Agenda

Buurt 2 Nieuwmarkt

image_print

De Nieuwmarktbuurt wordt begrensd door (het water van) de Prins Hendikkade, de Geldersekade, de Nieuwmarkt, de Kloveniersburgwal, de Binnenamstel, de Zwanenburgwal en de Oudeschans.

werkgebiedbuurt2.pngWaar nu vooral gewoond wordt in de Nieuwmarktbuurt, was vroeger veel bedrijvigheid in kleine fabriekjes, pakhuizen en winkeltjes. In de jaren ’70 werd dwars door de buurt de tunnel voor de metro naar de Bijlmer aangelegd. Veel woningen op het tracé moesten daarvoor worden gesloopt. Dat stuitte op groot verzet van buurtbewoners. Na de bouw van de metro werden, mede door acties van bewoners, bovenop de metrobuis nieuwe woningen gebouwd, waaronder veel sociale huisvesting, en vele bouwvallen in de buurt gerenoveerd.

Vijfentwintig jaar later is het een van de meest geliefde buurten van Amsterdam. Niet alleen voor de bewoners die jarenlang door het zand en bouwterreinen hebben gelopen, maar ook voor mensen uit de rest van Amsterdam.


In de buurt

Een overzichtje van organisaties van en voor bewoners in de Nieuwmarkt.

Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo
De Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo is de buurtvergadering van de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt. ALLE buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. ALLE aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dan DE BEWONERSRAAD.

Buurtplatform Geldersekade
Bewoners en ondernemers van beide zijden van de Geldersekade & omgeving strijden samen voor een autoluwere buurt en voor meer leefbaarheid. Via een e-maillijst houdt het kerngroepje de buurt op de hoogte van overleg met ambtenaren en andere buurten. Contact: stichtinggeldersekade.org@gmail.com
Buurtkrant OpNieuw
De buurtkrant OpNieuw is de buurtkrant voor de Nieuwmarktbuurt. De OpNieuw verschijnt viermaal per jaar en wordt huis-aan-huis in de Nieuwmarktbuurt verspreid.
Overleg met ambtenarenDit is een overleg van ambtenaren van het stadsdeel, buurtbewoners en ondernemers uit de buurt. In dit overleg wordt met name gesproken over de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte.
Werkgroep Pintohuis
De Pintobieb is verdwenen maar het Pintohuis blijft bewaard voor de buurt! Half november 2012 vertrok de OBA, na ruim 37 jaar, uit het Pintohuis.