ANBI

Print Friendly, PDF & Email

anbiWijkcentrum d’ Oude Stadt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) gekregen met ingang van 1 januari 2015.

Voordeel van een ANBI-status is dat voor giften, legaten en erfstellingen aan het Wijkcentrum d’ Oude Stadt voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) geen belasting betaald hoeft te worden.

Wij zoeken financiering voor bijvoorbeeld juridische procedures om een advocaat en deskundigen in te huren. Een succesvolle procedure staat of valt met de financiering. Stort uw bijdrage op onze bankrekening: NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Gift

Giften  aan een ANBI zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten-, of vennootschapsbelasting. Schenken aan het Wijkcentrum biedt u dus fiscaal voordeel. Lees hier meer informatie over de voordelen. Over periodieke en gewone giften.

NB Als u wijkcentrum d’Oude Stadt in het ANBIzoekprogramma van de belastingdienst opzoekt, gebruik dan niet het woord wijkcentrum. Bij de belastingdienst staan we bekend als wijkopbouworgaan. Gelukkig vind je het nu wel als je bv. zoekt op d’oude stadt of zels oude stad.

 

De Belasting vraagt een ANBI de volgende gegevens te publiceren:

Naam: STICHTING WIJKOPBOUWORGAAN D’OUDE STADT
ook wel genoemd: Wijkcentrum d’ Oude Stadt
RSIN/Fiscaal nummer: 002960680
Contactgegevens: Adres:  Kerkstraat 123, 1017GE Amsterdam
Tel: 020-6382205
Mail: wijkcentrum@oudestadt.nl
Doelstelling: Zie artikel 2 van de Statuten.
Beleidsplan  

Activiteitenplan 2022

Activiteiten:
  • De ruimtes ter beschikking stellen aan bewoners en  bewonersgroepen en t.b.v. andere interessante activiteiten.
  • Het maandelijks buurtenoverleg met een thema en/of gast.
  • Gratis juridisch spreekuur.
Bestuur: Klik hier voor het Dagelijks Bestuur.
Klik hier voor de gekozen wijkraadsleden (toezichthouders) c.q. buurtcontactpersonen.
Beloningsbeleid: De Stichting wordt beheerd door vrijwilligers.
Bestuurders hebben geen recht op beloning, ook geen vrijwilligersbijdrage.
Leden van de wijkraad en leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Vrijwilligers ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.
Financiële verantwoording:
Bankrekening
voor donaties
 NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt