Buurt 3 Waterlooplein

Print Friendly, PDF & Email

Waterloopleinbuurt

De Waterloopleinbuurt, ook wel ‘Groot Waterloo’, omvat naast de omgeving van het Waterlooplein ook de oude eilanden Uilenburg, Valkenburg (Marken) en Rapenburg. De buurt wordt begrensd door (het water van) Zwanenburgwal, Oudeschans, Prins Hendrikkade, Schippersgracht, Nieuwe Herengracht en Amstel.

werkgebiedbuurt3.png

De Waterloopleinbuurt is als geen ander getroffen door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van de bevolking is vermoord in concentratiekampen en de huizen van deze bewoners werden veelal gestript voor brandhout.

Na de oorlog werd er voortvarend verder gesloopt. In de plannen voor de wederopbouw na de oorlog was zogenaamde cityvorming, met grote kantoren en brede wegen, het doel. Met dat voor ogen werden bijvoorbeeld het Mr. Visserplein en de IJ-tunnel aangelegd.

Mede door inzet van een aantal actieve buurtbewoners werd na de bouw van het stadhuis/muziektheater, halverwege de jaren ’80, de rest van de plannen voor cityvorming afgeblazen. Daarvoor in de plaats kwamen een groot aantal woningen en voorzieningen, zoals de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De Waterloopleinbuurt is inmiddels een zeer gevarieerde buurt met gemeentelijke kantoren, veel bedrijven, musea, winkels en natuurlijk de Waterloopleinmarkt.

Oosterdok en IJ-oevers

De IJ-oevers en het Oorsterdok, voorzover binnen het werkgebied van het wijkcentrum, vallen voor het grootste deel onder de Waterloopleinbuurt.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]


In de buurt

Een overzichtje van organisaties van en voor bewoners in de Waterloopleinbuurt.

Bewonersinitiatief Nieuwe Uilenburgerstraat
Het bewonersinitiatief Nieuwe Uilenburgerstraat is een bewonersgroep dat zich inzet voor de leefomgeving in Groot Waterloo.
Bewonersraad Groot Waterloo
De Bewonersraad Groot Waterloo is de vergadering van buurtbewoners, toegankelijk voor alle buurtbewoners uit de Waterloopleinbuurt.

Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo
De Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo is de buurtvergadering van de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt. ALLE buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. ALLE aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dan DE BEWONERSRAAD.

Bewonersvereniging De Halve Wereld
De Halve Wereld is een bewonersvereniging die zelf een aantal woningcomplexen van Ymere (voorheen van het voormalige Woningbedijf Amsterdam) gelegen tussen Waterlooplein en Nieuwe Herengracht beheert.

Vereniging wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo: 
Bewoners zetten zich in voor het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen (55+) in het woongebied Nieuwmarkt / Groot Waterloo; het stimuleren van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen door ouderen in hun eigen buurt en in veilige, toegankelijke en betaalbare woningen; het voorkomen van en zich inzetten tegen isolement van ouderen in de buurt.

De Binnenk®ant
De Binnenk®ant is een gezamenlijke buurtkrant van vier buurten in het werkgebied van Wijkcentrum d’Oude Stadt: Groot Waterloo, de Amstelveldbuurt, de Leidse-/Wetering-/Kerkstraatbuurt en Buurt 6 (het zuidelijk deel van de westelijke grachtengordel).
Overleg met ambtenaren Stationseiland
Dit is een overleg van ambtenaren van het stadsdeel, buurtbewoners en ondernemers uit de buurt. In dit overleg wordt met name gesproken over de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte.
Overleg met ambtenaren Waterlooplein e.o.
Dit is een overleg van ambtenaren van het stadsdeel, buurtbewoners en ondernemers uit de buurt. In dit overleg wordt met name gesproken over de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte.
Stichting de Ruijterkade
Stichting de Ruijterkade behartigt de belangen van bewoners en bedrijven wonende of gevestigd aan de Ruijterkade, Oosterdokskade, Oostelijke Handelskade en naaste omgeving.
Vereniging Oosterdok Gebruikers
De Vereniging Oosterdok Gebruikers (VOG) is een vereniging van bewoners en gebruikers van schepen in het Oosterdok.

Ontwikkeling Marineterrein: https://www.oudestadt.nl/marineterrein-2/ Bewoners uit omliggende buurten hebben daar belang bij. Ook buurten binnen het werkgebied van Wijkcentrum d’Oude Stadt. Die buurten hebben een schreeuwende behoefte aan een fatsoenlijk park, zonder lelijke stroken-nieuwbouw of zichtverstorende nieuwbouw, Wijkcentrum d’Oude Stadt is dus belanghebbende, heeft meegewerkt aan de zienswijze op de gemeenteplannen, maar zou een nieuwe vertegenwoordiger uit zijn buurten moeten hebben in dit overleg. De bewoners hebben na deinspraakperiode fraaie plannen ontwikkeld die vanaf september 2022 aan ambtenaren en politici getoond gaan worden..

 

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *