Sprong over het IJ

Print Friendly, PDF & Email

Een collectief van bewoners heeft samen met Milieudefensie een zienswijze opgesteld op de voorgenomen plannen voor de Sprong over het IJ. Met dit voorstel wil het college de druk op de veerponten verminderen. De gezamenlijke reactie op de plannen, ondertekend door 400 Amsterdammers, werd donderdag 16 maart aangeboden aan de wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens.

Duurzame mobiliteit
Het collectief van Amsterdammers, dat zich inzet voor duurzame mobiliteit en gezonde lucht in de stad, heeft samen met Milieudefensie een reactie, zogenaamde zienswijze, geschreven. Hierin roepen ze het college van B&W op om te kiezen voor een stad met een écht duurzaam verkeersbeleid. Het collectief is blij met de maatregelen om de Sprong over het IJ te wagen, maar zien deze beslissing ook als een kans om te kiezen voor échte duurzame mobiliteit in Amsterdam: Met minder vervuilend verkeer, zodat we prettig op weg kunnen en gezonde lucht inademen.

Zienswijze
Het collectief geeft in hun zienswijze suggesties om Amsterdam een frissere, veiligere en gezondere fietsstad te maken. De plannen “Sprong over het IJ” zijn daarom een kans om de fietsdrukte in betere banen te leiden en de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Uit luchtmetingen die milieudefensie samen met bewoners in Amsterdam heeft gedaan, bleek dat Amsterdam op diverse plekken zeer ongezonde lucht heeft. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit moeten met de Sprong over het IJ meegenomen worden, evenals een andere indeling van de beschikbare ruimte voor de verschillende middelen van vervoer. Dit is ook nodig om de toename van fietsers door de Sprong in goede banen te leiden.

In de zienswijze staan concrete adviezen bij door het college voorgestelde maatregelen. Ook het advies om het fietsen langs en door de binnenstad te faciliteren door middel van twee fietsringen. Maar bovenal het advies om de IJtunnel om te vormen tot een fietstunnel, dat geweldige kansen biedt om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

Reactie wethouders
Al meer dan 3000 reacties zijn ingediend op één of meer maatregelen uit het voorstel voor Sprong over het IJ. De wethouders zullen alle opties serieus overwegen. Het verdere besluitvormingsproces hangt af van de afronding van het inspraakproces. Overigens stond die dag de Sprong over het IJ op de Raadsagenda (punt 19). Wethouder Eric van der Burg deed wat ie beloofde en verspreidde de flyers van milieudefensie onder de raadsleden.

Meer dan 400 Amsterdammers willen:

  • Snel en makkelijk naar het IJ: We willen een betere aansluiting van het fietsnetwerk op de brug en de ponten. Dit biedt tevens kansen om een fietsring rond het centrum in te richten.
  • Comfortabel onder het IJ: De IJ-tunnel kan op korte termijn opengesteld worden voor fietsers, zeker als het busverkeer minder wordt door de Noord-Zuidlijn.
  • Veilig en gezond over het IJ: Een strenger beleid voor scooters, zodat fietsers minder last krijgen van de ongezonde lucht van de scooters en zich veiliger over het IJ kunnen verplaatsen.
  • IJ in balans: Laat West niet wachten; ontwikkel op korte termijn een vaste IJ-oeververbinding in West

Waarom?

  • Zo verbetert de luchtkwaliteit
  • Zo wordt Amsterdam een prettige fietsstad
  • Zo verdelen we de ruimte eerlijk in de stad

Lees de volledige zienswijze hier!