Opgericht

Print Friendly, PDF & Email

Vanuit de werkgroep ouderen 1011 hebben buurtbewoners de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo opgericht. Doel levensloopbestendige huisvesting voor ouderen in dat gebied; voor veilige, toegankelijke en betaalbare woningen.

In de buurt Nieuwmarkt/ Groot Waterloo  zijn weinig geschikte woningen voor ouderen. Aanpassingen van bestaande (ook monumentale) panden gaat niet makkelijk. Er is een buurtgerichte toewijzing voor bewoners van 70+. En het mooie is dat de huur van de oude woning blijft gelden voor de nieuwe woning als die passend is. Gebruik van bestaande regelingen is miniem door gebrek aan geschikte woningen. Geschikte woningen worden nog steeds door de woningcorporaties verkocht, of aan jongeren verhuurd.

Lobby
Met een vereniging kan meer invloed uitgeoefend worden dan door individuele bewoners. Nu gaat de aandacht van de vereniging vooral uit naar de nieuwbouw van ouderenwoningen in de Nieuwe Uilenburgerstraat 59, het terrein van Publieke werken afdeeling Riolering en Bruggen. Er is al overleg gaande met gemeente, woningcorporaties en andere mogelijke investeerders. Vooral woningen met sociale huur en toewijzing voor oudere bewoners van 1011.

Lidmaatschap
Lid worden kan iedere 55plusser uit de buurt, of met een sterke binding met de buurt. Jongere bewoners kunnen donateur worden. Aanmelden kan via: ouderennieuwmarkt@gmail.com

Willemien Schellekens, vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo: “Meld u aan, ook al heeft u nog geen problemen met bijvoorbeeld traplopen. De ervaring leer dat dat het niet goed is op te wachten met verhuizen tot het echt niet meer gaat.”