Het dagelijks bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het Dagelijks Bestuur (DB) is gekozen door en uit de Wijkraad.
Het DB draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het wijkcentrum.

De leden van het dagelijks bestuur

Paul Busker
Voorzitter, plv. penningmeester

Loes Buisman
Secretaris

Dit bestuur was in november 2018 3 jaar in functie. Op 4 februari 2019 heeft de nieuw gekozen wijkraad een voorlopig dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit dezelfde personen, voor een periode van maximaal 1 jaar. In de tussentijd wordt gezocht naar uitbreiding, of een nieuw dagelijks bestuur. Evaluatie begin december 2019.
Op 2 maart 2020 is hetzelfde dagelijks bestuur herkozen.


Contact:
telefoon: 020 – 638 22 05
mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Postadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Kerkstraat 123
1017GE  Amsterdam