Al het nieuws in beeld

Print Friendly, PDF & Email
Vergunningaanvraag Mokum Reclaimed Internetconsultatie Schiphol Overlast Metro Concept Gebiedsplannen 2019 Update Paaltjespilot Nieuwe Wijkraad Napolitaans? Onzin, Amsterdams. Amstel open, Munt afgesloten Wijkcentrum bijna open Naar Unesco Het kan nog Het Grote Groenonderzoek Winterterrassen Amstel weer open Amsterdam 743 jaar Open Ateliers Nieuwmarkt Première Denk mee - woningdelen Verbod vuurwerk Raad van State en luchtkwaliteit Herinrichting Kerkstraat Luchtwachters in actie Resultaten buurtenquête 2018 Weg met CityTrees d'Oude Stadt verhuist Bezwaren exploitatievergunning Soho House Terug Gebiedsverkiezingen Boekpresentatie Samen meten Demontage Auto's en luchtkwaliteit Integraal Burgwallenoverleg Toerisme serieus indammen Herstel pastorietuin Begijnhof 29 Buurtpicknick Noorderdwarsstraat Avond 'Stem van Centrum' Zienswijze snorfiets naar de rijbaan Mokum Reclaimed Buurt kan het dak op Update pilot Oudezijde 2-8-2018 Zienswijze Huisvestingsverordening Geef om leefbaarheid 3 Stem van Centrum juli 2018 Verkiezing wijkraad Hoorzittingen evenementen Nog meer verkeer - 2 Raadsadres handhaving in Urban Jungle Geen namenmonument Hoorzitting MUPI's Wegwijzer OV 2018 Fietsen onder Beursplein Filmwedstrijd voor 55plussers Beslissing op bezwaar paaltjespilot Nog meer verkeer Stem van Centrum Het raadsel van Amsterdam Grachten van Smaragd Locatie Ademruimte in de Stad Burgers meten geluid Test evenementengeluid Kentekenonderzoek S100 Zitting Raad van State Handhaving luchtkwaliteit CityTree vertraagd Alcoholverbod openbare ruimte Voordracht en stadswandeling Bruggen met naam Nogmaals evenementenbeleid Hoorzitting Verkeersbesluit Laten we vergroenen D'Oude Stadt en de AGV Stadswandeling Oordeel Hof inzake schone lucht Herinrichting Amstel Huurverhoging 2018 Hoorzitting Holocaustmonument Hoorzitting namenmonument Weesperstraat Zienswijze aanpassing NSL Verkeersbesluit Oudezijde MUPI bezwaren Grastegels? Toch maar niet ... Grachtenmonitor 2017 Water leeft Ingebruikname Lift Pentagon Aan het toekomstig bestuur Actie voor schone lucht Geveltuinendag - Groenmarkt Zitting geluidhinder evenementen Milieudefensie bij hof Schikking De kiezer heeft gesproken Rechtszaak geluidshinder evenementen Rechtszaak voor d'Oude Stadt Operation Big Sister Metro-overlast Wij van wc-eend adviseren ... Laatste Rondje Stopera Opening Wormenhotel Bewonersdebat Bewonersverkiezingsdebat; feest van de democratie Presentatie alternatief Namenmonument Expositie in d'Oude Stadt MUPI Zondagsschilders in de Stopera Kandidatenwijzer Fijnstof zelfmeten Oproep: een wormenhotel in jouw buurt Wen er maar aan Verkiezingsdebat 7 maart Expositie GELUID ALS STADMAKER Rookvrije Binnenstad Verkiezing Centrum-oost Verkiezing Centrum-west Een kleine komedie Autoluw 3 Luchtwacht 3e Rondje Stopera De Onafhankelijken Autoluw 3 Lobby Lokaal Stadsdeelverkiezingen-2 De Goede Zaak 3e Rondje Stopera MUPI's en de Raad Petitie Zondagsschilders Illegale sloop beloond? Gemeenteraadverkiezing Groot Waterloo moet stiller Filmavond Tweede Rondje Stopera geslaagd Peukenrapers Milieudefensie in Hoger Beroep Verbetering? Als muziek in de oren De Zuidertoren herboren Het Grote Binnenstad Debat Evenementen in comissie AZ Stadsdeelverkiezingen Goed Nieuwjaar Geef voor wormenhotels in de binnenstad Autodelen Grastegels Sjoemelen, nieuwe norm? Inspraak ontwerp Waterlooplein Stop Bomenkap Geen recht op gezonde lucht? Kerstsluiting Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden Inspraak op deelfiets Eerste Rondje Stopera Vraag maar niets meer ... Houtstook Rondje Stopera Ouderenvriendelijk? Meten met RIVM Kluit Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel Buurtparkeren.nu Van scheve stoeptegels tot ... Hinder nieuw evenementenbeleid Valincidenten en valangst Raadsadres Bestuurlijk Stelsel Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel Experimenteren met bewoners Gezonde lucht is een mensenrecht Onverrichter zake IDFA in d'Oude Stadt Inspraak Gebiedsplannen Uitkomen met je Inkomen Goed nieuws Touringcar Transitieplan Inspraak: geweldig! Lustrum AMSTEL-IJPARK Buurtenenquête Uitnodiging verjaardag d'Oude Stadt Metro nachtmerrie Rem op toeristenwinkels Geluid in de stad Ouwe Siem Huisvesting Breng je stad in kaart Foute Flyer Vrolijke Spitse Fietsdemonstratie Analyse Evenementenbeleid Lift voor Pentagon DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM Gemeente en luchtkwaliteit Schone Lucht NU In oktober: Rechtszaak & Lustrum Je maintiendrai Fietsdemo Inspraak evenementenbeleid-2 Thema-avond: Massatoerisme Actieve vrijwilligers gevraagd Speels en voorgoed problemen oplossen Wormenhotel Bantammerbrug Thema-avond nieuw bestuurlijk stelsel Moderne dans voor senioren Pride 2017 enquête Ministerie en luchtkwaliteit De Stem van Centrum Beslissing Alcoholverbod Geluid meten bij bewoners aan evenemententerrein Inspraak Evenementenbeleid Onbegrijpelijk “Blijf van mijn stad”- huis Wallenconferentie Aanpak taxi overlast Oudezijde Gedingen om geluidshinder Evenementenbeleid 30+30+? Hup Hub Rechtszitting H88 Studenten presenteren Hoorzitting bij Gemeente Vertrouwensknauw Schone Lucht En Ruimte Partijpolitiek Opgericht Verrek Raamsteeg Helikopters! Hoorzitting bij Ministerie Geef schone lucht de ruimte Kwaliteit van leven in de Valkenburgerstraat Grachtenmonitor 2016 Onderzoek keuzegedrag fiets Inspraak wijzigen Huisvestingsverordening Inspraakprocedure Plannen Nieuwezijds Voorburgwal Zuid Actiebijeenkomst Metrolijn 53 Thema-avond 22 mei; doe actief mee voor schone lucht en ruimte Inspraak Meerjarenplan Fiets Onopeisbaar? Gay-Euro-Pride Amsterdam Opgelucht Waterlooplein Mupi-advies Last van geluidshinder? Doe mee Woonagenda 2025 Uitgangspuntennota Fijnmazig Openbaar Vervoer Pride Geluidshinderdag Evenementen Herinrichting Waterlooplein Muziekgeluid horeca Kinderherdenking Nieuwmarkt Behoud en Herstel Fijnmazig OV Sprong over het IJ Branchering Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ? Actie voor nieuwe huisvesting Sjaak van der Leden Thuisgevoel in een toeristenbuurt Fijnmazig OV in Amsterdam Cursus Amsterdamse grachtenhuizen Wijkcentrum Onder Dak Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars Mooipraten Eenrichtingsvaarverkeer test zonder gal Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt Inspraak Sprong over het IJ Kentekenonderzoek Centrum Oost Nieuwjaarsreceptie 2017 Evaluatie EuroPride 2016 Luchtvervuiling zichtbaar Inspraak overstapregeling erfpacht Jocadeau cultuurlezing Waterlooplein Valkenburgerstraat in gesprek Drukte en leefbaarheid in de stad Parkeren aan banden Kerstsluiting wijkcentrum Duurzaam door de stad Eis: inspraak GVB plan Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat? Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts Jocadeau cultuurlezing Rodin Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit OV-plannen Amsterdam, nog één kans Geef om leefbaarheid Inspraakavond gebiedsvisie Nieuwe Zijde Tegen Comité Westelijke Grachtengordel e.o. Bestuurlijk stelsel In memoriam Henny Brouwer Amsterdam autoluwer Terrassen maken bruggen vleugellam Expositie Margaretha Louwerens Toon gezet Politie: Drukte verstoort sociale cohesie in de stad GVB-plan nieuw OV-net Bestuurskalender Lezing: Amsterdam in Woord en Beeld (De Gouden Eeuw) Resultaat zelf meten Overlijdensbericht Victor van Lamoen Buurtenoverleg thema Nieuw Evenementenbeleid Beleidsbijdrage Geluidshinder

Vergunningaanvraag Mokum Reclaimed

15 november 2018


Mokum Reclaimed heeft op 15 november 2018 de vergunningsaanvraag voor het evenement Het Jaar van het Park en Plein bij gemeente Amsterdam ingediend; het duurzaamste festival ooit.

Mokum Reclaimed, een informele vereniging van betrokken Amsterdammers, wil met “Het Jaar van het Park en Plein” bevorderen dat parken en pleinen zo veel mogelijk vrij en gratis toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers, zonder overlast van evenementen en activiteiten.

Mokum Reclaimed vindt dat parken en pleinen als open(bare) ruimte essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. Voor veel Amsterdammers en hun kinderen, maar ook voor bezoekers, zijn parken en pleinen een belangrijke plaats om even te kunnen ontsnappen aan straten vol drukte, lawaai en uitlaatgassen.

Mokum Reclaimed-initiatiefnemer Roos Suring: “De openbare ruimte in Amsterdam is de afgelopen jaren echter steeds meer onder druk komen te staan. Amsterdam heeft te maken met verdichting en snelgroeiende bezoekersaantallen. Wij zien dat parken en pleinen steeds vaker langdurig worden afgesloten ten behoeve van de honderden festivals en evenementen die in de stad plaatsvinden. Deze grootschalige evenementen zorgen in veel gevallen ook voor vervuiling, lawaai voor de wijde omgeving en schade aan flora en fauna.”

Vanaf februari 2019 organiseert Mokum Reclaimed verschillende activiteiten op pleinen en in parken, zodat het park weer primair als park beleefd kan worden. Denk aan kleinschalige wandelingen, speelactiviteiten en bezinningsbijeenkomsten om de rust en de natuur te beleven. Daarnaast wordt de samenwerking met het Amsterdamse basisonderwijs gezocht. Het programma van Het Jaar van het Park en Plein loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019 en omvat 23 locaties in Amsterdam. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van afzettingen, geluidsinstallaties, mobiele toiletten of noodaggregaten. Evenmin is gemotoriseerde aan- en afvoer van materialen nodig. Daarmee is Het Jaar van het Park en Plein het meest duurzame festival van Nederland. Alle activiteiten zijn bovendien gratis en voor iedereen toegankelijk.

Crouwdfunding
De vergunningsaanvraag wordt gefinancierd met de opbrengsten van een succesvolle crowdfundingsactie eerder dit jaar, waarbij in een periode van 16 dagen 4.250 euro werd opgehaald. Het Jaar van het Park en Plein wordt geopend met een debatserie over het gebruik van openbare ruimte in de stad en wordt aan het eind van het jaar afgesloten met een conferentie.

Bijlage

Internetconsultatie Schiphol

12 november 2018

De Omgevingsraad Schiphol geeft via een internetconsultatie belangstellenden de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken over Schiphol. De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

De aanleiding van de internetconsultatie is dat het kabinet de Omgevingsraad Schiphol om advies heeft gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen aan het kabinet. U kunt reageren op de vragen in het consultatiedocument. U wordt uitgenodigd om in uw antwoord ook uw persoonlijke ervaringen te betrekken (als reiziger, omwonende, werkzaam op en om de luchthaven, etc.). De consultatie is onderdeel van een bredere maatschappelijke consultatie en advisering die uit negen onderdelen bestaan.

Voor stukken en het reactieformulier gaat u naar: www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening/

Overlast Metro

9 november 2018

Eerder berichtten wij u al over de overlast die de Metro veroorzaakt in de Nieuwmarktbuurt. De ombudsman heeft op 8 november per e-mail bewoners bericht over een onderzoek.

De ombudsman heeft op 8 november per e-mail bewoners laten weten dat de dienst Metro en Tram meldde dat er een opdracht is verstrekt om een probleemanalyse uit te voeren. Daarbij zullen gedurende 4 weken metingen plaatsvinden in de metrotunnelbuis.

In eerste  instantie zal er een zogenaamd wiel/railcontact-onderzoek in de metrobuis worden gedaan. Daarmee wordt nagegaan of er probleemlocaties kunnen worden aangewezen in de tunnelbuis. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen de vervolgstappen worden bepaald. Een van de vervolgstappen kan zijn dat er in bepaalde huizen metingen worden gedaan.

Dat is het zoveelste onderzoek. Uitgezocht wordt of dit nieuwe onderzoek intern dan wel extern is (wat wel wat uitmaakt voor het vertrouwen in de uitkomst). Daar komt dus nog een update over.

Probleem
Wat het feitelijke probleem is: de metro rijdt uit ervaring KEIhard ten opzichte van het  verleden. Het stoppen en optrekken gaat griezelig hard waarbij er zelfs mensen door omvallen in de metro.  Doordat de aandrijving van de metro vanuit het midden gebeurt, klapperen de voorste en achterste wagons tijdens het rijden. Bij een bezoek thuis bij een bewoner ervoer de medewerker van de Ombudsman meteen de overlast, terwijl de bewoner “vond dat op dat moment het nog niet eens zo erg was…..”.

Wordt vervolgd dus.

Concept Gebiedsplannen 2019

7 november 2018

Sinds woensdag 7 november 2018 zijn de conceptgebiedsplannen 2019 voor zowel Centrum Oost als West vrijgegeven. Tevens zijn de Gebiedsagenda’s 2019-2022 gepubliceerd. Er volgt een traject van besprekingen, waarbij om bewonersinbreng nadrukkelijk is verzocht.

Gebiedsplannen Oost en West 2019
In het concept gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in gebied Centrum Oost en Centrum West en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2019 gaat doen.

Gebiedsagenda Oost en West 2019-2022
De concept gebiedsagenda (ook een voor Centrum Oost en een voor Centrum West) voor de komende vier jaar zijn gemaakt door de gemeente Amsterdam samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen. De gemeente gebruikt de agenda om de gebiedsspecifieke opgaven goed mee te laten wegen in beleidskeuzen die de stad maakt.

Eerste bespreking
De concepten voor Oost en West worden dinsdag 20 november om 20:00 uur voor het eerst besproken door de Stadsdeelcommissie Centrum. Doel van de bespreking is het voorbereiden van een advies aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum.

Bijlagen

 1. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum Oost 1.48MB Agenda
 2. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum West 3.81MB Agenda
 3. Concept gebiedsplan 2019 Centrum Oost.docx 1.98MB Document
 4. Concept gebiedsplan 2019 Centrum West.docx 4.87MB Document
 5. Concept gebiedsplannen 2019 en verder.docx 506.46KB Document

Update Paaltjespilot

6 november 2018

Wij ontvingen van Bas Regenbogen, omgevingsmanager Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde, het onderstaande bericht. Dat heeft te maken met een aantal aanpassingen in de pilot en dat sinds afgelopen vrijdag 2 november de route langs de Amstel is heropend. Dit verandert ook de verkeerscirculatie in het gebied en leidt tot aanpassingen in de pilot.

Pilot Oudezijde
De pilot Oudezijde bestaat uit een pakket van maatregelen, waarvan het meest zichtbaar zijn de beweegbare palen (Rusland en Nieuwmarkt) en de rood-witte paaltjes in Nieuwmarkt / Lastage. Inmiddels werkt de kentekenherkenning bij de beweegbare paal Rusland betrouwbaar. Dat is een belangrijke uitkomst. Bewoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het kenteken wordt herkend en dat zij zo toegang krijgen. Nu de Amstel open is gegaan wordt naar verwachting de route langs de Breestraten naar de Nieuwmarkt minder belast. Ook is de Halvemaansbrug nu weer beschikbaar voor verkeer naar het zuidelijk deel van de oude binnenstad.

Pilotaanpassingen
Deze veranderingen in de verkeerscirculatie leiden tot de volgende aanpassingen tijdens de pilottijden, donderdag t/m zaterdag tussen 22 uur en 6 uur:

Evaluatie
Eind november laat de gemeente een enquête verspreiden in het gebied waar de pilotmaatregelen actief zijn. U wordt uitgenodigd om uw ervaringen (anoniem) te delen. De uitkomsten van de enquête vormen input voor de evaluatie van de pilot die naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de pilot gaat u naar de webpagina www.amsterdam.nl/pilotoudezijde.
Blijven er toch nog vragen over, dan hoopt Bas Regenbogen die te kunnen beantwoorden. U kunt hem bereiken via aanvraag.oudezijde@amsterdam.nl of 06 -1867 8779.

Nieuwe Wijkraad

6 november 2018

Het Wijkcentrum is nog niet open, maar maandag 5 november 2018, tussen de verfspullen, werd de nieuwe wijkraad gekozen voor de komende drie jaar.

In een kort welkomstwoord memoreerde de huidige voorzitter aan de verkiezingen drie jaar geleden. Gaf aan dat d’Oude Stadt pas voor publiek op 20 november open gaat zodat buurtgroepen weer kunnen vergaderen en bewoners informatie ophalen. Maar meldde ook dat de belangrijkste waarde van d’Oude Stadt de wijkraadsleden en vrijwilligers zijn. Zij maken immers het wijkcentrum, samen met alle bewoners uit hun buurt.

Verkiezing
Net als 3 jaar geleden leidde Yelie Alkema het verkiezingsproces. Zij was aan in de jaren negentig wijkraadslid en voorzitter. Vanavond wordt per buurt de wijkraadsleden gekozen. Zij begon bij buurt 7. Iedere kandidaat wijkraadslid stelde zich voor en gaf aan wat hem/haar drijft. De aanwezige kiezers stemden op de kandidaten van hun buurt. Spannend werd het bij buurt 2 (Nieuwmarkt). Daar waren 4 kandidaten voor 3 wijkraadszetels. Na de stemming bleken twee kandidaten benoemd, maar twee andere eindigde gelijk. Volgens het huishoudelijk reglement kozen alle aanwezigen een wijkraadslid. De ander werd duo-wijkraadslid.

Vervolg
De avond eindigde met het maken van afspraken voor de volgende wijkraad op maandag 19 november en 3 december. Dan wordt eerst gepraat over wat de wijkraadsleden met elkaar gaan doen. Ook wie bereid is om zich als bestuurslid kandidaat te stellen om zich de volgende vergadering te laten kiezen. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Meer informatie:

Napolitaans? Onzin, Amsterdams.

5 november 2018

 

Ingezonden brief
Vanmorgen kwam ik op de Nieuwmarkt een schoonmaker van Stadsreiniging tegen, die druk doende was een onvoorstelbare glaszooi rondom de glasbak op de kop van de Kloveniersburgwal op te ruimen. Honderden flessen. Plus de andere troep die erbij gestort was, want je weet: vuil trekt vuil aan.
Hij vertelde me dat het bestuur in zijn oneindige wijsheid – en dus uit bezuiniging – had besloten met ingang van vorige week de glasbakken slechts een keer per week te laten legen. Net nu die hoek een beetje is opgekalefaterd krijgen we dit! Het is een kwetsbare plek, met man en macht wordt daar altijd gewerkt om het een beetje toonbaar te houden. Om daar nu van gemeentewege een bepaalde vinger tegen op te steken vind ik wel heel bijzonder. Of is dit een methode om het toerisme in te dammen: het creëren van Napolitaanse toestanden?
Ook in uw buurt?
Laat het ons weten. Of stuur zelf een bericht naar de “gebiedsmakelaar” van uw buurt.
Wij weten nog niet of hetzelfde ook geldt voor papierbakken en plasticbakken.

Amstel open, Munt afgesloten

3 november 2018

Er kan weer gewandeld en gereden worden langs de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. De Munt is weer afgesloten voor autoverkeer, zoals het voor de zomer was. De openbare ruimte is opgeknapt, er is een fietspad, en voetgangers kunnen aan weerszijden van de straat terecht. Tijdens het openingsfeest regende het onafgebroken, maar dat mocht de pret niet drukken: the Band played on, iedereen een nat pak maar een ramp bleef uit. Na de wandeling naar de Munt en een korte toespraak verrichtte stadsdeelbestuurder Micha Mos de opening, maar niet zonder de steun van bewoners, zoals het een politicus betaamt.
Geen afvalbakken gezien, dus ook geen asbakken daarbovenop. Toch maar eens reclame gaan maken voor die handige privé-asbakjes die in je jaszak kunnen. Maar die moet je ook wel eens legen …
Na afloop in de Kleine Komedie de natte jassen uit, een drankje, en bitterballen.

Het vervolg
Op 2 en 3 november vooralsnog geen toeterconcerten en files waargenomen in de voormalige omleidingsroute. Wel veel Duitse nummerborden, het zal daar herfstvakantie zijn?

 

Wijkcentrum bijna open

31 oktober 2018

Wijkcentrum d’Oude Stadt huurt sinds september 2018 een nieuwe plek: Kerkstraat 123. De nieuwe ruimte moest eerst opgeknapt worden. De basis zal begin november klaar zijn. De verhuizer komt al onze spullen naar de Kerkstraat brengen op 15 november. De deuren gaan daar naar verwachting vanaf 20 november open voor inloop. Vergaderingen zullen ook weer kunnen plaatsvinden, en hopelijk op korte termijn het juridisch spreekuur.

Nog niet helemaal af
Meer wensen moeten nog gerealiseerd worden: verbetering van de toegankelijkheid en een toilet dat geschikt is voor invaliden. Voor ongestoord vergaderen een flexibele ruimte-indeling door een inklapbare, lichtdoorlatende tussenwand. Een keukenblok met aansluiting voor de vaatwasser en een voorraadkast. Het kan dus zijn dat onze activiteiten soms verstoord zullen worden voor verbouwinkjes. Daarbij zijn dit forse investeringen.

Fondsen
Wij proberen een deel van de bekostiging van de verbouwing te vinden via speciale fondsen. Daarnaast zullen we ook zelf verder moeten investeren. Inmiddels is iets meer dan 3000 Euro door onze achterban bijgedragen, waarvoor we de gulle gevers heel hartelijk bedanken. Mocht u onze oproep nog niet gezien hebben, of vergeten zijn:
U kunt een bijdrage naar eigen keuze storten op: NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’Oude Stadt o.v.v. NIEUW INTERIEUR. Doordat d’Oude Stadt de ANBI-status heeft, kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Naar Unesco

31 oktober 2018

De werkgroep Buitenreclame laat het er niet bij zitten. Unesco is door hen benaderd vanwege de terugkeer van enorme steigerdoekreclame in het centrum.

Wijkcentrum d’Oude Stadt is de stakeholder voor Amsterdam Wereld Erfgoed.  Bij Unesco is gemeld  dat de enorme reclame steigerdoeken in het Wereld Erfgoedgebied en bufferzone zijn teruggekeerd. Gevraagd is om de gemeente te benaderen om dit onmiddellijk te stoppen, dan wel een besluit te herhalen.

Immers op 7 juli 2011 besloot het Wereld Erfgoed comité dat Amsterdam, op de werelderfgoedlijst, moet stoppen met dat soort praktijken.

Lees ook: Terug

Het kan nog

31 oktober 2018

KAARTJE

U kunt zich nog aanmelden als kandidaat voor de wijkraadsverkiezingen. Die vinden plaats op maandag 5 november, op onze nieuwe lokatie. Er is nog plek voor enkele kandidaten voor de buurten 1, 3, 4, 5, 6, en vooral buurt 7. Vanuit buurt 7 heeft niemand zich aangemeld. Het zou toch jammer zijn als de bewoners van die buurt niet vertegenwoordigd worden.

Het Grote Groenonderzoek

30 oktober 2018

Doe mee met het jaarlijkse onderzoek van de gemeen…

Winterterrassen

30 oktober 2018

Op 1 november gaan de regels voor winterterrassen in. In het terrassenbeleid van het stadsdeel Centrum zijn die regels beschreven. Voor de grote uitgaanspleinen wijken de regels af, omdat daar nauwelijks omwonenden zouden zijn. In “Stedelijke kaders Terrassenbeleid” uit 2012 valt te lezen:
“Het uitgangspunt van het winterterras is een klein terrasje aan de gevel; verwarmingsapparatuur aan de gevel is daarbij toegestaan.”
Dat kleine terrasje zie je in de praktijk in het centrum wel eens, gezond verstand van de exploitant, maar het terrassenbeleid van stadsdeel centrum noemt het niet. De regels voor het centrum luiden sinds oktober 2015:

Aan het exploiteren van een terras in de winter zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 • het terras mag alleen geëxploiteerd worden tussen 07.00 en 22.00 uur;
 • na sluiting van het terras, moet het meubilair worden opgestapeld tegen de gevelvan het horecabedrijf;
 • terrasmeubilair moet na sluiting van de horecazaak worden binnengehaald;
 • nieuw te bouwen elementen zoals afdaken en luifels (onderdelen van het gebouw) en objecten zoals terrasschotten en parasols zijn niet toegestaan (markiezen en zonnewering zijn geen “gebouwde elementen” en zijn daarom weltoegestaan);
 • na sluiting van het terras wordt het trottoir door de exploitant schoongemaakt;
 • dat tijdens Oud & Nieuw (31 december) terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden.
Uitzondering uitgaanspleinen
De uitgaanspleinen Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen mogen tijdens het winterseizoen een terras exploiteren van 07.00 uur tot 24.00 uur, onder de volgende voorwaarden:
 • dat binnen de aangewezen gebieden het gebruik van parasols en terrasschoten is toegestaan;
 • dat binnen de aangewezen gebieden terrasmeubilair buiten mag worden opgeslagen, conform de regeling voor zomerterrassen;
 • dat tijdens Oud & Nieuw (31 december) terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden.

 

 

Amstel weer open

30 oktober 2018

 

De straat langs de Amstel tussen Blauwbrug en Munt is klaar. Op 2 november gaat er weer verkeer rijden, en op 1 november is er een feestelijke opening. De bewoners van de Jodenbreestraat, Antoniesbreestraat, Nieuwmarkt en Kloveniersburgwal hopen de laatste filedag te vieren.Althans, ze hopen na 5 maanden dagelijkse file op 2 november opgelucht adem te kunnen halen in hun straat.

Natuurlijk zullen ook de bewoners en ondernemers dolgelukkig zijn dat de puinhopen nu opgeruimd zijn. En de winkels die weliswaar bereikbaar waren volgens de bordjes, daar ga je nu voor je plezier weer heen.
Toch hebben we helaas al een minpuntje ontdekt: er staat nabij de Blauwbrug een Mupi dwars op het prettig brede voetpad, met daardoor een minimale loopruimte. Jammer.

Om 15:30 begint het feestje ter hoogte van Amstel 200.

Amsterdam 743 jaar

27 oktober 2018

 

Open Ateliers Nieuwmarkt

26 oktober 2018

Zaterdag 10 november 2018 van 12:00 tot 18:00 uu…

Première

26 oktober 2018

Donderdagavond 25 oktober 2018 was in de Waag de Nederlandse première van de documentaire: A Citizen Science Revolution. Een film over een Europees project waarbij verschillende groepen burgers in Barcelona, Pristina en Amsterdam zich organiseerden om hun leefomgeving met goedkope sensoren in kaart te brengen. 

Making Sense
Begin 2016 kwamen groepen burgers bijeen in Barcelona, Pristina en Amsterdam. Iedere groep ging hun leefomgeving meten met goedkope sensoren. Zij maakten zich zorgen over hun omgeving waaronder: geluidsoverlast (Barcelona) en luchtkwaliteit (Amsterdam en Pristina Stikstofdioxide en fijnstof). Bewoners in Amsterdam werden begeleid door Waag Society. Door gegevens te verzamelen met goedkope sensoren brengen bewoners de omvang van het probleem in kaart. En vervolgens gaan ze opzoek naar oplossingen.

Documentaire
In de documentaire A Citizen Science Revolution, volgen we deze groepen en krijg je een unieke kijk achter de schermen van dit Europees onderzoeksproject met vragen als: hoe betrekken we community’s bij het in kaart brengen van hun leefomgeving, en hoe zetten we dit om in actie? Kan een goedkope sensor de realiteit van een stad veranderen? En wat als dit er tientallen zijn?

Tijdens de première-avond werd vooraf een inleiding verzorgd door Frank Kresin en bracht Ivonne Jansen-Dings de huidige Waag – activiteiten in Citizens Science onder de aandacht. Na de  documentaire volgde een gesprek over toekomst van citizen science. De aanwezigen waren enthousiast. De film is een aanrader om te zien wat je met je eigen data kan realiseren. Zo blijkt dat inmiddels in Barcelona de eindtijden van de terrassen vervroegd zijn naar 22:00 uur. Daarna is het stil op het plein. Een welkome verbetering voor de leefomgeving van de bewoners na een adequate actie van de politiek. Nu Amsterdam nog.

Denk mee - woningdelen

25 oktober 2018

Amsterdam nodigt alle amsterdammers uit om mee te denken over het beleid rond Bed&Breakfast. Hiermee wordt het soort vakantieverhuur bedoeld waarbij de hoofdbewoner zelf aanwezig is, dus niet de beruchte AirBnB en varianten.

Hebt u zelf ideeën over hoe het aantal te reguleren? De regels waar de vergunninghouder zich aan te houden heeft?  Wat vindt u van de ideeën die al verschenen zijn? U kunt uw mening geven in dit forum, het is geen enquete waar je alleen maar kunt kiezen voor a, b, of c, en waar uw eigen keuze niet bij staat.

Ga naar de website, denk er over na en kom met ideeën of oordeel over andere bijdragen.

Verbod vuurwerk

24 oktober 2018

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. heeft een raadadres ingediend en verzoekt het individueel afsteken van vuurwerk te verbieden tijdens de periode 1 december 2018 tot 31 januari 2019. AT5 maakte een reportage.

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. meldt dat het afsteken van vuurwerk naast overlast en vervuiling veel leed veroorzaakt, zoals

 • gehoorschade,
 • verwondingen, aan gezicht of handen
 • stress bij kinderen, ouderen,
 • stress bij (huis)dieren
 • brandschade aan (monumentale) panden en andere objecten
 • luchtvervuiling

De volgende punten zouden een verbetering te weeg kunnen brengen:

 • Verbetering van de publiciteit over deze vuurwerkshows; de georganiseerde evenementen van vuurwerkshows worden druk bezocht
 • Beperking schade aan gemeentelijk meubilair -Terugbrengen van de enorme vervuiling die de individuele Oudejaarsavondvieringen veroorzaken; voor de stad is dit een grote kostenpost

Kortom het Comité vraagt de Raad om met plannen en een campagne te komen om het afsteken van vuurwerk in de binnenstad te verbieden, zo mogelijk bij wijze van proef.

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o.
De doelstelling van het comité is het woon- en leefmilieu te bewaken en in brede zin te bevorderen; bevordering van de balans in het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, sociale samenhang en participatie, en milieu. Het comité kan zijn stem laten horen bij gemeentelijke vraagstukken. Zie de website: Comité Westelijke Grachtengordel

Raad van State en luchtkwaliteit

17 oktober 2018

Woensdag 17 oktober deed de Raad van State  stond d’Oude Stad namens 10 bewoners voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Deze bewoners wonen en/of werken tegenover een stikstodioxide(NO2)meetpunt van de GGD. Zij hebben o.a. bij de gemeente Amsterdam en Ministerie gevraagd om handhaving van de normen luchtkwaliteit. Die gemeten waarden liggen in hun straat ver boven de Europese norm van 40 μg/m³. Nu stond ter discussie de afwijzing van de handhaving, omdat de wet er niet in voorziet.

Bij handhaving in de strikte zin, het opleggen van boetes, gaat men uit van een gesloten systeem. Kort gezegd, komt een wet niet voor op een lijst, dan kan er niet beboet worden, dus niet “gehandhaafd” worden. Tegen deze strikte redenering kwamen bewoners in beroep. Hun vraag aan het Ministerie was nu juist om zich aan de luchtkwaliteitsnormen te houden. Let op 40 μg/m³ (jaargemiddelde) NO2 is geen gezondheidsnorm. Die ligt veel lager. Dit beroep gaat over slechts een onderdeel van de beslissing op bezwaar van het Ministerie van 31 juli 2017. De andere punten liggen (nog steeds) bij de rechtbank Amsterdam. Een verweer is daar nog niet ingediend (ook niet door Amsterdam).

Ministerie
De realisatie van de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat via (plaatselijke) luchtplannen of het Nederlands Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In de wet staat dus geen grondslag voor een bestuurlijke boete, of dwangsom. Er staat dus geen bestuurlijk rechtsmiddel open. De wetgever vond dat onwenselijk. Dat kan alleen tegen het plan zelf (civiel). Het Europees Hof zegt niet dat per se een bestuursrechtelijke procedure moet zijn.

Hof van Justitie van de EU (25 juli 2008, C237/07): Dat de richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1882/2003 moet al dus worden uitgelegd dat bij een dreigende overschrijding van de grenswaarde, of alarmdrempels PARTICULIEREN, die rechtstreeks worden getroffen, MOETEN kunnen bewerkstelligen dat de bevoegde autoriteiten een actieplan, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht beschikken over andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrijding van luchtverontreiniging.

Het Ministerie voerde ook de “nieuwe” plannen (Aanpassing NSL 2018) op, waar zij samen met Amsterdam in optrekken. Het Ministerie is verantwoordelijk voor die plannen. Het NSL is een samenwerking tussen verschillen bestuursorganen maar verandert niets aan de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen die overheden. Het opnemen van een maatregel (of project) in het NSL staat los van de normale procedures. Dus discussies over de maatregel gaat dan ook niet via het NSL, maar met de daartoe bevoegde (lokale) overheid. Ook bracht het Ministerie de procedures bij de burgerrechter ter sprake. In de bodemprocedure met Milieudefensie is een tussenvonnis gewezen, waarvan Milieudefensie meteen in hoger beroep is gegaan.

Het Ministerie in hun pleitnota: Een voldoende concreet verzoek om locatie-specifieke maatregelen gericht tot het bevoegde gezag maakt het mogelijk om van het daartoe bevoegde gezag een inhoudelijk oordeel over de maatregelen te verkrijgen en geeft ten slotte via bezwaar en beroep toegang tot de bestuursrechter. Indien daadwerkelijk wordt besloten tot het nemen van maatregelen, kunnen deze aan het NSL worden toegevoegd, overeenkomstig het systeem van de Wet milieubeheer. De rechtbank Den Haag heeft dit systeem in het vonnis van 27 december 2017 bevestigd.

Bewoners
Het opstellen van een luchtplan kan dus worden afgedwongen via een civiele procedure, zoals Milieudefensie heeft gedaan. In die civiel procedure bij burgerrechter gaf het Ministerie nog aan dat deze handhavingsprocedures kansrijk zouden zijn…….. Voor individuele burgers is een civielgeding met verplichte procesvertegenwoordiging een kostbare aangelegenheid. En zoals gebruikelijk heeft de overheid nogal een lange adem in rechtsprocedures. Daarom bepleiten bewoners bij de Raad van State een toegang tot de bestuursrechter. Als deze rechter daar geen mogelijkheden toe ziet, dan zal de politiek die rechtsgang moeten creëren.

Het Ministerie meldt dat een concreet verzoek om locatie-specifieke maatregelen kan leiden tot een inhoudelijk oordeel (met een bestuursrechtelijke bescherming) . Nu zijn er al nieuwe plannen in Amsterdam om de lucht schoner te krijgen, omdat Milieudefensie op 7 september 2017 het kort geding won. Een uitspraak die de overheid niet serieus genoeg neemt. d’Oude Stadt gaf over die plannen namelijk ongezouten de mening via een zienswijze; deze “nieuwe” plannen gaan niet helpen, zeker niet op de locaties waar bewoners wonen/werken en heeft de snelheid niet op het oog die de civiele rechter voorschrift. Dat wordt ondersteund door een recent rapport van TNO, waarin de effectiviteit van de maatregelen zijn doorgerekend. “Veel nieuwe “maatregelen” hebben een zeer beperkt effect op de concentraties NO2, enkele werken goed, andere zijn echt meer voor de bühne genomen” , zoals Milieudefensie schrijft. d’Oude Stadt gaat over het TNO-rapport ook nog een zienswijze indienen.

Conclusie
Het is verder wachten op de uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Ook op het vlottrekken van de procedures bij de rechtbank in Amsterdam op de overig punten. Maar bovenal is het zaak om “de besluitvorming” te beïnvloeden, welke maatregelen Amsterdam nu concreet gaat inzetten, voor echte schone lucht. Het coalitieakkoord geeft een voorzet daartoe, maar moet uitgewerkt worden in niet vage plannen, maar acties die echt gaan helpen in de knelpuntstraten. Wordt vervolgd.

Herinrichting Kerkstraat

15 oktober 2018

Luchtwachters in actie

13 oktober 2018

Zaterdag 13 oktober 2018 waren Luchtwachters in de weer om op diverse vieze, ongezonde straten spandoeken op te hangen. Om het recht op gezonde lucht onder de aandacht te brengen bij de pers, de gemeente en andere Amsterdammers.

Gezonde lucht moet, Amsterdammers ademen roet. Dat kan zo niet langer! Daarom voerden Luchtwachters Amsterdam zaterdagmiddag actie voor serieuze maatregelen die tot gezondere lucht leiden. In verschillende knelpuntstraten in Amsterdam werden spandoeken opgehangen met treffende slogans.

Achtergrond
De politiek is op reces geweest, politici zijn tijdens hun vakantie even ingedut, maar de Luchtwachters laten zien dat ze er nog zijn! De gemeente mag luid en duidelijk zien en horen dat gezonde lucht van levensbelang is voor iedereen en dat het vonnis van de rechter zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd om de knelpunten op te lossen. Dit artikel in het Parool met als titel “Verwachte verbetering blijft uit: lucht in de stad nog net zo vies” laat duidelijk zien waarom actie hard nodig is.

Resultaten buurtenquête 2018

5 oktober 2018

In mei heeft het stadsdeel bewoners en ondernemers van Centrum gevraagd om hun mening te geven over hun buurt. Dit jaar hebben 4.895 mensen de enquête ingevuld.

Te veel
In de antwoorden op de eerste open vraag in de online buurtenquête komt “te veel” vaak voor: te veel toeristen, te veel vuil, te veel drukte, te veel fietsers, te veel toeristenwinkels, te veel vakantieverhuur en te veel coffeeshops.

Oplossingen
Om de vervuiling tegen te gaan wordt om meer afvalbakken gevraagd. Ook het plaatsen van (ondergrondse) containers voor huisvuil wordt vaak genoemd. Of maak ’recyclestations’ of drijvende afvalverzamelpunten. Daar kan op ieder moment van de dag verschillende soorten afval worden heengebracht.

Gebiedsplannen 2019
De antwoorden van de online buurtenquête verwerkt het stadsdeel onder andere in de gebiedsplannen voor 2019. In november bespreekt de stadsdeelcommissie de concept gebiedsplannen. Eind december worden de gebiedsplannen door de stadsdeelcommissie vastgesteld. U kunt dan zien wat er het komende jaar met uw mening en ideeën wordt gedaan.

Bekijk hier de complete reportages.

Weg met CityTrees

4 oktober 2018

Donderdag 4 oktober 2018 sprak d’Oude Stadt weer in bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid. Ditmaal van wege het agendapunt 24 Bezwaarschrift verleende Watervergunning voor het realiseren van 8 CityTrees Nr. BD2018-011782.

De fractie van Partij voor de Dieren had dit punt geagendeerd, maar was afwezig. Daarom werd het agendapunt doorgeschoven naar de commissie van 1 november a.s. d’Oude Stadt had ook een bezwaarschrift ingediend en sprak toch in (bij agendapunt 8). Hieronder treft u de integrale tekst.

Geachte leden, wethouder,

Weg met CityTrees

Twee weken geleden sprak het wijkcentrum hier over het onnodig  verkeer op de hoofdroutes en de effecten daarvan op de slechte luchtkwaliteit[1].

Nu omdat ook d’Oude Stadt bezwaar maakt [2]. Alles draait daarbij om de Valkenburgerstraat. Een hoofdroute met slechte luchtkwaliteit. Stikstofdioxide (NO2) al jaren ver boven de Europese norm[3].

Bewoners hebben daar samen met Milieudefensie NO2 gemeten[4]. Dat leverde de titel: “de vieste straat van Amsterdam”[5].

40 bewoners en ondernemers leverden ideeën aan de gemeente voor gezonde lucht in de Valkenburgerstraat[6]. Niks mee gedaan. Ambtenaren brainstormden wel zelf[7]. Kwamen NIET met de door bewoners gevraagde bronaanpak: MINDER VERKEER!

Bewoners deden een beroep [8]op de wethouder, maar die deed ook niks aan ‘t onnodig verkeer, ondanks het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat[9]. Gezondheid bewoners niet voorop, wel kosten automobilist om om te rijden[10].

De gemeenteplannen kwamen in een klankbord[11].  Alleen wat de gemeente vertelde, ving de gemeente op. Het klankbord was er voor consultatie, niks co-creatie. Kon ook zonder. Bewoners werkten daarom mee met SBS6 (programma van onze Centen)[12]. Wethouder Litjens gaf niet thuis.

Amsterdam Institute (for Advanced Metropolitan Solutions) raadde eerder verder onderzoek naar plantjes en fijnstof af[13]. Weg met CityTrees is niet alleen symbool politiek. Er kan niet bewezen worden dat het werkt, immers de wind waait alle kanten op. Daarom wordt het “onderzoek” dan maar “modelmatig” uitgevoerd; via de computer. Daarvoor hoeft Amsterdam geen Weg met CityTrees. Zoals begin april gezegd[14] werkt het alleen bij plaatsing dwars op de weg, zodat er geen verkeer door heen kan[15].

Dit college wil meer burgerparticipatie. De vorige wethouder duidelijk niet. Praat met de bewoners, was zijn opdracht aan de ambtenaren. De gemeente houdt bewoners al jaren aan de praat, experimenteert niet samen met bewoners, maar maakt bewoners onderdeel van een dodelijk experiment.

Afwachten en Niks doen is ook: Weg met CityTrees. Terwijl er uitspraken zijn:[16], om snel wel werkende maatregelen uit te voeren: minder verkeer, langzamer rijden, Dieselverbod (van 1 t/m 6), tunnel etc. Staat allemaal niet in het nieuwe NSL[17] (Aanpassing Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit 2018 [18]).

De noodzakelijke ingrijpende maatregelen op de hoofdroute moeten dan wel komen in het aangekondigde Luchtplan.

En over de werkzaamheden zelf. De stad denkt zeker dat er geen bewoners wonen. In de holst van de nacht graaf- en slijpwerk. Alsof de tram de andere dag er weer door heen moet.

Het werk is onnut, niet duurzaam (het mos is bij de oude al 2 keer vervangen) en is niet eens een eerste aanzet voor het beoogde Amstel-IJPark[19], of welke beloofde vergroening dan ook van de Valkenburgertraat[20].

De bezwaren van d’Oude Stadt zijn ook ingediend tegen het verlenen van de watervergunning, vanwege waterkeringen en zo. Voordat er zo’n vergunning om te graven afgegeven wordt, moet er een omgevingsvergunning zijn; om Weg met CityTrees te realiseren.

Vergelijk het met de MUPI’s. De gemeente is hier aan het werk, belemmert burgers in hun rechten, ook het recht op gezonde lucht en hoort ook de eigen procedures te volgen. Een handhavingsanctie is nodig. Wegens illegale ombouw tot Weg met CityTrees!

Dank u voor uw aandacht.

Voetnoten:

[1] https://www.oudestadt.nl/autos-en-luchtkwaliteit/

[2] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-26WOS-Bezwaar-CityTrees.pdf

[3] De GGD metingen: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1x7Sf_RNqj7ukxTrHl2HbD3cc_AI&ll=52.36877553452327%2C4.910385101318411&z=16

[4] https://www.oudestadt.nl/meetrapport/

[5]https://valkenburgerstraat.wordpress.com/

[6] https://www.oudestadt.nl/valkenburgerstraat-in-gesprek/

[7] https://www.oudestadt.nl/verrek/

[8] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2015/06/Bijlage-3-10_puntenbewonersplan.pdf

[9] https://www.oudestadt.nl/partijpolitiek/

[10] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage-4-Valkenburgerstraat-Presentatie-Kentekenonderzoek.pdf

[11] https://www.oudestadt.nl/experimenteren-met-bewoners/

[12] https://www.oudestadt.nl/demontage/

[13] https://www.ams-institute.org/solution/green-junkie/

[14] https://downtoearthmagazine.nl/city-trees-blijken-toch-te-werken-tegen-luchtvervuiling/

[15] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2015/06/Bijlage-4-luchtmeting.pdf

[16] https://www.oudestadt.nl/schone-lucht-nu/

[17] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52d72d37-a39d-421a-aa0c-a2c24a1abcce&title=Maatregelen%20steden%20en%20Rijk%20NO2%20%E2%80%93knelpunten.doc

[18] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z17192&did=2018D46645

[19] http://www.amstel-ijpark.amsterdam/

[20] https://www.bewonersraad1011.amsterdam/vergroening-valkenburgerstraat-begint-in-foeliestraat/

d'Oude Stadt verhuist

30 september 2018

Het wijkcentrum d’Oude Stadt sluit haar deuren in de Nieuwe Doelenstraat 55 na meer dan 30 jaar. Op de valreep is een andere ruimte gevonden. Die moet eerst opgeknapt worden. De deuren gaan daar pas per 1 oktober open.

Deur dicht in Nieuwe Doelenstraat 55
Zoals eerder bericht, is ons de huur opgezegd en sluit het wijkcentrum d’Oude Stadt haar deuren na meer dan 30 jaar in de Nieuwe Doelenstraat 55. Afgelopen weken zijn vrijwilligers druk bezig geweest met inpakken van de spullen. Na maandag 27 augustus gaat daar de deur dicht. Woensdag 29 augustus komen de verhuizers en gaat alles in de opslag.

Nieuw adres: Kerkstraat 123
Het had niet veel gescheeld of we hadden op straat gestaan, maar we hebben een andere ruimte gevonden in de Kerkstraat 123. Die ruimte moet eerst opgeknapt worden. Pas dan kan die nieuwe ruimte weer functioneren als kantoor en vergaderruimte voor bewoners in het centrum. Wij verwachten per 1 oktober klaar te zijn om bewoners daar weer te kunnen helpen.

Crowdfunding start
Zoals gezegd moet de ruimte opgeknapt worden. Dat betreft niet alleen een verfje. Gedacht wordt over nieuw meubilair en een efficiënte inrichting als kantoor en vergaderruimte. Daarvoor moeten plannen gemaakt worden en uitgevoerd. Dat brengt kosten met zich mee. Het wijkcentrum is van, voor en door bewoners. Daarom roepen wij u in eerste instantie op om mede-financier te worden, zodat het nieuwe interieur ook gerealiseerd kan worden. Doordat d’Oude Stadt de ANBI-status heeft, kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte. U kunt een bijdrage naar eigen keuze storten op: NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. NIEUW INTERIEUR.

Maar ook op andere wijze kunt u het wijkcentrum helpen. Stuur dan een mail aan: wijkcentrum@oudestadt.nl met in uw eigen worden waarmee u wilt helpen.

Bezwaren exploitatievergunning Soho House

27 september 2018

Soho House (en haar dakterras) is in in juli gedeeltelijk opengegaan. Dat hebben veel omwonenden geweten! Bewoners weten nu wat Soho House in de praktijk betekent. Maar liefst 50 bezwaren zijn daarom ingediend tegen de exploitatievergunning. Ook d’Oude Stadt doet mee.

De opening van Soho House werd in de avond en nacht van 19 juli gevierd met een groot feest. Dat ging met veel geluidsoverlast gepaard (zie de video hieronder). Veel omwonenden hebben daarover bij politie en gemeente geklaagd. De politie is naar verluidt ook langs geweest om een einde te maken aan de ergste overlast. Zelfs nadat het feest zich naar binnen had verplaatst, kon menig omwonende nog de bas van de gedraaide muziek binnenshuis horen. Dat eerste feest had omwonenden dus al de gelegenheid gegeven te ervaren wat Soho House in de praktijk echt voor de buurt betekent. Daarna is er meer overlast geweest.

De video van 19 juli 2018

Wat nu
Enkele bewoners hebben geprocedeerd tot de hoogste rechter. De Raad van State liet helaas de omgevingsvergunning in stand. Echter een andere belangrijke vergunning is nog niet definitief. Dat is de exploitatievergunning. Die vergunning bepaalt – kort gezegd – onder welke voorwaarden Soho House mag worden geëxploiteerd (en dus hoeveel last omwonenden daarvan kunnen hebben). Voordat de vergunning werd verleend, hebben betrokken bewoners een zienswijze ingediend tegen de plannen.

De gemeente heeft in antwoord daarop wederom alle bezwaren en verzoeken om overlast te voorkomen afgewezen en in plaats daarvan onduidelijke/ontoereikende voorwaarden opgenomen. Ook heeft zij het in de vergunning schijnbaar aan de exploitant overgelaten wat de openingstijden van onder meer de dakverdieping zullen zijn. De vergunning stelt namelijk dat die tot 1 uur na het einde van de laatste besloten club, of hotelactiviteit, open mag zijn. Tot wanneer de exploitant die activiteiten wil laten duren, is niet bekend en blijkt ook niet uit de vergunning.

Bezwaren
Gelet op de ervaringen met Soho House baart de grote door de gemeente aan de exploitant gegeven vrijheid, bewoners zorgen. Daarop hebben 50 bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen de exploitatievergunning. d’Oude Stadt heeft ook bezwaar ingediend. De gronden zijn eind september ingediend. Deze vergunning:

 • past niet in het herstel van de “balans in de stad”
 • vermindert niet de overlast en stelt onvoldoende grenzen
 • verslechtert het woon- en leefklimaat in het centrum alleen maar verder
 • komt gewekte verwachtingen door College en AB niet na en verergert de reeds bestaande druk op het woon- en leefklimaat in de Spuistraat en omgeving
 • wijkt sterk af van de door de gemeente Amsterdam gehanteerde ruimtelijke onderbouwing voor de inzake Spuistraat 210 verleende omgevingsvergunningen, waarbij veel aannames en toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van de exploitatie van Soho House, met name juist vanwege de impact daarvan op het woon- en leefklimaat
 • zorgt ervoor dat het nog meer erop lijkt dat er maar één belang telt (het belang van de initiatiefnemer/exploitant) en dat omwonenden hoog of laag kunnen springen maar dat de gemeente überhaupt niet van plan is gehoor te geven aan hun bezwaren

De bezwaren worden ook inhoudelijk onderbouwd door strijdigheid aan te tonen met bestaande regelgeving en bewoners dragen voorstellen aan om de teksten van de vergunning aan te passen. Tevens vragen bewoners om handhavend op te treden tegen Soho House wegens gebruik van de dakverdieping als terras zonder dat dat gebruik op grond van de exploitatievergunning is toegestaan. Immers er is “een vergunning voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras” verstrekt.

De gemeente wordt in deze bezwaarprocedure opgeroepen de bezwaren en belangen van bewoners eindelijk eens serieus te nemen en de voorwaarden van de exploitatievergunning te herzien. Wordt vervolgd.

De video van 2 september 2018

Terug

27 september 2018

De steigerdoekreclame is sinds september 2018 terug in het Centrum, tot aan de Dam aan toe. Ondanks toezeggingen van wethouder Choho dat het beleid sinds 2012 in het centrum niet zou wijzigen. De werkgroep buitenreclame heeft alle reden tot beklag bij raadsleden en benadert Unesco.

Verbod
in juni 2012 werd definitief besloten dat naast unicolor doeken in het Centrum alleen nog gevelimpressiedoeken mochten hangen, eventueel met een simpel klein logo in de hoek onderaan. Steigerdoekreclame werd- letterlijk in de tekst van het 2012 besluit: afgeschaft.

Stedelijk Kader Buitenreclame
Medio 206 verscheen de conceptnota Stedelijk Kader Buitenreclame. De werkgroep buitenreclame zag dat er op pagina 37 een paar cryptische woorden stonden als  :… het plaatsen van een beperkte hoeveelheid reclame…  Daardoor zou dus weer sprake is van het toestaan van reclames op steigerdoeken in Centrum. Daarop heeft de werkgroep haar zienswijze gestuurd en gewaarschuwd voor de gevolgen.

Toezeggingen
In de commissie- en raadsvergadering over het Stedelijk Kader Buitenreclame, blijkt zonneklaar dat specifiek aan wethouder Choho is gevraagd of de regels inzake steigerdoekreclame (per juni 2012 “afgeschaft”) wel gehandhaafd bleven. De wethouder verzekerde op het punt van de afgeschafte steigerdoekreclame de raad tot drie keer toe : “Er zijn geen wijzigingen voorgenomen”. En: “Nogmaals, het in Centrum bestaande beleid wordt gewoon voortgezet” (raadverslagvideo op 1:50:00 min) en nog enkele duidelijke statements ter geruststelling van de raadsleden. Tijdens  het debat over de vaststelling van de nota zegt Choho: “In Centrum zijn door allerlei stakeholders recentelijk keuzes en afwegingen gemaakt die ik respecteer en die ik niet opzij ga schuiven” (raadsverslagvideo 1:34:00).

Afspraak
De afgesproken regeling is een reclameloos gevelimpressiedoek met links/rechtsonder een klein logo van max. 10% (op het logo simpelweg alleen de naam van een sponsor,renovatiebedrijf, of het bedrijf achter het doek). Geen niet-gerelateerde productreclame dus, megagroot midden op het doek zoals nu in de binnenstad is te zien, tot aan de Dam aan toe. Dat soort reclame is in 2012 afgeschaft.

Een reclamedoek dat zoals nu bijvoorbeeld op het Rokin het gehele pand van Amsterdam Dungeon) bedekt, waarbij kennelijk het rekensommetje wordt gemaakt dat als de twee aanpalende met steigerdoek bespannen panden qua operavlakte worden meegeteld het zichtbaar grote megareclamedoek dus eigenlijk heel klein -zo’n 10%-  zal zijn en dus zou mogen.

Het Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 2184 (Gepubliceerd op 4 januari 2017) laat echter als bijlage het “foldermateriaal” van de het moet wel door de reclamebranche  zelf opgestelde kader zien. Nota Bene de versie voor inspraak! Alsof er geen rekening gehouden dient te worden met de beraadslaagd in de Raad.

Herstel
De werkgroep Buitenreclame roept de politiek  per direct het oude verbod weer na te leven zoals tussen 2012-18 is gebeurd. Tevens vraagt ze de procedurefouten bij de vaststelling in 2016 te herstellen, dan wel zo snel mogelijk een motie in te dienen om deze omissie te repareren en de korte, heldere tekst van het 2102 afschaffingsbesluit ongewijzigd in de motie op te nemen.

Unesco
Uit ervaring weet de werkgroep dat de huidige, nieuwe steigerdoekreclames qua omvang de reclames evenaren, waarvan Unesco in 2011 eiste: Stop this practice. Om de werelderfgoed-nominatie binnen te halen had Amsterdam plechtig beloofd to eradicate advertising displays on scaffolding (Brasilia, 2011). Maar ging in plaats daarvan, onbetrouwbaar, door met iets kleinere doeken. Dit tot woede van Unesco. Daarna viel, 2012, het steigerreclamedoek pas definitief.

Nu tot ieders verrassing doeken terug zijn op o.a. Dam, Rokin en binnenkort ongetwijfeld overal in de binnenstad, zal de werkgroep buitenreclame van d’Oude Stadt, als  gewaardeerd stakeholder van Unesco de verplichting nakomen om Unesco over deze onacceptabele gang van zaken verslag te doen.

Werkgroep Buitenreclame
De Werkgroep Buitenreclame werd in 1988 opgericht door een aantal Amsterdamse burgers die bezorgd waren over de plotselinge enorme toename van buitenreclame in de historische binnenstad. Het betrof met name het plaatsen van zo’n 1500 mupi’s en abri’s, alsmede van een groot aantal billboards in de openbare ruimte. Dit zonder dat de burger ook maar enigszins geïnformeerd werd, laat staan dat inspraak werd verleend. De lobby van reclame-exploitanten was en is groot, een lobby van betrokken burgers was non-existent tot dan toe.

Gebiedsverkiezingen

26 september 2018

In april schreef een van de voormalige kandidaten voor een van de stadsdeelcommissie een brief aan de nieuwe gemeenteraad.

Boekpresentatie

25 september 2018

Een vrolijk berichtje voor de bewoners van de Nieuwmarktbuurt, maar zeker ook van andere buurten:

Op woensdagmiddag 3 oktober om 3 uur vindt in de FLESSEMAN de feestelijke presentatie plaats van het eerste kinderboek in de serie DE WAAGMUIZEN, deel 1 “De Ontploffing”, een avonturenreeks van de muizen in het muizenstadje, dat al meer dan 300 jaar onder de WAAG ligt.

De Ondernemersvereniging Nieuwmarkt heeft 100 boekjes aan de school cadeau gedaan en zal daarvoor bedankt worden door de kinderen die Het Waagmuislied zullen zingen (te vinden op www.waagmuis.nl).Ook de bewoners van de FLESSEMAN krijgen van hun directeur een boekje.

Het boekje is op de presentatie te koop (met korting) en wordt gesigneerd door de schrijfster en illustratrice Jet Kat.

Samen meten

22 september 2018

Vrijdag 21 september liet het RIVM in een bijeenkomst zien dat meten met goedkope sensoren geen slechte resultaten hoeft op te leveren. Alles draait daarbij om kalibratie.

Eerder berichten wij over zelfmeten door bewoners. Dat kan om van alles gaan wat de leefsituatie nadelig beïnvloed (geluid, water-, luchtkwaliteit, temperatuur etc). Bewoners hebben bijvoorbeeld tijdens evenementen het geluidsniveau gemeten. Ook via de Waag is elektronisch NO2. Vooraf werden de instrumenten gekalibreerd. Soms ook daarna. Om de zuiverheid van de meetwaarden aan te tonen. Het RIVM meet samen met bewoners sinds de jaarwisseling ook in Amsterdam elektronisch fijnstof. Met goedkope sensoren van rond de € 40,-. De resultaten daarvan worden vergeleken met de (tonen kostende) referentiestations van RIVM in de stad.

Fijnstof
De gebruikte goedkope fijnstofmeter zuigt lucht aan. De lucht gaat langs een lazerstraal, die de deeltjes telt. Vocht wordt door de meter ook gezien als deeltje en telt dan ook mee. Dat veroorzaakt extreem hoge pieken. Vergeleken met officiële referentiemetingen in de omgeving kunnen de resultaten van de stofsensoren tot een factor tien keer zo hoog zijn. Dat heeft dus niets met lokale fijnstof bijdragen te maken zoals (extra) verkeer.

Correctie
Door de afwijkingen van de sensoren in relatie met de referentiemetingen te koppelen aan de relatieve vochtigheid, krijg je een correctiefactor. In de meters zitten vochtigheidsmeters, maar die blijken onbetrouwbaar, of snel uit te vallen. Daarom zijn voor deze berekeningen de uur cijfers gebruikt die het KNMI op Schiphol meet. Uit de berekeningen blijkt dat de correctiefactor variabel is en toeneemt bij meer vochtigheid in de lucht. Toepassen van die correctiefactor maakt dat de hogere uitschieters afnemen en de metingen in de pas gaan lopen met de referentiemetingen. Helaas kan dat rekenwerk alleen losgelaten worden op bestaande data. Nog niet realtime.

Realtime
In Utrecht meet het RIVM ook stikstofdioxide (NO2) met goedkope sensoren. Sensoren die in twee jaar een verloop van 50% in nauwkeurigheid hadden. Metingen van de sensoren onderling lopen zelf heel erg uiteen. Door de metingen van die sensoren te vergelijken met de metingen van de referentiestations blijkt ook een correlatie te zijn met de hoeveelheid ozon in de lucht en de temperatuur. RIVM heeft een methode bedacht waardoor de afzonderlijke meters met de waarden van de referentiestations gekalibreerd worden. Dat gebeurt in de nacht. omdat er dan minder lokale NO2-bronnen zijn. Zo worden de goedkope sensoren bijgesteld, zodat de meetwaarden steeds (realtime) nauwkeuriger worden.

Andere organisaties
Ook andere bewonersgroepen lieten vrijdag zien hoe zij hun meetwaarden nauwkeuriger maakten. Er werden zelfs via Hackair kant en klare meetsensoren goedkoop aangeboden (een proef). En dat alles om te komen tot een zo goed en uitbreid mogelijk landelijk meetnet.  

Meer informatie:

 

Demontage

20 september 2018

Donderdagavond 20 september werd de CityTree uit elkaar gehaald en meegenomen. De kluit waarmee de bewoners het riet in werden gestuurd is weg. Afbouwen van oud beleid en doortastend ingrijpen van de nieuwe wethouder?

Voormalig wethouder Litjens plaatste de CityTree op 1 december 2017 op het Markenplein aan de Valkenburgerstraat. Hij noemde toen al het moswandje “symboolpolitiek”. De werking van de CityTree was namelijk niet bewezen. Ze zouden de fijnstof moeten afvangen en zelfs stikstofdioxide. De bewoners in de Valkenburgerstraat wensen eigenlijk alleen minder verkeer. Dat ging de gemeente niet doen. De ambtenaren haalden alle argumenten uit de kast om het verkeer maar niet te hoeven reduceren in die straat, terwijl het kentekenonderzoek daar liet zien dat tot 60% van het verkeer daar niet hoefde te zijn. Zelfs de prijs van omrijkilometers voor de automobilisten werd daarvoor uitgerekend. De kosten van de gezondheidszorg voor de bewoners uiteraard niet.

8 CityTrees
Voor meer dan € 200.000 werden 8 nieuwe CityTrees in het vooruitzicht gesteld. Die zouden eerst in het voorjaar komen, maar door alle kritiek van de bewoners, mooi samengevat door het Programma Van onze Centen, niet meer. Hulptroepen weigerden om die dingen te plaatsen en ambtenaren wilden niet meer praten met bewoners. Alle tijd van ambtenaren ging niet zitten in de “vergroening” van de Valkenburgerstraat, maar in het bewijzen dat die dingen het zouden moeten doen. Dat bewijs kon niet geleverd worden door de wetenschappers, omdat die CityTrees in de vrije ruimte staan; de wind waait alle kant op. Daarom wordt nu alles gezet op “modelmatig bewijs“. Daarvoor hoeven die CityTrees niet eens langs de Valkenburgerstraat te staan.

Toch?
De werklui die de CityTree demonteerde gaven aan dat over 3 weken zij het vervolg van de klus komen klaren;  ze plaatsen dan 8 CityTrees. Dus binnen een maand staan in de Valkenburgerstraat daar dus 8 CityTrees alleen maar voor de uitstraling van de gemeente. Niet voor de gezondheid van de bewoners. Zo lijkt het er op dat de verkiezing niet geholpen heeft en de gemeente gewoon doorgaat. Kennelijk is het wensdenken dat een nieuwe wethouder het oude beleid en projecten van de voorganger tegen het licht houdt en ingrijpt.

Auto's en luchtkwaliteit

13 september 2018

In de nieuwe Commissiezaal in het stadhuis kwam donderdag 13 september 2018 voor het eerst na het reces de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid bijeen. Aan de orde agegendapunt 32 Kentekenonderzoek S100 en 35 Jaarrapportage Luchtkwaliteit Amsterdam 2017. Een combinatie, omdat het een tot het ander leidt.In aanwezigheid van de nieuwe Wethouder Sharon Dijksma. Tijd om in te spreken en te luisteren naar politici en wethouder. De wethouder komt met een agenda Autoluw en met een Amsterdams luchtplan.

Insprekers
Drie insprekers, waaronder d’Oude Stadt, met ieder voorstellen om iets te doen aan de overbodige auto in de stad om de luchtkwaliteit te verbeteren. De eerste spreker bracht twee ideeën naar voren: een autoparkeerschip op de Coentunnel en een systeem met bestemmingsverkeer op kenteken , waarbij de automobilist eveneens een parkeerplek vooraf “bestelt”.

d’Oude Stadt vindt het onbegrijpelijk dat deze cijfers zo lang op de plank hebben gelegen. Uit het kentekenonderzoek uit 2016 blijkt dat 40% tot 60% van het verkeer op het hoofdwegennet doorgaand verkeer is en faciliteert autoverkeer. Verkeer dat anders kan rijden, maar niet doet. De lucht in Amsterdam blijkt slecht volgens cijfers in de Jaarrapportage Luchtkwaliteit en wordt al jaar op jaar niet beter. Bewoners vragen om maatregelen. Krijgen ze niet, alleen niet werkende CityTrees. Of een botte afwijzing, omdat de gemeente daartoe niet gedwongen kan worden. Maar ook uit gezondheids-overwegingen voelt de gemeente geen urgentie om iets te doen. Door niks te doen, gebeurt er niks, ook niet met het verminderen van de luchtvervuiling.

d’Oude Stadt:  Op basis van de rechtszaak van Milieudefensie kwam het ministerie en Amsterdam tot nieuwe plannen. Minutieus hebben wij die voorgestelde maatregelen in onze zienswijze tot de grond toe afgebrand. Dergelijke maatregelen hebben, juist op die Hoofdroutes, feitelijk geen impact op de luchtkwaliteit. Het zijn plannen voor de schone schijn, maar niet voor gezonde lucht.

Maarten Naaijkens maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit en is blij met de nieuwe Wethouder en doet een beroep op haar om het politieke verschil te maken. Door de knip is er nog meer verkeer op de S100 bijgekomen en dus een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. Neem ter harte het rapport van CE Delft, en ook het kentekenonderzoek biedt aanknopingspunten. Beide geven eenvoudig uit te voeren maatregelen om op korte termijn aan Europese norm voor gezonde lucht te voldoen. Hij pleit voor een geïntegreerde benadering; structureel beleid voor gezonde lucht en vraagt de commissie en wethouder om een Amsterdams luchtplan. Betrokken bewoners willen daarbij graag meedenken en helpen.

Maarten: “Op de huidige manier gaat het niet lukken. Er moet een tandje bij. De urgentie ontbreekt tot nu toe”.

Agenda Autoluw
De beraadslaging was pas ’s avonds in de Boekmanzaal. Eerst over het kentekenonderzoek. De politici willen weten wat er met de resultaten van het Kentekenonderzoek gaat gebeuren. Er wordt zelfs gepleit voor een ongelijkvloerse kruising onder de S100 voor het openbaar vervoer (Leidseplein). Zorgen over de bevoorrading van de stad. Het interview van Arre Zuurmond in Binenlandsbestuur kwam ter sprake, over de extra “taxi” drukte in de stad. Er is gewoon te veel verkeer. Het past niet meer. Gewacht wordt op de uitkomst van de moties over de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. De wethouder komt begin van het jaar met de “Agenda Autoluw” met gebruikmaking van gegevens uit het kentekenonderzoek, ook over ongewenste taxi-rondjes. Het onderzoek naar een ondergrondse kruising komt er. Op 22 november komt de wethouder in deze commissie met het antwoord op de moties (Weesperstraat en Valkenburgerstraat).

Amsterdams Luchtplan
In de beraadslaging over het luchtkwaliteitsrapport werd gezegd dat er geen veilige norm is. Dit college hanteert de (strengere) WHO-norm. 4,5% van de ziekten komt door de slechte lucht. Gelet op de cijfers merk je weinig van de urgentie. Opgeroepen werd te komen met grootse plannen. Grootser, ambitieuzer en integraler om de normen ook daadwerkelijk te halen. De wethouder zegde toe heel snel overal ten minste aan de Europees norm voldoen. Zij gaat haar best doen om een breder Luchtplan te maken, met meerdere aspecten, zoals modern transport.

Bekijk hier de compilatie van het videoverslag

Integraal Burgwallenoverleg

12 september 2018

Hierbij een impressie van het IBO, het Integraal Burgwallenoverleg, dat gisteren werd gehouden in een volle zaal in het stadhuis. Aanwezig waren bewoners, ondernemers, politie, ambtenaren, instellingen en verhuurders. En de burgemeester, in het tweede deel.

Rienk Hoff, directeur Handhaving en Toezicht (H&T), vertelde een interessant verhaal. Maar hij zei ook dat hij de leefbaarheids-en veiligheidsschouw niet kende. De aanwezige schouwcoördinatoren hebben hem meteen uitgenodigd en ik heb gezorgd dat hij op de verzendlijst van de verslagen komt. (Het zegt wel weer iets over het kokerdenken bij de gemeente…)

RH: er zijn 360 handhavers in de hele stad. Hij legde uit dat een actie op een probleemplek tot max. 23.30 mag duren. Komt bij dat een derde van de handhavers boven de 55 is en een deel nog uit de stadswachtenperiode komt. De ouderen mogen niet ’s nachts werken, dus roostertechnisch lastig, en de andere groep is onvoldoende bekwaam. Dat zet een rem wat hij zou willen bereiken.

Maar ook met creativiteit en betere samenwerking komen ze een heel eind: eindelijk is bijv. geregeld dat Waternet nu ook op APV-overtredingen mag handhaven. De handhaving zet ook eigen boten in en ze werken nauw samen met Waternet, waarbij ze letten op water én wal. Want die hangen samen, denk aan het alcoholverbod en het blowverbod op de wal. Die nauwe samenwerking is winst en levert betere resultaten op. Ze zien elkaar als collega’s i.p.v. als een “andere dienst.” H&T en Waternet gaan nu voorstellen aan de wethouder om de schipper verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van zijn passagiers. Overigens heeft een maximum aantal passagiers per schip niet zo veel zin volgens RH, want dan komen we met 3 kleinere boten i.p.v. 1 grote en de overlast zal niet minder worden.

Andere actuele acties:

Afval: tussen 06.00 en 10.00 en tussen 19.00 en 22.00 trekt de Reiniging door de hele buurt samen met de handhaving om waar mogelijk op te treden tegen opvertreders. Hier zijn 20 handhavers voor vrijgemaakt. Los daarvan treden ze gericht op, zowel in burger (i.v.m. heterdaad) als in uniform. Er wordt veelvuldig geverbaliseerd. Dat en de hogere pakkans moet uiteindelijk gaan helpen.
Er komen 200 grote persafvalbakken in de hele binnenstad (zoals op de Varkenssluis), daarvan een deel in 1011 en 1012.
Crowdmanagement in het Red Light District: de drukte wordt gemeten met slimme camera’s met sensoren, die sturen een bericht naar het politiebureau en de handhaving waardoor ze op tijd als het nodig is een steeg kunnen afsluiten om ‘overcrowding’ te voorkomen. Om overcrowding te voorkomen, zijn er sinds 31 augustus op vrijdag en zaterdag tussen 19.00 en 01.00 uur extra hosts. En, ook weer belangrijk i.v.m. het elkaar als collega’s zien, er zijn werkafspraken gemaakt tussen de hosts, de handhavers en de politie. ZeDwerken volgens het “escalatiemodel”: d.w.z. dat de hosts een beroep kunnen doen op een boa-handhaver als dat nodig is, en de handhavers kunnen een beroep doen op de politie.
de campagne van Amsterdam Promotie, Enjoy & Respect (en niet te vergeten Behave) loopt. 25% van alle bestuurlijke boetes worden aan buitenlandse toeristen uitgedeeld. 10 handhavers zijn benoemd tot “heffingsambtenaar” met een mobiel pinapparaat. Ondanks dat het juridisch niet afdwingbaar is, lukt het hen in de meeste gevallen de overtredende toeristen tot betalen te bewegen.

Probleem is wel dat de extra inzet in 020 Centrum in andere buurten moet worden weggehaald. B. en w. moet nu een keus maken om meer budget voor handhaving vrij te maken. [noot]

Rienk Hoff vertelde tot iets over de camera’s in de openbare ruimte, ze worden onder meer door handhavers afgekeken. Laatst zagen ze live dat een café in de Oudebrugsteeg vuilnis te vroeg buiten zette. RH heeft nu bedacht hoe hij de camera’s pro-actief kan gebruiken: zodra de handhavers zoiets op beeld zien, kunnen ze dat café gaan bellen, simultaan wordt er een handhaver heen gestuurd om te verbaliseren. Dit is zeer innovatief en ik verwacht er veel van.

In de vragenronde stelde Marian van der Veen-Van Rijk (fotografe van de buurtkrant d’Oude Stad) dat er ook iets aan de verkeerde uitstraling van de Wallen moet worden gedaan. Waarom kunnen de op straat en in etalages uitgestalde geslachtsdelen niet verboden worden? Burgemeester Patijn heeft destijds de porno-ansichtkaarten ook verboden op het Damrak.

Het kennismakingsgesprek met burgemeester Halsema – we mogen Femke zeggen – was prettig. Ze komt eind dit jaar weer op het IBO. Dan zal ze meer kunnen zeggen over alle extra maatregelen die worden ingezet.

Met vriendelijke groet,

Bernadette de Wit

[noot] in mijn raadsadres over handhaving doe ik voorstellen om dit voor elkaar te krijgen, BdW. Zoals: Amsyerdam moet in Den Haag voor elkaar krijgen dat we zelf de boete-inkomsten mogen houden. Deze boete-inkomsten moeten vervolgens als geoormerkt geld wordt gezien, d.w.z. ze moeten terugvloeien naar de handhaving. Daarmee kunnen meer handhavers worden aangetrokken en ook kunnen te oude of niet bekwame handhavers afvloeien of herplaatst worden en vervangen worden door jongere en bekwame handhavers.

Toerisme serieus indammen

30 augustus 2018

Een ingezonden bericht over een visieloze aanpak van een breed gevoeld, groeiend Amsterdams probleem.

 

Ook columnist Paul Scheffer laat zich inzake het onderwerp massatoerisme in Amsterdam door de p.r. van het Amsterdamse stadsbestuur inpakken: “Het nieuwe gemeentebestuur wil dan ook het toerisme serieus indammen”. Is dat zo ?

Uit het coalitieakkoord: “We zetten in op spreiding.” Zo krijgt bijvoorbeeld Amsterdam Marketing als een van de speerpunten “spreiding van toerisme”..

Ofwel wat minder de Wallen, wat meer de Hallen, wat minder Royal Palace, wat meer Amsterdam Castle/Muiderslot etc. De bierfiets naar Oud West en met spreiding als wondermiddel kan Amsterdam volgens een toelichting van het bestuur best groeien van 17 naar 23 of zelfs 30 miljoen toeristen.

Ondertussen komen er “binnen de Ring” steeds meer hotels bij , omdat de zogenaamde stop al jaren een wassen neus blijkt. “Ze hadden allang geleden een vergunning gekregen” of het is een hotel dat iets speciaals, een verrassend “concept” e.d. aan de stad toevoegt. Intussen verrijst er ook buiten de Ring in ijzingwekkend tempo het ene megahotel na het ander. Drie metrohaltes naar Waterlooplein of Nieuwmarkt.

Het begrip “hotelstop” blijft ook bij het huidige linkse bestuur een groot taboe. Even niet naar Barcelona kijken waar een hotelstop wordt gezien als een werkelijk begin van werken aan een leefbare stad op dit punt. Ook maar even niks leren van middelgrote en kleine Nederlandse gemeenten als  Leiden of Vlieland die geen verdere groei van de hotelbeddencapaciteit meer willen, en een hotelstop hebben verordonneerd.

Nee, het Amsterdamse coalitieakkoord neuzelt wat vrijblijvend over “de groei van het aantal bedden beperken”. Staat hier dus toch “hotelstop”? Nee, hier staat dat de groei misschien een onsje minder mag.

“Spreiding” en wat “minder groei” van de hotelbedddencapaciteit. Dan kunnen we wat het bestuur betreft over een paar jaar die verwachte 23 tot 30 miljoen bezoekers best handelen. Een visieloze aanpak van een breed gevoeld, groeiend Amsterdams probleem.

Herstel pastorietuin Begijnhof 29

30 augustus 2018


Bewoners zijn de pastorietuin van de Joannes en Ursulakerk aan het herstellen en doen een oproep voor fotomateriaal van deze tuin uit de jaren 1990 en 2000.

Steeds een paar uur op de zaterdagochtend, voor de grote drukte begint, herstellen de bewoners de tuin aan het Begijnhof 29. Op dit moment is de hoofdstructuur weer hersteld. Het is als een kleine kloostertuin in dambordpatroon ontworpen, met om en om grindvelden en plantvelden. Het ontwerp was verzakt, gedeeltelijk met aarde bedekt. Ook staat de tuin vol met bakken die weg moeten. Van de oorspronkelijke beplanting is op 2 walnotenbomen na, vrijwel niets meer over.

