Gesprekken met stadsdeel Centrum

Print Friendly, PDF & Email


Waar houden het dagelijks bestuur, wijkraad zelf en vrijwilligers van Wijkcentrum d’Oude Stadt zich mee bezig? Deel 41- Gesprekken met het stadsdeel Centrum lijken tot resultaat te leiden!
Op dinsdag 14 maart 2023 vond er weer een gesprek plaats tussen het bestuur van het wijkcentrum en twee medewerkers van het stadsdeelCentrum.
De inzet van het gesprek was een stuk van het wijkcentrum waarin de verdere ontwikkeling van het wijkcentrum voor de toekomst wordt beschreven: “Wijkcentrum d’Oude Stadt van wijkcentrum naar wijkontmoetingscentrum”.
In dat stuk wordt beschreven hoe de locatie van het wijkcentrum in de Kerkstraat steeds meer een ontmoetingsplaats wordt voor bewoners, bewonersgroepen, voor groepen, die een dagdeel er van gebruik willen maken en zelfs voor verhuur aan groeperingen en instanties.
En in dat stuk wordt beschreven hoe het wijkcentrum en de locatie ook activiteiten en zelfs diensten kan aanbieden aan bewoners van de binnenstad.

Die ontwikkeling waarbij het wijkcentrum zijn oorspronkelijke taken van facilitering van bewoners en van informatiepunt behoudt en zich verder ontwikkelt naar een ontmoetingsplaats is al langer gaande.
Dat was nog onvoldoende bekend bij het stadsdeel. vandaar dat het stadsdeel in recente jaren heel moeilijk deed over de subsidiëring van het wijkcentrum.

Het stadsdeel stelt de ontwikkeling naar een wijkcentrum ook als ontmoetingsplaats erg op prijs. Want zoveel is er niet (meer) voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

De medewerkers van het stadsdeel reageerden positief op de voorstellen en zullen die met een positieve insteek bespreken met het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

De planning is dat we voor de zomer weten hoe de subsidiëring voor de komende jaren zal zijn.
Alleen voor de periode augustus-december dit jaar zal nog een overbrugging moeten komen van ongeveer € 16.000. Daarvoor zal het bestuur een beroep doen op het budget Centrum Begroot.

Dingeman Coumou, voorzitter wijkcentrum d’Oude Stadt