Werkgroepen

Print Friendly, PDF & Email
Hoofdthema’s voor het jaar 2019 – 2020 in het kader van burgerparticipatie en stad in balans
Thema Luchtkwaliteit en Milieu

coördinatie: Paul Busker en Lennard Roubos

Zet zich in voor betere luchtkwaliteit in Amsterdam:

 • verkeer
 • horeca

Werkgroep: Schone Lucht Amsterdam
Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de werkgroep Schone Lucht Amsterdam. De werkgroep Schone lucht Amsterdam houdt zich bezig met het het gemeentelijk Luchtkwaliteitsbeleid.

Thema Verkeer, Bereikbaarheid en Parkeren (incl. water)

coördinatie: Gonny van Oudenallen en Myriam Corzillius

Werkgroep: Verkeer
De werkgroep Verkeer zet zich in voor alle verkeersdeelnemers in Amsterdam:

 • is voor een veilig, schoon en efficiënt verkeer in de Amsterdamse binnenstad
 • parkeergelegenheid voor fietsen, brommers/scooters, auto’s enz.
 • kwaliteit openbaar vervoer, behoud haltes
 • werkt samen met: Verkeersgroepen Amsterdam, Fietsersbond Amsterdam, ANWB e.a.

Werkgroep Autoluw
De werkgroep verkeer heeft vanaf eind 2015 een jaarlijkse thema-avond Autoluw geörganiseerd. In 2019 leidde dit tot een nieuw platform:
Amsterdammers voor Autoluw NU!, eind 2019 door d’Oude Stadt gestart met het samenbrengen van 28 bewonersorganisaties, groeide uit tot meer dan 40 organisaties in 2020. Bewoners verzamelden zich rond de agenda autoluw en kwamen tot de conclusie dat die beter en sneller kan.

Werkgroep: Water
De werkgroep Water ontplooit activiteiten rond het gebruik van het vaarwater in de binnenstad en gemeentelijke plannen daarover.

Thema Openbare Ruimte

coördinatie: Anita Mizrahi

Zet zich in voor goede omgang met de openbare ruimte:

 • afvalproblematiek
 • handhaving Algemene Politie verordening(APV)
 • toegankelijkheid, begaanbaarheid, onderhoud

Werkgroep: Buitenreclame
De werkgroep Buitenreclame houdt zich bezig met het gemeentelijk beleid met betrekking tot reclame-uitingen op of aan de openbare ruimte, vanuit bezorgdheid over aantasting van het aanzien van de Binnenstad door overmatige of ontsierende reclame-uitingen.
De werkgroep Buitenreclame van Wijkcentrum d’Oude Stadt is officieel ngo van Unesco Werelderfgoed Amsterdam.

Werkgroep: Fundering
Bewoners van de Keizersgracht hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de ‘werkgroep fundering’. Bewoners hebben te maken met hoge kosten door funderingsschade, veroorzaakt door verkeersbeleid.

 


Werkgroepen in andere categorieën:
Thema’s Wonen, Leven, Veiligheid, Sociale Cohesie en Erfgoed

Werkgroep: Horeca
Er is op dit moment geen werkgroep Horeca. Er is een wijkraadslid dat hulp biedt bij vragen met betrekking tot horeca- en terrassenbeleid, en bij bezwaar tegen vergunningen. Zij schrijft zelf ook zienswijzen en bezwaarschriften namens het wijkcentrum, ter ondersteuning van de actie van bewoners zelf. We kunnen hierbij versterking gebruiken van mensen uit verschillende buurten die de plaatselijke situatie kennen. Deze groep  waakt dan over de uitbreiding van de horeca en de aard ervan in de binnenstad. Bewoners ervaren al decennia dat het woonklimaat onder druk staat door horeca. Horeca en het toerisme dat hierbij hoort raakt de leefbaarheid van de bewoners in de stad.
Horeca gaat ook vaak gepaard met installaties die te veel lawaai maken, en slecht functionerende afzuiginstallaties.
Contact via secretaris@oudestadt.nl

