Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
JCDeceaux Digitale rechten Vernieuwde buurtkrant Wibautas 30 Help mee roet oogsten Daar is de buurtenquête weer Inspraak huisvestingsverordening Omdat duurzaam vliegen een sprookje is....., ACTIE! TNO: CityTrees werken echt niet Terrassenbeleid 2019 Humor? afl.2 MORA afl. 4 Oogst wormenhotel Brievenbus weg Airwashing Songfestival 2020 Spuistraat en omgeving Buro EU

JCDeceaux

Onderstaand een opiniestuk van de werkgroep buitenreclame naar aanleiding van de uitlatingen van JCDecaux in H…

Digitale rechten

Wie beschermt de rechten van burgers en bezoekers van een stad, die zich Smart City noemt. Daarover ging woens…

Vernieuwde buurtkrant

Er bestond al eerder een Vijzelcourant, die vorig jaar heeft moeten stoppen. Er is een doorstart gemaakt , en …

Wibautas 30

Donderdagochtend 13 juni 2019 sprak Michel van Wijk bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaam…

Help mee roet oogsten

Bewoners Valkenburgerstraat gaan samen met Ser-Vies en 500 studenten van de HVA begin september ROET OOGST…

Daar is de buurtenquête weer

De buurtenquête weer. Ook dit jaar vraagt het stadsdeel Centrum bewoners, ondernemers, bezoekers en mensen d…

Inspraak huisvestingsverordening

Het college stelt een aantal belangrijke wijzigingen voor in de huisvestingsverordening. Dat gaat over toerist…

Omdat duurzaam vliegen een sprookje is....., ACTIE!

Krimp Luchtvaart = Noodzaak ziet dat de afgelopen tijd de overlast van vliegverkeer ook in Amsterdam sterk is…

TNO: CityTrees werken echt niet

TNO onderzocht modelmatig (met de computer), onderzocht of de CityTrees werken. De CityTrees hoefden voor dat…

Terrassenbeleid 2019

Het stadsdeel Centrum buigt zich over een nieuw terrassenbeleid voor het Centrum, voorzover wij weten als onde…

Humor? afl.2

We blijven maar lachen. Wordt een straat heringericht? Er wordt steevast meer ruimte beloofd voor fietsers (al…

MORA afl. 4

Aflevering 4 in onze serie opvallende MORA afhandelingen, blijf ze sturen. Maar laat u zich beslist niet ontmo…

Oogst wormenhotel

Op 24 mei werd op de grens van Wallengebied en Nieuwmarktbuurt in een gezellige buurtbijeenkomst gevierd dat d…

Brievenbus weg

Overkwam u dit ook? Eerst lezen dat straks in Amsterdam een gewone auto niet meer zou kunnen en dan “onze” bri…

Airwashing

Op 3 mei 2019 publiceerde B en W het Actieplan Schone Lucht. Een plan dat vorig jaar al was aangekondigd. De l…

Songfestival 2020

Het Eurovisie songfestival 2019 is gewonnen door Duncan Laurence. Verdiend. Iedereen blij want “Nederland heef…

Spuistraat en omgeving

Nee, de overlast blijft echt niet beperkt tot bewoners rond Leidseplein of Rembrandtplein, en die op de (noord…

Buro EU

Woensdag 15 mei 2019 stond pop-up Buro EU voor d’Oude Stadt. Zij luisterden naar de verhalen, ideeën en mening…

SuperWebTricks Loading...