Actievoeren tegen GVB Vervoerplan 2023 en 2024 dinsdag 6 juni om 17.00 uur!

Print Friendly, PDF & Email

De nieuwe plannen van het GVB voor het openbaar vervoer raken mensen met een beperking keihard. Zo verdwijnen er lijnen en moeten reizigers vaker overstappen. Dat maakt het voor mensen met een beperking extra moeilijk om mee te doen aan de samenleving.

Wanneer: dinsdag 6 juni om 17.00 uur. Dan is de vergadering van de Regioraad waarin deze het Vervoerplan 2023 en 2024 van het GVB bespreekt. De Regioraad is het belangrijkste adviesorgaan van de Vervoerregio Amsterdam.
Waar: we verzamelen voor de ingang van het Stadhuis.
Hoe: we zorgen ervoor dat niemand om ons heen kan en zetten onze boodschap op een groot spandoek. Eigen borden zijn ook welkom.

Eric Groot Kormelink,beleidsmedewerker Toegankelijkheid en Mobiliteit: “Iedereen wil meedoen en goed openbaar vervoer is daarbij heel belangrijk. Met een beperking kost het al veel energie om gebruik te maken van het openbaar vervoer, dit nieuwe plan kan voor veel mensen van doorslag zijn om voortaan thuis te blijven en te vereenzamen. Daarom gaat men actievoeren.”

Doe mee!
En kom ook ook actievoeren op 6 juni! Laat het weten via toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl. U kunt ook direct uw mening over het Vervoerplan mailen. Vertel ons wat u raakt in korte zinnen, leuzen en kreten, dan zetten wij het op ons grote spandoek. Een langer verhaal is natuurlijk ook van harte welkom. We bundelen alle verhalen en overhandigen deze aan de Regioraad.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig om te kunnen meedoen? Bijvoorbeeld een tolk of adl-hulp? Laat het ons ook weten via toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl. Dan proberen we u zo goed mogelijk te helpen.

6 reacties

 1. roland schreef:

  Winfriet Bij: “je kunt immers niet verwachten dat mensen op het platteland die helemaal van OV verstoken dreigen te raken via de belastingen blijven betalen voor het kwaliteitsniveau in onze stad”
  Die plattelanders komen vaak per auto naar de stad en dragen zo mede bij aan de vertraging van het OV, dus hun belasting daarvoor is zeker aanvaardbaar.

  “met Lijn 12 door de Leidsestraat. Lijn 24 daar aan toevoegen”
  Het voorstel is om in de Leidsestraat 12 te vervanging door 24

  “Lijn 24 via de Leidsestraat voegt m.i. weinig toe”
  24 rijd ook door de Koninginneweg mede om lijn 2 te ontlasten.

 2. Winfried Bij schreef:

  Van Winfried Bij
  In de bijlage vind je mijn gedachten over het plan verwoord.
  Vanwege de operationele verliezen zal er iets moeten gebeuren, want je kunt immers niet verwachten dat mensen op het platteland die helemaal van OV verstoken dreigen te raken via de belastingen blijven betalen voor het kwaliteitsniveau in onze stad.
  Het is de kunst om de effecten van de verschraling zo gering mogelijk te laten zijn.
  Ik doe een poging daartoe door enerzijds de capaciteitsreductie in te plannen en tevens de vervoersinkomsten te laten stijgen.
  Als de streekbussen een andere route krijgen scheelt dat aanzienlijk in de drukte op straat.
  We gaan merken hoe de definitieve dienstregeling er na september uit gaat zien.

