Opgelucht Waterlooplein

Print Friendly, PDF & Email

In vervolg op de bijeenkomst van 4 april met 23 insprekers, waarbij de emoties nogal opliepen vergaderde op dinsdag 18 april de Bestuurscommissie Centrum in de raadszaal. Op de agenda stond de besluitvorming over de nota van Uitgangspunten voor de Herinrichting van het Waterlooplein en het verbeteren van de Waterloopleinmarkt.

Er waren zo’n 30 belangstellenden aanwezig. Roeland Rengelink begon met een inleiding, onder meer dat er na 4 april een goed gesprek had  plaatsgevonden tussen de bestuurscommissie en het marktbestuur. Hij ziet als enig heikel punt nog de kwestie van de “sollicitanten”.

Amendementen en moties
Er waren gezamenlijk door GroenLinks, VVD, PVDA en D66 drie amendementen en vijf moties ingediend. Deze werden alle door een van de indieners uitvoerig toegelicht (zie nieuwe afspraken). Over een aantal zaken zal verder worden doorgepraat. Vervolgens stemming: de nota van uitgangspunten met alle drie amendementen werd met algemene stemmen aangenomen. De moties werden ook alle vijf aangenomen: de motie over de sluitingstijden zonder de SP, de andere met algemene stemmen.

Ontspannen
Na de stemming volgde een pauze, waarin de leden van de bestuurscommissie zich mengden met het publiek. Een ontspannen sfeer, iedereen was blij en opgelucht: het gevoel van oorlog is voorbij. Er zal over allerlei zaken weer gesproken worden, maar het plein en de markt blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. De markt blijft de markt, er komen nieuwe opslagboxen, zij het wat minder dan wat nu in gebruik is.
De herinrichting vindt zo veel mogelijk plaats in de wintermaanden, dus buiten het hoogseizoen. Bij het ontwerp van de toegangen worden de ideeën van de marktkooplieden meegenomen. Voor de Mozes en Aaronkerk geen markt. Veiligheid in avond en nacht wordt bereikt met horecaterrassen (??? – Oude Stadt).

Maar vooral:
Er zal met de vertegenwoordigers van de markt gesproken worden hoe een voor beide partijen heldere overlegstructuur kan worden ingericht, met duidelijke doelen en taken en zo min mogelijk overlappingen.
Zowel de commissieleden en de marktmensen zien het positief in.

De hele vergadering is HIER terug te kijken op amsterdam.nl. Alle stukken zijn daar te vinden, inclusief de teksten van amendementen en moties.

Bewoners van het plein niet vergeten
Inmiddels komen bij het wijkcentrum vragen binnen van bezorgde omwonenden die bang zijn dat de rust ’s avonds en ’s nachts op het plein verstoord gaat worden door horeca, terrassen en luidruchtig horecapubliek.
Hopelijk wordt in de vervolggesprekken ook gesproken met geluisterd naar de bewoners van het plein.