Bewoners willen de beplanting volgens het oorspronkelijke ontwerp terugbrengen, maar kunnen daar niets van vinden. Er is een boekje met een plattegrond en beplantingsschema van de tuinen van de Begijnhof, maar uitgerekend van deze tuin ontbreekt de plattegrond. De tuin is ooit door de gemeente Amsterdam aangelegd, maar in het stadsarchief is er niets van te vinden.

Oproep
Bewoners vragen fotomateriaal van deze tuin uit de jaren ’90 en ’00. Zodat aan de hand daarvan de tuin te reconstrueren moet zijn. Stuur uw foto’s o.v.v. Begijnhof naar e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Buurtpicknick Noorderdwarsstraat

24 augustus 2018

Buurtbewoners in en om de Noorderdwarsstraat nodigen medebewoners uit om zondag 9 september 2018 van 13:00 tot 17:00 uur in de leefstraat Noorderdwarsstraat aanwezig te zijn. Voor ontmoeting en en het wisselen van  gedachten.

Uitnodiging buurtbewoners: We wonen en leven in een fantastische (Noorder)buurt. Met steeds meer kinderen en ouderen, die veilig op straat willen spelen en elkaar ontmoeten. Ons dynamisch stukje binnenstad vraagt om een goede balans tussen bereikbaarheid voor iedereen en leefbaarheid voor jong en oud. Kan de “Leefstraat” Noorderdwarsstraat bijdragen aan een betere balans en aan meer verbondenheid en zorg voor elkaar? Bewoners in en rond Noorderdwarsstraat zijn uitgenodigd om onder het genot van muzikale klanken de leefstraat te beleven.

Kom zondag 9 september 2018 van 13:00 tot 17:00 uur meepraten, elkaar ontmoeten, spelletjes doen en genieten van de muziek! Wees welkom en neem een hapje en een drankje mee.

Programma:

 • Discussiecorner. Kom zitten en deel je gedachten, wensen en gevoelens met elkaar. Wij zijn ook één en al oor.
 • Panel. Van 15:00 tot 16:00 uur zal er een panel zijn bestaande uit stadsgenoten met verschillende meningen. Onder leiding van een moderator.
 • Spelletjeshoek. Voor jong en oud zijn er verschillende spelletjes om te spelen, zoals schaken en sjoelen en dergelijke.
 • Muziek. Doe je mee met muziek maken en/of zingen, meld je aan bij Aad via e-mail: aad.doorduijn@gmail.com.

Ter info:
De agenda met de activiteiten staat in het oude bakkersraam op de hoek van de Noorderdwarsstraat en de Noorderstraat. Wil je iets inbrengen aan activiteiten of ideeën, meld je aan bij Sanya
via e-mail: juffiesanya@icloud.com Wij zijn heel blij met elke gift, groot of klein voor in de pot op 9 september, om de onkosten die we maken te dekken.

Graag tot de 9e! Hartelijke groet, de buurtbewoners

Avond 'Stem van Centrum'

17 augustus 2018

Stadsdeelcommissie Centrum nodigt u uit voor de av…

Zienswijze snorfiets naar de rijbaan

14 augustus 2018

Laat de gemeente weten wat u vindt van het plan dat snorfietsers vanaf 2019 niet meer op het fietspad mogen rijden.

De gemeente vraagt uw mening over het plan om de snorfietsers vanaf 2019 te verbannen van het fietspad. Het gaat om alle snorfietsers, dus alle scooters met een blauwe kentekenplaat. De gemeente wil de drukke fietspaden ontlasten en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad per fiets verbeteren. Eén van de maatregelen is het verplaatsen van de snorfietser van het fietspad naar de rijbaan. Die plannen zijn beschreven in een ontwerpverkeersbesluit. U kunt over dat voorgenomen verkeersbesluit een zienswijze indienen.

Iedereen mag een zienswijze indienen
Snorfietsers en niet-snorfietsers, Amsterdammers en niet-Amsterdammers: iedereen mag zijn mening geven. Op basis van uw reacties kan in het najaar een zorgvuldig definitief verkeersbesluit genomen worden. U kunt uw zienswijze indienen kan op verschillende manieren: online, per post, telefonisch of tijdens een spreekuur. Meer informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/scooter
Bekijk de interactieve kaart:

 

Mokum Reclaimed

13 augustus 2018

Actiegroep Mokum Reclaimed start een crowdfunding-actie voor de financiering van vergunningen om alle pleinen en parken in Amsterdam een jaar lang te claimen zodat er geen festivals meer kunnen plaats vinden. d’Oude Stadt ondersteunt de actie. De gemeente begrijpt het activisme niet een geeft de actiegroep bij voorbaat weinig kans.

Mokum Reclaimed merkt dat festivals te veel overlast en vervuiling veroorzaken. Precies daar tegen strijden d’Oude Stadt samen met bewonersorganisaties. Het initiatief om een vergunning voor een jaar aan te vragen en om de benodigde € 4.250 bij elkaar te krijgen via crowdfunding wordt dan ook van harte ondersteund. Mocht de vergunning worden verleend, dan kan er in principe op geen enkele plek in parken of pleinen in Amsterdam een evenement worden gehouden. De parken kunnen dan voor recreatie gebruikt worden en de pleinen om gewoon over te wandelen. Precies waarvoor ze bedoeld zijn.

Aanleiding
In Amsterdamse parken en op Amsterdamse pleinen vinden jaarlijks honderden festivals plaats. Tot grote ergernis van reguliere gebruikers en omwonenden. Dat gaat niet alleen om de dag(en) zelf, maar ook door op- en afbouw zijn parken meestal vele dagen niet beschikbaar. Onlangs werd bekend dat het Sloterpark 14 dagen dicht gaat voor een evenement. Nog afgezien van de vervuiling, schade aan flora en fauna en lawaai voor de wijde omgeving. Het zijn bovendien overwegend commercieel gedreven initiatieven. Mokum Reclaimd wil dat de openbare ruimte voor iedereen vrij toegankelijk is om er te wandelen, van groen en van rust te genieten, te sporten of te picknicken. Die openbare ruimte wordt onderhouden met belastinggeld van inwoners. Daarom wil  de actiegroep een rustiger 2019 waarin de openbare ruimte weer wordt teruggegeven aan de Amsterdammers.

Denise Eikelenboom in het Parool: “Er is iets fundamenteel mis als bedrijven gratis openbare ruimte krijgen om een commercieel feest te organiseren, terwijl bewoners niet van het park gebruik kunnen maken. Laat organisaties geschikte locaties afhuren, zoals bijvoorbeeld de Ziggo Dome.”

Gemeente
Via AT5 en het Parool liet de gemeente meteen weten dat dat niet gaat gebeuren. Bovendien zou het volgens de heer Weeda van het commerciële OR adviesbureau WD advisering: “niet erg democratisch zijn om dit plan op te leggen aan de rest van de stadsbewoners, die misschien wel festivals willen bezoeken. Dan begrijpen ze echt niet waar de wens van de actiegroep vandaan komt.

Mokum Reclaimed: “STOP de uitverkoop van onze pleinen en parken. Geef het park en het plein terug aan de bewoners van deze stad!”

Crowdfunding
Mokum Reclaimed wil  4250 euro inzamelen – het bedrag wat nodig is om een vergunning aan te vragen voor het vrije gebruik van alle parken en pleinen in Amsterdam door niemand anders dan de bewoners van Amsterdam. Wanneer het beoogde bedrag niet wordt gehaald, doneert Mokum Reclaimed het opgehaalde bedrag aan een Amsterdams goed doel. Hiervoor zal een poll worden opgezet. Je bijdrage hoe groot of klein ook, wordt erg op prijs gesteld. Doneren doe je hier.

Buurt kan het dak op

8 augustus 2018

Amsterdammers met zwembadattributen en zelfs in ba…

Update pilot Oudezijde 2-8-2018

2 augustus 2018

Van het project team Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde: een korte update van waar we staan, en nieuws over komend weekend. Komende week krijgt onze webpagina een update. Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws, www.amsterdam.nl/pilotoudezijde.

Update pilot Oudezijde

 • Per 14 juni (na de eerste 2 weekenden) is de beweegbare paal bij de Nieuwmarkt buiten werking en zo de doorstroming in het gebied te bevorderen.
 • De andere maatregelen van de pilot blijven van kracht.
 • In de woonbuurten zijn de effecten positief. Er is weinig verkeer, waardoor het rustig is.
 • De route naar de Nieuwmarkt is drukker dan normaal, mede als gevolg van de afsluiting Amstel.
 • Het projectteam heeft mede op aangeven van signalen van bewoners en ondernemers kleine aanpassingen gedaan (een aantal stegen extra afgesloten, bebording rondom de Oude Waal aangepast).
 • Naar verwachting wordt in de loop van augustus de kentekenherkenning bij de paal Rusland volledig actief. Nu wordt een ontheffinghouder nog door een toezichthouder langs de paal geleid.
 • De beweegbare paal bij Nieuwmarkt zullen we na de opening Amstel, naar verwachting eind oktober dit jaar, weer activeren.

Vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus: gebied open vanwege  Pride Amsterdam

Het is Pride in Amsterdam. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus, de dag van de Canal Parade, willen de nood-en hulpdiensten het Wallengebied goed kunnen bereiken. Alle palen in het gebied blijven daarom op verzoek van de politie omlaag.

Op vrijdag- en zaterdagvond zijn de woonbuurten Nieuwmarkt, Lastage en Zuidelijke Burgwallen niet afgesloten met rood-witte palen en de beweegbare paal bij Rusland. Donderdagavond 2 augustus zijn de maatregelen uit de pilot wel actief in het gebied.

Bereikbaarheid gebied

Het kaartje toont de routes om het gebied in en uit te rijden (klik erop om te vergroten). Het gaat om de bereikbaarheid tijdens de pilottijden, donderdag tot en met zaterdag tussen 22 en 6 uur. De kaartjes worden in de loop van volgende week ook op de webpagina (www.amsterdam.nl/pilotoudezijde) geplaatst.

Mocht u nog iemand kennen voor wie deze informatie interessant is (de buren, een bewonersgroep) dan stellen wij het op prijs als u dit doorstuurt. Uiteindelijk proberen wij zoveel mogelijk mensen te informeren. Rest mij u alvast een goed weekend te wensen, en wellicht ook een hele fijne vakantie.

Mede namens het hele projectteam,

Met vriendelijke groet,

Bas Regenbogen
Omgevingsmanager Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam
Bezoekadres: Weesperplein 8
Postbus 95089, 1090 HB  Amsterdam
Mobiel: 06 – 1867 8779

E-mail: aanvraag.oudezijde@amsterdam.nl

https://www.amsterdam.nl/pilotoudezijde

 

Zienswijze Huisvestingsverordening

1 augustus 2018

U kunt tot 28 september een zienswijze indienen op de huisvestingsverordening die per 1 januari 2019 in moet gaan.

Voorgestelde wijzigingen

 1. Wijzigen toegestane periode vakantieverhuur van 60 naar 30 dagen.
 2. Uitbreiden van de plicht voor een huisvestingsvergunning voor middeldure huurwoningen. Het gaat om woningen die op grond van private overeenkomsten of een bestemmingsplan worden gebouwd in het middensegment, dat wil zeggen met een huurprijs tussen € 710,68 en € 971,- (prijspeil 2017) en tenminste 25 jaar in dat segment moeten worden geëxploiteerd.
 3. Bevoegdheid voor het college om de eis van (regionale) binding aan Amsterdam bij het in Amsterdam blijvend huisvesten van cliënten die uitstromen uit instellingen voor maatschappelijke opvang buiten toepassing te verklaren.
 4. Tekstuele wijzigingen ter verduidelijking van de inhoud.
 5. Nieuwe beleidsregel 14, beschrijving bestaand beleid voor uitplaatsing bewoners van een particuliere huurwoning die vanwege noodzakelijk onderhoud niet in hun woning kunnen blijven.

Inspraakperiode
De inspraakperiode wordt vanwege overlap met de schoolvakanties verlengd tot 9 weken tot en met 28 september  2018. Reacties die na 28 september binnenkomen worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Stukken

De conceptteksten liggen ook ter inzage bij het stadsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1 (Stopera).

Zienswijze insturen
Stuur uw reactie met vermelding van uw naam en contactgegevens naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of stuur uw reactie naar:

Inspraak huisvestingsverordening, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Geef om leefbaarheid 3

31 juli 2018

Wij riepen eind mei bewoners op om mede-financier te worden van de hoger beroepszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Het streefbedrag is € 4.000,–. Bij de Raad van State rechtbank pleiten wij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis op z’n minst normaal verstaanbaar kunnen maken.

Stem van Centrum juli 2018

31 juli 2018


In Stem van Centrum weer een paar nieuwe ideeën. De veiligheid van de Utrechtsestraat heeft tot een heuse discussie geleid, en zal in behandeling worden genomen door de Stadsdeelcommissie. De afvalbakken, die halen te weinig stemmen. Daar hebben wij wel ideetje over. 

Publiceer een idee op Stem van Centrum om afvalbakken te plaatsen op alle straten die je maar op kunt noemen. Overzichtelijk, op alfabetische volgorde zodat iedereen kan zien of z’n eigen straat erbij staat. Dan krijg je een hoop stemmen …

Een idee voor kliederfonteintjes voor kinderen, een lief idee, maar wat er met het plaatje gesuggereerd lijkt te worden brengt ons op andere gedachten. Onder het Nieuwmarktplein door loopt een gracht: de verbinding Geldersekade-Kloveniersburgwal. Spuit de vele toeristengroepen nat met dat water. De hooligans zullen er van genieten.

Laat iedereen z’n stoep schoonvegen. Een sympathiek idee, maar wij dachten dat er al eeuwenlang een (ongeschreven?) regel voor bestond:

 • Hebt je een benedenwoning, dan houd je de stoep schoon. Als je dat niet kunt kijk je de buren lief aan.
 • Heb je een bovenwoning, dan houd je je toegangstrap schoon.
 • Horeca en winkeliers houden de stoep schoon voor hun bedrijf. Of meer, bij horeca is het 25 meter rondom.

Misschien lopen we achter en moet die regel uit de kast.
Het ingediende voorstel is om dat in een paar willekeurige? buurten te doen, waarom niet in het hele Centrum of stadsbreed? De regeltjes opnemen in huurcontracten en VvE overeenkomsten? Niet iedereen hoeft een bezem te hebben, een per voordeur is genoeg.

Een oproep voor parkeerplaatsen voor bewoners.

 

Verkiezing wijkraad

31 juli 2018

Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseert op maandag 5 november de verkiezing van een nieuwe Wijkraad. Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid in uw buurt en de stad en bijdragen aan de activiteiten van d’Oude Stadt? Meld u aan als kandidaat. Of wilt u alleen stemmen?

d’Oude Stadt
d’Oude Stadt faciliteert bewoners om zich in te zetten voor het woon- en leefklimaat in de buurten. d’Oude Stadt ondersteunt bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de instanties die de beslissingen nemen. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, milieu, de leefsituatie, inrichting openbare ruimte, het bestrijden van overlast, enzovoorts. De Wijkraad bepaalt de prioriteiten.

Wijkraad: van, voor en door bewoners
Sinds 2014 wordt d’Oude Stadt geheel gedragen en bestuurd door vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Het bestuur bestaat uit maximaal 21 wijkraadsleden, drie uit elk van de zeven buurten in het werkgebied (zie kaartje). De wijkraad komt ca. 9 keer per jaar bijeen (eerste maandag van de maand van 20 – 22 uur). De zittingsduur van de wijkraad is drie jaar.

Op 5 november wordt in een vergadering met alle belangstellenden uit de 7 wijkdelen (buurten) een nieuwe wijkraad gekozen. Men kan alleen stemmen op kandidaten uit de eigen buurt. Een of twee maanden later kiest de nieuwe wijkraad uit zijn midden een dagelijks bestuur.

Kandidaten gezocht
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve kritische blik.

Aanmelden
Wilt u meewerken aan de leefbaarheid in uw buurt en de stad, en bijdragen aan de doelstellingen van d’Oude Stadt? Dan kunt u zich vanaf 15 augustus tot uiterlijk 21 oktober kandidaat stellen. Op www.oudestadt.nl vindt u tegen die tijd meer informatie en een aanmeldformulier.

Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel.

Stemmen
Wilt u zich niet kandidaat stellen, maar wilt u wel aanwezig zijn om mee te beslissen wie voor uw buurt in de wijkraad komt? Meldt u zich ook daarvoor aan, in verband met de ruimte. Ook tussen 15 augustus en 21 oktober via www.oudestadt.nl. Doet u zelf niet aan internet of email? Vraag buren, vrienden, familie om hulp.

 

Tijd en plaats van de verkiezing worden t.z.t. ook op de website bekendgemaakt.

 

Hoorzittingen evenementen

30 juli 2018

Het is verbazend hoe de gemeente bij vergunningverleningen kan afwijken van z’n eigen beleid. Het lijkt soms een kwestie van: u vraagt, wij draaien, en anders vragen we het aan de burgemeester. Die heeft het zo druk, die vindt alles goed. Zo hadden we er weer twee: allebei feesten met veel lawaai.

Eind mei hadden wij in onze nieuwsbrief een open brief aan het stadsbestuur opgenomen over de viering van Koningsdag en 5 mei op de Westermarkt. Wij gaven daarin aan dat er wel heel vreemd wordt omgesprongen met het nieuwe evenementenbeleid.

Nog meer verkeer - 2

30 juli 2018

Het wordt er niet beter op in de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt. Vorige maand berichtten wij over de dramatische start van de ondoordachte combinatie van enerzijds een paaltjespilot (verkeersmaatregelen Oudezijde) en anderzijds de verkeersomleiding vanwege herinrichting Amstel. Wij eindigden toen met een positief geluid: “De problemen hebben inmiddels de volle aandacht van de gemeente”. Dat heeft niet geholpen.

De bewoners van Jodenbreestraat, Sint Antoniesbreestraat, Nieuwmarkt en Kloveniersburgwal hebben inmiddels al twee maanden flinke overlast van een veelvoud aan gemotoriseerd verkeer. Er waren twee routes voor autoverkeer uitgestippeld, waarvan deze Nieuwmarktroute (het kaartje) heel populair is. De route via de Weesperstraat is misschien te lang voor de automobilist, en zeker niet gewild bij taxichauffeurs.

Wat er nu lijkt te gebeuren is dat auto’s die richting Blauwbrug gaan niet direct al bij het Mr Visserplein op de M2 omleiding (Weesperstraat etc) worden gewezen, maar pas bij de Blauwbrug, door verkeersregelaars teruggestuurd. Taxi’s vinden op de brug en aan de straatkant van het Waterlooplein een ideale plek om klanten af te zetten/op te pikken. Mooi binnen loopafstand van het Rembrandtplein. En rijden terug naar Mr. Visserplein.

En nee, dat er problemen zijn richting Nieuwmarkt krijgen ze pas te zien op het punt dat er geen weg terug is. Toegegeven, het is een opvallend bord, maar nutteloos waar het staat.

 

 

Raadsadres handhaving in Urban Jungle

30 juli 2018

Het handhavingstekort in de binnenstad en vragen over de effectiviteit en capaciteit neemt niet alleen de ombudsman waar. Die geniet niet echt van zijn stekkie op de Wallen. Bewoners zijn het ook zat en wenden zich tot de gemeenteraad. Met een Raadsadres

Volgens bewoners wordt onvoldoende opgetreden tegen de onbedoelde negatieve bijeffecten van het massatoerisme en het drukke uitgaansleven. In de ogen van bewoners van de Burgwallen en de Nieuwmarkt/Lastage is het handhavingstekort niet alleen kwantitatief van aard. Er zijn ook bureaucratische belemmeringen. Die vragen om aanpassing van de bestuurlijk-juridische randvoorwaarden. Daar gaat het Raadsadres over. Met treurige voorbeelden, zoals het voorbijrijden van de handhaving.

Bij toeristen met het genieten van Amsterdam samengaan met het nemen van volwassen verantwoordelijkheid voor correct gedrag in de openbare ruimte. Zo niet: boete. “Feestvierders” dienen rekening te houden met de bewoners en de niet op het massatoerisme ingestelde ondernemers. Alleen: handhaving blijft vaak uit!

Bereikbaarheid: Wie een delict waarneemt, kan 24/7 de politie bellen. Maar de boa-handhavers zijn ’s avonds laat en ’s nachts niet bereikbaar voor het melden van APV-overtredingen of het inroepen van hulp bij overlast of verloederd gedrag. Hun werktijden, en die van de hosts, zijn beperkt.

Niet alleen bereikbaarheid van de handhaving schiet te kort, ook belemmeren kennelijk landelijke wettelijke regels de effectiviteit. BOA’s functioneren vaak uitsluitend binnen hun eigen ‘domein’ en kunnen niet integraal werken,  omdat dat botst met de regels over het werkgeverschap en wie wie kan aansturen. De publieke taak van het waarborgen van de leefbaarheid van de binnenstad komt daardoor in het geding.

Dooddoeners: “we hebben te weinig mensen, volle containers worden door een ander stadsdeel opgehaald, het legen van een volle ondergrondse container in het weekend kunnen we niet in de planning opnemen, enz.”

Pleit
De vraag aan de Raad en College is om in Den Haag te lobbyen voor specifieke Amsterdamse regels en ontheffing van regels die de grote schoonmaak van de urban jungle in de weg staan. Bij de taxiwet en de ontheffing van de helmplicht is het ook gelukt, dus waarom hier niet? Waar een bestuurlijke wil is, is een weg.

Bijlage

Bekijk hier de video van The Voice of 1012

Geen namenmonument

30 juli 2018

Een indrukwekkend monument dat heel bescheiden, zonder toeters en bellen, tegen de stopera aan ligt. Het monument voor het Joods Jongensweeshuis. Dat steeds maar weer door betrokken Amsterdammers uit de buurt voor aanslagen behoed moet worden. Was het vier jaar geleden nog het Amsterdams Lichtfestival dat zijn tenten er opsloeg, daarna kwam het I Amsterdam toeristenklimrek zijn poten erin stampen. Toeristenbussen, Pegida demonstraties, En nu is het de Stopera zelf die zich weer schuldig maakt aan vernieling. Het relaas van een buurtbewoner en ooggetuige:

Ik zet dan zelf nog even de half/heel vergeten monumenten in de stad reeks (van Het Parool) voort met deze twee opnamen van het letter-monument in de straatstenen voor de Stopera die de contouren aangeven van het Joods Weeshuis (ontruimd door de Duitse Bezetter in samenwerking met de Amsterdamse politie en brandweer – deze spoot demonstrerenden destijds in 1943 weg -). Geen gids vermeldt dat ooit volledig: enkel de Nazi bezetter was de slechterik, maar de stapsgewijze overname door de Joodse Raad van het weeshuis, alsook de vergaande medewerking van alle gemeentelijke Amsterdamse diensten aan de Amsterdamse Holocaust, neen dat is geen populair onderwerp…

Elders schreef ik al bij herhaling hierover… wat vandaag te zien is nadat voor de zoveelste maal enorme kranen, donderende stalen containers voor puin en wat al miet meer zijn losgelaten boven dit straat-stenen-monument voor de zoveelste verbouwing van de Stopera die steeds maar weer niet blijkt te voldoen als gebouw.
Je ziet dat de grond ter plekke een centimeter of 30 naar beneden geduwd is… je ziet ook dat de in natuursteen gebeitelde tekst al meerder keren vervangen is (disrespect voor dit monument is er al sinds het bouwwerk daterend uit 1863, ontwerp van Cornelis Outhoorn, architect (bekend van onder meer het Amstelhotel), dat nog in goede staat verkeerde gesloopt werd ten behoeve van de bouw van de Stopera; nb het gebouw was al eerder expres afgevoerd van de monumentenlijsten omdat vanaf 1945 de idee altijd geweest is van de verschillende gemeentelijke planologen om het Waterlooplein te beschouwen als een ‘tabula rasa’ gebied om die nare oorlog te doen vergeten)… Ja ik behoor tot degenen die tot op het laatste geprobeerd hebben om de sloop van de nog geheel intact zijnde gevelwand met bedrijfsruimten, stadsvillas en gebouwen als het Joods Weeshuis, te behouden… tegenstander: De gemeente Amsterdam…

Ja in mijn straatje aan de overkant wapperen vlaggen ‘Joods kwartier’ behorende tot de uitrusting van het Joods Historisch Museum… maar wie geeft er om dit monument? Wie plaatst nu eindelijk eens een goede historische uiteg bij dit monument en de kwalijke geschiedenis die het vertegenwoordigd?
Ook het Joods Historisch Museum blijft hierbij in gebreke.

Staat er bij al die aanbestedingen voor jaarlijks terugkerende eindeloze verbouwingen van de Stopera ergens aangegeven dat dit monumentje in ongeschonden staat een verbouwing dient te overleven? Is er wel ooit een overzicht gemaakt van schade en herstel over de jaren van deze lettering in natuursteen? Nog niet zo lang gleden heb ik persoonlijk nog het plaatsen van de letters Iamsterdam dwars over het monumentje gestopt. Ik holde naarbuiten en ging op de letter I staan die net met een kraan omhoog ging, met mijn mobiel in de hand en dreigde de van niets wetende kraanmachinisten dat ik onder de voorzien plek zou gaan staan en zo hun plaatsing onmogelijk zou maken… ze staakten hun hijswerk, gingen in conclaaf via de telefoon en de plaatsing ging niet door… zo ook een veteranen bijeenkomst (jazeker) waarbij enorme legertrucs op het monument geplaatst werden tijdens zo’n bijeenkomst waar de viering van ‘vrijheid’ bewerkstelligd door militair geweld gestalte diende te krijgen.

Hoorzitting MUPI's

26 juli 2018

Donderdagochtend 26 juli 2018 was de hoorzitting voor de bezwaren tegen het verlenen van een tijdelijke vergunning voor 28 MUPI’s. En dat terwijl de Gemeenteraad via een motie had laten weten dat er geen bewegende beelden meer mochten.

Gehoord werden gelijktijdig verschillende bezwaarmakers, waaronder d’Oude Stadt. Alle aanwezigen verbaasden zich over de motivering van het besluit. Het verzoek om de Mupi’s te mogen plaatsen is in strijd met de bouw- en gebruiksbepalingen van de bestemmingsplannen. Volgens de bezwaarmakers kon er op het niet passen maar een conclusie volgen: afwijzen.  Toch blijkt hier een illegale toestand zonder meer gelegaliseerd te kunnen worden. Ondanks nieuw beleid in wording, waarvan de kaders al op papier staan, de Motie over geen bewegende beelden en de UNECO eis: “no moving advertisments”

De gemeente verdedigde zich dat bij een reguliere, volledige, aanvraag alle (beleids-)regels wel moeten worden meegewogen. Dus ook het nieuwe reclamebeleid, de APV etc. Maar hier betreft het een tijdelijke aanvraag voor een object dat dan een tijdelijk “bouwwerk” en geen seizoensgebonden bouwwerk is. Daarom hoeft de aanvraag voor de 28 MUPI’s niet getoetst te worden aan redelijke eisen van welstand. En ook hoeft er geen rekening gehouden te worden met wijzigend beleid. 

De enige escape bleek de

Wegwijzer OV 2018

24 juli 2018

Over de Noord-Zuidlijn is nu wel genoeg gepraat en geschreven. Voor de een vooruitgang, voor de ander een bron van ergernis. Niet zozeer dit metrolijntje, maar dat er oude vertrouwde tramlijnen zijn in verband daarmee opgeheven of overhoop gegooid zijn. Een snelle tram is leuk, maar overstaptijd is ook reistijd. Niets meer aan te doen, het openbaar vervoer is het pakkie-an van wethouders en burgemeesters in de regio, en de Amsterdammers, en bezoekers, mogen nu opnieuw uitvinden hoe ze kunnen komen waar ze moeten zijn.

De afbeelding laat de nieuwe lijnennetkaart zien. Het wijkcentrum heeft een stapeltje liggen, en er een in het raam opgehangen. Nogal een puzzel, want een blokje in de Leidsestraat met een 1 erin betekent niet dat lijn 1 er rijdt.

 

Fietsen onder Beursplein

14 juli 2018

Op vrijdag 13 juli is het ver­nieuwde Beursgebied met de fietsenstalling Beursplein feestelijk geopend door o.a. wethouder Sharon Dijksma. De gloed­nieuwe ondergrondse fietsenstalling heeft plek voor 1.700 fietsen.

Berlage
Het vernieuwde Beursplein heeft de uit­straling terug die architect Berlage ooit voor ogen had. De oorspronkelijke mo­numentale paardendrinkbakken en lan­taarns zijn gerestaureerd en teruggeplaatst. In het midden van het plein ligt een roze natuursteen die mooi aansluit op het natuursteen dat Berlage heeft gebruikt voor zijn Beurs.

Fietsenstalling
De toegang van de fietsenstalling aan het Damrak heeft een 4,5 meter brede en langzaam aflopende trap met gootjes. De andere toegang is een trap die uitkomt aan het begin van de Beursstraat. Deze toegang is niet toegankelijk met de fiets. De stalling is ruim en licht. Er zijn speciale plekken voor fietsen met kratjes en vijf oplaadplek­ken voor elektrische fietsen. Aan het begin van elk gangpad worden de vrije plekken aangegeven. De stalling is 24 uur per dag, 7 dagen per week open. De eer­ste 24 uur zijn gratis. In de stalling is dag en nacht toezicht.

Fietsparkeren op straat in het Damrak-Rokin gebied is niet meer toegestaan.

Foto’s op https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/beursplein-amsterdam-opening

Fietsband vanaf het Waterlooplein, met dank aan Fred Oosting

 

Filmwedstrijd voor 55plussers

13 juli 2018

Bent u 55 of ouder en reist u veel door Amsterdam? Hoe verplaatst u zich door de stad? Op de fiets, tram, metro, scooter of lopend? En was dat vroeger anders? Laat het zien in een kort filmpje en maak kans op bioscoop/theater tickets naar keuze t.w.v. €100 en deel uw ideeën over het vervoer in Amsterdam in een gesprek met een Amsterdamse topambtenaar. Daarnaast draagt u bij aan een beter beleid rondom vervoer en luchtkwaliteit in Amsterdam! Inzenden voor 31 augustus 2018.


Claircity
De luchtkwaliteit voldoet in veel plekken in Amsterdam niet aan de Europese en internationale normen die de gezondheid van burgers moeten waarborgen.
Claircity is een Europees project dat in vijf Europese steden, waaronder Amsterdam, burgers nauwer wil betrekken bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in hun stad. Daarom organiseert Claircity in alle Claircity partnersteden een filmwedstrijd. Ook in Amsterdam.

Ervaringen met mobiliteit/vervoer in Amsterdam
Claircity is op zoek naar 55+ers in Amsterdam die kort iets willen vertellen over hun ervaringen met mobiliteit/vervoer in Amsterdam. Mobiliteit en met name gemotoriseerd vervoer is namelijk een belangrijke bron van luchtvervuiling in de stad. De filmpjes kunnen gewoon gefilmd worden met een normale camera of smartphone en hoeven maar 1-3 minuten te duren. In het filmpje kunt u zichzelf filmen of iemand anders die 55 jaar of ouder is, of al voor een lange tijd (>30 jaar) in Amsterdam woont. In het filmpje kunt u de volgende vragen aan bod laten komen:

 • Welke aspecten van lopen of fietsen in Amsterdam vindt u plezierig?
 • Zijn er bepaalde aspecten die de mobiliteit in Amsterdam zouden kunnen verbeteren?
 • Als u terugdenkt aan vroeger, hoe herinnert u zich mobiliteit in Amsterdam van 30-50 jaar geleden? Wat is er veranderd ten opzichte van de situatie van toen?

Meer informatie?
The deadline voor inzendingen is 31 augustus 2018. Het filmpje kunt u doorsturen (bijvoorbeeld via wetransfer naar ons e-mailadres: claircity@trinomics.euen wie weet wint u wel de prijs voor het leukste filmpje voor Claircity uit Amsterdam. Voor meer informatie over de filmwedstrijd en wat Claircity doet met de filmpjes, klik hier. Alvast bedankt voor uw deelname en bijdrage aan een toekomst van Amsterdam met schonere lucht!

Nog meer verkeer

30 juni 2018

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de verkeersomleiding via de Nieuwmarkt, vanwege de herinrichting van de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. En dat in combinatie met de paaltjespilot om taxi’s te verhinderen rondjes te rijden in de Lastagebuurt. Wij schreven toen “De bewoners van de Jodenbreestraat, de veel smallere Sint Antoniesbreestraat, en de Kloveniersburgwal zullen deze zomer niet blij zijn met de verkeerstoename”.

“Niet blij” bleek veel te zwak uitgedrukt, het werd rampzalig. Het eerste weekend stond de Antoniesbreestraat ’s nachts vrijwel onafgebroken bomvol met toeterende auto’s, vooral taxi’s. Chaos op het Rusland, Getoeter op de Kloveniersburgwal. Oorzaken: falende techniek, te weinig verkeersregelaars die ook nog slecht geinstrueerd waren, het ontbreken van bebording. Kinderziektes waren te verwachten, maar allemaal tegelijk? Maatregelen werden genomen, door verkeersregelaars al op de Jodenbreestraat het niet-bestemmingsverkeer tegen te houden.

Het spreekwoordelijke waterbed-effect trad op: het weekend daarna kregen de bewoners van de Jodenbreestraat het voor de kiezen. Veel minder auto’s door de Antoniesbreestraat, maar op de Nieuwmarkt liep het nog niet soepel.

Inmiddels was het ook doorgedrongen dat de “Amstelomleiding” via de Nieuwmarkt.

Stem van Centrum

28 juni 2018

Hij bestaat nog, de website waar u stemmen voor of tegen uw goede ideeën/plannen kunt krijgen van mede-amsterdammers. Meeste stemmen gelden, en het winnende plan/advies wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, die dan weer een advies uitbrengt aan …, die dan weer advies vraagt aan …

Op dit moment (28 juni) lijkt het op een klachtensite. Op zich niet erg, want waar kun je anders terecht met deze klachten? Vier recente inzendingen: twee over verkeersonveiligheid en twee over het gebrek aan afvalbakken. Moeten Planciusstraat en Utrechtsestraat nu gaan wedijveren om de vraag welke straat het gevaarlijkst is?  Of zijn er meer stemmen voor afvalbakken dan voor verkeersveiligheid?

En wat gebeurt er dan, als de afvalbakken in de Noord Jordaan het winnen van de veiligheid van de Utrechtsestraat?

Er staan ettelijke oudere plannen op de website die in behandeling zijn. Wat betekent dat?
Is het Jonas Daniel Meijerplein inmiddels een grasveld waar je op een bankje langs de snelweg kunt zitten? Hoe staat het met de flitspaal op de PH kade? Zijn er groene trambanen bijgekomen? Worden die ook omgewoeld door vrachtwagens en zo?

Ons ideetje, niet voor de stadsdeelcommissie maar aan de baas van Stem van Centrum (en van West, Oost enz. want daar zal hetzelfde spelen):

 • Laat inzendingen die duidelijk verband houden met klachten wel staan, maar stuur ze ook direct door naar de persoon die er over gaat.
 • Geef een vervolg over de “winnende” ideeën. Waar is het in behandeling? Is het uitgevoerd? Zo niet, waar wacht de uitvoering op?

 

 

Het raadsel van Amsterdam

23 juni 2018

De gemeente heeft in grote delen van het centrum al sinds lange tijd een alcoholverbod ingesteld. Dat wil zeggen: een verbod op het consumeren van alcohol in de openbare ruimte, met uitzondering van de horeca-terrassen. En het verbod zich in de openbare ruimte te bevinden met aangebroken verpakkingen alcoholische drank.

Begrijp jij het nog?

Het lijkt er op dat de enige handhaving die er nu is, bestaat uit het wegsturen van daklozen, en het aanspreken van buurtbewoners die rustig voor hun deur zitten, al of niet met een drankje. Terwijl er ondertussen kuddes lallend volk langs sjokt met flessen sterke drank, en de straten geplaveid lijken met geplette bierblikjes. Overlast door alcoholgebruik zal niet helemaal uit te bannen zijn, maar laten we nu eens echt beginnen met het aanpakken van het goedkope indrinken.

Natuurlijk is dit niet het enige. Zo’n verbodsbord zie je zelden of nooit, en lijkt juist een aanmoediging te betekenen om flink door te drinken, want halfvolle flessen zijn verboden. Overspoel de hotels, de B&B’s en alle illegale varianten met flyers in alle toeristentalen met een uitleg hoe het zit met dat verbod.

Maar niet met teksten als: doe alsof je thuis bent, want dat is vragen om problemen.

Grachten van Smaragd

22 juni 2018

Vrijdag 22 juni kregen in de Hugo de Grootgracht d…

Locatie

22 juni 2018

Op vrijdag 22 juni was in VoxPop op het voormalig Binnengasthuisterrein de ontwikkeling van het Universiteitskwartier onderwerp van WeMakeThe.City.  Onderdeel van het programma was een excursie in drie groepen naar de belanghebbenden binnen het gebied. Wijkcentrum d’Oude Stadt was daar een van.

Ademruimte in de Stad

21 juni 2018

WeMakeThe.City, een internationaal stedelijk innovatie-festival, organiseerde op donderdag 21 juni in Pahuis de Zwijger een gesprek over ademruimte in de stad, met de ondertitel: een nieuwe lente, meer schone lucht? Deelnemers aan het gesprek waren deskundigen, de politiek en belangenbehartigers voor schone lucht.

De presentatie was in handen van Bahram Sadeghi. Afgetrapt werd met een gesprek tussen Alex Burdorf van de Gezondheidsraad  commissie luchtkwaliteit en Joost Wesselink van het RIVM. De huidige luchtkwaliteit van Amsterdam kwam aan bod (niet goed) en het effect van luchtverontreiniging op onze gezondheid (slecht). De Europese normen zijn geen gezondheidsnormen. En die worden in Amsterdam op dit moment niet overal gehaald. Beter zou het voor de gezondheid zijn de WHO-normen te hanteren. Alleen voor fijnstof is daar een lagere norm bepaald. Voor stikstofdioxide nog niet. Op de vraag waar die WHO-norm in Nederland gehaald wordt, antwoordde Joost Wesselink dat dat alleen op de waddeneilanden zo was. Maar daar was wellicht de concentratie Ozon weer wat aan de hoge kant. Feit blijft dat voordat Amsterdam aan de WHO-normen voldoet er nog heel wat moet gebeuren.

Gemeente
Harry van Bergen, senior beleidsadviseur Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam liet zien hoe Amsterdam de schone lucht aanpakt. Ook daar aandacht voor gezondheid, maar voornamelijk toch voor de ruimtelijk impact; ergo bij slechte lucht geen nieuwbouw. Dus konden de plannen in de Spaarndammerbuurt alleen gerealiseerd worden als er een autotunnel kwam (in bestaande straten, past men die oplossing niet toe….). Het verhaal kwam er eigenlijk op neer dat de vervuiling vooral van buiten komt, dat bij een vergelijk met steden als Los Angeles of Beijing de luchtkwaliteit in Amsterdam nog niet zo gek is. Wel erkend werden de lokale knelpunten door het verkeer, maar daar dragen ook ander vervuilers bij, zoals scheepvaart, industrie en huishoudens. De maatregelen die ingezet zijn: de milieuzones, schoner parkeren, schoner ov en Amsterdam elektrisch.

Panel
Daarna spraken met elkaar Anne Knol (Milieudefensie), Zeeger Ernsting (GroenLinks), Willem Koster (voorzitter van de ondernemersvereniging Amsterdam City) en Paul Busker (d’Oude Stadt). Onderwerp: wat er nog moet gebeuren in Amsterdam. Daarbij kwam aan de orde de plannen van het nieuwe coalitieakkoord. Niet duidelijk en concreet genoeg. Nergens wordt gesproken over plannen om in de 23 knelpuntstraten in Amsterdam van de GGD op korte termijn de luchtkwaliteit te verbeteren. Gedoeld werd op de rechtszaken via d’Oude Stadt over handhavingsverzoeken om aan de huidige luchtkwaliteitsnormen te voldoen, die afgewezen worden “omdat de wet er niet in voorziet”.  Ook Milieudefensie moest de rechter inschakelen om de overheid te bewegen iets te doen aan de luchtkwaliteit (op korte termijn en met werkende concrete plannen).  De zienswijze van d’Oude Stadt laten niets heel van die plannen, die ook met Amsterdam zijn gemaakt. De politiek moet dus aan de slag. GroenLinks ziet ook dat er concretere plannen moeten komen dan alleen maar parkeerplekken te laten verdwijnen (conform coalitieakkoord). Ook de ondernemersvereniging was het eigenlijk roerend eens dat er ingegrepen moet worden op de hoeveelheid verkeer.  Alle partijen waren eensgezind dat dit in overleg met elkaar (bewoners en ondernemers) de enige weg was naar schone lucht conform de WHO-norm.

Brussel
Tegelijkertijd vergaderde in Brussel ook een gemêleerd gezelschap over de luchtkwaliteit daar. Op het eind van de avond werd in een live verbinding tussen beide steden gesproken over hun oplossingen. Beide wilden de auto’s terugdringen en meer de fiets te laten gebruiken, of te lopen. Bahram Sadeghi sloot de avond af door de Belgen veel fietsfiles toe te wensen een fenomeen dat de Belgen nog niet kennen.

Terug kijken

 • Bekijk hier het programma terug

Burgers meten geluid

21 juni 2018

Al een tijdje is de Waag Society samen met de Ombudsman en d’Oude Stadt bezig met een project geluidmeten door burgers. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. De Waag wil de komende maanden genoeg draagvlak verzamelen om op meerdere plekken in Amsterdam pilots te starten en een onafhankelijk burgermeetnetwerk rond geluid op te zetten.

Wat meten?
Burgers geluid laten meten op plekken waar veel geluidsoverlast wordt ervaren, gaat over data verzamelen, analyseren en visualiseren. Hierdoor ontstaat er een gedeeld beeld van de problematiek, kan tot nieuwe oplossingen worden gekomen en nieuw beleid dat aansluit bij de specifieke lokale behoefte. Maar meet je hoe hard de hindergeluiden zijn, wanneer, hoelang, of blijf je turven wat je hoort? Dat laatste kan gemakkelijker.

Geluiden kwalificeren
Donderdag 14 juni demonstreerde Sensing Clues met een meetsafari door de stad dat je geluiden kan classificeren/benoemen. Sensing Clues is expert in het meten, classificeren en categoriseren van geluidstypen om stropers in de natuur op te sporen. Zij leiten zien dat hun technologie ook gebruikt kan worden om data van geluidsoverlast in de stad beter te duiden. Dat gebeurt door geluiden op te nemen en te benoemen met een app (dit is een taxi, dit is praten, dit is een auto etc.). Door die informatie in hun luister computer in te voeren “leert” hun systeem welke soort geluiden het waarneemt op dat moment. Hierdoor zie je (achteraf) meteen wat je hoort en kan je dus zien wat de overlast nu echt veroorzaakt.

 

Test evenementengeluid

20 juni 2018

Op woensdag 20 juni jl. vond er een uniek evenement plaats in het Amsterdamse Bos. In opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam organiseerde het bedrijf Event Akoestics een dag om muziekinstallaties te testen. Het ging daarbij om de maatregelen op de zogeheten BBT lijst (best beschikbare techniek) van het gemeentelijke geluidbeleid voor evenementen werkt en kan worden uitgebreid.

 

Een viertal leveranciers van geluidsapparatuur waren bereid gevonden om het nieuwste van het nieuwste op dit gebied te laten zien. Van de ochtend tot eind van de middag werden de installaties getest. Dat gebeurde door met speciale ruis geluid de omgeving in te strooien die door een 30-tal geluidsmeters in de wijde omgeving werd vastgelegd.

In de 2e helft van de middag mochten geluidsadviseurs, bewoners, organisatoren en de pers een kijkje komen nemen om te zien en horen wat er die dag was gedaan. Ook konden wij zelf een half uur lang langs alle installaties lopen om te horen welk geluid en wat het effect was van de nieuwste installaties. Het was bij sommige installaties duidelijk merkbaar dat het geluid gericht kon worden naar voren. Daar wil je dit geluid ook hebben; voor de bezoekers van muziekevenementen. Naar achter en opzij was het geluid dan behoorlijk stiller. Er waren opstellingen met containers als afscherming, maar ook afscherming d.m.v. “baffels”. Dit zijn dikke doeken aan de zijkanten en achterkant van een opstelling. In een opstelling waren dit soort maatregelen min of meer geïntegreerd in de installatie zelf.

Alle meetdata wordt de komende weken geanalyseerd en daarna publiekelijk gedeeld.

Al met al een unieke en zeer interessante test. En laten we hopen dat hiermee zowel de concertbezoeker als de omwonenden zijn/haar voordeel kan doen.

Erik Roelofsen Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

Het filmpje van AT5

Kentekenonderzoek S100

16 juni 2018

Waarom de resultaten van een kentekenonderzoek uit 2016 publiceren? Omdat we de gegevens nu pas hebben. Op de S100 (Stadhouderskade, Nausaukade) blijkt 40 tot 60% doorgaand verkeer. Onbegrijpelijk dat deze cijfers zo lang op de plank hebben gelegen. 

In navolging van het kentekenonderzoek Munt, Centrum Oost (Burgwallen, Nieuwmarkt) en Valkenburgerstraat is er eind 2016 ook het verkeer aan de zuid- en westkant van de stad twee weken met kentekencamera’s in kaart gebracht. De gescande voertuigen werden gekoppeld met informatie over onder andere het type voertuig, land van herkomst en eventuele parkeerrechten (vergunningen en kortparkeerkaartjes). Er ontstaat zo een goed beeld wat er rondrijdt: type voertuig (personenauto, taxi, touringcar, etc.), herkomst/bestemming van het voertuig, route van herkomst naar bestemming, frequentie en moment van gebruik, keuzes die verschillende groepen automobilisten maken. Deze informatie is gecombineerd met data van TomTom over rijsnelheden op wegvakniveau en routekeuzes op regioniveau.

Zelf opgelegde beperkingen
Het onderzoek beperkt zich tot het gebied rond de Stadhouderskade (de Pijp, Oud-Zuid, Oud-West, Westerpark en de grachtengordel). Op basis daarvan richt de notitie (met naam: Zes autoluwe wijken in een bereikbare stad) zich alleen op de resultaten in het onderzoekgebied. En dat is nu weer jammer. Want de combinatie van alle kentekenonderzoeken maakt dat er een integraal plan nodig is. Deze notie suggereert een oplossing als in Barcelona. 9 blokken woningen worden daar steeds samengevoegd. In het midden en de straten in het blok zijn autoluw, maar het verkeer er omheen krijgt vrij baan.   Daarmee borgt deze notitie de uitgangspunten van het Hoofdnetverkeer, waar de auto geen strobreed in de weg gelegd wordt (Uitvoeringsagenda Mobiliteit).

Echte maatregelen voor schone lucht en wel nu
Echte ingrijpende maatregelen om de congestie op de Nassau- en Stadhouderskade te verminderen en zo onder andere de luchtkwaliteit en leefkwaliteit langs deze
straten te verbeteren vindt u niet in deze notie. Ook niet op de andere knelpuntstraten van de GGD (Vergelijk onderstaande foto met bovenstaande plaatje). De Uitvoeringsagenda Mobiliteit belemmert schone lucht in Amsterdam. Doorstroom moet worden beperkt, door knips aan te brengen op die doorgaande hoofdnetten. Op de Prins Hendrikkade is eindelijk een knip gerealiseerd. Nu nog de de S100, Overtoom, Wibaut-, Weesper-, Valkenburger- en Foeliestraat etc…..

Bijlage

Zitting Raad van State Handhaving luchtkwaliteit

7 juni 2018

Donderdag 7 juni stond d’Oude Stad namens 10 bewoners voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Deze bewoners wonen en/of werken tegenover een  stikstodioxide(NO2)meetpunt van de GGD. Zij hebben bij de gemeente en Ministerie gevraagd om handhaving van de normen luchtkwaliteit. Die gemeten waarden liggen in hun straat ver boven de Europese norm van 40 μg/m³. Nu stond ter discussie de afwijzing van de handhaving, omdat de wet er niet in voorziet.

Bij handhaving in de strikte zin, het opleggen van boetes, gaat men uit van een gesloten systeem. Kort gezegd, komt een wet niet voor op een lijst, dan kan er niet beboet worden, dus niet “gehandhaafd” worden. Tegen deze strikte redenering kwamen bewoners in beroep. Hun vraag aan het Ministerie was nu juist om zich aan de luchtkwaliteitsnormen te houden. Let op 40 μg/m³ (jaargemiddelde) NO2 is geen gezondheidsnorm. Die ligt veel lager. Dit beroep gaat over slechts een onderdeel van de beslissing op bezwaar van het Ministerie van 31 juli 2017. De andere punten liggen (nog steeds) bij de rechtbank Amsterdam. Een verweer is daar nog niet ingediend (ook niet door Amsterdam).

Ministerie
De realisatie van de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat via (plaatselijke) luchtplannen of het Nederlands Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In de wet staat dus geen grondslag voor een bestuurlijke boete, of dwangsom. Er staat dus geen bestuurlijk rechtsmiddel open. De wetgever vond dat onwenselijk. Dat kan alleen tegen het plan zelf (civiel). Het Europees Hof zegt niet dat per se een bestuursrechtelijke procedure moet zijn.

Hof van Justitie van de EU (25 juli 2008, C237/07): Dat de richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1882/2003 moet al dus worden uitgelegd dat bij een dreigende overschrijding van de grenswaarde, of alarmdrempels PARTICULIEREN, die rechtstreeks worden getroffen, MOETEN kunnen bewerkstelligen dat de bevoegde autoriteiten een actieplan, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht beschikken over andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrijding van luchtverontreiniging.

Het Ministerie voerde ook nieuwe plannen (Aanpassing NSL 2018) op, waar zij samen met Amsterdam in optrekken. Ook bracht het Ministerie de procedures bij de burgerrechter ter sprake. In de bodemprocedure is een tussenvonnis gewezen. Het Ministerie is verantwoordelijk voor die plannen. Het NSL is een samenwerking tussen verschillen bestuursorganen maar verandert niets aan de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen die overheden. Het opnemen van een maatregel (of project) in het NSL staat los van de normale procedures. Dus discussies over de maatregel gaat dan ook niet via het NSL, maar met de daartoe bevoegde (lokale) overheid.

Bewoners
Het opstellen van een luchtplan kan dus worden afgedwongen via een civiele procedure, zoals Milieudefensie heeft gedaan. Voor individuele burgers is dat een kostbare aangelegenheid. En zoals gebruikelijk heeft de overheid nogal een lange adem in rechtsprocedures. Daarom bepleiten bewoners bij de Raad van State een toegang tot de bestuursrechter. Als deze rechter daar geen mogelijkheden toe ziet, dan zal de politiek die rechtsgang moeten creëren.

Aan de andere kant speelt natuurlijk de nieuwe plannen om de lucht schoner te krijgen. d’Oude Stadt heeft daar zijn ongezouten mening over gegeven in een zienswijze; deze plannen gaan niet helpen, zeker niet op de locaties waar bewoners wonen/werken en heeft de snelheid niet op het oog die de civiele rechter voorschrift. Dat wordt ondersteund door een recent rapport van TNO.  Veel nieuwe “maatregelen” hebben een zeer beperkt effect op de concentraties NO2 (d’Oude Stadt gaat hier ook nog een zienswijze over indienen).

Conclusie
Het is verder wachten op de uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Ook op de procedures bij de rechtbank in Amsterdam op de overig punten.
Maar bovenal is het zaak om “de besluitvorming” te beïnvloeden, welke maatregelen Amsterdam nu echt gaat inzetten, voor echte schone lucht. Het coalitieakkoord geeft een voorzet daartoe, maar moet uitgewerkt worden in concrete plannen die echt gaan helpen. Wordt vervolgd.

CityTree vertraagd

6 juni 2018

De CityTrees komen pas in september in de Valkenburgerstraat. Het projectteam van de gemeente dat de CityTrees laat plaatsen, bericht dat de planning veranderd is van mei naar september. De bewoners hebben inmiddels door dat ze “aan de praat gehouden zijn”. Dat was immers de eigenlijke opdracht van de vorige wethouder verkeer. De bewoners zetten inmiddels in op echte bronaanpak, dus minder verkeer door hun straat en hebben hun hoop gevestigd op 2 moties.

CityTree
De CityTree, zijn panelen waarin aan beide kanten mos en plantjes zijn gestopt. Die panelen zouden de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opnemen. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar op het Markenpleintje zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. In de constructie zit ook een wateropslag met pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop.  Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van, aldus het Parool.

Vertraging
De oorzaak van de vertraging ligt in het feit dat de aannemer die de 8 CityTrees zou gaan plaatsen, in april is afgehaakt voor deze opdracht. Dat afhaken en de vertraging dus, lag mede in de kritiek van bewoners (kosten € 200.000,- van “groen gelden” gemeente) over de citytrees geuit in het SBS6 programma “Van onze centen”. Hun pleit is nog steeds een bronaanpak, dus minder auto’s door de straat en en dus minder vervuiling. Maar die bronaanpak is geen (benoemde) oplossing binnen de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM, van het oude college), waarvoor het projectteam van de gemeente werkt.

Baat het niet schaadt het niet?
Het projectteam wil het hoe dan ook gewoon proberen. Met het argument:  “baat het niet schaadt het niet”. Maar als het niet werkt worden bewoners nog steeds bloot gesteld aan gezondheidsschade. De GGD was in het begin erg kritisch tegenover de CityTree, afdeling luchtkwaliteit ook. Zo was ook te lezen in de brief aan wethouder Choho. Na meerdere overleggen, heeft het projectteam ze overtuigd om eens echt naar  GreenCitySolutions, de producent van de CityTrees, te luisteren. Dat hadden ze volgens hen tot dan toe niet gedaan. Inmiddels werkt de GGD samen en denkt mee over hoe de pilot en het onderzoek goed is aan te pakken. Naast GGD, werken ook TNO en universiteit Wageningen mee. Allemaal organisaties die in eerste instantie “nee” zeiden, maar nu in de meewerk stand staan.

Het projectteam: ” Er is immers niet bewezen dat het werkt, maar ook niet dat het niet werkt. We willen proberen juist te bewijzen of het wel, of niet werkt. Wat is de werking van een serie van acht CityTrees? Dat is nog nooit geprobeerd. Met hulp van modellering en, indien de modellen beloftevol zijn, met metingen wordt alsnog geprobeerd de werking aan te tonen”.

Bewijsvoering….
Al die maanden, vanaf februari 2018, hebben partijen geprobeerd te bewijzen dat de CityTrees werken. Eerdere data van proeven met Citytrees in Modena en Berlijn werden daartoe bekeken. De Citytrees stonden in Modena en Berlijn ook buiten op straat en in die situaties zijn al metingen uitgevoerd. Daar is verschil aan waardes in de lucht gemeten voor en achter de CityTree. Dit effect was een zuivering van 20 tot 25% van het fijnstof. Maar of de schone lucht de gevels bereikt en hoe dit met de luchtwervelingen die aanwezig zijn in de buitenlucht gaat is onduidelijk (en niet te bewijzen). De CityTree moet niet alleen werken, maar ook effect hebben op de omgeving. 

…via Modellen
Meten van het effect van de CityTree in de straat is wetenschappelijk erg moeilijk. Daarom wordt nu gekozen om de effecten te modelleren. Goede wetenschappelijk verantwoorde computermodellen kunnen aantonen hoe de schone(re) lucht straks door de straat beweegt. De werking van de CityTrees zal daarna lokaal in de Valkenburgerstraat getest worden. Met dat modelonderzoek  naar de Citytrees is in de tussentijd een start gemaakt. De 1e fase van het experiment is een modelstudie waarin de Valkenburgerstraat wordt nagebootst met daarin de CityTrees. Het streven is om in de 2e fase van het experiment de daadwerkelijke metingen vanuit de CityTrees in de Valkenburgerstraat te gebruiken in een 2e modelstudie, zie het als een verdere verfijning van het onderzoek.

Bewoners
Zien dat het nu niet eens meer gaat om verbetering van het leefklimaat voor bewoners, maar om een “laboratoriumproef” of 8 CityTrees wel werken. Zoals eerder gezegd, kunnen die dingen maar op een manier werken”dwars op de straat“. De bewoners zetten inmiddels in op andere plannen bij de gemeente en het nieuwe College om minder verkeer door de Valkenburgerstraat te krijgen.

Alcoholverbod openbare ruimte

4 juni 2018
Elke donderdag, vrijdag en zaterdagavond is het duidelijk te zien; de Wallen bezwijken onder het toerisme. De straten zijn propvol. Even snel een boodschap doen kan niet meer. Het gaat allemaal stapje voor stapje. Er is te weinig ruimte. Alsof het nog niet allemaal genoeg is lijkt het meer op een open kroeg in plaats van een historische binnenstad. Met hun supermarkt biertje lopen honderden dronken toeristen schreeuwend en zingend door de buurt. Een tikkende tijdbom. En de verwachting is dat het aantal toeristen nog gaat verdubbelen.
Dit weekend ontplofte een kleine bom.  De bierstuntprijzen van Albert Heijn zijn bij veel bewoners én horeca ondernemers niet goed gevallen.  Voor maar 5,45 euro koop je maar liefst 12 blikjes bier!  Daar kan geen enkele kroeg mee concurreren. Het gevolg is omzetverlies voor de horeca, lege kroegen en volle straten met dronken  overlast gevend publiek die eigenlijk in een kroeg horen te zitten. Het trekt ook nog eens armlastige toeristen aan.
Er is in het centrum een verbod om op straat alcohol te nuttigen. De handhaving daarvan is een lachertje. Dat is duidelijk te zien.  Daarom mijn voorstel om het alcoholverbod streng te handhaven. Helemaal niet meer gedogen. Toeristen er op wijzen via flyers, lichtkranten etcetera. De omzet in de horeca zal dan stijgen. Flink stijgen.  Die stijging kan dan gezien worden als compensatie voor een andere maatregel, namelijk meer ruimte voor de voetgangers. Dat kan alleen als de terrassen worden beperkt. De vrije ruimte voor de voetgangers moet minimaal van 1,5 meter naar 2 meter en op termijn naar 2,30 meter.
De gevolgen  van deze maatregelen:  minder overlast, meer omzet voor de horeca, een betere doorstroming voor voetgang en meer meer veiligheid. Heel eenvoudig en snel te realiseren. Het kan al ingevoerd worden met ingang van 1 juli aanstaande. Als de politiek maar wil….
Ton Jacobs
Amsterdam

Voordracht en stadswandeling

1 juni 2018


Wegens omstandigheden werd de stadswandeling op woensdagmiddag 23 mei op en rond het Mr. Visserplein afgelast. De stadswandeling wordt nu gehouden op 21 juni, maar dan met vooraf een voordracht van Ton Schaap, stedenbouwkundige bij Gemeente Amsterdam. Aanvang van het geheel is om 17:00 uur. 

Hoe klinkt een goede stad? Wat is de bijdrage van geluid aan een gezonde stedelijke leefomgeving? Dat kom je te weten in de expositie Geluid als Stadmaker, in Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam). De tentoonstelling is het resultaat van een onderzoek van Soundtrackcity en het Centre for Urban Studies van de UvA. Uitgangspunt van het onderzoek: een plek die goed klinkt is een plek waar mensen graag zijn. Hoe ontwerp je goed klinkende stedelijke plekken? Burgers, geluidskunstenaars en architecten werkten samen om inclusieve plekken te ontwerpen met geluid als belangrijk bestanddeel.

Ton Schaap is senior stedenbouwkundige bij Gemeente Amsterdam en geeft een voordracht met de titel ‘De poort naar de hemel’. Met zijn voordracht zal hij reageren op de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek ‘Crowdsourcing Mr. Visserplein’.

Michiel Huijsman van Soundtrackcity leidt een excursie te voet van het Architectuurcentrum naar het Mr. Visserplein en laat onderweg horen hoe kleine verschillen in opstelling en detaillering van bouwvolumes en maaiveldontwerp grote gevolgen kunnen hebben voor de klank van de ruimte. Voer voor ontwerpers en iedereen die benieuwd is hoe we in de stad kunnen ontwerpen met geluid.

Crowdsourcing Mr. Visserplein
Op het plein luisteren we met koptelefoons naar de luisterervaringen van deelnemers aan het project ‘Crowdsourcing Mr. Visserplein’. Als dagelijkse gebruikers van dit roemruchte plein weten zij als geen ander te vertellen hoe de klank van de stad hun beleving van de ruimte bepaalt.

Voordracht en wandeling:

 • 21 juni 17:00 – 18:30
 • Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam), Prins Hendrikkade 600, Amsterdam
 • Nederlands
 • Kosten € 5,00
 • Reserveren verplicht via e-mail: desk@soundtrackcity.nl

Meer info via: https://soundtrackcity.net/excursion-and-talk-geluid-als-stadmaker/

Bruggen met naam

31 mei 2018

Donderdag 31 mei kregen twee bruggen in de Nieuwmarktbuurt tijdens een feestelijke onthulling een naam. Dat is de loopbrug over de Rechtboomssloot tussen de Brandewijnsteeg en de Lastage. Deze brug 249, is vernoemd naar Auke Bijlsma. De andere brug (230) over de Raamgracht vanaf het Pentagon naar de Zwanenburgwal is vernoemd naar Theo Bosch.

Amsterdam telt in totaal 1680 bruggen. Daarvan hebben 81 bruggen in Centrum nog geen officiële naam. Amsterdam riep op om deze namenloze bruggen te vernoemen naar Amsterdammers die veel hebben betekend voor de stad of naar andere bijzondere mensen. De Bewonersraad Nieuwmarkt en de Bewonersraad Groot Waterloo greep dat aan en diende de aanvraag in voor de benoeming. Die werd eerst afgewezen, waartegen prompt met luid protest bezwaar tegen werd gemaakt. Op voorstel van stadsdeel Centrum heeft het college van B&W vorig jaar toch met het voorstel van de bewonersraad ingestemd.

De feestelijke onthulling van de naamplaatjes van beide bruggen werd verricht door familieleden van Auke Bijlsma en Theo Bosch en Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum. Micha Mos gaf in zijn toespraak aan dat hij het wel tekenend vond voor deze buurt, dat er eerst nee gezegd werd door de stad op het verzoek uit de buurt, waarop de buurt in protest kwam en de stad uiteindelijk de bewoners toch hun zin gaf. Maarten Ploos haalde in zijn rede herinneringen op.

Auke Bijlsma
Auke Bijlsma was een belangrijke man in de Aktiegroep Nieuwmarkt die zich verzette toen het stadsbestuur in het begin van de jaren ’70 vergaande verkeersplannen had voor de Nieuwmarktbuurt. Als raadslid was hij intens betrokken bij de besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn. Ook stond hij aan de basis van de Opstapper, het busje dat in de binnenstad zorgde voor vervoer voor voornamelijk ouderen en Amsterdammers die slecht ter been zijn. Vanwege deze uitzonderlijke verdiensten is een vernoeming met brug 249, over de Recht Boomssloot ter hoogte van de Brandewijnsteeg, op zijn plaats.

Theo Bosch
Theo Bosch geldt als een belangrijke vernieuwer van de naoorlogse Nederlandse volkshuisvesting. Als coördinerend architect bij de nieuwbouw na de sloop voor de metrobouw in de Nieuwmarkt heeft hij ervoor gezorgd dat het historisch stratenpatroon van deze stadswijk behouden bleef. Zelf was hij ook de architect van het Pentagon waar hij zijn ideeën tot uiting bracht over ‘compacte functiemenging’ van wonen en werken. De vernoeming met brug 230, pal achter het Pentagon over de Raamgracht, is daarom passend.

Nogmaals evenementenbeleid

31 mei 2018

ATTENTIE nieuw College:
De inkt was nauwelijks droog, en er werden alweer nieuwe uitzonderingen verzonnen door het evenementenbureau van Stadsdeel Centrum.

Het nieuwe beleid is voorjaar 2018 vastgesteld, en een aantal punten in de geluidsregels zijn duidelijk:

2.2 Grenswaarden
Tijdens muziekevenementen mag het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 85 dB(C) bedragen. Als muziek een secundaire rol speelt maximaal 75 dB(C).
Tijdens evenementen met een hoog maatschappelijk belang maximaal 95 dB(C). Voorbeelden zijn Koningsdag en de Pride.

Een toelichting in de nota van beantwoording in de inspraakprocedure:
Voor een beperkt aantal evenementen met een hoog maatschappelijk belang – dat zijn
momenteel alleen de Pride Amsterdam (AGP) en Koningsdag – wordt een uitzondering
toegestaan tot een maximum van 95 dB(C) op de gevel. Een besluit om een evenement aan te
wijzen als van groot maatschappelijk belang kan niet zomaar worden genomen, hiervoor is een
besluit nodig van het bevoegd gezag / de burgemeester.

2.6 Begin- en eindtijden muziekgeluid
Muziekgeluid tijdens evenementen is toegestaan vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Op dagen dat een weekenddag of een nationaal vastgestelde vrije dag volgt, kan de eindtijd tot maximaal 24.00 uur verlengd worden.

In de geluidsregels van het beleid is de nieuwe geluidsnorm voor muziekevenementen vastgelegd: maximaal 85 dB(C) op de gevels van woningen e.d. Met als uitzondering Koningsnacht/dag en Pride (straat/pleinfeesten en parade), die evenementen zijn benoemd tot evenementen

 

 

Hoorzitting Verkeersbesluit

31 mei 2018

Donderdag 31 mei vond de hoorzitting plaats in de bezwaarprocedure tegen het verkeersbesluit Oudezijde. Vanavond gaat de pilot van start. De bewoners houden hun hart vast.

Hoorzitting
In de hoorzitting van vanmiddag heeft het Wijkcentrum d’Oude Stadt zijn bezwaren toegelicht. In die hoorzitting bleek dat de werkzaamheden aan de Amstel voor extra verkeer zorgt, naast het gebruikelijke “bestemmingsverkeer”. Ook overdag. Dat extra verkeer, dat normaal op de Amstel rijdt, krijgt de lus Antoniesbreestraat – Kloveniersburgwal als alternatief aangeboden. Tijdens de pilot, dus op donderdag-, vrijdag en zaterdagavond van 22:00 uur tot 6:00 uur, mogen die niet langs de Nieuwmark-Oostzijde rijden. Bezwaren die gingen over de luchtkwaliteit. In plaats van de kleine rondjes in de Nieuwmarktbuurt en Burgwallen wordt het verkeer door de maatregelen gedwongen om een groot rondje te draaien, via Damrak, Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat en mr Visserplein. Dat zijn juist straten die ver boven de Europese Stikstofdioxide (NO2) norm zitten. En volgens berekeningen door het verkeersbesluit met extra verkeer belast worden.

Daarnaast zaten de bewoners aan de Prins Hendrikkade niet te wachten op het legaliseren van een taxi-halteplaats voor hun deur. Naast de touringcars. Ook daar is de luchtkwaliteit heel slecht en dat wordt er niet beter op door andere (toekomstige) maatregelen zoals de “tijdelijke” verplaatsing van de rondvaartboten voor hun deur.  Ook was er in de hoorzitting aandacht gevraagd voor de ongelijke behandeling van de ene groep buurt bewoners ten opzichte van de andere. Het gebrek aan de uitvoering van een compleet plan voor de hele stad werd verweten. De techniek is er dus, maar plotseling wil de stad dan weer heel ingewikkeld ook niet TTO-taxi’s bedienen, waardoor er extra software ontwikkeld moet worden, dat jaren gaat duren (wethouder Litjens sprak eerder over 7 jaren). Het kan dus sneller, maar de wil is er niet. Bevreesd zijn de bezwaarmakers over de reikwijdte van het verkeersbesluit. Dat is niet tijdelijk, maar onbepaald, zodat onduidelijk wordt of het extra verkeer ooit stopt.

Pilot
Eigenlijk gaat de hele pilot om de route Nieuwmarkt Geldersekade die alleen toegankelijk is voor bewoners/bezoek en TTO-taxi’s. Snorders, Ubers etc. worden dus geweerd. De toegang wordt geregeld met pasjes, of het kenteken wordt eenvoudig met camera’s herkend, waardoor er een Vezip de grond in zakt. Bij Rusland staat ook een Vezip. Her en der in de buurt staan nog extra paaltjes die met de hand starten afsluiten, om “overbodige rondjes”  te kunnen rijden. Eerder uitvoering liet zien dat hier en daar gevaarlijk fietsers gehinderd werden door de paaltjes. Na eerder uitstel, omdat nog neit alle aperatuur was geleverd gaat donderdagavond 31 mei de pilot van start. Bewoners houden hun hart vast.

Laten we vergroenen

29 mei 2018

 

Gegroet medewerkers van Amsterdam (ambtenaren en politici),

Afgelopen dinsdag 29 mei maande ik een ‘onkruid-bestrijdingsploeg’ te stoppen met hun werkzaamheden op de Achtergracht oneven zijde.

Met een heet-water-spuit bestreden zij het groen dat met moeite overleefde langs de openbare weg. Blauwe druifjes, teunisbloem, herderstasje, tuingeranium en nog zoveel meer, die tot genoegen van de meeste bewoners een plekje vinden bij straatlantaarn, gevelrand of wallekant.

De ene bewoner houdt zijn stoepje vrij van gras en ander groen. De ander verwijdert zorgvuldig peuken en zwerfvuil uit het prille groen en doet aan zelfbeheer met bijknippen en opschot-snoei (en vist met schepnet dagelijks blikjes, flesjes en plastic zakken uit de gracht).

 

De heet-water-spuit-ploeg liet zich door mij niet zomaar overdonderen. Zij waren van een door de gemeente ingehuurd bedrijf. Er volgde telefonisch overleg waarbij ik met naam en adres de verantwoordelijkheid opnam voor de gevolgen van het staken van hun werkzaamheden op het gedeelte Achtergracht 1 t/m 33.

 

Ik waardeer zeer dat de gemeente zorgt voor het onderhoud van de openbare ruimte (brugvleugels, fietsrekken, rijweg, plantsoen, etc.), maar laat alstublieft de verantwoordelijk voor schoonmaak van de eigen stoep bij de bewoners (tot eer van de een en tot schande van de ander).

Er is immers meer dan genoeg te doen aan schoonmaak van de stad. Bijvoorbeeld: Niet schoffelen bij de boomkransen, maar het daar gestorte vuil verwijderen.

 

Algemeen:

* Betrek de bewoners bij het opschonen. Vroeger werd af en toe een straat integraal aangepakt (Overbodige paaltjes? Genoeg fietsenrekken? A-niveau of stoeprand? Zonken en rammelende tegels? Wel/geen extra afvalbak?). Door zonder overleg in te grijpen in de openbare ruimte, voelen vele bewoners zich overvallen door, weliswaar goed bedoelde, acties.

* De gemeente gaat voor duurzaam en groen (met prachtige subsidies), maar nog steeds worden zelfs tulpen weggeschoffeld bij de bomen, wanneer er geen hekje omheen staat.

* Maak onderscheid tussen onpersoonlijke openbare ruimte (Kalverstraat, etc.) en plekken waar bewoners betrokken zijn bij de openbare ruimte.

* Regelmatig bericht de Binnenkrant enthousiast over bijzonder stadsgroen (Zomernummer 2018, pagina 14: Anchusa Italica bij het Italiaans Cultureel instituut, Lentenummer 2018, pagina 11: Boombakken in het zonnetje, Winternummer 2017, pagina 7: Pril begin van een mini stadstuintje, Herfstnummer 2017, pagina 11: Planten langs de gracht, etc.).  NB Deze buurtkrantem zijn digitaal te vinden op: www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant/

 

Mogelijk heb ik mij ten onrechte gezag aangemeten om de anti-onkruid-ploeg te stoppen.

Hopelijk tot algemeen genoegen.

 

Groet,

Paul Spoek, bewoner Amstelveldbuurt

D'Oude Stadt en de AGV

25 mei 2018

 

Het wijkcentrum is een Centrum voor informatie en burgerparticipatie. Om informatie met u te delen maken wij gebruik van onze website en versturen wij sinds 2016 binnen ons netwerk een maandelijkse nieuwsbrief, en nu en dan losse berichten die niet op de nieuwsbrief kunnen wachten. Via een link onderaan iedere nieuwsbrief/bericht kunt u zich daar altijd zelf heel eenvoudig zelf voor afmelden.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties, ook Wijkcentrum d’Oude Stadt, meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Een greep uit ons privacybeleid:

Welke persoonsgegevens bewaren wij, en waarom?

 • Van de meeste mensen binnen ons netwerk bewaren wij alleen naam en emailadres, zodat wij onze nieuwsbrieven/berichten kunnen versturen. De personen in de database zijn onderverdeeld in categorieën, waarvan “belangstellenden” de standaard is. Wie specifieke belangstelling heeft getoond voor bepaalde onderwerpen kunnen onder meerdere categorieën vallen. Al deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van onze website. Op verzoek kunt u uw eigen gegevens in die verzendlijst via email bij de secretaris van het wijkcentrum opvragen.
 • Van bestuurders, wijkraadsleden, en andere actieve vrijwilligers bewaren wij ook andere contactgegevens.

Aanmelden
U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Iemand anders die denkt u daar een plezier mee te doen kan dat trouwens ook doen. In beide gevallen ontvangt u automatisch een email, waarin staat hoe u kunt bevestigen dat u de nieuwsbrieven wilt ontvangen. Als u dat negeert zult u geen nieuwsbrieven/berichten van ons ontvangen.

Afmelden

Stadswandeling

23 mei 2018

Woensdagmiddag 23 mei om 16:00 uur vanaf d’Oude Stadt kunt u te voet het Mr. Viserplein opnieuw ontdekken terwijl u luistert naar soundtracks die speciaal voor de route zijn gemaakt. 

De tentoonstelling Geluid al Stadmaker in d’Oude Stadt is afgelopen. Mocht u de tentoonstelling gemist hebben dan kunt u tot 24 juni 2018 een Engelse versie van de tentoonstelling bekijken bij ARCAM. De tentoonstelling maakt duidelijk dat bij de ontwikkeling van de stad niet of nauwelijks rekening gehouden met de akoestische waarde van de publieke ruimte. Bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden hebben het Mr. Visserplein onderzocht en leerden in het project hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Samen werkten ze aan innovatieve oplossingen om de verblijfskwaliteit van het Mr. Visserplein te verbeteren.

Stadswandeling
In plaats van het maken van een “Landscape” van het Mr. Visserplein hebben bewoners er een “Soundscape” van gemaakt. Wat is dan mooier die Soundscape te beluisteren. Ontdek het Mr. Viserplein opnieuw terwijl u luistert naar soundtracks die speciaal voor de route zijn gemaakt. Geen audiotours maar geluidswandeling. De wandelingen volgt punten op en rond het Mr. Visserplein waar verschillende bewoners ieder hun eigen verhaal en ervaringen vertellen over heden, verleden en toekomst van het plein. Wandel mee en laat je in vervoering brengen door de unieke audio mix van stemmen, geluiden en muziek. Meld je aan via onderstaand formulier.

 

 

Oordeel

22 mei 2018

 

 

 

 

 

Bijlagen

Hof inzake schone lucht

22 mei 2018

Op  22 mei 2018  deed het Hof Den Haag uitspraak in het hoger beroep van het kort geding tussen Milieudefensie en de Staat. Milieudefensie vraagt “iets extra’s” van de Staat, bovenop wat verplicht is vanuit de Europese wet. En dat wijst het Hof af.

Vorig jaar september won Milieudefensie het kort geding voor gezonde lucht. De rechter stelde Milieudefensie volledig in het gelijk en besloot dat de Staat zo snel mogelijk aan de Europese wet voor luchtkwaliteit moet gaan voldoen; overal! Daarnaast stond in het vonnis dat de Staat geen toekomstige projecten meer mag uitvoeren met een kans op overtreding van die wet. Tegen deze laatste eis ging de Staat in hoger beroep. En jammer genoeg besloot de rechter vandaag in het voordeel van de staat.

Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Het is onverantwoord dat de Staat de mogelijkheid open wil houden om weer meer te gaan vervuilen in gebieden waar de lucht al erg ongezond is, met het risico op nieuwe overschrijdingen van de Europese luchtkwaliteitsnormen. Deze wettelijke normen zijn zelfs nog te slap om onze gezondheid te beschermen. Juist daarom had Milieudefensie gevraagd om ook projecten te verbieden die de kans op overschrijdingen vergroot. De crux zit hem in dat woordje kans: wij vinden dat je geen risico mag lopen als het gaat om onze gezondheid en om het voldoen aan de wet.”

Hof
Het Gerechtshof geeft in haar uitspraak van 22 mei ECLI:NL:GHDHA:2018:1128 aan dat in dit hoger beroep alleen gaat over de toekomstige door de Staat te nemen (nieuwe) maatregelen, waarvan in de visie van het RIVM statistisch moet worden verwacht dat deze leiden tot een voortgaande of hernieuwde overschrijding van de grenswaarden. Milieudefensie doet bij haar oorspronkelijke verzoek een beroep op het voorzorgsbeginsel en wijst naar het RIVM-rapport uit 2013 dat betrekking heeft op het hanteren van een “veiligheidsmarge”  (een marge van 8 µg/m3 onder de norm) ten opzichte van de grenswaarden.

