dienstverleners in de binnenstad door bijvoorbeeld stijgende huren. Een gastspreker licht mogelijkheden toe om hier een betere balans in te vinden.
 2. Efficiënte handhaving door de gemeente. De gemeente heeft zich als doel gesteld om efficiënter te handhaven. Dit betekent met minder meer realiseren. Zijn er alternatieven voor de huidige manier van handhaven.

Oproep:

Heeft u voorbeelden (foto’s,  films etc.)  over de monocultuur, verdringing van maatschappelijke functies en/of handhavingsproblemen? Stuur deze voorbeelden dan voorafgaand aan het buurtenoverleg aan ons toe. Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

 

Advies Werkgroep Buitenreclame

24 juli 2016

reklame

De Werkgroep Buitenreclame van het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft haar zienswijze gepubliceerd inzake de nota Stedelijk Kader Buitenreclame. Het is is tekenend voor de nota, wanneer de schrijvers stellen dat juist meer reclame meer kwaliteit oplevert.  Men lijkt zich , ondanks het predikaat UNESCO Werelderfgoed (grachtengordel), weinig meer gelegen te laten aan vrij algemeen gedeelde Europese opvattingen inzake buitenreclame. Regels die van Tallinn tot Stockholm, van Brussel tot Bern, van Lissabon tot Rome er inderdaad van uitgaan dat -zeker voor de binnensteden- geldt: Minder reclame,meer kwaliteit.

De nota behandelt oude en nieuwe vormen van buitenreclame. De werkgroep richt zich in haar zienswijze op een aantal reclame-uitingen die het opvallendst zijn in de openbare ruimte. Zoals digitale mupi’s en abri’s, megasteigerdoekreclame, banieren,beachflags, stoepborden (sandwichborden).

De enige tijd geleden geactualiseerde regelgeving betreffende gevelreclame past wat nog wel in het streven naar enige terughoudendheid. Echter, met deze buitenreclamenota is daar geen sprake meer van.

Overigens, met dat “minder” viel het ook in het recente verleden in de praktijk wel mee, toen na de introductie van abri’s, mupi’s en billboards vervolgens nog o.a. steigerdoekreclame, banieren en de eerste LED-schermen werden geïntroduceerd. Maar deze nota stelt duidelijk voor daar nog eens flink overheen te gaan, met de onjuiste voorstelling dat de huidige regelgeving anti-reclame zou zijn.

De digitalisering is wat de werkgroep en de nota betreft de rode draad. En soms ook de rode streep. De nota stelt dat er buiten het centrum veel mogelijkheden zijn voor grootscheepse digitale reclame. Nota bene, juist daar waar 90% van de Amsterdammers woont! Maar opvallend, maar niet genoemd is dat juist Centrum een proeftuin is geworden van de nieuwe door de nota toegejuichte digitale buitenreclame-revolutie. Zonder enige beperkingen in het centrum. De impact die digitale reclame gaat hebben op de gehele stad moet aan  strenge randvoorwaarden gebonden worden. Dat ontbreekt dus aan deze nota.

In de praktijk blijken zaken vergund te zijn, maar wel tegen aan UNESCO gedane toezeggingen in, en tegen besluiten van Centrum. Ander financiële winnaars dan de reclamebranche kan de werkgroep in deze nota niet ontdekken. Terwijl waar het een optimale inrichting van de publieke ruimte betreft het financiële aspect voor de overheid niet die prioriteit zou mogen hebben. Dat straalt deze nota uit en daarmee geeft dit college een boodschap die niet gedeeld wordt door veel andere Europese hoofdsteden, die wel laten zien hoe het kan en moet. Stoort ook dat in deze nota nauwelijks sprake is van een raad die ook de belangen van inwoners en de middenstand/winkeliers meenemen.

De nota telt een enkele goede suggestie, maar verder is digitalisering het nieuwe toverwoord, met hoog kleren-van-de-keizer gehalte, en ademt de nota op haast elke pagina dat ondernemers, (maar dan niet dé ondernemers, maar slechts de al vermelde reclame-exploitanten)  in de conceptfase een groot stempel op de nota hebben gedrukt en dat aan de inwoners van Amsterdam en hun zorgen over een leefbare stad, ook over het lastige onderwerp digitale buitenreclame, en de ongebreidelde voornemens op dit punt, slechts lippendienst wordt bewezen.

Werkgroep Buitenreclame
De Werkgroep Buitenreclame werd in 1988 opgericht door een aantal Amsterdamse burgers die bezorgd waren over de plotselinge enorme toename van buitenreclame in de historische binnenstad. Het betrof met name het plaatsen van zo’n 1500 mupi’s en abri’s, alsmede van een groot aantal billboards in de openbare ruimte. Dit zonder dat de burger ook maar enigszins geïnformeerd werd, laat staan dat inspraak werd verleend. De lobby van reclame-exploitanten was en is groot, een lobby van betrokken burgers was non-existent tot dan toe.

Lees hier :  Zienswijze Stedelijk Kader Buitenreclame van de Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d’Oude Stadt

Meld hinder!

23 juli 2016

MeldAls u tijdens evenementen iets ziet, of merkt dat u niet bevalt, meld het dan ook aan de gemeente. De gemeente wil dat graag weten. Ziet u rommel, volle plaskruisen, of misdragingen van publiek, gebruiken ze uw keldertrap, of die van uw buren, of plantenbakken als openbaar toilet, meld dat dan. Ook als u veel hinder heeft van het geluid van buiten. Iedere melding telt en komt ook ter sprake bij een eventuele verlenging van de vergunning.

 

Meld via telefoonnummer 14020
Hinder over evenementen kunt u het beste doorgeven via telefoonnummer 14020. Dat kan voor evenementen en horeca 24 uur per dag, 7 dagen in de week (blijf in het weekend even aan de lijn en hoor de hele introtekst af). Dat heet Melding Openbare Ruimte (MOR). De medewerkers typen die melding graag voor u in hun systeem. Uw melding wordt dan meteen doorgezet naar de organisatie van het bewuste evenement/ handhavers. Vraag eerst om een bevestiging van de MOR-melding via uw e-mailadres. Wilt u het wijkcentrum over uw melding inlichten, stuur die MOR-e-mail door naar wijkcentrum@oudestadt.nl.


Online melden

Melding Openbare Ruimte kan ook online. Gebruik daarvoor dit online formulier.

Vul bij trefwoord de naam van het evenement in en klik op volgende. U kiest dan het veld “overige” en u komt op de pagina om uw eigen tekst in te vullen en eventueel een foto bijvoegen. Voor horeca is er een speciaal formulier. Klik hier. Het formulier dat medewerkers van 14020 gebruiken voor evenementen e.d. staat helaas niet online!
Geluidshinder
Geluidshinder kunt u ook melden via 14020. Inzake geluidshinder raden wij u aan via een app zelf binnenhuis een meting te doen. Onze voorkeur heeft de app van het Geluidburo: (alleen voor de Apple telefoon, of i-pad). Deze app bewaart de meting met alle info. Er zijn andere apps voor Android en Windows. Wilt u meer weten? Op 1 augustus heeft de VVAB een bijeenkomst waar het gebruik van apps voor geluidsmetingen bij o.a. evenementen wordt toegelicht. Lees meer…

Politie
Ziet u echte acute hinder, bedreiging, overtredingen etc. Bel dan eerst gewoon de politie:  Bij spoed: 112. Geen spoed: 0900-8844, of gebruik het digitale Meldformulier.

Bewoners op de 2e plaats

21 juli 2016

EuroPrideHet wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning van de EuroPride. Dinsdag 19 juli diende de voorlopige voorziening bij de rechter. Vandaag 21 juli deed de rechter mondeling uitspraak. Naar aanleiding daarvan heeft het wijkcentrum  onderstaand persbericht verzonden.

PERSBERICHT
Amsterdam, donderdag 21 juli 2016

Vanmiddag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak tussen het Wijkcentrum d’Oude Stadt en andere bewoners(organisaties) en de burgemeester van de gemeente Amsterdam over de EuroPride-vergunning.

De rechter vindt het goed dat burgemeester de belangen van bezoekers op de eerste plaats zet vóór de belangen van bewoners. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de rechter niet meegekregen bij de argumentatie dat bewoners niet langdurig aan onduldbare hinder moeten worden blootgesteld. Het verzoek om de buitenbarren om 22.00 uur te sluiten en de door de podia geproduceerde decibellen op de gevel maximaal 70 dB te laten zijn is ook afgewezen.

Wat betreft de bezwaren tegen de grote aantallen bezoekers en het ontbreken van voldoende vluchtwegen op de Zeedijk vertrouwt de rechter op de (vertrouwelijke) adviezen die de burgemeester daarvoor heeft gemaakt. Blijft dus onduidelijk hoe duizenden mensen weg kunnen komen van de Zeedijk in geval van een calamiteit. De rechter negeert de bezwaren over schade veroorzaakt door het “genodigde publiek”. Dat blijft dus voor rekening van de bewoners van de binnenstad, in tegenstelling tot de schade aan eigendom van de gemeente: dat is voor rekening van de organisator.

Aanzienlijke geluidshinder is aanvaardbaar
Hoewel de voorzieningrechter net als de burgemeester onderkent dat de geluidsbelasting voor de bewoners vooral op 5 en 6 augustus aanzienlijk is, acht de rechter dat de burgemeester voldoende heeft gemotiveerd dat dit nog binnen de aanvaardbare normen blijft en past binnen het bestaande gemeente beleid. De rechter zegt dat bij een mensenmassa, die zelf al een hoog geluidsniveau produceert, de burgemeester het recht heeft om de versterkte muziek daar bovenuit te laten komen. Hierdoor vindt het wijkcentrum d’Oude Stadt dat de burgemeester geen recht doet aan de omwonenden, maar alleen kiest voor een goede beleving bij het publiek.

Omgevingsprofielen
De rechter verwijst naar de huidige omgevingsprofielen. Die staan dus toe dat er op de gevels van nauwelijks geïsoleerde woningen in de binnenstad een dusdanig aantal decibellen kan komen te staan, waardoor binnen die woningen, een gesprek, zelfs met stemverheffing, niet meer mogelijk wordt.

Het wijkcentrum d’Oude Stadt roept dan ook de binnenstadbewoners op om tijdens de EuroPride mee te doen met metingen binnenshuis. De VVAB organiseert in het wijkcentrum daarover een voorlichtingsavond waarvoor men zich kan aanmelden.

Bovenal moeten de bewoners bij het vaststellen later dit jaar van de omgevingsprofielen in de nieuwe evenementennota, alert zijn dat de geluidsprofielen niet hoger worden dan 70 dB en dat er expliciet gelet wordt op onduldbare hinder binnenshuis en differentiatie in uren overdag, ‘s avond en ‘s nachts.

Tot slot
Voor de bewoners kan het wijkcentrum zich niet vinden in deze uitspraak, maar er is geen hoger beroep mogelijk. Echter voor het Wijkcentrum d’Oude Stadt en bewoners(organisaties) is het nog niet over. Aanstaande dinsdag om 13.00 uur is bij de gemeente de hoorzitting in de bezwaarprocedures van ons en (nog meer) bewoners(organisaties). Daarna moet de beslissing nog geschreven worden, nemen wij aan……
Op basis van die beslissing kunnen we nog een keer naar de rechter, maar laten we eerst het veel te laat gestarte bezwaarproces vervolgen.
Bekijk hier  de uitspraak

Naar de rechter

17 juli 2016

EuroPride

Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt een persbericht verzonden. Inmiddels is de toegezegde brief ontvangen. Het antwoord van het wijkcentrum is ook al verzonden, met de mededeling dat van intrekken van het beroep geen sprake kan zijn.

Op Bewoners(groepen) die een zienswijze hadden ingediend op de aanvraag van de vergunning voor de EuroPride hebben met de burgemeester is een brief toegezegd. Met datum 5 juli heeft burgemeester een antwoord op brief aan bewoners gestuurd. Daarin doet de burgemeester een aantal toezeggingen, waarbij de afsluiting van de Prinsengracht van 6 tot 7 Augustus tot 08.00 uur wordt afgesloten in het oog springt en conform het verzoek is. Wat het wijkcentrum dan weer niet begrijpt is waarom dat niet in het overleg op 2 juni met ambtenaren en APG al kon worden toegezegd en er allerlei drogredenen werden aangevoerd omdat maar niet te hoeven doen.

De meeste bewoners(organisaties) vinden de brief dus teleurstellend.  Een paar verbeteringen, maar ook onvoldoende concreet.  Daarnaast stoort de inhoud van de brief, die een doorzichtige poging doet  om de gemeente  zo positief mogelijk te profileren. Maar als er echt geluisterd zou zijn naar de bewoners en hun jaren lange klachten serieus genomen zouden zijn, lag er niet een vergunningsaanvraag voor, zoals die voorlag. En waren de zienswijzen echt gelezen, lag er niet de uiteindelijke vergunning zoals die nu gegund is.

Bovenal bevat de brief geen enkele oplossing voor:

 • de Zeedijk, waar het probleem blijft van te veel bezoekers, te veel decibels en geen garantie is voor de bereikbaarheid van de woningen en bestaat de bezorgdheid over de vluchtwegen en dus ook de afgesloten stegen.
 • de lange duur op de verschillende locaties (Tijdens de Hartjesdagen kan het trouwens wel; straatfeest tot 22:00!).
 • aan het geluidsvolume is niets veranderd.

Hierdoor blijft de reden van het wijkcentrum en bewoners(organisaties) om het verzoekschrift in te dienen recht overeind staan. Daarom ziet het wijkcentrum geen reden om de rechtszaak in te trekken. Dat bleek al toen de bewoners na het gesprek met de burgemeester al te weinig merkten van enige aanpassingen op de eindtijden en de extreme geluidsoverlast.

Zitting
Het wijkcentrum en de gemeente cs zijn door de voorzieningenrechter uitgenodigd voor de behandeling op 19 juli om 15.30 uur Toren F de Parnassusweg 220. Voor ligt het verzoek  voor de belangrijkste klachten een oplossing vóórdat het evenement van start gaat. Dit doet het Wijkcentrum mede namens de bewonersorganisaties Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité woonboten Prinsengracht, bewoners van de Westelijke Grachtengordel, Samenzeedijk en een aantal individuele bewoners.

Stukken:

 

 


 

Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel

17 juli 2016

sth600Onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft de onafhankelijke  Advies- en evaluatiecommissie bestuurlijk stelsel Amsterdam op vrijdag 15 juli haar rapport uitgebracht over de evaluatie van het geheel van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Bestuurscommissies.

Het rapport start met een doorkijkje naar 2020, dat zo geschreven is alsof er daadwerkelijk naar het advies van de commissie geluisterd is en uitgevoerd.  De evaluatiecommissie acht echter het risico reëel dat dit rapport met aanbevelingen gewoon op de grote stapel van eerdere rapporten terecht komt.  Het rapport beschrijft de observaties en ervaringen die zijn opgedaan in het bestuurlijk stelsel Amsterdam, waarna afgesloten wordt met aanbevelingen en enkele bouwstenen.

Zomaar wat citaten uit het rapport:

Er zijn genoeg mogelijkheden om burgers, bedrijven en instellingen op verschillende wijzen te betrekken bij democratische besluitvorming, maar dat komt in Amsterdam onvoldoende van de grond. De belangrijkste reden is de manier waarop spelers in het bestuurlijk stelsel met elkaar omgaan. ‘Houding en gedrag’
van actoren in het stelsel is het belangrijkste aandachtspunt in het functioneren van het stelsel in de praktijk: van raad, college, bestuurscommissies en ambtenaren. Politisering van onderwerpen, onvoldoende samenwerking, veel onduidelijkheden, zoals bij voorbeeld de vraag ‘wie gaat waarover?’ Onduidelijkheden die vaak, al dan niet bewust, ook in stand worden gehouden.

 

Gevolg is dat onvoldoende zichtbaar is dat stedelijke en gebiedsbelangen evenwichtig met elkaar afgewogen worden, dat gebiedsbelangen onvoldoende op de tafel van het college komen, dat onvoldoende onderscheid wordt gemaakt naar wat de verschillende gebieden nodig hebben en dat onvoldoende geprofiteerd wordt van
experimenten en ervaringen met de uitvoering in de gebieden. Te veel waarde wordt gehecht aan discussies over bevoegdheidsverdeling. Te weinig aan resultaten. Degenen die dit vooral merken zijn de Amsterdamse inwoners, de bedrijven en instellingen.

 

De evaluatiecommissie heeft op basis van vele gesprekken met betrokkenen niet alleen begrepen dat Amsterdam ‘tot in de haarvaten’ politiek verdeeld is, maar ook dat in Amsterdam de politieke en ambtelijke machtsstrijd een belangrijk deel van de stadscultuur bepaalt en de normale werking van democratische en rechtsstatelijke processen onder druk zet. Een jonge Amsterdamse ondernemer met politieke aspiraties vertelde enthousiast dat de politiek in Amsterdam heel toegankelijk is en goed luistert, vooral tijdens de borrels die politieke partijen organiseren: ‘want daar gebeurt het’. Hij gaf wel toe dat voor een doorsnee Amsterdammer die toegankelijkheid veel minder groot is.

 

Van vele kanten kreeg de evaluatiecommissie de waarneming aangereikt dat het politieke proces in achterkamertjes plaatsvindt en dat wat er in de raad gebeurt slechts een ritueel is.

 

Iedereen praat over alles mee ook al gaat men er niet over, besluiten worden genomen die altijd weer opnieuw ter discussie gesteld kunnen worden en er bestaat veel aandacht voor nieuwe instituties en nieuw beleid, en weinig aandacht voor gedegen en zorgvuldige uitvoering. Zoals de gemeentesecretaris het stelt: ‘Amsterdam is enorm goed in het bedenken en ontwikkelen en bevindt zich wat dat betreft in de voorhoede. Maar het is niet de sterkste speler in de wereld als het aankomt op implementeren.’

 

De spelers in het Amsterdamse bestuurlijk stelsel lijken chronisch in dezelfde cirkel rond te lopen zonder de noodzakelijke vernieuwende stappen te zetten. Hoewel deze analyse door vrijwel al onze gesprekspartners onderschreven wordt, lijkt iedereen de oplossing toch vooral te zoeken in technische aanpassing van het stelsel en niet in evaluatie van hun eigen houding en gedrag.