  ====

  Aan:
  Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam Postbus 626
  1000 AP Amsterdam RAR@vervoerregio.nl
  Cc:
  Inspraak t.b.v. Regioraad Amsterdam in de Raadszaal op 06-06-2023. Amstel 1
  1011 PN Amsterdam
  Betreft: Concept GVB Vervoerplan 2023 en 2024 ter consultatie.
  Geachte leden van de Reizigers Advies Raad.
  Amsterdam, 4 juni 2023.
  In april las ik als betrokken Amsterdammer het Concept GVB vervoerplan 2023-24 en zond ik mijn kijk daarop per mail naar de RAR, het GVB en het stadsdeel Centrum van Amsterdam. Voor de goede orde zend ik u deze nu in t.b.v. inspraakmogelijkheid op 6 juni aanstaande. De tekst is intussen op sommige punten wat aangepast.
  Het Concept GVB Vervoerplan bevat goeie ideeën en realistische maar gedurfde ingrepen!
  Ik snap de beweegredenen en de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling, maar ik voorzie hier en daar flinke pijn door de aanpassingen. Ik heb geen inzicht in vervoercijfers m.b.t. geregistreerde in- en uitstappers, noch in vervoerswensen van (potentiële) passagiers, maar desondanks probeer ik me een beeld te vormen hoe het geactualiseerde netwerk eruit zou kunnen gaan zien.
  Lijn 1.
  Het OLVG-Oost levert Lijn 1 in. Dat is een forse aderlating, maar ik zie niet 1-2-3 een alternatief.
  De bereikbaarheid van dit laatste grote ziekenhuis binnen de ring verslechtert voor veel vooral kwetsbare en zwakkere stadgenoten. Juist déze mensen kunnen niet fietsen, lopen slecht en hebben geen alternatief voor het OV. Een taxi is voor velen onbetaalbaar, mede door de talloze restricties voor autoverkeer in de stad. Zet desnoods pendelbusjes of golfkarretjes in om de 500m tussen Lijn 1 en het ziekenhuis te overbruggen. Een tram kan volgens mij op twee manieren worden ingezet: een rondje van 2 km, of een route van 3 km pendelend tussen Mauritskade en Frederiksplein. Dat laatste maakt de overstap mogelijk met Lijn 1, 4, 7, 14, 37, 51 en 54 en zorgt dus voor dus méér passagiers aan boord.
  Het volstaat om op werkdagen tussen ±07:00 en 18:00 uur, en in het weekend alleen tijdens bezoekuren te rijden. Omdat de route kort is, zijn zelfs voor een 10-minutendienst weinig voertuigen nodig.
  Het is ‘n dure maar welkome aanvulling. Ook OLVG-West is met alleen Lijn 13 slecht bereikbaar.
  Dààr rijdt een golfkarretje heen en weer tussen de ingang en de parkeerplaats (afstand ≤250m).
  Hotel de l’Europe heeft een golfkarretje waarmee gasten naar o.a. het Spui worden gereden.
  Iets vergelijkbaars moet toch voor het GVB mogelijk zijn….: https://www.a1golfkarverhuur.nl. Wellicht is dit traject geschikt om daar dan als proef een zelfrijdend trammetje te laten rondrijden. Het zal niet eenvoudig zijn om dàt te realiseren, maar misschien is zo’n cabine à la Witkar van Luud Schimmelpenninck hét OV van de toekomst. Idealiter bepalen passagiers zelf waar ze in-/uitstappen. Zie het als een soort deelscooter of share-taxi op het spoor met een capaciteit van ±10-15 personen.
  /Users/winfried/Documents/2. Winfried/GVB/Herziening lijnennet 2024_versie3_Inspraak_06jun23.docx
  blz 1 van 3.
  Lijn 2.
  Momenteel rijdt Lijn 2 samen met Lijn 12 door de Leidsestraat. Lijn 24 daar aan toevoegen is m.i. geen echte verrijking van het aanbod. Echter, als Lijn 2 de énige is tussen Centraal Station en de Amstelveenseweg zal ze zéker tijdens piekuren vanwege capaciteitsgebrek passagiers moeten laten staan.
