Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Het raadsel van Amsterdam Zitting Raad van State Handhaving luchtkwaliteit Alcoholverbod openbare ruimte Voordracht en stadswandeling Bruggen met naam Nogmaals evenementenbeleid Hoorzitting Verkeersbesluit Laten we vergroenen D'Oude Stadt en de AGV Stadswandeling Oordeel Hof inzake schone lucht Herinrichting Amstel Huurverhoging 2018 Hoorzitting Holocaustmonument Hoorzitting namenmonument Weesperstraat Zienswijze aanpassing NSL Verkeersbesluit Oudezijde

Het raadsel van Amsterdam

 

De gemeente heeft in grote delen van het centrum al sinds lange tijd een alcoholverbod…

Zitting Raad van State Handhaving luchtkwaliteit

Donderdag 7 juni stond d’Oude Stad namens 10 bewoners voor de afdeling rechtspraak van de Raad van S…

Alcoholverbod openbare ruimte

Een ingezonden brief:
Elke donderdag, vrijdag en zaterdagavond is het duidelijk te zien; de Wallen …

Voordracht en stadswandeling

Wegens omstandigheden werd de stadswandeling op woensdagmiddag 23 mei op en rond het Mr. Visserplein…

Bruggen met naam

Vele buurtbewoners waren donderdag 31 mei aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst waar twee bruggen …

Nogmaals evenementenbeleid

Open brief aan het nieuwe College:
De inkt van het geluidbeleid was nog maar nauwelijks droog, …

Laten we vergroenen

Gegroet medewerkers van Amsterdam (ambtenaren en politici),

Afgelopen dinsdag 29 mei maande i…

D'Oude Stadt en de AGV

Wijkcentrum d’Oude Stadt is een Centrum voor informatie en burgerparticipatie. Om informatie met u t…

Stadswandeling

Wegens omstandigheden is de stadswandeling op woensdagmiddag 23 mei om het Mr. Visserplein te voet o…

Oordeel

Op 10 april 2018 vond eindelijk de mondelinge behandeling plaats van de beroepschriften tegen de doo…

Hof inzake schone lucht

Op  22 mei 2018  deed het Hof Den Haag uitspraak in het hoger beroep van het kort geding tussen Mili…

Herinrichting Amstel

Behalve de paaltjespilot waarmee rondrijdende taxi’s in het noordoostelijke deel van de Nieuwmar…

Huurverhoging 2018

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Rijksoverheid. Voor meer informatie verwijzen w…

Hoorzitting Holocaustmonument

Op 15 mei 2018 was om 13:30 de Grote Zaal van de Balie vol. Daar werd de hoorzitting gehouden in…

Hoorzitting namenmonument Weesperstraat

Op dinsdag 15 mei 13:30 uur vindt in de Grote Zaal van De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, de …

Zienswijze aanpassing NSL

Maandag 7 mei 2018 heeft d’Oude Stadt zijn zienswijze inzake aanpassing NSL 2018 ingediend. De extra…

Verkeersbesluit OudezijdeMet een verkeersbesluit wil de gemeente de verkeersoverlast (lees taxi) in het gebied Oudezijd…

SuperWebTricks Loading...