 

De grootste fout die de spelers in het bestuurlijk stelsel als reactie op dit rapport kunnen maken is dat volgens de lang bestaande Amsterdamse traditie de politieke fracties gaan ‘winkelen’ in de resultaten van deze evaluatie en via partijpolitieke profilering een strijd construeren die resulteert in een niet goed werkend compromis.

Lees hier het hele rapport commissie Brenninkmeijer (PDF, 806 kB)

Achtergrond
Door de wijziging van de Gemeentewet is in 2014 het bestuurlijk stelsel in Amsterdam gewijzigd. Stadsdelen werden opgeheven en vervangen door gekozen Bestuurscommissies als een vooruitgeschoven post van het college van Burgemeester en Wethouders in de stadsdelen. In het coalitieakkoord van 2014 is afgesproken dat het college voorstellen zal doen voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel. In het definitief besluit over het nieuwe bestuurlijk stelsel (d.d. 12 juni 2013) is besloten dat een onafhankelijke evaluatie van het bestuurlijk stelsel als geheel – inclusief de bevoegdheidsverdeling – plaatsvindt in 2016.  Een inhoudelijke bestuurlijke reactie van het college volgt dit najaar. Daarna zal dit worden besproken in de gemeenteraad.

Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride

14 juli 2016

14-7-2016 9-47-15

De burgemeester wil de bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid, een uitnodiging waar de VVAB graag op ingaat. De VVAB blaast de actie ‘zelf geluid meten’ nieuw leven in door daar tijdens de Europride van 23 juli t/m 6 augustus weer mee aan de slag te gaan.

 

De VVAB roept u bij deze op om mee te doen en heeft een voorlichtingsavond belegd op:

Maandagavond 1 augustus 20.00 uur in het gebouw van d’ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.

Ook voor niet-VVAB-leden
U krijgt die avond een technische instructie over het gebruik van de smartphone en wordt ook afgesproken wie waar gaat meten. De avond is mede toegankelijk voor niet-VVAB-leden, zo zal het Wijkcentrum een aantal bewoners uitnodigen waarvan bekend is dat ze belangstelling hebben voor dit onderwerp. Het wijkcentrum roept vooral bewoners op die aan de Pride-locaties wonen om vooral bij hun binnen te meten.  De VVAB zal de verzamelde gegevens na afloop van de Europride aan de gemeente aanbieden en daarbij ook aangeven welke decibelwaarden volgens ons maximaal vergund zouden mogen worden.

Aanmelden
Als u mee wilt doen wordt u verzocht zich tijdig aan te melden op het volgende vvabnois@xs4all.nl, met vermelding van uw naam, postadres en mailadres. En wilt u dan ook aangeven of u op 1 augustus wel of niet aanwezig zult zijn?

Geen SmatPhone?
Als u zelf geen smartphone heeft, maar wel graag wilt dat het Europride-geluid in en om uw huis wordt gemeten door een mede-VVAB-lid, kunt u dat eveneens kenbaar maken via mailadres van Egbert Boeker: vvabnois@xs4all.nl. De VVAB zorgt dan dat er iemand langskomt die bij u het geluid meet.

Nieuwe uitgebreide instructie online
Verder maken we u attent op de nieuwe, uitgebreide instructie voor het zelf meten die op de VVAB-site is verschenen. Daarop is duidelijk aangegeven hoe men metingen kan verrichten met diverse types smartphones (Appel, Android en Windows) en hoe men de meetresultaten moet opsturen. Gezien het grote belang van de geluidsproblematiek verwacht de VVAB veel aanmeldingen.

Lees de handleiding: Zelf evenementengeluid meten!

Oproep invullen enquête Wijkzorg

7 juli 2016

7-7-2016 9-05-52

Wilt u deelnemen aan een onderzoek over zorg en ondersteuning in de wijk (Wijkzorg)?

Krijgt u zorg of ondersteuning in uw wijk? De gemeente Amsterdam is benieuwd naar uw ervaringen.
Wat vindt u van de hulp die u krijgt? Bent u tevreden?
Hoe heeft u de zorg of ondersteuning kunnen vinden?
Vindt u dat de organisaties in de wijk goed samenwerken? Etc.

In Amsterdam wordt sinds januari 2015 zorg en ondersteuning aan bewoners geboden vanuit de wijk: Wijkzorg. Het gaat daarbij om de huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, woonbegeleider en hulp van vrijwilligers.

De gemeente Amsterdam heeft daarom Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met zorg en ondersteuning in de wijk. Daarvoor is de mening van zowel professionals als cliënten belangrijk.

Waarom deelnemen aan dit onderzoek?
Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen, is het voor de gemeente belangrijk dat er  veel Amsterdammers meedoen aan dit onderzoek. Wij hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. Dat kan via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

www.onderzoekenstatistiek.nl/wijkteams

 

Geen internet?
Als u geen internet heeft, dan kunt u een schriftelijke vragenlijst aanvragen via de veldwerkafdeling van OIS, tel. 020 2510449.
Ook voor vragen over het onderzoek kunt u daar terecht.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?
De gemeente zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de ondersteuning te verbeteren en de samenwerking in wijkzorg te verbeteren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en zijn uw antwoorden op de vragenlijst anoniem.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Het OIS onderzoeksteam (tel. 020 2510449, e-mail: online.OIS@amsterdam.nl)

Horecavergunningen online? Open data!

4 juli 2016

vergun

Vanaf 1 juli 2016 staat volgens de gemeente actuele informatie over horecabedrijven in de binnenstad online. Er staat echter een vrijwaringsclausule (disclaimer) bij. Ook ontbreekt de echte info. Waarom is de vergunning zelf niet te zien en moet er weer 14020 gebeld worden?

Het wijkcentrum heeft in zijn werkplan staan dat we bewoners gaan voorzien van relevante data. Echte data. De gemeente bericht dat van de inmiddels 1596 horecavergunningen in de binnenstad op internet te zien is tot welke datum de exploitatievergunning is afgegeven. Doorklikken levert meer informatie op zoals welke type horecazaak het betreft en de openings- en sluitingstijden. Ook is zichtbaar of een terrasvergunning is afgegeven en zo ja, waar het terras zich bevindt. Maar kloppen deze “open data” wel?

Kaart nader bekeken
Een bekend gegeven vooral bij ICT is: rommel in, rommel uit. Bekijkt u eens de kaart hier (of gebruik deze link om via de legenda links en dan de rubriek Bekendmakingen & vergunningen klikken en maak dan een keuze uit Exploitatievergunningen horeca en/of via Terrasbegrenzingen).

Een snelle blik op de kaart leert dat de Waag alleen een café is en geen restaurant. En naast de Albert Heijn Nieuwmarkt is volgens deze kaart helemaal geen horeca op Nieuwmarkt 16. Ook staan de terrassen tussen Bloedstraat en Monnikenstraat niet op de kaart (of zijn deze illegaal?) en ontbreekt de horecazaak met terras op de hoek van de Stopera aan het Waterlooplein 2 helemaal op de kaart. Dus kan op deze gepresenteerde informatie bijvoorbeeld gehandhaafd worden? Maar boven al is dit maatgevend voor alle “open data” die de gemeente nu publiceert? En welk probleem wordt echt met dit soort open data door en voor wie opgelost?

Echt inzicht
Onderaan de informatiepagina’s op de kaart (bij doorklikken op de daar gepresenteerde link) en op de pagina over Horeca boven de kaart staat de volgende vrijwaringsclausule:

“Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de daadwerkelijk afgegeven ontheffingen en vergunningen zijn geldend. Heeft u iets gezien wat niet klopt? Meld het ons via telefoonnummer 14 020 of stuur een e-mail aan horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl.”

Het wijkcentrum vraagt zich dan ook af wat de echte waarde nu is van de fraai vormgegeven lijst. Is het niet veel zinniger om het publiek echt inzicht te geven in de werkelijke data bij de gemeente. Op die site zou per pagina van de betreffende horecazaak bijvoorbeeld toch ook de digitale aanvraag en de daadwerkelijk afgegeven ontheffingen en vergunningen te vinden moeten zijn. Zo moeilijk is dat toch niet tegenwoordig? Die gegevens heeft de gemeente toch? Ook digitaal!

Uit het werkplan
Het doel van het Wijkcentrum is om bewoners de vrij beschikbare informatie te laten gebruiken voor hun doel. Dat doel kan informatief zijn, maar ook gericht op toepassingen, visualisering, onderzoek, actie etc.. Open data zijn echter “primair” (brongegevens, niet geaggregeerd). De verwachting is dan dat bewoners zonder digitale vaardigheden daarbij hulp nodig hebben. Het Wijkcentrum wil bewoners daarbij faciliteren.

Wij zijn daarover met de gemeente in gesprek. Daarbij sprak het wijkcentrum al eerder zijn zorg uit dat er binnen de gemeentelijke voorzieningen (nog) geen plaats is voor het ontsluiten van Open Data ten behoeve van bewoners. Wordt vervolgd.

Open data is een begrip en dient hier ook gebiedend gelezen te worden.

Oproep:

Zoekt u ook echte informatie en steunt u het Wijkcentrum in zijn oproep voor: “OPEN DATA!” ? Neem dan contact op met het Wijkcentrum.

In Memoriam Albert Jan Tuijn

1 juli 2016

 

 

Door een tragisch ongeval in Peru is Albert Jan Tuijn op 19 juni overleden. Albert Jan was zeer actief in zijn eigen buurt, de Amstelveldbuurt en 40 jaar lang was hij actief betrokken bij het wijkcentrum d’Oude Stadt. Hij zat in de wijkraad namens de Amstelveldbuurt, was een tijd lang voorzitter en nam deel aan diverse werkgroepen.

 

Albert Jan vond het belangrijk dat burgers hun stem lieten horen en de politici erop te wijzen dat beslissingen over de inrichting van de binnenstad niet genomen konden worden zonder eerst de bewoners te raadplegen. Participatie stond bij hem hoog in het vaandel. Hij bezat de gave om tijdens inspraakavonden of tijdens vergaderingen van raadscommissies dit op een vriendelijke doch ook indringende wijze duidelijk te maken.

 

Tijdens de periode dat Albert Jan in de wijkraad zat heeft hij zich vooral bezig gehouden met de inrichting van de openbare ruimte. Hij hield van een mooie, schone en groene stad; geen uitwassen van terrassen, geen zwerfvuil, niet onnodig groen verwijderen.

Albert Jan vond ook dat de binnenstad van Amsterdam pas de status van Unesco erfgoed kon krijgen als er niet ‘gesjoemeld’ werd door de gemeente met het uitgeven van vergunningen voor het plaatsen van reclame op steigerdoeken of banieren.

 

Als voorzitter was Albert Jan de man die de buurten bij elkaar bracht. Een van de belangrijkste agendapunten van de maandelijkse wijkraad vond hij de uitwisseling tussen de zeven buurten van het wijkcentrum, want daar kon van geleerd worden.

 

Het wijkcentrum heeft veel aan Albert Jan te danken. Altijd had hij nog wel tijd over om lid te worden van een werkgroep, bijvoorbeeld van de werkgroep Horeca, Buitenreclame, Keurtuinen of Overlast op het water. Zo zat hij ook jarenlang in de redactie van de Binnenkrant en schreef artikelen over zijn Amstelveldbuurt, over burgerparticipatie en over zijn bevindingen op het stadhuis.

 

Voor zijn jarenlange inzet voor het wijkcentrum d’Oude Stadt en de Amstelveldbuurt heeft Albert Jan een koninklijke onderscheiding ontvangen. In 2013 is hij tot lid in de orde van Oranje Nassau benoemd, een verdiend eerbetoon voor zijn betrokkenheid bij de Amsterdamse binnenstad.

 

Het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt, mede namens de andere wijkraadsleden, wenst zijn vrouw, zijn dochters en zijn familie veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Inspraak buitenreclame

30 juni 2016

Buitenreclame

Hoe is reclame inpasbaar in de openbare ruimte? De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag hoe reclame inpasbaar is in de openbare ruimte. De gemeente wil van u weten wat u van het nieuwe kader buitenreclame vindt. Tot en met 26 juli 2016 kunt u schriftelijk uw reactie sturen.

Het stedelijk kader buitenreclame geeft antwoord op de vraag hoe reclame van marktpartijen en ondernemers inpasbaar is in de openbare ruimte in Amsterdam. De culturele en economische diversiteit maken Amsterdam aantrekkelijker voor bedrijven om te adverteren. De keerzijde van dit succes is dat de schaarse ruimte niet een grote reclame-uiting wordt. Er moet gekozen worden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte met voldoende ruimte voor de gebruikers. Dit vraagt ook om het maken van keuzes
voor buitenreclame. Onder de tite: Ik ben voor reclame-uitingen, maar de voetpaden moeten vrij blijven ziet de gemeente het zo:

Spreiding
Veel adverteerders richten zich nu op de binnenstad, maar Amsterdam is groter dan de grachtengordel. Dankzij de ontwikkeling van de IJ-oevers en de ZuidAs, en de stedelijke vernieuwing in Zuidoost, Nieuw-West  en Noord is de stad letterlijk groter geworden. Dit biedt ruimte voor een gelijkmatiger spreiding van buitenreclame over de stad. Minder reclameobjecten in de binnenstad en meer in en rond de nieuwe centrumlocaties.

Innovatieve combinaties
Buitenreclame ontwikkelt zich naar een interactief en digitaal medium met veel verschillende toepassingsmogelijkheden. Reclameobjecten kunnen ook worden gecombineerd met oplaadpalen voor elektrische voertuigen, antennes voor mobiel dataverkeer of multifunctionele straatlantaarns. Het achterliggende doel daarbij is om door het combineren van functies en ‘het delen van zendtijd’ het aantal objecten in de openbare ruimte tot een minimum te beperken.

Duurzaam
De reclamebranche wordt uitgedaagd om nog duurzamer te adverteren. Digitale reclame maakt affiches overbodig. Dat betekent minder papier en onderhoudsmedewerkers hoeven niet wekelijks met de auto de stad in om de posters te verwisselen. Zo neemt het aantal autobewegingen in de stad af en is er minder CO²-uitstoot.

Geef uw inspraakreactie hier online door, of  stuur tot en met 29 juli 2016 uw schriftelijke  reactie (zienswijze)  aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Kennis en Kaders, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

[gview file=”https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2016/06/beleidskader_buitenreclame.pdf”]

Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie

30 juni 2016
Gemeente_Amsterdam600Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten consequenties hebben. Zo is er een nieuwe locatie voor het Holocaust Namenmonument gevonden (Weesperstraat tegenover de studentenflat), gaat er een (ongewenste) pilot fietsstraat Sarphatistraat van start, staat de inrichting van de Plantage Middenlaan bij de ingekomen stukken en is er een nieuw plan op het Oosterdokseiland. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.

 • 1 en 2 juni 13.00 uur Raadszaal Stadhuis Gemeenteraadsvergadering
  O.a.: Voorjaarsnota algemene beschouwingen
  Bestuurlijk stelsel – actualisatie gebiedsagenda’s
  Evaluatie toeristisch verhuur van woningen en ING-rapport Airbnb
  Holocaust Namen Monument
 • 7 juni 20.00 uur 0239 Rooszaal Stadhuis AB-vergadering stadsdeel Centrum
  O.a.: Vuurwerk in de binnenstad
  Visie herinrichtring weteringscircuit
  Aangepast ontwerp grasstrook Plantage Middenlaan-Wertheimplantsoen
  (tkn) Locatie Holocaust Namenmonument (Weesperstraatstrook)
  (ingekomen) petitie kadewalvernieuwing Kromboomssloot
 • 8 juni 9.00 uur 0239 Rooszaal Stadhuis Raadscommissievergadering Infrastructuur & Duurzaamheid
  O.a.: Verkeersmaatregelen omgeving Muntplein
  Initiatiefvoorstel van mevrouw Shahsavari inzake fijnmazig OV met buurtbussen
  Pilot fietsstraat Sarphatistraat
  Voorjaarsnota 2016 en actualisatie gebiedsagenda’s
  Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025 (aanpassing milieuzones)
  (tkn) voortgansrapportgae Rode Loper (DO Vijzelstraat gereed voor inspraak)
  (tkn) beantwoording raadsadres Oosterdokseiland

 

Aanmelden voor inspreken (duur maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden)

 

U kunt in plaats van inspreken, of daarnaast ook een raadadres indienen.

Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester

29 juni 2016

EuroPride

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning van de EuroPride. Vorige week was er al een voorbesperking voor het gesprek met de burgemeester vanmiddag. Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester heeft het wijkcentrum  onderstaand persbericht verzonden.

Vanmiddag 29 juni heeft een gesprek plaatsgevonden op het Stadhuis met de Burgemeester, bewoners(organisaties) uit de binnenstad, waaronder een delegatie van het bestuur van het Wijkcentrum d ’Oude Stadt en de organisator AGP. Dat gesprek ging over de bezwaren van bewoners tegen een aantal aspecten van de verleende vergunning voor de EuroPride. De bewoners vinden de Gay Pride (dit jaar EuroPride) belangrijk, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en solidariteit dat helemaal bij Amsterdam thuishoort. Maar bewoners vinden ook dat een leuk feest voor iedereen leuk moet zijn en dat de gemeente zich moet houden aan haar eigen regels.

Overlast
Jaar in, jaar uit hebben te veel bewoners in de binnenstad te veel overlast van evenementen in hun woonomgeving. De jaarlijkse Gay Pride is dit jaar als EuroPride in duur meer dan verdubbeld, het aantal feestlocaties is uitgebreid, klachten over langdurige extreme geluidsoverlast worden niet gehoord, etc. ; van dat alles hebben de bewoners meer dan schoon genoeg. De irritatie wordt groter en het begrip voor de overlast ontbreekt echt bij de ambtenaren.

Gesprek
Het gesprek met de burgemeester was vertrouwelijk. In de loop van de volgende week meldt de gemeente op welke punten tegemoet kan worden gekomen in de steeds terugkerende overlast die bewoners ervaren bij grote evenementen in de binnenstad. Eigenlijk zijn de bewoners gewoon te laat bij dit traject betrokken, dat veel te laat is opgestart. Hierdoor konden de bewoners feitelijk alleen nog maar zienswijzen inbrengen en daarna bezwaar maken.

