Het dagelijks bestuur

Print Friendly, PDF & Email

19 september 2022 koos de Wijkraad van Wijkcentrum d’Oude Stadt een nieuw Dagelijks Bestuur (DB). Het DB draagt o.a. de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het wijkcentrum.

De leden van het dagelijks bestuur:

  • Dingeman Coumou, voorzitter
  • Gonny van Oudenallen, secretaris
  • Paul Spoek, penningmeester en
  • Anita Mizrahi, bestuurslid

Paul Busker, Voorzitter, plv. penningmeester en Loes Buisman, Secretaris waren in november 2018 3 jaar in functie als Dagelijks Bestuur. Op 4 februari 2019 koos de nieuwe wijkraad hen als voorlopig Dagelijks Bestuur. Op 2 maart 2020 is hetzelfde DB herkozen. Op 7 februari 2022 stelde het zittende DB zich nogmaals kandidaat, maar voor een periode van maximaal 1 jaar, en onder voorwaarden. Op 20 juni 2022 hebben zij hun functie ter beschikking gesteld en kreeg dat DB een “demissionaire” status. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden bleven van kracht tot een nieuw DB zou worden gekozen en geïnstalleerd. De wijkraad kreeg de opdracht om dat direct te gaan voorbereiden.


Contact:
telefoon: 020 – 638 22 05
mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Postadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Kerkstraat 123
1017GE  Amsterdam