Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Monumentenstatus aangevraagd Winnaars Centrum Begroot Een nieuwe historische binnenstad Bestemmingsplan Groot Waterloo Vrijwilligers gevraagd Mahjong Weteringschans-west en Museumbrug MORA afl. 6 Ophef Horecavergunningen Humor? afl. 4 Hortusbrug een speeldoosje? Laat je niet vallen 2019 Amsterdams Buurt Film Festival Gratis bezems De stad waar alles mag Open tenzij Waarom wij dat volksinitiatief niet tekenen Amsterdam Sounds

Monumentenstatus aangevraagd

Heemschut Amsterdam heeft het Dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum gevraagd het UvA Service & Informati…

Winnaars Centrum Begroot

Dinsdagavond 15 oktober werd tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum de winnaars bekend gemaa…

Een nieuwe historische binnenstad

Donderdag 10 oktober 2019 presenteert Zelf Hemel: Een nieuwe historische binnenstad – Visie op de binnenst…

Bestemmingsplan Groot Waterloo

2 oktober 2019 besprak de Raadscommissie Ruimtelijke ordening het “Vaststellen bestemmingsplan Groot Waterloo”…

Vrijwilligers gevraagd

Het wijkcentrum zet zich in voor de leefbaarheid in de stad, en voor bewoners die vragen hebben over hoe je ie…

Mahjong

Voor iedereen die zin heeft om Mahjong te leren spelen, kennis te maken met het spel, dan wel zijn kennis van …

Weteringschans-west en Museumbrug

De inspraak over de herinrichting van Weteringschans tussen Weteringcircuit en Leidseplein is van start gegaan…

MORA afl. 6

Aflevering 6 in onze serie opvallende MORA afhandelingen, blijf ze sturen. Deze keer over illegale mupi’s en m…

Ophef Horecavergunningen

Bekendmakingen van allerlei vergunningsaanvragen en besluiten stonden vroeger in huis-aan-huis bladen. Tegenwo…

Humor? afl. 4

Hier wordt een mens toch weer heel blij van. In de Sint Jacobsstraat (tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorbu…

Hortusbrug een speeldoosje?

Om het fietsen in Amsterdam aangenamer te maken was een creatief ambtenaren(?)team op het lumineuze idee g…

Laat je niet vallen 2019

Wij ontvingen van de GGD het volgende bericht, en we delen het graag met u. Het is weer valpreventieweek en bi…

Amsterdams Buurt Film Festival

De vierde editie van het Amsterdams BuurtFilmFestival vindt plaats op zaterdag 14 december in de OBA Oosterdok…

Gratis bezems

Vrijdagmiddag 20 september, Keep It Clean Day, op de Keizersbrug, sprak Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum…

De stad waar alles mag

Deelfietsen … en er zijn al zo weinig brievenbussen overgebleven.

Geef uw reactie.

 

😡 De plaa…

Open tenzij

Donderdag 12 september 2019 was de bijeenkomst “Amsterdam Openbaar” in de Burcht van Berlage. De Informatiecom…

Waarom wij dat volksinitiatief niet tekenen

Mokum Reclaimed heeft een volksinitiatief ingediend. Voor een behandeling door de gemeenteraad zijn de vereist…

Amsterdam Sounds

De gemeente Amsterdam, Waag en de Ombudsman Metropool Amsterdam starten een gezamenlijk experimenteel project …

SuperWebTricks Loading...