De staat: Door een verbod kunnen we bepaalde maatregelen niet nemen indien die wel een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit, maar er niet toe leiden dat de grenswaarden uit de Richtlijn worden overschreden. Volgens de staat is zo’n verbod is onterecht, want de richtlijn kent geen `standstillbeginsel’ en krijgt het RIVM bovendien een rol toebedeeld die niet in de wet is voorzien, is verder te onbepaald en leidt tot rechtsonzekerheid.

Bij de beoordeling gaat het Hof uitgebreid in op het tussenvonnis van 27 december 2017 gewezen in de bodemprocedure die door Milieudefensie. Milieudefensie is van die uitspraak meteen in hoger beroep gegaan. Het Hof zegt dat ze dat in beroep bij een Kort Geding daartoe verplicht is.

De rechtbank 27 december 2017: Uit artikel 13 van de Richtlijn vloeit voort dat de schending van de eerste verplichting voortduurt totdat aan de grenswaarden is voldaan. De Staat is nog steeds gehouden de grenswaarden te bereiken (4.114). Er bestaat echter geen grond voor de conclusie dat de Staat zijn verplichting om de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk te houden (de “tweede verplichting”) heeft geschonden (4.143).

Volgens het Hof voldoet de Staat dus aan zijn verplichtingen die uit de EU-richtlijn voortvloeien. Dat zegt immers de rechter in de bodemprocedure. De grenswaarden worden volgens de Richtlijn berekend en de Staat is niet verplicht een “veiligheidsmarge” of “voorzorgsmarge” te hanteren. Dat betekent dat Milieudefensie te veel eist. Ook de door de Kort geding rechter toegewezen rol van het RIVM en de statistische verwachting ten aanzien van eventuele overschrijdingen is volgens het Hof geen ruimte.

Rechtsoverweging 13: Bovendien, zo betoogt de Staat, bestaat er in principe bij elke maatregel een bepaalde, soms zeer kleine, statistische kans dat die tot overschrijding van de grenswaarden leidt. Het is een beleidsmatige en niet aan het RIVM op te dragen keuze, welke kans aanvaardbaar is.

Ook oordeelt het Hof dat onvoldoende duidelijk is dat de Staat daadwerkelijk nieuwe maatregelen zou willen nemen die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de normen.

Rechtsoverweging 14: Voor de toewijzing van een verbod dat betrekking heeft op toekomstige handelingen is bovendien vereist dat er een concreet belang bestaat in die zin dat er een reële dreiging is dat de handelingen die Milieudefensie c.s. verboden willen zien, zullen worden verricht (HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693, NJ 2002, 217). Die situatie doet zich niet voor aangezien Milieudefensie c.s. niets concreet hebben gesteld dat er op wijst dat de Staat voornemens is maatregelen te treffen die leiden tot voortgaande of hernieuwde overschrijding van de grenswaarden.

Schone lucht staat
Met de uitspraak in kort geding is de Staat nog wel verplicht om per direct aan de slag te gaan om overal aan de Europese wet voor de luchtkwaliteit te voldoen. Dat onderdeel van het vonnis staat nog steeds overeind. De Staat lijkt wel zijn verantwoordelijkheid te nemen in het aanpakken van de huidige overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen. De Staat werd veroordeeld op de kortst mogelijke termijn de huidige overschrijdingen op te lossen. Hiervoor heeft de Staat inmiddels de knelpunten in kaart gebracht en een nieuw luchtkwaliteitsplan gepresenteerd. Of dat plan voldoende is, moet binnenkort nog blijken als de te verwachten effecten zijn doorgerekend. De onlangs voorgestelde extra maatregelen voor Amsterdam zijn echt onvoldoende. Lees daartoe de zienswijze van  d’Oude Stadt over de aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Veel mede-strijders
Milieudefensie is niet de enige die gezonde lucht wil in Nederland. Ruim 2.500 mensen doneerden geld aan Milieudefensie om het juridische proces van 60.000 euro te kunnen bekostigen. Daarnaast zijn er verspreid over Nederland zo’n 300 Luchtwachters actief. Dit zijn mensen die hun gemeente achter de broek zitten om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Anne Knol: “Het is overweldigend te zien hoeveel mensen deze zaak steunen en zich inzetten voor gezonde lucht. Het is mooi dat de Staat en gemeenten nu kleine stappen zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren, mede dankzij en met hulp van deze mensen. Maar er moet nog flink meer gebeuren om de lucht gezond te krijgen, want luchtvervuiling blijft één van de meest onderschatte problemen en kost jaarlijks duizenden mensen het leven.”

Bedankt
Milieudefensie heeft de crowdfunding gehaald voor gezonde lucht! Ruim 2000 mensen deden mee en hebben samen € 50.000 ingelegd. Daardoor kan de advocaat betaald worden en aanvullend onderzoek gedaan.  Dankzij de steun van alle crowdfunders kan Milieudefensie het recht op gezonde lucht eisen. Lees hier meer over recht op gezonde lucht.

Herinrichting Amstel

21 mei 2018

Behalve de paaltjespilot waarmee rondrijdende taxi’s in het noordoostelijke deel van de Nieuwmarktbuurt omgeleid moeten worden op do-vr- en za-avonden, krijgt het zuidelijke deel van de buurt ook nog te maken met de extraatjes van de omleidingen vanwege de herinrichting langs de Amstel.

Huurverhoging 2018

21 mei 2018

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/20/huren-2018-gemiddelde-huurverhoging-bij-woningcorporaties-maximaal-2.4-procent

Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor scheefwoners is dat maximaal 5,4 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van hogere inkomens blijven stimuleren.

De beperkte huursomstijging van 2,4 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen. De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,4 procent en een opslag van 2,5 procent. Voor scheefwoners is dat 4 procent.

———————————————————————————————————————————-

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2018

Wat is de maximale huurverhoging in 2018?

De huur van uw huis mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Huurverhogingscheck 2018

Wilt u weten of het huurverhogingsvoorstel dat u van uw verhuurder heeft ontvangen binnen de wettelijke grenzen ligt? Bereken dan uw huurverhoging met de huurverhogingscheck 2018.

Inkomen tot € 41.056: 3,9%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of minder in 2016? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2018 hooguit 3,9% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2018.

Inkomen boven € 41.056: 5,4%

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of meer in 2016? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,4% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2016 hoger was dan € 41.056.

De hogere huurverhoging geldt niet voor:

 • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
 • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 3,9% omhoog.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2018 2,9%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2018 hooguit ,2,9% omhoog. Tot 1 juli 2018 is dit hooguit 1,8%. Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Lees verder over de regels voor huurverhoging en de indexeringsclausule in de vrije sector.

Bezwaar maken huurverhoging

Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij de verhuurder bezwaar maken tegen huurverhoging.

Hoorzitting Holocaustmonument

16 mei 2018

gehouden in de bezwaarprocedure tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het geplande namenmonument in het plantsoentje aan de Weesperstraat. Tegelijkertijd tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van de meeste bomen ter plaatse. Naast de leden van de bezwaarcommissie, de indieners van de bezwaarschriften (omwonenden), vertegenwoordigers van de gemeente en het Nederlands Auschwitz Comité waren er zo’n 150 belangstellenden.

Wat voorafging
Het Nationaal Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité (hierna: NAC). Er zijn een heleboel lokale monumenten in Nederland die herinneren aan slachtoffers van de jodenvervolging, en ook in Amsterdam. Maar wat ontbrak in Nederland was een namenmonument zoals veel Europese steden al wel kennen, waarmee alle 102.000 Nederlandse slachtoffers (Joden, Roma, Sinti) worden herdacht. Hun namen, hun geboortedatum, hun sterfdatum.

Nadat het plan van een groot namenmonument in het kleine Wertheimpark gesneuveld was door protesten van o.a. de buurtbewoners, beloofde burgemeester v.d. Laan dat er bij een andere locatie een zorgvuldiger procedure gehanteerd zou worden: het monument en de locatie zouden draagvlak moeten hebben in de buurt. Het tegendeel gebeurde: nu werd de buurt zonder mogelijkheid tot inspraak geconfronteerd met een raadsbesluit dat het namenmonument zou komen op de plek van de enige oase van rust aan de drukke Weesperstraat: het plantsoentje waar nu het monument van Joodse erkentelijkheid staat, en dat uitkijkt op de Hoftuin en de historische bebouwing rondom. Het besluit werd unaniem door de gemeenteraad genomen, zonder dat het ontwerp bekend was. Toen had het project opeens haast en dat was belangrijker dan een zorgvuldige procedure. Wie protesteerde tegen zo’n groot bouwwerk op die plek deugde niet. Insprekers werden geschoffeerd door het stadsdeelbestuur.

Omgevingsvergunningen
Deze hoorzitting ging over de juridische vraag of deze vergunningen terecht zijn afgegeven. Bij het monument spelen aspecten als “past dit bouwwerk in de omgeving” en “past deze invulling van de openbare ruimte binnen het bestemmingsplan”. Daar horen zaken bij als de omvang van het bouwwerk en verkeersveiligheid. Bij bomenkap tellen zaken als uniciteit van bomen, vervangbaarheid, beschermde status en het voorkomen of ontbreken van alternatief groen.

Bezwaren van omwonenden
Er bestaan ook bij anderen bezwaren tegen dit grote monument op deze plek, maar alleen bezwaarschriften van direct omwonenden telden mee bij deze omgevingsvergunningen.  De bewoners buiten een cirkel van 100 meter rond de locatie, en degenen die er niet direct zicht op hebben vanuit hun woning waren volgens de gemeente geen belanghebbenden. Hun bezwaarschriften worden niet behandeld.

Gelukkig hadden de bewonersvereniging PlantageWeesperbuurtvereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat en veel individuele buurtbewoners zich aangesloten bij het bezwaar van de Stichting Groene Plantage.

De bezwaarschriften van de Groene Plantage werden toegelicht door haar gemachtigde, Mr. Aletta Blomberg met haar Pleitnota en inleidingen hoorzitting 15 mei 2018.
Zij liet haar betoog voorafgaan door de indrukwekkende inleidingen door buurtbewoners Petra Catz, Plantage Weesperbuurtvereniging, en Peter J. van Donselaar, voorzitter de Groene Plantage. Te lezen in het genoemde stuk direct na de tekst van de Pleitnota.

De bezwaren tegen de omgevingsvergunningen hebben voornamelijk te maken met:

 • De procedure: geen openbare aanbesteding (weliswaar particulier initiatief, maar een Nationaal Monument in de openbare ruimte en vooral op kosten van de gemeente). Besluit voordat het ontwerp bekend was. Plan is niet getoetst aan de randvoorwaarden.
 • De grote omvang van het geplande monument (tot 7 meter hoge muren) waardoor het bouwwerk een enorme impact heeft op de buurt. De gevolgen voor het stadsgezicht (UNESCO!). Enige overgebleven zichtlijn de centrale as van de Hoftuin. Een monument voor herdenking en bezinning pal naast een drukke verkeersweg.
 • De veiligheid – ’s nachts weliswaar afgesloten hekken en camera’s, maar gemakkelijk te nemen heggen aan de kant van het voetpad.
 • De verkeersveiligheid. Een smal trottoir (2 m) waardoor dagelijkse voetgangers en bezoekers van het monument al gauw het fietspad op gedwongen worden. Het zeer drukke fietspad, in de praktijk tweerichtingsverkeer. Waar laat je de touringcars met schoolkinderen en andere bezoekers? Een buurtbewoner wijst op de belofte van de gemeente dat de Weesperstraat tweebaans (ipv nu 4-baans) zal worden.
 • Het kappen van beeldbepalende en beschermde bomen. Nadrukkelijk ook door 27 bewoners van het J.D.Meyerplein: de buurt heeft juist behoefte aan meer vergroening, en een open structuur.

De gemeente
Beperkte zich in eerste instantie tot een uitleg over ontvankelijkheid van de twee buurtbewoners die te ver weg zouden wonen. En de mededeling dat de randvoorwaarden in de haalbaarheidsstudie geen toetsingskader is voor de omgevingsvergunning, maar alleen het bestemmingsplan.

Het Auschwitz Comité
Helaas leek dhr. Grishaver, voorzitter, in de bezwaarschriften (onterecht) een bagatellisering te lezen van enerzijds het belang van het NAC, anderzijds een gebrek aan respect voor een nationaal monument voor alle Nederlandse Holocaust slachtoffers. Hij benadrukte verder dat er ook ruimte was voor latere correcties en toevoegingen aan het monument.
Verder nam hij in feite de rol van pleiter voor de gemeente over door te stellen dat de gevolgde procedure uitvoerig en correct was, dat aanbesteding niet nodig was, en door te wijzen op de de deskundigheid van de brandweer en de ruime discretionaire bevoegdheid van het stadsbestuur.

Vragen van de bezwaarcommissie

 1. Over die 100 m afstand (ontvankelijkheid)
  Mr. Aletta Blomberg: die afstand is geen wet van Meden en Perzen. Bestuur moet kijken naar ruimtelijke implicaties, daar horen zo’n restrictieve afstand en zichtvoorwaarden niet bij.
 2. Haalbaarheidsstudie: gemeente zegt dat toetsing beperkt is tot bestemmingsplan.
  Mr. Aletta Blomberg: De haalbaarheidsstudie was tkn naar de raad gestuurd. Studie werd wel genoemd: “met inachtneming randvoorwaarden”. Initiatiefnemer had randvoorwaarden mee moeten nemen.
  Gemeente: na 22-6-2016 niet meer in de raad geweest of inspraakmogelijkheid.
  Mr. Aletta Blomberg: op advies Haskoning is locatie goedgekeurd, maar de inpasbaarheid van een monument zonder ontwerp? Daarvoor moet aan de randvoorwaarden zijn voldaan.
 3. Er is sprake van twee te verplaatsen monumenten?
  Gemeente: het Vaz Diaz monument is in onderhoud. Een andere locatie is gevonden “voor het geval dat”. Het dankbaarheidsmonument heeft onze aandacht. Daar moet nog een vergunning voor komen. Het Overloopplantsoen is van de baan.
  Mr. Aletta Blomberg: dat had in de voorliggende vergunning geregeld moeten zijn.
 4. Beschermwaardige bomen?
  Gemeente: klopt, maar er is een keuze gemaakt waarbij de bomen moeten verdwijnen. Er bestaat al een plan om in de buurt bomen te planten, per saldo komen er meer bij dan er verdwijnen.
  Bezwaarden: dat is een sigaar uit eigen doos: die bomen komen er toch al.

Vervolgens ontstond discussie over diverse details. Tot slot citeerde een van de bewoners Boudewijn Oranje:  “De gemeente geeft de vergunning af wanneer aan alle voorwaarden is voldaan” (Hoftuinbijeenkomst voor omwonenden).

Een paar minuten voor half zes, na bijna vier uren, sloot de voorzitter de hoorzitting met enkele mededelingen over het verdere proces:
De bezwaarcommissie zal waarschijnlijk in juni een advies uitbrengen. Het besluit zal genomen worden door het toekomstige stadsdeelbestuur. Dan moet eerst een nieuw college zijn gevormd, die vervolgens de stadsdeelbestuurders nog moet benoemen.

Historie, en toekomst met vraagtekens De oude Weesperstraat, de neergang door de oorlog, maar al snel daarna weer een levendige winkelstraat.  Vervolgens de grote doorbraak (indertijd door de gemeente wederopbouw genoemd). Een stenen woestijn met nog maar één onbebouwd, groen stukje. Voortschrijdend inzicht leidde in 1999 tot het eerste plan om er een tweebaans straat van te maken. Steeds weer getorpedeerd, ook onlangs weer uitgesteld tot 2025. Door Theo Bakker, te zien en te lezen op: https://www.theobakker.net/pdf/weesperstraat.pdf.

Het touringcar transitieplan laat Uilenburg, Jodenbreestraat, Valkenburgerstraat en Weesperstraat ongemoeid. In- en uitstappen van passagiers op fietspad en trottoir? Hoe valt het te rijmen met een tweebaansweg? Of wordt dat plan dan weer voor de zoveelste keer van tafel geveegd?

Het juridische werk kost veel geld.
U kunt financiële steun bieden door een bijdrage te storten op bankrekening NL23 TRIO 0338816259 van Stichting de Groene Plantage.

Bijlagen

1. Behandeling locatiekeuze agendapunt 33 op 22-6-2016 in Gemeenteraad, met bijbehorende stukken:

2. Dossier Holocaust Namenmonument op de website van buurtorganisatie 1018 met links naar:

DOCUMENTEN

NAMENMONUMENT IN HET NIEUWS

3. Presentatie alternatief namenmonument

 

Hoorzitting namenmonument Weesperstraat

13 mei 2018

 

Op dinsdag 15 mei 13:30 uur vindt in de Grote Zaal van De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, de hoorzitting plaats van de Bezwaarcommissie over de bezwaarschriften tegen de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat en de bijbehorende kapvergunning voor 25 bomen. De bezwaren zijn ingediend door de Stichting De Groene Plantage, PlantageWeesperbuurtvereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat en veel individule buurtbewoners.

De hoorzitting is openbaar. Iedereen is welkom de hoorzitting bij te wonen.

Als u op 15 mei de hoorzitting wilt bijwonen, wilt u dit dan per email aan info@stichtingdegroeneplantage.nl doorgeven onder vermelding van “hoorzitting”. Dit in verband met de capaciteit van de zaal.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wel dringen de organisatie er bij u op aan om geen uitingen van ongenoegen of demonstraties van onvrede in de zaal te geven. Deze zouden onnodig afleidend en niet passend zijn bij dit gevoelige onderwerp en mogelijk zelfs de belangen kunnen schaden.

De stukken die in bezwaar zijn ingebracht kunt u vinden in het Dossier Holocaust Namenmonument op de website van buurtorganisatie 1018.

Het juridische werk kost veel geld.
U kunt de organisatie financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op bankrekening NL23 TRIO 0338816259 van Stichting de Groene Plantage

 

 

Zienswijze aanpassing NSL

7 mei 2018

SchoneluchtAmsterdam1Maandag 7 mei heeft d’Oude Stadt zijn zienswijze inzake aanpassing NSL 2018 ingediend. De extra maatregelen die Amsterdam gaat nemen om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, blijken ondermaats.

Op 7 september 2017 won Milieudefensie een kort geding. De overheid werd o.a. veroordeel om nieuwe plannen te maken. De aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018) is daar een (concept) uitwerking van.  Burgers kunnen tot en met vandaag hun zienswijze indienen. Het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft dat maandag 7 mei 2018  gedaan.

NSL
Het NSL 2018 laat duidelijk zien hoe Amsterdam het andermaal laat afweten in de verplichtingen tot een betere luchtkwaliteit. In de eerste plaats is d’Oude Stadt van mening dat de in het NSL 2018 opgenomen maatregelen voor onze stad Amsterdam niet bedacht zijn met het oog op de knelpuntstraten. Laat staan met de uitspraak van 7 september 2017 op het netvlies. De rechter veroordeelde de overheid om een plan te maken met maatregelen, zodat alle overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. De rechtbank gaat niet mee met de stelling van de overheid dat ze toch al voldoende inspanningen verricht om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!

Obehoorlijk
De nu door Amsterdam voorgestelde maatregelen om de luchtkwaliteit in de knelpuntstraten op te lossen zijn ronduit stuitend, ademen het oude denken (we doen toch genoeg), kunnen wat ons betreft gekwalificeerd worden als onbehoorlijk bestuur en zijn beledigend voor de bewoners van Amsterdam, omdat de gemeente nog steeds de gezondheid van bewoners op het spel zet.

Bijlagen

Verkeersbesluit Oudezijde

30 april 2018

Met een verkeersbesluit wil de gemeente de verkeersoverlast (lees taxi) in het gebied Oudezijde aanpakken. Het is een pilot die duurt van 3 mei 2018 tot eind oktober 2018. d’ Oude Stadt heeft bezwaar gemaakt.

Pilot
In de oude binnenstad is veel verkeersoverlast in de buurten Lastage, Nieuwmarkt en zuidelijke Burgwallen. De overlast wordt veroorzaakt door rondjes rijdend verkeer, vooral tijdens de weekendnachten. Dat kwam uit een onderzoek door bewoners, dat herhaald werd met een kentekenonderzoek. Doel is vooral het rondjes rijdend verkeer tijdens de weekendnachten (donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 en 06.00 uur) voorkomen. De maatregelen behelzen het afsluiten van een aantal straten in dat gebied tijdens de nachtelijke uren en betreffen de volgende drie routes in het Wallengebied:

 • Sint Antoniebreestraat – Geldersekade: alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en taxi’s met een taxxxivergunning (TTO-taxi’s);
 • Rokin – Damrak: toegankelijk voor alle verkeer
 • Rusland- Damstraat: alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en bestemmingsverkeer voor hotel The Grand

Op de Nieuwmarkt en Damrak komen dynamische taxistandplaatsen.

Participatie
Samen met bewoners, ondernemers en de taxibranche zijn de maatregelen bedacht. Dat gaat via de door de gemeente beheerde werkgroep Oudezijde. Echter bewoners op de Prins Hendrikkade waren alleen maar verrast, dat naast de bushaltes nu ook al dynamische taxistandplaatsen voor hun deur kwamen. Hun klacht bij AT5: wij zijn niet gehoord, te laat geïnformeerd. Om over de effecten maar te zwijgen. Tegenover Barbizon hangt een GGD-meetbuisje. De concentratie stikstofdioxide die de GGD meet is al jaren ver boven de Europese norm.

In de Valkenburgerstraat was ook een kentekenonderzoek, zonder dat iets aan de verkeersoverlast daar gedaan wordt. Waar de GGD ook al jaren stikstofdioxide meet op drie plekken in die straat; ver boven de Europese norm. Daar is zelfs een klankbordgroep. Maar de wensen van bewoners voor hun buurt om minder verkeer worden daar niet gerealiseerd.  Door de maatregelen in de Oudezijde krijgen de bewoners in de Valkenburgerstraat de elders geweerde taxioverlast er bij. En die effecten worden alleen gemonitord. De gemeente calculeert dus bewust met meer verkeer in andere buurten. Het waterbedeffect is voor een ander, niet het pakkie-an van de gemeente. De gemeente handelt hier onzorgvuldig, ongelijk en moet juist maatregelen treffen, ook binnen de pilot. Daarnaast heeft de buurt een aantal jaren geleden al een plan bedacht, dat rekening houdt met alle buurten. Dat plan is 17 maart 2016 gepresenteerd op het verkeerssymposium. De gemeente trekt echter haar eigen plan.

Op Amsterdam.nl: “De pilot is succesvol als de rondjes in de woonbuurten grotendeels zijn opgelost tijdens de venstertijden en de intensiteit op de route rondom de oude binnenstad tijdens de weekendnachten met maximaal met 90 voertuigen per uur toeneemt. Tijdens de pilot wordt ook expliciet gekeken naar de gevolgen van de pilot voor de Valkenburgerstraat. Weliswaar is de Valkenburgerstraat een belangrijke weg van en naar de binnenstad maar de bewoners ervaren al jaren veel overlast van de grote hoeveelheid verkeer in de straat. Het is onwenselijk als de verkeersoverlast als gevolg van de pilotmaatregelen zich merkbaar verplaatst naar de Valkenburgerstraat. Daarom wordt de Valkenburgerstraat ook meegenomen in de monitoring van de maatregelen”.

Verkeersbesluit
Inmiddels lopen er allerlei rechtszaken, via Milieudefensie en d’Oude Stadt, om de Europese luchtkwaliteitsnormen in acht te laten nemen door de (lokale) overheid. In al die zaken verweert de overheid zich steeds door te melden dat de aangespannen procedure niet de juiste weg is. De overheid, ook de gemeente, stelt dat burgers de luchtkwaliteitsnormen alleen via een ruimtelijk besluit kunnen bevechten. Een verkeersbesluit is zo’n ruimtelijk besluit. d’Oude Stadt grijpt dat moment dus met beide handen aan. Zeker nu er al op minstens twee plekken (Prins Hendrikkade en Valkenburgerstraat) de overheid niet voldoet aan de uitspraak van 7 september 2017. De overheid moet dan in straten waar de Europese norm wordt overschreden:

 1. zo snel mogelijk voldoen aan de Europese wet voor luchtkwaliteit
 2. de overheid mag geen nieuwe maatregelen nemen die de kans op overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit vergroten.

En op dat laatste punt gaat de gemeente met dit besluit de fout in. Ook daarom heeft d’Oude Stadt bezwaar aangetekend.

Bijlagen

MUPI bezwaren

30 april 2018

Er is al heel veel

Grastegels? Toch maar niet ...

29 april 2018

In onze Nieuwsbrief van januari 2018 berichtten wij over een aardig idee in de Stem van Oost: Standaard vervanging van bestrating op parkeervakken door grastegels bij herprofilering en aanleg nieuwe straten. Wij vroegen ons af of het plan een goed idee was voor alle stadsdelen, dus ook het Centrum.
Ton Mol, wijkraadslid voor buurt 7 zocht het voor ons uit.

Zijn conclusie in het kort: in het Centrum zijn grastegels niet nuttig voor het opvangen van overvloedig regenwater. Door onze vele grachten vindt het water wel een weg, maar belangrijker: de grondwaterstand in de stad is te ingewikkeld om zomaar eventjes uit te rekenen of grastegels een goed idee zijn of juist een heel slecht idee.. Ons idee dat het groen zo leuk en fris  zou zijn op de parkeerplaatsen valt ook tegen. Die parkeerplaatsen zijn continu bezet, met als gevolg dat het groen te weinig kans krijgt. Daar komt dan nog de vervuiling met bezine- en olieresten bij.

Voor het hele verhaal: Dossier Grastegels voor parkeerplaatsen en –vakken door Ton Mol.

Grachtenmonitor 2017

28 april 2018

In de Grachtenmonitor leest u wat Waternet in 2017 heeft gedaan op de grachten. Het gaat vooral over de vergunningen die ze hebben verleend, de handhaving en het meten van overlast.
De Grachtenmonitor geeft de feitelijke resultaten weer tot en met december 2017. De opgenomen cijfers betreffen uitsluitend de cijfers zoals deze bij Waternet bekend zijn. 
Uit de monitor blijkt dat:

 • Vorig jaar zijn 273 bootjes gezonken of tot wrak verklaard, in 2016 waren dat er 200. Waternet haalde er 117 uit het water, waarvoor de eigenaars betaalden. Ook sleepte Waternet 44 verwaarloosde bootjes weg. 156 eigenaren haalden zelf hun bootjes weg.
 • 339 mensen klaagden in 2017 over overlast op het water. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2016 (1.233). De meeste klachten gaan over lawaai: 975. In 2016 waren dat er 756. Ruim een kwart van de meldingen komt van bewoners van de Prinsen- en Brouwersgracht.
 • Het aantal klachten over gevaarlijke manoeuvres is met de helft gedaald: 89 tegenover 172 in 2016. De klachten over te hard varen zijn in aantal ongeveer gelijk gebleven: 275.
 • Op de Prinsengracht startte in april 2017 een proef met eenrichtingsverkeer. Boten varen makkelijker door en omwonenden zeggen minder overlast te hebben. Daarom is de proef tot april 2019 verlengd. De proef dat boten vanaf de Oudezijds de Grimburgwal niet meer op kunnen heeft effect en wordt daarom een vaste regel.
 • Als je met een bootje in de grachten wil liggen en varen, heb je een binnenhavengeld-vignet (BHG) nodig. Het aantal BHG-vignetten is van 11.290 in 2012 gedaald naar 7.276 in 2017. Dat komt omdat de gemeente vaker wrakken wegsleept, een BHG-vignet in prijs is gestegen en vervuilende tweetaktmotoren sinds januari 2017 verboden zijn. Waternet gebruikt deze inkomsten voor het schoonhouden van het water.
 • Bijna één op de vijf pleziervaartboten heeft een milieuvignet. Booteigenaren met een groene motor kunnen een milieuvignet aanvragen. Daarmee betalen booteigenaars 70% minder voor een gewoon BHG-vignet.

Bijlage

Water leeft

25 april 2018

Water leeft, merkte Adriaan Krans op toen woensdag 25 april meer dan 40 bewoners aanwezig waren in d’Oude Stadt. Adriaan Krans is de onafhankelijke begeleiding van de zogenaamde stakeholderdialoog over de passagiersvaart. Doel van die dialoog is een advies aan de wethouder voor nieuwe beleid voor de rondvaart.  De contouren van een advies zijn in zicht. Dat wordt nu voorgelegd en aan een bredere groep bewoners toegelicht.

Achtergrond
De Raad van State (RvS) zette met zijn uitspraak op 7 juni 2017 een streep door het vergunningsstelsel voor passagiersvaart. Dat raakte het beleid in de nota Varen 2.1,voor een nieuwe ordening van de markt voor passagiersvaart, die voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn, de doorvaart op het water bevordert en de vloot verduurzaamt. Het college besloot besloten terug te gaan naar de tekentafel. Nu wordt samen met de stakeholders gewerkt aan nieuw beleid.

Stakeholderdialoog
In meer dan 70 individuele gesprekken met diverse stakeholders, waaronder rederijen, bewoners, het Havenbedrijf, Waternet en gemeente. De mogelijke ordening van de markt is verkend. In de dialoogtafels — die in januari gestart zijn worden open gesprekken gevoerd over onderliggende thema’s (Overlast op het water, Verduurzaming en Vaarbevoegdheid). Het college gebruikt de resultaten van de dialoogtafels als basis voor het nieuwe beleid. De gemeenteraad neemt een besluit over het nieuwe beleid. Om daar te komen wordt een zo breed mogelijk gedragen advies van met name reders en bewoners aan de wethouder gestuurd. Dat advies beperkt zich tot de kern van het beleid, nl. de vragen: hoe beheersen we de drukte op het water en hoe beheersen we de drukte op en bij de op- en afstapplekken? Een aantal bewoners is nauw betrokken geweest bij de gesprekken en bijeenkomsten.

Advies
Bij de marktordening leven ideeën waarbij de juridische houdbaarheid van de denkrichtingen eerst onderzocht moet worden (ivm dienstenrichtlijn). Dat gaat ook over de druk op de openbare ruimte. Het water zelf dus en over wie waar mag op- en afstappen. De analyse van dat laatste gaat dus over partijen zonder vaste opstapplek en de concurrentie om de openbare ruimte. De oplossingsrichting zit hem in een bewonershindervrije centrale afvaartlocatie (hub) en indikken op A-locaties. Dat heeft de meeste draagvlak. Gemeenschappelijk wordt ook geconstateerd dat beheersing (van huidig en toekomstige) drukte op het water in Amsterdam Centrum nodig is. Normering dus.

Bewoners
Direct betrokkenen in de dialoog maken deel uit van de werkgroep water. Veel aanwezigen bewoners (woonbootbewoners en woonachtig aan de wal) wisten van niks en werden bijgepraat. Grootste zorg is de handhaving, of beter het gebrek aan. Dat gaat over snelheid,  illegale verhuur (woon)boten, drankvaarten etc. wel of niet ligplaats, of op-/afstapplek, het werken met proppers etc. Normering dus en bovenal handhaven. Probleem is er zijn er teveel. Net als bij de taxi’s. Bewoners zoeken bij normering van drukte aansluiting bij de richtlijnen van Rijkswaterstaat. Een objectieve norm. Maar volg je die, dan zijn de meeste grachten te smal, ook bij eenrichtingsverkeer en de boten te lang. Het is dus te druk.Conclusie van de avond: de mening van bewoners is eensgezind.

Ingebruikname Lift Pentagon

25 april 2018

Op 10 april wordt de nieuwe lift aangebouwd aan het Pentagaon in werking gesteld voor de bewoners. Wanneer het feestje voor de opening plaatsvindt, is onbekend. Daar kunnen de bewoners dan weer wel op wachten.

Bewoners in het Pentagon hebben er jaren op die lift moeten wachten; om langer te kunnen blijven wonen. De gesprekken om een lift te maken dateren vanaf 2014 via de projectgroep Taskforce Wonen met Zorg.  Het Stadsdeel Centrum besloot positief. Maar begin maart 2016 had de commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam de aanbouw van een lift nog afgekeurd. Daarop is een nieuw ontwerp gemaakt en dat past helemaal bij de bestaande bouw. September vorig jaar startte de bouw. Medio maart zijn de stijgers weggehaald en werd begonnen met de installatie van de lift. Op 10 maart wordt de lift in werking gesteld.

Aan het toekomstig bestuur

24 april 2018

Op dinsdag 24 april konden bewoners hun wensen kwijt bij de deelnemers aan de coalitiebesprekingen. Dat kon op vier locaties in de stad; een ervan was Pakhuis de Zwijger. Daar zat Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van Groen Links, de bijeenkomst voor. In een hoekje zaten een paar vertegenwoordigers van de andere beoogde coalitiepartners (D66, SP, PVDA). Zij konden de sprekers vragen stellen, een recht waarvan bijna geen gebruik werd gemaakt.

Alle bewoners die zich hadden aangemeld kregen drie minuten tijd om te vertellen wat ze verlangen van het toekomstige stadsbestuur. Deze gang van zaken was in de aankondigingen en de bevestiging van aanmelding niet duidelijk gemaakt. Het weerhield tientallen mensen er niet van om zich uit te spreken, voorbereid of niet, over een gevarieerd aanbod aan onderwerpen:

 1. De drukte in de stad en de disbalans;
 2. Idem, maar ook de afbraak van maatschappelijke voorzieningen, de verlechtering van het OV;
 3. Mobiliteit ouderen: speciale zitplaatsen OV worden niet vrijgehouden, trottoirs worden geblokkeerd door auto’s, scooters; ook biro’s en canta’s worden een plaag;
 4. Pleidooi voor ouderenparticipatie bij streven naar age friendly city. Ouderen, ervaringsdeskundigen bij uitstek, staan te trappelen om mee te doen, maar hun inzet wordt niet benut;
 5. Pleidooi voor gezonde stad, groene stad, echte maatregelen tegen ongezonde lucht;
 6. Buurtgerichte aanpak overlast, dat je niet iedere keer andere mensen moet aanspreken;
 7. Op actie na raadsadres over herstel Oosterpark wordt nog steeds gewacht. Inmiddels 7 1/2 miljoen verdwenen;
 8. College: durf ook eens NEE te zeggen. Te lang de huidige politiek van “alles moet kunnen”;
 9. Pleidooi voor sportaccomodaties, en voor topsport evenementen;
 10. Op het water alleen nog elektrisch varen. Snel invoeren! Scheelt overlast en kapitalen aan beschadigde walkanten;
 11. Het schijnt alleen maar goed te gaan met de stad als het kwantitatief groeit. Kan niet zo doorgaan. Kijk verder dan 2018-2020;
 12. Niks trots op de stad, maar verdrietig: onze historische stegen verslonzen. Schenk aandacht aan het stegenplan; laat de stad jaarlijks 1-2 stegen hun allure teruggeven;
 13. Pleidooi voor modern arts project;
 14. Niet alleen het centrum, ook de Pijp wordt onleefbaar door scooters, scooters, scooters. En parkeergarages. Zorg voor alleen elektrisch en max 25 km. In heel Zuid zijn er maar 6 handhavers!
 15. Duurzaam mobiel, en fijnmazig en ook kleinschalig openbaar vervoer.
 16. Pleidooi voor verplichte bewonerseffectrapportage bij bv vergunningen;
 17. Vervoersplannen voor nieuw gebouwde/te bouwen wijken;
 18. Iets over verduurzaming en erfpacht (excuses, niet goed kunnen verstaan);
 19. Door autoluwe maatregelen kunnen minder validen niet meer bij de schouwburg komen;
 20. Het vuildumpen en andere ellende op de Wallen. Lawaaiboten tot diep in de nacht. Lawaai van horeca en terrassen in het weekend, ook tot diep in de nacht. Weer minder handhaving;
 21. De stadionbuurt wordt steeds meer omringd door wolkenkrabbers. Van het Stadionplein is nog maar één ding over: de naam. Die moet blijven. Loop niet mee met al dat trendy en ranzige gedoe (toelichting; de gemeente wil het plein Johan Cruijfplein noemen naar het voetbalstadion in zuid-oost);
 22. Eis bij elk nieuwbouwplan rustige plekjes, zoals een postzegelparkje;
 23. Geef ongedocumenteerde kinderen een Amsterdams paspoort na meer dan 5 jaar leven in onzekerheid, bij wijze van kinderpardon. De kinderen kunnen het niet helpen dat ze in die situatie zitten en overal weggestuurd worden;
 24. Medestander mbt ongedocumenteerde kinderen. Milieu moet hoofdzaak zijn. Alle kinderen moeten fietsles krijgen. Richt een hoofdgracht in voor alleen fietsers;
 25. Spreiding lukt niet meer. Merendeel toeristen is nederlander, die laat zich niet lokken door Amsterdam Beach. Een minderheid spreiden is geldverspilling. Stadsdelen zijn een rampgebeuren;
 26. Graag een wethouder van de nacht, portefeuille toerisme en nog het een en ander;
 27. Doorbreek de ambtenarij: dit kan niet, dat kan niet;
 28. Ondanks milieuzone blijft luchtkwaliteit slecht, neem maatregelen;
 29. Onderneem wat tegen de drukte;
 30. Lange wachtlijsten, sociale en middenhuurwoningen steeds moeilijker voor jongeren;
 31. Wat doen al die auto’s met buitenlandse nummerborden in de stad? Meer groei, minder auto’s (bezoekers);
 32. Pleidooi voor rechten van het kind, rechten van vluchtelingen, en tegen racisme;
 33. Wens voor 50% sociale woningbouw. Nieuwe gemeenteraad allemaal 61 jaar of jonger, met uitzondering Wil van Soest. Pleit voor oprichting ouderenparlement. En voor basisinkomen.

Actie voor schone lucht

21 april 2018


Zaterdagmiddag 21 april vroegen Luchtwachters in de Valkenburgerstraat uw handtekening voor schone lucht. Doe mee en teken ook! En ze plaatsen op de Valkenburgerstraat het tweede Verkeersbord in Amsterdam: Let, op! Ongezonde Lucht!

Op 21 april vond de landelijke actiedag plaats van Milieudefensie. Luchtwachters in Amsterdam (en ook Arnhem, Utrecht, Den Bosch, Leiden en Uden) haalden handtekeningen op. Doel deze keer: 1000 handtekeningen voor de petitie “Recht op gezonde lucht”de petitie “Recht op gezonde lucht”. Deze petitie zal Milieudefensie begin 2019 gaan aanbieden aan de landelijke en lokale

overheid.

Valkenburgerstraat
De luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat is slecht. Heel ongezond zelfs. Op de hoek Mr. Visserplein/Hoek Valkenburgerstraat, een van de ongezondste plekken in Amsterdam, verzamelden om 12.00 uur de Luchtwachters. Twee uurtjes daar verblijven is niet prettig. Daar wonen is totaal ongezond. En die dure CityTrees die fijnstof “reduceren” op de Valkenburgerstraat, helpen echt geen zier!

Daarom plaatsten de Luchtwachters het tweede Verkeersbord in Amsterdam: Let, op! Ongezonde Lucht! Ook verzamelden ze handtekeningen voor het Proces van Milieudefensie: “Recht op gezonde lucht!”. Ook een mooi moment om Luchtwachter te worden in Amsterdam.

Geveltuinendag - Groenmarkt

12 april 2018

Helaas, de alom bekende jaarlijkse Geveltuinendag is niet meer.

Zitting geluidhinder evenementen

10 april 2018

Dinsdagochtend in alle vroegte was eindelijk de zitting om evenementenvergunningen uit 2016 en 2017. De discussie ging juist vanwege het tijdsverloop over het procesbelang 2016. Daarna kwamen inhoudelijke argumenten voor de vergunning 2016 in relatie tot de vergunning 2017 en het komende evenement dit jaar ruimschoots aan bod. Vooropgesteld d’Oude Stadt en de bewoners voor wie zij acteert hebben niks tegen het evenement; alleen de uitvoering kan vele malen beter, zeker op de overdreven geluidsoverlast.

Procesbelang
Drie rechters hadden zich goed voorbereid. Volgens d’Oude Stadt hebben bewoners nog steeds procesbelang bij het beroep tegen de vergunningverlening 2016. De procedure vertraging lag immers niet aan d’Oude Stadt. En hoewel het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld is er bij deze evenementen geen verbetering in de geluidsherrie voor bewoners. Integendeel, juist door de uitzonderingspositie die het evenement inneemt en het steeds terugkerende karakter van dit evenement, onder welke naam dan ook. Hoewel in de vergunning 2017 staat dat er nieuwe geluidsnormen zijn, wijken deze minimaal af van de gehanteerde normen in 2016. Ook dient een eventuele toewijzing consequenties te hebben voor komende evenementen. Laat staan dat d’Oude Stadt verocht heeft om een proceskosten veroordeling.

Beleid
Het nieuwe evenementenbeleid, zover van toepassing, is pas in 2018 vastgesteld. De oude jaren vallen onder het vigerende beleid voor dit evenement. En ook de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter LIMBURG. Uitgangspunt is de APV. Uitgebreid werd ingegaan op de discussie tussen partijen alleen meten in dB(C) of en ook dB(A). En de hoogte of 95 dB(C) op de gevel nu nodig is en niet te ver gaat. De NSG gaf daarbij dat het en en moet zijn. Dat gaat ook om de fysiologische aspecten, waarbij de gemeente roept dat 10 dB een verdubbeling is, maar NSG aangeeft dat juist binnen het bassengebeid een verhoging met 5 dB al een hoorbare verdubbeling is. Daarom moet die dB(A) niet losgelaten worden, zoals wel gebeurde in 2017 en in het nieuwe beleid.

Binnen
Er komt ook meer dan 50 dB(A) binnen in de woning. Zeker bij de woningen in de gracht, waarbij de afstand van de bron tot de gevel van de woonboot slechts centimeters bedraagt. Ook het gespeel met afstanden in de vergunning bij het podium, 25 meter er vanaf, of op de gevel geeft steeds andere waarden in huis. De waarden zijn heel fors, maar de gemeente stelt zich op het standpunt dat bewoners het maar te dulden hebben. Ook al gaat het ten koste van de spraakverstaanbaarheid in huis. ‘d Oude Stadt heeft daarom een beroep gedaan op het Europese Verdrag voor de Mensenrechten (artikel 8, geen inbreuk op privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning). Uitgebreid kwam een nieuw onderzoek aan bod wat slaapverstoring met je doet. Dat heet onduldbare overlast. Zeker vanwege de lange duur. De recht meende dat duldbaar afhankelijk is van duur, tijdstip en plaats. Maar werd door de NSG gewezen op dat de normen gehanteerd in de nota Limburg berusten op wetenschappelijk onderzoek. Niks subjectiefs aan aan onduldbare overlast.

Draaien
De gemeente beargumenteerde zaken in het ene geval zus en dan weer 180 graden tegengesteld, als het hen niet uitkomt. Vooral de uitzondering op de uitzondering kwam aanbod. Bijvoorbeeld de Zeedijk. Daar moet het zo hard van de gemeente, omdat het anders geen feest is. Maar hun eigen uitgangspunt dat als het niet past het dan geen goede locatie is voor een feest. Die regel wordt dan weer meteen losgelaten. Het is 3 dB omlaag gegaan, maar feit is: 3 dB meer/minder hoor je niet. Of dat bewoners rond Schiphol ook veel te dulden hebben…… Of huilbaby’s ook binnen veel herrie maken (voorbijgaand aan de signaalfunctie). Nog afgezien dat woonbootbewoners nog meer moeten dulden dan de bewoners aan de wal. Terwijl bewoners in de stad toch al zoveel te dulden hebben.

Burgerparticipatie
Al in de vorige zitting voelde de rechter haarfijn aan waarom bewoners in beroep zijn gegaan. Omdat ze niet gehoord worden. Al jaren niet. Tijdens deze zitting kwam dat ook aan bod. Waarbij de voorzitter van d’Oude Stadt opmerkte dat bewoners aangehoord zijn. De gemeente deed niks met de opmerkingen en voorstellen van de bewoners. Zelfs de inhoudelijke argumenten van de door hen benaderde NSG worden door de gemeente terzijde geschoven. Het belang van de gemeente is dat het feest kan doorgaan; te dulden geluidsoverlast. Het belang van het evenement voorop. d’Oude Stadt wil het evenement ook, maar binnen aanvaardbare normen voor bewoners. De rechters gaan zich beraden. De uitspraak wordt verwacht op 22 mei (of als dat mogelijk is eerder).

Milieudefensie bij hof

9 april 2018

9 april zat Milieutensie opnieuw in de rechtszaal voor gezonde lucht. Het was de zitting bij het Gerechtshof Den Haag over het hoger beroep van de staat tegen het gewonnen kort geding om gezonde lucht. De uitspraak wordt 22 mei verwacht.

In september vorig jaar won Milieudefensie het kort geding dat was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De Staat ging in hoger beroep op slecht één eis uit het vonnis van de rechter: de overheid mag geen nieuwe maatregelen nemen die de kans op overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit vergroten. Kennelijk wil de overheid gewoon blijven vervuilen.

Zitting
Drie rechters bogen zich over de vraag: mag de Nederlandse overheid maatregelen nemen die de lucht vervuilen, zoals bijvoorbeeld hogere snelheden invoeren of nieuwe wegen aanleggen, op plekken waar de luchtkwaliteit al zo slecht is dat het kan leiden tot nieuwe overschrijdingen van de normen? Milieudefensie vindt van niet. Advocaat Phon van den Biesen heeft in de rechtszaal nogmaals benadrukt hoe belangrijk schone lucht is. Ook gaf hij aan dat de Staat verplicht is zich aan de wet te houden, dus dat het dan logisch is dat zij geen maatregelen mag nemen die ertoe kunnen leiden dat ze de wet overtreden. De landsadvocaat vond dat zo’n maatregelenverbod in vervuilde gebieden strenger is dan de Europese wet en vindt dat dit verbod weer van tafel moet. De rechters stelden verschillende vragen en zullen zich nu over alle informatie gaan buigen. De uitspraak wordt 22 mei verwacht.

Wat moet de overheid (eigenlijk) nu al wel doen?
Tegen de andere twee punten van de kort geding uitspraak ging de staat niet in beroep. Dus moet de overheid:

 1. de knelpunten (plekken waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden) in kaart brengen.
 2. zo snel mogelijk voldoen aan de Europese wet voor luchtkwaliteit.

Daarom kwam  staatssecretaris Stientje van Veldhoven op maandag 26 maart met nieuwe maatregelen om in de meest vervuilde straten in Amsterdam de luchtkwaliteit te verbeteren. Die maatregelen blijken waarschijnlijk niet voldoende om aan het vonnis te voldoen. Tot en met 30 april kan iedereen zijn mening geven over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Dat gaat via een zienwijzeprocedure.

Schikking

6 april 2018

Vrijdag 6 april om 9:30 uur stond d’Oude Stadt samen met zo’n 15 supporters voor de rechtbank. De zitting werd uiteindelijk geschorst en partijen hebben afgesproken dat het wijkcentrum voor 1 september 2018 vertrekt uit de Nieuwe Doelenstraat 55.

Andermaal vroeg het wijkcentrum aan de rechtbank om voorlopig te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat 55. Vorig jaar gaf de rechtbank d’Oude Stadt een jaar uitstel tot 1 april 2018. Maar tot op heden vond het Wijkcentrum geen geschikte kantoor/vergaderruimte. Dat had ook te maken met de onduidelijkheid van de hoogte van de subsidie. De dag voor de zitting kwam het bericht van het stadsdeel dat het wijkcentrum meer subsidie kan krijgen bij het zoeken naar een nieuw pand, vanwege de hogere huurprijzen. Dat bericht bood duidelijkheid en perspectief.

Zitting
Het werd een lange intensieve zit. De rechter luisterende naar de argumenten van de advocaat van het wijkcentrum en het bestuur, van de eigenaar en zijn advocaat en zelfs van de aanwezige supporters van d’Oude Stadt. De rechter onderbrak herhaaldelijk hun betogen, met vragen en overwegingen. Tegen 11:00 uur had de rechter wel genoeg gehoord van alle argumenten om een vonnis te kunnen vellen en ging over naar “fase 2”.

Schikken
De rechter vroeg of partijen een idee zouden hebben wat redelijk wenselijk zou zijn in de uitkomst van de rechtszaak. Een dag voor de zitting hadden de advocaten al voorstellen gewisseld, maar daar kwamen partijen toen niet uit. Uiteindelijk werd de zitting toch geschorst om te kijken welke mogelijkheden er zijn en werden partijen de gang opgestuurd. Daar kwamen partijen wederom niet nader tot elkaar. Toen dat bericht aan de rechter werd uitgelegd, kwam hij met een voorstel dat plots acceptabel bleek voor zowel het wijkcentrum als de eigenaar. Partijen zijn akkoord gegaan met het intrekken van de zaak, onder de voorwaarde dat d’Oude Stadt vòòr 1 september van dit jaar het pand ontruimt. Die afspraak is in een proces-verbaal door de rechter vastgelegd en door partijen ondertekend en wordt nog nagezonden.

Zoeken
Het is nu zaak dat het wijkcentrum zijn zoektocht intensiveert en voor 1 september, of eerder een nieuw pand betrekt. Alle hulp is daar bij wenselijk. Weet u iets? Mail ons via: wijkcentrum@oudestadt.nl

De kiezer heeft gesproken

30 maart 2018

 

Een bijdrage aan onze nieuwsbrief vanuit Centrum-oost die wij graag plaatsen:
de nieuwe stadsdeelcommissie Centrum aan u voorgesteld

LS
Oude democratische wijsheid: de kiezer heeft altijd gelijk.
Uw nieuwe en gekozen – representatieve – vertegenwoordiging, de Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum.
Uw gekozen en representatieve ‘ogen en oren’ van uw buurt(en): 8 personen
7 keer zonder kinderen
8 keer onder de 35 jaar
8 keer zonder eigen auto
7,5 keer zonder mantelzorg taak of zorg ervaring
7,5 keer zonder contact of (actieve) deelname in een buurtorganisatie
8 keer gekozen vanwege lid van een politieke partij
0 keer gekozen vanwege bekendheid en of steun uit eigen buurt
Wij – bewonersAmsterdamcentrum en onze collega onafhankelijke kandidaten zien met belangstelling uit naar de belangen behartiging van de bewoners Amsterdam centrum.

Rancune? Nee – want de kiezer heeft altijd gelijk en wij wensen onszelf en onze medebewoners gewoon goed: samen meer zien, samen meer doen, samen meer bereiken.

groet & alvast prettige Paas,
Michel van Wijk

Rechtszaak geluidshinder evenementen

30 maart 2018

Dinsdag 10 april om 9:00 uur voert d’Oude Stadt namens bewoners(organisaties) een geding voor de rechtbank Amsterdam (ingang Fred. Roeskestraat). Dit maal gaat het om evenementenvergunningen uit 2016 en 2017. Ondanks het nieuwe evenementenbeleid zien wij geen verbetering in de geluidsherrie voor bewoners. Integendeel!

Medio november stonden twee zaken op de rol bij de rechtbank Amsterdam. Toen werden we allen weer weggestuurd. Nu wil d’Oude Stadt en bewoners doen wat ze toen van plan waren; het oude en nieuwe evenementenbeleid stevig op goede gronden onderuithalen. En dat samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder en andere deskundigen. Deskundigen waar de raadsleden duidelijk niks van opgestoken hebben tijdens de “technische sessie” van 9 januari van dit jaar en de behandeling in de commissie AZ. Ook pleiten wij er andermaal voor dat de Burgemeester alleen gaat over de openbare orde bij evenementen (veiligheid en rommel) en niet over de decibellen; de volumeknop. Komt allen dinsdag 10 april om 9:00uur naar de rechtbank!

Rechtszaak voor d'Oude Stadt

30 maart 2018

Vrijdag 6 april om 9:00 uur staat d’Oude Stadt weer in rechtbank aan de Parnassusweg 220, ingang Fred. Roeskestraat, 1076 AV Amsterdam. Andermaal om voorlopig te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat 55. Komt allen en steun onze rechtszaak.

Vorig jaar oordeelde de rechter (3 november 2017) positief op ons verzoek om te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat. Tot 1 april 2018. Die datum is nabij en nog heeft het bestuur geen goed alternatief gevonden.

Verhoging subsidie
De afgelopen maanden heeft het bestuur vooral gezorgd dat de subsidie van het stadsdeel verhoogd wordt; om de huidig gevraagde huren te kunnen betalen. Daartoe zijn in februari mondelinge afspraken gemaakt. Eind maart zou een schriftelijke bevestiging daarvan komen, maar die is nog niet ontvangen. Op basis van de nieuwe afspraken is het bestuur weer een zoektocht naar neiuwe ruimte begonnen. Maar panden moeten wel voldoen aan de subsidie-eis dat deze toegankelijk zijn voor minder validen. Om meer tijd te hebben heeft het bestuur daarom een procedure opgestart om te mogen blijven zitten tot er een concreet betaalbaar pand gevonden is. De zitting daarvan is dus vrijdag 6 april om 9:00 uur.

Aanwezigheid gewenst
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en overtuigt de rechter van het belang van d’Oude Stadt. Komt allen.

Operation Big Sister

29 maart 2018

Op 3 april om 20:00 uur, is in wijkcentrum d’Oude Stadt, de 3de Inspiratie-avond tot het vinden van speelse oplossingen voor een ernstige zaak (www.operationbigsister.org). Ook wordt het initiatief ”Stichting handen Thuis” i.o. gepresenteerd om vertrouwenspersonen op instellingen en instituten zichtbaarder en effectiever te laten worden.

Om 20:30 uur begint de PowerPoint-presentatie over Vrouwen in Iran.

Daarna bespreken wij voorstellen voor Operation Big Sister om wereldwijd oplossingen te vinden zoals:

  • Vrouwen werk uren in huis en kinderen opvoeden ook gewoon betalen
  • Vrouwen recht op een volwaardig pensioen realiseren
  • Kindvriendelijkheid een prioriteit maken bij alle overheidsbeslissingen

Om 21:30 uur presenteren wij ons initiatief “Stichting Handen Thuis” i.o. om de vertrouwenspersonen op instellingen en instituten zichtbaarder en effectiever te laten worden.

Aanmelden
Deelname aan deze avond s.v.p. laten weten via
stichtinghandenthuis@gmail.com

Graag tot ziens op de bijeenkomst.

Annelies Roozen,
Corina Teunissen van Manen.

Bijlage

Metro-overlast

28 maart 2018

De groep Metro-Geluid/Nieuwmarkt heeft nieuws over de nachtelijke testritten die dit weekend echt gaan beginnen en vraagt alle bewoners van de enquête van de Ombudsman in te vullen.

Testen metro
Gelukkig zijn de testritten op ons traject iedere keer uitgesteld. Zoals het er nu uit ziet, gaat er toch komend weekend (van 23 op 24 en van 24 op 25 februari) op hoge snelheid gereden worden. Het was niet tegen te houden. Van de Dienst Metro en Tram ontving de groep de volgende informatie.

Aan alle voorwaarden is voldaan en in de planning staat nu dat er tussen 01.30 en 05.30 uur testritten plaatsvinden tussen Centraal Station en Gein en tussen Centraal Station en Gaasperplas. Er zijn maximaal 4 M5 voertuigen aan het testen op hoge (normale) snelheid. Het is alleen moeilijk aan te geven hoe vaak de metro’s voorbij zullen komen. Dit hangt ook af van de testresultaten. Uiteraard kan er altijd nog iets tussenkomen, maar dit is waar wij nu vanuit gaan. Zoals we een tijd geleden al hebben afgesproken, horen we graag van u – na het testweekend – hoe u dit heeft ervaren. Ik hoop uiteraard dat u er weinig hinder van zult ondervinden. Mocht er nog iets veranderen, dan laat ik dat direct (uiterlijk donderdag of vrijdag voor het testweekend) weten.

Overlast? Mail!
De groep Metro-Geluid/Nieuwmarkt vraagt de bewoners het volgende: “Mochten jullie de komenden nachtelijke testritten waarnemen en/of overlast hierdoor ervaren, geef het a.u.b. door aan (NieuwmarktOostlijn@gmail.com) en aan de Dienst Metro en Tram (Metro.Tram@amsterdam.nl).

Doe mee met ombudsman enquête metro-overlast
In het kader van de aankondiging van deze nachtelijke testritten heeft nu ook de Ombudsman zijn lang geplande enquête opgestart (vanaf morgen en dan voor de komenden 3 weken) om nog een keer ‘groots’ de metro-overlast van alle bewoners boven of aan de metro-tunnel wonend in kaart te kunnen brengen. Als het goed is, heeft iedere bewoner deze week een brief van de Ombudsman met nadere toelichting over deze enquête ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, geef het a.u.b. door aan de Ombudsman (T 020-6259999 of onderzoek@ombudsmanmetropool.nl).

Hierbij willen wij ons dan ook even aansluiten aan de oproep van de enquête: DOE MEE! Nemen jullie a.u.b. voor de komende periode zéker (!) de moeite – ja het is gedoe – om je waarnemingen omtrent de rijdende metro-treinen vast te leggen. Geef het ook door aan jullie buren, en houd ermee rekening dat ‘overlast’ een relatief begrip is en dat de metro-geluiden en trillingen in principe helemaal NIET in uw woning/woonomgeving ‘thuis horen’!

Tot slot
In de afgelopen jaren worden door verschillende bewoners op verschillende adressen ook iedere keer weer periodes van structureel verminderde dan weer versterkte metro-overlast geconstateerd. Mocht de metro-overlast tijdens de komenden drie weken van het lopende enquête-onderzoek op uw adres verminderd voorkomen, laat dat dan ook zéker aan de ombudsman weten, om een eventuele vertekening van de uitkomst van deze enquête te voorkomen!

Voor de komenden drie weken van het enquête-onderzoek: laat je bevindingen horen!
Voor het komende weekend van de nachtelijke testritten: sterkte!

NieuwmarktOostlijn@gmail.com

Wij van wc-eend adviseren ...

23 maart 2018

Jazeker: WC-eend.

De leden voor de stadsdeelcommissies zijn gekozen. Er was ons door de gemeente gezegd dat we op iemand uit onze buurt konden stemmen, maar helaas stonden er geen adressen of buurten genoemd op de kandidatenlijst. Mensen uit de Nieuwmarktbuurt die dachten dat ze in Centrum-oost woonden, hadden hun kandidaat voor ogen, en in het stembureau bleken ze aan de verkeerde kant van de onzichtbare streep over het plein te wonen. Andersom zal dat ook voorgekomen zijn. En de rest? De rest zag allemaal onbekende namen, maar ook politieke partijen. Aha … dat waren dus de echte? Die kenden we tenminste uit de krant en van tv.

Het werd een fiasco voor de niet politieke kandidaten, om wie het toch eigenlijk allemaal begonnen was. Hoe kun je zonder (financiële) ondersteuning tienduizenden flyers laten drukken en verspreiden? In beide gebieden van stadsdeel centrum hadden ongeveer 20.000 kiezers een stem uitgebracht, met een opkomst van rond de 50% hadden de kandidaten zo’n 40.000 mensen moeten bereiken. 20.000 of meer huishoudens.

In de hele stad gaat er welgeteld EEN zetel in een Stadsdeelcommissie naar een bewoners-initiatief: Méérbelangen in de Watergraafsmeer

.+

Laatste Rondje Stopera

21 maart 2018

14 maart was het laatste Rondje Stopera: lopen voor schone lucht, tijdens de laatste Raadsvergadering voor de verkiezingen. Rondje Stopera stopt.

Sinds april vorig jaar maakt het bewonersinitiatief schone lucht het verkiezingsthema van de gemeenteraadsverkiezing 2018. De laatste vier maanden met Rondje Stopera. Een week voor de verkiezing, 14 maart, was het laatste rondje, zodat #SchoneLucht het nieuwe normaal wordt tijdens EN na de verkiezingen. Niet ooit, maar NU #SchoneLucht #RechtopGezondeLucht.

Gesproken werd door Joyce van Heijningen namens de Partij van de Dieren. Gelopen werd voor schone lucht onder de muzikale begeleiding van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Dat was de laatste keer. Het bewonersinitiatief stopt en roept geïnteresseerden op zich anders activistisch te uiten.

Maatregelen NU
Maandag 26 maart kondigde de overheid maatregelen aan om in de meest vervuilde straten in Amsterdam de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat doet de overheid omdat Milieudefensie op 7 september een kort geding won. Tot mei kan iedereen zijn mening geven over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Dat gaat via een zienwijzeprocedure.

NIET GENOEG
De organisatoren van het Rondje Stopera weten dat de nu voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om de luchtkwaliteit op de knelpuntstraten in Amsterdam o.a. de S100, Wibaut-as en Prins Hendrikade op korte termijn effectief te verbeteren. Inmiddels heeft milieudefensie door onderzoeksbureau CE Delft laten uitzoeken wat de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam hadden moeten doen om wel overal op tijd (dat wil zeggen: in 2015) aan de wettelijke norm voor stikstofdioxide te voldoen in Amsterdam. De overheid begrijpt niet dat het probleem urgent is. Het gaat om onze gezondheid.

Activistisch blijven?
Na onze fietsdemonstratie en 4 rondjes Stopera beraden de organisatoren van het Rondje Stopera over nieuwe vormen van actie. Tot die tijd kunt u zeker zelf actie ondernemen door bijvoorbeeld uw zienswijze te sturen naar het Ministerie en u aan te melden als luchtwachter bij Milieudefensie.

 

Rondje Stopera ondersteunende organisaties zijn:

Opening Wormenhotel

21 maart 2018

Dinsdagmiddag rond 17:00 uur was er een heus oploopje op de Bantdammerbrug. Ondanks de vrieskou waren zo’n 35 bewoners aanwezig bij de feestelijke opening van het Wormenhotel voor de buurt.

Gestart werd met een lied, gezongen door Marianne Selleger, onder begeleiding van Dirk Hooglandt (saxofoon). Daarop droeg Adriaan Deurloo zijn burggedicht voor. Het “officiële inchecken” van de eerste wormen deed hoofdsponsor Arjen van den Hof van Vondel Hotels. Boudewijn Oranje, stadsdeelwethouder, gaf nog aan dat het wormenhotel, met een hotelstop in de buurt, toch nog wat bestuurlijke voeten in de aarde had, waarna het mooie buurtinitiatief door het stadsdeel is omarmd. Tot slot droeg Marieke haar haiku twee voor. Daarop werden de aanwezigen getrakteerd op drankjes, soep en hapjes.

Wormenhotel
Het wormenhotel is een buurtinitiatief van en voor de buurt, mede mogelijk gemaakt door donaties. De wormen maken compost van groente-, fruit- en tuinafval. De compost wordt gebruikt voor de geveltuintjes. Ook een wormhotel in jouw buurt? Lees hier meer.

 

BANTAMMERBRUG
Sierijzerleuningen, lantaarnwerk, brugbeslag
en dwarse kinderhoofdjes leiden naar
de overzij (en terug) waar Bantam lag,
ooit toekomstdroom van tropenwonderwaar,
maar – wormenvoer- jij naar de haaien ging.
Hier, deze brug, plaats van vereniging,
waar je elkaar tegen- en je samenkomt
en je je welkom weet op goede grond:
zelfs wormen vinden hier een wellekom.
Gastvrijheid is immers een stil fortuin:
de wormen wurmen danbaar afval om
tot een bloemrijke toekomst voor je tuin.

Adriaan Deurloo (www.rijmerij.nl)

 

oh
wormen
wonder
.
brengt
bijeen
tot
nieuwe
grond
.
stadshart
klopt
ja
groeit
.
marieken03’18

 

Bewonersdebat

20 maart 2018

Bewonersverkiezingsdebat; feest van de democratie

17 maart 2018

Maandagavond  19 maart om 20.00 uur start in de Zuiderkerk het Bewonersverkiezingsdebat. Georganiseerd door bewoners met d’Oude Stadt. De organisatoren gaan het helemaal  omkeren. Bewoners op het podium en de politiek in de zaal. En op het feest van de democratie hoef je je niet aan te melden en ben je altijd welkom.

Nico van Gog  twitterde afgelopen zaterdag : “Een leuk idee. Is nog nooit eerder gedaan. Zullen we een verkiezingsdebat organiseren onder de bewoners en waar alle politieke partijen in de zaal zitten. Wil wel mee helpen te organiseren. #deomgekeerdewereld

De reacties op het idee zijn laaiend positief, suggesties over onderwerpen stromen binnen en hulp bij het organiseren. Dat bracht @OudeStadt , @NicovanGog en @BobMaasNL samen om het debat vorm te geven; om een brug te slaan tussen bewoners en politiek.

Nico van Gog: “Bewoners zitten in de panels, in de zaal politici van alle partijen. En bewoners bepalen. Eigenlijk zouden alle debatten zo moeten zijn, raar dat dat nooit eerder bedacht is”.

Burgerparticipatie
De gemeenteraadsverkiezingen gaan over het kiezen van een vertegenwoordiger namens de Amsterdammers. Eens per vier jaar trekken de politici voor hun plek in de gemeenteraad volle zaaltjes met hun verhalen. En de bewoner mag als ie geluk heeft ook ’n vraag stellen.  De organisatoren vinden dat er meer gedaan kan worden aan echte burgerparticipatie. Ook tijdens de verkiezingen. Er is enorm veel kennis in de stad onder bewoners. Daar wordt door de politiek onvoldoende gebruik van gemaakt. In dit Bewonersverkiezingsdebat zijn bewoners aan het woord. Bewoners staan centraal. Politici mogen een vraag stellen. De omgekeerde wereld.

Bob Maas: “Eerste idee is van @NicovanGog. Nu zijn we met zijn drieën bezig het tot een mooi feest van de democratie te maken. We nodigen uiteraard lokale politici van landelijke en lokale partijen  uit om te reageren op vragen en bevindingen van bewoners en natuurlijk ook om vragen te stellen.”

 

Wat: Bewonersverkiezingsdebat
Waar: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam
Wanneer: maandag 19 maart 2018 om 19:00 uur

Presentatie alternatief Namenmonument

17 maart 2018

Dinsdag 27 maart om 20.00 uur vindt in Huis De Pinto een presentatie plaats over een alternatief plan voor het Namenmonument langs de Weesperstraat. Het voorstel gaat uit van een groot gebied van circa 2000 vierkante meter onder- en bovengronds het Mr. Visserplein. Er is een maquette.

Er bestaat, vooral in de buurt, veel onrust rond het geplande Namenmonument. Dit monument, ontworpen door Daniel Libeskind, zou moeten komen op de groenstrook langs de Weesperstraat in Amsterdam. Uit onvrede met het huidige ontwerp en de gang van zaken bij de gevolgde procedure hebben Roos Theuws en Marien Schouten hiervoor een alternatief plan ontworpen. Ze wonen in de directe omgeving en kennen de buurt goed. Ze hebben een betere, meer centrale en respectvolle plek gevonden voor het Namenmonument. Bovendien denken ze dat het voorstel een belangrijke stedenbouwkundige impuls aan dit deel van de stad kan leveren.

Mr Visserplein
Het voorstel gaat uit van een groot gebied van circa 2000 vierkante meter onder- en bovengronds het Mr. Visserplein. Als de twee koperkleurige daken worden verwijderd, kunnen we aan weerskanten van de trambaan twee ‘wanden van water’ plaatsen die ongeveer 10 meter boven het maaiveld uitsteken. De tram kan er tussendoor rijden. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse met de ondergrondse ruimte. Op het lager gelegen niveau is plaats voor de stenen met de namen van de holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is. Bovendien biedt de ondergrondse ruimte plaats aan educatieve projecten bijvoorbeeld van Joods Historisch Museum, Portugese Synagoge en mogelijk ook Academie van Bouwkunst en Filmacademie.

Niet alleen verbindt de ondergrondse ruimte de genoemde instituten op natuurlijke wijze met elkaar, de op het Mr. Visserplein zichtbare wanden van water vormen een ‘landmark’ die het plein een gezicht en identiteit verlenen die het nu ontbeert. Dit ontwerp onttrekt geen ruimte aan het publieke domein maar geeft juist publieke ruimte terug. Van Verkeersplein naar Mensenplein.

Benieuwd naar het voorstel?
Kom dan op dinsdag 27 maart om 20.00 uur naar de uitgebreide presentatie in Huis De Pinto en kom de maquette bekijken.

Expositie in d'Oude Stadt

17 maart 2018

Op donderdag 15 maart werd in Wijkcentrum d’Oude Stadt de verrassende expositie GELUID als STADMAKER feestelijk geopend. Zie voor de inhoud de aankondiging.

De expositie begint al buiten met de eerste banier, en vervolgt verder binnen, toegankelijk tijdens openingsuren. De expositie zal waarschijnlijk tot eind april blijven hangen. Er liggen flyers met uitleg over het project om mee te nemen.

MUPI

14 maart 2018

mupig43
In de allerlaatste raadsvergadering op 14 maart op het allerlaatste uur en het allerlaatste agendapunt (41) heeft GroenLinks, samen met SP en PvdA een motie ingediend om bij het maken van beleid omtrent bewegende reclamebeelden op digitale schermen in de openbare ruimte alle bewegende beelden te verbieden op digitale schermen (optie 2).

Werkgroep buitenreclame
In de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 januari was al een voorbereiding voor een bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad. De werkgroep buitenreclame was bij die beraadslaging aanwezig en zond nog een brief naar de raadsleden.  Het aannemen van de motie is een pluim op het werk van de werkgroep. De uitwerking er van kan niet snel genoeg plaatsvinden.

Bijlage

Zondagsschilders in de Stopera

14 maart 2018

Op 14 maart 2018 demonstreerde de 83 jarige Vereniging De Zondagsschilders samen met Fair City tegen haar dreigende dakloosheid. Het pand aan de Geldersekade waar de Zondagsschilders hun vele activiteiten uitvoeren is door de gemeente verkocht, waardoor de vereniging per 1-1-2019 op straat dreigt te staan.Zie ook ons eerdere artikel.

Kandidatenwijzer

9 maart 2018

Donderdagavond 8 maart werd in de Boekmanzaal van het Stadhuis de kandidatenwijzer gepresenteerd die een hulp zou moeten zijn bij het uitbrengen van uw stem op een kandidaat voor de toekomstige Stadsdeelcommissie Centrum.Er waren bijna 100 personen aanwezig, vergelijkbaar met het aantal in de andere zes stadsdelen. In twee rondes, een voor Centrum-west en een voor Centrum-oost presenteerden de kandidaten zich onder leiding van de dagvoorzitter. In anderhalve minuut gaven ze een pitch van hun plannen voor de komende vier jaar. Er was een levendige discussie met mensen in de zaal, over onderwerpen als woonbeleid, ouderen, mobiliteit, veiligheid en drugsproblematiek. Daarna werd er nog geanimeerd nagepraat, kennisgemaakt en gediscussieerd. Ook werd het veelzijdige en kleurrijke promotiemateriaal onder de aanwezigen verdeeld. Rond 22.00 uur was de bjjeenkomst voltooid. Nu campagne voeren, flyeren en op naar de 21e maart

Fijnstof zelfmeten

9 maart 2018

Eind 2017 organiseerde de Waag society en RIVM samen met bewoners een meetcampagne naar de effecten van vuurwerk op de concentraties (fijn)stof.  Sindsdien is flink wat data verzameld. 8 maart was een bijeenkomst in de Waag waar de resultaten tot nu werden gepresenteerd.

We zijn benieuwd naar jouw resultaten en ervaring. Tijdens deze avond bekijken we de resultaten met Joost Wesselink (RIVM) en bespreken we wat we met de opgedane kennis gaan doen.

Oproep: een wormenhotel in jouw buurt

7 maart 2018

Op de Bantammerbrug is een wormenhotel geopend, een bak waarin wormen compost (wormenpoep) maken van ongekookt groente-, fruit- en licht tuinafval dat de bewoners aan de wormen geven. Dit wormenhotel is het eerste van een heuse hotelketen. Wilt u ook een wormenhotel? Neem dan contact op met het wijkcentrum.

In onze drukke binnenstad is een wormenhotel een ideale manier voor de bewoners om iets vrolijks voor de buurt te hebben. Een tegenwicht tegen het massatoerisme. Een manier om elkaar te ontmoeten. Een duurzaam buurtinitiatief. Als het op de Bantammerbrug (zie blz. 15) kan, dan kan het ook elders op de Wallen, in de Nieuwmarktbuurt en de Lastage. En in de Waterloopleinbuurt, de Valkenburgerstraat, op het Oosterdok en de De Ruyterkade. Maar waarom ook niet op, of in de omgeving van het Amstelveld? In de Leidsebuurt, de Weteringbuurt en de westelijke grachtengordel.

Ook in uw steeg, straat of op uw plein of gracht
Doe mee en laat ons weten of er een geschikte plek is bij u in de buurt om een wormenhotel te realiseren. Het wijkcentrum kan u ondersteunen als u dit voor elkaar wilt krijgen. Er zijn verschillende manieren: of u kunt via de gemeente (een gratis wormenhotel) op een wachtlijst komen voor een wormenhotel van de stichting Buurtcompost. Of u gaat met een groot hotel praten en stelt voor dat zij uw buurtproject sponsoren. Of u begint een crowdfundactie onder buurtbewoners en -ondernemers tot u voldoende geld heeft om een wormenhotel aan te schaffen, bijvoorbeeld gebouwd door Le Compostier. Welke manier u ook kiest, wij helpen u op weg. Met raad en daad of een klein startbedragje uit het ‘revolving fund wormenhotels’.

In de Jordaan zijn er al heel lang groenprojecten. Ook Zuid loopt op de binnenstad voor. Lees hier hoe bewoners van de Pijp hun straat groener en leefbaarder maken.

 

Wie wil bijdragen aan een groene, leefbare binnenstad kan zich aanmelden via het wijkcentrum,. of een financiële bijdrage leveren. Op naar de hotelketen!

Wen er maar aan

28 februari 2018

Bewoners zijn mondiger geworden. Ambtenaren kunnen daar kennelijk niet aan wennen. Zo erg zelfs dat een ambtenaar zijn bewoners niet vertrouwt en criticasters uit “zijn” klankbordgroep wil verwijderen. Bijgaand de casus waarbij alles draait om zoals Wethouder Litjens het zelf omschrijft, de symboolpolitiek van de door hem geplaatste CityTree in de Valkenburgerstraat.

Wij hebben eerder bericht over de kluit die in de Valkenburgerstraat staat. En dat volgens de GGD, Milieudefensie , RIVM: “het niet bewezen is dat de CityTree werkt”. Ook Wethouder Litjens zei bij de opening in december 2017 dat het symboolpolitiek is. Toch laat hij in maart voor 200.000 euro acht van die nutteloze moswandjes plaatsen. Litjens doet niks aan de enorme hoeveelheid verkeer in de Valkenburgerstraat. Die blijft hij ruim baan geven.

Niet van onze centen
Bewoners in de Valkenburgerstraat zijn benaderd door SBS6 om mee te werken aan het programma. Een item van 8 minuten! Over het moswandje. De draaidag was 8 februari. Aan het woord komen ook Milieudefensie, RIVM en de politiek. Wethouder Litjens was ook gevraagd, maar gaf niet thuis.

Mail ambtenaar
Een mail, kennelijk door de ambtenaar BCC verzonden, aan de mensen in klankbordgroep Valkenburgerstraat gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de Klankbordgroep. Mooie woorden over het belang van de gemeente en dat de ambtenaren hebben laten zien wat er op korte termijn realistisch gezien, wel en niet mogelijk is. Uitkomst van hun onderzoeken en analyses was dat een aantal van de door de klankbordgroep genoemde maatregelen niet effectief of haalbaar is. Daarom zijn de ambtenaren op zoek gegaan naar alternatieven om de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat te verbeteren: herprofilering van de straat, meer groen in de straat, geluidsonderzoek om mogelijk geluidsmaatregelen te kunnen nemen, en een proef met de CityTrees, omdat dit innovatieve product toch enige verbetering van de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat zou kunnen geven.

Teleurgesteld constateert de ambtenaar, dat “enkele leden” van de klankbordgroep in de media deze inspanningen van de gemeente als “zinloos” en “weggegooid geld” bestempelen en hierbij selectief (slechts delen van ) informatie doorspelen, die wij op basis van wederzijds vertrouwen in de klankbordgroep met elkaar hebben gedeeld. Uitlatingen en acties die wat hem betreft het wederzijds vertrouwen beschadigen. Daarom vraagt hij aan ieder lid: Hebt u vertrouwen in de klankbordgroep Valkenburgerstraat, waarbij op basis van wederzijds vertrouwen en op een constructieve en transparante manier wordt samengewerkt aan realistische korte termijn plannen en -maatregelen en waarbij iedereen gemotiveerd is om alle alternatieven om de leefbaarheid en luchtkwaliteit van de Valkenburgerstraat te verbeteren, te proberen? Hij hoort graag of het nog wenselijk vinden dat deze klankbordgroep wordt voortgezet inclusief de in ontwikkeling zijnde plannen.

Beschouwing
De brief heeft de teneur: “Ambtenaar heeft geen vertrouwen in burger”. Terwijl de burger de ambtenaar moet vertrouwen. De klankbordgroep vindt zijn oorsprong in een aanwijzing van wethouder Litjens: er moet gepraat worden met de bewoners van de Valkenburgerstraat! Een door de gemeente gestuurde groep bewoners/ondernemers die door de ambtenaren slecht gebruikt wordt voor “de consultatie” (zie hiernaast). Nimmer is van te voren duidelijk gemaakt wat de rechten en plichten van zo’n klankbordgroep is. Dat kwam pas aan de orde in de 4e bijeenkomst na een verzoek van de bewoners.

