Overtoerisme meedenkers gevraagd

Print Friendly, PDF & Email

Overtoerisme is een hot item voor bewoners, ondernemers en organisaties, achter de schermen denken diverse organisaties, ondernemers en bewoners aan oplossingen. Heeft u zin om mee te denken. Eerstvolgende sessie is 29 augustus a.s.; informatie? Bel u wijkcentrum d’Oude Stadt 020-6382205 of mail wijkcentrum@oudestadt.nl voor meer informatie over het onderwerp en/of die avond.

1 reactie

 1. Winfried Bij schreef:

  Parkeren in de binnenstad: een herverdeling van de beperkte ruimte.

  In de Amsterdamse binnenstad is de totale parkeerruimte op de openbare weg en in garages beperkt. Ze wordt gebruikt door bewoners (constant), bedrijven (semi-constant) en bezoekers (variabel). Het (semi-)constante segment betaalt per dag relatief weinig: met een gemeentelijke vergunning €2, abonnees met een werkdagenkaart voor ondernemers €12, of een 365-dagenkaart €18.
  Het variabele deel betaalt €7,50 per uur, maximaal €50 per dag per auto. Theoretisch brengt een parkeerplek 24 x €7,50 op.

  Vergunninghouders en abonnees zetten hun auto i.h.a. op straat; garages worden doorgaans door bezoekers gebruikt. Garage-exploitanten laten liever bezoekers dan vergunninghouders toe omdat die, ondanks de leegstand tijdens daluren, vele malen meer inkomsten genereren.

  Tijdens piekuren ontstaat door capaciteitsgebrek en overboekingen een lange rij auto’s voor populaire garages: een aantal daarvan wil naar binnen, maar de rest in de file heeft andere bestemmingen. Iedereen in de binnenstad stoort zich aan de vele Stilstaande) auto’s; het fileprobleem verdwijnt als het capaciteitsprobleem is opgelost.
  Ik denk dat dat kan door een andere toewijzing van de totale parkeerruimte, want veel meer garages bouwen is vooralsnog geen optie omdat die nòg meer verkeer aantrekken. Laten we daarom de vraag naar parkeerruimte eens anders organiseren. Efficiënter.

  De gemiddelde benuttingsgraad stijgt als vergunninghouders (en abonnees) inpandig parkeren. Doordat iedere gebruiker een gereserveerde plaats heeft (timesharing?) staan er geen wachtenden voor de slagbomen en zijn er dus geen files. De parkeervraag is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen. (Semi-)constante vraag en vast aanbod zijn nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Er zijn dan geen overboekingen.

  Voordeel daarvan is tevens dat niet bewoners of bedrijven maar bezoekers zullen merken dat het aantal parkeerplaatsen op straat geleidelijk afneemt. Nieuwe parkeergarages zijn bestemd voor bewoners en bedrijven en trekken geen extra bezoekersverkeer aan.

  Als auto’s van vergunninghouders (en abonnees) in garages staan, derven exploitanten inkomsten. Dat loopt in de tientallen miljoenen per jaar. Die kunnen worden gecompenseerd uit de meeropbrengsten op straat. De totale inkomsten (inpandig + op straat) stijgen zelfs licht doordat bezoekers niet meer gratis in files staan maar betaald parkeren. Iedereen blij.

  De sociale veiligheid in garages neemt toe, en de beheerskosten dalen doordat betalingsapparatuur en het systeem met matrix- en verwijzingsborden op straat niet meer nodig zijn. Parkeermeters op straat worden maximaal benut. Simpel en eenvoudig. Tijdens daluren staan er minder auto’s in de openbare ruimte.