Raadsadres Fietsers en verkeersregels is beantwoord!

Print Friendly, PDF & Email
Snelle beantwoording raadsadres een wijkraadslid over ‘Fietsers en negeren verkeersregels in Amsterdam’ door de wethouder verkeer: met dank daarvoor. De antwoorden maakt de stemming van voetgangers somber! Het komt er op neer dat er proeven zijn en worden gedaan, echter er wordt ook gemeld; “Het handhaven op fietsers die de regels overtreden is de verantwoordelijkheid van de politie. De politie heeft weinig uren voor verkeershandhaving vanwege andere prioriteiten”. Naast het verzoek of hogere boetes bepleiten zou kunnen helpen:
“We zullen echter niet een lobby richting het Rijk starten om de verkeersboetes te verhogen”.
========
Wat wordt er wel gedaan:
1/ Om het negeren van een rood verkeerslicht tegen te gaan(boete 85 euro) zijn onder andere de volgende twee pilots uitgevoerd.
Een digitaal bord met een knop is geplaatst (“ik-stop-voor-rood-teller”). Zodra een fietser de knop intoetste bij het wachten tijdens het rode licht werd op het bord aangegeven hoeveel mensen voor rood zijn gestopt. Hiermee werd een sociale norm gecommuniceerd en werden fietsers aangespoord om zelf ook te stoppen. De pilot heeft geresulteerd in drie tijdelijke plaatsingen van bord en teller in de stad. Gebleken is dat het effect vooral plaatsvindt op kortere termijn.
2/Een andere pilot betreft een bord met foto bij het fietsverkeerslicht waarop wordt getoond dat het goede voorbeeld wordt gegeven bij het wachten op het rode licht. Uit onderzoek is gebleken dat dit ook stimuleert tot stoppen. Na afronding heeft de pilot geresulteerd in het definitief plaatsen van de borden.
3/Er zijn 35.000 fietslampjes uitgedeeld door de politie in 2022(dus 35.000 fietsers hadden een lichtprobleem, boete normaal 60 euro = ruim 2 miljoen euro aan boetes niet gegeven..)
Wie van onze lezers is gecontroleerd en heeft zo’n lichtje ontvangen?
4/ Gesprekken met het Rijk over snelheid e-bikes en handhaving
Over (te) hard rijdende e-bikes om hier iets tegen te doen. Het Rijk gaat namelijk over de regels voor het gebruik van elektrische voertuigen, waaronder het wel/niet gebruiken van trapondersteuning, en hun plaats op de weg.
Door de Tweede Kamer is afgelopen zomer de motie Geurts aangenomen. De regering wordt hierin verzocht het opvoeren van elektrische fietsen te verbieden en te onderzoeken hoe er beter kan worden gehandhaafd op de maximale snelheid van 25 km per uur.
Eind 2023 komt er vanuit het Rijk meer duidelijkheid over het opvoeren van e-bikes en handhavingsmogelijkheden daartegen.
De minister heeft besloten om een eerdere pilot in Utrecht, waarbij boa’s bevoegd waren om lichte verkeersovertredingen te handhaven, uit te breiden. Op basis van de evaluatie zal de minister naar verwachting een besluit nemen over de bevoegdheid van boa’s om te kunnen handhaven op lichte verkeersovertredingen. Afhankelijk daarvan zal mogelijk het college besluiten over eventuele implementatie in Amsterdam. Met dank aan Pixabay