Print Friendly, PDF & Email

Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen, mail wijkcentrum@oudestadt.nl of bel als u daar ideeën over hebt, of hulp nodig hebt. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Nieuws

 • TONEEL De Tijger
  Toneelvereniging De Tijger repereert normaal gesproken in buurthuis de Meevaart in Oost. Vanwege Corona konden ze daar een hele tijd niet of onvoldoende terecht. Sinds begin augustus repeteren ze ......
 • Aanbieden petitie Motorlawaai
  Vrijdag 20 november overhandigden een delegatie bewoners uit Amsterdam de Petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. 2008 mensen tekenden die petitie tussen juli ......
 • Geef om bomen
  Op verzoek van het buurtinitiatief Gemeente Amsterdam, effe kappen nou nogmaals aandacht voor de grootschalige bomenkap bij de kadewandvernieuwingen. De werkgroep neemt juridische stappen wanneer ......
 • Wijkcentrum en Corona
  UPDATE 18 november: De verscherping van 4 november is weer teruggedraaid. De situatie is nu weer terug naar hoe het was per 13 oktober. Dus: afstand, hygiëne, registratie, Kleine vergaderingen ......
 • Inspraakprocedures november
  Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel ......
 • HNA: ‘Leefbaarheid onder druk’
  Persbericht 11 november: het Huurders Netwerk Amsterdam heeft in een brief aan het college van B&W opgeroepen om nu toch echt iets te doen aan het terugdringen van de enorme aantallen bezoekers ......
 • ANBI, echt wel!
  Jazeker hebben wij de ANBI status, het is alleen niet te vinden in het zoekprogrammaatje op de site van de belastingdienst. Toen wij dat meldden werd dit probleem niet begrepen. Na de nodige kastjes ......
 • Wijzigingen Huisvestingsverordening
  Op 9 december wordt de gewijzigde Huisvestingsverordening in de raadscommissie Wonen en Bouwen behandeld. De wijzigingen betreffen onder andere toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties, een ......
 • Visueel geweld
  Een rustiger straatbeeld werd beoogd door het nieuwe reclamebeleid in de openbare ruimte. Deze gezien in de van Baerlestraat. Denk er nog een paar van die etalagestukken bij. We kunnen het ons wel ......
 • Geen inspraak, wel gebiedsplannen
  Ook deze maand zijn er weer geen inspraaktrajecten te melden voor bewoners van het Centrum. In plaats daarvan aandacht voor de gebiedsplannen 2021 waar de stadsdeelcommissie iets over heeft mogen ......
 • Namenmonument
  Terwijl het Holocaust monument aan de Weesperstraat al in aanbouw is, is er nu eindelijk de uitspraak van de Raad van State. De Stichting Groene Plantage had namens buurtbewoners, nabestaanden en ......
 • Actieplan Geluid zonder ambitie
  Met de nota van beantwoording werd onze zienswijze (en van bijna 70 andere) op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 afgedaan. Voor kennisgeving aangenomen is kort de samenvatting. De leden van de ......
 • NOODKREET | Buurtplatformrecht
  Dinsdagavond 27 oktober verzond de ​coalitie van buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam ......
 • Gemeente: Effe kappe nou!
  Bewonersinitiatief ‘Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!’ vraagt uw steun bij hun acties tegen de grootschalige bomenkap aan de Amsterdamse grachten en kades. Ondertekent u ook de petitie? ......
 • Wonen in een hotelkamer
  De omgekeerde wereld, lijkt het wel. Nu eens niet over toeristen die in woningen bivakkeren, maar mensen die wonen in het domein van de toerist? Een verbazingwekkend artikel op de website van !WOON. ......
 • WEL, WEL, WEL,
  Welkom in de Valkenburgerstraat. Deze gigamupi kondigt een strengere milieuzone per 1 november aan, maar laat alle auto’s WEL toe. Zelfs voertuigen met buitenlandse kentekens. Bij file is ......
 • Raadsadres Kracht van Amsterdam
  In de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 21 oktober stond het raadsadres van Kracht van Amsterdam op de agenda. De aftrap werd gedaan door 3 insprekers, die het belang van ......
 • 50 jaar Dolle Mina
    WOUW-Amsterdam (Wijze Ouwe Wijven), waarmee d’Oude Stadt al jaren een warme band heeft, wees ons op het feit dat 50 jaar geleden Dolle Mina werd opgericht. Een online tour door Dolle ......
 • Reclames op steigerdoeken | Unesco
  Met datum 14 oktober 2020 stuurde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brief over steigerdoekreclame aan Unesco. d’Oude Stadt ontving daarvan een afschrift, omdat wij die zaak van ......
 • Waar woon ik?
  Woont u aan de Achtergracht, of in de Utrechtsedwarsstraat, dacht u dat u in de zuidelijke grachtengordel woonde en dat vakantieverhuur van hele woningen in uw straat niet meer mocht? Dan hebt u het ......