2 Nieuwe wijkraadsleden benoemd!

Print Friendly, PDF & Email


Dit jaar zal op de tweede maandag van de maand de wijkraadsvergaderingen gehouden worden van de wijkraad van wijkcentrum d’Oude Stadt. Deze week werden 2 nieuwe wijkraadsleden benoemd!

Diana Wind en Roos Suring willen een leefbare Leidsebuurt, want de Leidse is in last…! Zij zijn gisteren benoemd door de wijkraad. En worden van harte welkom geheten. De wijkraad heeft nu reeds 17 wijkraadsleden en is in een klein jaar gegroeid van 7 naar 17 wijkraadsleden.

Dat er veel gebeurd in de stad is zeker, van restaurants die plots met drank en joints adverteren, wat verboden is, taxi-overlast, vragen waarom een speelstraat aan een kant wordt gehouden terwijl er 2 ingangen van de school zijn, vuilnis in de stad, tot blijheid dat een steiger na 2 jaar weg is…!

Maar waar het verhaal steeds op neerkomt is dat de gemeente Amsterdam te weinig handhaaft! Men gaat nu kijken kun je de gemeente daar ‘aansprakelijk’ voor stellen: stelselmatig niet de handhaving laten uitvoeren?