  Het is druk tijdens de spits en op weekend- en feestdagen tussen 12 en 19 uur.
  Extra ritten tòt het Hoofddorpplein zijn dan ruim voldoende: ik noem het Lijn 1⁄22.
  Omdat er in het Schinkelkwartier 11.000 woningen bij komen, lijkt het mij zinvol als deze pieklijn op termijn uitgroeit tot Lijn 21⁄2: een volwaardige dienst via het Hoofddorpplein, Aalsmeerweg, Vlaardingenlaan en Aletta Jacobslaan die eindigt bij het keerpunt Louwesweg, met verbinding naar de metro en buslijn 18 (en 68).
  Lijn 3.
  Of het bezwaarlijk is dat er tussen Zoutkeetsgracht en De Clercqstraat geen trams meer rijden kan ik moeilijk inschatten. De Hugo de Grootbuurt zal de tram waarschijnlijk gaan missen!
  Lijn 5 en 6.
  Beide lijnen rijden vanaf Station Zuid naar Amstelveen Stadshart. Ook Lijn 26 rijdt op deze route, weliswaar niet langer gekoppeld. Is dat niet wat veel voor deze route?
  Het zou m.i. mooi zijn als pal ten zuiden van halte Uilenstede er tussen beide sporen een doodlopend spoor met een lengte van circa 80m kan worden aangelegd. Dat is dan eindpunt voor Lijn 6.
  Hiervoor is een investering vereist, maar staat tegenover dat de vervoerscapaciteit tussen Uilenstede en de Universiteit toeneemt en dit stukje rails nuttig is in geval van calamiteiten ten zuiden van Uilenstede.
  Lijn 12.
  Nu rijdt Lijn 12 door de Leidsestraat. In het plan begint/eindigt deze op Station Sloterdijk. Gevoelsmatig lijkt me dat een goed voorstel, en zeker noodzakelijk als Lijn 3 vervalt.
  Lijn 16 en 24.
  Als Lijn 24 uit de Vijzelstraat verdwijnt is dat een verdere verschraling van het OV-aanbod in de noordelijke Vijzelbuurt en in de wijde omgeving rond het Rembrandtplein. Er zitten “best wel” wat mensen in die trams voor theater- of bioscoopbezoek en het uitgaansleven. Het aantal bestelwagens binnen de Singelgracht groeit maar verkeer van personenauto’s krimpt; radialen kunnen niet “zomaar” zonder tram of bus. Halte Rokin van de NoordZuid-Lijn is ver weg, niet ècht een optie voor mensen uit oud-Zuid.
  Houd er s.v.p. rekening mee dat niet iedereen -om wat voor reden dan ook- in de metro dùrft te zitten!
  De oude Lijn 16 tussen CS en VUmc is een prima alternatief met veel aansluitingen op andere lijnen.
  De vervoerswaarde van deze lijn stijgt wanneer het streekvervoer op het Surinameplein omdraait, in plaats van bij de Marnixstraat. Lijn 24 via de Leidsestraat voegt m.i. weinig toe. Het capaciteitsprobleem in de Leidsestraat kan effectiever worden opgelost door de inzet van piekdiensten van Lijn 2.
  Lijn 41.
  De bushalte nabij de ingang van de Oosterbegraafplaats vervalt in het concept. Dat is een groot verlies.
  Is het acceptabel om de bus vanaf het Amstelstation via de Hugo de Vrieslaan dóór te laten rijden tot aan de Middenweg, dan naar rechts en vervolgens verder via de Kruislaan, met aansluiting op Lijn 7?
  Lijn 68.
  Als het keerpunt van deze dienst verhuist van de Henk Sneevlietweg naar de Ottho Heldringstraat (van de zuid- naar de noordzijde van het metrostation) ontstaat de verbinding met Lijn 62 (en de eventuele nieuwe tramlijn vanaf het Hoofddorpplein naar de Louwesweg).
  Als tevens het keerpunt bij de John M. Keyneslaan naar de Anderlechtlaan/Oude Haagseweg wordt verlegd, kan worden overgestapt op R-NET 369 en 397 naar Schiphol en Nieuw-Vennep.
  /Users/winfried/Documents/2. Winfried/GVB/Herziening lijnennet 2024_versie3_Inspraak_06jun23.docx blz 2 van 3.

