Wat doen wij

Print Friendly, PDF & Email

Het doel van d’Oude Stadt is het behartigen en bevorderen van het woon- en leefklimaat. De stichting helpt en bevordert de invloed van wijkbewoners op het beleid van die instanties die beslissingen nemen over hun wijk. Wijkbewoners in hun buurten realiseren dat samen op verschillende manieren en op verschillende onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

wonen
overlast (van drugsgebruik, prostitutie, evenementen, horeca, reclame of door verkeer en vervoer)
natuur- en stadsschoon en behoud van historische onroerende zaken
openbare ruimte
gezondheid, energiezuinigheid en milieu
voorzieningen van algemeen nut
sociaal- culturele activiteiten en voorzieningen
werk- en leefsituatie;
over ons