Expositie in d’Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Op donderdag 15 maart werd in Wijkcentrum d’Oude Stadt door Michiel Huijsman, de verrassende expositie GELUID als STADMAKER feestelijk geopend. En het draait allemaal om het Mr. Visserplein. Hoe klinkt het Mr. Visserplein? Crowdsourcing Mr. Visserplein onderzoekt hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat.

In de ontwikkeling van de stad wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met de akoestische waarde van de publieke ruimte. Samen met bewoners, Soundtrackcity en het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam brengt Crowdsourcing Mr. Visserplein de soundscape van het Mr. Visserplein in kaart. Bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden onderzoeken en leren in het project hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Samen werken ze aan innovatieve oplossingen om de verblijfskwaliteit van het Mr. Visserplein te verbeteren.

Voor degenen die het Mr. Visserplein kennen en zich niet kunnen voorstellen dat daar iets interessants over te melden is: er zijn heel bijzondere observaties en ideeën. Je zult er niet meer “met dezelfde oren en ogen” lopen. De expositie begint al buiten met de eerste banier, vervolgt verder binnen, en is toegankelijk tijdens openingsuren. De expositie zal waarschijnlijk tot eind april blijven hangen. Er liggen flyers met uitleg over het project om mee te nemen.

Lees hier de aankondiging van de expositie.