Proefblussing Vijzelgrachtgarage 15/16 maart 2023

Print Friendly, PDF & Email

Waarover praten bewoners in dit deel van Amsterdam Centrum? Deel 38- In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 maart, van 22.00 tot en met 4.00 uur, wordt het CO2-blussysteem getest tijdens een proefblussing in de Vijzelgrachtgarage. De proefblussing start om 2.00 uur en duurt slechts enkele minuten. Ervoor en erna wordt het blussysteem gecontroleerd en worden er metingen verricht.

In de Vijzelgrachtgarage worden tot aan de oplevering, zomer 2023, alle (technische) installaties uitvoerig getest. Binnenkort wordt het CO2-brandblussysteem getest. Graag informeren we u hierover.

Brandveilige garage
In de Vijzelgrachtgarage is plek voor 270 auto’s, waaronder elektrische auto’s. Er worden strenge eisen gesteld aan de brandveiligheid. Mocht er brand ontstaan in een auto, dan moet het vuur snel worden geblust. Een elektrische auto is het best te blussen met CO2. De garage is daarom voorzien van een CO2-brandblussysteem. CO2 verdringt de zuurstof en zonder zuurstof dooft de vlam snel. Ook veroorzaakt het minder schade aan de auto dan bijvoorbeeld blussen met schuim of water. Zo wordt straks een optimaal veilige garage opgeleverd.

Test blussysteem in de nacht
In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 maart, van 22.00 tot en met 4.00 uur, wordt het CO2-blussysteem getest tijdens een proefblussing. De proefblussing start om 2.00 uur en duurt slechts enkele minuten. Ervoor en erna wordt het blussysteem gecontroleerd en worden er metingen verricht.

Wat gebeurt er tijdens de test?
Tijdens een proefblussing wordt het alarm in de garage geactiveerd. De garage wordt vervolgens volledig afgesloten, waarna het blussysteem in werking treedt. Het systeem laat CO2 vrij in de garage, dit verdringt de aanwezige zuurstof. Na enkele minuten is de proefblussing gereed en wordt de ruimte geventileerd.

Wat merkt u ervan?
De test vindt plaats in de avond en nacht en zal voor direct omwonenden van de garage merkbaar zijn. Het gaat dan met name om het geluid van mensen en verplaatsingen van apparatuur. Uiteraard proberen we de geluidhinder tot een minimum te beperken.

Ramen en deuren sluiten
Woont u naast de Vijzelgrachtgarage (huisnummer 4 t/m 26 en 25 t/m 49), dan vragen wij u tijdens de test uw ramen en deuren gesloten te houden. Er is geen risico voor de directe omgeving, dit is slechts een voorzorgsmaatregel. Ook de brandweer zal uit voorzorg aanwezig zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie. Neem gerust contact op. Dat kan door te mailen naar vijzelgrachtgarage@amsterdam.nl of te bellen met omgevingsmanager Cherie van der Meer, 06 414 32 787.

Met vriendelijke groet,

Cherie van der Meer
Omgevingsmanager Vijzelgrachtgarage