De Wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

De wijkraad vormt het algemeen bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt. De leden vertegenwoordigen hun buurt in de wijkraad en zijn actief in het uitvoeren van de doelstellingen van het wijkcentrum. Belangrijke taken van de wijkraad zijn: vaststellen van het beleid en de financiële controle. Alleen personen die in het werkgebied van het Wijkcentrum wonen kunnen lid van de wijkraad zijn.

Voor de financiële controle stelt de wijkraad een kascommissie aan. Daar moet één wijkraadslid in zitten, twee anderen kunnen buitenstaanders/vrijwilligers zijn. er mogen geen leden van het dagelijks bestuur deel van uit maken. De wijkraad kan initiatieven nemen op beleidsmatig gebied. De vergaderingen van de wijkraad zijn vrijwel altijd openbaar. Zij vinden 6-10 keer per jaar plaats.

De wijkraadsleden op 3oktober 2022.

1. OZ Burgwallen

George Hulshof

Bernadette de Wit – stopt per 30 september 2022

2. Nieuwmarkt

Anita Mizrahi

Loes Buisman stopt per 1 oktober 2022

3. Groot Waterloo

Geen leden

Cliff van Dijk gestopt per 19 september 2022

Paul Busker stopt per 1 oktober 2022

4. Amstelveld

Paul Spoek

Robbert Overmeer

Victor Smit

Mischa Martherus opgezegd per 2 oktober 022

5. Leidse-/Wetering-/Kerkstraatbuurt

Gonny van Oudenallen

6. Westelijke grachtengordel zuid

Ulrike Weller

Dingeman Coumou toegetreden per 20 juni 2022

 7. Westelijke grachtengordel noord

Myriam Corzilius

 

Bijeenkomsten wijkraad:

De vergaderingen zijn in het algemeen openbaar; als u een vergadering bij wilt wonen en eventueel de stukken ontvangen, meldt u zich dan aan via wijkcentrum@oudestadt.nl

Eerstvolgende vergadering: 5 december 2022 van 19.30-21.30uur Kerkstraat 123 te Amsterdam