Het is niet de schuld van de bewoners dat het stuk mos er staat. Daar kwamen de ambtenaren mee. Bewoners hadden tig andere punten. Het zijn dus de plannen van de gemeente, zonder iets te doen aan bronaanpak. Voor gezonde lucht en minder verkeerslawaai. Wat bewoners dan merken is dat de ambtenaren, gebonden aan de uitgangspunten die de wethouder voorschrijft, ver van hun eigenlijke specialisme, projecten bedenken en dan tegen het klankbord gooien, maar niet luisteren wat er dan terugkomt. Het resultaat komt dan over als doordrijverij, zonder draagvlak. En bewoners zijn niet doof voor zoals Wethouder Litjens het zelf omschrijft, de symboolpolitiek van de CityTree. Laat staan de meningen van experts.

Geen echte maatregelen
Immers, zelfs geen 5% van het “doorgaande verkeer” wordt ook maar een strobreed in de weg gelegd (als experiment) in welk plan dan ook van de ambtenaren. Of een bord plaatsen dat de actuele stand van de vervuiling aangeeft, of snelle en korte experimenteren, zoals een autoloze zondag of een doordeweekse dag 1 tunnel buis dicht doen, om te kijken hoe het verkeer zich dan gedraagt. Maar stuitender vinden de bewoners dat zij “leuk” in een klankbordgroep meegenomen worden in de geluidsmetingen, maar we NIET door de ambtenaren worden geïnformeerd over het feit dat de gemeente een bestemmingsplanwijziging doorvoert waar de geluidsnormen van onze buurt zo opgerekt worden, waardoor we nog meer lawaai moeten accepteren. De bewoners staan wat geluidsoverlast met de rug tegen de muur. Daardoor raakt het vertrouwen en oprechtheid in het aanpakken van problemen echt kwijt. Ook wanneer tijdens de laatste klankbord wordt beloofd dat er geen straten afgesloten worden tijdens de metingen. En dat dus meteen de eerste dag wel het geval is. De hele afslag van de Prins Hendrikkade de Foeliestraat was toen dicht. Mailen bewoners dan, wordt daar geheel niet op gereageerd door NIEMAND van de gemeente.

Knellen
De opgelegde randvoorwaarden, waarbinnen ambtenaren dan met een een plan komen, knellen. Pas als je die randvoorwaarden durft aan te pakken kunnen bewoners gezamenlijk tot echte oplossingen komen. Daar is wel politieke en ambtelijke lef voor nodig. Als het volgens de ambtenaren echt nodig is om deze hoeveelheid verkeer door deze woonbuurt te persen dan is er maar een oplossing en dat is het verlengen van de IJtunnel. Ga daar dan aan werken en zorg voor financiering. De Spaarndammertunnel is hier een voorbeeld van. Het kan wel, moet wel zelfs bij nieuwbouwwijken. Bij voortdurende overschrijding van de normen moet het ook van de rechter sinds 7 september 2017 bij huidige knelpunten; voor de gezondheid van de bewoners.

Onvoldoende
De huidige plannen van de gemeente zijn dus onvoldoende voor de problemen waarvoor de bewoners, ondernemers en bezoekers in de Valkenburgerstraat staan. De verwijzing naar het “Algemeen belang” is onvoldoende als dat alleen het verkeer ten goede komt. Dat er ruimte zou zijn voor belangen en wensen van de klankbordgroepleden, voelen bewoners dus niet. De bewoners hebben dus het ruimere algemeen belang wel voor ogen. Het gaat om de gezondheid van hen en hun kinderen. Daarbij gaan de bewoners af op deskundige meningen, zoals van de Gezondheidsraad, Rivm, de GGD Amsterdam en Milieudefensie. Inmiddels bestaat er een wereldwijde bewustwording over de schadelijkheid van slechte luchtkwaliteit. De normen zijn de normen, waarbij er meer en meer het pleit is de strikter WHO-norm te hanteren voor de gezondheid van bewoners. Daaraan moet de gemeente werken. Schone lucht, niet ooit, maar nu (al sinds 2015 in overtreding)! Hier een lijstje met oplossingen, ook op gemeentelijk niveau.

Conclusie
Het gaat hier dus om de werkwijze van de ambtenaren. Het gedrag is zeker niet constructief. Op deze manier stook je mensen tegen elkaar op. Het ligt dus echt niet aan de samenstelling van de klankbordgroep. Waarde ambtenaar kennelijk een schisma in wil veroorzaken en onwelgevallige personen wil uitsluiten. Er zijn namelijk geen tegenstellingen. Tegenstellingen die alleen de ambtenaar creëert. Alle bewoners zijn hetzelfde. En juist het doel van de bewoners in de klankbordgroep is dat er ook andere, jawel kritische, geluiden gehoord worden. We leven immers hier in een vrij land. Bewoners laten zich niet zo maar wegsturen. Zij vormen namelijk de klankbordgroep, want zij zijn namelijk de bewoners van de bewuste ongezonde straat. Iedereen heeft recht op gezonde lucht.

Verkiezingsdebat 7 maart

28 februari 2018

Welke politieke partijen geven meer ruimte aan schoon verkeer? En wie neemt maatregelen om onze luchtkwaliteit te verbeteren? Je hoort het tijdens het verkiezingsdebat georganiseerd door Milieudefensie op 7 maart om 19:30 uur in Pakhuis de Zwijger. Kom je ook? Aanmelden via mobiliteit@milieudefensie.nl 

De gemeente moet snel aan de slag om onze lucht gezonder te maken. Dat betekent minder ruimte voor vervuilende auto’s en juist meer ruimte voor duurzaam verkeer zoals fietsen, wandelen en schoon openbaar vervoer. Zo wordt Amsterdam gezonder, duurzamer en leefbaarder!

Datum: woensdag 7 maart

Tijd: 19:00 – 22:00 uur (we beginnen stipt om 19:30 uur)

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Aanmelden (verplicht): via mobiliteit@milieudefensie.nl Dit evenement is gratis.

Ken je mensen die ook interesse hebben voor het verkiezingsdebat? Stuur dit bericht dan door, of deel het Facebookevenement.

Klik hier voor meer informatie.

Expositie GELUID ALS STADMAKER

28 februari 2018

Op donderdag 15 maart 2018 om 17:00 uur is de opening van de expositie: “GELUID ALS STADMAKER”. Iedereen is van harte welkom. De expositie hangt in het wijkcentrum en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.  

Soundtrackcity onderzoekt samen met een groep van 20 betrokken Amsterdammers rond het Mr. Visserplein en het Centre for Urban Studies (CUS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hoe stadsgeluid een positieve bijdrage kan leveren aan het verblijfsklimaat van de stad.

Voorbeeldproject: Crowdsourcing Mr. Visserplein
Hoe kan omgevingsgeluid een positieve bijdrage leveren aan de stedelijk leefomgeving? Soundtrackcity heeft een model ontwikkeld om dit te onderzoeken. Crowdsourcing Mr. Visserplein richt zich op een concrete plek in de Amsterdamse Waterloopleinbuurt. De onderzoekslocatie is een omstreden verkeersknoopunt, een ‘onaffe’ plek in de stad, waar iedereen een mening over heeft: hier valt iets te verbeteren. Met de bewoners, passanten en gebruikers van dit hybride stuk stad verzamelen we ter plaatse indrukken en ervaringen.

Bottom-up benadering
Twintig lokale experts, mensen uit de buurt, zijn betrokken bij Crowdsourcing Mr. Visserplein. Hun bevindingen leveren unieke gegevens rond geluidsbeleving op. Door middel van soundwalks, luisteroefeningen en interviews onderzoeken de participanten drie aspecten van het plein: de ruimte, het gebruik en het geluid.

Workshops herontwerp
De lokale experts ontwikkelen ideeën voor herontwerp van het plein, uitgaande van hun auditieve ervaringen; met een architect en een geluidskunstenaar werken ze aan concrete voorstellen die tot een beter verblijfsklimaat op het plein moeten leiden.

Expositie
De voorlopige resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in de expositie GELUID ALS STADMAKER. Deze expositie is vanaf 15 maart te zien in het Wijkcentrum d’Oude Stad. Iedereen is van harte welkom op de opening van de expositie op donderdag 15 maart 2018 om 17:00 uur.

Rookvrije Binnenstad

25 februari 2018

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. wenst dat Amsterdam de strijd aangaat tegen het roken. De bewonersgroep heeft het raadsadres Rookvrije Binnenstad ingediend en gaat ook inspreken bij een raadscommissie.

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. vindt dat sinds het rookverbod in de horeca de binnenstad van Amsterdam één stinkende asbak geworden, die de lucht die wij inademen vervuilt, maar ook het oppervlakte water verontreinigt. Dat willen zij veranderen.

Maak de binnenstad rookvrij. Allemaal kunnen genieten van schone straten met schonere lucht. Ook voor de bezoekers.

Gevolgen (mee)roken
De ernstige gevolgen van roken voor de volksgezondheid zijn bekend. De helft van de bevolking wil dat de overheid het roken op openbare plekken verbiedt. Voorstanders van het rookverbod hebben last van het roken op straat, ergeren zich aan de peuken op straat en willen voorkomen, dat jongeren met roken in contact komen.

Een vandaag Opiniepanel, Avrotros, 10 augustus 2017

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. roept op om Amsterdam een voortrekkersrol te laten spelen bij de trend tegen het roken in de openbare ruimte. Sta roken alleen roken toe op aangewezen plekken. Doe dit als experiment en meet, wat dit aan kostenbesparing geeft betreffende de reiniging in het centrum, welke beleving een rookvrije binnenstad voor bewoners is en welke positieve invloed dit heeft op het imago van Amsterdam. Tevens scheelt het schoonmaken van de straat en levert dit experiment dus op.

Handhaving en haalbaarheid
Handhaving wordt natuurlijk het hete hangijzer. Niet alleen het Hoe, maar ook door Wie?
En op welke plekken begin je zo’n experiment. Vooral omdat binnen roken bijna nergens meer mag. En speciale inpandige rookruimtes dreigen ook al verboden te worden. Zelfs de coffeeshops moeten verplicht hun klanten buiten laten roken tot verdriet van de bovenburen. En als je de plek aangewezen hebt, waar gaat de geconcentreerde rook van de rookplekken naar toe? Ongeveer een kwart van de bevolking rookt.

Het is een schande dat de “peukentegels” niet door de gemeente geleegd worden, of dat de gemeente de cafés daarvoor niet verbaliseert. Dat is dweilen met de kraan open. Regel tegen peuken op straat asbakken, ook bij de ingang van winkels en andere openbare gebouwen. Verplicht asbakken op terrassen en propageer persoonlijke asbakjes. Kosten niet veel, dus kunnen ook nog gratis uitgedeeld worden aan de rokende toerist (die toch echt naar buiten moet).

Bijlage

 

Verkiezing Centrum-oost

21 februari 2018

Van de 8 leden van de toekomstige Stadsdeelcommissie worden er 4 gekozen in het kiesdistrict Centrum-oost. Bewoners van Centrum-west kunnen daar niet op stemmen.

Verkiezing Centrum-west

21 februari 2018

Van de 8 leden van de toekomstige Stadsdeelcommissie worden er 4 gekozen in het kiesdistrict Centrum-west. Bewoners van Centrum-oost kunnen daar niet op stemmen. Op deze pagina vindt u de kandidaten en hetgeen zij u over zichzelf vertellen.

Ga naar Centrum-oost

In Centrum-west kunt u stemmen op de onderstaande kandidatenlijsten:

Lijst
nr.
LIJSTNAAM LIJSTTREKKER
32 CHARMAIN ORIE CHARMAIN ORIE
33 VERKEERSGROEPEN ANJA SWART*
34 ONDERNEMERS en BEWONERS 2018 BRUCE MUZERIE
35 MECHTELD BANNIER MECHTELD BANNIER
36 CITYzen1012 LENNARD ROUBOS
37 DE GEWONE BEWONER LISE van de KAMP*
38 LEENDERT VLIEGER LEENDERT VLIEGER
1 D66
2 PVDA
3 VVD
5 GROEN LINKS

* Ook kandidaat voor lijst 17 gemeenteraad

Een kleine komedie

21 februari 2018

Dinsdag 19 februari vond er in de Kleine Komedie een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het voornemen om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Meteen werd bij het welkom gemeld dat dit geen bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente, maar door de eigenaar. De toon was meteen gezet. Het bleek een Kaffeefahrt, waarbij de bezoekers getrakteerd werden op consumpties en verkooppraat.

De bezoekers van de bijeenkomst werden door de eigenaar meegenomen in de geschiedenis van zijn project. Van de eerste bebouwing in de 16e eeuw, naar de verbouwing van het binnenterrein door Vlieger, de vestiging van een discotheek, en een volgende met zelfs moorden, vanwege het pand. Daarna sinds 2004 leegstand, om het pand uit de criminele sfeer te halen. De herontwikkeling begint pas in 2014. Dat is ook de periode dat de eigenaar het terrein verwerft. Hij wil er een cultuurclubhuis maken. Maar ook zijn woning en andere. De architect ging nader in op wat en hoe er gebouwd werd. Zie de folder als bijlage onderaan. Om het af te maken stond er zowaar een ex-raadslid op het podium om een lans te breken voor het project.

Sloop
De tragedie achter dit geheel is echter dat er gesloopt is. Volgens de eigenaar is de bebouwing op het binnenterrein gesloopt door de slechte staat en omdat het stadsdeel een aanschrijving had gedaan. Ook ontstond er een conflict over de sloop van het pand aan de Amstel 46. De aanwezige bezorgde omwonenden en met name de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zagen de gepresenteerde feiten anders. De eigenaar deelde niet die mening en had het over twee waarheden bij de zelfde feiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage

 

Autoluw 3

20 februari 2018

Maandagavond 19 mei was de themabijeenkomst gewijd aan een integrale visie op het verkeersluw maken van de binnenstad. Doel van de avond was een oproep aan medebewoners om een plan te maken zodat de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe wethouder verkeer eindelijk met een totaalplan komen om de binnenstad autoluw te maken. Naast bewoners waren er twee politici. Er waren vier presentaties en een bewoonster vroeg aandacht voor de bereikbaarheid per auto.

Luud Schimmelpenninck
De bedenker van de Witkar begin jaren ’70 van de eerste elektrische deelauto, toen ondergebracht in een gebruikerscoöperatie, pleitte voor een doorstart. Uiteraard met nieuwe technologie is het concept nog steeds bruikbaar. De witkar maakt gebruik van een aantal standplekken in tegenstelling tot Car2Go, dat een ‘freefloating’ systeem is: je kunt na gebruik de auto overal neerzetten.

Schimmelpenninck schetst het belang van goed verkeersbeleid. Stop uitstoot-verkeer. Deelauto’s en deelfietsen zijn een serieuze vervanger naast het openbaar vervoer. Doorgaand verkeer moet over de ring en bezoekers/toeristen kunnen aan de rand van de stad parkeren bij een transferium en verder met het openbaar vervoer de stad in. Voor woon/werk- of woon/schoolverkeer is de eigen fiets te gebruiken, maar voor winkelen, om de stap van dichtbij naar verder te overbruggen, zou een witte fiets of een soortgelijk deelfietsensysteem een uitkomst zijn. Veel grote steden hebben dat al.

Fietsersbond
BBB van de Fietsersbond Amsterdam presenteerde het plan om van Amsterdam weer fietsstad nummer 1 te maken. Benadrukt werd dat de auto momenteel de helft van de openbare ruimte inneemt, terwijl aantal voetgangers en fietsers toeneemt. Alleen al geparkeerde auto’s nemen 40% van de ruimte in. Aangedrongen wordt om het hoofdnet fiets verder af te maken. De ontbrekende verbindingen tussen stadsdelen (zoals Leidsegracht-Helmersstraat, Dijksgracht – Oost-IJburg en Kostverlorenvaartroute) moeten er komen.

De fietspaden alleen voor de fiets, dus snorscooters moeten naar de rijbaan, net als e-biker, Canta’s en Biró’s. Overal in de bebouwde kom max. 30km per uur. Bij herinrichting van de straten ook die straten in de hoofdnetten betrekken bij het maken tot een stadsstraten met éénrichtingsverkeer (de stad in of de stad uit) met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Er moet een gunstiger afstelling van de stoplichten komen (kortere wachttijd), naar het voorbeeld van Rotterdam voor fietsers en voetgangers. Minstens 10% van de autoparkeerplaatsen omzetten in fietsersplaatsen. En nog meer ‘Knippen’ om de stad in 4 delen te verdelen en verbindingen logischer te maken. De eerstvolgende knip zou moeten zijn: de Stadhouderskade-Museumbrug. Geen doorgaand autoverkeer meer in de stad.

In de discussie werd gezegd dat er ook een transitie nodig is van vrachtwagens naar kleinere, elektrische vrachtwagentjes (lees ook Hup HUB, of AutoLuw 2).

Ook werd gezegd dat de investering voor 1 ondergrondse autoparkeerplaats even duur is als 5 jaar fietsmaatregelen per fiets, nl. 70.000 euro. In totaal is er 30 à 40 miljoen nodig voor bovenstaande fietsmaatregelen.

Meer informatie is hier te lezen en hier de presentatie.

 

Marijke Storm
De Valkenburgerstraat/Weesperstraat/Wibautstraat stond centraal in de derde presentatie. Twee recente moties over dit verkeersriool dat loopt van de PH-kade (IJ-tunnel) tot de Gooiseweg en dat de status heeft van ‘corridor plus’, d.w.z. een echte snelweg maar dan in de stad, dus een trapje hoger dan het hoofdnet auto in verkeerscirculatieplannen:

 1. GroenLinks: beëinding corridor-plus-status Weesperstraat en afwaardering van deze verbinding tot stadsstraat
 2. D66-motie: Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat afwaarderen en herinrichten als stadsstraat.

Marijke merkt op dat beide moties tot doel hebben het stedelijk leven van de mensen weer centraal te stellen en het verkeer niet langer de hoofdrol te geven. Hoe kan dit bereikt worden? Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken: van bewoners(groepen) per straat (ook studenten én natuurlijke De Groene Boulevard), bedrijven en instellingen. Denk aan de hotels in de Valkenburgerstraat, de studenten, de Hermitage, het Joods Historisch Museum, alle onderwijsinstellingen, het Financiële Dagblad enz. enz. Deze lange verbinding knoopt buurten en voorzieningen aan elkaar, waaronder veel publiekstrekkers.

Onder de Weesperstraat/Wibautstraat ligt een metroverbinding, dus auto’s zijn hier niet nodig.

Volgens Marijke was er tot 2011 een regiegroep en een masterplangroep en er werd samengewerkt aan een verkeersluwe stadsstraat met een hoge verblijfskwaliteit, maar sindsdien is dat elan ingezakt. Inmiddels zijn er weer allerlei initiatieven, zoals de Groene Boulevard, het Amstel-IJpark en het ‘Knowledge Mile Park’

Marijke: “Op daken gebeurt er van alles op de Wibaut-as, veel duurzaamheids- en ontmoetingsinitiatieven, maar je ziet het nog niet op straat”.

Marijke: “Van onderop, maar nu is de gemeente aan het woord.”

Sander Onland
Sander, Rozengrachtbewoner, heeft een bewonersinitiatief ingediend bij de wethouder voor een autoluwe Rozengracht/Raadhuisstraat. Een fietsstraat met de auto te gast. Het verlengde van de De Clerqstraat, die als stadsstraat wordt heringericht. Hij kreeg het deksel op de neus. Wethouder Litjens wil snel scoren, maar geen grote visie. Litjens zegt dat dit niet kan in de beperkte tijd die hij heeft, vier jaar. Sanders plan om een knip te maken vlak voor het Paleis, de Atlasknip, stuitte dus op een nee. Wat heeft Sander hiervan geleerd? Je hebt een groep buurtbewoners nodig en steun van bedrijven om serieus genomen te worden door de gemeente. En je moet snel handelen, anders loopt de politiek er mee weg en krijg je de afsluiting van de paleisstraat zoals nu…..

Politici
Joyce van De politici e In de discussie bleek dat sommige bewoners niet weten wat er onder autoluw wordt verstaan, volgens hen circuleren er teveel definities. Zelf denk ik dat dit wel meevalt. Als je denkt aan a) het ruimtebeslag van de auto in de binnenstad, die niet is gebouwd op auto’s en b) aan de uitlaatgassen die de gezondheid bedreigen, dan is het niet zo moeilijk om je voor te stellen welke maatregelen nodig zijn om tot een autoluwe binnenstad te komen.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

Bernadette de Wit

Luchtwacht

15 februari 2018

Donderdagochtend 15 februari liepen in alle vroegte, met mondkapjes op, kuchende luchtwachters richting de Stadhouderskade. De plek in Amsterdam waar de lucht het vuilst is.

Daar werd door twee luchtwachters een nieuw verkeersbord onthult. Het bord vertelt voorbijgangers en gemeenten dat de luchtkwaliteit op die plek slecht is. Dat gaat over bewustwording. De meeste mensen hebben niet eens in de gaten dat de lucht daar ongezond is.

Luchtwacht
Op 7 september 2017 heeft de rechter gezegd dat de overheid snel en keihard aan de slag moet om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Luchtwachters uit het hele land gaan in de gaten houden of de overheid dat ook écht doet. Luchtwachters voeren daarom actie, praten met politici en maken mensen bewust van de luchtvervuiling en vragen , juist aandacht voor de overschrijdingspunten en luchtkwaliteit in hun stad.

Maatregelen nu!
De gemeente en het Rijk moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen. Echt vaart maakt niemand. Maar bovenal moeten de juiste maatregelen worden genomen. Voorkomen moet worden dat er maatregelen worden genomen die de luchtkwaliteit alléén op de plek waar de norm wordt overschreden verbetert, waardoor de ongezonde lucht wordt uitgesmeerd over de rest van de stad. De lucht moet overal opknappen! Dat kan alleen wanneer de overheid de oorzaak van de ongezonde lucht aanpakt door vervuilend vervoer tegen te gaan en te investeren in schoon en duurzaam vervoer. Komend jaar zullen de Luchtwachters regelmatig van zich laten horen.

Luchtwachter Paul Busker: “De overheid moet echt snel aan de slag: niet ooit maar nú en in álle straten.”

 

3e Rondje Stopera

14 februari 2018

Het derde Rondje Stopera, op Valentijnsdag 14 februari,  werd geopend door Marijn Bosman van D66, gevolgd door Bram van Liere van Milieudefensie. Hun boodschap: voor iedereen is schone lucht van belang en is het nodig om in Amsterdam snel schone lucht te realiseren. Daarom zijn deze verkiezingen ontzettend belangrijk.

Tijdens het lopen werd ieder Valentijns Rondje Stopera  muzikaal ondersteund door de Fanfare van de Eerste liefdesnacht. Telkens op een andere hoek van het gebouw. Daar werd zowaar stilgestaan om te luisteren.

Schone lucht niet ooit maar NU!
Het Rondje Stopera maakt schone lucht het verkiezingsthema van de gemeenteraadsverkiezing 2018! Berichten over hoe schadelijk dat is voor inwoners stapelen zich op. Laatst nog de Gezondheidsraad. Toch maakt de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen. Bekijk hier de ongezondste straten in Amsterdam (hoe donkerder, hoe ongezonder). Terwijl er een uitspraak ligt van de rechter te Den Haag om overal, in alle straten, snel actie te ondernemen om onder de Europese norm te komen. De rechter in Duitsland staat toe dat steden Diesels verbieden. Hamburg regelt dat  meteen. In de Max-Brauer Allee in Hamburg is vanaf april 2018 geen enkel dieselvoertuig dat niet aan Euro 6 voldoet meer welkom. Een directe reactie op het oordeel van de rechter. “De verkeersborden worden vandaag nog besteld”, zegt Milieusenator Jens Kerstan tegen dagblad Die Welt.

OPROEP!
Kom massaal op 14 maart om 19:15 uur naar de Stopera, Amstel 1 (hoofdingang Stadhuis en Opera). Iedereen heeft recht op gezonde lucht.

De Onafhankelijken

14 februari 2018

In de aanloop naar de eerste Stadsdeelcommissieverkiezingen (SDC) ooit, organiseerden de onafhankelijke kandidaten in samenwerking met d’Oude Stadt woensdagmiddag 14 februari een goed bezochte persconferentie. De onafhankelijken zijn de kandidaten voor de gebieden Centrum Oost, of Centrum West die niet verbonden zijn aan oude, of nieuwe partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezing. Van de pers waren aanwezig o.a. AT5, Salto, Het Parool, De Telegraaf en De Binnenkrant.

Vooraf heeft dhr. Brenninkmeijer de onafhankelijke kandidaten veel succes toegewenst.

De onafhankelijke lijsttrekkers presenteren zichzelf en hun programma’s. Gezamenlijk braken zij een lans voor het uitbrengen van stemmen op onafhankelijke kandidaten en dus niet op politieke partijen. De onafhankelijke groeperingen zetten in Amsterdam Centrum daarmee de toon voor de aankomende Stadsdeelcommissieverkiezingen op 21 maart a.s. Immers, op diezelfde dag (21 maart) vinden er ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor kunnen de stemgerechtigden het vakje rood kleuren voor een politieke partij. Op basis van deze verkiezing komt dan een Gemeenteraad tot stand en een College van B&W. Dit college benoemt vervolgens het Dagelijks Bestuur in ieder Stadsdeel.

Burger buitenspel?
Maar het zijn bij uitstek de Stadsdeelcommissies die gevraagd en ongevraagd advies zullen uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur in het Stadsdeel. In geval de Stadsdeelcommissie grotendeels, of zelfs geheel, uit vertegenwoordigers van politieke partijen zou bestaan, is er de facto sprake van een gesloten circuit. De politiek adviseert zo de politiek en de burger staat in zo’n situatie buitenspel.

Commissie Brenninkmeijer
Sommigen betitelen de SDC nu reeds als een papieren tijger, maar als deze volledig politiek wordt bemenst, is er zelfs sprake van een tamme, tandeloze tijger. Het bracht de Commissie Brenninkmeijer er onlangs zelfs toe om het advies aan de gemeentelijke politieke partijen te geven om geheel van een keuze voor dit nieuwe bestuurlijke stelsel in Amsterdam af te zien.

“Maatschappelijke problemen worden in de Stopera vooral gezien als grondstof voor een politiek spel” Alex Brenninkmeijer (2017)

Sleutel van Brenninkmeijer
De Onafhankelijken laten zich niet laten afschrikken door dit heilloze debat, maar hebben voor zichzelf en namens vele medebewoners de keuze gemaakt om wel de strijd aan te binden met de gevestigde partijpolitieke kaders. In Stadsdeel Centrum staan zo’n 10 onafhankelijke lijsten geregistreerd en zij willen uiteraard hun partijtje gaan meeblazen in de lokale besluitvormingsprocedures. Met de “Sleutel van Brenninkmeijer” in de hand zullen zij zich zeker doen gelden. Dat staat wel vast!

Het verslag van de persconferentie volgt hier binnenkort. Bijgaand als bijlage het Persbericht en de uitgesproken verklaring namens De Onafhankelijken van Centrum West en Centrum Oost.

Bijlagen

 

Autoluw 3

14 februari 2018

Maandag 19 februari om 20:00 uur organiseert d’Oude Stadt een thema-avond met als titel Autoluw III. Aan deze avond werken buurtorganisaties mee, van de Oostelijke Eilanden tot Grachtengordel en van Overtoom tot Gelderse Kade. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de discussie.

Deze thema-avond gaat over het steeds drukker wordende verkeer in de stad. Dit college is gestart met het autoluw maken op en rond het Muntplein. Door het afsluiten van straten voor verkeer. Inmiddels zijn er meer plekken in de stad waar afsluitingen gepland staan, zoals bij de Prins Hendrikkade, of op en rond de Nieuwmarkt (’s avond vanwege het taxiverkeer), of de knip Anne Frankstraat/Plantagebuurt, Weesperstraat, dan wel de wens van bewoners om bepaalde straten ook (tijdelijk) af te sluiten, zoals de Knip van Atlas: tussen Singel en Spuistraat. Die knip wordt gebruikt als voorbeeld voor de discussie.

Discussie
De discussie gaat over het steeds meer compartimenteren van de stad door een “knip” in de route. Dat gaat over het weghouden van onnodig/doorgaand verkeer. En vooral over hoe houden wij de buurt bereikbaar (voor bewoners, ondernemingen, bezoekers en bezorgers)?

Niet
Deze avond willen wij het juist niet hebben over de logistieke aanpak van bezorgdiensten, of het taxiverkeer of Touringcars. Over die onderwerpen zijn al oplossingen bedacht, maar nog niet/ of niet breed inwerking.

Wel
De discussie gaat dus wel over het beperken van het niet-bestemmingsverkeer (wat is de definitie?). Hebben buurtbewoners concrete ideeën hoe in hun straat het doorgaand verkeer te beperken? Dat gaat dus ook over de bereikbaarheid voor bewoners en hun parkeerproblemen. En wat is een juiste aanpak? Kleine stapjes zetten en dan piepen wanneer het weer elders knelt (waterbedeffect), of een grotere visie, zoals de Fietsersbond Amsterdam heeft. Wij willen graag aan de hand van een korte introductie van het voorbeeld Knip van Atlas de discussie met elkaar starten.

Verkiezingen
Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Wij nodigen politici uit om hun plannen in hun verkiezingsprogramma’s op dit onderwerp toe te lichten alsmede hun aanpak en vooral concreet wanneer en welk effect beoogd wordt.

Programma:

19:30 inloop
20:00 start, opening voorzitter
20:05 vijf sprekers: Sander Onland (Knip van Atlas), Marijke Storm, Luud Schimmelpenninck, Fietsersbond Amsterdam
20:45 presentaties politici
21:00 pauze
21:15 vraag en antwoord discussie over buurtspecifieke knelpunten en oplossingen
22.15 slotwoord voorzitter, borrel na
 • Datum: 19 februari 2018
 • Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20:00 uur
 • Plaats: Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam Hoe kom ik daar?
 • Aanmelden: via onderstaand formulier (zover u dat nog niet heeft gedaan). Bij veel aanmeldingen zal de bijeenkomst verplaatst moeten worden. Vul daarom uw e-mail in!

Lobby Lokaal

10 februari 2018

Aan de overkant van het IJ in het Amsterdamse Tolhuis vierde vrijdagmiddag 9 februari WKPA (Wallaart & Kusse Public Affairs) haar driejarig bestaan met het symposium ‘Lobbying for Change’. Tevens presenteerde de Stichting Lobby Lokaal zich.

In het symposium ‘Lobbying for Change’ sprak columnist Syp Wynia over een nieuwe kijk op onze democratie, of zoals hij het noemt: lobbycratie. Keynote speaker Alberto Alemanno deelde zijn theorie van ‘Lobbying for Change’. Emma Levie en Rowan Blijd inspireerden met hun verhalen over  hun succesvolle burgerlobby. En gelanceerd werd de Stichting Lobby Lokaal en het  boekje Lobby Lokaal. Tips voor de burgerlobbyist.  Vraag dat boekje gratis hier aan.

Stichting Lobby Lokaal
Lobby Lokaal is een stichting die lokale maatschappelijke initiatieven helpt bij hun lobby. Lobby Lokaal vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de overheid. Om je belangen te kunnen behartigen heb je tijd, expertise en een goed netwerk nodig. Iets dat veel maatschappelijke initiatieven zich niet kunnen veroorloven. Daarom maakt de stichting lokaal lobbyen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven die niet (sociaal) kapitaalkrachtig zijn.

Elke maand organiseert Lobby Lokaal een lobbyspreekuur in Amsterdam. Heb je een lobbycasus en ben je al begonnen met lobbyen, maar loop je vast en wil je professioneel advies? Tijdens het lobbyspreekuur krijg je gratis advies van een professionele lobbyist. Het spreekuur duurt anderhalf uur en levert je een handzaam lobbyplan op. Als je gebruik wilt maken van het spreekuur mail dan naar mara@stichtinglobbylokaal.nl.

Na de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Stichting Lobby Lokaal samen met d’Oude Stadt een gratis lobbytraining. Wil je invloed hebben op het beleid in jouw gemeente, maar weet je niet waar je moet beginnen? In die lobbytraining leer je de basis voor lokale belangenbehartiging. Er volgt snel een datum, zodat je je kan inschrijven!

Bekijk hieronder wat Stichting Lobby Lokaal kan doen

Stadsdeelverkiezingen-2

7 februari 2018

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In Amsterdam zijn er per stadsdeel op die datum ook verkiezingen voor de stadsdeelcommissies, die in de plaats komen van de huidige bestuurscommissies.

Voor de stadsdeelcommissies hebben bewonersgroepen en individuele bewoners zich al kandidaat gesteld. De formaliteiten zijn nog niet helemaal rond, en u kunt zich nog kandidaat stellen tot 5 februari.
Het wijkcentrum d’Oude Stadt wil graag bekendheid geven aan deze toekomstige kandidaten(lijsten) en waar ze voor staan. De politieke partijen hebben kennis en ervaring met het voeren van campagne. De niet-politieke kandidaten moeten het zelf doen. Wilt u dat wij u daarbij helpen? Stuur ons een mailtje via wijkcentrum@oudestadt.nl.
Wij beperken ons tot de kieslijsten in stadsdeel Centrum, en wij geven geen stemadvies.

De geregistreerde lijstnamen per 8 januari ziet u HIER. Helaas staat hier nog niet bij of dit lijsten zijn voor Centrum-oost of Centrum-west, of beide. Sommige namen geven het zelf al wel aan. De kandidatenlijsten worden 5 februari officieel: zie deze mededeling van de gemeente..
Als u in Centrum-oost woont mag u alleen stemmen op kandidaten in Centrum-oost. En bewoners van Centrum-west alleen op kandidaten in Centrum-west. Zie de bijlagen onderaan.

Als eerste heeft Cityzen1012 zich bij ons gemeld met een INTRODUCTIE.

Wie volgt?

 

BIJLAGEN

De Goede Zaak

5 februari 2018

Stichting De Goede Zaak Amsterdam gaat de strijd aan tegen de monocultuur. De bijzondere en diverse winkels en horecagelegenheden in de Amsterdamse Binnenstad brengt de stichting onder de aandacht met het keurmerk “De Goede Zaak Amsterdam”. Het Wijkcentrum d’Oude Stadt is begin februari partner geworden.

De stichting De Goede Zaak Amsterdam komt voort uit het initiatief Red de Winkels Amsterdam. Dat initiatief werd geboren uit een toenemende bezorgdheid bij ondernemers en bewoners van de Amsterdamse binnenstad over het horeca- en winkelaanbod. Desondanks neemt de overvloed aan het goedkope aanbod voor de low-budget toerist alleen maar verder toe. Daarom is de stichting opgericht: De Goede Zaak Amsterdam.

De stichting heeft ten doel:

 • het herstellen, behouden, waarborgen en versterken van de diversiteit van met name de (kleine) winkelgebieden in de gemeente en in het bijzonder in de oude historische binnenstad van Amsterdam om een hoge belevingswaarde te creëren in bedoelde winkelgebieden;
 • het tot stand brengen en behouden van winkelgebieden met voldoende aantrekkingskracht voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente en de stad Amsterdam.

Het doel wordt bereikt door:

 1. Deelname aan het pilotproject en straatgerichte experimenten (herstel en behoud/waarborgen diversiteit) vanuit de bestuursopdracht “Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod”
 2. Het werven van fans, doeners en donateurs.
 3. Het oprichten van het keurmerk ‘De Goede Zaak Amsterdam’, een sociaal marketing instrument om de ondernemers die duurzaam bijdragen aan de diversiteit van het horeca- winkelaanbod onder de aandacht te brengen van alle gebruikers van de stad Amsterdam.

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt is inmiddels partner geworden. Doe ook mee. Meer informatie op: www.degoedezaak.amsterdam

3e Rondje Stopera

5 februari 2018

Woensdag 14 februari, Valentijnsdag, is een speciale editie van het Rondje Stopera. Lopen rond de Stopera voor schone lucht.

Kom woensdag 14 februari om 19:15 uur naar de Stopera, ingang Zwanenburgwal bij het beeld van Spinoza en loop mee voor schone lucht. Lees hier meer.

MUPI's en de Raad

4 februari 2018


31 januari stonden de MUPi’s op de agenda van de raadcommissie Duurzaamheid. Dat was de voorbereiding voor een bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad op 14/15 februari. Op 4 februari heeft de werkgroep buitenreclame onderstaande naar de raadsleden gestuurd.

 

Betreft: a.s. besluit om de nieuwe digitale mupi’s in te richten met stills, animated stills of full motion, of een mix; de aantallen; de locaties.

 

Geacht raadslid,

Naar aanleiding van het JCDecaux/mupi’s dossier dat onlangs in de commisie (wethouder Choho) werd besproken een paar kanttekeningen van onze kant, Wijkcentrum d’Oude Stadt, werkgroep buitenreclame.

Contract met JCDecaux 2013
In 2013 sloot buitenrelameaanbieder JCDecaux een contract met de gemeente waarin o.a werd vastgelegd dat de komende jaren de analoge mupi’s (papieren posters achter glas) in fases vervangen zullen worden door digitale mupi’s. Een te verwachte ontwikkeling; niet langer wekelijkse vervanging van honderden papieren posters op lokatie, maar met één druk op de knop, in alle mupi’s een nieuwe reclame. Van analoog naar digitaal, modern times,  tenslotte. Ook wij zien – naast kanttekeningen- voordelen.

Stadsdeel 2015
Door naar 2015. In een uitgebreide notitie, 11-8-2015, van JCDecaux aan stadsdeel Centrum werden weidse horizonten geschilderd waar zelfs een scepticus nauwelijks bezwaar tegen kon hebben:

Uit de notitie van JCDecaux:

 • Stadsdeel Centrum staat digitaliseren van mupi’s niet toe. JCDecaux vraagt daarom aan het bestuur om in de vorm van  een pilot 10 (tien) bestaande mupi’s te vervangen door digitale mupi’s..
 • JCDecaux wil graag alle mogelijkheden testen van stills tot full motion.
 • Er kan een discussie ontstaan of digitalisering binnen de Unesco Werelderfgoedzone wenselijk is.
 • Beoordelingscriteria zijn o.a. locatie, lichtintensiteit , frequentie beeldwissel, aanvaardbaarheid en klachten publiek, hinder, verkeersveiligheid.

Tot zover JCDecaux. Wie kan daar nu bezwaar tegen hebben ?

Slechts mooie  woorden 2016
Door naar eind 2016. Toen bleek dat dit allemaal mooie JCDecaux woorden waren en bleven. Van een echte pilot waar de stad akkoord mee was gegaan bleek geen sprake. Nimmer werden op de geplaatste digitale mupi’s stills getoond. Van analoog naar digitaal betekende voor JCDecaux, in strijd met het toegezegde,  tevens automatisch: van stilstaand/stills naar volledige video/full motion. Tevens deelde de wethouder toen, ingefluisterd door JCDecaux, mede dat indien JCDecaux niet gewoon, met name in Centrum en Museumkwartier alle nieuwe digitale mupi’s in full motion/video mocht tonen, de gemeente een miljoenenclaim tegemoet kon zien.

Dat was pure JCDecaux bluf, en onjuist. Dat automatisme staat helemaal niet in het contract.

Tevens beperkte het bedrijf zich helemaal niet tot de tien afgesproken mupi’s, maar staan er nu negentien full motion mupi’s in Centrum, en de wethouder vraagt nu ook nog om een uitbreiding naar achtentwintig lokaties (!) (Overigens, de tussenvorm, eveneens op papier genoemd, animated stills, verschilt in feite weinig van full motion en verdient ook aandacht bij uw besluitvorming)

Commissievergadering 2018
In de recente commissievergadering, 30 januari 2018, repte de wethouder -ruim een jaar later-  niet langer van miljoenenclaims vanwege contractbreuk door JCDecaux. Kiezen voor stills blijkt nu wel degelijk een optie (“maar dan moeten we wel de welstandsnota aanpassen”). Maar er werd nu ook een nieuwe beer op de weg gemeld : crowdmanagement:  Als JCDecaux zijn full motion zin niet krijgt dan kunnen ze – volgens de wethouder- al die digitale mupi’s wel eens weghalen, en wat moet Amsterdam dan als men in een noodgeval een amber alert of crowdmanagement berichten in die mupi’s wil plaatsen ?

Ons antwoord: die mupi’s blijven gewoon staan. JCDecaux gaf in 2015 aan dat stills ook een optie zijn. Bovendien betekent analoog stilstaand iets geheel anders als digitaal stilstaand. Dat laatste is in feite nauwelijks meer stilstaand te noemen in vergelijking met de klassieke, analoge reclames.

Voorbeeld Kopenhagen. In het gehele centrum (grotendeels voetgangerszone) staan daar digitale mupi’s van JCDecaux, met, jawel, uitsluitend stilstaand beeld. Echter, die stilstaande beelden wisselen zeer frequent. In de Kopenhaagse mupi’s worden zeven tot tien opeenvolgende reclames getoond. Een enorme uitbreiding dus ten opzichte van analoog stilstaand, waar wekelijks gemiddeld één papieren poster wordt getoond (of drie, bij roterende mupi’s). Digitalisering an sich betekent voor JCDecaux al een zeer grote, aantrekkelijke uitbreiding van per locatie te tonen reclames, ook bij uitsluitend stilstaand beeld, waar op één zijde uiteraard een paar keer per jaar een amber alert of een crowdcontrolmededeling kan (blijven) verschijnen.

UNESCO
Last but not least. Een aantal jaren geleden bewees Unesco dat zij niet met zich laat sollen, n.a.v. de megasteigerdoekreclame-affaire. Het project was al omstreden vanwege de grootschaligheid, de “fraudegevoeligheid” en de praktisch verwaarloosbare inkomsten voor de stad. Toen echter Unesco (die het jaar ervoor de nominatie had gehonoreerd), stelde, dat die nog steeds aanwezige megasteigerdoekreclames nu ook op de Heritage at Risk- lijst waren geplaatst, deed een aangenomen  PvdA motie tot afschaffing ervan de rest.

Ook nu wordt Unesco terecht weer door raadsleden genoemd. In een brief , 26-2-2010, aan Uneco beloofde Amsterdam aan Unesco: moving advertising images….are no longer permitted.

Duidelijker kan niet. De recente opmerking van de wethouder dat full motion video (oftewel moving advertising images) wat hem betreft wel in de bufferzone Unesco Werelderfgoed als Damrak, Dam, Rokin, Spui, Rembrandtplein kan worden geplaatst is en blijft volledig in strijd met met Unesco gemaakte afspraken. Die gelden onverkort voor kern- en bufferzone. Van stakeholders als de VVAB en het Wijkcentrum die goede contacten met Unesco, Parijs onderhouden wordt uiteraard verwacht dat zij ernstige overtredingen van afspraken, door Amsterdam met Unesco gemaakt, rapporteren.

Geen full motion MUPI’s
Iedere Amsterdammer heeft uiteraard zo zijn eigen opvattingen en gevoel in hoeverre deze al alom in Centrum aanwezige full motion mupi’s bijdragen aan de schoonheid dan wel verrommeling van de openbare ruimte.

Wat ons betreft betekenen de vele nu in Centrum en  Museumkwartier geplaatste full motion mupi’s met hun al op een paar honderd meter zichtbare, zeer lichtsterke en flitsende, constant wisselende beelden een visuele aanslag op de kwaliteit van  de publieke ruimte. Een verdere commercialisering richting Amsterdam Pretpark. Een ontwikkeling die steeds meer Amsterdammers tegen de borst stuit.

De raad lijkt in meerderheid nu ook in te zien dat dit dossier sinds 2013 teveel onbesproken en begeleid door gebroken beloftes, is geweest.

We hopen met bovenstaande, hopelijk compacte info een bijdrage aan uw besluitvorming te kunnen leveren.

met vriendelijke groet

Rudolf Rijpma,

namens Wijkcentrum d’Oude Stadt/werkgroepbuitenreclame@online.nl


https://twitter.com/OudeStadt/status/893033337287303168

Petitie Zondagsschilders

4 februari 2018

Het voortbestaan van de Zondagsschilders loopt gevaar. Teken de petitie.

 

Door de verkoop van het pand Geldersekade 101 door de gemeente zal de huur van de ateliers van de Zondagsschilders zodanig stijgen (of kan de huur per 1-1-2019 zelfs worden opgezegd), dat het voortbestaan van de vereniging wordt bedreigd.

Daarom starten de Zondagsschilders een petitie met een oproep aan de gemeenteraad om ons tegemoet te komen.

U kunt deze petitie hier ondertekenen.

Vergeet niet via de ontvangen mail daarna te bevestigen!!!!

En wijs zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen op deze petitie.

Illegale sloop beloond?

31 januari 2018

Een noodkreet van Stichting de Nachtwacht, voor een leefbare omgeving van het Rembrandtplein: Het voornemen bestaat om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat.
Het is wel het laatste wat de buurt nodig heeft: nóg een grote club erbij. En dat terwijl de overlast en het geweld nu al niet te beheersen is.

Er is nog geen vergunning afgegeven, maar er is al wel illegaal gesloopt. De horecaondernemer zegt nu: nu er toch gesloopt is, maak ik van de gelegenheid gebruik om nóg hoger, dieper en breder te gaan bouwen. Illegale sloop wordt zo beloond. Niet het signaal dat je als gemeente moet willen afgeven aan slechtwillende vastgoedpartijen.

De veiligheid is ook een issue. Er zijn geen vluchtwegen voor 500 man.

We proberen dit allemaal te voorkomen. ‘We’ zijn in dit geval de N8W8, de VVAB en bewoners en pandeigenaren (waaronder de bedreigde Vlieger). Het wijkcentrum d’Oude Stadt sluit zich daar graag bij aan.

Zie vooral ook het artikel op de website van de VVAB (Verening Vrienden van de Amsterdam Binnenstad). Daar kunt u ook de brief lezen die de vereniging begin december aan de bestuurscommissie Centrum heeft gestuurd.

De gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst. Als de binnenstad u ter harte gaat, kom er dan naar toe:

Op maandag 19 februari 2018

van 17:30 tot 19:30 uur

in De Kleine Komedie

Amstel 56-58

Gemeenteraadverkiezing

30 januari 2018

Er is een bijzondere verkiezingskrant verkrijgbaar, en er zijn al heel veel debatten gepland. Om u er maar aan te herinneren dat er op 21 maart verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, en dat die belangrijk zijn voor u en de stad.

Verkiezingskrant in gewone taal

DEMOS

Geplande debatten

Door de VVAB op 5 maart in Pakhuis de Zwijger, zie onze website en uiteraard die van de VVAB zelf

Door milieudefensie op 7 maart in Pakhuis de Zwijger: geef in de enquête door welke vragen u gesteld wilt zien. Zie de aankondiging.

Groot Waterloo moet stiller

30 januari 2018

Ter inzage ligt tot 1 februari het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat vooral om het verhogen van geluidswaarden. d’Oude Stadt riep bewoners op om een zienswijze in te dienen. Zelf heeft het wijkcentrum ook een zienswijze ingediend. Ook als voorbeeld voor andere buurten.

Het gaat allemaal wel heel makkelijk bij de gemeente. De geluidsherrie in het gebied Groot Waterloo is zeer hoog en komt door het verkeer. Voor verkeersherrie zijn normen voor: maximale “voorkeurswaarde” is 48 dB, volgens de wet geluidshinder. Terwijl de gezondheidsnorm voor verkeer onder de 42 dB ligt. Er zijn uitzonderingen mogelijk tot maximaal 63 dB. Dat moet dan wel gemotiveerd worden. In dit bestemmingsplan is dat onvoldoende gebeurd. Zeker nu de gewenste norm daar nog bovenuit komt. Om nieuwbouw mogelijk te maken en als gemeente leges daarvoor te kunnen blijven vragen. Terwijl de oplossingen aangereikt worden (minder verkeer, 30 KM, fluisterasfalt), maar waarvoor niet gekozen wordt. En het geluidsbeleid van Amsterdam (op papier) zegt alles te doen aan de herrie.

Voorbeeld
Het wijkcentrum heeft ook een zienswijze ingediend. In samenwerking met de Nederlandse stichting geluidshinder (NSG). Die zienswijze kan als voorbeeld dienen voor alle buurten waar nog bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. Naast de beschrijving van de lokale problematiek en wensen die bewoners hebben, gaat de zienswijze over het onnodig verhogen van de geluidsnorm.  Let daarbij op dat de gemeente alleen na onderzoek mag afwijken van 48 dB. Dat nader onderzoek  moet gebeuren bij de betroffen bewoners. En dat rapport ontbreekt hier (en wel vaker).  Daarnaast moeten er twee zienswijzen worden ingediend een bij de Gemeenteraad, die gaat over het bestemmingsplan en de andere zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders, die gaan over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet Geluidhinder.

Bijlagen

Lees voor stukken: Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

Filmavond

26 januari 2018

INFO VOLGT

Tweede Rondje Stopera geslaagd

25 januari 2018

Op de warmste (24) januaridag ooit startte het 2e Rondje Stopera met sprekers. Een moeder, met kind, sprak haar bezorgdheid uit over de luchtkwaliteit in Amsterdam en kondigde alvast het volgende Rondje Stopera aan op 14 februari a.s.

Twee politici kwamen uit de Raadszaal naar beneden. Zij legden uit dat die avond in de Gemeenteraad het verkeer centraal staat en daarmee de luchtkwaliteit. Moties werden aangekondigd. Tot slot sprak Dago Wellink namens het Longfonds; de belangenorganisatie voor longpatiënten. Hij wees op de gevolgen van slechte lucht en pleitte voor een snellere en adequate verbetering van de luchtkwaliteit.

Ondertussen was het steeds feller gaan regenen. Dat weerhield de aanwezigen niet om te starten met het 2e Rondje Stopera. Maar gedurende het lopen werd gesproken over het idee om de beraadslaging bij te wonen. Daarover werd kortstondig overlegd. Benadrukt werd dat de hoeveelheid verkeer minder moet, dat dat de weg is naar schone lucht in de stad. Een grote groep betrok de publieke tribune en volgde de beraadslaging. Daar werden moties aangenomen om voor 1 september 2018 te onderzoeken hoe het onnodige verkeer uit de stad kan worden geweerd.

Bekijk hier de beraadslaging terug (agendapunt 13 Vaststellen van het beleidskader Verkeersnetten. Vanaf 7:27:00)

De aangenomen moties:

Peukenrapers

24 januari 2018

 

Van een betrokken bewoner ontvingen we een kopie van zijn raadsadres

Raadsadres & OPEN BRIEF

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Amsterdam, 24 januari 2018

Beste mensen,

Regelmatig zie ik medewerkers van de gemeente Amsterdam op straat peuken oprapen met een raapstok bij de horecabedrijven.

Ik gun deze mensen zeker hun baantje, maar vermoed dat het mensen zijn met een bijstandsuitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt, maar toch vind ik het complete onzin dat hiervoor medewerkers van de gemeente of in opdracht van de gemeente worden ingezet.

Als ik het beperk tot de Zeedijk dan zie ik elke ochtend honderden peuken op straat liggen, vooral bij de horecagelegenheden. Niemand neemt de moeite om de peuk in een afvalbak te deponeren en bij de uitgangen van de horeca en gevelbankjes is geen asbak of iets dergelijks te vinden.

Men vindt het normaal om de peuken maar straat te gooien. Aan het milieu, de gevolgen hiervan in het riool en aan de kosten van de waterzuivering denkt niemand. De gemeente Amsterdam stimuleert het peuken gooien dus ook nog eens door medewerkers de straat op te sturen om de peuken op te rapen. Eén voor één. Waarschijnlijk interesseren de kosten van de waterzuivering u niet. Dat is immers een ander ‘potje’. Of vergis ik me?

Ondernemers zijn verplicht om de stoep in een straal van 25 meter van hun zaak schoon te houden. Waarom stuur de gemeente dan de ‘peukenrapers’ op pad?

Vroeger hoorde ik mijn ouders vaak zeggen: Ton, ruim je eigen rommel op’. Maar blijkbaar hoeft dat in Amsterdam op straat niet. De gemeente stuurt wel een medewerker.

De gemeente Amsterdam is mijn inziens compleet doorgeslagen in het vertroetelen van ondernemers en wil nog steeds te weinig budget vrij te maken voor handhaving. Ik ben er van overtuigd dat de ‘peukenruimer’’ goedkoper is dan een handhaver.
Laat ik dan ook maar gelijk in het kader van de wet openbaarheid van bestuur vragen wat de kosten zijn van een peukenruimer, hoeveel er zijn en wat dit de stad op jaarbasis kost.

Peuken opruimen lijkt mij meer iets voor gedetineerden of mensen die een alternatieve straf krijgen. Wat mij betreft krijgen de ondernemers die de stoep niet schoonhouden voortaan als alternatieve straf peuken oprapen in de hele stad. Een geld boete werkt onvoldoende.

Graag een inhoudelijk reactie waarom u mensen de rommel van anderen laat opruimen en hier de horeca niet op aanspreekt of durft aan te spreken..
Verder stel ik voor dat de horeca ondernemers in Amsterdam allemaal worden verplicht om bij hun zaak minimaal één peukentegel te plaatsen uiterlijk in 2020 en dat ze tot die tijd verplicht zijn om enkele asbakken te plaatsen of aan de gevel te bevestigen.

Hoogachtend,
AJ

Milieudefensie in Hoger Beroep

23 januari 2018

Milieudefensie is dinsdag 23 januari in beroep…

Verbetering?

20 januari 2018

Op 20 januari berichtte de NRC: “Bewoners in Centrum klagen al jaren over de almaar toenemende drukte en overlast door toeristen. In 2016 vond ook de gemeente dat het zo niet langer kon, en besloot tot maatregelen. Hoe staat het daarmee? Merken bewoners al verbetering? „Nu is er eindelijk wat actie, maar het is eigenlijk te laat.”

‘Hoera!”, tweette Pretpark Amsterdam, dat zich al jaren verzet tegen de toenemende drukte in het centrum. Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend dat inwoners hun woning per 1 januari 2019 nog maar dertig dagen per jaar mogen verhuren aan bezoekers via sites als Airbnb en Wimdu. Nu is dat nog zestig dagen.”

Jiri Haanen, NRC verslaggever, sprak met centrumbewoners van Pretpark Amsterdam, Wij-Amsterdam en een wijkraadslid van d’Oude Stadt. Lees HIER het hele artikel. Het stemt niet echt vrolijk.

Toeristenwinkels
In oktober heeft de gemeente Amsterdam een Voorbereidingsbesluit genomen waarmee de ongelooflijke toename van slechts op toeristen gerichte winkels gestopt zou kunnen worden. Zie ook ons vorige bericht hierover.

 

Als muziek in de oren

19 januari 2018


klik op afbeelding voor leesbaar artikel in nieuw venster

De Zuidertoren herboren

19 januari 2018

 

Op vrijdag 19 januari 2018 om 16.30 uur werd in huis De Pinto de nieuwe vitrineexpositie in de Sint Antoniesbreestraat geopend. Tot groot genoegen van de buurtbewoners werd de expositie ingeluid door een uitgebreid concert van het carillon dat de buurt twee jaar heeft moeten missen.

 

Na het woord van de voorzitter Winne Meijering, vertelde Vincent Spekking, projectbegeleider namens BAM over het hoe en waarom van de renovatie van de Zuidertoren. Klokslag 17:00 uur speelde oud-stadsbeiaardier Bernard Winsemius en daarmee werd de vitrine-expositie officieel geopend!

In de vitrines zijn foto’s opgenomen van de (restauratie van de) Zuidertoren aan de Zandstraat in Amsterdam. 

In oktober 2015 werden er steigers rondom de 70 meter hoge toren van de Zuiderkerk geplaatst. Het exterieur van het kerkgebouw werd in 2012 gerestaureerd. Nu was de toren aan de beurt. Om het bovenste gedeelte van de toren werd nieuw lood geslagen, lei en houten delen werden vervangen, het carillon werd opgeknapt, het voeg- en schilderwerk gedaan, de windvaan van een nieuwe verf voorzien en de haan kreeg een nieuwe laag bladgoud. 

De Zuidertoren is het baken in de Nieuwmarkt en heeft in deze expositie een hoofdrol. De renovatie aan de buitenkant is in begin 2018 afgerond en de toren is in zijn oude luister hersteld. 

De zwarte bovenkant rust op een witte sokkel, zoals op een schilderij van Werner van den Valckert uit ca.1620 is te zien. 

De Zuiderkerk is gebouwd tussen 1603 en 1611 en voor het ontwerp tekende de Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrick de Keyser. Op Pinksterzondag 22 mei 1611 werd de Zuiderkerk met een godsdienstoefening in gebruik genomen. In 1614 is de toren van de Zuiderkerk voltooid. Op 12 september 1929 vond de laatste kerkdienst van het originele kerkgenootschap plaats in de Zuiderkerk. 

Het fotowerk in de vitrines is van buurtbewoners René Louman, Sjaak van der Leden, Flip Lambalk, Henri van Poll en Rogier Fokke. Daarbij is er in deze expositie fotowerk opgenomen van monumentenfotograaf Léontine van Geffen en archivolt architecten. 

Deze expositie is mogelijk gemaakt door Stichting kunst en cultuur stadshart.

(Tekst: Henri van Poll)

 

 

Het Grote Binnenstad Debat

19 januari 2018

VVAB-verkiezingsdebat over de bescherming en leefbaarheid van onze monumentale binnenstad

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op maandag 5 maart, ’s avonds om acht uur, organiseert de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) het Grote Binnenstad Debat in pakhuis De Zwijger.
De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte inclusief het water, en de (dis)balans in de binnenstad van drukte en leefbaarheid. Het gemeentebeleid lijkt vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op commerciële belangen.
Daarom staat dit verkiezingsdebat in het teken van de toekomst van onze binnenstad. Hoe zorgen we ervoor dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes?

De deelnemers aan het debat zijn: Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Marjolein Moorman (PvdA), Laurens Ivens (SP), Reinier van Dantzig (D66) en Diederik Boomsma (CDA). De moderator is Kemal Rijken. Dit debat staat in het teken van de toekomst van onze historische binnenstad.

Reserveer op de website van Pakhuis de Zwijger en lees meer over het debat: het onderwerp en de deelnemers.

Zegt het voort:

VVAB lijsttrekkersdebat

Pakhuis de Zwijger, grote zaal

Woensdag 21 maart 20:00 uur

Hoe kom ik daar?

Evenementen in comissie AZ

18 januari 2018

Terecht wordt nagedacht over 80 ipv 85 dB(C) maar de oorverdovende 95 dB(C), daar leek geen politicus zich druk om te maken? Of komt er nog een flinke klapper?

Stadsdeelverkiezingen

17 januari 2018

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.

In Amsterdam zijn er per stadsdeel dan ook verkiezingen voor de stadsdeelcommissies, die in de plaats komen van de huidige bestuurscommissies. Ook bewonersgroepen en individuele bewoners hebben zich kandidaat gesteld. De formaliteiten zijn nog niet helemaal rond, maar het wijkcentrum d’Oude Stadt wil graag bekendheid geven aan deze toekomstige kandidatenlijsten. De politieke partijen hebben kennis en ervaring met het voeren van campagne. De niet-politieke kandidaten moeten het zelf doen, dus als we kunnen helpen, met naamsbekendheid en bekendheid met waar men voor staat? Meldt U.
Wij beperken ons tot de kieslijsten in stadsdeel Centrum.

De geregistreerde lijstnamen per 8 januari ziet u HIER.

Goed Nieuwjaar

10 januari 2018

Op woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. Midden in de week, tussen alle andere recepties in de stad door. De opkomst was groot en de receptie was heel geslaagd.

Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Hij riep in herinnering de problemen met de huisvesting met zelfs een gang naar de rechter om te mogen blijven zitten. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij de “winkel” openhouden. Ondanks de sluitingsdreiging hebben veel (ook nieuwe) groepen gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Is er ook heel veel ingesproken bij de Bestuurscommissie Centrum en de gemeenteraad.

Belicht werd kort ook het moeizame proces rond het evenementenbeleid en de gemeente die alle participatie vanuit de bewonersgroepen in de stad vooral wenste te negeren. Dat bracht hem meteen naar het heden nu de dag erna 37 belanghebbenden zouden gaan inspreken op het evenementenbeleid in de raadscommissie AZ. En dat bracht hem naar de toekomst dat er nog steeds twee beroepszaken lopen over evenementen (o.a. de geluidsoverlast) . En terug naar het probleem van de huisvesting en de subsidieaanvraag bij het stadsdeel. Daar bestond een beeld van lage bezettingsgraad en het niet genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben wij aangetoond dat het beeld niet klopt, dat de bezettingsgraad boven de 60% ligt en dat we ook eigen inkomsten genereren. De voorzitter kondigde aan dat in oktober er weer wijkraadsleden gekozen worden. Hij vroeg kandidaten zich alvast te melden.

Poortersboek
Voor een belangrijk onderdeel van die avond gaf de voorzitter het woord aan Albertien Pareau en Loes Buisman. Zij gaven te kennen dat het wijkcentrum Saar Boerlage heeft voorgedragen als Poorteres van Verdienste in het Poortersboek. In het Poortersboek staan Amsterdammers die verdienstelijk zijn (geweest) voor de stad. Saar verdient die eer ook. Daarna werd het glas geheven op een goed nieuwjaar.

Geef voor wormenhotels in de binnenstad

3 januari 2018

Duurzaamheid, dat kan toch alleen in de groene buitenwijken? Het kan ook in hartje Centrum! Bewoners en ondernemers van de Geldersekade zetten zich in voor een ‘wormenhotel’ op de Bantammerbrug, een bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval hoogwaardige compost maken voor de geveltuinen. Geef voor dit originele, gedurfde buurtinitiatief en geef ook voor andere wormenhotels!

Monument
De Bantammerbrug, een gemeentelijk monument, verbindt de Wallen met de Lastagebuurt. De brug is ontworpen door de Amsterdamse-Schoolarchitect Van der Mey, bekend van het Scheepvaarthuis (het Amrâth hotel). De lantaarns op de brug zijn van de bruggenontwerper Piet Kramer.Mede door de toegenomen drukte is de brug een ‘hotspot’ van onleefbaarheid. Horecaondernemers, toko’s en Airbnb-verhuurders gebruiken de brug als dumpplek voor grofvuil. Trouw ruimt de gemeentereiniging de rotzooi op, maar direct ontstaan er nieuwe Napolitaanse vuilnisbergen. De brug is ook een illegale taxistandplaats. En op de laad- en losplekken parkeren particulieren. Motoren en scooters belemmeren de vrije doorgang voor voetgangers.

Positief tegenwicht
De eerste stap is dat stadsdeel Centrum de bovengrondse glas- en papierbak weghaalt omdat daaromheen het afval wordt gedumpt. Maar er is meer nodig: een positief tegenwicht tegen wangedrag. En een manier om de vele bezoekers te laten zien dat de binnenstad geen pretpark is. Er wonen mensen met hart voor hun buurt. Zo kwamen we op een wormenhotel (zie foto onderaan deze pagina). Een groep buurtbewoners heeft zich opgegeven als beheerders. Zij voeden de wormen met rauw groenteafval, fruitresten en licht geveltuinafval. Restaurant Lastage doet mee.

2000 euro
Er bestaat een mogelijkheid om een wormenhotel in bruikleen te krijgen via de gemeente. Maar dit project heeft zijn maximum bereikt en er is een wachtlijst voor volgend jaar. Daar komt bij dat het gemeentelijke ontwerp voor deze locatie niet robuust genoeg is. Daarom kiest het buurtinitiatief Bantammerbrug voor zelf aanschaffen van een wormenhotel van Le Compostier. De kosten zijn € 1900,-, training vrijwilligers en installatie inbegrepen. Dit is een aanbieding die geldt tot 31 december. Daarnaast hebben we € 100,- nodig voor een huis-aan-huiscampagne. Zo komen we op een bedrag van € 2000,- dat we via crowdfunding hopen binnen te krijgen.

Wijkcentrum d’Oude Stadt is zo vriendelijk geweest om dit buurtinitiatief te faciliteren. We kunnen gebruik maken van de bankrekening en de Anbi-status van het wijkcentrum voor de crowdfunding-actie.

Samenwerking met stadsdeel
Tot slot. Met de gevraagde 2000 euro voor het wormenhotel zelf zijn we er nog niet. De plek van het wormenhotel, aan de schaduwzijde van het Lianderhuisje op de noordelijke brugvleugel, heeft enige aanpassingen nodig. Er staat nu een fietsenrek. Dat zou herplaatst kunnen worden aan de oostkant van het huisje. Verder zijn er rondom het wormenhotel drie corstenstalen plantenbakken nodig met struiken erin. Deze beschermen het wormenhotel en geven extra schaduw en verkoeling. Wij doen voor deze aanpassingen aan de openbare ruimte een beroep op stadsdeel Centrum. Zo komt het wormenhotel via een mooie samenwerking tot stand. En dat geldt ook voor het volgende wormenhotel.

Hoe steunt u vóór 31 december de wormenhotels in de binnenstad?
Stort een bijdrage naar eigen keuze op: NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. WORMENHOTEL.

Het wijkcentrum is een ANBI stichting en u kunt uw donatie in mindering brengen op uw belastingaangifte 2017.
Mocht er meer dan de begrote kosten (€ 2.000,-) zijn binnengekomen voor het eerste wormenhotel, dan is uw bijdrage zeker niet verloren. Het wijkcentrum bewaart uw donatie in een fonds bestemd voor een volgend buurtinitiatief, om ook elders in de binnenstad een wormenhotel van de grond te krijgen.

Vul alstublieft ook onderstaand formulier in. Wij zullen allen die hun naam achterlaten en deze actie steunen dan op de hoogte houden.
Hartelijk dank voor uw steun.

Wijkcentrum d’Oude Stadt en tientallen individuele bewoners en ondernemers.

Stand

Uw gegevens:
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

Vragen?
Misschien heeft u vragen of opmerkingen over het buurtinitiatief Wormenhotel Bantammerbrug. U kunt ons ook mailen op stichtinggeldersekade.org@gmail.com. Wilt u ook een wormenhotel in uw buurt? Bent u benieuwd hoe u het wijkcentrum d’Oude Stadt op andere manieren kunt helpen? Of hoe het wijkcentrum u kan helpen met uw idee of probleem? Neem dan contact op met wijkcentrum@oudestadt.nl

Autodelen

3 januari 2018

Het college van B&W heeft de conceptversie van de Agenda Autodelen (PDF, 775 kB) vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 13 februari 2018 via een inspraakformulier.

Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers, verlaging van het gemiddelde autobezit en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. dat lukt zeker als deze deel/huurauto elektrisch rijdt. Daarnaast gebruiken ze de openbare ruimte efficiënt.De nota gaat o.a. uit van:

 • Uiterlijk in 2025 zijn alle standplaatsgebonden auto’s uitstootvrij.
 • Het experiment met de stadsbrede autodeelvergunning -voor 100% elektrische autodeelconcepten zonder standplaats- wordt verlengd tot en met 31 december 2018 en uiteindelijk opgenomen in de reguliere parkeerregelgeving.
 • Een nieuwe regeling moet voorkomen dat de parkeerdruk in de stad toeneemt door autodelen. Dit kan door de uitgifte van nieuwe stadsbrede parkeervergunningen voor elektrische deelauto’s zonder vaste standplaats te koppelen aan een evenredige verlaging van de vergunningplafonds in de stad.
 • Er wordt via een experiment onderzocht in hoeverre Amsterdammers behoefte hebben aan een regeling voor particulier autodelen. Waarbij bewoners van twee verschillende vergunninggebieden een auto kunnen delen.

Grastegels

1 januari 2018

Kijk, daar houden we nou van. Gewoon gras tussen de straatstenen. En dit idee lijkt er op. Helaas alleen gepropageerd in Amsterdam Oost. Wie pikt het op in het centrum en in de hele stad?Gehoord van Amsterdam Rainproof? Op de website Stem van Oost stond vanaf 27 oktober dit pleidooi van Frank van Groen om de stad wat te vergroenen en vooral: betere opvang van regenwater. Op zijn idee waren bij sluiting 281 stemmen voor en 7 stemmen tegen, en het lijkt er op dat hij zijn idee bij de bestuurscommissie Oost kan gaan toelichten.
Als dit inderdaad een goed plan is, dan is het natuurlijk een goed plan voor ALLE stadsdelen.

Wie wil dit voor ons oppakken? Uiteraard in samenwerking met Frank van Groen.

Zijn voorstel:

Standaard vervanging van bestrating op parkeervakken door grastegels bij herprofilering en aanleg nieuwe straten.

Grastegels zijn betonnen of kunststof tegels met daartussen grote perforaties en dus ruimte voor grond. Het met grastegels bestraatte oppervlak is verhard en kan door verkeer zonder enig nadeel gebruikt worden.

Groot voordeel boven traditionele bestrating is dat regenwater makkelijker in de bodem kan doordringen. Hierdoor wordt het riool minder belast en fungeert het parkeeroppervlak als klimaatbuffer.

Afhankelijk van de parkeerintensiteit op een bepaald stukje parkeervak kunnen in het aarden gedeelte van de grastegels wilde planten groeien. Hierdoor zal het met grastegels bestraatte oppervlak een groener aanzien krijgen. De planten en hun zaden zullen als voedsel dienen voor tal van dieren en daarmee de biodiversiteit verhogen.

Overal in Amsterdam zijn eentonig verharde parkeervakken aanwezig die meer of minder intensief worden gebruikt. Door de bestrating bij herprofilering standaard te vervangen door grastegels kan een straat vergroenen.

Een straat met grastegels in de parkeervakken heeft een groener aanzien en vormt een prettiger leefomgeving voor mens en dier.

KERNBEGRIPPEN;
Meer opvang vermogen van regenwater.

Een groenere leefomgeving met een hogere biodiversiteit.

Een koelere stad in de zomer.

Enkele pilots in 2018 op geschikte plaatsen in Amsterdam Oost, bijvoorbeeld Tuinwijck bij het Muiderpoortstation.

Wij willen toevoegen:
Doe ook maar een paar pilots in het Centrum. Bijvoorbeeld de parkeerplaatsen langs de grachten.

Frank van Groen: Succes!

 

Sjoemelen, nieuwe norm?

30 december 2017

Het nieuwe evenementenbeleid is in december vastgesteld door B&W, nadat er 3xx zienswijzen waren ingediend. En nadat de meetwaarden van het seizoen 2017 in een rapport zijn gepubliceerd. Nu is het aan de gemeenteraad om nog even heel snel alle dikke rapporten door te nemen.

Expertmeeting
Op 9 januari van 19:00 toot 22:30 uur vindt een “expert meeting’ plaats ten behoeve van de raadsleden. De experts zijn ….. Op het gebied van geluid …. Maar geen woordvoerders namens bewoners. De bijeenkomst is openbaar. TIJD Raadszaal

Inspreken
Op 11 januari wordt het behandeld door de commissie Algemene Zaken. Inspreken is mogelijk. HOE AANMELDEN

Nog steeds wordt er geen rem gezet op het aantal evenementen, integendeel, de parken en andere groengebieden krijgen er steeds meer bij.

In het geluidbeleid zoals het nu voorligt hebben we zowaar een kleine verbetering voor omwonenden ondekt: om te voorkomen dat bewoners overlast krijgen van meerdere locaties, dus veel meer dan 1 of 3 evenementen per jaar … geluidscontour 75 en niet meer 85

Sjoemelcorrecties
De geluidscorrecties die zorgen dat er afgeweken kan worden van de nieuwe norm staan er nog steeds in. En die correcties zijn alle in het nadeel van omwonenden. De organisatoren doen alsof ze met iedere decibel minder honderden of duizenden klanten verliezen. Zij willen er decibellen bij en delen tegelijkertijd oordoppen uit.
Hoe er met deze geluidscorrecties gesjoemeld wordt heeft Wij-Amsterdam mede namens Lager Toontje in een raadsadres duidelijk gemaakt.

Sjoemelen met straatbreedtes
Krimpende straten door maatschappelijk belang Aantallen dagen/evenementen ex- of inclusief?
Rekenen: pride is 1 dag? Binnenstad max 1 dag 85 en de pride dan? Spuistraat EN Dam Waar loopt de geluidscontour van 75? Is Westermarkt smalle straat op K’dag en in andere gevallen een plein?

Meetrapport

 

Inspraak ontwerp Waterlooplein

30 december 2017

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak. U kunt mondeling (11 december) en schriftelijk (uiterlijk 10 januari 2018) uw zienswijze indienen. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Stukken inzien
Het voorlopig ontwerp met bijbehorende marktplattegrond ligt van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken daarnaast inzien of downloaden via www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt

Inspraakavond
U kunt mondeling reageren tijdens een inspraakavond:

Datum: maandag 11 december 2017
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur
Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam

Schriftelijk inspraakreactie
U kunt ook schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 10 januari 2018) per e-mail aan: waterloopleinvernieuwt@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Waterlooplein, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Waterlooplein, t.a.v. mw. F. Anoep, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Bijlagen Voorlopig Ontwerp Waterlooplein en -markt

Stop Bomenkap

28 december 2017

Meer dan 30 bomen moeten worden gekapt in het parkje langs de Weesperstraat, voor de Hoftuin en tegenover de “studentenflat”. Bewoners zijn een petitie gestart.

De bomen aan de druk bereden Weesperstraat moeten weg. Reden is het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument (Daniël Liebeskind) dat daar zou moeten komen. En dat terwijl de Gemeenteraad had ingestemd met een monument én behoud bomen. Het besluit om het aangepaste monument te plaatsen, zou volgens de bewoners moeten worden herzien.  Ook omdat het indruist tegen het groen en milieubeleid. Daarom zijn ze een petitie gestart.

Waar kunt u tekenen?
De petitieformulieren treft u aan op het Wijkcentrum d’Oude Stadt, maar in de buurt ook op het Pintohuis en de Boomsspijker.

Geen recht op gezonde lucht?

27 december 2017

Hoewel Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, valt dat de Staat op dit moment niet te verwijten, oordeelt de rechter vandaag. Milieudefensie en 57 Nederlanders eisten in de rechtszaak dat de Staat stopt met schenden van het mensenrecht op gezondheid en dat Nederland in ieder geval moet voldoen aan de Europese normen. De rechter velde vandaag een tussenvonnis in de zaak.

De rechtbank oordeelt in het vonnis diverse malen dat de Staat de Europese luchtkwaliteitsregels schendt, omdat nog steeds niet overal in Nederland aan de grenswaarden wordt voldaan. Maar de rechter oordeelt ook dat het probleem zo complex is, dat het de Staat niet te verwijten valt dat hij nu en zelfs in 2020 nog niet voldoet aan de Europese grenswaarden. Ook hadden Milieudefensie en de mede-eisers volgens de rechter nog duidelijker moeten bewijzen dat maatregelen tekort schieten en dat iemand hier concreet schade van heeft ondervonden.

Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie: “Dat is echt de wereld op z’n kop. Het is allang duidelijk dat mensen daar concreet schade door ondervinden. Duizenden mensen worden ziek of overlijden vroegtijdig. De GGD en longartsen slaan daar alarm over, er is veel wetenschappelijk onderzoek. Is dat niet genoeg? De Staat krijgt vandaag helaas het voordeel van de enige twijfel die de rechter daarin kennelijk nog voelt. Met als gevolg dat hoognodige maatregelen misschien nog langer uitblijven en mensen blijven lijden onder de ongezonde lucht. Hoger beroep ligt voor de hand, maar moeten we verder bespreken met onze advocaat”.

Mede-eiser Paul Busker uit Amsterdam: ”De overheid wil mij als burger niet beschermen. De rechter kan daar blijkbaar niets aan veranderen. Dat vind ik heel erg. Ik word nu gedwongen om lucht in te ademen waar ik ziek van word, ik heb er dagelijks veel last van. Maar van de ongezonde lucht in ons land kan uiteindelijk iedereen ernstig ziek worden, je merkt de gevolgen vaak niet meteen. De lijdensweg die je dan ondergaat gun ik niemand. Daarom blijf ik me inzetten voor minder uitstoot. Iedereen heeft gezonde lucht nodig”.

Met het oordeel van vandaag staat de rechtbank lijnrecht tegenover andere Europese rechters, die in vergelijkbare zaken in Engeland, België en zeer recent Tsjechië juist hebben geoordeeld dat nationale overheden bij dit soort overtredingen tot de orde moeten worden geroepen. De rechter gaat in het vonnis mee met het standpunt van de Staat, die onder andere had gesteld dat ‘knelpunten in de binnensteden doorgaans noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van de binnensteden’.

Kort geding
De rechtbank stelde Milieudefensie in september nog in het gelijk in een kort gedingprocedure, en veroordeelde de Staat tot het maken van een nieuw Luchtkwaliteitsplan en tot het identificeren van de knelpunten en treffen van maatregelen. De Staat heeft zich bij die uitspraak neergelegd en is onmiddellijk begonnen met het uitvoeren van de veroordeling. “Die winst is binnen en blijft gewoon staan, zeker nu de staatssecretaris op de dag van dat vonnis heeft verklaard daartegen niet in beroep te zullen gaan’, zegt de advocaat van Milieudefensie, Phon van den Biesen.

