Lijn 24 in gevaar!

Print Friendly, PDF & Email


Vervoersplan GVB en tram 24
Brief bestuur Wetering Verbetering aan het GVB:
“Beste mensen,
Tram 24 is belangrijk voor de Vijzelstraat en omgeving. Ons is er ore gekomen dat deze lijn tussen Weteringcircuit en Centraal
Station per 8 december opgeheven wordt, hetgeen ons zeer teleur stelt. Dit ook omdat na vele jaren er een mooie rode loper ligt, die dan vervolgens niet gebruikt zou worden. Als personeelsgebrek de oorzaak is, dan geven wij de voorkeur aan grotere bereikbaarheid in plaats (meer haltes) dan aan grotere bereikbaarheid in tijd/frequentie. Minder mobielereizigers kunnen, bv met OVinfo, uitzoeken of een tram rijdt, maar een halte die op slot is blijft doelloos. Ons beeld is daarnaast dat de lijn door reizigers goed gebruikt wordt.
Met vriendelijke groet, namens buurtvereniging Wetering Verbetering.”
Jos Ruijs, Bestuurslid Weve
Wie wil kan ook persoonlijk reageren richting GVB of gemeenteraad of stadsdeel centrum; betreft: vervoersplan 2024, ook de BIZ manager van het gebied heeft een brief geschreven.Naast Rover en andere organisaties!