STADonderDAK/de kleine Utopie

Print Friendly, PDF & Email

Samen  WONEN – WERKEN – LEREN – ZORGEN – RECREËREN      de website

STADonderDAK is ontstaan als werkgroep De Kleine Utopie van het wijkcentrum d”Oude Stadt en is vanaf september 2015 een coöperatieve vereniging U.A. Toen is ook de naam veranderd naar STADonderDAK. Vanwege de naamsbekendheid hebben we tot eind 2015 beide namen gevoerd. STADonderDAK beschikt niet over subsidie of andere financiering.

Ons project: een nieuw leven voor het PC Hoofthuis op de Spuistraat 134 in Amsterdam, als showcase voor duurzaam generatiebreed wonen en werken. Zelfvoorzienend in energie, warmte en afvalverwerking. Wij zijn een groep bewoners en ondernemers, jong en ouder, die een plan maken voor dit grote gebouw. Een broedplaats voor duurzaamheid. Een extravert gebouw waar veel mogelijk is voor bewoners en bezoekers. Onze kernbegrippen: duurzaam, sociaal en ondernemen.

In het centrum is heel veel behoefte aan betaalbare, leeftijdsbestendige en zelfstandige woonruimte voor ouderen. Het is juist op hogere leeftijd belangrijk om in een vertrouwde omgeving te blijven wonen, in de buurt van ‘t netwerk, vrienden en bekenden. Ook studenten en veel jonge gezinnen wonen graag in het centrum. Bij hen is er behoefte aan werkruimte, speelruimte, kinderopvang en onderwijs. Voor eenieder is sociale cohesie belangrijk.
Wat is er mooier dan het creëren van een stad onder één dak, met de functies wonen, werken, zorg, recreatie en levenslang leren. Een gebouw waarin verschillende generaties op een sociale manier samenwonen en elkaars talenten delen.

Om de nieuwe buurtfuncties te kunnen realiseren hebben we werkgroepen opgezet:

Werkgroep Duurzaamheid:
duurzame functies en ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid
Werkgroep Techniek:
herontwikkelen met de gewenste functies
Werkgroep Groen en Sociaal:
groen in het gebouw en aan de buitenmuren. Ontwikkelen van zaken als buurtrestaurant, buurthuiskamer en te delen functies zoals wasruimte, werk/studieruimte, speel- en gereedschapruimtes.
Werkgroep Exploitatie:
Financiering & kosten/baten analyse. Bestuursvorm. Uitzoeken welke ondernemingen passen en waaraan de buurt behoefte heeft. D.m.v. zelfbeheer generatiebreed wonen voor buurtbewoners realiseren en waarborgen.

HELAAS, hoewel de reeds ver uitgewerkte plannen breed omarmd werden, kon het niet doorgaan. In 2018 besloot de UvA het pand voorlopig toch niet te verkopen.

STADonderDAK vergadert besloten op:

[eo_events showpastevents=false event_category=stad-onder-dak]

%start{M}{}%
%start{d}{}%
%event_title%
van %start{}{G:i}% tot %end{}{G:i}%, %event_venue%

[/eo_events]