Evaluatie Knip Weesperstraat

Print Friendly, PDF & Email

Op 14 maart j.l. vergaderde de Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water in aanwezigheid van de betreffende wethouder over de evaluatie Knip Weesperstraat.

De discussie tussen de raadsleden vond in de avonduren plaats. Die waren niet allen negatief. Integendeel; iedereen vond wel dat er iets moet gebeuren met de Weesperstraat.

In het middaggedeelte van de vergadering van de Cie MOW kwamen eerst de insprekers aan het woord. Een van hen was een bewoner/ondernemer die zeer te spreken was over de effecten van de Knip. Ook Guido Frankfurter namens MKB Metropool-Amsterdam sprak zijn hoop uit dat nooit meer een Knip in een weg zou worden gelegd. MKB Metropool Amsterdam is niet tegen een meer autoluwe stad, maar wil deze graag bereiken in kleinere stappen die bereikbaarheid en logistiek niet in gevaar brengen. Hij tipte de wethouder nog eens een keer te kijken naar Het Masterplan Wibaut-as uit 2001. Daaruit blijkt dat de Weespersperstraat uitermate geschikt is om te versmallen en uiteindelijk ook 30 km/u te rijden.

De wethouder is blij dat de motie van Zeeger Ernsting uit 2018 uiteindelijk in 2023 is uitgevoerd. Ze is zeer content met de resultaten van het onderzoek. Er zijn de komende tijd gesprekken over wat er met de Weesperstraat gedaan gaat worden. Daaruit komen plannen voort. Verwacht wordt dat voor de zomer voorstellen naar de raad komen.

Aanpassingen aan de Weesperstraat zoals versmalling en lagere snelheid zal ook effect hebben op de buurt. Die maatregelen maken het mogelijk dat ook andere aanpassingen bij het Jonas Daniël Meijerplein, het Mr Visserplein en Valkenburgerstraat weer mogelijk worden.

Met dank aan Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *