Buurt 1 Burgwallen

Print Friendly, PDF & Email

De buurt de Burgwallen wordt begrensd door (het water van) het Open Havenfront, het Damrak, het Rokin, de Binnenamstel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade.

werkgebiedbuurt1.pngIn de Burgwallen is de middeleeuwse structuur van de oude stad nog herkenbaar in de vele stegen, kleine woningen en natuurlijk de Oudezijds Voor- en Achterburgwallen. De buurt heeft veel cafés, hotels, restaurantjes en kleine winkeltjes. Het noordelijk deel is vooral bekend als de ‘Wallen’.

Sinds kort heeft de gemeente de strijd aangebonden met de malafide seks- en horecabedrijven onder de naam Project 1012, de postcode van de hele Burgwallen. De indruk kan zo worden gewekt dat drugs, geld- en vrouwenhandel in de hele buurt voorkomen, terwijl dit zich concentreert in het noordelijk deel.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]


In de buurt

Een overzichtje van organisaties van en voor bewoners in de Burgwallen.

Buurtkrant d’Oude Binnenstad
De buurtkrant d’Oude Binnenstad verschijnt viermaal per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de Burgwallen. De krant wordt uitgegeven door het Wijkoverleg d’Oude Binnenstad (zie onder).
Initiatiefgroep Burgwallen Zuid
De Initiatiefgroep Burgwallen Zuid is een groep van ongeveer vijftig bewoners die zich ad hoc mengt in procedures rond ontwikkelingen in de Zuidelijke Burgwallen.

Integraal Burgwallenoverleg (IBO)
Het Integraal Burgwallenoverleg is een overleg van door buurtgroepen afgevaardigde bewoners, ondernemers uit diverse sectoren, ambtenaren van diverse afdelingen van Stadsdeel Centrum en de politie (wijkteam Beursstraat).

Buurtplatform Geldersekade
Bewoners en ondernemers van beide zijden van de Geldersekade & omgeving strijden samen voor een autoluwere buurt en voor meer leefbaarheid. Via een e-maillijst houdt het kerngroepje de buurt op de hoogte van overleg met ambtenaren en andere buurten. Contact: stichtinggeldersekade.org@gmail.com

Samen ZeedijkHet project Zeedijk Toekomst, gaat verder als vereniging Samen Zeedijk. De nieuwe naam maakt duidelijk dat we er zijn voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk. Samen zijn we immers de Zeedijksamenleving.

Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOLBG)VOLBG is een vereniging van bewoners, ondernemers en gebruikers (onder meer studenten en personeel van de UvA) op en rondom het Binnengasthuisterrein.

Wijkoverleg d’Oude Binnenstad
Wijkoverleg d’Oude Binnenstad is een samenwerkingsverband van bewoners en ondernemers in het Burgwallengebied. Het stelt zich ten doel een leefbare, werkbare en veilige oude binnenstad te bevorderen.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]