Wijkcentrum steunt Singelgedichten… met resultaat!

Print Friendly, PDF & Email

Soms zijn bepaalde dingen zo mooi die bij het wijkcentrum d’Oude Stadt voorbijkomen; Een oproep steunen om een gedicht te maken over ‘Betekenis’. Vorig jaar ontving men bij Singelgedichten ongeveer 30 gedichten.

Op de oproep gedichten in te zenden voor de dichtwedstrijd ‘Singeldichten’ met het thema “Betekenis” zijn dus op de sluitingsdatum… maar liefst 114 gedichten ontvangen! Een gigantische toename van inzendingen!

Hoe kwam men aan zoveel inzendingen? Vrijwilligers  stuurden via het wijkcentrum en eigen netwerk de oproep van de  Singelkerk door… en het resultaat mag er zijn! Zoals een van de leden van Comité Kunst en Cultuur Mokum (bezig op woensdagmiddagen in het wijkcentrum) opmerkte; “dan zijn er zeker 400 mensen die mee wilden doen, waarvan er de helft dat niet doen, dan een deel die net niet zijn gedicht opstuurt, te laat of niet mooi genoeg”.

“Het is een prachtige verzameling geworden, met zeer uiteenlopende perspectieven en verrassende invalshoeken”, aldus de jury. De jurering werd overigens anoniem gedaan, dus de jurywist niet de naam van de dichter toen zij de gedichten lazen en beoordeelden!

Op maandag 30 oktober 2023 wordt de zinderende prijsuitreiking van ‘Singeldichten’ georganiseerd in de Singelkerk in Amsterdam. Tijdens deze poëzieavond zullen  twintig dichters, die zijn gekozen door de jury, hun gedicht voordragen.

Tegen het eind van de avond zal de jury  prijzen uitreiken voor de winnende inzendingen, en een prijs voor de winnende voordracht.

Uit de 114 inzendingen zijn overigens 50 gedichten gekozen voor publicatie in een speciale bundel, voor deze gelegenheid gedrukt, die op de dichtavond voor 10 Euro te koop is.

De jury bestaat uit Anne van Amstel ( dichter), Diana Ozon (dichter), Essemie van Dunne (predikant en neerlandicus), Cees Duine (Uitgever), Kees Blokland (dichter) en Liesbeth Groeneveld (secretaris).

De avond staat onder de bezielende en ook vrolijke leiding van actrice/presentatrice Sassy Smit, o.m. organisator van het Kattenburg Poëzie Festival.

De voordrachten worden in blokken gegeven, afgewisseld door muziek van het Duo Soulimproovements, met Jane Proove, soul en rhytm-and-blues zangeres, en Kees Post, pianist.

==================

Dopers Gesprek

Vanuit het Dopers gesprek organise interactieve bijeenkomsten op het snijvlak van maatschappij en zingeving, ongeveer acht avonden per jaar, in een beperkte kring ( max 30 deelnemers). Eén keer per jaar organiseren we een groter publieksgebeuren, zoals de Dichtavond. De rijkdom en de breedte qua invalshoeken van de ingezonden gedichten is fascinerend. We hopen op een mooie interactieve avond, waarin we aan de hand van de dichters meegenomen worden, en aangeraakt worden door de betekenis die zij verwoord en verklankt hebben.