Participatie-verordening: 17-01-2024!!

Print Friendly, PDF & Email

Inspraak over participatieverordening
Tot en met woensdag 31 januari 2024 ligt de nieuwe participatieverordening ter inzage voor de inspraak. Dat betekent dat alle Amsterdammers en Weespers een reactie kunnen geven op de nieuwe verordening. In de verordening staan de spelregels voor een goed participatieproces in de gemeente Amsterdam. De verordening biedt houvast voor iedereen die met participatie te maken heeft: bewoners, ondernemers, organisaties, ambtenaren en bestuurders.

Wilt u liever iemand spreken? Kom dan op woensdag 17 januari langs op de inloopavond in De Nieuwe Ruimte aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 106a. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur!

U kunt het online inspraakformulier Participatieverordening gebruiken
U kunt uw reactie in een mail zetten en sturen naar participatie@amsterdam.nl
Of u kunt het papieren inspraakformulier invullen dat klaarligt bij het stadsloket

Wat verandert er?
De participatieverordening komt in de plaats van de inspraakverordening uit 2016. Dat betekent dat we bij plannen van de gemeente meteen bekend maken hoe we de participatie gaan aanpakken, wat het doel is en wat de ruimte is voor Amsterdammers om invloed uit te oefenen. Inspraak blijft bestaan, maar zit altijd aan het eind. Met de participatieverordening komt er meer aandacht voor bewonersparticipatie vanaf het begin van een project.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/invloed/participatie/inspraak-participatieverordening/?vkurl=participatieverordening