Print Friendly, PDF & Email

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt is van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen, mail wijkcentrum@oudestadt.nl of bel als u daar ideeën over hebt, of hulp nodig hebt. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Nieuws

 • Scheepswerf Koning William
  Petitie en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de kadijken
  Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard starten een petitie en een volksinitiatief ter bescherming van de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk. Volgens de ......
 • Kunst op bruggen Nieuwmarktbuurt
  Op de Auke Bijlsmabrug (voetgangersbrug over de Recht Boomssloot noordelijk van de Brandewijnsteeg), de Geurt Brinkgrevebrug (over de Recht Boomssloot bij de Kromboomssloot) en de Keizersbrug (over ......
 • Herdenking februaristaking
  De herdenking van de februaristaking, op donderdag 25 februari 80 jaar geleden, is dit jaar niet openbaar. Het jaarlijkse defilé kan helaas niet plaatsvinden. We zullen op een andere manier moeten ......
 • Breekbaar – Fragile
  Van de Stichting (voorheen werkgroep) Kunst en Cultuur ontvingen wij een uitnodiging om vanaf 19 februari te komen kijken naar werk van Carl van Hees in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat. Zie ......
 • Groene Spuistraat
  Een bericht van De Gezonde Stad over een initiatief van het Green Light District: Samen met bewoners en ondernemers gaan we de Spuistraat vergroenen. We hebben een budget via centrum begroot gewonnen ......
 • Voor Elkaar ook bij vaccinaties
  Hebt u hulp nodig om bij de locatie voor coronavaccinatie te komen? Ook daarvoor kunt u hulp vragen bij Voor Elkaar in Amsterdam. Vanwege het Coronavirus hebben de Amsterdamse organisaties voor ......
 • Doorgaan Knip Weesperstraat vaag
  4 februari meldde de nieuwe wethouder de Vries (MLW) dat de pilot Knip in de Weesperstraat in maart niet doorgaat. De corona situatie is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. ......
 • Nieuwe mega-reclame
  Het nieuwe beleid voor Buitenreclame was nauwelijks vastgesteld, of de gemeente Amsterdam stuurde het verheugende bericht aan Unesco dat de grote steigerdoekreclames nu echt tot het verleden behoren. ......
 • Wijkcentrum en Corona
  UPDATE 3 februari 2021: Verlenging Lockdown t/m minstens dinsdag 2 maart. Het wijkcentrum is GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. Contact via email of door inspreken voicemail. Ook als u belt ......
 • Meer groen in de stad
  Op 1 februari werd de schop in de stoep gezet van het mr Visserplein. Trottoirtegels wijken voor groen en niet alleen daar. Wethouder Ivens presenteerde een investeringsplan voor groen. Betekent het ......
 • Inspraak in februari
  U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken kunt hebben. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te ......
 • Afvalcontainers van de baan
  In onze nieuwsbrief van begin januari berichtten wij over de geplande ondergrondse afvalcontainers in de Wetering- en Noorderbuurt. Online bijeenkomsten met de buurt zouden nog volgen. Bewoners ......
 • Dag van de Buurt 2021
  28 januari organiseerde LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners, de Dag van de Buurt. Over de niet duurzame plofkip aanpak van bovenaf, maar de gewenste van onderaf aanpak. Online en voor wie ......
 • Gaat u HeenenWeer opzetten in Amsterdam-Centrum?
  Stichting HeenenWeer is een paar jaar geleden in de Pijp/Rivierenbuurt opgericht om met behulp van vrijwilligers oudere bewoners binnen hun eigen buurt in elektrische autootjes te vervoeren. Dat ......
 • Voortijdige sterfte door NO2 | Amsterdam 22e in Europa
  Amsterdam is volgens cijfers van voortijdige sterfte door stikstofdioxidevervuiling (NO2) de 22e ergste stad van Europa. Nog voor ernstig vervuilde steden als Warschau, Frankfurt en Luik. Dat zegt ......
 • Omgevingsvisie 2050
  Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.......
 • De Westermarkt blijft bijzonder
  “Zo lang ze niet in de weg staan dan staan ze verkeerd.” Het antwoord op de zoveelste klacht over de illegale uitstalling van fietsen op de stoep. Ja, het staat er echt. Goed, het zal een ......
 • Ophalen
  In de stadsdeelcommissie van 19 januari stond een sessie democratisering op het programma. Doel van “democratisering” is het verbeteren van de verbinding met de bewoners en de gemeente en ......
 • Hoorzitting bezwaar subsidiestop
  14 januari vond de hoorzitting plaats inzake het bezwaarschrift van d’Oude Stadt tegen het besluit van het Stadsdeel Centrum om de subsidie voor de huisvesting te stoppen. Uiteraard online, via ......
 • Politiebureau IJtunnel dicht
  Het politiebureau IJtunnel is gesloten tot in 2022. Het bureau wordt ‘aangepast aan de eisen van deze tijd’.......