Echte overlast
Al eerder is toegezegd dat er meer en grotere afvalbakken komen, dat rommel nog tijdens de vele feesten wordt opgeruimd en dat de plaskruizen en dergelijke op tijd worden geleegd en opgeruimd. Daar zijn de bewoners uiteraard heel blij mee. Echter de verstrekte vergunning komt op een aantal besproken essentiële punten niet tegemoet aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zijn zelfs erger geworden. Een aantal organisatorische zaken is onduidelijk, of niet goed geregeld

Naar de rechter
Ongeacht de daadwerkelijke uitkomst van het gesprek met de burgemeester, worden die bezwaarschriften pas in behandeling genomen wanneer de EuroPride al van start is gegaan. De hele bezwaarprocedure zal pas afgerond zijn lang nadat de EuroPride afgelopen is.

Daarom vraagt het wijkcentrum een voorlopige voorziening bij de rechter in een poging voor de belangrijkste klachten een oplossing te bewerkstelligen vóórdat het evenement van start gaat. Dit doet het Wijkcentrum mede namens de bewonersorganisaties Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité woonboten Prinsengracht, bewoners van de Westelijke Grachtengordel, Samenzeedijk en een aantal individuele bewoners.

Het wijkcentrum houdt de mogelijkheid open om die procedure bij de rechter in te trekken, maar ziet daar voorlopig geen reden toe. Dat komt omdat de bewoners ook na het gesprek met de burgemeester te weinig merken van enige aanpassingen op de eindtijden en de extreme geluidsoverlast. Wij houden de lijnen open voor een constructief vervolggesprek.

Rekenkamer: Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig

29 juni 2016

SchoneluchtAmsterdam1
De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft op 29 juni het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam aan de voorzitter van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid aangeboden.

In het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam concludeert De Rekenkamer Metropool Amsterdam dat de luchtkwaliteit in de stad over de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat de gemeente (nog steeds) niet overal in de stad voldoet aan de wettelijk norm voor NO2. De Rekenkamer constateert dat het college hun aanbevelingen uit 2011 nog niet geheel heeft uitgevoerd. Volgend de rekenkamer zijn deze toch nog steeds belangrijk. Een integrale afweging van (maatschappelijke) kosten en effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen blijft nodig. Bovendien raadt de Rekenkamer het college aan de voortgangsrapportage aan de gemeenteraad te verbeteren.
Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Watervisie 2014

26 juni 2016

watervisie
Begin dit jaar is de nota concept Watervisie Amsterdam 2040 vrijgegeven. De Watervisie gaat over het gebruik van water en water als onderdeel van de openbare ruimte. Belanghebbenden hebben een zienswijze mogen indienen. Daarop heeft het college van B en W de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016). Het college heeft ingestemd met het stuk en heeft het vrij gegeven. Het stuk wordt samen met de concept-Watervisie behandeld in de raadscommissie Waterbeheer op donderdag  7 juli 2016.

Op de concept-Watervisie zijn 490 zienswijzen ingediend. Ook het wijkcentrum heeft een zienswijze ingediend. In de nota van beantwoordingen wijzigingen legt het college uit waarom diverse opmerkingen en suggesties zijn overgenomen en  welke andere niet of maar deels overneemt.
Tijdpad
Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om in de raadscommissie Waterbeheer op 7 juli hun zienswijze (nogmaals) toe te lichten of een standpunt naar voren te brengen. Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om in de commissie op 7 juli uw zienswijze toe te lichten,  of in te spreken. Dat gaat via aanmelden via deze link Aanmelden om in te spreken. Daar vindt u ook meer informatie over hoe het werkt. U kunt zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden als inspreker.
Na behandeling in de raadscommissie Waterbeheer wordt de concept-Watervisie met de ‘Nota van beantwoording en wijzigingen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De behandeling in de gemeenteraad is naar alle waarschijnlijkheid op 13 juli 2016.

 

 Bron: amsterdam.nl

Verhelderend Buurtenoverleg Distributie

24 juni 2016

https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/p/PowerPointFrame.aspx?PowerPointView=SlideShowView&ui=nl-NL&rs=nl-NL&WOPISrc=https%3A%2F%2Foutlook.office.com%3A443%2Fowa%2F55376d08-7a13-4289-a2f3-87980b2b47be%2540oudestadt.nl%2Fwopi%2Ffiles%2F%40%2Fowaatt%3Fowaatt%3DMlMtMS01LTIxLTE1NDY4MzQ0OTEtNDE2NzE1ODI4NS0zMDc1MjI4NDE5LTEwNjYzOTM5abMT9f%252bb0wgBAQAAAA%253d%253d&hh=1&wdModeSwitchTime=1466752852405&pdcn=pdc5401

Bezwaar tegen vergunning EuroPride

22 juni 2016

EuroPride

Op 10 juni ondertekende de burgemeester de vergunning voor de EuroPride. Verschillende bewonersorganisaties hebben daartegen bezwaar gemaakt. Ook het Wijkcentrum.
Op 2 juni heeft een overleg plaatsgevonden met het Evenementenbureau, de directeur van de vergunningaanvrager en verschillende bewonersorganisaties, die zienswijzen op de vergunningsaanvraag hebben ingediend. In dat overleg is uitvoerig gesproken over de overlast die bewoners in het centrum jaarlijks ervaren. De gemeente en de AGP zijn daar enkele praktische voorstellen gedaan hebben om de excessen van overlast tegen te gaan, opdat het voor iedereen een mooi evenement wordt: voor de deelnemers, voor de bezoekers én voor de bewoners. Oftewel een feest voor iedereen, zoals dat het was in de beginjaren van de Gay Pride.

 

Bij het lezen van de vergunning d.d. 10 juni constateerden diverse bewonersorganisaties, dat op essentiële punten niet geluisterd is. Na overleg met elkaar is besloten dat iedereen zijn eigen bezwaarschrift  indient. Vandaag heeft het wijkcentrum zijn bezwaren bij het Stadhuis afgegeven.

 

Het wijkcentrum stelt daarbij voor alles dat de EuroPride, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en solidariteit, thuishoort in Amsterdam en zeker doorgang moet vinden, juist nu na de aanslag op Gay club “Pulse “ in Orlando. Echter voor de bewoners heeft de Gay Pride de afgelopen jaren voor ernstige overlast gezorgd. Uit de uiteindelijk verstrekte vergunning is op een aantal besproken essentiële punten niet tegemoet gekomen aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zelfs erger geworden. Dat betreft:

 1. Eindtijden muziek op podia en buitenbars om maximaal 22:00 uur
 2. Geluidsniveaus muziek podia/dB(C)-normen lager
 3. Afsluiten Prinsengracht de gehele dag tot 8.00 uur de volgende dag
 4. Handhaving

Daar tegen is bezwaar gemaakt.  Daarnaast heeft het bestuur van Wijkcentrum d’ Oude Stadt kennis genomen bezwaarschriften ingediend door andere bewonersorganisaties. Het Wijkcentrum onderschrijft deze bezwaren en merkt deze aan als ware deze van het Wijkcentrum.

Stukken

Zelf meten

19 juni 2016

15-6-2016 11-21-45Gisteren, vandaag en morgen worden aan de Valkenburgerstraat, de Anne Frankstraat en ook aanliggende straten rond de Nieuwmarkt op verschillende plekken sensoren geplaatst. De sensoren meten NO2, Fijnstof, de temperatuur en luchtvochtigheid. De op te hangen sensoren zijn uitgebreid dubbel gekalibreerd met behulp van het meetstation van de GGD en input van het RIVM. Op deze manier zullen de resultaten zo betrouwbaar mogelijk zijn. De meetmaand is dus begonnen.
De sensors hangen verdeeld over 15 plekken in het centrum van Amsterdam. Zowel aan de Anne Frankstraat,  de Valkenburgerstraat op de pleinen en in de tuinen van de hoven van VVE Markenhoven, maar ook aanliggende straten rond de Nieuwmarkt hebben de deelnemers van Urban AirQ nu een sensor hangen. Sensors zijn verdeeld over hoofdstraten, zijstraten, balkons aan de voorkant en tuinen aan de achterkant en hangen op verschillende hoogtes om zoveel mogelijk factoren met elkaar te kunnen vergelijken. Dat geeft een goede indruk van de verschillen in de mate vervuiling die al eerder werden geconstateerd via milieudefensie.

De sensoren zijn verbonden aan het WiFi netwerk van de deelnemers verzamelen per minuut data over de luchtkwaliteit (NO2, Fijnstof), luchtvochtigheid en temperatuur. Door zoveel mogelijk van deze data te verzamelen kan de Waag Society met behulp van het KNMI, Universiteit Wageningen, GGD Amsterdam en het Longfonds overgegaan tot het interpreteren van deze data. Hiervoor worden ook de officiële meetstation van GGD Amsterdam gebruikt en de verkeerstelling van de gemeente Amsterdam, zodat de relatie tussen de luchtvervuiling en het verkeer duidelijk wordt.

Het enthousiasme onder de deelnemers heeft gelukkig niet onder de vertragingen geleden. Met grote belangstelling hielpen deelnemers met de installatie. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk de eerste uitkomsten gaan bekijken en kijken wat we hier in de toekomst mee kunnen doen. Jimena Gauna van Waag Society ging mee bij de plaatsing van de sensoren en schoot een groot deel van de mooie beelden.

Omdat de IJ-tunnel vanaf 15 juli tot 29 augustus wegens werkzaamheden dicht gaat, wordt er over nagedacht om het experiment met een maand te verlengen.

Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum

17 juni 2016

buurtenquete

 

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden 3.621 mensen de enquête in, dat is een kwart meer dan vorig jaar. Mede op basis van de buurtenquête bepaalt het stadsdeel de maatregelen, activiteiten en projecten die worden opgepakt in 2017. De acties en maatregelen worden opgenomen in twee gebiedsplannen. In de Week van het gebied, dat het stadsdeel in oktober organiseert, kunt u in gesprek over de concept gebiedsplannen met de gebiedsteams. Daarna stelt bestuurscommissie van Centrum de gebiedsplannen vast.

Het grootste deel van de 3.621 respondenten woont in Centrum. Maar ook 258 ondernemers en 90 werkenden vulden de enquête in. Dertig bezoekers hebben meegedaan. Zestig procent van de deelnemende bewoners woont al langer dan tien jaar in Amsterdam.

De top drie

 1. Drukte en toerisme
 2. Fietsen (parkeren en ruimtegebrek)
 3. Verkeersoverlast (taxioverlast, gevaarlijke verkeerssituaties, laden en lossen, fout parkeren)

Drukte
De drukte in stadsdeel Centrum groeit omdat zowel het bezoekersaantal als het aantal inwoners de afgelopen jaren is toegenomen. Op de vraag hoe mensen de drukte in de buurt beleven geeft 21% aan dat ze de drukte gezellig vinden, 45% vindt het vervelend druk en 26% staat er neutraal tegenover.

Verkeer
De Centrumbewoner verplaatst zich het meest per fiets (67%), gevolgd door de benenwagen (19%). 3% Pakt de auto. Het is wel zoeken naar een goede parkeerplek voor de fiets. In de oostelijke binnenstad is het gemakkelijkst een plek te vinden.

De doorgang wordt vooral belemmerd door grote groepen toeristen (vooral op de Burgwallen, Nieuwmarkt/Lastage buurt en de Grachtengordel West), de bevoorrading van winkels en horeca en geparkeerde fietsen op de stoep.

Prioriteiten Openbare Ruimte
Welke drie zaken moeten op het gebied van de openbare ruimte voorrang moeten krijgen in de buurt? De ondervraagden zien graag dat de gemeente vooral voorrang geeft aan het schoonhouden van de straat, het handhaven van verkeerd aangeboden (huis)vuil en het verwijderen van zwerfvuil.

Een aantal respondenten komt ook zelf in actie. Een deel van de bewoners en ondernemers heeft in de afgelopen maand zelf iets gedaan om de buurt te verbeteren (bewoners: 46%, bijna driekwart van de 258 ondernemers). Mensen geven aan dat ze de straat geregeld schoonhouden door te vegen of door zwerfvuil op te ruimen, ze zitten in een buurtoverleg of houden een oogje op hun buren. 52% van de ondervraagden heeft geen bijdrage geleverd aan het verbeteren van de buurt in de afgelopen maand.

Wonen, werken, recreëren
Stadsdeel Centrum heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die er hun vrije tijd willen doorbrengen. Er zijn veel restaurants, cafés en andere horeca te vinden.
48% van de centrumbewoners geeft aan dat ze in de eigen buurt blijven als ze zelf uitgaan, 19% bezoekt andere buurten in de binnenstad en een klein deel van de mensen gaan buiten het centrum of buiten de stad uit. Voor 26% wisselt de locatie waar ze uitgaan sterk.

44% van de ondervraagden aan dat de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in het centrum in orde is. Vooral op de Burgwallen, Grachtengordel West en Zuid en de Nieuwmarkt/Lastagebuurt vinden de bewoners dat er meer ruimte mag komen voor wonen. De buurtbewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijken willen juist meer ruimte voor horeca, cultuur en winkels.

Contact onderling
43% van de ondervraagden is van mening dat er in de buurt genoeg georganiseerd wordt om het contact tussen buren te versterken. De overige respondenten vinden dat er meer georganiseerd zou moeten worden om het contact tussen buurtbewoners te versterken. Volgens 4% is dat een taak van de gemeente.

Vrijwilligerswerk
Bewoners leveren als vrijwilliger een bijdrage aan sportclubs, speeltuinen, scholen of andere organisaties of instellingen. 33% doet vrijwilligerswerk , de rest van de respondenten doen dat niet. Een deel van hen heeft geen behoefte om als vrijwilliger te werken (11%), een deel heeft hier geen tijd voor (30%).

Betrokkenheid bij de gemeente
De gemeente wil bewoners en ondernemers betrekken bij het verbeteren van buurten. Een deel van de ondervraagden is van mening dat de gemeente ondernemers en bewoners niet voldoende bij haar plannen voor de buurt betrekt (bewoners: 28%, ondernemers 24%). 30% vindt dat de gemeente bewoners en ondernemers wel voldoende betrekt bij de plannen voor de buurt. Het grootste deel blijft het antwoord op deze vraag schuldig (42%).

De respondenten willen het liefst via e-mail of brief op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de buurt. Daarna volgen de social media, maar ook de buurtenquête.

Tot slot: technische verbeterpunten voor de enquête
In deze buurtenquête is gewerkt met het zetten van bolletjes op de kaart. Bij niet iedereen lukte dat, en in dat geval kon een adres worden ingevoerd. Aan deze ingevoerde adressen is achteraf het xy-coördinaat toegevoegd waardoor ze alsnog konden worden geplot op een kaart.  Dit technische probleem is bij een volgende enquête opgelost!

downloaden

 

 

Oproep Schone Lucht Amsterdam

17 juni 2016

SchoneluchtAmsterdam1

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep Schone Lucht Amsterdam weer vergaderd. Daar is op korte termijn het volgende plan uitgekomen. Op 22 juni aanstaande wordt in de gemeenteraad het maatregelpakket ‘Schone lucht voor Amsterdam‘ besproken. Wij willen zorgen dat de raadsleden nogmaals extra in beeld hebben hoeveel waarde wij hechten aan dit onderwerp. Wij hebben daarom een brief opgesteld om raadsleden op te roepen deze plannen nog ambitieuzer te laten zijn.

De werkgroep vraagt in de voorbeeldbrief  om middels een motie ervoor te zorgen dat de wethouder Choho binnen een jaar met een concreet plan komt opdat in 2025 de zero-emissie van bestelbusjes een feit zal zijn. Nu al is 85% van het vrachtverkeer bestelbus (gegevens Amsterdam/HVA) en komt 40% van de uitstoot van CO2 (en daarmee fijnstof) in de stad van deze bestelbusjes. Dit zal alleen maar enorm toenemen de komende jaren als er niet snel maatregelen worden genomen om het aantal bestelbusjes te verminderen en ervoor te zorgen dat de busjes emissie-vrij zijn.

De werkgroep vraagt u om deze brief per mail toe te sturen aan uw raadslid,  waarmee u al dan niet al connecties heeft, bijvoorbeeld u heeft op haar/hem gestemd (en vul dat dan aan in uw verzoek) en daar waar u kansen zien om dit op de agenda te krijgen.

Onderstaand vindt u in de download het voorbeeld voor deze mail en in de link de e-mailadressen van alle raadsleden. Gebruik de brief, vul aan waar nodig en zorg dat dit bij zoveel mogelijk raadsleden onder de aandacht komt!

Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen

16 juni 2016

Druk bezocht

STADonderDAK -mengvorm wonen werken Presentatie

PWIA – Akropolis bv gedwongen to beperken 55 of 65+. Liever gemengd. Presentatie

Piet Seijsener namens de werkgroep ouderen wonen Nieuwmarkt/Groot Waterloo die al jaren bestaat, o.a. over “de uitwerking van de samenwerkingsafspraken over wonen voor  met name  de ouderen en kwetsbaren”. Boeiend betoog over goede ontwikkelingen, maar toch zeker de teleurstellingen. Walenburg, de Pentagon lift etc

Tonny van Velsen –  Sociaal vastgoed ook al door anderen aangestipt Prinsengracht ziekenhuis en nog het eenenander. De samenwerkingsafspraken enz.

Sint Jacob – Ivens net te laat aangetreden om dat te voorkomen. Heel vaak verantwoordelijkheid stadsdelen. Dan moet er wel een heel uitzonderlijk zware reden zijn om in te grijpen.

 

 

Procedure vergunning ; zo niet!

16 juni 2016

H88

De vergunning voor een terras aan de overkant van het pand kan niet volgens de eigen regels van de gemeente. Daarom maakten eind december 2015 vele bewoners aangevoerd door hun advocaat, bezwaar tegen die vergunning. Ook Buurt 7 van het wijkcentrum. Wat daarna volgt doet huiveren waar het bij de “gunning” in naam van de stad nog meer mis gaat, zonder dat bewoners het in de gaten hebben.

In hartje centrum in de westelijk grachten gordel heeft de gemeente een vergunning voor een terrasuitbreiding gegund. De aanvraag voor de uitbreiding van het terras was gepubliceerd en bestond uit niet meer dan een mail met een tekening waar. De vergunning blijkt in strijd met het terrassenbeleid 2011, omdat de horecazaak niet op de begane grond zit en daarom recht tegenover het pand geen terras is toegestaan. Daar maakten bewoners van Buurt 7 bezwaar tegen.

Tijdens de hoorzitting in februari van dit jaar over het bezwaar kwam ter sprake dat de vergunning van het terras ook bedoeld was voor een uitbreiding van 279 m2 horecaruimte in de tuin. Dat bleek dus niet eens uit de aanvraag. Zelfs de bezwaarcommissie was verrast en schorste de hoorzitting.

