SingelDichters gevraagd

Print Friendly, PDF & Email

 

Mocht u dichten als beginner, amateur of bent u vergevorderde in deze kunst?

Het wijkcentrum d’Oude Stadt helpt jurylid Diana Ozon met oproepen: U kunt tot 16 september 2023 uw gedicht, gemaakt na half 2023, inzenden over het onderwerp ‘betekenis’!

50 ingezonden gedichten gaan in een bundeltje! En 20 dichters daarvan mogen hun gedicht uitspreken in de Singelkerk op 30 oktober 2023.!

Het thema van ‘Singeldichten’ 2023 is het woord BETEKENIS. Het woord betekenis heeft een grote gelaagdheid.

We dagen u, dichters, denkers en dromers, uit om het begrip betekenis op geheel eigen wijze uit te werken in uw gedicht.

De zoektocht naar zin en betekenis is zo oud als de mensheid, waarom en waartoe leven we, welke betekenis hebben de dingen die we zien, horen, voelen en denken?

In het geloof wordt betekenis ontleend aan de oude teksten en de vertaling daarvan in rituelen en beleving. Betekenis wordt in brede zin en in vrijheid gecreëerd in gedachten en, vaak ook impliciet, in kunstvormen, en zeker in poëzie.

“Zin is een ander woord voor betekenis” schrijft Denker des Vaderlands Paul van Tongeren in zijn column in Filosofie Magazine. “En betekenis is niet iets wat ver weg achter, onder of boven de werkelijke wereld bestaat. Betekenis is voortdurend om ons heen, het is het element waarin we thuis zijn.”

Mail uw gedicht voor 16 september as. aan singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl(de Singelkerk die de dichters ontvangt valt onder hen)
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire dichtavond op 30 oktober.

Oproep: namens een van de juryleden: Diana Ozon!

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire dichtavond op 30 oktober.

Prijzen
De dichters van de 20 beste inzendingen worden uitgenodigd om hun gedicht voor te dragen tijdens de Dichtavond in de Singelkerk op 30 oktober. Tijdens deze avond zal ook de winnaar worden uitgeroepen. De 50 beste gedichten zullen worden opgenomen in de dichtbundel.
Wedstrijdbundel
Alle gedichten in de Top 50 worden opgenomen in de wedstrijdbundel. Deze bloemlezing wordt uitgegeven door Cees Duine Uitgever en is vanaf de uitreiking beschikbaar.
Gedichten
 • De gedichten moeten betrekking hebben op het begrip BETEKENIS;
 • De maximale lengte van een gedicht is 25 regels, exclusief titel (let op: een langer gedicht kan niet in meerdere delen worden ingestuurd). Er is geen minimale lengte;
 • De gedichten zijn van eigen hand en geschreven na 1 april 2023
Taal
 • Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn;
 • Gedichten mogen in het dialect zijn, maar moeten leesbaar en begrijpelijk zijn
Toelatingsvoorwaarden
 •  Iedereen kan deelnemen;
 • Bereidheid uw gedicht in persoon voor te dragen op de Dichtavond, 30 oktober
Rechten
 • Met de deelname gaat de indiener akkoord met het gebruiken van het gedicht op de (sociale) media en in de bundel;
 • Vanzelfsprekend vermelden we van wie het gedicht is op (sociale) media;
 • Ontvangst van een Wedstrijdbundel op de Dichtavond voor elke inzendende dichter die in de bundel is opgenomen
Inzenden
 • Gedichten kun je inzenden tot 16 september 2023;
 • De gedichten kunnen enkel digitaal worden ingestuurd. Je kunt de gedichten sturen naar singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl
 • Uiterlijk 1 oktober wordt bekend gemaakt wie wordt uitgenodigd een gedicht voor te dragen
Beoordeling
 • De beoordeling vindt intern plaats door de jury;
 • Tijdens de beoordeling blijf je als deelnemer anoniem voor de juryleden;
 • Een pseudoniem kiezen is niet nodig, maar mag wel;
 • De beslissingen van de juryleden zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
* Anonieme beoordeling: Het beoordelen van poëzie is een subjectieve zaak, ondanks de onafhankelijkheid en deskundigheid van de jury. Het selectieproces is echter eerlijk en onbevooroordeeld, omdat de gedichten anoniem worden beoordeeld.