De Onafhankelijken

Print Friendly, PDF & Email

In de aanloop naar de eerste Stadsdeelcommissieverkiezingen (SDC) ooit, organiseerden de onafhankelijke kandidaten in samenwerking met d’Oude Stadt woensdagmiddag 14 februari een goed bezochte persconferentie. De onafhankelijken zijn in deze gedefinieerd als de kandidaten voor de gebieden Centrum Oost en Centrum West die niet verbonden zijn aan oude, of nieuwe partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezing. Van de pers waren aanwezig o.a. AT5, Salto, Het Parool, De Telegraaf en De Binnenkrant.

Vooraf heeft dhr. Brenninkmeijer de onafhankelijke kandidaten veel succes toegewenst.

De onafhankelijke lijsttrekkers presenteren zichzelf en hun programma’s. Gezamenlijk braken zij een lans voor het uitbrengen van stemmen op onafhankelijke kandidaten en dus niet op politieke partijen. De onafhankelijke groeperingen zetten in Amsterdam Centrum daarmee de toon voor de aankomende Stadsdeelcommissieverkiezingen op 21 maart a.s. Immers, op diezelfde dag (21 maart) vinden er ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor kunnen de stemgerechtigden het vakje rood kleuren voor een politieke partij. Op basis van deze verkiezing komt dan een Gemeenteraad tot stand en een College van B&W. Dit college benoemt vervolgens het Dagelijks Bestuur in ieder Stadsdeel.

Burger buitenspel?
Maar het zijn bij uitstek de Stadsdeelcommissies die gevraagd en ongevraagd advies zullen uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur in het Stadsdeel. In geval de Stadsdeelcommissie grotendeels, of zelfs geheel, uit vertegenwoordigers van politieke partijen zou bestaan, is er de facto sprake van een gesloten circuit. De politiek adviseert zo de politiek en de burger staat in zo’n situatie buitenspel.

Commissie Brenninkmeijer
Sommigen betitelen de SDC nu reeds als een papieren tijger, maar als deze volledig politiek wordt bemenst, is er zelfs sprake van een tamme, tandeloze tijger. Het bracht de Commissie Brenninkmeijer er onlangs zelfs toe om het advies aan de gemeentelijke politieke partijen te geven om geheel van een keuze voor dit nieuwe bestuurlijke stelsel in Amsterdam af te zien.

“Maatschappelijke problemen worden in de Stopera vooral gezien als grondstof voor een politiek spel” Alex Brenninkmeijer (2017)

Sleutel van Brenninkmeijer
De Onafhankelijken laten zich niet laten afschrikken door dit heilloze debat, maar hebben voor zichzelf en namens vele medebewoners de keuze gemaakt om wel de strijd aan te binden met de gevestigde partijpolitieke kaders. In Stadsdeel Centrum staan zo’n 10 onafhankelijke lijsten geregistreerd en zij willen uiteraard hun partijtje gaan meeblazen in de lokale besluitvormingsprocedures. Met de “Sleutel van Brenninkmeijer” in de hand zullen zij zich zeker doen gelden. Dat staat wel vast!

Het videoverslag van de persconferentie staat hieronder, met dank aan Martijn Suurenbroek

Bijlagen