Inspraak Overtoerisme Gemeenteraad!

Print Friendly, PDF & Email
Drukte

spookbeeld …

Inspraak “Overtoerisme” namens Bewoners en ondernemers spreekt voorzitter wijkcentrum d’Oude Stadt Dingeman Coumou; Ga naar de link, startpunt op 10:00 minuten daar begint zijn inspraak! Wat kan men extra doen aan overlast van Overtoerisme?
Hij en anderen spreken in bij de Gemeente raadsvergadering Amsterdam van de Commissie Sociaal, Economische zaken en Democratisering op 12 juli j.l.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1127330