Anne Knol: “Ook in de politiek is al aangekondigd dat meer gedaan moet worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, en dat naar het strengere beschermingsniveau van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gestreefd. Ik ga er van uit dat het recht op gezondheid bij de politiek wel overeind blijft”.

Oneerlijk
De uitspraak van vandaag is een tussenvonnis. De rechter wil namelijk onder andere verder uitzoeken of de mede-eisers voldoende ontvankelijk zijn. Milieudefensie gaat de uitspraak samen met advocaat Phon van den Biesen verder bestuderen. Anne Knol: ‘Ondertussen gaan we hoe dan ook door met onze strijd voor gezonde lucht. Wij vinden het oneerlijk dat zoveel mensen zo’n hoge prijs moeten moeten betalen, omdat de overheid per se 130 kilometer per uur op de snelweg wil toestaan, of mensen met oude diesels in een stadscentrum wil laten rijden.” In 2018 gaat Milieudefensie met honderden ‘luchtwachters‘ aan de slag om gemeenten aan te zetten om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht en prettige, leefbare steden.

Kerstsluiting

23 december 2017

Wegens de Kerstvakantie is wijkcentrum d’Oude Stadt voor inloop gesloten van zaterdag  23 december tot en met dinsdag 2 januari 2017. Vanaf woensdag 3 januari verwelkomen wij u graag weer op onze locatie in de Nieuwe Doelenstraat 55.

Plezierige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

En niet vergeten:

Nieuwjaarsreceptie donderdag 10 januari 2017
van 17:00 – 19:00 uur

Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

22 december 2017

In de vakantieperiode ligt sinds 22 december op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat wel allemaal erg stiekem. Niets er van is te vinden op de site van amsterdam.nl alleen via officiëlebekendmakingen.nl.  Kom in actie. Hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo
Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo is opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan vervangt het eerder opgestelde bestemmingsplan Groot Waterloo 2008. De plannen zijn hier digitaal in te zien.  De stukken die gebruikt zijn voor het advies van de Bestuurscommissie Centrum van 3 oktober vindt u hier (agendapunt 6).

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal wegen in het plangebied overschreden. Dit college van B&W vindt dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn. Daarom is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen…...

Stuitend
Op verzoek van de bewoners in de Valkenburgerstraat
door de gemeente geluidsmetingen gedaan door geluidsbureaus. De uitkomsten van die metingen moeten nog bekend worden gemaakt. De metingen zijn de basis voor een advies op reducerende maatregelen. Ergerlijk is dat voor de aanpassingen van het Bestemmingsplan Groot Waterloo DPA/ Cuberg-Huygen ook onderzoek heeft gedaan naar het omgevingsgeluid (Conceptrapport, 6 juni 2017). Het rapport blijkt te zijn geschreven voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, zodat de hogere waarden toch kunnen worden aangevraagd. Het voorschot dat de gemeente neemt met dit ontwerpbesluit is stuitend: past de norm niet meer met de realiteit, dan past het college toch gewoon de (geluids)norm aan! Terwijl op bladzijde 21 van het DPA-rapport staat dat de mogelijkheden om geluid te reduceren o.a. ligt in: maatregelen aan de bron, zoals geluidsreducerend asfalt, snelheidsbeperking en/of terugdringen verkeersintensiteit. Allemaal oplossingen waarvoor niet gekozen wordt, omdat in stedelijke verkeersplannen daar niet in is voorzien.

Kom in actie
Op grond van de Wet geluidhinder zijn gemeenten verplicht geluidskaarten op te stellen. Op basis daarvan dienen zij actieplannen op te stellen en daarover te communiceren met burgers. Een actieplan om te zeggen dat de norm omhoog moet is ook een plan, maar niet een plan dat bewoners hoeven te accepteren. Juist nu het ministerie betoogt dat er bezwaar gemaakt moet worden tegen (verkeers)besluiten om de rechter(????) te laten toetsen of de milieunormen veilig gesteld worden is dit het moment om dit ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te veranderen door uw zienswijze.

Totaal twee zienswijzen
Tot uiterlijk 1 februari kunt u zienswijzen indien op de twee ontwerpen (bij verschillende instanties):

 • Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.
 • Zenswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.

Inspraak op deelfiets

21 december 2017

 

Eerste Rondje Stopera

21 december 2017

Woensdagavond 20 december om 19.30 uur stonden er zo’n 80 betrokken Amsterdammers voor het stadhuis om deel te nemen aan het eerste Rondje Stopera. Terwijl binnen de gemeenteraad vergaderde. d’Oude Stadt is medeorganisator van het Rondje Stopera.

De aanwezigen kwamen omdat de luchtkwaliteit in Amsterdam slecht is. De ervaring van de afgelopen jaren is dat als Amsterdammers onze bestuurders erop wijzen hoe vies en schadelijk dat is, deze het probleem bagatelliseren en relativeren en proberen uit alle macht onder hun verantwoordelijkheid uit te komen. Daarin slagen zij frustrerend goed.

Recht op gezonde lucht
Sinds 7 september ligt er een rechterlijk bevel om zo snel mogelijk maatregelen te nemen op plekken waar de Europese normen overschreden worden. Daar is nog niets mee gedaan. Het geduld is op. Met Rondje Stopera eisen Amsterdammers het recht op om schone lucht te ademen. Het recht om in schone lucht te leven. De concrete eis is dat de luchtkwaliteit in Amsterdam minimaal voldoet aan de normen die de wereld gezondheidsorganisatie voor goede luchtkwaliteit heeft bepaald.

Tom Helmer, medeorganisator: “En omdat de rechter zegt dat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk beter moet, kan dit niet een kwestie van lange adem zijn. Daarom zijn wij hier weer bij de volgende vergadering van de gemeenteraad op woensdagavond  24 januari. En ook tijdens die van 14 februari en ook tijdens die daarna. Wij hopen jullie dan ook weer te zien op hetzelfde tijdstip. En we hopen dat jullie dan allemaal weer iemand meenemen. Zodat Rondje Stopera zal groeien. Laten we gaan lopen! Tegen de klok in graag. Een hele fijne wandeling!”

Nazit
Een deel van de aanwezigen ging in op de uitnodig om bij d’Oude Stadt dit eerste rondje te evalueren.  Veel kennis bleek aanwezig en ook ideeën voor een volgende ronde. De organisatoren vroegen ook hulp om de opkomst voor de volgende keren te laten groeien. Zo zoeken de organisatoren mensen voor media, PR en communicatie (Social Media), maar ook vormgevers en fondsenwervers. Wilt u ook wat voor Rondje Stopera willen doen? U kunt een email sturen naar: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam.

Vraag maar niets meer ...

14 december 2017

Daar hebben we er weer zo’n enquête.

De eerste vraag: Woont u in Amsterdam, OF onderneemt u er? OF werkt u er? OF studeert u er? Een combinatie kan niet. De meeste mensen zullen dus gedwongen zijn om zo’n vragenlijst meerdere keren in te vullen. Je zal toch als werkende Amsterdamse ondernemer een avondstudie doen. Pffff …
Lekker betrouwbaar, lekker representatief.

Na zo’n eerste vraag houden wij het al voor gezien. Want het doet het ergste vermoeden voor de rest. We hebben geen trek meer in domme vragen. We doen niet meer mee.

De laatste keer mochten we kiezen wat er in plaats van op te heffen parkeerplaatsen moest komen. Een fietsenrek of en afvalcontainer. Dat hangt er maar van af waar dat is, toch? En had het ook een boom mogen zijn of iets anders groen? Of een bankje? Of een schommel? Of gewoon wat meer loopruimte? Nee, die keuze was er niet. Conclusie uit de enquête: we willen met z’n allen … (iets wat we eigenlijk helemaal niet willen).

 

Houtstook

14 december 2017

Bij de open haard en de houtkachel komt zoveel fijnstof vrij, dat niet alleen de verre omgeving loopt risico’s door de schadelijke rook, maar ook de gebruiker binnenshuis. Fijnstof is slecht voor de gezondheid.

Wie aan fijnstof denkt, denkt aan (zwaar) dieselverkeer. Onderschat wordt echter de gevolgen van houtkachels en open haarden. In Duitsland is uitgerekend dat er daar jaarlijks 18.000 ton fijnstof vrij komt door houtstook. Dat is meer dan alle vrachtwagens en auto’s uitstoten.

Fijnstof
Bij houtstook komen de kleinste fijnstofdeeltjes vrij, die voor mensen zeer schadelijk zijn. De zeer kleine deeltjes (kleiner dan 2,5 micrometer) inademen, levert op den duur niet alleen in de longen schade op, maar dringen door in de bloedbaan. En dat heeft een schadelijk effect voor het hele lichaam. De WHO schat het aantal doden door fijnstof in Europa op 60.000 per jaar. Europa schat dat risico veel hoger in. Vlak voor de kachel waar de meeste mensen zitten worden in de praktijk zeer hoge fijnstofwaarden gemeten. Houtstook is niet duurzaam en doet je gezondheid dus geen goed, aldus de GGD Amsterdam.

Rondje Stopera

10 december 2017

Op woensdagavond 20 december om 19.30 uur op Amstel 1 start het bewonersinitiatief Schone Lucht en Ruimte het Rondje Stopera.

 

 

Beste belangstellende,

De luchtkwaliteit in Amsterdam is beroerd. Berichten over hoe schadelijk dat is voor inwoners stapelen zich op. Toch maakt de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen.

​Woensdagavond 20 december willen wij laten zien dat er draagvlak is voor schone lucht. Om 19.30 uur, als de Gemeenteraad begint te vergaderen, verzamelen we bij Amstel 1, voor het stadhuis. Dan beginnen wij met ons eerste Rondje Stopera: een uur rondjes om het stadhuis lopen. Wij nodigen alle inwoners en organisaties in Amsterdam van harte uit om mee te doen!

Een paar weken later, als de Gemeenteraad in januari vergadert, komen we terug. Rondje Stopera wordt een terugkerend evenement. Wij blijven lopen tot de lucht in Amsterdam schoon is.

Woensdag 20 december sluiten we vanaf 20.30 af met een drankje in Wijkcentrum d’Oude Stad, Nieuwe Doelenstraat 55. Wees ook daar welkom!

Daarom; wees actief, help mee de stad leefbaar te houden. Kom woensdag 20 december om 19.30 uur naar de ingang van de Stopera op Amstel 1 en loop mee voor meer schone lucht en ruimte in Rondje Stopera. Neem anderen mee. Vertel het verder.Tot ziens.

Hartelijke groet,
Bewonersinitiatief Schone lucht en ruimte

Rondje Stopera ondersteunende organisaties zijn:

Volg ons op Twitter: @RondjeStopera
Volg ons op Facebook: @RondjeStopera
E-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam
Website: schoneluchtenruimte.amsterdam

 

Ouderenvriendelijk?

8 december 2017

Op 8 december heft de Ouderen Advies Raad Centrum een tweede symposium gehouden over Mobiliteit Buitenshuis, deze keer in de Boekmanzaal van het stadhuis:

Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’
oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”

Het was een goed bezochte bijeenkomst, de verwachtingen waren hoog. Het eerste programma-onderdeel, een korte presentatie van een onderzoek door HVA studenten en van de wandelingen door verschillende buurten was veelbelovend. Deze wandelingen, uitgebreid gedocumenteerd op http://www.buurtkijken.nl/amsterdamcentrum, lieten tal van knelpunten zien die iedereen iedere dag in iedere buurt kan tegenkomen. De conclusies van de organisatoren van de wandelingen was duidelijk: er is heel veel mis. Sommige misstanden zijn op te lossen door technische ingrepen in de openbare ruimte: het egaliseren van trottoirs, het beter zichtbaar maken van souterrain ingangen, een betere plaatsing van straatmeubilair.

Andere problemen hebben te maken met gedrag: fietsen, scooters die overal en nergens neergezet worden. Fietsers en scooters die niet stoppen als iemand wil oversteken, ook niet bij zebrapaden. Maar ook winkeliers die te veel spul buiten uitstallen. Steeds meer steigers die zonder nadenken worden neergezet, terwijl het best anders kan. Het merendeel van de terrassen waaiert uit.

Meten met RIVM

6 december 2017

Het RIVM organiseerde 6 december het symposium Samen Meten. Aandacht werd gevraagd voor de huidige mogelijkheden en wat burgers kunnen doen met zelfmeten van hun leefomgeving.

Tijdens het Symposium deelden gemeenten en burgers hun ervaringen met het (zelf) meten van het milieu. En het gaat allang niet meer over luchtkwaliteit alleen, maar de kwaliteit van de gehele leefomgeving wordt gemeten. Ook geluid(soverlast), temperatuur, vochtigheid, waterkwaliteit, straling. Alles wat de directe  leefomgeving wenst te weten is te meten.  Of het nu in de stad, bij de industrie of op het platteland is. In speciale innovatielabs, smart city projecten of als buurtinitiatief. Er wordt steeds meer gemeten met goedkope sensoren. Het gaat bij het RIVM in eerste instantie om de burgers bewust te maken van hun leefomgeving.

RIVM meet de leefomgeving op een aantal punten. Ook op luchtkwaliteit, op maar een beperkt aantal plekken in het land. Voor de rest van het land, op straatniveau zelfs, berekent het RIVM de luchtkwaliteit met modellen. Dat kan wel eens leiden tot onnauwkeurigheden, door verkeerde data en/of feitelijk veel meer en vervuilend verkeer. Combineren met andere databronnen, bijvoorbeeld met metingen van gezondheid, gaat nieuwe interessante informatie bieden. Op dit moment houden we ons bezig met zaken als hoe de sensoren te kalibreren en hoe om te gaan met drift in de signalen. Dit experimenteren doen we samen met anderen in pilotprojecten, zoals in het Utrecht Science Park Innovatielab Leefomgeving. We presenteren vandaag een eerste versie van het dataportaal Samen Meten. Hierin kunnen burgers en overheden hun metingen van de leefomgeving centraal ontsluiten. Als RIVM willen we die gegevens kalibreren en gebruiken in onze monitoring. Komend jaar hopen we de eerste sensordata maar bijvoorbeeld ook satellietdata en real-time verkeersdata te koppelen aan de modellen voor de monitoring en publieksinformatie.

Een aantal bestaande initiatieven liet zien dat er al een infrastructuur ligt. Daar op is te zien wat er gemeten wordt aan fijnstof, maar o

 

RIVM wil in 2020

Kluit

1 december 2017

Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens had een (selecte) uitnodiging verstuurd voor de onthulling van de CityTree. Aanwezig: politici, pers, ambtenaren, de fabrikant en een select handjevol bewoners aan de Valkenburgerstraat.

Vandaag is het eerste CityTree paneel onthuld door Wethouder Pieter Litjens (VVD) en Jeanine van Pinxteren, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie centrum. Dit is de eerste van acht in totaal die in de Valkenburgerstraat geplaatst gaan worden. Vier aan elke zijde, om de 80 meter. De panelen bevatten aan beide kanten een filter van mos en plantjes die de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opneemt. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. Daarnaast is er een wateropslag, pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop. De kosten € 200.000,-. Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van.

Proef
Het is een proef, omdat de GGD Amsterdam eerder aan wethouder Choho liet weten dat de werking van de citytrees “uitermate onwaarschijnlijk” is. Maar door er 8 stuks in een straat te plaatsen wil de gemeente in 2018, in een periode van 6 tot 10 maanden een proefopstelling in de Valkenburgerstraat faciliteren. De fabrikant meent dat door een strategische plaatsing van de plantjes op de lokale luchtstromen van groot belang is. Alle meetresultaten kunnen bewoners t.z.t. volgen via een QR-code.

Bewoners
De bewoners vinden het fijn dat de politiek eindelijk door heeft dat het zo niet langer kan met de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat. Ook zien ze een omslag in het niet langer verhullen dat van al het verkeer door de Valkenburgerstraat 60% dus doorgaand verkeer is. Die hoeven er dus niet te zijn. Niet alleen de GGD maar ook RIVM en Milieudefensie vinden de nu triomfantelijk “geplante” mosboompjes camouflage van het echte probleem. Bewoners voelen zich dus door deze CityTrees met een kluit het riet ingestuurd. De wethouder laat immers met zijn oplossing duidelijk zien dat hij kiest voor verkeer, want als hij echt begaan is met de gezondheid van de bewoners in deze straat dan had hij al voor 2015 actie ondernomen. Immers toen had de stad al aan de normen voor stikstofdioxide (NO2) moeten voldoen, nu de drie! meetpunten van de GGD in de Valkenburgerstraat melden dat deze al jaren lang boven de maximale norm van 40 μg/m³ liggen.

Bronaanpak
De rechter in het geschil tussen Milieudefensie en de Staat geeft duidelijk aan dat overheid op korte termijn de concrete acties moet ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En die acties moeten dan ook wel werken. Of die CityTrees echt helpen weten de bewoners pas over 9 maanden. Maar dat kan je alleen bewijzen als de in een gecontroleerde omgeving plaats; een tent er om heen dus. De bewoners willen dus nu een bronaanpak. Net zoals de GGD”Amsterdam zegt: “Bij voorkeur wordt de uitstoot beperkt aan de bron: gemotoriseerd wegverkeer, et cetera. Daardoor nemen de concentraties NO2, roet en PM10 (en andere componenten) in drukke straten af.

Hoe verder
De bewoners willen dat de gemeente een visie ontwikkelt op de Valkenburgerstraat en omgeving. Samen met de bewoners. Bewoners dromen over een groene oase in deze betonwoestenij. Zij willen in ieder geval de beloofde stadsstraat na oplevering van dit complex Markenhoven in 1997. Iedereen is voorstander van een autoluwe binnenstad. Er moet dus een oplossing komen voor het verkeer, dat er desnoods onderdoor mag en een AMSTEL-IJPARK er boven. Over echte oplossingen moet worden gepraat met de gemeente. Bewoners spreken al jaren met de partijen die nu bij de plannen van de gemeente betrokken worden. Aangekondigd is ook dat in maart 2018 begonnen wordt met de vergroening van de IJ-tunnelmond. Verdere vergroening van de Valkenburgerstraat zelf staat pas in het vierde kwartaal 2018 in de planning.

Achtergrond
De luchtkwaliteit is in de Valkenburgerstraat door het drukke verkeer slecht. Door Milieudefensie, de Waag (beide met bewoners), maar ook de GGD Amsterdam meten dat de Europese norm voor Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstraat fors wordt overschreden. Per 2015 is die Europese norm 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). De metingen zitten daar boven. Dat is een gezondheidsprobleem.

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel

30 november 2017

Barbera Lavell, gebiedscoördinator Westelijke binn…

Buurtparkeren.nu

29 november 2017

De initiatiefnemers van Buurtparkeren informeren buurtbewoners en ondersteuners/sympathisanten dat zij het stokje willen overdragen. Het plan Buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte –zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Echter de politiek……..

Beste buurtbewoners en ondersteuners/sympathisanten van Buurtparkeren,

Proef
Naar aanleiding van onze petitie en het debat in de Zuiderkerk over Buurtparkeren – nu bijna vier jaar geleden –  ontvingen we steun van bijna 1000 bewoners en van bijna alle politieke partijen om een solide proef Buurtparkeren te houden, hetgeen ook in het coalitie akkoord van onze gemeenteraad werd opgenomen.

Schijn
Maar schijn bedriegt en het is ons na 4 jaar professionele tegenwerking inmiddels zonneklaar dat de gemeente niets ziet in ons voorstel. Naar haar mening heeft ze het parkeer- en zoekverkeerprobleem al voldoende onderzocht en ze zal er geen verder onderzoek naar doen. Daarmee is duidelijk dat alles in grote lijnen blijft zoals het was. Lees bijvoorbeeld bijgaande nieuwsbrief van de gemeente die wij onlangs in onze brievenbus vonden, waarin onder de kop ‘parkeeroverlast Groenburgwal’ het parkeer- en zoekverkeerprobleem wordt gebagatelliseerd tot een fractie van het gebied waar het om gaat. Ook wordt gesuggereerd dat de daarin voorgestelde maatregelen – die helemaal niets met Buurtparkeren te maken hebben – het gewenste resultaat zouden zijn van onze gezamenlijke inzet om de toegezegde solide proef Buurtparkeren te realiseren. 

Werkelijkheid
Op onze website kunt u lezen wat de politieke partijen in werkelijkheid met hun eerdere toezeggingen hebben gedaan. Daar leest u ook wat wij de afgelopen jaren hebben geprobeerd, en hoe wij telkens door wethouder Litjens en ambtenaren – daarbij ondanks eerder gedane beloftes gesteund/gedoogd door vrijwel alle politieke partijen – professioneel zijn ondermijnd.

Buurtparkeren
Ons plan buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte –zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Met uw steun – door het tekenen van onze petitie en/of uw financiële bijdrage – hebben wij de afgelopen jaren onze uiterste best gedaan, maar uiteindelijk bleek de Raad zelfs de reeds toegezegde proef met Buurtparkeren onze binnenstad niet te gunnen.

Overdracht
Als initiatiefnemers zit onze termijn er op. Onze inspanningen hebben gelukkig wel ammunitie en documentatie opgeleverd voor een levensvatbaar vervolg, waarbij onze website online kan blijven. En met nieuwe verkiezingen in aantocht en de frisse energie van nieuwe gemotiveerde bewoners en politici die ons initiatief over willen nemen kan Buurtparkeren alsnog een energiek vervolg krijgen. U kunt zich daarvoor tot eind december bij ons aanmelden, want dat is het laatste moment waarop wij als initiatiefnemers de fakkel over willen dragen. Graag bedanken we tevens diegenen die ons tot nu toe actief hebben bijgestaan.

In de hoop dat gemotiveerde bewoners zich voor het vervolg willen inzetten en zich aanmelden via info@buurtparkeren.nu en met dank voor uw steun en vertrouwen,

Ben van Duin, Dick Verhaar, Peter Slagter, Joost Geise en Guido Pouw


Website: www.buurtparkeren.nu

Van scheve stoeptegels tot ...

25 november 2017

UITNODIGING: De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum nodigt u uit, in samenwerking met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HVA), voor een symposium op 8 december:

Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’ 

oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?” – 2e ronde

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 8 december 2017,

van (13.15 inloop) 13.45 tot 17.00 uur,

in de Boekmanzaal van het Stadhuis,

Waterlooplein 1, Amsterdam

 In oktober 2016 heeft de Ouderen Advies Raad Centrum een symposium gehouden over Mobiliteit Buitenshuis, met als ondertitel “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?” Omdat de aanwezigen het een goede bijeenkomst vonden en wij er graag dieper op in wilden gaan hebben we sindsdien een aanjaagteam, een onderzoek (door studenten van de HVA), en een vijftal wandelingen (‘schouwen’, met stadsdorpen en ambtenaren) achter de rug. De door Colloci beschikbaar gestelde en ervoor speciaal ontwikkelde website www.buurtkijken.nl is daar de weerslag van.
Nu we de resultaten daarvan willen laten zien om er verder over te discussiëren willen wij al diegenen uitnodigen van wie we hopen dat ze  in deze materie en dus in deze middag geïnteresseerd zijn. De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Evelien Eshuis.

Het programma:

13.45:  Presentatie van de resultaten in woord en beeld van het onderzoek en de wandelingen door enkele betrokkenen.

14.45: Thee- en koffiepauze

15.15: Inleiding van Katinka Fledderus, verkeerskundig ingenieur bij de gemeente, over ‘shared space’ – of zoals wij het in het Nederlands willen noemen ‘Dat lossen we samen op’. Na die inleiding discussiëren wij met haar en andere experts.

16.15: Afsluiting: Conclusies die we meegeven aan o.a. Bestuurscommissie, c.q. Gemeente. Tot slot bieden wij u nog een drankje aan

 

Stuurt u een mailtje aan mij als u wilt komen?

Namens de OAR Centrum,

Tonny van Velzen

tonnyvv@versatel.nl

Hinder nieuw evenementenbeleid

23 november 2017

Op initiatief van de fractie van de Partij voor de Dieren waren op donderdagavond 23 november zo’n 35 personen aanwezig in d’ Oude Stadt om te praten over het Nieuwe Evenementenbeleid. Niet alleen over de geluidshinder in de binnenstad, maar ook in parken en de negatieve effecten daar voor flora, fauna, bezoekers en het budget van parkbeheerders.

Een statutaire taak van d’Oude Stadt is het behoud van het leefmilieu waar dit dreigt te worden aangetast door overlast van ….. evenementen.. (artikel 2 lid 1b). In 2016 en 2017 zijn door de gemeente Amsterdam stappen gezet naar een “nieuw” Evenementenbeleid.  Daar is samen met d’Oude Stadt door bewoners(groepen) flink tegengas op gegeven. Er lopen zelfs procedures bij de rechtbank over de hinder bij evenementen.

De Partij voor de Dieren vindt het nuttig om met bewoners te praten over het evenementenbeleid. Gesproken is in d’Oude Stadt, omdat het stadhuis nog steeds aan het verbouwen is. Directe aanleiding is dat het evenementenbeleid op 11 januari 2018 om 13:30 uur wordt besproken in de commissie Algemene Zaken.  Op 9 januari is er een technische sessie met de raadsleden.  Doel van deze avond is om te luisteren naar de problemen bij evenementen en of het “nieuwe” evenementenbeleid dat oplost. Bekeken zal worden welke mogelijke stappen er nog te ondernemen zijn.

Problemen
Verschillende bewonersgroepen waren aanwezig en hadden al dan niet een presentatie verzorgd als inleiding op de problemen en ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

   • Diemerveld: Geen ‘gewoon’ stadspark, maar ‘ruigtegebied/struinnatuur’. Het heeft hoge natuurwaarden en grote biodiversiteit en is deels ecologische verbindingszone.
    Vanwege ondergrond geen grote festivals mogelijk, maar als je naar de nieuwe locatieprofielen kijkt dan zijn problemen voorspelbaar.
   • NSG: legde samen met de opsteller van van de hinderwet regels op geluid uit dat de norm van 85dB(C) te hoog is. Niet alleen omdat de hinder binnen, met de ramen dicht, onduldbaar is. Voor evenementen in parken en natuurgebieden draagt het geluid zeer ver. En dat betreft vooral de bastonen. Het “neiuwe”beleid gebruikt de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI). Maar het verschil tussen industrie lawaai (monotoon) en muziek (variabel), maakt dat de norm voor muziek nog lager moet zijn! Daarom pleit de NSG dat op de HMRI:
    • geen muziekgeluidcorrectie toegepast;
    • geen bedrijfsduurcorrectie toegepast;
    • geen meteocorrectie wordt toegepast;
    • meet- en beoordelingstijd bestaat uit aaneengeschakelde perioden van 3 minuten, dit is een continu proces;
    • altijd meten en rekenen met meewind;
    • gestelde geluidsnormen worden op zeer korte afstand voor de gevel van de woning genormeerd;
    • geen gevelcorrectie wordt toegepast.

    De NSG meldt dat als bijvoorbeeld bij de plaatsing van de geluidsboxen, waarbij geen rekening wordt houden met de wind, hele grote gebieden in de geluidshinder komen te liggen (kilometers verderop). Ook pleit de NSG voor forser af-filteren van de bastonen; die dragen het verst. En wenst dan ook maatwerk bij de locatie keuze:  bijvoorbeeld: door een maximaal dagen regeling per locatie te stellen, of kies een (andere) locatie waar geen of weinig hinder wordt verwacht, of richt het podium naar minste omwonenden. Ook wordt aandacht gevraagd voor tijdig informeren van de (ruime) buurt en  handhaaf ook als het misgaat.

  NSG: Het voorgestelde Evenementenbeleid is een decibellenbeleid geen hinderbeleid.

  • Gaasperpark (EHS) maakt melding van het grootschalige uitdunnen van de flora (elk jaar!) ten behoeve van grotere evenementen. De evenementendruk wordt groter. Tot nu: 2 grote evenementen (tot 20.000 bezoekers), dat worden er 3. Op de zuidoever waar eerst niks was, mogen nu ook evenementen gehouden worden (max 3000). En op de Oostoever nu: 1 dance event (max. 5000 bezoekers), maar straks er twee ‘geluidsarme’ evenementen er bij (max. 3000). Het gevolg van evenementen en beleid van Groengebied Amstelland is dat het Gaasperpark wordt beheerd als evenemententerrein, niet als natuurgebied! En dat is het negeren van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Dus vernieling van fauna en flora en biodiversiteit en geluids- en andere overlast.  De winst met het toelaten van evenementen verdampt door de kosten van het herstel ( beheertekort € 280.000,-).
  • Oosterpark

Valincidenten en valangst

19 november 2017

In de Nieuwmarktbuurt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de perceptie van omgevingsfactoren door ouderen in relatie tot valincidenten en angst om te vallen. Ook is bepaald hoe die perceptie hun mobiliteit en gedrag buitenshuis, alsook activiteiten en participatie beïnvloedt. Hierdoor is een uitspraak te doen over het belang van deze externe omgevingsfactoren in valpreventie.

Valincidenten en angst om te vallen komen vaak voor onder ouderen. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal valongevallen gestaag toe en wordt de vraag naar valpreventie in de zorgsector steeds groter. Tegelijkertijd is er een toenemende noodzaak om de openbare ruimte veilig en toegankelijk te maken voor de oudere bevolking in het kader van internationaal beleid zoals “agefriendly cities”.

Bij het onderzoek is gebruik maakt van “mixed methods” om de vraagstellingen te onderzoeken. Uitkomst van het onderzoek is een overzicht van de factoren die voornaamste probleem vormen, en dat de openbare ruimte de doorslaggevende beperkende factor kan zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat biopsychosociale factoren een voorname rol spelen bij de perceptie van de omgeving. Het onderzoek draagt bij aan het inzicht onder zowel mensen werkend in de gezondheidszorg (e.g. fysiotherapeuten en geriatrie artsen) als beleidsmakers. En helpt om de aanpak van valpreventie te verbeteren (advies aan ouderen, training), sociaal beleid en beleid t.a.v. het hervormen van de publieke ruimte. De onderzoekers bepleiten verder onderzoek hoe omgevingsfactoren kunnen worden geïntegreerd in de multifactoriële aanpak van valpreventie met als doel dat ouderen zich in de stadsjungle makkelijker en zonder vallen en valangst kunnen begeven.

Leitmotief
De uitgangspunten uit 1991 van de Verenigde Naties voor oudere personen (onder zelfstandigheid, artikel 5): “Oudere personen moeten kunnen leven in omgevingen die veilig zijn en kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en veranderende capaciteiten”.

De onderzoekers verwijzen naar het leitmotief, maar realiseren zich dat het onderzoek is opgesteld voor woonbuurten, niet voor “tourist districs”.

Nu is het relatief behoorlijk onveilig om je als oudere te mengen in de publieke ruimte, op straat te begeven dus. Het zijn de biopsychologische factoren van de oudere zelf die doorslaggevend zijn of men zich vandaag op straat begeeft of niet. Met het afnemen van de beschikbare energie (dat heet in onderzoeksjargon ook wel “het afnemen van de functionele reserve”) leidt dat in onze buurt relatief snel tot minder maatschappelijke participatie van de ouderen. Zeker als er niet een wending komt in de visie op de buurt: is het een woonbuurt of een “tourist district” met bewoners als figuranten? Zeker als er niet een creatieve oplossing komt voor de in dit onderzoek genoemde obstakels en belemmeringen. Maar van wie moeten die creatieve oplossingen dan komen?

Andere visie nodige van het stadsbestuur
Het onderzoek vraagt om een andere inzet van de stad dan tot nu toe gecommuniceerd. De huidige
visie van het stadsbestuur op dit oude stadsdeel is dat dit gebied tegenwoordig door de gemeentelijke politici promotioneel gebruikt wordt als een toeristendistrict. De stoepen worden voor van alles en nog wat gebruikt en de oudere moet om de haverklap van het wandelpad af, de rijweg op. Dit brengt met zich mee dat er onvoldoende waarborg is voor behoud van lijf en leden van ouderen. Dus ondanks de grote drive van ouderen om onafhankelijk te functioneren in de buurt, fysiek, mentaal, sociaal, zal de cumulatie van de buurtkenmerken mettertijd een te grote belemmering worden. Ouderen merken dat er in het dagelijkse verkeer geen rekening wordt gehouden met hun relatief zwakkere positie. Deze zwakte wordt gewoon niet herkend, de oudere is geen “gehandicapte” en ook niet altijd “kwetsbaar”. Dat zijn twee begrippen waar de politiek wél vakjes en dus aandacht voor heeft in de beleidsstukken. Voor de “gewone” oudere heeft niemand oog, zo geeft de onderzoeksgroep aan.

De onderzoekers besluiten met: De gemeentepolitiek moet bij zichzelf eerst eens te rade gaan hoe men de Nieuwmarktbuurt beschouwt: op de eerste plaats als een woonbuurt of op de eerste plaats als een “tourist district”. Dat is wel een discussieavondje, of wat met de buurt waard.

Bijlage

 

Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

15 november 2017

De bewonersraad Nieuwmark-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda stond het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. De presentatie gaf aanleiding om een raadadres te sturen.

De Bewonersraad is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Alle buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán DE BEWONERSRAAD.

De Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo van 9 november besloot na de presentatie unaniem van zijn afkeuring blijk te geven door een raadadres te sturen.  Dat kunt u lezen in de Bijlage onder aan.

Bijlage

 • Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

 

 

 

Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

15 november 2017

Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe bestuurlijk stelsel. Drie politici en twee ambtenaren legenden uit hoe het zo gekomen is en wat er nu precies voor ligt. Doel was de beantwoording van vragen die leefden bij de ruim 40 aanwezige bewoners en hen van munitie te voorzien om hun inspraak vorm te kunnen geven.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het lopende inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel, dat loopt tot 6 september. Toch was het even zoeken naar de insteek van de avond. Gaan we het hebben over de structuur van een benoemd dagelijks bestuur (DB), in relatie met de gekozen adviseurs van dat DB, de stadsdeelcommissie, de ideeën om echte bewonersdemocratie wel vorm te geven, of de voorzet van Bewonersorganisatie 1018 (en d’Oude Stadt).  Wolfgang Hövelmann en Claudia Kleisterlee ambtenaren van de projectgroep Bestuurlijk Stelsel deden op verzoek de aftrap en probeerde de achtergronden van het nieuwe bestuurlijk stelsel te schetsen. Macha ten Bruggencate greep meteen in, omdat de politiek de keuze had gemaakt voor deze aanpak en dat de ambtenaren niet kon worden aangerekend.

Compromis
Het nieuwe stelsel blijkt een compromis, waarmee niemand echt gelukkig is. Het voorstel is gebaseerd op de Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018. Die zijn vastgesteld door het College. Daar valt niet meer aan te tornen. Opgemerkt werd dat de huidige nadere uitwerking ook gedaan is door de politiek. De ambtenaren konden zich die avond gelukkig beperkten tot technische toelichting op de vragen van bewoners.

Aanleiding voor de verandering moet volgens Brenninkmeijer via twee paden verlopen: cultuur en structuur. Nu ligt alleen een structuur voor inspraak.  En die is ook niet compleet. Er komt nog in oktober een plan van aanpak voor de burgerparticipatie in het nieuwe stelsel. Daar kan dan weer niet over ingesproken worden. Over het ontbreken van een aanpak om de cultuur te veranderen morde de zaal, gaf zelfs de kwaliteit van het ambtelijk korps de schuld.

De zaal betreurt het dat de discussie over het nieuwe bestuurlijk stelsel te veel “verpolitiekt” is, het is weer vooral een discours tussen politici en ambtenaren, er is te weinig oog voor wat de burgers echt nodig vinden, voor de “cultuur”.

De bewoners signaleren alleen maar onduidelijkheden en willen bijvoorbeeld weten hoe de benoeming van het Dagelijks Bestuur door B&W in de praktijk gaat uitpakken. Over de te kiezen “buurtgebonden bewoners” zag de zaal “Hadjememaar”-achtige toestanden.

Vragen over het bestuurlijk stelsel evenals uw inspraak kunt u sturen naar: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl

Voor meer informatie lees:

 • het verslag van de thema-avond Nieuw Bestuurlijk stelsel
 • VRAGEN, ANTWOORDEN EN ONDUIDELIJKHEDEN BIJ HET NIEUWE BESTUURLIJK STELSEL (wordt steeds aangepast).
 • lees ook de stukken op amsterdam.nl:  Inspraak inrichting nieuw bestuurlijk stelsel

Vervolg
Op 14 september een commissievergadering Algemene Zaken, dan nog een commissievergadering in de loop van november, gevolgd door een raadsvergadering eind november. Kandidaten voor de stadsdeelcommissies kunnen zich vanaf oktober laten registreren. De kandidaatstelling is vanaf februari 2018.

Experimenteren met bewoners

14 november 2017

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een zogenaamde klankbordgroep. Laatst dinsdag 14 november over de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst.

Burgerparticipatie
De klankbordgroep Valkenburgerstraat is onderdeel van een beperkt, maar wel erg langdurig burgerparticipatietraject. Dat gaat niet uit van eigen planvorming van de bewoner (zoals de uitvoering van het Amstel-ijPark), laat staan een gedelegeerde bevoegdheid, of in co-creatie samen een plan maken. Bewoners hebben een jaar geleden 40 ideeën aangedragen. De ambtenaren kwamen met 3 eigen ideeën, die niks deden aan de stikstofdoixidevervuiling (NO2). Ideeën die worden voorgelegd aan de klankbord in een “formele dialoog” (Gemeente Amsterdam anno 2017!).

Of onderdeel van experiment
In eerder klankbordgroepen werden de bewoners teleurgesteld over de bedachte maatregelen. De vorige keer kwam er maar 3 mensen opdagen. Dinsdag 14 november was het weer volle bak. Gepresenteerd werd het aanstaande onderzoek over langdurige geluidsmetingen in en om de Valkenburgerstraat, ook binnenshuis. Pas na de metingen wordt er een advies geformuleerd om de geluidsoverlast te verhinderen. Ook kwam even de vergroening van de straat weer ter sprake. Pas ergens maart 2018 gaat dat van start. Nieuw was de introductie van een negen maanden durende test met 8 gehuurde CityTrees (met optie op koop door de stad). Een object aan de straatkant die lucht aanzuigt en door het filter van levend mos voert om te ontdoen van fijnstof, stixstofdioxide en CO2.

Liever bronaanpak.
Hoewel de City Trees een 9 maanden durende test is, zijn de City Tree’s nóg een attribuut in een toch al rommelige Valkenburgerstraat. Het zijn 8 grote panelen, 3 meter breed en 4 meter hoog, die dwars op de Valkenburgerstraat komen. Bewoners zijn er niet gerust op hoe dat ruimtelijk, stedenbouwkundig en gevoelsmatig gaat uitpakken. De panelen benadrukken de scheiding van de twee zijden van de weg en accentueren daarmee juist de “Urban Canyon”, dat de Valkenburgerstraat is. Terwijl bewoners juist op zoek zijn naar meer verbinding, naar een betere cohesie in de straat en eigenlijk uiteindelijk een mooie straat willen, waar een visie achter zit. Een staat die belangrijke punten, gebouwen, monumenten en culturele plekken met elkaar verbindt. Een straat waar het prettig en gezond is om te wonen, te verblijven, door heen te lopen en te fietsen.

Kader
De ambtenaren verontschuldigden zich bijna, omdat zij door de wethouder Litjens gebonden zijn aan zijn kader dat er niks aan de hoeveelheid verkeer gedaan mag worden. Volgens bewoners is minder verkeer toch echt minder NO2 en minder geluidsoverlast. Tegen een geringere investering van de stad en met veel meer effect dan lokaal rond een object een beetje lucht zuiveren (als het al werkt).

Bewoners prikten al eerder door het speeltje van de ambtenaren heen (hobby’s maken geen beleid!) door te wijzen op de stelselmatige overschrijding van de Europees norm van Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstaat. Het raadsadres van de bewonersraad Nieuwmarkt/ Groot Waterloo heeft inmiddels een antwoord opgeleverd. Maar intussen ligt er een uitspraak van de voorzieningen rechter De Haag en oordeelt de rechter in januari over het schenden van het mensenrecht op gezondheid. De bewoners kijken ondertussen uit naar de verkiezing in maart 2018!

Gezonde lucht is een mensenrecht

14 november 2017

De Nederlandse staat moet stoppen met het schenden van het mensenrecht op gezondheid. Dat eiste Milieudefensie dinsdag 14 november bij de rechtbank in Den Haag in haar rechtszaak voor gezonde lucht tegen de staat, die Milieudefensie vorig jaar aankondigde. Een kort zittingsverslag.

De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daardoor loopt de gezondheid van zijn inwoners ernstige schade op. De staat overtreedt bovendien de luchtkwaliteitswet van de Europese Unie. In de bodemprocedure eist Milieudefensie samen met 60 burgers dat Nederland de mensenrechten in acht neemt, in het bijzonder het recht op gezondheid.  Om gezond te zijn moet de lucht nog veel schoner dan de Europese wet voorschrijft. Niet alleen de Europese normen die de gezondheid niet voldoende beschermen, maar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die twee keer zo streng zijn, zouden dus al een stap in de goede richting zijn. Door lagere grenswaarden dan de Europese te hanteren, wordt ook het risico minder dat de wettelijke Europese normen overschreden worden.

Pleit
De zitting begon om 9.30 uur. Het was een lange zit. Alles bij elkaar heeft de zitting bijna vijf uur geduurd. Er waren 59 eisers, waarvan 57 privé personen en verder Milieudefensie en AdemIn uit Rotterdam.

De advocaat van Milieudefensie startte met: “Dit is een zaak van leven en dood. Ons leven wordt in Nederland met gemiddeld 13 maanden bekort en vele burgers soms na een langjarig ernstig ziek zijn dood gaan. Dáár gaat dit over. En dat die situatie op de kortst mogelijke termijn afgelopen moet zijn”.  Hij gebruikte daarvoor de cijfers van de overheidsinstanties zelf (RIVM, Planbureau voor de leefomgeving enzovoort). Dat zijn cijfers/feiten die niet ter discussie staan. Volgens die cijfers staan 1.8 miljoen Nederlanders bloot aan een teveel aan luchtvervuiling. De stelling van Mileudefensie c.s. is dat de staat onrechtmatig handelt sinds de staat niet aan de grenswaarden voldoet.

De advocaat van Milieudefensie gaf uiteraard aandacht aan het kort geding vonnis van 7 september 2017 met het belangrijke oordeel dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn. Verbolgen was hij dat de staat dat vonnis niet correct naleeft. De staat koos juist niet voor de “kortst mogelijke” weg voor het vaststellen van een luchtkwaliteitsplan, maar besloot de lange weg van het wijzigen van het NSL te gaan.

NSL
De landsadvocaat, namens de staat, beriep zich tijdens de zitting steeds op het NSL op basis waarvan de nationale overheid in gesprek gaat met de lagere bestuursorganen. Let op, ‘in gesprek gaat’ hetgeen impliceert dat de nationale overheid niks gaat/kan afdwingen. Bovendien vindt er dan nog een belangenafweging plaats, waardoor bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer belangrijker is dan de gezondheid van omwonenden.

Voor de aanpassing, en dus aanscherping, van het NSL, naar aanleiding van de uitkomst van het Kort Geding van Mileudefensie, wordt ook weer minstens anderhalf jaar uitgetrokken. Overleg met de lagere bestuursorganen is hiervoor nodig. Polderen heet dat ook wel.

Een van de heikele punten betrof de vraag of het NSL nu wel of geen luchtkwaliteitsplan is, waar een burger zich op kan beroepen om handhaving van de norm te vragen. De praktijk leert dat dit niet het geval is. De advocaat van de staat beweerde dat het wel kan, via een omweg, namelijk het aanvragen van een verkeersbesluit. Dit is bijzonder omslachtig en het is nog maar de vraag of het in de praktijk werkt.

Berekenen of meten
Een ander heikel punt, hetgeen ook rond Schiphol speelt, is of berekenen net zo nauwkeurig is als meten; niet dus. Als het gaat om berekenen wordt gesproken over ‘toetsnormen’. Bij bijna alle 320.000 toetsnormen blijft de luchtvervuiling onder de grenswaarden, aldus de advocaat van de staat. Volgens de advocaat van Milieudefensie -gebaseerd op cijfers van het RIVM-  gaat het bij het berekenen van de luchtvervuiling, ten opzichte van meten, om een afwijking van 20 tot 25 %.

Bij herhaling was het verweer van de advocaat van de staat dat er een NSL is, dat er, in overleg met betrokken lagere bestuursorganen, maatregelen worden afgesproken, en dat het per saldo nog maar om een paar (hardnekkige) knelpunten gaat. De lucht wordt steeds schoner! Naar eigen zeggen streeft de rijksoverheid ernaar te voldoen aan de WHO normen (halvering fijnstof normen ten opzichte van de huidige EU normen).

Mileudefensie maakte in dit kader het punt dat de Staat nog altijd niet alle locaties waar het RIVM overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10” in kaart heeft. Er bestaat dus wel een kaart met plekken waar de concentratie boven de 40,5 μg/m3 ligt, maar niet van locaties waar statistisch gezien overschrijdingen te verwachten zijn. Vreemd is ook dat door de staat een neiuwe grens voor NO2 wordt geïntroduceerd: niet de Europese 40, maar 40,5 μg/m3, terwijl de kleinste overschrijding volgens eigen “berekeningen”, leidt tot meer plekken.

Het wordt niet beter
Ook krijgen we nog meer vervuiling. Immers zo’n 60% van de in het NSL voorziene projecten zijn nog niet (volledig) uitgevoerd. “Projecten” zijn binnen het NSL activiteiten die tot extra luchtvervuiling kunnen leiden (“maatregelen” zijn acties die de luchtvervuiling juist kunnen beperken). Vermoedelijk allemaal stil gelegd door de crisis. Een substantieel deel van de vervuilende activiteiten zit dus nog in de pijplijn.  De Advocaat: “Dat betekent dat de vervuiling van die andere 60% tot nu toe is opgespaard, maar die komt nog wel”.

Gemis
De actuele vraag welke maatregelen concreet zijn genomen, en welk resultaat die hebben gehad bleef zweven. De advocaat van de staat schermde met allerlei maatregelen, maar concreet werd dat niet voor wat betreft de afgelopen jaren. Volgens hem wordt op termijn wordt alles beter en schoner, was zijn teneur. Ga maar rustig slapen. Echter die stelling van de staat hield al geen stand in de uitspraak van 7 de voorlopige voorziening procedure. De uitspraak in deze bodemprocedure wordt op 17 januari verwacht.

Bijlagen

Met dank aan Frits.

Onverrichter zake

14 november 2017

Om 9 uur stond dinsdag 14 november op de rol bij de rechtbank Amsterdam de vergunning van uitzondering aller evenementen (EuroPride 2016…..). Iedereen was aanwezig, drie rechters!, de gemeente, AGP, de Omgevingsdienst en uiteraard de advocaat van en d’Oude Stadt samen met bewoners(organisaties). Toch werden we allen weer weggestuurd, zonder dat d’Oude Stadt en bewoners konden doen wat we van plan waren; het oude en nieuwe evenementenbeleid stevig op goede gronden onderuithalen.

De rechters bleken sinds kort op de hoogte te zijn dat er ook een zaak liep tegen de vergunning 2017.  Nota bene was de nu dienende beroepszaak ook al verdaagd, omdat op dezelfde dag (11 juli) ook de voorlopige voorziening diende tegen de vergunning Pride 2017…..En ja, kort gaat voor uitgebreid zoals de voorzieningenrechter motiveerde.

Vooraf overleg
En ja natuurlijk belde de griffier van de rechtbank of er niet gevoegd kon worden met de zaak tegen de vergunning 2017. De griffier kon toen echter geen duidelijkheid geven over enige datum voor het behandelen van het beroep 2017. De bewoners hebben er alle belang bij dat er door de rechter genormeerd wordt op de geluidsvolumes, juist nu deze zo buitensporig en ONNODIG hoog zijn tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement. En dan gaat het niet alleen om die paar uurtjes van de botenparade, maar ook om de langdurige lawaaiige feesten dagen er voor en er na. De griffier verzekerde afgelopen week dat de zitting doorging en tot een inhoudelijke behandeling overgegaan zou worden.

Procesbelang
De rechter had zijn twijfels over het procesbelang om de zaak 2016 door te zetten. Het belang van de zaak 2017 zag hij wel. Maar er zou immers ook nog een nieuw evenementenbeleid vastgesteld gaan worden. Op 12 januari komt dat onderwerp in de gemeenteraad, nadat het al vele malen was uitgesteld. De gemeente gaf trots aan dat er over dat nieuwe evenementenbeleid juist zo veel “gepraat” was met de bewoners. Maar de rechter begon al met de vaststelling dat deze zaak  vooral gaat vanwege de  te hoge geluidsvolumes en dat bewoners niet gehoord zijn. De rechter zag dat namens de bewoners steeds dezelfde argumenten terugkomen in de procedure. d’Oude Stadt gaf aan dat het belang er nu juist wel was, omdat de bewoners van de rechter verlangde dat hij normerend optreedt richting de gemeente inzake evenementen.

Op de gang
Ook werd er nog aandacht geven aan de vergunning voor het evenement in 2018. De rechter calculeerde dat er voor de definitieve vergunning 2018 hij uitspraak kon doen in de gevoegde zaken 2016 en 2017. De rechter stuurde partijen op de gang om na te denken over 3 opties; doorschuiven en voegen met 2017, inhoudelijk behandelen en uitspraak, of alleen maar praten nu en doorschuiven. De bewoners wensten duidelijkheid. De gemeente heeft daar helemaal geen belang bij, laat staan AGP, of zelfs de Omgevingsdienst. De rechter besloot de zaak daarom door te schuiven naar 10 april 2018, om 9.00 uur. Wederom, wordt vervolgd.

IDFA in d'Oude Stadt

13 november 2017

De organisatie van het International Documentary Film Festival Amsterdam zit de komende twee weken in d’Oude Stadt. Daar is de vrijwilligersbalie ingericht.

Van maandag 13 november t/m zondag 26 november maakt de IDFA-organisatie gebruik van een groot deel van onze voorzaal. Er is een balie bij de ingang waar vrijwilligers o.a. hun badge, kaarten en T-shirts ophalen. De vrijwilligers komen er er ook pauzeren, lunchen, beetje bijpraten enz. Bij tijd en wijle kan het druk zijn, en zeker de eerste dagen wanneer de vrijwilligers t-shirts komen ophalen en zo . Woensdag is de eerste echte IDFA dag, en dat brengt ook drukte met zich mee. De vergaderingen gaan gewoon door in de achterzaal.

IDFA
De kern van waar het International Documentary Film Festival Amsterdam voor staat, is de creatieve documentaire. Dit zijn documentaires die filmisch zijn vormgegeven en uiting geven aan de visie van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie. Klik hier voor de site van IDFA, met o.a. de activiteiten in de komende weken.

Inspraak Gebiedsplannen

13 november 2017

Twee concept gebiedsplannen van stadsdeel Cent…

Uitkomen met je Inkomen

8 november 2017


Herfstmarkt in de Boomsspijker
Op zondag 26 nov…

Goed nieuws

6 november 2017

Met datum 3 november 2017 heeft de rechter positief beslist op ons verzoek om te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat. Tot 1 april 2017.

Al 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 55. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen (ex BTW!). Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend.

Uitspraak
De zitting was op 13 oktober. De (kleine) rechtszaal zat vol met supporters van d’Oude Stadt. De rechter benadrukte toen al het beschermingsrecht dat de wet biedt aan de huurder. In de uitspraak van 3 november geeft de rechter meer gewicht aan het maatschappelijk belang van d’Oude Stadt, dan het commerciële belang van de verhuurder. Ook benadrukte de rechter dat d’Oude stadt niet van 160 m2 ineens genoegen zou moeten nemen met slechts 50 m2. We mogen blijven tot 1 april 2018.

Het is een mooie uitspraak. De complimenten gaan aan onze advocaat Jan Overes, die iedere donderdagmiddag het juridisch spreekuur doet bij d’Oude Stadt.

De uitspraak geeft ons tijd om verder te zoeken naar een passende ruimte. Dat hangt ook af wat de bestuurscommissie beslist op ons verzoek om een groter subsidiebedrag in 2018. Dat besluit valt dinsdag 7 oktober a.s.

Bijlage

Lees hier de hele uitspraak.

Touringcar Transitieplan

3 november 2017

Wethouder Litjens heeft aan de Werkgroep Touringcar een informatiebrief gezonden over het Touringcar Transitieplan. Het is een goed plan dat de binnenstad een verboden gebied wordt voor de touringcar.

Of het centrum echt touringcarvrij wordt is nog maar de vraag, omdat touringcars niet meer worden toegelaten tot de binnenstad, tenzij deze touringcars daar een bestemming hebben. Leest u dan ook even naar de leden van de werkwerkgroep Touringcar en waar hun “bestemming” ligt en wie dus “ontheffing” vraagt/krijgt.

De aanleiding om Touringcars uit de binnen stad te weren ligt in een motie van de heren Ernsting, Vroege en Boldewijn uit 2014! In 2017 is pas begonnen met het plaatsen van borden. Maar De vraag die het plan bij bewoners oproept: hoe zit het met de handhaving? Vooral nu bewoners in het Gebiedsplan Centrum 2018 steeds lezen dat er geen geld is voor de handhaving.

Bijlage

Inspraak: geweldig!

2 november 2017

We mogen in onze handen knijpen. De gemeente maakt van alles bekend, aanvragen voor horecavergunningen, het besluit dat de buurman een uithangbord mag aanbrengen, of dat er een boom gekapt mag worden. Je mag je mening geven (zienswijze), maar dan moet je meestal wel heel snel zijn. En je krijgt in het algemeen 6 weken om bezwaar te maken.

Ja, als een boom dreigt om te vallen moet er snel gehandeld worden. Dan worden termijnen niet helemaal gehaald.

 

Lustrum

27 oktober 2017

Op 26 oktober was de hele stad uitgenodigd om het 12e lustrum te vieren bij d’Oude Stadt. Ook werd stilgestaan bij het 30 jaar gehuisvest zijn in de Nieuwe Doelenstraat.

Aan de muren van d’Oude Stadt hing de tentoonstelling over de geschiedenis van het wijkcentrum. Op onderwerp door de jaren heen, zoals de oprichting, onmin, wel/niet politiek, jeugd, huisvesting en onderwerpen die ook nu nog spelen, geluid, verkeer, milieu. In de vitrine ligt het Poortersboek, waarin personen vermeld staan met een staat van dienst voor de stad. Vertoond werden continu films en foto’s over acties uit roerige dagen, bijeenkomsten, inspreken mij de gemeenteraad en staddeel etc..

Begonnen werd met het feliciteren en een verjaardagslied en het uitblazen van kaarsjes. Daarop snee Cees Holtkamp zijn taart aan en werd er gezellig met een bakje koffie gekeuveld en rondgekeken.

Een extra dimensie gaf het (ex)voorzitters debat. Loes Buisman, de huidige secretaris, gaf een aftrap en schetste het beeld waarvan d’Oude Stadt kwam. Opgericht in een tijd dat de verzuiling de basis was van de maatschappij, waren bestuursleden vooral gekozen met een mix rond hun geloof. Een periode waar welzijn voor op stond en de aandacht uitging naar jeugdopvang.

Actie
Totdat er een verandering van welzijn naar actie volgde met de benoeming van Luud Schimmelpennink tot voorzitter. Hij kwam uit de politiek. Luud en Vera Amende vertelde over de Olofspoort waar het wijkcentrum in de jaren ‘70 zat. Met acties over de komst van de metro, (de Nieuwmarkt-rellen) ), maar ook Amsterdam autovrij, de witkar. Tot laat in de nacht werden daar flyers gedrukt en affiches gemaakt. Bewoners werden bewuster van hoe je een stad moet zien. Gesproken werd over de compacte stad. Niet de vierbaansweg dwars door het centrum die gepland stond. Bewoners werden daarvoor uit hun huizen gekocht, maar jongeren wensten woningen. Een van de hoogte punten was een heroïne symposium waar wel 900 mensen op afkwamen. En ook bij het protest tegen de Stopera-rellen had het Wijkcentrum een belangrijke rol. Het stadsbestuur verweet het wijkcentrum niet ingegrepen te hebben wij de rellen. Lees ook het “Staatsarchief” en de rol van het Wijkcentrum.

Overleg
Met het aantreden in ’84 (tot –’87) van Yellie Alkema  als voorzitter kwam er een omslag van actie naar overleg. Meer buurten trokken naar het Wijkcentrum. Dat was ook de tijd van het ontstaan van de 7 buurten en de 3 wijkraadsleden per buurt. Aandacht lag op het economisch herstel. Stedelijke plannen, ruimtelijke ordening. Daar werden bewoners door het wijkcentrum bij geholpen. Ze moesten het wel zelf doen. Dat ging ook over prostitutie, eerst op de Herengracht, daarna naar de de Ruiterkade. Daar werd ook actie gevoerd voor behoud van de Brandweerkazerne. Of de actiegroepen in de Leidsbuurt met protest tegen een groot hotel. Bewoners moesten echt geholpen worden bij het schrijven van brieven en het wegwijs maken hoe je inspreekt voor je rechten bij de gemeente. Het analfabetisme was hoog in het centrum. De grachtengordel was heel anders in die tijd.

Verdieping burgerparticipatie
Peter Paschenegger (1990-2002) vertelde dat er een verdieping van de burgerparticipatie plaatsvond. De betrokkenheid van de bewoners bij besluiten is belangrijk. Bewoners werden via het wijkcentrum betrokken bij het vormen van gezamenlijke besluiten. Dat ging in goede sfeer samen met de ambtenaren.

De druk op de binnenstad nam toe door drugs(overlast), verkeer etc. In 1995 kwam water in beeld. Er werd een beleidsnotitie opgesteld en het weren van enorme aanlegsteigers in de grachtengordel, als of het binnenhavens moesten worden, of het dempen van de Reguliersgracht. Dat was ter behoud van het erfgoed. Later werd dat met het Unesco predicaat beloond.

Voor het Wijkcentrum kwam zelfs (financiële) ruimte om externe deskundigen te werven. Het huurdersteam werd een begrip. Peter Commandeur schetste de begintijd, waarbij huurder bijgestaan werd met advies over de huurverhoging. Inmiddels via de Steunpunten Wonen opgegaan in de stichting !Woon. Om bewoners te adviseren en bij te staan.

Terug naar af?
Toen volgde een omslag vertelde Ulrike Weller (vanaf 2002). Het wijkcentrum kreeg wel subsidie, maar ook eisen. Productverantwoordelijkheid. Er moest geleverd worden door het Wijkcentrum en op de minuut geregistreerd. Met de komst van het Stadsdeel verloor volgens hen het belang van burgerparticipatie en werd een weg ingezet terug naar de jaren ’50. Maar bewoners willen niet van bovenaf. Zoals de gedwongen fusie van het Wijkcentrum Oostelijke binnenstad met het d’Oude Stadt in 2011. Daartegen kwam verzet. Zo’n actie herhaalde zich nogmaals in 2014, waarna het bestuur overbleef en als vrijwilligersorganisatie verder ging.

Tot slot
De huidige voorzitter sloot het gesprek af met een blik in de nabije toekomst. 3 november is de uitspraak van de rechtbank inzake ons verzoek te ontruiming van het huidige pand te mogen uitstellen. Op 7 november besluit het stadsdeel over de uitbreiding van de subsidie. Noodzakelijk om in deze tijd een goede ruimte te kunnen huren. Om samen te komen om te overleggen. De zoektocht naar een pand kan dan worden voortgezet.

En tot slot een goed gebruik sinds het eerste Lustrum; de vrijwilligers werden bedankt. Daarna ging het feest door tot na middernacht……

AMSTEL-IJPARK

27 oktober 2017

Vrijdagavond 27 oktober, op de verjaardag van Amsterdam, presenteerden bewoners het AMSTEL-IJPARK in Pakhuis de Zwijger tijdens het programma Amsterdam 750 jaar’.

Die vrijdagavond werden ideeën, initiatieven en plannen gepresenteerd die in 2025 de stad mooier, gezonder, aangenamer en inclusiever maken. Een van de ideeën is een lintpark van Amstel tot het IJ;  het AMSTEL-IJPARK. Dat loopt van de Stopera, via mr. Visserplein tot aan de IJ-tunnel. Een gebied met nu veel verkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Het publiek, private- én publieke partijen reageerden zeer enthousiast op het plan: Het AMSTEL-IJPARK geeft met zijn vorm, functie en locatie een unieke toegevoegde waarde aan Amsterdam!

Bewoners gaan graag met de Gemeente in gesprek over hoe ze gezamenlijk het AMSTEL-IJPARK – de nieuwe long voor de stad – kunnen gaan realiseren!

Hieronder een kort videoverslag.

Buurtenenquête

25 oktober 2017

De rapportage van de Buurtenquête 2017 in stadsdeel Centrum staan online.

Uitnodiging verjaardag d'Oude Stadt

21 oktober 2017

26 okt 19:30 inloop vanaf 19:00 uur -check eerder bericht Foto misschien uit archief, die prinsenhofsteeg, anders Olofspoort

oprichtingsacte (scan)

Programma volgt

 

Metro nachtmerrie

20 oktober 2017

Mensen die boven het tracé van de metro Oostlijn wonen klagen al een aantal jaren over geluidsoverlast van rijdende metrotreinen. De oorzaak wordt maar niet gevonden, en een oplossing evenmin. De bewoners voelden zich nauwelijks gehoord, maar hebben uiteindelijk wel gehoor gevonden bij de Ombudsman.

Toen kwam de Noord-Zuidlijn. Zoals u weet na vertraging, vertraging en nog eens vertraging. Toen het dan toch bijna klaar was bleek opeens dat de software heel anders was dan die van de Oostlijn. Dat moest rechtgezet worden, met als gevolg nog een laatste vertraging. Nu is de software in een testfase beland, en dat houdt in dat er metro’s op volle snelheid gaan rijden, stoppen, enz.

Het GVB heeft er nooit moeite mee gehad om gedurende langere tijd ieder jaar weer delen van de route buiten gebruik te stellen, maar nu heeft het in zijn wijsheid besloten om het testen in de nacht te gaan doen. Drie nachten per week, vanaf nu tot het eind van het jaar. Dat de mensen die nu al overlast ervaren nu ook nog gestoorde nachten gaan krijgen, daar is even niet over nagedacht. Of, veel gemakkelijker, van tafel geveegd.

***********************************************************************************************************************
METRO-OVERLAST – NIEUWMARKT- EN WATERLOOPLEINBUURT / UPDATE / URGENT
***********************************************************************************************************************
Amsterdam, 16.10.2017

Beste buurtgenoten die ook in meerdere of mindere mate overlast ondervinden van de metro-Oostlijn,

In onze laatste nieuwsbrief van 28.01.2017 lieten wij reeds weten dat de Ombudsman ‘onze zaak’ in behandeling heeft genomen. Zo heeft de Ombudsman in de tussentijd al meerdere huisbezoeken gemaakt om de overlast van het rijdend metro-verkeer zelf een keer te kunnen waarnemen. Ook is er uitgebreid gesproken met bewoners die aangegeven hebben veel overlast te ervaren. Een eerste conclusie is dat de heersende metro-overlast meer in kaart moet worden gebracht. Wanneer en op welke lokaties worden er periodes van soms iets minder dan weer versterkte overlast waargenomen.Op dit moment is de ombudsman druk bezig een goede methode voor dit ‘in kaart brengen’ uit te werken. Een brief aan alle bewoners die boven of aan de metrotunnel wonen, met meer informatie hierover volgt z.s.m.

>> URGENTE MEDEDELING <<
Verder willen wij hierbij ook even dringend informeren dat de Dienst Metro en Tram (DMT) voornemens is om binnenkort ’s nachts testritten te gaan rijden!
De aankondiging hiervan ontvingen wij zelf pas net voor het weekeinde, zie bijlage 1: 20171012_EmailDMTaan1Bewoner_AankondigingNachtelijkeTestritten_bijlage1.rtf
Vooralsnog is de hierin verstrekte informatie onvoldoende, en ook de manier van bekendmaking, zodat alle betrokken bewoners goed hiervan op de hoogte zouden zijn, is niet zoals het hoort. Los daarvan zijn nachtritten op een traject waar bewoners al door het reguliere metro-verkeer overlast ervaren onacceptabel.
Inmiddels hebben wij een reactie op de aangekondigde nachtelijke testritten naar de Dienst Metro en Tram gestuurd, zie bijlage 2: BriefBewonersAanDMT_bijlage2.rtf
We werden hierbij versterkt door de Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo. Ook de Ombudsman heeft de Dienst Metro en Tram al aangesproken op de wijze van hun communicatie.

Als jullie over de geplanden nachtelijke testritten ook bezwaar willen maken naar de dienst Metro en Tram dan kun je dat doen via mailadres metro.tram@amsterdam.nl
Protesteert allen alsjeblieft!

Mochten jullie nog ideeën hebben voor de verdere aanpak hiervan dan vernemen we het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten,
Evelien van Os. 1011DB
Susanne Laws. 1011WD

Rem op toeristenwinkels

19 oktober 2017

De gemeente Amsterdam heeft een zogenaamd Voorbereidingsbesluit genomen om in een deel van het stadsdeel Centrum om een halt toe te roepen aan de zogenaamde toeristenwinkels. Op zich een mooie gedachte, het betekent dat er geen schreeuwerige Tours&Tickets meer bij mogen komen en geen walmende chocoladepastasmelterijen. Helaas geldt dit voor buurten waar het spreekwoordelijke kalf al lang verdronken is; het geldt niet voor de buurten in de gevarenzone: de Jordaan, de Lastage. En de hele Weteringschans mag één keten worden van souvenirwinkels, koekebakkers en plastic-kaas-verkopers. Ook buurten als de Pijp, waar dit soort ellende aan het oprukken is worden niet beschermd.

Zie HIER waar het over gaat

Geluid in de stad

18 oktober 2017

Woensdag 18 oktober liepen tijdens een Soundwalk zo’n 100 genodigden met koptelefoon op en rond het mr Visserplein. Te beluisteren waren verhalen en gebruikers van het plein over hun ervaringen met de geluidsprikkels op het plein en hoe dat het gebruik van het plein bepaalt. Die Soundwalk was de intro voor het seminar over geluid als stadmaker. Soundtrackcity organiseerde dat samen met Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdamen de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Soundtrackcity onderzocht hoe geluid een  positieve bijdrage levert aan het verblijfsklimaat in de stad. De resultaten van het project ‘Crowdsourcing Mr Visserplein’ werden gepresenteerd. Bij dat project waren ook bewoners betrokken. Uit de Soundwalk bleek al dat zij veel negatief waren over het geluid op het mr Visserplein, waardoor het positieve (het zingen van vogels, de rust) bijna niet meer opviel.

Stadsontwikkeling en geluid
Het blijkt dat het een gemiste kans is dat in stadsontwikkeling akoestische waarde van publieke ruimte nauwelijks een rol speelt. Het maakt kennelijk dan niet uit hoe een plein of straat klinkt. Terwijl in een ruimte die goed klinkt mensen graag willen zijn. Geluid als grondstof zien, zodat stedenbouwers en architekten die kunnen inzetten bij de vormgeving van de stad. Dat gebeurt nog veel te weinig omdat de urgentie nog niet is doorgedrongen bij planners en beleidsmakers. Het onderzoek wil beleidsmakers overtuigen dat goed klinkende stedelijke ruimtes grote voordelen opleveren. Door geluid wel mee te nemen in het ontwerp zijn onder meer grote kostenbesparingen mogelijk, ontstaat een beter vestigingsklimaat en stijgt de concurrentiepositie.

Twintig deelnemers
Bij het project waren zo’n twintig deelnemers betrokken. Jet Schroot, bewoonster, vertelde hoe zij dat proces heeft ervaren. Zij  kon zich de troosteloosheid van de plek nog herinneren toen het tunnelgebied onder het mr Visserplein door de junks uit de buurt “gebruikt” werd. De inrichting nu was ook niet aantrekkelijk en na de eerste inventarisatie werden alle deelnemers aan het denken gezet en kwamen er voorstellen uit.

Historisch perspectief
Annelies Jacobs, bekeek het plein vanuit historisch perspectief, om de betekenis en politiek van geluid te duiden. Industrialisatie, technologisering en groei van steden zorgden voor steeds meer lawaai. De soort van het geluid is bepalend hoe mensen dat toen hebben ervaren, waarbij het gaat om de verandering en de opvatting over meer/minder lawaai . Voor 1900 was er weinig aandacht voor het lawaai van de industrie en nijverheid, maar ging de aandacht uit naar  klachten over geluid (stemmen en muziek). Zo was er in 1863 in de Jodenbreestraat een herrie en lawaai waarvan men zich nu geen voorstelling kan maken. Iedere koopman riep letterlijk om de aandacht van de klant.

In de jaren tussen 1920 en 1940 waren stemmen ook een probleem, maar de auto was in opkomst. De automobilist moest toeteren bij iedere hoek van de straat, voor de veiligheid en de strijd om het gebruik van de straat.  Ook kregen bewoners met geluid te maken in stille woonwijken (ook van de te harde radio’s). Stadsgeluid en lawaai werd een onderwerp voor onderzoek en oplossingen.

Ontwerpen vanuit het geluid
Volgens Erik Blits, architect, was de negatieve vibratie van het ooit gevestigde Leprozenhuis op het mr. Visserplein nog steeds voelbaar. Samen met de bewoners ontwierp hij een plein boven het plein. De deelnemers zagen het verkeer als een gegeven en deden daar juist niks mee. Boven komt dan een bos en er onder met een waterval voor het tegengeluid. Want door ander geluid er bij te voegen, kan je het bestaande geluid zachter/anders laten klinken. Die  voorstellen bekoorden een bewoner niet. De geluidsdruk op het plein en de omliggende straten is zo hoog door het verkeer, dat er niet alleen een overschrijding is van de Europese norm van stikstofdioxide(NO2), maar ook in maximale dB-en (>70 dB over een etmaal!). De voorgestelde zitjes op het afgedakte plein met slechte lucht, leek hem geen goed plan. En bronaanpak is gewenst.

Geluidsfragment
Cila Erends, geluidskunstenaar en bewoonster in de buurt, liet met een opgenomen geluidsfragment gedurende een minuut ervaren wat het was op het mr Visserplein te zijn. Eerder verklaarde zij al dat de Valkenburgerstraat de hel was. Dat komt door het verkeer (wachten en optrekken) en de bromtonen van de verbrandingsmotoren. Dat lokte meteen de vraag uit of er een blik naar de toekomst gegeven kon worden. De geluiden van de verbrandingsmotoren zouden bij geheel elektrisch vervoer dan wel verdwenen zijn, maar de andere geluiden van banden etc. blijven dan nog steeds aanwezig.

RIVM
Irene van Kamp van RVIM  vroeg aandacht voor herstel van de geluidsbelasting door variatie. Niet 24 uur in dezelfde herrie zitten, maar er aan ontsnappen door naar elders te gaan. Naar groene en blauwe plekken in de stad, of daarbuiten. Onvoldoende aandacht was er voor de akoestische kwaliteit van dat soort plekken. Soundscapes (naar analogie met landschap) moeten ook gezien worden in omgevingskwaliteit en gezondheid. Een aanwezige medewerker van de GGD bracht ook de eis van een “stille zijde “ in een woning. Dat helpt bij herstel zeker.  Geconcludeerd werd dat het geluid van groen plekken meteen leidt tot herstel (door daar te zijn) en indirect (door te weten dat die optie er is). Maar natuurlijk moet er echt iets gebeuren aan de reductie van de “milieublootstellingen”.

Urbanist
Trond Maag, Urbanist, ging in hoe bij het ontwerpen van de omgeving je geluid(sreductie) als uitgangspunt kan nemen. Hij liet verschillende ontwerpen zien, waarbij de herrie gedempt werd.

Ouwe Siem

18 oktober 2017

 

Onze vrolijke Ouwe Siem is niet meer.

Jarenlang heeft hij de Binnenkrant bezorgd, met name in de Waterloopleinbuurt. Ook verspreidde hij de buurtkrant Jordaan-Gouden Reael. Als het wijkcentrum folders en pamfletten wilde verspreiden stond Siem al voor de deur en laadde zijn fiets vol.
Toen hij op de laatste Nieuwjaarsreceptie hoorde dat onze huur was opgezegd stond hij al bijna op de barricades.
Pas nu hij plotseling is overleden weten we zijn officiële naam: Simon Buijs.

Maar het is Ouwe Siem die we zullen missen. Vanwege de kranten en vooral vanwege het praatje bij de koffie …

Huisvesting

30 september 2017

Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te zoeken naar een nieuw onderkomen. De huur is opgezegd en we gaan in ieder geval naar de rechter. De zoektocht naar een vervangende ruimte wordt bemoeilijkt door de hoge huren voor een andere ruimte en het gelimiteerde budget.  Daarom wordt 17 oktober in de Bestuurscommissie Centrum de subsidie aan d’Oude Stadt besproken.

Rechtbank
Bijna 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 55. Het pand is speciaal gebouwd voor het Wijkcentrum (architect Paul De Ley). Nadat het bestemmingsplan enige jaren geleden gewijzigd is, heeft onze kantoorruimte geen maatschappelijke bestemming meer. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen (ex BTW!).

Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend. De zitting is 13 oktober om 13:30 uur. De zittingen zijn is openbaar. Komt allen. Let op! De rechtbank Amsterdam verbouwt. Klik hier voor de routebeschrijving (pdf).

Subsidieplafond
In onze zoektocht naar een ander onderkomen worden we belemmerd door de hard gestegen hoge huren in ons werkgebied en het plafond van de subsidie. Eind 2014 veranderde het Wijkcentrum van een organisatie met personeel, naar een geheel door vrijwilligers gedragen Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het budget kromp. In 2015 en 2016 kregen we weer subsidie en dat was net voldoende voor de huisvesting en kantooronkosten.

Op de commerciële markt is een vergelijkbare ruimte (156m2) aan de rand van het centrum al gauw € 3.000,- per maand (incl. BTW). Dat bedrag was vorig jaar in de begroting opgenomen. Dat stuitte toen op problemen bij de subsidiegever (het stadsdeel centrum). Daarom is verder gezocht.

In het centrum is voor het huidige huurbedrag alleen maar een kleinere ruimte te krijgen, waarbij er problemen zijn met de toegankelijkheid (een voorwaarde voor de subsidie). Het aanbod ligt meestal op een verdieping en is alleen te bereiken met een trap, dus geen lift. Het bestuur heeft dan ook aan het stadsdeel gevraagd om meer subsidie. Ook voor eventuele aanpassingen aan een pand om de ruimte wel rolstoelvriendelijk te laten maken. Dat verzoek komt op de agenda van de Bestuurscommissie Centrum op 17 oktober om 20.00 uur. Komt allen.

 

 

 

Breng je stad in kaart

29 september 2017

Uit Finland kwam Pekka Harju-Autti om vrijdag de 29e september in de Waag zijn Envirate te presenteren. Dat is een website waarbij je elke omgeving waar je bent, kan beoordelen op het uitzicht, het geluid en de lucht die je inademt.

Waar je ook bent, kan je via de website https://m.envirate.net (werkt dus op alle mobiele telefoons) al lopend steeds een plek een waardering van 1 tot en met 10 geven. Dat gaat om het uitzicht, het geluid en de lucht. De website stelt bewoners en toeristen instaat om zo een stad te beoordelen. Zo vult iedereen samen een kaart in die weergeeft hoe het gesteld is met de drie onderwerpen. Dat gaat op basis van waarneming. Dat is dus subjectief, maar tijdens het rondje door de binnenstad van Amsterdam (zie foto’s hieronder) blijkt dat een geoefend gebruiker de minder fraaie straten ook zo beoordeelt. Op basis van de de beoordeling van veel mensen geeft de site inzicht waar er een probleem zit in de openbare ruimte, of juist niet. Bewoners kunnen dan actie ondernemen.

Achtergronden
De “citizen science applicatie” Envirate is gemaakt in Finland. Pekka Harju-Autti de Finse ontwikkelaar gaf in de Waag een presentatie over de achtergronden. Hij heeft onderzoek gedaan naar “Environmental Awernes” (milieubewustzijn). Daarvoor ontwikkelde hij een vragenlijst, die hij op aanraden van anderen versimpelde en zo veranderde dat hij overal ter wereld gebruikt kan worden. Dat is vertaald naar een website. Daarbij is gekeken hoe mensen hotels waarderen. Het is een werk in ontwikkeling. Steeds nieuwe dingen komen er bij.  Zo zit er ook een spel-element in. De gebruiker die veel beoordelingen doet, waar ter wereld ook kan een steeds hoger niveau bereiken.

Foute Flyer

29 september 2017

Hebt u een hekel aan uw buren? Kan het u niks schelen als ze alsmaar wildvreemde mensen in het trappenhuis tegenkomen? Dat ze wakker liggen van lawaaimakers die niet aanspreekbaar zijn. Dat er op alle dagen van de week vuilniszakken in uw straat staan? Dat er duizenden mensen zijn die een echte woning nodig hebben? Ga dan vooral op deze folder in. Dat Airbnb mag maximaal 6 weken per jaar, maar daar valt vast wel een mouw aan te passen. U trekt gewoon bij vriend of vriendin in en wordt slapend rijk.

