Buurtenoverleg en Thema-bijeenkomsten

Print Friendly, PDF & Email

Tot 2015 waren de maandelijkse bijeenkomsten van de wijkraad gewijd aan zowel bestuurlijke zaken als onderwerpen die op buurtniveau spelen. Dit was lastig. Daarom werd besloten om naast de wijkraad het “Buurtenoverleg” te starten. Inbreng van alle buurtbewoners is meer dan welkom!

Dit buurtenoverleg kwam éénmaal per maand bijeen en besprak dan zowel zaken die in de afzonderlijke buurten spelen als buurtoverschrijdende onderwerpen, zoals verkeer- en parkeerbeleid, handhaving, horecabeleid, drukte in de binnenstad, ontwikkelingen zoals de Rode Loper, enz.

In deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, worden zo mogelijk beleid en acties in de buurten op elkaar afgestemd.
Alle individuele bewoners, evenals leden van actiegroepen en bewonersorganisaties zoals de stadsdorpen zijn van harte welkom!

Vanaf 2016 zijn de buurtenoverleggen van karakter veranderd en hebben de vorm gekregen van thema-bijeenkomsten, waarbij meestal naast belangstellenden ook deskundige (al of niet beroepsmatig) gasten worden uitgenodigd.

In verband met de onzekerheid over de huisvesting in 2018, de daaropvolgende verhuizing naar de Kerkstraat en verbouwing zijn er minder themabijeenkomsten geweest in 2018 en 2019. In 2020 werden de plannen gedwarsboomd door de COVID-19 uitbraak en de maatregelen om een nieuwe golf te voorkomen.

VERSLAGEN Buurtoverleggen en thema-avonden