Inspraakprocedure Plannen Nieuwezijds Voorburgwal Zuid

Print Friendly, PDF & Email

Op maandagavond 15 mei organiseerde stadsdeel Centrum in het Betty Asfalt Complex, een informatiebijeenkomst over concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Deze conceptnota is vrijgegeven voor inspraak.


De gemeente Amsterdam heeft begin 2017 de gebiedsvisie Nieuwe Zijde vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is dat er in de binnenstad meer ruimte op straat nodig is voor fietsers en voetgangers en dat de inrichting van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Om deze doelen te kunnen realiseren is een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (tussen Paleisstraat en Spui). Deze conceptnota Nota van Uitgangspunten is vrijgegeven voor inspraak.

Informatieavond
De gemeente wil graag weten wat u van de voorgestelde plannen vindt.  Daartoe heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd op maandagavond 15 mei in het Betty Asfalt Complex. Tijdens de bijeenkomst lichtte het projectteam de concept-nota toe en konden vragen gesteld worden. Mondelinge reacties, vragen en opmerkingen tijdens deze bijeenkomst werden niet meegenomen als officiële inspraakreacties. Van die avond zal een verslag worden gemaakt dat ter informatie zal worden bijgevoegd bij de inspraakreacties.

Wilt u op de plannen reageren?
U kunt van 8 mei tot 2 juni 2017 op de volgende manieren reageren:

  • per e-mail naar: d.meiboom@amsterdam.nl onder vermelding van ‘’Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Zuid’
  • per post: naar de gemeente Amsterdam tav mw. D. Meiboom  onder vermelding van ‘’Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Zuid’, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvangt u de Nota van Beantwoording waarin u kunt lezen wat met uw zienswijze is gedaan.

Bijlage