Vrolijke Spitse Fietsdemonstratie

24 september 2017

De bewonerscampagne ”Schone Lucht en Ruimte“ (waaronder d’Oude Stadt) organiseerde vrijdag 22 september in de spits vanaf de Dokwerker: DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM.


Die vrijdag was internationale autovrije dag van de nationale mobiliteitsweek 2017. Honderden demonstranten kwamen op de oproep af. De demonstratie ging dwars door de spits van Amsterdam. De fietsers waren uitgerust met mondkapjes, fluitjes, toeters en borden met teksten als: “Geef het fietspad terug” en “Schone Lucht en Ruimte”.

Schone Lucht en Ruimte
De gevolgen van tijdens de spits rijden, waren opstoppingen van het verkeer. De automobilisten konden hier geen geduld voor opbrengen. Met nog meer getoeter tot gevolg. Terwijl de demonstranten iedere dag last hebben van de drukte in de stad.

Doel van de demonstratie is Amsterdammers bewust te maken dat de luchtkwaliteit in Amsterdam echt niet goed is. Ondanks de geruststellende woorden van sommige wethouders en andere politici. De demonstratie ging daarom juist door straten heen waar de lucht sterk vervuild (fijnstof en stikstofdioxide). Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Milieudefensie deed daar onderzoek naar en bracht het rapport uit: Van wie is de stad.

Verkiezing 2018
De Spitse Fietsdemonstratie Amsterdam is een signaal aan de bestuurders van onze stad. Maak Amsterdam NU schoner, ruimer en veiliger. En prettiger om in te leven, wonen, werken en verblijven. De oproep aan de politiek is dan ook: “Laat schone lucht en ruimte hét thema worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018!”

Snorscooters van het fietspad
Aandacht werd ook gevraagd voor de snorscooters, die nu echt van het fietspad af moeten; geen vertragingen meer voor helmplicht vanuit Den Haag. En ook meer ruimte voor fietsers en duurzame mobiliteit. De demonstratie eindigde rond 19.00 uur voor de Balie.

Analyse Evenementenbeleid

20 september 2017

In een plezierige bijeenkomst zijn dinsdagmiddag 19 september raadsleden en belangstellenden in het Wijkcentrum d’Oude Stadt bijgepraat over de bevindingen van bewonersgroepen uit heel Amsterdam over het beleidsvoornemen van dit college inzake Evenementen. Bewonersorganisaties hebben het beleidsvoornemen voor het Evenementenbeleid geanalyseerd. Deze analyse werd die middag gepresenteerd door Els Iping en Peter Welp namens alle partijen die er aan hebben meegewerkt. Uit hun geuite bedenkingen blijkt dat bewoners geen onwetende “ouwe zeuren” zijn.

De inspraak voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen loopt tot en met 22 september 2017. Bewoners kunnen op twee beleidsdocumenten een reactie geven: Beleidsregel geluidbeleid bij evenementen en de Locatieprofielen juli 2017 (de locaties waar evenementen plaatsvinden). Een pakpapier van meer dan 600 bladzijden. Die stukken zijn in samenwerking met verschillende (bewoners-)organisaties minutieus doorgenomen en geanalyseerd.

Bewonersorganisaties: “Gemeente:

 1. Garandeer spraakverstaanbaarheid
 2. Gun bewoners nachtrust
 3. Voorkom gehoorschade
 4. Handhaaf dB(A)
 5. Onderdruk de bastonen
 6. Maak voldoende locatieprofielen
 7. Stel een maximum aantal evenementen vast
 8. Ontzie de parken
 9. Beperk de uitzonderingen voor de buitencategorie
 10. Hanteer geen “correcties”
 11. Hanteer bij geluidmetingen 1 minuut
 12. Zorg voor adequate handhaving
 13. Zorg voor adequate afhandeling van klachten
 14. Diversen”

Voor de bijeenkomsten waren raadsleden uitgenodigd. Bewonersorganisaties vinden het belangrijk dat ook de gekozen vertegenwoordigers van de Amsterdammers begrijpen wat de genoemde bedenkingen tegen het voorgenomen geluidbeleid bij evenementen en de voorgestelde locatieprofielen.  Met de analyse willen de bewonersorganisaties de politici besluiten kunnen laten nemen over iets dat vrijwel alle Amsterdammers raakt, van piepjong tot stokoud, van feestbeesten tot parkliefhebbers. En dat met zo veel mogelijk kennis van zaken. De Analyse is onderschreven door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)!

Els Iping vertelde over de totstandkoming van de “Analyse” en over een aantal van de bedenkingen die bewoners(-organisaties) hebben bij het geplande beleid. Peter Welp  presenteerde een ingewikkeld onderwerp op een manier die iedereen snapt. Zijn conclusie: de gedachte achter het nieuwe beleid was/is goed, maar zoals de regels nu op papier staan pakt een en ander niet al te best uit. Als Amsterdam echt zou doorpakken, en het “harder harder harder” zou kunnen omzetten naar “mooier mooier mooier”, dan zou Amsterdam zich met recht evenementenstad van Nederland en daarbuiten kunnen noemen. Als onderdeel van zijn presentatie liet Peter horen hoe 85 dB(C) op je gevel kan klinken in je woning. Niet verschrikkelijk luid, maar akelige bassen om hoofdpijn van te krijgen, misselijkheid en erger. Twee van de aanwezigen hebben dat stukje presentatie maar even van buiten door het raam gekeken.

Veel vragen van de aanwezigen zijn vooral door Peter Welp duidelijk beantwoord. De “Analyse” is aangeboden aan Remine Alberts, als voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken. Op 5 oktober is het onderwerp daar aan de orde. Opgeroepen is dan ook om daar te gaan inspreken. Na afloop van zijn in kleinere kringen de gesprekken voortgezet.

Mochten bewoners(groepen) een (aanvullende) zienswijze indienen dat kunt onderstaande stukken gebruiken. In uw zienswijze kunt u ook volstaan met de verwijzing naar de  analyse en deze onderschrijven. U bent vrij om de stukken ook op uw eigen site te zetten.  Een waarschuwing is op zijn plaats. Wanneer u een zienswijze wilt schrijven over een locatieprofiel, lees dan het profiel zelf zorgvuldig. In onze tabellen kunnen foutjes geglipt zijn.

Bijlagen

Zienswijzen die in kopie naar ons zijn verstuurd.

 

Lees ook: Inspraak evenementenbeleid (over geluid) en Inspraak evenementenbeleid 2 (over locatieprofielen)

Lift voor Pentagon

19 september 2017

Dinsdag 19 september is de bekisting gemaakt voor de fundering voor de lift aan het Pentagon. Na jaren van discussie komt ie er dan toch. Het besluit om in de binnenhof van het appartementencomplex Pentagon een lift toe te voegen wordt eindelijk gerealiseerd.

Al sinds 2014 praat de projectgroep Taskforce Wonen met Zorg over de lift in wooncomplex Het Pentagon en er is zelfs onderzoek gedaan naar het plaatsen. Toen leek dit weinig kans van slagen te hebben, omdat er bovenop de onderliggende metrobuis gebouwd moest worden. De uitslag van het onderzoek leidde er toe dat de lift werd opgenomen in het jaarplan 2015 van het gebied 1011. Daarin staat dat Stadgenoot in het complex Pentagon in 2015 een lift gaat realiseren om de woningen op de verdiepingen te kunnen labelen voor senioren. Het stadsdeel heeft subsidie voor de lift beschikbaar gesteld en gaat het proces faciliteren.

Lift is toegang senioren
De lift komt voor de bestaande wenteltrap. Dankzij deze lift kunnen de huidige bewoners van 25 woningen op de hogere etages in het wooncomplex langer zelfstandig blijven wonen. Dankzij een goede samenwerking tussen de bewoners, Stadgenoot, Dienst Metro, Stedelijke afdeling Wonen, !Woon en het stadsdeel kan nog in 2015 worden begonnen met de bouw. Het stadsdeel betaalt de helft van de aanlegkosten. De huurderscommissie is tevens akkoord gegaan met een huurverhoging in verband met de extra voorziening. De woningen worden gelabeld voor senioren.

Roeland Rengelink, dagelijks bestuur stadsdeel Centrum: “Dit is een resultaat dat er toe doet: deze lift betekent dat mensen die anders uit de binnenstad hadden moeten vertrekken nu nog jaren hier kunnen blijven wonen.” Bron Nu.nl

Stadsdeel
Het Stadsdeel Centrum probeert het aanbod aan seniorenwoningen in de binnenstad te vergroten en besloot positief. Maar begin maart 2016 had de commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam de aanbouw van een lift nog afgekeurd. Het beleidskader voor de commissie is de nota ‘De Schoonheid van Amsterdam 2013‘. Voor nieuwbouw na 1940 geldt dan dat ingrepen zich moeten voegen in de oorspronkelijke architectuur. Welstandscommissie oordeelde dat zowel de wenteltrap als lift in een ontwerp zouden moeten worden geïntegreerd en zich moeten voegen in de zorgvuldige architectuur van dit gebouw. Daarop is een nieuw ontwerp gemaakt dat uiteindelijk is goedgekeurd en dat wordt nu eindelijk uitgevoerd.

 

 

DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM

16 september 2017

Het Bewonersinitiatief Schone Lucht en Ruimte (waaronder d’Oude Stadt) organiseert volgende week vrijdag om 17.00 uur vanaf het Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker) Amsterdam en nodigt u uit om deel te nemen aan:

DE SPITSE FIETSDEMONSTRATIE AMSTERDAM

Laat gezonde lucht en ruimte hét thema worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018!

De Spitse Fietsdemonstratie is een signaal aan de bestuurders van onze stad. Gemeente neem het heft in eigen hand, het heeft nu lang genoeg geduurd.

We fietsen demonstratief door de Spits van Amsterdam en brengen onze eigen schone lucht mee op de fiets. Want:

 • De lucht in Amsterdam is vies en ongezond. De Gemeente Amsterdam heeft de gerechtelijke opdracht de luchtkwaliteit snel te verbeteren, wij willen nu maatregelen (met dank aan Milieudefensie, Kort geding 7 september 2017).
 • De Gemeente Amsterdam wil sinds 2013 de snorscooter van het fietspad naar rijbaan (met helm). Maar Den Haag koerst op dit moment ALWEER aan op UITSTEL en VERTRAGING van het besluit helmplicht snorscooter (pas na 2018). Wij willen uitvoering van het genomen besluit in 2013 in Amsterdam en geen nieuwe vertragingen meer.
 • Wij willen duurzame mobiliteit, minder vervuilende auto’s en schoon vervoer over water.
 • Wij willen drastische herindeling van de openbare ruimte. Maak Amsterdam echt ruimer, veiliger en prettiger om in te leven, wonen, werken en verblijven.

Daarom; wees actief, help mee de stad leefbaar te houden. Klim op je stalen ros en fiets ten strijde op vrijdag 22 september om 17.00 uur vanaf het Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker) in De Spitse Fietsdemonstratie 2017. Neem anderen mee. Vertel het verder.Tot ziens.

Spitse Fietsdemonstratie steunende organisaties:

 

Gemeente en luchtkwaliteit

13 september 2017

Met datum 24 augustus ontvingen wij van de gemeente Amsterdam de beslissing op bezwaar op het handhavingsverzoek luchtkwaliteit van 10 bewoners, woonachtig tegenover een meetpunt van de GGD. Maanden na de hoorzitting van 13 juni jl. en een dag na de zitting van het kort geding van Milieudefensie in Den Haag.  De gemeente volhardt en zegt dat handhaving (in de enge zin, van boetes opleggen) niet geregeld is in de wet en dus niet kan. 

36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD op een van de 23 knelpuntstraten, die de GGD signaleert in Amsterdam, hebben handhavingsverzoeken verzonden aan o.a. de gemeente Amsterdam.

Ontvankelijkheid
Bijzonder is de moeite die de gemeente gedaan heeft om de ontvankelijkheid van de bezwaarmakers af te zetten tegen de woonafstand van een GGD-punt. Zo is een bewoner die in een straat woont met 3 GGD-meetpunten niet ontvankelijk, omdat hij in die straat op 400 meter van een meetpunt woont (En let wel alle meetpunten in die straat zijn boven de Europese norm aan. En dat al jaren).  Om daarna prompt te melden dat de bezwaren ongegrond zijn.

Niet GGD, maar RIVM
De gemeente hanteert hierbij de waarden zoals het RIVM berekent. Met geen woord wordt er in de beslissing gesproken over de toezegging van de gemeente in de NSL-monitoringsrapportage 2015:

Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.

Resultaatsverplichting!
In de beslissing op bezwaar dicht de gemeente zich andermaal toe (net als in het primaire besluit) dat ze toch al zoveel doen aan de luchtkwaliteit in Amsterdam. Een stelling die niet meer opgaat sinds de uitspraak van 7 september 2017:

De voorzieningen rechter te den Haag: “De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!”

 

Bijlage:

 

 

Schone Lucht NU

7 september 2017

SchoneluchtAmsterdam1
Donderdag 7 september heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. De rechter oordeelde in kort geding dat de Nederlandse Staat een kwaliteitsplan moet opstellen dat daadwerkelijk zorgt voor een schonere lucht, conform de Europese regelgeving.

Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen en werd door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter eist dat de staat een plan moet maken met maatregelen, zodat alle overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. De rechtbank gaat niet mee met de stelling van de staat dat ze toch al voldoende inspanningen verricht om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!

Beoordeeld dient te worden of het NSL “passende en doeltreffende maatregelen” bevat om de periode van overschrijding van de grenswaarden “zo kort mogelijk” te houden (Conform artikel 23van de Europese Richtlijn). En de rechter vindt van niet: in het NSL staat enkel een opsomming van generieke landelijke maatregelen. Daarmee voldoet het NSL niet aan de eisen die voortvloeien uit Bijlage XV van de Richtlijn.

Geen uitstel
De rechter rekent hard af met het argument van de staat dat Nederland nog tijd genoeg heeft om de normen te halen.   Ander steden zoals Brussel moesten al in 2010 voldoen, hadden geen uitstel gevraagd en werden nu pas door Europa gemaand.  Na uitstel van Europa moest Nederland per 1 januari 2015 voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Van de rechter krijgt de staat geen uitstel meer.

“De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden”.

Maar bovenal: de Staat is verder verboden maatregelen te nemen die leiden tot het in stand houden van, of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden!

Anne Knol van Milieudefensie: “We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen”, aldus Knol. “De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.”

Amsterdam
Amsterdam heeft minimaal 23 “knelpunt”straten waarin volgens metingen van de GGD de Europese normen voor stikstofdioxide worden overschreden. Dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij door auto’s. Wijkcentrum ‘d Oude Stadt heeft namens 10 bewoners wonende tegenover een stikstofdioxide-meetpunt van de GGD zowel het Ministerie als de gemeente Amsterdam verzocht de Europese normen te handhaven. Het ministerie wees dat verzoek af. Die afwijzing is wel ingebracht in dit kort geding, om te bewijzen dat de burgers keer op keer ongelijk krijgen van het Ministerie in hun eis om maatregelen voor gezonde lucht (Rechtsoverweging 4.2). Amsterdam moet nog besluiten.

Net als in die bezwaarzaak betoogde de Staat in het kort geding dat enkel overschrijdingen resteren op hardnekkige lokale knelpunten en dat hij geen bevoegdheden heeft om zonder medewerking van provincies en gemeenten die lokale knelpunten op te lossen. De rechter zegt dat de staat met dat betoog de Europese Richtlijn miskent, die verplichtingen oplegt aan de lidstaten van de Europese Unie, dus aan de Nederlandse Staat en dat de minister verantwoordelijk is voor een programma van maatregelen om aan de grenswaarden te voldoen! Hoe de staat een en ander (samen) heeft geregeld ontslaat haar niet van die verantwoordelijkheid. Welke maatregelen het vast te stelten luchtkwaliteitsplan dient te bevatten, valt – zoals de Staat terecht heeft opgemerkt – onder de beleidsvrijheid van de Staat.

Gelet op de uitspraak in kort geding van 7 september, waar tegen geen beroep mogelijk is,  is de vraag wat  Amsterdam nu gaat besluiten op het bezwaar…… Voor schone lucht en ruimte staat op 22 september om 17 uur bij de Dokwerker een fietsdemonstratie gepland.

Milieudefensie, ondersteund door 50 burgers voeren ook nog een bodemprocedure tegen de staat. De behandeling bij de rechtbank is gepland op 14 november.

Wordt vervolgd.

Bijlage

In oktober: Rechtszaak & Lustrum

31 augustus 2017

Berichten over de rechtszaak over de huuropzegging van ons pand en ons lustrum in oktober.
Rechtszaak
Eerder gaven wij aan dat de rechtszaak over ons verzoek tot schorsing (uitstel) ontruiming van onze huisvesting in september dient. Onlangs kregen wij het bericht van de rechtbank dat de zittingsdatum op 21 september niet door gaat en verschoven is naar 13 oktober 13:30 uur. Tot de uitspraak kunnen we in ieder geval blijven, wat er ook gebeurt.

d’ Oude Stadt 60 jaar
Op 25 oktober 1957 werd het wijkcentrum opgericht. Op 26 oktober 1987 verhuisde d’Oude Stadt naar de Nieuwe Doelenstraat 55. Kortom: 26 oktober 2017 is een goed moment
om terug te blikken op
tweemaal 30 jaar. En natuurlijk blijven we bij de tijd. Het Nu en Straks zijn de hoofdzaken. De rechtszaak op 13 oktober over de huuropzegging en de nabije toekomst komen uiteraard ter sprake. Weest allen welkom op deze feestelijke en ook spannende ‘Thema-avond’:

Bijzondere Jubileum Bijeenkomst
Donderdag 26 oktober 19.30 – 21.00 uur

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Je maintiendrai

31 augustus 2017

Iedereen kent dat terras wel op de brugvleugel tegenover Kloveniersburgwal 125. Waar je niet langs kan. Waar je niet op de stoep kan wachten met oversteken, maar op de rijweg moet staan tot de auto’s vanaf de Amstel en vanaf de brug gepasseerd zijn, en de fietsers en scooters en varianten daarop uit drie (soms vier) richtingen voorbij zijn geracet. Waar, om te zorgen dat er echt niemand langs kan lopen, fietsen op het voetpad van de brug worden gezet, en tegen de lantaarnpaal aan de rand van het terras – er is geen stukje stoep voor fietsen meer over, alles bezet door de horeca. En waar je ook wel eens opgestapelde terrasstoelen zag, met ketting aan diezelfde lantaarnpaal vastgemaakt. Om dan na het oversteken bijna te struikelen over twee potplanten die daar de loopruimte staan te versperren.

Op het hele kruispunt krioelt het van de voetgangers op de rijweg omdat het voetgangersgebied geblokkeerd wordt. (Eerlijk is eerlijk, café de Staalmeesters houdt zich tegenwoordig heel netjes aan de terrasgrenzen).

Dat terras, blijkt nu, was de uitwaaiering van een kleiner terras. Dan zou je denken bij het lopende Binnenstad Offensief: HOERA!!! je maintiendrai, er zal gehandhaafd worden. Maar nee: er is een vergunning afgegeven voor een terrasuitbreiding van 20%, precies dat ellendige stukje.
Met deze nieuwe vergunning wordt het slechte gedrag van een ondernemer beloond met een flinke bonus. Schijt aan de voetganger.

Hoe kan dat? Waarom geen opstand in de buurt? Heel simpel.
De AANVRAAG voor deze terrasuitbreiding IS NOOIT GEPUBLICEERD op de bekendmakingenpagina van de gemeente.
Dan heeft men daarover geen zienswijze kunnen indienen, en komt men nooit te weten dat er een vergunning is verleend. De buurt is bedonderd, en het enige wat nog kan is uiterlijk 30 augustus een bezwaarschrift sturen naar:

De burgemeester van Amsterdam
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000AE Amsterdam

U kunt het bij de portier van de stopera afgeven
Of per mail versturen naar bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Zet in dat bezwaarschrift uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en vermeld waarom u belanghebbende bent.

Fietsdemo

30 augustus 2017

Noteer in uw agenda: 22 september om 17.00 uur Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker): Fietsdemo door de Amsterdamse Spits. Voor Schone lucht en ruimte. Meer informatie volgt.

Inspraak evenementenbeleid-2

30 augustus 2017

 

 

Wij willen nogmaals de aandacht vragen voor het nieuwe evenementenbeleid. Evenementen kunt u leuk vinden of ze kunnen u gestolen worden. Een kwestie van smaak, maar ook overlast. In de vorige nieuwsbrief is vooral aandacht geschonken aan geluid. Heel belangrijk.
Wat minstens zo belangrijk is zijn de locaties waar evenementen plaatsvinden. Waar geluid uiteraard een rol speelt, maar ook “hoeveel dagen per jaar mag een locatie per jaar voor evenementen worden gebruikt”.

Locatieprofielen
Er zijn 76 locatieprofielen waarop u commentaar kunt leveren via de inspraakprocedure die tot 22 september loopt.
Daar hoort in te staan hoeveel grote en kleinere evenementen op zo’n locatie maximaal per jaar toegestaan worden. Groot en klein slaan op het aantal bezoekers. Niet duidelijk of er bij grotere toeloop ingegrepen wordt.
Ook hoort er per lokatie duidelijk in te staan hoeveel dagen per jaar en hoeveel evenementen per jaar er mogen plaatsvinden. De eindtijden. De aspecten van omgeving, groen e.d. waarbij rekening gehouden moet worden tijdens het evenement, maar ook op- en afbouw, verkeersstromen vanwege aanvoer van spullen en bezoekers.

Per stadsdeel anders
De bedoeling was dat er uniformiteit zou komen in de beschrijving van de locatieprofielen. Dat is niet gelukt. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen manier van beschrijven, het ene stadsdeel doet het zus, het andere doet het zo.
In het centrum worden nu en dan Koningsdag, Koningsnacht en Pride genoemd, waarbij de geluidsvolumes vele malen hoger mogen dan bij andere grote evenementen. Als u zo’n locatieprofiel leest, begrijpt u dan of die dan bij het totale aantal evenementen of het aantal dagen inbegrepen zijn?
En waarom staan die dagen dan niet in de profielen buiten het centrum genoemd? Vieren ze daar geen koningsdag meer? Of worden daar de normale regels gehanteerd met redelijke geluidvolumes, en gaat alleen het centrum uit z’n dak?

In alle stadsdelen zijn locatieprofielen die uitgebreidere geluidsinformatie geven. Zijn die te begrijpen? Wat vind u er van?

Parken en natuur
Bij de bewonersoverleggen waren meerdere bewoners aanwezig namens organisaties die het belang van parken en natuur nastreven.
In de Beleidsregel geluidbeleid die ook bij de inspraak hoort, en waarin de profielen een belangrijke plaats innemen, wordt echter met geen woord gesproken over de geluidsregels in parken. Ja, toch één keer, dat geluidsafschermende maatregelen er niet gebruikt kunnen worden omdat ze er misschien de grond in zakken.
Toen aangekondigd werd dat er een nieuw evenementenbeleid zou gaan komen, werd o.a. vastgesteld dat evenementen in parken niet meer dan 25% van een park in beslag zullen nemen. De rest van het park moet gebruikt kunnen worden voor de normale recreatie. Er staat in de Beleidsregel Geluid niet hoe de rust in de resterende 75% gewaarborgd wordt.
Ook de locatieprofielen van de parken zijn niet uniform. Die 25% wordt wel eens genoemd, maar lang niet altijd.

De hutjes op de hei zijn allemaal al bezet, dus gaan wij naar het park. Met de grote aantallen evenementen in de parken, en ook die in de randgemeenten, is het maar de vraag of er in de weekeinden nog een plek overblijft om te genieten van rust en natuur. Als die ene plek er nog is, dan gaat heel Amsterdam en omstreken natuurlijk daarheen, en blijft er niets meer over.

En natuur? Met de ecologische hoofdstructuur wordt geen rekening gehouden. Feesten en concerten lijken belangrijker.

Buiten de locatieprofielen
Vergis u niet: evenementen kunnen in beginsel op alle plekken in de stad plaatsvinden, en daar worden ook vergunningen voor afgegeven. Alle plekken waar Koningsnacht, Koningsdag en/of de Pride worden gevierd, samen goed voor vier dagen. Op de plekken zonder profiel staat volgens de Beleidsregel 1 dag voor het centrum en drie dagen daarbuiten.

Onvolledig
Wat bij de stukken voor de inspraak ontbreekt is het totale aantal evenementen en evenementendagen per jaar. Niet de enorme groei in bv. de afgelopen 10 en 5 jaar. Wil de gemeente door wil gaan met de groei, niet verder uitbreiden, of verminderen? Blijven we bij verdere groei nog steeds praten over “enige overlast” voor omwonenden? Het is aan de politiek om zich hier duidelijk over uit te spreken.

Inspraak
Het stuk over de locatieprofielen heeft een inhoudsopgave, gesorteerd naar stadsdeel.
Kijkt u eens naar de locatieprofielen bij u in de buurt. Kijk eens naar die van uw favoriete parken.
Vind u ze niet duidelijk? Vind u 2x per jaar 25000 bezoekers in uw parkje te veel van het goede?
Stuur een inspraakreactie in. Zet er even bij waarom u er belang bij hebt. Denk niet dat u uw mening niet mag geven als u er niet woont. U kunt er ook belang bij hebben omdat u er werkt of om een andere reden vaak komt. Dat het een Amsterdams park is dus ook UW park. En vooral: Evenementen kunnen overal, dus ook bij u in de straat. Leuke feesten, maar ook feesten waar u alleen maar last van hebt.

Klik HIER en u ziet hoe u uw reactie kunt inzenden.
Rechtsboven ziet u de stukken waarop u kunt reageren in de inspraak: de Beleidsregel en de Locatieprofielen.

Thema-avond: Massatoerisme

30 augustus 2017

Amsterdam is een mooie stad met veel culturele en historische bezienswaardigheden. Steeds meer toeristen weten onze mooie stad te vinden. Maar aan deze drukte zit een steeds grotere keerzijde. Terwijl grote bedrijven hun zakken vullen, zijn de bewoners het kind van de rekening. Ons aanbod van buurtwinkels verschraalt, de leefbaarheid van onze buurten staat onder druk, touringcars blokkeren de doorgang en als gevolg van illegale hotels is het vinden van een betaalbare woning nog moeilijker geworden.

Maar wat ervaren we precies als overlast en wat niet? Welke overlast moet als eerste worden aangepakt? Hoe herstellen we de balans tussen wonen, werken en recreëren? Wat is daarvoor nodig? En hoe krijgen we dat voor elkaar?

De gemeenteraadsfractie van SP Amsterdam organiseert in augustus zes thema-avonden, om samen met bewoners deze vragen te bespreken. U bent van harte uitgenodigd om uw verhaal te vertellen.

Samen pakken we de overlast aan. Sta op, doe mee, kom langs en laat uw stem horen!

 • Dinsdag 1 augustus 20:00 uur Huis de Pinto Sint Antoniesbreestraat 69
 • Woensdag 2 augustus 20:00 uur d’Oude Stadt Nieuwe Doelenstraat 55
 • Donderdag 3 augustus 20:00 uur Havelaar Douwes Dekkerstraat 2
 • Dinsdag 15 augustus 20:00 uur HTIB Eerste Weteringplantsoen 2BII
 • Woensdag 16 augustus 20:00 uur ’t Geveltje Bloemgracht 170
 • Donderdag 17 augustus 20:00 uur Badhuistheater Boerhaaveplein 28

Inloop is vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Doe dit op https://amsterdam.sp.nl/massatoerisme. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Verspreid dit bericht in uw omgeving!
Een flyer is er ook: klik HIER om te downloaden

Actieve vrijwilligers gevraagd

30 augustus 2017

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft als ondertitel “Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie”. En dat is heel in het kort wat het is.

Het wijkcentrum heeft geen betaald personeel, maar draait helemaal op vrijwilligers. Wij faciliteren bewoners en bewonersgroepen bij het verbeteren van de leefomgeving in hun buurten. Voor en door bewoners dus. Wij bieden vergaderruimte, wij organiseren thema-bijeenkomsten. Wij hebben een website, wij maken een maandelijkse nieuwsbrief.
Wij bieden hulp bij het schrijven van zienswijzen, bezwaarschriften, en andere brieven aan de gemeente, of andere instanties.
Ook helpen wij mensen bij de zoektochten in de gemeentelijke doolhof.

Om dat goed te kunnen doen zijn voor die activiteiten veel meer mensen nodig.

Mensen die actief willen meehelpen met het bovenstaande, en daardoor ook deel uitmaken van het wijkcentrum. Mensen die goede ontwikkelingen in stad of buurt signaleren, maar ook knelpunten, en daarmee zelf aan de slag willen. Ook mensen die een beetje, of zeer deskundig zijn op een of meer van de aandachtsgebieden. En daarmee anderen kunnen helpen. Mensen die zelf bewonersbijeenkomsten willen organiseren of leiden. Notulisten voor vergaderingen. Niet iedereen hoeft natuurlijk alles te kunnen.

 

Een paar voorbeelden van verzoeken die bij ons binnenkomen, maar er is veel meer:

De toenemende stankoverlast van al die vreetwinkels waarvan er nog steeds meer bijkomen. Naast de opgewarmde Nutella, de pannekoeken en de wafels, en soortgelijks, ook steeds meer restaurantjes voor de snelle hap.
Het woud van schoorstenen dat verschijnt is niet voldoende om het probleem op te lossen. Als het zo doorgaat krijgt de bovenkant van de stad het uiterlijk van een stad tijdens de industriële revolutie.
Nu en dan etensluchtjes van de buren in je huis kan gebeuren, maar iedere dag de hoeveelheden van commerciële bedrijven is andere pannenkoek. Wie stort zich met deze hulpzoekers op het inventariseren van het probleem, hoe het wettelijk allemaal zit, wie klopt aan bij de gemeente om gezamenlijk een oplossing te vinden?

Iedereen klaagt over de achteruitgang in het openbaar vervoer. In heel Amsterdam. Her en der in de stad zijn wat actiegroepen die strijden voor hun eigen tramlijn, niet slecht, maar het moet breder. We hebben een paar avonden aan het onderwerp gewijd, maar het krijgt maar geen vervolg. Er zijn actieve mensen nodig die samen wat ondernemen, contact zoeken met belangenorganisaties. De werkgroep voor fijnmazig openbaar vervoer moet handen en voeten krijgen.

De werkgroep schone lucht en ruimte kan hulp gebruiken, o.a. bij acties.

En: wij vinden het belangrijk dat het wijkcentrum open blijft voor bezoekers die voor informatie  langs willen komen. Ook daarvoor zijn mensen nodig.  Kunt u een dagdeel (of meer) in de week het wijkcentrum bemannen? Het is zelden druk, dus U kunt zo’n ochtend of middag ook  werken aan taken voor het wijkcentrum zoals hierboven genoemd, of voor uzelf werken.

Als u belangstelling hebt voor een of meer van dit soort activiteiten, neem dan contact op via e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl of loop binnen bij wijkcentrum d’Oude Stadt, Doelenstraat 55.

En: zegt het voort. In de buurt, vrienden en kennissen, familie.

 

 

Speels en voorgoed problemen oplossen

25 augustus 2017

Op 20 september is in ‘d Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, een inspiratie/informatie avond met video’s over het Big Sister Project. Het Big Sister Project is opgezet door 85 IJslandse vrouwen die het gelukt is handel in mensen in hun land te stoppen.

Sheva Carr nam het initiatief om hun werkwijze wereldwijd aandacht te geven ter navolging. Zij maakte hiervoor een stappenplan en noemde dit de Operation Big Sister. Zie: www.operationbigsister.com

Programma
Deze avond begint om half 6: Ontmoeten bij plantaardige soepje. Na een dansje de nieuwsbrief van de Mir Methode van Mireille Mettes over herstellen na seksueel misbruik. www.mirmethode.nl.

Rond de schemering: Big Sister filmpjes en eigen invallen uitwisselen. Rond half 9 sluit de informatie avond, maar we kunnen nog wel doorgaande met live-muziek, dans, gedichten en liedjes.

Laat maar weten op de avond zelf, als je wat wilt delen.

Graag iets lekkers mee nemen voor bij de thee.

Bezoekers met een eigen bord, bestek, beker en brood krijgen gratis soep.

Fundraising
Om een bioscoopfilm over dit Big Sister Project mogelijk te maken, is er een fundraising. Daarvoor biedt Corina Teunissen van Manen het schilderij ‘The Sky starts at the Ground’ te koop aan voor een bedrag dat dan nog nodig is. Contact via e-mail: visiblevoice.nl@gmail.com

Wormenhotel Bantammerbrug

25 augustus 2017

De volgende oproep kwam binnen. De bewoners rond de Bantammerbrug werken aan een verbeterplan voor de nu structureel vervuilde Bantammerbrug. Onderdeel van het verbeterplan is het wormenhotel. Wie wil er meedoen?

Gezocht
Wie wil, volgens instructies, af en toe zijn/haar ongekookte groente- en fruitafval (en beperkt tuinafval, alleen blaadjes) naar het wormenhotel brengen om de wormen te voeden? De wormen maken in hun hotel daarvan compost. Die compost kan vervolgens weer verdeeld worden over de boomtuinen, de geveltuinen en als er nog over is het privégevelgroen.

Bantammerbrug
De brug is een ontwerp van de beroemde architect Johan Melchior van der Mey, een van de grondleggers van de Amsterdamse School. Samen met Piet Kramer en Michel de Klerk tekende hij het Scheepvaarthuis, nu Amrath-hotel. De lantaarns op de brug zijn ontworpen door Piet Kramer, hij maakte heel veel bruggen in de stad (zie o.a. in het Amsterdamse Bos de ‘Chinese’ bruggetjes). Laat u horen, dan vormen we een groepje dat het wormenhotel tot een succes kan maken – waarmee we onze mooie Bantammerbrug bevrijden van het ontsierende, armoedige afval.

Aanmelden
Meld u aan bij Bernadette de Wit  via e-mailadres bbdewit@chello.nl

Meer via de informatiepagina van de gemeente over wormenhotels.

Thema-avond nieuw bestuurlijk stelsel

21 augustus 2017

In het Wijkcentrum ‘Oude Stadt is op maandag 28 augustus een thema-bijeenkomst over het nieuw bestuurlijk stelsel. Het inspraaktraject over de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel loopt tot 6 september.

Het hoofdlijnenbesluit zoals dat op 15 februari door de gemeenteraad is genomen, is het uitgangspunt. De inspraak gaat over de nadere keuzes voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel 2018, zoals is uitgewerkt in de concept verordening op het lokaal bestuur en de toelichting daarop. Deze concept stukken zijn vrijgegeven voor algemene inspraak en consultatie van de bestuurscommissies van de stadsdelen. U kunt uw zienswijzen indienen tot 6 september 2017. De adviezen die hieruit voortkomen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

 

 

 

Moderne dans voor senioren

15 augustus 2017

In de eerste week van september beginnen de mo…

Pride 2017 enquête

4 augustus 2017

 

 

Ministerie en luchtkwaliteit

4 augustus 2017

Met datum 31 juli stuurt het Ministerie de beslissing op bezwaar op het handhavingsverzoek luchtkwaliteit van 10 bewoners, woonachtig tegenover meetpunten van de GGD. Het ministerie volhardt en zegt dat handhaving (in de enge zin, van boetes opleggen) niet geregeld is in de wet en dus niet kan.

Volgens de GGD Amsterdam wordt in 2015 in 23 straten de maximum Europese milieunorm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m3 overschreden. 36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD hebben handhavingsverzoeken verzonden. Ook aan het ministerie. Het ministerie gaf aan (net als de gemeente Amsterdam) dat het wettelijk niet mogelijk is om handhaving op luchtkwaliteit af te dwingen. Artikel 5 van de Wet milieubeheer voorziet daar niet in. Let wel: Ze zijn in overtreding! Dat bevestigen ze ook in hun antwoorden, maar ze kunnen niks doen (?). Eind mei was de hoorzitting. Volgens het ministerie richten de luchtkwaliteitsnormen zich op de bestuursorganen. Burgers hebben daar geen rechtstreeks beroep op. Volgens ons staat dat haaks op het persbericht en de jurisprudentie van de EU.

Andere sancties
Op ons verzoek heeft het ministerie ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn (binnen hun bevoegdheid) om de luchtkwaliteit te borgen. Die mogelijkheden vindt het ministerie eigenlijk niet nodig. Het ministerie kan via de provincie de gemeente dwingen, maar het ministerie vindt daartoe geen aanleiding. Omdat partijen “goed bezig zijn” en in 2020 de luchtkwaliteit binnen de norm gaat komen. Dat is dus niet zoals wij eisen NU, maar ooit schone lucht. Daarbij vindt het ministerie de metingen van de GGD niet conform de regelgeving in het kader van de regeling (NSL) voor de luchtkwaliteit. De Raad van State vindt dat ook (rechtsoverweging 7). In ons geval zien wij toch echt van Amsterdam toezeggingen (in de NSL-rapportage).

Voor het overige ligt het volgens het ministerie vooral in de bevoegdheidssfeer van de gemeente en suggereert dat burgers bijvoorbeeld wel via verkeersbesluiten de luchtkwaliteit kunnen aanvechten. Dus niet. Lees daartoe de hierboven genoemde uitspraak van de Raad van State.

Een-tweetje
Een paar weken gelden werden wij gebeld dat het ministerie uitstel wenste voor de beslissing op bezwaar. De reden was de afstemming met de gemeente die nog zou moeten plaatsvinden. Bij de hoorzitting gaf de hoorzittingcommissie zelf aan niet onafhankelijk te zijn. Afstemming met de gemeente maakt de bezwaarprocedure al helemaal niet meer onafhankelijk. Wij hebben dat uitstel dan ook geweigerd. De beslissing op bezwaar kwam dan ook op tijd voor het kort geding dat milieudefensie 23 augustus jl. had aangespannen. Daar stond het ministerie ook voor de rechter. De beslissing op bezwaar werd als productie 9 op het laatste moment in die procedure ingebracht.

Ondanks de afwijzing in de beslissing op bezwaar van het Ministerie presteerde de Landsadvocaat in dat kort geding de rechter te wijzen op de bestuursrechtsgang die burgers hebben en dat Milieudefensie dus de luchtkwaliteit niet bij de civiele rechter kon afdwingen. De advocaat van Milieudefensie wees tijdens de zitting de rechter er op dat de burgers gelet op de toegestuurde beslissing op bezwaar keer op keer nee te horen krijgen.

Maar erger was het standpunt van het Ministerie dat ze nog maar sinds 2015 moeten voldoen aan de normen en niet zoals België in 2010, die geen uitstel had gevraagd. Volgens het ministerie is het probleem wel op te lossen: “door de knelpunten te verwijderen: door (snel)wegen af te sluiten en vervuilende bedrijven te sluiten. Maar dit zijn buitenproportionele maatregelen. Daarvoor is geen maatschappelijk draagvlak……………

Hoe verder?
De beslissing op bezwaar staat open voor beroep. Maar door de afwijzing en de houding van het Ministerie ook in de milieudefensie zaak, lijkt het er eerder op dat het ministerie jurisprudentie wenst, ten koste van ons budget. De uitspraak in kort geding aangespannen door milieudefensie is 7 september. Wij wachten op die uitspraak, voordat we verdere stappen gaan ondernemen. Wordt vervolgd.

De Stem van Centrum

29 juli 2017

Wie een idee heeft mag het zeggen. Van een stopverbod voor toeristen tot nieuwe bruggen slaan en het verminderen van het aantal straatmuzikanten, vooral die hele slechte,

Het plan met de meeste stemmen komt op de agenda van het Algemeen Bestuur. Eén keer per maand wordt op een vast moment gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft. Je kunt drie peildata meedingen.

Heeft jouw voorstel de meeste stemmen? Dan krijg je per email een uitnodiging om je voorstel toe te lichten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarna neemt het bestuur een besluit over het voorstel.

Beslissing

28 juli 2017

Op 18 juli vond een hoorzitting plaats over de Pridevergunning 2017. Daarbij werden alle bezwaarmakers in een keer gehoord. Door hen werd al verzocht vooral niet “te knippen en plakken” en de beslissing op bezwaar zorgvuldig te nemen. Met onbekende datum ontvingen wij vrijdag 28 juli per post een beslissing op bezwaar………..

De bezwaren

 1. Procedureel: er is rolvermenging, van vergunninghouder, organisator en vergunningverlener en er is een veel te late aanvulling op de vergunning waarbij geen inspraak mogelijk is.
 2. Het nieuwe geluidsbeleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkeld!
 3. Nieuwe norm van 85 dB(C) op de gevels met een matige geluidswering gaat binnen over de grens van spraakverstaanbaarheid en daarmee van onduldbare overlast (50 dB(A)
 4. De gegunde norm met daarboven nogeen 10 dB tot 95 dB(C) op de gevel kan dus binnen op wel 70 dB(A) neerkomen.
 5. Dergelijke hoge waarden db(A) en dB(C) binnenshuis zijn tijdens de EuroPride 2016 ook bij omwonenden binnenshuis gemeten.
 6. De reden van die 95 dB(C) is niet kenbaar, noch valide, waarom moet een evenement van “bijzonder belang” harder dan “de norm”?
 7. Het advies van Omgevingsdienst is niet kenbaar gemaakt en wijkt af van het gestelde in de vergunning en er staan kan bepalingen in in plaats van moet.
 8. Naast dB(C)norm ontbreekt onterecht de dB(A) norm. Handhaving onmogelijk.
 9. Er zijn waarden op de botenparade van 115 dB(A). Ongepast!
 10. De overschrijding van de grens van onduldbare hinder wordt overschreden mag niet ter zijde kan worden geschoven om voorrang te verlenen aan andere belangen, zoals het maatschappelijk belang bij het organiseren van evenementen (ECLI:NL:RBOVE:2014:6440).
 11. Op de meeste plein- en straatfeesten is het verschil tussen 2016 en 2017 slechts +2 of -3 dB(C), zonder gevelcorrectie van 3 dB, die er weer bij opgeteld wordt.
 12. Uitspraak voorzieningenrechter Amsterdam van 2 augustus 2016 (Stichting Pluk de Nacht): normop de gevel van de omliggende woningen niet meer dan 45 dB(A) en de lage tonen niet meer dan 55 dB(C).
 13. Uitspraak rechtbank Roermond (Solar): o.a. de gemeente had een onderzoek moeten doen naar de gevelwering, de geluidshinder moet geminimaliseerd worden en de meettijd van vijf minuten te lang is geweest om te voorkomen dat geluidpieken worden weggemiddeld en bij overschrijding van de geluidnorm te laat wordt ingegrepen..
 14. Een geluidsplan, eis in de vergunning, is niet beschikbaar.
 15. Richtlijnen, APV en nieuwe evenementenbeleid: eindtijden ’s avonds op 23:00 uur. Er is geen reden om daarvan af te wijken naar 24:00 uur met daarbij nog een uitlooptijd van een uur. Zeker niet nu het niet om een dag gaat!
 16. Vondelpark: Uit niks blijkt garantie dat in de overige driekwart van het park rustig gerecreëerd kan worden. Er behoren duidelijke afstandseisen in de vergunning te staan, het geluid mag niet in het hele park maar in een kwart van het park duidelijk hoorbaar zijn. En waar is het geluidsplan?
 17. Evenemententerreinen liggen te dicht op elkaar, waardoor overlappende hinder vanaf verschillende podia.
 18. Locaties niet getoetst op geschiktheid.
 19. NSG heeft metingen verricht op de Zeedijk, waaruit blijkt dat zelfs bij de voorgestelde en weer losgelaten norm van 85 dB(C) de geluidshinder onduldbaar is (>50 dB(A) binnenshuis).
 20. Gebrek aan handhaving, klachtafhandeling ondermaats.
 21. Te massaal feest op het Amstelveld, ondanks toezeggingen stadsdeel en eigen beleidskader niet slechts 1 maar 2!
 22. Wie in de stad woont kan enige hinder verwachten?? Lees dan brief Ombudsman Metropool Amsterdam: Feesten of Beesten? van 16 november 2016.
 23. Waarom zijn er geen geluidsbegrenzers?
 24. Het evenement, steeds terugkerend, is daarmee een inrichting.
 25. De Burgemeester gaat niet over de volumes, hij gaat alleen over de openbare orde.
 26. Er zijn geen sancties vermeld in de vergunning bij overtreding
 27. Overlast van drank en drugsgebruik en hinderlijk hangen

Beslissing op bezwaar
U heeft maar te dulden.

Bijlage

Alcoholverbod

28 juli 2017

In gebieden waar een alcoholverbod geldt, mag u in de openbare ruimte geen alcohol drinken en geen alcoholhoudende drank in aangebroken flessen, blikjes, glazen bij u dragen. In samenwerking met handhavingsverzoek.nl heeft een bewoners van het centrum van Amsterdam bij de gemeente een handhavingsverzoek daartoe ingediend.

Handhavingsverzoek
De bewoner wil dat dat het nuttigen van “supermarkt-bier’ op straat door de gemeente wordt aangepakt. De bezoekers worden snel dronken en veroorzaken overlast voor overige bezoekers en . De Wallen liggen in het weekend bezaaid met lege blikjes.

Antwoord gemeente
Ingegaan wordt uitvoerig op de beginselplicht (tot handhaving); bij een overtreding van een wettelijk voorschrift en een bestuursorgaan wordt verzocht handhavend op te treden, moet het bestuursorgaan in principe gehoor geven aan het handhavingsverzoek. Tenzij zaken binnenkort gelegaliseerd worden, maar dat is hier niet aan de hand, dus zijn we gehouden handhavend op te treden tegen het nuttigen van alcohol op straat…….

Echter….
Het handhaven van het alcoholverbod heeft de aandacht van zowel politie als toezichthouders. Die hebben in de afgelopen 2 maanden 177 boetes opgelegd aan overtreders van het alcoholverbod. Hieruit blijkt het handhavend optreden, waardoor het handhavingsverzoek van de bewoner wordt afgewezen………

Meteen bezwaar
De bewoners heeft inmiddels bezwaar aangetekend. In twee maanden slechts 177 boetes is geen argument nu hetzelfde aantal boetes op vrijdag en zaterdagavond per uur kunnen worden opgelegd. De straten op de Wallen zijn dan gevuld met drinkende en dronken toeristen. Aandacht voor is niet voldoende, nu men dient op te treden. De wet is immers duidelijk, de gemeente dient te handhaven.  Een overheid die de wet aan haar laars lapt is een zeer slecht voorbeeld voor de burgers. Het feit dat er structureel te weinig handhavers worden ingezet, is een bewuste politieke keuze.

Bronnen:

Inspraak Evenementenbeleid

19 juli 2017

Burgemeester en Wethouders hebben het “nieuwe” geluidsevenementenbeleid vrijgegeven voor inspraak tot en met 22 september 2017. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het persbericht meldt: De gemeente Amsterdam heeft … in overleg met omwonenden…. nieuw geluidbeleid ontwikkeld. Echter de NRC-stijlboek zegt: Bij ‘in overleg’ komen de gesprekspartners gezamenlijk tot een conclusie. Bij ‘na overleg’ neemt de meerdere uiteindelijk een beslissing, waarmee de ander het niet eens hoeft te zijn. Dat laatste ligt hier voor. De bewoners(-groepen) en natuurorganisaties nemen afstand van het nu geformuleerde beleid. Dit beleid faciliteert nog steeds de organisatoren ten koste van de leefbaarheid in de verre omtrek van het evenement; #hoeftniethard.

Het uitgangspunt van B en W is dat evenementen bij de stad horen, maar dat er een betere balans moet worden gevonden tussen enerzijds veilige en feestelijke evenementen en anderzijds minder overlast. Voor alle muziekevenementen geldt voortaan de “strengere” basisnorm van maximaal 85 dB(C) op de gevel van woningen. Feitelijk is die 85 dB(C) een salomonsoordeel. De bewoners willen maximaal 80 dB(C) op de Gevel en de ondernemers 90 dB(C). Zo weet de gemeente dat de gevelwering minder is dan de standaard 20 dB, maar staat dan toch 85 dB(C) op de gevel toe, maar wat minder vaak…..

Naast “nieuwe locatieprofielen” waarop ook inspraak mogelijk is, zegt de gemeente tevens dat voor 21 locaties bepaald is hoeveel geluidsbelastende evenementen er kunnen plaatsvinden. Alles zou gebaseerd zijn op een 600 pagina’s tellend onderzoek. Maar feitelijk is de nieuwe methode geen “strenger” beleid. Wat de gemeente daar ook over zegt, valt ronduit onder propaganda.

Geen 85 dB(C) op de gevel!
Op de nieuwe uitgangspunten valt heel wat af te dingen en doet geen recht aan de uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam. Die zijn:

 1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis,
 2. het voorkomen van slaapverstoring,
 3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd. Die 85 dB(C) tegen de gevel gaat binnenshuis zeker over de 50 dB(A) grens van de spraakverstaanbaarheid! De door de gemeente ingehuurde adviseurs behoren dat ook te weten. Maar adviseurs adviseren zelden anders dan de opdrachtgever wenst……

Nog meer onderzoek
Daarnaast is het “onderzoek” nog niet afgelopen. Een aantal elementen uit het beleid moet nog worden getest tijdens het evenementenseizoen deze zomer. Dat gaat over de “nieuwe” gevelnorm en het continue meten. Ook wordt er rondom o.a. het NDSM-terrein belevingsonderzoek gedaan.

Dat belevingsonderzoek faalde in 2016 jammerlijk vanwege te weinig deelnemers en de onduidelijke methodiek. Eind maart 2017 werd nog beloofd dat de immense hoeveelheid bezoekers die naar een evenement komen in de vernieuwde APP gewogen worden ten opzichte van de paar duizend bewoners die (noodgedwongen) blijven. De gevluchte bewoners kunnen hun mening echter niet kwijt! Ook is het invullen niet mogelijk via een website, maar alleen via bepaalde APP’s.

De resultaten hiervan en de uitkomsten van de inspraak zullen na de zomer worden verwerkt in het definitieve beleidsvoorstel dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe beleid moet gaan gelden per 1 januari 2018.

Zienswijzen
De bewoners- en natuur(-organisaties) maken zich al op, ondersteund door de Nederlandse Stichting Geluidshinder om een tegengeluid te laten horen. Zoals dat hinder door geluid niet in decibellen – in dB(A) noch in dB(C) – moet worden geduid. Je doet dat door het de bewoners ‘gewoon’ te vragen. Dat doe je niet door te gaan zitten wachten tot er geklaagd wordt. Zoals eerder in het ambtswoninggesprek bepleiten wij dat met regelmaat op een verantwoorde wijze enquêtes moeten worden uitgevoerd. Dat moet nu juist een vast onderdeel van het beleid worden. Blijkt dan uit zo’n enquête dat meer dan 15 % van de bewoners aangeven (ernstige) hinder te (hebben) ervaren, dan is aanpassing van beleid nodig! (conform gebruiken rond de Wet geluidhinder).

Hou deze pagina in de gaten voor de zienswijzen die zij zullen uitbrengen aan de gemeente.

Bijlagen van de gemeente

Onbegrijpelijk

19 juli 2017

Dinsdagmiddag 11 juli 2017 diende van 15.30 uur tot 18.30 uur de zitting in de voorlopige voorzieningsprocedure  over de 2017 editie van de (gay)Pride. Volgens de bewoner mocht het feest sowieso doorgaan, maar wel dat  de aantoonbaar onduldbare geluidsoverlast minder werd.  De volumeknop kon immers ook zachter, dat gaf de voorzieningenrechter eveneens aan. Deze liet al vrij snel blijken dat hij zelf naar luidruchtige evenementen ging en hooguit misselijk werd van de bassen, maar tot nu toe geen gehoorschade had opgelopen….. Hij bleek wel doof voor onze argumenten. De uitspraak: spoedverzoek afgewezen.

De rechter gaat in op de tijdens de zitting gedane uitspraak dat het advies van de Omgevingsdienst en de daarin vervatte normen en regels gelden. Maar dat komt helaas niet in het dictum terecht, waardoor het maximum van 95 dB(C) kennelijk toch blijft gelden.

Uitgebreid wordt ingegaan op de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester, als of dan maar alles mag. De voorzieningrechter geeft aan dat hij dat terughoudend moet toetsen. Hij haalt daarbij de uitsprak aan van HardShock, die bewoners hadden gewonnen. Dezelfde uitspraak die wij ook vorig jaar naar voren brachten.

Maar deze rechter haalt uit deze uitspraak iets anders: dat 95 dB(C) niet zonder meer betekent dat  omwonenden aanzienlijke hinder (onduldbaar) zouden ondervinden en onaanvaardbaar is. En wijst naar de vorige voorlopige voorziening (2016) inzake de belangafweging van de Burgemeester, terwijl wij meermaals in ons bezwaarschrift de quote citeren van de rechtbank, voorafgaande aan de aangehaalde uitspraak, dat ieder belang gelijk is en er geen voorkeur aan commercie mag gegeven worden. Maar daar heeft deze rechter geen boodschap aan en noemt de afweging van de belangen voor de Pride tegenover die van de omwonenden kenbaar, terwijl die motivering van de Burgemeester om nog eens 10 dB harder dan het nieuwe beleid, op onze vraag waarom, alleen antwoordt: daarom!

Nog onbegrijpelijker is redenering van de rechter dat wij naast de 95 dB(C), wij om 85 dB(A) gevraagd zouden hebben. Wij hebben echter gevraagd een veel lagere maximum te stellen dan de 95 dB(C)) en daarnaast ook het loslaten bestreden van de db(A),  dus niet alleen een dB(C)-norm hanteren en dat het verschil tussen dB(C) en dB(A) slechts 10 is. De NSG gaf toch duidelijk aan dat alleen dB(C) misbruik in de hand werkt. Maar ook dat wuift de voorzieningenrechter wel erg gemakkelijk weg.

Kafkaësk is de conclusie van de rechter dat uit de rapportages van de NSG niet geconcludeerd kan worden dat een geluidsnorm van 95 dB(C) onjuist zou zijn. Ondanks het feit dat bewoners aantonen dat er onduldbare geluidsoverlast wordt veroorzaakt (zie rapportage NSG), heeft de gemeente zonder enige motivering, laat staan dus met stukken, die NSG-rapportage betwist en de voorzieningenrechter is daar klakkeloos in meegegaan. Ons – onderbouwde – argument over onduldbare hinder wordt daarmee gewoon weggevaagd, zonder dat daar écht inhoudelijk op is ingegaan door de voorzieningenrechter.

Ook wordt tijdens de zitting aangegeven e dat de vergunning 2017 is “aangescherpt” tegenover vorig jaar. Daarom is de vergunning naar de mening van de gemeente, AGP en voorzieningenrechter zorgvuldig tot stand is gekomen en kan zonder aanpassingen in stand blijven. In de hoorzitting op de bezwaarschriften werd er wel naar uitgezien. …..lees verder…

Gelukkig is deze uitspraak in voorlopige voorziening niet bindend voor de rechter in hoger beroep.

Bijlagen:

 • Stukken gemeente
 • AGP
 • wijkcentrum??
 • Plus uitspraak?

“Blijf van mijn stad”- huis

19 juli 2017

Woensdagmiddag 19 juli werd het pand aan de Gelderskade 101 besmet verklaard en is uitgeroepen tot het eerste Amsterdamse “Blijf van mijn stad”-huis. Het pand is eigendom van de gemeente en staat momenteel in de verkoop. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te stoppen.

In het pand hebben uiteenlopende sociale en culturele functies die er over de jaren heen onderdak hebben gevonden. De Gelderskade 101 is bekend van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en de atelier- en cursusruimtes voor de 500 leden van vereniging De Zondagschilders, die er al veertig jaar zit.

Besmetverklaring
De actie waarschuwt tegen het gemeentebeleid om haar eigen bezit te verkopen. De besmetverklaring van panden staat in een lange Amsterdamse traditie. In de crisis van de jaren dertig voorkwamen huurstakers op deze wijze dat woningen opnieuw verhuurd zouden worden aan zogenaamde onderkruipers. In de jaren zeventig en tachtig gebruikten krakers en buurtactivisten de methode om ontruimingen door speculanten en huisjesmelkers tegen te houden.

Uitverkoop
Nu zetten een groot aantal organisaties en betrokken Amsterdammers het middel in om zich te keren tegen de voortwoekerende uitverkoop van de stad. Het beleid om op grote schaal gemeentepanden te verkopen en de gemeentekas te spekken is ontstaan tijdens de vorige crisis. Inmiddels staan de gemeentefinanciën er heel wat rooskleuriger
voor en is de verkoop van het eigen bezit bepaald niet onvermijdelijk.

“Blijf van mijn stad”-huis
De besmetverklaring moet vooral de potentiële kopers waarschuwen dat als hier een gezond gebouw met vitale functies geïnfecteerd raakt met de zucht naar winst, de hele stad eronder lijdt en in verzet komt. Voorlopig is het voor iedereen beter de aan- en verkoopplannen te laat rusten.
Het pand Geldersekade 101 is daarom met de nodige voorzorgsmaatregelen uitgeroepen tot het eerste Amsterdamse “Blijf van mijn stad”-huis.

Bijlage

Wallenconferentie

12 juli 2017

 

<iframe frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/layout/widget/indeling/detail/start/13/tmpl/widget?q_searchfield=hamburg&width=640″ width=”640″ height=”480″></iframe>

 

In de volle Grote Zaal van het Compagnietheater vond op 12 juli 2017 de eerste Wallenconferentie, eigenlijk 1012-conferentie, plaats met als gespreksleider Femke Halsema, volledig onafhankelijk, zonder enige binding met de buurt.

Burgemeester Eberhard van der Laan leidde de conferentie in met een overzicht van de ontwikkelingen in de laatste 20 jaar, na het verschijnen van het rapport van Fijnaut &Bovenkerk. In die tijd was er sprake van (met  grote waarschijnlijkheid) 16 criminele groepen in de buurt.
Er is veel gebeurd. Een wallenmanager is aangesteld, de aanpak met de wet Bibob.
1012inc is opgericht. In het eerste jaar is veel waargemaakt, financieel (de pensioenfondsen binnengehaald), maar ook maatschappelijk. 1012inc is ook bedoeld voor participatie door bewoners. Het woord criminogeen is afgeschaft.
Momenteel is handhaving een speerpunt. Het voormalig politiebureau Nieuwmarkt is nu handhavingsbureau.

De burgemeester stelt dat “de buurt uw buurt moet blijven” en spreekt de wens uit dat de wallenconferentie een jaarlijks gebeuren wordt.

Herman Vuijsje, auteur en buurtgenoot, sprak tegen een achtergrond van prachtige foto’s van de buurt en mensen in de buurt over de afgelopen jaren. Amsterdam, notabene de mooiste hoofdstad van de wereld, heeft nu te lijden van het massatoerisme.  Leefklimaat en sociale cohesie worden aangetast voor commercieel gewin van slechts enkelen, vooral in het buitenland. Een binnenstad zoals die van Amsterdam is een schaars goed. Er bestaat plat toerisme en kwaliteitstoerisme, hij pleit voor quotereing, en daarmee bedoelt hij niet het weren van lage inkomens, maar naar activiteiten.

Jeroen Slot, van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek stelde het omslagpunt voor de stad, en ook 1012, op 1984. Daarvoor was het wallengebied een echte volksbuurt.
Het is een buurt met een bijzondere historie, de aanwezigheid van veel water, weinig gesloopt, steeds meer criminaliteit. Een paar bijzondere basiscijfers: er wonen anderhalf keer zoveel mannen als vrouwen, en het is de buurt met de minste geboren Amsterdammers.
Een kwetsbaar gebied, dat heel lang aantrekkelijk is geweest voor illegale activiteiten. En de laatste 10 jaar ook nog het massatoerisme. De OZ burgwallen hebben veel hogere AirB&B cijfers dan de rest van de binnenstad.
De denkrichting voor de toekomst  moet de slachtofferrol voorbij.

Enquête
De aanwezigen kunnen vragen beantwoorden via hun telefoons, tussen de gesprekken en vragen vanuit het publiek door. De antwoorden zijn direct op groot scherm te zien.
33% van de aanwezigen is bewoner, ca. 30% politicus of ambtenaar, 20% seksondernemer/werker. 40% heeft een negatieve mening over het stadshart rond de wallen. 80% ziet het massatoerisme als de grootste oorzaak van de negatieve ontwikkelingen
Helaas zijn de cijfers niet in het verslag van de gemeente overgenomen.

Opmerkingen uit de zaal
Er waren er veel. Een panel, bestaande uit Nanke Verloo (UvA), Cyrille Fijnaut (Tilburg Universiteit), Esther Agricola en nog iemand reageert er op.
– Een bewoner zegt dat iedereen tevreden is maar die hoor je niet.
– Een ander, die er toch al 20 jaar woont, spreekt dat tegen: ziet de buurt onleefbaar worden door de lawaaiboten, het vuilnis altijd en overal, de toeristetsunami.
– Het zich “thuis” voelen wordt door zoveel nieuwe instroom teniet gedaan. De publieke ruimte wordt steeds kleiner voor bewoners.
– Is er iets te doen tegen vermeend “foute” eigenaren van onroerend goed? Ondanks aandringen van Halsema reageert geen van de vele aanwezige politici of ambtenaren. Fijnaut: twijfelt aan het toezicht. De Bibob houdt op bij de grens. Wat dan?
– Om bewoners terug te krijgen is een verbod op AirB&B.
– Behoefte aan duidelijkheid tegenover het neoliberale lamaarwaaien.
– Meer groen.
– Iemand claimt het recht op een parkeerplaats voor de deur.
– Grootste probleem de drukte en de toeristeninflux. Eigenaar stoffenwinkel is geneigd om op zaterdag dicht te gaan. Klanten zijn Amsterdammers en die komen er niet meer doorheen. Voor winkels is internetkopen ook al een probleem.
– Huren, ook voor bedrijven, schieten omhoog.

Tafeltjes
Na de pauze vond verdere discussie in groepjes plaats. Aan het tafeltje Maatschappelijke en Culturele voorzieningen: een vertegenwoordiger van de Boomsspijker (te weinig ruimte voor ontmoeting), wijkcentrum d’Oude Stadt (binnenkort dakloos), iemand van City marketing (i.t.t. de engelse naam gericht op bewoners), enkele kleine ondernemers, een filmmaker/buurtbewoner, iemand van project 1012, Herman Vuijsje, en iemand uit de hulpverlening voor prostituees.
Prostituees m/v hebben vooral last van de grote fotograferende massa’s, ouders met kinderen.  Niet zozeer van de stagparties e.d. Die betekenen klandizie. De inkomsten zijn schrikbarend laag. Er is behoefte aan wat meer intimiteit, ook voor klanten, bv door in de stegen de toegang te reguleren (sightseeing tours hebben er niets te zoeken) of het geheel inpandig te organiseren.
En toen was de tijd op, de andere onderwerpen zijn niet meer aan bod gekomen.
Een van de tafelgenoten kon nog even wat roepen over de rafelranden die bij een stad horen.

Conclusies vanaf de tafeltjes

 1. Absoluut verbod AirB&B en andere vormen van vakantieverhuur. Nieuwe vorm van coöperatie voor/door bewoners, het doel dat ze er langer blijven wonen.
 2. Voetgangers op de eerste plaats in openbare ruimte. Consequente handhaving dwingt bewoners zich te gedragen.
 3. Voor het red light district: een campagne voor respect e.d.
 4. Wonen aantrekkelijk maken. Politieke moed om zaken aan te pakken, zoals alcoholmisbruik, afval. Repressieve regels aandurven
 5. Bescherming prostituees tegen het massale “aapjes kijken”. Meer rafelrandjes.
 6. Buurtcafés verdwijnen, overgenomen door toeristen. Behoefte om vaker met elkaar om tafel te zitten, zoals deze avond.
 7. Vaste wijkverzorgers die mensen aanspreken op afval en zo.

Buurtcommissaris
Michiel van Haelst, geselecteerd door de bewoners, wordt aangesteld als buurtcommissaris van 1012inc.
Functie heeft niets met politie te maken. Woont zelf in de buurt, hij wil ook meer bewoners in de buurt. Allereerst behouden voor de buurt, hij ziet er te veel die de buurt spuugzat zijn.

Ollongren
Sprak als laatste: zij denkt dat je airB&B niet helemaal kan verbieden, dan gaat het ondergronds. Over de diversificatie van het winkelaanbod: dat moet juridisch in orde zijn. Na de zomer wordt een plan bekend gemaakt, dat is nu nog geheim. Handhaving wordt beter, momenteel het binnenstadoffensief.

Toch heeft een buurtbewoner nog even het laatste woord:
DIT WORDT AL HEEL LANG GEROEPEN!

 

En toe was er een borrel en werd het helemaal gezellig.

Aanpak taxi overlast Oudezijde

4 juli 2017

 

 

 

Gedingen om geluidshinder Evenementenbeleid

30 juni 2017

Vorig jaar is d’Oude Stadt namens heel wat bewoners(-groepen) een rechtszaak gestart vanwege de geluidshinder door evenementen. Dat kon dankzij de giften van velen.  De rechtszaak begin begint 11 juli om 9.00 uur. Diezelfde dag is er ook een voorlopige voorzieningsprocedure om 15.30 uur over het “nieuwe strengere” evenementenbeleid.

Vorig jaar werden bewoners geconfronteerd met geluidswaarden die zeer fors waren en langdurig. Daar hebben wij zienswijzen tegen ingediend, een bezwaarprocedure gevoerd en een kort geding. Dat mocht toch, omdat alles “binnen de vergunde norm” bleef en bewoners van de binnenstad wel wat hinder moeten verdragen…… Feitelijk bleek het een takkeherrie. Dat was de aanleiding de rechter om zijn mening te vragen. Dat proces is mogelijk door de velen die  financieel hebben bijgedragen. Waarvoor nogmaals onze dank.

Inmiddels zijn er vele rechtsuitspraken die aangeven dat de gemeente bij het gunnen van een vergunning om versterkte muziek zeer zorgvuldig moet omgaan; ook met de belangen van de bewoners. Hoewel we een rechtszaak aanspannen tegen een “oude”vergunning uit 2016 hebben bewoners, gemeente en organisator nog steeds belang bij een oordeel van de rechter. Het betreft immers een jaarlijks terugkerend evenement. Het oordeel van de rechtbank is dus van belang voor toekomstige edities van dit en andere evenementen……

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente wilde ondertussen werken aan een strenger evenementenbeleid. De uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam zijn:

 1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis,
 2. het voorkomen van slaapverstoring,
 3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd.

Er is een heus nieuw evenementenbeleid-traject gestart. Met zelfs ambtswoninggesprekken. Echter het beleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkelt. De bewoners zijn uitgenodigd voor een aantal “bewonersconsultaties”, waarin over het zogenoemde “bouwwerk” van het nieuwe geluidsbeleid gesproken werd. Vertegenwoordigers van o.a. het Wijkcentrum d’Oude Stadt, VVAB en Wij-Amsterdam waren hierbij betrokken, evenals vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit  andere stadsdelen dan het centrum.

Tijdens die bijeenkomsten werd bewoners om input gevraagd, maar in het beleid is, volgens de laatste versies die wij hebben kunnen zien, NIETS van de inbreng van de bewoners overgenomen. Wel zien wij dat er vergunningen verstrekt worden, met zelfs een verwijzing naar dat “nieuwe” beleid, maar feitelijk wat de geluidhinder betreft, niets onderdoet voor de geluidsvolumes van vorig jaar. Omdat te stoppen zijn wij een kort geding begonnen.

De Stichting begrijpt dat enige overlast dient te worden geaccepteerd, dat hoort nu eenmaal bij het wonen in de binnenstad. Doch, onduldbare geluidsoverlast hoeft niet te worden getolereerd. En het staat vast dat het evenement aldus zorgt voor onduldbare geluidsoverlast voor de omwonenden.

Wij bepleiten in de rechtszaken

 1. Vast te houden aan de principes van spraakverstaanbaarheid binnenshuis en het recht op voldoende nachtrust zonder slaapverstoring.
 2. Daartoe geluidsniveaus op de gevels toe te staan van maximaal 70 dB(A) en maximaal 80 dB(C), waarbij het verschil dB(C) en dB(A) maximaal 10 is, tot uiterlijk 23:00 uur. Rekening houdend met de werkelijke geveldemping per locatie, en anders in de berekeningen voorlopig overal uit te gaan van 15 dB geveldemping.
 3. De frequenties van 50 Hertz en minder af te doen filteren. Meewindcondities mee te nemen in de berekeningen, zoals aanbevolen is door de NSG.
 4. Een uitloop van hooguit een half uur na staken van de muziek om 23:00 toe te staan als dat echt nodig is, niet met een commercieel motief. Metingen ook binnenshuis. En ook handhaving.

Komt allen
De beroepszaak bij de rechtbank voor het “oude” evenementenbeleid dient op 11 juli 2017 om 9 uur in de ochtend.
Het kort geding (voorlopige voorziening) dient op 11 juli 2017 om 15.30 uuur
De zittingen zijn is openbaar. Komt allen. Let op! De rechtbank Amsterdam verbouwt. Klik hier voor de routebeschrijving (pdf)

30+30+?

29 juni 2017

We zijn er nog, in de Nieuwe Doelenstraat 55, met onze kamerlinde die zo mooi gebloeid heeft en nu ook met een geveltuin vol bloemen, dank zij de buren. De passiebloem zit vol knoppen, het wordt steeds mooier.

Per 1 april wilde de verhuurder van ons pand ons er uit hebben. We hebben nog geen alternatief. Daarom hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming bij de rechtbank Amsterdam ingediend, om meer tijd te winnen, tot in ieder geval april volgend jaar.

Zoekende
We zijn nog steeds op zoek naar vervangende huisvesting. Niet eenvoudig, want als we iets tegenkomen is er altijd wat:

 • de subsidie van het stadsdeel is gebaseerd op de heel lage huur die we jarenlang betaalden en niet op de huidige huren;
 • we zoeken ruimte in het centrum, binnen ons werkgebied. Een wijkcentrum d’Oude Stadt kun je toch moeilijk in Nieuw-West of een industrieterrein in Noord neerzetten;
 • veel onderkomens zijn te klein voor onze basis-activiteiten;
 • veel ruimtes zijn ontoegankelijk voor rolstoelen, een voorwaarde voor onze subsidie.Die toegankelijkheid is natuurlijk noodzakelijk, en brengt ook kosten met zich mee, in huurprijs of anderszins. Daar zou het stadsdeel toch ook rekening mee moeten houden.

De woningen op het Binnengasthuisterrein zijn 30 jaar geleden gebouwd, en het wijkcentrum is daar toen speciaal neergezet in een goed toegankelijk gebouw, met een speciale oprit op het trottoir naar de voordeur voor de minder mobiele medemens. En centraal in de 7 buurten van ons werkgebied.

En 30 jaar daarvoor, in 1957, is het wijkcentrum opgericht.

Rechtszaak
Op 21 september aanstaande dient de rechtszaak. Nader bericht volgt. Tot de uitspraak kunnen we in ieder geval blijven, wat er ook gebeurt. Laten wij hopen dat we met elkaar en met de buren een feestje kunnen vieren om 30+30=60 jaar te vieren en dat we niet direct daarna moeten verdwijnen …….

Hup Hub

27 juni 2017

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) starten gezamenlijk met duurzaam en slim bevoorraden. Dinsdag 27 juni werd daartoe officieel in Duivendrecht bij Deudekom een zogenoemde logistieke hub in gebruik genomen. Daarbij worden goederen uit vervuilende auto’s verzameld en overgeladen op schone elektrische voertuigen.

Het gaat bij deze aanpak van UvA en HvA om de tachtig eigen gebouwen, verdeeld over vijf campussen in de stad. Geïnventariseerd zijn alle leverancier (8000). Zij maken nu 30.000 ritten per jaar, wat neerkomt op 1 miljoen kilometer. Bij het vervoer van de hub naar de stad wordt gebruik gemaakt van schone elektrische auto’s en fietsen. Door het gebruik van de hub als omslagpunt wordt het aantal ritten gereduceerd van 30.000 nu naar uiteindelijk rond de 750 schone ritten per jaar.

Uniek
Waar andere logistieke hubs in Nederland met (gemeentelijke) subsidie worden opgezet, draait deze hub geheel zonder subsidie. Door een slimme herverdeling van de kosten tussen de leveranciers en beide onderwijsinstellingen, zijn de totale kosten niet hoger dan voorheen. Terwijl de voordelen er tegelijk voor beide partijen zijn: minder brandstofkosten en minder tijdverlies voor de leveranciers. En een effectievere en schonere bevoorrading voor de HvA en UvA.

Deelnemers
De eerste leveranciers (Canon, Maas International, Heijmans, CWS en Staples) werken al samen met de hub. Voor nieuwe leveranciers is er geen keuze meer: deelname aan de hub wordt een verplicht onderdeel van nieuwe leverancierscontracten.

Onderzoek
HvA-lector Walther Ploos van Amstel en onderzoeker Susanne Balm hebben sinds 2014 samen met leveranciers in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om de vervoersstromen van de UvA en HvA te verduurzamen. Het bundelen van leveringen in een hub buiten de stad was een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek.

Meer informatie: slimenduurzaam.nl

Rechtszitting H88

22 juni 2017

Donderdagochtend 22 juni vond de rechtszitting plaats in het beroep tegen de beslissing op bezwaar inzake de exploitatievergunning van het restaurant op Herengracht 88. 

In juni vorig jaar vond een tweede hoorzitting plaats over een terrasuitbreiding van 2 m2 en 279 m2 uitbreiding van de zaak in de (keur)tuin. De beslissing op bezwaar pakte negatief uit voor de bewoners en het wijkcentrum d’Oude Stadt. De bewoners hadden al een advocaat in de arm genomen en ‘d Oude Stadt inclusief de werkgroep keurtuinen sloten zich bij hem aan om beroep aan te tekenen.  Ondertussen was er ook een beslissing op bezwaar inzake het onjuist publiceren van omgevingsvergunning uit 2015. Tegen de niet ontvankelijkheid heeft de advocaat ook namens d’ Oude Stadt beroep ingesteld. Maar ook liep er een aanvraag voor de verlening van de exploitatievergunning. Daar werd bezwaar tegen gemaakt. Door alle partijen is die procedure meteen doorgeschoven naar de rechtbank.

De rechtbank bestond uit drie rechters en een griffier. Zij allen hadden alle gewisselde stukken goed gelezen. Naast de bewoners en d’ Oude Stadt, hun advocaat en Peutz, als geluidstechnicus, werd de Burgemeester als vergunningverstrekker vertegenwoordigd door 2 ambtenaren. Van de vergunninghouder waren er 4 personen inclusief advocate en een adviseur van het Geluidburo.

Geluid en drukte
De geluidsoverlast die bewoners ondervinden komt door het terras en een dakraam in de “binnentuin”. Gesprekken binnen zijn letterlijk te volgen. Juist door de grote massa publiek, die met touringcars worden afgeleverd en opgehaald is het tot laat in de nacht erg rumoerig. Ook wordt de openbare weg geblokkeerd. De rechter probeerde de grens te achterhalen en die werd getrokken

Studenten presenteren

20 juni 2017

Op 20 juni, een bloedhete dag, gaven  studenten in Ecomama presentaties over hun onderzoek in de Valkenburgerstraat. Manu Hartsuyker had tijden geleden al contact gelegd met de HvA en was helaas afwezig. De honneurs namens de bewonersgroep werden waargenomen door Paul Busker.

Zes weken gelden werden de studenten geïnformeerd door de bewonersgroep Valkenburgerstraat. De bewonersgroep  is in deze de opdrachtgever/klant en de studenten de opdrachtnemer. Begeleid werden de studenten gedurende die weken door 2 coaches. Er waren 4 teams gevormd met iedere hun eigen aanpak en mogelijke oplossingen.

De hulpvraag van de bewonersgroep is: Hoe verbeteren we  de communicatie over het gevoel van niet gehoord worden over het lawaai en de slechte luchtkwaliteit, zodat het meer betrokkenheid en cohesie in de buurt zou opleveren.

Team zegwatjedenkt.nl
Begonnen werd met onderzoek. Dat werd gedaan via twitter #Valkenburgerstraat en een heus veld onderzoek. Daartoe werden flyers verspreid in en rond de Valkenburgerstraat. Door het intypen van een link konden 5 vragen beantwoord worden  en aangeven of men wilde meedoen voor een langere vragenlijst (24 vragen). Een schat aan informatie kwam los. Dat werd gebundeld en dankbaar in ontvangst genomen door de bewonersgroep. Het team begon daarna aan het reframen en de kern van het probleem bloot te leggen.

De bewoners waren bewust van het complexe probleem. De gemeente maskeert echter het probleem in plaat van het op te lossen. Online laten de bewoners veel van zich horen. Geheel in de traditie van de Waterlooplein en Nieuwmarkt wordt daarom een guerrilla-campagne met veel media aandacht voorgesteld. Doel: het protest laten zien richting de gemeente. Een paar concepten werden bedacht, maar door de studenten werd uiteindelijk gekozen voor zegwatjedenkt.nl. Een berichtendienst online, ook overdag te lezen, alle reacties real-time en het bericht komt sneller bij de gemeente; voor aan je pui.

