Gepland

Werkgroepen en bewonersinitiatieven

Print Friendly, PDF & Email

Keurtuinen & Groen
De werkgroep Keurtuinen & Groen zet zich in voor het behoud de keurtuinen, van de groene longen van de Amsterdamse binnenstad. Al meer dan dertig jaar zet de werkgroep zich in voor het beschermen van de keurtuinen. Met het schrijven van bezwaarschriften en het voeren van procedures tegen het oneigenlijk gebruik van de keurtuinen zijn veel tuinen gered.

Buitenreclame
De werkgroep Buitenreclame houdt zich bezig met het gemeentelijk beleid met betrekking tot reclame-uitingen op of aan de openbare ruimte, vanuit bezorgdheid over aantasting van het aanzien van de Binnenstad door overmatige of ontsierende reclame-uitingen.
De werkgroep Buitenreclame van Wijkcentrum d’Oude Stadt is officieel ngo van Unesco Werelderfgoed Amsterdam.

Horeca
De werkgroep Horeca houdt zich bezig met het gemeentelijk horeca-beleid. Zij waakt over de uitbreiding van de horeca en de aard in de binnenstad. Bewoners ervaren al decennia dat het woonklimaat onder druk staat door horeca. Horeca en het toerisme dat hierbij hoort raakt de leefbaarheid van de bewoners in de stad.  

Schone Lucht Amsterdam
Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de werkgroep Schone Lucht Amsterdam. De werkgroep Schone lucht Amsterdam houdt zich bezig met het het gemeentelijk Luchtkwaliteitsbeleid.

Water
De werkgroep Water ontplooit activiteiten rond het gebruik van het vaarwater in de binnenstad en gemeentelijke plannen daarover.

Verkeer
De werkgroep Verkeer zet zich in voor een veilig, schoon en efficiënt verkeer in de Amsterdamse binnenstad.

Kunst en Cultuur
Deze werkroep is verzelfstandigd en uitgebreid. Is nu de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

STADonderDAK / de kleine Utopie
Een groep buurtbewoners maakt een plan voor wonen en werken onder 1 dak: het PC Hoofthuis op de Spuistraat komt over een paar jaar leeg. Website

Stadsdorpen
Stadsdorpen zijn netwerken van bewoners in buurten.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>