Signaleren en melden

Print Friendly, PDF & Email

We wonen in de mooiste stad van het land? Maar toch zijn er zaken die anders kunnen: lawaaioverlast, opstoppingen door laden en lossen op verkeerde tijden, horeca-herrie, verkeerd geparkeerde fietsen, laveloze kroegtoeristen, hangjongeren, zwerfvuil, touringcars met draaiende motor, luchtvervuiling!

Wijkcentrum d’Oude Stadt streeft, samen met de bewoners, naar verbetering van het woon- en leefklimaat in de binnenstad. Samen met u verzamelt het wijkcentrum signalen uit de binnenstad. Uw klachten al gemeld bij het stadsdeel of een brief geschreven? Nog geen reactie of oplossing van het probleem?

Stuur uw melding naar: wijkcentrum@oudestadt.nl en zet ‘signalering’ in het in het onderwerpveld. Het wijkcentrum kan uw problemen niet oplossen, maar kan wel in overleg gaan met het stadsdeel of betreffende instanties wanneer een bepaald soort overlast regelmatig voorkomt.

Het wijkcentrum kan mensen met elkaar in contact brengen die een bepaalde problematiek gezamenlijk aan willen pakken. Wanneer u hiervoor voelt, laat het ons dan ook weten. Uiteraard wordt uw privacy gegarandeerd.

Meldingen overlast

Telefonische meldingen

Stadsdeel Centrum heeft diverse telefonische meldpunten die u kunt bellen wanneer u overlast ervaart, zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving of last heeft van (straat)vuil.

ONDERSTAANDE IS VEROUDERD BEL 14020 VOOR MELDINGEN EN KLACHTEN eigenlijk voor alles waar u de gemeente over wilt spreken. KIJK OOK BIJZoek op Alfabet” onder Informatie.

Meldpunt horeca overlast: Horeca Overlast Telefoon (HOT) 020 421 4567, dag en nacht bereikbaar. Als het mogelijk is, wordt direct actie ondernomen. Soms is dit niet mogelijk. Er wordt dan gekeken wat men op termijn aan de klachten kan doen. N.B. Het indienen van klachten zelf goed noteren en bijhouden!

Hoe kan ik een melding doen over wrakken, huisvuil, bestrating, belijning, straatmeubilair (fietsenrekken etc.) ongedierte en groen?

Waar kan ik een melding doen over dode dieren?

Waar kan ik een storing melden aan lantaarnpalen?

Waar kan ik een storing melden aan gas, water en licht?

Waar kan ik een storing melden aan verkeerslichten?

Waar kan ik melding doen van overlast door short stay?

Overzicht overige meldpunten van de deelraad zoals overlast te water, huiselijk geweld, wijkagenten

Shortstay meldpunt

Ongewenst verhuurgedrag meldpunt

Meldingen over openbare ruimte

Airbnb uw buur (inside Airbnb)?