Bewoners winnen zaak om reclame op ledscherm!

Print Friendly, PDF & Email

Waar maken bewoners van Amsterdam centrum zich druk over? Deel 40- Over bewegende reclamebeelden op ledschermen!
De rechter heeft net enige groeperingen, waaronder de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, alsmede namens bewoners, het Wijkcentrum d’Oude Stadt, die opkomen voor onder andere het woon- en leefklimaat in het centrum van Amsterdam in het gelijk gesteld…. Een verzoek uit 2020 reeds…Ze willen voorkomen dat er in de stad een wildgroei aan reclame ontstaat en zetten zich hiervoor in. Op 14 januari 2020 heeft eiseres een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente
Amsterdam. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft op 17 januari 2020 een vergelijkbaar handhavingsverzoek ingediend. Op de eerste verdieping van het restaurant Majestic was achter een van de ramen een led-scherm aangebracht, waarop onder meer reclame-uitingen worden getoond die zich richten op de openbare ruimte. Het ging om verlichte en bewegende beelden.😎 Zie verder VVAB.nl.

1 reactie

  1. Loes Buisman schreef:

    Er ontbreekt hier iets essentieels. Het handhavingsverzoek, het bezwaar na afwijzing en het beroep zijn in gang gezet door de Werkgroep Buitenreclame. Samen met het wijkcentrum, omdat de Werkgroep toen nog geen rechtspersoon was. Inmiddels wel.
    De zaak ging over verlichte, bewegende reclamebeelden, niet een bewegend scherm. Dat scherm staat achter het raam, maar de beelden vallen volgens de APV toch onder buitenreclame omdat ze duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.