Het wijkcentrum

Print Friendly, PDF & Email

Organisatie

Het wijkcentrum is een plek voor- en gerund door bewoners van de wijk. Een belangrijk doel is de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersgroepen, buurtgroepen, en buurtinitiatieven. Bovendien ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Een echt netwerk. Het wijkcentrum is opgericht op 25 oktober 1957.

Een buurtenoverleg van het wijkcentrum vond in 2015 ongeveer eenmaal per maand plaats. Daar kwamen allerlei onderwerpen die in de buurten spelen aan bod. Iedere buurtbewoner was welkom. Vanaf 2016 zijn deze bijeenkomsten vooral op bepaalde thema’s gericht, thema’s die van belang zijn in de buurten maar ook daarbuiten. Uitnodigingen worden via nieuwsberichten/brieven verstuurd naar al onze contacten.
Het dagelijks bestuur is gekozen door de wijkraad, het eigenlijke bestuur. De wijkraadsleden en leden van het dagelijks bestuur (DB)  zijn allen vrijwilligers.
Het wijkcentrum heeft de ANBI-status, hier vindt u de relevante informatie.

Meer over

Statuten en inhoudelijke jaarverslagen

Buurten
Het werkgebied van wijkcentrum d’Oude Stadt bestrijkt een groot gedeelte van de Amsterdamse binnenstad en is verdeeld in zeven buurten, ieder met een zeer eigen karakter. Elk van deze buurten vaardigt een aantal bewoners af naar het Buurtenoverleg.

Het werkgebied van wijkcentrum d’Oude Stadt

werkgebied

  1. Burgwallen
  2. Nieuwmarkt
  3. Groot-Waterloo
  4. Amstelveldbuurt
  5. Weteringbuurt/Kerkstraatbuurt/Leidsebuurt
  6. Westelijke Grachtengordel Zuid
  7. Westelijke Grachtengordel Noord