Herpublicatie en nieuwe bezwaren
De gemeente ging tot herpublicatie van de aanvraag over, met hetzelfde en enige stuk: de e-mail van de aanvraag met terrastekening. Omwonenden maakten alsnog bezwaar o.a. tegen de omvang van de interne uitbreiding (verdrievoudiging) en de vrees voor grote groepen toeristen die bediend konden worden. De bezwaren namens het wijkcentrum werden ook aangevuld. Daarbij werden nogal grote woorden gebruikt als misleiding, de schijn de uitbreiding van 279 m2 horeca perse buiten de openbaarheid houden,  de vereiste transparantie niet in acht genomen en het fairplay-beginsel geschonden.

Vervolg hoorzitting
Medio juni was het vervolg van de hoorzitting. De eigenaar vond dat hij een vergunning had, deed zelfs een beroep  op rechtskracht (binnen 6 weken geen bezwaar….) en meldde eenvoudig dat hij dus mocht doen wat hij deed. De ambtenaar verontschuldigde zich voor het niet publiceren van de uitbreiding van 279 m2 horecaruimte in de tuin, maar vond wel dat alles in orde was. Want samen met de ondernemer was al eerder besloten dat in een hernieuwde omgevingsvergunning van 30 maart 2015 het gehele (tuin) gebied tot horeca werd aangewezen…….

Wederom bezwaar
Tegen die omgevingsvergunning uit 2015 heeft de werkgroep keurtuinen van het wijkcentrum alsnog bezwaar gemaakt. Ook in die gunningsprocedure blijkt niet die transparantie in acht te zijn genomen die je van de gemeente verwacht. Want op geen enkele wijze is uit die bekendmaking in 2015 af te leiden dat sprake zou zijn van een uitbreiding van de horecafunctie. Er valt slechts te lezen dat het gaat om een interne wijziging met behoud daarvan tot horecafunctie. Die uitbreiding van de horecafunctie is zelfs in strijd met het bestemmingsplan Westelijke binnenstad, het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel. Wordt vervolgd dus.

Meld klachten
Ook ging het in de hoorzitting over klachten tegen de onderneming (o.a. geluidsoverlast). Dat zou de gemeente helpen om het verlengen van een vergunning te weigeren. De gemeente had echter nergens klachten geregistreerd. Bewoners vonden dat onterecht, want zij hadden toch echt om handhaving gevraagd, ’s nacht, maar op het moment dat de handhavers veel later langs kwamen constateerden ze natuurlijk niks. Ook hadden bewoners geklaagd bij de ondernemer, maar die deed er niks op uit.

Tip: Vraag altijd om handhaving. Bel 14020 en laat u niet afschuiven, neem dus geen contact op met de veroorzaker en dring bij de gemeente aan op registratie, of doe het handhavingsverzoek zelf via internet (klik hier). N.B. Het indienen van klachten zelf goed noteren en bijhouden!

Plan voor Valkenburger- en Weesperstraat

3 juni 2016

filter3

Vanwege de slechte luchtkwaliteit, zichtbaar gemaakt door het meetpunt Valkenburgerstraat, hebben buurtbewoners een plan gemaakt voor de verbetering van het leefklimaat op het traject Weesperstraat – Mr. Visserplein – Valkenburgerstraat. Met dat buurtplan benaderden ze de Academie van Bouwkunst. Die liet studenten meedenken over een visie en verbeteren van de leefbaarheid van het gebied. De uitwerking van dat plan werd op 3 juni in Café Filter, aan de Valkenburgerstraat 124, gepresenteerd.

Bewonersvraag
De vraag van bewoners voor verbetering van het leefklimaat op de stedelijke stadsas Weesperstraat – Valkenburgerstraat, grofweg begrensd door het Weesperplein, de IJtunnel, Plantage Muidergracht en de Amstel, sluit goed aan bij de ambitie van de Academie. Eind maart is daarom landschapsarchitect en docente aan de Academie van Bouwkunst Philomene van der Vliet (www.boomlandscape.nl) samen met de eerstejaars studenten Stedenbouw & Landschapsarchitectuur aan de slag gegaan.

De studenten ontwikkelen vanuit een gedegen analyse van de locatie een inspirerende visie op bovengenoemde stadsas. Elementen die in hun plannen een rol spelen zijn: inrichting, verbinding met bestaande buurten en buurtinitiatieven, vergroening, luchtkwaliteit en verkeer. Vooral meer groen, meer leefruimte en minder auto’s zijn de  kenmerken van de plannen die (internationale) studenten ontwikkelden. Iedere student kwam met zijn eigen ideeën.

 

Andrej Badin  verhuisde zeven maanden geleden verhuisde van Slowakije naar Amsterdam. Met zijn project Voyeurism breekt hij de muren open die de (binnen)tuinen van de bewoners aan de Weesperstraat verbergen.
Robert Younger (The Flat street)
Manon den Duyn wil door bomen, geveltuinen en verticale beplanting, de fijnstof uit de lucht halen (Filter now)
Leslie Moma maakte bij de bewoners toch nog veel los door haar pleit dat de buurt het beste geholpen is door al het doorgaande verkeer via een nieuw te bouwen tunnel naar de Wibaut­straat te leiden (Bossingel).
James Heus (The Green Mile)
Hester Koelman kwam met straatmeubilair waarin meelwormen het groene afval van de buurtbewoners veranderen in mest. Die mest wordt gebruikt in nieuw aan te leggen tuinen voor groenten, die door hotels in buurt aan hun gasten kunnen worden geserveerd(Er groeit weer gras in de Weesperstraat).

De stad Amsterdam vormt zo voor de studenten en docenten van de Academie van Bouwkunst een permanent lab voor hun ontwerpopgaven. In deze studieopdracht werd samengewerkt met buurtbewoners van de Valkenburgerstraat.

Nieuw evenementenbeleid

30 mei 2016

evenement

 

De notitie  Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid van burgemeester van der Laan is vastgesteld in de Raad. Die notitie vormt de aanzet tot een nieuw te ontwikkelen stedelijk evenementenbeleid ingaande per 2017.

De notitie heeft ten doel om te komen tot een duidelijker afwegingskader, waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en die duidelijke randvoorwaarden stelt. Zo is voorafgaand aan een evenement voor iedereen – organisator, burger en bezoeker – duidelijk wat kan en wat niet kan. Deze helderheid moet leiden tot een dialoog tussen belanghebbenden, die gaat over de uitwerking van de vereiste maatregelen en niet over de vraag of een maatregel vereist is – met
alle (juridische)conflicten van dien.

Aanleiding
Evenementen horen bij de stad en maken de stad voor veel bewoners en bezoekers aantrekkelijk. Maar ze leiden ook tot overlast. De afgelopen periode is in de stad en in raadsvergaderingen in toenemende mate aandacht voor evenementen en de overlast gevende gevolgen daarvan. Bewoners verenigen zich en laten meer van zich horen. Organisatoren steken veel energie in pogingen om de overlast te verminderen, maar hebben behoefte aan eenduidige stedelijke kaders

In de notitie wordt verwezen naar een gesprek op 3 februari 2016 met de burgemeester, wethouders Ollongren en Choho en diverse belanghebbende organisatoren en
bewoners(verenigingen). Echter die (bewoners)vereniging  bleek de VVAB te zijn, waarvan ook ondernemers lid zijn. Met de echte bewonersvertegenwoordigingen moeten dus nog aan het woord komen. Wordt vervolgd.

Lees hier: het persbericht van de gemeente

Inspraakgelegenheid de komende twee weken

28 mei 2016
Gemeente_AmsterdamEr staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten consequenties hebben. Zo is er een nieuwe locatie voor het Holocaust Namenmonument gevonden: Weesperstraat tegenover de studentenflat! Gaat er een (ongewenste) pilot fietsstraat Sarphatistraat van start, staat de inrichting van de Plantage Middenlaan bij de ingekomen stukken en is er een nieuw plan op het Oosterdokseiland. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Nieuwe organisatie voor goed Openbaar Vervoer in Amsterdam

27 mei 2016

Beste vrienden/vriendinnen van goed openbaar vervoer in Amsterdam,

Het Parool berichtte op 18 mei jl. over de plannen van het GVB voor een drastische wijziging van het Amsterdamse OV-net wanneer de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen wordt (oktober 2017).
Wanneer deze plannen realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:
– Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
– Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
– Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
– Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
– In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
– Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn.

De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen.
Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV.
Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt.

Er is dus nog voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden.
Daarvoor is in ieder geval nodig veel mediapubliciteit en een krachtige lobby naar de politiek.
Het ontbreekt echter aan een OV-organisatie in Amsterdam die op stedelijk niveau actief is en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om enerzijds een mediaoffensief te voeren en anderzijds een goed georganiseerde lobby naar de politiek te organiseren.
Daarom is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht.
Er bestaan veel organisaties in Amsterdam zoals wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
Wanneer de deskundigheid uit deze organisaties wordt gebundeld, kan een nieuwe organisatie ontstaan die op stedelijk niveau beleid kan voeren ten einde goed openbaar vervoer in Amsterdam en zijn regio te realiseren c.q. te voorkomen dat het fijnmazige OV-net wordt afgebroken.
Er bestaat een Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn.
Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie.
De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV.
De bedoeling is dat de stichting langjarig bestaat en veel invloed krijgt op het beleid inzake openbaar vervoer.
Ik ben nog bestuurslid van deze stichting.
Om de organisatie te laten functioneren zal z.s.m. een bestuur gevormd moeten worden bestaande uit 5 -7 personen.
Verder zou de organisatie zo veel mogelijk donateurs en sympathisanten moeten krijgen.
Uit de middelen van Vereniging De Bovengrondse (de organisatie die jarenlang verzet heeft gevoerd tegen de Noord-Zuidlijn) komt een bedrag beschikbaar voor de Stichting VOV voor o.a. het opzetten van een website.

Ik heb aan U allen de volgende vragen:

1) Bent U bereid in het bestuur van de Stichting VOV een functie te vervullen?
Enige kennis van openbaar vervoer is wenselijk. Het is niet noodzakelijk een expert te zijn.

2) Bent U bereid ondersteunende activiteiten in Stichting VOV te ontplooien?

3) Wilt U donateur of sympathisant van de Stichting VOV worden?

4) Wilt U deze e-mail doorsturen aan de leden c.q. de achterban van uw organisatie en verder verspreiden binnen uw netwerken?

Met vriendelijke groet,

Victor van Lamoen
Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang
Telefoon: 020-6752449 of 06-48004008
E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

Buurtenoverleg Autoluw 2

27 mei 2016

Autovrij600

December vorig jaar was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amsterdam autoluw. Op 23 juni om 20.00 uur vindt het vervolg plaats met nu aandacht voor oplossingen om de binnenstad autoluwer te krijgen.
Zo is Walther Ploos van Amstel uitgenodigd om te spreken over oplossingen voor distributie in de stad. Ook zijn er sprekers die aandacht vragen voor het Openbaar Vervoer  en de verkeersmaatregelen tegen doorgaand verkeer (bv bij Muntplein) en zal Milieudefensie oplossingen delen fietsen (afdwingen handhaving)

(Sarphatifietsstraat, Nieuwe Route Touringcars).

 

Nieuw beleid voor leegstand woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak

26 mei 2016

tehuur600Het college van B&W heeft op 26 april 2016 het voorstel concept-beleid rondom leegstand van alle woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn (door het indienen van een zienswijze) duurt t/m 13 juni 2016. Hulp nodig bij het formuleren van een zienswijze? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het beleid bevat regels ten aanzien van het bestrijden van leegstand van woonruimten en kantoren in Amsterdam. Het beleid wordt verwerkt in de nieuwe gemeentelijke Leegstandsverordening Amsterdam per 1 oktober 2016. Het college wil vooral woningleegstand bestrijden vanwege de schaarste, maar ook  kantoorleegstand vanwege het aanhoudende overschot. Voordeel is dat de leegstand van alle zelfstandige woningen kan worden bestreden en niet alleen van het sociale segment. De werkingsgebieden omvatten dan alle zelfstandige woningen respectievelijk alle kantoren vanaf 5.000 m² en de kantoren in de gebieden RID, Teleport en Amstel III.Ter inzage
De conceptteksten van het nieuwe beleid en de nieuwe verordening liggen ter inzage bij het stadsloket in het stadhuis , Amstel 1 en zijn te downloaden.


Zienswijze

Ingezetenen van de gemeente Amsterdam en anderen die belanghebbenden zijn, kunnen een schriftelijke zienswijze op de conceptteksten geven. Stuur uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens naar inspraakleegstand@amsterdam.nl of stuur uw reactie naar:

Inspraak leegstandsbeleid, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Uw zienswijze dient uiterlijk 13 juni 2016 binnen te zijn. Zienswijzen die na deze datum binnenkomen, worden niet behandeld.
Bron: amsterdam.nl

Plan Valkenburgerstraat

24 mei 2016

Vanwege de slechte luchtkwaliteit, zichtbaar g…

Kom ook:

3 mei 2016

SchoneluchtAmsterdam1

Verhuisplannen

30 april 2016

oudestadt650

Na zo’n 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt op zoek naar een nieuw onderkomen.

7 mei geveltuinendag

30 april 2016

gevelOp het J.W. Siebbeleshof, wordt zaterdag 7 mei van 11 tot 16 uur voor de 10e keer een Geveltuinendag gehouden.

Er wordt informatie gegeven over aanleg en onderhoud van geveltuinen. Ook worden planten voor balkon, dakterras en stoep verkocht. Kinderen kunnen er bloemschikken voor Moederdag en knutselen. De dag wordt opgeluisterd door Draaiorgel De Hofmeester en andere buurtoptredens.

De werkgroep geveltuinendag zoekt versterking
Doet u mee aan de (voorbereidingen van) de tiende geveltuinendag? Laat het weten aan Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl, 020-626 40 02.

Rustpunt Oude Kerk

22 april 2016

koor

 

Wijkraad op 25 april

14 april 2016

De leden van de wijkraad d’ Oude Stadt komen b…

Gemeente wil officieuze brugnamen niet langer gebruiken

11 april 2016

Sommige bruggen in Amsterdam hebben al jar…

Enquête over politie en de veiligheidsperceptie

6 april 2016

politieLaurens Zeeman is bezig met een bachelorscriptie van de opleiding Algemeen Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt de samenhang tussen veiligheidsperceptie in de buurt en vertrouwen in de politie. Zijn onderzoek richt zich op de wijken Amsterdam Zuid, Oud-West en het centrum.

Hij heeft ons gevraagd om zijn vragenlijst te verspreiden door het Wijkcentrum, zodat de respondentengroep gevarieerder wordt en er kan een duidelijker beeld gevormd worden over de veiligheidsperceptie en vertrouwen in de politie in onze wijken.

De vragenlijst bestaat voornamelijk uit stellingen waarbij er verschillende antwoordopties mogelijk zijn van “helemaal mee oneens tot helemaal mee eens”. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden, het gaat om uw mening, goede of fouten antwoorden bestaan dan ook niet. Laurens verzoekt u de vragenlijst van begin tot eind volledig in te vullen. De vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Het onderzoek is volledig anoniem en u bent vrij om ten alle tijde de vragenlijst af te breken.

Gaar hier naar de vragenlijst

Denk mee over de circulaire economie

1 april 2016

In een ‘circulaire economie’ worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. De energie die voor productie en logistiek gebruikt wordt is duurzaam opgewekt, denk aan zonne- en windenergie.

 

De gemeente Amsterdam heeft een stevige basis gelegd voor het realiseren van een circulaire economie door onderzoek te laten doen naar de materiaal- en grondstofstromen in stad en regio. Hieruit blijkt dat er veel kansen, financiële winst en werkgelegenheid, liggen voor de stad en het bedrijfsleven. Voornamelijk in de bouwsector en door gebruik van organische grondstoffen. Meer over het onderzoek.
Doe mee, denk mee!
De gemeente faciliteert een circulaire economie graag zo goed mogelijk. Daarom wil zij weten welke ideeën en initiatieven, groot of klein, u (bewoners en ondernemers in stad en regio) heeft. Ook wil de gemeente weten welke kansen en belemmeringen er zijn. Laat het ons weten. Heeft u het onderzoek van de gemeente Amsterdam gelezen? Daarover verneemt de gemeente ook graag uw reactie. Op basis van de reacties bepaalt de gemeente wat er vanuit de overheid nodig is om de overgang naar een Circulaire Economie te ondersteunen.

Koningsdag 2016; Zelf evenementengeluid meten!

1 april 2016
watervisie2040Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast op Koningsdag en bij andere evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is, om te beginnen op Koningsdag.
Koningsdag 2015. Ook gezellige drukte loopt soms tegen zijn grenzen aan.

Iedereen die in het bezit is van een smartphone kan zo’n meting doen. In het navolgende wordt u per stap uitgelegd hoe daarbij te werk moet worden gegaan. Eerst wordt aangegeven hoe u erachter kunt komen of er op Koningsdag bij u in de buurt een evenement zal plaatsvinden (par. 1), daarna volgen meetinstructies (par. 2 t/m 4) en tot besluit wordt in het kort iets meegedeeld over de beleidsachtergronden.

De actie op Koningsdag 2016 heeft in eerste instantie als doel een overzicht te krijgen van de geluidssterkte die van buiten doordringt tot binnen uw woning. Het uitgangspunt is dat bewoners tijdens een evenement met gesloten ramen en deuren zonder stemverheffing een gesprek moeten kunnen voeren of rustig naar zelf gekozen muziek moeten kunnen luisteren. Daarnaast is het de bedoeling inzicht te krijgen in de geluidsisolatie van woninggevels. De VVAB zal er op basis van de verzamelde meetgegevens bij de gemeente op aandringen de geluidsnormen tot een aanvaardbaar niveau te verlagen en wat dat betreft niet langer gevolg te geven aan de wensen van de evenementenbazen.

1. Evenementen in uw buurt

Om er achter te komen welke evenementen er op Koningsdag in uw buurt zullen plaatsvinden gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar de site van de Gemeente Amsterdam.
 2. Typ in het zoekvakje rechtsboven het woord Bekendmakingen
 3. Klik op het scherm dat dan verschijnt bovenaan op Bekendmakingen
 4. Klik in het dan volgende menu op het vakje Vergunningen, links boven
 5. Typ in het zoekvakje de woorden evenementen Koningsdag in, waarna de lijst met aanvragen en verleende vergunningen verschijnt. U kunt ook meer specifieke informatie opvragen, door in het zoekvakje de naam van uw straat er bij te zetten (bijv. evenementen Koningsdag Keizersgracht) of door Koningsnacht te typen in plaats van Koningsdag.

