Vrijwilligers

Print Friendly, PDF & Email

Het wijkcentrum is een plek voor en door buurtbewoners. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten, en daarvoor ruimte te bieden aan bewonersgroepen, buurtgroepen, en buurtinitiatieven. Bovendien ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Een echt netwerk.
Omdat het wijkcentrum meer wil doen, zijn er meer mensen nodig die op vrijwillige basis hulp bieden. Bewoners die het belangrijk vinden dat dit wijkcentrum blijft bestaan, over relevante kennis beschikken en/of zich in diverse onderwerpen willen verdiepen. Bewoners die onze werkgroepen willen versterken, of nieuwe willen beginnen. Hele nieuwe ideeën voor het wijkcentrum hebben, of gewoon willen helpen bij het organiseren.

Als vrijwilliger bij het wijkcentrum kun je al aan de slag voor een halve dag/dagdeel per 2 weken(of meer). Dat doe je :

  • omdat je het noodzakelijk vindt dat het wijkcentrum blijft bestaan.
  • omdat je wat voor de gemeenschap wilt doen
  • uit ideëel oogpunt.

Lees ook: Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts

Wil je ook als vrijwilliger aan de slag? Stuur dan een mail aan: wijkcentrum@oudestadt.nl

Het Wijkcentrum heeft de ANBI-status. Maakt u kosten voor een ANBI? Maar krijgt u deze kosten niet vergoed? Dan mag u het bedrag van die kosten misschien van uw belasting aftrekken als gewone gift. Daarbij is van belang of u wel of geen vergoeding kunt krijgen voor deze kosten. Lees meer….


Vrijwilligers Centrale Amsterdam voerde en poosje terug een enquête uit die door ruim vijfhonderd vrijwilligers werd ingevuld. Hen werd gevraagd: Waar worden vrijwilligers blij van?

De top 3 van dingen waar vrijwilligers het meest blij van worden:
1. Het gevoel bijdrage te kunnen leveren  (62%)
2. Dankbaarheid van degene voor wie je het doet (56%)
3. Waardering voor mijn inzet (45%)