Doneren en crowdfunding

Print Friendly, PDF & Email

Wij zoeken financiering voor diverse projecten. Bijvoorbeeld een bijdrage voor het oprichten van wormenhotels, of voor het inhuren van deskundigen en/of advocaat in juridische procedures. Een succesvolle procedure of project valt of staat met de financiering. De subsidie die wij ontvangen voorziet daar niet in.

Wilt u met onze hulp zelf een inzamelingsactie (crowdfunding) organiseren voor bijvoorbeeld een buurtproject? Wij kunnen onze bankrekening daarvoor beschikbaar stellen, waarbij betaling met iDeal of creditcard ook kan. Wij rapporteren aan de initiatiefnemers en zorgen voor bescherming van persoonsgegevens. U zorgt zelf voor publiciteit, maar u kunt uw verhaal natuurlijk ook aan ons aanbieden voor de nieuwsbrief. Zonodig storten we giften terug als het doel niet wordt gehaald (met aftrek van bankkosten). Neem hiervoor contact op met wijkcentrum@oudestadt.nl

Doneren kan op twee manieren:

1. iDeal, of met Creditcard (maximaal € 1000,- per keer).

Uw betaling gaat naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt via Mollie. Dat komt ook zo op uw bankafschrift te staan.

  • Kies hieronder het project waarvoor u wilt doneren. Kies “Algemeen” als u het aan het wijkcentrum over laat aan welk project/activiteit uw gift besteed kan worden. Controleer uw keuze.
  • Vul een bedrag in.
  • Kies de betaalmethode en klik op de knop Doneren.

Bedrag

 

2. Door overschrijven op onze bankrekening

NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Gift en het project/speciaal doel waaraan u bijdraagt.

Als u geen project/doel invult gaat het bedrag naar ons participatiefonds, en laat u het aan het wijkcentrum over waaraan het uitgegeven wordt.
De BIC van de ING is INGBNL2A

VRAGEN? mail naar wijkcentrum@oudestadt.nl