Een aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u inzien via een telefoontje naar 14020. In de aanvragen is vermeld welke versterkte muziek men wil laten horen en tot welke sterkte. Op Koningsdag wordt in de vergunningen op alle locaties dezelfde geluidssterkte toegestaan (zie par. 5). De verleende vergunning wordt ook gepubliceerd. U kunt die inzien via 14020 en heeft normaliter 6 weken de gelegenheid bezwaar te maken. Voor Koningsdag 2016 zal het echter bijna altijd te laat zijn om dat nog te kunnen doen.

Bij ervaren overlast kunt u altijd klagen via 14020, ook als u zelf geen metingen heeft gedaan. Hebt u metingen beschikbaar, binnen en/of buiten, dan kunt u de gevonden waarden doorgeven. De inspectie kan altijd achteraf uw meetinstrument ijken.

2. Zelf binnengeluid meten op Koningsdag 2016

Hierna wordt in 10 punten uitgelegd hoe u te werk moet gaan bij het meten van de geluidsoverlast op Koningsdag. Om de benodigde App goed in de vingers te krijgen is het aan te bevelen om van te voren enkele proefmetingen te doen, waarvoor u van onderstaand menu alleen de eerste 7 punten hoeft af te werken.
Onderstaande handleiding geldt voor bezitters van een IPhone, Ipad of Ipod. Voor andere smartphones kunt u in de appstore voor dit doel bruikbare apps opzoeken.

 1. Figuur 1. Na installatie van de app dBMusic verschijnt het icoontje 4e rij onderaan rechts. Figuur 2. Microfoon van u af; er wordt nog niet gemeten. Links dBA (het hele geluidsspectrum) en rechts dBC (het accent op bastonen)

  Om te beginnen installeert u de gratis app dBMusic, die werkt op IPhone, IPad of IPod. Desgewenst kunt u ook met een andere app werken, of de metingen op een andere manier uitvoeren dan hierna omschreven. Als u de app dBMUsic gebruikt verschijnt op uw scherm het icoontje van die app. In figuur 1 staat dat in de 4e rij, de tweede van links. Bij u kan dat op een andere plek staan.

 2. Klik het icoontje dBMusic. Er verschijnt een figuur met twee pijltjes; die geven aan dat U de smartphone moet omdraaien, opdat de microfoon van U af komt te staan. U kijkt dus in de richting van het geluid met de microfoon van U af.
 3. Na enkele seconden verschijnt figuur 2. U ziet twee cirkels iets boven het midden, de geluidssterkte weergeven in dBA (het hele geluidsspectrum) en dBC speciaal bastonen). Die waarden staan nu op nul, want u meet nog niet.
 4. Houd de smartphone op borsthoogte, ongeveer 1.50 meter vanaf de grond. Zorg er voor dat alle ramen en deuren dicht zijn.
 5. Zet op Koningsdag eigen muziek, TV, CD’s enz. uit. Voor proefmetingen kunt u eigen muziek hard aanzetten.
 6. Begin de meting door te klikken op de cirkel links onderaan in figuur 2. De seconde-aanwijzer gaat lopen (00.01 enz.).
 7. Figuur 3. Het gemiddelde van een meting van 1 minuut. Tijdens de meting wordt het blauwe deel groter en kleiner. Figuur 4. Dit beeld verschijnt als u in figuur 3 de meting opslaat.
  Figuur 5. De door u opgeslagen meting. U ziet de geluiddsterkte in dBA tijdens de meting. De app interpreteert dit als ‘restaurant’, d.w.z. het geluidsniveau in een restaurant.

  Stop de meting na 60 seconden door te klikken op het vierkant, onderaan 2e van links in figuur 2; als er iets is fout gegaan kunt u resetten met het derde symbool linksonder; daarna opnieuw beginnen.
  In figuur 3 ziet u het resultaat van een meting. Het duurde een minuut (01.00). Zoals u ziet in figuur 3 interpreteert de app dit geluidsniveau als de omgeving van een club. Uw resultaat kan natuurlijk anders zijn.

 8. In de proefmeting drukt u op return om opnieuw te beginnen, bij de echte meting klikt u op het boeksymbool links boven in figuur 4. Er verschijnt een lijstje met uw metingen. De meest recente meting staat onderaan. Verifieer of de omschrijving klopt en klik die aan. U ziet de geluidsbelasting in dBA en het verloop in de tijd, zoals in figuur 5. U klikt op het briefsymbool links, op één na bovenste knop in figuur 5 en kunt uw metingen opsturen. Als proef adresseert u aan zichzelf. U ontvangt de metingen als zip bestand en de gemiddelden, aangegeven in dBA en dBC. Het bestand is op de meeste computers te openen en dan verschijnt een Excel-lijst met de metingen.
 9. U slaat de meting op via het icoontje helemaal rechts onderaan in figuur 3. U geeft voor deze actie achtereenvolgens: postcode, adres inclusief verdieping en tenslotte soort smartphone vanwege calibratie, bijv. IPhone6. Datum en tijd worden vanzelf opgenomen.
 10. Aan het einde van de dag klikt u het boeksymbool links boven figuur 4; de meest recente metingen staan onderaan. Verifieer of de omschrijving klopt (postcode etc) en klik die aan; u klikt op de briefcode en kunt uw metingen, afhankelijk van uw eigen postcode, opsturen aan 1011vvab@xs4all.nl, 1012vvab@xs4all.nl, 1013vvab@xs4all.nl, 1014vvab@xs4all.nl, 1015vvab@xs4all.nl, 1016vvab@xs4all.nl, 1017vvab@xs4all.nl, 1018vvab@xs4all.nl, 1019vvab@xs4all.nl.
  Desgewenst kunt u uw meetresultaten ook verzenden met gebruikmaking van het invulformulier (zie beneden).
3. Zelf buitengeluid meten op Koningsdag

Om de geluidsisolatie van uw gevel vast te stellen is behalve een binnenmeting ook een buitenmeting nodig. Het verschil tussen beide uitkomsten geeft de geluidsisolatie weer, ofwel het aantal decibels dat door uw gevel wordt tegengehouden. Buitenmetingen zijn vanzelfsprekend alleen mogelijk voor bewoners van huizen op de begane grond of van huizen met een balkon of loggia aan de straatzijde.
Het gaat als volgt in zijn werk. U voert op een druk moment, bijv. om 16 uur, twee metingen uit, namelijk eerst binnen (1 meter van het raam naar buiten gericht) en meteen daarna buiten (bij de gevel op borsthoogte van het huis af gericht). Door beide meetresultaten van elkaar af te trekken vindt u de geluidweerstand van uw woninggevel in dBA en dBC. Meestal zal de weerstand voor dBC (lage tonen) 10 á 15 dB lager zijn dan voor dBA.
Ter controle kunt u deze twee metingen nogmaals uitvoeren.
U wordt verzocht ook deze meetresultaten naar de VVAB op te sturen, samen met uw huisadres, verdieping, soort smartphone, binnen resp. buiten en de geschatte afstand tot de geluidsbron. U kunt uw meetresultaten weer naar de VVAB verzenden zoals hierboven aangegeven.

4. Invulformulier

Als u er voor kiest uw gegevens naar de VVAB te zenden met gebruikmaking van onderstaand formulier gaat u als volgt te werk:

 • U noteert uw meetresultaten en overige gegevens in de daartoe bestemde vakjes van het formulier.
 • U kopieert het ingevulde formulier en zendt het per mail naar het hierboven genoemde emailadres, óf u print het ingevulde formulier en zendt het per post naar het secretariaat van de VVAB: Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam.

[Formulier] (PDF-bestand)

[Theoretische achtergrond] (bedoeld voor diegenen die daar meer van willen weten)
(HB, 1/4/2016)

Verkeersmaatregelen Munt

31 maart 2016

De verslagen van de consultatiebijeenkomsten op 8 en 11 februari 2016 zijn beschikbaar. De planning van de besluitvorming is bekendgemaakt en ook de data voor inspraakmogelijkheden. Een routeplanner is ontwikkeld om de effecten

Verslagen
De voorgenomen verkeersmaatregelen en de verschillende uitwerkingsvarianten zijn besproken tijdens consultatiebijeenkomsten op 8 en 11 februari in de Boekmanzaal van de Stopera. Bekijk het verslag van de bijeenkomsten op 8 en 11 februari 2016.

Voor de bewoners/ondernemers zijn op 3 en 4 februari consultatieavonden georganiseerd vanwege de specifieke gevolgen voor deze locaties. Bij Amstel 2-200 ging het over details van het nieuwe wegprofiel en bij Herengracht 371-435/Singel 412-468 en Beulingstraat ging het om de bereikbaarheid van dit gebied. Ook van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt:

Planning bestuurlijke besluitvorming
De voorgenomen maatregelen en de diverse mogelijkheden van uitwerking zijn in het consultatietraject voorgelegd aan stakeholders en belanghebbenden. De consultatie heeft geleid tot een aantal wijzigingen bij de planuitwerking. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd die aangeven dat er geen beletsel is om het plan uit te voeren. Het voorstel gaat nu de bestuurlijke besluitvorming in. De bestuurlijke besluitvorming kent de volgende stappen:

 • 12 april (20.00 uur) Algemeen Bestuur Stadsdeel Centrum (meningsvormend);
 • 19 april (20.00 uur) Algemeen Bestuur Stadsdeel Centrum (adviserend);
 • 17 mei: College van B&W;
 • 8 juni: Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid;
 • 22 juni: Gemeenteraad.

Inspraakmogelijkheden
U heeft tijdens de bestuurlijke besluitvorming inspraakmogelijkheden:

 • 12 april bij het AB stadsdeel Centrum

Uw aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering binnen zijn en u ontvangt een bevestiging. U heeft in principe maximaal twee of drie minuten (afhankelijk van de hoeveelheid insprekers) de tijd om uw verhaal te doen. Bekijk meer informatie.

 • 8 juni: bij de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

U moet  zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. U kunt zich aanmelden via dit formulier. Let op: soms bestaat een vergadering uit twee delen (ochtend, middag of avond). Meldt u zich dan aan uiterlijk 24 uur voor begin van het eerste deel.

De stukken die ter besluitvorming worden voorgelegd, kunt u vanaf 5 april 2016 vinden op de website : www.amsterdam.nl/munt


Een routeplanner
Met de routeplanner op de website www.amsterdam.nl/munt kunt u zien wat de maatregelen betekenen voor uw route van en naar Muntplein en omgeving. De route die de routeplanner geeft  is conform het (nog niet door de gemeenteraad vastgestelde) plan Verkeersmaatregelen Omgeving Munt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad 22 juni 2016 een besluit over de maatregelen.

route

Hoe werkt de routeplanner?

 1. Kies een startpunt door op de kaart te klikken.
 2. Kies een eindpunt door elders op de kaart te klikken.
 3. De routeplanner berekent nu een route en toont deze op de kaart. Kies “Toeleveranciers” linksboven op de kaart om een route te plannen voor een toeleverancier.
 4. Sleep het startpunt en/of eindpunt. Een nieuwe route wordt direct getoond.

Herdenking op de Nieuwmarkt

30 maart 2016

Op 12 april om 10.45 uur bij de Flesseman op de Nieuwmarkt worden de kinderen uit de buurt herdacht die in de oorlog zijn omgekomen. De achtste-groepers van de Antoniusschool en De Witte Olifant komen dan bij elkaar bij ouderencentrum de Flesseman om de herinnering levend te houden aan de vier kinderen die op en rond de Nieuwmarkt door de Duitsers zijn doodgeschoten en aan de joodse kinderen die zijn weggevoerd.
De herdenking vindt plaats op 12 april om 10.45 uur (inloop vanaf 10.30). Sonja Meijer, nicht van Annie Meijer, een van de vier omgekomen kinderen, zal vertellen over Annies korte leven, over haar dood en wat die teweegbracht. Daarna lezen leerlingen gedichten voor die ze zelf hebben gemaakt. De herdenking wordt afgesloten bij de plaquette naast de ingang van de Flesseman, waar bloemen worden gelegd en de kinderen het fluistergedicht over de vrijheid laten horen.

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

30-3-2016 12-05-55

 

Zelf meten

30 maart 2016

waagWoensdagavond 30 maart vond de kick-off bijeenkomst van Urban AirQ plaats in de Waag. Een bezorgde maar zeer enthousiaste groep buurtbewoners ontmoette experts van het LongFonds, RIVM, Universiteit Wageningen en het KNMI.

De komende maanden zullen we buurtbewoners van de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en omliggende straten en wijken in contact brengen met technologie, experts en zelf metingen laten doen om de kwaliteit van de leefomgeving in kaart te brengen!

De avond begon met een introductie van Frank Kresin van Waag Society. Hij introduceerde de aanwezige met het begrip ‘smart citizens’ en schetste de context van het project. Hierna volgde aantal presentaties en verhalen over voorgaande metingen van luchtkwaliteit. Zo legde Hester Volten van het RIVM uit, wat er bij het ISPEX project werd gemeten en hoe de gegevens verzameld werden. Het LongFonds duidde wat de gevaren zijn van slechte luchtkwaliteit voor zowel zieke als gezonde mensen. Gijs Boerwinkel, Ivonne Jansen-Dings en Christine van der Horn, van Waag Society bespraken de praktische kanten van het project.

Vervolgens kwamen de buurtbewoners aan het woord en uitte hun zorgen en vragen. Hierin stelde de deelnemers zich voor en maakt duidelijk met welke intenties ze meedoen aan Urban AirQ. Wat overheerste was het enthousiasme waarmee buurtbewoners dit project benaderen. Sommige teleurgesteld in de gemeente andere nieuwsgierig hoe hun straat ervoor staat. Bij iedereen was het duidelijk dat ze de handen uit de mouwen willen steken en zelf aan het meten zullen gaan. Uiteindelijk leidde dit tot een aantal zeer concrete vragen vanuit de buurtbewoners. Deze vragen zullen als startpunt gaan fungeren bij de metingen die we de komende tijd gaan uitvoeren.

Concrete vragen/suggesties voor metingen: 
 • Correleren van roet-meting en/of fijnstof aan verkeersmetingen (doorstroming) die in het najaar gedaan gaan worden.
 • Wat zou de invloed zijn van het groen op de luchtkwaliteit? (RIVM: heeft zin, maar niet voor de luchtkwaliteit – kan zelfs nadelig zijn)
 • Er worden normen gesteld in A’dam & het land; worden die overschreden en zo ja waar?
 • Hoe verspreidt luchtvervuiling zich? Kun je vaststellen op de Wibautstraat hoe dat zit? Is er sprake van een schoorsteeneffect?
 • Wat zou bij bepaalde locaties de vervuiling kunnen zijn (bv OLVG) / bronnen van vervuiling?
 • Wibautstraat & Weesperstraat: zijn er concentraties vervuilde lucht bij stoplichten?
 • Rondom de Munt onderzoeken (bijvoorbeeld: wat is het effect van rondvaartboten?)
 • Wat zijn de verschillen tussen voor- en achterkant van de woning & hoe speelt de hoogte mee?
 • Geluidmetingen van het verkeer (ook ’s nachts)

Agenda

Er zijn een aantal wijzigingen in de data doorgevoerd, dus zet ze snel in je agenda en mis niets!

13 april – 2e bijeenkomst
Locatie : de Waag 19:30
Op deze 2e bijeenkomst zijn we al een stapje verder. Hier kunnen we de wensen en projectplannen koppelen aan beschikbare sensors. Wie gaat wat meten? Met welke sensoren? Welke plekken zullen we gebruiken in onze metingen? Hoe gaan we onze data combineren? Dit zijn vragen die tijdens deze bijeenkomst aan bod zullen komen.

23 april – 30 april installatie week
Dit is de week waarin we zullen helpen met het installeren van sensoren en zorgen dat alles werkt.

1 mei – 9 mei controleren & testen
Dit zijn weken waarin we checken of sensoren echt werken & of de data goed en wel op het platform komt.

9 mei – 10 juni meetmaand
In deze maand zullen de metingen plaats vinden, zal data worden verzameld en gekeken worden naar eerste uitslagen.

Eerdere voorbeelden van projecten rond luchtkwaliteit:
 • Milieudefensie bracht rochelroutes in kaart in Amsterdam
 •  o.a. het RIVM & KNMI ontwikkelden een opzetstukje iSPEX voor je smartphone die luchtkwaliteit meet
 • Public Lab houdt zich bezig met de omgeving in kaart brengen
 • Smart Citizens platform levert open source technologie om te je omgeving te meten (lucht, geluid etc.)
 • Gent & Antwerpen hingen witte lakens op, om fijnstof in de straat aan te tonen.
 • In Antwerpen gebruikten ze aardbeienplantjes om fijnstof te meten.
 • Kunstenaar van Cascoland deden proefjes met kamerplanten en testten de zuiverende werking hiervan voor luchtkwaliteit binnenshuis.

Maak jij je ook zorgen over de luchtkwaliteit in jouw buurt en wil je ook meedoen? De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden maar opgeven kan nog tot en met 13 april.

Op 13 april zullen we vanaf 19:30 in de Waag concrete plannen maken over de invulling van de meetmaand!  Doe mee en schrijf je in!
Bron: https://valkenburgerstraat.wordpress.com/2016/03/30/zelf-meten/

Buurtenquête 2016

30 maart 2016

In april van dit jaar houdt het stadsdeel centrum weer online de buurtenquête. Doe mee!

 

Alle ervaringen, meningen en suggesties zorgen samen voor een goed beeld van wat er leeft in uw buurt. Ook als het gaat om ogenschijnlijk kleine zaken.  De resultaten verwerkt het stadsdeel in de gebiedsplannen voor 2017. Lees hier verder……

Jo Cadeaulezing over Jeroen Bosch

29 maart 2016

hel600

Op 17 april, van 15.30 -17.30 uur, vindt in Wijkcentrum d’ Oude Stadt de laatste Jo Cadeaulezing van dit seizoen plaats. Een van de vaste sprekers, Krzysztof Dobrowolski, vertelt dan over Jeroen Bosch.
Eerder hield Krzysztof Dobrowolski al eens een lezing over een enigszins verwante schilder: Pieter Brueghel. En wel over diens beroemde schilderij waarop allerlei spreekwoorden en zegswijzen uitgebeeld worden. Boeiend vertelde hij over de vele details die er te zien waren. En zo zal ook zijn verhaal over Jeroen Bosch – immers de meester van de meest bizarre details – zeker heel interessant worden.