  Nachtbussen.
  Er rijden in de binnenstad veel nachtbussen. Wellicht verbetert de exploitatie als de metro óók ‘s nachts rijdt. De ondergrondse is, mits de bussen perfect aansluiten, een prima vervanging.
  Bewoners rond de Nieuwmarkt klagen over hinder – daar kan ’s nachts niet gereden worden.
  Tussen het wissel ter hoogte van het Weesperplein en Gein/Holendrecht is dat probleem er echter niet. Misschien kan de metro zelfs doorrijden tot aan het Waterlooplein…. Dat zou ideaal zijn.
  Metro 53, 50 of 54.
  Veel Schipholwerkers uit Zuid-Oost werken tussen 06:00 en 24:00 uur in wisseldienst. Zij zouden elke dag met de metro uit/naar Holendrecht of Gein kunnen reizen als zij in Diemen-Zuid of Duivendrecht op de eerste trein kunnen overstappen. De eerste trein vertrekt om 05:27 uit Diemen-Zuid en om 05:30 uit Duivendrecht.
  De laatste komt aan om 00:41 en 00:44 in respectievelijk Duivendrecht en Diemen-Zuid.
  Uitgaande van 11 minuten overstaptijd moet de eerste dienst uit Gein (50 of 54) daar om 05:15 aankomen en de laatste om 00:55 vertrekken. De eerste komt nu om 06:08 aan en de laatste vertrekt om 00:39.
  De eerste moet dus ±1 uur eerder, de laatste ±1⁄2 uur later rijden. Voor lijn 53 geldt iets vergelijkbaars.
  In principe gaat het maar om één extra vroege en één extra late rit tussen Gein/Holendrecht en de NS-stations.
  Synchronisatie.
  Wanneer frequenties afnemen worden i.h.a. overstap- en reistijden langer. Om dat te voorkomen zouden de haltetijden van trams en bussen nauwkeurig op elkaar afgestemd en de overstap gefaciliteerd moeten worden. Als de éne lijn 6x en de andere 10x per uur rijdt is er nauwelijks synergie. Idealiter hebben alle lijnen dezelfde frequentie en eventueel verschillende configuraties (enkel- en meervoudig gelede voertuigen). De totale dienstregeling krijgt dan een soort “takt” van 10, 12 of 15 minuten. Daarbij staat niet de rittijd van het voertuig tussen begin- en eindpunt centraal, maar de reistijd van passagiers tussen vertrekpunt en bestemming.
  Streekvervoer naar Surinameplein.
  Mij lijkt het zinvol om de busdiensten R-NET 347, 357 en 397 te verleggen van Marnixstraat naar Surinameplein en gebruik te maken van de keerlus voor de tram die daar ligt. Daar zijn verbindingen met de Lijnen 1, 15, 17 en 27 naar de binnenstad. De lijn 2 en 16 zorgen voor de verbinding naar Museumplein en Oud-Zuid.
  Zonder de 32(!) lijnbussen die er elk uur rijden worden De Lairessestraat, Van Baerlestraat, Stadhouderskade en de oversteek van fietsers en voetgangers bij het Vondelpark véél minder hectisch.
  Als de bussen vanaf het Haarlemmermeerstation via Amstelveenseweg en Surinamestraat rijden krijgt de Helmersbuurt een betere verbinding naar het VUmc, de trein, AMC, Schiphol en de regio.
  Wanneer Connexxion 80 naar IJmuiden vanaf het Surinameplein, Centraal Station of Sloterdijk vertrekt kunnen op de Appeltjesmarkt naast de EuroParking winkels en woningen worden gebouwd.
  Tarieven.
  Amsterdammers met onvoldoende financiële draagkracht gaan niet (meer) met het GVB omdat dit te duur is. Een gereduceerd tarief, bijvoorbeeld gekoppeld aan de stadspas kan een oplossing zijn.
  Ik hoop hiermee een beetje bij te dragen aan de verdere optimalisatie van het OV in en om Amsterdam. Hoogachtend, en met vriendelijke groeten,
  Winfried Bij

 3. Winfried schreef:

  Dag Loes,
  Hier vind je het concept waarover besloten moet worden. Wellicht komen er nog aanpassingen op de voorstellen.
  https://over.gvb.nl/content/uploads/2023/03/Concept-GVB-Vervoerplan-2023-en-2024-ter-consultatie.pdf

 4. Loes Buisman schreef:

  Waarom staat hier geen link bij naar de plannen? Waartegen moet er geprotesteerd worden? Welke lijnen verdwijnen er? Demonstreren om het demonstreren is zo dom ….