Gepland

Het wijkcentrum

Print Friendly, PDF & Email

Organisatie

Het wijkcentrum is een plek voor- en gerund door bewoners van de wijk. Het belangrijkste doel is de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersgroepen, buurtgroepen, en buurtinitiatieven. Bovendien ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Een echt netwerk. Het wijkcentrum is opgericht op 25 oktober 1957.

Het Buurtenoverleg van het wijkcentrum vindt ongeveer eenmaal per maand plaats. Iedere buurtbewoner is welkom! We bespreken daar allerlei onderwerpen die in de buurten spelen en ook thema’s die de buurten overschrijden.
Het zittende dagelijks bestuur is gekozen door de wijkraad, het eigenlijke bestuur. De wijkraad heeft vanaf 2 februari 2015 de functie van o.a. toezichthouder. De wijkraadsleden en leden van het Dagelijks Bestuur (DB)  zijn allen vrijwilligers.
Het wijkcentrum heeft de ANBI-status, hier vindt u de relevante informatie.

Meer over

Statuten en inhoudelijke jaarverslagen

De Statuten

Het Huishoudelijk Reglement (vernieuwde versie, september 2018)

Het inhoudelijk verslag bij de verantwoording subsidie 2017
Het inhoudelijk verslag bij de verantwoording subsidie 2016
Het inhoudelijk jaarverslag 2015.
Er is geen inhoudelijk jaarverslag van 2014 vanwege de reorganisatie door het verdwijnen van de betaalde medewerkers. Daarom is het jaar 2014 verdeeld in twee periodes.
Financiële goedkeuring en daarmee vaststelling financiën periode 1 sept. 2015 t/m 31 dec. 2014.
De subsidieaanvraag voor 2016 met het oude werkplan en het inhoudelijke jaarverslag 2015 (t/m september).
Het inhoudelijk jaarverslag 2013.

Buurten

Het werkgebied van Wijkcentrum d’Oude Stadt bestrijkt een groot gedeelte van de Amsterdamse binnenstad en is verdeeld in zeven buurten, ieder met een zeer eigen karakter. Elk van deze buurten vaardigt een aantal bewoners af naar het Buurtenoverleg.

Het werkgebied van wijkcentrum d’Oude Stadt

werkgebied

  1. Burgwallen
  2. Nieuwmarkt
  3. Groot-Waterloo
  4. Amstelveldbuurt
  5. Weteringbuurt/Kerkstraatbuurt/Leidsebuurt
  6. Westelijke Grachtengordel Zuid
  7. Westelijke Grachtengordel Noord