Team  Air Light
Deze groep had heel goed geluisterd naar de feitelijke problematiek in de Valkenburgerstraat: de te hoge concentratie stikstofdioxide (NO2). Daarvan krijgen de bewoners allerlei gezondheid problemen. Ze kwamen een methode tegen om stikstofdioxide te vangen en te neutraliseren. Dat gaat met fotokatalyse via een verf die titaniumdioxide (TiO2) bevat. Wanneer zich NO2 aan het geverfde oppervlakte hecht wordt onder ultraviolet licht (in de zon), de schadelijke stof NO2 geneutraliseerd. Door de regen verschoont het oppervlakte zich steeds zelf.

De groep suggereerde een lamp met de coating, om daarmee de huidige straatverlichting te vervangen. De aanwezigen dachten mee en melden dat er een anti-graffiti coating op de gebouwen zit. Als daar nu die titaniumdioxide en de katalysator aan toegevoegd wordt kan je het hele complex mee laten schilderen.

Team 
Haalde uit de briefing van 15 mei:  Kom met een voorstel dat zorgt voor samenhang, de gemeenschap betrekt en ook nog eens mensen hun interesse wekt. Ook zij hadden zich uitermate verdiept in wat er zoal door de straat ging en waren zelfs aanwezig bij de presentatie van het kentekenonderzoek in Valkenburgerstraat.  De studenten voelde de oplossing van de ambtenaren als  “damage control” want MINDER verkeer is niet mogelijk….

De vraag aan zichzelf: “Hoe kunnen we betrokkenheid creëren in de Valkenburgerstraat met het laten zien van live informatie van de straat op een toegankelijke manier?

Een hele maquette werd ingezet om te demonstreren waar grote beeldschermen interactief moesten staan. Schermen met informatie over geluid, vervuiling etc. Te bedienden door bewoners, bezoekers, ondernemers en de passerende automobilisten.

Team so motivated
Zij vonden het een uitdaging om in korte tijd de zaken die gedaan kunnen en moeten worden op de korte termijn te inventariseren. Zij zochten een betere deal dan de situatie nu levert. Voor de lange termijn werd ingezet op beïnvloeding van de politiek. Het team herfraseerde de vraag in: Hoe kunnen we een gemeenschap creëren door een fysiek product te geven waardoor de bewoners gehoord worden en hun problemen tastbaar te maken. Daarvoor zijn ze de Valkenburgerstraat in gegaan om mensen te bevragen. Dat ging niet zo maar. Eerst lukt het niet, maar toen ze een bord bij zich hadden waarop gestickerd  moest worden kregen ze heel veel informatie los.Uit het veldonderzoek bleek het gemis aan urgentie om het geluidsprobleem te tackelen. Er zijn weinig plekken waar mensen bijeen kunnen komen om te praten. De gemiddelde geluidshinder ligt tussen de 62 en 85 dB(A). De bewoners voelen zich niet gehoord en de gemeente toon niet eens inlevingsvermogen met de Valkenburgerstraat-ers. En de mensen hielden van stickeren. Daarop bedachten zij 3 concepten:

 1. So interactive: een beeldscherm waarop de mensen zelf informatie kunnen toevoegen
 2. So quite: een glazen huis, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten
 3. So sticky: een machine met scherm, waarop o.a. klachten konden worden verwerkt en om  stikkers eruit te krijgen om positieve en negatieve signalen te geven. Deze was uitgewerkt en de stickers werden alvast uitgedeeld.

De aanwezige bewoners vonden het prachtig. Vooral dat er geluisterd was om oplossingen te duiden. Beter dan de ambtenaren. Aansluitend aan de presentie volgde een gesprek met de coaches en de zaal over de opleiding en wat de studenten in hun verdere beroepsleven  er mee konden.  De middag werd afgesloten met een drankje. De objecten en de boekjes die studenten hebben gemaakt van hun project staan in de vitrine bij het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Hoorzitting bij Gemeente

15 juni 2017

Dinsdagmiddag 19 mei was de hoorzitting in de bezwaarprocedure over de Handhavingsverzoeken Luchtkwaliteit. Het was een openbare bijeenkomst. Naast de hoorcommissie, ambtenaren namens het college, waren bezwaarmakers, belangstellen en politici aanwezig. Het ging er hier wat feller aan toe dan bij de hoorzitting van het Ministerie twee weken gelden.

Aanleiding
In 2015 heeft Milieudefensie met bewoners in de hele stad stikstofdioxide gemeten. Daarvan is in mei 2016 een rapport overhandigd met knelpuntstraten in Amsterdam aan Wethouder Choho. Toen al bleek de ontluisterende houding van de gemeente Amsterdam in het afschuiven van de verantwoordelijkheid inzake luchtkwaliteit: ” Voor een handhavingsverzoek op luchtkwaliteit verwijst het Stadsdeel naar het Centrum, het Centrum acht zich echter ook niet verantwoordelijk en wijst naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied…..”. Wel mooie woorden, maar geen echte daden voor hen die tegenover een GGD-NO2-meetpunt wonen/werken en die ver boven de Europese norm zitten van 40 μg/m³ stikstofdioxide.

Na dit kastje-muur verhaal hebben 36 bewoners/werkenden in Amsterdam met behulp van de Partij voor de Dieren ten einde raad handhavingsverzoeken luchtkwaliteit ingediend, zowel bij het ministerie, de provincie, omgevingsdienst, de gemeente Amsterdam plus het stadsdeel en Europa. Het Ministerie en de gemeente Amsterdam namen de moeite om een besluit te nemen. Beide melden (in overleg met elkaar) dat handhaving op lucht kwaliteit volgens de wet niet geregeld zou zijn. Daar tegen is bezwaar gemaakt. In het kader van de bezwaarprocedure was gevraagd om een hoorzitting. Bij het ministerie is die hoorzitting al geweest. Nu stond de hoorzitting bij de gemeente op de agenda.

Bezwaarmakers
De gemachtigde namens 10 bewoners/werkenden kreeg het woord en melde dat in de hoorzitting bij het Ministerie, het ministerie de bel legt bij de gemeente.  De staat gaat alleen over rijkswegen en de stad over haar straten. De gemeente wees echter wederom naar het ministerie. De gemeente zegt te handelen conform de afspraken met het ministerie en heeft van hen (nog) geen commentaar gehoord. De bezwaarmakers hadden bij het ministerie wel op aangedrongen op maatregelen tegen Amsterdam. Dat ging met name over de uitvoering van de de tussen hen gemaakte afspraken in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Over dat NSL heeft de Algemene Rekenkamer een vernietigend rapport geschreven (Luchtkwaliteit verbetert, maar komt het door beleid?). En constateert dat er nooit een tussentijdse evaluatie heeft plaats gevonden, laat staan op de (koten)effectiviteit van de onder het NSL gebrachte plannen. En evaluaties van getroffen maatregelen in relatie tot concentraties verontreiniging zijn niet of nauwelijks voorhanden.

Niet adequaat
Sommige NLS afspraken slaan zelfs nergens op. Zo zou er een letterlijk onbenoemde maatregel zijn voor de IJ-tunnel (Valkenburgerstraat, zuidelijke tunnelmond), die de stad niet gaat uitvoeren, omdat: de problematiek vanzelf oplost.… Het laatste GGD jaar gemiddelde tot en met maart 2017 in de Valkenburgerstraat is 57 μg/m³ NO2  Dat is bijna 50% meer dan de grens die Europa stelt. En die grens van  40 μg/m³ NOis ook niet gezond. Of wordt er gepocht met het  Verbeteren doorstroming Stadhouderskade Oost, die echt niet werkt, als je feitelijk vanwege de hoeveelheid verkeer 2 keer moet wachten voor elk stoplicht in die straat…. Het laatste GGD jaar gemiddelde tot en met maart 2017 in de Stadhouderskade is 56 μg/m³ NO2.

Europa
Europa geeft de burgers zelfs bij milieuzaken betere en billijkere toegang tot nationale rechters. Zie ook de factsheet: Burgers   moeten naar de rechter kunnen stappen als de overheid  de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit EU-milieuwetgeving, niet naleeft.  … om hun gezondheid en het milieu te beschermen. Dat is gedaan omdat niets doen het bereiken van de EU-milieudoelstellingen bemoeilijkt en burgers niet optimaal profiteren van de EU-milieuwetgeving.  Net als bij het Ministerie is gevraagd: “Maar moet het zover komen?” Kan de gemeente dus niet zijn verantwoordelijkheid nemen, zonder een rechter?” Mede gelet op de hoeveelheid jurisprudentie en de urgentie van ons handhavingsverzoek.

Jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie geven alle individuele burgers gelijk dat als steden onvoldoende hun best doen, dat zij andere plannen moeten maken. Plannen die wel moeten werken, om op een zo kortst mogelijke termijn er voor te zorgen dat de uitstoot waarden dalen onder  de Europese norm. 

Amsterdam
De gemeente blijft er bij dat zij voldoen aan de gemaakt afspraken conform het NSL. En daarnaast ook nog veel meer doet. Maar volgens de bezwaarmakers geen enkele lokaal specifieke maatregelen, in de straten van de bezwaarmakers. Dat bewijst de Europese norm-overschrijding ter plaatse. Er zijn extra/nieuwe/andere maatregelen nodig. Ook al is dat politiek onwelgevallig, het is niet anders. Amsterdam zegt dat zij de maatregelen neemt die gevraagd kunnen worden, maar uit het arrest van 5 april 2017, commissie/Bulgarije, c-448/15  volgt dat Amsterdam er alles aan moet doen om onder de norm te komen. Het nemen van maatregelen/ “een plan” is onvoldoende, als het onvoldoende effect sorteert. Er blijken immers geen passende en doeltreffende maatregelen door Amsterdam ten uitvoer zijn gelegd om de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk te houden in de zin van artikel 23 lid 1 van de richtlijn.

Door het Europese Hof worden geen verzachtende omstandigheden geaccepteerd. Het is irrelevant of deze niet nakoming voortvloeit uit de wil van de lidstaat (c.q. gemeente, immers het ministerie sluist door en het is een gemeente straat!) waar deze aan is toe te rekenen, uit zijn nalatigheid, of uit technische moeilijkheden, die hij zou hebben ondervonden (zie arresten 1 oktober 1998 Commissie/Spanje C-71/97, Eu: C 198:455 punt 15, en 4 september 2014 Commissie/Griekenland, C-5351/13, niet gepubliceerd , Eu:C:2014:2150, punt 23).

Dus wat Amsterdam ook “beargumenteert” over anderen die maar bij blijven dragen aan de vervuiling, of het kiezen voor een goede bereikbaarheid en verwijzen naar titels als Hoofdnet, Plusnet… Dat alles doet er dus niet toe!

Bezwaarmakers vragen dan ook:

 • Passende maatregelen (dus niet slechts maatregelen die een bijdrage leveren aan beleid dat slechts een verwachting behoeft te bevatten)
 • Waarbij resultaat voorop staat: beëindiging van de overschrijding
 • En wel op zo kort mogelijke termijn

Uitspraak van de gemeente volgt (na overleg met het Ministerie… hoe zo onafhankelijke hoorzitting/adviescommissie) voor 19 juli.

Bijlage

Vertrouwensknauw

11 juni 2017
De bewoners rond om het Rembrandt- en Thorbeckeplein hebben over het fietsenvrij maken van de pleinen hebben we al veel gezegd: dit was echt een onnodige en slechte actie van de gemeente. De geparkeerde fietsen zijn van de pleinen zo de woonbuurten in gebonjourd. Zie bovenstaande foto, gemaakt vanaf dezelfde plek richting  Thorbeckeplein en de onderstaande foto richting de Reguliersgracht.

Horeca-bezoekers die hun fietsen voorheen op de pleinen voor de bar/club parkeerden en daar na hun clubbezoek weer op de fiets stapten, doen dat nu op de brug van de Herengracht en bijvoorbeeld in de Reguliersdwarsstraat. Feitelijk betekent dit in de praktijk:  een vergroting van het festivalterrein.
Onnodige verslechtering
Deze onnodige en door de gemeente gecreëerde verslechtering is bij de bewoners zeer slecht gevallen en heeft een knauw in het vertrouwen gegeven. De grachten mogen niet langer de fietsenstalling zijn van de pleinen. Voor het verplaatsen van het fietsparkeren zijn een fors aantal autoparkeerplaatsen komen te vervallen in de buurt, waar het toch al moeilijk parkeren was. Voor vergunning houders is in de parkeergarage Waterlooplein lang niet altijd plaats, maar in parkeergarage Markenhoven is de capaciteit voldoende. Dat is wel 750 meter lopen.
De stichting N8W8 (nacht wacht) spreekt uit: ” We hebben consequent meer dan een dozijn argumenten aangevoerd tegen dit plan. Hopelijk wordt snel een ondergrondse parkeergarage onder Rembrandtplein gemaakt en wordt de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen op de grachten, Amstel en Reguliersdwarsstraat weer ongedaan gemaakt”.
Bron: Nieuwsbrief N8W8

Schone Lucht En Ruimte

10 juni 2017

Op 22 mei tijdens de bijeenkomst in Frascati zijn negen campagnegroepen gevormd: Lobby, Media, Bewustwording Actie,PR, draagvlak aantonen, Publieke discussie starten, Samenwerking, Fondsenwerving, Kennis & onderzoek. Bedacht was dat deze groepen afzonderlijke campagnes voeren om Geef Gezonde Lucht de Ruimte het thema te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze groepen begonnen op zaterdag 10 juni met het gezamenlijk uitwerken en realiseren van hun campagnes.

In het kantoor van Milieudefensie waren dertig bewoners aanwezig die gereageerd hadden op de oproep tijdens de bijeenkomst in Frascati. Zij gingen met elkaar aan de slag om de campagne verder vorm te geven. Al ras werden er 3 werkgroepen gevormd: lobby, actie en samenwerking. Besproken werd de politieke tijdlijn. Inzichtelijk werd wat politiek Amsterdam het komende jaar gaat doen. Dat heeft invloed op de timing van onze campagnes.

Lobby
Een van de afspraken binnen de campagne is de verkiezingsprogramma’s beïnvloedden. Die worden deze en komende maanden geschreven. Daar bleek de urgentie nu te liggen. De lobbygroep moet dus nu meteen aan de bak. De concept verkiezingsprogramma’s zullen in de periode september-oktober beschikbaar zijn. Dat is weer het volgende moment om te beïnvloedden. Tussendoor zijn er inspraak momenten bij de gemeenteraad.

Acties
De actiewerkgroep vindt dat de acties het hele jaar door gevoerd moeten worden. Ludieke, maar ook ondersteunde acties bij de lobby. En door steeds meer mensen. Geef je daarom op via e-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Samenwerken
Om een stadsbrede campagne goed te realiseren wordt verbinding gezocht met meer groepen in de stad. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook organisaties zoals de GGD, of bewonersgroepen op een bepaald onderwerp gerelateerd aan de campagne. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zo een aantal losse initiatieven samen een groot initiatief met acties en lobby om Geef Gezonde Lucht de Ruimte bovenaan op de politieke agenda van alle politieke partijen te krijgen. Wil jouw organisatie zich aansluiten? Geef je organisatie dan op via e-mail: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam

Tot nu toe
Milieudefensie verzorgde voor geïnteresseerden op 15 juni een prima Lobbytraining in Amsterdam.
Het eerste gesprek is geweest met een programmacommissie voor hun verkiezingsprogramma, velen staan in de planning. Belangrijke zaken worden/zijn besproken, zoals hier onder in het blok staan.
De werkgroepen komen regelmatig bijeen. Ook bijvoorbeeld om in te spreken bij Raadcommissies. Bij d’Oude Stadt kunnen de werkgroep gratis vergaderen.
Op uitnodiging van het Stadsdeel Nieuw West hebben twee bewoners tijdens het zogenaamde Open Huis, de bestuurscommissie uitgelegd wat het doel van de campagne is.

Onderwerpen die de campagne wil terugzien in de verkiezingsprogramma’s met concrete acties en tijdpad:

 • fijnmazig netwerk openbaar vervoer.
 • autoluwe binnenstad
 • bredere fietspaden, goed fietsnetwerk
 • scooters van fietspad .
 • elektrische deelfietsen
 • speedpedalecs in stad maximum snelheid zodat ze niet als brommer worden gezien. Veel te gevaarlijk.
 • parkeernorm bij nieuwbouw niet toepassen.
 • elektrische deel auto’s zorgen voor minder auto’s.
 • nieuwbouw parkeergarages zijn totaal overbodig en zij geldverspilling omdat het aantal auto s in de stad af gaat nemen. Q park verkoopt al aandelen ivm verwachte leegstand.
 • meer ruimte voor voetganger.
 • elektrisch bevoorraden winkels.
 • in toekomst niet meer parkeren langs gracht.
 • gewezen op dat de stad niet conform de regelgeving opereert.
 • etc.

Zie ook de luchtmeetnetten van de GGD, het relaas over de hoorzitting bij de gemeente over de handhavingsverzoeken Luchtkwaliteit en de frust van bewoners op de Valkenburgerstraat over de ambtelijke voorstellen, zonder een bronaanpak.

 

Meer informatie op de website: schoneluchtenruimte.amsterdam

Partijpolitiek

8 juni 2017

En delegatie vanuit de bewonersgroep Valkenburgerstraat bracht 8 juni een oproep aan de wethouders Pieter Litjens (Verkeer en vervoer) en Abdeluheb Choho  (Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen). Wethouder Litjens nam hem in ontvangst, maar stelde de bewoners meteen teleur.

Afgelopen 14 december 2016 brainstormden 40 bewoners en ondernemers aan de Valkenburgerstraat samen met gemeente ambtenaren. Uitkomst heel veel ideeën geordend in thema’s met het belangrijkste “schone lucht” voor op, gevolgd door geluid. De eerste uitwerking van de plannen liet tot januari 2017 op zich wachten. De ambtenaren hadden aangegeven dat zij  de dag voorafgaand met elkaar gebrainstormd hadden en deponeerden 3 ideeën op de tafel. Geen van die ambtelijke ideeën betrof de bronaanpak. De bewoners vonden dit geen recht doen aan de burgerparticipatie van alle buurtbewoners en ondernemers in december. Op 1 juni 2017 presteerden de ambtenaren wederom hun eigen ideeën.

Oproep
De bewoners starten een oproep en overhandigde met 100 handtekeningen die aan een van de gedresseerde wethouders. Doel:  wanneer de ideeën nu opgepakt worden van hen in plaats van de ideeën van de ambtenaren. Doel is immers schone lucht in de Valkenburgerstraat. De ideeën van de ambtenaren doen dat niet. De jaargemiddelde Stikstofdioxiden (NO2) waarden in straat lopen alleen maar op ver boven het Europees maximum.

Geen boodschap
Wethouder Litjens (VVD) nam de oproep tot actie aan, ook namens zijn collega Choho (D66). Aanwezig was ook Jeanine van Pinxteren (GroenLinks), namens het stadsdeel Centrum, vanwege de portefeuille verkeer. Snel bleek dat Litjens geenszins van plan was wat aan de bronaanpak de hoeveelheid verkeer te doen. De cijfers lagen op tafel van het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat. Litjens leunde daarbij op zijn ambtenaren die met nog meer “doorstroommaatregelen” aan de slag willen gaan. Hij wees ook op Jeanine van Pinxteren die als GroenLinks een heel ander keuze zou maken.

Afwaarderen Hoofdnet
De bewoners wezen op het advies van het voltallige stadsdeel bestuur inzake de afwaardering van alle hoofd verkeersnetten (auto, fiets etc.) naar Basisnet in het centrum. Nu de straat een experimenteel karakter kreeg, stelden zij dan ook voor om nu al door te pakken. Litjens ging dat niet doen en memoreerde dat het onderwerp verkeersnetten na de zomer in de raadscommissie ter sprake komt. Dan hadden de bewoners weer een gelegenheid om hun mening kenbaar te maken.

Participeren
Tijdens het gesprek gaf men namen deze bewonersgroep al aan dat het bestuur blij moest zijn met een dergelijke participatie. Maar op deze wijze bewoners een worst voorhangen, laten meepraten en dan niet laten meebepalen, dan vergaat snel de  zin van zo een circus. De bewoners zijn niet gek. De stad voldoet niet aan de normen en doet dus niks. Omdat deze wethouder de voorkeur geeft aan de auto en de economie. En een andere een andere keuze zou maken op partijpolitieke gronden. En dus niet vanwege de volksgezondheid en bestaande regelgeving.

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo
De bewonersraad reageerde geïrriteerd op de terugkoppeling van de ontmoeting met de wethouder en verstuurde prompt een raadadres.

Bijlagen

 

Opgericht

2 juni 2017

Vanuit de werkgroep ouderen 1011 hebben buurtbewoners de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo opgericht. Doel een levensloopbestendig huisvesting voor ouderen in dat gebied; voor veilige, toegankelijke en betaalbare woningen.

In de Nieuwmarkt/ Grootwaterloo zijn weinig geschikte woningen voor ouderen. Aanpassingen in monumentale panden gaat niet gemakkelijk. Er is een buurtgerichte toewijzing voor bewoners van 70+. En het mooie is dat de huur van de oude woning blijft gelden voor de nieuwe. Gebruik van de regeling is echter miniem, door gebrek aan geschikte woningen en als ze geschikt zijn dan worden ze verkocht.

Lobby
Met een verenging kan meer invloed uitgeoefend worden dan een individuele bewoner. Nu gaat de aandacht uit naar  de nieuwbouw van ouderenwoningen in de Nieuwe Uilenburgerstraat, het terrein van Bruggen en Riolering. Er is al overleg gaande met gemeente, woningcorporaties en andere mogelijke investeerders. Vooral woningen met sociale huur en toewijzing voor oudere bewoners van 1011.

Lidmaatschap
Lid worden kan iedere oudere uit de buurt, of met een sterke binding met de buurt. Jongere bewoners kunnen donateur worden. Aanmelden kan via: ouderennieuwmarkt@gmail.com

Willemien Schellekens, vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo: “Meld u aan, ook al heeft u nog geen problemen met bijvoorbeeld traplopen. De ervaring leer dat dat het niet goed is op te wachten met verhuizen tot het echt niet meer gaat.”

Verrek

1 juni 2017

Alle bewoners (en ondernemers) in de Valkenburgerstraat en omliggende straten waren 1 juni in de Voormalige Stadstimmertuin uitgenodigd door de gemeente. Op de agenda stonden de korte termijn maatregelen voor de Valkenburgerstraat van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Aanwezig 19 personen, waaronder 6 studenten van de HvA. De wegblijvers hebben gelijk!

De aanwezige studenten van de HvA, bezig met onderzoek in de Valkenburgerstraat voor een betere levenskwaliteit:  “Jullie bewoners/ondernemers vragen om een volledige maaltijd, maar krijgen niet eens een heel koekje”

Inleiding
Afgelopen 14 december brainstormden 40 bewoners en ondernemers samen met gemeente ambtenaren.  Uitkomst  heel veel ideeën  geordend in thema’s met het belangrijkste “schone lucht” voor op, gevolgd door geluid. De uitwerking van de plannen liet even op zich wachten. De vervolgafspraak met de titel ter voorbereiding van de gewenste proeftuin Valkenburgerstraat was pas eind januari. Afgestemd zou worden wat is ervoor nodig om met elkaar dit proces in te gaan. De ambtenaren hadden aangegeven dat zij  de dag voorafgaand met elkaar gebrainstormd hadden en deponeerden 3 ideeën op de tafel. Geen van die ambtelijke ideeën betrof de bronaanpak. De bewoners vonden dit geen recht doen aan de burgerparticipatie van alle buurtbewoners en ondernemers.

Korte termijn
Het vervolg was donderdag 1 juni in de gymzaal van in het vergadercentrum aan de Voormalige Stadstimmertuin. Ondanks dat de gemeente uiteindelijk de hele straat had uitgenodigd waren er maar 19 personen aanwezig. De wegblijvers hebben gelijk. Het was de moeite niet. Wederom werden eigen dezelfde soort ideeën gepresenteerd als bijna een half jaar geleden. Wederom bleven de ambtenaren verre van bronaanpak.

Onder de noemer inrichting openbare ruimte kwamen er paar alternatieven letterlijk uit de lucht vallen. De bewoners gaven eerder aan de hele ventweg weg te halen. Maar bij een van de opties kwamen er zelfs twee…… Verder werd veel groen ingetekend, waarbij de weg werd ingesloten door een metershoge haag over de hele lengte van de straat. Hier en daar werden er ter plekke auto(bus)halteplekken bij bedacht….. Maar bovenal werden er door deze sterk vervuilde straat 2 keer 2-richtingen fietspaden geïntroduceerd. Terwijl er bijgezegd werd, dat er toch al niet zoveel gefietst wordt door de Valkenburgerstraat. En dat alles ten koste van de stoep, die ook al opgeofferd werd aan wat groen.

Ook de vergroening van strookjes aan de Foelistraatkant en overzijde was niet wat bewoners eerder geuit hadden. De bewoners pleiten voor het direct aansluiten, zonder onder doorgang, met de Prins Hendrikkade. Een heus verkeers”plein”. Het verkeer uit de IJ-tunnel kan dan uit meerdere routes kiezen dan nu; alleen maar door de Valkenburgerstraat.  Bewoners melden hun ongenoegen. Het plan van de bewoners stond niet op de agenda van de ambtenaren.

Vooral onderzoek doen naar….
Al eerder was er sprake van een fabrikant in straatmeubilair die iets wilde doen met de techniek van de kunstenmaker Daan Roosegaarde. Hij stelde voor de vuile lucht aan te zuigen en te zuiveren van fijnstof en dan weer terug te blazen in de openbare ruimte. Het is allemaal heel erg experimenteel, dus moet het allemaal heel erg goed uitgezocht worden volgens de ambtenaren, die nu niet op schone lucht de ambitie leggen, maar op een techniekje. En dat hoeft niet, want er is al onderzoek gedaan naar filters om fijnstof af te vangen, alleen dan gaat het bij een stad als Eindhoven dat 99 luchtzuiveringssystemen in de ondergrondse parkeergarages de fijnstof in de stad met 10 procent zou afnemen, bleek uit het onderzoek. Bij 594 luchtinstallaties in parkeergarages, kan de fijnstof met 40 tot 50 procent worden teruggebracht. Alleen waar laat je ze…..  Dus naast het groen, de fietspaden en de twee ventwegen, moet er vooral ruimte komen voor een enorme hoeveelheid straatmeubilair om enig effect te laten zien.

Ook werd er onderzoek gedaan naar het onderwerp geluidshinder.  Gedacht werd aan platen geluidsreducerend materiaal,  onder de doorgang van de PH-kade, of in de heg langs de weg, of aan het Markenplein bij de Filmacademie, of aan de huizen. Even werd handhaving aangestipt (op snelheidsovertreding), maar (ook) niet uitgewerkt.

Bronaanpak
Bewoners prikten door het speeltje van de ambtenaren heen (hobby’s maken geen beleid!) door te wijzen op de stelselmatige overschrijding van de Europees norm van Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstaat. Daar doen die Fijnstof-bankjes niks aan. Maar een oplossing voor NO2 hadden de ambtenaren niet. Door hen werd ook niet  gekozen voor straatmeubilair dat luchtkwaliteit meet en op een display laat zien hoe erg het is in de Valkenburgerstraat. Dit is niet eens een doekje voor het bloeden. Echte aanhangers voor de plannen van de ambtenaren werden er die avond niet geworven. Minder verkeer is toch echt minder NO2 en minder geluid.

Gezonde leefomgeving?
De voorstellen van de ambtenaren verraden hun limitatieve blik en het redeneren vanuit een heel ander opdracht: de agenda Mobiliteit: geen stremmingen van het verkeer in de Valkenburgerstraat.  Daartoe werd echt alles uit de kast getrokken. Er werd niet open gecommuniceerd naar de aanwezigen. Het leek wel of ze blij waren met nieuwe gezichten om een “nieuw”verhaal te kunnen doen, geredeneerd vanuit kan niet, in plaats van naar kan wel (de nieuwe positieve slogan van de bewonersgroep).

Dat bleek eens te meer bij de presentie van de resultaten van het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat.

Raamsteeg

31 mei 2017

De verkeerssituatie in de Raamsteeg is niet meer van deze tijd. Het zou fijn zijn als u zich in de komende tijd zou willen verdiepen in de knelpunten en oplossingen voor de verkeersstromen van voetgangers en fietser. Dat sprak een verontruste bewoner uit bij het inspraakhalfuurtje bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van woensdag 17 mei. At5 bracht gisteren de situatie in beeld.
Het verzoek om meer aandacht voor de voetganger in de Raamsteeg en de nabijgelegen Heisteeg werd tijdens het inspreekhalfuurtje gelinkt aan de 2 inspraak projecten: het fietsbeleid 2017-2022 en de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. De herinrichting is een goed moment om zowel bewoners als voetgangers te ontlasten van de dagelijkse ergernis en de agressie tussen de botsende verkeersdeelnemers: zogenaamde fietsers en voetgangers.

Hoofdnet Fiets
Het is niet meer van deze tijd om het zogenaamde Hoofdnet Fiets (breedte van 2,5 meter per rijrichting) door stegen van max. 3 meter breed met voetgangers te proppen.  Er gebeuren ongelukken.  Dat is achterhaald en e bewoners zien de toenemende drukte de bewoners te gek voor woorden met de toenemende drukte. ‘Dat kan dus niet meer’, zegt aldus bewoonster Albertien Pareau Dumont. ‘Dat is bedacht in een tijd dat er enkele fietsers waren met af en toe een brommer.’

 

‘Het is er gevaarlijk. Mensen worstelen om er doorheen te komen’, zegt een winkelier in de straat. ‘Met de mensen die van twee kanten komen met fietsen en brommers, alles komt er doorheen. Ik heb al ongelukken gezien.’ Het blijft opletten in de Raamsteeg. En dat komt omdat de steeg onderdeel is van het Hoofdnet Fiets.

En dat vinden de bewoners te gek voor woorden met de toenemende drukte. ‘Dat kan dus niet meer’, zegt aldus bewoonster Albertien Pareau Dumont. ‘Dat is bedacht in een tijd dat er enkele fietsers waren met af en toe een brommer.’

Opnieuw hebben bewoners en ondernemers een brief naar de gemeente gestuurd. Ze willen snel een oplossing. De gemeente staat welwillend tegenover het idee om de Raamsteeg af te sluiten maar er is tijd voor nodig om alternatieven te onderzoeken.

 

 

Fijn Plusnet als je steeds van je fiets af moet stappen als het zo druk met voetgangers is!!! Moet er een steekpartij komen of meerdere vechtpartijen? Was er een keer bijna maar is net op tijd gesust. Geen idee wát u zou kunnen laten besluiten dit routeplan het zgn. Plusnet voor fietsers aan te passen. En tot zolang eindelijk eens de extra paaltjes te plaatsen die de fietstaxi’s en brede brom-“fietsen” weren. Een paar jaar geleden heb ik hier bij uw commissie ook al gepleit voor het verplicht afstappen van zgn. fietsers. Probeer nu eindelijk eens te voorkomen i.p.v. te genezen! Dank voor uw aandacht en ik wens u wijsheid toe!

 


Helikopters!

31 mei 2017

Ze zijn niet helemaal nieuw, maar nu verwelkomt Amsterdam publiekelijk de nieuwste pretparkattractie: helikopterrondvluchten boven de stad. Weer een irritante herrieschopper erbij. Van politiehelikopters zien we het nut nog wel in, dus kunnen we die nog wel accepteren.

Klachten?
Klachten over vliegverkeer kunnen ingediend worden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Bij het BAS kunt u ook klachten over helikopterlawaai kwijt, ook als u niet weet wat voor helikopter je hoort.

Amsterdamse politiehelikopters en traumahelikopters vliegen van en naar Schiphol, andere kunnen een ander, regionaal vliegveld als basis hebben. Alle klachten worden geregistreerd. Vanuit gegevens die u doorgeeft (tijd en locatie bijvoorbeeld) en vluchtgegevens van Schiphol kan men nagaan of het om een bij Schiphol bekende helikopter gaat of niet.

U kunt uw klacht of vraag op de  website van BAS kwijt. U kunt ook bellen: het BAS is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, ook in het weekend via tel: 020 6015555. Op feestdagen is BAS niet bereikbaar. Op die dagen kunt u uw vragen of klachten indienen via de website of inspreken op de voicemail.

Amsterdam.nl
Op de website van de gemeente Amsterdam wordt bij klachten onderscheid gemaakt tussen geluidsoverlast van politiehelikopters en vip- of pleziervluchten. Bij die laatste wordt verwezen naar de luchtvaartpolitie. Je zou denken dat de politie over overtredingen gaat. En onze nieuwe pretparkattractie,  zal ongetwijfeld beschikken over de benodigde vergunningen en ontheffingen. Het registreren van overlast staat op hun website niet bij de taakomschrijving. Maar natuurlijk kunt u proberen uw klacht ook daar te deponeren, via email of telefonisch.

 

10 mei: Een helikopter is geen bierfiets

Hoorzitting bij Ministerie

29 mei 2017

Maandag 29 mei vond in Den Haag bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoorzitting plaats in de bezwaarzaak over handhaving op het recht op gezonde lucht in Amsterdam. Een kort verslag.

De lucht in Amsterdam is lang niet zo gezond als de overheid en gemeente u doet geloven. De GGD meet maandelijks de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) op een aantal locaties in de stad. De hoeveelheid NO2 mag volgens de Europese norm maar 40 μg/m³ per jaar gemiddelde bedragen. Volgens de GGD eigen metingen wordt op 23 plekken in de stad die Europese norm ver overschreden. 36 bewoners die wonen en/of werken tegenover zo’n NO2-meetpunt van GGD hebben een handhavingsverzoek ingediend. 10 bewoners/werkenden heeft d’Oude Stadt gemachtigd om bezwaar aan te tekenen tegen het antwoord van het Ministerie. Er loopt ook een procedure tegen de gemeente.

Hoorzitting
In het kader van de behandeling van het bezwaarschrift was een hoorzitting gepland. Om de standpunten van de bezwaarmakers te verduidelijken. Kennelijk ook om de vragen die bij de leden van de hoorcommissie leven te beantwoorden.  Het gesprek vond in aanwezigheid van twee bezwaarmakers plaats. Zij waren ook gemachtigd  door d’Oude Stadt om op te treden namens de andere bezwaarmakers. De hoorcommissie bestond uit 3 ambtenaren van het Ministerie. Aanwezig waren ook de ambtenaren die het antwoord aan de bezwaarmakers geformuleerd hadden. Het gesprek was geanimeerd en verliep in goede harmonie.

Handhaven?
De belangrijkste vraag was wat de bezwaarmakers nu wensen. Een boete opleggen, waarin de wet nu niet in voorziet, aldus het Ministerie, of daadwerkelijk locatiespecifieke maatregelen treffen in de starten waar de bezwaar makers wonen en werken. Dat laatste beogen de bezwaarmakers zeker, temeer de overheid in overtreding is en een boete alleen maar broekzak vestzak is en met een boete alleen de bezwaarmakers niks opschieten. Ze willen voor hun gezondheid een gezondere lucht. Dus het nemen van maatregelen staat voorop.

Wie moet het doen?
Het grootste vraagstuk in de bezwaarzaak blijkt: wie gaat waar over? Het ministerie gaat over rijkswegen. De stad gaat over verkeersbesluiten in een straat, om bijvoorbeeld 30 km te laten rijden, of bestemmingsplannen bij infrastructurele investeringen. De bezwaarmakers zien het eigenlijk toch ook breder. Dat komt omdat alle overheden samen werken in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Amsterdam doet mee. Dat NSL bestaat uit projecten (bijvoorbeeld tunnels) en maatregelen (bijvoorbeeld schermen). 1,5 miljard euro is in al die plannen gaan zitten. Echter de bezwaarmakers merken dat al die investeringen geen effect heeft op de luchtkwaliteit in hun straat. Daar gaat hun handhavingsverzoek over. De bezwaarmakers willen daar actie op. Als je echt kijkt naar de plannen dan kan je alleen maar meewarig je hoofdschudden. In die NSL-plannen, maatregelen zitten ook ondeugdelijke, of zijn loos om de knelpunten qua luchtvervuiling op te lossen. Kijk naar de  Zuidelijke IJ-tunnelmond (we doen niks omdat het vanzelf oplost. Maar wanneer dan in 2015?, 2016, 2017!!!), of Verbeteren doorstroming Stadhouderskade Oost (doorstroom bevordering, die echt niet werkt wanneer je minimaal 2 keer moet stil staan voor alle (vele) stoplichten in die straat). Naast het NSL voert Amsterdam ook maatregelen uit, maar ook juist niet (en zeker niet in de knelpuntstraten). Acht het ministerie zich daar ook verantwoordelijk voor?

Resultaatverplichting
De Europese norm is een resultaatverplichting. Dat wil zeggen nu gezonde lucht en niet ooit. Al sinds 2010 geldt die Europese norm. Nederland heeft tot 2015 uitstel gekregen. En toch toont Milieudefensie samen met bewoners aan dat Amsterdam in gebreke blijft. Aan die resultaatverplichting hebben alle partijen in het NSL-samenwerkingsverband zich gecommitteerd, of toch niet? Onduidelijk blijft waar wiens bevoegdheid ligt. De hoorcommissie probeert een antwoord te vinden op de vraag, of het Ministerie aan Amsterdam een opdracht kan verstrekken om concrete effectieve maatregelen te treffen in de knelpuntstraten. De bezwaarmakers zien een gemeenschappelijke opdracht aan alle partijen, juist omdat het hier niet alleen om een juridische bal toespelen gaat, maar om een gemeenschappelijke ambitie: onder de Europese norm blijven. OVERAL in heel Amsterdam.

Waar dan?
Het ministeries stelde dat er slechts in een paar straten de norm wettelijk wordt overschreden. Dat zijn volgens hen de Prins Hendrikade, de Zuidmond van IJ-tunnel Foelistraat/valkenburgestraat), Stadhouderskade Oost en een deel van de Weesperstraat. Maar de GGD meet toch niet voor niets en constateert 23 plekken met norm-overschrijdingen. Maar het is erger. Al eerder is geconstateerd dat wat het Ministerie berekend niet overeenkomt met de werkelijke metingen door de GGD. En dat er in Amsterdam een onderschatting van de cijfers is en uitgegaan mag worden van wel 60 plekken in stad. De hoorcommissie neemt dat vraagstuk ook mee. Wordt vervolgd.

Geef schone lucht de ruimte

24 mei 2017

Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. waaronder d’Oude Stadt. Doel gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren.

Begonnen werd de avond met een korte uitleg over de techniek die Primoforum leverde. Hierbij laat het systeem meteen op een groot scherm zien wat de deelnemers per tafel van 8 samen bedachten en intypte op een iPad. Tussendoor waren er ook met een paar Mini-Masterklassen over communicatie en lobby-werk. Een goede basis om een brede campagne te ontwikkelen die van gezonde lucht en ruimte het hoofdthema moet maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De campagne wil de Gemeente Amsterdam met name inspireren tot een veel sterkere inzet op duurzame mobiliteit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

Geef gezonde lucht de ruimte
De deelnemers kregen de opdracht samen een pakkende kernboodschap te vinden voor de campagne. Een boodschap die blijft hangen bij politiek en de Amsterdammers. Dat leverde vele slogans op. Hele bruikbare. Via stemmen werd bij meerderheid gekozen voor: “Geef gezonde lucht de ruimte”. Komt er na de avond nog een briljant idee dan wordt dat met de deelnemers besproken.

80 ideeën
De deelnemers mochten daarna verzinnen hoe de kernboodschap bij de doelgroep(en) te krijgen. In een mum van tijd stond het scherm vol met meer dan 80 ideeën. Van kijkdooskunst met hoe mooi het kan zijn, via “gebakken lucht aantonen” in de verkiezingsbeloften, of juist “aandelen gezonde lucht en ruimte” uitgeven tot een rietjeschallenge, waarbij politici uitgedaagd worden om een bepaalde tijd door een rietje te ademen om astma te ervaren en iedere maand een steeds groter wordende mobiliteitsdemonstratie. Al die ideeën zijn gerubriceerd naar soort werkzaamheden, zoals lobbywerk, bewustwording/PR, samenwerking met andere organisaties, fondsenwerving en kennis & onderzoek.

Uitwerken
Na een korte pauze konden de deelnemers kiezen aan welke soort werkzaamheden ze de komende maanden willen bijdragen. Samenwerkende teams bepalen wat nodig is om de campagne/het idee te realiseren. Er worden bijvoorbeeld bewustwordingsacties opgezet om Amsterdammers erop te wijzen dat nergens in Nederland de luchtkwaliteit zo slecht is als in Amsterdam en dat auto’s een groot deel van de publieke ruimte in beslag nemen, terwijl ze relatief weinig bijdragen aan de mobiliteit in de stad. De kennis- en lobbygroepen richten zich op quick wins, makkelijk in te voeren maatregelen, die veel opleveren, waar ook genoeg draagvlak voor is onder de Amsterdammers. 

Meedoen kan nog steeds
De gevormde campagnegroepen kunnen de komende twee weken alvast met elkaar afspreken en acties op gang brengen om hun campagnes uit te werken en te realiseren. Gepland is in ieder geval de eerste gezamenlijke bijeenkomst van alle groepen op zaterdag 10 juni om 14.00 uur op het kantoor van Milieudefensie, Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam. De campagne duurt tot de verkiezing.

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch mee doen aan een van de campagnegroepen, stuur ons dan een e-mail aan: geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam, het organiserend comité brengt u in contact met een campagnegroep van u keuze. Kent u iemand, of een organisatie die alsnog mee wil doen? We horen het graag! Bekijk de actiesite: www.schoneluchtenruimte.amsterdam

Bijlage


Kwaliteit van leven in de Valkenburgerstraat

18 mei 2017

Maandag 15 mei was de startbijeenkomst Valkenburgerstraat in het pand van de gemeente op de hoek van het mr Visserplein. De bewonersgroep Valkenburgerstraat legde hun problemen voor aan studenten van de HvA Minor Design thinking and doing. De studenten gaan onderzoeken en ontwikkelen ideeën voor een leefbare en gezondere Valkenburgerstraat.

De bewonersgroep had vorig jaar al studenten van de Academie voor Bouwkunst plannen laten maken voor de  Valkenburgerstraat. Dit jaar is in samenspraak met de HvA een groep studenten uitgenodigd voor een project in het kader van hun Minor Design thinking and doing (Ontwerpdenken als een nieuwe manier van het oplossen van problemen in een complexe en snel veranderende wereld).

De studenten werden tijdens de startbijeenkomst snel wegwijs gemaakt in de enorme problematiek van de Valkenburgerstraat. Van door Het Parool beschreven als “een van de meest vervuilde straten in Amsterdam“, op basis van het luchtvervuilingsonderzoek van Milieudefensie en de bewoners in 2015, maar ook de last van hoge geluidsniveaus en geluidsoverlast en uiteraard de enorme hoeveelheid verkeer. Dat alles heeft invloed op sociale samenhang en de bereidheid van de bewoners en andere gebruikers te betrekken bij (de kwaliteit van)het leven in de Valkenburgerstraat.

Bewonersgroep
De klant van de studenten is de bewonersgroep met de ambitie van de Valkenburgerstraat een leefbare en gezonde plek te maken voor de bewoners en de andere gebruikers. De bewonersgroep werkt met, onder andere, De Waag Society, Milieudefensie, Knowledge Mile en architecten. Zij helpen de bewoners mee in het analyseren, begrijpen, beïnvloeden en maken van beleid van de stad Amsterdam.  Alles draait om het vinden van manieren om te gaan met de luchtvervuiling en geluidshinder, maar ook de rol van sociale samenhang, de betrokkenheid van de buurtgemeenschap, een gevoel van verbondenheid met een leefbaar en gezond gebied.

Vraag
Door de grootschalige veranderingen in het verkeersbeleid (ver) rond de Valkenburgerstraat is een permanente probleemoplossing nodig, een grootschalige wijziging, een langdurige uitdaging. Maar nu moet op de korte termijn ook al iets worden gedaan. Gezocht worden duurzame (in termen van milieu en duurzaamheid) kleinschalige initiatieven, gebruiksklaar voor de verbetering van de leefbaarheid van het gebied en/of de gezondheid van de bewoners en andere gebruikers.  Kleinschalige initiatieven die mensen kunnen helpen beter om te gaan met de huidige situatie, of zelfs de problemen verlichten in het gebied. Die kleine initiatieven kunnen ook nuttig zijn bij het stadsbestuur om de beleidsagenda op lange termijn te beïnvloeden.

De opdracht
De studenten voeren onderzoek uit, ontwikkelen ideeën, ontwerpen en bepalen of de initiatieven kunnen bijdragen aan het leefbaar en/of een gezonde plek maken van de Valkenburgerstraat (op korte termijn, 0-3 jaar). De te maken initiatieven zijn: uitvoerbaar, duurzaam en passen bij de behoefte van de buurt.  Vooral voorstellen ter bevordering van de sociale samenhang, betrokkenheid van de gemeenschap en een gevoel van verbondenheid zijn bijzonder welkom.

Uitvoering
De studenten zijn vrij in de keuze van het medium/media. Het werk van de studenten heeft tot doel het bevorderen van het overleg tussen de bewoners, de straat van andere gebruikers, stadsbestuur, belanghebbende partijen en andere belanghebbenden. De bewonersgroep wil ook een impuls voor de uitvoering, indien mogelijk. En willen het werk van de studenten dan ook tentoonstellen.

Uitnodiging
Het project eindigt met een eindpresentatie. Deze wordt gehouden bij EcoMama (Valkenburgerstraat 124) op dinsdag 20 juni 2017 vanaf 13:00-16:00. Inclusief drankje daarna. Niet alleen buurtbewoners zijn uitgenodigd, maar ook alle belangstellenden.

Grachtenmonitor 2016

13 mei 2017

Vrijdag 12 mei verscheen de Grachtenmonitor 2016. In de grachtenmonitor leest u onder andere het aantal meldingen van overlast op het water. En wat voor soort overlast bewoners hebben ervaren.

De handhavers van waternet houden de Amsterdamse grachten in de gaten en controleren onder meer hoe snel boten varen. En of iedereen die afmeert een geldig vignet heeft. Ook halen ze wrakken uit het water. In de stadsdelen Centrum en West handhaven ze op overlast.

Handhavingsresultaten
Tijdens het vaarseizoen 2016 lag de nadruk op 4 prioriteiten:

 1. illegaal passagiersvervoer;
 2. overlast van snelheid en geluid;
 3. binnenhavengeld & milieuvignetten;
 4. preventie.

Handhaving op overlast van snelheid en geluid Doelstelling: het totaal aantal meldingen terugbrengen. In de periode januari t/m december 2016 hebben 445 personen een melding van de diverse vormen van overlast op het water gedaan. Een kleine groep van ca. 20 personen is verantwoordelijk voor 42% van de meldingen. Deze 20 melders doen gemiddeld 26 meldingen per persoon, dat zijn 10x zoveel meldingen als de overige melders gemiddeld doen (2,8 meldingen per persoon)

Bijlage

Onderzoek keuzegedrag fiets

13 mei 2017

Jeroen Joustra vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek voor  het afronden van zijn masteropleiding Transport & Supply Chain Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek doet hij in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam en richt zich op het keuzegedrag rondom fietsen in Amsterdam. Vul de enquête in.

De onderzoekers willen graag meer weten over de keuze van mensen om wel, of niet te gaan fietsen. De uitkomst van het onderzoek kan worden gebruikt om de fietsbeleving binnen Amsterdam te verbeteren.

Het invullen van de vragen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd kosten. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld.

Vul de vragenlijst in
De vragenlijst opent zich via onderstaande link.  Neemt u rustig de tijd om de vragen goed door te lezen en probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden.

Link naar vragenlijst: https://FietskeuzeExperiment.sawtoothsoftware.com/survey1/login.html

Nog vragen?
Heeft u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Joustra via jeroen.joustra@hotmail.com

Inspraak wijzigen Huisvestingsverordening

11 mei 2017

Het college van B&W heeft de concept verordening tot het wijzigen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot en met 2 juni 2017. De wijziging heeft betrekking op beleid voor vakantieverhuur met een meldplicht.

Wat is nieuw?
Het beleid dat Amsterdam hanteert over vakantieverhuur is nu in de verordening opgenomen met een belangrijke nieuwe voorwaarde, te weten de meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat degene die zijn woning verhuurt aan toeristen, elke keer via een digitaal formulier meldt bij de gemeente aan hoeveel personen en voor hoeveel nachten hij of zij de woning verhuurt. Voor vakantieverhuur geldt een maximum van 60 nachten per jaar.

U vindt deze meldplicht in artikel VII, artikel 3.1.2 lid 5 van de wijzigingsverordening.
Vakantieverhuur mag als wordt voldaan aan alle hierna genoemde  voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft en ook als zodanig in de basisadministratie staat ingeschreven;
 2. vakantieverhuur maximaal 60 dagen per jaar plaatsvindt;
 3. aan niet meer dan vier personen per nacht onderdak wordt verleend;
 4. geen sprake is van een huurwoning in eigendom van een corporatie met een rekenhuur onder de liberalisatiegrens, en;
 5. de hoofdbewoner, elke keer voordat het gebruik ten behoeve vakantieverhuur start, het gebruik van de woonruimte door middel van een door burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier elektronisch heeft gemeld bij burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt de gastvrijheidseconomie maar wil grenzen kunnen stellen aan de uitwassen ervan. De stad moet voor eenieder leefbaar blijven. Dit beleid is in de verordening opgenomen om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte handhaving van vakantieverhuur. Het college wil zo onveilige situaties en overlast in de stad tegengaan. Als nieuw instrument hierbij is dus de meldplicht opgenomen.

De overige wijzigingen zijn van technische aard. Lees hier meer.

Inspraak
De gemeente hoort graag uw mening over dit onderdeel. Uw reactie moet uiterlijk op 2 juni 2017 binnen zijn. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Stuur uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens naar InspraakMeldplichtVakantieverhuur@amsterdam.nl, of stuur uw reactie naar:

Inspraak huisvestingsverordening, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Uw zienswijze dient uiterlijk 2 juni 2017 binnen te zijn. Zienswijzen die na de vermelde datum binnen komen, worden niet behandeld.

Alle zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording, waarin wordt aangegeven of een zienswijze wel of niet tot aanpassing van de conceptteksten leidt. Deze nota van beantwoording maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Na verwerking van de zienswijzen en de adviezen, zal het college van B&W de concept huisvestingsverordening ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Bijlagen

Inspraakprocedure Plannen Nieuwezijds Voorburgwal Zuid

5 mei 2017

zijde2Op maandag 15 mei om 19.00 uur (inloop) organiseert stadsdeel Centrum in het Betty Asfalt Complex, een informatiebijeenkomst over concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Deze conceptnota is vrijgegeven voor inspraak.


De gemeente Amsterdam heeft begin 2017 de gebiedsvisie Nieuwe Zijde vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is dat er in de binnenstad meer ruimte op straat nodig is voor fietsers en voetgangers en dat de inrichting van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Om deze doelen te kunnen realiseren is een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (tussen Paleisstraat en Spui). Deze conceptnota Nota van Uitgangspunten is vrijgegeven voor inspraak.

Informatieavond
De gemeente wil graag weten wat u van de voorgestelde plannen vindt.  Daartoe heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd op 15 mei

 • Tijd:                      19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 • Locatie:                Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal
 • Aanmelden via:    d.meiboom@amsterdam.nl

Tijdens de bijeenkomst zal het projectteam de concept-nota toelichten en kunt u vragen stellen. Tijdens deze avond kunnen medewerkers van het de gemeente u indien nodig helpen bij het opstellen van een schriftelijke inspraakreactie. Mondelinge reacties, vragen en opmerkingen tijdens deze bijeenkomst worden niet meegenomen als officiële inspraakreacties. Van deze avond zal een verslag worden gemaakt dat ter informatie zal worden bijgevoegd bij de inspraakreacties.

Lees verder het artikel: Uw mening over de Nieuwezijds telt!

Bijlage

Actiebijeenkomst Metrolijn 53

4 mei 2017

Zo’n 170 mensen waren aanwezig in het planetarium bij station Gaasperplas bij de actiebijeenkomst tegen de verminking van metrolijn 53.  Iedereen, bewoners en ondernemers zijn volledig overvallen. Met niemand was vooraf gesproken over het plan….

Na het voorlezen van de column van Yasmina Aboutaleb (zij was zelf verhinderd) door Jean-Marc Vaatstra, lid Kerngroep M53Direct, volgden vele sprekers.

Chris Vonk, lid van de Reizigers Advies Raad namens reizigersorganisatie Rover legde uit hoe het plan tot inkorten van lijn 53 tot stand is gekomen. De belangrijkste reden is dat er nog maar 2 lijnen door de tunnel mogen lopen: veiligheid. Door lijn 53 te beperken tot een pendellijntje tussen de van der Madeweg en Gaasperplas kan dat worden bereikt. Maar een logische keuze is het niet.

Lijn 51 zal na de start van de NZ lijn vanaf station Zuid richting Amstelveen opgeheven worden, en vervangen worden door een tramlijn. Wil je vanuit Amstelveen naar het CS stap je daar over op de NoordZuid lijn. Om het CS te bereiken is lijn 51 niet meer nodig. Je zou die lijn kunnen laten ophouden bij de Spaklerweg, en de tunnel laten gebruiken door de twee volwaardige lijnen 53 en 54. Natuurlijk zullen er dan ook mensen niet blij zijn, maar niet zo massaal als bij de lijn 53 variant.

Remine Alberts, SP gemeenteraadslid Amsterdam legde uit dat de veranderingen in het OV niet zozeer veroorzaakt wordt door de NoordZuidlijn, maar vooral door de bezuinigingen uit Den Haag. Het plan voor lijn 53 is gekozen op grond van cijfers. Zij stelt dat het massale gevoel dat ZO wordt afgesneden van de stad door de directe lijn te schrappen, niet genegeerd mag worden. Zij roept op om massaal de petitie te tekenen.

Kai de Haan, namens gemeente Diemen, en mede namens gemeente Ouder-Amstel: er worden nota bene autoluwe wijken gebouwd omdat de goede metroverbinding bestaat. Van beide gemeentes is de  voltallige raad tegen de inkorting.

Vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur van ZuidOost melden dat het DB twee maanden geleden een negatief advies hierover heeft uitgebracht.

Ondernemers van de Gaasper Camping en van enkele hotels noemden het aanzienlijke kwaliteitsverlies door de geplande overstap. Hun gasten, toeristen, zakenlui, wetenschappers komen er vanwege de snelle en eenvoudige verbinding met het Centrum. Er wordt heel veel geïnvesteerd in het gebied. De voorgestelde knip jaagt ze de auto in, ten koste van de luchtkwaliteit in het Centrum. Als het OV lastiger wordt zal het moeilijker zijn om personeel te krijgen: een overstap ’s avonds laat op de van der Made Weg is geen pretje.

Gerard Elburg, namens de vervoerregio: Dit is tot nu toe de voorkeursvariant, er zijn meer varianten. Dit voorstel is wel proefballonnetje genoemd in de pers. (De andere varianten en de complete studie zijn openbaar, en zijn op de website te vinden.

Ellen Swinkels, GVB: het besluit wordt later dit jaar genomen.

Een serie sprekers namens steunorganisaties, bewonersverenigingen, partij voor de ouderen ZO, Henriette Hoogervorst, voorzitter van de ASVA Studentenunie, allen waren eensgezind in hun afwijzing van een toekomstige overstap.

Een lange rij insprekers vormde zich, met allemaal verschillende argumenten, maar allen afwijzend tegen de inkorting van de metrolijn.

De vertegenwoordiger van d’Oude Stadt herinnerde aan de protesten in de jaren ’70 in de Nieuwmarkt. Maar ook hoe blij men toch was toen er eenmaal een snelle en betrouwbare verbinding was tussen Centrum en ZuidOost. Zij ondersteunt een inkorting van lijn 51, die in de praktijk toch al zo vaak ophoudt op de Spaklerweg.

Een daverend applaus voor een twaalfjarige bewoner die problemen voorziet wanneer hij naar de middelbare school gaat en de metro nodig heeft. “Het gaat om mijn toekomst” riep hij luid.

De laatste spreker was Mike Brantjes, lid Kerngroep M53Direct die een “noodpakket” presenteerde vol informatie en niet te vergeten een proefballonnetje, dat massaal doorgeprikt dient te worden, natuurlijk vastgelegd met je smartphone. Hij had de alternatieve plannen gezien: er waren er drie, en alle drie hielden ze een knip in lijn 53 in.
Op 11 juli komt de Regioraad weer bijeen.

Afgesloten werd door de zeer competente host Jeritza Toney, die samen met de Bijlmer Steelband een plezierige swing had gegeven aan de bijeenkomst. Bij vertrek uit het Planetarium ontbrak helaas de groep Still Building Music die ons een aantal uren eerder zo daverend welkom had geheten met hun slagwerk.

Thema-avond 22 mei; doe actief mee voor schone lucht en ruimte

28 april 2017

Op 22 mei om 19.30 uur in Frascatie organiseert d’Oude stadt, samen met Milieudefensie, de Fietsersbond en vele buurt/bewoners(organisaties) een avond om de grote stap te maken naar duurzame mobiliteit in Amsterdam.

Eerder genoemde organisaties willen graag samen met u een campagne starten die is gericht aan de politieke partijen en aan alle Amsterdammers. Kom daarom allen naar de openingsavond op maandag 22 mei, in Theater Frascati.

Op die thema-avond maken wij met elkaar een plan. Gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.Gezocht worden bewoners die zich actief willen inzetten om hun plannen voor een duurzamere stad versneld te realiseren. Bewoners die ergens goed in zijn, anderen iets willen leren, samen met elkaar iets willen ondernemen, creatievelingen etc.

Programma 22 mei Theater Frascati, Nes 63

 • Inloop met koffie: 19.00
 • Aanvang: 19.30
 • Einde: 22.30
 • Napraten

Door een slimme opzet van de avond kan iedereen zijn inspiratie, ideeën en vaardigheden inbrengen voor een campagne die we met velen kunnen uitvoeren.

Achtergrond
Iedereen weet dat de Amsterdamse wegen zijn dichtgeslibt door alle auto’s, scooters, vrachtwagens en touringcars. Ze zorgen voor vervuilde lucht en nemen ruimte in waar voetgangers en fietsers naar snakken. De organisaties willen dat meer bewoners(organisaties) meedoen om er voor te zorgen dat de gemeente hier écht iets aan doet.

Te kleine stapjes
De gemeente zet al wat kleine stappen: in de binnenstad krijgen voetgangers en fietsers op een paar plaatsen wat meer ruimte en er rijden meer elektrische busjes. Maar over de grote stap naar duurzame mobiliteit zien of horen we nog niets.

Schone lucht en ruimte; hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen 2018!
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 komen eraan. Door nu al politieke partijen en Amsterdammers te mobiliseren, willen wij zorgen dat schone lucht en ruimte hét belangrijkste thema wordt in de verkiezingen. Voor álle partijen.

U kunt zich aanmelden voor deze avond via geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam
P

 

Milieudefensie, Fietsersbond Amsterdam, Duurzaam Mobiel Amsterdam
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Actiegroep Fietspad Terug!, Primoforum

Inspraak Meerjarenplan Fiets

26 april 2017

Voor inspraak ligt tot 31 mei het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en ander fietsgedrag. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

In onze steeds drukker wordende stad pakken steeds meer mensen de fiets. En dat zie je terug in het straatbeeld. Waar je ook kijkt, vrijwel overal staan en rijden fietsen. Het Meerjarenplan Fiets beschrijft drie hoofdthema’s en de 53 maatregelen waarmee we aan de slag gaan. De gemeente wil graat weten wat u van het plan vindt. De inspraakperiode voor het Meerjarenplan Fiets loopt t/m 31 mei 2017.

Inspreken op het plan kan op twee manieren:

Bijlagen

 Zie ook

Onopeisbaar?

26 april 2017

Dinsdag 25 maart is door d’Oude Stadt bezwaar gemaakt tegen de reacties van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam (ook namens het stadsdeel) op de handhavingsverzoeken op de luchtkwaliteit in Amsterdam. Het wijkcentrum treedt op als gemachtigde namens een aantal van de 36 handhavingsverzoekers.

Verzoeken
Vorig jaar hebben 36 Amsterdammers met ondersteuning van de Partij voor de Dieren handhavingsverzoeken verzonden aan  (de)centrale organisaties, die de luchtkwaliteit in Amsterdam onder hun verantwoordelijkheid hebben. Volgens de GGD Amsterdam wordt in hun straat de maximum Europese milieunorm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m3 overschreden. De verzoekers wonen en/of werken recht tegenover een   NO2-meetpunt van de GGD. Al eerder waren pogingen gedaan om de juiste instantie te vinden die de Luchtkwaliteit in Amsterdam handhaaft. Het stadsdeel verwees naar de centrale stad, die daarop verwees naar het Ministerie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwees weer door naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die niets van zich liet weten. Niemand voelt zich dus verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Antwoord
De handhavingsverzoekers waren dus op alles voorbereid. De aangeschreven provincie gooide het wederom over de heg naar de Omgevingsdienst en die liet andermaal niks van zich horen. Van het Ministerie en de Gemeente Amsterdam kwamen op 15 maart jl. de ontluisterende (standaard) antwoorden op hun handhavingsverzoek. Volgens beide (daarvoor had onderling afstemming plaatsgehad) was het wettelijk niet mogelijk om handhaving op de luchtkwaliteit af te dwingen. Artikel 5 van de Wet milieubeheer voorziet daar niet in. Daarnaast bevat hun brieven een hele hoop “propaganda” en “blazoen schoonpraterij”: dat ze al zoveel doen, dat de luchtkwaliteit al beter wordt en dat men vooral met de bewoners in gesprek wil blijven.

Bezwaar
Alle plannen van wie dan ook hebben de bewoners/werkende aan de knelpuntstraten niks opgeleverd. In de straten van de handhavingsverzoekers meet de GGD ook in 2016 en in 2017 ver boven de Europese norm van 40 μg/m3. De Europese richtlijn heeft rechtstreekse werking. Eerdere uitspraken hebben dat bevestigd (lees hier ook andere uitspraken). Bewoners hoeven niet te wijzen op een wet (met dus hier ontbrekende bepalingen) en kunnen hun recht meteen claimen. Daarnaast hebben alle partijen niet de juiste besluiten genomen. Besluiten die effect opleveren in de straten van de handhavingsverzoekers, worden stelselmatig niet genomen. Daar is ook bezwaar tegen gemaakt. Alle plannen van het Ministerie en de gemeente tot nu toe duiden op generieke maatregelen, die de bewoners/werkenden niet helpen in hun straat. Daarom eisen zij locatiespecifieke maatregelen voor hun knelpuntstraten en wel op korte termijn.

Lees hier

 

Gay-Euro-Pride Amsterdam

23 april 2017

 

Het wordt wat verwarrend. Wat vroeger Gay Pride heette, was vorig jaar EuroPride, en iedereen wist wat het was. Dit jaar heet het Pride Amsterdam. Wel georganiseerd door de stichting Amsterdam Gay Pride. En niet te vergeten de gemeente Amsterdam.

De EuroPride vorig jaar heeft geleid tot een stortvloed aan zienswijzen, bezwaarschriften, en een kort geding. Nadat alle bezwaren tegen de vele overlast van tafel waren geveegd, heeft het Wijkcentrum d’Oude Stadt samen met bewoners en bewonersgroepen besloten in beroep te gaan. Om dat te bekostigen hebben wij uw hulp gevraagd, en met succes. Vele adhesiebetuigingen, kleine bedragen en grote bedragen. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Het beroep dient nu bij de Amsterdamse Rechtbank op 11 juli 2017. Om 9 uur in de ochtend. De zitting is openbaar.

De EuroPride is natuurlijk allang voorbij, maar dat beroep is nog steeds mogelijk, en zinvol: ieder jaar weer wordt dit evenement gehouden, en dat de naam verandert doet niet terzake.

In de tussentijd heeft de gemeente een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. De nieuwe geluidsnormen worden gebaseerd op een rapport van het GeluidBuro. Bewonersgroepen uit de hele stad werden uitgenodigd om mee te praten. Ook d’Oude Stadt, met onze deskundige van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Helaas lijkt het er op dat de veelal deskundige inbreng van de bewoners niet wordt meegenomen in het nieuwe beleid, op een paar kleine experimenten na.

Erger nog, voor veel evenementen gaat mogelijk een nieuwe geluidsnorm gelden, die iets lager lijkt te zijn dan vorige jaren. MAAR: Koningsdag/nacht en de Pride zijn uitzonderingen. Dan mag het geluid zoals vorige jaren. Waarom? Het worden bijzondere maatschappelijke evenementen genoemd. Daarom.

Eind mei wordt de Pride vergunning verleend, dan zullen we waarschijnlijk zien dat er weinig geleerd is van de ervaringen van vorig jaar.

Allemaal redenen om de beroepszaak door te zetten.

We vragen ons af of de hoorspecialist op het plaatje ook dit jaar weer het pridelawaai zal sponsoren. En de biergigant het wildplassen.

 

 

Opgelucht Waterlooplein

20 april 2017

Dinsdag 18 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum in de raadszaal. Op de agenda stond de besluitvorming over de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt.
Er waren zo’n 30 belangstellenden aanwezig.
Roeland Rengelink begon met een inleiding, onder meer dat er na 4 april een goed gesprek had  plaatsgevonden tussen de bestuurscommissie en het marktbestuur. Hij ziet als enig heikel punt nog de kwestie van de “sollicitanten”.

Er waren gezamenlijk door GroenLinks, VVD, PVDA en D66 drie amendementen en vijf moties ingediend. Deze werden alle door een van de indieners uitvoerig toegelicht. Over een aantal zaken zal verder worden doorgepraat. Vervolgens stemming: de nota van uitgangspunten met alle drie amendementen werd met algemene stemmen aangenomen. De moties werden ook alle vijf aangenomen: de motie over de sluitingstijden zonder de SP, de andere met algemene stemmen.

Na de stemming volgde een pauze, waarin de leden van de bestuurscommissie zich mengden met het publiek. Een ontspannen sfeer, iedereen was blij en opgelucht: het gevoel van oorlog is voorbij. Er zal over allerlei zaken weer gesproken worden, maar het plein en de markt blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. De markt blijft de markt, er komen nieuwe opslagboxen, zij het wat minder dan wat nu in gebruik is. De herinrichting vindt zo veel mogelijk plaats in de wintermaanden, dus buiten het hoogseizoen. Bij het ontwerp van de toegangen worden de ideeën van de marktkooplieden meegenomen. Voor de Mozes en Aaronkerk geen markt. Veiligheid in avond en nacht wordt bereikt met horecaterrassen (??? – Oude Stadt).

Maar vooral: Er zal met de vertegenwoordigers van de markt gesproken worden hoe een voor beide partijen heldere overlegstructuur kan worden ingericht, met duidelijke doelen en taken en zo min mogelijk overlappingen.
Zowel de commissieleden en de marktmensen zien het positief in.

De hele vergadering is HIER terug te kijken op amsterdam.nl. Alle stukken zijn daar te vinden, inclusief de teksten van amendementen en moties.

Mupi-advies

18 april 2017

 

een anatal weken na een inspraak namens de werkgroep

Last van geluidshinder? Doe mee

13 april 2017

Voor het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’ willen wij van u weten wat voor soort geluidsoverlast men in Amsterdam zoal ervaart, en hoeveel mensen dat treft. Vul daarom de vragenlijst in.

Project geluid
In de Waag werd medio april in het Theatrum Anatomicum een ontwikkelbijeenkomst gehouden rond het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’. Aanwezig de Ombudsman Metropool, Waag Society en d’Oude Stadt. Uit die bijeenkomst komt t.z.t. een projectplan. Voor de uitvoering zoekt d’ Oude Stadt bewoners die belangstelling hebben om actief mee te doen met dit project. Meld u aan via wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.v. Geluidsproject.

Huidig beleid
De gemeente Amsterdam heeft een geluidsbeleid. Dat zou gericht moeten zijn op het bevorderen van een aanvaardbaar woon – en leefklimaat. Maar eigenlijk gaat het er om of er gebouwd kan worden op geluidbelaste locaties. Uitvoering aan de verplichtingen van de Europese richtlijn omgevingslawaai geeft Amsterdam door geluid in kaart te brengen. Die geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. Er hoort ook een actieplan geluid bij, maar dat is in Amsterdam vooral gericht op de beperking van overlast van het (weg)verkeer.

Nieuw beleid?
Een goed actieplan toont ambitie; een geluidsniveau dat in het actieplan geldt als ondergrens. Lees hier de brochure van de NSG. Met de geluidskaart in de hand kunt u als bewoner(sgroep), milieubeweging of actiecomité de gemeente stimuleren tot beter geluidsbeleid. Zelf geluid meten helpt daarbij. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. De Europese partner van Waag Society in Barcelona (IAAC) is momenteel geluid met burgers aan het meten. Hun voortgang en methode is hier te volgen. Zij zitten midden in het proces.

Vragenlijst

Van welk soort geluid heeft u last van, overdag en tijdens de slaap en hoe erg is het. Daarom vragen wij u onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Wanneer u eigenlijk nooit geluidsoverlast ondervindt, wilt u dan alstublieft toch het onderstaande formulier invullen tot en met die vraag?

Woonagenda 2025

13 april 2017

Het College van B en W heeft de concept Woonagenda 2025 vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot 18 mei 2017. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Volgens het college is de Woonagenda 2025 een richtinggevend, kaderstellend en praktisch document voor het Amsterdamse woonbeleid met het jaar 2025 als horizon. En heeft de Woonagenda 2025 als uitgangspunten voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025 en bevat twintig acties om dat te behalen.

Gesprekken met bewoners
In het najaar van 2016 is wethouder Ivens in gesprek gegaan met Amsterdammers en professionals. De input van deze gesprekken zijn richtinggevend geweest voor de concept Woonagenda. Bekijk de resultaten van de stadsgesprekken.

Daarnaast is er een prognose gemaakt van zowel de woningvoorraad als de woningbehoefte in het jaar 2025. Dat laat zien waar de grootste tekorten zitten tot 2025: in de gereguleerde huur en in de middeldure huur.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten met actie vindt u terug in het plan:

 1. Voldoende woningen, met de ambitie om de woningvoorraad en woningbehoefte in 2025 beter op elkaar te laten aansluiten.
 2. Betaalbare woningen, gericht op de herziening van de woonruimteverdeling, het gerichter verhuren van middeldure huurwoningen aan
  middeninkomens en passend wonen in de huursector
 3. Goede woningen,  met de woningkwaliteit, duurzaamheid en bewonersondersteuning centraal. 

Inspreken kan:

 • per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Woonagenda” of;
 • per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.

Bijlage

Uitgangspuntennota

5 april 2017

Dinsdag 4 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum. Op de agenda stond Nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. 23 insprekers kregen het woord. Zowel marktlieden als bewoners.

Ter bespreking in het Algemeen Bestuur lag voor de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt. 9 richtinggevende uitgangspunten voor de herinrichting en 6 richtinggevende uitgangspunten voor de verbetering van de Waterloopleinmarkt.

Al 11.000 handtekeningen waren opgehaald voor de herinrichtingsplannen. In de bijdragen van de 23 insprekers klonk wanhoop en ferme taal door.  De emoties liepen op. Tumult volgde en enkele schorsingen. De inhoud bevat tegenstrijdigheden werd opgemerkt. Besluiten zouden vaststaan, terwijl er eerst nog opties geïnventariseerd zouden worden.

De portefeuillehouder reageerde dat de Waterloopleinmarkt de vlooienmarkt blijft. Hij ontkende dat er een geheime agenda is. Hij wilde duidelijkheid geven. Van de boxen afblijven

 

 

 

 

Fijnmazig Openbaar Vervoer

31 maart 2017

Op 27 maart 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats over de negatieve ontwikkelingen in het Amsterdamse Openbaar Vervoer. Ging de eerste bijeenkomst op 2 december vooral over de veranderingen die gepland zijn tegelijk met het gaan rijden van de NZ-lijn in 2018, nu lag de nadruk op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn.

Welkom en inleiding
Saar Boerlage (sociaal geograaf en jarenlange ervaring met gemeentelijk apparaat en de stadsregio). heette de ca 35 gasten welkom en gaf een uiteenzetting over de onderwerpen die nu aan de orde zijn.

De eerste bijeenkomst op 2 december ging vooral over de veranderingen die gepland zijn tegelijk met het gaan rijden van de NZ-lijn in 2018. Vandaag lag de nadruk op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn: het opheffen van tram-en buslijnen, het opheffen van bus- en tramhaltes. Lijn 25 die al opgeheven is, de dreigende opheffing van lijn 14, de dreigende amputatie van een deel van metrolijn 53, enzovoorts. De verdwenen halte bij de Overtoomse Sluis, de halte voor de brug op de Ceintuurbaan waar bejaarden nu een eind moeten lopen om bij een halte te komen, terwijl de tram gewoon blijft stoppen waar hij altijd stopte. Niet om passagiers op te pikken maar vanwege de verkeerslichten. Enzovoorts.

Ook het wijkcentrum is de halte bij de Munt kwijt. Voor verscheidene oudere bezoekers is de afstand van en naar het Spui nu te ver om te lopen: zij zijn nu afhankelijk van het aanvullend openbaar vervoer, dat regelmatig problemen heeft om de mensen op tijd te halen en te brengen.

Als we nu niets doen gaat de sluipende afbraak van het OV gewoon door, en lopen we straks kilometers om bij een halte te komen. Er wordt wel gesteld dat het “maar” 800 meter is, maar dat is hemelsbreed. Daarbovenop komt nog eens de NZ lijn, met alle extra veranderingen en problemen. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, daarmee is mogelijk wel het een en ander te beïnvloeden.

Het comité voor behoud en herstel van het Fijnmazig Openbaar Vervoer is begin februari vanuit het POA (Platform Ouderen Amsterdam) opgericht door Saar Boerlage en Jan van der Vis. Samen met andere bewoners en bewonersorganisaties proobeert het comité het tij te keren. Iedere actiegroep kan heel nuttig bezig zijn met z’n eigen tramlijn, of bushalte, maar om echt iets voor elkaar te krijgen moet je de grote lijnen in de gaten houden. Kennis van zaken is nodig, kennis over de machtsverhoudingen en die krijg je door samen te werken en van elkaar te leren.

De echte macht ligt bij het dagelijks bestuur van de Regioraad: een niet democratisch gekozen gremium. De leden van de regioraad en daarmee ook het DB hebben allen dubbele petten: zowel hun al of niet gekozen functie in gemeenteraad en/of -bestuur in de eigen woonplaats, als hun functie in de regioraad. Het vervoer valt niet meer onder de stadsregio: het heet nu vervoersregio.

Bezuinigingen
Saar Boerlage, in plaats van Erik van Geijn (POA), zal met Ellen van Eijk de GVB jaarverslagen exploreren en de volgende keer met uitgebreide financiële cijfers komen. Hoe komen onze tegenstanders er op om het fijnmazig OV de nek om te draaien? De bezuinigingen zijn door Den Haag enkele jaren geleden opgelegd aan de steden met een eigen vervoerbedrijf. De bedrijfsopbrengst van het GVB was in 2013 439 miljoen, ongeveer voor de helft uit kaartverkoop, verder uit reclame, en nog een aantal bronnen. Er moet 80 miljoen bezuinigd worden. De getallen worden beter uitgezocht. Daarentegen neemt het aantal betalende reizigers toe, o.a. door toeristen, die meer betalen dan de gemiddelde reiziger.

Het comité zegt tegen de gemeente: bezuinigen is oké, maar niet ten koste van de fijnmazigheid. Het zijn de ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen met jonge kinderen die de dupe zijn. En ook de toeristen (als men de drukte tenminste serieus wil spreiden).

VN-verdrag
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006 (Geldend van 14-07-2016 t/m heden) zegt in:

Artikel 9: Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:

 • gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
 • informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten.

Als de gemeente wil bezuinigen, dan is het Aanvullend Openbaar Vervoer niet de oplossing. Misschien wel voor de portefeuillehouder Litjens, maar niet voor de stad in z’n geheel (wij dus). De busjes, taxi’s etc. (niet altijd even betrouwbaar) komen uit de WMO pot, en daar moet al zo veel uit betaald worden. Er zijn al 12 experimenten aan de gang in het AOV.

Snelheid
Haltes opheffen verhoogt de snelheid niet of nauwelijks. Op de overgebleven haltes heb je dan meer instappers. Gewone mensen vinden het belangrijk dat het OV voor iedereen is. Dat minder mobiele mensen veilig kunnen gaan zitten. Als de reis dan een minuutje langer duurt: geen probleem. Toch willen we allemaal wel dat bussen en trams op tijd rijden, dus:

 • Afrekenen bij bestuurder afschaffen.
 • In- en uitstappen door alle deuren.
 • Tram en bus voorrang geven op auto’s, maar ook op fietsen.

