Visie Oostelijke Binnenstad

Print Friendly, PDF & Email

16 en 22 juni waren de online bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en gemeenten over de visie Oostelijke Binnenstad. Een traject met een lange adem.

Gekoppeld aan het project Knip in de Weesperstraat gaf de Raad de opdracht voor het ontwikkelen van een visie op de Oostelijke binnenstad. Hoewel de knip voorlopig niet doorgaat zet men wel in op de ontwikkeling van een lange termijn visie. De avonden waren bedoeld voor uitwisselen van ideeën en wensen voor een toekomstige situatie waarin minder autoverkeer over de verkeersas Weesperstraat – Valkenburgerstraat rijdt. Daar hebben bewoners wel ideeën over (lees het Perspectief). Realisering laat echter op zich wachten (tot ver na 2025). Voorlopig komen de veranderingen van Knowledge Mile Park (2025).

Verkenning?
Aan het begin van de avonden werden de aanwezigen meegenomen in de geschiedenis, de eerdere visies op het gebied en het (toekomstig) beleid van de gemeente. Erik Buursink (opsteller Visie en hoofdplanoloog) liet de eerdere plannen zien. Zijn idee is dat de visie geen stedenbouwkundig plan is, of gebiedsvisie, maar wel een lange termijn beeld geeft van wat we hooguit zouden kunnen willen. Bewoners willen echter verder dan wensdenken en zeker niet zonder realisatiekracht! Dat werd duidelijk in de aansluitende sessies met groepjes bewoners en ondernemers.

Verslag
De avond werd bijgewoond door een cartoonist. Die legde zijn scherpe oor te luisteren naar hetgeen iedereen te melden had. Hij maakt daar geweldige platen van. Enkele daarvan zijn dan ook terecht opgenomen in het verslag (zie onder).

Verder
In de zomer wordt de visie opgesteld, met de input van deze twee avonden. Daarna volgt advisering door de stadsdeelcommissie Centrum. Later de vaststelling door het college van B&W. Pas daarna gaat de visie ter kennisname naar de gemeenteraad!

Bijlagen:

 

1 reactie

  1. LoesB schreef:

    ABSURD !!! Noem dat geen visie op de Oostelijke Binnenstad. De helft van Centrum-Oost telt niet mee? Is dat omdat het aan visie ontbreekt?
    Goeie cartoonist trouwens.