Spaarkring ‘Wijkcentrum’ in volle actie!

Print Friendly, PDF & Email

www.Stichting Cash2Grow.nl heeft sinds 2019 ervaring met het opzetten en begeleiden van spaarkringen. Inmiddels heeft de stichting meer dan tachtig spaarkringen opgestart, verspreid over vijf provincies.

De doelgroep bestaat uit mensen met een krappe beurs die meer grip op hun financiële situatie willen krijgen en hun sociale netwerk willen uitbreiden. Hiertoe behoren voornamelijk werkende minima, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en partners die afhankelijk zijn van het lage inkomen van hun partner of kind. Ook jongeren (16-plus) vormen een belangrijke doelgroep aangezien veel jongeren moeite hebben om grip te krijgen op hun geld.

Sparen in een spaarkring
Een spaarkring komt met vijf tot twaalf leden eens per week of om de week bij elkaar. De leden worden door de spaarkringbegeleider geworven en kunnen gratis deelnemen aan de spaarkring. Iedereen in de groep spaart voor zichzelf en neemt een spaarbedrag mee naar de bijeenkomsten. Dit bedrag verschilt per spaarkringlid.

Allemaal hebben ze vooraf bedacht voor welk doel ze willen sparen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een naaimachine, koelkast of een financiële buffer om iets leuks met de kinderen te kunnen doen. Aan het einde van een spaarcyclus, gemiddeld negen maanden, krijgt ieder lid het eigen gespaarde bedrag mee naar huis. Zo’n 70 procent van de spaarkringen gaat langer door dan één spaarperiode.

Slechts drie van de onderzochte 138 initiatieven hielden zich primair bezig met sparen; twee daarvan waren enkel lokaal actief: Busclub Rotterdam en Spaarmaatje Amsterdam. Alleen Cash2Grow werkt landelijk.

Een van deze spaarkringen komt bijeen in wijkcentrum d’Oude Stadt en is met veel enthousiasme en goede moed bezig!

Met dank aan Sylvia Bunt (Foto en verhaal)