Zoals u waarschijnlijk weet, is de tentoonstelling over het werk van Jeroen Bosch in het Noord-Brabants Museum een enorm succes: hoewel de openingstijd tot 11 uur ’s avonds is uitgebreid, is er geen kaartje meer te verkrijgen.

Op wat kleinere schaal is ook de lezing van Krzysztof Dobrowolski nu al een succes: we zitten vol. Als u dit leest zijn er wellicht nog één of twee plaatsen beschikbaar. Inlichtingen bij daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com.
Niet getreurd: we zijn al aan het nadenken over het programma van het volgend seizoen (het vierde voor ons en het tweede in wijkcentrum d’ Oude Stadt). Ook dan hopen we u op zes verschillende zondagmiddagen interessante lezingen aan te bieden. Het is de bedoeling dat we dan weer een beroep doen op drie sprekers die al vaker voor ons hebben opgetreden: Liesje Schreuders (literatuurhistorica), Krysztof Dobrowolski (kunsthistoricus) en Krzysztof Dobrowolski (kunsthistoricus). Alle drie zijn o.a. ook werkzaam voor de Vrije Academie

Van hoofdnet verkeer tot bruisende stadsstraat

29 maart 2016

valkenburgerstraat600

 

Buurtbewoners van de Valkenburgerstraat zetten zich in voor de verbetering van het leefklimaat op het traject Weesperstraat – Mr. Visserplein – Valkenburgerstraat. Ze hebben een buurtplan ontwikkeld en daarmee de Academie van Bouwkunst benaderd met de vraag om mee te denken over een visie en verbetering van het gebied. Elementen die in het plan een rol spelen zijn: inrichting, verbinding met bestaande buurten en buurtinitiatieven, vergroening, luchtkwaliteit en verkeer.  


Vanaf 30 maart gaat landschapsarchitect en docente aan de Academie van Bouwkunst Philomene van der Vliet (www.boomlandscape.nl), met de eerstejaars studenten Stedenbouw & Landschapsarchitectuurwerken aan de stedelijke stadsas Weesperstraat – Valkenburgerstraat, grofweg begrensd door het Weesperplein, de IJtunnel, Plantage Muidergracht en de Amstel.  

 

De studenten ontwikkelen vanuit een gedegen analyse van de locatie een inspirerende visie op het bovengenoemde traject en werken beeldbepalende plekken van hun visie uit tot concrete inspirerende ontwerpvoorstellen.  
Na 8 weken zijn studies afgerond en wordt gekeken of er een publieke presentatie te organiseren is (onder voorbehoud).

In deze studieopdracht wordt samengewerkt met buurtbewoners Valkenburgerstraat. De stad Amsterdam vormt voor de studenten en docenten van de Academie van Bouwkunst een permanent lab voor hun ontwerpopgaven.

De Academie heeft nauwe contacten met de beroepsgemeenschap in de regio, met publieke diensten, opdrachtgevers en ontwikkelaars; een eigen plaats in het culturele leven in Amsterdam en positioneert zich in het vakdebat.  

 

Deze opdracht voor verbetering van het leefklimaat op het traject Weesperstraat -Valkenburgerstraat sluit dan ook goed aan bij de ambitie van de Academie.

foto’s

 

 
 
 
 
 

Bron: https://community.knowledgemile.org/get/9986/1746/van-hoofdnet-verkeer-tot-bruisende-stadsstraat

Werkplan aangeboden

27 maart 2016

werkplan600a

Donderdag 24 maart ontving  Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum het nieuwe werkplan 2016-2019.  Het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt had overleg met hem en maakte van de gelegenheid gebruik om het werkplan officieel aan te bieden.

Het concept werkplan 2016-2018 is in de laatste Wijkraad van 24 februari besproken. De opmerkingen op het concept zijn begin maart verwerkt tot een aangepast stuk. Via een e-mail ronde is het werkplan vastgesteld.

De delegatie van het het bestuur gaf een toelichting op het plan. Uit het plan werden twee zaken uitgelicht. Besproken zijn Het Groot Amsterdams Geluksonderzoek en het project Open data. De heer Rengelink reageerde enthousiast. Hij sprak letterlijk van een verfrissende wind in de aanpak. Hij begreep en onderschreef de keuze om ‘geluk’ in de kaart te gaan brengen en dat dit Amsterdam-breed zou moeten gebeuren. Op korte termijn worden afspraken gemaakt over samenwerking met de Gemeente bij deze projecten.
Het werkplan vindt u hier….

Cursus: Amsterdamse grachtenhuizen

25 maart 2016

cursus600

Negen interactieve lezingen en twee wandelingen over typen, gevels en vooral interieurs.

De binnenstad van Amsterdam, een beschermd stadsgezicht, is één van de belangrijkste cultuurmonumenten aan deze kant van de Alpen, te vergelijken met het wonderschone Venetië en Florence. Van de 8863 objecten die onder monumentenzorg val-len staat het merendeel aan een gracht. In de cursus maken we uitgebreid kennis met de 17e-eeuwse grachtengordel die staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De cursus is thematisch en chronologisch opgezet met een begeleidende syllabus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De groei van de historische stad, de oudste, veelal houten huizen, de typisch Amsterdamse trapgevel
 2. De 17e-eeuwse gevels: hals- en klokgevels, de verhoogde halsgevels, de pakhuizen
 3. De gevels en interieurs van de Lodewijk XIV- grachtenhuizen
 4. De gevels en interieurs van de Lodewijk XV- grachtenhuizen, Hollandse rococo
 5. De gevels en interieurs van de Lodewijk XVI- grachtenhuizen
 6. De dubbele huizen of stadspaleisjes en koetshuizen
 7. De hedendaagse grachtenhuizen en toegetakelde grachten-huizen
 8. De antieke huizen met ornamentaal stucwerk
 9. De 26 grachtenhuizen met beschilderde behangsels

Lezingen
Woensdagavond 20.00 tot 22.00 uur op 6, 13, 20 april; 4, 11, 18, 25 mei; 1 en  8 juni 2016.

Locatie
Wijkcentrum d’ Oude Stadt,  Nieuwe Doelenstraat 55
(Route: vanaf de Munt de brug over richting hotel De L’Europe. Dan de Nieuwe Doelenstraat in. Het wijkcentrum zit even verderop op aan de linkerkant op de hoek van de Nieuwe Doelenstraat en de Binnengasthuisstraat).

Wandelingen
Zaterdagochtend tussen 11.00 en 13.00 uur Startpunt: Wijkcentrum d’ Oude Stadt op 21 mei en 11 juni.

Kosten
150 euro voor negen lezingen en twee wandelingen, inclusief syllabus.

Cursusleider
Hans Tulleners, schrijver, journalist, monumentenzorger

Inlichtingen en opgave:
per telefoon: 020-6222213
per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
website: www.amsterdam-inside.nl

 

Download de folder

Meldingsapp: pilot verlengd met 6 maanden

24 maart 2016
overlast
Goed nieuws ten aanzien van de meldingsapp. Op bestuurlijk niveau is besloten dat we de komende 6 maanden overlast kunnen blijven melden via: rembrandtplein.datalabamsterdam.nl

De afgelopen drie maanden heeft de gemeente samen met bewoners, handhavers en Datalab een app voor het melden van overlast ontwikkeld. Deze app is in de weekendnachten getest door het bewonerspanel Rondom Rembrandt en de handhavers op het plein. Zoals bekend kan de overlast worden gemeld op elke donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 tot 5.00 uur.

Via deze app kan een bewoner de overlast direct melden bij de handhavers. Door deze werkwijze kan er op straat door het team snel gehandeld en zo nodig gehandhaafd worden. De betrokken bewoners en de handhavers zijn heel positief over de werking van de app. Na deze testfase wil de gemeente een proef van een half jaar met omwonenden en handhavers doen in een drukkere uitgaansperiode. Daarna zal worden bekeken of de app moet worden aangepast en worden uitgerold naar andere overlastgebieden in de binnenstad.

Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/projecten-stadsdeel-3/projecten-gebied-0/gastvrij-veilig/nieuwsbrief/overlast-meld-via/

 

Geslaagd symposium

18 maart 2016

 

 

Reageer op het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid

18 maart 2016

Verkeersveiligheid

Onlangs heeft het college van B& W  het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2016 -2021 vastgesteld. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MJPV) zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. De gemeente hoort graag uw reactie op dit programma.


In het nieuwe Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021 staan maatregelen om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. De hoofdstad gaat het geld gebruiken om de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden veiliger maken. Daarnaast zet de gemeente in op gedragsverandering. Amsterdam investeert de komende vijf jaar 33 miljoen euro in verkeersveiligheid.

De focus ligt op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Nieuwe vormen van onderzoek helpen de stad  daarbij.

Wethouder Litjens (Verkeer): “Amsterdam is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Dat vraagt ook om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van ongelukken, met name bij kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. We pakken daarom gevaarlijke plekken, zogenaamde ‘black spots’ aan, en maken stoepen en fietspaden veiliger. Als overheid doen we wat we kunnen, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijk zijn in het verkeer. Iedereen weet immers dat het veiliger is om je aan de snelheid te houden, je hand uit te steken of lampjes op je fiets te hebben. Amsterdammers geven verkeersveiligheid nu een 6,5. We gaan er hard aan werken om dat beter te maken.”

Reageren op het plan gaat schriftelijk vis een formulier. Ga daarvoor naar: Reageren op het Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Lees onderstaande Consultatie versie van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 (activeer Flash en klik op de knop Click to Read).

https://issuu.com/wijkcentrumdoudestadt/docs/meerjarenplan_verkeersveiligheid_co?e=22987834/34476344

Meer informatie vindt u bij amsterdam.nl

Oproep Schone Lucht Amsterdam

15 maart 2016

Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de naam Schone Lucht Amsterdam en doen de volgende oproep:

Beste Amsterdammer,

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou vragen om net als ons in te spreken op de plannen van het College van B&W over de uitbreiding van de milieuzone en ‘Schoner parkeren’.

In deze email leggen we uit hoe je kunt inspreken en geven we je een voorbeeldtekst die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Je kunt deze email ook doorsturen aan andere Amsterdammers, graag zelfs.

Het inspreken gaat digitaal via het “Inspraakformulier uitbreiding milieuzone en invoering Schoner parkeren” op de site van de gemeente. Inspreken kan t/m maandag 21 maart a.s. via deze link: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraakformulier/

Hoe meer mensen inspreken, hoe beter. Samen maken we een vuist voor schone lucht in Amsterdam. Dit is een belangrijke kans onze stem te laten horen, dus spreek nu in!

Bedankt,  we houden je op de hoogte, en gaan zelf ook meteen inspreken!
Namens ‘Schone Lucht Amsterdam’,
Paulien, Paul en Tim


De plannen & de inspraakprocedure
Samengevat: Er komt een uitbreiding van de huidige milieuzone met de categorieën bestel, taxi, touringcar en brom- en snorfiets. Op dit moment geldt de milieuzone al voor de meest vervuilende voertuigen. De komende jaren zal de milieuzone ook gelden voor de meest vervuilende bestelbusjes, taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen. Bovendien worden er geen nieuwe parkeervergunningen afgegeven aan de meest vervuilende personenauto’s. Die maatregelen zijn goed, maar het kan nog veel beter. Dat geluid willen we samen laten horen.

 • Hier staan alle details over de plannen van het College: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraak-milieuzone/
 • Digitale inspraak verloopt via deze link: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraakformulier/
 • Inspraak open t/m 21 maart 2016. Wees er dus op tijd bij!
 • De bedoeling is dat iedereen zijn eigen reactie formuleert. Hiervoor kun je uit onderstaand voorbeeld de elementen kopieren die je belangrijk vindt. Pas deze het liefst nog aan, schrijf het in je eigen woorden op. Hoe vaker men dezelfde boodschap in andere woorden hoort, hoe beter. Het invullen van uw reactie op bovenstaande website is heel eenvoudig.
 • Stuur op tijd in, dus uiterlijk volgende week maandag.
 • Stuur dit bericht door aan vrienden en kennissen die ook betrokken zijn bij dit onderwerp, dan maken we de groep insprekers die dit geluid laat horen nog groter.

Elementen voor uw inspraak reactie

 1. Schrijf iets over uw eigen ervaring met vieze lucht, als u dat wilt. Hou dit kort en noem uw belangrijkste punt, zodat voldoende ruimte blijft voor uw reactie op de plannen zelf.
 1. Goed aan de plannen:
 • Goed dat hiermee luchtkwaliteit aangepakt wordt, dit is een serieus en urgent probleem.
 • Er wordt gestreefd naar uitstootvrij/schoon verkeer in 2025. Het is goed dat deze stip op de horizon wordt gezet. Al het beleid kan hieraan worden opgehangen.
 • Het is goed dat voor de milieuzones hetzelfde grote gebied gaat gelden als nu bij vrachtwagens. Nog beter zou zijn om de hele A10 als grens te gebruiken (dus inclusief Amsterdam Noord).
 • Het is goed en belangrijk dat Amsterdam de stap zet om een milieuzone voor brom- en snorfietsen van voor 2011 in te voeren. De gemeente werkt toe naar alleen maar uitstootvrije brom- en snorfietsen per 2025. Dat mag sneller: 2020.
  • Oude tweetakt scooters zijn wel 20 tot 2.700 keer zo vervuilend als een bestelbus. Uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie bleek van eind vorig jaar bovendien dat 77% van de inwoners van Amsterdammers voorstander is van een verbod van de meest vervuilende scooters en brommers in de stad.
 • Het maken van afspraken met het bedrijfsleven en GVB voor emissievrij rijden in 2025 is positief. Alleen kunnen we niet wachten tot 2025. De gemeente zal eerder met maatregelen en tussentijdse doelen moeten komen.
 1. Dit kan beter aan de plannen:
 • De voorgestelde maatregelen behelzen allemaal het verschonen van het verkeer, maar er moet ook iets gedaan worden aan het verkeersvolume. Het meeste effect op de luchtkwaliteit wordt immers bereikt door het verminderen van het gemotoriseerd verkeer. Het beste voor de luchtkwaliteit is als minder mensen met de auto gaan en meer mensen de fiets of het OV nemen. Zorg voor maatregelen om dit te stimuleren (bijvoorbeeld een autovrije binnenstad, extra gratis stallingen, uitgebreider deelfietssysteem en meer ruimte op fietspaden). Dit zou onderdeel moeten zijn van het luchtkwaliteitsbeleid.
 • De milieuzone voor bestelbusjes moet veel strenger. De huidige zone is zeer mild en daardoor worden niet alle vervuilende busjes geweerd.
 • De milieuzone voor passagiersvaart is een goed begin. Een groot deel van de rondvaartboten stoten enorme dieselwalmen uit, terwijl hier prima alternatieven voor zijn. Maar er zijn meer vaartuigen met oude dieselmotoren. Zet ook hier een stip op de horizon en ga voor emissievrije grachten. Uiterlijk in 2025, al er moet natuurlijk al veel eerder actie komen.
 • Naast de voorgestelde milieuzones is ook een milieuzone voor personenauto’s nodig:
  • Als de gemeente echt naar uitstootvrij in 2025 wil, en dat wil Amsterdam, kunnen personenauto’s niet worden ontzien. De maatregel om geen nieuwe parkeervergunning meer te verlenen voor benzineauto’s van voor 1992 en dieselauto’s van voor 2005 is niet effectief en treft maar een heel klein deel van het wagenpark. Goede maatregelen zouden zijn: het instellen van een milieuzone voor personenauto’s, hogere tarieven voor parkeren, gedifferentieerd naar uitstoot en parkeervergunningen voor meest vervuilende auto’s uitfaseren.
  • Onderzoek de mogelijkheden om als stad automodellen te weren uit de milieuzone, die in de praktijk de geldende uitstootnormen sterk overschrijden en/of aantoonbaar sjoemelen. Ook moderne diesels en benzineauto’s kunnen in de praktijk teveel vervuiling uitstoten, weten we sinds “dieselgate”.
 • Daarnaast vragen we u om aan de voorgestelde plannen toe te voegen
  • Actief beleid om touringcars uit de stad te weren
  • Actief beleid om alle verkeer dat geen bestemmingsverkeer is te weren uit het Centrum. Dus geen zoekverkeer (niet bestelde taxi’s, toeristen) of doorgaand verkeer dat over de ring kan.

  SUCCES!

Schone Lucht Amsterdam

Oproep Buurtparkeren.nu

12 maart 2016

buurtparkeren

De actiegroep buurtparkeren.nu doet de volgende oproep:

Bewoners buiten spel gezet: Uw steun OPNIEUW hard nodig voor Buurtparkeren.nu

 

Beste buren en buurtbewoners,

Sinds 2014 is de petitie ondertekend die de gemeente oproept te starten met een proef buurtparkeren om een einde te maken aan nodeloos zoekverkeer, parkeer- en milieuoverlast in onze binnenstad. Buurtparkeren, door bijna 1000 bewoners gedragen en ruim gemotiveerd met praktijkvoorbeelden, is door VVD-wethouder Litjens vorige maand zonder tekst of uitleg terzijde geschoven en vervangen door vijf maatregelen “bedoeld om de parkeeroverlast op de Groenburgwal aan te pakken”. Zie deze brief.

Niet alleen Groenburgwal; buurtparkeren voor hele binnenstad
Zo brengt de wethouder Litjens het alom erkende probleem van nodeloos zoekverkeer en parkeeroverlast in onze hele binnenstad terug tot een ongenoegen van enkele bewoners van de Groenburgwal. Hij komt met vijf eigen maatregelen die een averechts effect zullen hebben omdat ze nog meer auto’s naar het overvolle centrum lokken.

Gemeenteraad
Volgende week woensdag is de gemeenteraad aan zet. Alleen de raad kan de wethouder terugfluiten en ervoor zorgen dat alsnog – na twee jaar! – een begin wordt gemaakt met Buurtparkeren. Geef de wethouder geen kans om Buurtparkeren via de achterdeur af te voeren en klik hier om uw mening kenbaar te maken aan de gemeenteraad en de bestuurscommissie Centrum. Doe een dringend beroep op onze gemeenteraadsleden om Buurtparkeren zo snel mogelijk in te voeren in de Binnenstad van Amsterdam. Dat helpt structureel om het overbodige zoekverkeer, de parkeeroverlast en daarmee gepaard gaande luchtvervuiling in onze binnenstad terug te dringen.

