Raadsadres handhaving in Urban Jungle

Print Friendly, PDF & Email

Foto uit video “In the Jungle… the mighty Jungle…” van The Voice of 1012

Het handhavingstekort in de binnenstad en vragen over de effectiviteit en capaciteit neemt niet alleen de ombudsman waar. Die geniet niet echt van zijn stekkie op de Wallen. Bewoners zijn het ook zat en wenden zich tot de Gemeenteraad en het College. Bernadette de Wit stuurt een Raadsadres

Volgens Bernadette de Wit wordt onvoldoende opgetreden tegen de onbedoelde negatieve bijeffecten van het massatoerisme en het drukke uitgaansleven. In de ogen van bewoners van de Burgwallen en de Nieuwmarkt/Lastage is het handhavingstekort niet alleen kwantitatief van aard. Er zijn ook bureaucratische belemmeringen. Die vragen om aanpassing van de bestuurlijk-juridische randvoorwaarden. Daar gaat het Raadsadres over. Met treurige voorbeelden, zoals het voorbijrijden van de handhaving.

Bij toeristen hoort het genieten van Amsterdam samen te gaan met het nemen van volwassen verantwoordelijkheid voor correct gedrag in de openbare ruimte. Zo niet: boete. “Feestvierders” dienen rekening te houden met de bewoners en de niet op het massatoerisme ingestelde ondernemers. Alleen: handhaving blijft vaak uit!

Bereikbaarheid: Wie een delict waarneemt, kan 24/7 de politie bellen. Maar de boa-handhavers (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn ’s avonds laat en ’s nachts niet bereikbaar voor het melden van APV-overtredingen of het inroepen van hulp bij overlast of verloederd gedrag. Hun werktijden, en die van de hosts, zijn beperkt.

Niet alleen bereikbaarheid van de handhaving schiet te kort, ook belemmeren kennelijk landelijke wettelijke regels de effectiviteit. BOA’s functioneren vaak uitsluitend binnen hun eigen ‘domein’ en kunnen niet integraal werken,  omdat dat botst met de regels over het werkgeverschap en wie wie kan aansturen. De publieke taak van het waarborgen van de leefbaarheid van de binnenstad komt daardoor in het geding.

Dooddoeners: “we hebben te weinig mensen, volle containers worden door een ander stadsdeel opgehaald, het legen van een volle ondergrondse container in het weekend kunnen we niet in de planning opnemen, enz.”

Pleit
De vraag aan de Raad en College is om in Den Haag te lobbyen voor specifieke Amsterdamse regels en ontheffing van regels die de grote schoonmaak van de urban jungle in de weg staan. Bij de taxiwet en de ontheffing van de helmplicht is het ook gelukt, dus waarom hier niet? Waar een bestuurlijke wil is, is een weg.

Burgemeester
Tijdens zijn laatste vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken sprak waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen uitvoerig over de problemen. Het onderwerp alcoholverbod was op de agenda gezet naar aanleiding van een raadsadres (vrijwel gelijk aan de ingezonden brief die wij eerder ontvingen). Hij refereerde hierbij aan zijn verblijf hier, en het interview in de buurtkrant die door een van de insprekers was uitgedeeld. Hij zou zijn opvolger of opvolgster (zo heette dat toen nog) persoonlijk inwerken op dit onderwerp.
Wij wensen Femke Halsema veel sterkte met dit dossier.

Bijlagen

Bekijk hier de video van The Voice of 1012