Burgers meten geluid

Print Friendly, PDF & Email

Sinds april 2017 zijn de Waag Society, samen met de Ombudsman en d’Oude Stadt, bezig met een project geluidmeten door burgers. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. Partijen zetten nu in op draagvlak om op meerdere plekken in Amsterdam pilots te starten en een onafhankelijk burgermeetnetwerk rond geluid op te zetten.

Draagvlak
Burgers geluid laten meten op plekken waar veel geluidsoverlast wordt ervaren, gaat over data verzamelen, analyseren en visualiseren. Hierdoor ontstaat er een gedeeld beeld van de problematiek, kan tot nieuwe oplossingen worden gekomen en nieuw beleid dat aansluit bij de specifieke lokale behoefte. Voor het project is een gezamenlijke aanpak nodig. De Waag nodigde daartoe zowel handhavers, beleidsmakers, maar ook gebiedsmakelaars van de gemeente uit en ook bewoners.

Geluiden classificeren
Je kan meten je hoe hard de hindergeluiden zijn (decibellen), wanneer, hoelang, of je kan turven wat je hoort. Dat laatste kan gemakkelijker. Met een meetsafari door de stad demonstreerde Sensing Clues donderdag 14 juni, met hun SERVAL dat je geluiden kan classificeren/benoemen. Sensing Clues is expert in het meten, classificeren en categoriseren van geluidstypen. Zo wordt hun techniek gebruikt om olifanten “te horen” en de mens te waarschuwen.

Die technologie kan ook gebruikt worden om data van geluidsoverlast in de stad beter te duiden. Dat gebeurde door tijdens de meetsafari geluiden op te nemen en te benoemen met een app (dit is een taxi, dit is praten, dit is een auto, fietsbel, muziek etc.). Door die informatie in hun luistercomputer SERVAL in te voeren “leert” hun systeem welke soort geluiden het op dat moment waarneemt. Hierdoor zie je (achteraf) wat er is waargenomen, hoe vaak en kan je dus zien wat de overlast nu echt veroorzaakt (de bron).

Burgers meten
Zelfmeten (samen met experts) vergroot de kennis van de burgers, versterkt hun positie in het gesprek over mogelijke oplossingen en bevordert de sociale cohesie. Daar over sprak op 21 juni Paul Busker de voorzitter van d’Oude Stadt. Als ervaringsdeskundige bewoner. Hij deed zelf mee met metingen van stikstofdioxide (NO2) met palmesbuisjes via Milieudefensie, elektronisch NO2 en fijnstof met de Waag en ook nu weer elektronisch Fijnstof met RIVM en de Waag. Hij wees ook op het meten van evenementengeluid door bewoners met VVAB.

Noodzaak
De ombudsman ontvangt veel klachten van binnenstadbewoners die overlast ondervinden van uitgaanspubliek, horecagelegenheden, taxi’s etc. Hij doet hier al meerjarig onderzoek naar, onder meer door ‘s nacht bij bewoners te posten, mee te lopen met handhavers en gesprekken te voeren met bewoners, uit voerders en de verantwoordelijke bestuurders in de stad. In 2016 bracht hij het rapport Feesten of Beesten? uit, met als vervolg Feesten of Beesten? 2 in 2017. Er bestaat zelfs een filmpje van.

In Barcelona wordt door bewoners op Plaça del Sol geluid gemeten. In de bijeenkomst van een live verbinding met Fab Lab Barcelona werd verteld over het effect van het zelf geluidmeten met de Smart Citizen Kit op een plein waar bijna alleen maar café s en bars zitten. En de mogelijke oplossingen, zoals gewoon terrassen dicht om 22.00 uur.

De aanwezigen gingen daarna aan de slag om te kijken waar in Amsterdam het meten van geluid van belang kan zijn. Wordt vervolgd.