Rookvrije Binnenstad

Print Friendly, PDF & Email

Bord Niet roken op de ramen, zodat bezoekers en werknemers niet roken voor de ingang van de kantoren hoek Jodenbreestraat, Valkenburgerstraat (o.a. Vervoersregio Amsterdam). Tegenover het stoplicht waar de GGD al jaren NO2-vervuiling meet, ver boven de Europese norm……..

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. wenst dat Amsterdam de strijd aangaat tegen het roken. De bewonersgroep heeft het raadsadres Rookvrije Binnenstad ingediend en gaat ook inspreken bij een raadscommissie.

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. vindt dat sinds het rookverbod in de horeca de binnenstad van Amsterdam één stinkende asbak geworden, die de lucht die wij inademen vervuilt, maar ook het oppervlakte water verontreinigt. Dat willen zij veranderen.

Maak de binnenstad rookvrij. Allemaal kunnen genieten van schone straten met schonere lucht. Ook voor de bezoekers.

Gevolgen (mee)roken
De ernstige gevolgen van roken voor de volksgezondheid zijn bekend. De helft van de bevolking wil dat de overheid het roken op openbare plekken verbiedt. Voorstanders van het rookverbod hebben last van het roken op straat, ergeren zich aan de peuken op straat en willen voorkomen, dat jongeren met roken in contact komen.

Een vandaag Opiniepanel, Avrotros, 10 augustus 2017

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. roept op om Amsterdam een voortrekkersrol te laten spelen bij de trend tegen het roken in de openbare ruimte. Sta roken alleen roken toe op aangewezen plekken. Doe dit als experiment en meet, wat dit aan kostenbesparing geeft betreffende de reiniging in het centrum, welke beleving een rookvrije binnenstad voor bewoners is en welke positieve invloed dit heeft op het imago van Amsterdam. Tevens scheelt het schoonmaken van de straat en levert dit experiment dus op.

Handhaving en haalbaarheid
Handhaving wordt natuurlijk het hete hangijzer. Niet alleen het Hoe, maar ook door Wie?
En op welke plekken begin je zo’n experiment. Vooral omdat binnen roken bijna nergens meer mag. En speciale inpandige rookruimtes dreigen ook al verboden te worden. Zelfs de coffeeshops moeten verplicht hun klanten buiten laten roken tot verdriet van de bovenburen. En als je de plek aangewezen hebt, waar gaat de geconcentreerde rook van de rookplekken naar toe? Ongeveer een kwart van de bevolking rookt.

Het is een schande dat de “peukentegels” niet door de gemeente geleegd worden, of dat de gemeente de cafés daarvoor niet verbaliseert. Dat is dweilen met de kraan open. Regel tegen peuken op straat asbakken, ook bij de ingang van winkels en andere openbare gebouwen. Verplicht asbakken op terrassen en propageer persoonlijke asbakjes. Kosten niet veel, dus kunnen ook nog gratis uitgedeeld worden aan de rokende toerist (die toch echt naar buiten moet).

Bijlage