Wat? Wil men bomen kappen op Westermarkt?

Print Friendly, PDF & Email

Met dank voor de inzet van buurtbewoners en speciaal Eveline van Nierop!

Hierbij de zienswijze die de bewoners en de bomen ondersteunt!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Amsterdam, 13-03-2024

Betreft: zienswijze inzake de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vellen van vier bomen Westermarkt 17, zaaknr Z2024-000780, publicatiedatum 24 februari 2024

Geacht College,

Voor de Westermarkt worden nieuwe herinrichtingsplannen gemaakt. Het bestuur van het wijkcentrum d’Oude Stadt spreekt hierbij zijn bedenkingen uit tegen de aanvraag voor de kapvergunning van vier bomen op de Westermarkt (Westermarkt 17-H, 1016DJ), publicatiedatum 24 februari 2024. Wij sluiten ons aan bij de bedenkingen, die de bewoners van de Westelijke Grachtengordel al tegen de voorgenomen kap hebben geuit.

In gesprekken en tijdens de wandeling ter plekke op 26 september 2023 hebben leden van het Comité van bewoners van de Westelijke Grachtengordel met de omgevingsmanager hun wensen geuit en zijn er metingen gedaan van de rijweg. Tijdige toezending van de tekeningen van de hernieuwde plannen voor de Westermarkt voor de besluitvorming is afgesproken. Dit is nog niet geschied.

Bij herhaling hebben bewoners van de Westelijke Grachtengordel e.o. en de werkgroep Bomen mondeling en schriftelijk gepleit voor het behoud van de vier gezonde bomen. Het betreft, twee bomen met plantjaar 1950, een boom plantjaar 1980 en een boom 1990 (totaal 29 bomen volgens de compensatieregeling). Zij staan tussen de rijbaan en het vrij liggend fietspad.
De drie rijen bomen aan de zuidzijde van de kerk en het verkeersplein bepalen het leefklimaat. Zij dempen het geluid, geven frisse lucht en koelte voor de bewoners en de vele bezoekers aan het Anne Frank Huis. De grote kronen van deze bomen zorgen tevens voor een goede wateropvang.
Met het kappen van een rij van deze bomen wordt het leefmilieu aangetast het stadsgezicht geschaad.
Wij verzoeken u dringend de aanvraag tot vellen van de vier grote bomen niet te honoreren.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt

Dingeman Coumou
Voorzitter

foto; met dank aan Red de Bomen!