Gesuggereerd wordt een politieke campagne jan-feb 2018. Maar dat is echt te laat. NU beginnen. Opgemerkt wordt we zijn al zo actief werkt voor geen meter. Voorbeeld stadsdeel Zuid. Echter het stadsdeel kan niet veel. De echte macht ligt bij de portefeuillehouder Litjens, en Directeur Vervoerregio van Paridon.

Richard Bakker (Ver. StadsVervoerBelang) heeft een belangrijk stuk met veel nuttige informatie (Wordt binnenkort aan alle aanwezigen toegestuurd, en als bijlage bij dit verslag gevoegd).
Ellen van Eijk: RAR moet altijd geraadpleegd worden, maar ze doen niks met de adviezen. Juridische stappen lijken zinloos: het is niet altijd duidelijk wie z’n schuld het is. De RAR vraagt bijvoorbeeld de rapporten van de rekenkamer op, daar valt munitie uit te halen.

Presentatie: “Hoe komt u er met het Openbaar Vervoer” Door Cisca Griffioen, voorzitter Bewoners Platform Zuidas
Enkele praktijkvoorbeelden, met gewone mensen en gewone vervoerswensen. Tegenwoordig zijn er al flinke loopafstanden, en veel overstappen, maar in de toekomst wordt het nog erger. Omdat het probleem van het Gelderlandplein zo groot is, is er een busje, betaald door de ondernemers. De chauffeur is van het GVB. Lijn 62 gaat niet meer veranderen. Met de start van de NZ lijn gaan alle Connexxionbussen die over de A’veenseweg rijden, naar Station Zuid dat een groot knooppunt wordt. De meeste passagiers krijgen te maken met minstens een extra overstap.
In het programma van eisen (daar zitten we aan vast tot 2024) staan de criteria voor halte-afstanden. De norm is nog 400 meter, maar 10% is al 800 meter (Let wel: hemelsbreed).
400 blijft bij de “ontsluitende” lijnen. Tangenten 800 meter. We moeten heel goed opletten dat de gemeente niet stiekem gaat oprekken, en het opheffen van haltes in de gaten houden.

Richting politiek: “wilt u zich eens aan de regels gaan houden?”

Regionalisering
Richard Bakker meldt dat er een aantal tangenten, snelle verbindingen komen in de randen van de stad. Tangent Zuid is er al: daar zijn te veel haltes opgeheven, zodat er weer extra verbindingen moeten komen. In West gaat hetzelfde gebeuren: de steeds populairdere bus 69 wordt ook regionaal en krijgt dan ook 800 meter-afstanden. Ondoordachte bewonersprotesten hebben een keerzijde: in West is daardoor een vrije busbaan een vrije busstrook geworden, maar slechts in één richting. Daar wonen mensen met geld en auto’s die het OV niet nodig hebben. Anderen worden de dupe. Aan de randen van de stad ontstaat vervoersarmoede.

De Structuurvisie is te zien als “een welwillend zelfbeeld” van de gemeente. Ze houden zich er onvoldoende aan. Daar moet je ze op pakken. En er moet veel meer maatschappelijke druk komen op db Regioraad en de portefeuillehouder. Acties zoals de ansichtkaarten van lijn 14. Maak duidelijk: WIJ WILLEN JULLIE PLANNEN NIET.

Tot slot
Enkele mensen hebben zich in principe opgegeven als lid van het comité Fijnmazig Openbaar Vervoer. Het comité zal een stevig raadsadres opstellen. Niet snel, wel goed.

Pride

30 maart 2017

Een nieuwe naam, geen nieuw geluid….  Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het organiseren van de Pride Amsterdam 2017 (voorheen Gay Pride) te organiseren. U kunt een zienswijze indienen. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Vergunningaanvraag
De aanvraag begint met de tekst: Trots als een pauw kijkt de organisator terug op een zeer geslaagde EuroPride 2016. Daar zijn de bewoners(organisaties) het niet mee eens. Aaangevraagd worden dezelfde normen voor vestert geluid als in de editie 2016

 

Zienswijze
De burgemeester stelt belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Zij kunnen dit doen tot 23 april bij het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl. Wie moeite heeft met het schriftelijk indienen van zijn zienswijze, kan ook mondeling reageren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 020 en vragen naar de heer A. Bijkerk van het Evenementenbureau.

Beoordeling
Op basis van deze zienswijzen en de  vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente in samenwerking met adviespartners, zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten. De uiteindelijke vergunning wordt uiterlijk zes weken voor de start van het evenement afgegeven en gepubliceerd.

Editie 2016
De gemeente beloofd dat tijdens de Pride Amsterdam net als in 2016 extra inzet wordt gepleegd op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen. Over de editie 2016 zijn bewoners(organisaties) niet tevreden over die inzet. Ook loopt nog steeds een beroepszaak. De gemeente heeft een verweer ingediend. De vraag is of er een zitting komt voor de start van de editie 2017.

Geluidshinderdag Evenementen

29 maart 2017

Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017. Het Onderwerp evenementen en geluid(shinder) werd in al zijn facetten belicht, door geluidsaviseurs, gemeenten en handhavers. d’ Oude Stadt en Lagertoontje spraken vanuit de bewoners.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseerde in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag 2017 met als thema: Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid! Veel informatie werd verstrekt door sprekers, die alleen vanuit hun standpunt het onderwerp belichten.  De NSG wil later dit jaar samen met betrokkenen komen tot nieuwe handvatten als een NSG-publicatie.

Namens Lagertoontje sprak Peter Welp over zijn pogingen om iets aan de overlast te doen van evenementen. Hij stuitte op een muur bij de gemeenten en juridische procedures, omdat alles binnen de vergunde normen bleef. Hij sprak over de bastonen die  niet in het huidige beleid worden meegenomen.

Namens d’ Oude Stad sprak Paul Busker over de invloed van burgers bij de vergunningverlening van evenementen. Dat is minimaal, omdat de vergunning verstrekt wordt met het toverwoord: bestuurlijke vrijheid, waarmee goede ideeën van bewoners terzijde geschoven worden en het feest als vanouds doorgang kan vinden.  Inmiddels heeft d’Oude Stadt zelfs een beroepsprocedure lopen. Argumenten die daarin genoemd worden

Herinrichting Waterlooplein

29 maart 2017

In de vergadering van de Bestuurscommissie van dinsdag 4 april staat op de agenda  de nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt (agendapunt 4). Het AB wordt gevraagd in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten.

Voor de behandeling van het agendapunt zijn een aantal stukken beschikbaar (zie onder). Als ingekomen stuk staat apart een brief van marktvereniging Waterloo over die nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. Die brief met titel: Visie zonder end, willen wij u niet onthouden. Samenvattend vindt de marktvereniging (terugkijkend) de voorbereiding en uitvoering vanuit de politiek inconsequent, rommelig, niet transparant en vervolgens niet werkbaar. Lees hier die brief.

Stukken voor de agenda

Muziekgeluid horeca

24 maart 2017

Het college van B&W heeft een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld voor overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. U kunt daar tot 5 mei uw mening over geven. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. 

Inspraakperiode concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca
Bewoners ervaren nog geregeld overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. Bij overtredingen van de landelijk vastgestelde geluidnormen kan de gemeente handhaven. Het college van B&W heeft nu een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld met een stappenplan, waarin staat opgenomen welke sanctie volgt na welke overtreding.

Wat is nieuw?
Ten opzichte van de huidige handhavingspraktijk stelt het college drie belangrijke wijzigingen voor:

 1. Bepaalde overtredingen zijn gekwalificeerd als ‘ernstige overtredingen’, waarbij direct een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd. In de andere gevallen volgt in principe eerst een bestuurlijke waarschuwing.
 2. Als een ondernemer voor een eerste keer een overtreding begaat met betrekking tot muziekgeluid, en ook niet eerder een overtreding heeft begaan van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening of de Drank- en Horecawet, krijgt deze alleen een ‘aantekening’ in het dossier.
 3. Als een ondernemer binnen een jaar tijd 4 of 5 keer de regels met betrekking tot muziekgeluid heeft overtreden, kan overgestapt worden op handhaving op de exploitatievergunning. Dit kan uiteindelijk leiden tot intrekking van de exploitatievergunning.

In deze nieuwe concept handhavingsstrategie muziekgeluid is aangesloten bij de principes uit de handhavingsstrategie horeca die geldt voor de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening, of de Drank- en Horecawet.

Reageren?
Tussen 24 maart en 5 mei is het mogelijk om via het inspraakformulier een reactie te geven op de concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca.

Download

Kinderherdenking Nieuwmarkt

23 maart 2017

Op 12 april bij de Flesseman op de Nieuwmarkt herdenken kinderen de kinderen uit de buurt die in de oorlog zijn omgekomen. Om 10.00 uur gaat de zaal open in ouderencentrum De Flesseman, Nieuwmarkt 77 in Amsterdam. De herdenking start om 10.30 uur. Deze herdenking, waarbij schoolkinden uit de buurt de hoofdrol vervullen, heeft sinds 1995 jaarlijks plaatsgevonden. Dit jaar is het de laatste keer dat deze herdenking in deze vorm wordt gehouden, vanaf volgend jaar wordt ze vervangen door een tocht door de buurt. Met deze bijeenkomst wordt dus een geliefde buurttraditie afgesloten.

De Nieuwmarkt heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel verschrikkingen gekend. Voor de ingang van de Waag werden opgepakte Joden bijeengedreven en dwars over het plein liep de prikkeldraadversperring die de Jodenbuurt afsloot. Minder bekend is dat op de Nieuwmarkt ook vier kinderen door de Duitsers zijn vermoord. Dat wordt jaarlijks herdacht door de leerlingen van twee scholen uit de buurt. De herdenking vindt plaats bij ouderencentrum De Flesseman, waar een plaquette herinnert aan de vier kinderen en aan de Joodse kinderen die tijdens de oorlog uit de buurt werden weggevoerd.

De kinderen
De jongste van de kinderen was Annie Meijer. Vier jaar was zij toen ze op 28 september 1944 door de Grüne Polizei werd neergeschoten. Het gebeurde tijdens een razzia, waarbij overvalwagens plotseling de Nieuwmarkt op reden. De mensen die de Barndesteeg in vluchtten, werden beschoten. Onder hen was Annie. Ze stierf die avond in het Binnengasthuis.

De vrienden Israël Deegen (achttien jaar) en Bari Baars (zestien) kwamen om het leven op 26 maart 1945. Duitse soldaten scheurden de Nieuwmarkt op en begonnen in het wilde weg te schieten. Israël was bijna op slag dood, Bari probeerde hem weg te trekken en werd toen ook getroffen. Hij stierf de volgende dag in het Binnengasthuis.

De zestienjarige Alex Evers was alleen toen hij 12 april 1945 op de Nieuwmarkt liep. Het was avond, twee minuten na het tijdstip waarop iedereen in huis moest zijn. Voor het pand waar nu Albert Heijn is, stond een Duitser die hem neerschoot. Hevig bloedend werd ook hij naar het Binnengasthuis gebracht. Bij aankomst was hij overleden.

Programma
De herdenkingsplaquette is geadopteerd door de twee scholen in de buurt, de Antoniusschool en De Witte Olifant. Achtstegroepers verzorgen de herdenking. De recreatiezaal in ouderencentrum De Flesseman gaat open om 10.00 uur.

De herdenking begint om 10.30 uur. Namens de nabestaanden spreekt Sonja Meijer, het zusje van haar vader was een van de omgekomen kinderen. Daarna vertelt Ferdi Langewen over zijn schoonvader Jan Nico Wijnbergen, die als buurtbewoner en een van de jongste verzetsmensen van Amsterdam tal van joodse kinderen in veiligheid bracht. Vervolgens lezen leerlingen gedichten voor die ze over het thema oorlog, vrijheid en vrede hebben gemaakt.

Rond 11.15 uur worden bij de plaquette bloemen gelegd en laten de kinderen het fluistergedicht over de vrijheid horen.

Verdere informatie namens het 12 april comité bij: Herman Vuijsje, tel: 06-51523094, e-mail: vuijsje@planet.nl

Behoud en Herstel Fijnmazig OV

19 maart 2017

Het comite voor behoud en herstel van Fijnmazig Openbaar Vervoer nodigt u van harte uit.Bijeenkomst op ma 27 maart vanaf 19.30 uur in ‘D’oude stadt’ ‘
Doel van de bijeenkomst: nadere concretisering van de actie

 1. Doel: het tegengaan van de afbraak van fijnmazig openbaar vervoer, Het gaat daarbij om het op moderne wijze realiseren van goed fijnmazig openbaar vervoer voor iedereen.
 2. Analyse van de situatie. Woordvoerders van GVB, Gemeente en Stadsregio vinden, mede veroorzaakt door de door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen, het noodzakelijk om
  het ov te reorganiseren. Daarbij speelt ook de opening van de Noord/Zuidlijn in najaar 2018 een rol van betekenis. Het streven is gericht op toename van het aantal o.v.-reizigers. Dat
  zijn forenzen (uit de regio), toeristen en Amsterdamse werknemers en bezoekers aan winkels, instellingen etc. Omdat al enige jaren ov-haltes worden opgeheven en ook lijnen
  werden en worden geschrapt of drastisch worden ingekort is er een analyse mogelijk zonder de plannen die bij de Noord/Zuidlijn behoren en/of de in discussie zijnde stadsuitbreidingen
  betreffen in de eerste analyse te betrekken.
 3. Vraagstelling.
  1. Zijn de opgelegde bezuinigingen zodanig onontkoombaar als wordt aangenomen?
  2. Waarom is er in Amsterdam de trend om het fijnmazig ov als enige bron aan te wijzen om geofferd te worden ? Zijn er andere bezuinigingen te overwegen?

Conclusie . Wij richten ons op het beleid zoals dat nu wordt uitgevoerd. Dat is: het sluipenderwijs vergroten van de loopafstanden naar ov-haltes en in mindere mate het voorrang geven aan
autoverkeer ten koste van het ov.

Ook aan 3 punt 2 zullen we nu reeds aandacht geven en aan de plannen die in 2018 (en later) aan de orde zijn zullen we ook voorzover we daarbij geholpen worden door straat- en buurtgroepen die met kritiek en alternatieve voorstellen komen.

De opgelegde bezuinigingen. Op 27 maart geven wij u een overzicht. Daarbij gaat het niet alleen over het opgelegde bedrag , maar ook en vooral over de financiele situatie van het GVB in heden en
toekomst. Er is sprake van een forse stijging van het aantal betalende reizigers. Vooral de toeristen zijn een onverwachte en ieder jaar stijgende geldbron. Daarnaast is de rijksoverheid wellicht bereid om (net als bij andere ov-vormen) opnieuw subsidie te geven. Een actie van lokale overheden richting de formateur lijkt ons zinvol.

Wij kunnen op 27 maart ook ingaan op alternatieve mogelijkheden om kosten te drukken. Zo zou het instappen kunnen worden versneld als er niet meer in de tram kan worden betaald (met geld) en de snelheid van het ov wordt ook door verkeerslichten vertraagd. De absolute voorrang van het ov bij kruisingen wordt steeds meer van uitzonderingen voorzien. Een derde ingang betreft het
doelgroepenvervoer. Als ouderen en gehandicapten meer met het aanvullend ov moeten gaan reizen, dan kost dat de gemeente (via de begroting van de wethouder ‘zorg’) echt een fors bedrag….

Op 27 maart is er ook ruimte voor de acties in de stad. We geven iedereen kort de gelegenheid over wat er in het eigen stukje stad speelt aan ov- bezuinigingen het woord te voeren. We willen n.l. erg graag van elkaar leren hoe er succes kan worden geboekt. Maar ook anderen die als gebruiker van het ov of afgevaardigde is van een reizigersgroep is welkom. Motto: eendracht maakt macht.
En leden van de regioraad en de gemeenteraad krijgen die avond desgewenst kort het woord. We nodigen hen op de commissievergadering van a.s. woensdagmorgen nog eens nadrukkelijk uit.
Kortom iedereen is welkom. Kom vooral. En de koffie etc. staan klaar, dankzij de vrijwilligers van het wijkcentrum d’Oude Stadt

Sprong over het IJ

16 maart 2017

Een collectief van bewoners heeft samen met Milieudefensie een zienswijze opgesteld op de voorgenomen plannen voor de Sprong over het IJ. Met dit voorstel wil het college de druk op de veerponten verminderen. Deze gezamenlijke reactie op de plannen, ondertekend door 400 Amsterdammers, werd donderdag 16 maart aangeboden aan de wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens.

Duurzame mobiliteit
Het collectief van Amsterdammers, dat zich inzet voor duurzame mobiliteit en gezonde lucht in de stad, heeft samen met Milieudefensie een reactie, zogenaamde zienswijze, geschreven. Hierin roepen ze het college van B&W op om te kiezen voor een stad met een écht duurzaam verkeersbeleid. Het collectief is blij met de maatregelen om de Sprong over het IJ te wagen, maar zien deze beslissing ook als een kans om te kiezen voor échte duurzame mobiliteit in Amsterdam: Met minder vervuilend verkeer, zodat we prettig op weg kunnen en gezonde lucht inademen.

Zienswijze
Het collectief geeft in hun zienswijze suggesties om Amsterdam een frissere, veiligere en gezondere fietsstad te maken. De plannen “Sprong over het IJ” zijn daarom een kans om de fietsdrukte in betere banen te leiden en de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Uit luchtmetingen die milieudefensie samen met bewoners in Amsterdam heeft gedaan, bleek dat Amsterdam op diverse plekken zeer ongezonde lucht heeft. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit moeten met de Sprong over het IJ meegenomen worden, evenals een andere indeling van de beschikbare ruimte voor de verschillende middelen van vervoer. Dit is ook nodig om de toename van fietsers door de Sprong in goede banen te leiden.

In de zienswijze staan concrete adviezen bij door het college voorgestelde maatregelen. Ook het advies om het fietsen langs en door de binnenstad te faciliteren door middel van twee fietsringen. Maar bovenal het advies om de IJtunnel om te vormen tot een fietstunnel, dat geweldige kansen biedt om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Reactie wethouders
Al meer dan 3000 reacties zijn ingediend op één of meer maatregelen uit het voorstel voor Sprong over het IJ. De wethouders zullen alle opties serieus overwegen. Het verdere besluitvormingsproces hangt af van de afronding van het inspraakproces. Overigens vandaag staat de Sprong over het IJ op de Raadsagenda (punt 19). Wethouder Eric van der Burg beloofde de flyers van milieudefensie onder de raadsleden te verspreiden.

Meer dan 400 Amsterdammers willen:

 • Snel en makkelijk naar het IJ: We willen een betere aansluiting van het fietsnetwerk op de brug en de ponten. Dit biedt tevens kansen om een fietsring rond het centrum in te richten.
 • Comfortabel onder het IJ: De IJ-tunnel kan op korte termijn opengesteld worden voor fietsers, zeker als het busverkeer minder wordt door de Noord-Zuidlijn.
 • Veilig en gezond over het IJ: Een strenger beleid voor scooters, zodat fietsers minder last krijgen van de ongezonde lucht van de scooters en zich veiliger over het IJ kunnen verplaatsen.
 • IJ in balans: Laat West niet wachten; ontwikkel op korte termijn een vaste IJ-oeververbinding in West

Waarom?

 • Zo verbetert de luchtkwaliteit
 • Zo wordt Amsterdam een prettige fietsstad
 • Zo verdelen we de ruimte eerlijk in de stad

Lees de volledige zienswijze hier!

Branchering

11 maart 2017

Voor een diverser winkel- en voorzieningenaanbod in de binnenstad zet de gemeente nu in op branchering. De gemeente heeft een rapport vrijgegeven op basis van de bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod, 12 juli 2016. De resultaten worden aan DB Centrum en B&W gerapporteerd.

De gemeente wil sturen op een op een divers winkelgebied. In delen van het centrum richten winkeliers zich steeds vaker op de toenemende stroom bezoekers. Door middel van branchering kunnen gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, straatmanagers en bewoners samen bepalen welk type winkel wenselijk is voor een straat of buurt. Een gemengde binnenstad (goede mix van bewoners, werkenden en bezoekers) is goed voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam. Het doorslaan van de balans naar dominantie van de toerist kan bewoners afstoten door vervreemding en
op de lange termijn de aantrekkelijkheid van de binnenstad aantasten
(lees ook: Thuisgevoel in een toeristenbuurt).

Aanleiding van het rapport is de motie 197, mede op basis van signalen van bewoners en ondernemers, de vernieuwing van het bestemmingsplan postcodegebied 1012 en de genoemde maatregel in het stuk Stad in Balans om het juridisch planologisch kader aan te passen voor regulering (w.o. afname diversiteit winkelaanbod). Doel is de inventarisatie van de huidige en toekomstige juridisch planologische en overige sturings-instrumenten en wordt verkend of het haalbaar en wenselijk is om een selectie van geïnventariseerde sturingsinstrumenten in een tweetal experimenten toe te passen in de praktijk en verder uit te werken.

Sturingsinstrumenten
In het rapport Sturen op een divers winkelgebied  staan sturingsinstrumenten voor:

 • Gemeente
  • Juridisch Planologische instrumenten
  • Bestuursrechtelijke niet juridisch planologische instrumenten
  • Privaatrechtelijke instrumenten
 • Stakeholders in de winkelstraat
  • Brancheringsvisie van stakeholders in de winkelstraat
 • Ondernemers
  • Ondernemers werken georganiseerd samen aan een vitale winkelstraat
  • Ondernemers beïnvloeden koopgedrag consument
 • Vastgoedeigenaren
  • Individuele eigenaar bepaalt welke bestemming en huurder in pand komt
  • Eigenaren handelen georganiseerd in belang van de winkelstraat
 • Bewoners
  • Bewoners oefenen individueel of georganiseerd invloed uit op het winkelaanbod in de straat
   • Koopgedrag aanpassen: meer lokaal en ook bij meerdere winkels
   • Bewoners kopen en beheren vastgoed

Aanbevelingen

 1. Werk scenario’s voor nieuwe ruimtelijke sturingsinstrumenten uit inclusief scenario’s
 2. Zorg voor maatwerk door een diversiteitsaanpak op straatniveau
 3. Intensiveer lopend beleid dat een divers winkelaanbod versterkt dan wel heroverweeg beleid dat de diversiteit mogelijk verzwakt

Bijlage

Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ?

10 maart 2017
De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, vergadert donderdag 16 maart om 20.00 uur in De Boomsspijker. Het hoofdonderwerp op de bewonersvergadering is ‘Amsterdam Toeristenstad of woon-werk-bezoekerstad’. Dit onderwerp zit vele buurtbewoners hoog.

Onder de titel Schrokop Toerisme, of Stad in Balans? zijn voor de bewonersvergadering twee sprekers uitgenodigd: Stephen Hodes en Jeroen Slot. Stephen Hodes is directeur LAgroup, gespecialiseerd in recreatie en toerisme.  Jeroen Slot is hoofd onderzoek OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam).

Vragen zijn: Wat voor stad willen we zijn? Hoe kunnen bewoners zich organiseren en verbindingen leggen naar andere organisaties met inzet voor een leefbare en gemengde stad? En het stadsbestuur: keuzes en koers?  Doel is een omslag en aanpak voor evenwicht in de stad. Een zoektocht naar constructieve oplossingen.

Bijlagen

 1. Agenda
 2. Interview met Stephen Hodes ‘Deltaplan toerisme nodig’
 3. Gesprek met Stephen Hodes DISNEYLAND AMSTERDAM TOERISTENTSUNAMI
 4. Hotel Amsterdam Verslag OIS-symposium 2016

Sjaak van der Leden

1 maart 2017

Via de Stichting Kunst en Cultuur Stadshart, de rechtsopvolger van de werkgroep Kunst & Cultuur vernamen wij dat Sjaak van der Leden op 24 februari is overleden.

Tijdens een reis door Coste Rica is Sjaak van der Leden op 24 februari overleden. Hij is na een hartaanval opgenomen in een ziekenhuis in San José, de hoofdstad van Costa Rica.

Sjaak was een actief lid van onze werkgroep en verzorgde sinds jaar en dag de tentoonstellingen in de vitrines van de Antoniesbreestraat.

We zijn erg bedroefd en halen wat troost uit het feit dat hij een goede tijd had gehad en erg genoot van de mooie natuur daar.
Zijn foto’s en berichten getuigen daarvan.

Samenkomst
Op woensdag 8 maart is op initiatief van de familie is een samenkomst om herinneringen aan Sjaak met elkaar te delen. De bijeenkomst is in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1
te Amsterdam. Start om 14.30 en duurt tot 17.00 uur.

Thuisgevoel in een toeristenbuurt

28 februari 2017

Voor haar masterscriptie Sociologie onderzocht Willemijn Oosterhof in het najaar van 2016 toerisme en thuisgevoelens in het cluster van de Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat in het centrum van Amsterdam. Willemijn schreef haar afstudeerscriptie in het Engels met de titel ‘Feeling at home in a commodified neighbourhood’. Ze is geslaagd en wij willen u deze scriptie niet onthouden.

De Damstraatjes liggen in het oude historische centrum van Amsterdam, waar het toerisme in het najaar van 2016 is uitgegroeid tot een hot topic. De snelle groei van het toerisme heeft niet alleen geresulteerd in een groeiend aantal toeristen, maar ook in een toename van de toeristische voorzieningen en consumptie mogelijkheden. Willemijn sprak buurtbewoners op en rond de Damstraatjes over de verandering van het straatbeeld, hun ervaringen met het leven in een toeristische wijk en of zij zich daarin nog wel thuis voelen.

De resultaten van deze studie tonen dat het toerisme thuisgevoelens kunnen ondermijnen:

 1. De overlast die het gedrag van sommige toeristen teweegbrengt heeft een negatieve invloed op thuisgevoelens. Niet de toerist zelf, maar een bepaald gedrag in combinatie met grote hoeveelheden bezoekers in de omgeving creëert spanning.
 2. De drukte in de stad ondermijnt publieke familiariteit. Een voorbeeld hiervan is dat het herkennen van bekende gezichten in de publieke ruimte wordt verstoord door de grote aantallen toeristen. Het ontstaan van een gemeenschapsgevoel, wat kan resulteren uit deze familiariteit, staat hierdoor onder spanning.
 3. Thuisgevoel kan ook worden geïnterpreteerd als de manier hoe bewoners doen in de stad, dus de lokale gebruiken en routines. Dit onderzoek laat zien dat deze gebruiken onder druk kunnen komen te staan. Een voorbeeld hiervan is dat er geen ruimte meer is voor de bewoners in lokale stamcafés.

Bovendien zijn sommige bewoners geïrriteerd door de vercommercialisering van typisch lokale praktijken, zoals fietsende toeristen of winkels die ‘echte Nederlandse’ kaas verkopen. De openbare ruimte wordt gebruikt voor entertainment; de buurt wordt een toeristische speeltuin, waarin de woonfunctie wordt onderdrukt. Willemijn ontwikkelde daarom het concept ‘entertainment pressures’ wat gedefinieerd kan worden als de uitoefening van gecommodificeerde (vermarkte) vormen van entertainment in de publieke ruimte, ondersteund door de toeristenindustrie. Deze druk kan leiden tot een verzwakking van het thuisgevoel wat vervolgens kan resulteren in vertrek uit de buurt.

Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle bewoners de aanwezigheid van toerisme (zowel toeristen als de toeristische sector) in de buurt als negatief ervaren. Deze groep benadrukt dat toerisme altijd een deel geweest is van hun buurt. Ze distantiëren zich bovendien van de groep bewoners die zich openlijk tegen het toerisme verzetten. Naast deze tolerante houding tegenover toerisme, zijn er nog andere manieren opgemerkt waarop bewoners met het toerisme in de buurt omgaan. Hieronder vallen het (overwegen om te) verhuizen uit de buurt en het tijdelijk uit de buurt wegvluchten (bijvoorbeeld tijdens piekmomenten, zoals weekenden of festivals). Daarnaast kiezen sommige bewoners er bewust of onbewust voor om plekken te mijden. De laatste strategie is verzet tegen het groeiend toerisme.

Concluderend, dit onderzoek laat zien hoe thuisgevoelens van gevestigde bewoners kunnen worden beïnvloed door het groeiende toerisme in hun buurt. Verschillende factoren, zoals de entertainmentindustrie, het gedrag van sommige toeristen en het veranderende winkellandschap dragen bij aan het verminderen van het thuisgevoel in de buurt.

Lees hier: Feeling at home in a commodified neighborhood

Commodificatie is het proces waarbij alles wordt ontmenselijkt en voorgesteld als koopwaar. Daardoor krijgen menselijke relaties een steeds zakelijker karakter, wat zijn weerslag heeft op de samenleving.

Fijnmazig OV in Amsterdam

27 februari 2017

Op 2 december heeft de bijeenkomst in het wijkcentrum over de plannen van het GVB duidelijk gemaakt dat ons fijnmazig Openbaar Vervoer nu al wordt bedreigd door grote veranderingen in het Amsterdamse OV: het opheffen van lijnen, het opheffen van haltes (waardoor langere loopafstanden), waartoe ook het rechttrekken van lijnen behoort. Het wordt steeds erger, en informatie wordt pas achteraf gegeven, als de boel al beklonken is.

De snelheidswinst van de NZ-lijn is aardig op dat ene traject, maar daar heeft lang niet iedereen wat aan. Bovendien wordt de winst in reistijd veelal tenietgedaan door de tijd die je kwijt bent tussen de ingangen en de perrons van de ondergrondse stations.

Van langere loopafstanden en vaker overstappen om reden van kortere rijtijden worden vooral mensen die slecht ter been zijn of andere beperkingen hebben de dupe. Ook ouderen voor wie fietsen steeds lastiger wordt, mensen met kleine kinderen, schoolgaande jeugd. Kortere rijtijden betekenen ook niet per definitie kortere reistijden.

Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van fijnmazig Openbaar Vervoer. Wij roepen medestanders (ook vertegenwoordigers van nieuwe en bestaande groepen) op zich aan te melden via wijkcentrum@oudestadt.nl. De actiegroepen die nu her en der worden opgericht kunnen door onderling contact veel aan elkaar hebben.

Eind maart willen wij weer een bijeenkomst over het onderwerp houden in het wijkcentrum. Houd uw email en onze website in de gaten voor definitieve datum en tijd.

Cursus Amsterdamse grachtenhuizen

27 februari 2017

cursus600

Negen interactieve lezingen en twee wandelingen over typen, gevels en vooral interieurs.

De binnenstad van Amsterdam, een beschermd stadsgezicht, is één van de belangrijkste cultuurmonumenten aan deze kant van de Alpen, te vergelijken met het wonderschone Venetië en Florence. Van de 8863 objecten die onder monumentenzorg val-len staat het merendeel aan een gracht. In de cursus maken we uitgebreid kennis met de 17e-eeuwse grachtengordel die staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De cursus is thematisch en chronologisch opgezet met een begeleidende syllabus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De groei van de historische stad, de oudste, veelal houten huizen, de typisch Amsterdamse trapgevel
 2. De 17e-eeuwse gevels: hals- en klokgevels, de verhoogde halsgevels, de pakhuizen
 3. De gevels en interieurs van de Lodewijk XIV- grachtenhuizen
 4. De gevels en interieurs van de Lodewijk XV- grachtenhuizen, Hollandse rococo
 5. De gevels en interieurs van de Lodewijk XVI- grachtenhuizen
 6. De dubbele huizen of stadspaleisjes en koetshuizen
 7. De hedendaagse grachtenhuizen en toegetakelde grachten-huizen
 8. De antieke huizen met ornamentaal stucwerk
 9. De 26 grachtenhuizen met beschilderde behangsels

Lezingen
Dinsdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur op 4, 11, 18, en 25 april en 2, 9,16, 23 en 30 mei 2017

Locatie
Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126, 1013 EX Amsterdam

Wandelingen
Zaterdagochtend tussen 11.00 en 13.00 uur Startpunt: Wijkcentrum d’ Oude Stadt op 21 mei en 11 juni.

Kosten
€ 100 voor negen lezingen, inclusief syllabus

Cursusleider
Hans Tulleners, schrijver, journalist, monumentenzorger

Inlichtingen en opgave:
per telefoon: 020-6222213, of mobiel: 06-12552332
per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
website: www.amsterdam-inside.nl

Wijkcentrum Onder Dak

21 februari 2017

Het bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt roept alle bewoners (van binnenstad en daar buiten) op mee te doen met de actie Wijkcentrum Onder Dak. Plaats van handeling is nog een verrassing, maar we verzamelen:

Wanneer: vrijdag 3 maart om 15.30 uur
Waar: in het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam
Hoe kom ik daar?

Het Wijkcentrum dakloos?
Al meer dan 30 jaar is het Wijkcentrum d’Oude Stadt gevestigd op de Nieuwe Hoogstraat no 55. De huur is opgezegd. De eigenaar kan minimaal het 5-voudige van de huidige huur vragen. Een vergelijkbare ruimte lijkt in het centrum nauwelijks te vinden en onbetaalbaar.

Wij zijn niet de enige organisatie met dit probleem. Ook andere maatschappelijke organisaties, zoals huisartsen, fysiotherapeuten etc. kunnen in het centrum niet meer terecht. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het centrum. Maar wij zien wel degelijk oplossingen.

Doe mee!
Op 3 maart om 15.45 uur willen wij samen met de bewoners lopend naar een nieuwe locatie voor het Wijkcentrum en deze feestelijk openen. Wij verzorgen een hapje en drankje.

Hierbij willen wij tegelijkertijd de aandacht vestigen op de problematiek voor andere maatschappelijke organisaties. Daartoe starten wij die dag ook een petitie.

Meld u aan

Geef het door en neem je buren, familie, vrienden mee. Het succes van de actie hangt af van de opkomst. Reageer dan ook op deze mail door hem te beantwoorden en geef aan, of u alleen komt, of met hoeveel personen u meedoet.

 

 

Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars

15 februari 2017

Op zondag 5 maart, 15.30 – 17.30 uur, wordt in het Wijkcentrum weer een zogeheten JoCadeaulezing gehouden. Max Put (o.a. docent aan de Vrije Academie) vertelt over twee spraakmakende hedendaagse kunstenaars: Damien Hirst en Tracey Emin.

Damien Hirst is o.a. bekend door het met diamanten bezette doodshoofd dat hij exposeerde onder de naam For the Love of God. Tracey Emin stelde het door haar beslapen bed tentoon onder de titel My Bed.
Controversieel zijn beiden zeker: verafschuwd en bewonderd. Interessant om meer over hen te horen van Max Put!
Aanmelden
De lezing kost € 12,50, inclusief drank en hapjes. Opgave bij daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com. Bij ons kan je ook informatie krijgen over de andere zogenaamde JoCadeaulezingen, die dit seizoen nog in het wijkcentrum gehouden zullen worden.

Mooipraten

13 februari 2017

Tijdens het inspreekhalfuur publiek van de Raadscommissie Algemene Zaken spraken donderdag 2 februari twee organisaties in, opdat het Evaluatierapport over de EuroPride op de commissie agenda wordt gezet. En bij voorkeur in een breder kader rond de stand van het nieuwe evenementenbeleid. Zoals een spreker het verwoordde is deze evaluatie van de EuroPride exemplarisch voor de wijze waarop evenementen in deze stad vorm worden gegeven; veel kan beter.

Zowel Comité Woonboten Prinsengracht en het Wijkcentrum d’Oude Stadt storen zich aan de manier waarop de afdeling Evenementenbureau communiceert over evenementen en deze in het bijzonder. De gemeente blijft maar een positieve uitstraling van het evenement communiceren. Dat is: mooipraten wat niet is. Zo ook de conclusie op de commissieFLAP: “We kijken terug op een geslaagde EuroPride”. Dat delen de bewoners dus niet. De bewoners vonden de EuroPride: TE. Te groot, te commercieel, te luid, te lang, te veel hetzelfde (jaar in jaar uit = niet creatief) en niet te handhaven! Handhaving heeft totaal gefaald. Alle procedures rond de vergunningverlening ten spijt: het gevoel dat er naar hen geluisterd is, hebben bewoners niet. Ook niet naar hun bezwaren, terwijl deze evaluatie hen toch gelijk geeft.

Wijkcentrum d’Oude Stadt: Alle belangen dienen afgewogen te worden. Die van de bewoners worden juist bij evenementen steeds terzijde geschoven. Stelselmatig wordt gebruik gemaakt van een toverformule (bestuurlijke vrijheid) onder veelal emotionele redenen, zonder feitelijk onderbouwingen, laat staan wetenschappelijke (zoals bij geluidsbelasting ). Het draagvlak bij de bewoners verdwijnt, zeker als de vergunninghouder zijn gang kan gaan, en niet hoeft na te denken over de neveneffecten van het evenement, die volgens deze organisator toch vooral het probleem zijn van de gemeente (pag. 4)  en  Als blijkt dat er wel degelijk Europese richtlijnen zijn voor flyboarders en dat daarom niet meer mag, kijk dan ook naar de Geluidsrichtlijnen binnen Europa. Dat gaat om de gezondheid van de bewoners. Ik wijs ook op artikel 8 EVRM, het recht op respect voor privé- en familieleven in het eigen huis. Dat geldt bij elk evenement. Ook de EuroPride.

Als woonbootbewoner was de verbazing groot dat de media als enige oppakte dat de Flyboarders volgend jaar niet meer mogen. Dat was nu net het enige onderdeel van de canalpride dat professioneel en veilig zonder geluidsoverlast door de gracht ging. De boten die volgden waren veelvuldig slecht bestuurbaar en schade aan de woonboten tot gevolg had. Omdat je als woonboot bewoner niet weg kan op deze dag, ook al vluchten al je buren op de wal dit spektakel al jaren vanwege de ondraaglijke geluidsoverlast. Vooral kinderen waren na een uurtje al zo moe van het geluid dat ze binnen tevergeefs probeerden wat rust te vinden. Voor dit “feestje” schrik je van de daadwerkelijke geluidsdruk en de duur ervan. Innoveer in de vorm van presentatie boodschap en techniek anders is het niets anders dan een verwend kind dat zijn zin wil doordrijven “ ik wil een feestje “

Een woonboot is sinds 2012 door RvS een woning en dus ook als geluidsgevoelige bestemming aangemerkt voor de wet geluidshinder. Wetenschappelijk bewezen is dat we als bewoners van het centrum al ruim boven de geluidsnorm worden verstoord in onze leefbaarheid en gezondheid. Alle argumenten die wij van de gemeente en de organisatie horen dat het geluid zo hard moet voor dit feest is, “omdat het anders geen feestje is”. En dat de muziek harder moet om boven het publiek uit te komen, is een omdraaiing van feiten: de muziek staat gewoon echt te hard. Luister naar een klassiek concert. Daar is het publiek muisstil!

Nadere analyse
Dennis Boutkan vroeg na het inspreken om input voor de handhaving die weer zo gefaald heeft. Door Johnas van Lammeren (PvdD) is gevraagd om voorbeelden, waar het misgaat in de voorspiegeling van de gemeente en de beleving van de bewoners. Beide organisaties hebben van die gelegenheid gebruik van gemaakt, zie daarvoor de onderstaande bijdragen. Deze stukken worden samen met de Evaluatierapport over de EuroPride besproken in de Raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 2 maart.

Aanvullende bijdragen:

Eenrichtingsvaarverkeer

9 februari 2017

Vanaf begin april en tot 1 februari 2018 start Amsterdam een pilot met eenrichtingsvaarverkeer over de volle lengte (3,2 kilometer) van de Prinsengracht om opstoppingen op het water en overlast tegen te gaan. De vaarrichting voor de Prinsengracht is vanaf het IJ richting de Amstel. Ook start een pilot verkeersmaatregel (invaartverbod) bij de Grimburgwal. De pilots zijn besproken met bewoners en reders.
Als reactie op klachten over stankoverlast van de woonbootbewoners overwoog het Stadsdeel Centrum al in 2011 eenrichtingsverkeer op Prinsengracht. In 2014 werd ook al een proef gedaan. Toen mochten de boten niet sneller dan zes kilometer per uur varen en werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met die proef waren de ervaringen positief: de maatregel verminderde opstoppingen en overlast voor bewoners. Door de snelheidsverlaging werd tevens een uitstootvermindering van 63 procent gemeten. De snelheidsvermindering en schoner varen is al per 1 januari 2017 ingevoerd.

Afsluiting
Voor alle schepen op de Prinsengracht vanaf de Amstel geldt jaarlijks in de periode tussen 1 april en 1 oktober een invaarverbod. Dit verbod geldt niet voor passagiersschepen met een lengte tot 14 meter en met een grotere hoogte dan 1,90 meter. Het Comité Woonboten Prinsengracht is zelfs bij de Raad van State geweest om daar verandering in te brengen. En met succes.

Grimburgwal
De tweede pilot is een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Dit kruispunt is een zogenaamd vaarknelpunt, waar veel opstoppingen zijn op drukke dagen. Door dit invaarverbod ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.

Vaarverbod pleziervaart gehele Wallen
Het college wil een vaarverbod invoeren in het Wallengebied voor de pleziervaart, dit om de toenemende overlast te verminderen in dit steeds drukker wordende gebied. Waternet doet hier nu onderzoek naar. Op dit moment is er al een vaarverbod op de Oudezijds Achterburgwal. Dat zou dan mogelijk uitgebreid worden met een vaarverbod voor pleziervaart op de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal.

 

Lees meer op amsterdam.nl: Eenrichtingsvaarverkeer op de Prinsengracht

 

 

test zonder gal

1 februari 2017

Op woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. Midden in de week, tussen alle andere recepties in de stad door. De opkomst was groot en de receptie was heel geslaagd.

Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar. Hij riep in herinnering de problemen met de huisvesting met zelfs een gang naar de rechter om te mogen blijven zitten. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij de “winkel” openhouden. Ondanks de sluitingsdreiging hebben veel (ook nieuwe) groepen gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Is er ook heel veel ingesproken bij de Bestuurscommissie Centrum en de gemeenteraad.

Belicht werd kort ook het moeizame proces rond het evenementenbeleid en de gemeente die alle participatie vanuit de bewonersgroepen in de stad vooral wenste te negeren. Dat bracht hem meteen naar het heden nu de dag erna 37 belanghebbenden zouden gaan inspreken op het evenementenbeleid in de raadscommissie AZ. En dat bracht hem naar de toekomst dat er nog steeds twee beroepszaken lopen over evenementen (o.a. de geluidsoverlast) . En terug naar het probleem van de huisvesting en de subsidieaanvraag bij het stadsdeel. Daar bestond een beeld van lage bezettingsgraad en het niet genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben wij aangetoond dat het beeld niet klopt, dat de bezettingsgraad boven de 60% ligt en dat we ook eigen inkomsten genereren. De voorzitter kondigde aan dat in oktober er weer wijkraadsleden gekozen worden. Hij vroeg kandidaten zich alvast te melden.

Poortersboek
Voor een belangrijk onderdeel van die avond gaf de voorzitter het woord aan Albertien Pareau en Loes Buisman. Zij gaven te kennen dat het wijkcentrum Saar Boerlage heeft voorgedragen als Poorteres van Verdienste in het Poortersboek. In het Poortersboek staan Amsterdammers die verdienstelijk zijn (geweest) voor de stad. Saar verdient die eer ook. Daarna werd het glas geheven op een goed nieuwjaar.

Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt

31 januari 2017

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld is ons de huur opgezegd. Daardoor heeft de eigenaar de kans om aan toekomstige huurders een 5- a 6- voudige huur te vragen. Nu hebben we ongeveer 160 m2 voor € 1.500,- (incl btw).

De zoektocht naar een nieuwe locatie was onmogelijk zolang wij geen uitsluitsel kregen over de subsidie van de gemeente. Voor een vergelijkbare ruimte zijn we anderhalf tot twee keer zo veel huur kwijt zijn dan we nu betalen. Eind december is de subsidie vastgesteld, helaas zonder ruimte voor een verhoogde huur. Dat maakt het zoeken nog veel moeilijker.

We zijn nu druk doende om passende ruimte te vinden waarin we het wijkcentrum kunnen huisvesten, en waarin we onze activiteiten kunnen voortzetten:

 • Ontmoetingsruimte;
 • Informatieverschaffing;
 • Juridisch spreekuur;
 • Faciliteren bewonersgroepen;
 • Faciliteren redacties buurtkranten;
 • Uitwisselen van kennis en informatie met en tussen bewonersgroepen onderling.

Uiteraard in samenspraak met de bewonersgroepen: de bewoners zijn tenslotte het wijkcentrum.

Er wordt ons van verschillende kanten hulp aangeboden, het is nog afwachten of daar iets bruikbaars uitkomt.

Weet u iets geschikts? Neem contact op met secretaris@oudestadt.nl

Inspraak Sprong over het IJ

28 januari 2017

De gemeente heeft het plan ‘Sprong over het IJ’ vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode kunt u tot en met 6 maart de gemeente laten weten wat u vindt van het plan.  U kunt dat doen door het invullen van een Inspraakformulier, of uw reactie ook mailen naar sprongoverhetij@amsterdam.nl of per post versturen.

 

Het voorstel : Sprong over het IJ
Een combinatie van de 5 onderstaande maatregelen zorgt ervoor dat straks meer mensen te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de overkant kunnen:

 1. Betere veerverbindingen in het centrale deel van het IJ, in combinatie met een fetsbrug over het NoordHollands Kanaal
 2. Metrostation SixhavenMaatregel
 3. Brug tussen Kop Java-eiland en Hamerstraatgebied (voorwaarde is een goede oplossing voor de Passengers Terminal Amsterdam)
 4. Fietsbrug of -tunnel tussen Stenen Hoofd en Buiksloterham
 5. Voetgangerspassage tussen CS en Buiksloterweg (alleen als dit nog nodig is)

Inspraak
De concept-Nota van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ en het Voorgenomen Voorkeursbesluit gaan een uitgebreid inspraaktraject in, waarin Amsterdammers, net als andere belanghebbenden, hun mening kunnen geven. De verwachting is dat voor de zomer een definitief voorkeursbesluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kan in de tweede helft van dit jaar begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, metrostation Sixhaven en de aankoop van extra veren.

Documenten

Meer informatie op amsterdam.nl

Kentekenonderzoek Centrum Oost

25 januari 2017

Dinsdagavond 24 januari zijn in de Den Uylzaal de resultaten gepresenteerd van het deze zomer gehouden kentekenonderzoek Stadshart Oost. Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van rond de Valkenburgerstraat ontbraken in deze presentatie.  Aanwezig naast de onderzoekers, raadsleden en betrokken bewoners.

De werkgroep verkeer van de bewonersraad Nieuwmarkt – Groot Waterloo heeft in september 2015 de notitie naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt gepubliceerd en als raadsadres verzonden aan het College. Ook is er in maart 2016 het Symposium Verkeer gehouden over de verkeersoverlast in hun buurt.  Aanwezig waren bewoners, ondernemers en politici, waaronder wethouder Litjens (verkeer). Daar werd toen het voorgenomen kentekenonderzoek Stadshart Oost toegelicht. Eerder werd een kentekenonderzoek gehouden rond de Munt (Stadshart West), met verrassende maatregelen tot gevolg.

Onderzoek
Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is in de zomer 2016 het kentekenonderzoek gehouden. Doel van het kentekenonderzoek was het in kaart brengen van de verkeerspatronen per doelgroep. Zo kan eventuele overlast c.q. onwenselijk verkeer in kaart worden gebracht. De onderzoekers hebben in een technische sessie de raadscommissie ID mondeling geïnformeerd, in aanwezigheid van enkele bewoners. De uitkomsten (het beeld van de verschillende patronen, en de samenstelling van het verkeer overdag en nacht) en de eerste ideeën wat betreft mogelijke oplossingsrichtingen, zijn kort aan de orde geweest.

Gepresenteerd werden nu cijfers van de buurt Oudezijde. Cijfers van rond de Valkenburgerstraat ontbraken nu in deze presentatie. De onderzoekers komen daar later mee. Dit is de eerste prestatie van de uitkomsten in een reeks die komen gaat. De onderzoekers gaan na de roadshow verder met het uitwerken van concrete oplossingsmaatregelen.

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2017

20 januari 2017

Donderdag 19 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur was de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Alle e-nieuwsbrief lezers waren uitgenodigd door het bestuur om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent van harte welkom.

Evaluatie EuroPride 2016

19 januari 2017

Van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride vonden er extra activiteiten plaats in de stad. De evaluatie van de EuroPride is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. Deze treft u hieronder.

Evaluatie
Bericht wordt dat het evenement goed is verlopen; ondanks de drukte in de stad en de verhoogde dreiging waren er geen incidenten. De belangrijkste aandachtspunten in de evaluatie zijn (geluids)overlast, handhaving en klachtenregistratie. Bewoners zijn actief betrokken bij de voorbereidingen en de evaluatie. Zo vond op dinsdagavond 20 september 20116 met bewoners(organisatie)s een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet.  Algehele constatering onder de aanwezige bewoners was dat de EuroPride te groot, te veel en te lang is (lees hier de eerder berichtgeving daarover).

In de evaluatie staan aanbevelingen zoals:

 • De botenparade een uur eerder laten starten. De vaarroute ligt er om 13.00 uur klaar voor en dit zou betekenen dat de botenparade al om 17.00 uur is afgelopen, waardoor de overlast
  voor de omgeving wordt beperkt.
 • Het voorkomen en tegengaan van excessieve overlast rondom de botenparade moet een hoge prioriteit blijven. Ondanks dat we reëel moeten blijven in de verwachtingen, moet dit
  beter kunnen. Aanknopingspunten zitten naar verwachting in verbetering van de samenwerking tussen partijen (organisator, gemeente H&T, waternet en politie) en een “slimmere” inzet. Het gaat dan om versterking op het vlak van complementariteit, zichtbaarheid en focus, het gebruik van instrumentarium en bevoegdheden en andere (innovatieve) middelen. Ook in de
  communicatie zouden “feestregels voor publiek” explicieter onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Beroepszaak
Het Wijkcentrum en bewonersorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening, met name op het onderdeel geluidsoverlast, veiligheid en duur. Op 26 juli 2016 was de bezwaarzitting. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft na een teleurstellende bezwaarprocedure, waarbij de bezwaren ongegrond zijn verklaard en het besluit (de vergunning) in stand gelaten, mede namens bewoners(organisaties) op 27 oktober 2016 beroep aangetekend bij de rechtbank. Die beroepszaak gaat o.a. over de geluidsnormen (lees hier de berichtgeving over de procedure). Deze evaluatie geeft duidelijk weer, ondanks de eerdere mening van de gemeente, dat de bewoners terecht een punt hebben.

Nieuw Evenementenbeleid
Parallel is er door de gemeente op 7 december 2016 gestart met een traject met de bewoners(organisaties) samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Doel is te komen tot een nieuw evenementenbeleid aan de hand van een onderzoek van de gemeente uitgevoerd door het GeluidBuro. Daarbij worden nieuwe normen vastgesteld en mogelijk geen uitzonderingen meer toegestaan op die normen.

Stukken Evaluatie

Luchtvervuiling zichtbaar

17 januari 2017

De lucht die we inademen in Nederland, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek. Terwijl ze van de lucht doodziek kunnen worden. Daarom maakt het Longfonds het mogelijk om direct zelf de kwaliteit van de lucht te zien met zijn mobiele telefoon op longfonds.nl/gezondelucht.

Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘Zeven van de tien Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is. Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt. Dat is voor ons onacceptabel.’ Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt.

Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond: het veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. De cijfers liegen er niet om. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis.

Gezondheidsnorm overschreden

De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Maar ook in gemeenten als Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch is de lucht niet gezond. In het noorden van Nederland en in Zeeland is de lucht een stuk schoner. Echter ook hier wordt de advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht.

‘We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is, bijvoorbeeld naast een drukke autoweg. Gemeenten zouden daar rekening mee moeten houden in hun beleid en bijvoorbeeld geen scholen en sportvelden langs een snelweg aanleggen’, aldus Rutgers.

Check maakt het onzichtbare zichtbaar
Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek van GfK in opdracht van het Longfonds. Luchtvervuiling is vaak niet zichtbaar. Met een nieuwe campagne die vandaag start wil het Longfonds mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen. ‘We willen het onzichtbare zichtbaar maken’, aldus Rutgers. Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen vanaf vandaag de check doen op longfonds.nl/gezondelucht. Rutgers: ’Door een selfie te maken met je mobiel wordt de actuele luchtvervuiling direct zichtbaar. Ook alle gemeenten zijn van harte uitgenodigd om de check te doen.’

Nationaal Luchtplan
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. ‘We willen dat niemand in Nederland ziek wordt of overlijdt door de lucht die hij inademt’, aldus Michael Rutgers. ‘Daarom pleiten we in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt.’ In november werd door de Tweede Kamer  al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden. ‘We hebben geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar’, aldus Rutgers. ‘Dat plan moet er daarom zo snel mogelijk komen.’ Het Longfonds roept iedereen in Nederland op om de check te doen. Rutgers: ‘Hoe meer mensen de check doen, hoe sterker we samen staan in Den Haag. De lucht in Nederland moet gezonder.’

Inspraak overstapregeling erfpacht

7 januari 2017

Bestaande erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel als de Overstapregeling is vastgesteld. Deze Overstapregeling ligt van 9 januari t/m 19 februari 2017 ter inspraak. In een filmpje van AT5 (onder aan deze pagina) zijn huizenbezitters er niet gerust op. Eerder heeft Amsterdam eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. Nieuwbouwgrond wordt nu al in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven.

 

Inspraak
De overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt geregeld in de Overstapregeling. Deze Overstapregeling wordt in de zomer van 2017 vastgesteld. Als onderdeel van de inspraakperiode organiseert de gemeente van dinsdag 31 januari tot en met donderdag 2 februari 2017 een driedaagse informatiemarkt. Tijd: tussen 16:00 en 21:00 uur Locatie: foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel. Daar kunt u vragen stellen en uw inspraakreactie geven. Ook zijn er voorbeeldberekeningen beschikbaar zodat u kunt zien hoe overstappen financieel uitpakt. Inspreken, uw zienwijze geven, kan op verschillende manieren. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

De Overstapregeling in het kort:

 1. Na afloop van uw huidige tijdvak volgt altijd een nieuw tijdvak met een nieuw canonbedrag. U kunt op dat moment
  kiezen voor een voortdurend tijdvak van vijftig jaar of voor een eeuwigdurend tijdvak.
 2. Overstappen is altijd vrijwillig en op initiatief van de erfpachter.
  1. Erfpachters van woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) kunnen zowel tussentijds als aan het
   einde van hun tijdvak overstappen.
  2. Erfpachters van commercieel en maatschappelijk vastgoed kunnen een overstap aanvragen als de resterende
   looptijd van hun tijdvak korter is dan 10 jaar.
 3. De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op de manier zoals in het beleid van
  grondwaardebepaling staat beschreven.
 4. Uitgangspunt voor de berekening van de erfpachtkosten bij overstap is de WOZ-waarde van twee jaar eerder.
  Echter, voor overstap in 2017 wordt de WOZ-waarde van 2015 met peildatum 1 januari 2014 gebruikt.
 5. Wanneer u overstapt, blijven uw huidige financiële afspraken gelden tot het einde van uw huidige tijdvak.
  U heeft dan al wel eeuwigdurende erfpacht.
 6. Om te kunnen overstappen moet u aan uw (financiële) erfpachtverplichtingen voldoen en moeten de gegevens in
  uw akte volledig zijn en kloppen met de feitelijke situatie.
 7. Op het moment dat u bent overgestapt, zijn de Algemene Bepalingen 2016 voor u van toepassing en heeft
  u eeuwigdurende erfpacht. Doordat tot in de eeuwigheid uw financiële afspraken zijn vastgelegd hebben de
  ontwikkelingen op de vastgoedmarkt geen invloed meer op de erfpachtkosten.
 8. Als u overstapt, kunt u kiezen voor jaarlijkse canonbetaling na afloop van uw huidige tijdvak of de canon in één keer
  afkopen op het moment van overstappen.

Kosten
De kosten voor eeuwigdurende erfpacht worden berekend op basis van de dan geldende grondwaarde. Het college stelt hiervoor nieuw beleid voor, waarover in juni 2017 samen met de Overstapregeling zal worden besloten. Bij woningen wordt dan de grondwaarde bepaald door een voor iedereen geldende methode. De WOZ-waarde is hierbij het uitgangspunt. Voor commercieel en maatschappelijk vastgoed zijn individuele maatwerkberekeningen nodig. Er komt 9 januari een rekentool beschikbaar.

Download hier: Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam

Bekijk hier de Documenten collegebesluit vernieuwing erfpacht 20 december 2016

Meer video’s op Amsterdam.nl

Zie ook AT5: Huizenbezitters ongerust over nieuwe erfpacht: ‘Alles binnen de Ring, forget it’

Jocadeau cultuurlezing

29 december 2016

Op zondag 22 januari (15.30 – 17.30 uur) geven literatuurhistorica Liesje Schreuders en kunstkenner Krzysztof Dobrowolski een lezing: Amsterdam in Woord en Beeld; de Gouden Eeuw.

In het kunsthistorische deel zal uiteraard Rembrandt aan de orde komen met zijn portretten en groepsportretten. Net als Van der Helst en Joachim von Sandrart, een Duitse schilder, die een tijd in Amsterdam heeft gewoond en o.a. een portret van P.C. Hooft heeft gemaakt. Er zijn ook stadsgezichten te zien, geplaatst in het perspectief van het groeiende Amsterdam, dat zich de navel van de wereld waant met het grootste stadhuis in de noordelijke Nederlanden. Allegorieën op de groei van Amsterdam maken het geheel af.

 

Het literatuurhistorische deel sluit mooi aan bij het kunsthistorische, omdat in de zeventiende eeuw literatuur en kunst een gouden huwelijk aangingen. Amsterdambruiste en bloeide en gonsde en galmde van alles wat er werd gesproken, gezongen, geschilderd en voorgedragen, vaak tegelijkertijd. Denk aan een Vondel, een Brederode, een P.C. Hooft, een Maria Tesselschade – niet de minsten –, die opgroeiden in een goeddeels middeleeuws ‘dorp’ en volwassen werden in een nieuwe wereldstad. Denk vooral niet dat ze zich daar niet bewust van waren!
Denk wél aan het nieuwe, op klassieke leest geschoeide toneel, dat werd opgevoerd in een spiksplinternieuwe ‘Schouwburg’.
Denk aan de ‘blijde intochten’, waarbij nieuwe rederijkers podia oprichtten, ter meerdere eer en glorie van toch vooral… zichzelf.
Denk aan de lofdichten op het nieuwe, van ver al zichtbare stadhuis. En aan de onverholen trots waarmee inwoners hun stad bezongen.
Denk ook aan de grappen waarmee Bredero de ‘boertjes van buiten’ belachelijk maakte, die naar de stad trokken om haar te bewonderen en in haar rijkdom te delen.

Aanmelden
De lezing kost € 12,50, inclusief drank en hapjes. Opgave bij daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com. Bij ons kan je ook informatie krijgen over de andere zogenaamde JoCadeaulezingen, die dit seizoen nog in het wijkcentrum gehouden zullen worden.

Waterlooplein

29 december 2016

Op woensdag 14 december organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de marktondernemers op het Waterlooplein. Gepresenteerd werden de voorstellen om het plein tot een nieuw volwaardig stadsplein om te vormen dat op zichzelf kan staan mét een mooiere, betere en drukkere Waterloopleinmarkt.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum wil  het Waterlooplein omvormen tot een stadsplein, zodat met de juiste voorwaarden een succesvol nieuw plein met een drukke goed draaiende markt wordt gemaakt. De feitelijke situatie laat een openbare ruimte zien die er verwaarloosd bij ligt. Het plein voelt door de ligging en inrichting met name ’s avonds als een onveilige plek. En overdag geeft het plein – zoals het er nu bij ligt – onvoldoende aanleiding om er naar toe te gaan, ondanks een steeds drukker wordende binnenstad. En dat terwijl de markt een veel betere bezetting én meer bezoekers aan kan en verdient. Lees hier de voorstellen van het stadsdeel (pdf)

Reacties
De marktkooplieden, omwonenden, buurt ondernemers, klanten, sympathisanten en Amsterdammers kunnen zich niet kunnen verenigen met de plannen van Stadsdeel Centrum voor de herinrichting van het Waterlooplein. Zij wensen bij de herinrichting het aantal marktplaatsen niet te verminderen, ook niet na de werkzaamheden, de herinrichting pas te laten beginnen in november na het hoogseizoen, de boxen en alle soorten bedrijfswagens te behouden op het plein en de authentieke rommelmarkt sfeer te waarborgen. En betreuren het zeer als deze (Joods) historische, sociale ontmoetingsplek door ontmoedigingsbeleid uitsterft. Daarom is er een petitie gestart.

https://twitter.com/petities/status/812280644428582912

https://twitter.com/rengelink/status/811210004288204800

 

Zie ook: https://www.facebook.com/redonswaterlooplein/posts/1016004641832629

 

Valkenburgerstraat in gesprek

22 december 2016

Woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur zijn meer dan 40 bewoners en ondernemers aanwezig in het Hotel IBIS aan de Valkenburgerstraat. Doel: meepraten en -denken met de gemeente over de Valkenburgerstraat. Begonnen werd met de aanleiding en wat er tot nu toe gedaan is. Daarna werden er nieuwe ideeën geïnventariseerd.

Alex van Woerd en Annemiek Vos, projectleiders “Korte Termijn maatregelen Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM)” hebben de voorgestelde maatregelen voor de Valkenburgerstraat uitgewerkt. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit zijn voor de Valkenburgerstraat de volgende korte termijnmaatregelen als kansrijk benoemd:

 • Minder verkeer door herroutering Artisverkeer in Anne Frankstraat en bufferen van verkeer noordzijde IJ-tunnel;
 • Minder hinder vanwege stilstaande voertuigen door het tegengaan van parkeren door touringcars en optimaliseren gebruik van laad- en losplekken;
 • Meer groen voor verkeer Valkenburgerstraat door knip Muntplein (nov. 2016), omleiding tram 9 (2018) en door minder bussen in IJ-tunnel (2018).

De kansrijk geachte maatregelen zijn nader onderzocht en blijken niet kansrijk genoeg, of niet probleemoplossend genoeg te zijn. Dat is voor de wethouder Litjens een onbevredigende uitkomst.

Aanvullende oplossingen nodig
Samen met bewoners is de gemeente daarom op zoek naar aanvullende oplossingsrichtingen voor de korte termijn, om toch het leefklimaat te verbeteren. Op basis van de bijeenkomst willen de projectleiders de wethouder aanvullende korte termijnmaatregelen voorstellen voor de periode 2017-2018. In een tijdsbestek van 2 uur werkten de bewoners en ondernemers samen met elkaar aan nieuwe oplossingen.

Verslag
Bijgaand het verslag van de gemeente waarin alle genoemde ideeën en opmerkingen staan. Daaraan is namens de gemeente een aantal zaken aan toegevoegd:

 1. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste punt is de functie die de Valkenburgerstraat heeft en krijgt in het Beleidskader Verkeersnetten. Daar hebben bewoners ook op ingesproken. Dit verslag is naar de gemeentecollega’s gestuurd die daarmee bezig zijn.
 2. Een eerste schatting is gemaakt van de meest kansrijke projecten voor de korte termijn. Het is de interpretatie van de gemeente wat de bewoners hebben gezegd.

Achtergrond
In 2015 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM), vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de bereikbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Maar veel maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, gaan niet ver genoeg of zijn nog te algemeen. De Uitvoeringsagenda Mobiliteit bevat concrete keuzes en maatregelen die ruimte creëren daar waar het knelt, die de doorstroming en de veiligheid verbeteren en die de stad verbinden. Voor een deel zijn het nieuwe maatregelen, voor een deel een concrete uitwerking van bestaande plannen. In de UAM zijn ook maatregelen voor de Valkenburgerstraat vermeld. Bewoners hebben hun zienswijze geleverd en ingesproken op de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.

Ook hebben bewoners bijgedragen aan verbetering van de Valkenburgerstraat door metingen van de luchtkwaliteit met Milieudefensie, het plan van de studenten van de Academie van Bouwkunst, meegedaan met het realtime meten via Urban AirQ, hebben bewoners/werkenden in de Valkenburgerstraat bij o.a. de gemeente verzoeken ingediend om de luchtkwaliteitsnormen te handhaven en/of hebben zelf bijdragen geleverd aan de inspraak gebiedsplannen 1011 voor het jaar 2017: Schone lucht op 1.

Drukte en leefbaarheid in de stad

21 december 2016

Het burgerpanel van de Rekenkamer Amsterdam koos Drukte en leefbaarheid in de stad als publieksonderzoek in 2016. Het bestuurlijk rapport is dinsdag 20 december gepubliceerd en gaat om de vraag hoe de gemeente om wil gaan met de toename van de bevolking en het toerisme, de daarmee gepaard gaande toenemende drukte en de wijze waarop dit van invloed kan zijn op de leefbaarheid in specifieke gebieden in de stad.

Onder aan de pagina vindt u de link naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. In het bestuurlijk rapport zijn een samenvatting, lessen en aanbevelingen opgenomen. Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.

Bekijk ook de interactieve pagina van de Rekenkamer: Ontwikkelingen drukte en leefbaarheid

Documenten

Parkeren aan banden

21 december 2016

De conceptversie van de Nota Parkeernormen Aut…

Kerstsluiting wijkcentrum

15 december 2016

Wegens de Kerstvakantie is wijkcentrum d’Oude Stadt gesloten van 24 december tot en met 4 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari verwelkomen wij u graag weer op onze locatie in de Nieuwe Doelenstraat 55.

Duurzaam door de stad

9 december 2016

Donderdagavond 8 december in Pakhuis de Zwijger lanceert Milieudefensie  . Samen met bewoner gaat milieudefensie campagne voeren voor duurzaam door de stad. Lokale helden tekenden als eerste de petitie: Ja, ik wil duurzaam op weg!

Anne Knol de campagneleider mobiliteit bij Milieudefensie vroeg om anders te kijken naar de dagelijkse situatie te kijken, zodat nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden: “De oplossingen zijn er al, nu moeten ze er  komen.”  Gevraagd werd meer te kunnen experimenteren, zoals de straat af te sluiten en kijken wat we kunnen doen met de vrije ruimte die ontstaat.

Anne Knol: Anders kijken. Anders kiezen.

Help mee om duurzaam verkeer in de hoofdrol te krijgen
Als Nederland klimaatverandering wil stoppen én gezonde lucht wil, moet er drastisch iets veranderen aan de manier waarop we ons verplaatsen. Verkeer is met 22% van de CO2 uitstoot één van de grootste bijdragers aan klimaatverandering. Daarnaast is de Nederlandse lucht één van de meeste ongezonde van Europa. Op de weg en in onze steden neemt de auto verreweg de meeste ruimte in. Ruimte die veel eerlijker verdeeld kan worden.

Milieudefensie roept iedereen op de petitie te tekenen tegen klimaatverandering en vervuilend verkeer, om gemeentes en het Rijk in actie te laten komen, zodat:

 • vervoer niet meer vervuilend is;
 • er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen;
 • het openbaar vervoer efficiënt en voor iedereen bereikbaar is.

Wilt u ook een gezonde, veilige leefomgeving en duurzaam op weg?
Teken nu!
Klik hier om naar de petitie te gaan.

Eis: inspraak GVB plan

6 december 2016

ov1

Vrijdagavond 2 december vond in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats. Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes, vaker overstappen. De aanwezige bewoners vinden dat er te weinig inspraak is geweest en als die mogelijkheid er was dan werd het hen zo moeilijk mogelijk gemaakt.

De aftrap werd gedaan door Jan van der Vis namens POA: Platform Ouderen Amsterdam. Hij gaf een overzicht van het politieke besluitvormingsproces rond het openbaar vervoer. Conclusie: de besluitmacht ligt bij het Dagelijks Bestuur van de Regioraad Amsterdam. Daar is niks democratisch aan. Jan gaf aan dat op 13 december om 18:30 uur, in de raadszaal, het concept behandeld wordt door de Regioraad Amsterdam en daar kan ingesproken worden, moties ingediend en uiteindelijk wordt een besluit genomen (op 15 december vergadering DB).

Jan-Bert Vroege, Gemeenteraadslid D66, en ook namens D66 in de Stadsregioraad, ging in op het waarom van deze verandering. Het Amsterdamse OV blijkt al jaren te maken te hebben met een bezuiniging van 2/3. Terwijl het aantal reizigers blijft stijgen. De Regioraad toetst of het plan voldoet aan lijnennetvisie en aan concessie (afstanden haltes, reistijden en zo). Wel is vorige week een motie aangenomen om rekening te houden met de kwetsbaren. Een voorstel dat bv studenten mensen een paar keer meenemen om te laten zien hoe het werkt.

Jan-Bert Vroege: “Het systeem is gebaseerd op de Vervoerswet 2000“.

Zeeger Ernsting, Gemeenteraadslid GroenLinks, en ook namens GroenLinks in de Stadsregioraad, ging ook in op de bezuinigingen. Hij ontkende dat er niet aan burgers gedacht. Het probleem is geld. Geprobeerd wordt met de goedlopende lijnen winst te maken zodat het fijnmazige verliesgevende netwerk in stand kan blijven.

Zeeger Ernsting: “Juist nu wordt Victor van Lamoen zo zeer gemist”.

Ellen van Eijk, namens Amsterdamse ouderen in de Reizigers Advies Raad, maakt ernstig bezwaar tegen de “Spel” en “Puzzel” een brede raadpleging te noemen, temeer het zo’n serieuze zaak betreft. Zij heeft ook veel kritiek op de argumentatie. De RAR kan de Amsterdammers niet informeren, de boel is niet uit te leggen. Dat zou het GVB moeten doen. Het RAR-advies is: doe dit niet. Doe dit niet. Doe het beter.

Ellen van Eijk: “Benadeeld worden de mensen die niet kunnen fietsen en die geen auto hebben. Ook mensen met kinderen en toeristen worden benadeeld. De meest succesvolle lijnen worden nota bene opgeheven”.

Saar Boerlage, namens het NOAR: Netwerk Ouderen Advies Raden, wijst er op dat ouderen en gehandicapten, visueel of anderszins de dupe worden. Als haltes verder uit elkaar gaan liggen en er meer overgestapt moet worden lukt het mensen niet meer, en moeten ze hun toevlucht nemen tot het bijzonder Openbaar Vervoer. Dat is heel duur. De stad klopt zich op de borst om een Age-friendly City te zijn. Het is veel beter als mensen zoveel mogelijk het gewone OV kunnen gebruiken, dan blijven ze in beweging.

Saar Boerlage: “Dat bijzondere OV valt financieel niet onder OV maar onder de WMO. Dat zal dus ten koste gaan van voorzieningen die zo hard nodig zijn.”

De bewoners roeren zich goed. Hele woonwijken zijn over het hoofd gezien. Er is actiebereidheid. De vorm waarop wordt onderzocht.

Binnenkort treft u hier het verslag.

Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat?

29 november 2016

Per 1 april 2017 (geen grap) is de huur voor het pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 opgezegd. De nieuwe eigenaar vraagt het vijfvoudige van de huidige huur.

Het stadsdeel, als subsidiegever aan het wijkcentrum, komt niet makkelijk over de brug. Mogelijke andere kantoor/vergaderruimte is er, maar ook daar is de vraagprijs voor de huur hoger dan nu. Het stadsdeel hikt dan ook tegen het hogere subsidiebedrag.

Pas tegen eind december weet het wijkcentrum of de subsidie voor 2017 doorgaat en wat er dan gehuurd kan worden. Komt de subsidie niet dan staat het wijkcentrum met alle gebruikers dus echt op straat. Of het wijkcentrum lukt om dit te voorkomen wordt de komende maanden duidelijk.

Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts

29 november 2016

expertsHet bestuur van de wijkraad zoekt experts die vanuit hun beroep of interesse inhoudelijke kennis kunnen aanbieden op vraagstukken van bewoners.

Wijkcentrum d’Oude Stadt faciliteert bewoners en bewonersinitiatieven in het centrum. In de maandelijkse buurtenoverleggen vertellen experts iets over hun vakgebied.

Het bestuur wil kennis en experts uit de stad koppelen met bewoners en bewonersinitiatieven die iets willen bereiken, of inhoudelijk advies nodig hebben. Doel is om via het wijkcentrum laagdrempelig die kennis ter beschikking stellen waar iedereen gebruik van kan maken.

Het dagelijks bestuur denkt daarbij aan experts die het leuk vinden om laagdrempelig hun kennis met bewoners te delen op het gebied van:

 • Open data
 • Burgerparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Inspraak/ juridische procedures/bestuursrecht
 • Werking van gemeente/ beïnvloeden van beleidsvorming
 • Water
 • Afval & recycling, circulaire economie
 • Mobiliteit – OV
 • Veiligheid & handhaving
 • ….

Wijs anderen ook op onze oproep , of geef zelf aan van welk onderwerp jij meer af weet.

Bent u geïnteresseerd? Geef u op bij Reinier van der Vusse via een mail aan: reinierv@oudestadt.nl o.v.v. Expert, met uw naam en het onderwerp waarop u expertise heeft.

Jocadeau cultuurlezing Rodin

29 november 2016

Wie de naam Rodin hoort, denkt aan De Denker, …

Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit

29 november 2016

handhavIn de week van 23 november zijn met hulp van de Partij voor de Dieren 36 handhavingsverzoeken van bewoners/werkenden op de 23! knelpuntstraten in Amsterdam verzonden naar:

 • Europa
 • Ministerie
 • Provincie
 • Omgevingsdienst
 • Centrale Stad
 • Stadsdeel Centrum

Gevraagd wordt om locatiespecifieke maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, in plaats van het steeds door politici verwijzen naar generieke maatregelen, die lokaal nu echt geen effect (gaan) opleveren.

Sinds 2015 moet Amsterdam aan de Europese norm van gemiddeld 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2) voldoen. 23 knelpuntstraten in Amsterdam voldoen daar niet aan volgens de metingen van de eigen GGD. Verzoekers wijzen op de belofte van de stad en vragen nu om actie!

Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.

Dat de bewoners/werkenden verschillende organisaties aangeschreven hebben heeft te maken met het volgende. Iedere organisaties zegt  voorstander te zijn van schone en gezonde lucht en maken zelfs plannen. Maar wanneer je vraagt of ze er echt iets aan willen doen, dan geven ze niet thuis. Het stadsdeel verwijst dan naar de centrale stad, de centrale stad verwijst naar het ministerie. In de rechtszaak die milieudefensie tegen de staat heeft aangespannen zegt  het ministerie: Niet de rijksoverheid, maar de gemeenten en provincies zouden iets moeten doen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Lees hier het antwoord van het Ministerie van IenM in de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangekaart tegen de staat.

Eerste reactie op de actie van de bewoners en werkende op de knelpunt locaties is binnen:  De Provincie meldt dat zij niks kan doen en stuurt de stukken door naar de Omgevingsdienst.

Het van het kastje naar de muur sturen is niet meer van deze tijd. De overheid moet zich aan de wet en verdragen houden. Zij is rechtstreeks aan te spreken nu in artikel 8 van het EVRM staat dat:  is daarmee helemaal .

Handhaven dus Amsterdam de Europese normen voor de luchtkwaliteit met locatiespecifieke maatregelen! Juist op de knelpuntstraten. Daar is het handhavingsverzoek voor.

 

Download hier het voorbeeld verzoek-handhaving-milieunorm

Lees hier de antwoorden op vragen die de Partij voor de Dieren in 2015 heeft gesteld aan Brussel

 

 

OV-plannen Amsterdam, nog één kans

29 november 2016

plangvb

PRAAT MEE vrijdag 2 december WIJKCENTRUM d’OUDE STADT 19:30 uur

Zomer 2018 – met de start van de Noord-Zuidlijn verdwijnen heel veel vertrouwde tram en buslijnen.

12 december wordt besluit definitief – Amsterdamse burger genegeerd?

Geef om leefbaarheid

24 november 2016

Wij roepen bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank pleiten wij voor een maximaal aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken en evenementorganisatoren de best beschikbare technieken gebruiken.

Hinder evenementen
We kunnen niet meer om de hinder heen die wordt ervaren door luidruchtige evenementen in de stad. Wijkcentrum d’ Oude Stadt hoort van de bewoners dat zij niet eens meer klagen en het liefst vertrekken als er weer een commercieel feestje gebouwd wordt in de publieke ruimte. Als ze al kunnen vertrekken, want je zal maar ziek zijn, kind zijn, of moeten werken. Inmiddels is het bij het bestuur van de gemeente Amsterdam ook doorgedrongen dat de overlast toeneemt en is een nieuw evenementenbeleid aangekondigd.

Wat is al gedaan?
Wij van d’Oude Stadt en andere bewonersorganisaties hebben bij de gemeente ideeën ingeleverd over het geluid in het nieuwe evenementenbeleid. Het inspraaktraject daarover is echter uitgesteld. Partijen liggen te ver uit elkaar. Wij stellen dat het recht op respect voor privé- en familieleven in het eigen huis niet onderhandelbaar is, zeker als bij evenementen feitelijk alleen maar commerciële belangen gediend zijn. Om gehoord te worden zijn wij sinds het voorjaar 2016 bezi