Wie zijn Wij

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’Oude Stadt is het actie- en informatiepunt van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.

Het wijkcentrum ontvangt een bescheiden subsidie van het stadsdeel Centrum voor de huur. Het wijkcentrum is een onafhankelijke instelling en werkt feitelijk in opdracht van de bewoners in haar werkgebied. Het werkgebied bestaat uit zeven buurten, bij elkaar een groot deel van stadsdeel Centrum. Vanaf 2014 heeft het wijkcentrum geen betaalde medewerkers meer en draait geheel op vrijwilligers.

Ondersteuning

Het belangrijkste doel van het wijkcentrum is het in stand houden en bevorderen van een goed leefklimaat. Bewoners- en buurtbelangen worden op verschillende manieren behartigd. Individuele bewoners worden geholpen hun weg te vinden in het doolhof van gemeentelijke en hulpverlenende instanties. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het wijkcentrum actie- en bewonersgroepen en maakt hen wegwijs bij bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van bezwaarschriften.

Spreekbuis

Het wijkcentrum is een doorgeefluik naar het stadsdeel en andere instanties die beslissingen nemen die de buurten aangaan. Bijvoorbeeld over wonen, overlast, horeca, groen, verkeer en openbare ruimte. De veelheid aan onderwerpen waarmee het wijkcentrum zich bezighoudt is groot; afhankelijk van wat er in de buurt gebeurt, maar vooral ook gestuurd door de betrokkenheid en inzet van de mensen die er wonen en werken.

Faciliteiten

Voor bewoners en buurtgroepen biedt het wijkcentrum faciliteiten waaronder computers, een kopieermachine en vergaderruimte.

Meer over…