Een kleine komedie

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdag 19 februari vond er in de Kleine Komedie een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het voornemen om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Meteen werd bij het welkom gemeld dat dit geen bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente, maar door de eigenaar. De toon was meteen gezet. Het bleek een Kaffeefahrt, waarbij de bezoekers getrakteerd werden op verkooppraat en consumpties na afloop.

De bezoekers van de bijeenkomst werden door de eigenaar meegenomen in de geschiedenis van zijn project. Van de eerste bebouwing in de 16e eeuw, naar de verbouwing van het binnenterrein door Vlieger, de vestiging van een discotheek, en een volgende met zelfs moorden, vanwege het pand. Daarna sinds 2004 leegstand, om het pand uit de criminele sfeer te halen. De herontwikkeling begint pas in 2014. Dat is ook de periode dat de eigenaar het terrein verwerft. Hij wil er een cultuurclubhuis maken. 650 bezoekers per dag/nacht. Maar woningen, waaronder een voor zichzelf. De architect ging nader in op wat en hoe er gebouwd werd. Zie de folder als bijlage onderaan. Om het optreden extra glans te geven stond er zowaar een ex-raadslid op het podium om een lans te breken voor het project.

Bewoners
De omwonenden zijn bevreesd voor toch al geplaagde Rembrantpleinbuurt met nog meer feestvierders. Op een clubhuis dat ’s ochtends vroeg al open gaat en tot ver in de nacht doorgaat zit de buurt echt niet te wachten. Nu al is de overlast en het geweld moeilijk te beheersen. De vrees van de bewoners werd ook niet weggenomen door een bewoonster uit West, die aangaf dan wel niet tot de doelgroep te behoren, maar het toch allemaal geweldig was dat dit in deze buurt kan. Wellicht kan het bestemmingplan helpen, waarin staat dat op het bewuste binnenterrein geen horeca zou mogen komen.
Daarnaast verwachten enkele direct omwonenden overlast en schade door de geplande bebouwing zelf: afvoerpijpen aan hun gevels bevestigd, de diepe betonnen kelderbak die de buurt zou moeten vrijwaren van geluidsoverlast. Ter geruststelling werd een verzameling logo’s van “gerenommeerde bedrijven” getoond. (Het is te hopen dat de vergunningverlener ook om contra-expertise zal vragen, met name over de hinder van laagfrequent geluid – WOS)

Sloop
De kritische reacties van de aanwezigen ging ook naar de illegale sloop van wat eens monumentale bebouwing was. Volgens de eigenaar was de sloop op het binnenterrein noodzakelijk vanwege de slechte staat en omdat het stadsdeel een aanschrijving had gedaan. De eigenaar had zelf niet gesloopt, zei hij maar de (bevriende) vorige eigenaar. De aanwezigen betrokken ook de sloop van het pand Amstel 46 erbij. De bezorgde bewoners en met name de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zagen de gepresenteerde feiten anders. De eigenaar deelde hun mening niet en had het over twee waarheden bij dezelfde feiten.
Op dit moment wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als die wordt toegekend kan daartegen bezwaar ingediend worden. Deze bijeenkomst verhinderde de bewoners niet van dat voornemen. Profijt trekken uit illegale sloop mag niet worden beloond.

Bijlage