Plan van Aanpak Binnenstad 2024: ‘biedt weinig verlichting voor binnenstad’

Print Friendly, PDF & Email

Jaarlijks maakt de gemeente Amsterdam een zgn. Plan van Aanpak Binnenstad, een programma waarmee de gemeente de gevolgen van het overtoerisme en de ondermijning denkt aan te pakken.
Ook voor 2024 is een dergelijk plan gemaakt.

Nu blijkt uit onderzoek van Het Parool dat twee derde van de Amsterdamse bewoners en ondernemers in de binnenstad vindt dat het hart van de stad achteruitgaat. Amsterdammers zeggen daarnaast beperkt effect te zien van maatregelen als het blowverbod of extra handhaving. Voor veel binnenstadbewoners geen opmerkelijke constatering, want dat ervaren ze zelf elke dag.

Ook in het Plan van aanpak Binnenstad voor 2024 wordt opgemerkt dat de bewoners nog weinig ervaren van de genomen maatregelen tot nu toe. Maar daar wordt verder niks mee gedaan. Geen extra maatregelen om de toeristenstroom te beperken. Geen extra middelen om de drugscriminaliteit aan te pakken. Zo komen we er natuurlijk nooit.

Het wijkcentrum trekt een platform van 8 groepen uit de binnenstad onder naam HET IS GENOEG. Dit platform is al een jaar bezig de het gemeentebestuur op het spoor te zetten van een veel intensiever aanpak van het overtoerisme en de drugscriminaliteit.

Voorlopig lijkt het er op dat de gemeente denkt dat ze zelf zo goed bezig is en gaat voort op de oude voet. Totdat volgend jaar weer uit een enquête blijkt…. dat het allemaal niets geholpen heeft!