Werkgroep: Overlast door Evenementen
Deze werkgroep is in eerste instantie ontstaan toen bewonersorganisaties in 2016 de steun van het wijkcentrum vroegen tegen de enorme geluids- en andere overlast van de jaarlijkse Pride. In 2017 uitgebreid toen bewoners uit alle delen van de stad in de gesprekken over het nieuwe evenementenbeleid merkten dat ze slechts aangehoord werden, maar geen volwaardig gesprekspartner waren. De gesprekken zouden over alle aspecten van het beleid gaan, maar het bleef beperkt tot geluid. Over de locaties en milieukwesties zou ook gesproken worden, maar dat is nooit gebeurd. Wij-Amsterdam, VVAB, Mokum Reclaimed, allerlei parken-vrienden enz. maken deel uit van het onderling overleg.

Werkgroep: Kunst en Cultuur
Deze werkgroep is verzelfstandigd en uitgebreid. Is nu de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

Werkgroep: Keurtuinen
De Stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam zet zich in voor het behoud van de keurtuinen, de historische groene longen van de Amsterdamse binnenstad. Al meer dan dertig jaar zet de werkgroep zich in voor het beschermen van de keurtuinen. Met het schrijven van bezwaarschriften en het voeren van procedures tegen het oneigenlijk gebruik van de keurtuinen zijn veel tuinen gered.

Werkgroep Asielzoekers en nieuwe Amsterdammers met  Nederlandse taal en sociale contacten
Zie https://www.oudestadt.nl/werkgroep-taalsteun/
contact:
Gonny van Oudenallen, tel. 0651356441
 info@studiodreamscometrue.nl

Thema Burgerparticipatie, Democratisering en Gebiedsplannen
Thema Stad in Balans
Thema Duurzaamheid en Vergroening

Bewonersinitiatieven

STADonderDAK / de kleine Utopie
Een groep buurtbewoners maakt een plan voor wonen en werken onder 1 dak: het PC Hoofthuis op de Spuistraat komt over een paar jaar leeg. Website

Stadsdorpen
Stadsdorpen zijn netwerken van bewoners in buurten.

Openbare ruimte
Stegenplan
Trekker: Herbert van Hasselt

4 reacties

 1. De Verkeersgroepen Amsterdam zetten zich voor heel Amsterdam in. De Verkeersgroep Wetering voor de Weteringbuurt. Zouden wij opgenomen kunnen worden in Buurtinitiatieven?

  onze gemeenschappelijke website is http://www.verkeersgroepenamsterdam.nl

 2. Sjors Steinraht schreef:

  Ik zocht naar de werkgroep vuilnis voor het Amstel gebied. Niet gevonden.
  Het zal u bekend zijn dat meeuwen de vuilniszakken openscheuren en een puinhoop achterlaten van voedselresten en meer. De vuilnisophaaldienst laat deze puinhoop liggen en zo komt het voor dat de straat bezaaid ligt met afval. Zo moeten de vuilniszakken tussen 6 en 8 buiten gezet worden, maar de ophaaldienst verschijnt nooit eerder dan 9.30 en regelmatig veel later.
  Er liggen hier duidelijk kansen ter verbetering van het straatbeeld en overlast ten gevolge van verspreide vuilnis etc etc.
  Graag hoor ik van u wat de wijkraad hier van vindt en misschien inmiddels al heeft bereikt met de gemeente op dit punt danwel pending is.
  Mvg
  Sjors Steinraht
  Huismeester Collectie Six

  • Paul Busker schreef:

   Dag Sjors,

   De eerstvolgende wijkraad is maandag 6 augustus om 20.00 uur. We hebben nog geen werkgroep vuilnis, maar het staat je vrij om er een te beginnen. Kom gewoon langs. Groet, Paul.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *