Buurt 6 ZW grachten

Print Friendly, PDF & Email

Buurt 6 wordt begrensd door (het water van) Westermarkt, Raadhuisstraat, Paleisstraat, Rokin, Muntplein, Singel, Koningsplein, Leidsegracht en Prinsengracht.

werkgebiedbuurt6.png

Buurt 6 is het zuidelijke deel van de westelijke grachtengordel, de zeventiende eeuwse stadsuitbreiding van Amsterdam.

In de grachtengordel zijn veel kantoren gevestigd, waarvan een groot deel overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. In de tussenstraatjes, onder andere verenigd in de Negen Straatjes, zijn heel veel winkel te vinden met niet-dagelijkse goederen en een grote concentratie van horeca.

Het gebied Burgwallen (Nieuwe Zijde) behoort gedeeltelijk tot het middeleeuwse stadshart, maar kent ook een grote diversiteit in schaal en bouwstijl door negentiende eeuwse aanplempingen en nieuwbouw.

Dit gebied valt voor een groot deel onder het stadsdeel als gebied 1012 en stedelijk gezien onder Project 1012: Damrak/Rokin, Nieuwendijk/Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal/Spui.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]


In de buurt

Een overzichtje van organisaties van en voor bewoners in Buurt 6.

De Binnenk®ant
De Binnenk®ant is een gezamenlijke buurtkrant van vier buurten in het werkgebied van Wijkcentrum d’Oude Stadt: Groot Waterloo, de Amstelveldbuurt, de Leidse-/Wetering-/Kerkstraatbuurt en Buurt 6 (het zuidelijk deel van de westelijke grachtengordel).

Bewonersgroep Grachten 9+ Uitgebreide website. Bewonersorganisatie van de 9straatjesbuurt e.o. Contact Jeroen van der Hulst

Buurtgroep Voetboogstraat
Buurtgroep van bewoners van de Voetboogstraat. Overlegpartner én klankbord in de oververtegenwoordiging van horeca en -overlast in deze smalle, dichtbevolkte steeg.
Comité Westelijke Grachtengordel e.o.
Onlangs opgericht. De doelstelling is een platform te creëren en een stem te kunnen laten horen, over zaken als verkeer, openbare ruimte, horeca- en terrasbeleid en evenementen.

Bewonersvereniging Begijnhof

Overleg met ambtenaren van gebied 1012
Jaarlijks is er een breed overleg tussen ambtenaren van het stadsdeel, buurtbewoners en ondernemers uit de buurt. In dit overleg wordt met name gesproken over het nieuwe jaarplan m.b.t. de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte. Webpagina gebied 1012. Ambtenaren team 1012: overzicht met contactinformatie.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-8]