Last van geluidshinder? Doe mee

Print Friendly, PDF & Email

Voor het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’ willen wij van u weten wat voor soort geluidsoverlast u in Amsterdam zoal ervaart en hoeveel mensen dat treft. Vul daarom onderstaande vragenlijst in.

Project geluid
In de Waag werd medio april in het Theatrum Anatomicum een ontwikkelbijeenkomst gehouden rond het project ‘Geluidsoverlast en geluid meten’. Aanwezig de Ombudsman Metropool, Waag Society en d’Oude Stadt. Uit die bijeenkomst komt t.z.t. een projectplan. Voor de uitvoering zoekt d’ Oude Stadt bewoners die belangstelling hebben om actief mee te doen met dit project. Meld u aan via wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.v. Geluidsproject.

Huidig beleid
De gemeente Amsterdam heeft een geluidsbeleid. Dat zou gericht moeten zijn op het bevorderen van een aanvaardbaar woon – en leefklimaat. Maar eigenlijk gaat het er om of er gebouwd kan worden op geluidbelaste locaties. Uitvoering aan de verplichtingen van de Europese richtlijn omgevingslawaai geeft Amsterdam door geluid in kaart te brengen. Die geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. Er hoort ook een actieplan geluid bij, maar dat is in Amsterdam vooral gericht op de beperking van overlast van het (weg)verkeer.

Nieuw beleid?
Een goed actieplan toont ambitie; een geluidsniveau dat in het actieplan geldt als grens. Lees hier de brochure van de NSG. Met de geluidskaart in de hand kunt u als bewoner(sgroep), milieubeweging of actiecomité de gemeente stimuleren tot beter geluidsbeleid. Zelf geluid meten helpt daarbij. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. De Europese partner van Waag Society in Barcelona (IAAC) is momenteel geluid met burgers aan het meten. Hun voortgang en methode is hier te volgen. Zij zitten midden in het proces. Vrijdag 5 mei waren ze in de Waag om hun geluidsproject toe te lichten (zie onderstaande foto’s).

Vragenlijst

Wij vragen iedereen onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Van welk soort geluid u last heeft, overdag of tijdens de slaap, en hoe erg het is.
Wanneer u eigenlijk nooit geluidsoverlast ondervindt, wilt u dan alstublieft toch de onderstaande lijst invullen tot en met die eerste vraag?

[caldera_form id=”CF5901b4f10b765″]