Uitslag 2023 Centrum begroot bekend!

Print Friendly, PDF & Email


De uitslag van Centrum begroot 2023 is bekend. Er deden 115 inzendingen mee, na de toets op haalbaarheid konden 67 plannen doorgaan.
Dit jaar verdeeld over 11 gebieden. In Oostelijke Eilanden/Kadijkengebied waren er meer dan 1690 stemmers! Het laagste stemgebied was het Burgwallengebied met 438 stemmen. Een gebied had geen haalbare plannen ingediend en daar kon men dus niet stemmen.
Wie kijkt naar cijfers(100 gedeeld door het aantal totaal uitgebrachte stemmen maal de behaalde stemmen per plan), ontdekt iets speciaals. Geen plan heeft 100% van de stemmen gehaald! Dus duidelijk is dat men voorkeuren heeft. Het plan dat bijna 90% haalde was groen op 2 woonboten. Wijkcentrum d’Oude Stadt die steun nodig heeft haalde samen met muziek op Amstelveld ruim 87% van de uitgebrachte stemmen en voor degenen die statistieken bekijkt ziet dat er grote verschillen in stemgedrag is!
Het leuke is dat de fietsjes voor UBklaren er dit jaar wel kunnen komen, de kerstboom op het Leidseplein wordt gefinancierd, dat er een gluton schoonmaakmachine in 2 buurten komt, dat de Torensluis geld krijgt, dat er muziekitems op stapel staan die het gehaald hebben(indiener ruim 80 jaar oud). Dat er 2 filmpjes door het ABFF(Amsterdams Buurt Film Festival ’t hebben gehaald, Stolpersteine hebben het gehaald en nog veel meer!

Dank aan alle inwoners van Centrum die de moeite hebben gedaan om te stemmen, dank aan het stadsdeel Centrum, bestuur, commissie en medewerkers voor aller inzet daardoor 50 plannen door bewoners/ondernemers bedacht kunnen gaan!

Op 5 september 2023 worden de winnaars door het Stadsdeel in het zonnetje gezet tijdens een commissievergadering Centrum.