Nieuwe Gebiedsondersteuner Centrum:

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw is Jeroen Zuijderduijn,  gebiedsondersteuner, met als achtergrond bestuurskunde. Hij doet nu het stuk Vijzelgracht, Singel, tot en met Nieuwe Spiegelstraat en Weteringschans en -plantsoen. En ondersteunt daarmee de andere 2 gebiedsondersteuners die nu links en rechts van ‘zijn’ gebied bezig zijn. Een hartelijk welkom voor Jeroen!

Gisteren was Jeroen even langs op wijkcentrum d’Oude Stadt om kennis te maken en daarna om een kleine schouw in de buurt mee te lopen. De vuilnisbakken die op diverse plekken ontbreken(MuseumBrug bij Weteringschans) in de buurt. De kromme hekken van het parkje. ‘Het huisje’ dat staat te verkrotten in het park. De eeuwige plas voor het huisje in het park. De fietsen in de buurt die geen steun meer hebben en omvallen. De onhandigheid dat toeristen denken dat een fietspad een looppad is, een fiets die al maanden gemeld is en nog niet weg is gehaald omdat ie vele passanten dagelijks in de wegstaat. Een steiger die maar niet weggaat..

Zijn advies: altijd  melding maken bij 14020, dan wordt er ook doorgegeven en gekeken hoeveel meldingen er zijn.. als men op gaat treden. En kijk op plannen van de gemeente Weteringbuurt want: parkeerplaatsen gaan weg(nu de parkeergarage er is) en fietsplekken en groen komen terug…  (j.zuijderduijn@amsterdam.nl.)

We zullen hem vast tegenkomen bij de ‘bedankborrel’ voor het geduld voor de Weteringbuurtbewoners van de gemeente op 8 september a.s.!