Woensdag 16 maart a.s. is er een raadscommissievergadering waarop de brief van Litjens aan de orde komt (agendapunt 18, zie bijlage). U kunt vanaf 19:30 uur in De Rooszaal, 0239 van het Stadhuis, komen protesteren tegen deze gang van zaken, die de bewoners geheel buiten spel zet. Wanneer u wilt inspreken, moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden via deze link.

Symposium over verkeersproblematiek van onze binnenstad
Op donderdag 17 maart a.s. wordt vanaf 19:30 uur (ruim 2 jaar na ons debat over Buurtparkeren) in de Zuiderkerk een symposium gehouden over de verkeersproblematiek van onze binnenstad. Ook daar kunt u een krachtige steunbetuiging voor Buurtparkeren laten horen. Voor meer informatie klik hier.

Namens Buurtparkeren.nu

Guido Pouw, Ben van Duin, Roos Lubbers, Dick Verhaar, Joost Geise, Peter Slagter

https://youtu.be/4aA5JV_gLpc

Lees ook: Buurtparkeren getraineerd door de gemeente

Kort verslag Buurtenoverleg 7 maart

8 maart 2016

buurtenoverlegmaart

De aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat stond in het buurtenoverleg van 7 maart centraal. Verontruste bewoners rond de Vijzelstraat kwamen mede op het buurtenoverleg af, na de berichten in het Parool, als zou de Vijzelstraat  mogelijk nog vijf jaar open liggen na  dertien jaar bouwactiviteiten door de Noord/Zuidlijn.
Marian Breeman, manager omgeving Rode Loper, van  de Gemeente Amsterdam  gaf uitleg wat precies de plannen zijn. Voor de aanpak van de bruggen 30 en 41 op de Vijzelstraat moet nog nader onderzoek plaatsvinden. Een discussie volgde over het tijdpad, de urgentie, de kosten en andere oplossingen, o.a. minder (zwaar) verkeer en de geplande verkeersbeperkende maatregelen op de Leidsegracht. Bewoners drongen vooral aan op een gecombineerde aanpak van de bruggen, waarbij de feitelijke duur van de bouwactiviteiten kort is. Daarbij moet het mogelijk zijn voor bewoners om tijdens de werkzaamheden met de auto de grachten op te kunnen rijden. Geëindigd werd met de oproep om als bewoner, naast andere belangengroepen zitting te nemen in de op te richten begeleidingscommissie bruggen. Een bewoner heeft zich al aangemeld. Wellicht komt er een vervolg op deze bijeenkomst.  De presentatie vindt u hier.

Na een korte pauze werd het verslag van het buurtenoverleg van 14 december besproken en aangepast. Daarna zijn de aanwezigen met elkaar in overleg gegaan over zaken die spelen in hun buurt. De boventoon voerde de ergernis over het niet handhaven van de regels. Bewoners maken al wel meldingen bij de gemeente, maar de effecten blijven uit. Het Wijkcentrum zal op verzoek enkele meldingen namens de bewoners doen. Een uitgebreider verslag treft u binnenkort hier aan.

 

 

 

 

 

Buurtparkeren getraineerd door de gemeente

3 maart 2016

buurtparkerennuOp de website van het Parool en in de krant van 2 maart stond een klein artikel over het gemeentelijke voornemen tot een parkeerpilot op de Groenburgwal en omgeving. Een verbazing en ergernis oproepend artikel. Enerzijds vanwege de klakkeloze berichtgeving, anderzijds vanwege de beschreven aard en opzet van de pilot.

Wat is er werkelijk aan de hand?
Door de ligging nabij de grote uitgaansgebieden, winkelgebieden en de prostitutie (“de Wallen” is een vergoelijkend eufemisme) ondervindt de Nieuwmarktbuurt grote overlast van bezoekend verkeer, vaak rondjes rijdend op zoek naar een parkeerplaats die er niet is. Samen met de vele rondrijdende taxi’s bronnen van ergernis.

De gemeente ziet de Nieuwmarktbuurt als wingewest en schroeft de parkeergelden meer en meer op. Aan de bewoners wordt zelfs gevraagd elders te parkeren zodat er meer plekken vrijkomen voor bezoekers en toeristen. De wereld op zijn kop. Veel bezoekers hebben echter ontdekt dat niet betalen en zo nu en dan een boete incasseren lucratief is. Tegelijk neemt de gemeente een reeks verkeersmaatregelen, met die voor de Munt als dieptepunt, die de woonbuurten met veel doorgaand verkeer opzadelen. Niet verwonderlijk dat onder bewoners ondernemers en belangenorganisaties sprake is van veel ongenoegen; nu nog een veenbrand, maar die ook wel eens bovengronds zou kunnen komen.

Buurtparkeren
Het druktebeeld, de daarmee gepaard gaande vervuiling en de vaak moeizame zoektocht naar een parkeerplaats in de nabijheid van de eigen woning en een plan van de gemeente om ook nog eens parkeerplaatsen op te heffen was voor de bewoners van de Groenburgwal eo aanleiding voor het initiatief Buurtparkeren.

Een idee dat breed wordt gedragen door bewoners en ondernemers en met de mond door veel politici werd onderschreven. Zie voor het plan www.buurtparkeren.nu. In de praktijk traineert de gemeente de voortgang terwijl de in het artikel genoemde pilot nog geen slap residu is van de oorspronkelijke opzet van Buurtparkeren.

Symposium 17 maart
Maar de verkeersproblemen gaan veel dieper. De verkeersdruk op de Amsterdamse binnenstad neemt zo onrustbarend toe dat in plaats van symptoombestrijding naar fundamentele oplossingen moet worden gezocht. De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo heeft daarvoor een reeks scenario’s onderzocht die mogelijkheden bieden voor zowel een beter bereikbare als leefbaarder binnenstad. Om draagvlak te vinden voor de ideeën organiseert de Werkgroep een groot symposium. Waarvoor behalve politici ook zijn uitgenodigd, belangenorganisaties, ondernemers, de taxibranche en bewoners. De toegang is vrij en na afloop een borrel.

Kort verslag wijkraad

26 februari 2016

Maandagavond 1 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. In informele sfeer werd het concept werkplan 2016-2018 besproken. Hieronder treft u een kort verslag. Het uitgebreide concept verslag volgt spoedig.

Het concept werkplan 2016 -2018
Het concept-werkplan 2016-2018 werd gepresenteerd. De wijkraad vond dat het wijkcentrum meer op de kaart gezet moet worden. Daarbij helpt het werkplan. De nieuwe aanpak werd als  verfrissend ervaren.

Afgesproken is dat de leden input gaan leveren op het werkplan. Het werkplan 2016-2018 wordt dan in de wijkraad op 24 februari vastgesteld.

Praat mee over de aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat

24 februari 2016

In Buurtenoverleg  van 7 maart is het thema: Rode Loper en Bruggen Vijzelstraat.  In het tweede uur zijn de buurten weer in overleg met elkaar.

 

Bruggen Vijzelstraat
De bruggen over de Vijzelstraat zijn onderzocht. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam adviseerde in november dit jaar.  Aanvankelijk leken de bruggen na een eerste inspectie in redelijke staat te verkeren, maar na verder onderzoek bleek dat twee bruggen naar verwachting niet nog 15 jaar zullen voldoen. Het advies luidt: vervang de bruggen over de Herengracht (brug 30) en de Keizersgracht (brug 41) volledig. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70) moet in ieder geval het brugdek worden vervangen. Voor de laatste brug voert de gemeente verder onderzoek uit. Marian Breeman, van de gemeente Amsterdam

Wij willen hierover met verschillende omgevingspartijen in het voorjaar van 2016 overleggen. U ontvangt van ons in januari meer informatie over deze overleggen en een informatiebijeenkomst.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met

STADonderDAK; vul enquête buurtwensen in

22 februari 2016

STADonderDAK wil een nieuw en circulair leven voor het PC Hoofthuis op de Spuistraat 134 in Amsterdam, als broedplaats en showcase voor duurzaam wonen en werken. Zelfvoorzienend in energie en afval.

STADonderDAK onderzoekt de woonwensen van medebuurtbewoners. Aan wat voor soort woningen is de grootste behoefte. En daarnaast: welke voorzieningen mis je of wat zou je graag zien in het PC Hoofthuis naast de woonfunctie. Onderwijs? Medisch en paramedisch? Cultureel? Bewoners uit àlle leeftijdsgroepen worden nadrukkelijk gevraagd aan deze enquête meewerken.

 

Enquête
U bent vrij om de enquête anoniem in te vullen. Wel graag uw postcode en leeftijd, want verschillende generaties hebben verschillende wensen. De meeste vragen zijn open en kunt u uitgebreider invullen. Bijvoorbeeld: “Zijn er voldoende winkels in uw buurt?”  Dan kunt u ook invullen wat voor soort winkels u mist. Ga naar de enquête.

 

 

Wijkraadsvergadering op 24 februari

21 februari 2016

De leden van de wijkraad d’ Oude Stadt komen b…

Inspraak over uitbreiding milieuzone en Schoner parkeren

20 februari 2016

Inspraak over uitbreiding milieuzone en invoering Schoner parkeren

meer informatie: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/inspraak-milieuzone/

 

Start inspraak eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw

20 februari 2016

erpachtinspraak

 

Informatiemarkt
Als onderdeel van de inspraakperiode organiseert de gemeente een driedaagse informatiemarkt. Daar kunt u aanvullende
informatie krijgen, uw vragen stellen en eventueel ook uw inspraakreactie geven.
U bent welkom in de foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel 1 op:
• dinsdag 15 maart 2016 16:00 – 21:00 uur
• woensdag 16 maart 2016 16:00 – 21:00 uur
• donderdag 17 maart 2016 16:00 – 21:00 uur
De routebeschrijving en de parkeergelegenheid is te vinden onder www.amsterdam.nl/contact/routestadhuis

Hoe kunt u inspreken?
U kunt op de volgende manieren inspreken:
• via het online formulier: www.amsterdam.nl/erfpacht
• per post: Gemeente Amsterdam, o.v.v. ´Inspraak eeuwigdurende erfpacht´, Antwoordnummer 10999, 1000 RA Amsterdam
• tijdens de informatiemarkt
• per mail: erfpacht@amsterdam.nl o.v.v. ´Inspraak eeuwigdurende erfpacht´
Uw reactie dient uiterlijk 4 april 2016 om 24:00 uur binnen te zijn. Reacties die daarna binnenkomen worden niet in
behandeling genomen.

 

Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/nieuws-nieuwsbrief/nieuwsarchief/start-inspraak/

 

Inspraak over maatschappelijke ondersteuning

20 februari 2016

Geef uw mening over de nota ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018’. Op 19 januari heeft het College formeel de inspraak vrijgegeven op het concept ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen inde stadsdelen 2017-2018’. Inspraak en advies daarop kan tot 2 maart worden gegeven.

Basisvoorzieningen
Het ‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018’ is een concept document waarin staat beschreven op welke basisvoorzieningen (ofwel: maatschappelijke ondersteuning) Amsterdammers in hun stadsdeel kunnen rekenen en hoe deze kan worden gerealiseerd. Onder basisvoorzieningen vallen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, activiteiten voor jeugd en buurtinitiatieven. Het gaat om activiteiten en voorzieningen die Amsterdammers helpen om mee te doen in de samenleving.  Dit Stedelijk Kader wordt aangevuld met een ‘nieuwe Subsidieregeling Basisvoorzieningen in de stadsdelen’. Deze regeling is in de ontwerpfase.

Inspraak en consultatie
Zorg- en welzijnspartners, aanvragers van subsidie of gesubsidieerd aanbieders van diensten in Centrum zijn uitgenodigd hun mening te geven. Ook bewoners uit Centrum kunnen reageren.


Lees meer inclusief het stuk als download: Inspraak basisvoorzieningen

 

 

Zienswijze Wijkcentrum d' Oude Stadt op concept Watervisie Amsterdam

18 februari 2016

watervisie2040

U kon vanaf 7 januari zes weken lang (tot 17 februari uiterlijk) een reactie geven op de concept-Watervisie 2040.  De gemeente gaat kades en oevers beter benutten voor recreatie door op meer plekken toegankelijke steigers te bouwen. Bijgestaan de de werkgroep water heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt woensdag 17 januari haar zienswijze op de Watervisie aan de Gemeenteraad verzonden.  Het wijkcentrum onderschrijft o.a. ook de zienswijze van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad d.d. 16 februari 2016

Verdelen van ruimte
In het bijzonder benadrukt het wijkcentrum de teleurstelling dat in de visie het instellen van verschillende vaarroutes voor diverse verkeerssoorten niet aan de orde komt. Het middel om de drukte te spreiden en congesties te voorkomen (o.a. door eenrichtingsverkeer in de Prinsengracht).

Steigers
Het wijkcentrum is tegen het particulier toe-eigenen van steigers door vergunninghouders. Privatisering leidt veelal tot allerlei extra opstallen, kassa’s, tickethuisjes, reclame, enz. Deze maken inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit. Steigers en op- en afstapplaatsen dienen sober en doelmatig te worden ingericht. Zij horen bij de openbare ruimte en moeten bereikbaar zijn voor iedereen.

Unesco
Het wijkcentrum is van mening dat historische schepen beter de waarde en het karakter van het werelderfgoed uitdragen dan “schoenendozen”. Bij het nieuwe gemeentelijke vergunningenbeleid is welstandsbeleid terecht expliciet op de agenda gekomen. Het wijkcentrum mist echter de aandacht en ideeën welstandsbeleid en milieubeleid (waterberging, terugdringen autoparkeren en fiets parkeren).

 

Lees ook: Watervisie Amsterdam 2040

Symposium Verkeer

18 februari 2016

De werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo  organiseert op  17 maart 2016 het symposium Verkeer in de Zuiderkerk. Aanvang 20:00 uur.

 

De Amsterdamse binnenstad en de Nieuwmarktbuurt in het bijzonder hebben te maken met steeds toenemende verkeer- en parkeerdruk. De daaraan gepaard gaande problemen als filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en luchtvervuiling bij de verkeerscirculatie; alsmede het niet of nauwelijks kunnen vinden van een parkeerplaats mogen algemeen bekend worden verondersteld. Zowel weggebruikers als bewoners, ondernemingen en instellingen hebben er last van.

Echt adequate oplossingen zijn nog niet gevonden en er kunnen kanttekeningen worden gezet bij veel verkeersmaatregelen als bijvoorbeeld  de aanstaande herinrichting van de Munt.

De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo wil meer dan symptoombestrijding en is op zoek naar fundamentele oplossingen. Ze heeft daarom een analyse gemaakt van de problemen en is ook zo vrij geweest de gemeente mogelijke oplossingen aan te bieden. Zie de bijlage hier onderaan.

Om deze plannen te toetsen maar ook om draagvlak te vinden voor een binnenstad omvattende oplossing  organiseert de werkgroep een

symposium op  17 maart 2016  in de Zuiderkerk  aanvang 20:00 uur


Na afloop is er een borrel om nog even na te praten.

Uitgenodigd zijn politici uit de gemeenteraad en stadsdeel, betrokken ambtenaren, verkeersdeskundigen, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners. De verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens heeft reeds toegezegd aanwezig te zijn. Dagvoorzitter is Sandra Rottenberg.

Wilt u er ook bij aanwezig zijn en uw belangen behartigen meldt u aan en uw komst te bevestigen door een antwoordmail te sturen aan jet.willers@gmail.com

Bijlage: Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt

Expositie:Tekens

17 februari 2016

Narja

 

Tot en met maart is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt de expositie: Tekens. Tijdens de openingsuren kunt u olieverfschilderijen van Niraj Mouwens-Stokkink bekijken. Zij heeft ook een website. Zie::

www.niraj.eu  Meer informatie  via: info@niraj.eu

 

Tevredenheidsonderzoek Amsterdammer

17 februari 2016

Iedere twee jaar onderzoekt de gemeente samen met de Amsterdamse woningcorporaties hoe tevreden Amsterdammers zijn over hun buurt. In 2015 gaven de bewoners hun buurt gemiddeld een 7,5

 

Zie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/nieuws-wonen/bewoners-amsterdam/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160218&utm_content=link_ID0ECSDI&utm_campaign=Donderdag%2018%20februari%202016

Veiligheid in cijfers

13 februari 2016

Veiligheid in Amsterdam from Gemeente Amsterdam on Vimeo.

De driehoek (Openbaar Ministerie, Gemeente en Politie) hebben de belangrijkste feiten en cijfers van 2015 bekendgemaakt. Een overzicht van de meest actuele feiten en cijfers vindt u hier.

Succesvolle Meet Up Luchtkwaliteit

12 februari 2016

meetupfebruari

 

Donderdagavond 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad in het Wijkcentrum aanwezig bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Besproken werd wat we gezamenlijk kunnen doen om sneller naar gezonde lucht te komen. Een verslag volgt nog, maar nu alvast een korte impressie.
Focus werd aangebracht door het alleen maar te hebben over vieze lucht. Vieze lucht veroorzaakt door allerlei bronnen (auto’s, vrachtwagens,  2 takt scooters en brommertjes en ook vaartuigen, kolencentrales etc. Besproken werden ook kort de mogelijke oplossingen (minder en schoner verkeer, betere normen en de handhaving daarvan, meer groen in starten, op daken etc.). Een korte inventarisatie leverde op dat er al verschillende bewonersgroep in de stad bezig zijn met gezonde lucht.

 

Aandacht werd gevraagd voor wat de politiek nu al doet en zelfs de komende plannen inzake de uitbreiding van de milieuzone te beginnen in 1-1-2017 . Die uitbreiding van de milieuzone gaat over de nieuwe categorieën bestelvoertuigen (per 1-1-2017), taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen (per 1-1-2018) en het beleidsvoornemen schoner parkeren (leeftijdsgrens bouwjaar van diesel- en benzineauto’s). Voor die plannen bestaat gelegenheid tot inspraak (van 8 februari tot 21 maart). Maar toch vinden bewoners dat te weinig,  of in ieder geval niet snel genoeg.

