25 januari 2024: Nieuwjaarsreceptie D’Oude Stadt!

Print Friendly, PDF & Email


U bent (allen) uitgenodigd door het dagelijks bestuur van

Wijkcentrum d’Oude Stadt

om langs te komen op de Kerkstraat 123
om mee te vieren dat

we naar een Nieuw jaar ’toegroeien’, naar nieuwe kansen om voort te blijven bestaan!
Opdat we nog met vele buurtbewoners* samen dingen kunnen doen, een vraagbaak kunnen
zijn en een plek hebben waar mensen/buurtgenoten langskomen om elkaar te ontmoeten!

Nu 25-1-2024, 16.30-20.00uur, Kerkstraat 123 tussen Leidsestraat en Nieuwe Spieghelstraat!

Gastvrouw en heer zijn Wijkraadsleden Anita Mizrahi en Robbert Overmeer en team!

*En Stadsdeelcommissieleden centrum en Gemeenteraadsleden van Amsterdam en hun ambtenarenteam.