Penningmeester gezocht!

Print Friendly, PDF & Email

Per 1 juli 2024 heeft onze penningmeester te kennen gegeven nog vele andere dingen te gaan doen, binnen en buiten ons wijkcentrum; dus gezocht een aardige penningmeester! Hij/zij kan het reeds of wil het leren; inboeken enkele facturen in de maand, controle financiën. 1x per maand vergaderen met bestuur etc.

Reacties graag naar: wijkcentrum@oudestadt.nl