Buurt 2 Nieuwmarkt

Print Friendly, PDF & Email

De Nieuwmarktbuurt wordt formeel begrensd door (het water van) de Prins Hendikkade, de Geldersekade, de Nieuwmarkt, de Kloveniersburgwal, de Binnenamstel, de Zwanenburgwal en de Oudeschans.

werkgebiedbuurt2.pngVolgens de huidige formele buurtgrenzen is de grens tussen Nieuwmarkt en Wallen de grens van de postcodegebieden 1011 en 1012, De westzijde van Geldersekade, Nieuwmarkt en Kloveniersburgwal zouden dus geen deel uitmaken van de Nieuwmarktbuurt. Het is tevens de scheidslijn tussen de centrumgebieden oost en west. Absurd, vinden de buurtbewoners, en iedereen die vindt dat hij in de Nieuwmarktbuurt woont hoort erbij.

Waar nu vooral gewoond wordt in de Nieuwmarktbuurt, was vroeger veel bedrijvigheid in kleine fabriekjes, pakhuizen en winkeltjes. In de jaren ’70 werd dwars door de buurt de tunnel voor de metro naar de Bijlmer aangelegd. Ook waren er grote plannen voor een grote verkeersdoorbraak bovengronds. Veel woningen op het tracé zijn daarvoor gesloopt. Dat stuitte op groot verzet van buurtbewoners. Na de bouw van de metro werden, mede door acties van bewoners, bovenop de metrobuis nieuwe woningen gebouwd, waaronder veel sociale huisvesting, en vele bouwvallen in de buurt gerenoveerd. Het oude stratenplan is door inzet van architecten en actievoerders grotendeels intact gebleven; de grote bovengrondse doorbraak is bij de Sint Antoniesluis gestopt. Het monument daar herinnert daaraan.

Vijfentwintig jaar later is het een van de meest geliefde buurten van Amsterdam. Niet alleen voor de bewoners die jarenlang door het zand en bouwterreinen hebben gelopen, maar ook voor mensen uit de rest van Amsterdam.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]


In de buurt

Een overzichtje van organisaties van en voor bewoners in de Nieuwmarkt.

Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo
De Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo is de buurtvergadering van de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt. ALLE buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. ALLE aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dan DE BEWONERSRAAD.

Het BON: BewonerOverleg Nieuwmarkt
Een groep omwonenden van de Nieuwmarkt en een aantal ondersteunende buurtbewoners hebben zich in 2019 verenigd om de leefbaarheid rond de Nieuwmarkt terug te brengen naar normaal, en het plein mooi te houden. De steeds verder uitdijende horeca en daarmee het massatoerisme heeft de laatste jaren veel schade aangericht aan de leefbaarheid. (in overleg met organisator Aprilfeesten,  kritische meedenker bij Coronaterrassen)
Contact: wijkcentrum@oudestadt.nl

De Boomsspijker, huis van de buurt.
De Boomsspijker op de Recht Boomsloot 52, de Witte Boei op Wittenburg, en het Claverhuis op de Elandsgracht zijn de drie buurthuizen van DOCK in het cemtrum.
De deuren van de Boomsspijker staan elke dag voor u open. Kom binnen voor koffie, thee, soep, een praatje, stel uw vragen, lees de krant. Er zijn diverse inloop activiteiten, u kunt ruimtes huren of een sportieve activiteit doen. U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief van de Boomsspijker. waarin allerlei nieuws en activiteiten gemeld worden.
Contact boomsspijker@dock.nl  Telefoon 020-6264002

Vereniging wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo: 
Bewoners zetten zich in voor het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen (55+) in het woongebied Nieuwmarkt / Groot Waterloo; het stimuleren van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen door ouderen in hun eigen buurt en in veilige, toegankelijke en betaalbare woningen; het voorkomen van en zich inzetten tegen isolement van ouderen in de buurt.

Buurtplatform Geldersekade
Bewoners en ondernemers van beide zijden van de Geldersekade & omgeving strijden samen voor een autoluwere buurt en voor meer leefbaarheid. Via een e-maillijst houdt het kerngroepje de buurt op de hoogte van overleg met ambtenaren en andere buurten. Contact: stichtinggeldersekade.org@gmail.com  Telefoon 020-6264002.

Buurtkrant OpNieuw
De buurtkrant OpNieuw is de buurtkrant voor de Nieuwmarktbuurt. De OpNieuw verschijnt viermaal per jaar en wordt huis-aan-huis in de Nieuwmarktbuurt verspreid.

Huis De Pinto
De Pintobieb is verdwenen maar het huis De Pinto bleef bewaard voor de buurt! Half november 2012 vertrok de OBA, na ruim 37 jaar, uit huis De Pinto. Kijk op de website wat er allemaal te doen valt.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]

1 reactie

 1. Nico Stibbe schreef:

  beste mensen,
  hernummering, BAG een nachtmerrie.
  de oude wijknummering van voor 1860 is te doen, er zijn nette omnummeringstabellen op internet.
  Prinsengracht en vooral de Zwanenburgwal zijn een nachtmerrie, (Wittenburgergracht en mogelijk meer) temeer daar streetview niet overal duidelijk is.
  bestaan er plattegronden met huisnummering ?
  mogelijk met de architecten van de laatste 50 jaar?
  zijn er nog nieuwe huisnamen ??? of gevelstenen ??? anders dan de stenen afkomstig uit afgebroken viaducten van de ringspoorlijn in de panden Nieuwe Hoogstraat 10-14, gebouwd door Guido van Overbeek…..
  Ik zag zojuist dat jullie in 2014 verhuist zijn….
  Gevelstenen en huisnamen zijn nog altijd mijn specialiteit, hoewel ik ver weg woon. Dus aub…..