 

Een belangrijke vraag was: “welke ruimte is er om meer gedaan te krijgen”. Tijdens de daarop volgende brainstorm zijn een aantal actie-ideeën  benoemd, waaruit  een keuze is gemaakt (rechtszaak, communicatie met politiek en pers, inzicht in de “tegen-lobby”  en zichtbaar maken van de vervuiling). Daarop tekenden zich bewoners in om samen de mogelijkheden te onderzoeken of de acties tot uitvoering te brengen zijn.  Bewoners die niet aanwezig konden zijn, kunnen zich altijd nog aanmelden om mee te doen (via wijkcentrum@oudestadt.nl  o.v.v. Meet Up Luchtkwaliteit).  De volgende afspraak staat gepland op 10 maart.

 

Het verslag van deze bijeenkomst zal hier binnen een week te vinden zijn.

In Memoriam Johan Rol

11 februari 2016
Op 29 januari 2016 overleed  onverwacht Johan Rol, voorzitter van de Vereniging Stadsvervoerbelang en tot 2014 lid van de Reizigersadviesraad Amsterdam. Hij werd slechts 68 jaar. Johan kwam vaak op het wijkcentrum en kende daar veel mensen.
Johan was met zijn diplomatieke aanpak in veel gevallen de tegenpool van de meer actiegerichte secretaris Jan Hageman, tientallen jaren het boegbeeld van de vereniging. Johan beschikte over een groot netwerk van contacten.  De bijeenkomst waarin men van hem kon afscheid nemen werd dan ook zeer druk bezocht.

Als bijlage de afscheidstoespraak van Richard Bakker  namens de Vereniging Stadsvervoerbelang op de crematieplechtigheid van Johan Rol op 5 februari 2016.

 

Jo Cadeaulezingen: Amsterdam in Woord en Beeld

7 februari 2016

Sinds het begin van dit seizoen worden Wijkcentrum…

Kort verslag wijkraad

3 februari 2016

wijkraadfebruari

 

Maandagavond 1 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. Besproken werd in informele sfeer het concept werkplan 2016-2018. Hieronder treft u een kort verslag. Het uitgebreide verslag volgt spoedig.

Het concept werkplan 2016 -2018
Het concept-werkplan 2016-2018werd gepresenteerd. De wijkraad vond dat het Wijkcentrum weer op de kaart gezet moet worden. Daarbij helpt het werkplan. De nieuwe aanpak werd als  verfrissend ervaren.
Afgesproken is dat de leden input gaan leveren op het werkplan. Het werkplan 2016-2018 wordt dan in de wijkraad op 24 februari vastgesteld.

Afscheid Eveline van Niedorp en
Harrie Kloose nam afscheid als wijkraadslid om persoonlijk redenen. Ook Eveline van Nierop gaf aan vanwege persoonlijke omstandigheden uit het bestuur te treden. Haar taken worden intern opgevangen door de overige bestuursleden. De wijkraadsleden vonden het jammer omdat zij de geschiedenis van het Wijkcentrum kent een een hoop kennis beschikt. Eveline blijft wijkraadslid en kan altijd door het bestuur benaderd worden.

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

21 januari 2016

wosborrel

Dinsdag 20 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur was de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie van Wijkcentrum d’Oude Stadt.

 

Stad in Balans

18 januari 2016

drukte600

De concept beantwoording van het raadsadres van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) van 30 september 2015 (Balansnota) wordt besproken in de openbare vergadering van de Raadscommissie Werk en Economie van woensdag 27 januari 2016 (zie agenda).
Voor de behandeling zijn ook onderstaande rapporten bijgevoegd.  Door de gemeente is ook bijgevoegd het rapport: Beleving van drukte in de binnenstad (juni 2015). Dat is een kwalitatief onderzoek ter verdieping van het onderzoek ‘Drukte in de Binnenstad 2012″.

https://issuu.com/wijkcentrumdoudestadt/docs/2015_rapport_druktebeleving_in_de_b?e=22987834/32851973

https://issuu.com/wijkcentrumdoudestadt/docs/2013_drukte_binnenstad?e=22987834/32851988

Wijkraadsvergadering op 1 februari

17 januari 2016

wijkraadgeel600
De leden van de wijkraad d’ Oude Stadt komen bijeen voor de wijkraadsvergadering op maandag 1 februari 2016 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in het wijkcentrum (Nieuwe Doelenstraat 55).

Op de agenda staat met name de presentatie van het concept-Werkplan 2016-2019 door leden van het Dagelijks Bestuur. Aansluitend vindt daarover een discussie plaats. Ook is er gelegenheid  om meldingen vanuit de buurten te delen.

 

Voor meer informatie zie de agenda.

Koers 2025: Ruimte voor de stad

13 januari 2016

Koers2025Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil deze groei mogelijk maken en tegelijk de druk op de woningmarkt verlichten. Daarom wordt tot 2025 de bouw mogelijk gemaakt van 50.000.000 woningen binnen de stadsgrenzen. De huidige voorraad aan woningbouwplannen is onvoldoende om hierin te voorzien. Nieuwe woningen worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten, maar ook door transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed. De plannen bieden ook ruimte aan voorzieningen en bedrijven. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Klik op bovenstaande foto voor een grotere kaart.

Als alles volgens plan verloopt, komt Koers 2025 voor de zomer in de raad. Ondertussen wordt al begonnen met het voorbereiden van strategiebesluiten en studies. Koers 2025 gaat nu voor advies naar de bestuurscommissies en voor consultatie naar investeerders en stedelijke belangengroepen. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Hieronder treft u de notitie Koers 2025 (Activeer Flash en klik op Click to Read).

Meet up over de Amsterdamse luchtkwaliteit

12 januari 2016

luchtmeetnet12012016

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou uitnodigen voor de bijeenkomst op 11 februari 2016 om 19:30 uur. Locatie: Wijkcentrum d’ Oude Stadt. Zie ook de agenda. Samen maken we een vuist voor schone lucht in Amsterdam.

 


Sneller naar gezonde lucht
We hoeven het eigenlijk niet uit te leggen. Luchtvervuiling zorgt na roken en overgewicht voor de meeste vermijdbare ziekte- en sterfgevallen. In Amsterdam is veel luchtvervuiling. Uit cijfers van Onderzoek & Statistiek blijkt dat milieu-gerelateerde gezondheidsklachten in Amsterdam-Centrum toenemen. Het is tijd dat hier wat aan gedaan wordt!

 

Bewoners en politici op één lijn
Veel Amsterdammers zijn al in actie gekomen voor schonere lucht. Helaas lopen zij steeds tegen een muur als zij concrete maatregelen van de politiek vragen. Dat kan zo niet langer. Het is tijd dat naar deze bewonersgroepen geluisterd wordt en de politiek snel concrete maatregelen neemt voor schone lucht in Amsterdam. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we onze krachten bundelen. Samen kunnen we een plan maken om schone lucht hoger op de politieke agenda te krijgen.

 

De bijeenkomst: samen één plan
Alle Amsterdammers die zich willen inzetten voor schone lucht in Amsterdam, zijn van harte welkom op de Meet up over schone lucht in Amsterdam. Hier gaan we samen een concreet plan smeden om schone lucht op de politieke agenda te krijgen. Kom op donderdag 11 februari naar Wijkcentrum d’Oude Stad, Nieuwe Doelenstraat 55. Inloop vanaf 19.00, start om 19.30. Gratis toegang. Meer informatie en aanmelden via paulien.gankema@gmail.com.

 

Deel dit bericht met anderen via onderstaande knoppen. Of laat via Facebook weten dat je komt en nodig vrienden  uit: https://www.facebook.com/events/806733169472748/

Tot de 11 februari 2016 om 19.30 uur.

Paulien Gankema
Tim Cardol
Cliff van Dijk

[Deze uitnodiging is voor een meet up over de Amsterdamse luchtkwaliteit en sluit aan bij een reeks van bijeenkomsten in het wijkcentrum d’ Oude Stadt over ‘Drukte in de Amsterdamse Binnenstad’ en is als zodanig een vervolg op de bijeenkomst ‘Amsterdam Autoluw’ van 14 december. Deze meet up is georganiseerd op initiatief van Groen Links Amsterdam Centrum.]

Vernieuwing erfpachtstelsel

12 januari 2016

erfpacht
Vanaf 2016 voert de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Nu wordt de vergoeding (canon) die u betaalt voor het gebruik van de grond elke 50 jaar opnieuw vastgesteld. Straks, bij eeuwigdurende erfpacht, wordt de canon slechts één keer vastgesteld. Welke canon u moet betalen staat dan voor altijd vast.

Bekijk filmpje met uitleg over de vernieuwing

Het besluitvormingsproces naar eeuwigdurende erfpacht vindt in 9 stappen plaats. Het nieuwe erfpachtstelsel krijgt vorm in 2 onderdelen met elk een eigen inspraakmogelijkheid. Inspraak over de Algemene Bepalingen, de regels (Stap 4) en Inspraak overstapregeling, op welke manier erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel en wat de eventuele financiële gevolgen zijn. Tijdens de inspraakrondes kunt u reageren op de voorstellen van het college. Lees hier alles over de vernieuwing van het erfpachtstelsel.

Watervisie Amsterdam 2040

12 januari 2016

watervisieDe komende jaren moet het water in de stad veel beter worden gebruikt en toegankelijker worden gemaakt, en de groeiende drukte moet meer worden gespreid over stad en regio. De gemeente gaat kades en oevers beter benutten voor recreatie door op meer plekken toegankelijke steigers te bouwen. Dit staat in de Watervisie Amsterdam 2040.

Uit de kennisgeving van 6 januari 2016: “De verder groei van het aantal bewoners en bezoekers zorgen voor meer druk op de openbare ruimte en dus ook op het water en de oevers. Bovendien groeit de passagiers-, beroeps- en cruisevaart in de stad. Dit vraagt om maatregelen voor een optimaal en duurzaam gebruik van het water en een goede ordening van het groeiend gebruik van water en oevers. Bovendien liggen er kansen om het water meer en beter te gebruiken.

De gemeente werkt samen met andere partijen aan nieuwe recreatieve verblijfsplekken, zwemplekken en watersportvoorzieningen bij de Amsterdamse stadsplassen en de Amstel. Bij de verdere transformatie van de IJ-oevers en de ontwikkeling van IJburg worden nieuwe publieke voorzieningen, jachthavens en woonplekken aan en op het water ontwikkeld. Het vaarnetwerk wordt uitgebreid om de groei van de pleziervaart en passagiersvaart meer te laten spreiden over stad en regio. De gemeente faciliteert de groei van de passagiersvaart en cruisevaart, juist buiten de drukke binnenstad en het centrale deel van het IJ. Ook wordt er beter gehandhaafd op de groeiende (geluids)overlast op het water”.

Op woensdag 27 januari 2016 is er een informatieavond in de Boekmanzaal van het Stadhuis aan Amstel 1, van 19.15 uur tot 22.00 uur. Lees hier de uitnodiging van de gemeente (PDF).

De concept Waternota ligt vanaf 7 januari ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1. Het Stadsloket is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt zes weken lang een reactie geven op de concept-Watervisie door een mail te sturen naar watervisie@amsterdam.nl.

Meer informatie vindt u hier.

 

 

Wereld Première in Wijkcentrum

11 januari 2016

In het Wijkcentrum ‘d Oude Stadt vindt vrijdag…

Aftrap voor een Age-friendly City

30 december 2015

agefrendlyHet college van B en W heeft in haar laatste vergadering van 2015 ingestemd met de startnotitie Age-friendly City. De startnotitie beschrijft wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld wordt zodat ouderen een leven lang prettig in Amsterdam kunnen wonen.

Wethouder Ouderen, Eric van der Burg, werkt samen met haar (oudere) bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Amsterdam is vanaf 6 juli 2015 officieel lid geworden van het wereldwijde netwerk van Age-friendly Cities en gemeenschappen. Door het lidmaatschap kan Amsterdam profiteren van de kennis van andere steden, die al langer meedoen. De Age-friendly City is voor en door ouderen.

Amsterdam gaat voortvarend aan de slag met het leeftijdsvriendelijk maken van de stad. Het eerste jaar staat in het teken van het in kaart brengen van het netwerk van betrokkenen: ouderen,
maatschappelijke partijen en de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam. Met hen wordt de huidige situatie (startsituatie) in kaart gebracht.

Age-friendly City

Age-friendly City is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een in gezondheidszorg gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De officiële start was in 2006 met 33 steden uit 22 landen, die als eerste van start zijn gegaan met het model. Inmiddels zijn 258 Age-friendly City steden en gemeenschappen aangesloten, verspreid over 28 landen met een totale bevolking van 100 miljoen mensen. Het doel van de werkwijze is om de mogelijkheden van de ouder wordende bevolking een plek te geven en knelpunten bewust aan te pakken.

Hieronder treft u de Startnotitie (llik op Click Here).
https://issuu.com/wijkcentrumdoudestadt/docs/startnotitie_age-friendly_amsterdam?e=22987834/32984073

Buurtenoverleg Amsterdam autoluw geslaagde avond

15 december 2015

Op maandagavond 14 december 2015 was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amsterdam autoluw. Meer dan 50 bewoners uit het gehele centrum (inclusief Jordaan en Oostelijk Eilanden) en zelfs daarbuiten, waren aanwezig.

De aanwezigen inventariseerden vooraf hun buurtknelpunten in het centrum van Amsterdam. Daarna spraken zeven vertegenwoordigers van o.a. milieudefensie, fietsersbond, Buurtorganisatie 1018, werkgroep verkeer Nieuwmarkt, en de werkgroep verkeer van het Wijkcentrum. In een hoog tempo kwamen voorbij, het effect van fijnstof en de stikstofdioxide metingen door bewoners in de stad, de 30 km zones, de scooteroverlast op het fietspad, maar ook de voorspelde fietsdrukte rond het centraal station, de aanpak van het verkeer rond de Munt, het oude en nieuwe verkeersmodel van de gemeente Amsterdam.

Bewoners hebben niet het idee, dat er voldoende geluisterd wordt door de gemeente. Gemaakte buurtplannen worden deels in de uitvoeringsfase weer aangepast. De aanwezigen onderschreven dat de maatregelen die genomen worden om de drukte te beperken halfslachtig zijn, zeer lokaal en andere buurten met een nog groter probleem opzadelen. De verkeersgroepen uit de verschillende buurten vonden elkaar bij een bredere aanpak van de buurtproblemen.

Omdat alles met alles samenhangt, was in dit zo breed mogelijk opgezette Buurtenoverleg overeenstemming dat er een platform moet komen. Bewoners drongen aan dat vooral deskundigen zitting moeten nemen in het platform. De eerste aanzet is gedaan. Wordt vervolgd.

Wijkcentrum d' Oude Stadt ANBI-erkend

19 november 2015

anbi
Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen per 1 januari 2015.

Voordeel van een ANBI-status is dat voor giften, legaten en erfstellingen aan het Wijkcentrum d’ Oude Stadt voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) geen belasting betaald hoeft te worden. Schenken aan Het Wijcentrum biedt u dus fiscaal voordeel. Lees hier meer…….

Praat mee over Amsterdam autoluw

9 november 2015

Op maandagavond 14 december 2015 om 20.00 uur is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt weer een Buurtenoverleg. Het thema van die avond is: Amsterdam autoluw.

De drukte in de binnenstad staat al jaren ter discussie. Sinds het referendum eind vorige eeuw zijn de binnenstadbewoners in meerderheid voor een autoluwe binnenstad. De maatregelen die genomen worden om de drukte te beperken zijn halfslachtig, zeer lokaal en zadelen andere buurten met een nog groter probleem op. De maatregelen helpen dus niet en maken de stad alleen maar drukker, voller, lawaaieriger en viezer.  Bewoners hebben in ieder geval niet het idee, dat er voldoende geluisterd wordt. Daarom roept het Wijkcentrum alle binnenstadbewoners op om hierover van gedachten te wisselen en één plan te maken.

Aan dit onderwerp zitten verschillende kanten en – omdat alles met alles samenhangt – wordt dit Buurtoverleg zo breed mogelijk. Daartoe beperken we ons niet tot het gebruikelijke werkgebied van het Wijkcentrum, maar ook de omliggende buurten. De genodigden zijn  autoverkeerskundigen,  mensen die verstand hebben van fietsbanen en openbaar vervoer en actieve mensen van andere wijken (1018, de Stadhouderskade-binnenring, de Jordaan).   Iedereen is dus welkom!

Sprekers zijn o.a.: mw Y. Alkema van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) [Balansnota VVAB], mw T. Arissen van de Fietsersbond Amsterdam (scooteroverlast) en van Milieudefensie Koen Vanhellemont.

Meer informatie bij Cliff van Dijk via e-mail: cliffvdijk@gmail.com

Zie de agenda van wijkcentrum d’ Oude Stadt voor links en meer informatie.

Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt

3 november 2015

buurtoverlegnovember

Maandag 2 november  was het buurtenoverleg met als thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt. Gesproken werd over de veranderingen rond zorg en ondersteuning in de wijk.

Met een PowerPointpresentatie gaf Jose van den Berg, kwartiermaker Wijkzorg stadsdeel Centrum, uitleg over het Wijkzorg Netwerk. Amsterdam Wijkzorg is de uitwerking van de Gemeente Amsterdam van de Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO) in werking getreden per 1 januari 2015 (voorheen AWBZ).

Er zijn vele partners in het netwerk, waaronder uw eigen huisarts, Centram en Mee. Bijzondere aandacht kreeg het Sociaal Loket van de gemeente. Voor meer informatie werd verwezen naar de website www.amsterdam.nl/wijkzorg en naar de WMO Helpdesk, 0800 0643 (gratis op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur), of sneller 14020, vragen naar het Sociaal Loket.

Daarna gaf Lucy de Bie van Mee uitleg aan de hand van een casus. Daaruit bleek dat een zorgvrager op  vele soorten zorgverleners  een beroep kan doen. Zo kan er hulp nodig zijn  bij de (achterstand) van de financiële administratie, maar ook  een maatschappelijk werker, of (woon)begeleider. Daarop volgde een boeiende discussie.

 

Download hier de folder over “Waar krijgt u mee te maken als u zorg of ondersteuning ontvangt” (persoonlijkplan), of de folder van het centrum over de zorg (ook af te halen op het Wijkcentrum).

Bestuurswisseling

3 november 2015

De Wijkraad heeft op 2 november een nieuw dagelijks bestuur gekozen. De aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet en bedankt met een fraai cadeau voor hun diensten in het afgelopen jaar. Hier vindt u het nieuwe bestuur. Het bestuur gaat de komende maanden aan de slag en komt in januari in de Wijkraad haar plannen presenteren.