Het wijkcentrum

Print Friendly, PDF & Email

Organisatie

Het wijkcentrum is een plek voor- en gerund door bewoners van de wijk. Een belangrijk doel is de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersgroepen, buurtgroepen, en buurtinitiatieven. Bovendien ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Een echt netwerk. Zie ook onze facebookpagina Wijkcentrum d’Oude Stadt. Het wijkcentrum is opgericht op 25 oktober 1957. In 2022 vierden wij ons 65jarige bestaan! (foto met onze voorzitter Dingeman Coumou met links stadsdeelcentrumbestuurder Micha Mos bij ons 65 jarig bestaan viering).

We proberen elke 3 maanden bijeenkomsten aan te kondigen op bepaalde thema’s gericht, thema’s die van belang zijn in de buurten buurtbewoners en ook daarbuiten. Een avond heeft met Amsterdam te maken en geeft filmpjes van Amsterdamse onderdelen/plekken weer, vaak met uitleg van de maker(s) en een thema dat aandacht vraagt van en namens bewoners. (Hier foto van een thema-avond).
Uitnodigingen worden via nieuwsberichten/brieven verstuurd naar al onze contacten.

Het dagelijks bestuur is gekozen door de wijkraad, het eigenlijke bestuur. De wijkraadsleden en leden van het dagelijks bestuur (DB)  zijn allen vrijwilligers.
Het wijkcentrum heeft de ANBI-status, hier vindt u de relevante informatie.

Meer over

Statuten en inhoudelijke jaarverslagen

Buurten
Het werkgebied van wijkcentrum d’Oude Stadt bestrijkt een groot gedeelte van de Amsterdamse binnenstad en is verdeeld in zeven buurten, ieder met een zeer eigen karakter. Elk van deze buurten vaardigt een aantal bewoners af naar het Buurtenoverleg.

Het werkgebied van wijkcentrum d’Oude Stadt

werkgebied

  1. Burgwallen
  2. Nieuwmarkt
  3. Groot-Waterloo
  4. Amstelveldbuurt
  5. Weteringbuurt/Kerkstraatbuurt/Leidsebuurt
  6. Westelijke Grachtengordel Zuid
  7. Westelijke Grachtengordel Noord