De Wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

De wijkraad vormt het algemeen bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt. De leden vertegenwoordigen hun buurt in de wijkraad en zijn actief in het uitvoeren van de doelstellingen van het wijkcentrum. Belangrijke taken van de wijkraad zijn: vaststellen van het beleid en de financiële controle. Alleen personen die in het werkgebied van het Wijkcentrum wonen kunnen lid van de wijkraad zijn.

De wijkraad kan initiatieven nemen op beleidsmatig gebied en initiatieven steunen. De vergaderingen van de wijkraad zijn vrijwel altijd openbaar. Zij vinden 6-10 keer per jaar plaats.

Voor de financiële controle stelt de wijkraad een kascommissie aan. Daar moet één wijkraadslid in zitten, twee anderen kunnen buitenstaanders/vrijwilligers zijn. Er mogen geen leden van het dagelijks bestuur deel van uit maken

De wijkraadsleden per 2023

1. OZ Burgwallen

– George Hulshoff 
– Hans Tulleners

2. Nieuwmarkt

– Anita Mizrahi (Algemeen bestuurslid)
– Frank van Driel Krol

3. Groot Waterloo

– Peter Spruijt 
– Mathilde Andriessen

4. Amstelveld

– Paul Spoek (penningmeester)
– Robbert Overmeer
– Victor Smit

5. Leidse-/Wetering-/Kerkstraatbuurt

– Gonny van Oudenallen (secretaris)/Jos Ruijs
– Sylvia van der Sluis
– Diana Wind/Roos Surer

6. Westelijke grachtengordel zuid

– Ulrike Weller
– Dingeman Coumou (voorzitter)

7. Westelijke grachtengordel noord

– Myriam Corzilius

Bijeenkomsten wijkraad:

De vergaderingen zijn in het algemeen openbaar; als u een vergadering bij wilt wonen en eventueel de stukken ontvangen, meldt u zich dan aan via wijkcentrum@oudestadt.nl

Eerstvolgende vergadering:

  • 12 februari 2024

van 19.30-21.30uur  in de Kerkstraat 123 te Amsterdam

* volgende maandag 8 april 2024;  de vergaderavonden van de wijkraad worden
voortaan op de 2e maandagavond van de maand gehouden- tenzij anders vermeld